Кількість абзаців - 15 Таблиця поправок


Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо впорядкування податкового декларування (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо впорядкування податкового декларування
 
-1- Хомутиннік В.Ю.
Назву законопроекту викласти у такій редакції: «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо впорядкування податкового декларування»;
 
Враховано   Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо впорядкування податкового декларування
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст. 112) такі зміни:
 
-2- Хомутиннік В.Ю.
Назву розділу І законопроекту викласти у такій редакції: «І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:»;
 
Враховано   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Податковому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст. 112):
1) підпункт 49.18.4 пункту 49.18 статті 49 доповнити словами «крім випадків, передбачених розділом ІV цього Кодексу»;
2) підпункт 166.1.2 пункту 166.1 статті 166 доповнити словами «яка подається по 31 грудня включно, наступного за звітним податкового року»;
3) абзаци перший і другий пункту 167.1 статті 167 викласти в такій редакції:
«167.1. Ставка податку становить 15 відсотків бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 ( 167.5 цієї статті), у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами; виграшу в державну та недержавну грошову лотерею, виграш гравця (учасника), отриманий від організатора азартної гри.
Якщо база оподаткування, яка визначена з урахуванням норм пункту 164.6 статті 164 цього розділу щодо доходів, зазначених в абзаці першому цього пункту, в календарному місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, до суми такого перевищення, застосовується ставка 17 відсотків»;
4) в абзаці другому пункту 174.3 статті 174:
слова «включається спадкоємцями до складу загального річного доходу платника податку» виключити;
абзац доповнити словами «а також іншими спадкоємцями – резидентами, які сплатили податок до нотаріального оформлення об’єктів спадщини»;
 
    -3- Хомутиннік В.Ю.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
«1. У Податковому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст. 112):»;
 
Враховано    
    -4- Хомутиннік В.Ю.
Розділ І законопроекту доповнити новим підпунктом 1 такого змісту:
«підпункт 49.18.4 пункту 49.18 статті 49 доповнити словами «крім випадків, передбачених розділом ІV цього Кодексу «;
 
Враховано    
    -5- Хомутиннік В.Ю.
Розділ І законопроекту доповнити новим підпунктом 2) такого змісту:
«2) підпункт 166.1.2 пункті 166.1 статті 166 доповнити словами «яка подається по 31 грудня включно, наступного за звітним податкового року «;
 
Враховано    
    -6- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 1 розділу І законопроекту доповнити новим підпунктом 3) такого змісту:
« 3) абзаци перший та другий пункту 167.1 статті 167 викласти у такій редакції:
«167.1. Ставка податку становить 15 відсотків бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 ( 167.5 цієї статті), у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами; виграшу у державну та недержавну грошову лотерею, виграш гравця (учасника), отриманий від організатора азартної гри.
Якщо база оподаткування, яка визначена з урахуванням норм пункту 164.6 статті 164 цього розділу щодо доходів, зазначених у абзаці першому цього пункту, у календарному місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, до суми такого перевищення, застосовується ставка 17 відсотків» ;
 
Враховано    
    -7- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 1 розділу І законопроекту доповнити новим підпунктом 4) такого змісту:
«в абзаці другому пункту 174.3 статті 174 :
слова «включається спадкоємцями до складу загального річного доходу платника податку» виключити;
абзац доповнити словами «а також іншими спадкоємцями – резидентами, які сплатили податок до нотаріального оформлення об’єктів спадщини» ;
 
Враховано    
5. 1. Підпункт «є» пункту 176.1 статті 176 доповнити реченням такого змісту:
«Відображена у податковій декларації сума перевищення, отримана за такий місяць, підлягає оподаткуванню у порядку, встановленому абзацом другим пункту 167.1 статті 167 цього Кодексу «.
 
-8- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 1 розділу І законопроекту вважати підпунктом 5) та викласти його у такій редакції:
«5) підпункт «є» пункту 176.1 статті 176 викласти у такій редакції:
«є) подавати податкову декларацію за результатами податкового (звітного) року у строки, передбачені цим Кодексом для платників податку на доходи фізичних осіб, якщо протягом такого податкового (звітного) року оподатковувані доходи, нараховувалися (виплачувалися, надавалися) у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, платнику податку у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами двома або більше податковими агентами і при цьому загальна річна сума таких оподатковуваних доходів перевищує сто двадцять розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року.
Інші оподатковувані доходи, що були нараховані (виплачені, надані) платникам податку, ніж зазначені в абзаці першому цього підпункту, не включаються до складу загального річного оподатковуваного доходу, що декларується згідно з цим підпунктом.
Перерахунок податку із задекларованої річної загальної суми оподатковуваних доходів здійснюється в окремому додатку до податкової декларації у такому порядку:
задекларована річна загальна сума оподатковуваних доходів зменшується на фактично нараховані (утримані) протягом звітного року податковими агентами суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, - обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду та на суму наданої платнику податку податкової соціальної пільги за її наявності;
із зменшеної загальної суми оподатковуваних доходів сто двадцять розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, оподатковуються за ставкою у розмірі 15 відсотків, а решта суми – за ставкою у розмірі 17 відсотків.
Нарахований податок із зменшеної загальної суми оподатковуваних доходів зменшується на суму податку фактично нарахованого (утриманого) податковими агентами протягом податкового (звітного) року на доходи, зазначені в абзаці першому цього підпункту, які задекларовані платником податку. Позитивна різниця податку підлягає сплаті платником податку до відповідно бюджету у порядку, встановленому цим Кодексом»;
 
Враховано   5) підпункт «є» пункту 176.1 статті 176 викласти в такій редакції:
«є) подавати податкову декларацію за результатами податкового (звітного) року у строки, передбачені цим Кодексом для платників податку на доходи фізичних осіб, якщо протягом такого податкового (звітного) року оподатковувані доходи нараховувалися (виплачувалися, надавалися) у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, платнику податку у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами двома або більше податковими агентами і при цьому загальна річна сума таких оподатковуваних доходів перевищує сто двадцять розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року.
Інші оподатковувані доходи, що були нараховані (виплачені, надані) платникам податку, ніж зазначені в абзаці першому цього підпункту, не включаються до складу загального річного оподатковуваного доходу, що декларується згідно з цим підпунктом.
Перерахунок податку із задекларованої річної загальної суми оподатковуваних доходів здійснюється в окремому додатку до податкової декларації у такому порядку:
задекларована річна загальна сума оподатковуваних доходів зменшується на фактично нараховані (утримані) протягом звітного року податковими агентами суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, - обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду та на суму наданої платнику податку податкової соціальної пільги (за її наявності);
із зменшеної загальної суми оподатковуваних доходів сто двадцять розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, оподатковуються за ставкою у розмірі 15 відсотків, решта суми – за ставкою у розмірі 17 відсотків.
Нарахований податок із зменшеної загальної суми оподатковуваних доходів зменшується на суму податку, фактично нарахованого (утриманого) податковими агентами протягом податкового (звітного) року на доходи, зазначені в абзаці першому цього підпункту, які задекларовані платником податку. Позитивна різниця податку підлягає сплаті платником податку до відповідно бюджету в порядку, встановленому цим Кодексом»;
 
6. 2. У статті 179:
 
-9- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 2 розділу І законопроекту вважати підпунктом 6) пункту 1 розділу І законопроекту;
 
Враховано   6) у статті 179:
 
7. у пункті 179.1 слова «або інших законів України» виключити;
 
-10- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 2 розділу І законопроекту доповнити частинами третьою – п’ятою такого змісту: «абзаци перший і другий пункту 179.2 статті 179 викласти в такій редакції:
«179.2. Відповідно до цього розділу обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи:
від податкових агентів, якщо такі доходи згідно з цим розділом не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу та/або виключно від одного податкового агента незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених цим розділом»;
 
Враховано   у пункті 179.1 слова «або інших законів України» виключити;
абзаци перший і другий пункту 179.2 викласти в такій редакції:
«179.2. Відповідно до цього розділу обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи:
від податкових агентів, які згідно з цим розділом не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;
виключно від одного податкового агента незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених цим розділом»;
 
    -11- Кармазін Ю.А.
Пункт 2 розділу І законопроекту доповнити частинами третьою – п’ятою такого змісту: «абзаци перший і другий пункту 179.2 статті 179 викласти в такій редакції:
«179.2. Відповідно до цього розділу обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи:
від податкових агентів, якщо такі доходи згідно з цим розділом не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу та/або виключно від одного податкового агента, крім випадків, прямо передбачених цим розділом»;
 
Враховано по суті   
8. в абзаці третьому пункту 179.9 слова «законодавчо встановлених випадків її подання» замінити словами «встановлених цим розділом випадків її подання»;
 
-12- Яворівський В.О.
Абзац четвертий пункту 179.9 Податкового кодексу України, який пропонується виключити, залишити у чинній редакції.
 
Відхилено   в абзаці третьому пункту 179.9 слова «законодавчо встановлених випадків її подання» замінити словами «встановлених цим розділом випадків її подання»;
 
9. абзац четвертий пункту 179.9 виключити;
 
   абзац четвертий пункту 179.9 виключити;
 
10. пункт 179.11 викласти у такій редакції:
 
   пункт 179.11 викласти в такій редакції:
 
11. «179.11. Фізичні особи, які декларують майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", подають податкову декларацію виключно у випадках, передбачених цим розділом».
 
-13- Бевз В.А.
Абзац шостий пункту 2 розділу І законопроекту викласти у такій редакції: «179.11. Платники податку, на яких поширюються вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», декларують майновий стан, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру у порядку, встановленому цим Законом».
 
Відхилено   «179.11. Фізичні особи, які декларують майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", подають податкову декларацію виключно у випадках, передбачених цим розділом».
2. Статтю 13 Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
«Стаття 13. Декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру
Державні службовці та особи, які претендує на зайняття посади державного службовця декларують майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».
3. Пункт 6 частини другої статті 29 Закону України «Про Вищу раду юстиції» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 25, ст. 146 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
«6) декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, що подається відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».
4. Статтю 13 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 33, ст. 175 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
«Стаття 13. Декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру
Посадові особи місцевого самоврядування та особи, які претендують на зайняття посади в органах місцевого самоврядування, зазначених в абзацах третьому та четвертому статті 3 цього Закону, декларують майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».
5. Статтю 25 Закону України «Про статус народного депутата України» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 212 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
«Стаття 25. Декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру
Народний депутат України декларує майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».
6. У Законі України «Про вибори Президента України» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 20 - 21, ст. 291 із наступними змінами):
у частині другій статті 48 слова «декларації про майновий стан і доходи (податкові декларації)» замінити словами «декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру»;
назву та частину першу статті 50 викласти в такій редакції:
«Стаття 50 Декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру
1. Кандидат на пост Президента України декларує майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за попередній календарний рік за формою, встановленою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».
у статті 51:
у пункті 5 частини першої слова «копії декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації)» замінити словами «декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру»;
у пункті 6 частини другої слова «декларації про майновий стан і доходи (податкові декларації)» замінити словами «декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру».
7. У Законі України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 35 - 36, ст. 491 із наступними змінами):
пункт 7 частини першої статті 37 викласти в такій редакції:
«7) декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру кожної особи, включеної до виборчого списку кандидатів у депутати від відповідної місцевої організації партії, що подається за попередній календарний рік за формою, встановленою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»;
пункт 6 частини першої статті 38 викласти в такій редакції:
«6) декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру кожного кандидата в депутати, що подається за попередній календарний рік за формою, встановленою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»;
пункт 6 частини першої статті 39 викласти в такій редакції:
«6) декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, що подається за попередній календарний рік за формою, встановленою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»;
назву та частину першу статті 43 викласти в такій редакції:
«Стаття 43. Декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру
Кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови декларує майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, що подається за попередній календарний рік за формою, встановленою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».
8. У Законі України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 41-45, ст. 529 із наступними змінами):
у статті 54:
пункт 7 частини четвертої статті 54 викласти в такій редакції:
«7) декларувати майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»;
частину п’яту виключити;
частину першу статті 67 після абзацу восьмого доповнити новим пунктом такого змісту:
«8) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»;
пункт 7 частини четвертої статті 75 викласти в такій редакції:
«7) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»;
пункт 6 частини першої статті 83 викласти в такій редакції:
«6) зазначення в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру завідомо неправдивих відомостей».
9. У Законі України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 9, ст. 58 із наступними змінами):
пункт 4 частини третьої статті 8 викласти в такій редакції:
«4) декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, що подається відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»;
пункт 4 частини п’ятої статті 9 викласти в такій редакції:
«4) декларацією про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, що подається відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».
10. У Законі України «Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим» (Відомості Верховної Ради України 2012 р., № 2-3, ст. 3):
у частині третій статті 7 слова «а також декларація про майновий стан і доходи (податкова декларація) за рік, що передує року подання» замінити словами « а також декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, що подається відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»;
у частині третій статті 8 слова «а також декларація про майновий стан і доходи (податкова декларація) за рік, що передує року подання» замінити словами «а також декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, що подається відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».
 
    -14- Джоджик Я.І.
У пункті 2 розділу І законопроекту додати абзац сьомий наступного змісту:
«Додати пункт 179.12. такої редакції:
«179.12. Орган державної податкової служби у разі виявлення перевищення витрат платника податку над його доходами у звітному періоді, наявності фактів незадекларованих доходів і витрат, купівлі майна, товарів і послуг за заниженими цінами, інших фактів, що можуть вказувати на незаконні та корупційні дії, направляє матеріали перевірки протягом 10 днів з її завершення до Служби безпеки України для проведення окремого розслідування відповідно до закону».
 
Відхилено    
    -15- Хомутиннік В.Ю.
Кармазін Ю.А.
Враховуючи подання Комітету, доповнити розділ І законопроекту пунктами 2 – 10 такого змісту: «
2. Статтю 13 Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
«Стаття 13. Декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру
Державні службовці та особи, які претендує на зайняття посади державного службовця декларують майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»;
3. Пункт 6 частини другої статті 29 Закону України «Про Вищу раду юстиції» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 25, ст. 146 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
«6) декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, що подається відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»;
4. Статтю 13 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 33, ст. 175 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
«Стаття 13. Декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру
Посадові особи місцевого самоврядування та особи, які претендують на зайняття посади в органах місцевого самоврядування, зазначених в абзацах третьому та четвертому статті 3 цього Закону, декларують майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції;
5. Статтю 25 Закону України «Про статус народного депутата України» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 212 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
«Стаття 25. Декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру
Народний депутат України декларує майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»;
6. У Законі України «Про вибори Президента України» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 20 - 21, ст. 291 із наступними змінами):
у частині другій статті 48 слова «декларації про майновий стан і доходи (податкові декларації)» замінити словами «декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру»;
назву та частину першу статті 50 викласти в такій редакції:
«Стаття 50 Декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру
1. Кандидат на пост Президента України декларує майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за попередній календарний рік за формою, встановленою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».
у статті 51:
у пункті 5 частини першої слова «копії декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації)» замінити словами «декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру»;
у пункті 6 частини другої слова «декларації про майновий стан і доходи (податкові декларації)» замінити словами «декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру».
7. У Законі України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 35 - 36, ст. 491 із наступними змінами):
пункт 7 частини першої статті 37 викласти в такій редакції:
«7) декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру кожної особи, включеної до виборчого списку кандидатів у депутати від відповідної місцевої організації партії, що подається за попередній календарний рік за формою, встановленою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»;
пункт 6 частини першої статті 38 викласти в такій редакції:
«6) декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру кожного кандидата в депутати, що подається за попередній календарний рік за формою, встановленою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»;
пункт 6 частини першої статті 39 викласти в такій редакції:
«6) декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, що подається за попередній календарний рік за формою, встановленою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»;
назву та частину першу статті 43 викласти в такій редакції:
«Стаття 43. Декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру
Кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови декларує майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, що подається за попередній календарний рік за формою, встановленою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»;
8. У Законі України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 41-45, ст. 529 із наступними змінами):
у статті 54:
пункт 7 частини четвертої статті 54 викласти в такій редакції:
«7) декларувати майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»;
частину п’яту виключити;
частину першу статті 67 після абзацу восьмого доповнити новим пунктом такого змісту:
«8) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»;
пункт 7 частини четвертої статті 75 викласти в такій редакції:
«7) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»;
пункт 6 частини першої статті 83 викласти в такій редакції:
«6) зазначення в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру завідомо неправдивих відомостей»;
9. У Законі України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 9, ст. 58 із наступними змінами):
пункт 4 частини третьої статті 8 викласти в такій редакції:
«4) декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, що подається відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»;
пункт 4 частини п’ятої статті 9 викласти в такій редакції:
«4) декларацією про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, що подається відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»;
10. У Законі України «Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим» (Відомості Верховної Ради України 2012, № 2-3, ст.3):
у частині третій статті 7 слова «а також декларація про майновий стан і доходи (податкова декларація) за рік, що передує року подання» замінити словами « а також декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, що подається відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»;
у частині третій статті 8 слова «а також декларація про майновий стан і доходи (податкова декларація) за рік, що передує року подання» замінити словами «а також декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, що подається відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».
 
Враховано    
12. ІІ. Прикінцеві положення
 
-16- Хомутиннік В.Ю.
Розділ ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві та перехідні положення»
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
13. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-17- Яворівський В.О.
Розділ ІІ законопроекту доповнити пунктами такого змісту:
"Внести зміни до таких законів України:
Частину першу статті 13 Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
"Особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця і державні службовці декларують майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції". У декларації зазначаються відомості про доходи та зобов'язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, а також відомості стосовно членів сім'ї.
2. Частину першу статті 13 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 33, ст. 175 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
"Особа, яка претендує на зайняття посади в органах місцевого самоврядування, зазначеної в абзацах третьому та четвертому статті 3 цього Закону, та посадові особи місцевого самоврядування декларують майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції" У декларації зазначаються відомості про доходи та зобов'язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, а також відомості стосовно членів сім'ї.
Статтю 25 Закону України "Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 212 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
"Стаття 25. Декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру
Народний депутат України декларує майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" із зазначенням відомостей про себе та членів своєї сім'ї (дружина, чоловік, батьки, повнолітні діти) про доходи та зобов'язання фінансового характеру, в тому числі і за кордоном, а також про нерухоме та цінне рухоме майно, вклади в банках і цінні папери.
4. У Законі України "Про вибори Президента України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 20 - 21, ст. 291 із наступними змінами):
у частині другій статті 48 слова "декларації про майновий стан і доходи (податкові декларації)" замінити словами "декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру";
назву та частину першу статті 50 викласти в такій редакції:
"Стаття 50 Декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру
1. Кандидат на пост Президента України декларує майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за попередній календарний рік за формою, встановленою Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції". При цьому кандидат зазначає відомості щодо майнового стану і доходів членів його сім'ї.
3) у статті 51:
у пункті 5 частини першої слова "копії декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації)" замінити словами "декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру";
у пункті 6 частини другої слова "декларації про майновий стан і доходи (податкові декларації)" замінити словами "декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру".
У Законі України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 35 - 36, ст. 491 із наступними змінами):
1) пункт 7 частини першої статті 37 викласти в такій редакції:
"7) декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру кожної особи, включеної до виборчого списку кандидатів у депутати від відповідної місцевої організації партії, що подається за попередній календарний рік за формою, встановленою Законом до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції";
2) пункт 6 частини першої статті 38 викласти в такій редакції:
"6) декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру кожного кандидата в депутати, що подається за попередній календарний рік за формою, встановленою Законом до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції";
3) назву та частину першу статті 43 викласти в такій редакції:
"Стаття 43. Декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру
Кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови декларує майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, що подається за попередній календарний рік за формою, встановленою Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції". При цьому кандидат у депутати, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови у додатку до своєї податкової декларації відображає відомості щодо майнового стану і доходів членів його сім'ї.
У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 41–45, ст. 529 із наступними змінами):
у статті 54:
пункт 7 частини четвертої статті 54 викласти в такій редакції:
"7) декларувати майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції". Також подавати щорічно не пізніше 1 травня до Державної судової адміністрації України для оприлюднення на офіційному веб-сайті судової влади, ведення якого забезпечує Державна судова адміністрація України, копію декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру".
2) частину першу статті 67 доповнити новим пунктом такого змісту:
"8) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції";
7. У Законі України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 9, ст. 58 із наступними змінами):
пункт 4 частини третьої статті 8 викласти в такій редакції:
"4) декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, що подається відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції";
2) пункт 4 частини п’ятої статті 9 викласти в такій редакції:
"4) декларацією про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, що подається відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".
8. У Законі України "Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим" (Відомості Верховної Ради України 2012, № 2-3, ст.3):
у частині третій статті 7 слова "а також декларація про майновий стан і доходи () за рік, що передує року подання" замінити словами "а також декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, що подається відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції";
у частині третій статті 8 слова "а також декларація про майновий стан і доходи () за рік, що передує року подання" замінити словами "а також декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, що подається відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".
 
Враховано по суті в пропозиціях Н.д.Хомутинніка В.Ю. та Кармазіна Ю.А. (Декларування відомостей про доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру, в тому числі з-за кордону, членів сім'ї встановлено декларацією, яка затверджена Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції")  1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
    -18- Джоджик Я.І.
Доповнити розділ ІІ законопроекту новим пунктом такого змісту:
«Внести зміни до статті 12 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №40, стор. 1750, стаття 404):
1) у абзаці першому частини 1 додати речення такого змісту: «В декларації обов’язково зазначаються деталізовані дані про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру особи та членів її сім’ї за звітний календарний рік»;
2) у частині п’ятій після слів «що додається до цього Закону» додати слова: «в якій мають міститись деталізовані дані про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру особи та членів її сім’ї за звітний календарний рік»;
3) додати частину шосту такого змісту:
«6. Орган, в якому працює чи претендує на зайняття посади особа, зазначена в пункті 1 та підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, перевіряє надану працівником чи претендентом на зайняття посади декларацію та у разі виявлення перевищення витрат над доходами у звітному періоді, а також наявності фактів незадекларованих доходів і витрат, купівлі майна, товарів і послуг за заниженими цінами, інших фактів, що можуть вказувати на незаконні та корупційні дії, направляє матеріали перевірки протягом 10 днів з її завершення до Служби безпеки України для проведення окремого розслідування відповідно до закону».
 
Відхилено (Пропозиція не є предметом цього законопроекту)   
14. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.