Кількість абзаців - 104 Таблиця поправок


Про економічний експеримент щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про економічний експеримент щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції
 
-1- Луцький М.Г.
Писаренко В.В.
Назву законопроекту викласти у такій редакції: «Закон України «Про державну підтримку розвитку індустрії програмної продукції»
 
Враховано   Про державну підтримку розвитку індустрії програмної продукції
 
3. Цей Закон визначає порядок проведення економічного експерименту, спрямованого на створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції, збільшення обсягів виробництва та продажу конкурентоспроможної продукції у цій сфері.
 
-2- Луцький М.Г.
Писаренко В.В.
Преамбулу проекту закону викласти у такій редакції: «Цей Закон спрямований на формування сприятливих умов розвитку індустрії програмної продукції України для створення високопродуктивних робочих місць, залучення інвестицій, збільшення обсягів випуску високотехнологічної продукції, стимулювання наукомісткого експорту та імпортозаміщення, реалізацію науково-технічного потенціалу.»
 
Враховано   Цей Закон спрямований на формування сприятливих умов розвитку індустрії програмної продукції України для створення високопродуктивних робочих місць, залучення інвестицій, збільшення обсягів випуску високотехнологічної продукції, стимулювання наукомісткого експорту та імпортозаміщення, реалізацію науково-технічного потенціалу України.
 
4.   -3- Царьков Є.І.
Янукович В.В.
Давимука С.А.
Царьов О.А.
Ващук К.Т.
Цибенко П.С.
Гриневецький С.Р.
В'язівський В.М.
Аржевітін С.М.
Замінити слова «продажу конкурентоспроможної продукції у цій сфері» на слова у такій редакції «створення сприятливих умов для залучення інвестицій».
 
Враховано частково      
5. В цілях цього Закону поняття «індустрія програмної продукції» розуміється як сукупність юридичних осіб, які здійснюють один чи декілька видів економічної діяльності, перелічених в статті 1 цього Закону; поняття «учасник економічного експерименту» розуміється як юридична особа, включена до єдиного державного реєстру учасників економічного експерименту в сфері індустрії програмної продукції.
 
-4- Царьков Є.І.
Янукович В.В.
Давимука С.А.
Царьов О.А.
Ващук К.Т.
Цибенко П.С.
Гриневецький С.Р.
В'язівський В.М.
Аржевітін С.М.
Абзац другий преамбули вилучити
 
Враховано      
    -5- Царьков Є.І.
Янукович В.В.
Давимука С.А.
Царьов О.А.
Ващук К.Т.
Цибенко П.С.
Гриневецький С.Р.
В'язівський В.М.
Аржевітін С.М.
Статті 1 – 7 об’єднати у Розділ І Загальні Положення
 
Відхилено    
6. Стаття 1. Юридичні засади проведення економічного експерименту та визначення його учасників
 
-6- Луцький М.Г.
Писаренко В.В.
Статтю 1 проекту викласти у такій редакції:
«Стаття 1. Сфера дії Закону
Сфера дії Закону поширюється на суб’єктів господарювання індустрії програмної продукції, визначеної згідно Податкового кодексу України, та суспільні відносини, пов’язані з їх діяльністю.»
 
Враховано   Стаття 1. Сфера дії Закону
Сфера дії Закону поширюється на суб’єктів господарювання індустрії програмної продукції, визначеної згідно з Податковим кодексом України, та суспільні відносини, пов’язані з їх діяльністю.
 
    -7- Кармазін Ю.А.
Статті 1-7 об’єднати у розділ І, назву якого викласти у такій редакції:
«Розділ І Основні положення проведення економічного експерименту»
 
Відхилено    
7. 1. Економічний експеримент, спрямований на створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції (надалі – економічний експеримент), що здійснюється за участю юридичних осіб, які відповідають таким вимогам:
 
-8- Царьков Є.І.
Янукович В.В.
Давимука С.А.
Царьов О.А.
Ващук К.Т.
Цибенко П.С.
Гриневецький С.Р.
В'язівський В.М.
Аржевітін С.М.
Частину першу статті 1 викласти у такій редакції: «Економічний експеримент (надалі - економічний експеримент) спрямований на створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції»
Наступні частини вилучити.
 
Враховано частково      
8. 1) здійснюють один з таких видів господарської діяльності у сфері індустрії програмної продукції:
 
      
9. консультування з питань інформатизації, включаючи консультування щодо типу та конфігурації комп'ютерних технічних засобів та використання технологій програмного забезпечення: аналіз інформаційних потреб користувачів та пошук найоптимальніших рішень, (КВЕД 72, 72.10.0 відповідно до Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2005);
 
      
10. розроблення стандартного програмного забезпечення, включаючи розроблення, видання та реалізацію (продаж, прокат та (або) надання ліцензій) системних пакетів програм, службових та ігрових програм. (КВЕД 72, 72.21.0 відповідно до Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2005);
 
      
11. інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення, включаючи консультування з питань створення продукції програмного забезпечення та надання допомоги щодо технічних аспектів комп'ютерних систем; розроблення індивідуального програмного забезпечення (на замовлення) та адаптування пакетів програм до специфічних потреб користувачів; розробка веб-сторінок; надання послуг з системного аналізу, програмування та супроводу, а також інших спеціалізованих послуг у сфері інформатизації, не віднесених до інших групувань. (КВЕД 72.22.0 відповідно до Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2005);
 
      
12. оброблення даних, включаючи оброблення даних із застосуванням програмного забезпечення користувача або власного програмного забезпечення; повне оброблення, підготовку та введення даних; експлуатацію на довготривалій основі комп'ютерної техніки, що належить іншим користувачам; надання послуг по розміщенню даних у мережі Інтернет. (КВЕД 72.3, 72.30.0 відповідно до Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2005);
 
      
13. діяльність, пов’язана з банками даних, включаючи надання даних у певному порядку чи послідовності шляхом вибирання чи прямого доступу до даних (автоматизоване ведення даних): дані можуть бути доступні для всіх або для обмеженої кількості користувачів і сортуватися на замовлення; видання будь-якої інформації у мережі Інтернет, у т. ч. книг, газет, журналів, якщо вони не мають іншої форми публікації, крім мережі Інтернет; створення баз даних у оперативному режимі "он-лайн"; створення каталогів, адресних списків тощо в оперативному режимі; діяльність, пов'язану з порталами пошуку в мережі Інтернет. (КВЕД 72.4, 72.40.0 відповідно до Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2005);
 
      
14. діяльність з виробництва електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації, монтажу і установлення електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації (КВЕД 30.02.1, 30.02.2 відповідно до Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2005);
 
      
15. інша діяльність у сфері інформатизації (КВЕД 72.60.0 відповідно до Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2005);
 
      
16. 2)у разі, якщо юридична особа (учасник економічного експерименту) здійснювала діяльність у попередніх звітних періодах, частина доходу, отриманого протягом попереднього звітного кварталу від одного або більше видів діяльності, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, становить не менше 60% загального доходу, що враховується при обчисленні об’єкта оподаткування, отриманого такою юридичної особою. Таке співвідношення обсягів доходу має бути дотримане протягом всього строку участі юридичної особи в економічному експерименті.
 
      
17. 3)Юридична особа у якої, в попередньому кварталі, суми витрат на оплату праці робіт і послуг, що надавалися цій юридичній особі фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності за видами економічної діяльності, визначеними у пункті 1 частини першої цієї статті та витрати такої юридичної особи на виплати фізичним особам згідно з трудовими договорами та договорами цивільно-правового характеру згідно ст. 142 Податкового кодексу України та витрати на суми внесків на соціальні заходи згідно ст. 143 Податкового кодексу України становлять не менше 30% від суми адміністративних витрат (п.138.10.2 Податкового кодексу України), витрат на збут (п.138.10.3 Податкового кодексу України), інших операційних витрат (п.138.10.4 Кодексу), за вирахуванням роялті.
 
      
18. При цьому, починаючи з четвертого місяця участі юридичної особи в економічному експерименті (але не раніше початку нового звітного кварталу), витрати юридичної особи, в попередньому кварталі, на виплати фізичним особам згідно з трудовими договорами та договорами цивільно-правового характеру згідно статтею 142 Податкового кодексу України та витрати на суми внесків на соціальні заходи згідно статтею 143 Податкового кодексу України мають становити не менше 50% від суми адміністративних витрат (підпункт 138.10.2. статті 138 Податкового кодексу України), витрат на збут (підпункт 138.10.3 статті 138 Податкового кодексу України), інших операційних витрат (підпункт 138.10.4 статті 138 Податкового кодексу України), за вирахуванням роялті та не менше 12 відсотків від обсягів доходів, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, отриманого юридичною особою у попередньому звітному кварталі.
 
      
19. 2. Залучення юридичних осіб, які приймають рішення про приєднання до економічного експерименту проводиться шляхом включення юридичної особи до єдиного державного реєстру учасників економічного експерименту в сфері індустрії програмної продукції відповідно до цього Закону, здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. В цілях даного Закону поняття «єдиний державний реєстр учасників економічного експерименту в сфері індустрії програмної продукції» розуміється як автоматизована система збирання, накопичення, захисту, обліку та надання інформації про юридичних осіб - учасників економічного експерименту.
 
-9- Царьков Є.І.
Янукович В.В.
Давимука С.А.
Царьов О.А.
Ващук К.Т.
Цибенко П.С.
Гриневецький С.Р.
В'язівський В.М.
Аржевітін С.М.
Частину другу статті 1 викласти у такій редакції: « 2. Юридична особа, яка приймає рішення про приєднання до експерименту, що проводиться відповідно до цього Закону, має право обрати спеціальний режим оподаткування, який передбачений Податковим кодексом України»
 
Відхилено      
20. 3. У випадках, коли протягом дії економічного експерименту у будь-якому звітному кварталі юридична особа – учасник економічного експерименту, внесена до єдиного державного реєстру учасників економічного експерименту в сфері індустрії програмної продукції, не відповідає вимогам, визначеним частиною першою цієї статті, центральний орган виконавчої влади з питань науки, інновацій та інформатизації України приймає рішення про виключення такої юридичної особи з єдиного державного реєстру учасників економічного експерименту в сфері індустрії програмної продукції. З наступного звітного кварталу, який слідує за тим, у якому прийнято рішення про виключення юридичної особи з єдиного державного реєстру учасників економічного експерименту в сфері індустрії програмної продукції така юридична особа та особи, які перебувають із нею у трудових відносинах, сплачують всі податки, збори, інші обов’язкові платежі відповідно до чинного законодавства України без врахування особливостей, визначених статтею 5 цього Закону та Податковим кодексом України.
 
-10- Царьков Є.І.
Янукович В.В.
Давимука С.А.
Царьов О.А.
Ващук К.Т.
Цибенко П.С.
Гриневецький С.Р.
В'язівський В.М.
Аржевітін С.М.
Частину третю статті 1 викласти у такій редакції: «3. Формами проведення експерименту є:
встановлення спеціального режиму оподаткування, передбаченого Податковим кодексом України;
інші форми державної підтримки, які розробляються центральним органом виконавчої влади з питань науки, інновацій та інформатизації України з подальшим їх затвердженням Кабінетом Міністрів України»
 
Відхилено      
21. 4. Економічний експеримент проводиться з 1 січня 2012 року до 1 січня 2017 року.
 
-11- Царьков Є.І.
Янукович В.В.
Давимука С.А.
Царьов О.А.
Ващук К.Т.
Цибенко П.С.
Гриневецький С.Р.
В'язівський В.М.
Аржевітін С.М.
Слова «1 січня 2012 року до 1 січня 2017 року» замінити на слова «1 січня 2013 року до 31 грудня 2017 року»
 
Відхилено      
22. Стаття 2. Спрямованість та мета економічного експерименту
 
-12- Луцький М.Г.
Писаренко В.В.
Статтю 2 проекту викласти у такій редакції:
«Стаття 2. Форми державної підтримки
Формами державної підтримки розвитку індустрії програмної продукції є:
- встановлення спеціального режиму оподаткування суб’єктів господарювання індустрії програмної продукції, передбаченого Податковим кодексом України;
- інші форми державної підтримки, які розробляються центральним органом виконавчої влади з питань науки, інновацій та інформатизації України з подальшим їх затвердженням Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано   Стаття 2. Форми державної підтримки
Формами державної підтримки розвитку індустрії програмної продукції є:
встановлення особливостей оподаткування суб’єктів індустрії програмної продукції, передбачених Податковим кодексом України;
інші форми державної підтримки, що розробляються центральним органом виконавчої влади з питань науки, інновацій та інформатизації України з подальшим їх затвердженням Кабінетом Міністрів України.
 
    -13- Давимука С.А.
У статті 6 та по тексту замінити слова «які обрали спеціальний режим оподаткування» на «що застосовують особливості оподаткування суб’єктів господарювання індустрії програмної продукції».
 
Враховано    
    -14- Царьков Є.І.
Янукович В.В.
Давимука С.А.
Царьов О.А.
Ващук К.Т.
Цибенко П.С.
Гриневецький С.Р.
В'язівський В.М.
Аржевітін С.М.
Далі по тексту слова « у сфері індустрії програмної продукції» замінити на слова «індустрії програмної продукції»
 
Відхилено    
23. Метою економічного експерименту є:
 
      
24. 1)вивчення способів забезпечення розвитку в Україні індустрії програмної продукції;
 
      
25. 2)удосконалення системи управління в сфері індустрії програмної продукції, у тому числі, управління якістю продукції на основі стандартизації;
 
      
26. 3)формування ефективного механізму взаємодії юридичних та фізичних осіб, зайнятих у сферах фундаментальної та прикладної науки, виробничого сектору економіки, фондових ринків України та інших країн, а також створення моделі інноваційного розвитку індустрії програмної продукції;
 
-15- Царьков Є.І.
Янукович В.В.
Давимука С.А.
Царьов О.А.
Ващук К.Т.
Цибенко П.С.
Гриневецький С.Р.
В'язівський В.М.
Аржевітін С.М.
У частині 3 статті 2 замінити слова «фондових ринків» словами «фондового ринку»
 
Відхилено      
27. 4)вивчення на базі учасників економічного експерименту ефективності застосування в сучасних економічних умовах нових правових режимів сплати податків, зборів, обов’язкових платежів, у тому числі у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та інших видів загальнообов’язкового соціального страхування, податку на доходи фізичних осіб;
 
      
28. 5)щорічне збільшення кількості робочих місць у сфері індустрії програмної продукції в кількості не менш 20% від чисельності працівників, зайнятих у сфері індустрії програмної продукції за попередній звітний рік;
 
      
29. 6)підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, які здійснюють діяльність у сфері індустрії програмної продукції, на зовнішніх ринках;
 
      
30. 7)створення сприятливих умов для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій для розвитку індустрії програмної продукції в Україні, а також здійснення фундаментальних та прикладних наукових досліджень у вказаній вище сфері економіки держави;
 
      
31. 8)покращення іміджу України на міжнародному ринку як країни, що має розвинену та високо конкурентну індустрію програмної продукції;
 
-16- Царьков Є.І.
Янукович В.В.
Давимука С.А.
Царьов О.А.
Ващук К.Т.
Цибенко П.С.
Гриневецький С.Р.
В'язівський В.М.
Аржевітін С.М.
У частині 8 статті 2 слова «високо конкурентну» замінити словом «висококонкурентну»
 
Відхилено      
32. 9)створення програмного забезпечення державних підприємств, наукових установ, органів державної влади та місцевого самоврядування з метою зниження витрат в їх діяльності, створення єдиної, захищеної бази даних у державному секторі економіки.
 
      
33. 10)запровадження інформаційних технологій, розроблених юридичними особами (учасниками економічного експерименту) зареєстрованих в установленому законом порядку на території України з метою зниження собівартості продукції вітчизняних товаровиробників.
 
      
34. Стаття 3. Основні організаційні заходи з проведення економічного експерименту
 
-17- Луцький М.Г.
Писаренко В.В.
Статтю 3 проекту викласти у такій редакції:
«Стаття 3. Пріоритетні напрями державної підтримки
1. Державна підтримка розвитку індустрії програмної продукції, зокрема, спрямована на:
1)удосконалення способів забезпечення розвитку індустрії програмної продукції України;
2)стимулювання розвитку системи управління в індустрії програмної продукції України, у тому числі, поліпшення управління якістю продукції на основі стандартизації;
3)формування ефективного механізму взаємодії юридичних та фізичних осіб, зайнятих у сферах фундаментальної та прикладної науки, виробничого та інших секторів економіки з учасниками індустрії програмної продукції України;
4) стимулювання переходу до моделі інноваційного розвитку індустрії програмної продукції України;
5)удосконалення податкового, митного, валютного, трудового та пенсійного законодавства в частині, що регулює діяльність індустрії програмної продукції;
6)збільшення кількості високопродуктивних робочих місць в індустрії програмної продукції України;
7)підвищення конкурентоспроможності учасників індустрії програмної продукції України на зовнішніх ринках;
8)створення сприятливих умов для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій для розвитку індустрії програмної продукції України;
9) сприяння здійсненню фундаментальних та прикладних наукових досліджень в сфері інформаційних технологій;
10)активізація міжнародного співробітництва та покращення іміджу України на міжнародному ринку як країни, що має розвинену та висококонкурентну індустрію програмної продукції;
11)сприяння пріоритетному запровадженню комп’ютерних програм, створених учасниками індустрії програмної продукції України, у державних підприємствах, наукових установах, органах державної влади та місцевого самоврядування України, в тому числі, з метою зниження витрат таких замовників;
12)сприяння запровадженню комп’ютерних програм, створених учасниками індустрії програмної продукції України, в тому числі, з метою зниження витрат вітчизняних товаровиробників.»
 
Враховано   Стаття 3. Пріоритетні напрями державної підтримки розвитку індустрії програмного забезпечення
1. Державна підтримка розвитку індустрії програмної продукції спрямована на:
1) удосконалення способів забезпечення розвитку індустрії програмної продукції в Україні;
2) стимулювання розвитку системи управління в індустрії програмної продукції, у тому числі на поліпшення управління якістю продукції на основі стандартизації;
3) формування ефективного механізму взаємодії юридичних та фізичних осіб, зайнятих у сферах фундаментальної і прикладної науки, виробничому та інших секторах економіки з учасниками індустрії програмної продукції;
4) стимулювання переходу до моделі інноваційного розвитку індустрії програмної продукції;
5) удосконалення податкового, митного, валютного, трудового та пенсійного законодавства в частині, що регулює діяльність індустрії програмної продукції;
6) збільшення кількості високопродуктивних робочих місць в індустрії програмної продукції;
7) підвищення конкурентоспроможності учасників індустрії програмної продукції на зовнішніх ринках;
8) створення сприятливих умов для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій для розвитку індустрії програмної продукції;
9) сприяння здійсненню фундаментальних та прикладних наукових досліджень у сфері інформаційних технологій;
10) активізацію міжнародного співробітництва та покращення іміджу України на міжнародному ринку як країни, що має розвинену і висококонкурентну індустрію програмної продукції;
11) сприяння пріоритетному запровадженню комп’ютерних програм, створених учасниками індустрії програмної продукції України, у державних підприємствах, наукових установах, органах державної влади та органах місцевого самоврядування, у тому числі з метою зниження витрат замовників;
12) сприяння запровадженню комп’ютерних програм, створених учасниками індустрії програмної продукції України, у тому числі з метою зниження витрат вітчизняних товаровиробників.
 
    -18- Царьков Є.І.
Янукович В.В.
Давимука С.А.
Царьов О.А.
Ващук К.Т.
Цибенко П.С.
Гриневецький С.Р.
В'язівський В.М.
Аржевітін С.М.
Назву статті 3 викласти у редакції:
«Стаття 3. Комплекс основних організаційних заходів з проведення економічного експерименту»
 
Відхилено    
35. 1. Економічний експеримент здійснюється для досягнення мети, визначеної статтею 2 цього Закону на основі розроблених центральним органом виконавчої влади з питань науки, інновацій та інформатизації України та затверджених Кабінетом Міністрів України щорічних планів заходів з проведення економічного експерименту, які мають передбачати, у тому числі, наступні заходи:
 
      
36. 1) удосконалення системи управління в сфері індустрії програмної продукції;
 
      
37. 2) розробку та затвердження центральними органами виконавчої влади у відповідності до їх компетенції нових форм статистичної та фінансової звітності з урахуванням досвіду, набутого під час здійснення економічного експерименту;
 
      
38. 3) розробку та запровадження постійно діючої системи моніторингу, аналізу звітності у сфері індустрії програмної продукції з метою врахування результатів моніторингу при формуванні державної політики, прийнятті управлінських рішень у цій та інших суміжних сферах діяльності;
 
      
39. 4) адаптацію та запровадження в Україні міжнародних стандартів управління якістю розробки програмної продукції, зокрема стандартів ІSО, СММІ та інших стандартів, визначених центральними органами виконавчої влади в межах їх компетенції;
 
      
40. 5) удосконалення податкового, митного, валютного законодавства в частині, яка регулює діяльність індустрії програмної продукції.
 
      
41. 2. Щорічні плани заходів розробляються та подаються на затвердження Кабінету Міністрів України центральним органом виконавчої влади з питань науки, інновацій та інформатизації України не пізніше 1 грудня року, що передує плановому.
 
-19- Царьков Є.І.
Янукович В.В.
Давимука С.А.
Царьов О.А.
Ващук К.Т.
Цибенко П.С.
Гриневецький С.Р.
В'язівський В.М.
Аржевітін С.М.
Доповнити статтю 3 новою частиною третьою у редакції: «3. Розробка організаційних заходів щодо державної підтримки галузі інформаційних технологій покладається на центральний орган виконавчої влади з питань науки, інновацій та інформатизації України з подальшим їх затвердженням Кабінетом Міністрів України»
 
Враховано частково у статті 2     
42. Стаття 4. Удосконалення системи управління в сфері індустрії програмної продукції
 
-20- Луцький М.Г.
Писаренко В.В.
Статтю 4 проекту викласти у такій редакції:
«Стаття 4. Плани заходів державної підтримки
1. Державна підтримка розвитку індустрії програмної продукції України здійснюється з урахуванням пріоритетів, визначених статтею 2 цього Закону, на основі річних планів заходів з підтримки розвитку індустрії програмної продукції України.
2. Річні плани заходів з підтримки розвитку індустрії програмної продукції України розробляються центральним органом виконавчої влади з питань науки, інновацій та інформатизації України не пізніше 1 грудня року, що передує плановому, та затверджуються Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано   Стаття 4. Плани заходів державної підтримки
1. Державна підтримка розвитку індустрії програмної продукції України здійснюється за формами, визначеними статтею 2 цього Закону, на основі річних планів заходів з підтримки розвитку індустрії програмної продукції за напрямами, визначеними статтею 3 цього Закону.
2. Річні плани заходів з підтримки розвитку індустрії програмної продукції України розробляються центральним органом виконавчої влади з питань науки, інновацій та інформатизації України не пізніше 1 грудня року, що передує плановому, та затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
43. 1. З метою удосконалення системи управління в сфері індустрії програмної продукції та визначення вимог щодо регулювання сфери індустрії програмної продукції центральні органи виконавчої влади та учасники економічного експерименту формують механізм взаємодії за такими напрямками:
 
      
44. 1) запровадження єдиного державного реєстру учасників економічного експерименту в сфері індустрії програмної продукції;
 
      
45. 2) удосконалення та узгодження форм звітності та статистичних даних, що подаються до місцевих органів державної виконавчої влади;
 
      
46. 3) визначення критеріїв оцінки стану розвитку індустрії, а також завдань та функцій центральних органів виконавчої влади щодо управління у сфері індустрії програмної продукції;
 
      
47. 4) визначення функцій, завдань та методів управління у сфері індустрії програмної продукції;
 
      
48. 5) розробки та запровадження системи ефективної взаємодії суб’єктів щодо розвитку індустрії програмної продукції;
 
      
49. 6) розробки та запровадження системи постійного моніторингу у сфері індустрії програмної продукції з метою удосконалення системи прийняття рішень центральними органами виконавчої влади щодо управління у сфері індустрії програмної продукції.
 
      
50. 2. З метою організації та проведення економічного експерименту у сфері індустрії програмної продукції центральний орган виконавчої влади з питань науки, інновацій та інформатизації України здійснює наступні функції:
 
      
51. 1) забезпечує організацію та проведення економічного експерименту у сфері індустрії програмної продукції, здійснює контроль за дотриманням його учасниками передбачених цим Законом вимог;
 
      
52. 2) організовує і веде єдиний державний реєстр учасників економічного експерименту у сфері індустрії програмної продукції;
 
      
53. 3) організовує прогнозно-аналітичне дослідження тенденцій розвитку ринку програмної продукції, визначає потреби держави в оновленні програмного забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій;
 
      
54. 4) визначає спільно з іншими центральними органами виконавчої влади потребу у кваліфікованих кадрах у сфері індустрії програмної продукції;
 
      
55. 5) здійснює спільно з іншими центральними органами виконавчої влади відповідно до їх компетенції перевірку відповідності юридичних осіб (учасників економічного експерименту) умовам участі в економічному експерименті у сфері індустрії програмної продукції;
 
      
56. 6) приймає рішення про призупинення участі юридичної особи в економічному експерименті, а також про виключення юридичної особи – учасника економічного експерименту з єдиного державного реєстру учасників економічного експерименту в сфері індустрії програмної продукції у випадку порушення вимог участі в його проведенні;
 
-21- Царьков Є.І.
Янукович В.В.
Давимука С.А.
Царьов О.А.
Ващук К.Т.
Цибенко П.С.
Гриневецький С.Р.
В'язівський В.М.
Аржевітін С.М.
У частині 6 статті 4 після слів «учасників економічного експерименту» виключити слова «в сфері індустрії програмної продукції»
 
Відхилено      
57. 7) готує узагальнений висновок щодо результатів проведення економічного експерименту у сфері індустрії програмної продукції, визначає перспективи продовження економічного експерименту;
 
      
58. 8) здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством.
 
      
59. Стаття 5. Тимчасові, на час проведення економічного експерименту, особливості справляння загальнодержавних і місцевих податків та зборів учасниками економічного експерименту
 
-22- Луцький М.Г.
Писаренко В.В.
Статтю 5 проекту викласти у такій редакції
«Стаття 5. Стимулювання розвитку системи управління в індустрії програмної продукції
1. З метою стимулювання розвитку системи управління в індустрії програмної продукції центральний орган виконавчої влади з питань науки, інновацій та інформатизації України, інші центральні органи виконавчої влади згідно їх повноважень, суб’єкти господарювання індустрії програмної продукції України формують механізм взаємодії за такими напрямами:
1) удосконалення форм статистичної звітності, що подаються суб’єктами господарювання індустрії програмної продукції;
2) визначення критеріїв оцінки стану та розвитку індустрії програмної продукції;
3) визначення функцій, завдань та методів управління в індустрії програмної продукції;
4) запровадження системи ефективної взаємодії суб’єктів господарювання індустрії програмної продукції та центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування для розвитку індустрії програмної продукції;
5) запровадження системи постійного моніторингу та виявлення проблемних питань в індустрії програмної продукції для удосконалення регулювання її діяльності;
6) регулярне прогнозно-аналітичне дослідження тенденцій ринку програмної продукції та визначення потреб держави в оновленні програмного забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій;
7) оцінка потреби індустрії програмної продукції в кваліфікованих кадрах та запровадження ефективних механізмів вирішення питань кадрового забезпечення.»
 
Враховано   Стаття 5. Стимулювання розвитку системи управління в індустрії програмної продукції
1. З метою стимулювання розвитку системи управління в індустрії програмної продукції центральний орган виконавчої влади з питань науки, інновацій та інформатизації України, інші центральні органи виконавчої влади згідно з їхніми повноваженнями і суб’єкти господарювання індустрії програмної продукції формують механізм взаємодії за такими напрямами:
1) удосконалення форм статистичної звітності, що подаються суб’єктами господарювання індустрії програмної продукції;
2) визначення критеріїв оцінки стану та розвитку індустрії програмної продукції;
3) визначення функцій, завдань та методів управління в індустрії програмної продукції;
4) запровадження системи ефективної взаємодії суб’єктів господарювання індустрії програмної продукції, центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для розвитку індустрії програмної продукції;
5) запровадження системи постійного моніторингу та виявлення проблемних питань в індустрії програмної продукції для удосконалення регулювання її діяльності;
6) регулярне прогнозно-аналітичне дослідження тенденцій ринку програмної продукції і визначення потреб держави в оновленні програмного забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій;
7) оцінка потреби індустрії програмної продукції у кваліфікованих кадрах і запровадження ефективних механізмів вирішення питань кадрового забезпечення.
 
    -23- Царьков Є.І.
Янукович В.В.
Давимука С.А.
Царьов О.А.
Ващук К.Т.
Цибенко П.С.
Гриневецький С.Р.
В'язівський В.М.
Аржевітін С.М.
Статтю 5 викласти у редакції: «Особливості справлення загальнодержавних і місцевих податків та зборів учасниками економічного експерименту встановлюються Податковим кодексом України та іншими нормативно-правовими актами»
Наступні частини статті 5 вилучити
 
Враховано частково у ст. 2   
60. 1. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування для учасників економічного експерименту встановлюється відповідно до першого класу професійного ризику у розмірі 36,76% від сукупної суми, що дорівнює двом розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої на день нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, помноженим на кількість найманих працівників учасника економічного експерименту (враховуючи найманих працівників-нерезидентів) з урахуванням кількості днів, відпрацьованих працівниками у звітному періоді, та сум винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.
 
      
61. 2. Сума єдиного внеску учасників економічного експерименту розподіляється за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування пропорційно до сум єдиного внеску (у відсотках):
 
      
62. 1) на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття - 4,1322 відсотка;
 
      
63. 2) на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, - 3,8567 відсотка;
 
      
64. 3) на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, - 0,551 відсотка;
 
      
65. 4) на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи) - 91,4601 відсотка.
 
      
66. 3. У період проведення економічного експерименту для фізичних осіб – найманих працівників учасників економічного експерименту (у тому числі нерезидентів, які є найманими працівниками учасників економічного експерименту) єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування сплачується у розмірі 3,6 відсотка від суми, що дорівнює двом мінімальним заробітним платам, встановленим на день нарахування єдиного внеску, з урахуванням кількості днів, відпрацьованих працівниками у звітному періоді.
 
      
67. Інші обов’язкові платежі здійснюються фізичними особами – найманими працівниками учасників економічного експерименту, у тому числі нерезидентами, відповідно до законодавства України.
 
      
68. 4. Встановлений у цій статті розмір єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування застосовуються до юридичних осіб – учасників економічного експерименту та фізичних осіб - найманих працівників учасників економічного експерименту (у тому числі нерезидентів, які є найманими працівниками учасників економічного експерименту) починаючи з наступного звітного кварталу, який слідує за звітним кварталом, у якому відбулося включення юридичної особи до єдиного державного реєстру учасників економічного експерименту в сфері індустрії програмної продукції.
 
      
69. Стаття 6. Умови забезпечення гласності та відкритості проведення економічного експерименту
 
-24- Кармазін Ю.А.
Статтю 6 викласти у такій редакції:
«Стаття 6 Умови забезпечення гласності та відкритості проведення економічного експерименту
Економічний експеримент щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції здійснюється на принципах гласності та відкритості.
Центральний орган виконавчої влади з питань науки, інновацій та інформатизації України щорічно подає звіт до Кабінету Міністрів України та до Верховної Ради України щодо ходу здійснення економічного експерименту, про проміжні та кінцеві результати його здійснення, визначення перспектив продовження економічного експерименту.
Про мету економічного експерименту, хід його здійснення, а також про проміжні та кінцеві результати економічного експерименту центральний орган виконавчої влади з питань науки, інновацій та інформатизації України щоквартально розміщує інформацію про це на офіційному вебсайті в мережі Інтернет»
 
Відхилено      
70. Економічний експеримент щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції проводиться відкрито і гласно. Про мету економічного експерименту, хід його здійснення, а також про проміжні та кінцеві результати економічного експерименту широко інформуються Верховна Рада України, центральні органи виконавчої влади та населення через опублікування щорічних звітів, а також шляхом обговорення питань, пов'язаних з економічним експериментом, шляхом залучення засобів масової інформації, в тому числі електронних видань.
 
      
71. Стаття 7. Механізм підведення підсумків економічного експерименту
 
-25- Луцький М.Г.
Писаренко В.В.
Статтю 7. Механізми підведення підсумків економічного експерименту виключити
 
Враховано      
72. 1.Центральний орган виконавчої влади з питань науки, інновацій та інформатизації:
 
      
73. 1)подає Кабінету міністрів та Верховній раді України щорічний звіт щодо здійснення економічного експерименту та аналізує його соціально-економічні наслідки;
 
      
74. 2)за результатами щорічної оцінки проміжних результатів здійснення економічного експерименту розробляє та затверджує план заходів економічного експерименту на наступний рік, вносить пропозиції щодо поліпшення організації, підвищення ефективності економічного експерименту, продовження або скорочення строків його проведення, розробляє відповідний проект плану разом з висновками та подає його до Кабінету Міністрів України для затвердження плану заходів на наступний рік;
 
      
75. 2.Оцінка результатів здійснення економічного експерименту проводиться з урахуванням наступних критеріїв:
 
      
76. - кількість юридичних осіб, які беруть участь в економічному експерименті;
 
      
77. - кількість осіб-найманих працівників учасників економічного експерименту;
 
      
78. - обсяги відрахувань, які здійснюються учасниками економічного експерименту та їх найманими працівниками до Пенсійного фонду України, інші фонди обов’язкового державного соціального страхування, зведений бюджет України;
 
      
79. - узагальнені показники доходу, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, учасників економічного експерименту;
 
      
80. - кількість учасників економічного експерименту, щорічний дохід яких перевищив один мільйон гривень;
 
      
81. - розмір середньої заробітної плати, що сплачується юридичними особами – учасниками економічного експерименту.
 
      
82. 3. До 1 липня року, в якому закінчується проведення економічного експерименту, центральний орган виконавчої влади з питань науки, інновацій та інформатизації України розробляє та подає на розгляд Кабінету міністрів України інформацію про попередні підсумки економічного експерименту, що включає:
 
      
83. 1) річні показники критеріїв, визначених частиною другою цієї статті, а також інші показники, визначені у ході здійснення економічного експерименту, за кожний рік проведення економічного експерименту у порівнянні з роком, що передував економічного експерименту;
 
      
84. 2) аналітичний огляд (з оцінкою ефективності економічного експерименту) за підсумками економічного експерименту, в якому також міститься обґрунтування пропозицій щодо доцільності запровадження заходів економічного експерименту у сфері індустрії програмної продукції на постійній основі та можливості розповсюдження позитивного досвіду економічного експерименту в інших сферах господарської діяльності в України.
 
      
85. 4.За підсумками проведення економічного експерименту Верховна Рада України приймає відповідне рішення.
 
      
86. Стаття 8. Прикінцеві та перехідні положення
 
-26- Луцький М.Г.
Писаренко В.В.
Статтю 8 проекту вважати статтею 6 та викласти у такій редакції:
«Стаття 6. Прикінцеві та перехідні положення»
1. Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Внести до статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11 із наступними змінами) такі зміни:
частину 5 доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:
«Єдиний внесок для суб’єктів господарювання індустрії програмної продукції, які обрали спеціальний режим оподаткування, встановлюється відповідно до першого класу професійного ризику у розмірі, передбаченому чинним законодавством від сукупної суми, що дорівнює двом розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої на день нарахування єдиного внеску, помноженим на кількість найманих працівників таких суб’єктів господарювання (враховуючи найманих працівників-нерезидентів) з урахуванням кількості днів, відпрацьованих працівниками у звітному періоді, та сум винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.»;
частину 7 доповнити новим абзацом третім такого змісту:
«Єдиний внесок для найманих працівників суб’єктів господарювання індустрії програмної продукції, які обрали спеціальний режим оподаткування, у тому числі нерезидентів, встановлюється у розмірі, передбаченому законодавством, від суми, що дорівнює двом розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої на день нарахування єдиного внеску, з урахуванням кількості днів, відпрацьованих працівником у звітному періоді.»;
частину 15 доповнити пунктом 2 такого змісту:
«2) Для суб’єктів господарювання індустрії програмної продукції, які обрали спеціальний режим оподаткування,сума єдиного внеску розподіляється:
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття – 4,1322 відсотка;
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням – 3,8567 відсотка;
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності – 0,551 відсотка;
на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи) – 91,4601 відсотка.».
3. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом законодавчі та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
4. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом та забезпечити прийняття актів, необхідних для його реалізації.
 
Враховано   Стаття 6. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Внести до статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11 із наступними змінами) такі зміни:
1) частину п’яту доповнити абзацом дев’ятим такого змісту:
«Тимчасово в період з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2017 рок єдиний внесок для суб’єктів господарювання індустрії програмної продукції, що застосовують особливості оподаткування суб’єктів господарювання індустрії програмної продукції, встановлюється відповідно до першого класу професійного ризику в розмірі, передбаченому законодавством, як частка від сукупної суми, що дорівнює двом розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої на день нарахування єдиного внеску, помноженим на кількість найманих працівників таких суб’єктів господарювання (враховуючи найманих працівників-нерезидентів) з урахуванням кількості днів, відпрацьованих працівниками у звітному періоді, та сум винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами»;
2) частину сьому доповнити абзацом третім такого змісту:
«Тимчасово в період з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2017 року єдиний внесок для найманих працівників суб’єктів господарювання індустрії програмної продукції, що застосовують особливості оподаткування суб’єктів господарювання індустрії програмної продукції, у тому числі нерезидентів, встановлюється у розмірі, передбаченому законодавством, як частка від суми, що дорівнює двом розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої на день нарахування єдиного внеску, помноженим на кількість найманих працівників таких суб’єктів господарювання (враховуючи найманих працівників-нерезидентів) з урахуванням кількості днів, відпрацьованих працівником у звітному періоді»;
3) частину п'ятнадцяту доповнити пунктом 2 такого змісту:
«2) для суб’єктів господарювання індустрії програмної продукції, що застосовують особливості оподаткування суб’єктів господарювання індустрії програмної продукції, сума єдиного внеску розподіляється:
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття – 4,1322 відсотка;
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням,– 3,8567 відсотка;
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, – 0,551 відсотка;
на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи) – 91,4601 відсотка».
3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
    -27- Давимука С.А.
перед словами «єдиний внесок для найманих працівників суб’єктів» доповнити слова «Тимчасово в період з 1 січня 2013 по 31 грудня 2017 років»
 
Враховано    
    -28- Царьков Є.І.
Янукович В.В.
Давимука С.А.
Царьов О.А.
Ващук К.Т.
Цибенко П.С.
Гриневецький С.Р.
В'язівський В.М.
Аржевітін С.М.
Назву статті 8 викласти у такій редакції:
«Розділ ІІ Перехідні положення»
 
Відхилено    
    -29- Кармазін Ю.А.
Назву статті 8 викласти у такій редакції:
«Розділ ІІ Прикінцеві та перехідні положення
 
Відхилено    
    -30- Шевчук О.Б.
Статті 5 і 8 змінити новим розділом ІІ та викласти в такій редакції:
"ІІ. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Частину десяту статті 34 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 46-47, ст. 403, 2001 р., № 17, ст. 80) доповнити абзацами такого змісту:
"Середньомісячний заробіток для обчислення суми страхових виплат потерпілому у зв'язку із втраченим ним заробітком (або відповідної його частини) для осіб, зазначених у пункті 2-1 частини першої статті 4 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" коригується на коефіцієнт, що визначається за формулою:
К = Ф / (Т + Т1) х 100% / Зп, де:
К – коефіцієнт коригування середньомісячного заробітку для обчислення суми страхових виплат потерпілому у зв'язку із втраченим ним заробітком (або відповідної його частини);
Ф – сума фактично сплаченого страхового внеску за відповідний місяць за ставками єдиного внеску, передбаченими абзацом першим частини 7 та частиною 14-1 статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування";
Т – ставка єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, передбачена частиною 5 статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" за 23 класом професійного ризику на виробництві;
Т1- – ставка єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, визначена абзацом першим частини 7 статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування";
Зп – сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої фактично сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за місяць.".
2. Частину четверту статті 23 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 22, ст. 171) доповнити абзацами такого змісту:
"Середньомісячна заробітна плата (дохід) для обчислення допомоги по безробіттю для осіб, зазначених у пункті 2-1 частини першої статті 4 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", визначається за формулою:
З = Ф / (Т + Т1) х 100% / Зп х Зс, де:
З – середньомісячна заробітна плата (дохід) для обчислення допомоги по безробіттю;
Ф – сума фактично сплаченого страхового внеску за відповідний місяць за ставками єдиного внеску, передбаченими абзацом першим частини 7 та частиною 14-1 статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування";
Т – ставка єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, передбачена частиною 5 статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" за 23 класом професійного ризику на виробництві;
Т1- – ставка єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, визначена абзацом першим частини 7 статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування";
Зп – сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої фактично сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за місяць;
Зс – середня заробітна плата для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, обчислена в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.".
3. Частину першу статті 53 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 14, ст. 71) доповнити абзацами такого змісту:
"Середня заробітна плата (дохід) для забезпечення допомогою по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах для осіб, зазначених у пункті 2-1 частини першої статті 4 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", визначається за формулою:
З = Ф / (Т + Т1) х 100% / Зп х Зс, де:
З – середня заробітна плата (дохід) для забезпечення допомогою по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах;
Ф – сума фактично сплаченого страхового внеску за відповідний місяць за ставками єдиного внеску, передбаченими абзацом першим частини 7 та частиною 14-1 статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування";
Т – ставка єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, передбачена частиною 5 статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" за 23 класом професійного ризику на виробництві;
Т1- – ставка єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, визначена абзацом першим частини 7 статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування";
Зп – сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої фактично сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за місяць;
Зс – середня заробітна плата для надання допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, обчислена в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.".
4. Статтю 40 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49-51, ст. 376 із наступними змінами) доповнити частиною п’ятою такого змісту:
"5. При обчисленні заробітної плати (доходу), з якої фактично сплачено страхові внески згідно з цим Законом за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу) для застрахованих осіб, зазначених у пункті 2-1 частини першої статті 4 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" отриманий ними дохід за відповідний місяць визначається за формулою:
З = Ф / (Т + Т1) х 100%, де:
З – сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої фактично сплачено страхові внески згідно з цим Законом за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу);
Ф – сума фактично сплаченого страхового внеску за відповідний місяць за ставками єдиного внеску, передбаченими абзацом першим частини 7 та частиною 14-1 статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування";
Т – ставка єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, визначена частиною 5 статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" за 23 класом професійного ризику на виробництві;
Т1- – ставка єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, визначена абзацом першим частини 7 статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування".".
5. У Законі України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11 із наступними змінами):
1) у частині першій статті 4:
пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:
"суб’єкти господарювання (підприємства, установи та організації, інші юридичні особи), які провадять підприємницьку діяльність в галузі інформаційних технологій, що застосовують особливості оподаткування підприємств галузі інформаційних технологій, зареєстровані відповідно до положень статті 156-1 Податкового кодексу України та подали заяву до відповідного органу Пенсійного фонду про застосування ставки єдиного внеску, передбаченої частиною 14-1 статті 8 цього Закону";
доповнити частину новим пунктом 2-1 такого змісту:
"2-1) працівників підприємств галузі інформаційних технологій, зазначених в абзаці восьмому пункту 1 цієї частини, крім працівників, які здійснюють обслуговування та охорону будівель, приміщень, земельних ділянок";
частину третю викласти в такій редакції:
"3. Платники єдиного внеску, зазначені в пунктах 1, 4, 5 частини першої цієї статті, є страхувальниками.
При цьому платники єдиного внеску, зазначені в пункті 1 частини першої цієї статті, є страхувальниками для платників єдиного внеску, зазначених у пунктах 2, 2-1, 3, 6-14 частини першої цієї статті.";
2) у абзаці першому пункту 1 частини першої та частині шостій статті 7 після цифри "2" доповнити знаком та цифрою ", 2-1";
3) у статті 8:
у частині сьомій після цифри «2» доповнити знаком та цифрою ", 2-1";
доповнити частинами 14-1 та 26-1 такого змісту:
"14-1. Єдиний внесок для платників, зазначених в абзаці восьмому пункту 1 частини першої статті 4 цього Закону, встановлюється в розмірі 5 відсотків фонду оплати праці працівників, зазначених в пункті 2-1 частини першої статті 4, але не менше суми страхового внеску, обчисленої з двох мінімальних заробітних плат у розмірі, передбаченому частиною п’ятою статті 8 для платників 23 класу професійного ризику виробництва, за одну особу за місяць, та для інших застрахованих осіб – у розмірі, визначеному частиною п’ятою статті 8 для платників 23 класу професійного ризику виробництва.
26-1. Сума єдиного внеску, зазначеного у частині 14-1 цієї статті, розподіляється:
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття - 4,0258 відсотка;
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, - 3,7574 відсотка;
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, - 3,1133 відсотка;
на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи) - 89,1035 відсотка.";
4) у частині дев’ятій статті 9 після цифри "2" доповнити знаком та цифрою ", 2-1".
 
Відхилено    
    -31- Царьков Є.І.
Янукович В.В.
Давимука С.А.
Царьов О.А.
Ващук К.Т.
Цибенко П.С.
Гриневецький С.Р.
В'язівський В.М.
Аржевітін С.М.
Викласти Розділ ІІ Перехідні положення у такій редакції:
«1. Внести до статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11 із наступними змінами) такі зміни:
частину 5 доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:
«Єдиний внесок для суб’єктів господарювання індустрії програмної продукції, які обрали спеціальний режим оподаткування, встановлюється відповідно до першого класу професійного ризику у розмірі, передбаченому чинним законодавством від сукупної суми, що дорівнює двом розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої на день нарахування єдиного внеску, помноженим на кількість найманих працівників таких суб’єктів господарювання (враховуючи найманих працівників-нерезидентів) з урахуванням кількості днів, відпрацьованих працівниками у звітному періоді, та сум винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.»;
частину 7 доповнити новим абзацом третім такого змісту:
«Єдиний внесок для найманих працівників суб’єктів господарювання індустрії програмної продукції, які обрали спеціальний режим оподаткування, у тому числі нерезидентів, встановлюється у розмірі, передбаченому законодавством, від суми, що дорівнює двом розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої на день нарахування єдиного внеску, з урахуванням кількості днів, відпрацьованих працівником у звітному періоді.»;
частину 15 доповнити пунктом 2 такого змісту:
«2) Для суб’єктів господарювання індустрії програмної продукції, що обрали спеціальний режим оподаткування, сума єдиного внеску розподіляється:
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття – 4,1322 відсотка;
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням – 3,8567 відсотка;
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності – 0,551 відсотка;
на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи) – 91,4601 відсотка.».
 
Враховано частково у ст. 6   
87. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року та діє до 1 січня 2017 року.
 
      
88. 2. Відносини юридичних осіб – учасників економічного експерименту з фізичними особами та фізичними особами-підприємцями, які надавали їм послуги або виконували роботи за цивільно-правовими договорами до набрання чинності цим Законом, не вважаються фактично трудовими, а юридичні особи – учасники економічного експерименту не вважаються роботодавцями таких фізичних осіб до дня укладення зазначеними юридичними та фізичними особами трудових договорів відповідно до Кодексу законів про працю України.
 
      
89. 3. Внести до статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України, (Офіційний вісник України від 20.08.2010 – 2010 р., № 61, стор. 13, стаття 2108, код акту 52354/2010) такі зміни:
 
      
90. частину 5 доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:
 
      
91. «Тимчасово на період проведення економічного експерименту щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції відповідно до Закону України "Про економічний експеримент щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції" єдиний внесок для учасників економічного експерименту встановлюється відповідно до першого класу професійного ризику у розмірі 36,76% від сукупної суми, що дорівнює двом розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої на день нарахування єдиного внеску, помноженим на кількість найманих працівників учасника економічного експерименту (враховуючи найманих працівників-нерезидентів) з урахуванням кількості днів, відпрацьованих працівниками у звітному періоді, та сум винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.»;
 
      
92. частину 7 доповнити новим абзацом третім такого змісту:
 
      
93. «Тимчасово на період проведення економічного експерименту щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції відповідно до Закону України "Про економічний експеримент щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції" єдиний внесок для найманих працівників учасників економічного експерименту, у тому числі нерезидентів, встановлюється у розмірі у розмірі 3,6 відсотка від суми, що дорівнює двом розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої на день нарахування єдиного внеску, з урахуванням кількості днів, відпрацьованих працівником у звітному періоді.»;
 
      
94. частину 15 доповнити пунктом 2 такого змісту:
 
      
95. «2) На період проведення економічного експерименту щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції відповідно до Закону України "Про економічний експеримент щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції" для учасників економічного експерименту сума єдиного внеску розподіляється:
 
      
96. на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття – 4,1322 відсотка;
 
      
97. на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням – 3,8567 відсотка;
 
      
98. на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності – 0,551 відсотка;
 
      
99. на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи) – 91,4601 відсотка.».
 
      
100. 4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
-32- Царьков Є.І.
Янукович В.В.
Давимука С.А.
Царьов О.А.
Ващук К.Т.
Цибенко П.С.
Гриневецький С.Р.
В'язівський В.М.
Аржевітін С.М.
Замість частини 4 статті 8 ввести розділ ІІІ виклавши його у такій редакції:
«Розділ ІІІ Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом законодавчі та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом..»
 
Враховано частково у ст. 6     
101. 1) внести зміни до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266 (зі змінами та доповненнями) в частині розрахунку виплат найманим працівникам учасників економічного експерименту з урахуванням особливостей визначення сум, з яких сплачуються внески до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування учасниками економічного експерименту та їх працівниками, а також привести інші свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
      
102. 2) розробити та прийняти положення про організацію та ведення єдиного державного реєстру учасників економічного експерименту у сфері індустрії програмної продукції.
 
      
103. 3) забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом та прийняття актів, необхідних для його реалізації.