Кількість абзаців - 12 Таблиця поправок


про внесення змін до Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України “Про Кабінет Міністрів України”
 
-1- Чуднов В.М.
Оскільки назва законопроекту не конкретизує його зміст, пропоную доповнити її словами «щодо визначення розподілу повноважень».
 
Враховано   Про внесення змін до Закону України «Про Кабінет Міністрів України» щодо визначення розподілу повноважень
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести до Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 9, ст. 58, № 38, ст. 384; 2012 р., № 7, ст. 53) такі зміни:
 
   1. Внести до Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 9, ст. 58, № 38, ст. 384; 2012 р., № 7, ст. 53) такі зміни:
 
5. в абзаці першому частини першої статті 43 слова «згідно з розподілом повноважень» замінити словами «згідно з визначеним Кабінетом Міністрів України розподілом повноважень»;
 
-2- Кармазін Ю.А.
У розділі 1 законопроекту у абзаці першому частини першої статті 43 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» слова:
«згідно з визначеним Кабінетом Міністрів України розподілом повноважень» замінити на слова:
«згідно з розподілом повноважень, визначеним Кабінетом Міністрів України та затвердженим Верховною Радою України».
Обґрунтування. Пропозиція вноситься з метою техніко-юридичного уточнення положень законопроекту та збереження балансу повноважень між владними інстанціями.
 
Відхилено   в абзаці першому частини першої статті 43 слова «згідно з розподілом повноважень» замінити словами «згідно з визначеним Кабінетом Міністрів України розподілом повноважень»;
 
6. у частині третій статті 51:
 
   у частині третій статті 51:
 
7. після слів «через відповідного члена Кабінету Міністрів України),» доповнити словами «державними колегіальними органами,»;
 
-3- Демчишен В.В.
У частині третій статті 51 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» після слів «через відповідного члена Кабінету Міністрів)» доповнити словами «державними колегіальними органами, Службою безпеки України».
 
Відхилено   після слів «через відповідного члена Кабінету Міністрів України)» доповнити словами «державними колегіальними органами»;
 
8. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
   доповнити абзацом такого змісту:
 
9. «Проекти актів Кабінету Міністрів України можуть також вноситися в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України Прем’єр-міністром України та Першим віце-прем’єр-міністром України, віце-прем’єр-міністрами України у разі, коли вони не очолюють міністерство.».
 
-4- Чуднов В.М.
У абзаці шостому статті 1 законопроекту слово «коли» замінити словом «якщо», оскільки саме такий мовний зворот буде відповідати нормам літературної української мови.
 
Враховано   «Проекти актів Кабінету Міністрів України можуть також вноситися в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України Прем’єр-міністром України та Першим віце-прем’єр-міністром України, віце-прем’єр-міністрами України в разі, якщо вони не очолюють міністерство».
 
    -5- Ключковський Ю.Б.
Абзац шостий пункту 1 законопроекту, що стосується змісту частини третьої статті 51 Закону України «Про Кабінет Міністрів України», доповнити реченням такого змісту:
«Проекти таких актів готуються відповідними міністерствами, центральними органами виконавчої влади у порядку, передбаченому Регламентом Кабінету Міністрів України за дорученням Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України».
 
Відхилено    
10. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
11. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України