Кількість абзаців - 11 Таблиця поправок


Про внесення змін до статті 4 Закону України ''Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) щодо захисту майнових інтересів учасників строкових ІСІ (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до статті 4 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" щодо захисту майнових інтересів учасників строкових ІСІ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до статті 4 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" щодо захисту майнових інтересів учасників строкових ІСІ
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Частини шосту - дев’яту статті 4 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 21, ст.103; 2009 р., № 16, ст.218) викласти у такій редакції:
 
-1- Прасолов І.М.
Внести технічну правку та замінити абзац перший проекту абзацами такого змісту:
"І. Внести до статті 4 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 21, ст.103; 2009 р., № 16, ст.218) такі зміни:
1. Частини шосту - дев’яту викласти у такій редакції:"
 
Враховано   І. Внести до статті 4 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 21, ст.103; 2009 р., № 16, ст. 218) такі зміни:
1. Частини шосту - дев’яту викласти в такій редакції:
 
4. "Строковий ІСІ створюється на встановлений у регламенті ІСІ певний строк, після закінчення якого зазначений ІСІ припиняється, якщо відповідно до вимог частин сьомої - дев’ятої цієї статті не прийнято рішення щодо подовження строку діяльності такого ІСІ.
 
   "Строковий ІСІ створюється на встановлений у регламенті ІСІ певний строк, після закінчення якого зазначений ІСІ припиняється, якщо відповідно до вимог частин сьомої - дев’ятої цієї статті не прийнято рішення про подовження строку діяльності такого ІСІ.
 
5. Подовження строку діяльності строкового ІСІ дозволяється у разі зменшення вартості чистих активів ІСІ на 20 відсотків або зниження вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ, що перебуває в обігу, нижче номінальної вартості такого цінного паперу або існування іншої загрози майновим інтересам учасників ІСІ та здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів корпоративного ІСІ або наглядової ради пайового ІСІ, а у разі її відсутності - уповноваженого органу компанії з управління активами такого ІСІ.
 
-2- Кабінет Міністрів України
В абзаці третьому розділу І проекту виключити слова "дозволяється у разі зменшення вартості чистих активів ІСІ на 20 відсотків або зниження вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ, що перебуває в обігу, нижче номінальної вартості такого цінного паперу або існування іншої загрози майновим інтересам учасників ІСІ та".
Пропозиція обумовлена необхідністю усунення можливих різних тлумачень норми, що створить перешкоди для її застосування.
 
Враховано налогічні положення передбачені у великому комплексному законопроекті № 9615 Про інститути спільного інвестування  Подовження строку діяльності строкового ІСІ здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів корпоративного ІСІ або наглядової ради пайового ІСІ, а в разі її відсутності - уповноваженого органу компанії з управління активами такого ІСІ.
 
    -3- Аржевітін С.М.
Кармазін Ю.А.
В абзаці третьому розділу І законопроекту слова «або існування іншої загрози майновим інтересам учасників ІСІ…» - виключити.
 
Враховано редакційно в абзаці четвертому розділу І редакції проекту до другого читання   
    -4- Шаров І.Ф.
Абзац 3 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"Подовження строку діяльності строкового ІСІ дозволяється у разі зменшення вартості чистих активів ІСІ на 20 відсотків або зниження вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ, що перебуває в обігу, нижче номінальної вартості такого цінного паперу або існування іншої загрози майновим інтересам учасників ІСІ (за наявності офіційного підтвердження Комісії) та здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів корпоративного ІСІ або наглядової ради пайового ІСІ, а у разі її відсутності - уповноваженого органу компанії з управління активами такого ІСІ".
 
Відхилено у зв’язку із зміною редакції відповідно до 1 ї поправки № 2 Кабінету Міністрів.   
6. У разі прийняття зазначеного рішення корпоративний ІСІ зобов’язаний здійснити викуп акцій цього ІСІ в акціонерів, які голосували проти прийняття такого рішення чи не брали участі у голосуванні щодо нього та вимагають викупу належних їм акцій, а компанія з управління активами пайового ІСІ зобов’язана здійснити викуп інвестиційних сертифікатів цього ІСІ в учасників, які не згодні із зазначеним рішенням, та вимагають викупу належних їм інвестиційних сертифікатів. Такі акціонери (учасники) мають право вимагати викупу в них цінних паперів ІСІ у кількості, що не перевищує кількість цінних паперів, власниками яких вони були на дату прийняття рішення про подовження строку діяльності ІСІ. Порядок обов'язкового викупу цінних паперів ІСІ встановлюється Комісією.
 
-5- Аржевітін С.М.
Абзац четвертий розділу І законопроекту викласти в такій редакції
"У разі прийняття зазначеного рішення корпоративний ІСІ зобов’язаний здійснити викуп акцій цього ІСІ в акціонерів, які голосували проти прийняття такого рішення чи не брали участі у голосуванні щодо нього та вимагають викупу належних їм акцій, а компанія з управління активами пайового ІСІ зобов’язана здійснити викуп інвестиційних сертифікатів цього ІСІ в учасників, які не згодні із зазначеним рішенням, та вимагають викупу належних їм інвестиційних сертифікатів. Такі акціонери корпоративного ІСІ та учасники пайового ІСІ мають право вимагати викупу в них цінних паперів ІСІ у кількості, що не перевищує кількість цінних паперів, власниками яких вони були на дату прийняття рішення про подовження строку діяльності ІСІ. Порядок обов'язкового викупу цінних паперів ІСІ встановлюється Комісією".
 
Враховано Поправка передбачає редакційне уточнення щодо осіб, які матимуть право вимагати викупу цінних паперів ІСІ.  У разі прийняття зазначеного рішення корпоративний ІСІ зобов’язаний здійснити викуп акцій цього ІСІ в акціонерів, які голосували проти прийняття такого рішення чи не брали участі в голосуванні щодо нього та вимагають викуп належних їм акцій, а компанія з управління активами пайового ІСІ зобов’язана здійснити викуп інвестиційних сертифікатів цього ІСІ в учасників, які не згодні із зазначеним рішенням та вимагають викуп належних їм інвестиційних сертифікатів. Такі акціонери корпоративного ІСІ та учасники пайового ІСІ мають право вимагати викуп в них цінних паперів ІСІ у кількості, що не перевищує кількість цінних паперів, власниками яких вони були на день прийняття рішення про подовження строку діяльності ІСІ. Порядок обов'язкового викупу цінних паперів ІСІ встановлюється Комісією.
 
7. Подовження строку діяльності строкового ІСІ здійснюється у порядку, встановленому Комісією. Строк, на який подовжується діяльність строкового ІСІ згідно з прийнятим рішенням, не може перевищувати строку діяльності такого ІСІ, встановленого в його регламенті. Кількість рішень про подовження строку діяльності строкового ІСІ не обмежується".
 
-6- Лисов І.В.
Доповнити Розділ І законопроекту положенням такого змісту:
"Частину сімнадцяту після слів "фізичних осіб" доповнити словами: "і активи якого можуть включати цінні папери, емітовані пов’язаними особами компанії з управління активами такого фонду".
 
Враховано Необхідність узгодження між собою норм статтей 30 та 34 Закону про ІСІ щодо венчурних фондів.  Подовження строку діяльності строкового ІСІ здійснюється в порядку, встановленому Комісією. Строк, на який подовжується діяльність строкового ІСІ згідно з прийнятим рішенням, не може перевищувати строк діяльності такого ІСІ, встановлений в його регламенті. Кількість рішень про подовження строку діяльності строкового ІСІ не обмежується".
2. Частину сімнадцяту після слів "фізичних осіб" доповнити словами "і активи якого можуть включати цінні папери, емітовані пов’язаними особами компанії з управління активами такого фонду".
 
8. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
9. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
10. 2. Дія цього Закону поширюється на інститути спільного інвестування, зареєстровані до набрання ним чинності.

-7- Кабінет Міністрів України
Пункт 2 розділу ІІ викласти у такій редакції:
"2. Протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом інститути спільного інвестування, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, мають привести свою діяльність у відповідність з цим Законом".
 
Враховано з уточненням редакції відповідно до 1 ї поправки № 7 Н.д.Кармазіна Ю.А.  2. Протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
інститути спільного інвестування, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, мають привести свою діяльність у відповідність з цим Законом;
Кабінету Міністрів України забезпечити приведення у відповідність з цим Законом своїх нормативно-правових актів і нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

    -8- Кармазін Ю.А.
Розділ ІІ після частини другої доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. Кабінету Міністрів України забезпечити приведення у відповідність до цього Закону власних нормативно-правових актів та нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади.»
 
Враховано з редакційним уточненням щодо строку, протягом якого Кабінет Міністрів має забезпечити зазначену роботу відповідно до 1 ї поправки № 6 Кабінету Міністрів.