Кількість абзаців - 16 Таблиця поправок


Про внесення змін до статті 46 Закону України ''Про автомобільний транспорт'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
 
   Закон України
 
1. Про внесення змін до статті 46 Закону України «Про автомобільний транспорт»
 
   Про внесення змін до статті 46 Закону України «Про автомобільний транспорт»
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. 1. Статтю 46 Закону України «Про автомобільний транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 32, ст. 273; 2009 р., № 10-11, ст. 137) викласти у такій редакції:
 
   1. Статтю 46 Закону України «Про автомобільний транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 32, ст. 273; 2009 р., № 10-11, ст. 137) викласти в такій редакції:
 
4. «Стаття 46. Проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування
 
   «Стаття 46. Проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування
 
5. Для участі в конкурсі на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування автомобільний перевізник подає конкурсному комітету такі документи:
 
   Для участі в конкурсі на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування автомобільний перевізник подає конкурсному комітету такі документи:
 
6. заяву претендента встановленого зразка із зазначенням автобусного маршруту загального користування, на якому має намір працювати претендент;
 
   заяву претендента встановленого зразка із зазначенням автобусного маршруту загального користування, на якому має намір працювати претендент;
 
7. нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезення пасажирів та копії ліцензійних карток на автобуси, які будуть використовуватися на автобусному маршруті;
 
   нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезення пасажирів та копії ліцензійних карток на автобуси, які будуть використовуватися на автобусному маршруті;
 
8. відомості про додаткові умови обслуговування маршруту;
 
-1- Сушкевич В.М.
1) Абзац четвертий статті 46 викласти у такій редакції:
«відомості про додаткові умови обслуговування маршруту, у тому числі про кількість автобусів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті (наявність у них автоматично керованої апарелі, зовнішнього звукового інформатору номера і кінцевих зупинок маршруту, текстової та звукової системи у салоні для обов'язкового оголошення зупинок тощо), або письмова інформація про інвестиційні проект-зобов'язання щодо оновлення парку транспортних засобів автобусами, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю, на цьому маршруті на визначений період до п'яти років (автобусів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю, на маршруті має бути: до 1 січня 2014 року - не менше одного, до 1 січня 2015 року – не менше двох, до 1 січня 2017 року – не менше 25 %, а до 1 січня 2020 року – не менше 50 % від кількості транспортних засобів на маршруті)»;
 
Відхилено   відомості про додаткові умови обслуговування маршруту;
 
9. документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі.
 
   документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі.
 
10. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування не менш як за дев’ять днів до дати проведення конкурсу забезпечують інформування відповідних підрозділів Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України про перевізників-претендентів, які подали документи на конкурс.
 
-2- Кармазін Ю.А.
1. У розділі І законопроекту у статті 46 Закону України «Про автомобільний транспорт» виключити, змінивши відповідно подальшу нумерацію частин, частини другу та третю, а саме:
«Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування не менш як за дев’ять днів до дати проведення конкурсу забезпечують інформування відповідних підрозділів Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України про перевізників-претендентів, які подали документи на конкурс.
 
Відхилено   Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування не менш як за дев’ять днів до дати проведення конкурсу забезпечують інформування відповідних підрозділів Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України про перевізників-претендентів, які подали документи на конкурс.
 
11. Порядок інформування затверджується Міністерством інфраструктури України за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України.
 
-3- Кармазін Ю.А.
1. У розділі І законопроекту у статті 46 Закону України «Про автомобільний транспорт» виключити, змінивши відповідно подальшу нумерацію частин, частини другу та третю, а саме:
Порядок інформування затверджується Міністерством інфраструктури України за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України.»
 
Відхилено   Порядок інформування затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України.
 
12. Під час визначення переможця конкурсу в разі рівних пропозицій претендентів перевага надається перевізникам, які представили до конкурсного комітету сертифікат відповідності послуг з перевезення пасажирів автобусами ліцензійним умовам, а також для міжміських та міжнародних автобусних маршрутів свідоцтво відповідності автобуса параметрам комфортності.
 
-4- Сушкевич В.М.
2) абзац восьмий викласти у такій редакції:
«Під час визначення переможця конкурсу в разі рівних пропозицій претендентів перевага надається перевізникам, які мають більшу кількість автобусів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю, представили до конкурсного комітету сертифікат відповідності послуг з перевезення пасажирів автобусами ліцензійним умовам, а також для міжміських та міжнародних автобусних маршрутів свідоцтво відповідності автобуса параметрам комфортності».
 
Відхилено   Під час визначення переможця конкурсу в разі рівних пропозицій претендентів перевага надається перевізникам, які представили до конкурсного комітету сертифікат відповідності послуг з перевезення пасажирів автобусами ліцензійним умовам, а для міжміських та міжнародних автобусних маршрутів - також і свідоцтво відповідності автобуса параметрам комфортності.
 
13. Фінансування проведення конкурсу здійснюється органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування за рахунок коштів, внесених претендентами як плату за участь у конкурсі, а також за рахунок власних коштів.
 
   Фінансування проведення конкурсу здійснюється органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування за рахунок коштів, внесених претендентами як плату за участь у конкурсі, а також за рахунок власних коштів.
 
14. Якщо конкурс не відбувся або переможця не було визначено, претендентам повертають плату за участь у конкурсі, а витрати на підготовку конкурсу відносять на рахунок органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.».
 
   Якщо конкурс не відбувся або переможця не було визначено, претендентам повертають плату за участь у конкурсі, а витрати на підготовку конкурсу відносять на рахунок органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування».
 
15. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-5- Кармазін Ю.А.
2. Розділ 2 законопроекту викласти у наступній редакції:
«2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.»
 
Враховано   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.