Кількість абзаців - 26 Таблиця поправок


Про особливості здійснення закупівлі за державні кошти послуг поштового зв'язку, поштових марок та маркованих конвертів (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про особливості здійснення закупівлі за державні кошти послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів
 
   Про особливості здійснення закупівлі за державні кошти послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів
 
3. Цей Закон визначає особливості здійснення закупівлі за державні кошти послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів.
 
      
4. Стаття 1. Визначення термінів
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
5. 1. У цьому Законі терміни вживаються у значенні, визначеному в Законах України «Про здійснення державних закупівель» та «Про поштовий зв’язок».
 
-1- Кармазін Ю.А.
Статтю 1 законопроекту виключити, а саме: «1. У цьому Законі терміни вживаються у значенні, визначеному в Законах України «Про здійснення державних закупівель» та «Про поштовий зв’язок».»
 
Відхилено   1. У цьому Законі терміни вживаються у значенні, визначеному в законах України «Про здійснення державних закупівель» та «Про поштовий зв’язок».
 
6. Стаття 2. Процедура закупівлі послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів
 
-2- Кармазін Ю.А.
Статтю 2 законопроекту виключити, а саме: «Стаття 2. Процедура закупівлі послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів
1. Закупівля послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів здійснюється шляхом застосування процедури закупівлі в одного учасника відповідно до статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель».
2. Замовник протягом одного робочого дня з моменту прийняття рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника забезпечує публікацію у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника.
3. Загальний строк, необхідний для визначення переможця процедури закупівлі в одного учасника, не повинен перевищувати трьох робочих днів з дня опублікування у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель інформації про застосування зазначеної процедури.
4. Замовник акцептує пропозицію за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника в день визначення переможця. Повідомлення про акцепт пропозиції обов’язково безоплатно публікується у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.
5. Замовник має право укласти договір про закупівлю послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника не раніше ніж через п’ять днів з дня опублікування у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника.»
 
Відхилено   Стаття 2. Процедура закупівлі послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів
 
7. 1. Закупівля послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів здійснюється шляхом застосування процедури закупівлі в одного учасника відповідно до статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель».
 
   1. Закупівля послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів здійснюється шляхом застосування процедури закупівлі в одного учасника відповідно до статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель».
 
8. 2. Замовник протягом одного робочого дня з моменту прийняття рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника забезпечує публікацію у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника.
 
   2. Замовник протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника забезпечує публікацію в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника.
 
9. 3. Загальний строк, необхідний для визначення переможця процедури закупівлі в одного учасника, не повинен перевищувати трьох робочих днів з дня опублікування у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель інформації про застосування зазначеної процедури.
 
   3. Загальний строк, необхідний для визначення переможця процедури закупівлі в одного учасника, не повинен перевищувати трьох робочих днів з дня опублікування в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель інформації про застосування зазначеної процедури.
 
10. 4. Замовник акцептує пропозицію за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника в день визначення переможця. Повідомлення про акцепт пропозиції обов’язково безоплатно публікується у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.
 
   4. Замовник акцептує пропозицію за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника в день визначення переможця. Повідомлення про акцепт пропозиції обов’язково безоплатно публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.
 
11. 5. Замовник має право укласти договір про закупівлю послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника не раніше ніж через п’ять днів з дня опублікування у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника.
 
   5. Замовник має право укласти договір про закупівлю послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника не раніше ніж через п’ять днів з дня опублікування в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника.
 
12. Стаття 3. Договір про закупівлю послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів
 
-3- Кармазін Ю.А.
Статтю 3 законопроекту виключити, а саме: «Стаття 3. Договір про закупівлю послуг поштового зв'язку, поштових марок та маркованих конвертів
1. Договір про закупівлю послуг поштового зв'язку, поштових марок та маркованих конвертів укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного та Господарського кодексів України з урахуванням особливостей, визначених Законами України "Про здійснення державних закупівель" та "Про поштовий зв'язок".
2. Істотними умовами договору про закупівлю послуг поштового зв'язку, поштових марок та маркованих конвертів є:
предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент, номінал);
кількість поштових марок, маркованих конвертів і послуг поштового зв'язку та вимоги щодо їх якості;
порядок здійснення оплати;
сума, визначена у договорі;
строк та місце поставки поштових марок, маркованих конвертів і надання послуг поштового зв'язку;
строк дії договору;
права та обов'язки сторін;
зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків;
відповідальність сторін.».
 
Відхилено   Стаття 3. Договір про закупівлю послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів
 
13. 1. Договір про закупівлю послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного та Господарського кодексів України з урахуванням особливостей, визначених Законами України «Про здійснення державних закупівель» та «Про поштовий зв’язок».
 
   1. Договір про закупівлю послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного та Господарського кодексів України з урахуванням особливостей, визначених законами України «Про здійснення державних закупівель» та «Про поштовий зв’язок».
 
14. 2. Істотними умовами договору про закупівлю послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів є:
 
   2. Істотними умовами договору про закупівлю послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів є:
 
15. предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент, номінал);
 
   предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент, номінал);
 
16. кількість поштових марок, маркованих конвертів і послуг поштового зв’язку та вимоги щодо їх якості;
 
   кількість поштових марок, маркованих конвертів і послуг поштового зв’язку та вимоги щодо їх якості;
 
17. порядок здійснення оплати;
 
   порядок здійснення оплати;
 
18. сума, визначена у договорі;
 
   сума, визначена у договорі;
 
19. строк та місце поставки поштових марок, маркованих конвертів і надання послуг поштового зв’язку;
 
   строк та місце поставки поштових марок, маркованих конвертів і надання послуг поштового зв’язку;
 
20. строк дії договору;
 
   строк дії договору;
 
21. права та обов’язки сторін;
 
   права та обов’язки сторін;
 
22. зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків;
 
   зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального обсягу фінансування видатків;
 
23. відповідальність сторін.
 
   відповідальність сторін.
 
24. Стаття 4. Прикінцеві положення
 
   Стаття 4. Прикінцеві положення
 
25. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-4- Кармазін Ю.А.
У статті 4 «Прикінцеві положення» законопроекту частину першу викласти у наступній редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.»
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.