Кількість абзаців - 8 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення державних закупівель (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення державних закупівель
 
   Про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення державних закупівель
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести зміни до таких законів України:
 
   1. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1) частину десяту статті 34 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 2—3, ст. 20; 2008 р., № 5—8, ст. 78; із змінами, внесеними Законом України від 8 вересня 2011 року № 3714–VІ) після слів «Державного бюджету України» доповнити словами «та порядок проведення конкурсного відбору науково-дослідних, науково-технічних та дослідно-конструкторських робіт»;
 
   1) частину десяту статті 34 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 2—3, ст. 20; 2008 р., № № 5—8, ст. 78; 2012 р., № 15, ст.101) після слів «Державного бюджету України» доповнити словами «та порядок проведення конкурсного відбору науково-дослідних, науково-технічних та дослідно-конструкторських робіт»;
 
6. 2) пункт 1 частини другої статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 33, ст. 471; із змінами, внесеними Законом України від 8 липня 2011 року № 3681–VІ) після слів «мистецького конкурсу» доповнити словами «, або закупівлі послуг з виконання науково-дослідних, науково-технічних та дослідно-конструкторських робіт, що пройшли конкурсний відбір в установленому порядку».
 
-1- Шаров І.Ф.
У пункті 2 частини першої законопроекту слова «що пройшли конкурсний відбір в установленому порядку» замінити на «що пройшли конкурсний відбір в установленому Кабінетом Міністрів України порядку».
 
Враховано   2) пункт 1 частини другої статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 33, ст. 471; із змінами, внесеними Законом України від 8 липня 2011 року № 3681–VІ) доповнити словами «або закупівлі послуг з виконання науково-дослідних, науково-технічних та дослідно-конструкторських робіт, що пройшли конкурсний відбір у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку».
 
    -2- Карпук В.Г.
У п. 1 ч. 2 статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» слова « що пройшли конкурсний відбір в установленому порядку» замінити на «що пройшли конкурсний відбір в установленому Кабінетом Міністрів України порядку».
 
Враховано    
    -3- Кармазін Ю.А.
У пункті 2 частини першої законопроекту слова: «установленому
порядку» замінити на слова: «порядку, установленому Кабінетом Міністрів
України».
 
Враховано    
7. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-4- Кармазін Ю.А.
Частину другу законопроекту викласти у такій редакції:
«2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.».
 
Враховано   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.