Кількість абзаців - 13 Таблиця поправок


Про внесення змін до статей 9 і 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
 
   Закон України
 
1. Про внесення змін до статей 9 і 25 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
 
   Про внесення змін до статей 9 і 25 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. 1. Внести до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11) такі зміни:
 
   1. Внести до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11) такі зміни:
 
4. 1) у частині восьмій статті 9:
 
-1- Кармазін Ю.А.
У розділі 1 законопроекту у частині восьмій статті 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»:
абзац перший залишити у чинній редакції, а саме:
«8. Платники єдиного внеску зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за відповідний базовий звітний період, не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим звітним періодом».
Обґрунтування: Пропозиція вноситься у зв'язку з тим, що автори законопроекту пропонують підприємцям, фізичним особам не на спрощеній системі оподаткування, заробіток яких є вищим ніж тих, хто перебуває на спрощеній системі, сплачувати в Пенсійний фонд і в інші фонди соціального страхування єдиний внесок раз на рік. В той час як сьогодні вони сплачують щомісяця. Таким чином надходження стають нерегулярними і можуть відтак знизитися.
Якщо говорити про синхронізацію з кодексом, то ця ціль у європейських країнах досягається шляхом перерахунку, по результатах року зобов'язання, або дораховуються, або перераховуються. Але періодичність наповнювання досягається саме щоквартальними внесками. Тож більш логічно залишити дану норму у чинній редакції.
 
Відхилено   1) у частині восьмій статті 9:
 
5. абзац перший викласти у такій редакції:
 
   абзац перший викласти в такій редакції:
 
6. «8. Платники єдиного внеску, крім платників, зазначених у пунктах 4 і 5 частини першої статті 4 цього Закону, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 20 числа наступного місяця.»;
 
   «8. Платники єдиного внеску, крім платників, зазначених у пунктах 4 і 5 частини першої статті 4 цього Закону, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 20 числа наступного місяця»;
 
7. абзац третій замінити абзацами такого змісту:
 
   абзац третій замінити трьома абзацами такого змісту:
 
8. «Платники єдиного внеску, зазначені у пункті 4 частини першої статті 4 цього Закону, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 10 лютого наступного року, крім фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, та членів сімей таких осіб, що беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, які сплачують єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом.
 
-2- Кармазін Ю.А.
абзац третій залишити у чинній редакції, а саме: «Базовим звітним періодом є календарний місяць, а для платників, зазначених в абзацах третьому та четвертому пункту 1 частини першої статті 4 цього Закону, - календарний рік».
Обґрунтування; Пропозиція вноситься у зв'язку з тим, що дана редакція виглядає більш вдалою порівняно із тою, яка пропонується автором законопроекту. Таке унормування і уніфікація виглядають абсолютно недоречними та можуть у подальшому негативно відбитися на наповненні бюджету. При цьому користі підприємцям така зміна законодавства не принесе. Тож вважаю за необхідне залишити дану частину у чинній редакції.
 
Відхилено   «Платники єдиного внеску, зазначені у пункті 4 частини першої статті 4 цього Закону, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 10 лютого наступного року, крім фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, та членів сімей таких осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, які сплачують єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.
 
9. Платники єдиного внеску, зазначені у пункті 5 частини першої статті 4 цього Закону, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 1 травня наступного року.
 
   Платники єдиного внеску, зазначені у пункті 5 частини першої статті 4 цього Закону, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 1 травня наступного року.
 
10. Звітним періодом для платників єдиного внеску є календарний місяць, крім платників, зазначених у пунктах 4 і 5 частини першої статті 4 цього Закону, для яких звітним періодом є календарний рік.»;
 
-3- Хара В.Г.
Уточнити редакцію абзацу сьомого пункту 1 частини першої законопроекту, виклавши його в такій редакції:
«Періодом, за який платники єдиного внеску подають звітність до територіального органу Пенсійного фонду (звітним періодом) є календарний місяць, крім платників, зазначених у пунктах 4 і 5 частини першої статті 4 цього Закону, для яких звітним періодом є календарний рік»;
 
Враховано   Періодом, за який платники єдиного внеску подають звітність до територіального органу Пенсійного фонду (звітним періодом) є календарний місяць, крім платників, зазначених у пунктах 4 і 5 частини першої статті 4 цього Закону, для яких звітним періодом є календарний рік»;
 
11. 2) у пункті 3 частини одинадцятої статті 25 слово «базовий» виключити.
 
   2) у пункті 3 частини одинадцятої статті 25 слово «базовий» виключити.
 
12. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-4- Кармазін Ю.А.
Розділ 2 викласти у такій редакції:
«2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування».
Обгрунтування; Зміни вносяться з метою приведення даної норми у відповідність із статтею 57 Конституції України, відповідно до якої закони та інші нормативно-правові акти, які не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, не є чинними.
Вважаю, що Закон має починати діяти із наступного дня після дня його опублікування, адже має розширювати свою дію саме на правовідносини, що мали місце після його прийняття і суб'єкти правовідносин повинні мати час на те, щоб ознайомитися з новими положеннями Закону.
 
Враховано   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.