Кількість абзаців - 66 Таблиця поправок


Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів України щодо проведення робіт із землеустрою, пов'язаних із встановленням і зміною меж адміністративно-територіальних одиниць (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів України щодо проведення робіт із землеустрою, пов’язаних із встановленням і зміною меж адміністративно-територіальних одиниць
 
-1- Бевзенко В.Ф.
Назву законопроекту викласти таким чином: «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів України щодо проведення робіт із землеустрою, пов’язаних із встановленням і зміною меж сіл, селищ, міст, районів»
 
Враховано   Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законів України щодо проведення робіт із землеустрою, пов’язаних із встановленням і зміною меж сіл, селищ, міст, районів
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести наступні зміни до законодавчих актів України
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27):
 
   1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):
 
6. а) пункт «з» частини першої статті 7 викласти у такій редакції:
 
-2- Шаров І.Ф.
Залишити пункт «з» частини першої статті 7 Земельного кодексу України у чинній редакції, а саме:
«з) встановлення і зміна меж сіл, селищ;».
 
Відхилено   1) пункт «з» статті 7 викласти в такій редакції:
 
    -3- Кармазін Ю.А.
Пункт «з» частини першої статті 7 залишити у чинній редакції.
 
Відхилено    
    -4- Каплієнко В.В.
Пункт «з» частини першої статті 7 залишити у чинній редакції.
 
Відхилено    
    -5- Гуменюк О.І.
Підпункт а) пункту 1 розділу І яким вносяться зміни до статті 7 Земельного кодексу України виключити.
 
Відхилено    
    -6- Дейч Б.Д.
Підпункт а) пункту 1 розділу І виключити.
 
Відхилено    
7. «з) встановлення та зміна меж сіл, селищ, що не входять до складу території району;»;
 
-7- Бевзенко В.Ф.
У новій редакції пункту «з» частини першої статті 7 Земельного кодексу України слово: «території» замінити словом: «певного»
 
Враховано   «з) встановлення та зміна меж сіл, селищ, що не входять до складу відповідного району»;
 
    -8- Пункт «з» статті 7 виключити.
 
Відхилено    
8. б) пункт «ж» частини першої статті 8 викласти у такій редакції:
 
-9- Шаров І.Ф.
Залишити пункт «ж» частини першої статті 8 Земельного кодексу України у чинній редакції, а саме:
«ж) встановлення та зміна меж сіл, селищ;».
 
Відхилено   2) пункт «ж» статті 8 викласти в такій редакції:
 
    -10- Кармазін Ю.А.
Пункт «ж» частини першої статті 8 залишити у чинній редакції.
 
Відхилено    
    -11- Каплієнко В.В.
Пункт «ж» частини першої статті 8 залишити у чинній редакції.
 
Відхилено    
    -12- Гуменюк О.І.
Підпункт б) пункту 1 розділу І яким вносяться зміни до статті 8 Земельного кодексу України виключити.
 
Відхилено    
    -13- Дейч Б.Д.
Підпункт б) пункту 1 розділу І виключити.
 
Відхилено    
9. «ж) встановлення та зміна меж сіл, селищ, що не входять до складу території району;»;
 
-14- Бевзенко В.Ф.
Нову редакцію пункту «ж» частини першої статті 8 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
«ж) встановлення та зміна меж сіл, селищ, що не входять до складу певного району, або у випадку, коли районні ради не утворені;».
 
Враховано   «ж) встановлення та зміна меж сіл, селищ, що не входять до складу відповідного району, або у разі, якщо районна рада не утворена»;
 
    -15- Пункт «ж» статті 8 виключити.
 
Відхилено    
10. в) у частині першій статті 10:
 
-16- Шаров І.Ф.
Залишити частину першу статті 10 Земельного кодексу України у чинній редакції, а саме:
«До повноважень районних рад у галузі земельних відносин на території району належить:
а) розпорядження землями на праві спільної власності відповідних територіальних громад;
в) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів;
г) забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони та використання земель;
ґ) організація землеустрою та затвердження землевпорядних проектів;
д) внесення до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад пропозицій щодо встановлення і зміни меж районів, міст, селищ, сіл;
е) вирішення земельних спорів;
є) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону.»
 
Відхилено   3) у статті 10:
 
    -17- Каплієнко В.В.
Частину першу статті 10 Земельного кодексу України залишити у чинній редакції
 
Відхилено    
    -18- Гуменюк О.І.
Підпункт в) пункту 1 розділу І яким вносяться зміни до статті 10 Земельного кодексу України виключити.
 
Відхилено    
    -19- Дейч Б.Д.
Підпункт в) пункту 1 розділу І виключити.
 
Відхилено    
11. у пункті «д» слова: «селищ, сіл» виключити;
 
-20- Кармазін Ю.А.
У частині першій статті 10:
Пункт «д» залишити у чинній редакції, а саме:
«д) внесення до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад пропозицій щодо встановлення і зміни меж районів, міст, селищ, сіл;».
 
Відхилено   у пункті «д» слова «селищ, сіл» виключити;
 
    -21- Пункт «д» статті 10 виключити.
 
Відхилено    
12. доповнити частину новим пунктом «е» такого змісту:
 
-22- Пункт «е» статті 10 виключити.
 
Відхилено   доповнити пунктом «е-1» такого змісту:
 
13. «е) встановлення та зміна меж сіл, селищ, які входять до складу території району;»
 
-23- Бевзенко В.Ф.
У пункті «е» частини першої статті 10 Земельного кодексу України слово: «території» замінити словом: «певного».
 
Враховано   «е-1) встановлення та зміна меж сіл, селищ, які входять до складу відповідного району»;
 
    -24- Кармазін Ю.А.
Виключити пункт «е», а саме:
«е) встановлення та зміна меж сіл, селищ, які входять до складу території району;».
 
Відхилено    
14. у зв’язку з цим пункти «е», «є» вважати пунктами: «є», «ж»;
 
-25- Бевзенко В.Ф.
Пункти «є», «ж» статті 10 виключити.
 
Відхилено      
15. г) частину другу статті 173 викласти у такій редакції:
 
-26- Гуменюк О.І.
Підпункт г) пункту 1 розділу І яким вносяться зміни до статті 173 Земельного кодексу України виключити.
 
Відхилено   4) частину другу статті 173 викласти в такій редакції:
 
16. «2. Межі району, села, селища, міста, району у місті встановлюються і змінюються за проектами землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць.
 
-27- Каплієнко В.В.
Частину другу статті 173 залишити у чинній редакції.
 
Відхилено   «2. Межі району, села, селища, міста, району у місті встановлюються і змінюються за проектами землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць.
 
    -28- Кармазін Ю.А.
Частину другу статті 173 залишити у чинній редакції.
 
Відхилено    
17. Встановлення та зміна меж населених пунктів, здійснюється на підставі генеральних планів населених пунктів.»
 
-29- Бевзенко В.Ф.
Абзац другий частини другої статті 173 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
«Проекти землеустрою щодо зміни меж населених пунктів розробляються з урахуванням генеральних планів населених пунктів».
 
Враховано   Проекти землеустрою щодо зміни меж населених пунктів розробляються з урахуванням генеральних планів населених пунктів»;
 
    -30- Лук'янчук Р.В.
Абзац другий частини другої статті 173 Земельного кодексу пропоную викласти у такій редакції:
«Встановлення та зміна меж населених пунктів здійснюється на підставі генеральних планів населених пунктів, схем планування територій, містобудівних програм відповідно області та району.»
 
Відхилено    
    -31- Шаров І.Ф.
Залишити частину другу статті 173 Земельного кодексу України у чинній редакції, а саме:
«2. Межі району, села, селища, міста, району у місті встановлюються і змінюються за проектами землеустрою, які розробляються відповідно до техніко-економічного обґрунтування їх розвитку, генеральних планів населених пунктів».
 
Відхилено    
    -32- Частину другу викласти у такій редакції:
«2. Межі територій сільських, селищних, міських рад встановлюються і змінюються законом шляхом їх затвердження Верховною Радою України на топографічній карті мірилом 1:50000 з виносками в більш детальному мірилі на території забудови.»
 
Відхилено    
    -33- Доповнити статтю новою частиною «3» такого змісту:
«3. Межі району встановлюються і змінюються на підставі затвердженого законом переліку сільських, селищних, міських рад, що входять до складу району по зовнішній межі їх територій».
 
Відхилено    
    -34- Доповнити статтю новою частиною «4» такого змісту:
«4. Встановлення та зміна меж населених пунктів, районів у містах здійснюється на підставі генеральних планів населених пунктів.»
 
Враховано редакційно    
18. ґ) частину другу статті 174 викласти у такій редакції:
 
-35- Шаров І.Ф.
Залишити частину другу статті 174 Земельного кодексу України у чинній редакції, а саме:
«2. Рішення про встановлення і зміну меж сіл, селищ приймаються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською чи Севастопольською міською радами за поданням районних та відповідних сільських, селищних рад».
 
Відхилено   5) частину другу статті 174 викласти в такій редакції:
 
19. «2. Рішення про встановлення і зміну меж сіл, селищ, які входять до складу території району, приймаються районною радою за поданням відповідних сільських, селищних рад.
 
-36- Бевзенко В.Ф.
У абзаці першому частини другої статті 174 Земельного кодексу України слово: «території» замінити словом: «певного».
 
Враховано   «2. Рішення про встановлення і зміну меж сіл, селищ, які входять до складу відповідного району, приймаються районною радою за поданням відповідних сільських, селищних рад.
 
20. Рішення про встановлення і зміну меж сіл, селищ, які не входять до складу території району, приймаються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міською радами за поданням відповідних сільських, селищних рад.»;
 
-37- Бевзенко В.Ф.
Абзац другий частини другої статті 174 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
«Рішення про встановлення і зміну меж сіл, селищ, які не входять до складу певного району, або у випадку, коли районна рада не утворена, приймаються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міською радами за поданням відповідних сільських, селищних рад».
 
Враховано   Рішення про встановлення і зміну меж сіл, селищ, які не входять до складу відповідного району, або у разі, якщо районна рада не утворена, приймаються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міською радами за поданням відповідних сільських, селищних рад».
 
    -38- Кармазін Ю.А.
Частину другу статті 174 залишити у чинній редакції.
 
Відхилено    
    -39- Каплієнко В.В.
Частину другу статті 174 залишити у чинній редакції.
 
Відхилено    
    -40- Гуменюк О.І.
Підпункт ґ) пункту 1 розділу І яким вносяться зміни до статті 174 Земельного кодексу України виключити.
 
Відхилено    
    -41- Дейч Б.Д.
Підпункт ґ) пункту 1 розділу І виключити.
 
Відхилено    
    -42- У назві статті 174 слова «адміністративно-територіальних одиниць» замінити словами «населених пунктів.»
 
Відхилено 116 ст. регламенту ВРУ   
    -43- Частину другу статті 174 викласти у такій редакції:
«Рішення про встановлення і зміну меж сіл, селищ, приймаються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними радами за поданням відповідних сільських, селищних рад, а у випадку, якщо такі селища входять до складу території міських рад – міської ради».
 
Враховано редакційно    
    -44- Абзац другий частини другої статті 174 виключити.
 
Відхилено    
21. д) статтю 175 викласти у такій реакції:
 
-45- Бевзенко В.Ф.
Зміни до статті 175 Земельного кодексу України виключити.
 
Враховано      
    -46- Каплієнко В.В.
Статтю 175 залишити у чинній редакції.
 
Враховано    
    -47- Гуменюк О.І.
Підпункт д) пункту 1 розділу І яким вносяться зміни до статті 175 Земельного кодексу України виключити.
 
Враховано    
22. «Стаття 175. Порядок встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних одиниць
1. Межі адміністративно-територіальних одиниць встановлюються та змінюються за проектами землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць.
Підставою розробки проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць є рішення:
сільської, селищної, міської ради - у разі встановлення або зміни меж населеного пункту, району у місті,
районної ради - у разі встановлення або зміни меж району.
2. Склад проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць визначається Законом України «Про землеустрій».
3. Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць погоджується з територіальним органом центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у районі, місті республіканського (Автономної Республіки Крим), обласного значення, районним (міським) органом містобудування і архітектури.
4. Органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади надають пропозиції щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць шляхом погодження відповідних проектів землеустрою або відмови у такому погодженні.
5. Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту, який передбачає включення до меж населеного пункту території інших адміністративно-територіальних одиниць, підлягає погодженню районними державними адміністраціями, сільськими, селищними, міськими радами, за рахунок території яких планується таке включення.
6. Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міст підлягає погодженню також з Верховною Радою Автономної республіки Крим, обласною радою.
7. Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міст Києва, Севастополя, який передбачає включення до його меж території інших адміністративно-територіальних одиниць, підлягає погодженню також відповідно з обласною радою, Верховною Радою Автономної Республіки Крим.
8. Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць, який передбачає зміну меж району, також підлягає погодженню відповідними районними, обласними державними адміністраціями, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, сільськими, селищними, міськими, районними, обласними радами.
9. Проект землеустрою щодо зміни меж населеного пункту, який передбачає також пов’язані із цим зміни меж інших суміжних адміністративних одиниць, погоджується за правилами, встановленими для погодження проекту, що передбачає зміни меж останніх.
10. Погоджений проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж районів, міст подається на розгляд Верховної Ради України Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною радою.
11. Рішення про встановлення і зміну меж адміністративно-територіальних одиниць є одночасно рішенням про затвердження проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць.
12. Відомості про встановлення (зміну) меж адміністративно-територіальних одиниць вносяться до Державного земельного кадастру, на підтвердження чого відповідній сільській, селищній, міській, районній раді безоплатно видається витяг із Державного земельного кадастру»;
 
-48- Статтю 175 викласти у такій реакції:
«Стаття 175. Порядок встановлення і зміни меж територій сільських, селищних, міських рад
1. Межі територій сільських, селищних, міських рад встановлюються та змінюються на підставі закону.
Підставою розробки проекту відповідного закону є рішення:
сільської, селищної, міської ради - у разі встановлення або зміни меж територій відповідно сільської, селищної, міської ради,
обласної ради чи Кабінету Міністрів України - у разі встановлення або зміни меж району.
3. При розробці проекту закону щодо встановлення (зміни) меж територій сільських, селищних, міських рад відповідний територіальний орган центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у районі, місті республіканського (Автономної Республіки Крим), обласного значення, районним (міським) органом містобудування і архітектури подає до відповідної сільської, селищної, міської ради плани землеустрою ділянок, що знаходяться в місцях проходження планованих меж.
4. Проект відповідного закону щодо встановлення (зміни) меж територій сільських, селищних, міських рад підлягає погодженню із сусідніми сільськими, селищними, міськими радами.
5. Проект відповідного закону щодо встановлення (зміни) меж територій сільських, селищних, міських рад підлягає погодженню також з Представництвом Президента України у Автономній республіці Крим, обласною державною адміністрацією.
6. Проект відповідного закону щодо встановлення (зміни) меж територій міських рад Києва, Севастополя, який передбачає включення до їх меж території інших рад підлягає погодженню також відповідно з обласною радою, Верховною Радою Автономної Республіки Крим.
7. Межі територій сільських, селищних, міських рад визначаються:
1) по лінії Державного кордону України;
2) на суходолі – за характерними точками і лініями рельєфу;
3) на річках та струмках – по середині головного фарватеру судноплавних річок, посередині несудноплавних річок або посередині їх головного рукава, посередині струмка;
4) на озерах, морських затоках та інших природних водоймах – по лінії розташованої на середині водного простору між берегами суходолу адміністративно-територіальних одиниць.
5) на штучних водоймах – відповідно до лінії меж, що проходили на місцевості до їх заповнення, а у разі утворення чи зміни меж адміністративно-територіальних одиниць після заповнення штучних водойм – по середині головного фарватеру, у разі відсутності фарватеру – по лінії розташованої на середині водного простору між берегами суходолу адміністративно-територіальних одиниць;
6) на залізничних і автодорожніх мостах, , а також греблях та інших спорудах, що проходять через ділянки річок та струмків, – таким чином, щоб міст, гребля або інша споруда повністю знаходилась в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці;
7) на автомобільних дорогах – таким чином, щоб полотно дороги знаходилось в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці, при цьому межі однієї адміністративно-територіальної одиниці, як правило, не повинні перетинатися автомобільною дорогою більше ніж двічі.
Межі, що встановлені по річці, струмку, озеру чи іншій водоймі, не підлягають перенесенню внаслідок зміни обрису їх берегів або рівня води, зміни русла річки, струмка.
8. При встановленні меж територій сільських, селищних, міських рад межі землекористування беруться до уваги, якщо вони не суперечать встановленим в цій статті умовам визначення меж.
Якщо існуючі межі користування суперечать встановленим у цій статті умовам визначення меж, відповідні ділянки розбиваються.
9. У випадку, якщо затверджені законом межі територій сільських, селищних, міських рад проходять по території, де не встановлено межі користування, відповідна міська, селищна сільська ради за погодженням із сусідніми сільськими, селищними, міськими радами можуть замовити проект землеустрою щодо встановлення меж відповідних суміжних ділянок.
Вказані ділянки вносяться до Державного земельного кадастру, на підтвердження чого відповідній сільській, селищній, міській, районній раді безоплатно видається витяг із Державного земельного кадастру.
10. Винос меж територій сільських, селищних, міських рад в натуру (на місцевість) не проводиться.»
 
Відхилено      
23. е) доповнити Кодекс статтею 175-1 такого змісту:
 
-49- Бевзенко В.Ф.
Положення законопроекту щодо доповнення Земельного кодексу України статтею 175-1 виключити.
 
Враховано      
    -50- Каплієнко В.В.
Виключити статтю 175-1 прийняту у першому читанні.
 
Враховано    
    -51- Гуменюк О.І.
Підпункт е) пункту 1 розділу І яким Земельний кодекс України доповнюється новою статтею 175-1 виключити.
 
Враховано    
24. «Стаття 175-1. Особливості узгодження питань, пов’язаних із погодженням проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць
 
-52- У назві статті 175-1 слова «адміністративно-територіальних одиниць» замінити словами «територій сільських, селищних, міських рад».
 
Відхилено      
25. 1. Для врегулювання спірних питань, пов’язаних із відмовою одного чи декількох органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у погодженні проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць, утворюються погоджувальні комісії.
 
-53- У частині першій статті 175-1 слова «проектів землеустрою» замінити словами «проектом закону» та слова «адміністративно-територіальних одиниць» замінити словами «територій сільських, селищних, міських рад».
 
Відхилено      
26. 2. Погоджувальні комісії утворюються:
 
      
27. Кабінетом Міністрів України - у разі виникнення спірних питань при погодженні проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міст Києва, Севастополя.
 
-54- У абзаці другому частини другої слова «проектів землеустрою» замінити словами «проектом закону» та після слова «Севастополя» доповнити словами «та проектів землеустрою щодо встановлення меж відповідних суміжних ділянок»
 
Відхилено      
28. Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними радами - у разі виникнення спірних питань при погодженні проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж районів, міст обласного значення та республіканського значення Автономної Республіки Крим, населених пунктів, які не входять до складу території районів.
 
-55- У абзаці третьому частини другої слова «районів, міст обласного значення та республіканського значення Автономної Республіки Крим, населених пунктів, які не входять до складу території районів» замінити словами «відповідних суміжних ділянок територій сільських, селищних, міських рад».
 
Відхилено      
29. районними радами – у інших випадках.
 
-56- Абзац четвертий частини другої виключити.
 
Відхилено      
30. 3. До складу погоджувальних комісій входять уповноважені представники органів місцевого самоврядування, які прийняли рішення про розроблення проектів, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, які відмовили у їх погодженні, а також відповідних органів земельних ресурсів, органів містобудування та архітектури, розробників проектів.
 
      
31. 4. Результати роботи погоджувальної комісії оформлюються висновком, у якому зазначається обґрунтована позиція кожного члена комісії.
 
-57- Кармазін Ю.А.
Частину четверту статті 175-1 після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:
«У випадку, коли окремі члени комісії відмовляються підписувати висновок, або відсутня більшість голосів щодо спірного проекту землеустрою, висновок вважається не чинним.».
 
Відхилено      
32. Висновок погоджувальної комісії підписується всіма її членами та долучається до проекту землеустрою.
 
-58- Абзац другий частини четвертої після слів «долучається до» доповнити словами «проекту відповідного закону чи».
 
Відхилено      
33. Висновок погоджувальної комісії має містити рекомендації щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць.
 
-59- У абзаці третьому частини другої слова «меж адміністративно-територіальних одиниць» замінити словом «відповідних меж».
 
Відхилено      
34. 7. Висновок погоджувальної комісії має рекомендаційний характер.
 
      
35. 8. Висновки погоджувальних комісій розглядаються при прийнятті рішення про встановлення (зміну) меж адміністративно-територіальної одиниці.»
 
-60- Частину восьму викласти у наступній редакції :
«8. Висновки погоджувальних комісій розглядаються при прийнятті закону про встановлення меж територій міських, сільських, селищних рад чи рішення відповідної міської, сільської селищної ради про встановлення (зміну) меж суміжних ділянок».
 
Відхилено      
36. 2. У Законі України «Про землеустрій» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 36, ст. 282):
 
   2. У Законі України «Про землеустрій» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 36, ст. 282):
 
37. а) у пункті «в» частини другої статті 25 слова: «і зміни» замінити словом: « (зміни)»;
 
-61- У частині «в» статті 25 слова «адміністративно-територіальних одиниць» замінити словами «суміжних ділянок по межі територій міських, сільських, селищних рад».
 
Відхилено   1) у пункті «в» частини другої статті 25 слова «і зміни» замінити словом « (зміни)»;
 
38. б) у статті 46:
 
-62- Статтю 46 виключити.
 
Відхилено   2) у статті 46:
 
39. у назві статті слова: «і зміни» замінити словом: « (зміни)»,
 
   у назві слова «і зміни» замінити словом « (зміни)»;
 
40. у частині першій слово: «і» замінити словом: «або», а слова: «і зміни» замінити словом: « (зміни)»,
 
   частину першу викласти у такій редакції:
«Для встановлення або зміни меж адміністративно-територіальних утворень розробляються проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж відповідних адміністративно-територіальних утворень»;
 
41. у частині другій слова: «і зміни» замінити словом: « (зміни)»,
 
   у частині другій слова «і зміни» замінити словом « (зміни)»;
 
42. частину третю викласти у такій редакції:
 
-63- Каплієнко В.В.
Частину третю у статті 46 залишити у чинній редакції.
 
Відхилено   частину третю викласти в такій редакції:
 
    -64- Гуменюк О.І.
В підпункті б) пункту 2 розділу І виключити зміни запропоновані до частини третьої статті 46 Закону України «Про землеустрій».
 
Відхилено    
43. «Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць включає:
 
   «Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць включає:
 
44. а) пояснювальну записку;
 
   а) пояснювальну записку;
 
45. б) завдання на виконання робіт;
 
   б) завдання на виконання робіт;
 
46. в) рішення про розроблення проекту землеустрою щодо встановлення або зміни меж адміністративно-територіальних одиниць;
 
   в) рішення про розроблення проекту землеустрою щодо встановлення або зміни меж адміністративно-територіальних одиниць;
 
47. г) посвідчені в установленому порядку копії генерального плану населеного пункту, рішень про їх затвердження (у випадку зміни меж населеного пункту);
 
-65- Бевзенко В.Ф.
У пункті «г)» частини третьої статті 46 Закону України «Про землеустрій» слово: «їх» замінити словом: «його».
 
Враховано   г) посвідчені в установленому порядку копії генерального плану населеного пункту, рішень про його затвердження (у разі зміни меж населеного пункту);
 
48. д) викопіювання з проектів формування територій сільських, селищних рад;
 
-66- Бевзенко В.Ф.
Пункт «д)» частини третьої статті 46 Закону України «Про землеустрій» викласти у такій редакції:
«д) викопіювання із схеми землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіального утворення, а у разі її відсутності – викопіювання із проекту формування територій сільських, селищних рад»;
 
Враховано   ґ) викопіювання із схеми землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальної одиниці (утворення), а у разі її відсутності – викопіювання із проекту формування територій сільських, селищних рад;
 
49. е) викопіювання з кадастрових карт (планів) із відображенням існуючих (у разі їх наявності) та проектних меж адміністративно-територіальної одиниці;
 
-67- Лук'янчук Р.В.
Пункт «е)» частини третьої статті 46 Закону України «Про землеустрій» викласти у такій редакції:
«картографічні матеріали, зокрема викопіювання з кадастрових карт (планів) із відображенням існуючих (у разі їх наявності) та проектних меж адміністративно-територіальної одиниці, каталогу координат їх поворотних точок».
 
Відхилено   д) викопіювання з кадастрових карт (планів) із відображенням існуючих (за їх наявності) та проектних меж адміністративно-територіальної одиниці;
 
50. є) експлікація земель в межах існуючих (у разі їх наявності) та проектних меж адміністративно-територіальної одиниці;
 
-68- Бевзенко В.Ф.
Пункт «є» частини третьої статті 46 Закону України «Про землеустрій» викласти у такій редакції:
«є) експлікація земель в існуючих (у разі їх наявності) та проектних межах адміністративно-територіальної одиниці»;
 
Враховано   е) експлікація земель в існуючих (за їх наявності) та проектних межах адміністративно-територіальної одиниці;
 
51. ж) опис меж адміністративно-територіальних одиниць;
 
   є) опис меж адміністративно-територіальних одиниць;
 
52. з) матеріали погодження проекту;
 
   ж) матеріали погодження проекту;
 
53. і) висновок погоджувальної комісії (у разі виникнення спірних питань щодо погодження проекту);
 
-69- Бевзенко В.Ф.
У частині третій статті 46 Закону України «Про землеустрій» пункт «і)» виключити, відповідним чином змінивши нумерацію інших пунктів.
 
Враховано      
54. и) матеріали виносу меж адміністративно-територіальних одиниць в натуру (на місцевість) з каталогом координат їх поворотних точок.»;
 
-70- Лук'янчук Р.В.
частину третю статті 46 Закону України «Про землеустрій» пункт «и)» пропоную виключити
 
Відхилено   з) матеріали виносу меж адміністративно-територіальних одиниць в натуру (на місцевість) з каталогом координат їх поворотних точок»;
 
55. доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:
 
-71- Каплієнко В.В.
Виключити частину четверту прийняту у першому читанні.
 
Відхилено   доповнити частинами четвертою – дванадцятою такого змісту:
 
56. «Проект землеустрою щодо зміни меж населеного пункту може також передбачати пов’язані із цим зміни меж інших суміжних адміністративних одиниць».
 
-72- Бевзенко В.Ф.
Нову частину статті 46 Закону України «Про землеустрій» доповнити наступними словами:
«Якщо прийняття рішення про їх зміну згідно із законом належить до компетенції одного органу».
 
Враховано   «Проект землеустрою щодо зміни меж населеного пункту може також передбачати пов’язані із цим зміни меж інших суміжних адміністративних одиниць, якщо прийняття рішення про їх зміну згідно із законом належить до компетенції одного органу.
Межі адміністративно-територіальних одиниць визначаються як по суходолу, так і по водному простору.
Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж сіл, селищ, міст розробляються за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради.
Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж району розробляється за рішенням відповідної районної ради, а у разі якщо районна рада не утворена – обласної ради.
Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальної одиниці підлягає погодженню сільськими, селищними, міськими, районними радами, районними державними адміністраціями, за рахунок території яких планується здійснити розширення її меж. У разі розширення меж населеного пункту за рахунок території, яка не входить до складу відповідного району, або якщо районна рада не утворена, проект погоджується з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною державною адміністрацією.
У разі встановлення меж міст проект також погоджується з Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною радою.
Рішення про встановлення (зміну) меж адміністративно-територіальних одиниць є одночасно рішенням про затвердження проектів землеустрою щодо їх встановлення (зміни).
Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць складається у паперовій та електронній (цифровій) формах.
Відомості про встановлення (зміну) меж адміністративно-територіальних одиниць вносяться до Державного земельного кадастру. Відомості про встановлені (змінені) межі адміністративно-територіальних одиниць зазначаються у витязі Державного земельного кадастру, який безоплатно видається відповідній сільській, селищній, міській, районній, обласній раді.
 
    -73- Бевзенко В.Ф.
Статтю 46 Закону України «Про землеустрій» доповнити частиною такого змісту:
«Межі адміністративно-територіальних одиниць визначаються як по суходолу, так і по водному простору».
 
Враховано    
    -74- Бевзенко В.Ф.
Статтю 46 Закону України «Про землеустрій» доповнити новою частиною такого змісту:
«Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж сіл, селищ, міст розробляються за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради.
Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж району розробляється за рішенням відповідної районної ради, а у разі, коли районна рада не утворена – обласної ради».
 
Враховано    
    -75- Бевзенко В.Ф.
Доповнити статтю 46 Закону України «Про землеустрій» частиною змісту:
«Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальної одиниці підлягає погодженню сільськими, селищними, міськими, районними радами, районними державними адміністраціями, за рахунок території яких планується здійснити розширення її меж. У разі розширення меж населеного пункту за рахунок території, яка не входить до складу певного району або у випадках, коли районна рада не утворена, проект погоджується із Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласною державною адміністрацією, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, сільською селищною, міською радами. У разі встановлення меж міст проект також погоджується із Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною радою».
 
Враховано    
    -76- Бевзенко В.Ф.
Доповнити статтю 46 Закону України «Про землеустрій» частиною такого змісту:
«Рішення про встановлення (зміну) меж адміністративно-територіальних одиниць є одночасно рішенням про затвердження проектів землеустрою щодо їх встановлення (зміни)».
 
Враховано    
    -77- Бевзенко В.Ф.
Доповнити статтю 46 Закону України «Про землеустрій» частиною такого змісту:
«Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць складається у паперовій та електронній (цифровій) формі».
 
Враховано    
    -78- Бевзенко В.Ф.
Доповнити статтю 46 Закону України «Про землеустрій» частиною такого змісту:
«Відомості про встановлення (зміну) меж адміністративно-територіальних одиниць вносяться до Державного земельного кадастру, на підтвердження чого відповідній сільській, селищній, міській, районній, обласній раді безоплатно видається витяг із Державного земельного кадастру».
 
Враховано    
57. 3. У Законі України «Про державну експертизу землевпорядної документації» (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 38, ст.471):
 
   3. У статті 9 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 38, ст. 471):
 
58. у статті 9:
 
      
59. у абзацах третьому - четвертому частини першої слово: «утворень» замінити словом: «одиниць»,
 
   в абзацах третьому та четвертому частини першої слово «утворень» замінити словом «одиниць»;
 
60. у абзаці четвертому слова: «і зміни» замінити словом: « (зміни)».
 
-79- Гуменюк О.І.
У абзаці четвертому статті 9 слова «адміністративно-територіальних одиниць» замінити словами «територій міських, селищних, сільських рад».
 
Відхилено   в абзаці четвертому слова «і зміни» замінити словом « (зміни)».
ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
61. ІІ. Межі населених пунктів, не встановлені на час набуття чинності цим Законом за проектами землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних утворень, можуть бути встановлені без розроблення (зміни) генеральних планів населених пунктів. Площа та межі населених пунктів в такому випадку мають відповідати тим, які зазначені у проектах формування територій сільських, селищних рад.
 
-80- Бевзенко В.Ф.
Розділ ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«ІІ. Межі населених пунктів, не встановлені в натурі (на місцевості) на час набуття чинності цим Законом за проектами землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних утворень, можуть бути встановлені без розроблення (зміни) генеральних планів населених пунктів. Площа населених пунктів в такому випадку мають відповідати тим, які зазначені у схемах землеустрою і техніко-економічних обґрунтуваннях використання та охорони земель адміністративно - територіальних утворень, а у разі їх відсутності – у проектах формування територій сільських, селищних рад».
 
Враховано   2. Межі населених пунктів, не встановлені в натурі (на місцевості) на час набрання чинності цим Законом за проектами землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень, можуть бути встановлені без розроблення (зміни) генеральних планів населених пунктів. Площа населених пунктів у такому разі має відповідати тій, що зазначена у схемах землеустрою і техніко-економічних обґрунтуваннях використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень, а у разі їх відсутності – у проектах формування територій сільських, селищних рад.
 
    -81- Каплієнко В.В.
Частину ІІ виключити.
 
Відхилено    
62. ІІІ. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
63. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
64. забезпечити прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, передбачених цим Законом, а також перегляд і скасування нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
 
   забезпечити прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, передбачених цим Законом, а також перегляд і скасування нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
 
65. ІV. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.