Кількість абзаців - 14 Таблиця поправок


"Про внесення зміни до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо встановлення обмежень під час провадження керівниками та працівниками лікувально-профілактичних і фармацевтичних (аптечних) закладів професійної діяльності" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення зміни до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо встановлення обмежень під час провадження керівниками та працівниками лікувально-профілактичних і фармацевтичних (аптечних) закладів професійної діяльності
 
-1- Бахтеєва Т.Д.
Назву законопроекту викласти у такій редакції:
«Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо встановлення обмежень для медичних і фармацевтичних працівників під час здійснення ними професійної діяльності»
 
Враховано   Про внесення зміни до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо встановлення обмежень для медичних і фармацевтичних працівників під час здійснення ними професійної діяльності
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Доповнити Основи законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19 із наступними змінами) статтею 78-1 такого змісту:
 
   1. Розділ Х Основ законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19 із наступними змінами) Доповнити статтею 78-1 такого змісту:
 
5. «Стаття 78-1. Обмеження, встановлені для керівників та працівників лікувально-профілактичних і фармацевтичних (аптечних) закладів під час провадження ними професійної діяльності
 
-2- Бахтеєва Т.Д.
Назву статті 78-1 викласти у такій редакції:
«Стаття 78-1. Обмеження, встановлені для медичних і фармацевтичних працівників під час здійснення ними професійної діяльності»
 
Враховано   «Стаття 78-1. Обмеження, встановлені для медичних і фармацевтичних працівників під час провадження ними професійної діяльності
 
    -3- Кармазін Ю.А.
Абзац другий частини першої викласти у такій редакції:
««Стаття 78-1. Обмеження, встановлені для працівників закладів охорони здоров’я під час провадження ними професійної діяльності»
 
Враховано по суті   
6. 1. Керівники та працівники лікувально-профілактичних і фармацевтичних (аптечних) закладів не мають права:
 
-4- Бахтеєва Т.Д.
Частину першу статті 78-1 викласти у такій редакції:
«1. Медичні і фармацевтичні працівники під час здійснення ними професійної діяльності не мають права:»
 
Враховано   1. Медичні і фармацевтичні працівники під час здійснення ними професійної діяльності не мають права:
 
    -5- Кармазін Ю.А.
Першу частину абзацу третього викласти у такій редакції:
«1. Працівники закладів охорони здоров’я не мають права:»
 
Враховано по суті   
7. 1) одержувати від суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво та/або реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення, їх представників винагороду в будь-якій формі (за винятком винагороди, передбаченої договорами про проведення клінічних досліджень лікарських засобів або клінічних випробувань виробів медичного призначення);
 
-6- Бахтеєва Т.Д.
У пункті 1 частини першої статті 78-1 слова «винагороду в будь-якій формі (за винятком винагороди, передбаченої договорами про проведення клінічних досліджень лікарських засобів або клінічних випробувань виробів медичного призначення)» замінити словами «неправомірну вигоду»
 
Враховано   1) одержувати від суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво та/або реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення, їх представників неправомірну вигоду;
 
8. 2) одержувати від суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво та/або реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення, їх представників зразки лікарських засобів, виробів медичного призначення (за винятком випадків, пов’язаних з проведенням відповідно до договорів клінічних досліджень лікарських засобів або клінічних випробувань виробів медичного призначення);
 
-7- Бахтеєва Т.Д.
Пункт 2 частини першої статті 78-1 після слів «зразки лікарських засобів, виробів медичного призначення» доповнити словами «для використання у професійній діяльності»
 
Враховано   2) одержувати від суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво та/або реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення, їх представників зразки лікарських засобів, виробів медичного призначення для використання у професійній діяльності (крім випадків, пов’язаних з проведенням відповідно до договорів клінічних досліджень лікарських засобів або клінічних випробувань виробів медичного призначення);
 
9. 3) рекламувати у будь-який спосіб лікарські засоби, вироби медичного призначення, в тому числі виписувати лікарські засоби на бланках (рецептурних бланках), що містять інформацію рекламного характеру, а також на яких надруковано найменування лікарських засобів та/або їх виробників (торговельних марок);
 
-8- Бахтеєва Т.Д.
У пункті 3 частини першої статті 78-1 слова у будь-який спосіб лікарські засоби, вироби медичного призначення, в тому числі виписувати лікарські засоби на бланках (рецептурних бланках), що містять інформацію рекламного характеру, а також на яких надруковано найменування лікарських засобів та/або їх виробників (торговельних марок)» замінити словами «лікарські засоби, вироби медичного призначення, в тому числі виписувати лікарські засоби на бланках, що містять інформацію рекламного характеру та зазначати виробників лікарських засобів (торговельних марок)»
 
Немає висновку   3) рекламувати лікарські засоби, вироби медичного призначення, у тому числі виписувати лікарські засоби на бланках, що містять інформацію рекламного характеру, та зазначати виробників лікарських засобів (торговельних марок);
 
10. 4) зазначати під час призначення лікарських засобів, виробів медичного призначення найменування їх виробників (торговельних марок);
 
-9- Бахтеєва Т.Д.
Пункт 4 частини першої статті 78-1 виключити, змінивши відповідно подальшу нумерацію пунктів
 
Враховано      
11. 5) не надавати або надавати недостовірну чи не в повному обсязі інформацію про наявність лікарських засобів, що мають однакову міжнародну непатентовану назву, зокрема приховувати інформацію про наявність лікарських засобів, виробів медичного призначення, що мають аналоги за нижчою ціною.
 
-10- Бахтеєва Т.Д.
Пункт 4 частини першої статті 78-1 викласти у новій редакції:
«4) на вимогу споживача під час реалізації (відпуску) лікарського засобу не надавати або надавати недостовірну інформацію про наявність у даному аптечному закладі лікарських засобів, з такою самою діючою речовиною (за міжнародною непатентованою назвою), формою відпуску та дозуванням зокрема приховувати інформацію про наявність таких лікарських засобів за нижчою ціною.
Положення цього пункту поширюються виключно на фармацевтичних працівників.»
 
Враховано   4) на вимогу споживача під час реалізації (відпуску) лікарського засобу не надавати або надавати недостовірну інформацію про наявність у даному аптечному закладі лікарських засобів з такою самою діючою речовиною (за міжнародною непатентованою назвою), формою відпуску та дозуванням, зокрема приховувати інформацію про наявність таких лікарських засобів за нижчою ціною.
Положення цього пункту поширюються виключно на фармацевтичних працівників.
 
12. 2. За порушення вимог цієї статті керівники та працівники лікувально-профілактичних і фармацевтичних (аптечних) закладів несуть відповідальність, передбачену законом.».
 
-11- Бахтеєва Т.Д.
Частину другу статті 78-1 викласти у новій редакції:
«2. За порушення вимог цієї статті медичні і фармацевтичні працівники несуть відповідальність, передбачену законодавством.»
 
Враховано   2. За порушення вимог цієї статті медичні і фармацевтичні працівники несуть відповідальність, передбачену законодавством».
 
13. 2. Цей Закон набирає чинності з 1 серпня 2012 року.

   2. Цей Закон набирає чинності з 1 серпня 2012 року.