Кількість абзаців - 29 Таблиця поправок


Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України (щодо реалізації проекту з будівництва інфраструктурних об'єктів Київського регіону) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (щодо реалізації проекту з будівництва інфраструктурних об’єктів Київського регіону)
 
   Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо реалізації проекту будівництва інфраструктурних об’єктів Київського регіону
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст..112 з наступними змінами) такі зміни:
 
   І. Внести до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України ( Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст..112)такі зміни:
 
5. 1. Розділ ХХ «Перехідні положення» доповнити пунктами наступного змісту:
 
      
6. 1.1. Підрозділ 2 доповнити пунктами такого змісту:
 
-1- Маліч О.В.
Підпункту 1.1. пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції
«1) Підрозділ 2 доповнити пунктами такого змісту:
27. На період дії контракту, укладеного для реалізації національного проекту "Повітряний експрес", затвердженого Кабінетом Міністрів України, яким передбачено:
спорудження залізничного пасажирського сполучення м. Київ- міжнародний аеропорт «Бориспіль»;
будівництво міської кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва на ділянці Київ-Бориспіль;
будівництво дороги від Подільського мостового переходу до проспекту Ватутіна у м. Києві,
(далі в цьому та в інших підрозділах розділу ХХ Кодексу «національний проект «Повітряний експрес») справляння податку на додану вартість проводиться з урахуванням наступного:
а) до операцій з ввезення на митну територію України у митному режимі тимчасового ввезення, товарів, що ввозяться Сторонами контракту, застосовується умовне повне звільнення від оподаткування податком на додану вартість.
Перелік та обсяги товарів, що ввозяться на митну територію України у митному режимі тимчасового ввезення з умовним повним звільненням від оподаткування встановлюється Кабінетом Міністрів України».
б) звільняються від оподаткування:
постачання послуг на митній території, пов’язаних з реалізацією національного проекту «Повітряний експрес", які надаються особою-нерезидентом, яку не зареєстровано як платник податку на додану вартість, Сторонам контракту.
Перелік послуг, які пов’язані з реалізацією національного проекту «Повітряний експрес" та підлягають звільненню від оподаткування, встановлюється Кабінетом Міністрів України;
операції з ввезення на митну територію України товарів, які не виробляються в Україні або виробляються в Україні, але не відповідають по якості вимогам проекту за кодами Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД), передбачені в підпункті 9 пункту 4 розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України.
Перелік та обсяги ввезення товарів визначаються Кабінетом Міністрів України;
операції з постачання Виконавцем Замовнику, які є Сторонами контракту, спорудженого об’єкта (або його частин), передбаченого контрактом, при реалізації національного проекту «Повітряний експрес».
У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених у цьому пункті товарів платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку, що повинна бути сплачена в момент ввезення на митну територію України таких товарів, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання, та за період від дати ввезення на митну територію України таких товарів до дати збільшення податкових зобов'язань.
Термін «Сторона контракту», наведений в цьому і послідуючих підрозділах розділу ХХ Кодексу, для цілей оподаткування визначає Замовника та Виконавця, з яких Замовником є державне підприємство, яке визначено Кабінетом Міністрів України як уповноважена особа з реалізації національного проекту «Повітряний експрес", а Виконавцем - нерезидент, який є стороною контракту укладеного з Замовником для реалізації національного проекту «Повітряний експрес» та постійне представництво такого нерезидента.»
Привести текст законопроекту до правил нормотворчої техніки.
 
Враховано   1. Підрозділ 2 доповнити пунктом 27 такого змісту:
« 27. На період дії контракту, укладеного для реалізації національного проекту "Повітряний експрес", затвердженого Кабінетом Міністрів України, яким передбачено:
спорудження залізничного пасажирського сполучення м. Київ- міжнародний аеропорт «Бориспіль»;
будівництво міської кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва на ділянці Київ-Бориспіль;
будівництво дороги від Подільського мостового переходу до проспекту Ватутіна у м. Києві, справляння податку на додану вартість проводиться з урахуванням такого:
а) щодо операцій з ввезення на митну територію України у митному режимі тимчасового ввезення товарів, що ввозяться сторонами контракту, застосовується умовне повне звільнення від оподаткування податком на додану вартість.
Перелік та обсяги товарів, що ввозяться на митну територію України у митному режимі тимчасового ввезення з умовним повним звільненням від оподаткування у межах виконання національного проекту «Повітряний експрес», встановлюються Кабінетом Міністрів України;
б) звільняються від оподаткування:
операції з постачання послуг на митній території, пов’язаних з реалізацією національного проекту «Повітряний експрес", які надаються особою-нерезидентом, не зареєстрованою як платник податку на додану вартість, сторонам контракту.
Перелік послуг, які пов’язані з реалізацією національного проекту «Повітряний експрес" та підлягають звільненню від оподаткування, встановлюється Кабінетом Міністрів України;
операції з ввезення на митну територію України товарів у митному режимі імпорту, що не виробляються в Україні або виробляються в Україні, але не відповідають вимогам проекту за кодами згідно з УКТ ЗЕД, передбачені підпунктом 9 пункту 4 розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України.
Перелік та обсяги ввезення таких товарів визначаються Кабінетом Міністрів України;
операції з постачання виконавцем замовнику, які є сторонами контракту, спорудженого об’єкта (або його частин), передбаченого контрактом, під час реалізації національного проекту «Повітряний експрес».
У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених у цьому пункті товарів платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку, що має бути сплачена в момент ввезення на митну територію України таких товарів, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання, та за період з дати ввезення на митну територію України таких товарів до дати збільшення податкових зобов'язань.
Термін «сторона контракту», наведений у розділі ХХ «Перехідні положення» цього Кодексу, для цілей оподаткування визначає замовника та виконавця, серед яких замовником є державне підприємство, визначене Кабінетом Міністрів України як уповноважена особа з реалізації національного проекту «Повітряний експрес", а виконавцем - нерезидент, який є стороною контракту, укладеного з замовником для реалізації національного проекту «Повітряний експрес» та постійного представництва такого нерезидента».
 
7. «26. Положення підпункту 206.2.4 «а», щодо умовного звільнення від оподаткування, застосовується до операцій з тимчасового ввезення на митну територію України та подальшого вивезення обладнання, яке ввозиться на митну територію України Сторонами контракту, укладеного для реалізації національного проекту "Повітряний експрес", затвердженого Кабінетом Міністрів України, яким передбачено:
 
      
8. спорудження залізничного пасажирського сполучення м. Київ- міжнародний аеропорт «Бориспіль»;
 
      
9. будівництво міської кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва на ділянці Київ-Бориспіль;
 
      
10. будівництво дороги від Подільського мостового переходу до проспекту Ватутіна у м. Києві.
 
-2- Кармазін Ю.А.
У розділі І законопроекту у підрозділі 2 Розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України:
«пункт 26 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п’ятим наступного змісту:
«Перелік обладнання, операції з тимчасового ввезення якого на митну територію України та подальшого вивезення умовно звільняються від оподаткування відповідно до положень цього пункту, встановлюється Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано по суті у правці Н.д.Маліча     
11. Далі в цьому та в інших підрозділах розділу ХХ Кодексу «національний проект «Повітряний експрес».
 
      
12. Термін «Сторона контракту», наведений в цьому і послідуючих підрозділах розділу ХХ Кодексу, для цілей оподаткування визначає Замовника та Виконавця, з яких Замовником є державне підприємство, яке визначено Кабінетом Міністрів України як уповноважена особа з реалізації національного проекту «Повітряний експрес", а Виконавцем - нерезидент, який є стороною контракту укладеного з Замовником для реалізації національного проекту «Повітряний експрес» та постійне представництво такого нерезидента.
 
      
13. 27. Тимчасово, на період реалізації національного проекту «Повітряний експрес", звільняється від податку на додану вартість постачання послуг на митній території, пов’язаних з реалізацією національного проекту «Повітряний експрес", які надаються особою-нерезидентом, яку не зареєстровано як платник податку на додану вартість, Сторонам контракту.
 
-3- Кармазін Ю.А.
У розділі І законопроекту у підрозділі 2 Розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України:
«у пункті 27 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим наступного змісту:
«Перелік послуг, які пов’язані з реалізацією національного проекту «Повітряний експрес", та підлягають звільненню від оподаткування відповідно до положень цього пункту, та порядок визначення осіб-нерезидентів, які надаватимуть такі послуги, встановлюється Кабінетом Міністрів України.».
 
Враховано по суті у правці Н.д.Маліча     
14. 28. Тимчасово, на період реалізації проекту, операції, пов’язані з реалізацією національного проекту «Повітряний експрес» звільняються від оподаткування:
 
      
15. операції з ввезення на митну територію України товарів (матеріалів, устаткування та обладнання), які не виробляються в Україні або виробляються в Україні, але не відповідають по якості вимогам проекту за кодами Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД), передбачені в пункті «к-1» частини першої статті 19 Закону України «Про Єдиний митний тариф».
 
      
16. Порядок та обсяги ввезення товарів визначаються Кабінетом Міністрів України;
 
-4- Кармазін Ю.А.
У розділі І законопроекту у підрозділі 2 Розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України:
у абзаці другому пункту 28 після слів: «Порядок та обсяги ввезення товарів» доповнити словами: « (матеріалів, устаткування та обладнання)» і далі – за текстом.
 
Враховано по суті у правці Н.д.Маліча     
17. операції з постачання Виконавцем Замовнику, які є Сторонами контракту, спорудженого об’єкта (або його частин), передбаченого контрактом, при реалізації національного проекту «Повітряний експрес».
 
      
18. У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених у цьому пункті товарів (матеріалів, устаткування та обладнання) платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку, що повинна бути сплачена в момент ввезення на митну територію України таких товарів, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання, та за період від дати ввезення на митну територію України таких товарів до дати збільшення податкових зобов'язань».
 
      
19. 1.2. Підрозділ 4 доповнити пунктом такого змісту:
 
   2. Підрозділ 4 доповнити пунктом 27 такого змісту:
 
20. «27. Звільняється від оподаткування прибуток, отриманий Сторонами контракту при виконанні контракту, укладеного для реалізації національного проекту «Повітряний експрес».
 
   «27. Звільняється від оподаткування прибуток, отриманий сторонами контракту під час виконання контракту, укладеного для реалізації національного проекту «Повітряний експрес».
 
21. 1.3. Підрозділ 6 доповнити пунктом такого змісту:
 
   3. Підрозділ 6 доповнити пунктом 5 такого змісту:
 
22. «5. Звільняються від сплати земельного податку Сторони контракту, укладеного для реалізації національного проекту «Повітряний експрес», за земельні ділянки, відведені в установленому порядку для спорудження об’єкту, передбаченого проектом, до дати передачі Виконавцем Замовнику готового об’єкту».
 
   «5. Звільняються від сплати земельного податку сторони контракту, укладеного для реалізації національного проекту «Повітряний експрес», за земельні ділянки, відведені в установленому порядку для спорудження об’єкта, передбаченого проектом, до дня передачі виконавцем замовнику готового об’єкта».
 
23. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
24. 1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.
 
-5- Кармазін Ю.А.
У розділі ІІ «Прикінцеві та перехідні положення»:
частину першу викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.»
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
25. 2. Частину першу статті 19 Закону України «Про Єдиний митний тариф» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 19, ст.259 із наступними змінами) доповнити пунктом такого змісту:
 
-6- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту:
абзац перший викласти в такій редакції:
«2. Пункт 4 розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України (Голос України, 2012 р. № 73-74) доповнити новим підпунктом такого змісту»;
в абзаці другому букву і цифру «к-1» замінити цифрою «9» ;
абзац четвертий вилучити.
 
Враховано   2. Пункт 4 розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України доповнити новим підпунктом 9 такого змісту:
 
    -7- Маліч О.В.
Пункт 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту викласти в такій редакції:
«2. Пункт 4 розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України (Голос України, 2012 р. № 73-74) доповнити новим підпунктом такого змісту:
9) тимчасово, на період реалізації контракту, укладеного для реалізації національного проекту «Повітряний експрес», затвердженого Кабінетом Міністрів України, яким передбачено спорудження залізничного пасажирського сполучення м. Київ – міжнародний аеропорт «Бориспіль», будівництво міської кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва на ділянці Київ-Бориспіль, будівництво дороги від Подольського мостового переходу до проспекту Ватутіна у м. Києві, товари (крім підакцизних), які не виробляються в Україні або по якості не відповідають вимогам проекту, що ввозяться на митну територію України у митному режимі імпорту з метою їх використання для реалізації національного проекту «Повітряний експрес» за такими кодами Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД): 6801 00 00 00, 6809 11 00 00, 6901 00 00 00, 7005 10 80 00, 7216 40 10 00, 7216 40 90 00, 7216 91 10 00, 7408 11 00 00, 7412 20 00 00, 8405 10 00 00, 8414 40 90 00, 8428 10 20 00, 8428 40 00 00, 8428 90 95 00, 8429 11 00 00, 8429 19 00 00, 8429 20 00 00, 8429 30 00 00, 8429 40 90 00, 8430 10 00 00, 8504 40 90 00, 8530 80 00 00, 8601 10 00 00, 8602 90 00 00, 8608 00 10 00, 8608 00 30 00, 8704 22 91 00, 8704 23 91 00, 8705 30 00 90, 8705 90 90 90, 8716 80 00 00, 9015 40 10 00, 9405 99 00 90, 8504 10 80 10.
Порядок та обсяги ввезення товарів визначаються Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано по суті у правці н.д.Хомутинніка   
26. «к-1) тимчасово, на період реалізації контракту, укладеного для реалізації національного проекту «Повітряний експрес», затвердженого Кабінетом Міністрів України, яким передбачено спорудження залізничного пасажирського сполучення м. Київ- міжнародний аеропорт «Бориспіль», будівництво міської кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва на ділянці Київ-Бориспіль, будівництво дороги від Подольського мостового переходу до проспекту Ватутіна у м. Києві, товари (крім підакцизних), які не виробляються в Україні або по якості не відповідають вимогам проекту, що ввозяться на митну територію України у митному режимі імпорту з метою їх використання для реалізації національного проекту «Повітряний експрес» за такими кодами Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД): 6801 00 00 00, 6809 11 00 00, 6901 00 00 00, 7005 10 80 00, 7216 40 10 00, 7216 40 90 00, 7216 91 10 00, 7408 11 00 00, 7412 20 00 00, 8405 10 00 00, 8414 40 90 00, 8428 10 20 00, 8428 40 00 00, 8428 90 95 00, 8429 11 00 00, 8429 19 00 00, 8429 20 00 00, 8429 30 00 00, 8429 40 90 00, 8430 10 00 00, 8504 40 90 00, 8530 80 00 00, 8601 10 00 00, 8602 90 00 00, 8608 00 10 00, 8608 00 30 00, 8704 22 91 00, 8704 23 91 00, 8705 30 00 90, 8705 90 90 90, 8716 80 00 00, 9015 40 10 00, 9405 99 00 90.
 
   «9) тимчасово, на період реалізації контракту, укладеного для реалізації національного проекту «Повітряний експрес», затвердженого Кабінетом Міністрів України, яким передбачено спорудження залізничного пасажирського сполучення м. Київ- міжнародний аеропорт «Бориспіль», будівництво міської кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва на ділянці Київ-Бориспіль, будівництво дороги від Подільського мостового переходу до проспекту Ватутіна у м. Києві, товари (крім підакцизних), що не виробляються в Україні або не відповідають вимогам проекту, що ввозяться на митну територію України у митному режимі імпорту з метою їх використання для реалізації національного проекту «Повітряний експрес» за такими кодами товарів згідно з УКТ ЗЕД: 6801 00 00 00, 6809 11 00 00, 6901 00 00 00, 7005 10 80 00, 7216 40 10 00, 7216 40 90 00, 7216 91 10 00, 7408 11 00 00, 7412 20 00 00, 8405 10 00 00, 8414 40 90 00, 8428 10 20 00, 8428 40 00 00, 8428 90 95 00, 8429 11 00 00, 8429 19 00 00, 8429 20 00 00, 8429 30 00 00, 8429 40 90 00, 8430 10 00 00, 8504 40 90 00, 8530 80 00 00, 8601 10 00 00, 8602 90 00 00, 8608 00 10 00, 8608 00 30 00, 8704 22 91 00, 8704 23 91 00, 8705 30 00 90, 8705 90 90 90, 8716 80 00 00, 9015 40 10 00, 9405 99 00 90, 8504 10 80 10.
 
27. Порядок та обсяги ввезення товарів визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
   Порядок та обсяги ввезення таких товарів визначаються Кабінетом Міністрів України».
 
28. У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів платник податку зобов’язаний сплатити ввізне мито і пеню в установленому законом порядку».

-8- Хомутиннік В.Ю.
Розділ ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«3. Кабінету Міністрів України в місячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами державної виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із
цим Законом
 
Враховано   3. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами державної виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

    -9- Кармазін Ю.А.
У розділі ІІ «Прикінцеві та перехідні положення»:
після частини другої доповнити новою частиною третьою такого змісту:
«3. Кабінету Міністрів України в місячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проекти законів щодо приведення законодавчих актів у відповідність з цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення у відповідність до цього Закону нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади.»
 
Враховано по суті