Кількість абзаців - 92 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо плати за приєднання до мереж суб'єктів природних монополій (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект доопрацьований
 
   Проект доопрацьований
 
1. вноситься народними депутатами - членами Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Мартиненком М.В. та ін.
 
      
2. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо плати за приєднання до мереж суб'єктів природних монополій
 
   Про внесення змін до деяких законів України щодо плати за приєднання до мереж суб'єктів природних монополій
 
4. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
5. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
6. 1. У Законі України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2000 р., N 38, ст. 321; 2003 р., N 52, ст. 378; 2004 р., N 13, ст. 181, N 15, ст. 210; 2005 р., N 33, ст. 428; 2007 р., N 33, ст. 440; 2009 р., N 13, ст. 155, N 19, ст. 257, N 31, ст. 457, N 32-33, ст. 496):
 
   1. У Законі України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1 із наступними змінами):
 
7. 1) статтю 1 доповнити новими абзацами такого змісту:
 
   1) статтю 1 доповнити абзацами такого змісту:
 
8. "електропередавальна організація - суб'єкт господарювання, який отримав ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії на закріпленій території;
 
-1- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
визначення термін "електропередавальна організація" викласти в редакції:
електропередавальна організація - учасник оптового ринку електричної енергії, який здійснює підприємницьку діяльності з передачі електричної енергії на закріпленій території згідно з умовами ліцензії.
Обґрунтування: електропередавальна організація обов’язково має бути учасником оптового ринку електричної енергії і здійснювати підприємницьку діяльності з передачі електричної енергії, а не лише отримати ліцензію.
 
Враховано частково Електропередавальна організація не є учасником оптового ринку електричної енергії, згідно законодавства: учасники оптового ринку електричної енергії України - суб'єкти підприємницької діяльності, які продають та купують електричну енергію на оптовому ринку електричної енергії України на підставі договору. Електропередавальна організація здійснює підприємницьку діяльність з передачі електричної енергії, не здійснюючи при цьому підприємницьку діяльність з постачання електричної енергії, тобто не купує/продає електричну енергію.  "електропередавальна організація - суб'єкт господарювання, який здійснює підприємницьку діяльність з передачі електричної енергії відповідно до ліцензії;
 
    -2- Мартиненко М.В.
У визначенні терміну "електропередавальна організація" слова "на закріпленій території" виключити.
Обґрунтування: вилучення слів "на закріпленій території" забезпечить можливість підприємству, що здійснює передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами – ДП "НЕК "Укренерго", надавати заявникам послугу з приєднання до своїх мереж і, відповідно, залучати на ці цілі кошти від відповідних замовників приєднання – електропередавальних організацій ("обленерго"), які здійснюють діяльність з передачі електричної енергії на закріпленій території.
 
Враховано    
9. місце приєднання електроустановки - існуюча або запроектована межа балансової належності електроустановок споживача або замовника;
 
-3- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
визначення терміну "місце приєднання електроустановки" викласти в редакції:
місце приєднання (точка приєднання) електроустановки – існуюча або запроектована межа балансової належності електроустановок споживача або замовника.
Обґрунтування: Введення поняття "місце приєднання електроустановки" замість традиційно прийнятого "точка приєднання" приведе до значних ускладнень, а також необхідності перегляду та приведення у відповідність із зазначеною нормою діючих правил експлуатації та інших нормативних документів, що є невиправданим.
 
Враховано 1 по всьому тексту законопроекту у відповідних відмінках  місце приєднання (точка приєднання) електроустановки – існуюча або запроектована межа балансової належності електроустановок споживача або замовника;
 
10. місце забезпечення потужності (замовленої до приєднання) - місце в існуючих електричних мережах електропередавальної організації, від якого електропередавальна організація забезпечує розвиток електричних мереж з метою приєднання електроустановки замовника відповідної потужності або приєднання генеруючих потужностей;
 
-4- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
визначення терміну "місце забезпечення потужності (замовленої до приєднання)" викласти в редакції:
місце забезпечення (точка забезпечення) потужності (замовленої до приєднання) – місце (точка) в існуючих електричних мережах електропередавальної організації, від якого електропередавальна організація забезпечує розвиток електричних мереж з метою приєднання електроустановки замовника відповідної потужності або приєднання генеруючих потужностей.
Обґрунтування: Введення поняття "місце приєднання електроустановки" замість традиційно прийнятого "точка приєднання" приведе до значних ускладнень, а також необхідності перегляду та приведення у відповідність із зазначеною нормою діючих правил експлуатації та інших нормативних документів, що є невиправданим. Також це стосується місця забезпечення (точки забезпечення) потужності замовленої до приєднання.
 
Враховано Враховано по всьому тексту законопроекту у відповідних відмінках  місце забезпечення (точка забезпечення) потужності (замовленої до приєднання) – місце (точка) в існуючих електричних мережах електропередавальної організації, від якого електропередавальна організація забезпечує розвиток електричних мереж з метою приєднання електроустановки замовника відповідної потужності або приєднання генеруючих потужностей;
 
11. приєднання електроустановки - надання електропередавальною організацією послуги замовнику із створення технічної можливості для передачі (прийняття) в місце приєднання електроустановки замовника до електричних мереж електропередавальної організації (у тому числі новозбудованих) електричної енергії відповідної потужності та необхідного обсягу з дотриманням показників її якості та надійності (далі - приєднання);
 
-5- Полянчич М.М.
Викласти у такій редакції: "приєднання електроустановки - надання електропередавальною організацією послуги замовнику із приєднання електроустановки замовника до електричних мереж електропередавальної організації для передачі електричної енергії відповідної потужності та необхідного обсягу з дотриманням показників її якості та надійності (далі - приєднання)".
 
Відхилено Запропоновані Н.д.Полянчичем М.М. зміни, а саме: виключення після слів "електропередавальною організацією послуги замовнику із" слів "створення технічної можливості для передачі (прийняття) в місце" та після слів "до електричних мереж електропередавальної організації" слів " (у тому числі новозбудованих)" виключають можливість надання послуги із приєднання електроустановок замовника до електричних мереж, в разі відсутності фізичного електричного з’єднання з електричними мережами електропередавальної організації і, як наслідок, необхідності будівництва нових електричних мереж для забезпечення приєднання електроустановок замовника, що суперечить концепції законопроекту. Крім того, запропонована Н.д.Полянчичем М.М редакція на передбачає визначення (тлумачення) терміну "приєднання електроустановки", а лише вказує, що "приєднання електроустановки – це надання електропередавальною організацією послуги замовнику із приєднання електроустановки замовника…"  приєднання електроустановки (далі - приєднання) - надання електропередавальною організацією послуги замовнику із створення технічної можливості для передачі (прийняття) в місце приєднання електроустановки замовника відповідної потужності до електричних мереж електропередавальної організації (у тому числі новозбудованих) електричної енергії необхідного обсягу з дотриманням показників її якості та надійності;
 
    -6- Мартиненко М.В.
У визначенні терміну "приєднання електроустановки" слова "відповідної потужності" після слів "до електричних мереж електропередавальної організації (у тому числі новозбудованих) електричної енергії" виключити та додати ці ж слова "відповідної потужності" після слів "надання електропередавальною організацією послуги замовнику із створення технічної можливості для передачі (прийняття) в місце приєднання електроустановки замовника".
 
Враховано Технічна правка   
12. розвиток електричних мереж - нове будівництво, реконструкція або технічне переоснащення об’єктів електроенергетики;
 
   розвиток електричних мереж - нове будівництво, реконструкція або технічне переоснащення об’єктів електроенергетики;
 
13. стандартне приєднання - приєднання до діючих мереж електропередавальної організації електроустановки потужністю до 16 кВт включно на відстані, що не перевищує триста метрів по прямій лінії від межі земельної ділянки замовника до місця забезпечення потужності;
 
-7- Корж П.П.
Абзац сьомий пункту 1) статті 1 розділу І проекту Закону викласти у такій редакції: "стандартне приєднання – приєднання до діючих мереж електропередавальної організації електроустановки потужністю до 16 кВт включно, на відстані, що не перевищує триста метрів від місця забезпечення потужності до найближчої з точок: межі земельної ділянки або абрису розташування об’єкту архітектури, на території якого розміщено об’єкт замовника".
Обґрунтування: Земельна ділянка та забезпечення потужності має просторове розміщення і до різних точок може бути різна відстань. Крім того, не враховані об’єкти містобудування, в яких не передбачається відведення земельної ділянки (нежитлові приміщення – кафе, магазини, ресторани інше; світлофорні об’єкти, зовнішнє освітлення, інженерно-транспортна інфраструктура та інше).
 
Враховано редакційно в іншій ніж запропонував народний депутат Корж П.П. редакції, яка по суті відображає зміст запропонованої ним правки: так місце приєднання замовника згідно визначення цього терміну в даному проекті Закону може бути на межі земельної ділянки замовника або на межі обрису розташування об’єкту архітектури, на території якого розміщена електроустановка замовника.  стандартне приєднання - приєднання електроустановки (крім електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії) замовника до діючих мереж електропередавальної організації на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенями потужності: перший ступінь - до 16 кВт включно; другий ступінь - від 16 кВт до 50 кВт включно; третій ступінь - від 50 кВт до 160 кВт включно;
 
    -8- Полянчич М.М.
Виключити
 
Відхилено Можливість забезпечення приєднання за процедурою "стандартного приєднання" надасть можливість значній кількості замовників, приєднати свої електроустановки за простою, прозорою процедурою без необхідності виконання значного кола проектних робіт, узгоджувальних процедур тощо.   
    -9- Глущенко І.М.
Викласти в редакції:
"стандартне приєднання - приєднання електроустановки (крім електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії) замовника до діючих мереж електропередавальної організації, на відстані, що не перевищує триста метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, та яке диференціюється за ступенями потужності: перша ступінь - до 16 кВт включно; друга ступінь - вище 16 кВт до 50 кВт включно; третя ступінь - вище 50 кВт до 160 кВт включно".
 
Враховано    
14. ставки плати за стандартне приєднання - середні значення вартості послуги з приєднання 1 кВт потужності при стандартному приєднанні, які встановлюються на визначений період для кожної області, міст Києва та Севастополя відповідно до адміністративно-територіального устрою України і розраховуються згідно Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики".
 
-10- Круць М.Ф.
Кармазін Ю.А.
у визначенні терміну: "ставки плати за стандартне приєднання", виключити слова: "затвердженої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики".
 
Враховано   ставка плати за стандартне приєднання - середнє значення вартості послуги з приєднання 1 кВт потужності, що встановлюється за диференційованими ступенями потужності на певний строк для Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя згідно з методикою розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж";
 
    -11- Кармазін Ю.А.
Після абзацу тридцять дев’ятого доповнити новим абзацом сороковим такого змісту:
"поворотна фінансова допомога - це сума коштів, передана замовником приєднання електроустановок електропередавальній організації у користування на визначений строк без нарахування відсотків або надання інших видів компенсацій як плати за користування такими коштами;"
Обґрунтування: Зміни вносяться у зв’язку з тим, що в проекті неодноразово згадується це поняття (ст. ст. 17-2, 18), проте його визначення відсутнє, що свідчить про наявність прогалини, недостатнє правове регулювання цього питання.
 
Відхилено ермін "поворотна фінансова допомога" визначено в статті 14 Податкового Кодексу України: "Поворотна фінансова допомога - сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення". Пропозиція щодо визначення терміну "поворотна фінансова допомога" у даному законопроекті є недоцільною, оскільки передбачає можливість різного розуміння цього терміну в законодавстві України.   
    -12- Полянчич М.М.
Виключити
 
Відхилено Можливість застосування ставок плати за стандартне приєднання наряду із процедурою "стандартного приєднання" надасть можливість значній кількості замовників, приєднати свої електроустановки за простою, прозорою процедурою без необхідності виконання значного кола проектних робіт, узгоджувальних процедур тощо.   
    -13- Глущенко І.М.
Викласти в редакції:
"ставки плати за стандартне приєднання - середні значення вартості послуги з приєднання 1 кВт потужності, які встановлюються за диференційованими ступенями потужності на визначений період для Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя згідно з Методикою розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж".
 
Враховано    
15. 2) статтю 9 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   2) статтю 9 доповнити частиною шостою такого змісту:
 
16. "надавати висновки щодо технічної обґрунтованості вимог виданих технічних умов на приєднання".
 
-14- Мартиненко М.В.
Викласти в редакції:
"Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії за письмовим зверненням заявника надає висновки щодо технічної обґрунтованості вимог виданих технічних умов на приєднання".
 
Враховано   "Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії за письмовим зверненням заявника надає висновок щодо технічної обґрунтованості вимог технічних умов на приєднання";
 
17. 3) у статті 12:
 
   3) у статті 12:
 
18. у частині першій:
 
      
19. абзац десятий викласти в такій редакції:
 
   абзац десятий частини першої викласти в такій редакції:
 
20. "розроблення та затвердження Правил приєднання електроустановок до електричних мереж, типової форми договору про приєднання, типових форм технічних умов та Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж";
 
-15- Мартиненко М.В.
Після слів "Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж" додати слова "та Порядку фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж".
 
Враховано   "розроблення та затвердження правил приєднання електроустановок до електричних мереж, типових форм договорів про приєднання, типових форм технічних умов, методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж та порядку фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж";
 
    -16- Корж П.П.
Абзац четвертий пункту 3) статті 1 розділу І проекту Закону викласти у такій редакції: "розроблення та затвердження Правил приєднання електроустановок до електричних мереж, типових форм договорів про стандартне приєднання та про приєднання, що не підпадають під визначення стандартне приєднання, типових форм технічних умов стандартного приєднання та приєднання, що не підпадає під визначення стандартного приєднання, Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж"
Обґрунтування: Відповідно до частини четвертої статті 179 Господарського кодексу України, типова форма договору обмежує дії контрагентів, так як забороняється її змінювати, можна лише конкретизувати, а процедура приєднання, що не підпадає під визначення стандартного приєднання, є більш індивідуальною з кожним замовником, тому пропонуємо до повноважень НКРЕ віднести затвердження двох різних форм договорів та технічних умов – для стандартного приєднання та приєднання, що не підпадає під визначення стандартного приєднання.
 
Враховано частково Врахована редакція передбачає доповнення основних завдань та повноважень національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, положеннями щодо розроблення та затвердження типових форм договорів про приєднання – як про стандартне приєднання так і про приєднання, що не підпадають під визначення стандартне приєднання, типових форм технічних умов – як стандартного приєднання так і приєднання, що не підпадає під визначення стандартного приєднання.   
    -17- Полянчич М.М.
Викласти у такій редакції: "розроблення та затвердження Правил приєднання електроустановок до електричних мереж, типової форми договору про приєднання, типових форм технічних умов".
 
Відхилено Вилучення із законопроекту положення про затвердження національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж унеможливить застосовувати принцип визначення плати за стандартне приєднання на підставі алгоритму, який буде передбачено в Методиці розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, яку законопроектом доручається затвердити національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.   
21. частину третю викласти в редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
22. "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, під час затвердження інвестиційних програм та джерел їх фінансування для електропередавальних організацій має враховувати вартість послуг з приєднання генеруючих потужностей, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії";
 
-18- Мартиненко М.В.
Викласти у такій редакції:
"Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, під час схвалення інвестиційних програм та джерел їх фінансування для електропередавальних організацій враховує вартість послуг з приєднання генеруючих потужностей, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, згідно Порядку фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж"
 
Враховано   "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, під час схвалення інвестиційних програм та джерел їх фінансування для електропередавальних організацій враховує вартість послуг з приєднання генеруючих потужностей, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, згідно з порядком фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж";
 
23. у частині четвертій слово "підключення" замінити словом "приєднання".
 
   у частині четвертій слово "підключення" замінити словом "приєднання";
 
24. 4) доповнити Закон статтею 17-2 такого змісту:
 
   4) доповнити статтею 17-2 такого змісту:
 
25. "Стаття 17-2. Плата за приєднання електроустановок до електричних мереж
 
   "Стаття 17-2. Плата за приєднання електроустановок до електричних мереж
 
26. Вартість послуг з приєднання розраховується електропередавальною організацією у порядку, передбаченому Методикою розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, і обґрунтовується витратами, необхідними для будівництва та реконструкції електромереж від місця приєднання електроустановки замовника до місця забезпечення потужності.
 
-19- Полянчич М.М.
Викласти у такій редакції: "Плата за приєднання визначається планом зонування території (зонінгом).
Розмір плати за приєднання розраховується електропередавальною організацією у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку".
 
Відхилено Запропонована народним депутатом Полянчичем М.М. пропозиція щодо визначення плати за приєднання планом зонування території (зонінгом) в практичній діяльності не може бути реалізована по всій території держави з причини відсутності планів зонування території в значній кількості населених пунктів Пропозиція народного депутата Полянчича М.М. доручити Кабінету Міністрів України встановити порядок розрахунку плати за приєднання є необґрунтованою. Законопроектом передбачено, що розроблятиме та затвердить Методику розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики. Такі повноваження НКРЕ відповідають Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", спрямованого на виконання законів України "Про природні монополії" та "Про електроенергетику".  Вартість послуг з приєднання розраховується електропередавальною організацією у порядку, передбаченому методикою розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, і обґрунтовується витратами, необхідними для будівництва та/або реконструкції електромереж від місця приєднання електроустановки замовника до місця забезпечення потужності.
 
    -20- Мартиненко М.В.
Слово "та" замінити словами "та/або"
 
Враховано Технічна правка   
27. Ставки плати стандартного приєднання електроустановок щорічно розраховуються електропередавальною організацією згідно Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж та затверджуються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.
 
-21- Полянчич М.М.
Виключити
 
Відхилено Виключення із законопроекту положення щодо порядку розрахунку ставок плати стандартного приєднання унеможливить приєднання значної кількості замовників за спрощеною процедурою "стандартного приєднання", з необхідністю виконання ними значного кола проектних робіт, узгоджувальних процедур тощо.     
28. Ставки плати стандартного приєднання розраховуються з урахуванням ступеня напруги в точці забезпечення потужності, категорії надійності електропостачання, одно- чи трифазного приєднання, окремо для сільської та міської місцевості.
 
-22- Полянчич М.М.
Виключити
 
Відхилено Виключення із законопроекту положення щодо ставок плати стандартного приєднання унеможливить приєднання значної кількості замовників за спрощеною процедурою "стандартного приєднання", з необхідністю виконання ними значного кола проектних робіт, узгоджувальних процедур тощо.  Ставка плати за стандартне приєднання електроустановок щорічно розраховується електропередавальною організацією з урахуванням ступеня напруги в місці приєднання, категорії надійності електропостачання, одно- чи трифазного приєднання, окремо для сільської та міської місцевості відповідно до методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж та затверджуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики. Електропередавальна організація зобов’язана розміщувати на своєму веб-сайті в мережі Інтернет діючі ставки плати за стандартне приєднання.
 
    -23- Глущенко І.М.
частину другу і третю об’єднати та викласти у наступній редакції:
"Ставки плати за стандартне приєднання електроустановок щорічно розраховуються електропередавальною організацією з урахуванням ступеня напруги в місці приєднання, категорії надійності електропостачання, одно- чи трифазного приєднання, окремо для сільської та міської місцевості у відповідності до Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж та затверджуються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики. Електропередавальна організація зобов’язана розміщувати на своїй веб-сторінці в мережі Інтернет діючі ставки плати за стандартне приєднання".
 
Враховано    
29. Вартість послуг з приєднання електроустановок замовників, що не підпадають під визначення стандартного приєднання, визначається проектно-кошторисною документацією пропорційно до замовленої (заявленої) на приєднання потужності по відношенню до передбаченої проектом величини потужності, яку можна додатково приєднати.
 
-24- Мартиненко М.В.
Абзац п’ятий нової статті 17-2 після слів "яку можна додатково приєднати" доповнити словами "відповідно до Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, з урахуванням витрат на розвиток мереж для створення резерву потужності в місці забезпечення потужності".
 
Враховано   Вартість послуг з приєднання електроустановок замовників, що не є стандартним приєднанням відповідно до статті 1 цього Закону, визначається проектно-кошторисною документацією відповідно до замовленої (заявленої) на приєднання потужності пропорційно до передбаченої проектом величини потужності, яку можливо додатково приєднати, відповідно до Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж з урахуванням витрат на розвиток мереж для створення резерву потужності у місці забезпечення потужності.
 
    -25- Полянчич М.М.
Виключити
 
Відхилено Пропозиція необґрунтована. Необхідність визначення вартості нестандартного приєднання пропорційно до замовленої на приєднання потужності проектно-кошторисною документацією обґрунтована індивідуальною особливістю такого приєднання, усереднення вартості нестандартного приєднання в практичній діяльності занадто ускладнене та може призвести до розбалансування фінансового плану електропередавальної організації.   
30. Розроблення проектно-кошторисної документації забезпечується замовником, а її вартість під час розрахунків за послуги з приєднання враховується як складова частина вартості послуг з приєднання.
 
-26- Полянчич М.М.
Виключити
 
Відхилено Пропозиція необґрунтована. Замовлення проектно-кошторисної документації замовником приєднання (та включення її вартості як частки вартості послуги з приєднання) надасть йому можливість оптимізувати свої витрати на приєднання шляхом можливості звернення до незалежної від електропередавальної організації проектної установи.  Розроблення проектно-кошторисної документації забезпечується замовником, крім випадків, передбачених частиною сьомою цієї статті, а її вартість є складовою частиною вартості послуг з приєднання.
 
    -27- Глущенко І.М.
Викласти в такій редакції:
"Розроблення проектно-кошторисної документації забезпечується замовником, крім випадків, передбачених частиною восьмою цієї статті, а її вартість є складовою частиною вартості послуг з приєднання".
 
Враховано редакційно З урахуванням пропозиції Н.д.Глущенка І. М. №23 щодо об’єднання частин другої та третьої цієї статті 17- - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!2, якою пропонується добавити Закон України "Про електроенергетику", посилання необхідно вказувати на частину сьому цієї статті.   
31. Приєднання електроустановок замовників, які не підпадають під визначення стандартного приєднання, фінансуються в розмірі розрахованої плати за приєднання за рахунок коштів, отриманих як плата за приєднання, та в розмірі, що додатково необхідний для виконання в повному обсязі робіт згідно проектно-кошторисної документації за рахунок поворотної фінансової допомоги, яка надається замовником електропередавальній організації.
 
-28- Полянчич М.М.
Виключити
 
Відхилено Пропозиція необґрунтована. Виключення із законопроекту положення щодо джерел фінансування приєднання електроустановок замовників, які не підпадають під визначення стандартного приєднання, в тому числі за рахунок фінансової допомоги від замовників (в разі необхідності її залучення), не відповідає меті законопроекту, зокрема, визначення джерел фінансування приєднання до мереж суб'єктів природних монополій.  Приєднання електроустановок замовника, яке не є стандартним приєднанням, фінансується в розмірі розрахованої плати за приєднання за рахунок коштів, отриманих як плата за приєднання замовника. У разі недостатності таких коштів для виконання в повному обсязі робіт згідно з проектно-кошторисною документацією ці роботи фінансуються за рахунок плати за приєднання інших замовників, які приєднуються до того самого місця забезпечення потужності, або складової тарифу на передачу електричної енергії, або за зверненням замовника за рахунок поворотної фінансової допомоги, яка може надаватися електропередавальній організації. Додатково необхідні кошти для виконання в повному обсязі робіт згідно з проектно-кошторисною документацією передбачаються у складовій тарифу на передачу електричної енергії в установленому законодавством порядку строком до п’яти років. Джерелом повернення коштів, залучених від замовника як поворотна фінансова допомога, є плата за приєднання інших замовників, що приєднуються до того самого місця забезпечення потужності, та складова тарифу на передачу електричної енергії. Кошти, залучені від замовника як поворотна фінансова допомога, повертаються у строк до п’яти років відповідно до порядку фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж. Частка витрат для створення за рахунок тарифу на передачу електричної енергії резерву потужності у місці забезпечення потужності, компенсована у складі плати за приєднання замовниками, приєднана потужність електроустановок яких забезпечується від того самого місця забезпечення потужності, враховується під час перегляду відповідної складової тарифу на передачу електричної енергії шляхом виключення з тарифу відповідних сум.
 
    -29- Мартиненко М.В.
Викласти в такій редакції:
"Приєднання електроустановок замовника, яке не є стандартним приєднанням, фінансується в розмірі розрахованої плати за приєднання за рахунок коштів, отриманих як плата за приєднання замовника. У разі недостатності цих коштів для виконання в повному обсязі робіт згідно проектно-кошторисної документації, ці роботи фінансуються за рахунок плати за приєднання інших замовників, що приєднаються до цього самого місця забезпечення потужності, або складової тарифу на передачу електричної енергії або, за зверненням замовника, за рахунок поворотної фінансової допомоги, яка може надаватись електропередавальній організації. Додатково необхідні кошти для виконання в повному обсязі робіт згідно проектно-кошторисної документації передбачаються в складовій тарифу на передачу електричної енергії в установленому порядку в строк до 5 років. Джерелом повернення коштів, залучених від замовника як поворотна фінансова допомога, є плата за приєднання інших замовників, що приєднаються до того самого місця забезпечення потужності, та складова тарифу на передачу електричної енергії. Кошти, залучені від замовника як поворотна фінансова допомога, повертаються в строк до 5 років відповідно до Порядку фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж. Частка витрат для створення за рахунок тарифу на передачу електричної енергії резерву потужності в місці забезпечення потужності, компенсована в складі плати за приєднання замовниками, приєднана потужність електроустановок яких забезпечується від цього ж місця забезпечення потужності, враховується під час перегляду відповідної складової тарифу на передачу електричної енергії шляхом вилучення з тарифу відповідних сум".
 
Враховано    
32. Приєднання об’єктів електроенергетики, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, потужністю до 10 МВт, у обсязі 50 відсотків фінансується за рахунок коштів, передбачених у тарифах на передачу електричної енергії, і 50 відсотків за рахунок поворотної фінансової допомоги, яка надається замовником електропередавальній організації.
 
-30- Мартиненко М.В.
Слова та цифри "потужністю до 10 МВт" виключити.
Обґрунтування: з метою усунення дискримінаційних умов приєднання об’єктів електроенергетики, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, в залежності від встановленої потужності їх об’єктів генерації, критерій величини встановленої потужності 10 МВт необхідно вилучити.
 
Враховано   Приєднання об’єктів електроенергетики, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, фінансується в обсязі 50 відсотків за рахунок коштів, передбачених у тарифах на передачу електричної енергії, і 50 відсотків - за рахунок поворотної фінансової допомоги, яка надається замовником електропередавальній організації.
Розроблення проектно-кошторисної документації для приєднання об’єктів електроенергетики, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, забезпечується електропередавальною організацією та фінансується за рахунок коштів, передбачених у тарифах на передачу електричної енергії, та/або за рахунок поворотної фінансової допомоги, яка надається замовником електропередавальній організації.
 
    -31- Глущенко І.М.
доповнити запропоновану редакцію статті 17-2 після частини сьомої новою частиною такого змісту:
"Розроблення проектно-кошторисної документації для приєднання об’єктів електроенергетики, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, забезпечується електропередавальною організацією та фінансується за рахунок коштів, передбачених у тарифах на передачу електричної енергії, та/або за рахунок поворотної фінансової допомоги, яка надається замовником електропередавальній організації".
 
Враховано    
33. Термін повернення поворотної фінансової допомоги замовнику встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, і не повинен перевищувати 10 років. Джерелом повернення поворотної фінансової допомоги є складова тарифу на передачу електричної енергії. Джерелом повернення поворотної фінансової допомоги, яку надав замовник з приєднання електроустановки, яка не підпадає під визначення стандартного приєднання, можуть бути кошти, отримані від інших замовників як оплата вартості послуг з приєднання до того самого вузла живлення у разі наявності таких замовників.
 
-32- Кармазін Ю.А.
Виключити третє речення частини восьмої статті 17-2, а саме: "Джерелом повернення поворотної фінансової допомоги, яку надав замовник з приєднання електроустановки, яка не підпадає під визначення стандартного приєднання, можуть бути кошти, отримані від інших замовників як оплата вартості послуг з приєднання до того самого вузла живлення у разі наявності таких замовників".
Обґрунтування: Зміни вносяться у зв’язку з тим, що розмір поворотної фінансової допомоги, яку надає кожний наступний замовник, визначається виключно на підставі проектно-кошторисної документації, і, як випливає з положень нової ст. 17-2, не може перевищувати фактичні витрати на таке приєднання. Це має виключати можливість формування якогось резерву зайвих коштів, які можуть використовуватися на будь-які інші цілі, включаючи повернення поворотної фінансової допомоги попереднім замовникам. Крім того, новою частиною 3 ст. 18 Закону, згідно з якою кошти, отримані як поворотна фінансова допомога замовників, використовуються виключно для приєднання електроустановок замовників та розвитку власних електричних мереж, виключається можливість використання поворотної фінансової допомоги в якості джерела повернення поворотної фінансової допомоги, сплаченої попередніми замовниками.
 
Враховано редакційно   Строк повернення поворотної фінансової допомоги замовнику встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, відповідно до порядку фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж і не може перевищувати 10 років. Джерелом повернення поворотної фінансової допомоги є складова тарифу на передачу електричної енергії.
 
    -33- Полянчич М.М.
Викласти у такій редакції: "Термін повернення такої поворотної фінансової допомоги замовнику встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, і не повинен перевищувати 10 років. Джерелом повернення поворотної фінансової допомоги є складова тарифу на передачу електричної енергії. Джерелом повернення поворотної фінансової допомоги, яку надав замовник з приєднання електроустановки, можуть бути кошти, отримані від інших замовників як оплата вартості послуг з приєднання до того самого вузла живлення у разі наявності таких замовників".
 
Відхилено    
    -34- Мартиненко М.В.
Викласти в такій редакції:
"Строк повернення поворотної фінансової допомоги замовнику встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, відповідно до Порядку фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж і не повинен перевищувати 10 років. Джерелом повернення поворотної фінансової допомоги є складова тарифу на передачу електричної енергії".
 
Враховано    
34. Фінансування послуг із приєднання об'єктів електроенергетики, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, з потужністю більше 10 МВт, здійснюється за рахунок коштів, передбачених у тарифах на передачу електричної енергії електропередавальної організації.
 
-35- Полянчич М.М.
Виключити
 
Враховано      
35. Витрати електропередавальної організації, пов'язані з наданням пільг з оплати послуг з приєднання окремим категоріям замовників, відшкодовуються за рахунок джерел, визначених законодавчими актами, які передбачають відповідні пільги.
 
-36- Полянчич М.М.
Викласти у такій редакції: "Плата за приєднання доступного та соціального житла, а також житла, спорудження якого фінансується за рахунок коштів державного та/або бюджету не стягується".
 
Відхилено Механізм повернення частини плати замовнику за приєднання об'єктів будівництва, в яких передбачається розміщення доступного житла або житлового фонду соціального призначення, передбачається частиною, якою пропонується доповнити статтю 17-2 у рядку 36.     
    -37- Мартиненко М.В.
виключити.
 
Враховано    
36. Пільги з оплати послуг з приєднання надаються електропередавальною організацією окремим категоріям замовників за умов визначення джерел їх відшкодування та наявності відповідного фінансування."
 
-38- Полянчич М.М.
Виключити
 
Враховано   Частина плати за приєднання об'єктів будівництва, в яких передбачається розміщення доступного житла або житлового фонду соціального призначення, відшкодовується замовнику в розмірі, пропорційному до частки такого доступного житла або житлового фонду соціального призначення в загальному житловому фонді відповідного об'єкта, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";
 
    -39- Глущенко І.М.
Доповнити запропоновану редакцію статті 17-2 новою частиною такого змісту:
"Частина плати за приєднання об'єктів будівництва, в яких передбачається розміщення доступного житла або житлового фонду соціального призначення, відшкодовується замовнику у розмірі, пропорційному обсягу такого доступного житла або житлового фонду соціального призначення до загального житлового фонду відповідного об'єкту в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано    
37. 5) у статті 18:
 
-40- Мартиненко М.В.
Назву статті 18 викласти у такій редакції: "Стаття 18. Проектування та будівництво об'єктів електроенергетики".
 
Враховано   5) у статті 18:
назву та частину першу викласти в такій редакції:
"Стаття 18. Проектування та будівництво об'єктів електроенергетики
Проектування та будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення) об'єктів електроенергетики здійснюються відповідно до законодавства у сфері містобудівної діяльності. Оснащення об'єктів електроенергетики ліцензіатами, ціни (тарифи) на відповідні послуги (товари) яких встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, здійснюється на конкурентних засадах";
 
    -41- Глущенко І.М.
Частину першу викласти у такій редакції:
"Проектування та будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт і технічне переоснащення) об'єктів електроенергетики здійснюється на основі законодавства у сфері містобудування. Оснащення об'єктів електроенергетики ліцензіатами, ціни (тарифи) на відповідну діяльність яких встановлюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, здійснюється на тендерних засадах".
 
Враховано    
38. частину другу виключити;
 
-42- Кармазін Ю.А.
У статті 18 не виключати частину другу, а викласти її у такій редакції: "Фінансування обслуговування об'єктів, призначених для спільних потреб підприємств електроенергетики та підприємств інших галузей, провадиться за рахунок замовників (власників) та користувачів цих об'єктів".
Обґрунтування: Автором законопроекту виключено цю частину із чинної редакції, у зв’язку з тим, що пропонується нова частина третя, в якій регулюються питання фінансування розвитку електричних мереж іншим чином, ніж в чинній ч. 2 ст. 18. Разом з тим, поняття "розвиток електричних мереж" включає лише нове будівництво, реконструкцію або технічне переоснащення об’єктів електроенергетики. Тобто це поняття не включає "обслуговування електричних мереж", тому випадає із правового регулювання питань фінансування такої діяльності.
 
Відхилено Фінансування обслуговування об'єктів електроенергетики в практичній діяльності відбувається підприємствами електроенергетики безпосередньо за рахунок визначених джерел (наприклад, із тарифу на передачу електричної енергії) а також із коштів, отриманих підприємствами електроенергетики за надання в користування об’єктів електроенергетики іншим підприємствам, наприклад, надання електропередавальними організаціями на договірній основі можливості використання опор ліній електропередач для потреб підприємств, які забезпечують вуличне освітлення, для організації каналів зв’язку, проводового радіомовлення тощо.     
39. доповнити частиною третьою такого змісту:
 
   включити частину третю такого змісту:
 
40. "Розвиток електричних мереж, які знаходяться у власності або користуванні електропередавальних організацій, передбачається інвестиційними програмами, схваленими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, та фінансується за рахунок коштів, передбачених у тарифах на передачу електричної енергії, оплати вартості послуг з приєднання, поворотної фінансової допомоги замовників, банківських кредитів, коштів, залучених з інших джерел, передбачених законодавством України. Кошти, отримані як оплата вартості послуги з приєднання та як поворотна фінансова допомога замовників, обліковуються окремо та використовуються електропередавальною організацією виключно для приєднання електроустановок замовників та розвитку власних електричних мереж. Реконструкція або розширення (спорудження нових) електричних мереж електропередавальної організації, які пов’язані з приєднанням електроустановки замовника й упорядкуванням та забудовою територій, передбачається технічними умовами приєднання відповідної електроустановки замовника на підставі затверджених в установленому порядку генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій і детальних планів території";
 
-43- Полянчич М.М.
Викласти у такій редакції:
"Розвиток електричних мереж, які знаходяться у власності або користуванні електропередавальних організацій, передбачається інвестиційними програмами, схваленими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, та фінансується за рахунок коштів, передбачених у тарифах на передачу електричної енергії, оплати вартості послуг з приєднання, банківських кредитів, коштів, залучених з інших джерел, передбачених законодавством України. Кошти, отримані як оплата вартості послуги з приєднання обліковуються окремо та використовуються електропередавальною організацією виключно для приєднання електроустановок замовників та розвитку власних електричних мереж. Реконструкція або розширення (спорудження нових) електричних мереж електропередавальної організації, які пов’язані з приєднанням електроустановки замовника й упорядкуванням та забудовою територій, передбачається на підставі затверджених в установленому порядку генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій і детальних планів території".
 
Враховано частково Запропонована народним депутатом Полянчичем М.М. редакція цієї частини, фактично, спрямована на вилучення із тексту слів щодо визначення одним із джерел розвитку електричних мереж поворотної фінансової допомоги замовників, що суперечить концепції законопроекту. Надання поворотної фінансової допомоги замовником електропередавальній організації для розвитку електричних мереж для забезпечення приєднання електроустановок замовника, є правом замовника, а не його обов’язком. В цій частині правка Н.д.Полянчича М.М. відхилена. Також запропонована народним депутатом Полянчичем М.М. редакція цієї частини передбачає вилучення слів щодо передбачення реконструкції або розширення електричних мереж для приєднання електроустановок замовників технічними умовами приєднання відповідної електроустановки замовника. В цій частині правка Н.д.Полянчича М.М. врахована.  "Розвиток електричних мереж, які перебувають у власності або користуванні електропередавальних організацій, передбачається інвестиційними програмами, схваленими національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, та фінансується за рахунок коштів, передбачених у тарифах на передачу електричної енергії, оплати вартості послуг з приєднання, поворотної фінансової допомоги замовників, банківських кредитів, коштів, залучених з інших джерел, не заборонених законодавством. Кошти, отримані як оплата вартості послуги з приєднання, як поворотна фінансова допомога замовників обліковуються окремо та використовуються електропередавальною організацією для приєднання електроустановок замовників. Розвиток електричних мереж електропередавальної організації має узгоджуватися з планами забудови відповідної території";
 
    -44- Глущенко І.М.
Викласти в такій редакції:
"Розвиток електричних мереж, які перебувають у власності або користуванні електропередавальних організацій, передбачається інвестиційними програмами, схваленими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, та фінансується за рахунок коштів, передбачених у тарифах на передачу електричної енергії, оплати вартості послуг з приєднання, поворотної фінансової допомоги замовників, банківських кредитів, коштів, залучених з інших джерел, передбачених законодавством України. Кошти, отримані як оплата вартості послуги з приєднання, як поворотна фінансова допомога замовників обліковуються окремо та використовуються електропередавальною організацією для приєднання електроустановок замовників. Розвиток електричних мереж електропередавальної організації має узгоджуватися з планами забудови відповідної території".
 
Враховано    
41. частину четверту викласти в такій редакції:
 
   частину четверту викласти в такій редакції:
 
42. "У разі спорудження або реконструкції будівель, доріг, мостів, інших об'єктів архітектури роботи з упорядкування і перенесення повітряних і підземних електричних мереж, теплових мереж та інших об'єктів електроенергетики виконуються власником цих об’єктів електроенергетики за рахунок замовників будівництва і реконструкції будівель, доріг, мостів, інших об'єктів архітектури відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації".
 
-45- Мартиненко М.В.
У частині четвертій статті 18 слова "упорядкування і" вилучити
 
Враховано Технічна правка  "У разі спорудження або реконструкції будівель, доріг, мостів, інших об'єктів архітектури роботи з перенесення повітряних і підземних електричних мереж, теплових мереж та інших об'єктів електроенергетики виконуються власником цих об’єктів електроенергетики за рахунок замовників будівництва або реконструкції будівель, доріг, мостів, інших об'єктів архітектури відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації";
 
43. доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
   доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
44. "Приєднання електроустановок замовників до електричних мереж власників, які не є електропередавальними організаціями, здійснюється на умовах і в порядку, передбаченому цим Законом для приєднання до електричних мереж електропередавальних організацій".
 
   "Приєднання електроустановок замовників до електричних мереж власників, які не є електропередавальними організаціями, здійснюється на умовах і в порядку, передбаченому цим Законом для приєднання до електричних мереж електропередавальних організацій";
 
45. 6) у статті 24:
 
   6) у статті 24:
 
46. назву статті після слова "енергопостачальників" доповнити словами "та електропередавальних організацій";
 
   назву доповнити словами "і електропередавальних організацій";
 
47. після частини п’ятої доповнити новою частиною шостою такого змісту:
 
   після частини п’ятої доповнити новою частиною такого змісту:
 
48. "Електропередавальна організація, що здійснює передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами на закріпленій території, не має права відмовити замовнику, який має намір приєднати електроустановки на цій території, в наданні послуг з приєднання до електричних мереж".
 
-46- Глущенко І.М.
Викласти у редакції:
"Електропередавальна організація, що здійснює передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, не має права відмовити замовнику, який має намір приєднати електроустановки до цих мереж, в наданні послуг з приєднання. Електропередавальна організація, що здійснює передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, не має права самостійно змінювати видані технічні умови на приєднання або скасовувати їх з підстав, що не передбачені договором про приєднання".
 
Враховано   "Електропередавальна організація, що здійснює передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, не має права відмовити замовнику, який має намір приєднати електроустановки до цих мереж, у наданні послуг з приєднання. Електропередавальна організація, що здійснює передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, не має права самостійно змінювати видані технічні умови на приєднання або скасовувати їх з підстав, які не передбачені договором про приєднання".
 
49. У зв’язку з цим частини шосту - сьому вважати відповідно частинами сьомою - восьмою.
 
   У зв’язку з цим частини шосту – чотирнадцяту вважати відповідно частинами сьомою – п’ятнадцятою;
 
50. Частину сьому викласти в такій редакції:
 
   частину сьому викласти в такій редакції:
 
51. "Енергопостачальник, що здійснює постачання електричної енергії на закріпленій території, не має права відмовити замовнику (споживачу), електроустановки якого розташовані на такій території, в укладенні договору про постачання електричної енергії (договору про користування електричною енергією) за умови, що нова електроустановка замовника або збільшення потужності для діючої електроустановки споживача приєднані в установленому порядку. У такому разі замовник (споживач) має звернутись до електропередавальної організації або іншого власника електричних мереж щодо приєднання його електроустановки відповідної потужності";
 
-47- Мартиненко М.В.
У частині сьомій статті 24 друге речення виключити.
 
Враховано   "Енергопостачальник, що здійснює постачання електричної енергії на закріпленій території, не має права відмовити замовнику (споживачу), електроустановки якого розташовані на такій території, в укладенні договору про постачання електричної енергії (договору про користування електричною енергією), за умови що нова електроустановка замовника приєднана або потужність для діючої електроустановки споживача збільшена в установленому законодавством порядку";
 
52. у третьому реченні частини восьмої слово "підключення" замінити словом "приєднання";
 
   у третьому реченні частини восьмої слово "підключення" замінити словом "приєднання";
 
53. після частини восьмої доповнити новою частиною дев’ятою такого змісту:
"Електропередавальна організація, що здійснює діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами в межах закріпленої території здійснення ліцензованої діяльності, забезпечує передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та (на підставі договорів про спільне використання технологічних електричних мереж) електричними мережами інших власників, які не мають ліцензій на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами".
У зв’язку з цим частини дев’яту - п’ятнадцяту вважати відповідно частинами десятою - шістнадцятою.
 
-48- Мартиненко М.В.
після частини восьмої доповнити новою частиною дев’ятою такого змісту:
"Електропередавальна організація оприлюднює та щопівроку оновлює на своїй веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію за усіма трансформаторними підстанціями на території ліцензованої діяльності щодо їх номінальної потужності, приєднаної потужності, потужності, що приєднується за договорами про приєднання, резерву потужності з урахуванням укладених договорів про приєднання. Правилами приєднання електроустановок до електричних мереж можуть встановлюватися додаткові вимоги до інформації, яка підлягає оприлюдненню. Така інформація надається загальнодоступно та безкоштовно".
У зв’язку з цим частини дев’яту - п’ятнадцяту вважати відповідно частинами десятою - шістнадцятою.
 
Враховано   після частини восьмої доповнити новою частиною такого змісту:
"Електропередавальна організація оприлюднює та щопівроку оновлює на своєму веб-сайті в мережі Інтернет інформацію за усіма трансформаторними підстанціями на території ліцензованої діяльності щодо їх номінальної потужності, приєднаної потужності, потужності, що приєднується за договорами про приєднання, резерву потужності з урахуванням укладених договорів про приєднання. Правилами приєднання електроустановок до електричних мереж можуть встановлюватися додаткові вимоги до інформації, яка підлягає оприлюдненню. Така інформація є відкритою та надається безоплатно".
У зв’язку з цим частини дев’яту - п’ятнадцяту вважати відповідно частинами десятою – шістнадцятою;
 
    -49- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
Статтю 24 доповнити абзацом такого змісту:
"Енергопостачальники, які здійснюють діяльність з передачі електричної енергії згідно з ліцензією мають забезпечувати виконання всіх вимог до електропередавальних організацій, передбачених цим Законом".
Обґрунтування: Сьогодні енергопостачальники (Обленерго), які фактично вирішують питання приєднання до електричних мереж, як правило мають дві ліцензії на передачу та постачання електричної енергії. Зазначене доповнення дасть змогу уникнути випадків подвійного тлумачення відповідальності енергопостачальників та електропередавальних організацій.
 
Відхилено ермін "енергопостачальник" не збігається з терміном "електропередавальна організація", так енергопостачальник – ліцензіат з передачі електроенергії за нерегульованим тарифом принципово не може забезпечувати виконання вимог до електропередавальних організацій, зокрема, з причини відсутності в нього в користуванні або володінні електричних мереж. Крім того, подвійне тлумачення відповідальності енергопостачальників та електропередавальних організацій не можливо, так як ці суб’єкти господарювання несуть відповідальність за порушення ліцензійних умов на відповідний вид діяльності – постачання електричної енергії та/або передачу електричної енергії.   
54. 7) у частині першій статті 25:
 
   7) абзац другий частини першої статті 25 викласти в такій редакції::
 
55. абзац другий викласти в такій редакції:
 
      
56. "приєднання та підключення до електричної мережі у разі виконання правил приєднання електроустановок до електричних мереж; "
 
   "приєднання та підключення до електричної мережі, за умови виконання правил приєднання електроустановок до електричних мереж";
 
57. 8) Статтю 26 доповнити новою частиною такого змісту:
 
   8) статтю 26 доповнити частиною одинадцятою такого змісту:
 
58. "Споживач (власник мереж, які використовуються для передачі електричної енергії іншим суб’єктам господарювання, населенню) зобов’язаний укласти з електропередавальною організацією, яка здійснює ліцензовану діяльність на закріпленій території, договір про спільне використання технологічних електричних мереж".
 
   "Споживач (власник мереж, які використовуються для передачі електричної енергії іншим суб’єктам господарювання, населенню) зобов’язаний укласти з електропередавальною організацією, яка здійснює ліцензовану діяльність на закріпленій території, договір про спільне використання технологічних електричних мереж".
 
59. 2. У статті 30 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011, № 34, ст.343):
 
   3. У статті 30 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343):
 
60. 1) абзац другий частини другої доповнити словами:
"та 30 робочих днів при необхідності їх узгодження із власником (користувачем) магістральних інженерних мереж".
 
-50- Корж П.П.
Пункт 1) статті 2 розділу І проекту Закону викласти у такій редакції:
"1) абзац другий частини другої викласти у такій редакції:
"Технічні умови надаються протягом 15 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви та 30 робочих днів при необхідності їх узгодження із власником (користувачем) магістральних інженерних мереж".
Обґрунтування: Абзацом другим пункту 3.8.2 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 13 червня 1996 року № 15, передбачено, що Ліцензіат повинен протягом 15 днів з моменту отримання запиту надати Заявнику технічні умови та будь-яку необхідну інформацію щодо виконання технічних умов, необхідних додаткових робіт, дозволів, вимог до обліку електроенергії, обробки інформації, розміру плати, умов укладання договорів, строків дії договорів. Ліцензіат може визначити плату, яка відшкодує його витрати на надання технічних умов та інформації, відповідно до методики.
Крім того, Типовим положенням про оперативно-технічні взаємовідносини між електроенергетичною системою НЕК "Укренерго" і енергопостачальною компанією, затвердженим наказом Мінпаливенерго від 06.12.99 №337 (надалі Типове положення), передбачено погодження технічних умов на приєднання споживачів до електричних мереж енергопостачальних компаній з потужністю 5 МВт і вище з Центральною енергетичною системою НЕК "Укренерго". Зазначене Типове положення також цілком узгоджується із статтею 30 ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності", де зазначено, що технічні умови повинні відповідати розрахунковим параметрам, у тому числі диспетчеризації.
Відповідно до Типового положення електропередавальні організації зобов’язані здійснювати погодження технічних умов певної категорії споживачів з ЦЕС НЕК "Укренерго". Таке погодження технічних умов, як правило, триває від одного до шести місяців, що в свою чергу призводить до порушення електропередавальними організаціями терміну видачі технічних умов, визначеного в статті 30 ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності".
Отже, відсутність в законодавстві строків розгляду власником (користувачем) магістральних інженерних мереж технічних умов призводить до затягування строку видачі електропередавальною організацією технічних умов, порушення термінів видачі технічних умов та порушення прав споживачів.
 
Враховано   абзац другий частини другої викласти в такій редакції:
"Технічні умови надаються протягом 15 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви та протягом 30 робочих днів у разі необхідності їх узгодження з власником (користувачем) магістральних інженерних мереж";
 
61. 2) у частині 5:
 
      
62. абзац перший після слів "інженерної інфраструктури" доповнити словами " (крім мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, трубопроводів, призначених для розподілу природного газу, а також транспортування аміаку, нафти та природного газу)";
 
-51- Полянчич М.М.
Абзац перший частини 5 викласти у такій редакції: "Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об'єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об'єкти передаються у комунальну власність".
 
Відхилено Пропозиція необґрунтована. Запропонована народним депутатом Полянчичем М.М. редакція абзацу першого частини 5 статті 30 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" повністю дублює редакцію абзацу першого частини 5 статті 30 чинного Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".  частину п’яту після слів "інженерної інфраструктури" доповнити словами " (крім мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, трубопроводів, призначених для розподілу природного газу, транспортування нафти та природного газу)".
 
    -52- Мартиненко М.В.
Слово "аміаку" вилучити.
Обґрунтування: питання будівництва трубопроводів, призначених для транспортування аміаку, не стосується предмету регулювання та мети даного законопроекту.
 
Враховано    
63. абзац другий після слів "інженерної інфраструктури" доповнити словами " (крім мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, трубопроводів, призначених для розподілу природного газу, а також транспортування аміаку, нафти та природного газу)".
 
-53- Полянчич М.М.
Абзац другий частини 5 викласти у такій редакції: "У разі якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та/або об'єктів інженерної інфраструктури перевищує розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури населеного пункту, орган місцевого самоврядування приймає рішення про відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі замовника у розвитку інфраструктури населеного пункту".
 
Відхилено Пропозиція необґрунтована. Запропонована народним депутатом Полянчичем М.М. редакція абзацу другого частини 5 статті 30 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" повністю дублює редакцію абзацу другого частини 5 статті 30 чинного Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".     
    -54- Мартиненко М.В.
Слово "аміаку" вилучити.
Обґрунтування: питання будівництва трубопроводів, призначених для транспортування аміаку, не стосується предмету регулювання та мети даного законопроекту.
 
Враховано    
64. 3. У Законі України "Про засади функціонування ринку природного газу" (Відомості Верховної Ради України, 2010, № 48, ст.566):
 
   2. У Законі України "Про засади функціонування ринку природного газу" (Відомості Верховної Ради України, 2010р., № 48, ст. 566; 2012 р., № 5, ст. 28, ст. 30, п 7, ст. 53; із змінами, внесеними Законом України від 15 березня 2012 року № 4520-VІ):
 
65. 1) у пункті 12 частини першої статті 1 після слів "замовляє надання послуг з" доповнити словами "приєднання власних об’єктів до Єдиної газотранспортної системи";
 
-55- Мартиненко М.В.
Пункт 12 частини першої статті 1 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу" викласти в такій редакції:
"замовник - суб'єкт ринку природного газу, який на підставі договору замовляє надання однієї або кількох з таких послуг: приєднання власних об’єктів до Єдиної газотранспортної системи; транспортування природного газу магістральними газопроводами; транспортування природного газу розподільними трубопроводами; транзит природного газу територією України; зберігання природного газу в підземних сховищах".
 
Враховано   у частині першій статті 1:
пункт 12 викласти в такій редакції:
"12) замовник - суб'єкт ринку природного газу, який на підставі договору замовляє надання однієї або кількох з таких послуг:
приєднання власних об’єктів до Єдиної газотранспортної системи України;
транспортування природного газу магістральними газопроводами;
транспортування природного газу розподільними трубопроводами;
транзит природного газу територією України;
зберігання природного газу в підземних сховищах";
 
66. 2) частину першу статті 1 доповнити новими пунктами 13-1 та 13-2 такого змісту:
 
   доповнити пунктами 13-1 – 13-4 і 18-1-18-3 такого змісту:
 
67. "13)-1 магістральні мережі (магістральні газопровідні мережі, магістральні газопроводи) - технологічний комплекс, що функціонує як єдина система і до якого входить окремий газопровід з усіма об'єктами і спорудами, зв'язаними з ним єдиним технологічним процесом, або кілька газопроводів, якими здійснюється транзитне, міждержавне, міжрегіональне транспортування природного газу від пунктів приймання до пунктів передачі природного газу, в тому числі до газорозподільних мереж з метою подальшого розподілу;
 
   "13-1) магістральні мережі (магістральні газопровідні мережі, магістральні газопроводи) - технологічний комплекс, що функціонує як єдина система і до якого входить окремий газопровід з усіма об'єктами і спорудами, зв'язаними з ним єдиним технологічним процесом, або кілька газопроводів, якими здійснюється транзитне, міждержавне, міжрегіональне транспортування природного газу від пунктів приймання до пунктів передачі природного газу, у тому числі до газорозподільних мереж з метою подальшого розподілу;
 
68. 13)-2 межа балансової належності - точка поділу газових мереж між суміжними власниками газових мереж за ознаками права власності, господарського відання або користування; "
 
   13-2) межа балансової належності - точка поділу газових мереж між суміжними власниками газових мереж за ознаками права власності, господарського відання або користування;
 
69. 3) частину першу статті 1 доповнити пунктом 18-1 такого змісту:
"18-1) приєднання - надання газотранспортним або газорозподільним підприємством послуги замовнику з виконання організаційних і технічних заходів, спрямованих на створення можливості здійснення транспортування або розподілу необхідного обсягу природного газу до місця приєднання об'єкта замовника з дотриманням показників якості та надійності";
 
-56- Полянчич М.М.
Викласти у такій редакції: "18-1) приєднання - надання газотранспортним або газорозподільним підприємством послуги замовнику із приєднання об’єкта замовника до Єдиної газотранспортної системи України".
 
Відхилено Запропонована Н.д.Полянчичем М.М. редакція, виключає можливість надання послуги із приєднання об’єктів замовника до ЄГТСУ, в разі відсутності фізичного з’єднання з газовими мережами газорозподільної або газотранспортної організації і, як наслідок, необхідності будівництва нових газових мереж для забезпечення приєднання об’єктів газоспоживання замовника, що суперечить концепції законопроекту. Крім того, запропонована Н.д.Полянчичем М.М редакція не передбачає визначення (тлумачення) терміну "приєднання", а лише вказує, що "приєднання - це надання газотранспортним або газорозподільним підприємством послуги замовнику із приєднання об’єкта замовника до Єдиної газотранспортної системи України"  13-3) місце забезпечення (точка забезпечення) потужності (замовленої до приєднання) – місце (точка) в існуючих газових мережах газотранспортного або газорозподільного підприємства, від якого газорозподільне або газотранспортне підприємство забезпечує розвиток газових мереж з метою приєднання об’єктів газоспоживання замовника відповідної потужності;
13-4) місце приєднання (точка приєднання) - запроектована або існуюча межа балансової належності об’єктів системи газоспоживання замовника";
"18-1) приєднання - надання газотранспортним або газорозподільним підприємством послуги замовнику з виконання організаційних і технічних заходів, спрямованих на створення можливості здійснення транспортування або розподілу необхідного обсягу природного газу до місця приєднання об'єкта замовника з дотриманням показників якості та надійності;
18-2) ставка плати за стандартне приєднання – розрахована вартість послуги з приєднання одного метра кубічного на годину потужності при стандартному приєднанні, яка встановлюється на певний період для Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя відповідно до адміністративно-територіального устрою України і розраховується згідно з порядком розрахунку плати за приєднання об'єктів замовників до газових мереж;
18-3) стандартне приєднання - приєднання до діючих газових мереж газорозподільного підприємства об’єктів газоспоживання потужністю до 16 метрів кубічних на годину включно на відстань, що не перевищує 25 метрів для сільської та 10 метрів для міської місцевості по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання";
 
    -57- Кармазін Ю.А.
У частині першій статті 1 після пункту 18-1 доповнити новим пунктом 18-2 такого змісту: "18-2) поворотна фінансова допомога - це сума коштів, передана замовником газотранспортному або газорозподільному підприємству у користування на визначений строк без нарахування відсотків або надання інших видів компенсацій як плати за користування такими коштами".
 
Відхилено Термін "поворотна фінансова допомога" визначено в статті 14 Податкового Кодексу України   
70. 4) частину першу статті 1 доповнити пунктом 25-1 такого змісту:
"25-1) місце приєднання - запроектована або існуюча межа балансової належності об’єктів системи газоспоживання замовника";
 
-58- Мартиненко М.В.
Частину першу статті 1 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу" доповнити пунктами 13-3,13-4,18-2, та 18-3 такого змісту:
"13-3) місце забезпечення (точка забезпечення) потужності (замовленої до приєднання) – місце (точка) в існуючих газових мережах газотранспортного або газорозподільного підприємства, від якого газорозподільне або газотранспортне підприємство забезпечує розвиток газових мереж з метою приєднання об’єктів газоспоживання замовника відповідної потужності;
13-4) місце приєднання (точка приєднання) - запроектована або існуюча межа балансової належності об’єктів системи газоспоживання замовника";
18-2) ставки плати за стандартне приєднання – розрахована вартість послуги з приєднання 1м3 на годину потужності при стандартному приєднанні, які встановлюються на визначений період для Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя відповідно до адміністративно-територіального устрою України і розраховуються згідно Порядку розрахунку плати за приєднання об'єктів замовників до газових мереж.
18-3) стандартне приєднання - приєднання до діючих газових мереж газорозподільного підприємства об’єктів газоспоживання потужністю до 16 метрів кубічних на годину включно на відстані, що не перевищує 25 метрів для сільської та 10 метрів для міської місцевості по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання";
 
Враховано      
71. 5) пункт 5 частини третьої статті 4 після слова "доступу" доповнити словами "та приєднання";
 
   2) у частині третій статті 4:
пункт 5 після слова "доступу" доповнити словами "та приєднання";
 
72. 6) частину третю статті 4 доповнити новим пунктом 20-1 такого змісту:
"20-1) затвердження Порядку обрахування плати за приєднання об'єктів замовників до газових мереж";
 
-59- Полянчич М.М.
Виключити
 
Відхилено Вилучення із законопроекту положення щодо затвердження Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, Порядку розрахунку плати за приєднання об’єктів замовників до газових мереж унеможливить застосовувати принцип визначення плати за стандартне приєднання на підставі загального для таких випадків алгоритму, передбаченого в Порядку розрахунку плати за приєднання об’єктів замовників до газових мереж, яку законопроектом доручається затвердити Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики. Узагальнений аналіз функціонування ринків природних монополій в США та ЄС підтверджує, що найбільш ефективний метод контролю формування плати за приєднання до інженерних мереж – надання відповідних повноважень національному регулятору.  пункт 15 доповнити абзацами- такого змісту:
"господарське відання складовими Єдиної газотранспортної системи України (між власниками та газотранспортними або газорозподільними підприємствами);
користування складовими Єдиної газотранспортної системи України (між власниками та газотранспортними або газорозподільними підприємствами);
експлуатацію складових Єдиної газотранспортної системи України (між власниками та газотранспортними або газорозподільними підприємствами)";
доповнити пунктами 20-1-20-3 такого змісту:
"20-1) затвердження порядку розрахунку плати за приєднання об'єктів замовників до газових мереж;
20-2) розроблення та затвердження порядку фінансування послуг з приєднання об’єктів замовника до газових мереж;
20-3) встановлення ставок плати за стандартне приєднання";
 
    -60- Мартиненко М.В.
Пункт 15 частини третьої статті 4 доповнити новими словами- такого змісту:
"господарське відання складовими Єдиної газотранспортної системи України (між власниками та газотранспортними або газорозподільними підприємствами);
користування складовими Єдиної газотранспортної системи України (між власниками та газотранспортними або газорозподільними підприємствами);
експлуатацію складових Єдиної газотранспортної системи України (між власниками та газотранспортними або газорозподільними підприємствами)".
Частину третю статті 4 доповнити новим пунктами 20-1, 20-2, 20-3 такого змісту:
"20-1) затвердження Порядку розрахунку плати за приєднання об'єктів замовників до газових мереж;
20-2) розроблення та затвердження Порядку фінансування послуг з приєднання об’єктів замовника до газових мереж;
20-3) встановлення ставок плати за стандартне приєднання".
 
Враховано    
73. 7) пункт 3 частини сьомої статті 7 після слів "Порядком доступу" доповнити словами "та приєднання";
 
   3) пункт 3 частини сьомої статті 7 після слів "Порядком доступу" доповнити словами "та приєднання";
 
74. 8) доповнити Закон статтею 7-1 такого змісту:
 
   4) доповнити статтями 7-1 і 7-2 такого змісту:
 
75. "Стаття 7-1. Проектування, капітальне будівництво та експлуатація складових Єдиної газотранспортної системи України
 
-61- Мартиненко М.В.
В назві Статті 7-1 слово "капітальне" вилучити
 
Враховано   "Стаття 7-1. Проектування, будівництво та експлуатація складових Єдиної газотранспортної системи України
 
76. 1. Проектування, капітальне будівництво (нове будівництво, розширення, реконструкція і технічне переоснащення) складових Єдиної газотранспортної системи України здійснюється на основі законодавства про будівництво.
 
-62- Мартиненко М.В.
Частину першу статті 7-1 викласти в такій редакції:
"Проектування та будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт і технічне переоснащення) складових Єдиної газотранспортної системи України здійснюється на основі законодавства у сфері містобудування".
 
Враховано   1. Проектування та будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення) складових Єдиної газотранспортної системи України здійснюються відповідно до законодавства у сфері містобудівної діяльності.
 
    -63- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
Пункт перший статті 7-1 доповнити абзацом такого змісту:
"Проектування об’єктів нового будівництва, розширення, реконструкції і технічного переоснащення складових Єдиної газотранспортної системи України здійснюється установами та організаціями у відповідності до вимог ліцензій з транспортування та розподілу природного газу і мають передбачати умови подальшої обов’язкової передачі їх на баланс газотранспортним або газорозподільним підприємствам наступними способами: у власність, або у господарське відання та у користування".
 
Відхилено Запропонована Н.д.Рибаковим І. О. редакція, звужує перелік суб’єктів ринку, що мають можливість виконувати проектування об’єктів ЄГТСУ, що в свою чергу викликає заперечення з боку Антимонопольного комітету.   
77. 2. Проектування, капітальне будівництво (нове будівництво, розширення, реконструкція і технічне переоснащення) складових Єдиної газотранспортної системи України, які знаходяться у власності, господарському віданні або користуванні газотранспортних та газорозподільних підприємств, передбачається інвестиційними програмами, схваленими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, та фінансується за рахунок коштів, передбачених у тарифах на транспортування та розподіл природного газу, плати за послуги з приєднання, поворотної фінансової допомоги замовників, банківських кредитів, коштів, залучених з інших джерел, передбачених законодавством України.
 
-64- Мартиненко М.В.
Частину другу статті 7-1 викласти в уточненій редакції:
"2.Проектування, будівництво (нове будівництво, реконструкція і технічне переоснащення) складових Єдиної газотранспортної системи України, які перебувають у власності, господарському віданні або користуванні газотранспортних та газорозподільних підприємств, передбачається інвестиційними програмами, схваленими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, та фінансуються за рахунок коштів, передбачених у тарифах на транспортування та розподіл природного газу, плати за приєднання, поворотної фінансової допомоги замовників, банківських кредитів, коштів, залучених з інших джерел, передбачених законодавством України".
 
Враховано   2. Проектування, будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення) складових Єдиної газотранспортної системи України, які перебувають у власності, господарському віданні або користуванні газотранспортних та газорозподільних підприємств, передбачається інвестиційними програмами, схваленими національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, та фінансуються за рахунок коштів, передбачених у тарифах на транспортування та розподіл природного газу, плати за приєднання, поворотної фінансової допомоги замовників, банківських кредитів, коштів, залучених з інших джерел, не заборонених законодавством.
 
    -65- Полянчич М.М.
Викласти у такій редакції: "Проектування, капітальне будівництво (нове будівництво, розширення, реконструкція і технічне переоснащення) складових Єдиної газотранспортної системи України, які знаходяться у власності, господарському віданні або користуванні газотранспортних та газорозподільних підприємств, передбачається інвестиційними програмами, схваленими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, та фінансується за рахунок коштів, передбачених у тарифах на транспортування та розподіл природного газу, плати за послуги з приєднання, банківських кредитів, коштів, залучених з інших джерел, передбачених законодавством України".
 
Відхилено Запропонована Н.д.Полянчичем М.М. редакція, виключає можливість використання замовниками гнучкого прозорого та добровільного інструменту - поворотної фінансової допомоги, для прискорення фінансування енергетичних об’єктів у випадках, коли запроектована потужність об’єкта перевищує реальні потреби конкретного замовника, та відповідну величину пропорційної плати за приєднання.   
78. 3. У разі спорудження або реконструкції будівель, доріг, мостів, інших об'єктів архітектури роботи з упорядкування і перенесення складових Єдиної газотранспортної системи України виконуються власником складових Єдиної газотранспортної системи України за рахунок замовників будівництва і реконструкції будівель, доріг, мостів, інших об'єктів архітектури згідно затвердженої проектно-кошторисної документації.
 
-66- Мартиненко М.В.
Частину третю статті 7-1 викласти в уточненій редакції:
"3. У разі будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту будинків, будівель, споруд, доріг, мостів, інших об'єктів архітектури роботи з перенесення складових Єдиної газотранспортної системи України виконуються власником складових Єдиної газотранспортної системи України за рахунок замовників таких робіт відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації".
 
Враховано   3. У разі будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту будинків, будівель, споруд, доріг, мостів, інших об'єктів архітектури роботи з перенесення складових Єдиної газотранспортної системи України виконуються власником складових Єдиної газотранспортної системи України за рахунок коштів замовників таких робіт відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації.
 
79. 4. Власники складових Єдиної газотранспортної системи України, які є ліцензіатами з транспортування або розподілу природного газу, зобов’язані забезпечити надійну та безпечну експлуатацію Єдиної газотранспортної системи України згідно вимог чинного законодавства та правил технічної експлуатації.
 
-67- Мартиненко М.В.
Частину четверту статті 7-1 викласти в уточненій редакції:
"4. Власники складових Єдиної газотранспортної системи України, зобов’язані забезпечити надійну та безпечну експлуатацію Єдиної газотранспортної системи України згідно вимог чинного законодавства та правил технічної експлуатації. В іншому випадку власники складових Єдиної газотранспортної системи України зобов’язані передати належні їм складові Єдиної газотранспортної системи України у власність, у господарське відання, користування газотранспортному або газорозподільному підприємству, або укласти з газотранспортним або газорозподільним підприємством договір на експлуатацію таких складових".
 
Враховано   4. Власники складових Єдиної газотранспортної системи України зобов’язані забезпечити надійну та безпечну експлуатацію Єдиної газотранспортної системи України згідно з вимогами законодавства та правилами технічної експлуатації. У разі невиконання зазначених вимог власники складових Єдиної газотранспортної системи України зобов’язані передати належні їм складові Єдиної газотранспортної системи України у власність, господарське відання чи користування газотранспортному або газорозподільному підприємству чи укласти з газотранспортним або газорозподільним підприємством договір про експлуатацію таких складових.
 
80. 5. Експлуатація Єдиної газотранспортної системи України здійснюється виключно газотранспортними або газорозподільними підприємствами.
 
   5. Експлуатація Єдиної газотранспортної системи України здійснюється виключно газотранспортними або газорозподільними підприємствами.
 
81. 6. Власники складових Єдиної газотранспортної системи України, які не є ліцензіатами з транспортування або розподілу природного газу, для забезпечення надійної та безпечної експлуатації складових Єдиної газотранспортної системи України, зобов’язані передати їх на баланс газотранспортним або газорозподільним підприємствам наступними способами:
- у власність;
- у господарське відання;
- у користування";
 
-68- Полянчич М.М.
Частину шосту статті 7-1 виключити
 
Враховано      
82. 9) доповнити Закон статтею 7-2 такого змісту:
 
      
83. "Стаття 7-2. Плата за приєднання об'єктів газоспоживання (газопостачання) до Єдиної газотранспортної системи України
 
   Стаття 7-2. Плата за приєднання об'єктів газоспоживання (газопостачання) до Єдиної газотранспортної системи України
 
84. 1. Проектування, капітальне будівництво (нове будівництво, розширення, реконструкція і технічне переоснащення) складових Єдиної газотранспортної системи України, пов'язані з приєднанням об'єктів замовників від існуючих газових мереж до місця приєднання об'єкта замовника, забезпечується газотранспортним або газорозподільним підприємством за рахунок коштів, отриманих як плата за приєднання.
 
-69- Мартиненко М.В.
Абзац перший частини першої статті 7-2 викласти в такій редакції:
"Будівництво (нове будівництво, реконструкція, ремонт і технічне переоснащення) складових Єдиної газотранспортної системи України, пов'язані з приєднанням об'єктів замовників від місця забезпечення потужності до місця приєднання об'єкта замовника, забезпечуються за рахунок коштів, отриманих як плата за приєднання, поворотної фінансової допомоги замовників та за рахунок інвестиційної програми, схваленої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики".
 
Враховано   1. Будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення) складових Єдиної газотранспортної системи України, пов'язаних з приєднанням об'єктів замовника від місця забезпечення потужності до місця приєднання об'єкта замовника, забезпечується за рахунок коштів, отриманих як плата за приєднання, поворотної фінансової допомоги замовників та за рахунок коштів, передбачених інвестиційною програмою, схваленою національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.
 
    -70- Полянчич М.М.
Абзац перший частини першої статті 7-2 викласти в такій редакції: "Проектування, капітальне будівництво (нове будівництво, розширення, реконструкція і технічне переоснащення) складових Єдиної газотранспортної системи України, пов'язані з приєднанням об'єктів замовників від існуючих газових мереж до місця приєднання об'єкта замовника, забезпечується газотранспортним або газорозподільним підприємством".
 
Відхилено Запропонована Н.д.Полянчичем М.М. редакція не враховує концептуального положення даного законопроекту у разі приєднанні замовника, яке не є стандартним, а саме – замовлення замовником розроблення проектної документації у незалежної проектної організації, для унеможливлення зловживань з боку монополіста, з подальшим врахуванням коштів, що були використанні на проектування в складі плати за приєднання.   
85. Новозбудовані, реконструйовані, переоснащені або модернізовані за рахунок плати за приєднання газові мережі після приєднання об’єкта замовника є власністю газорозподільного або газотранспортного підприємства.
 
-71- Кармазін Ю.А.
Виключити абзац другий частини першої статті 7-2, а саме: "Новозбудовані, реконструйовані, переоснащені або модернізовані за рахунок плати за приєднання газові мережі після приєднання об’єкта замовника є власністю газорозподільного або газотранспортного підприємства".
 
Враховано      
    -72- Полянчич М.М.
Виключити.
 
Враховано    
86. 2. Плата за приєднання формується газотранспортним або газорозподільним підприємством, виходячи із структури та характеристик газових мереж, згідно Порядку обрахування плати за приєднання об'єктів замовників до газових мереж.
 
-73- Мартиненко М.В.
Частину другу статті 7-2 викласти в такій редакції:
"2. Плата за приєднання формується газотранспортним або газорозподільним підприємством, згідно Порядку розрахунку плати за приєднання об'єктів замовників до газових мереж.
Газорозподільне підприємство зобов’язане розміщувати на своїй веб-сторінці в мережі Інтернет діючі ставки плати за стандартне приєднання.
Плата за приєднання об’єктів газоспоживання (газопостачання) замовників, що не є стандартним приєднанням, визначається проектно-кошторисною документацією, пропорційно до замовленої (заявленої) на приєднання потужності по відношенню до передбаченої проектом величини потужності, яку можна додатково приєднати, відповідно до Порядку розрахунку плати за приєднання об'єктів замовників до газових мереж, з урахуванням витрат на розвиток мереж для створення резерву потужності в місці забезпечення потужності замовника.
Розроблення проектно-кошторисної документації забезпечується замовником, а її вартість є складовою частиною плати за приєднання.
Приєднання об’єктів газоспоживання (газопостачання) замовників, яке не є стандартним приєднанням, фінансується в розмірі розрахованої плати за приєднання за рахунок коштів, отриманих як плата за приєднання замовника. У разі необхідності створення додаткової потужності необхідні витрати для виконання в повному обсязі робіт згідно проектно-кошторисної документації фінансуються за рахунок пропорційної участі замовників (у разі їх наявності), що приєднуються до одного місця забезпечення потужності, та/або за рахунок коштів, залучених як поворотна фінансова допомога від замовників.".
 
Враховано   2. Плата за приєднання формується газотранспортним або газорозподільним підприємством згідно з Порядком розрахунку плати за приєднання об'єктів замовників до газових мереж.
Газорозподільне підприємство зобов’язане розміщувати на своєму веб-сайті в мережі Інтернет діючі ставки плати за стандартне приєднання.
Плата за приєднання об’єктів газоспоживання (газопостачання) замовників, яке не є стандартним приєднанням, визначається проектно-кошторисною документацією відповідно до замовленої (заявленої) на приєднання потужності пропорційно до передбаченої проектом величини потужності, яку можливо додатково приєднати, відповідно до порядку розрахунку плати за приєднання об'єктів замовників до газових мереж з урахуванням витрат на розвиток мереж для створення резерву потужності у місці забезпечення потужності замовника.
Розроблення проектно-кошторисної документації забезпечується замовником, а її вартість є складовою частиною плати за приєднання.
Приєднання об’єктів газоспоживання (газопостачання) замовників, яке не є стандартним приєднанням, фінансується в розмірі розрахованої плати за приєднання за рахунок коштів, отриманих як плата за приєднання замовника. У разі необхідності створення додаткової потужності необхідні витрати для виконання в повному обсязі робіт згідно з проектно-кошторисною документацією фінансуються за рахунок пропорційної участі замовників (у разі їх наявності), що приєднуються до одного місця забезпечення потужності, та/або за рахунок коштів, залучених як поворотна фінансова допомога від замовників.
 
    -74- Полянчич М.М.
Частину другу статті 7-2 викласти в такій редакції:
"Плата за приєднання визначається планом зонування території (зонінгом).
Розмір плати за приєднання розраховується газотранспортним або газорозподільним підприємством у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку".
 
Відхилено Узагальнений аналіз функціонування ринків природних монополій в США та ЄС підтверджує, що найбільш ефективний метод контролю формування плати за приєднання до інженерних мереж – надання відповідних повноважень національному регулятору.   
87. 3. Кошти, отримані як плата за послуги з приєднання, обліковуються окремо і використовуються газотранспортними та газорозподільними підприємствами виключно для проектування та капітального будівництва (нове будівництво, розширення, реконструкція і технічне переоснащення) власних газових мереж, необхідних для створення можливості приєднання об’єктів газоспоживання (газопостачання) замовників";
 
-75- Мартиненко М.В.
Частину третю статті 7-2 викласти в такій редакції:
"Кошти, отримані як плата за послуги з приєднання, та кошти, отримані від замовника як поворотна фінансова допомога, обліковуються окремо і використовуються газотранспортними та газорозподільними підприємствами виключно для будівництва (нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту і технічного переоснащення) газових мереж, необхідних для створення можливості приєднання об’єктів газоспоживання (газопостачання) замовників.
Кошти, залучені як поворотна фінансова допомога від замовників, повертаються замовникам відповідно до Порядку фінансування послуг з приєднання об’єктів замовника до газових мереж в строк до 5 років. Джерелом повернення таких коштів є плата за приєднання замовників, що приєднуються до того самого місця забезпечення потужності, та складова тарифу на розподіл та транспортування природного газу".
 
Враховано   3. Кошти, отримані як плата за приєднання, та кошти, отримані від замовника як поворотна фінансова допомога, обліковуються окремо і використовуються газотранспортними та газорозподільними підприємствами виключно для будівництва (нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення) газових мереж, необхідних для створення можливості приєднання об’єктів газоспоживання (газопостачання) замовників.
Кошти, залучені як поворотна фінансова допомога від замовників, повертаються замовникам відповідно до порядку фінансування послуг з приєднання об’єктів замовника до газових мереж у строк до п’яти років. Джерелом повернення таких коштів є плата за приєднання замовників, що приєднуються до того самого місця забезпечення потужності, та складова тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу.
Частина плати за приєднання об’єктів будівництва, в яких передбачається розміщення доступного житла або житлового фонду соціального призначення, відшкодовується замовнику в розмірі, пропорційному до частки такого доступного житла або житлового фонду соціального призначення в загальному житловому фонді відповідного об’єкта, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";
 
    -76- Мартиненко М.В.
Доповнити частину третю статті 7-2 абзацом такого змісту:
"Частина плати за приєднання об’єктів будівництва, в яких передбачається розміщення доступного житла або житлового фонду соціального призначення, відшкодовується замовнику у розмірі пропорційному обсягу такого доступного житла або житлового фонду соціального призначення до загального житлового фонду відповідного об’єкту в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано    
88. 10) пункт 3 частини першої статті 19 викласти у наступній редакції:
"3) приєднання в установленому порядку до магістральних або газорозподільних мереж об'єктів системи газоспоживання".
 
-77- Круць М.Ф.
Відповідно до правил законодавчої техніки у пункті 10 статті 3 розділу Ізаконопроекту слова "у наступній редакції" необхідно замінити словами "у такій редакції".
 
Враховано   5) пункт 3 частини першої статті 19 викласти в такій редакції:
"3) приєднання в установленому порядку до магістральних або газорозподільних мереж об'єктів системи газоспоживання".
 
89. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
90. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-78- Глущенко І.М.
Частину першу викласти в редакції:
"Цей закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.
Стандартне приєднання до електричних мереж за ступенями потужності вводиться в дію:
- перша ступінь з 01 січня 2013 року;
- друга ступінь з 01 січня 2015 року;
- третя ступінь з 01 січня 2017 року".
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.
2. Установити, що стандартне приєднання до електричних мереж за ступенями потужності вводиться в дію:
перший ступінь - з 1 січня 2013 року;
другий ступінь - з 1 січня 2015 року;
третій ступінь - з 1 січня 2017 року.
3. Дія цього Закону не поширюється на відносини, пов'язані з
приєднанням об’єктів замовників до електричних і газових мереж, якщо
технічні умови на приєднання до електричних або газових мереж видані
замовнику до 1 січня 2013 року і будівництво таких об'єктів розпочато
до 1 липня 2013 року.
 
    -79- Глущенко І.М.
Частину другу викласти в редакції:
"Дія цього Закону не поширюється на відносини, пов'язані із
приєднанням об’єктів замовників до електричних і газових мереж у випадку, якщо технічні умови на приєднання до електричних або газових мереж видані
замовнику до 01 січня 2013 року і будівництво таких об'єктів розпочато
до 1 липня 2013 року".
 
Враховано    
91. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

-80- Мартиненко М.В.
Частину другу Прикінцевих положень вважати частиною третьою, в якій після слів "Кабінету Міністрів України" додати слова "Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики України".
 
Враховано Технічна правка  4. Кабінету Міністрів України та Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.