Кількість абзаців - 16 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення умов поставок (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення умов поставок
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення умов поставок
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до законодавчих актів України такі зміни:
 
   1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. Частину четверту статті 265 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18—22, ст. 144) викласти в такій редакції:
 
   1) частину четверту статті 265 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18-22, ст. 144) викласти в такій редакції:
 
6. «4. Сторони мають право використовувати для визначення умов договорів поставки відомі міжнародні звичаї, рекомендації, правила міжнародних органів та організацій, якщо це не заборонено прямо або у виключній формі цим Кодексом або законами України.».
 
   «4. Сторони для визначення умов договорів поставки мають право використовувати відомі міжнародні звичаї, рекомендації, правила міжнародних органів та організацій, якщо це не заборонено прямо або у виключній формі цим Кодексом чи законами України»;
 
7. 2. Третє речення частини першої статті 6 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377) після слова «рекомендації» доповнити словом «, правила».
 
   2) третє речення частини першої статті 6 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377; Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 3, ст. 29) після слова «рекомендації» доповнити словом «правила»;
 
8. 3. Третє речення частини першої статті 9 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 9—10, ст. 65; 2006 р., № 4, ст. 54) викласти в такій редакції: «Базисні умови поставки визначаються відповідно до правил «Інкотермс».».
 
-1- Кармазін Ю.А.
У частині третій слова: «правил «Інкотермс» замінити на слова «Міжнародних правил тлумачення комерційних термінів – Інкотермс»
 
Враховано   3) третє речення частини першої статті 9 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 9-10, ст. 65; 2006 р., № 4, ст. 54) викласти в такій редакції: «Базисні умови поставки визначаються відповідно до Міжнародних правил тлумачення комерційних термінів «Інкотермс»;
 
9. 4. Абзац другий частини восьмої статті 14 Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 11, ст. 78; 2006 р., № 4, ст. 55) викласти в такій редакції:
 
   4) абзац другий частини восьмої статті 14 Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 11, ст. 78; 2006 р., № 4, ст. 55) викласти в такій редакції:
 
10. «Базисні умови поставки визначаються відповідно до правил «Інкотермс».».
 
-2- Кармазін Ю.А.
У частині четвертій слова: «правил «Інкотермс» замінити на слова «Міжнародних правил тлумачення комерційних термінів – Інкотермс»
 
Враховано   «Базисні умови поставки визначаються відповідно до Міжнародних правил тлумачення комерційних термінів «Інкотермс»;
 
11. 5. Абзац перший пункту 2.19 статті 2 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 49, ст. 527; 2009 р., № 43, ст. 638) викласти в такій редакції:
 
   5) абзац перший пункту 2.19 статті 2 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 49, ст. 527; 2009 р., № 43, ст. 638) викласти в такій редакції:
 
12. «2.19. Умови поставки — умови, визначені у договорах (контрактах), згідно з якими сторони мають право використовувати відомі міжнародні звичаї, рекомендації, правила міжнародних органів та організацій, якщо це не заборонено прямо або у виключній формі цим та іншими законами України.».
 
   «2.19. Умови поставки — умови, визначені у договорах (контрактах), згідно з якими сторони мають право використовувати відомі міжнародні звичаї, рекомендації, правила міжнародних органів та організацій, якщо це не заборонено прямо або у виключній формі цим та іншими законами України»;
 
13. 6. Абзац другий частини третьої статті 8 Закону України «Про транспортно-експедиторську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 52, ст. 562) викласти в такій редакції:
 
   6) абзац другий частини третьої статті 8 Закону України «Про транспортно-експедиторську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 52, ст. 562) викласти в такій редакції:
 
14. «забезпечують оптимальне транспортне обслуговування, а також організовують перевезення вантажів різними видами транспорту територією України та іноземних держав відповідно до договорів (контрактів), згідно з якими сторони мають право використовувати відомі міжнародні звичаї, рекомендації, правила міжнародних органів та організацій, якщо це не заборонено прямо або у виключній формі цим та іншими законами України;».
 
   «забезпечують оптимальне транспортне обслуговування, а також організовують перевезення вантажів різними видами транспорту територією України та іноземних держав відповідно до договорів (контрактів), згідно з якими сторони мають право використовувати відомі міжнародні звичаї, рекомендації, правила міжнародних органів та організацій, якщо це не заборонено прямо або у виключній формі цим та іншими законами України».
 
15. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-3- Кармазін Ю.А.
Шаров І.Ф.
Розділ ІІ викласти у такій редакції:
«ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.»
 
Враховано   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.