Кількість абзаців - 44 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо припинення права користування земельними ділянками при відведенні їх для суспільних потреб (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо припинення права користування земельними ділянками при відведенні їх для суспільних потреб
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо припинення права користування земельними ділянками при відведенні їх для суспільних потреб
 
2.

 
-1- Лук'янчук Р.В.
По тексту законопроекту застосовується формулювання «надання для суспільних потреб». Разом з тим, надання здійснюється лише конкретній особі (юридичній), тому пропонується по тексту замінити його на формулювання «використання ділянки для суспільних потреб».
 
Враховано      
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1) у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):
 
   1) у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27 із наступними змінами):
 
6. а) у статті 102-1:
 
   а) у статті 102-1:-
у частині шостій:
 
7. пункт 3 частини шостої викласти у такій редакції:
 
   пункт 3 викласти в такій редакції:
 
8. «3) відчуження земельної ділянки приватної власності для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності; «
 
   «3) відчуження земельної ділянки приватної власності для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності»;
 
9. доповнити частину шосту новим пунктом 4 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
 
10. «4) прийняття уповноваженим органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування рішення щодо надання земельної ділянки державної чи комунальної власності для суспільних потреб; «
 
-2- Бевзенко В.Ф.
У пункті 4 частини шостої статті 102-1 Земельного кодексу України слово «надання» замінити словом: «використання».
 
Враховано   «3-1) прийняття уповноваженим органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування рішення про використання земельної ділянки державної чи комунальної власності для суспільних потреб»;
 
11. у зв’язку з цим пункти 4 - 5 вважати пунктами 5 - 6;
 
      
12. частину сьому викласти у такій редакції:
 
   частину сьому викласти в такій редакції:
 
13. «7. Припинення дії договору емфітевзису, суперфіцію земельної ділянки державної чи комунальної власності з підстав, визначених у пунктах 3 і 4 частини шостої цієї статті, здійснюється за правилами, встановленими статтею 32-1 Закону України «Про оренду землі».
 
   «7. Припинення дії договору емфітевзису, суперфіцію земельної ділянки державної чи комунальної власності з підстав, визначених у пункті 3-1 частини шостої цієї статті, здійснюється за правилами, встановленими статтею 32-1 Закону України «Про оренду землі»;
 
14. б) статтю 122 доповнити частиною восьмою такого змісту:
 
-3- Кармазін Ю.А.
Виключити підпункт «б»
 
Відхилено   б) статтю 122 доповнити новою частиною такого змісту:
 
    -4- Шаров І.Ф.
Підпункт «б» пункту 1 розділу І законопроекту виключити
 
Відхилено    
15. «8. Земельні ділянки, відчужені для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності, надаються у користування органами, які прийняли рішення про їх викуп для суспільних потреб.»
 
   «Земельні ділянки, відчужені для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності, надаються у користування органами, які прийняли рішення про їх викуп для суспільних потреб»;
 
16. в) пункт «в» частини шостої статті 151 після слів: «земельної ділянки (її частини)» доповнити словами: (крім викупу земельної ділянки (її частини) з підстав, що допускають можливість їх примусового відчуження з мотивів суспільної необхідності)»
 
-5- Кармазін Ю.А.
Виключити підпункт в)
 
Відхилено   в) пункт «в» частини шостої статті 151 після слів «земельної ділянки (її частини)» доповнити словами « (крім викупу земельної ділянки (її частини) з підстав, що допускають можливість її примусового відчуження з мотивів суспільної необхідності)»;
 
    -6- Шаров І.Ф.
Підпункт «в» пункту 1 розділу І законопроекту виключити
 
Відхилено    
    -7- Лук'янчук Р.В.
Пункт «в» ч.6 статті 151 Земельного кодексу України залишити у редакції чинного закону.
 
Відхилено    
17. 2) Доповнити Закон України «Про оренду землі» (Відомості Верховної Ради України, 1998, N 46-47, ст.280) статтею 32-1 такого змісту:
 
-8- Кармазін Ю.А.
Виключити пункт 2.
 
Відхилено   2) Закон України «Про оренду землі» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 10, ст. 102 із наступними змінами) доповнити статтею 32-1 такого змісту:
 
18. «Стаття 32-1. Розірвання договору оренди земельної ділянки державної чи комунальної власності у разі необхідності надання її для суспільних потреб
 
   «Стаття 32-1. Розірвання договору оренди земельної ділянки державної чи комунальної власності у разі необхідності надання її для суспільних потреб
 
19. Договір оренди земельної ділянки державної чи комунальної власності може бути розірваний у разі прийняття рішення про надання земельної ділянки для розміщення об’єктів, визначених частиною першою статті 7 Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності».
 
-9- Бевзенко В.Ф.
У частині першій статті 32-1 Закону України «Про оренду землі» слово «надання» замінити словом «використання».
 
Враховано   Договір оренди земельної ділянки державної чи комунальної власності може бути розірваний у разі прийняття рішення про використання земельної ділянки для розміщення об’єктів, визначених частиною першою статті 7 Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності».
 
    -10- Шаров І.Ф.
Абзац 2 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Договір оренди земельної ділянки державної чи комунальної власності може бути розірваний у разі необхідності надання її для суспільних потреб за умови прийняття рішення про надання земельної ділянки для розміщення об‘єктів, визначених частиною першою статті 7 Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності».
 
Враховано редакційно    
20. У разі прийняття рішення про надання для суспільних потреб лише частини земельної ділянки може бути заявлена вимога про виділення такої частини в окрему земельну ділянку та розірвання договору оренди.
 
-11- Бевзенко В.Ф.
У частині другій статті 32-1 Закону України «Про оренду землі» слово «надання» замінити словом «використання».
 
Враховано   У разі прийняття рішення про використання для суспільних потреб лише частини земельної ділянки може бути заявлена вимога про виділення такої частини в окрему земельну ділянку та розірвання договору оренди.
 
21. Вимога про розірвання договору із зазначеної підстави може бути пред'явлена органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, які уповноважені здійснювати надання земельних ділянок для суспільних потреб відповідно до статті 122 Земельного кодексу України, а також юридичними особами, яким буде надана земельна ділянка для суспільних потреб після розірвання договору.
 
-12- Лук'янчук Р.В.
У частині 3 статті 32-1 Закону України «Про оренду землі» слова «а також юридичними особами, яким буде надана земельна ділянка для суспільних потреб після розірвання договору» вилучити.
 
Враховано   Вимога про розірвання договору, зазначена у частині другій цієї статті, може бути пред'явлена органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, уповноваженими надавати земельні ділянки для суспільних потреб відповідно до статті 122 Земельного кодексу України, а також однією із сторін цього договору.
 
    -13- Шаров І.Ф.
Абзац 4 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Вимога про розірвання договору із зазначеної підстави може бути пред‘явлена органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, які уповноважені здійснювати надання земельних ділянок для суспільних потреб відповідно до статті 122 Земельного кодексу України, а також однією з сторін цього договору.»
 
Враховано редакційно    
22. Розірвання договору оренди земельної ділянки в порядку, визначеному цією статтею, допускається у разі, якщо об'єкти, які передбачається розмістити на земельній ділянці, не можна розмістити на іншій земельній ділянці, або якщо розміщення таких об'єктів на інших земельних ділянках безпосередньо завдасть значних матеріальних збитків або спричинить негативні екологічні наслідки для відповідної територіальної громади, суспільства або держави в цілому.
 
   Розірвання договору оренди земельної ділянки в порядку, визначеному цією статтею, допускається у разі, якщо об'єкти, які передбачається розмістити на земельній ділянці, не можливо розмістити на іншій земельній ділянці або якщо розміщення таких об'єктів на інших земельних ділянках завдасть значних матеріальних збитків або спричинить негативні екологічні наслідки для відповідної територіальної громади, суспільства чи держави в цілому.
 
23. Розірвання договору оренди земельної ділянки у разі прийняття рішення про надання її для суспільних потреб здійснюється за умови повного відшкодування орендарю та третім особам збитків, спричинених цим, зокрема витрат, пов’язаних із виділенням частини земельної ділянки в окрему земельну ділянку та укладенням нового договору оренди.
 
   Розірвання договору оренди земельної ділянки у разі прийняття рішення про надання її для суспільних потреб здійснюється за умови повного відшкодування орендарю і третім особам збитків, спричинених цим, зокрема витрат, пов’язаних з виділенням частини земельної ділянки в окрему земельну ділянку та укладенням нового договору оренди.
 
24. У разі недосягнення сторонами договору згоди щодо розірвання договору оренди землі спір вирішується у судовому порядку.
 
   У разі недосягнення сторонами договору згоди щодо розірвання договору оренди землі спір вирішується в судовому порядку.
 
25. Вимога про розірвання договору оренди землі у разі прийняття рішення суду про надання її для суспільних потреб підлягає задоволенню, якщо позивач доведе, що розміщення відповідного об'єкта на земельній ділянці є неможливим без припинення права оренди на неї.»
 
-14- Шаров І.Ф.
Абзац 8 пункту 2 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано   У рішенні органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування про використання земельної ділянки державної чи комунальної власності, яка перебуває в оренді, для суспільних потреб зазначаються:
площа, місцезнаходження земельної ділянки або її частини, кадастровий номер земельної ділянки (за наявності);
договори оренди землі, що підлягають розірванню;
суспільні потреби, для задоволення яких здійснюється розірвання договорів оренди землі;
особа, якій після розірвання договору оренди передається земельна ділянка для задоволення суспільних потреб, з визначенням умов такої передачі»;
 
    -15- Бевзенко В.Ф.
Статтю 32-1 Закону України «Про оренду землі» доповнити частиною такого змісту:
«У рішенні органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування про використання земельної ділянки державної чи комунальної власності, яка перебуває в оренді, для суспільних потреб, зазначаються:
площа, місцезнаходження земельної ділянки або її частини, кадастровий номер земельної ділянки (за наявності),
договори оренди землі, що підлягають розірванню,
визначення суспільних потреб, для задоволення яких здійснюється розірвання договорів оренди землі,
особа, якій після розірвання договору оренди передається земельна ділянка для задоволення суспільних потреб із визначенням умов такої передачі.»
 
Враховано    
    -16- Лук'янчук Р.В.
У статті 31 закону «Про оренду землі» визначити як підставу дострокового припинення договору оренди землі необхідність використання ділянки для суспільних потреб.
 
Відхилено Оскільки така норма є в чинній редакції   
26. 3) У Законі України «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності» ( Відомості Верховної Ради України, 2010, N 1, ст.2):
 
-17- Шпенов Д.Ю.
Стаття 1. У частині першій абзац другий після слів «державну чи комунальну» доповнити словами «або приватну»;
 
Відхилено (суперечить п.1 ст. 116 Регламенту ВРУ)  3) у Законі України «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 1, ст. 2):
 
27. а) у статті 5:
 
-18- Кармазін Ю.А.
Виключити підпункт а).
 
Відхилено   а) у статті 5:
 
28. абзац перший частини першої доповнити реченням другим такого змісту:
 
   абзац перший частини першої доповнити реченням такого змісту: «Розмір викупної ціни затверджується рішенням органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, що здійснює викуп земельної ділянки, або встановлюється за рішенням суду»;
 
29. «Розмір викупної ціни затверджується рішенням органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, що здійснює викуп земельної ділянки, або встановлюється за рішенням суду.».
 
-19- Лук'янчук Р.В.
Абзац другий частини 1 статті 5 закону «Про відчуження земельних ділянок…» вилучити.
 
Відхилено      
30. у частині другій слова: «за договором» виключити;
 
   у частині другій слова «за договором» виключити;
 
31. частину четверту після слів: «органом місцевого самоврядування» доповнити словами: «або особою, що ініціювала відчуження об’єктів нерухомого майна»;
 
-20- Лук'янчук Р.В.
Частину 4 статті 5 закону «Про відчуження земельних ділянок…» залишити у редакції чинного закону, вилучивши слова «або особою, що ініціювала відчуження об’єктів нерухомого майна».
 
Відхилено   частину четверту після слів «органом місцевого самоврядування» доповнити словами «або особою, яка ініціювала відчуження об’єктів нерухомого майна»;
 
32. б) частину першу статті 6 після слів: «відповідних бюджетів» доповнити словами: «та коштів юридичних осіб, що ініціювали відчуження земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна для суспільних потреб»;
 
-21- Лук'янчук Р.В.
Частину 1 статті 6 закону «Про відчуження земельних ділянок…» залишити у редакції чинного закону, вилучивши слова «та коштів юридичних осіб, що ініціювали відчуження земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна для суспільних потреб»
 
Відхилено   б) частину першу статті 6 доповнити словами «та коштів юридичних осіб, що ініціювали відчуження земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна для суспільних потреб»;
 
    -22- Шпенов Д.Ю.
Стаття 6. Після частини першої доповнити навою частиною наступного змісту:
«В разі здійснення заходів щодо відчуження земельних ділянок, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності за рахунок коштів юридичних осіб, що ініціювали відчуження, такі юридичні особи мають право на зменшення орендної плати за такі земельні ділянки в межах сплачених ними коштів, але не нижче мінімального розміру орендної плати, встановленого законом.»
 
Відхилено    
33. в) у частині другій статті 7:
 
   в) у частині другій статті 7:
 
34. у абзаці першому слова: «та документації із землеустрою» замінити словами: «проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки та іншої документації із землеустрою»,
 
   в абзаці першому слова «та документації із землеустрою» замінити словами «проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки та іншої документації із землеустрою»;
 
35. доповнити частину абзацами третім - п'ятим такого змісту:
 
-23- Лук'янчук Р.В.
Абзаци 3-5 частини 2 статті 7 закону «Про відчуження земельних ділянок…» перенести до статей 15-17 цього ж закону.
 
Відхилено   доповнити абзацом третім такого змісту:
 
    -24- Шаров І.Ф.
Абзаци 2-5 підпункту «в» пункту 3 розділу І законопроекту виключити
 
Враховано частково    
36. «У разі прийняття рішення про викуп чи примусове відчуження частини земельної ділянки виділення такої частини в окрему земельну ділянку здійснюється за відповідною технічною документацією із землеустрою, підставою для розроблення якої є:
 
   «У разі прийняття рішення про викуп чи примусове відчуження частини земельної ділянки для суспільних потреб виділення такої частини в окрему земельну ділянку здійснюється за відповідною технічною документацією із землеустрою, підставою для розроблення якої є нотаріально посвідчена згода землевласника на поділ земельної ділянки чи рішення суду»;
 
37. при здійсненні викупу частини земельної ділянки для суспільних потреб - нотаріально посвідчена згода землевласника на поділ земельної ділянки;
 
      
38. при примусовому відчуженні частини земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності - рішення суду про здійснення такого відчуження.»
 
      
39. г) у частині третій статті 12 у абзаці третьому слова: «п'ять років» замінити словами: «два роки»;
 
-25- Шпенов Д.Ю.
Стаття 12. Частину другу доповнити абзацом другим такого змісту:
« У разі фінансування заходів щодо викупу земельних ділянок, інших об‘єктів нерухомого майна, що на них розміщені, для суспільних потреб за рахунок коштів юридичних осіб, що ініціювали відчуження, договір купівлі-продажу (міни) може укладатися власником (власниками) земельної ділянки, інших об‘єктів нерухомого майна, та цими особами.»
 
Відхилено   г) в абзаці третьому частини третьої статті 12 слова «п'ять років» замінити словами «два роки»;
 
40. ґ) частину другу статті 18 доповнити абзацами другим - третім такого змісту:
 
   ґ) частину другу статті 18 доповнити абзацами другим і третім такого змісту:
 
41. «З моменту переходу до держави або територіальної громади права власності на земельну ділянку, відчужену для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності, право оренди, емфітевзису, суперфіцію щодо неї є припиненим.
 
   «З моменту переходу до держави або територіальної громади права власності на земельну ділянку, відчужену для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності, право оренди, емфітевзису, суперфіцію щодо неї припиняється.
 
42. Державна реєстрація припинення права користування земельною ділянкою може здійснюватись за заявою органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, які здійснюють реалізацію права власності держави, територіальної громади на землю.»
 
-26- Кармазін Ю.А.
У абзаці третьому підпункту ґ) слово «може» замінити на слово «має».
 
Враховано редакційно   Державна реєстрація припинення права користування земельною ділянкою здійснюється за заявою органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, які здійснюють реалізацію права власності держави, територіальної громади на землю чи однією із сторін договору».
 
    -27- Шаров І.Ф.
Абзац 2 підпункту «ґ» пункту 3 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Державна реєстрація припинення права користування земельною ділянкою здійснюється за заявою органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, які здійснюють реалізацію права власності держави, територіальної громади на землю.»
 
Враховано    
    -28- Лук'янчук Р.В.
В абзаці 3 частини 2 статті 18 закону «Про відчуження земельних ділянок…» замість слів «може здійснюватись» записати «здійснюється».
 
Враховано    
    -29- Шпенов Д.Ю.
Стаття 19.Частину шосту викласти у такій редакції:
«Умови повернення у власність земельної ділянки, інших об‘єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, визначаються в договорі, що укладається між попереднім власником або його спадкоємцем (правонаступником) та органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування (а у разі, якщо земельна ділянка, інші об‘єкти нерухомого майна, що на ній розміщені, були передані у власність іншим особам для забезпечення суспільних потреб, - із їх новим власником).»
 
Відхилено (суперечить п.1 ст. 116 Регламенту ВРУ)   
    -30- Шаров І.Ф.
У зв‘язку з запропонованими змінами до законопроекту, змінити нумерацію пунктів.
 
Враховано    
43. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.