Кількість абзаців - 267 Таблиця поправок


"Про екстрену медичну допомогу" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про екстрену медичну допомогу
 
   Про екстрену медичну допомогу
 
3. Цей Закон визначає організаційно-правові та інші засади створення і функціонування системи екстреної медичної допомоги в Україні для забезпечення громадян України та інших осіб, які перебувають на її території, екстреною медичною допомогою, у тому числі під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.
 
-1- Бахтеєва Т.Д.
Преамбулу проекту викласти у такій редакції:
«Цей Закон визначає організаційно-правові засади забезпечення громадян України та інших осіб, які перебувають на її території, екстреною медичною допомогою, у тому числі під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, та засади створення, функціонування та розвитку системи екстреної медичної допомоги».
 
Враховано   Цей Закон визначає організаційно-правові засади забезпечення громадян України та інших осіб, які перебувають на її території, екстреною медичною допомогою, у тому числі під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, та засади створення, функціонування і розвитку системи екстреної медичної допомоги.
 
4.

 
-2- Павловський А.М.
Преамбулу проекту викласти у такій редакції:
«Цей Закон визначає правові, організаційні та інші засади створення, функціонування та розвитку системи надання екстреної медичної допомоги, як елемента національної безпеки держави.».
 
Враховано частково      
5. Стаття 1. Визначення термінів
 
-3- Кармазін Ю.А.
У статті 1 проекту здійснити відповідну нумерацію її окремих частин.
 
Враховано   Стаття 1. Визначення термінів
 
6. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
 
   1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
7. бригада екстреної медичної допомоги — оснащена спеціалізованим санітарним транспортом мобільна структурно-функціональна одиниця системи екстреної медичної допомоги, яка у цілодобовому режимі надає екстрену медичну допомогу на місці події та/або під час перевезення людини у невідкладному стані до закладу охорони здоров’я, визначеного оперативно-диспетчерською службою центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф відповідно до положень цього Закону;
 
-4- Бахтеєва Т.Д.
Абзац другий частини першої статті 1 проекту викласти у такій редакції:
«бригада екстреної (швидкої) медичної допомоги — структурна одиниця станції екстреної (швидкої) медичної допомоги або центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, завданням якої є надання екстреної медичної допомоги людині у невідкладному стані безпосередньо на місці події та під час перевезення до закладу охорони здоров’я відповідно до положень цього Закону;».
 
Враховано   1) бригада екстреної (швидкої) медичної допомоги — структурна одиниця станції екстреної (швидкої) медичної допомоги або центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, завданням якої є надання екстреної медичної допомоги людині у невідкладному стані безпосередньо на місці події та під час перевезення такої людини до закладу охорони здоров’я відповідно до цього Закону;
 
    -5- Джоджик Я.І.
У абзаці другому статті 1 проекту:
слова «бригада екстреної медичної допомоги» замінити словами «бригада швидкої медичної допомоги»;
слова «центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» замінити словами «територіального центру швидкої медичної допомоги та медицини катастроф».
 
Враховано частково в абзаці другому частини першої статті 1 проекту   
    -6- Павловський А.М.
До абзацу другого статті 1 проекту:
«Абзац перший статті 1 викласти у такій редакції:
«Бригада швидкої медичної допомоги» - функціональна одиниця системи, яка надає екстрену медичну допомогу хворим та постраждалим, що знаходяться у невідкладному стані, безпосередньо на місці події та під час транспортування в заклади охорони здоров’я на догоспітальному етапі, у тому числі у складі санітарної авіації.».
 
Враховано частково в абзаці другому частини першої статті 1 проекту   
8. відділення екстреної медичної допомоги — структурний підрозділ багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування, в якому у цілодобовому режимі забезпечується надання екстреної медичної допомоги;
 
-7- Джоджик Я.І.
В абзаці третьому статті 1 проекту слово «екстреної» замінити словом «невідкладної».
 
Враховано частково в абзаці третьому частини першої статті 1 проекту  3) відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги — структурний підрозділ багатопрофільної лікарні, в якому у цілодобовому режимі забезпечується надання екстреної медичної допомоги;
 
    -8- Карпук В.Г.
До абзацу третього статті 1 проекту:
«2-й абзац статті 1 викласти у такій редакції:
«Відділення невідкладної медичної допомоги – структурний підрозділ багатопрофільної лікарні, який є складовою Системи та надає екстрену медичну допомогу у цілодобовому режимі.».
 
Враховано частково в абзаці третьому частини першої статті 1 проекту   
    -9- Кармазін Ю.А.
До абзацу третього статті 1 проекту:
«У статті 1 частині 1 пункт 2 викласти в наступній редакції:
«відділення екстреної медичної допомоги – структурний підрозділ багатопрофільної лікарні, який є складовою Системи та надає екстрену медичну допомогу у цілодобовому режимі;».
 
Враховано частково в абзаці третьому частини першої статті 1 проекту   
9. виклик екстреної медичної допомоги – повідомлення про невідкладний стан людини та місце події та/або звернення про необхідність надання екстреної медичної допомоги за єдиним телефонним номером екстреної медичної допомоги 103 чи за єдиним телефонним номером системи екстреної допомоги населенню 112;
 
-10- Карпук В.Г.
До абзацу четвертого статті 1 проекту:
«В абз.3 ст.1 слова «за єдиним телефонним номером екстреної медичної допомоги 103 чи» виключити.».
 
Відхилено   2) виклик екстреної медичної допомоги – повідомлення про невідкладний стан людини і місце події та/або звернення про необхідність надання екстреної медичної допомоги за єдиним телефонним номером екстреної медичної допомоги 103 чи за єдиним телефонним номером системи екстреної допомоги населенню 112;
 
    -11- Шаров І.Ф.
Абзац четвертий статті 1 проекту виключити.
 
Відхилено    
10. екстрена медична допомога – невідкладна медична допомога, яка надається медичними працівниками бригад екстреної медичної допомоги та/або медичними працівниками відділень екстреної медичної допомоги відповідно до положень цього Закону;
 
-12- Бахтеєва Т.Д.
Абзац п’ятий статті 1 проекту викласти у такій редакції:
«екстрена медична допомога – медична допомога, яка полягає у здійсненні працівниками системи екстреної медичної допомоги відповідно до положень цього Закону невідкладних організаційних, діагностичних та лікувальних заходів, спрямованих на врятування та збереження життя людини у невідкладному стані та мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров’я;».
 
Враховано   5) екстрена медична допомога – медична допомога, яка полягає у здійсненні працівниками системи екстреної медичної допомоги відповідно до цього Закону невідкладних організаційних, діагностичних та лікувальних заходів, спрямованих на врятування і збереження життя людини у невідкладному стані та мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров’я;
 
    -13- Джоджик Я.І.
У абзаці п’ятому статті 1 проекту слово «екстреної» після слова «бригад» замінити словом «швидкої», слово «екстреної» після слова «відділень» замінити словом «невідкладної».
 
Відхилено    
    -14- Карпук В.Г.
До абзацу п’ятого статті 1 проекту:
«4-й абзац статті 1 викласти у такій редакції:
«Екстрена медична допомога – система термінових, організаційних, діагностичних та лікувальних заходів, направлених на своєчасне надання якісної медичної допомоги пацієнтам, які перебувають у невідкладному стані на догоспітальному етапі.».
 
Відхилено    
    -15- Павловський А.М.
До абзацу п’ятого статті 1 проекту:
«Абзац четвертий викласти у такій редакції:
«Екстрена медична допомога» - система термінових, організаційних, діагностичних та лікувальних закладів, направлених на своєчасне надання якісної медичної допомоги хворим та постраждалим, які перебувають у невідкладному стані на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах.».
 
Відхилено    
11. місце події – територія, приміщення або будь-яке інше місцезнаходження людини у невідкладному стані на момент здійснення виклику екстреної медичної допомоги;
 
   6) місце події – територія, приміщення або будь-яке інше місцезнаходження людини у невідкладному стані на момент здійснення виклику екстреної медичної допомоги;
 
12. невідкладна медична допомога – невідкладні організаційні, діагностичні та лікувальні заходи, спрямовані на врятування та збереження життя людини у невідкладному стані та мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров'я, які здійснюються медичними працівниками відповідно до їх професійних, службових чи посадових обов’язків;
 
-16- Бахтеєва Т.Д.
Абзац сьомий статті 1 проекту виключити.
 
Враховано      
13. невідкладний стан людини — раптове погіршення фізичного або психічного здоров’я, яке становить пряму та невідворотну загрозу життю та здоров’ю людини або оточуючих її людей, і виникає внаслідок хвороби, травми, отруєння або інших внутрішніх чи зовнішніх причин;
 
   7) невідкладний стан людини — раптове погіршення фізичного або психічного здоров’я, яке становить пряму та невідворотну загрозу життю та здоров’ю людини або оточуючих її людей і виникає внаслідок хвороби, травми, отруєння або інших внутрішніх чи зовнішніх причин;
 
14. перша домедична допомога – невідкладні дії та організаційні заходи, спрямовані на врятування та збереження життя людини у невідкладному стані та мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров'я, що здійснюються на місці події особами, які не мають медичної освіти, але за своїми професійними чи службовими обов’язками повинні володіти основними практичними навичками з рятування та збереження життя людини, яка перебуває у невідкладному стані, та відповідно до закону зобов’язані здійснювати такі дії та заходи;
 
-17- Бахтеєва Т.Д.
У абзаці дев’ятому статті 1 проекту слова «перша» та «професійними чи» виключити.
 
Враховано   4) домедична допомога – невідкладні дії та організаційні заходи, спрямовані на врятування та збереження життя людини у невідкладному стані та мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров'я, що здійснюються на місці події особами, які не мають медичної освіти, але за своїми службовими обов’язками повинні володіти основними практичними навичками з рятування та збереження життя людини, яка перебуває у невідкладному стані, та відповідно до закону зобов’язані здійснювати такі дії та заходи;
 
15. перша медична допомога – невідкладна медична допомога, яка надається медичними працівниками у позаслужбовий (позаробочий) час на місці події із застосуванням доступних для них методів, навичок, лікарських засобів та виробів медичного призначення до прибуття бригади екстреної медичної допомоги та/або під час перевезення такої людини до відповідного закладу охорони здоров’я без спеціалізованого санітарного транспорту;
 
-18- Бахтеєва Т.Д.
Абзац десятий статті 1 проекту виключити.
 
Враховано      
16. пункт постійного базування бригади екстреної медичної допомоги —місце розташування бригади екстреної медичної допомоги та спеціалізованого санітарного транспорту, пристосоване та обладнане для її роботи у цілодобовому режимі;
 
-19- Джоджик Я.І.
У абзаці одинадцятому статті 1 проекту слово «екстреної» по тексту замінити словом «швидкої».
 
Враховано частково в абзаці одинадцятому частини першої статті 1 проекту  8) пункт постійного базування бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги — місце розташування бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги та спеціалізованого санітарного транспорту, пристосоване та обладнане для її роботи у цілодобовому режимі;
 
17. пункт тимчасового базування бригади екстреної медичної допомоги — місце тимчасового перебування бригади екстреної медичної допомоги, для забезпечення своєчасного надання екстреної медичної допомоги, у тому числі під час проведення масових заходів та заходів за участю осіб, щодо яких здійснюється державна охорона;
 
-20- Джоджик Я.І.
У абзаці дванадцятому статті 1 проекту словосполучення «бригади екстреної медичної допомоги» замінити по тексту на «бригади швидкої медичної допомоги».
 
Враховано частково в абзаці дванадцятому частини першої статті 1 проекту  9) пункт тимчасового базування бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги — місце тимчасового перебування бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги для забезпечення своєчасного надання екстреної медичної допомоги, у тому числі під час проведення масових заходів та заходів за участю осіб, щодо яких здійснюється державна охорона;
 
18. система екстреної медичної допомоги – функціонально об’єднана сукупність визначених цим Законом закладів охорони здоров’я та їх структурно-функціональних одиниць, які забезпечують організацію та надання екстреної медичної допомоги, у тому числі під час виникнення надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків;
 
-21- Бахтеєва Т.Д.
Абзац тринадцятий викласти у такій редакції:
«система екстреної медичної допомоги – сукупність визначених цим Законом закладів охорони здоров’я та їх структурних одиниць, які забезпечують організацію та надання екстреної медичної допомоги, у тому числі під час виникнення надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків;».
 
Враховано   10) система екстреної медичної допомоги –сукупність визначених цим Законом закладів охорони здоров’я та їх структурних одиниць, які забезпечують організацію та надання екстреної медичної допомоги, у тому числі під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;
 
    -22- Карпук В.Г.
До абзацу тринадцятого статті 1 проекту:
«Абзац 12-й статті 1 змінити та поставити на перше місце, виклавши його у такій редакції:
«Система екстреної медичної допомоги» - складова частина галузі охорони здоров’я України, яка забезпечує термінові, організаційні, діагностичні та лікувальні заходи, направлені на надання екстреної медичної допомоги пацієнтам, які знаходяться у невідкладному стані на догоспітальному етапі на всій території держави за єдиними правилами, обсягом та нормативами, як у повсякденному житті, так і за умов надзвичайних ситуації та поєднує у своєму складі служби: швидкої медичної допомоги, Державної служби екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, оперативно-диспетчерську службу та відділення невідкладної медичної допомоги багатопрофільних лікарень (далі – Система)».
 
Відхилено    
    -23- Кармазін Ю.А.
До абзацу тринадцятого частини першої статті 1 проекту:
«У статті 1 частини 1 пункт 12 викласти в наступній редакції:
«Система екстреної медичної допомоги» - складова частина галузі охорони здоров’я України, яка забезпечує термінові, організаційні, діагностичні та лікувальні заходи, направлені на надання екстреної медичної допомоги пацієнтам, які знаходяться у невідкладному стані на догоспітальному етапі на всій території держави за єдиними правилами, обсягом та нормативами, як у повсякденному житті, так і за умов надзвичайних ситуації та складається з визначених цим Законом закладів охорони здоров’я та їх структурно-функціональних одиниць, які забезпечують організацію та надання екстреної медичної допомоги.».
 
Відхилено    
    -24- Павловський А.М.
До абзацу тринадцятого частини першої статті 1 проекту:
«Визначення терміну викласти на початку статті 1 у такій редакції:
«Система надання екстреної медичної допомоги» - складова частина галузі охорони здоров’я України, яка забезпечує термінові, організаційні, діагностичні та лікувальні заходи, направлені на надання екстреної медичної допомоги хворим та постраждалим, які знаходяться у невідкладному стані на до госпітальному та ранньому госпітальному етапах по всій території держави за єдиними правилами, обсягом та нормативами, як у повсякденних умовах, так і за умов надзвичайних ситуації та поєднує у своєму складі служби: швидкої медичної допомоги, Державної служби екстреної медичної допомоги та медицини катастроф та відділення невідкладної медичної допомоги багатопрофільних лікарень (далі – Система).».
 
Відхилено    
19. спеціалізований санітарний транспорт – оснащений спеціальними світловими і звуковими сигнальними пристроями транспортний засіб, який призначений для перевезення людини у невідкладному стані та обладнаний для надання екстреної медичної допомоги відповідно до вимог національних стандартів щодо такого виду транспорту.
 
   11) спеціалізований санітарний транспорт – оснащений спеціальними світловими і звуковими сигнальними пристроями транспортний засіб, призначений для перевезення людини у невідкладному стані та обладнаний для надання екстреної медичної допомоги відповідно до національних стандартів щодо такого виду транспорту.
 
20. Інші поняття і терміни вживаються у цьому Законі у значеннях, визначених в Основах законодавства України про охорону здоров’я та інших законодавчих актах України.
 
-25- Карпук В.Г.
Павловський А.М.
Доповнити статтю 1 проекту таким терміном:
«Державна служба екстреної медичної допомоги та медицини катастроф – особливий вид державної аварійно-рятувальної служби, основним завданням якої є надання екстреної медичної допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, рятувальникам та особам, які беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.».
 
Відхилено   2. Інші поняття і терміни вживаються в цьому Законі у значеннях, визначених в Основах законодавства України про охорону здоров’я та інших законодавчих актах України.
 
    -26- Карпук В.Г.
Доповнити статтю 1 проекту таким терміном:
«Лікар – лікар Системи, що має відповідну підготовку, сертифікат про проходження спеціалізації за фахом «Медицина невідкладних станів» або про проходження спеціалізації за фахом «Медицина невідкладних станів» та додаткову підготовку з профільних спеціальностей (педіатрія, кардіологія, психіатрія, анестезіологія, токсикологія, неврологія тощо) та надає екстрену медичну допомогу на догоспітальному етапі.».
 
Відхилено    
    -27- Кармазін Ю.А.
До статті 1 проекту:
«У статті 1 частину 1 доповнити новим пунктом після пункту 4 наступного змісту:
«Лікар – лікар системи екстреної медичної допомоги, що має відповідну підготовку, сертифікат про проходження спеціалізації за фахом «Медицина невідкладних станів» або про проходження спеціалізації за фахом «Медицина невідкладних станів» та додаткову підготовку з профільних спеціальностей (педіатрія, кардіологія, психіатрія, анестезіологія, токсикологія, неврологія тощо) та надає екстрену медичну допомогу;».
 
Відхилено    
    -28- Павловський А.М.
До статті 1 проекту:
«Доповнити статтю 1 новим абзацом у такій редакції:
«Лікар Системи» - лікар, що має відповідну підготовку, сертифікат про проходження спеціалізації за фахом «Медицина невідкладних станів» або про проходження спеціалізації за фахом «Медицина невідкладних станів» та додаткову підготовку з профільних спеціальностей (педіатрія, кардіологія, психіатрія, анестезіологія, токсикологія, неврологія тощо) та надає екстрену медичну допомогу на до госпітальному та ранньому госпітальному етапах.».
 
Відхилено    
    -29- Карпук В.Г.
До статті 1 проекту:
«Доповнити статтю 1 таким терміном:
«Медична сестра – медична сестра Системи, що має сертифікат за спеціальністю «Сестринська справа» та приймає участь у наданні екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі.».
 
Відхилено    
    -30- Кармазін Ю.А.
До статті 1 проекту:
«У статті 1 частину 1 доповнити новим пунктом після пункту 4 наступного змісту:
«Медична сестра – медична сестра системи екстреної медичної допомоги, що має сертифікат за спеціальністю «Сестринська справа» та приймає участь у наданні екстреної медичної допомоги;»
 
Відхилено    
    -31- Павловський А.М.
Доповнити статтю 1 новим абзацом у такій редакції:
«Медична сестра Системи» - медична сестра, що має сертифікат за спеціальністю «Сестринська справа» та приймає участь у наданні екстреної медичної допомоги на до госпітальному та ранньому госпітальному етапах.».
 
Відхилено    
    -32- Кармазін Ю.А.
До статті 1 проекту:
«У статті 1 частину 1 доповнити новим пунктом після пункту 4 наступного змісту:
«медичні працівники центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станцій екстреної медичної допомоги, бригад екстреної медичної допомоги, відділень екстреної медичної допомоги – лікар, фельдшер, медична сестра, молодший медичний працівник, які безпосередньо надають екстрену медичну допомогу та/або забезпечують її надання згідно з положеннями цього Закону;».
 
Відхилено    
    -33- Карпук В.Г.
До статті 1 проекту:
«Доповнити статтю 1 таким терміном:
«Молодший медичний працівник – працівник Системи, що не має медичної освіти, але є співробітником закладу охорони здоров’я, який входить до Системи та підготовлений для надання першої допомоги.».
 
Відхилено    
    -34- Кармазін Ю.А.
До статті 1 проекту:
«У статті 1 частину 1 доповнити новим пунктом після пункту 5 наступного змісту:
«Молодший медичний працівник – працівник системи екстреної медичної допомоги, що не має медичної освіти але є співробітником закладу охорони здоров’я, який входить до системи та підготовлений для надання першої допомоги;».
 
Відхилено    
    -35- Павловський А.М.
До статті 1 проекту:
«Доповнити статтю 1 новим абзацом у такій редакції:
«Кваліфікована екстрена медична допомога» - медична допомога, що надається медичними працівниками, які мають необхідний рівень освіти, обладнання та умови надання такої допомоги.».
 
Відхилено    
    -36- Карпук В.Г.
Павловський А.М.
До статті 1 проекту:
«Доповнити статтю 1 таким терміном:
«Немедичний персонал Системи» – працівники підрозділів, що включені до Системи: рятувальники аварійно-рятувальних служб, міліціонери, водії, провідники пасажирських вагонів, бортпровідники та інші фахівці, які не мають медичної освіти, але за своїми службовими обов’язками повинні володіти навичками надання першої допомоги.».
 
Відхилено    
    -37- Карпук В.Г.
Павловський А.М.
До статті 1 проекту:
«Доповнити статтю 1 таким терміном:
«Оперативно-диспетчерська служба Системи – складова Системи, яка забезпечує отримання, фіксацію, передачу викликів на виконання службі швидкої медичної допомоги, державній службі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф та супровід виконання викликів на всій підпорядкованій території; підтримує оперативне управління та контроль за роботою Системи у режимі реального часу та взаємодію між територіальними одиницями Системи на державному рівні.».
 
Відхилено    
    -38- Карпук В.Г.
До статті 1 проекту:
«Доповнити статтю 1 таким терміном:
«Служба швидкої медичної допомоги – складова Системи, яка через станції, підстанції швидкої медичної допомоги забезпечує надання своєчасної, якісної спеціалізованої медичної допомоги пацієнтам, які знаходяться у невідкладному стані на місці події, під час транспортування в заклади охорони здоров’я та у випадках ліквідації медичних наслідків надзвичайних ситуацій.».
 
Відхилено    
    -39- Павловський А.М.
До статті 1 проекту:
«Доповнити статтю 1 та викласти в новій редакції:
«Служба швидкої медичної допомоги» – складова Системи, яка через станції, підстанції швидкої медичної допомоги забезпечує надання своєчасної, якісної та спеціалізованої медичної допомоги хворим та постраждалим, які знаходяться в невідкладному стані на місці події, під час транспортування в заклади охорони здоров’я та у випадках ліквідації медичних наслідків надзвичайних ситуацій.».
 
Відхилено    
    -40- Карпук В.Г.
Павловський А.М.
До статті 1 проекту:
«Доповнити статтю 1 таким терміном:
«Спеціалізована медична допомога – розширена медична допомога, що надається лікарями, які мають необхідний рівень освіти, відповідну спеціалізацію, обладнання та умови для надання такої допомоги.».
 
Відхилено    
    -41- Карпук В.Г.
До статті 1 проекту:
«Доповнити статтю 1 таким терміном:
«Фельдшер – фельдшер Системи, що має сертифікат за спеціальністю «Лікувальна справа (невідкладні стани)» та надає екстрену медичну допомогу на догоспітальному госпітальному етапі.».
 
Відхилено    
    -42- Кармазін Ю.А.
До статті 1 проекту:
«У статті 1 частину 1 доповнити новим пунктом, після пункту 13 наступного змісту:
«Фельдшер – фельдшер Системи, що має сертифікат за спеціальністю «Лікувальна справа (невідкладні стани)» та надає екстрену медичну допомогу;».
 
Відхилено    
    -43- Павловський А.М.
До статті 1 проекту:
«Доповнити статтю 1 новим абзацом у такій редакції:
«Фельдшер Системи» - фельдшер, що має сертифікат за спеціальністю «Лікувальна справа (невідкладні стани)» та надає екстрену медичну допомогу на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах.».
 
Відхилено    
21. Стаття 2. Законодавство України у сфері екстреної медичної допомоги
 
   Стаття 2. Законодавство України у сфері надання екстреної медичної допомоги
 
22. 1. Законодавство України у сфері екстреної медичної допомоги базується на Конституції України та складається з Основ законодавства України про охорону здоров’я, інших законодавчих актів України, які регулюють відносини з питань, пов’язаних з охороною здоров’я, цього Закону та інших прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.
 
-44- Кармазін Ю.А.
У частині першій статті 2 слова «базується на Конституції України та складається з» замінити словами «складається з Конституції України».
 
Відхилено   1. Законодавство України у сфері надання екстреної медичної допомоги базується на Конституції України та складається з Основ законодавства України про охорону здоров’я, інших законодавчих актів, що регулюють відносини з питань, пов’язаних з охороною здоров’я, цього Закону та інших прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.
 
23. 2. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про екстрену медичну допомогу, застосовуються правила міжнародного договору.
 
   2. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України у сфері надання екстреної медичної допомоги, застосовуються правила міжнародного договору.
 
24. Стаття 3. Право на екстрену медичну допомогу та загальні засади її надання
 
   Стаття 3. Право на екстрену медичну допомогу та загальні засади її надання
 
25. 1. На території України кожен громадянин України та будь-яка інша особа мають право на безоплатну, доступну, своєчасну та якісну екстрену медичну допомогу, яка надається відповідно до цього Закону.
 
   1. На території України кожен громадянин України та будь-яка інша особа мають право на безоплатну, доступну, своєчасну та якісну екстрену медичну допомогу, яка надається відповідно до цього Закону.
 
26. Іноземці та особи без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, а також фізичні особи, які взяті під варту, або яким призначено покарання у вигляді позбавлення волі, забезпечуються екстреною медичною допомогою у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
   Іноземці та особи без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, а також фізичні особи, які взяті під варту або яким призначено покарання у виді позбавлення волі, забезпечуються екстреною медичною допомогою у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
27. 2. На території України кожен громадянин України та будь-яка інша особа мають право:
 
   2. На території України кожен громадянин України та будь-яка інша особа мають право:
 
28. зробити виклик екстреної медичної допомоги;
 
   здійснити виклик екстреної медичної допомоги;
 
29. звернутись за отриманням екстреної медичної допомоги до найближчого відділення екстреної медичної допомоги;
 
-45- Бахтеєва Т.Д.
Абзац третій частини другої статті 3 проекту викласти у такій редакції:
«звернутись за отриманням екстреної медичної допомоги до найближчого відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги чи іншого закладу охорони здоров’я, який може забезпечити надання такої допомоги;».
 
Враховано   звернутися за отриманням екстреної медичної допомоги до найближчого відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги чи іншого закладу охорони здоров’я, який може забезпечити надання такої допомоги;
 
    -46- Джоджик Я.І.
У третьому абзаці частини другої статті 3 проекту словосполучення «відділення екстреної медичної допомоги» замінити словосполученням «відділення невідкладної медичної допомоги».
 
Враховано частково в абзаці третьому частини другої статті 3 проекту   
    -47- Карпук В.Г.
Павловський А.М.
До абзацу третього частини другої статті 3 проекту:
«У пункті 2 статті 3 абзац другий викласти у такій редакції:
«звернутись до закладів охорони здоров’я за отриманням екстреної медичної допомоги;»
 
Враховано частково абзаці третьому частини другої статті 3 проекту   
    -48- Кармазін Ю.А.
До абзацу третього частини другої статті 3 проекту:
«У статті 3 пункт 2 частини 2 викласти в наступній редакції:
«до закладів охорони здоров’я за отриманням екстреної медичної допомоги;».
 
Враховано частково абзаці третьому частини другої статті 3 проекту   
30. повідомити лікуючого лікаря або працівників найближчого закладу охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування про свій невідкладний стан або про невідкладний стан іншої людини;
 
-49- Карпук В.Г.
Павловський А.М.
До абзацу четвертого частини другої статті 3 проекту:
«Третій абзац пункту 2 статті 3 вилучити.».
 
Відхилено   повідомити лікуючого лікаря або працівників найближчого закладу охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування про свій невідкладний стан або про невідкладний стан іншої людини.
 
31. повідомити про свій невідкладний стан або про невідкладний стан іншої людини будь-яку особу, яка зобов'язана надавати першу домедичну допомогу.
 
-50- Бахтеєва Т.Д.
Абзац п’ятий частини другої статті 3 проекту виключити.
 
Враховано      
32. 3. У разі виявлення людини у невідкладному стані, яка не може особисто звернутись за наданням екстреної медичної допомоги, та за відсутності медичних працівників на місці події, громадянин України або будь-яка інша особа, які виявили таку людину, зобов’язані:
 
   3. У разі виявлення людини у невідкладному стані, яка не може особисто звернутися за наданням екстреної медичної допомоги, та за відсутності медичних працівників на місці події громадянин України або будь-яка інша особа, які виявили таку людину, зобов’язані:
 
33. негайно зробити виклик екстреної медичної допомоги або повідомити про виявлену людину у невідкладному стані та про місце події працівників найближчого закладу охорони здоров’я чи будь-яку особу, яка зобов’язана надавати першу домедичну допомогу;
 
-51- Бахтеєва Т.Д.
У абзаці другому частини третьої статті 3 проекту слова «особу, яка зобов’язана надавати першу домедичну допомогу» замінити словами «особу, яка зобов’язана надавати домедичну допомогу та знаходиться поблизу місця події».
 
Враховано   негайно здійснити виклик екстреної медичної допомоги або повідомити про виявлену людину у невідкладному стані та про місце події працівників найближчого закладу охорони здоров’я чи будь-яку особу, яка зобов’язана надавати домедичну допомогу та знаходиться поблизу місця події;
 
34. при можливості надати виявленій людині у невідкладному стані першу домедичну допомогу, першу медичну допомогу або будь-яку іншу допомогу, у тому числі шляхом її перевезення до найближчого закладу охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування або до найближчого відділення екстреної медичної допомоги.
 
-52- Бахтеєва Т.Д.
Абзац третій частини третьої статті 3 проекту викласти у такій редакції:
«при можливості надати виявленій людині у невідкладному стані необхідну допомогу, у тому числі шляхом перевезення такої людини до найближчого до місця події відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги чи іншого закладу охорони здоров’я, у якому може бути забезпечено надання необхідної медичної допомоги;».
 
Враховано   за можливості надати виявленій людині у невідкладному стані необхідну допомогу, у тому числі шляхом перевезення такої людини до найближчого до місця події відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги чи іншого закладу охорони здоров’я, у якому може бути забезпечено надання необхідної медичної допомоги.
 
    -53- Джоджик Я.І.
У абзаці третьому частини третьої статті 3 проекту словосполучення «відділення екстреної медичної допомоги» замінити словосполученням «відділення невідкладної медичної допомоги».
 
Враховано частково в абзаці третьому частини третьої статті 3 проекту   
35. 4. Кожен громадянин України або інша особа, які виявили людину у невідкладному стані, мають право використати будь-який транспортний засіб для її перевезення до найближчого закладу охорони здоров’я. Підприємства, установи, організації незалежно від форми власності та підпорядкування, фізичні особи-підприємці, а також водії зобов’язані надавати наявні транспортні засоби для перевезення людини, яка перебуває у невідкладному стані до найближчого закладу охорони здоров’я.
 
-54- Бахтеєва Т.Д.
Частину четверту статті 3 проекту викласти у такій редакції:
«4. Кожен громадянин України або інша особа, які виявили людину у невідкладному стані, мають право звернутись до підприємств, установ та організацій з проханням надати транспортний засіб для її перевезення до найближчого до місця події відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги чи іншого закладу охорони здоров’я, у якому може бути забезпечено надання необхідної медичної допомоги. Підприємства, установи, організації незалежно від форми власності та підпорядкування, фізичні особи-підприємці, а також водії зобов’язані забезпечити безоплатне перевезення наявним у їх розпорядженні транспортом людини, яка перебуває у невідкладному стані до найближчого до місця події відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги чи іншого закладу охорони здоров’я, у якому може бути забезпечено надання необхідної медичної допомоги.».
 
Враховано   4. Кожен громадянин України або інша особа, які виявили людину у невідкладному стані, мають право звернутися до підприємств, установ та організацій з проханням надати транспортний засіб для перевезення такої людини до найближчого до місця події відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги чи іншого закладу охорони здоров’я, у якому може бути забезпечено надання необхідної медичної допомоги. Підприємства, установи, організації незалежно від форми власності та підпорядкування, фізичні особи - підприємці, а також водії зобов’язані забезпечити безоплатне перевезення наявним у їх розпорядженні транспортом людини, яка перебуває у невідкладному стані, до найближчого до місця події відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги чи іншого закладу охорони здоров’я, у якому може бути забезпечено надання необхідної медичної допомоги.
 
    -55- Кармазін Ю.А.
Частину четверту статті 3 проекту викласти у такій редакції:
«Кожен громадянин України або інша особа, які виявили людину у невідкладному стані, мають право використати будь-який транспортний засіб для її перевезення до найближчого закладу охорони здоров’я, за винятком транспортних засобів, які можуть погіршити стан такої людини. Підприємства, установи, організації незалежно від форми власності та підпорядкування, фізичні особи-підприємці, а також водії зобов’язані надавати наявні транспортні засоби для перевезення людини, яка перебуває у невідкладному стані до найближчого закладі охорони здоров’я, або особисто здійснити перевезення людини, яка перебуває у невідкладному стані до найближчого закладу охорони здоров’я».
 
Враховано частково у частині четвертій статті 3 проекту   
36. 5. Якщо під час перевезення бригадою екстреної медичної допомоги пацієнта, який перебуває у невідкладному стані, у його стані виникли раптові ускладнення, які не можуть бути усунуті медичними працівниками цієї бригади, такий пацієнт доставляється до найближчого закладу охорони здоров’я будь-якої форми власності та підпорядкування, де йому може бути надано невідкладну медичну допомогу відповідно його стану. Відмова у наданні невідкладної медичної допомоги такому пацієнту або створення перешкод у її наданні не допускається і тягне за собою для осіб, які її допустили чи здійснили без поважних причин, відповідальність, визначену законом.
 
-56- Бахтеєва Т.Д.
У частині п’ятій статті 3 проекту:
у реченні першому слово «невідкладну» замінити словом «необхідну»;
у реченні другому слово «невідкладної» виключити.
 
Враховано   5. Якщо під час перевезення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги пацієнта, який перебуває у невідкладному стані, у його стані виникли раптові ускладнення, які не можуть бути усунуті медичними працівниками цієї бригади, такий пацієнт доставляється до найближчого закладу охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування, де йому може бути надано необхідну медичну допомогу відповідно до його стану. Відмова у наданні медичної допомоги такому пацієнту або створення перешкод у її наданні не допускається і тягне за собою для осіб, які її допустили чи здійснили без поважних причин, відповідальність, визначену законом.
 
    -57- Джоджик Я.І.
У частині п’ятій статті 3 проекту слово «екстреної» після слова «бригадою» замінити словом «швидкої».
 
Враховано частково у частині п’ятій статті 3 проекту   
37. 6. Медичні працівники відділення екстреної медичної допомоги зобов'язані надавати екстрену медичну допомогу пацієнту, який її потребує, з моменту його прибуття до цього відділення незалежно від наявності чи відсутності його супроводу бригадою екстреної медичної допомоги чи іншими особами. Відмова у прийнятті пацієнта, який потребує екстреної медичної допомоги, або несвоєчасне надання екстреної медичної допомоги пацієнту, який її потребує, не допускається і тягне за собою для осіб, які її допустили чи здійснили без поважних причин, відповідальність, визначену законом.
 
-58- Джоджик Я.І.
У частині шостій статті 3 проекту слово «екстреної» після слова «відділення» замінити словом «невідкладної», слово «екстреної після слова «бригадою» замінити словом «швидкої».
 
Враховано частково у частині шостій статті 3 проекту  6. Медичні працівники відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги зобов'язані надати екстрену медичну допомогу пацієнту, який її потребує, з моменту прибуття такого пацієнта до цього відділення незалежно від того, чи супроводжує його бригада екстреної (швидкої) медичної допомоги або інші особи. Відмова у прийнятті пацієнта, який потребує екстреної медичної допомоги, або несвоєчасне надання екстреної медичної допомоги пацієнту, який її потребує, не допускається і тягне за собою для осіб, які її допустили чи здійснили без поважних причин, відповідальність, визначену законом.
 
    -59- Павловський А.М.
До частини шостої статті 3 проекту:
«Пункт 6 внести зміни та викласти в такій редакції:
«медичні працівники відділення невідкладної медичної допомоги», далі – по тексту.»
 
Враховано частково у частині шостій статті 3 проекту   
38. 7. Надання екстреної медичної допомоги пацієнту здійснюється відповідно до його стану та на основі клінічних протоколів і стандартів екстреної медичної допомоги, які затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
 
-60- Бахтеєва Т.Д.
У частині сьомій статті 3 проекту слова «пацієнту» замінити словами «людині у невідкладному стані на місці події, під час перевезення спеціалізованим санітарним транспортом та у закладі охорони здоров’я»
 
Враховано   7. Надання екстреної медичної допомоги людині у невідкладному стані на місці події, під час перевезення та у закладі охорони здоров’я здійснюється відповідно до медичних показань на основі клінічних протоколів і стандартів екстреної медичної допомоги, які затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.
 
    -61- Кармазін Ю.А.
До статті 3 проекту:
«Статтю 3 після частини сьомої доповнити новою частиною восьмою такого змісту:
«Перелік медичного обладнання та лікарських засобів, які повинні обов’язково бути наявними у спеціалізованому санітарному транспорті бригад екстреної медичної допомоги, встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.».
 
Відхилено    
    -62- Сушкевич В.М.
Статтю 3 проекту доповнити частиною восьмою у такій редакції:
«8. Для отримання екстреної медичної допомоги особами з обмеженими фізичними можливостями, в тому числі інвалідами з ураженням органів зору, слуху та опорно-рухового апарату, держава створює необхідні умови для забезпечення прийнятними для їх комунікації засобами інформування.».
 
Відхилено    
39. Стаття 4. Виклик екстреної медичної допомоги
 
   Стаття 4. Виклик екстреної медичної допомоги
 
40. 1. Виклик екстреної медичної допомоги здійснюється за єдиним телефонним номером виклику екстреної медичної допомоги 103 або за єдиним телефонним номером виклику екстреної допомоги 112.
 
-63- Карпук В.Г.
Частину першу статті 4 проекту викласти у такій редакції: «1.Виклик екстреної медичної допомоги здійснюється за єдиним телефонним номером виклику екстреної медичної допомоги 112.».
 
Відхилено   1. Виклик екстреної медичної допомоги здійснюється за єдиним телефонним номером виклику екстреної медичної допомоги 103 або за єдиним телефонним номером виклику екстреної допомоги 112.
 
    -64- Сушкевич В.М.
Частину першу статті 4 після слів та цифр «екстреної допомоги 112» доповнити словами «у тому числі з використанням смс-повідомлень, мережі Інтернет.».
 
Відхилено    
41. 2. Виклик екстреної медичної допомоги здійснюються безоплатно.
 
-65- Павловський А.М.
До частини другої статті 4 проекту:
«Пункт 2 статті 4 – вилучити.».
 
Відхилено   2. Виклик екстреної медичної допомоги здійснюється безоплатно.
 
42. 3. Особи з обмеженими фізичними можливостями для виклику екстреної медичної допомоги можуть використовувати будь-які доступні їм засоби та способи інформування.
 
-66- Бахтеєва Т.Д.
Частину третю статті 4 проекту виключити.
У зв’язку із цим частини четверту-шосту статті 4 проекту вважати частинами третьою-п’ятою цієї статті проекту.
 
Враховано      
    -67- Сушкевич В.М.
Частину третю статті 4 проекту викласти у такій редакції:
«3.Особи з обмеженими фізичними можливостями, в тому числі інваліди з ураженням органів зору, слуху та опорно-рухового апарату, для виклику екстреної медичної допомоги можуть використовувати будь-які доступні та прийнятні для них засоби та способи інформування, включаючи смс-повідомлення, озвучуючий мобільний телефон, мережу Інтернет.».
 
Відхилено    
43. 4. Відмова у можливості здійснення передачі та прийняття викликів екстреної медичної допомоги забороняється і тягне для осіб, які її допустили чи здійснили, відповідальність, визначену законом.
 
   3. Відмова у можливості здійснення передачі та прийняття викликів екстреної медичної допомоги забороняється і тягне для осіб, які її допустили чи здійснили, відповідальність, визначену законом.
 
44. 5. Правила прийняття та передачі викликів екстреної медичної допомоги визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
-68- Бахтеєва Т.Д.
До частини п’ятої статті 4 проекту:
«Частину четверту статті 4 проекту викласти у такій редакції:
«4. Порядок передачі викликів екстреної медичної допомоги визначається центральним органом виконавчої влади у галузі зв’язку за поданням центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.».
 
Враховано   4. Порядок передачі викликів екстреної медичної допомоги визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зв’язку, за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.
 
45. 6. Прийняття викликів екстреної медичної допомоги та надання екстреної медичної допомоги забезпечується системою екстреної медичної допомоги, яка створюється та функціонує відповідно до положень цього Закону.
 
   5. Прийняття викликів екстреної медичної допомоги та надання екстреної медичної допомоги забезпечується системою екстреної медичної допомоги, яка створюється та функціонує відповідно до цього Закону.
 
46. Стаття 5. Основні засади організації та функціонування системи екстреної медичної допомоги
 
   Стаття 5. Основні засади організації та функціонування системи екстреної медичної допомоги
 
47. 1. Система екстреної медичної допомоги в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі складається з центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станцій екстреної медичної допомоги, бригад екстреної медичної допомоги, відділень екстреної медичної допомоги.
 
-69- Джоджик Я.І.
У частині першій статті 5 проекту слова «центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станцій екстреної медичної допомоги, бригад екстреної медичної допомоги, відділень екстреної медичної допомоги» замінити словами «територіальних центрів швидкої медичної допомоги та медицини катастроф, станцій швидкої медичної допомоги, бригад швидкої медичної допомоги, відділень невідкладної медичної допомоги».
 
Враховано частково у частині першій статті 5 проекту  1. Система екстреної медичної допомоги в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі складається з центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станцій екстреної (швидкої) медичної допомоги, бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги.
 
48. 2. Основними завданнями системи екстреної медичної допомоги є організація та забезпечення:
 
   2. Основними завданнями системи екстреної медичної допомоги є організація та забезпечення:
 
49. надання доступної, безоплатної, своєчасної та якісної екстреної медичної допомоги відповідно до положень цього Закону, у тому числі під час виникнення надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків;
 
   надання доступної, безоплатної, своєчасної та якісної екстреної медичної допомоги відповідно до цього Закону, у тому числі під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;
 
50. медико-санітарного супроводу масових заходів та заходів за участю осіб, щодо яких здійснюється державна охорона;
 
   медико-санітарного супроводу масових заходів та заходів за участю осіб, щодо яких здійснюється державна охорона;
 
51. взаємодії з аварійно-рятувальними підрозділами міністерств та інших центральних та місцевих органів виконавчої влади під час виникнення та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
 
   взаємодії з аварійно-рятувальними підрозділами міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.
 
52. 3. Організація та забезпечення функціонування системи екстреної медичної допомоги у порядку та в межах повноважень, визначених законом, здійснюється Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, обласними радами, іншими органами місцевого самоврядування.
 
   3. Організація та забезпечення функціонування системи екстреної медичної допомоги у порядку та в межах повноважень, визначених законом, здійснюється Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, обласними радами, іншими органами місцевого самоврядування.
 
53. 4. Основними принципами функціонування системи екстреної медичної допомоги є: постійна готовність до надання екстреної медичної допомоги; оперативне та цілодобове реагування на виклики екстреної медичної допомоги; доступність та безоплатність екстреної медичної допомоги, її своєчасність, якість та пріоритетність; послідовність та безперервність надання екстреної медичної допомоги та її відповідність єдиним вимогам; регіональна екстериторіальність.
 
-70- Сушкевич В.М.
Частину четверту статті 5 після слів «на виклики екстреної медичної допомоги» доповнити словами «у тому числі отримані у вигляді смс-повідомлень і через мережу Інтернет;».
 
Відхилено   4. Основними принципами функціонування системи екстреної медичної допомоги є:
постійна готовність до надання екстреної медичної допомоги;
оперативне та цілодобове реагування на виклики екстреної медичної допомоги;
доступність та безоплатність екстреної медичної допомоги, її своєчасність, якість та пріоритетність;
послідовність та безперервність надання екстреної медичної допомоги та її відповідність єдиним вимогам;
регіональна екстериторіальність.
 
54. Стаття 6. Повноваження органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення функціонування системи екстреної медичної допомоги
 
   Стаття 6. Повноваження органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення функціонування системи екстреної медичної допомоги
 
55. 1. Кабінет Міністрів України:
 
   1. Кабінет Міністрів України:
 
56. забезпечує проведення державної політики у сфері екстреної медичної допомоги, організації та функціонування системи екстреної медичної допомоги;
 
   забезпечує проведення державної політики у сфері надання екстреної медичної допомоги, організації та функціонування системи екстреної медичної допомоги;
 
57. координує роботу міністерств, інших центральних органів виконавчої влади щодо функціонування системи екстреної медичної допомоги;
 
   координує роботу міністерств, інших центральних органів виконавчої влади щодо функціонування системи екстреної медичної допомоги;
 
58. забезпечує розроблення та виконання державних цільових програм, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази системи екстреної медичної допомоги;
 
   забезпечує розроблення та виконання державних цільових програм, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази системи екстреної медичної допомоги;
 
59. забезпечує фінансування видатків на розвиток мережі і утримання автомобільних доріг, вулиць і залізничних переїздів;
 
   забезпечує фінансування видатків на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг, вулиць і залізничних переїздів;
 
60. визначає норматив прибуття бригади екстреної медичної допомоги до місця події, вживає передбачених законом заходів щодо його дотримання;
 
-71- Джоджик Я.І.
У абзаці шостому частини першої статті 6 проекту слово «екстреної» після слова «бригади» замінити словом «швидкої».
 
Враховано частково у абзаці шостому частини першої статті 6 проекту  визначає норматив прибуття бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги до місця події, вживає передбачених законом заходів до його дотримання;
 
61. затверджує обсяги підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за державним замовленням медичних працівників для потреб системи екстреної медичної допомоги;
 
   затверджує обсяги підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за державним замовленням медичних працівників для потреб системи екстреної медичної допомоги;
 
62. вживає заходів щодо забезпечення системи екстреної медичної допомоги телекомунікаційними ресурсами;
 
   вживає заходів до забезпечення системи екстреної медичної допомоги телекомунікаційними ресурсами;
 
63. затверджує порядок:
 
   затверджує порядок:
 
64. - забезпечення екстреною медичною допомогою іноземців та осіб без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, а також фізичних осіб, які взяті під варту, або яким призначено покарання у вигляді позбавлення волі;
 
-72- Сушкевич В.М.
Частину першу статті 6 доповнити абзацом одинадцятим у такій редакції:
«- забезпечення екстреною медичною допомогою осіб з обмеженими фізичними можливостями, в тому числі інвалідів з ураженням органів зору, слуху та опорно-рухового апарату, які здійснили виклик у вигляді смс-повідомлень або через мережу Інтернет;».
 
Відхилено   забезпечення екстреною медичною допомогою іноземців та осіб без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, а також фізичних осіб, які взяті під варту, або яким призначено покарання у виді позбавлення волі;
 
65. - застосування авіаційних, водних, автомобільних спеціальних санітарних транспортних засобів;
 
   застосування авіаційних, водних, автомобільних спеціальних санітарних транспортних засобів;
 
66. - взаємодії закладів охорони здоров’я, які входять до системи екстреної медичної допомоги, з аварійно-рятувальними службами та підрозділами центральних та інших органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, обласних, під час виникнення надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків;
 
   взаємодії закладів охорони здоров’я, що входять до системи екстреної медичної допомоги, з аварійно-рятувальними службами та підрозділами центральних та інших органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;
 
67. здійснює інші функції та повноваження, визначені цим Законом та іншими актами законодавства .
 
   здійснює інші функції та повноваження, визначені цим Законом та іншими актами законодавства.
 
68. 2. Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я:
 
   2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я:
 
69. забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері екстреної медичної допомоги;
 
   забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері надання екстреної медичної допомоги;
 
70. визначає пріоритетні напрями розвитку системи екстреної медичної допомоги;
 
   визначає пріоритетні напрями розвитку системи екстреної медичної допомоги;
 
71. забезпечує нормативно-правове регулювання діяльності системи екстреної медичної допомоги та надання екстреної медичної допомоги відповідно до положень цього Закону;
 
   забезпечує нормативно-правове регулювання діяльності системи екстреної медичної допомоги та надання екстреної медичної допомоги відповідно до цього Закону;
 
72. узагальнює практику застосування законодавства у сфері екстреної медичної допомоги, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та внесення в установленому порядку проектів відповідних нормативно-правових актів;
 
   узагальнює практику застосування законодавства у сфері надання екстреної медичної допомоги, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та внесення в установленому порядку проектів відповідних нормативно-правових актів;
 
73. погоджує щорічні регіональні плани функціонування та розвитку системи екстреної медичної допомоги в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;
 
   погоджує щорічні регіональні плани функціонування та розвитку системи екстреної медичної допомоги в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;
 
74. визначає єдині вимоги та критерії до закладів охорони здоров’я та структурно-функціональних одиниць системи екстреної медичної допомоги, а також до закладів охорони здоров’я, які можуть бути залучені до надання екстреної медичної допомоги під час виникнення надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків, здійснює контроль за їх дотриманням;
 
-73- Бахтеєва Т.Д.
У абзаці сьомому частини другої статті 6 проекту слова «закладів охорони здоров’я та структурно-функціональних одиниць системи екстреної медичної допомоги» замінити словами «закладів охорони здоров’я системи екстреної медичної допомоги та їх структурних одиниць.
 
Враховано   визначає єдині вимоги та критерії до закладів охорони здоров’я системи екстреної медичної допомоги та їх структурних одиниць, а також до закладів охорони здоров’я, які можуть бути залучені до надання екстреної медичної допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, здійснює контроль за їх дотриманням;
 
75. затверджує примірні штатні розклади та табелі оснащення закладів охорони здоров’я та структурно-функціональних одиниць системи екстреної медичної допомоги;
 
-74- Бахтеєва Т.Д.
У абзаці восьмому частини другої статті 6 проекту слова «закладів охорони здоров’я та структурно-функціональних одиниць системи екстреної медичної допомоги» замінити екстреної медичної допомоги та їх структурних одиниць».
 
Враховано   затверджує примірні штатні розклади і табелі оснащення закладів охорони здоров’я системи екстреної медичної допомоги та їх структурних одиниць;
 
76. визначає єдині кваліфікаційні вимоги до медичних працівників закладів охорони здоров’я та структурно-функціональних одиниць системи екстреної медичної допомоги;
 
-75- Бахтеєва Т.Д.
У абзаці дев’ятому частини другої статті 6 проекту слова «закладів охорони здоров’я та структурно-функціональних одиниць системи екстреної медичної допомоги» замінити словами «закладів охорони здоров’я системи екстреної медичної допомоги та їх структурних одиниць».
 
Враховано   визначає єдині кваліфікаційні вимоги до медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я системи екстреної медичної допомоги та їх структурних одиниць;
 
77. формує і розміщує державне замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації медичних працівників для потреб системи екстреної медичної допомоги;
 
   формує і розміщує державне замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації медичних працівників для потреб системи екстреної медичної допомоги;
 
78. організовує наукове забезпечення функціонування системи екстреної медичної допомоги;
 
   організовує наукове забезпечення функціонування системи екстреної медичної допомоги;
 
79. затверджує клінічні протоколи і стандарти екстреної медичної допомоги, здійснює контроль за їх дотриманням;
 
   затверджує клінічні протоколи і стандарти екстреної медичної допомоги, здійснює контроль за їх дотриманням;
 
80. налагоджує міжнародне співробітництво та вивчає світовий досвід щодо організації та надання екстреної медичної допомоги;
 
   налагоджує міжнародне співробітництво та вивчає світовий досвід щодо організації та надання екстреної медичної допомоги;
 
81. здійснює інші функції та повноваження, визначені цим Законом та іншими актами законодавства.
 
   здійснює інші функції та повноваження, визначені цим Законом та іншими актами законодавства.
 
82. 3. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації:
 
   3. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації:
 
83. вносять на розгляд Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад та інших органів місцевого самоврядування пропозиції щодо створення, організації та функціонування системи екстреної медичної допомоги на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць;
 
   вносять на розгляд Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад та інших органів місцевого самоврядування пропозиції щодо створення, організації та функціонування системи екстреної медичної допомоги на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць;
 
84. розробляють та затверджують за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я щорічні регіональні плани функціонування та розвитку системи екстреної медичної допомоги, забезпечують їх виконання;
 
   розробляють та затверджують за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, щорічні регіональні плани функціонування та розвитку системи екстреної медичної допомоги, забезпечують їх виконання;
 
85. визначають за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я перелік закладів охорони здоров’я, які складають систему екстреної медичної допомоги відповідної адміністративно-територіальній одиниці, здійснюють управління цими закладами;
 
   визначають за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, у сфері охорони здоров’я перелік закладів охорони здоров’я, які складають систему екстреної медичної допомоги відповідної адміністративно-територіальної одиниці, здійснюють управління цими закладами;
 
86. забезпечують фінансування видатків, спрямованих на організацію та функціонування системи екстреної медичної допомоги на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, забезпечення її необхідними матеріально-технічними ресурсами;
 
   забезпечують фінансування видатків, спрямованих на організацію та функціонування системи екстреної медичної допомоги на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, забезпечення її необхідними матеріально-технічними ресурсами;
 
87. подають в установленому порядку пропозиції центральному органові виконавчої влади у сфері охорони здоров’я щодо визначення обсягів державного замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації медичних працівників системи екстреної медичної допомоги;
 
   подають в установленому порядку центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, пропозиції щодо визначення обсягів державного замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації медичних працівників системи екстреної медичної допомоги;
 
88. забезпечують проведення будівництва, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці та їх утримання у стані, який дозволить виконувати встановлений відповідно до цього Закону норматив прибуття бригади екстреної медичної допомоги до місця події, а також забезпечують створення інших умов для дотримання цього нормативу,
 
-76- Бахтеєва Т.Д.
Абзац сьомий частини третьої статті 6 проекту слова «бригади екстреної медичної допомоги» замінити словами «бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги».
 
Враховано   забезпечують будівництво, реконструкцію, ремонт вулиць і доріг на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці та їх утримання у стані, що уможливлює виконання встановленого відповідно до цього Закону нормативу прибуття бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги до місця події, а також забезпечують створення інших умов для дотримання цього нормативу;
 
89. визначають перелік закладів охорони здоров’я, які забезпечують надання екстреної медичної допомоги на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць під час виникнення надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків;
 
-77- Бахтеєва Т.Д.
У абзаці восьмому частини третьої статті 6 проекту слово «екстреної» виключити.
 
Враховано   визначають перелік закладів охорони здоров’я, які забезпечують надання медичної допомоги на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць у разі виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;
 
90. формують мережу пунктів постійного та тимчасового базування бригад екстреної медичної допомоги;
 
-78- Джоджик Я.І.
У абзаці дев’ятому частини третьої статті 6 проекту слово «екстреної» після слова «бригад» замінити словом «швидкої».
 
Враховано частково   формують мережу пунктів постійного і тимчасового базування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги;
 
91. забезпечують систему екстреної медичної допомоги матеріально-технічними ресурсами, необхідними для її функціонування та своєчасного і якісного надання екстреної медичної допомоги;
 
   забезпечують систему екстреної медичної допомоги матеріально-технічними ресурсами, необхідними для її функціонування та своєчасного і якісного надання екстреної медичної допомоги;
 
92. забезпечують дотримання клінічних протоколів і стандартів медичної допомоги медичними працівниками;
 
   забезпечують дотримання клінічних протоколів і стандартів медичної допомоги медичними працівниками;
 
93. здійснюють інші функції та повноваження, визначені законодавством.
 
   здійснюють інші функції та повноваження, визначені законодавством.
 
94. 4. Органи влади Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольські міські ради, інші органи місцевого самоврядування у порядку та в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення з питань, пов’язаних із створенням, функціонуванням та розвитком системи екстреної медичної допомоги в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі з урахуванням положень цього Закону.
 
   4. Органи влади Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, інші органи місцевого самоврядування у порядку та в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення з питань, пов’язаних із створенням, функціонуванням та розвитком системи екстреної медичної допомоги в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, з урахуванням положень цього Закону.
 
95. Стаття 7. Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
 
-79- Джоджик Я.І.
До назви статті 7 проекту:
«Назву викласти наступним чином:
«Територіальний центр швидкої медичної допомоги та медицини катастроф»;
 
Відхилено   Стаття 7. Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
 
    -80- Джоджик Я.І.
У тексті статті 7 проекту слова «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» у всіх відмінках замінити словами «Територіальний центр швидкої медичної допомоги та медицини катастроф».
 
Відхилено    
96. 1. Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф є закладом охорони здоров’я, основним завданням якого є забезпечення організації та надання екстреної медичної допомоги на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці відповідно до положень цього Закону.
 
   1. Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф є закладом охорони здоров’я, основне завдання якого – забезпечення організації та надання екстреної медичної допомоги на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці відповідно до цього Закону.
 
97. 2. Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в органах казначейства та банках, печатку та бланк із своїм найменуванням.
 
   2. Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в органах казначейства і банках, печатку та бланк із своїм найменуванням.
 
98. 3. Типове положення про центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   3. Типове положення про центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
99. 4. Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф забезпечує:
 
   4. Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф забезпечує:
 
100. прийняття викликів екстреної медичної допомоги;
 
-81- Сушкевич В.М.
Абзац другий частини четвертої статті 7 проекту після слів «екстреної медичної допомоги» доповнити словами «у тому числі у вигляді смс-повідомлень або через мережу Інтернет;».
 
Відхилено   прийняття викликів екстреної медичної допомоги;
 
101. формування, оброблення та передачу інформації про виклики екстреної медичної допомоги;
 
   формування, оброблення та передачу інформації про виклики екстреної медичної допомоги;
 
102. координацію дій бригад екстреної медичної допомоги та закладів охорони здоров’я щодо надання екстреної медичної допомоги;
 
-82- Джоджик Я.І.
У абзаці четвертому частини четвертої статті 7 проекту слово «екстреної» після слова «бригад» замінити словом «швидкої».
 
Враховано частково   координацію дій бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги та закладів охорони здоров’я щодо надання екстреної медичної допомоги;
 
103. взаємодію з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами, підприємствами, установами та організаціями;
 
   взаємодію з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами, підприємствами, установами та організаціями;
 
104. надання виїзної консультативної медичної допомоги;
 
   надання виїзної консультативної медичної допомоги;
 
105. ведення статистичного обліку та звітності;
 
   ведення статистичного обліку та звітності;
 
106. розрахунок необхідної кількості та планування місцезнаходження пунктів постійного та тимчасового базування бригад екстреної медичної допомоги для своєчасного надання населенню екстреної медичної допомоги відповідно до положень цього Закону, внесення на розгляд органу, уповноваженого управляти центром, відповідних пропозицій;
 
-83- Бахтеєва Т.Д.
У абзаці восьмому частини четвертої статті 7 проекту слова «бригад екстреної медичної допомоги» замінити словами «бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги».
 
Враховано   розрахунок необхідної кількості та планування місцезнаходження пунктів постійного і тимчасового базування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги для своєчасного надання населенню екстреної медичної допомоги відповідно до цього Закону, внесення на розгляд органу, уповноваженого управляти центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, відповідних пропозицій;
 
    -84- Джоджик Я.І.
До абзацу восьмого частини четвертої статті 7 проекту:
«У абзаці дев’ятому частини четвертої слово статті 7 проекту «екстреної» після слова «бригад» замінити словом «швидкої».
 
Враховано частково у абзаці восьмому частини четвертої статті 7 проекту   
107. залучення, у разі необхідності, додаткових медичних сил і технічних засобів до надання екстреної медичної допомоги під час виникнення надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків.
 
-85- Бахтеєва Т.Д.
Абзац дев’ятий частини четвертої статті 7 проекту викласти у такій редакції:
«залучення, у разі необхідності, закладів охорони здоров’я, які не входять до системи екстреної медичної допомоги, та їх працівників і технічних ресурсів до надання медичної допомоги під час виникнення надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків.».
 
Враховано   залучення у разі потреби закладів охорони здоров’я, які не входять до системи екстреної медичної допомоги, та їх працівників і технічних ресурсів до надання медичної допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.
 
108. 5. Матеріально-технічна база центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф включає будівлі, споруди, медичне обладнання, вироби медичного призначення, засоби зв’язку, транспортні засоби та інші матеріальні цінності, передані йому на баланс органами, уповноваженими управляти спільним майном територіальних громад у порядку, визначеному законом.
 
   5. Матеріально-технічна база центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф включає будівлі, споруди, медичне обладнання, вироби медичного призначення, засоби зв’язку, транспортні засоби та інші матеріальні цінності, передані йому на баланс органами, уповноваженими управляти спільним майном територіальних громад, у порядку, визначеному законом.
 
109. 6. Майно центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф закріплюється за ним на праві оперативного управління та використовується виключно для виконання завдань, передбачених цим Законом.
 
   6. Майно центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф закріплюється за ним на праві оперативного управління та використовується виключно для виконання завдань, передбачених цим Законом.
 
110. 7. Управління центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф відповідної адміністративно-територіальної одиниці здійснюється у порядку та в межах повноважень, визначених цим та іншими законами, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.
 
-86- Павловський А.М.
До статті 7 проекту:
«Змінити назву статті 7 та викласти її в такій редакції:
«Служба швидкої медичної допомоги»
1. Служба швидкої медичної допомоги – система закладів охорони здоров’я, які представлені станціями, підстанціями, що забезпечують постійну готовність бригад швидкої медичної допомоги до надання екстреної медичної допомоги відповідно до положень цього Закону в цілодобовому режимі та координацію їх діяльності з боку оперативно-диспетчерської служби на території відповідної адміністративної одиниці.
2. Станція швидкої медичної допомоги має статус юридичної особи.
3. Типове положення про станцію швидкої медичної допомоги та бригаду швидкої медичної допомоги затверджується Кабінетом Міністрів України.
4. Рішення про утворення та припинення дії станції швидкої медичної допомоги приймається у порядку та в межах повноважень, визначених Законом, органами місцевого самоврядування та з урахуванням положень цього Закону.
5. Матеріально-технічна база станції швидкої медичної допомоги включає: будівлі, споруди, медичне обладнання, вироби медичного призначення, засоби зв’язку, транспортні засоби та інші матеріальні цінності передані органами уповноваженими управляти спільним майном громад відповідних адміністративних територіальних одиниць у порядку визначеному Законом.
6. Майно станції швидкої медичної допомоги, яка є юридичною особою, закріплюється за нею на правах оперативного управління та використовується виключно для виконання завдань передбачених цим Законом.».
 
Відхилено   7. Управління центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф відповідної адміністративно-територіальної одиниці здійснюється у порядку та в межах повноважень, визначених цим та іншими законами, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.
 
111. Стаття 8. Оперативно-диспетчерська служба центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
 
-87- Джоджик Я.І.
У назві та тексті статті 8 проекту слова «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» у всіх відмінках замінити словами «Територіальний центр швидкої медичної допомоги та медицини катастроф»;
 
Відхилено   Стаття 8. Оперативно-диспетчерська служба центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
 
112. 1. Оперативно-диспетчерська служба центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф є структурним підрозділом центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, який з використанням телекомунікаційних мереж, програмних, технічних та інших засобів забезпечує у цілодобовому режимі:
 
   1. Оперативно-диспетчерська служба центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф є структурним підрозділом центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, який з використанням телекомунікаційних мереж, програмних, технічних та інших засобів забезпечує у цілодобовому режимі:
 
113. прийняття, формування та передачу інформації про виклики екстреної медичної допомоги;
 
-88- Сушкевич В.М.
Абзац другий частини першої статті 8 проекту після слів «про виклики екстреної медичної допомоги» доповнити словами «у тому числі у вигляді смс-повідомлень або через мережу Інтернет;».
 
Відхилено   прийняття, формування та передачу інформації про виклики екстреної медичної допомоги;
 
114. інформаційну підтримку та координацію дій бригад екстреної медичної допомоги і закладів охорони здоров’я щодо надання екстреної медичної допомоги;
 
-89- Джоджик Я.І.
У абзаці третьому частини першої статті 8 проекту:
слово «екстреної» після слова «бригад» замінити словом «швидкої».
 
Враховано частково у абзаці третьому частини першої статті 8 проекту  інформаційну підтримку та координацію дій бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги і закладів охорони здоров’я щодо надання екстреної медичної допомоги.
 
115. координацію дій закладів охорони здоров’я та структурно-функціональних одиниць системи екстреної медичної допомоги з підрозділами аварійно-рятувальних та аварійних служб, правоохоронних органів, у тому числі під час виникнення надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків.
 
-90- Бахтеєва Т.Д.
Абзац четвертий частини першої статті 8 проекту виключити.
 
Враховано      
116. 2. Оперативно-диспетчерська служба центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зобов’язана:
 
   2. Оперативно-диспетчерська служба центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зобов’язана:
 
117. прийняти виклик екстреної медичної допомоги, забезпечити його оброблення та оперативне реагування на такий виклик;
 
-91- Сушкевич В.М.
Абзац другий частини другої статті 8 після слів «екстреної медичної допомоги» доповнити словами «у тому числі у вигляді смс-повідомлень або через мережу Інтернет;».
 
Відхилено   прийняти виклик екстреної медичної допомоги, забезпечити його оброблення та оперативне реагування на такий виклик;
 
118. під час оброблення виклику екстреної медичної допомоги сформувати інформацію про місце події, характер та особливості невідкладного стану людини, вид допомоги, необхідний для такого стану, та повідомити про це абонента, який зробив виклик екстреної медичної допомоги;
 
-92- Джоджик Я.І.
У абзаці третьому частини другої статті 8 проекту:
слово «екстреної» замінити словом «швидкої».
 
Відхилено   під час оброблення виклику екстреної медичної допомоги сформувати інформацію про місце події, характер та особливості невідкладного стану людини, вид допомоги, необхідний для усунення негативних наслідків такого стану для здоров’я людини, та повідомити про це абонента, який здійснив виклик екстреної медичної допомоги;
 
119. передати інформацію про виклик екстреної медичної допомоги, характер та особливості невідкладного стану людини бригаді екстреної медичної допомоги, а також, у разі необхідності, підрозділам аварійно-рятувальних, аварійних служб, правоохоронних органів;
 
-93- Бахтеєва Т.Д.
Абзац четвертий частини другої статті 8 проекту викласти у такій редакції:
«передати інформацію про виклик екстреної медичної допомоги, характер та особливості невідкладного стану людини станції екстреної (швидкої) медичної допомоги та відповідній бригаді екстреної (швидкої) медичної допомоги;».
 
Враховано   передати станції екстреної (швидкої) медичної допомоги та відповідній бригаді екстреної (швидкої) медичної допомоги інформацію про виклик екстреної медичної допомоги, характер та особливості невідкладного стану людини;
 
    -94- Джоджик Я.І.
У абзаці четвертому частини другої статті 8 проекту слово «екстреної» замінити словом «швидкої».
 
Враховано частково у абзаці четвертому частини другої статті 8 проекту   
120. визначити заклад охорони здоров'я, до якого бригада екстреної медичної допомоги повинна здійснити перевезення пацієнта у невідкладному стані, передати цю інформацію бригаді екстреної медичної допомоги та такому закладу;
 
-95- Бахтеєва Т.Д.
Абзац п’ятий частини другої статті 8 проекту після слова «екстреної» доповнити словом « (швидкої)».
 
Враховано   визначити заклад охорони здоров'я, до якого бригада екстреної (швидкої) медичної допомоги здійснюватиме перевезення пацієнта у невідкладному стані, передати цю інформацію бригаді екстреної (швидкої) медичної допомоги і такому закладу;
 
121. здійснювати інформаційний супровід надання екстреної медичної допомоги та прийняти інформацію про результат її надання на місці події, під час перевезення та прибуття пацієнта до закладу охорони здоров’я;
 
   здійснювати інформаційний супровід надання екстреної медичної допомоги та прийняти інформацію про результат її надання на місці події, під час перевезення та прибуття пацієнта до закладу охорони здоров’я;
 
122. здійснювати оперативну інформаційно-консультативну підтримку звернень населення за медичною допомогою;
 
   здійснювати оперативну інформаційно-консультативну підтримку звернень населення за медичною допомогою;
 
123. оперативно забезпечувати виїзну консультативну медичну допомогу за зверненнями закладів охорони здоров'я.
 
   оперативно забезпечувати виїзну консультативну медичну допомогу за зверненнями закладів охорони здоров'я.
 
124. 3. Для забезпечення оброблення викликів екстреної медичної допомоги оперативно-диспетчерська служба центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф має право використовувати інформацію, що міститься у базах даних операторів телекомунікацій, зокрема:
 
-96- Бахтеєва Т.Д.
Частину третю статті 8 проекту викласти у такій редакції:
«3. Використання, збирання, обробка, накопичення, зберігання, передача, поширення, знищення, надання доступу до інформації про виклики екстреної медичної допомоги здійснюється у порядку, встановленому законом.».
 
Враховано   3. Використання, збирання, оброблення, накопичення, зберігання, передача, поширення, знищення, надання доступу до інформації про виклики екстреної медичної допомоги здійснюються в порядку, встановленому законом.
 
    -97- Кармазін Ю.А.
До абзацу першого частини третьої статті 8 проекту:
«У частині третій статті 8 виключити слово «зокрема» і далі – за текстом.».
 
Відхилено у зв’язку зі зміною редакції частини третьої   
125. для абонента фіксованого телефонного зв’язку — абонентський номер, прізвище, ім’я, по батькові, найменування та адресу;
 
      
126. для абонента рухомого (мобільного) зв’язку — абонентський номер та місцезнаходження на момент здійснення екстреного виклику.
 
      
127. 4. Інформація про виклик екстреної медичної допомоги, абонента, який його здійснив, та аудіозапис такого виклику підлягають зберіганню у порядку, визначеному законодавством України.
 
-98- Бахтеєва Т.Д.
Частину четверту статті 8 проекту викласти у такій редакції:
«4. Інформація про виклик екстреної медичної допомоги, абонента, який його здійснив, та аудіозапис такого виклику і реагування на нього оперативно-диспетчерською службою підлягають зберіганню протягом трьох років. Знищення такої інформації здійснюється відповідно до вимог закону.».
 
Враховано   4. Інформація про виклик екстреної медичної допомоги, абонента, який його здійснив, та аудіозапис такого виклику і реагування на нього оперативно-диспетчерською службою підлягають зберіганню протягом трьох років. Знищення такої інформації здійснюється відповідно до закону.
 
128. 5. Маршрутизація викликів екстреної медичної допомоги здійснюється у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері зв'язку за погодженням з центральним органом виконавчої у сфері охорони здоров'я.
 
-99- Бахтеєва Т.Д.
У частині п’ятій статті 8 проекту слова «за погодженням з центральним органом виконавчої у сфері охорони здоров'я» замінити словами «за поданням центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я».
 
Враховано   5. Маршрутизація викликів екстреної медичної допомоги здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зв'язку, за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я.
 
129. 6. Нормативи навантаження та кваліфікаційні вимоги до диспетчерів оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, а також табелі оснащення оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
 
   6. Нормативи навантаження та кваліфікаційні вимоги до диспетчерів оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, а також табелі оснащення оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.
 
130. 7. Правила передачі інформації про виклик екстреної медичної допомоги та правила направлення бригади екстреної медичної допомоги на місце події визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
-100- Бахтеєва Т.Д.
Частину сьому статті 8 проекту викласти у такій редакції:
«7. Порядок інформування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги про виклик екстреної медичної допомоги та порядок їх направлення на місце події визначаються Кабінетом Міністрів України з урахуванням вимог закону про захист персональних даних.».
 
Враховано   7. Порядок інформування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги про виклик екстреної медичної допомоги та порядок їх направлення на місце події визначаються Кабінетом Міністрів України з урахуванням вимог закону про захист персональних даних.
 
    -101- Джоджик Я.І.
У частині сьомій статті 8 проекту слово «екстреної» після слова «бригади» замінити словом «швидкої».
 
Враховано частково у частині сьомій статті 8 проекту   
    -102- Карпук В.Г.
До статті 8 проекту:
«Замінити назву статті 8 та викласти в такій редакції:
«Державна служба екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»
1. Державна служба екстреної медичної допомоги та медицини катастроф є закладом охорони здоров’я, представлена територіальними центрами, основним завданням яких є забезпечення організації та надання екстреної медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях (далі – Центр).
2. Центр має статус юридичної особи та самостійний баланс.
3. Типове положення про Центр затверджується Кабінетом міністрів України.
4. Центр забезпечує:
координацію дії бригад швидкої медичної допомоги та закладів охорони здоров’я щодо надання екстреної медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях;
взаємодію з органами виконавчої влади, аварійно-рятувальними службами, установами та організаціями;
надання консультативної медичної допомоги;
навчання немедичних працівників Системи;
ведення статистичного обліку та звітності;
розрахунок та планування сил та засобів призначених для ліквідації медичних наслідків надзвичайних ситуацій.
5. Матеріально-технічна база Центру включає: будівлі, споруди, медичне обладнання, вироби медичного призначення, засоби зв’язку, транспортні засоби та інші матеріальні цінності передані органами уповноваженими управляти спільним майном громадян відповідних адміністративних територіальних одиниць у порядку визначеному Законом.
6. Майно Центру закріплюється за ним на правах оперативного управління та використовується виключно для виконання завдань передбачених цим Законом.».
 
Відхилено    
    -103- Павловський А.М.
До статті 8 проекту:
«Змінити назву та викласти її в такій редакції – «Державна служба екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»
1. Державна служба екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» є закладом охорони здоров’я, представлена територіальними центрами, основними завданнями яких є забезпечення організації та надання екстреної медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях (далі – Центр).
2. Центр має статус юридичної особи та самостійний баланс.
3. Типове положення про Центр затверджується Кабінетом міністрів України
4. Центр забезпечує:
координацію дії бригад швидкої медичної допомоги та закладів охорони здоров’я щодо надання екстреної медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях;
взаємодію з органами виконавчої влади, аварійно-рятувальними службами, установами та організаціями;
надання консультативної медичної допомоги;
навчання немедичних працівників Системи, навчальних закладів, тощо;
ведення статистичного обліку та звітності;
розрахунок та планування сил та засобів призначених для ліквідації медичних наслідків надзвичайних ситуацій.
5. Матеріально-технічна база Центру включає: будівлі, споруди, медичне обладнання, вироби медичного призначення, засоби зв’язку, транспортні засоби та інші матеріальні цінності передані органами уповноваженими управляти спільним майном громад відповідних адміністративних територіальних одиниць у порядку визначеному Законом.
6. Майно Центру закріплюється за ним на правах оперативного управління та використовується виключно для виконання завдань передбачених цим Законом.».
 
Відхилено    
131. Стаття 9. Станція екстреної медичної допомоги
 
-104- Бахтеєва Т.Д.
У назві та тексті статті 9 проекту слова «станція екстреної медичної допомоги» та «бригада екстреної медичної допомоги» у всіх відмінках та формах числа замінити словами відповідно «станція екстреної (швидкої) медичної допомоги» та «бригада екстреної (швидкої) медичної допомоги» у відповідних відмінках та формах числа.
 
Враховано   Стаття 9. Станція екстреної (швидкої) медичної допомоги
 
    -105- Джоджик Я.І.
У статті 9 проекту:
слова «Станція екстреної медичної допомоги» у всіх відмінках скрізь по тексту замінити на «Станція швидкої медичної допомоги»;
слова «бригад екстреної медичної допомоги» у всіх відмінках скрізь по тексту замінити на «бригад швидкої медичної допомоги»;
слова «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» у назві та по тексту статті у всіх відмінках замінити словами «Територіальний центр швидкої медичної допомоги та медицини катастроф».
 
Враховано частково у назві та тексті статті 9 проекту   
132. 1. Станція екстреної медичної допомоги є закладом охорони здоров’я, основним завданням якого є забезпечення постійної готовності бригад екстреної медичної допомоги до надання екстреної медичної допомоги відповідно до положень цього Закону у цілодобовому режимі та координація їх діяльності з оперативно-диспетчерською службою центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на території відповідної адміністративної одиниці.
 
   1. Станція екстреної (швидкої) медичної допомоги є закладом охорони здоров’я, основне завдання якого – забезпечення постійної готовності бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги до надання екстреної медичної допомоги відповідно до положень цього Закону у цілодобовому режимі та координація їх діяльності з оперативно-диспетчерською службою центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на території відповідної адміністративної одиниці.
 
133. 2. Станція екстреної медичної допомоги може мати статус юридичної особи або відокремленого підрозділу центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
 
   2. Станція екстреної (швидкої) медичної допомоги може мати статус юридичної особи або відокремленого підрозділу центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
 
134. 3. Типове положення про станцію екстреної медичної допомоги та бригаду екстреної медичної допомоги затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   3. Типове положення про станцію екстреної (швидкої) медичної допомоги та бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
135. 4. Рішення про утворення та припинення станції екстреної медичної допомоги приймається у порядку та в межах повноважень, визначених законом, органами місцевого самоврядування з урахуванням положень цього Закону.
 
   4. Рішення про утворення та припинення станції екстреної (швидкої) медичної допомоги приймається у порядку та в межах повноважень, визначених законом, органами місцевого самоврядування з урахуванням положень цього Закону.
 
136. 5. Матеріально-технічна база станції екстреної медичної допомоги включає будівлі, споруди, медичне обладнання, вироби медичного призначення, засоби зв’язку, транспортні засоби та інші матеріальні цінності, передані органами, уповноваженими управляти спільним майном територіальних громад відповідної адміністративно-територіальної одиниці у порядку, визначеному законом.
 
   5. Матеріально-технічна база станції екстреної (швидкої) медичної допомоги включає будівлі, споруди, медичне обладнання, вироби медичного призначення, засоби зв’язку, транспортні засоби та інші матеріальні цінності, передані органами, уповноваженими управляти спільним майном територіальних громад відповідної адміністративно-територіальної одиниці, у порядку, визначеному законом.
 
137. 6. Майно станції екстреної медичної допомоги, яка є юридичною особою, закріплюється за нею на праві оперативного управління та використовується виключно для виконання завдань, передбачених цим Законом.
 
-106- Павловський А.М.
До статті 9 проекту:
«Змінити та викласти в такій редакції – «Оперативно-диспетчерська служба»
1. Оперативно-диспетчерська служба – структурний підрозділ, який за допомогою телекомунікаційних мереж, програмних, технічних та інших засобів забезпечує у цілодобовому режимі:
прийняття, формування, та передачу інформації про виклики екстреної медичної допомоги;
інформаційну підготовку та координацію дій швидкої медичної допомоги і закладів охорони здоров’я щодо надання своєчасної екстреної медичної допомоги;
координацію дій закладів охорони здоров’я та структурно-функціональних одиниць Системи з підрозділами аварійно-рятувальних служб, правоохоронних органів, у тому числі під час ліквідації медичних наслідків при надзвичайних ситуаціях.
У нових пунктах та положеннях нової статті №9 вилучити назву «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.».
 
Відхилено   6. Майно станції екстреної (швидкої) медичної допомоги, яка є юридичною особою, закріплюється за нею на праві оперативного управління та використовується виключно для виконання завдань, передбачених цим Законом.
 
138. Стаття 10. Відділення екстреної медичної допомоги
 
-107- Джоджик Я.І.
У назві та тексті статті 10 проекту слова «відділення екстреної медичної допомоги» у всіх відмінках замінити словами «відділення невідкладної медичної допомоги».
 
Враховано частково у назві та тексті статті 10 проекту  Стаття 10. Відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги
 
    -108- Павловський А.М.
До назви статті 10 проекту:
«Змінити назву статті та викласти в такій редакції: – «Відділення невідкладної медичної допомоги».».
 
Враховано частково у назві статті 10 проекту   
139. 1. Відділення екстреної медичної допомоги є структурним підрозділом багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування, в якому у цілодобовому режимі забезпечується надання екстреної медичної допомоги пацієнтам, доставленим бригадами екстреної медичної допомоги чи іншими особами, а також пацієнтам, які звернулися за наданням такої допомоги чи іншої невідкладної медичної допомоги особисто.
 
-109- Бахтеєва Т.Д.
У частині першій статті 10 проекту слова «інтенсивного лікування» виключити.
 
Враховано   1. Відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги є структурним підрозділом багатопрофільної лікарні, в якому у цілодобовому режимі забезпечується надання екстреної медичної допомоги пацієнтам, доставленим бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги чи іншими особами, та пацієнтам, які звернулися за наданням такої допомоги чи іншої невідкладної медичної допомоги особисто.
 
    -110- Джоджик Я.І.
У частині першій статті 10 проекту слово «екстреної» після слова «бригадами» замінити словом «швидкої».
 
Враховано частково у частині першій статті 10 проекту   
    -111- Павловський А.М.
До частини першої статті 10 проекту:
«У пункті 1 статті 10 вилучити «екстреної медичної допомоги» та замінити на «невідкладної медичної допомоги», вилучити «бригадами екстреної» та вставити «бригадами швидкої».
 
Враховано частково у частині першій статті 10 проекту   
140. 2. Рішення про організацію відділення екстреної медичної допомоги та забезпечення його функціонування приймається органами влади Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами, іншими органами місцевого самоврядування у порядку та в межах повноважень, визначених законом.
 
-112- Бахтеєва Т.Д.
У частині другій статті 10 проекту слово «забезпечення» виключити.
 
Враховано   2. Рішення про організацію відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги та його функціонування приймається органами влади Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами, іншими органами місцевого самоврядування у порядку та в межах повноважень, визначених законом.
 
    -113- Павловський А.М.
До частини другої статті 10 проекту:
«У пункті 2 статті 10 замінити термін «екстрена» на «невідкладна».
 
Враховано частково у частині другій статті 10 проекту   
141. 3. Єдині вимоги до матеріально-технічного оснащення відділень екстреної медичної допомоги та кваліфікації їх працівників визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я відповідно до вимог цього Закону.
 
-114- Павловський А.М.
До частини третьої статті 10 проекту:
«У пункті 3 статті 10 замінити термін «екстрена» на «невідкладна».
 
Враховано частково у частині третій статті 10 проекту  3. Єдині вимоги до матеріально-технічного оснащення відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги та кваліфікації їх працівників визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, відповідно до вимог цього Закону.
 
142. 4. Типове положення про відділення екстреної медичної допомоги затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
-115- Карпук В.Г.
Частину четверту статті 10 проекту викласти у такій редакції:
«4. Типове положення про відділення екстреної медичної допомоги затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.»
 
Враховано частково у частині четвертій статті 10 проекту  4. Типове положення про відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.
 
    -116- Павловський А.М.
До частини четвертої статті 10 проекту:
«У пункті 4 статті 10 замінити термін «екстрена» на «невідкладна».
 
Враховано частково у частині четвертій статті 10 проекту   
143. Стаття 11. Працівники системи екстреної медичної допомоги
 
   Стаття 11. Працівники системи екстреної медичної допомоги
 
144. 1. Працівниками системи екстреної медичної допомоги відповідно до цього Закону є:
 
   1. Працівниками системи екстреної медичної допомоги відповідно до цього Закону є:
 
145. медичні працівники центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станцій екстреної медичної допомоги, бригад екстреної медичної допомоги, відділень екстреної медичної допомоги, які безпосередньо надають екстрену медичну допомогу та/або забезпечують її надання згідно з положеннями цього Закону;
 
-117- Джоджик Я.І.
У абзаці другому частини першої статті 11 проекту :
слова «центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» замінити словами «територіальних центрів швидкої медичної допомоги та медицини катастроф»;
слова «станцій екстреної медичної допомоги» замінити словами «станцій швидкої медичної допомоги»;
слова «бригад екстреної медичної допомоги» замінити словами «бригад швидкої медичної допомоги»;
слова «відділень екстреної медичної допомоги» замінити словами «відділень невідкладної медичної допомоги».
 
Враховано частково у абзаці другому частини першої статті 11 проекту  медичні працівники центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станцій екстреної (швидкої) медичної допомоги, бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги, які безпосередньо надають екстрену медичну допомогу та/або забезпечують її надання згідно з цим Законом;
 
146. немедичні працівники центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станцій екстреної медичної допомоги, бригад екстреної медичної допомоги, відділень екстреної медичної допомоги, які здійснюють організаційно-технологічне забезпечення надання екстреної медичної допомоги медичними працівниками системи екстреної медичної допомоги.
 
-118- Джоджик Я.І.
У абзаці третьому частини першої статті 11 проекту :
слова «центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» замінити словами «територіальних центрів швидкої медичної допомоги та медицини катастроф»;
слова «станцій екстреної медичної допомоги» замінити словами «станцій швидкої медичної допомоги»;
слова «бригад екстреної медичної допомоги» замінити словами «бригад швидкої медичної допомоги»;
слова «відділень екстреної медичної допомоги» замінити словами «відділень невідкладної медичної допомоги».
 
Враховано частково   немедичні працівники центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станцій екстреної (швидкої) медичної допомоги, бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги, які здійснюють організаційно-технологічне забезпечення надання екстреної медичної допомоги медичними працівниками системи екстреної медичної допомоги.
 
147. 2. Кваліфікаційні та інші вимоги до медичних та інших працівників системи екстреної медичної допомоги визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.
 
   2. Кваліфікаційні та інші вимоги до медичних та інших працівників системи екстреної медичної допомоги визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я.
 
148. 3. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації медичних працівників за державним замовленням для потреб системи екстреної медичної допомоги забезпечується відповідно до закону центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я разом з центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
 
   3. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації медичних працівників за державним замовленням для потреб системи екстреної медичної допомоги забезпечується відповідно до закону центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки.
 
149. 4. Медичні працівники системи екстреної медичної допомоги мають право на:
 
   4. Медичні працівники системи екстреної медичної допомоги мають право на:
 
150. підвищені посадові оклади, надбавки за особливий характер праці, за особливі умови праці, доплати за науковий ступінь, за почесні звання, а також за вислугу років залежно від стажу роботи в державних і комунальних закладах охорони здоров’я, інші надбавки і доплати, премії і винагороди, розмір та порядок встановлення яких визначається Кабінетом Міністрів України;
 
   підвищені посадові оклади, надбавки за особливий характер праці, за особливі умови праці, доплати за науковий ступінь, за почесні звання, а також за вислугу років залежно від стажу роботи в державних і комунальних закладах охорони здоров’я, інші надбавки і доплати, премії і винагороди, розмір та порядок встановлення яких визначається Кабінетом Міністрів України;
 
151. матеріальну допомогу для оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі одного посадового окладу та матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі одного посадового окладу, які встановлюються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
 
   матеріальну допомогу для оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі одного посадового окладу та матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі одного посадового окладу, які встановлюються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
 
152. безоплатне користування житлом з опаленням і освітленням в межах норм, установлених законодавством;
 
-119- Карпук В.Г.
До абзацу четвертого частини четвертої статті 11проекту:
«абз.3 ч.4 ст.11 – виключити.».
 
Враховано      
    -120- Шаров І.Ф.
До абзацу четвертого частини четвертої статті 11 проекту:
«Абзац 3 частини четвертої статті 11 виключити, а саме:
«безоплатне користування житлом з опаленням і освітленням в межах норм, установлених законодавством;».
 
Враховано    
153. соціальні пільги та гарантії, передбачені законодавством про аварійно-рятувальні служби, у випадках, встановлених Кабінетом Міністрів України;
 
   соціальні пільги та гарантії, передбачені законодавством про аварійно-рятувальні служби, у випадках, встановлених Кабінетом Міністрів України;
 
154. обов’язкове страхування, яке забезпечується у порядку, визначеному законом;
 
   обов’язкове страхування, яке забезпечується у порядку, визначеному законом;
 
155. безоплатне забезпечення робочим одягом єдиного зразка у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.
 
-121- Трофименко В.В.
До частини четвертої статті 11 проекту:
«Статтю 11, п.4 доповнити частиною сьомою наступного змісту:
«безоплатне підвищення кваліфікації не рідше одного разу у п’ять років, а також стажування з питань невідкладної медичної допомоги не рідше одного разу у три роки, в тому числі і за кордоном.».
 
Відхилено   безоплатне забезпечення робочим одягом єдиного зразка у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я.
 
156. 5. Працівник системи екстреної медичної допомоги, який входить до складу бригади екстреної медичної допомоги, під час виконання службових обов'язків має право на захист від протиправного посягання на своє життя та здоров'я, який забезпечується відповідно до законодавства.
 
-122- Карпук В.Г.
Шаров І.Ф.
Частину п’яту статті 11 проекту виключити.
 
Відхилено   5. Працівник системи екстреної медичної допомоги, який входить до складу бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги, під час виконання службових обов'язків має право на захист від протиправного посягання на своє життя та здоров'я, який забезпечується відповідно до законодавства.
 
157. Стаття 12. Особи, які зобов'язані надавати першу домедичну допомогу
 
-123- Бахтеєва Т.Д.
У назві і тексті статті 12 проекту слова «перша домедична допомога» у всіх відмінках замінити словами «домедична допомога» у відповідних відмінках.
 
Враховано   Стаття 12. Особи, які зобов'язані надавати домедичну допомогу
 
158. 1. Особами, які зобов'язані надавати першу домедичну допомогу людині у невідкладному стані, є: рятувальники аварійно-рятувальних служб, працівники державної пожежної охорони, працівники органів та підрозділів міліції, фармацевтичні працівники, водії автомобільних транспортних засобів, провідники пасажирських вагонів, бортпровідники та інші особи, які не мають медичної освіти, але за своїми професійними чи службовими обов'язками повинні володіти практичними навичками надання такої допомоги.
 
-124- Бахтеєва Т.Д.
У частині першій статті 12 слова «водії автомобільних транспортних засобів» та «професійними чи» виключити.
 
Враховано   1. Особами, які зобов'язані надавати домедичну допомогу людині у невідкладному стані, є: рятувальники аварійно-рятувальних служб, працівники державної пожежної охорони, працівники органів та підрозділів міліції, фармацевтичні працівники, провідники пасажирських вагонів, бортпровідники та інші особи, які не мають медичної освіти, але за своїми службовими обов'язками повинні володіти практичними навичками надання домедичної допомоги.
 
    -125- Кармазін Ю.А.
У частині першій статті 12 проекту після слів «водії автомобільних транспортних засобів» доповнити словами «на яких здійснюються автомобільні перевезення».
 
Відхилено    
159. 2. Порядок підготовки та підвищення кваліфікації з надання першої домедичної допомоги осіб, які зобов'язані її надавати, визначається Кабінетом Міністрів України.
 
   2. Порядок підготовки та підвищення кваліфікації з надання домедичної допомоги осіб, які зобов'язані її надавати, визначається Кабінетом Міністрів України.
 
160. Стаття 13. Наукове забезпечення діяльності системи екстреної медичної допомоги
 
-126- Кармазін Ю.А.
Статтю 13 виключити, змінивши подальшу нумерацію статей законопроекту.
 
Відхилено   Стаття 13. Наукове забезпечення діяльності системи екстреної медичної допомоги
 
161. 1. Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я разом з центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки сприяють розвиткові наукових досліджень за напрямками «Медицина невідкладних станів» та «Медицина катастроф», у тому числі шляхом замовлення конкретних фундаментальних та/або прикладних наукових досліджень з метою впровадження їх результатів у діяльність системи екстреної медичної допомоги
 
-127- Карпук В.Г.
Шаров І.Ф.
Статтю 13 виключити.
 
Відхилено   1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки, сприяють розвитку наукових досліджень за напрямами «Медицина невідкладних станів» та «Медицина катастроф», у тому числі шляхом замовлення конкретних фундаментальних та/або прикладних наукових досліджень з метою впровадження їх результатів у діяльність системи екстреної медичної допомоги.
 
162. 2. Дослідження, що проводяться науковими установами, навчальними закладами, фінансуються в установленому законодавством України порядку.
 
   2. Дослідження, що проводяться науковими установами, навчальними закладами, фінансуються в установленому законодавством порядку.
 
163. Стаття 14. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення системи екстреної медичної допомоги
 
   Стаття 14. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення системи екстреної медичної допомоги
 
164. 1. Фінансове забезпечення створення, функціонування та розвитку системи екстреної медичної допомоги та її матеріально-технічної бази й іншого майна здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів областей, міста Києва та Севастополя, а також коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і господарювання, а також добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та об'єднань громадян, інших не заборонених законодавством джерел.
 
   1. Фінансове забезпечення створення, функціонування та розвитку системи екстреної медичної допомоги, її матеріально-технічної бази, іншого майна здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів областей, міст Києва та Севастополя, коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і господарювання, а також добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та об'єднань громадян, інших не заборонених законодавством джерел.
 
165. 2. Фінансове забезпечення системи екстреної медичної допомоги за рахунок бюджетних коштів здійснюється відповідно до бюджетного законодавства.
 
   2. Фінансове забезпечення системи екстреної медичної допомоги за рахунок бюджетних коштів здійснюється відповідно до бюджетного законодавства.
 
166. Стаття 15. Відповідальність за порушення законодавства у сфері екстреної медичної допомоги
 
   Стаття 15. Відповідальність за порушення законодавства у сфері надання екстреної медичної допомоги
 
167. 1. Особи, винні у порушенні положень цього Закону, у порядку, встановленому законодавчими актами України, несуть дисциплінарну, адміністративну, кримінальну та цивільно-правову відповідальність за:
 
   1. Особи, винні у порушенні положень цього Закону, у порядку, встановленому законом, несуть дисциплінарну, адміністративну, кримінальну або цивільно-правову відповідальність за:
 
168. ненадання без поважних причин на місці події першої домедичної допомоги або необґрунтована відмова у її наданні;
 
-128- Бахтеєва Т.Д.
У абзаці другому частини першої статті 15 проекту слово «першої» виключити.
 
Враховано   ненадання без поважних причин на місці події домедичної допомоги або необґрунтовану відмову у її наданні;
 
169. ненадання без поважних причин на місці події першої медичної допомоги або необґрунтована відмова у її наданні;
 
-129- Бахтеєва Т.Д.
У абзаці третьому частини першої статті 15 проекту слово «першої» замінити словом «необхідної».
 
Враховано   ненадання без поважних причин на місці події необхідної медичної допомоги або необґрунтовану відмову у її наданні;
 
170. ненадання без поважних причин наявного транспортного засобу для перевезення людини, яка перебуває у невідкладному стані, до найближчого закладу охорони здоров’я, або необґрунтована відмова у його наданні для такого перевезення;
 
-130- Бахтеєва Т.Д.
Абзац четвертий частини першої статті 15 проекту викласти у такій редакції:
«ненадання без поважних причин наявного транспортного засобу для безоплатного перевезення людини, яка перебуває у невідкладному стані, до найближчого до місця події відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги, або необґрунтовану відмову у здійсненні такого перевезення;»
 
Враховано   ненадання без поважних причин наявного транспортного засобу для безоплатного перевезення людини, яка перебуває у невідкладному стані, до найближчого до місця події відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги або необґрунтовану відмову у здійсненні такого перевезення;
 
171. відмову чи незабезпечення надання працівником закладу охорони здоров'я будь-якої форми власності та підпорядкування у прийнятті людини у невідкладному стані та незабезпечення надання такому пацієнту відповідної невідкладної медичної допомоги;
 
-131- Бахтеєва Т.Д.
Абзац четвертий частини першої статті 15 проекту виключити.
 
Враховано      
172. несвоєчасне надання екстреної медичної допомоги або створення перешкод у її наданні;
 
   несвоєчасне надання екстреної медичної допомоги або створення перешкод у її наданні;
 
173. невиконання без поважних причин розпоряджень оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф або бригади екстреної медичної допомоги щодо надання необхідної невідкладної медичної допомоги пацієнту, який перебуває у невідкладному стані, що загрожує життю такого пацієнта;
 
-132- Джоджик Я.І.
У абзаці сьомому частини першої статті 15 проекту:
слова «центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» замінити словами «територіального центру швидкої медичної допомоги та медицини катастроф»;
слово «екстреної» після слова «бригади» замінити словом «швидкої».
 
Враховано частково у абзаці сьомому частини першої статті 15 проекту  невиконання без поважних причин розпоряджень оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф або бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги щодо надання необхідної невідкладної медичної допомоги пацієнту, який перебуває у невідкладному стані, що загрожує життю такого пацієнта;
 
174. відмова у передачі та прийнятті викликів екстреної медичної допомоги.
 
   необґрунтовану відмову у передачі та прийнятті викликів екстреної медичної допомоги.
 
175. 3. Відшкодування моральної та матеріальної шкоди, яка виникла внаслідок ненадання відповідної допомоги або неналежного виконання своїх професійних обов’язків медичними працівниками чи іншими особами у випадках, передбачених цим Законом, здійснюється відповідно до закону.
 
   3. Відшкодування моральної та матеріальної шкоди, заподіяної внаслідок ненадання відповідної допомоги або неналежного виконання своїх професійних обов’язків медичними працівниками чи іншими особами, у випадках, передбачених цим Законом, здійснюється відповідно до закону.
 
176. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
177. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.
 
-133- Баранов В.О.
До пункту 1 Прикінцевих положень проекту:
«Відтермінувати запропонований термін набрання чинності законопроекту, узгодивши його із Законом України від 07.07.2011 № 3611-VІ «Про внесення змін до основ законодавства України про охорону здоров’я», за яким функціонування багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування передбачається з 1 січня 2015 року.».
 
Відхилено у зв’язку зі зміною у тексті проекту терміну «багатопрофільні лікарні інтенсивного лікування» на «багатопрофільні лікарні»  1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року, крім пункту 4 цього розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
    -134- Павловський А.М.
До пункту 1 Прикінцевих положень проекту:
«Змінити пункт 1 Прикінцевих положень:
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2015 року після закінчення терміну дії Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві» від 15.06.2011 № 8603.»
 
Відхилено    
178. 2. Закони та інші нормативно-правові акти до приведення у відповідність із цим Законом застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
-135- Кармазін Ю.А.
До пункту 2 Прикінцевих положень проекту:
«У розділі «Прикінцеві положення» частину другу виключити, змінивши подальшу нумерацію частин цього розділу.».
 
Відхилено   2. Закони та інші нормативно-правові акти до приведення у відповідність із цим Законом застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
179. 3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
180. 3.1. У Бюджетному кодексі України (Відомості Верховної Ради, 2010 р., № 50-51, ст. 572):
 
-136- Баранов В.О.
Пункт 3.1 Прикінцевих положень проекту (щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України) вилучити.
 
Відхилено   1) .у Бюджетному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572):
 
181. у підпункті "а" пункту 3 частини першої статті 89 слова "станції швидкої та невідкладної медичної допомоги" виключити;
 
-137- Джоджик Я.І.
У пункті 3.1 Прикінцевих положень проекту абзац другий вилучити.
 
Відхилено   а) у підпункті "а" пункту 3 частини першої статті 89 слова "станції швидкої та невідкладної медичної допомоги" виключити;
 
182. підпункт "а" пункту 3 частини першої статті 90 після слів "обласного значення" доповнити словами "центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станції екстреної медичної допомоги".
 
-138- Джоджик Я.І.
У абзаці третьому пункту 3.1 Прикінцевих положень проекту:
слова «центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» замінити словами «територіальні центри швидкої медичної допомоги та медицини катастроф»;
слова «станції екстреної медичної допомоги» замінити словами «станції швидкої медичної допомоги».
 
Враховано частково   б) підпункт "а" пункту 3 частини першої статті 90 доповнити словами "центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станції екстреної (швидкої) медичної допомоги";
 
183. 3.2. В Основах законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19 з наступними змінами):
 
-139- Джоджик Я.І.
У пункті 3.2 Прикінцевих положень проекту:
слово «екстреної» після слова «бригад» замінити словом «швидкої»;
слово «екстреної» після слова «відділень» замінити словом «невідкладної».
 
Враховано частково   3) в Основах законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19 із наступними змінами):
 
184. 1) У частині першій статті 3:
 
   а) у частині першій статті 3:
 
185. а) доповнити частину після абзацу шостого абзацами сьомим – дев’ятим у такій редакції:
 
-140- Бахтеєва Т.Д.
У абзаці першому підпункту «а» підпункту 1 пункту 3.2 Прикінцевих положень проекту слово «дев’ятим» замінити словом «восьмим».
 
Враховано   після абзацу шостого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
 
186. "невідкладна медична допомога – невідкладні організаційні, діагностичні та лікувальні заходи, спрямовані на врятування та збереження життя людини у невідкладному стані та мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров'я, які здійснюються медичними працівниками відповідно до їх професійних, службових чи посадових обов’язків;
 
-141- Бахтеєва Т.Д.
Абзац другий підпункту «а» підпункту 1 пункту 3.2 Прикінцевих положень проекту виключити.
 
Враховано      
187. невідкладний стан людини — раптове погіршення фізичного або психічного здоров’я, яке становить пряму та невідворотну загрозу життю та здоров’ю людини або оточуючих її людей, і виникає внаслідок хвороби, травми, отруєння або інших внутрішніх чи зовнішніх причин;
 
   "невідкладний стан людини — раптове погіршення фізичного або психічного здоров’я, яке становить пряму та невідворотну загрозу життю та здоров’ю людини або оточуючих її людей і виникає внаслідок хвороби, травми, отруєння або інших внутрішніх чи зовнішніх причин;
 
188. охорона здоров'я - система заходів, які здійснюються органами державної влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, закладами охорони здоров’я, медичними та фармацевтичними працівниками і громадянами з метою збереження і відновлення фізіологічних і психологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності людини при максимальній біологічно можливій індивідуальній тривалості її життя;".
 
   охорона здоров'я - система заходів, які здійснюються органами державної влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, закладами охорони здоров’я, медичними та фармацевтичними працівниками і громадянами з метою збереження та відновлення фізіологічних і психологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності людини при максимальній біологічно можливій індивідуальній тривалості її життя".
 
189. У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом десятим;
 
-142- Бахтеєва Т.Д.
У абзаці п’ятому підпункту «а» підпункту 1 пункту 3.2 Прикінцевих положень проекту слово «десятим» замінити словом «дев’ятим».
 
Враховано   У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом дев’ятим;
 
190. б) доповнити частину абзацом одинадцятим у такій редакції:
 
-143- Бахтеєва Т.Д.
У абзаці першому підпункту «б» підпункту 1 пункту 3.2 Прикінцевих положень проекту слово «одинадцятим» замінити словом «десятим».
 
Враховано   доповнити абзацом десятим такого змісту:
 
191. "перша домедична допомога – невідкладні дії та організаційні заходи, спрямовані на врятування та збереження життя людини у невідкладному стані та мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров'я, що здійснюються на місці події особами, які не мають медичної освіти, але за своїми професійними чи службовими обов’язками повинні володіти основними практичними навичками з рятування та збереження життя людини, яка перебуває у невідкладному стані, та відповідно до закону зобов’язані здійснювати такі дії та заходи.";
 
-144- Бахтеєва Т.Д.
У абзаці другому підпункту «б» підпункту 1 пункту 3.2 Прикінцевих положень проекту слова «перша» та «професійними чи» виключити.
 
Враховано   "домедична допомога – невідкладні дії та організаційні заходи, спрямовані на врятування та збереження життя людини у невідкладному стані та мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров'я, що здійснюються на місці події особами, які не мають медичної освіти, але за своїми службовими обов’язками повинні володіти основними практичними навичками з рятування та збереження життя людини, яка перебуває у невідкладному стані, та відповідно до закону зобов’язані здійснювати такі дії та заходи";
 
192. 2) пункт "в" статті 10 викласти у такій редакції:
 
   б) пункт "в" статті 10 викласти в такій редакції:
 
193. "в) невідкладно надавати допомогу іншим особам, які знаходяться у загрозливому для їх життя і здоров'я стані;";
 
-145- Кармазін Ю.А.
До абзацу другого підпункту 2 пункту 3.2 Прикінцевих положень проекту:
«У розділі «Прикінцеві положення» у пункті 3.2 частини третьої абзац другий підпункту 2 викласти у такій редакції:
«в) вживати передбачених Законом України «Про екстрену медичну допомогу» заходів для забезпечення надання екстреної медичної допомоги іншим особам, які знаходяться у невідкладному стані;».
 
Враховано   "в) вживати передбачених Законом України «Про екстрену медичну допомогу» заходів для забезпечення надання екстреної медичної допомоги іншим особам, які знаходяться у невідкладному стані";
в) у статті 33:
частину першу викласти в такій редакції:
«Медична допомога надається відповідно до медичних показань професійно підготовленими медичними працівниками, які перебувають у трудових відносинах із закладами охорони здоров'я, що забезпечують надання медичної допомоги згідно з одержаною відповідно до закону ліцензією, та фізичними особами - підприємцями, які зареєстровані та одержали відповідну ліцензію в установленому законом порядку і можуть перебувати з цими закладами у цивільно-правових відносинах»;
частину третю доповнити словами «якщо інше не передбачено законом»;
 
    -146- Бахтеєва Т.Д.
Доповнити пункт 3.2 Прикінцевих положень проекту новим підпунктом 3 у такій редакції:
«3) у статті 33:
частину першу викласти у такій редакції:
«Медична допомога надається відповідно до медичних показань професійно підготовленими медичними працівниками, які перебувають у трудових відносинах із закладами охорони здоров'я, що забезпечують надання медичної допомоги згідно з одержаною відповідно до закону ліцензією, та фізичними особами - підприємцями, які зареєстровані та одержали відповідну ліцензію в установленому законом порядку і можуть перебувати з цими закладами у цивільно-правових відносинах.»;
частину третю доповнити словами «якщо інше не передбачено законом.».
У зв’язку із цим підпункти 3-7 пункту 3.2 Прикінцевих положень вважати пунктами 4-8.
 
Враховано    
194. 3) частину першу статті 35 викласти у такій редакції:
 
   г) частину першу статті 35 викласти в такій редакції:
 
195. "Екстрена медична допомога – невідкладна медична допомога, яка надається медичними працівниками бригад екстреної медичної допомоги та/або медичними працівниками відділень екстреної медичної допомоги відповідно до положень цього Закону.";
 
-147- Бахтеєва Т.Д.
До абзацу другого підпункту 3 пункту 3.2 Прикінцевих положень проекту:
«Абзац другий підпункту 4 пункту 3.2 Прикінцевих положень проекту викласти у такій редакції:
«Екстрена медична допомога – медична допомога, яка полягає у здійсненні медичними працівниками відповідно до закону невідкладних організаційних, діагностичних та лікувальних заходів, спрямованих на врятування та збереження життя людини у невідкладному стані та мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров’я;».
 
Враховано   "Екстрена медична допомога – медична допомога, яка полягає у здійсненні медичними працівниками відповідно до закону невідкладних організаційних, діагностичних та лікувальних заходів, спрямованих на врятування та збереження життя людини у невідкладному стані та мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров’я";
 
196. 4) текст статті 37 викласти у такій редакції:
 
-148- Джоджик Я.І.
У підпункті 4 пункту 3.2 Прикінцевих положень проекту слова «центрами екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» замінити словами «територіальними центрами швидкої медичної допомоги та медицини катастроф».
 
Відхилено   r) текст статті 37 викласти в такій редакції:
 
197. "Медичні працівники зобов'язані надавати невідкладну медичну допомогу при нещасних випадках і гострих захворюваннях.
 
-149- Бахтеєва Т.Д.
До абзацу другого підпункту 4 пункту 3.2 Прикінцевих положень проекту:
«Абзац другий підпункту 5 пункту 3.2 Прикінцевих положень проекту викласти у такій редакції:
«Медичні працівники зобов'язані невідкладно надавати необхідну медичну допомогу при виникненні невідкладного стану людини.».
 
Враховано   "Медичні працівники зобов'язані невідкладно надавати необхідну медичну допомогу при виникненні невідкладного стану людини.
 
    -150- Кармазін Ю.А.
До абзацу другого підпункту 4 пункту 3.2 Прикінцевих положень проекту:
«У розділі «Прикінцеві положення» у пункті 3.2 частини третьої у абзаці другому підпункту 4 слова «при нещасних випадках і гострих захворюваннях» замінити на слова «при виникненні невідкладного стану людини».
 
Враховано    
198. У невідкладних випадках, коли надання медичної допомоги через відсутність медичних працівників на місці неможливе, підприємства, установи, організації та громадяни зобов'язані надавати наявний транспорт для перевезення людини, яка перебуває у невідкладному стані, до найближчого закладу охорони здоров’я. В цих випадках першу домедичну допомогу також повинні надавати співробітники міліції, пожежної охорони, аварійних служб, водії транспортних засобів та представники інших професій, на яких цей обов'язок покладено законодавством і службовими інструкціями.
 
-151- Кармазін Ю.А.
До абзаців третього-п’ятого підпункту 4 пункту 3.2 Прикінцевих положень проекту:
«У розділі «Прикінцеві положення» у пункті 3.2 частини третьої абзаци третій - п’ятий підпункту 4 викласти як один абзац третій такого змісту:
«Організація та забезпечення надання екстреної медичної допомоги громадянам та іншим особам здійснюється відповідно до Закону України «Про екстрену медичну допомогу».
 
Враховано   Організація та забезпечення надання екстреної медичної допомоги громадянам та іншим особам здійснюється відповідно до Закону України «Про екстрену медичну допомогу».
 
199. У разі загрози життю людини, яка перебуває у невідкладному стані медичні працівники та інші громадяни мають право використати будь-який наявний транспортний засіб для проїзду до місця перебування такої людини з метою надання їй невідкладної медичної допомоги або перевезення її до найближчого закладу охорони здоров'я, в якому цій людині може бути надано відповідну медичну допомогу.
 
      
200. Організація та забезпечення надання екстреної медичної допомоги громадянам в екстремальних ситуаціях (стихійне лихо, катастрофи, аварії, масові отруєння, епідемії, епізоотії, радіаційне, бактеріологічне і хімічне забруднення тощо) здійснюється центрами екстреної медичної допомоги та медицини катастроф відповідно до Закону України "Про екстрену медичну допомогу".
 
      
201. Громадянам, які під час невідкладної або екстремальної ситуації брали участь у рятуванні людей і сприяли наданню медичної допомоги, гарантується у разі потреби в порядку, встановленому законодавством, безоплатне лікування та матеріальна компенсація шкоди, заподіяної їх здоров'ю та майну.
 
-152- Кармазін Ю.А.
До абзацу шостого підпункту 4 пункту 3.2 Прикінцевих положень проекту:
«У розділі «Прикінцеві положення» у пункті 3.2 частини третьої в абзаці шостому підпункту 4 слова «матеріальна компенсація» замінити на слова: «відшкодування моральної та майнової» і далі – за текстом..
 
Враховано   Громадянам, які під час невідкладної або екстремальної ситуації брали участь у рятуванні людей і сприяли наданню медичної допомоги, гарантується у разі потреби в порядку, встановленому законодавством, безоплатне лікування та відшкодування моральної та майнової шкоди, заподіяної їх здоров'ю та майну.
 
    -153- Карпук В.Г.
До абзацу шостого підпункту 4 пункту 3.2 Прикінцевих положень проекту:
«Абз.6 підп.4 п.3.2 Прикінцевих положень слова «матеріальна компенсація шкоди» замінити на «відшкодування матеріальної шкоди».
 
Враховано    
202. Відповідальність за несвоєчасне і неякісне забезпечення невідкладною медичною допомогою, що призвело до тяжких наслідків, винні особи несуть відповідальність відповідно до закону.";
 
-154- Бахтеєва Т.Д.
Абзац сьомий підпункту 4 пункту 3.2 Прикінцевих положень проекту викласти у такій редакції:
«За несвоєчасне і неякісне забезпечення необхідною медичною допомогою, що призвело до тяжких наслідків, винні особи несуть відповідальність відповідно до закону.»
 
Враховано   За несвоєчасне і неякісне забезпечення необхідною медичною допомогою, що призвело до тяжких наслідків, винні особи несуть відповідальність відповідно до закону";
 
203. 5) частину другу статті 43 викласти у такій редакції:
 
   д) частину другу статті 43 викласти в такій редакції:
 
204. "Згода пацієнта чи його законного представника на медичне втручання не потрібна лише у випадку наявності ознак прямої загрози життю пацієнта за умови неможливості отримання з об’єктивних причин згоди на таке втручання від самого пацієнта чи його законних представників.";
 
   "Згода пацієнта чи його законного представника на медичне втручання не потрібна лише у разі наявності ознак прямої загрози життю пацієнта за умови неможливості отримання з об’єктивних причин згоди на таке втручання від самого пацієнта чи його законних представників";
 
205. 6) у пункті "н" частини першої статті 77 слова "лікарі (старші лікарі) та середній медичний персонал виїзних бригад станцій і відділень швидкої та невідкладної медичної допомоги, станцій санітарної авіації та відділень планової та екстреної консультативної допомоги" замінити словами "медичні працівники бригад екстреної медичної допомоги центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медичні працівники бригад екстреної медичної допомоги станцій екстреної медичної допомоги, медичні працівники оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медичні працівники відділень невідкладної медичної допомоги";
 
-155- Джоджик Я.І.
У підпункті 6 пункту 3.2 Прикінцевих положень проекту:
слова «бригад екстреної медичної допомоги» замінити словами «бригад швидкої медичної допомоги»;
слова «центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» замінити словами «територіальних центрів швидкої медичної допомоги та медицини катастроф».
 
Враховано частково   е) у пункті "н" частини першої статті 77 слова "лікарі (старші лікарі) та середній медичний персонал виїзних бригад станцій і відділень швидкої та невідкладної медичної допомоги, станцій санітарної авіації та відділень планової та екстреної консультативної допомоги" замінити словами "медичні працівники бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медичні працівники бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги станцій екстреної (швидкої) медичної допомоги, медичні працівники оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медичні працівники відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги";
 
206. 7) у пункті "б" статті 78 слово "першу" замінити словом "відповідну";
 
   є) у пункті "б" частини першої статті 78 слово "першу" замінити словом "відповідну";
 
207. 3.3. Текст статті 6 Закону України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві" від 7 липня 2012 року № 3612-VІ викласти у такій редакції:
 
   13) текст статті 6 Закону України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., №12-12, ст.81) викласти в такій редакції:
 
208. "1. Екстрена медична допомога – невідкладна медична допомога, яка надається медичними працівниками бригад екстреної медичної допомоги та/або медичними працівниками відділень екстреної медичної допомоги.
 
-156- Бахтеєва Т.Д.
Абзац другий пункту 3.3 Прикінцевих положень проекту викласти у такій редакції:
«1. Екстрена медична допомога – медична допомога, яка полягає у здійсненні медичними працівниками відповідно до закону невідкладних організаційних, діагностичних та лікувальних заходів, спрямованих на врятування та збереження життя людини у невідкладному стані та мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров’я.»
 
Враховано   "1. Екстрена медична допомога – медична допомога, яка полягає у здійсненні медичними працівниками відповідно до закону невідкладних організаційних, діагностичних та лікувальних заходів, спрямованих на врятування та збереження життя людини у невідкладному стані та мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров’я.
 
    -157- Джоджик Я.І.
У абзаці другому пункту 3.3 Прикінцевих положень проекту:
слово «екстреної» після слова «бригад» замінити словом «швидкої»;
слово «екстреної» після слова «відділень» замінити словом «невідкладної».
 
Відхилено    
209. 2. Організація надання екстреної медичної допомоги у пілотних регіонах здійснюється шляхом створення у кожному регіоні системи екстреної медичної допомоги, яка складається з центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станцій екстреної медичної допомоги, бригад екстреної медичної допомоги та відділень екстреної медичної допомоги.
 
-158- Джоджик Я.І.
У абзаці третьому пункту 3.3 Прикінцевих положень проекту:
слова «центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» замінити словами «територіального центру швидкої медичної допомоги та медицини катастроф»;
слово «екстреної» після слів «станцій» та «бригад» замінити словом «швидкої»;
слово «екстреної» після слова «відділень» замінити словом «невідкладної».
 
Враховано частково   2. Організація надання екстреної медичної допомоги у пілотних регіонах здійснюється шляхом створення у кожному регіоні системи екстреної медичної допомоги, яка складається з центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станцій екстреної (швидкої) медичної допомоги, бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги та відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги.
 
210. 3. Система екстреної медичної допомоги створюється з урахуванням необхідності забезпечення виконання бригадами екстреної медичної допомоги нормативу прибуття на місце події, який визначається Кабінетом Міністрів України, та їх взаємодії із закладами охорони здоров’я";
 
-159- Джоджик Я.І.
У абзаці четвертому пункту 3.3 Прикінцевих положень проекту:
слово «екстреної» після слова «бригадами» замінити словом «швидкої».
 
Враховано частково   3. Система екстреної медичної допомоги створюється з урахуванням необхідності забезпечення виконання бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги нормативу прибуття на місце події, який визначається Кабінетом Міністрів України, та їх взаємодії із закладами охорони здоров’я";
 
211. 3.4. Абзац другий пункту "а" частини другої статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 17, ст. 122 із наступними змінами) доповнити словами "майно закладів охорони здоров'я системи екстреної медичної допомоги";
 
   7) абзац другий пункту "а" частини другої статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 17, ст. 122; із змінами, внесеними Законом України від 13 січня 2012 року № 4336-VІ) доповнити словами "майно закладів охорони здоров'я системи екстреної медичної допомоги";
 
212. 3.5. У статті 2 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 24, ст. 350 із наступними змінами):
 
   6) у статті 2 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 34, ст. 160; 2011 р., № 44 ст. 463):
 
213. 1) абзац другий частини третьої доповнити словами "заклади охорони здоров’я системи екстреної медичної допомоги";
 
   а) абзац другий частини третьої доповнити словами "заклади охорони здоров’я системи екстреної медичної допомоги";
 
214. 2) частину п’яту після слів "не підлягають приватизації" доповнити словами "заклади охорони здоров’я системи екстреної медичної допомоги";
 
   б) частину п’яту після слів "Не підлягають приватизації" доповнити словами "заклади охорони здоров’я системи екстреної медичної допомоги";
 
215. 3.6. частину другу статті 5 Закону України "Про радіочастотний ресурс" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст.298) доповнити словами "системи екстреної медичної допомоги";
 
-160- Корж В.Т.
До пункту 3.6 Прикінцевих положень проекту:
«пп.3.6 п.3 Перехідних положень вилучити.».
 
Відхилено   9) частину другу статті 5 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 48, ст.526; 2006 р., № 14, ст. 116, № 26, ст. 215, № 30, ст. 358; 2009 р., № 24, ст. 299) доповнити словами "системи екстреної медичної допомоги";
 
216. 3.7. Пункт 3 частини другої статті 39 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 33, ст.471 із наступними змінами) після слова "пов'язаних" доповнити словами "із забезпеченням продуктами нафтопереробки рідкими спеціалізованого санітарного транспорту бригад екстреної медичної допомоги";
 
-161- Джоджик Я.І.
У пункті 3.7 Прикінцевих положень проекту слово «екстреної» після слова «бригад» замінити словом «швидкої».
 
Враховано частково   12) пункт 3 частини другої статті 39 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 33, ст. 471; 2012 р., № 18, ст. 156) після слова "пов'язаних" доповнити словами "із забезпеченням продуктами нафтопереробки рідкими спеціалізованого санітарного транспорту бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги";
 
217. 3.8. У Законі України "Про аварійно-рятувальні служби" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 4, ст. 25 із наступними змінами):
 
   8) у Законі України "Про аварійно-рятувальні служби" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 4, ст. 25; 2001 р., № 9, ст. 38; 2009 р., № 9, ст.117):
 
218. 1) у абзаці десятому статті 1 слова "подання медичної допомоги" замінити словами "надання екстреної медичної допомоги";
 
   а) в абзаці десятому частини першої статті 1 слова "подання медичної допомоги" замінити словами "надання екстреної медичної допомоги";
 
219. 2) частину третю статті 8 викласти у такій редакції:
 
   б) частину третю статті 8 викласти в такій редакції:
 
220. "Особливим видом аварійно-рятувальних служб є служби медицини катастроф, які діють у складі центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф системи екстреної медичної допомоги, що створюється органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування областей, міст Києва та Севастополя відповідно до закону. Основним завданням служб медицини катастроф є надання потерпілим в екстремальних ситуаціях (стихійне лихо, катастрофи, аварії, масові отруєння, епідемії, епізоотії, радіаційне, бактеріологічне та хімічне забруднення тощо) екстреної медичної допомоги. Координацію діяльності центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на випадок виникнення екстремальних ситуацій здійснюють центральна та територіальні координаційні комісії, що утворюються згідно з законодавством. Організаційно-методичне забезпечення діяльності центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я. Типове положення про центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф затверджується Кабінетом Міністрів України.";
 
-162- Джоджик Я.І.
У абзаці другому підпункту 2 пункту 3.8 Прикінцевих положень проекту слова «центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» по тексту у всіх відмінках замінити відповідними словами «територіальний центр швидкої медичної допомоги та медицини катастроф».
 
Відхилено   "Особливим видом аварійно-рятувальних служб є служби медицини катастроф, які діють у складі центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф системи екстреної медичної допомоги, що створюються органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування областей, міст Києва та Севастополя відповідно до закону. Основним завданням служб медицини катастроф є надання потерпілим в екстремальних ситуаціях (стихійне лихо, катастрофи, аварії, масові отруєння, епідемії, епізоотії, радіаційне, бактеріологічне та хімічне забруднення тощо) екстреної медичної допомоги. Координацію діяльності центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на випадок виникнення екстремальних ситуацій здійснюють центральна та територіальні координаційні комісії, що утворюються згідно з законодавством. Організаційно-методичне забезпечення діяльності центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я. Типове положення про центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф затверджується Кабінетом Міністрів України";
 
221. 3.9. У статті 13 Закону України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 40, ст. 337 із наступними змінами):
 
   10) у статті 13 Закону України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 40, ст. 337; 2009 р., № 9, ст.117):
 
222. 1) частину другу і третю викласти у такій редакції:
 
   а) частини другу і третю викласти в такій редакції:
 
223. "Для забезпечення своєчасного надання екстреної медичної допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру громадянам, рятувальникам та особам, які беруть участь у ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі створюються центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, у складі яких діють служби медицини катастроф як особливий вид аварійно-рятувальних служб. Координацію діяльності центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на випадок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру здійснюють спеціальні комісії загальнодержавного (регіонального, місцевого, об'єктового) рівня, що утворюються згідно з цим Законом. Організаційно-методичне забезпечення діяльності центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я.
 
-163- Карпук В.Г.
До абзацу другого підпункту 1 пункту 3.9 Прикінцевих положень проекту
«У ст.13 змін до Закону України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» після слів «своєчасного надання екстреної» додати слово «безоплатної».
 
Відхилено   "Для забезпечення своєчасного надання екстреної медичної допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру громадянам, рятувальникам та особам, які беруть участь у ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі створюються центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, у складі яких діють служби медицини катастроф як особливий вид аварійно-рятувальних служб. Координацію діяльності центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на випадок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру здійснюють спеціальні комісії загальнодержавного (регіонального, місцевого, об'єктового) рівня, що утворюються згідно з цим Законом. Організаційно-методичне забезпечення діяльності центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я.
 
    -164- Джоджик Я.І.
У абзаці другому підпункту 1 пункту 3.9 Прикінцевих положень проекту слова «центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» по тексту у всіх відмінках замінити відповідними словами «територіальний центр швидкої медичної допомоги та медицини катастроф».
 
Відхилено    
224. Типове положення про центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф затверджується Кабінетом Міністрів України.";
 
   Типове положення про центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф затверджується Кабінетом Міністрів України";
 
225. 2) у частині четвертій слова "Державної служби медицини катастроф" замінити словами "центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф";
 
   б) у частині четвертій слова "Державної служби медицини катастроф" замінити словами "центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф";
 
226. 3.10. У Законі України "Про дорожній рух" ( Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст.338 із наступними змінами):
 
   4) у Законі України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст.338; 1999 р., № 19, ст. 173; 2003 р., № 29, ст. 233; 2005 р., № 5, ст.116; 2009 р., № 10-11, ст. 137):
 
227. 1) абзац десятий статті 5 замінити двома абзацами у такій редакції:
 
   а) абзац десятий статті 5 замінити двома абзацами такого змісту:
 
228. "організація та здійснення заходів для своєчасного забезпечення потерпілих внаслідок дорожньо-транспортних пригод екстреною медичною допомогою безпосередньо на місці події та їх транспортування для надання подальшої медичної допомоги до відповідних закладів охорони здоров’я;
 
   "організація та здійснення заходів для своєчасного забезпечення потерпілих внаслідок дорожньо-транспортних пригод екстреною медичною допомогою безпосередньо на місці події та їх транспортування для надання подальшої медичної допомоги до відповідних закладів охорони здоров’я;
 
229. створення умов для виконання бригадами екстреної медичної допомоги встановленого Кабінетом Міністрів України нормативу прибуття бригад екстреної медичної допомоги до пацієнта;".
 
-165- Джоджик Я.І.
У абзаці третьому підпункту 1 пункту 3.10 Прикінцевих положень проекту слова «екстреної» замінити словами «швидкої».
 
Враховано частково   створення умов для виконання бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги встановленого Кабінетом Міністрів України нормативу прибуття бригад (швидкої) екстреної медичної допомоги до пацієнта".
 
230. У зв’язку із цим абзаци одинадцятий - п’ятнадцятий вважати абзацами дванадцятим - шістнадцятим;
 
   У зв’язку з цим абзаци одинадцятий - п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим - шістнадцятим;
 
231. 2) в абзаці шістнадцятому статті 9 слова "швидкої медичної"замінити словами "екстреної медичної допомоги";
 
-166- Джоджик Я.І.
У пункті 3.10 Прикінцевих положень підпункт 2 вилучити.
 
Відхилено   б) в абзаці шістнадцятому статті 9 слова "швидкої медичної" замінити словами "екстреної медичної допомоги";
 
232. 3) у статті 14:
 
   в) у статті 14:
 
233. доповнити частину третю після абзацу третього новим абзацом у такій редакції:
 
   частину третю після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
 
234. "своєчасне забезпечення екстреною медичною допомогою;".
 
   "своєчасне забезпечення екстреною медичною допомогою".
 
235. У зв’язку із цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;
 
   У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;
 
236. частину п’яту доповнити новими абзацами у такій редакції:
 
   частину п’яту доповнити абзацами п’ятим та шостим такого змісту:
 
237. "не створювати перешкод для проїзду спеціалізованого санітарного транспорту бригад екстреної медичної допомоги, який рухається з включеними проблисковим маячком та спеціальним звуковим сигналом;
 
-167- Джоджик Я.І.
У абзаці шостому підпункту 3 пункту 3.10 Прикінцевих положень проекту слова «екстреної» замінити словами «швидкої».
 
Враховано частково   "не створювати перешкод для проїзду спеціалізованого санітарного транспорту бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, який рухається з включеними проблисковим маячком та спеціальним звуковим сигналом;
 
238. у випадках, визначених Законом України "Про екстрену медичну допомогу", надавати необхідну першу домедичну допомогу та вживати всіх можливих заходів для забезпечення надання екстреної медичної допомоги, у тому числі потерпілим внаслідок дорожньо-транспортних пригод.";
 
-168- Бахтеєва Т.Д.
У абзаці сьомому підпункту 3 пункту 3.10 Прикінцевих положень проекту слово «першу» виключити.
 
Враховано   у випадках, визначених Законом України "Про екстрену медичну допомогу", надавати необхідну домедичну допомогу та вживати всіх можливих заходів для забезпечення надання екстреної медичної допомоги, у тому числі потерпілим внаслідок дорожньо-транспортних пригод";
 
239. частину шосту після слів "дорожньо-експлуатаційних служб" доповнити словами "та бригад екстреної медичної допомоги";
 
-169- Джоджик Я.І.
У абзаці восьмому підпункту 3 пункту 3.10 Прикінцевих положень проекту слова «екстреної» замінити словами «швидкої».
 
Враховано частково   частину шосту після слів "дорожньо-експлуатаційних служб" доповнити словами "та бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги";
 
240. 4) друге речення частини п’ятої статті 15 доповнити словами "центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я";
 
   г) друге речення частини п’ятої статті 15 доповнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я";
 
241. 5) частину п’яту статті 24 після слова "пригода" викласти у такій редакції:
 
-170- Бахтеєва Т.Д.
Підпункт 5 пункту 3.10 Прикінцевих положень проекту викласти у такій редакції:
«5) частину п’яту статті 24 після слова «пригода» доповнити словами «або несвоєчасне забезпечення екстреною медичною допомогою людини, яка перебуває у невідкладному стані;»
 
Враховано   r) частину п’яту статті 24 після слова «пригода» доповнити словами «або несвоєчасне забезпечення екстреною медичною допомогою людини, яка перебуває у невідкладному стані»;
 
242. "Власники доріг, вулиць та залізничних переїздів, керівні працівники дорожньо-експлуатаційних організацій несуть відповідальність, в тому числі і кримінальну, якщо дорожньо-транспортна пригода або несвоєчасне забезпечення екстреною медичною допомогою людини, яка перебуває у невідкладному стані, сталися з їх вини.";
 
      
243. 6) у другому реченні частини першої статті 25 слова "для виклику служб швидкої медичної допомоги" замінити словами "для виклику екстреної медичної допомоги";
 
   д) у другому реченні частини першої статті 25 слова "для виклику служб швидкої медичної допомоги" замінити словами "для виклику екстреної медичної допомоги";
 
244. 7) у частині четвертій статті 26-1 слова "швидкої медичної допомоги" замінити словами "спеціалізованих санітарних автомобілів екстреної медичної допомоги";
 
-171- Джоджик Я.І.
У підпункті 7 пункту 3.10 Прикінцевих положень проекту слова «екстреної» замінити словами «швидкої».
 
Враховано частково   е) у частині четвертій статті 26-1 слова "швидкої медичної допомоги" замінити словами "спеціалізованих санітарних автомобілів бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги";
 
245. 9) статтю 47 викласти у такій редакції:
 
-172- Бахтеєва Т.Д.
У абзаці першому підпункту 9 та абзаці першому підпункту 10 пункту 3.10 Прикінцевих положень проекту цифри «9» і «10» замінити відповідно цифрами «8» і «9».
 
Враховано   є) статтю 47 викласти в такій редакції:
 
246. "Стаття 47. Організація медичного забезпечення безпеки дорожнього руху
 
   "Стаття 47. Організація медичного забезпечення безпеки дорожнього руху
 
247. Організація забезпечення потерпілих під час дорожньо-транспортних пригод екстреною медичною допомогою та іншою невідкладною медичною допомогою здійснюється відповідно до Закону України "Про екстрену медичну допомогу" та планів, які щорічно розробляються та затверджуються обласними державними адміністраціями за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я та відповідними підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України.
 
-173- Бахтеєва Т.Д.
У абзаці третьому підпункту 8 пункту 3.10 Прикінцевих положень проекту слова «та іншою невідкладною медичною допомогою» виключити.
 
Враховано   Організація забезпечення потерпілих під час дорожньо-транспортних пригод екстреною медичною допомогою здійснюється відповідно до Закону України "Про екстрену медичну допомогу" та планів, які щорічно розробляються та затверджуються обласними державними адміністраціями за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, та відповідними підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України.
 
248. Забезпечення потерпілих внаслідок дорожньо-транспортних пригод та інших учасників дорожнього руху екстреною медичною допомогою та іншою невідкладною медичною допомогою здійснюється закладами охорони здоров’я, які відповідно до затверджених планів закріплені за конкретними ланками автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів та мають можливість для надання такої допомоги у цілодобовому режимі.
 
-174- Бахтеєва Т.Д.
У абзаці четвертому підпункту 8 пункту 3.10 Прикінцевих положень проекту слово «невідкладною» виключити.
 
Враховано   Забезпечення потерпілих внаслідок дорожньо-транспортних пригод та інших учасників дорожнього руху екстреною медичною допомогою та іншою медичною допомогою здійснюється закладами охорони здоров’я, які відповідно до затверджених планів закріплені за конкретними ланками автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів та мають можливість для надання такої допомоги у цілодобовому режимі.
 
249. На ділянках доріг, вулиць та залізничних переїздах встановлюються відповідні дорожні знаки з інформацією про найближчий заклад охорони здоров’я, який може забезпечити надання екстреної медичної допомоги або іншої невідкладної медичної допомоги, напрямок руху та відстань до неї, виклику екстреної медичної допомоги 103 або за єдиним телефонним номером виклику екстреної допомоги 112.
 
-175- Бахтеєва Т.Д.
Абзац п’ятий підпункту 8 пункту 3.10 Прикінцевих положень проекту викласти у такій редакції:
«На ділянках доріг, вулиць та залізничних переїздах встановлюються відповідні дорожні знаки з інформацією про найближчий заклад охорони здоров’я, який може забезпечити надання екстреної медичної допомоги або іншої медичної допомоги, напрямок руху та відстань до нього, а також інформація про телефонні номери виклику екстреної медичної допомоги 103 та екстреного виклику 112.».
 
Враховано   На ділянках доріг, вулиць та залізничних переїздах встановлюються відповідні дорожні знаки з інформацією про найближчий заклад охорони здоров’я, який може забезпечити надання екстреної медичної допомоги або іншої медичної допомоги, напрямок руху та відстань до нього, а також інформація про телефонні номери виклику екстреної медичної допомоги 103 та екстреного виклику 112.
 
250. Інші заклади охорони здоров’я, які знаходяться у безпосередній близькості від автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів, повинні бути забезпечені необхідним медичним обладнанням згідно з переліком, що затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я, і позначені дорожнім знаком "Пункт невідкладної медичної допомоги".
 
-176- Бахтеєва Т.Д.
У абзаці четвертому підпункту 8 пункту 3.10 Прикінцевих положень проекту слово «невідкладної» виключити.
 
Враховано   Інші заклади охорони здоров’я, що знаходяться у безпосередній близькості від автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів, мають бути забезпечені необхідним медичним обладнанням згідно з переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, і позначені дорожнім знаком "Пункт медичної допомоги".
 
251. Вказані заклади охорони здоров’я повинні бути обладнані засобами зв'язку. На магістральних автомобільних дорогах закріплені заклади охорони здоров’я та станції екстреної медичної допомоги забезпечуються також системою сигнально-викличного зв'язку.";
 
-177- Джоджик Я.І.
У абзаці сьомому підпункту 9 пункту 3.10 Прикінцевих положень слова «екстреної» замінити словами «швидкої».
 
Враховано частково   Вказані заклади охорони здоров’я мають бути обладнані засобами зв'язку. На магістральних автомобільних дорогах закріплені заклади охорони здоров’я та станції екстреної (швидкої) медичної допомоги забезпечуються також системою сигнально-викличного зв'язку";
 
252. 10) У статті 48:
 
   ж) у статті 48:
 
253. у частині першій слова "практичними навичками подання першої медичноої допомоги" замінити словами "практичними навичками з надання першої домедичної допомоги";
 
-178- Бахтеєва Т.Д.
У абзаці другому підпункту 9 пункту 3.10 Прикінцевих положень проекту слова «практичними навичками з надання першої домедичної допомоги» замінити словами «практичними навичками з надання домедичної допомоги».
 
Враховано   у частині першій слова "практичними навичками подання першої медичної допомоги" замінити словами "практичними навичками з надання домедичної допомоги";
 
254. у частині третій слова "подання першої медичної допомоги" замінити словами "надання першої домедичної допомоги";
 
-179- Бахтеєва Т.Д.
У абзаці другому підпункту 9 пункту 3.10 Прикінцевих положень проекту слова «надання першої домедичної допомоги» замінити словами «надання домедичної допомоги».
 
Враховано   у частині третій слова "подання першої медичної допомоги" замінити словами "надання домедичної допомоги";
 
255. 1.11.У Законі України "Про автомобільний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 32, ст. 273; 2009 р., № 10-11, ст. 137; 2011 р., № 18, ст. 128; 2012 р., № 5, ст. 34):
 
-180- Бахтеєва Т.Д.
У абзаці першому пункту 1.11 Прикінцевих положень проекту цифри «1.11.» замінити цифрами «3.11.».
 
Враховано   11) у Законі України "Про автомобільний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 32, ст. 273; 2009 р., № 10-11, ст. 137; 2011 р., № 18, ст. 128; 2012 р., № 5, ст. 34; із змінами, внесеними Законом України від 22 березня 2012 року № 4621-VІ):
 
256. 1) у абзаці шістдесят другому статті 1 та у частині четвертій статті 19 слова "швидка медична допомога" замінити словами "спеціалізований санітарний автомобіль екстреної медичної допомоги";
 
-181- Джоджик Я.І.
У першому підпункті пункту 3.11 Прикінцевих положень проекту слово «екстреної» замінити словом «швидкої».
 
Відхилено   а) в абзаці шістдесят другому статті 1 та у частині четвертій статті 19 слова "швидка медична допомога" замінити словами "спеціалізований санітарний автомобіль екстреної медичної допомоги";
 
257. 2) у абзаці шостому частини першої статті 34 слова "першої медичної допомоги" замінити словами "першої домедичної допомоги";
 
-182- Бахтеєва Т.Д.
Підпункт 2 пункту 3.11 Прикінцевих положень проекту викласти у такій редакції:
«2) у абзаці шостому частини першої статті 34 слова "першої медичної допомоги" замінити словами " домедичної допомоги";».
 
Враховано   б) в абзаці шостому частини першої статті 34 слова "першої медичної допомоги" замінити словами "домедичної допомоги";
 
258. 3.12. У пункті 24 статті 10 Закону України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р. № 4, ст. 20 із наступними змінами):
 
-183- Бахтеєва Т.Д.
Пункт 3.12 Прикінцевих положень проекту викласти у такій редакції:
«3.12. Пункт 24 статті 10 Закону України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р. № 4, ст. 20 із наступними змінами) викласти у такій редакції:
«24) надавати у межах наявних можливостей особам, які потерпіли від правопорушень і нещасних випадків або перебувають у безпорадному чи небезпечному для життя і здоров'я стані, у тому числі неповнолітнім, які залишились без опікування, домедичну допомогу та іншу допомогу, а також, у разі необхідності, вживати передбачених Законом України "Про екстрену медичну допомогу" заходів для забезпечення надання зазначеним особам екстреної медичної допомоги;».
 
Враховано   2) пункт 24 частини першої статті 10 Закону України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р. № 4, ст. 20; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 36, ст. 526; 2000 р., № 10, ст.79) викласти в такій редакції:
"24) надавати у межах наявних можливостей особам, які потерпіли від правопорушень і нещасних випадків або перебувають у безпорадному чи небезпечному для життя і здоров'я стані, у тому числі неповнолітнім, які залишилися без опікування, домедичну допомогу та іншу допомогу, а також у разі необхідності вживати передбачених Законом України "Про екстрену медичну допомогу" заходів для забезпечення надання зазначеним особам екстреної медичної допомоги";
 
259. 1) у абзаці п’ятому частини п’ятої статті 5 слово "медичної" замінити словами "першої домедичної допомоги, невідкладної медичної допомоги";
 
      
260. 2) пункт 24 статті 10 викласти у такій редакції:
 
      
261. "24) надавати у межах наявних можливостей особам, які потерпіли від правопорушень і нещасних випадків або перебувають у безпорадному чи небезпечному для життя і здоров'я стані, у тому числі неповнолітнім, які залишились без опікування, першу домедичну допомогу та іншу допомогу, а також, у разі необхідності, вживати передбачених Законом України "Про екстрену медичну допомогу" заходів для забезпечення надання зазначеним особам екстреної медичної допомоги;";
 
      
262. 3.13. У частині п’ятій статті 18 Закону України "Про пожежну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 5, ст. 21)слова "організувати надання першої медичної допомоги потерпілим" замінити словами "організувати надання екстреної медичної допомоги потерпілим та, у разі необхідності і наявності можливості, надати першу домедичну допомогу потерпілим на місці події".
 
-184- Бахтеєва Т.Д.
У пункті 3.13 Прикінцевих положень проекту слово «першу» виключити.
 
Враховано   5) у частині п’ятій статті 18 Закону України "Про пожежну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 5, ст. 21)слова "організувати надання першої медичної допомоги потерпілим" замінити словами "організувати надання екстреної медичної допомоги потерпілим та у разі необхідності і наявності можливості надати першу домедичну допомогу потерпілим на місці події";
14) у пункті 5 частини першої статті 1 Закону України «Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112» слова «служби швидкої медичної допомоги» замінити словами «інших закладів охорони здоров’я системи екстреної медичної допомоги».
 
    -185- Бахтеєва Т.Д.
Прикінцеві положення проекту слово «першу» доповнити пунктом 3.14 у такій редакції:
«3.14. У пункті 5 частини першої статті 1 Закону України «Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112» від 13 березня 2012 року № 4499-VІ слова «служби швидкої медичної допомоги» замінити словами «інших закладів охорони здоров’я системи екстреної медичної допомоги».
 
Враховано    
263. 4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
   4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня, наступного за днем опублікування цього Закону:
 
264. подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;
 
   подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;
 
265. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
266. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади власних нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

   забезпечити приведення відповідними центральними органами виконавчої влади власних нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.