Кількість абзаців - 9 Таблиця поправок


Про внесення змін до статті 15 Закону України ''Про іпотечні облігації" щодо випуску та обігу іпотечних облігацій (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
Закон України
 
   ПРОЕКТ
Закон України
 
1. Про внесення зміни до статті 15 Закону України "Про іпотечні облігації" щодо випуску та обігу іпотечних облігацій
 
-1- Кармазін Ю.А.
Назву проекту викласти у такій редакції:
"Про внесення змін до Закону України "Про іпотечні облігації" щодо випуску та обігу іпотечних облігацій"
 
Враховано Системний підхід до врегулювання випуску іпотечних облігацій, потребує внесення змін до інших статтей Закону.  Про внесення змін до Закону України "Про іпотечні облігації" щодо випуску та обігу іпотечних облігацій
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
3. I. Викласти абзац другий частини другої статті 15 Закону України "Про іпотечні облігації" (Відомості Верховної Ради України, 2006, №16, ст.134) у такій редакції:
 
-2- Кармазін Ю.А.
Розділ І проекту викласти у такій редакції:
"І. Внести такі зміни до Закону України «Про іпотечні облігації» (Відомості Верховної Ради України, 2006, №16, ст.134):
 
Враховано   І. Внести до Закону України "Про іпотечні облігації" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 16, ст. 134) такі зміни:
 
4.

 
-3- Кабінет Міністрів України
Вважаємо за необхідне передбачення законопроектом доповнення частини третьої статті 9 Закону України "Про іпотечні облігації" абзацом такого змісту:
"Обслуговуюча установа не може бути пов’язаною особою управителя та/або аудитора (аудиторської фірми)".
Крім того, внесення передбачених законопроектом змін потребує абзац другий частини першої статті 21 Закону.
 
Враховано   1) частину другу статті 9 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Обслуговуюча установа не може бути пов’язаною особою управителя та/або аудитора (аудиторської фірми)";
 
5. "Управитель, емітент та аудитор (аудиторська фірма) не можуть бути пов’язаними особами".
 
-4- Кармазін Ю.А.
Розділ І проекту викласти у такій редакції:
"Частину другу статті 9 доповнити новим абзацом другим такого змісту:
"Обслуговуюча установа не може бути пов’язаною особою з управителем та/або аудитиром (аудиторською фірмою).
Абзац другий частини другої статті 15 викласти у такій редакції :
«Управитель, емітент та аудитор (аудиторська фірма) не можуть бути пов’язаними особами».
3. У абзаці другому частини першої статті 21 виключити слова: «обслуговуюча установа,».
 
Враховано редакційно відповідно до поправки, запропонованої Кабінетом Міністрів України  2) абзац другий частини другої статті 15 викласти в такій редакції:
"Управитель, емітент та аудитор (аудиторська фірма) не можуть бути пов’язаними особами";
3) в абзаці другому частини першої статті 21 слова "обслуговуюча установа" виключити.
 
6. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
7. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
8. 2. Кабінету Міністрів України:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

-5- Кармазін Ю.А.
Частину другу розділу ІІ викласти у такій редакції:
"2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
Враховано частково Поправка передбачає чіткий строк виконання доручення та конкретизує це доручення  2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.