Кількість абзаців - 28 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. (11.08.2000)      (11.08.2000)  
2. Закон України      Закон України  
3. Про внесення змін до деяких законів України   -1- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Назву проекту Закону викласти у такій редакції: "Проект Закону України щодо приведення законів України у відповідність із Законом України "Про аварійно-рятувальні служби"  
Враховано   "Про внесення змін до деяких законів України"  
    -2- Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування
Назва законопроекту має бути конкретною, відбивати суть питання, якому присвячується законопроект  
Враховано    
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      У зв'язку з прийняттям Закону України "Про аварійно-рятувальні служби" Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
5. 1. Внести зміни до таких Законів України:      І. Внести зміни до таких Законів України:  
6. 1. У Гірничому законі України (Відомості Верховної Ради України, 1999р., N50, ст. 433):      1. У Гірничому законі України (Відомості Верховної Ради України, 1999р., N50, ст. 433):  
7. 1) частину першу статті 3 після слів "Про охорону навколишнього природного середовища" доповнити словами "Про аварійно-рятувальні служби";   -3- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Абз. 1 статті 3 після слів "Про охорону навколишнього природного середовища" доповнити словами "Про аварійно-рятувальні служби";  
Враховано   1) частину першу статті 3 після слів "Про охорону навколишнього природного середовища" доповнити словами "Про аварійно-рятувальні служби", "Про цивільну оборону України";  
    -4- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
Частину першу статті 3 після слів "Про охорону навколишнього природного середовища доповнити словами "Про аварійно-рятувальні служби", "Про цивільну оборону України".  
Враховано    
8. 2) у статті 10 слова "Комітет по нагляду за охороною праці" замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони праці";      2) у статті 10 слова "Комітет по нагляду за охороною праці України" замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці";  
9. 3) статтю 22 викласти у такій редакції:      3) статтю 22 викласти в такій редакції:  
10. "Стаття 22. Експертиза проектних рішень з протиаварійного захисту, безпеки проведення гірничих робіт, будівництва та експлуатації гірничих підприємств      "Стаття 22. Експертиза проектних рішень з протиаварійного захисту, безпеки проведення гірничих робіт, будівництва та експлуатації гірничих підприємств  
11. Державна технічна (будівельно-технічна), екологічна та санітарно-гігієнічна експертизи безпеки проведення гірничих робіт, будівництва та експлуатації гірничих підприємств, експертиза проектних рішень з протиаварійного захисту гірничих підприємств проводяться спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони праці, еколого-експертними та спеціалізованими підрозділами чи установами або спеціально створюваними комісіями спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, охорони здоров'я, надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, будівництва, архітектури та житлової політики і місцевими органами виконавчої влади в порядку, встановленому законодавством України";   -5- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Статтю 22 доповнити абзацом другим такого змісту: "Зазначені експертизи проводяться з ціллю визначення відсутності неприпустимого ризику, пов'язаного з можливістю завдання будь-якої шкоди для життя, здоров'я та майна громадян, а також навколишнього природного середовища та об'єктів господарства".  
Враховано з редак-ційними правками  Державна технічна (будівельно-технічна), екологічна та санітарно-гігієнічна експертизи безпеки проведення гірничих робіт, будівництва та експлуатації гірничих підприємств, експертиза проектів з протиаварійного захисту гірничих підприємств проводяться спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці, екологоекспертними та спеціалізованими підрозділами чи установами або спеціально створюваними комісіями спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, охорони здоров'я, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, будівництва, архітектури та житлової політики і місцевими органами виконавчої влади в порядку, встановленому законодавством України. Зазначені у частині першій цієї статті експертизи проводяться з метою визначення відсутності неприпустимого ризику, пов'язаного з можливістю завдання будь-якої шкоди для життя, здоров'я та майна громадян, а також навколишнього природного середовища та об'єктів господарства"; 4) абзаци п'ятий та шостий статті 25 викласти в такій редакції: "порядок обслуговування гірничих підприємств державними аварійно-рятувальними службами; заходи з організації та проведення аварійно-рятувальних робіт";  
    -6- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
У статті 25 абзаци п'ятий та шостий викласти в такій редакції: "порядок обслуговування гірничих підприємств державними аварійно-рятувальними службами; заходи з організації та проведення аварійно-рятувальних робіт";  
Враховано    
    -7- Хазан В.Б.
Назву статті 29 "Гірничорятувальні служби (формування)" та ці слова по всьому тексту Закону замінити на: "аварійно-рятувальні служби (формування)";  
Враховано    
12. 4) частину четверту статті 29 викласти у такій редакції: "Трудова дисципліна працівників гірничорятувальних служб регулюється Статутом про дисципліну працівників спеціальних (воєнізованих) аварійно-рятувальних служб, який затверджується Кабінетом Міністрів України. Працівникам гірничорятувальних служб (формувань) забороняється проводити страйки, а також відмовлятися від виїзду на рятування людей та ліквідацію аварій"   -8- Хазан В.Б.
частину третю та четверту статті 29 викласти в такій редакції: "Положення про гірничорятувальні служби (формування) та їх статути затверджуються відповідними міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади відповідно до їх повноважень. Працівникам гірничорятувальних служб (формувань) забороняється проводити страйки, а також відмовлятися від виїзду на рятування людей та ліквідацію аварій"  
Враховано   5) у статті 29: частину третю та четверту викласти в такій редакції: "Положення про гірничорятувальні служби (формування) та їх статути затверджуються відповідними міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади відповідно до їх повноважень. Працівникам гірничорятувальних служб (формувань) забороняється проводити страйки, а також відмовлятися від виїзду на рятування людей та ліквідацію аварій"; частину шосту викласти в такій редакції: "Для надання екстреної і кваліфікованої медичної допомоги потерпілим внаслідок нещасних випадків на гірничих підприємствах у підрозділах державних аварійно-рятувальних служб (формувань) організовуються аварійно-рятувальні мобільні групи або реанімаційно-протишокові групи"; слова "державні галузеві або регіональні гірничорятувальні служби (формування)" замінити словами "державні воєнізовані аварійно-рятувальні служби (формування)"; 6) у статті 30 друге речення викласти в такій редакції: "Технічний керівник (головний інженер) гірничого підприємства організовує проведення аварійно-рятувальних робіт при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру";  
    -9- Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування
Виключити із запропонованої редакції частини четвертої статті 29 Гірничого закону України текст: "проводити страйки, а також"  
Відхилено    
    -10- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
частину шосту статті 29 вик-ласти в такій редакції: "Для надання екстреної і кваліфікованої медичної допомоги потерпілим внаслідок нещасних випадків на гірничих підприємствах у підрозділах державних аварійно-рятувальних служб (формувань) організовуються аварійно-рятувальні мобільні групи або реанімаційно-протишокові групи";  
Враховано    
    -11- Хазан В.Б.
у статті 29 замінити слова "державні галузеві або регіональні служби (формування)" на "державні воєнізовані аварійно-рятувальні служби (формування)";  
Враховано    
    -12- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
у статті 30 друге речення викласти в такій редакції: "Технічний керівник (головний інженер) гірничого підприємства організовує проведення аварійно-рятувальних робіт при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру";  
Враховано    
13. 5) у частині сьомій статті 48 слово "правонаступником" виключити.      7) у частині сьомій статті 48 слово "правонаступником" виключити; 8) у тексті Закону слова "гірничорятувальні служби (формування)" та "державні галузеві або регіональні служби (формування)" в усіх відмінках замінити відповідно словами "аварійно-рятувальні служби (формування)", "державні воєнізовані аварійно-рятувальні служби (формування)" у відповідних відмінках.  
14. 2. Статтю 25 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999р., N20-21, ст. 190) доповнити новими пунктами 10 і 11 такого змісту:      2. Статтю 25 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999р., N20-21, ст. 190) після пункту 9 доповнити пунктом 10 такого змісту:  
15. "10) вносить пропозиції щодо створення у разі необхідності комунальних аварійно-рятувальних служб, а також координує та контролює їх діяльність та діяльність аварійно-рятувальних служб громадських організацій, їх постійну готовність до проведення аварійно-рятувальних робіт та заходів щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації;   -13- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Пункт 10 статті 25 після слів "запобігання та реагування на надзвичайні ситуації" доповнити словами "на відповідних територіях" з редакційними правками  
Враховано   "10) сприяють діяльності аварійно-рятувальних служб за місцем їх дислокації, під час прямування до зон надзвичайних ситуацій та під час ліквідації надзвичайних ситуацій, зокрема у поданні їм необхідних транспортних та інших матеріальних засобів і послуг";  
    -14- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
Статтю 25 Закону України "Про місцеві державні адмініст-рації" доповнити новим пунктом 10 такого змісту: 10) створюють в установлено-му порядку комунальні аварійно-рятувальні служби; створюють резервний фонд, в тому числі і для ліквідації надзвичайних ситуацій; розробляють та здійснюють заходи щодо матеріально-тех-нічного забезпечення діяльності комунальних аварійно-рятувальних служб; сприяють діяльності аварійно-рятувальних служб за місцем їх дислокації, під час прямування до зон надзвичайних ситуацій та під час ліквідації надзвичайних ситуацій, зокрема у поданні їм необхідних транспортних та інших матеріальних засобів і послуг. У зв'язку з цим пункти 10-12 вважати пунктами 11-13.  
Враховано в Законі України "Про місцеве самовряду-вання в Україні"   
16. 11) організовує в установленому порядку навчання та атестацію особового складу комунальних аварійно-рятувальних служб та аварійно-рятувальних служб громадських організацій".       
17. У зв'язку з цим пункти 10 - 12 вважати пунктами 12 - 14.      У зв'язку з цим пункти 10 - 12 вважати відповідно пунктами 11 - 13.  
18. 3. У Законі України "Про місцеве самоврядування" (Відомості Верховної Ради України, 1997р., N24, ст. 170; 1998р., N48, ст. 292; 1999р., N41, ст. 372; 2000р., N9, ст. 67):   -15- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Пункт 3 Закону України "Про місцеве самоврядування" в назві додати "України"  
Враховано   3. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997р., N24, ст. 170; 1998р., N48, ст. 292; 1999р., N41, ст. 372; 2000р., N9, ст. 67):  
    -16- Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування
Пункт 3 Закону України "Про місцеве самоврядування" в назві додати "України"  
Враховано    
19. 1) частину першу статті 26 доповнити пунктом 52 такого змісту:      1) частину першу статті 26 доповнити пунктом 52 такого змісту:  
20. "52) створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби";      "52) створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби";  
21. 2) пункт "а" частини першої статті 38 доповнити підпунктом 5 такого змісту:      2) пункт "а" частини першої статті 38 доповнити підпунктами 5, 6, 7, 8, 9 такого змісту:  
22. "5) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби, що утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, вирішення питань про чисельність працівників такої служби, витрати на їх утримання, зокрема щодо матеріально-технічного забезпечення їх діяльності, створення для них необхідних житлово-побутових умов";      "5) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби, що утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, вирішення питань про чисельність працівників такої служби, витрати на їх утримання, зокрема щодо матеріально-технічного забезпечення їх діяльності, створення для них необхідних житлово-побутових умов; 6) створення в установленому порядку комунальних аварійно-рятувальних служб; 7) створення резервного фонду, в тому числі і для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; 8) розроблення та здійснення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення діяльності комунальних аварійно-рятувальних служб; 9) організація в установленому порядку навчання особового складу комунальних аварійно-рятувальних служб та аварійно-рятувальних служб громадських організацій".  
23. 3) частину першу статті 43 доповнити пунктом 33 такого змісту:       
24. "33) створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби".       
25. 4. Пункт 1 статті 21 Закону України "Про підприємства в Україні" (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1991р., N24, ст. 272) доповнити абзацом такого змісту:   -17- Шаров І.Ф.
В статті 21 визначити порядок організації обов'язкового обслу-говування аварійно-рятувальни-ми службами підприємств, уста-нов, організацій, що є потенцій-но небезпечними для довкілля  
Враховано   4. Пункт 1 статті 21 Закону України "Про підприємства в Україні" (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1991р., N24, ст. 272) доповнити абзацами такого змісту:  
26. "Підприємства, на яких існує небезпека виникнення надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру, підлягають постійному та обов'язковому обслуговуванню аварійно-рятувальними службами згідно з законодавством України".   -18- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
В п 1 ст.21 Закону України "Про підприємства в Україні" після слова "підприємства" до-повнити словами "усіх форм власності" і далі за текстом  
Відхилено   "На підприємствах, в установах та організаціях із шкідливими та небезпечними умовами праці та підвищеним ризиком виникнення аварій можуть створюватися спеціалізовані об'єктові аварійно-рятувальні служби з працівників цих підприємств, установ та організацій за погодженням з державною чи комунальною аварійно-рятувальною службою, що обслуговує це підприємство, установу та організацію, а у випадку відсутності такого обслуговування - за погодженням з центральним органом виконавчої влади до повноважень якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Підприємства усіх форм власності, на яких існує небезпека виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, перелік яких визначає Кабінет Міністрів України, підлягають постійному та обов'язковому обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами (формуваннями) на договірній основі. Обов'язки та відповідальність аварійно-рятувальних служб (формувань) та порядок обслуговування об'єктів підвищеної небезпеки визначаються договорами на обслуговування". 5. Статтю 28 Закону України "Про туризм" (Відомості Верховної Ради України, 1995р., №31 ст.241) викласти в такій редакції: "Стаття 28. Державна спеціальна аварійно-рятувальна служба центрального органу виконавчої влади до повноважень якого віднесені питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Для запобігання та реагування на надзвичайні ситуації у місцях масового відпочинку та забезпечення безпеки туристів у гірських і спелеологічних районах діє Державна спеціальна аварійно-рятувальна служба центрального органу виконавчої влади до повноважень якого віднесені питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Суб'єкти туристичної діяльності, які виявили бажання спеціалізуватися на організації туристичних послуг з використанням активних форм пересування туристів, а також організації масових відпочинків туристів в гірських та спелеологічних районах, повинні, до отримання відповідної ліценції, заключити в обов'язковому порядку угоду (договір) з Державною спеціальною аварійно-рятувальною службою центрального органу виконавчої влади до повноважень якого віднесені питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру". 6. У Законі України "Про Цивільну оборону України" (Відомості Верховної Ради України, 1993р., N14, ст.124): 1) абзац сьомий частини другої статті 1 викласти в такій редакції: "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади до повноважень якого віднесено питання цивільної оборони" 2) у частині другій статті 2: абзац другий викласти в такій редакції: "попередження надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та ліквідації їх наслідків"; абзац шостий виключити; 3) частину другу статті 3 викласти в такій редакції: "Начальником Цивільної оборони України є Прем'єр-міністр України"; 4) статтю 4 доповнити новими абзацами такого змісту: "координує діяльність аварійно-рятувальних служб; залучає аварійно-рятувальні служби до ліквідації надзвичайних ситуацій за межами території України"; 5) статтю 6 викласти в такій редакції: "Стаття 6. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади до повноважень якого віднесено питання цивільної оборони: бере участь у реалізації державної політики у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, техногенного та природного характеру, а також попередження цих ситуацій; організує розроблення і здійснення відповідних заходів з цивільної оборони; керує діяльністю підпорядкованих йому органів управління у справах цивільної оборони та спеціалізованих формувань, військами цивільної оборони; здійснює контроль за виконанням вимог цивільної оборони, станом готовності сил і засобів цивільної оборони для проведення невідкладних робіт для попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; здійснює координацію діяльності центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів місцевих рад та юридичних осіб щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; здійснює оповіщення населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації, забезпечує належне функціонування відомчих територіальних і локальних систем оповіщення; здійснює навчання населення, представників органів управління і сил цивільної оборони з питань захисту і дій у надзвичайних ситуаціях; організовує фінансове і матеріально-технічне забезпечення військ цивільної оборони; створює відповідно до законодавства України підприємства з виробництва спеціальної техніки, засобів захисту населення і контролю тощо". 6) статтю 9 викласти в такій редакції: "Стаття 9. Силами цивільної оборони є її війська, спеціалізовані та не воєнізовані формування. Війська цивільної оборони підпорядковуються керівникові спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади до повноважень якого віднесено питання цивільної оборони. Війська цивільної оборони виконують завдання щодо попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру відповідно до законів України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", "Про аварійно-рятувальні служби", "Про зону надзвичайної екологічної ситуації", "Про правовий режим надзвичайного стану", "Про Збройні Сили України". Умови залучення частин та підрозділів Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру визначаються Президентом України відповідно до Конституції України, законів України "Про правовий режим надзвичайного стану" та "Про Збройні Сили України". Кількість і чисельність частин і підрозділів цих військ визначаються з урахуванням потреб і особливостей регіону призначення. Комплектування військ цивільної оборони здійснюється на підставі Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу", а також за контрактом". 7) частину третю статті 14 викласти в такій редакції: "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади до повноважень якого віднесено питання цивільної оборони є державним замовником продукції, послуг та робіт для забезпечення потреб цивільної оборони відповідно до Закону України "Про поставки продукції до державних потреб". 8) у тексті Закону слова "пошуково-рятувальні формування", "захист населення і місцевостей", "центральний орган виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" в усіх відмінках замінити відповідно словами "аварійно-рятувальні служби (формування)", "захист населення і територій" та "центральний орган виконавчої влади, до повноважень якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" у відповідних відмінках.  
    -19- Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування
В пункті 4 законопроекту доцільно було б визначити порядок організації обов'язкового обслуговування аварійно-рятувальними службами підприємств, установ, організацій, що є потенційно небезпечними для довкілля  
Враховано    
    -20- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
Пункт 1 статті 21 Закону України "Про підприємства в Україні" доповнити абзацами такого змісту: "На підприємствах, в установах та організаціях із шкідливими та небезпечними умовами праці та підвищеним ризиком виникнення аварій можуть створюватися спеціалізовані об'єктові аварійно-рятувальні служби з працівників цих підприємств, установ та організацій за погодженням з державною чи комунальною аварійно-рятувальною службою, що обслуговує це підприємство, установу та організацію, а у випадку відсутності такого обслуговування - за погодженням з центральним органом виконавчої влади до повноважень якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Підприємства усіх форм власності, на яких існує небезпека виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, перелік яких визначає Кабінет Міністрів України, підлягають, на договірній основі, (без мети отримання прибутку) постійному та обов'язковому обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами (формуваннями). Обов'язки та відповідальність аварійно-рятувальних служб (формувань) та порядок обслуговування об'єктів підвищеної небезпеки визначаються договорами на обслуговування"  
Враховано    
    -21- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
У Законі України "Про туризм" (Відомості Верховної Ради, 1995, №31 ст.241) статтю 28 вик-ласти у такій редакції: "Стаття 28. Державна спеціальна аварійно-рятувальна служба центрального органу виконавчої влади до повноважень якого віднесені питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Для запобігання та реагування на надзвичайні ситуації у місцях масового відпочинку та забезпечення безпеки туристів у гірських і спелеологічних районах діє Державна спеціальна аварійно-рятувальна служба центрального органу виконавчої влади до повноважень якого віднесені питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Суб'єкти туристичної діяльності, які виявили бажання спеціалізуватися на організації туристичних послуг з використанням активних форм пересування туристів, а також організації масових відпочинків туристів в гірських та спелеологічних районах, повинні, до отримання відповідної ліценції, заключити в обов'язковому порядку угоду (договір) з Державною спеціальною аварійно-рятувальною службою центрального органу виконавчої влади до повноважень якого віднесені питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру".  
Враховано    
    -22- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
абзац сьомий частини другої статті 1 викласти в такій редакції: "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади до повноважень якого віднесено питання цивільної оборони"  
Враховано    
    -23- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
Абзац другий частини другої статті 2 викласти в такій редакції: "попередження надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та ліквідації їх наслідків ".  
Враховано    
    -24- Хазан В.Б.
абзац шостий частини другої статті 2 виключити  
Враховано    
    -25- Хазан В.Б.
абзац другий статті 3 вик-ласти в такій редакції: "Начальником Цивільної оборони України є Прем'єр-міністр України"  
Враховано    
    -26- Хазан В.Б.
У Законі України "Про Ци-вільну оборону України" статтю 4 доповнити пунктами такого змісту: координує діяльність аварійно-рятувальних служб; залучає аварійно-рятувальні служби до ліквідації надзвичайних ситуацій за межами території України.  
Враховано    
    -27- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
Статтю 6 викласти в такій редакції: "Стаття 6. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади до повноважень якого віднесено питання цивільної оборони: бере участь у реалізації державної політики у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, техногенного та природного характеру, а також попередження цих ситуацій; організує розроблення і здійснення відповідних заходів з цивільної оборони; керує діяльністю підпорядкованих йому органів управління у справах цивільної оборони та спеціалізованих формувань, військами цивільної оборони; здійснює контроль за виконанням вимог цивільної оборони, станом готовності сил і засобів цивільної оборони для проведення невідкладних робіт для попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; здійснює координацію діяльності центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів місцевих рад та юридичних осіб щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; здійснює оповіщення населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації, забезпечує належне функціонування відомчих територіальних і локальних систем оповіщення; здійснює навчання населення, представників органів управління і сил цивільної оборони з питань захисту і дій у надзвичайних ситуаціях; організовує фінансове і матеріально-технічне забезпечення військ цивільної оборони; створює відповідно до законодавства України підприємства з виробництва спеціальної техніки, засобів захисту населення і контролю тощо".  
Враховано    
    -28- Хазан В.Б.
Статтю 9 викласти в такій редакції: "Стаття 9. Силами цивільної оборони є її війська, спеціалізовані та не воєнізовані формування. Війська цивільної оборони підпорядковуються керівникові спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади до повноважень якого віднесено питання цивільної оборони. Війська цивільної оборони виконують завдання щодо попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру відповідно до законів України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", "Про аварійно-рятувальні служби", "Про зону надзвичайної екологічної ситуації", "Про правовий режим надзвичайного стану", "Про Збройні Сили України". Умови залучення частин та підрозділів Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру визначаються Президентом України відповідно до Конституції України, законів України "Про правовий режим надзвичайного стану" та "Про Збройні Сили України". Кількість і чисельність частин і підрозділів цих військ визначаються з урахуванням потреб і особливостей регіону призначення. Комплектування військ цивільної оборони здійснюється на підставі Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу", а також за контрактом".  
Враховано    
    -29- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
частину третю статті 14 викласти в такій редакції: "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади до повноважень якого віднесено питання цивільної оборони є державним замовником продукції, послуг та робіт для забезпечення потреб цивільної оборони відповідно до Закону України "Про поставки продукції до державних потреб".  
Враховано    
    -30- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
у тексті Закону слова "пошуково-рятувальні формування", "захист населення і місцевостей", "центральний орган виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" в усіх відмінках замінити відповідно словами "аварійно-рятувальні служби (формування)", "захист населення і територій" та "центральний орган виконавчої влади, до повноважень якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" у відповідних відмінках.  
Враховано    
27. II. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.   -31- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
Розділ ІІ закону викласти в такій редакції: "ІІ. Прикінцеві положення. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців після набрання чинності цим Законом: внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити прийняття відповідно до своєї компетенції нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону; забезпечити приведення міністерствами, іншими органами центральної виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.  
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців після набрання чинності цим Законом: внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити прийняття відповідно до своєї компетенції нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону; забезпечити приведення міністерствами, іншими органами центральної виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.