Кількість абзаців - 35 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України у частині скасування вимог щодо необхідності обов'язкового надання паперових витягів, виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон УкраЇни
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законів України у частині скасування вимог щодо необхідності обов’язкового надання паперових витягів, виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців
 
-1- Ляпіна К.М.
Назву законопроекту викласти в такій редакції:
"Про внесення змін до деяких законів України щодо необхідності обов’язкового надання витягів та виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців"
 
Враховано   Про внесення змін до деяких законів України щодо необхідності обов’язкового надання витягів та виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. Абзац другий частини другої статті 11 та абзац другий частини третьої статті 60 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 31, ст. 440; із змінами, внесеними Законом України від 22 листопада 2011 року № 4212) виключити.
 
   20. Абзац другий частини другої статті 11 та абзац другий частини третьої статті 60 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 32-33, ст. 413) виключити.
 
6. 2. У частині четвертій статті 44 Закону України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383; 2009 р., № 13, ст. 161) слова ", витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців" виключити.
 
-2- Ляпіна К.М.
Кармазін Ю.А.
Пункт 2 викласти в такій редакції:
" 2. У частині четвертій статті 44 Закону України "Про нотаріат" слова "витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців" замінити словами "інформацією про неї у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"
 
Враховано   1. У частині четвертій статті 44 Закону України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383; 2009 р., № 13, ст. 161; 2011 р., № 41, ст. 413) слова "витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців" замінити словами "інформацією про неї, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців".
 
7. 3. Частину восьму статті 38 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 10, ст. 43; 2011 р., № 41, ст. 413) виключити.
 
   15. Частину восьму статті 38 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155; 2011 р., № 41, ст. 413) виключити.
 
8. 4. Перше речення частини другої статті 13 Закону України "Про інформаційні агентства" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 13, ст. 83; 2011 р., № 6, ст. 41) виключити.
 
   2. Перше речення частини другої статті 13 Закону України "Про інформаційні агентства" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 13, ст. 83; 2011 р., № 6, ст. 41) виключити.
 
9. 5. У частині дев’ятнадцятій статті 15 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345; 2011 р., № 41, ст. 413) слова ", до якої додається виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців" виключити.
 
-3- Ляпіна К.М.
Пункт 5 викласти в такій редакції:
"5. У Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345; 2011 р., № 41, ст. 413):
в абзаці другому частини четвертої статті 3 слова "та документів, що
підтверджують державну реєстрацію суб'єкта господарювання" виключити;
у частині дев’ятнадцятій статті 15 слова "до якої додається виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців" виключити.
 
Враховано   3. У Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345; 1997 р., № 45, ст. 286; 2002 р., № 26, ст. 175; 2007 р., № 4, ст. 32; 2009 р., № 18, ст. 246; 2011 р., № 41, ст. 413):
1) в абзаці другому частини четвертої статті 3 слова "та документів, що підтверджують державну реєстрацію суб'єкта господарювання" виключити;
2) у частині дев’ятнадцятій статті 15 слова "до якої додається виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців" виключити.
 
10. 6. В абзаці другому частини четвертої статті 38 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 18, ст. 78; 2011 р., № 41, ст. 413) слова "та виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців" виключити.
 
   9. В абзаці другому частини четвертої статті 38 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50; 2011 р., № 41, ст. 413) слова "та виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців" виключити.
 
11. 7. В абзаці шостому частини четвертої статті 4 Закону України "Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 34, ст. 228; 2005 р., № 25, ст. 333; 2011 р., № 41, ст. 413) слова "і виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців" виключити.
 
-4- Ляпіна К.М.
У пункті 7 слово "шостому" замінити словом "сьомому"
 
Враховано   4. В абзаці сьомому частини четвертої статті 4 Закону України "Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 34, ст. 228; із змінами, внесеними Законом України від 17 травня 2012 року № 4712-VІ) слова "і виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців" виключити.
 
12. 8. Пункт "в" частини першої статті 5 Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 24, ст. 183; 2011 р., № 41, ст. 413) виключити.
 
   11. Пункт "в" частини першої статті 5 Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 7, ст. 46; 2011 р., № 41, ст. 413) виключити.
 
13. 9. У Законі України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 298; 2011 р., № 41, ст. 413):
 
   14. У Законі України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 48, ст. 526; 2011 р., № 41, ст. 413):
 
14. 1) пункт 1 частини четвертої статті 32 виключити;
 
   1) пункт 1 частини четвертої статті 32 виключити;
 
15. 2) у пункті 1 частини п’ятої статті 41 слова "виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, а" виключити;
 
   2) у пункті 1 частини п’ятої статті 41 слова "виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, а" виключити;
 
16. 3) пункт 1 частини сьомої статті 42 викласти в такій редакції:
 
   3) пункт 1 частини сьомої статті 42 викласти в такій редакції:
 
17. "1) для радіоаматорів — копію документа, що засвідчує особу;".
 
-5- Ляпіна К.М.
Доповнити законопроект пунктом такого змісту:
"10. Пункт 1 частини другої статті 19 Закону України "Про банки і банківську діяльність" виключити
 
Враховано   "1) для радіоаматорів — копію документа, що посвідчує особу".
5. Пункт 1 частини другої статті 19 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 5-6, ст. 30; 2011 р., № 36, ст. 362) виключити.
 
18. 10. У частині другій статті 19 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 47, ст. 251; 2011 р., № 41, ст. 413) слова "виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;" виключити.
 
   6. У частині другій статті 19 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 47, ст. 251; 2011 р., № 41, ст. 413; 2012 р., № 25, ст. 261) слова "виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців" виключити.
 
19. 11. У частині другій статті 35 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1; 2006 р., № 13, ст. 110; 2011 р., № 41, ст. 413) слова " додається виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців," замінити словом "додаються".
 
-6- Ляпіна К.М.
Доповнити законопроект пунктом такого змісту:
"8. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31 - 32, ст. 263 із наступними змінами):
у тексті Закону слова "через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби" в усіх відмінках і числах замінити словами "через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта" у відповідному відмінку і числі";
абзац тринадцятий частини другої статті 7 після слів "та ліцензій," доповнити словами "для укладення цивільно-правових договорів,", після слів "у стані припинення," доповнити словами "про види діяльності".
 
Враховано редакційно   7. У частині другій статті 35 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1; 2006 р., № 13, ст. 110; 2011 р., № 41, ст. 413) слова "додається виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців" замінити словом "додаються".
8. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31 - 32, ст. 263 із наступними змінами):
1) абзац тринадцятий частини другої статті 7 після слів "та ліцензій" доповнити словами "для укладення цивільно-правових договорів", а після слів "у стані припинення," доповнити словами "про види діяльності";
2) абзац третій частини четвертої статті 17 та абзац третій частини четвертої статті 21 доповнити словами "про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта";
3) у тексті Закону слова "через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби" в усіх відмінках і числах замінити словами "через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта" у відповідному відмінку і числі.
 
20. 12. У другому реченні частини четвертої статті 7 Закону України "Про кооперацію" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 5, ст. 35; 2011 р., № 41, ст. 413) слова "дані про державну реєстрацію, випискою або витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців," виключити.
 
   10. У другому реченні частини четвертої статті 7 Закону України "Про кооперацію" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 5, ст. 35; 2011 р., № 41, ст. 413) слова "дані про державну реєстрацію, що підтверджується випискою або витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців" виключити.
 
21. 13. Пункт 1 частини другої статті 45 Закону України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 12, ст. 155; 2011 р., № 41, ст. 413) виключити.
 
-7- Ляпіна К.М.
Пункт 13 викласти в такій редакції:
"13. У Законі України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 12, ст. 155; 2011 р., № 41, ст. 413):
у статті 42:
друге речення частини другої виключити;
пункт 3 частини четвертої виключити;
пункт 1 частини другої статті 45 виключити"
 
Враховано   12. У Законі України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 12, ст. 155; 2011 р., № 41, ст. 413; 2012 р., № 5, ст. 35):
1) друге речення абзацу першого частини другої та абзац четвертий частини четвертої статті 42 виключити;
2) пункт 1 частини другої статті 45 виключити.
 
22. 14. У другому реченні частини другої статті 9 Закону України "Про третейські суди" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 35, ст. 412; 2011 р., № 41, ст. 413) слова "та виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців" виключити.
 
   13. У другому реченні частини другої статті 9 Закону України "Про третейські суди" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 35, ст. 412; 2011 р., № 41, ст. 413) слова "та виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців" виключити.
 
23. 15. Абзац третій підпункту 3.2.1 пункту 3.2 статті 3 Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 33, ст. 430; 2011 р., № 41, ст. 413) виключити.
 
   16. Абзац третій підпункту 3.2.1 пункту 3.2 статті 3 Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 33, ст. 430; 2011 р., № 41, ст. 413) виключити.
 
24. 16. У частині восьмій статті 41 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483; 2010 р., № 13, ст. 128; 2012 р., № 1, ст. 8):
 
   17. У частині восьмій статті 4-1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483; 2010 р., № 13, ст. 128; 2011 р., № 42, ст. 426; 2012 р., № 29, ст. 332):
 
25. 1) в абзаці п’ятому слова ", і відповідний документ, що підтверджує зазначені зміни (виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців)" виключити;
 
   в абзаці п’ятому слова "і відповідний документ, що підтверджує зазначені зміни (виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців)" виключити;
 
26. 2) в абзаці шостому слова "документів, що додаються" замінити словами "документа, що додається".
 
   в абзаці шостому слова "документів, що додаються" замінити словами "документа, що додається".
 
27. 17. Абзац шостий частини другої статті 4 Закону України "Про оптові ринки сільськогосподарської продукції" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 51, ст. 755; 2011 р., № 41, ст. 413) виключити.
 
-8- Ляпіна К.М.
Кармазін Ю.А.
Пункт 17 викласти в такій редакції:
"У статті 4 Закону України «Про оптові ринки сільськогосподарської продукції» (Відомості Верховної Ради України, 2009 p., № 51, ст. 755; 2011 p., № 41, ст. 413):
абзац шостий частини другої виключити;
частину третю після речення другого доповнити реченням третім-четвертим такого змісту «При розгляді центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики поданих юридичною особою документів для набуття статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції перевіряється інформація про цю особу, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а відсутність такої інформації або її невідповідність поданим документам має стати підставою для відмови у наданні цього статусу. Відомості про це мають залишитися у матеріалах щодо видачі наказу про надання юридичній особі статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції"
 
Враховано редакційно   18. У статті 4 Закону України "Про оптові ринки сільськогосподарської продукції" (Відомості Верховної Ради України, 2009р., № 51, ст. 755; 2011р., № 41, ст. 413):
абзац шостий частини другої виключити;
частину третю доповнити реченнями другим-четвертим такого змісту: "При розгляді центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики поданих юридичною особою документів для набуття статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції перевіряється інформація про цю особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Відсутність такої інформації або її невідповідність поданим документам є підставою для відмови у наданні цього статусу. Відомості про це залишаються в матеріалах щодо видачі наказу про надання юридичній особі статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції".
19. В абзацах другому та третьому пункту 1 та пункті 3 частини першої статті 4 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 2 - 3, ст. 11, № 41, ст. 413) слова "зазначеним у витягу" замінити словами "відповідно до відомостей".
 
    -9- Ляпіна К.М.
Доповнити законопроект пунктом такого змісту:
"В абзацах другому та третьому пункту 1 та пункті 3 частини першої статті 4 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 2 - 3, ст. 11; 2011 р., № 41, ст. 413) слова "зазначеним у витягу" замінити словами "відповідно до відомостей".
 
Враховано    
28. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
29. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-10- Ляпіна К.М.
Пункт 1 прикінцевих положень викласти в такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року, крім:
пункту 8 розділу Іцього Закону, який набирає чинності з 16 грудня 2012 року;
пункту 20 розділу Іцього Закону, який набирає чинності з 18 січня 2013 року"
 
Враховано редакційно   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року, крім:
пункту 8 розділу Іцього Закону, який набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" від 24 травня 2012 року № 4839-VІ;
пункту 20 розділу Іцього Закону, який набирає чинності з 18 січня 2013 року.
 
30. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
31. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
32. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
   забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
33. Голова
 
   Голова Верховної Ради
 
34. Верховної Ради України

   України