Кількість абзаців - 37 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту населення від інфекційних хвороб (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо захисту населення від інфекційних хвороб)
 
   Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту населення від інфекційних хвороб
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. Статтю 27 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 27, ст. 218) викласти в такій редакції:
 
   1. Статтю 27 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 27, ст. 218) викласти в такій редакції:
 
6. «Профілактичні щеплення проводяться з метою забезпечення захисту здоров’я населення від інфекційних хвороб, запобігання їх виникненню та поширенню у встановленому законом порядку».
 
-1- Карпук В.Г.
Пункт 1 розділу 1 доповнити абзацом такого змісту: «Контроль за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних і міжнародних стандартів та забезпечення ними закладів охорони здоров'я здійснює центральний орган виконавчої влади в галузі охорони здоров'я згідно з положенням, що затверджується Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено   «Стаття 27. Профілактичні щеплення
Профілактичні щеплення проводяться в установленому законом порядку з метою забезпечення захисту здоров’я населення від інфекційних хвороб, запобігання їх виникненню та поширенню».
 
    -2- Кармазін Ю.А.
Статтю 27 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» залишити у чинній редакції, а саме:
«Стаття 27. Профілактичні щеплення
Профілактичні щеплення з метою запобігання захворюванням на туберкульоз, поліомієліт, дифтерію, кашлюк, правець та кір в Україні є обов'язковими.
Обов'язковим профілактичним щепленням для запобігання поширенню інших інфекційних захворювань підлягають окремі категорії працівників у зв'язку з особливостями виробництва або виконуваної ними роботи. У разі необґрунтованої відмови від щеплення за поданням відповідних посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби вони до роботи не допускаються.
Групи населення та категорії працівників, які підлягають профілактичним щепленням, у тому числі обов'язковим, а також порядок і терміни їх проведення визначаються центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я.
Контроль за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних і міжнародних стандартів та забезпечення ними закладів охорони здоров'я здійснює центральний орган виконавчої влади в галузі охорони здоров'я згідно з положенням, що затверджується Кабінетом Міністрів України.».
 
Відхилено    
7. 2. До Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (Відомості Верховної Ради України, 2000, № 29, ст. 228) внести такі зміни:
 
   2. У Законі України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 29, ст. 228; 2003 р., № 38, ст. 321; 2009 р., № 36-37, ст. 511):
 
8. 1) у статті 1:
 
   1) у статті 1:
 
9. в абзацах восьмому, десятому та одинадцятому слово «захворювання» змінити словом «захворюваності»;
 
   в абзацах восьмому, десятому та одинадцятому слово «захворювання» замінити словом «захворюваності»;
 
10. абзаци п’ятнадцятий та двадцять п’ятий викласти в такій редакції:
 
   абзаци п’ятнадцятий та двадцять п’ятий викласти в такій редакції:
 
11. «календар профілактичних щеплень (далі - календар щеплень) - нормативно-правовий акт центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров’я, яким встановлюються перелік обов’язкових профілактичних щеплень за віком, порядок та оптимальні строки їх проведення»;
«післявакцинальні ускладнення - важкі та/або стійкі розлади здоров’я, що виникають після проведення профілактичного щеплення і мають певні строки розвитку та характерні клінічні прояви»;
доповнити статтю абзацами такого змісту:
«післявакцинальна реакція - тимчасові розлади здоров’я, що виникають у зв’язку з проведенням щеплення і не залишають патологічних змін в організмі;
 
-3- Бахтеєва Т.Д.
Маньковський Г.В.
Григорович Л.С.
Абзаци четвертий, п‘ятий та сьомий підпункту 1 пункту 2 розділу 1 викласти в такій редакції:
«календар профілактичних щеплень (далі - календар щеплень) - перелік профілактичних щеплень за віком, порядок та оптимальні строки їх проведення, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я».
«післявакцинальні ускладнення - важкі та/або тривалі розлади здоров’я, що виникають внаслідок проведення профілактичного щеплення і характеризуються стійкими функціональними та морфологічними змінами в організмі».
«післявакцинальна реакція - тимчасові розлади здоров’я, які виникають внаслідок проведення щеплення і характеризуються нестійкими патологічними (функціональними) змінами в організмі».
 
Враховано   «календар профілактичних щеплень (далі - календар щеплень) - перелік профілактичних щеплень за віком, порядок та оптимальні строки їх проведення, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я»;
«післявакцинальні ускладнення - важкі та/або тривалі розлади здоров’я, що виникають внаслідок проведення профілактичного щеплення і характеризуються стійкими функціональними та морфологічними змінами в організмі»;
доповнити новими абзацами такого змісту:
«післявакцинальна реакція - тимчасові розлади здоров’я, які виникають внаслідок проведення щеплення і характеризуються нестійкими патологічними (функціональними) змінами в організмі;
 
12. профілактичні щеплення за віком - щеплення, що проводяться усім особам від народження протягом життя відповідно до календаря профілактичних щеплень;
 
-4- Бахтеєва Т.Д.
Шевчук С.В.
Григорович Л.С.
Абзац восьмий підпункту 1 пункту 2 розділу 1 викласти в такій редакції:
«профілактичні щеплення за віком –щеплення, що проводяться для створення та підтримки імунітету проти певних інфекційних хвороб».
 
Враховано   профілактичні щеплення за віком – щеплення, що проводяться для створення та підтримки імунітету проти певних інфекційних хвороб;
 
13. профілактичні щеплення за епідемічними показаннями - щеплення, що проводяться особам чи певним групам осіб у разі загрози виникнення або масового поширення певної інфекційної хвороби на відповідних територіях та об’єктах;
 
   профілактичні щеплення за епідемічними показаннями - щеплення, що проводяться особам чи окремим групам осіб у разі загрози виникнення або поширення певної інфекційної хвороби на відповідних територіях чи об’єктах;
 
14. профілактичні щеплення за професійною діяльністю - щеплення, що проводяться особам, які піддаються підвищеному ризику зараження інфекційною хворобою внаслідок здійснення професійної діяльності, що становить загрозу для оточуючих у разі їх захворювання;
 
-5- Бахтеєва Т.Д.
У абзаці дев‘ятому підпункту 1 пункту 2 розділу 1 слова «, що становить загрозу для оточуючих у разі їх захворювання».
 
Враховано   профілактичні щеплення за професійною діяльністю – щеплення, що проводяться особам, які піддаються підвищеному ризику зараження інфекційною хворобою внаслідок провадження професійної діяльності;
 
15. сертифікат профілактичних щеплень - документ встановленого зразка, що містить відомості про проведені особі профілактичні щеплення чи відмову від них, наявність медичних протипоказань, післявакцинальних реакцій чи післявакцинальних ускладнень»;
 
-6- Бахтеєва Т.Д.
Шевчук С.В.
Григорович Л.С.
Абзац десятий підпункту 1 пункту 2 розділу 1 викласти в такій редакції:
«сертифікат профілактичних щеплень - документ, що видається закладом охорони здоров‘я, який проводить профілактичні щеплення, та містить відомості про проведені особі профілактичні щеплення, наявність післявакцинальних ускладнень та медичних протипоказань до вакцинації, форма якого встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я».
 
Враховано   сертифікат профілактичних щеплень - документ, що видається закладом охорони здоров‘я, який проводить профілактичні щеплення, та містить відомості про проведені особі профілактичні щеплення, наявність післявакцинальних ускладнень та медичних протипоказань до вакцинації, форма якого встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я»;
 
16. 2) статтю 12 викласти у такій редакції:
 
   2) статтю 12 викласти в такій редакції:
 
17. Стаття 12. Профілактичні щеплення
 
   «Стаття 12. Профілактичні щеплення
 
18. Профілактичні щеплення проводяться з метою забезпечення захисту здоров’я населення від інфекційних хвороб, запобігання їх виникненню та поширенню.
 
   Профілактичні щеплення проводяться в установленому законом порядку з метою забезпечення захисту здоров’я населення від інфекційних хвороб, запобігання їх виникненню та поширенню.
 
19. Профілактичні щеплення за віком, включені до календаря щеплень, є обов‘язковими.
 
-7- Бахтеєва Т.Д.
Абзац четвертий підпункту 2 пункту 2 розділу 1 викласти в такій редакції:
«Профілактичні щеплення за віком проводяться відповідно до календаря профілактичних щеплень».
 
Враховано   Профілактичні щеплення за віком проводяться відповідно до календаря профілактичних щеплень.
 
20. Центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров’я щорічно переглядає календар щеплень з урахуванням епідемічної ситуації в Україні та у світі та у разі необхідності вносить відповідні зміни до нього.
 
   Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, щороку переглядає календар щеплень з урахуванням епідемічної ситуації в Україні і світі та у разі потреби вносить до нього відповідні зміни.
 
21. Працівники певних виробництв (професій) підлягають також профілактичним щепленням за професійною діяльністю, які є обов’язковими.
 
-8- Карпук В.Г.
Абзац шостий підпункту 2 пункту 2 розділу 1 залишити у редакції чинного Закону.
 
Враховано абзацах шостому, сьомому та восьмому підпункту 2 пункту 2 розділу 1  Працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та (або) поширення ними інфекційних хвороб, підлягають профілактичним щепленням за професійною діяльністю.
 
    -9- Кармазін Ю.А.
Абзац шостий підпункту 2 пункту 2 розділу 1 викласти у такій редакції:
«Працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та (або) поширення ними інфекційних хвороб, підлягають обов'язковим профілактичним щепленням за професійною діяльністю, а також проти інших відповідних інфекційних хвороб».
 
Враховано абзаці шостому підпункту 2 пункту 2 розділу 1   
    -10- Писарчук П.І.
У абзаці шостому підпункту 2 пункту 2 розділу 1 слово «певних» замінити словом «окремих».
 
Враховано абзаці шостому підпункту 2 пункту 2 розділу 1   
22. У разі відмови або ухилення особи від проведення профілактичних щеплень за професійною діяльністю, вона не допускається до виконання робіт, пов’язаних з підвищеним ризиком зараження та/або розповсюдження інфекційних хвороб.
 
   У разі відмови або ухилення від проведення профілактичних щеплень за професійною діяльністю у порядку, встановленому законом, такі працівники відсторонюються від виконання робіт.
 
23. Перелік виробництв (професій), до роботи в яких не можуть бути допущені особи, яким не було зроблено профілактичні щеплення за професійною діяльністю, та порядок проведення таких щеплень встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я.
 
-11- Бахтеєва Т.Д.
Маньковський Г.В.
Абзац восьмий підпункту 2 пункту 2 розділу 1 викласти в такій редакції:
«Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають профілактичним щепленням за професійною діяльністю, а також перелік інфекційних хвороб проти яких проводяться такі щеплення та порядок їх проведення визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я».
 
Враховано   Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають профілактичним щепленням за професійною діяльністю, а також перелік інфекційних хвороб, проти яких проводяться такі щеплення, та порядок їх проведення визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.
 
24. У разі загрози виникнення або масового поширення певної інфекційної хвороби на відповідних територіях та об’єктах може бути прийнято рішення про проведення обов'язкових профілактичних щеплень проти цієї інфекційної хвороби за епідемічними показаннями.
 
-12- Бахтеєва Т.Д.
Абзац дев‘ятий підпункту 2 пункту 2 розділу 1 доповнити словами: «у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я», а також вилучити з абзацу десятого слово «обов‘язкових».
 
Враховано   У разі загрози виникнення або масового поширення певної інфекційної хвороби на відповідних територіях чи об’єктах може бути прийнято рішення про проведення профілактичних щеплень проти цієї інфекційної хвороби за епідемічними показаннями у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.
 
25. Рішення про проведення обов’язкових профілактичних щеплень за епідемічними показаннями приймають головний державний санітарний лікар України, головний державний санітарний лікар Автономної Республіки Крим, головні державні санітарні лікарі областей, міст Києва та Севастополя, головні державні санітарні лікарі центральних органів виконавчої влади з питань оборони, внутрішніх справ, виконання покарань, у справах охорони державного кордону, Служби безпеки України.
 
   Рішення про проведення профілактичних щеплень за епідемічними показаннями приймають головний державний санітарний лікар України, головний державний санітарний лікар Автономної Республіки Крим, головні державні санітарні лікарі областей, міст Києва та Севастополя, головні державні санітарні лікарі центральних органів виконавчої влади з питань оборони, внутрішніх справ, виконання покарань, у справах охорони державного кордону, Служби безпеки України.
 
26. Інші профілактичні щеплення, які не включені до календаря щеплень та не проводяться за епідемічними показаннями, проводяться за власним бажанням особи чи її законних представників за рахунок власних коштів.
 
-13- Бахтеєва Т.Д.
Абзац одинадцятий підпункту 2 пункту 2 розділу 1 викласти в такій редакції:
«Інші профілактичні щеплення проводяться за бажанням особи чи її законних представників».
 
Враховано   Інші профілактичні щеплення проводяться за бажанням особи чи її законних представників.
 
27. Медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, повинні мати відповідну підготовку з питань їх проведення та зобов’язані надати особі, якій проводиться профілактичне щеплення, або її законному представнику, повну та об’єктивну інформацію щодо необхідності та ефективності профілактичних щеплень, наслідків відмови від них, а також щодо медичного імунобіологічного препарату, яким буде проводитись щеплення, та можливих післявакцинальних реакцій та ускладнень.
 
   Медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, повинні мати спеціальну професійну підготовку з питань їх проведення та зобов’язані надати особі, якій проводиться профілактичне щеплення, або її законному представникові достовірну та повну інформацію щодо необхідності та ефективності профілактичних щеплень, наслідків відмови від них, а також про медичний імунобіологічний препарат, який використовуватиметься для щеплення, і можливі післявакцинальні реакції та ускладнення.
 
28. Профілактичні щеплення проводяться після обов’язкового медичного огляду особи в разі відсутності у неї відповідних медичних протипоказань.
 
-14- Бахтеєва Т.Д.
Абзац тринадцятий підпункту 2 пункту 2 розділу 1 викласти в такій редакції:
«Профілактичні щеплення проводяться після обов’язкового проведення попереднього медичного огляду особи лікарем закладу охорони здоров‘я, яким здійснюється організація та проведення профілактичних щеплень, за умови відсутності в неї відповідних медичних протипоказань та наявності відповідного запису лікаря у первинній медичній документацій про дозвіл на проведення щеплення».
 
Враховано   Профілактичні щеплення проводяться після обов’язкового проведення попереднього медичного огляду особи лікарем закладу охорони здоров‘я, яким здійснюється організація та проведення профілактичних щеплень, за умови відсутності в неї відповідних медичних протипоказань та наявності відповідного запису лікаря у первинній медичній документацій про дозвіл на проведення щеплення.
 
29. Повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою. Особам, які не досягли чотирнадцятирічного віку чи визнані у встановленому законом порядку недієздатними, профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об’єктивно інформованих батьків або інших законних представників. Особам віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років чи визнаним судом обмежено дієздатними профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після надання об'єктивної інформації та/або за згодою об'єктивно інформованих батьків або інших законних представників цих осіб.
 
-15- Карпук В.Г.
В абзаці чотирнадцятому підпункту 2 пункту 2 розділу 1 слово «громадянам» замінити на слово «особам».
 
Враховано   Повнолітнім дієздатним особам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою. Особам, які не досягли чотирнадцятирічного віку чи визнані в установленому законом порядку недієздатними, профілактичні щеплення проводяться за згодою їхніх об’єктивно інформованих батьків або інших законних представників. Особам віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років чи визнаним судом обмежено дієздатними профілактичні щеплення проводяться за їх згодою та за згодою їхніх об'єктивно інформованих батьків або інших законних представників.
 
    -16- Кармазін Ю.А.
В абзаці чотирнадцятому підпункту 2 пункту 2 розділу 1 слово: «громадянам» замінити на слово: «особам» і далі – за текстом.
 
Враховано    
    -17- Бахтеєва Т.Д.
В абзаці чотирнадцятому підпункту 2 пункту 2 розділу 1 у останньому реченні слова «об'єктивної інформації та/або» замінити на слова «достовірної і повної інформації та» і далі – за текстом.
 
Враховано    
    -18- Писарчук П.І.
В абзаці чотирнадцятому підпункту 2 пункту 2 розділу 1 доповнити останнє речення після слів «проводяться за їх згодою після надання» словами «повної та» і далі – за текстом.
 
Враховано в абзаці дванадцятому підпункту 2 пункту 2 розділу 1   
30. У разі відмови від проведення обов'язкових профілактичних щеплень особа або її законні представники зобов’язані підтвердити своє рішення про відмову письмово у формі, встановленій центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я.
 
-19- Писарчук П.І.
В абзаці п‘ятнадцятому підпункту 2 пункту 2 розділу 1 слова «письмово у формі» замінити словами «у письмовій формі» і далі – за текстом.
 
Враховано редакційно   У разі відмови від проведення профілактичних щеплень особа або її законні представники зобов’язані підтвердити своє рішення про відмову у письмовому вигляді за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.
 
31. Відомості про проведені профілактичні щеплення, післявакцинальні ускладнення та про відмову від обов'язкових профілактичних щеплень підлягають статистичному обліку і вносяться до відповідних медичних документів та сертифіката профілактичних щеплень.
 
   Відомості про проведені профілактичні щеплення, післявакцинальні ускладнення і реакції та про відмову від профілактичних щеплень підлягають обов‘язковій реєстрації і вносяться до відповідної медичної документації та сертифіката профілактичних щеплень.
 
32. Перелік медичних протипоказань для проведення профілактичних щеплень; порядок проведення медичного огляду, що має передувати профілактичним щепленням; порядок проведення профілактичних щеплень за епідемічними показаннями та інших профілактичних щеплень, які не включені до календаря щеплень та не проводяться за епідемічними показаннями; порядок реєстрації післявакцинальних ускладнень; форму сертифіката профілактичних щеплень та інструкцію щодо його ведення затверджує центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я.»;
 
-20- Бахтеєва Т.Д.
Абзац сімнадцятий підпункту 2 пункту 2 розділу 1 викласти в такій редакції:
«Перелік медичних протипоказань для проведення профілактичних щеплень, порядок організації та проведення медичного огляду перед профілактичним щепленням, порядок реєстрації післявакцинальних реакцій і ускладнень визначає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я».
 
Враховано   Перелік медичних протипоказань для проведення профілактичних щеплень, порядок організації та проведення медичного огляду перед профілактичним щепленням, порядок реєстрації післявакцинальних реакцій і ускладнень визначає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я»;
 
    -21- Сушкевич В.М.
Підпункт 2 пункту 2 розділу 1 доповнити абзацами вісімнадцятим – двадцять першим наступного змісту:
«Керівники закладів охорони здоров’я, в яких проводяться профілактичні щеплення, несуть відповідальність згідно із законом за організацію профілактичних щеплень та належну підготовку медичних працівників, які проводять профілактичні щеплення.
Медичні працівники несуть відповідальність за медичний огляд та проведення профілактичного щеплення, достовірність і повноту відомостей про профілактичні щеплення, про наслідки відмови від них, можливі післявакцинальні реакції та ускладнення, своєчасне внесення до сертифіката профілактичних щеплень даних про проведені щеплення.
Законні представники дітей, яких не було щеплено в результаті безпідставної відмови і які захворіли на інфекційну хворобу або набули інвалідності чи померли, несуть відповідальність згідно із чинним законом.
Законні представники дітей, яким внаслідок безпідставної відмови не проведено профілактичні щеплення, несуть відповідальність згідно із законом, якщо ці діти стали причиною інфекційної хвороби (так як були джерелом її поширення), яка призвела в організованому колективі до групового захворювання, спалаху або летальних випадків.
 
Відхилено    
    -22- Сушкевич В.М.
Підпункт 2 пункту 2 розділу 1 доповнити абзацом двадцять другим наступного змісту:
«Медичні працівники несуть відповідальність за будь-які дії, що спрямовані на відмову батьків від проведення дитині профілактичних щеплень у випадку відсутності медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень.».
 
Відхилено    
33. 3) у абзаці п’ятому статті 13 слово «поствакцинального» змінити словом «післявакцинального» та виключити слова «спеціально уповноважений»;
 
-23- Бахтеєва Т.Д.
Підпункт 3 пункту 2 розділу 1 викласти в такій редакції:
«3) у частині п’ятій статті 13 слово «поствакцинального» змінити словом «післявакцинального», а #102082
 
Враховано   3) у частині п’ятій статті 13 слово «поствакцинального» замінити словом «післявакцинального», а слова «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров’я» - словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я»;
 
34. 4) статтю 15 викласти у такій редакції:
 
   4) статтю 15 викласти в такій редакції:
 
35. «Стаття 15. Запобігання інфекційним хворобам у дитячих закладах
Прийом дітей до виховних, навчальних, оздоровчих та інших дитячих закладів проводиться за наявності відповідної медичної довідки про стан здоров‘я дитини, в якій обов’язково зазначаються відомості про відсутність у неї інфекційних хвороб, контактів з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями та проведені їй профілактичні щеплення.
У разі неблагополучної епідемічної ситуації відсутність обов’язкових профілактичних щеплень за віком тягне за собою тимчасову відмову у прийнятті дитини до відповідного закладу та/або його відвідуванні.
Порядок проведення медичних оглядів дітей і форма довідки для прийому їх до дитячих закладів установлюються центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я.
Працівники дитячих закладів підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам з метою виявлення хворих на інфекційні хвороби та бактеріоносіїв у порядку, встановленому законодавством.
Працівники дитячих закладів зобов'язані:
вести постійне спостереження за станом здоров'я дітей, а в разі виявлення дитини з підозрою на інфекційну хворобу - вжити заходів для його ізоляції від здорових дітей та негайно повідомити про цей випадок відповідний заклад охорони здоров'я;
систематично проводити гігієнічне навчання та виховання дітей».
 
-24- Бахтеєва Т.Д.
Маньковський Г.В.
Статтю 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» викласти у наступній редакції:
«Стаття 15. Запобігання інфекційним хворобам у навчальних закладах і дитячих закладах оздоровлення та відпочинку
Прийом дітей до навчальних закладів і дитячих закладів оздоровлення та відпочинку всіх типів і форм власності проводиться за наявності відповідної медичної довідки встановленого зразка про стан здоров’я дитини та проведені їй профілактичні щеплення за віком, виданої закладом охорони здоров’я, який здійснює медичне спостереження за станом здоров‘я дитини.
Форма довідки про стан здоров’я дитини для прийому до навчальних закладів і дитячих закладів оздоровлення та відпочинку встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.
У разі неблагополучної епідемічної ситуації дитина, у якої відсутні профілактичні щеплення за віком, тимчасово не допускається до відвідування відповідного закладу до завершення максимального інкубаційного періоду інфекційної хвороби, строк якого встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.
Працівники навчальних закладів освіти та дитячих закладів оздоровлення та відпочинку зобов'язані:
вести постійне спостереження за станом здоров'я дітей і в разі виявлення дитини з підозрою на інфекційну хворобу - вжити заходів для її ізоляції від здорових дітей та негайно повідомити про цей випадок відповідний заклад охорони здоров'я;
систематично проводити гігієнічне навчання та виховання дітей».
 
Враховано   «Стаття 15. Запобігання інфекційним хворобам у навчальних закладах і дитячих закладах оздоровлення та відпочинку
Прийом дітей до навчальних закладів і дитячих закладів оздоровлення та відпочинку всіх типів і форм власності проводиться за наявності медичної довідки встановленого зразка про стан здоров’я дитини та проведені їй профілактичні щеплення за віком, виданої закладом охорони здоров’я, що здійснює медичне спостереження за станом здоров‘я дитини.
Форма довідки про стан здоров’я дитини для прийому до навчальних закладів і дитячих закладів оздоровлення та відпочинку визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.
У разі неблагополучної епідемічної ситуації дитина, у якої відсутні профілактичні щеплення за віком, тимчасово не допускається до відвідування відповідного закладу до завершення максимального інкубаційного періоду інфекційної хвороби, строк якого встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.
Працівники навчальних закладів і дитячих закладів оздоровлення та відпочинку зобов'язані:
вести постійне спостереження за станом здоров'я дітей і в разі виявлення дитини з підозрою на інфекційну хворобу вжити заходів для її ізоляції від здорових дітей та негайно повідомити про цей випадок відповідний заклад охорони здоров'я;
систематично проводити гігієнічне навчання та виховання дітей».
 
    -25- Кармазін Ю.А.
В абзаці другому підпункту 4 пункту 2 розділу 1 слова: «виховних, навчальних, оздоровчих та інших дитячих закладів» замінити на слова: «дошкільних, позашкільних та середніх навчальних закладів» і далі - за текстом.
 
Відхилено    
    -26- Кармазін Ю.А.
Абзац третій підпункту 4 пункту 2 розділу 1 залишити у чинній редакції, а саме:
«Дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється. У разі, якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушенням установлених строків у зв'язку з медичними протипоказаннями, при благополучній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму відповідних лікарів вони можуть бути прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його».
 
Відхилено    
    -27- Карпук В.Г.
Абзац третій підпункту 4 пункту 2 розділу 1 доповнити наступним пунктом «Рішення про введення стану неблагополучної епідемічної ситуації приймається органом місцевого самоврядування за поданням територіального органу Державної санітарно-епідеміологічної служби України.».
 
Відхилено    
    -28- Писарчук П.І.
Абзац третій підпункту 4 пункту 2 розділу 1 в наступній редакції: «У разі неблагополучної епідемічної ситуації відсутність обов’язкових профілактичних щеплень за віком тягне за собою тимчасову відмову у прийнятті дитини до відповідного дитячого закладу та/або його відвідуванні.».
 
Враховано абзаці четвертому підпункту 4 пункту 2 розділу 1   
36. ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити:

-29- Бахтеєва Т.Д.
Викласти розділ 2 «Прикінцеві положення» в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, і вводиться в дію через три місяці після набрання ним чинності.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно -правових актів у відповідність із цим Законом».
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, і вводиться в дію через три місяці після набрання ним чинності.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.