Кількість абзаців - 113 Таблиця поправок


Про іпотечне кредитування та факторингові операції з іпотечними зобов'язаннями. (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
1. Про іпотечне кредитування та факторингові операції з іпотечними зобов'язаннями.   -1- Кривошея С.В. (реєстр. картка № 377)
Назву законопроекту викласти в такій редакції: "Про операції з кредитними іпотечними зобов'язаннями"  
Відхилено   Про іпотечне кредитування та факторингові операції з консолідованим іпотечним боргом  
    -2- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
"Назву законопроекту викласти в такій редакції: "Про іпотечне кредитування та факторингові операції з консолідованим іпотечним боргом"  
Враховано    
2. Цей Закон регулює правовідносини з приводу відчуження кредитором зобов'язань боржників, які виникли з надання середньострокових та довгострокових іпотечних кредитів, кошти за якими мають бути захищені від знецінення внаслідок інфляції, а зобов'язання за якими можуть вільно відчужуватись кредиторами.   -3- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Преамбулу законопроекту викласти у наступній редакції: "Цей Закон регулює правовідносини з приводу іпотечного кредитування на будівництво, реконструкцію, придбання нерухомості, кошти за яким захищені від можливого впливу інфляції, а зобов'язання можуть вільно відчужуватись кредиторами".  
Враховано   Цей Закон регулює правовідносини з приводу іпотечного кредитування на будівництво, реконструкцію, придбання нерухомості, кошти за яким захищені від можливого впливу інфляції, а зобов'язання можуть вільно відчужуватись кредиторами  
3. Стаття 1. Визначення термінів   -4- Марченко О.А. (в.о. № 201)
У статті 1 ввести визначення наступних термінів: "Іпотечний сертифікат - цінний папір, що засвідчує майнове право його власника, яке виникло в результаті здійснення факторингової операції з іпотечними зобов'язаннями на отримання платежів Іпотечний пул - об'єднання договорів застави або заставних, які забезпечили виконання зобов'язань за кредитними договорами (угодами) Заставне зобов'язання - підтвердження права кредитора на отримання належної суми коштів у випадку невиконання позичальником (боржником) узгоджених умов"  
Враховано редакційно   Стаття 1. Визначення термінів В цьому Законі терміни мають таке значення: Індексація зобов'язань (індексація) - спосіб збереження реальної величини грошових вимог і доходів в умовах інфляції, який передбачає використання індексуючих умовних одиниць ОдІн для визначення зобов'язань за кредитними угодами. Іпотечний договір - укладений у письмовій формі та нотаріально посвідчений договір застави нерухомості, що збудована або розпочата будівництвом та не прийнята в експлуатацію, який надає право заставодержателю переважного перед іншими кредиторами задоволення його вимог до боржника в межах вартості предмета застави. Така нерухомість залишається в розпорядженні заставодавця та забезпечує виконання зобов'язань позичальника за кредитною угодою. Іпотечний пул - сукупність зобов'язань боржників за іпотечними договорами (іпотек), що забезпечує виконання зобов'язань боржників за іпотечними кредитами, реформованими в консолідований іпотечний борг. Іпотечний кредит - правовідносини, що виникають між банком та позичальником із приводу одержання останнім коштів та забезпечення виконання зобов'язань позичальника іпотекою. Іпотечний сертифікат - особливий вид цінного паперу, що засвідчує забезпечене консолідованим іпотечним боргом право власника цього цінного паперу на отримання платежів у результаті здійснення факторингової операції з консолідованим іпотечним боргом. Власники іпотечних сертифікатів володіють, користуються й розпоряджаються належними їм іпотечними сертифікатами відповідно до вимог цього Закону. Керуючий іпотекою - банк - перший кредитор, який є заставодержателем об'єднаної в іпотечний пул нерухомості, реформував зобов'язання боржників за кредитними угодами в консолідований іпотечний борг та обслуговує цей борг на всіх стадіях виконання зобов'язань боржниками, включаючи процедури стягнення, відповідно до вимог цього Закону. Консолідований іпотечний борг - реформовані банком у неподільну суму і визначені в ОдІн зобов'язання боржників за кредитними угодами. Кредитна угода - укладена у письмовій формі між банком і боржником та забезпечена іпотекою угода, яка визначає зобов'язання й відповідальність сторін із приводу надання банком, та сплати боржником коштів на умовах цієї угоди. Факторингова операція з консолідованим іпотечним боргом - операція з переуступки першим кредитором своїх вимог до третіх осіб - боржників за кредитними угодами, реформованими в консолідований іпотечний борг, забезпечений іпотечним пулом, другому кредитору з компенсацією останнім ціни зобов'язання першому кредитору, а також подальша переуступка другим кредитором цих вимог наступним кредиторам."  
    -5- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Статтю 1 викласти в наступній редакції: "Стаття 1. Визначення термінів В цьому Законі терміни мають таке значення: Індексація зобов'язань (індексація) - спосіб збереження реальної величини грошових вимог і доходів в умовах інфляції, який передбачає використання індексуючих умовних одиниць ОдІн для визначення зобов'язань за кредитними угодами. Іпотечний договір - укладений у письмовій формі та нотаріально посвідчений договір застави нерухомості, що збудована або розпочата будівництвом та не прийнята в експлуатацію, який надає право заставодержателю переважного перед іншими кредиторами задоволення його вимог до боржника в межах вартості предмета застави. Така нерухомість залишається в розпорядженні заставодавця та забезпечує виконання зобов'язань позичальника за кредитною угодою. Іпотечний пул - сукупність зобов'язань боржників за іпотечними договорами (іпотек), що забезпечує виконання зобов'язань боржників за іпотечними кредитами, реформованими в консолідований іпотечний борг. Іпотечний кредит - правовідносини, що виникають між банком та позичальником із приводу одержання останнім коштів та забезпечення виконання зобов'язань позичальника іпотекою. Іпотечний сертифікат - особливий вид цінного паперу, що засвідчує забезпечене консолідованим іпотечним боргом право власника цього цінного паперу на отримання платежів у результаті здійснення факторингової операції з консолідованим іпотечним боргом. Власники іпотечних сертифікатів володіють, користуються й розпоряджаються належними їм іпотечними сертифікатами відповідно до вимог цього Закону. Керуючий іпотекою - банк - перший кредитор, який є заставодержателем об'єднаної в іпотечний пул нерухомості, реформував зобов'язання боржників за кредитними угодами в консолідований іпотечний борг та обслуговує цей борг на всіх стадіях виконання зобов'язань боржниками, включаючи процедури стягнення, відповідно до вимог цього Закону. Консолідований іпотечний борг - реформовані банком у неподільну суму і визначені в ОдІн зобов'язання боржників за кредитними угодами. Кредитна угода - укладена у письмовій формі між банком і боржником та забезпечена іпотекою угода, яка визначає зобов'язання й відповідальність сторін із приводу надання банком, та сплати боржником коштів на умовах цієї угоди. Факторингова операція з консолідованим іпотечним боргом - операція з переуступки першим кредитором своїх вимог до третіх осіб - боржників за кредитними угодами, реформованими в консолідований іпотечний борг, забезпечений іпотечним пулом, другому кредитору з компенсацією останнім ціни зобов'язання першому кредитору, а також подальша переуступка другим кредитором цих вимог наступним кредиторам."  
Враховано    
4. Зобов'язання боржника - зобов'язання щодо сплати платежів за кредитним договором (угодою).   -6- Марченко О.А. (в.о. № 201)
У статті 1 Термін "Зобов'язання боржника" викласти у такій редакції: "Зобов'язання позичальника (боржника) - виконання позичальником (боржником) всіх прийнятих на себе за договорами (угодами) зобов'язань щодо сплати платежів за кредитом, відсотками, неустойкою та відшкодування кредитору інших понесених ним витрат під час виконання умов кредитного договору (угоди) та договорів (угод), укладених в його забезпечення, якщо останні передбачено умовами вказаних договорів (угод)"  
Відхилено    
    -7- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
Текст статті 470 викласти у новій редакції: "За порушення митних правил можуть бути накладені такі стягнення: 1) попередження; 2) штраф; 3) конфiскацiя товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил, товарів із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування безпосередніх предметів порушення митних правил вiд митного контролю, транспортних засобів, що використовувалися для перемiщення безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України." Термін "Вартість зобов'язання" викласти у такій редакції: "Вартість зобов'язання - сума, яка підлягає сплаті позичальником (боржником) у вигляді повернення кредиту, сплаті нарахованих відсотків, неустойки та відшкодування всіх інших понесених кредитором витрат під час виконання умов кредитних договорів (угод) та договорів забезпечення."  
Відхилено    
5. Вартість зобов'язання - сума платежів, що повинна бути сплачена боржником за кредитним договором (угодою).   -8- Кривошея С.В. (реєстр. картка № 377)
Абзац другий статті 1 викласти в такій редакції: "Кредитне зобов'язання боржника - зобов'язання отримувача кредиту повернути банку кредит і сплатити відсотки та інші платежі, передбачені кредитним договором"  
Відхилено    
6. Ціна іпотечного зобов'язання, ціна боргу - сума коштів, яка надана комерційним банком боржнику на умовах іпотечного кредиту.   -9- Національний банк України
У визначенні терміну "ціна іпотечного зобов`язання, ціна боргу" доцільно вести мову не про ціну, оскільки вона є питомим показником, а про суму основного боргу за кредитним договором  
Враховано по суті   
7. Іпотечний кредит - надання комерційним банком коштів у тимчасове користування боржнику на строк та за плату, з обов'язковим забезпеченням боржником виконання своїх зобов'язань заставою нерухомого майна.   -10- Волков О.М. (в.о. № 208)
У статті 1 пункт 4 термін "Іпотечний кредит" викласти у такій редакції: "Іпотечний кредит - кредит, що надається банком позичальнику під заставу нерухомості або земельної ділянки, які є власністю позичальника, на умовах повернення, строковості і платності"  
Враховано по суті   
8. Факторингова операція з іпотечними зобов'язаннями - операція з переуступки першим кредитором прав вимоги боргів третіх осіб - боржників за зобов'язаннями за кредитними договорами (угодами), об'єднаними в іпотечний борг, та забезпечених іпотечним пулом, другому кредитору з компенсацією боргу першому кредитору.   -11- Марченко О.А. (в.о. № 201)
У статті 1 термін "Іпотечний кредит" викласти у такій редакції: "Іпотечний кредит - кошти, які надаються банком юридичній або фізичній особі у тимчасове користування на засадах платності, строковості, цільового використання, повернення та з обов'язковим забезпечення позичальником виконання своїх зобов'язань заставою нерухомого майна або заставою". Термін "Факторингова операція з іпотечними зобов'язаннями" повинен базуватися на класичному визначенні терміну "Факторингові операції", тому його необхідно викласти у такій редакції: "Факторингова операція з іпотечними зобов'язаннями - операція з купівлі прав вимоги боргів третіх осіб - боржників (позичальників) за зобов'язаннями, об'єднаними в іпотечний борг та забезпечених іпотечним пулом згідно укладених договорів (угод) іншим кредиторам з компенсацією боргу першому кредитору"  
Враховано по суті   
    -12- Кривошея С.В. (реєстр. картка № 377)
Абзац 5 статті 1 виключити  
Враховано    
    -13- Національний банк України
У визначенні терміну "факторингова операція з іпотечними зобов`язаннями" вживаються додаткові терміни, які у подальшому не розкриваються. До їх складу належить вислови "об`єднаний іпотечний борг" та "іпотечний пул".  
Враховано редакційно в частині десятій   
9. Індексуюча умовна одиниця - умовна грошова одиниця, яка визначається з урахуванням індексу інфляції і застосовується для розраховування розміру грошової індексації вартості зобов'язання боржника.   -14- Волков О.М. (в.о. № 208)
У статті 1 частину 6 виключити  
Враховано    
    -15- Кривошея С.В. (реєстр. картка № 377)
Абзац 6 статті 1 виключити  
Враховано    
    -16- Кулик О.В. (в.о. № 145)
У статті 1 частину 6 виключити  
Враховано    
    -17- Марченко О.А. (в.о. № 201)
У статті 1 у визначенні терміну "Індексуюча умовна одиниця" після слів "з урахуванням індекса інфляції" додати слова "який публікується в офіційних друкованих засобах масової інформації…", а далі по тексту. Наприкінці речення після слів "… зобов'язання боржника" додати слова "…на дату погашення заборгованості".  
Відхилено    
10. Реформування - об'єднання окремих зобов'язань в неподільну суму зобов'язань.   -18- Національний банк України
При наданні визначення терміну "індексуюча грошова одиниця" необхідно звернути увагу на те, що відповідно до статті 99 Конституції України та статті 32 Закону України "Про Національний банк України" грошовою одиницею України є гривня і випуск та обіг на території України інших грошових одиниць і використання грошових сурогатів як засобу платежу забороняються. Виходячи із спрямованості цього терміну, доцільно ввести визначення "коефіцієнту індексації суми основного боргу за кредитним договором" Термін "Реформування" викласти у такій редакції: "Реформування - об'єднаний іпотечний борг, оформлений договорами (угодами), укладений внаслідок об'єднання окремих зобов'язань по одному або декількох позичальниках (боржниках) в неподільну суму зобов'язань з обов'язковим зазначенням конкретних строків виконання зобов'язань."  
Враховано частково    
    -19- Кривошея С.В. (реєстр. картка № 377)
Абзац 8 статті 1 викласти в такій редакції: "Реформування - умовне об'єднання зобов'язань окремих боржників банку за наданими їм кредитами та укладених з ними договорів застави (іпотеки) в одну суму об'єднаних іпотечних боргів, забезпечених об'єднаною іпотекою, з метою емісії і розміщення банком іпотечних облігацій"  
Відхилено    
    -20- Національний банк України
При введенні визначення терміну "реформування" необхідно ввести принципи об`єднання боргу. На нашу думку, у зв`язку із подальшим випуском іпотечних сертифікатів, це об'єднання може бути здійснено за умови єдності строків сплати доходу та погашення кредитних зобов`язань.  
Враховано по суті   
11. Платіж по іпотечному сертифікату - сума коштів, яку отримує власник іпотечного сертифікату після розподілу платежів, отриманих за кредитними договорами (угодами), реформованими в об'єднаний іпотечний борг.   -21- Марченко О.А. (в.о. № 201)
у визначенні терміну "Платіж по іпотечному сертифікату" вилучити слово "…кредитними…", оскільки таке формулювання обмежує дію іпотечного сертифікату лише кредитними договорами (угодами) - однак це можуть бути й інші договори чи угоди.  
Відхилено    
    -22- Кривошея С.В. (реєстр. картка № 377)
В абзаці 9 статті 1 слова "сертифікат" замінити на "облігація";  
Відхилено    
12. Стаття 2. Зміст іпотечних зобов'язань та іпотечного кредитування   -23- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Статтю 2 викласти у наступній редакції: "Стаття 2. Зміст іпотечного кредиту. Підставами для виникнення іпотечного кредиту є: оприлюднена пропозиція банку щодо надання коштів позичальникам шляхом придбання їх зобов'язань, забезпечених іпотекою; письмова заява позичальника до банку із зазначенням потрібної йому суми коштів, цілей їх використання на умовах строковості та повернення, його згоди надати в заставу нерухомість, визнанням позичальником вартості зобов'язання; - рішення банку щодо згоди придбати зобов'язання позичальника та сплатити йому ціну такого зобов'язання Іпотечний кредит оформлюється кредитною угодою, яка визначає умови іпотечного кредитування. Кредитна угода повинна містити згоду боржника на реформування заборгованості, інфляційне застереження, ціну та вартість зобов'язання за угодою, порядок виконання зобов'язань та умови їх забезпечення іпотекою. Іпотека - це зобов'язання боржника, визначені у іпотечному договорі. Ціною зобов'язання є сума коштів, що надана банком боржнику на умовах кредитної угоди. Вартістю зобов'язання є сума коштів, визначена в ОдІн, що повинна бути сплачена боржником за кредитною угодою. Зміст кредитної угоди та іпотечного договору визначаються банком самостійно".  
Враховано   Стаття 2. Зміст іпотечного кредиту. Підставами для виникнення іпотечного кредиту є: оприлюднена пропозиція банку щодо надання коштів позичальникам шляхом придбання їх зобов'язань, забезпечених іпотекою; письмова заява позичальника до банку із зазначенням потрібної йому суми коштів, цілей їх використання на умовах строковості та повернення, його згоди надати в заставу нерухомість, визнанням позичальником вартості зобов'язання; - рішення банку щодо згоди придбати зобов'язання позичальника та сплатити йому ціну такого зобов'язання Іпотечний кредит оформлюється кредитною угодою, яка визначає умови іпотечного кредитування. Кредитна угода повинна містити згоду боржника на реформування заборгованості, інфляційне застереження, ціну та вартість зобов'язання за угодою, порядок виконання зобов'язань та умови їх забезпечення іпотекою. Іпотека - це зобов'язання боржника, визначені у іпотечному договорі. Ціною зобов'язання є сума коштів, що надана банком боржнику на умовах кредитної угоди. Вартістю зобов'язання є сума коштів, визначена в ОдІн, що повинна бути сплачена боржником за кредитною угодою. Зміст кредитної угоди та іпотечного договору визначаються банком самостійно.  
13. Іпотечні зобов'язання виникають внаслідок придбання комерційними банками зобов'язань боржників, забезпечених заставою нерухомого майна або заставними.   -24- Кривошея С.В. (реєстр. картка № 377)
В частині 1 статті 2 проекту слова "придбання комерційними банками зобов'язань боржників" замінити на "надання комерційними банками кредитів"  
Відхилено    
    -25- Волков О.М. (в.о. № 208)
У статті 2 пункт 1 слова "нерухомого майна" замінити на "нерухомого майна і земельних ділянок"  
Відхилено    
    -26- Марченко О.А. (в.о. № 201)
У статті 2 у першому абзаці після слів "…банками зобов'язань" додати слова "позичальників (боржників)…", а далі за текстом.  
Відхилено    
    -27- Національний банк України
У стаття 2 . Відповідно до статті 30 Закону України "Про заставу" іпотекою визнається застава землі, нерухомого майна, при якій земля та (або) майно, що становить предмет застави, залишається у заставодавця або третьої особи. Виходячи з цього, іпотечні зобов`язання виникають, у першу чергу, в результаті укладання договору застави землі або нерухомого майна. При переуступці права вимоги за боргом, який забезпечений іпотекою, іпотечні зобов'язання набувають інші особи. Зміст частини 2 статті 2 потребує уточнення. При здійсненні іпотечного кредитування комерційний банк не сплачує боржникові ціну іпотечного зобов`язання, а надає кошти за договором іпотечного кредитування. Необхідно також звернути увагу на те, що сума іпотечного зобов`язання (оцінка застави) має бути більше за обсягом коштів за кредитним договором. Частиною 3 статті 2 вводяться обмеження на здійснення комерційними банками короткотермінового іпотечного кредитування. На нашу думку, їх введення є недоцільним.  
Враховано частково    
14. Комерційні банки сплачують боржникам ціну іпотечного зобов'язання шляхом іпотечного кредитування, на умовах, визначених в кредитних договорах (угодах).   -28- Кривошея С.В. (реєстр. картка № 377)
Частину другу статті 2 виключити  
Враховано    
15. Комерційні банки здійснюють середньострокове іпотечне кредитування на строк від одного до трьох років, довгострокове іпотечне кредитування на строк, який перевищує три роки.   -29- Марченко О.А. (в.о. № 201)
У статті 2 в останньому абзаці після слів "Комерційні банки здійснюють…" додати слова "короткострокове іпотечне кредитування на строк до одного року", а далі по тексту  
Враховано по суті   
16. Стаття 3. Погашення іпотечного боргу   -30- Кулик О.В. (в.о. № 145)
У статті 3 слова "в індексуючих умовних одиницях" замінити на слова "в національній грошовій одиниці"  
Відхилено   Стаття 3. Погашення іпотечного боргу Боржник сплачує вартість зобов'язання за кредитною угодою шляхом внесення платежів. Кількість, строки внесення та розмір платежів, визначених в ОдІн, встановлюються кредитною угодою. Платежі підлягають сплаті боржником у національній валюті, виходячи з курсу національної валюти до ОдІн на момент здійснення платежу. Вартість зобов'язання боржника складається із заборгованості за ціною зобов'язання та заборгованості зі сплати доходу банку. Заборгованість за ціною зобов'язання - це частина вартості зобов'язання, яка дорівнює розміру ціни зобов'язання, зменшеному на суму коштів, яку банк отримав від боржника в погашення заборгованості за ціною зобов'язання. Заборгованість за ціною зобов'язання підлягає амортизації протягом строку дії кредитної угоди. Амортизація заборгованості за ціною зобов'язання є поступовим, протягом строку дії кредитної угоди, зменшенням заборгованості за ціною зобов'язання, що відбувається внаслідок внесення боржником платежів за кредитною угодою. Банк, за дорученням боржника, встановлює розмір частин платежу, отриманого за кредитною угодою, які спрямовуються на амортизацію заборгованості за ціною зобов'язання, та в дохід банку. Банк розподіляє кошти отриманого платежу при його надходженні.  
    -31- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Статтю 3 викласти у наступній редакції: "Стаття 3. Погашення іпотечного боргу Боржник сплачує вартість зобов'язання за кредитною угодою шляхом внесення платежів. Кількість, строки внесення та розмір платежів, визначених в ОдІн, встановлюються кредитною угодою. Платежі підлягають сплаті боржником у національній валюті, виходячи з курсу національної валюти до ОдІн на момент здійснення платежу. Вартість зобов'язання боржника складається із заборгованості за ціною зобов'язання та заборгованості зі сплати доходу банку. Заборгованість за ціною зобов'язання - це частина вартості зобов'язання, яка дорівнює розміру ціни зобов'язання, зменшеному на суму коштів, яку банк отримав від боржника в погашення заборгованості за ціною зобов'язання. Заборгованість за ціною зобов'язання підлягає амортизації протягом строку дії кредитної угоди. Амортизація заборгованості за ціною зобов'язання є поступовим, протягом строку дії кредитної угоди, зменшенням заборгованості за ціною зобов'язання, що відбувається внаслідок внесення боржником платежів за кредитною угодою. Банк, за дорученням боржника, встановлює розмір частин платежу, отриманого за кредитною угодою, які спрямовуються на амортизацію заборгованості за ціною зобов'язання, та в дохід банку. Банк розподіляє кошти отриманого платежу при його надходженні".  
Враховано    
    -32- Національний банк України
У статті 3. Стаття визначає одну із можливих складових договору іпотечного кредитування, що пов`язана з індексацією суми основного боргу, яка, на нашу думку, не належить до суттєвих реквізитів цього договору. У цій статті доцільно встановити склад обов`язкових реквізитів договору іпотечного кредитування. При цьому необхідно встановити, які зміни вносяться до договору при переуступці права вимоги за ним.  
Відхилено    
17. Боржник за іпотечним кредитом повинен сплатити вартість свого зобов'язання, придбаного комерційним банком. Вартість зобов'язання боржника встановлюється в кредитному договорі (угоді) в індексуючих умовних одиницях. Платежі за кредитним договором (угодою) здійснюються боржником протягом строку дії кредитного договору (угоди) відповідно до його умов. Розмір чергового платежу визначається в індексуючих умовних одиницях та підлягає сплаті боржником в національній валюті виходячи з курсу індексуючої умовної одиниці до національної валюти України на момент здійснення платежу.   -33- Кривошея С.В. (реєстр. картка № 377)
Статтю 3 законопроекту викласти в наступній редакції: "Боржник за іпотечним кредитом повинен сплатити банку вартість свого зобов'язання за отриманим кредитом на умовах, передбачених кредитним договором. Кредитне зобов'язання боржника підлягає щомісячній індексації в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України та умовами кредитного договору"  
Відхилено    
    -34- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Останнє речення пункту 1 статті 3 викласти у наступній редакції "розмір чергового платежу підлягає сплаті боржником в національній валюті України з урахуванням індексації на момент здійснення платежу."  
Відхилено    
    -35- Марченко О.А. (в.о. № 201)
Перше речення першого абзацу викласти у такій редакції: "Боржник за іпотечним кредитом повинен сплатити вартість свого зобов'язання, але виникло у позичальника перед банком в результаті дії укладених договорів (угод)" У другому реченні виключити слово "кредитному", оскільки таке формулювання обмежує дію індексуючої величини тільки кредитними угодами, а це можуть бути і інші угоди. В останньому реченні першого абзацу після слів "…здійснення платежу" додати слова "…, але не нижче номінальної суми отриманого кредиту. По кредитах, наданих в іноземній валюті, індексуюча умовна одиниця не застосовується, а застосовується офіційний курс валют"  
Враховано по суті   
18. Порядок розподілу суми платежу між ціною іпотечного зобов'язання та доходом, який отримує комерційний банк за іпотечним кредитом, з урахуванням індексації вартості зобов'язання, комерційний банк встановлює самостійно.       
19. Стаття 4. Інфляційні застереження   -36- Кривошея С.В. (реєстр. картка № 377)
Статтю 4 виключити  
Відхилено   Стаття 4. Інфляційне застереження Інфляційне застереження передбачає здійснення індексації при визначені вартості зобов'язання боржника та розміру платежів за кредитною угодою, а також ведення обліку цих коштів у національній валюті та в ОдІн.  
    -37- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Статтю 4 викласти у наступній редакції: "Стаття 4. Інфляційне застереження Інфляційне застереження передбачає здійснення індексації при визначені вартості зобов'язання боржника та розміру платежів за кредитною угодою, а також ведення обліку цих коштів у національній валюті та в ОдІн".  
Враховано    
20. Інфляційне застереження є обов'язковою умовою кредитного договору (угоди). Інфляційне застереження в своїх положеннях передбачає проведення грошової індексації вартості зобов'язання боржника за кредитним договором (угодою) в залежності від зміни курсу індексуючої умовної одиниці до національної валюти України .   -38- Кулик О.В. (в.о. № 145)
У статті 4 частина 1 виключити слова "індексуючої умовної одиниці" і далі за текстом.  
Враховано по суті   
    -39- Марченко О.А. (в.о. № 201)
Наприкінці другого речення першого абзацу після слів "валюти України" додати слова: "…, але не нижче суми вартості зобов'язання"  
Враховано по суті   
21. Правила визначення та застосування індексуючої умовної одиниці визначаються комерційним банком самостійно.   -40- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Абзац 2 статті 4 виключити  
Враховано    
22. Стаття 5. Забезпечення іпотечних зобов'язань.   -41- Волков О.М. (в.о. № 208)
У статті 5 слова "нерухомого майна" замінити на "нерухомого майна і земельних ділянок"  
Відхилено   Стаття 5. Забезпечення виконання зобов'язань за кредитною угодою Зобов'язання боржника щодо сплати коштів за кредитною угодою забезпечується іпотекою. Предметом застави за іпотечним договором є нерухомість, яка збудована та належним чином зареєстрована службою, що реєструє права власності на нерухомість або нерухомість, розпочата будівництвом, не прийнята в експлуатацію, не зареєстрована службою, що реєструє права власності на нерухомість, яка стане власністю боржника в майбутньому. Після укладення іпотечного договору накладається заборона на відчуження заставленої нерухомості у порядку, передбаченому законодавством. Якщо предметом застави за іпотечним договором є нерухомість, яка збудована та належним чином зареєстрована службою, що реєструє права власності на нерухомість, оцінку предмета застави банк здійснює самостійно, за умови наявності в його штаті фахівця з оцінки майна, сертифікованого відповідно до вимог законодавства. Якщо предметом застави за іпотечним договором є нерухомість, розпочата будівництвом, не прийнята в експлуатацію, не зареєстрована службою, що реєструє права власності на нерухомість і яка стане власністю боржника в майбутньому, а будівництво її повинне завершитися до закінчення строку кредитної угоди, встановлення вартості такого предмета застави не потребує незалежної оцінки і визначається сторонами іпотечного договору. Боржник надає банку безвідкличну довіреність для отримання документу, що підтверджує право власності боржника на надану в заставу нерухомість після закінчення її будівництва й прийняття в експлуатацію. У разі зміни характеристик предмета застави (площа нерухомості, надання або зміна його поштової адреси, зміни у плануванні приміщень та інші) іпотечний договір є чинним і не потребує додаткового погодження сторонами. Про такі зміни нотаріус на підставі встановленого законодавством документу, що підтверджує право власності боржника на надану в заставу нерухомість, робить відмітку на примірнику іпотечного договору, що належить заставодержателю. Після отримання встановленого законодавством документу, що підтверджує право власності боржника на надану в заставу нерухомість, банк звертається до нотаріуса щодо накладання заборони на відчуження такої нерухомості. В разі необхідності, на вимогу банку, боржник зобов'язаний надати додаткові документи для накладання заборони на відчуження нерухомості, що стала його власністю. Нотаріус, відповідно до цього Закону, зобов'язаний накласти заборону на відчуження предмета застави на підставі іпотечного договору та встановленого законодавством документу, що підтверджує право власності боржника на надану в заставу нерухомість. В разі припинення діяльності (реорганізації, ліквідації) заставодавця - юридичної особи або смерті заставодавця - фізичної особи банк набуває право звернення стягнення на заставлену нерухомість незалежно від строку виконання зобов'язання за іпотечним договором. Іпотека зберігається в початковому обсязі до повного виконання боржником його зобов'язання за кредитною угодою. Суди та державна виконавча служба не можуть накладати арешт на предмет застави, щодо якого за поданням банку накладена заборона на відчуження  
    -42- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Статтю 5 доповнити новим абзацом: "Об'єкти, що є предметом договору застави, повинні бути застраховані у порядку, передбаченому законодавством України"  
Враховано частково в статті 13   
    -43- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Статтю 5 викласти у наступній редакції: "Стаття 5. Забезпечення виконання зобов'язань за кредитною угодою Зобов'язання боржника щодо сплати коштів за кредитною угодою забезпечується іпотекою. Предметом застави за іпотечним договором є нерухомість, яка збудована та належним чином зареєстрована службою, що реєструє права власності на нерухомість або нерухомість, розпочата будівництвом, не прийнята в експлуатацію, не зареєстрована службою, що реєструє права власності на нерухомість, яка стане власністю боржника в майбутньому. Після укладення іпотечного договору накладається заборона на відчуження заставленої нерухомості у порядку, передбаченому законодавством. Якщо предметом застави за іпотечним договором є нерухомість, яка збудована та належним чином зареєстрована службою, що реєструє права власності на нерухомість, оцінку предмета застави банк здійснює самостійно, за умови наявності в його штаті фахівця з оцінки майна, сертифікованого відповідно до вимог законодавства. Якщо предметом застави за іпотечним договором є нерухомість, розпочата будівництвом, не прийнята в експлуатацію, не зареєстрована службою, що реєструє права власності на нерухомість і яка стане власністю боржника в майбутньому, а будівництво її повинне завершитися до закінчення строку кредитної угоди, встановлення вартості такого предмета застави не потребує незалежної оцінки і визначається сторонами іпотечного договору. Боржник надає банку безвідкличну довіреність для отримання документу, що підтверджує право власності боржника на надану в заставу нерухомість після закінчення її будівництва й прийняття в експлуатацію. У разі зміни характеристик предмета застави (площа нерухомості, надання або зміна його поштової адреси, зміни у плануванні приміщень та інші) іпотечний договір є чинним і не потребує додаткового погодження сторонами. Про такі зміни нотаріус на підставі встановленого законодавством документу, що підтверджує право власності боржника на надану в заставу нерухомість, робить відмітку на примірнику іпотечного договору, що належить заставодержателю. Після отримання встановленого законодавством документу, що підтверджує право власності боржника на надану в заставу нерухомість, банк звертається до нотаріуса щодо накладання заборони на відчуження такої нерухомості. В разі необхідності, на вимогу банку, боржник зобов'язаний надати додаткові документи для накладання заборони на відчуження нерухомості, що стала його власністю. Нотаріус, відповідно до цього Закону, зобов'язаний накласти заборону на відчуження предмета застави на підставі іпотечного договору та встановленого законодавством документу, що підтверджує право власності боржника на надану в заставу нерухомість. В разі припинення діяльності (реорганізації, ліквідації) заставодавця - юридичної особи або смерті заставодавця - фізичної особи банк набуває право звернення стягнення на заставлену нерухомість незалежно від строку виконання зобов'язання за іпотечним договором. Іпотека зберігається в початковому обсязі до повного виконання боржником його зобов'язання за кредитною угодою. Суди та державна виконавча служба не можуть накладати арешт на предмет застави, щодо якого за поданням банку накладена заборона на відчуження".  
Враховано    
23. Виконання іпотечних зобов'язань забезпечується заставою нерухомого майна.   -44- Кулик О.В. (в.о. № 145)
У статті 5 частина 1 після слів "нерухомого майна" дописати слова "згідно з Законом України "Про заставу"  
Враховано по суті   
    -45- Кривошея С.В. (реєстр. картка № 377)
Частину першу ст. 5 доповнити словами "землі та заставними"  
Враховано по суті   
    -46- Національний банк України
У статті 6. У першому реченні частині 1 встановлюється умова, що "комерційні банки, які забезпечили виконання зобов`язань за кредитними договорами та договорами застави мають право на переуступку таких прав іншим кредиторам". Із цієї вимоги не зрозуміло, які саме права має комерційний банк. У разі, якщо зобов`язання за кредитним договором виконані, то угода втрачає чинність, і переуступка права вимоги за нею не може мати місця. У другому реченні йде мова про те, що "переуступка може здійснюватись комерційним банкам шляхом відчуження реформованих... іпотечних боргів та випуску іпотечних сертифікатів". У зв`язку з цим, необхідно відмітити наступне. Відповідно до чинного законодавства переуступка права вимоги може здійснюватись за кожним іпотечним договором окремо і для цього можна не здійснювати реформування боргів. При здійсненні переуступки вимоги за договором іншій особі, випуск забезпечених цінних паперів (іпотечних сертифікатів) не може мати місця. У разі емісії цих цінних паперів, подальша переуступка вимоги за іпотечним договором (кредитним та застави) має бути заборонена. Частиною 2 статті встановлено, що "разом з іпотечними сертифікатами до його набувачів переходять всі права за об`єднаним іпотечним боргом". Відповідно до цього емітент іпотечних сертифікатів не несе будь - якої відповідальності за непогашення цих цінних паперів. На нашу думку, це є неприпустимим. Відповідно до основних характеристик іпотечного сертифіката (стаття 9) він є похідним від іпотечного договору (кредитного договору та договору застави) і не передбачає встановлення прямого зв`язку між цими договорами та власниками цих цінних паперів. На нашу думку, при випуску іпотечних сертифікатів саме на емітента необхідно покласти зобов`язання щодо їх погашення та сплати доходу. Джерелом цих платежів мають бути кошти, отримані при виконанні іпотечних договорів.  
Враховано частково в інших статтях   
24. Предметом договорів застави або заставних можуть бути об'єкти, які відповідним законодавством віднесені до нерухомого майна.   -47- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 5, частина 2. Текст "відповідним законодавством" замінити "законом"  
Враховано по суті   
25. На об'єкти, що є предметом договору застави або заставної, накладається заборона відчуження, у порядку, передбаченому законодавством.   -48- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 5, частина 3. Слово "законодавством" замінити "законом"  
Враховано по суті   
    -49- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Стаття 5, частина 3. Слово "законодавством" замінити "законом"  
Враховано по суті   
26. Стаття 6. Право здійснення факторингових операцій з іпотечними зобов'язаннями   -50- Кривошея С.В. (реєстр. картка № 377)
Статтю 6 законопроекту викласти в наступній редакції: "Стаття 6. Право здійснення операцій з кредитними іпотечними зобов'язаннями Комерційні банки, які забезпечили виконання зобов'язань за наданими ними кредитами договорами застави нерухомого майна, землі чи заставними, мають право реформувати ці зобов'язання в об'єднані іпотечні борги, забезпечені об'єднаною іпотекою (іпотечним пулом), наданою боржниками за об'єднаними іпотечними боргами, з метою випуску на суму об'єднаних іпотечних боргів іпотечних облігацій та їх подальшого розповсюдження серед фізичних і юридичних осіб"  
Враховано частково   Стаття 6. Звернення стягнення на предмет застави У кредитній угоді банк має передбачити заходи щодо примусового виконання зобов'язань боржника та щодо звернення стягнення на предмет застави у випадку невиконання боржником умов кредитної угоди. Відчуження предмета застави здійснює державна виконавча служба на підставі виконавчого напису нотаріуса, вчиненого на нотаріально посвідченому примірнику кредитної угоди або на її нотаріально посвідченій копії. Реалізація заставленого майна, на яке звернено стягнення, провадиться відповідно до порядку, визначеному іпотечним договором  
    -51- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Статтю 6 викласти у наступній редакції: "Стаття 6. Звернення стягнення на предмет застави У кредитній угоді банк має передбачити заходи щодо примусового виконання зобов'язань боржника та щодо звернення стягнення на предмет застави у випадку невиконання боржником умов кредитної угоди. Відчуження предмета застави здійснює державна виконавча служба на підставі виконавчого напису нотаріуса, вчиненого на нотаріально посвідченому примірнику кредитної угоди або на її нотаріально посвідченій копії. Реалізація заставленого майна, на яке звернено стягнення, провадиться відповідно до порядку, визначеному іпотечним договором".  
Враховано    
27. Комерційні банки, які забезпечили виконання зобов'язань за кредитними договорами (угодами) договорами застави або заставними, мають право переуступки своїх прав за такими зобов'язаннями іншим кредиторам, з компенсацією ціни такого боргу першому кредитору. Така переуступка може здійснюватись комерційним банком шляхом відчуження реформованих у відповідності до цього Закону основних зобов'язань - одного або декількох об'єднаних іпотечних боргів, та випуску іпотечних сертифікатів, забезпечених цими іпотечними боргами .       
28. Разом з іпотечними сертифікатами до його набувачів переходять всі права за об'єднаним іпотечним боргом, забезпеченим іпотечним пулом.       
29. Стаття 7. Реформування боргів, забезпечених заставою   -52- Кривошея С.В. (реєстр. картка № 377)
Статтю 7 викласти в наступній редакції: "Стаття 7. Реформування кредитних іпотечних зобов'язань Комерційні банки мають право здійснювати реформування кредитних іпотечних зобов'язань боржників в один або декілька об'єднаних іпотечних боргів. Одночасно з реформуванням кредитних іпотечних зобов'язань банки повинні реформувати шляхом об'єднання в один іпотечних пул зобов'язання відповідних боржників по укладених з ними договорах іпотеки. Реформуванню підлягають лише ті кредитні іпотечні зобов'язання, по яких на день проведення реформування банки надали боржникам кредити у повній сумі та стосовно яких до банків не пред'явлені позови (претензії) про визнання недійсними чи про розірвання кредитних або іпотечних договорів. Комерційний банк, який створив об'єднаний іпотечний борг та забезпечив його іпотечним пулом, повинен письмово повідомити про таке реформування особу, яка наклала заборону щодо відчуження предметів іпотеки"  
Враховано частково   Стаття 7. Право здійснення факторингових операцій з консолідованими іпотечними боргами Банк, який забезпечив зобов'язання боржників за кредитними угодами іпотекою, має право здійснювати факторингові операції з консолідованими іпотечними боргами. Банк - перший кредитор проводить факторингові операції з консолідованими іпотечними боргами через відчуження другому кредитору права вимоги за зобов'язаннями, реформованими у відповідності до цього Закону в один або декілька консолідованих іпотечних боргів або через випуск іпотечних сертифікатів. Другий кредитор у подальшому також має право переуступити такі вимоги наступним кредиторам або випустити іпотечні сертифікати.  
    -53- Національний банк України
У статті 7. Відповідно до частини 2 "комерційні банки мають забезпечити об`єднаний іпотечний борг шляхом реформування відповідного забезпечення - об`єднання договорів застави". У зв`язку з цим необхідно зазначити, що договір застави не має самостійного значення, а є невід`ємною частиною кредитної угоди. Виходячи з цього, при реформуванні окремих зобов`язань за кредитними угодами об`єднуються також і договори застави. Частиною 3 передбачається необхідність надання повідомлення особі, яка наклала заборону на відчуження майна, що є предметом застави, про створення комерційним банком об`єднаного боргу. Необхідність такого повідомлення із подальших статей проекту Закону не випливає. У частині 3 статті 8 містяться положення про необхідність погодження з боржником операцій комерційного банку, пов`язаних з реформуванням боргу. На нашу думку, таке погодження недоцільне.  
Враховано частково в інших статтях   
    -54- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Статтю 7 викласти у наступній редакції: "Стаття 7. Право здійснення факторингових операцій з консолідованими іпотечними боргами Банк, який забезпечив зобов'язання боржників за кредитними угодами іпотекою, має право здійснювати факторингові операції з консолідованими іпотечними боргами. Банк - перший кредитор проводить факторингові операції з консолідованими іпотечними боргами через відчуження другому кредитору права вимоги за зобов'язаннями, реформованими у відповідності до цього Закону в один або декілька консолідованих іпотечних боргів або через випуск іпотечних сертифікатів. Другий кредитор у подальшому також має право переуступити такі вимоги наступним кредиторам або випустити іпотечні сертифікати. "  
Немає висновку    
30. Комерційні банки мають право реформувати заборгованість за наданими кредитами, забезпеченими договорами застави або заставними, в один або декілька об'єднаних іпотечних боргів.       
31. У зв'язку з реформуванням заборгованості за основним зобов'язанням, комерційні банки мають забезпечити об'єднаний іпотечний борг шляхом реформування відповідного забезпечення - об'єднання договорів застави або заставних, які забезпечили виконання зобов'язань за кредитними договорами (угодами), в один іпотечний пул.       
32. Комерційний банк, який створив об'єднаний іпотечний борг та забезпечив його іпотечним пулом повинен повідомити про таке реформування особу, яка наклала заборону щодо відчуження майна, що є предметом договорів застави або заставних, за відповідними кредитними договорами (угодами), що були реформовані в об'єднаний іпотечний борг.       
33. Стаття 8. Вимоги до об'єднаних іпотечних боргів та іпотечних пулів   -55- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Статтю 8 викласти у наступній редакції: "Стаття 8. Реформування боргів, забезпечених іпотекою Реформування - це об'єднання окремих зобов'язань боржників за кредитними угодами в неподільну суму і визначені в ОдІн. Реформовані таким чином зобов'язання створюють консолідований іпотечний борг. Банк - перший кредитор має право реформувати зобов'язання боржників за кредитними угодами, забезпеченими іпотекою, в один або декілька консолідованих іпотечних боргів. Одночасно з таким реформуванням створюються відповідні іпотечні пули. До таких іпотечних пулів включаються іпотеки, що забезпечують виконання зобов'язань боржників за іпотечними кредитами, реформованими у відповідний консолідований іпотечний борг. Рішення щодо реформування заборгованості за кредитними угодами приймає виконавчий орган банку - першого кредитора. Банк самостійно визначає кількість кредитних угод, зобов'язання за якими підлягають реформуванню, та вимоги до них. Розмір іпотечного пулу не може бути меншим від забезпеченого ним консолідованого іпотечного боргу. В консолідований іпотечний борг банк може включити тільки зобов'язання за кредитними угодами, забезпечені іпотекою. Банк, який реформував зобов'язання боржників у консолідований іпотечний борг, та забезпечив його іпотечним пулом, стає керуючим іпотекою. Банк - перший кредитор, який реформував зобов'язання боржників у консолідований іпотечний борг або інший банк чи інша фінансова установа - другий (наступний) кредитор, які придбали право вимоги за таким боргом, можуть випустити іпотечні сертифікати".  
Враховано   Стаття 8. Реформування боргів, забезпечених іпотекою Банк - перший кредитор, має право реформувати зобов'язання боржників за кредитними угодами, визначеними в ОдІн та забезпеченими іпотекою, в один або декілька консолідованих іпотечних боргів. Реформування - це об'єднання окремих зобов'язань боржників за кредитними угодами в неподільну суму. Одночасно з таким реформуванням створюються відповідні іпотечні пули. До таких іпотечних пулів включаються іпотеки, що забезпечують виконання зобов'язань боржників за іпотечними кредитами, реформованими у відповідний консолідований іпотечний борг. Рішення щодо реформування заборгованості за кредитними угодами приймає виконавчий орган банку - першого кредитора. Банк самостійно визначає кількість кредитних угод, зобов'язання за якими підлягають реформуванню, та вимоги до них. Розмір іпотечного пулу не може бути меншим від забезпеченого ним консолідованого іпотечного боргу. В консолідований іпотечний борг банк може включити тільки зобов'язання за кредитними угодами, забезпечені іпотекою. Банк, який реформував зобов'язання боржників у консолідований іпотечний борг, та забезпечив його іпотечним пулом, стає керуючим іпотекою. Банк - перший кредитор, який реформував зобов'язання боржників у консолідований іпотечний борг або інший банк чи інша фінансова установа - другий (наступний) кредитор, які придбали право вимоги за таким боргом, можуть випустити іпотечні сертифікати  
34. При реформуванні заборгованості за наданими кредитами в об'єднаний іпотечний борг, банк самостійно визначає кількість та параметри кредитних договорів (угод), які підлягають реформуванню.   -56- Кривошея С.В. (реєстр. картка № 377)
Частину першу статті 8 викласти в наступній редакції: "Реформуванню в об'єднані іпотечні борги підлягають кредитні договори з однаковими термінами повернення та валютою кредиту. Інші критерії реформування кредитних іпотечних зобов'язань банки встановлюють самостійно"  
Враховано по суті   
35. Розмір іпотечного пулу не може бути меншим від забезпеченого ним об'єднаного іпотечного боргу.       
36. Під об'єднаний іпотечний борг комерційний банк випускає іпотечні сертифікати.   -57- Кривошея С.В. (реєстр. картка № 377)
В частині третій статті 8 слово "сертифікати" замінити на слово "облігації"  
Відхилено    
37. В об'єднаний іпотечний борг комерційний банк може включити лише зобов'язання за середньостроковими та довгостроковими кредитними договорами (угодами), які містять згоду боржника на реформування заборгованості, інфляційне застереження та виконання зобов'язань за якими забезпечено договорами застави або заставними.   -58- Марченко О.А. (в.о. № 201)
У статті 8 Останній абзац викласти у такій редакції: "В об'єднаний іпотечний борг комерційний банк може включити зобов'язання за короткостроковими, середньостроковими та довгостроковими кредитними договорами (угодами), які містять згоду боржника на реформування заборгованості, інфляційне застереження та виконання зобов'язань за якими забезпечено договорами застави або заставними"  
Враховано по суті   
38. Стаття 9. Основні характеристики іпотечних сертифікатів   -59- Кривошея С.В. (реєстр. картка № 377)
В статті 9 слово "сертифікат" замінити на слово "облігація" (надалі у всьому тексті законопроекту  
Відхилено   Стаття 9. Особливі характеристики іпотечних сертифікатів Іпотечні сертифікати є цінними паперами, які можуть випускатися в України. Порядок випуску, розміщення, обігу та розрахунків щодо іпотечних сертифікатів визначається цим Законом. Іпотечні сертифікати випускаються в документарній та бездокументарній формах. Емітентами іпотечних сертифікатів можуть бути банки - перші кредитори, які реформували зобов'язання боржників у консолідований іпотечний борг, та стали керуючими іпотекою, або інші банки чи інші фінансові установи, які придбали права вимоги за таким боргом у першого або наступного кредиторів. Іпотечні сертифікати одного випуску можуть відрізнятися між собою строками обігу, доходністю та умовами виплати платежів. Платіж за іпотечним сертифікатом - це кошти, які одержує власник іпотечного сертифіката після розподілу емітентом іпотечних сертифікатів платежів, отриманих за кредитними угодами, реформованими в консолідований іпотечний борг. Форма випуску іпотечних сертифікатів визначається та затверджується рішенням емітента про випуск іпотечних сертифікатів самостійно. Таке рішення є підставою для обслуговування іменних іпотечних сертифікатів та іпотечних сертифікатів на пред'явника Національною депозитарною системою. Випуск іпотечних сертифікатів у документарній формі здійснюється емітентом шляхом виготовлення бланків сертифікатів спеціального зразка, затвердженого виконавчим органом емітента. Номінальна вартість іпотечного сертифіката може бути встановлена в національній валюті або в ОдІн за рішенням емітента. Обов'язковими реквізитами іпотечного сертифіката мають бути: назва й місцезнаходження емітента; вид іпотечного сертифіката (іменний або на пред'явника); для іменних іпотечних сертифікатів: назва і юридична адреса власника - для юридичних осіб, або прізвище, ім'я, по батькові та номер і серія паспорта власника - для фізичних осіб; номер та серія іпотечного сертифіката; номінальна вартість іпотечного сертифіката; максимальний строк обігу іпотечного сертифіката, порядок нарахування платежів, строк виплати платежів; інформація про страхування власника іпотечного сертифіката від валютних ризиків; підпис уповноваженої особи; печатка (при її наявності). Вимоги щодо виготовлення бланків іпотечних сертифікатів затверджує виконавчий орган емітента. У разі емісії іпотечних сертифікатів у бездокументарній формі, на період передплати на кожний випуск цінних паперів емітент оформлює тимчасовий глобальний іпотечний сертифікат, який після закінчення передплати цього випуску підлягає заміні на постійний іпотечний глобальний сертифікат або анулюється в разі визнання випуску таким, що не відбувся. Емітент оформлює глобальний іпотечний сертифікат, який повинен відповідати загальному обсягу випуску, і передає його на зберігання до обраного ним депозитарію. Емітент іпотечних сертифікатів має право на винагороду за здійснення розрахунків за іпотечними сертифікатами.  
    -60- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Статтю 9 викласти у наступній редакції: "Стаття 9. Особливі характеристики іпотечних сертифікатів Іпотечні сертифікати є цінними паперами, які можуть випускатися в України. Порядок випуску, розміщення, обігу та розрахунків щодо іпотечних сертифікатів визначається цим Законом. Іпотечні сертифікати випускаються в документарній та бездокументарній формах. Емітентами іпотечних сертифікатів можуть бути банки - перші кредитори, які реформували зобов'язання боржників у консолідований іпотечний борг, та стали керуючими іпотекою, або інші банки чи інші фінансові установи, які придбали права вимоги за таким боргом у першого або наступного кредиторів. Іпотечні сертифікати одного випуску можуть відрізнятися між собою строками обігу, доходністю та умовами виплати платежів. Платіж за іпотечним сертифікатом - це кошти, які одержує власник іпотечного сертифіката після розподілу емітентом іпотечних сертифікатів платежів, отриманих за кредитними угодами, реформованими в консолідований іпотечний борг. Форма випуску іпотечних сертифікатів визначається та затверджується рішенням емітента про випуск іпотечних сертифікатів самостійно. Таке рішення є підставою для обслуговування іменних іпотечних сертифікатів та іпотечних сертифікатів на пред'явника Національною депозитарною системою. Випуск іпотечних сертифікатів у документарній формі здійснюється емітентом шляхом виготовлення бланків сертифікатів спеціального зразка, затвердженого виконавчим органом емітента. Номінальна вартість іпотечного сертифіката може бути встановлена в національній валюті або в ОдІн за рішенням емітента. Обов'язковими реквізитами іпотечного сертифіката мають бути: назва й місцезнаходження емітента; вид іпотечного сертифіката (іменний або на пред'явника); для іменних іпотечних сертифікатів: назва і юридична адреса власника - для юридичних осіб, або прізвище, ім'я, по батькові та номер і серія паспорта власника - для фізичних осіб; номер та серія іпотечного сертифіката; номінальна вартість іпотечного сертифіката; максимальний строк обігу іпотечного сертифіката, порядок нарахування платежів, строк виплати платежів; інформація про страхування власника іпотечного сертифіката від валютних ризиків; підпис уповноваженої особи печатка (при її наявності). Вимоги щодо виготовлення бланків іпотечних сертифікатів затверджує виконавчий орган емітента. У разі емісії іпотечних сертифікатів у бездокументарній формі, на період передплати на кожний випуск цінних паперів емітент оформлює тимчасовий глобальний іпотечний сертифікат, який після закінчення передплати цього випуску підлягає заміні на постійний іпотечний глобальний сертифікат або анулюється в разі визнання випуску таким, що не відбувся. Емітент оформлює глобальний іпотечний сертифікат, який повинен відповідати загальному обсягу випуску, і передає його на зберігання до обраного ним депозитарію. Емітент іпотечних сертифікатів має право на винагороду за здійснення розрахунків за іпотечними сертифікатами".  
Враховано    
39. Іпотечний сертифікат - цінний папір, що засвідчує майнове право його власника, яке виникло в результаті здійснення факторингової операції з іпотечними зобов'язаннями, на отримання платежів.   -61- Кулик О.В. (в.о. № 145)
У статті 9 абзац 1 перенести до статті 1, як такий, що має визначення терміну  
Враховано    
    -62- Кривошея С.В. (реєстр. картка № 377)
Частину першу викласти в наступній редакції: "Іпотечна облігація - цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів банку і підтверджує зобов'язання банку відшкодувати власнику облігації її проіндексовану номінальну вартість в передбачений облігацією строк та сплатити фіксовані відсотки. Іпотечні облігації випускаються на термін, не більший строку повернення кредитів, реформованих в об'єднаний іпотечний борг, і загальна номінальна вартість випущених банком іпотечних облігацій не повинна перевищувати номінальну проіндексовану загальну суму наданих банком кредитів в складі об'єднаного іпотечного боргу"  
Відхилено    
    -63- Національний банк України
У статті 9 . Відповідно до визначення іпотечного сертифіката, що надане (частина 1 законопроекту) цей цінний папір засвідчує право власника на отримання платежів за іпотечними зобов`язаннями. Виходячи з цього, за допомогою іпотечного сертифіката пропонується здійснювати уступку права вимоги за іпотечними договорами. За такою схемою застосування на бланку іпотечного сертифіката необхідно зафіксувати реквізити іпотечного договору та договору застави і встановити, що один договір іпотечного кредитування відповідає одному іпотечному сертифікату. Такий сертифікат може передаватись шляхом індосаменту. Із розгляду складу реквізитів іпотечного сертифіката, який наданий на розгляд, випливає, що така схема його застосування не передбачається. Виходячи з цього, іпотечний сертифікат є борговим цінним папером, що забезпечений платежами при виконанні іпотечних договорів або при продажу об`єктів застави. Такі положення доцільно внести до частини 1 цієї статті. За рахунок цього буде знята неузгодженість між частинами 1 та 4 цієї статті. До частини 4 пропонуємо внести ряд уточнень, а саме: виключити слово "максимальний"; ввести реквізити, що визначають: дату випуску та дату погашення, для процентних сертифікатів - розмір відсоткового доходу та дати їх сплати. У частині 5 пропонуємо додатково вказати, що виготовлення бланків сертифікатів здійснюється з урахуванням вимог, визначених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  
Враховано частково    
40. Іпотечні сертифікати можуть бути іменними або на пред'явника.       
41. Форма випуску іпотечних сертифікатів може бути документарною або бездокументарною.       
42. Обов'язковими реквізитами іпотечного сертифіката повинні бути:   -64- Марченко О.А. (в.о. № 201)
У статті 9 До переліку обов'язкових реквізитів іпотечного сертифікату у четвертій частині статті додати: "-печатка при її наявності"  
Враховано    
43. - назва і місцезнаходження банку, що випустив сертифікат;       
44. - вид сертифікату (іменний або на пред'явника);       
45. - Для іменних сертифікатів: назва і юридична адреса - для юридичних осіб, або прізвище, ім'я, по батькові набувача та номер і серія паспорту - для фізичних осіб;       
46. - Номер та серія сертифікату;       
47. - Номінальна вартість сертифікату;       
48. - Максимальний строк обігу сертифікату, порядок нарахування платежів, строк виплати платежів,   -65- Кулик О.В. (в.о. № 145)
У статті 9 частині 4 пункт 6 словл "максимальний" замінити на "слова дату випуску та" і далі за текстом  
Відхилено    
49. - Підпис уповноваженої особи   -66- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 9, частина 4. У пункті 7 наприкінці доповнити словом "банку"  
Відхилено    
50. Форму бланка іпотечного сертифіката та вимоги щодо його виготовлення, затверджує виконавчий орган комерційного банку.   -67- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Статтю 9 після частини 5 доповнити новим абзацом "Виготовлення бланків сертифікатів здійснюється з урахуванням вимог, визначених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку"  
Відхилено    
51. Стаття 10. Рішення про випуск іпотечних сертифікатів   -68- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Статтю 10 викласти у наступній редакції: "Стаття 10. Рішення про випуск іпотечних сертифікатів Рішення про випуск іпотечних сертифікатів приймає виконавчий орган емітента та оформлює це рішення протоколом. Банк - перший кредитор, який реформував зобов'язання боржників у консолідований іпотечний борг, може прийняти рішення щодо випуску іпотечних сертифікатів тільки після укладання письмової угоди між ним та іншим банком чи іншою фінансовою установою про перехід до цього банку або цієї іншої фінансової установи всіх обов'язків з обслуговування консолідованого іпотечного боргу у випадку ліквідації банка - першого кредитора. Сторони не мають права змінити умови такої угоди або розірвати її до повного виконання банком - першим кредитором своїх зобов'язань перед власниками іпотечних сертифікатів. Умови випуску, обігу та розрахунків за іпотечними сертифікатами затверджує виконавчий орган емітента. Інформація про умови випуску та обігу іпотечних сертифікатів підлягає обов'язковому опублікуванню в друкованих засобах масової інформації. У випадку, коли емітентом іпотечних сертифікатів є банк, обслуговування операцій та проведення розрахунків за іпотечними сертифікатами здійснюються ним відповідно до розпоряджень власника цих сертифікатів або внаслідок виконання безумовної операції з іпотечними сертифікатами та на підставі наданих документів, які є підтвердженням правомірності здійснення цих операцій. Якщо емітентом є не банк, а інша фінансова установа, обслуговування операцій та проведення розрахунків за іпотечними сертифікатами здійснюються емітентом відповідно до порядку, встановленого уповноваженим органом виконавчої влади з питань регулювання ринків фінансових послуг. Виконавчий орган емітента може прийняти рішення про емісію іпотечних сертифікатів наступного випуску до закінчення строку обігу іпотечних сертифікатів попереднього випуску"  
Враховано   Стаття 10. Рішення про випуск іпотечних сертифікатів Рішення про випуск іпотечних сертифікатів приймає виконавчий орган емітента та оформлює це рішення протоколом. Банк - перший кредитор, який реформував зобов'язання боржників у консолідований іпотечний борг, може прийняти рішення щодо випуску іпотечних сертифікатів тільки після укладання письмової угоди між ним та іншим банком чи іншою фінансовою установою про перехід до цього банку або цієї іншої фінансової установи всіх обов'язків з обслуговування консолідованого іпотечного боргу у випадку ліквідації банка - першого кредитора. Сторони не мають права змінити умови такої угоди або розірвати її до повного виконання банком - першим кредитором своїх зобов'язань перед власниками іпотечних сертифікатів. Умови випуску, обігу та розрахунків за іпотечними сертифікатами затверджує виконавчий орган емітента. Інформація про умови випуску та обігу іпотечних сертифікатів підлягає обов'язковому опублікуванню в друкованих засобах масової інформації. У випадку, коли емітентом іпотечних сертифікатів є банк, обслуговування операцій та проведення розрахунків за іпотечними сертифікатами здійснюються ним відповідно до розпоряджень власника цих сертифікатів або внаслідок виконання безумовної операції з іпотечними сертифікатами та на підставі наданих документів, які є підтвердженням правомірності здійснення цих операцій. Якщо емітентом є не банк, а інша фінансова установа, обслуговування операцій та проведення розрахунків за іпотечними сертифікатами здійснюються емітентом відповідно до порядку, встановленого уповноваженим органом виконавчої влади з питань регулювання ринків фінансових послуг. Виконавчий орган емітента може прийняти рішення про емісію іпотечних сертифікатів наступного випуску до закінчення строку обігу іпотечних сертифікатів попереднього випуску.  
52. Рішення щодо реформування заборгованості за кредитними договорами (угодами) приймає виконавчий орган комерційного банку та оформлює протоколом.   -69- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10, частина 1. Текст "та оформлює протоколом" перенести після слова "приймає"  
Враховано    
    -70- Марченко О.А. (в.о. № 201)
У статті 10 у першому реченні слова "виконавчий орган" замінити словами "уповноважений на це орган банку (філії)"  
Враховано    
53. Умови випуску та обігу іпотечних сертифікатів затверджує виконавчий орган комерційного банку.       
54. Інформація про умови випуску та обігу іпотечних сертифікатів підлягає обов'язковому опублікуванню в друкованих органах засобів масової інформації.   -71- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10, частина 3. Текст "органах засобів" замінити словом "засобах"  
Враховано    
    -72- Марченко О.А. (в.о. № 201)
У статті 10 у останньому абзаці після слів "…іпотечних сертифікатів" доповнити словами "відкритої підписки", а далі по тексту.  
Відхилено    
55. Стаття 11. Інформація про умови випуску та обігу іпотечних сертифікатів   -73- Марченко О.А. (в.о. № 201)
Назву статті уточнити, виклавши у такій редакції: "Інформація про умови випуску відкритої та закритої підписки, а також обігу іпотечних сертифікатів"  
Відхилено   Стаття 11. Інформація про умови випуску та обігу іпотечних сертифікатів Інформація про умови випуску та обігу іпотечних сертифікатів є публічною пропозицією щодо укладання договору доручення, у якій визначаються права й обов'язки сторін такого договору - емітентів та одержувачів або власників іпотечних сертифікатів, незалежно від черги придбання. Укладання цього договору доручення здійснюється шляхом придбання одержувачами іпотечних сертифікатів. Такий договір доручення вважається укладеним із моменту зарахування на рахунок емітента коштів за придбані іпотечні сертифікати. Якщо емітентом іпотечних сертифікатів є інший банк чи інша фінансова установа, не керуючий іпотекою, він зобов'язаний укласти договір доручення з керуючим іпотекою на обслуговування консолідованого іпотечного боргу. Одержувачами або власниками іпотечних сертифікатів можуть бути будь-які юридичні та фізичні особи. До обов'язкових положень, які повинні бути відображені в інформації про умови випуску та обігу іпотечних сертифікатів, відносяться: загальна сума консолідованого іпотечного боргу, під який випускаються іпотечні сертифікати; інформація про керуючого іпотекою (першого кредитора), який реформував консолідований іпотечний борг; інформація про установу, до якої перейдуть функції керуючого іпотекою у випадку його ліквідації, якщо керуючий іпотекою є емітентом іпотечних сертифікатів; дата початку та завершення відкритої підписки на іпотечні сертифікати; узагальнені відомості про кредитні угоди (строк погашення, характеристики заставленої нерухомості), зобов'язання за якими реформовані у консолідований іпотечний борг; інформація про фактичне виконання боржниками зобов'язань за кредитними угодами, реформованими в консолідований іпотечний борг; умови та порядок виплати платежів по іпотечних сертифікатах; механізм виконання емітентом умов випуску іпотечних сертифікатів; умови обігу, порядок відчуження та реєстрації права власності на іпотечні сертифікати; умови страхування власника іпотечних сертифікатів від валютних ризиків, якщо таке страхування передбачено емітентом; перелік функцій, які виконує керуючий іпотекою з обслуговування консолідованого іпотечного боргу; розмір винагороди емітента за здійснення розрахунків за іпотечними сертифікатами; розмір винагороди керуючого іпотекою за обслуговування консолідованого іпотечного боргу. Інші умови випуску та обігу іпотечних сертифікатів в інформації про умови випуску та обігу іпотечних сертифікатів емітент визначає самостійно. Якщо емітентом іпотечних сертифікатів є керуючий іпотекою, випуск іпотечних сертифікатів та інформація про умови випуску та обігу іпотечних сертифікатів не підлягають реєстрації у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку або її територіальних органах. В інших випадках, реєстрація здійснюється у відповідності до положень, розроблених уповноваженим органом виконавчої влади з питань регулювання ринків фінансових послуг.  
    -74- Національний банк України
У статті 11. Частиною 1 встановлено, що інформація про умови випуску та обігу іпотечних сертифікатів є "публічним договором доручення, який встановлює права та обов`язки його суб`єктів". Відповідно до статті 386 Цивільного кодексу за договором доручення одна сторона (повірений) зобов'язується виконати від імені й за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Інформація про умови випуску та обігу сертифікатів не відповідає вимогам Кодексу. Виходячи з цього, ця частина потребує доопрацювання. У частині 2 слова "про сплату винагороди комерційному банку за обслуговування об`єднаного іпотечного боргу" пропонуємо виключити, оскільки, вони не є предметом цього інформаційного повідомлення.  
Враховано частково    
    -75- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Статтю 11 викласти у наступній редакції: "Стаття 11. Інформація про умови випуску та обігу іпотечних сертифікатів Інформація про умови випуску та обігу іпотечних сертифікатів є публічною пропозицією щодо укладання договору доручення, у якій визначаються права й обов'язки сторін такого договору - емітентів та одержувачів або власників іпотечних сертифікатів, незалежно від черги придбання. Укладання цього договору доручення здійснюється шляхом придбання одержувачами іпотечних сертифікатів. Такий договір доручення вважається укладеним із моменту зарахування на рахунок емітента коштів за придбані іпотечні сертифікати. Якщо емітентом іпотечних сертифікатів є інший банк чи інша фінансова установа, не керуючий іпотекою, він зобов'язаний укласти договір доручення з керуючим іпотекою на обслуговування консолідованого іпотечного боргу. Одержувачами або власниками іпотечних сертифікатів можуть бути будь-які юридичні та фізичні особи. До обов'язкових положень, які повинні бути відображені в інформації про умови випуску та обігу іпотечних сертифікатів, відносяться: загальна сума консолідованого іпотечного боргу, під який випускаються іпотечні сертифікати; інформація про керуючого іпотекою (першого кредитора), який реформував консолідований іпотечний борг; інформація про установу, до якої перейдуть функції керуючого іпотекою у випадку його ліквідації, якщо керуючий іпотекою є емітентом іпотечних сертифікатів; дата початку та завершення відкритої підписки на іпотечні сертифікати; узагальнені відомості про кредитні угоди (строк погашення, характеристики заставленої нерухомості), зобов'язання за якими реформовані у консолідований іпотечний борг; інформація про фактичне виконання боржниками зобов'язань за кредитними угодами, реформованими в консолідований іпотечний борг; умови та порядок виплати платежів по іпотечних сертифікатах; механізм виконання емітентом умов випуску іпотечних сертифікатів; умови обігу, порядок відчуження та реєстрації права власності на іпотечні сертифікати; умови страхування власника іпотечних сертифікатів від валютних ризиків, якщо таке страхування передбачено емітентом; перелік функцій, які виконує керуючий іпотекою з обслуговування консолідованого іпотечного боргу; розмір винагороди емітента за здійснення розрахунків за іпотечними сертифікатами; розмір винагороди керуючого іпотекою за обслуговування консолідованого іпотечного боргу. Інші умови випуску та обігу іпотечних сертифікатів в інформації про умови випуску та обігу іпотечних сертифікатів емітент визначає самостійно. Якщо емітентом іпотечних сертифікатів є керуючий іпотекою, випуск іпотечних сертифікатів та інформація про умови випуску та обігу іпотечних сертифікатів не підлягають реєстрації у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку або її територіальних органах. В інших випадках, реєстрація здійснюється у відповідності до положень, розроблених уповноваженим органом виконавчої влади з питань регулювання ринків фінансових послуг"  
Враховано    
56. Інформація про умови випуску та обігу іпотечних сертифікатів є публічним договором доручення, який встановлює права і обов'язки його суб'єктів. Сторонами такого договору є: комерційні банки, які випускають іпотечні сертифікати; його набувачі або власники, не залежно від черги придбання. Набувачами або власниками іпотечних сертифікатів можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України.   -76- Марченко О.А. (в.о. № 201)
Перше речення першого абзацу викласти у такій редакції: "Інформація про умови випуску та обігу іпотечних сертифікатів відкритої підписки є публічним договором-дорученням…", а далі по тексту.  
Відхилено    
    -77- Кривошея С.В. (реєстр. картка № 377)
Частину першу статті 11 викласти в наступній редакції: "Інформація про умови випуску та обігу іпотечних облігацій є публічною офертою, яка містить умови випуску, розповсюдження, погашення облігацій та їх забезпечення. Набувачами або власниками іпотечних облігацій можуть бути лише резиденти - фізичні або юридичні особи"  
Відхилено    
57. До обов'язкових положень, які повинні бути відображені в Інформації про умови випуску та обігу іпотечних сертифікатів, відносяться:       
58. - загальна сума об'єднаного іпотечного боргу, за яким відкрита підписка;       
59. - дата початку та завершення відкритої підписки на іпотечні сертифікати;       
60. - параметри кредитів, об'єднаних в іпотечний борг;       
61. - умови та порядок виплати платежів по іпотечних сертифікатах;   -78- Марченко О.А. (в.о. № 201)
У другому абзаці четверту умову викласти у такій редакції: " - умови, розподіл та порядок виплати платежів по іпотечних сертифікатах"  
Відхилено    
62. - механізм виконання комерційним банком умов випуску іпотечних сертифікатів;       
63. - права та обов'язки власників іпотечних сертифікатів;       
64. - умови обігу, порядок відчуження та реєстрації права власності на іпотечні сертифікати;       
65. - винагорода комерційного банку за обслуговування об'єднаного іпотечного боргу.       
66. Випуск іпотечних сертифікатів та інформація про умови випуску та обігу іпотечних сертифікатів не підлягають реєстрації в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку або її територіальних органах.   -79- Марченко О.А. (в.о. № 201)
Статтю 11 наприкінці доповнити абзацом такого змісту: "Інформація про умови випуску та обігу іпотечних сертифікатів закритої підписки не підлягає публікації в публічних виданнях, а обумовлюється договорами (угодами), в яких встановлюються права і обов'язки його суб'єктів. Сторонами такого договору є комерційний банк, який випустив іпотечні сертифікати, та їх набувачі або власники, що придбали такі сертифікати."  
Відхилено    
    -80- Кривошея С.В. (реєстр. картка № 377)
Частину третю статті 11 викласти в наступній редакції: "Випуск іпотечних облігацій підлягає реєстрації в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку або її територіальних органах у спрощеному порядку. Інформація про умови випуску та обігу іпотечних облігацій реєстрації не підлягає, а подається Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку для проведення нею контролю за випуском та обігом іпотечних облігацій"  
Враховано частково    
67. Стаття 12. Забезпечення іпотечних сертифікатів   -81- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Статтю 12 викласти у наступній редакції: "Стаття 12. Операції з іпотечними сертифікатами Первинний продаж іпотечних сертифікатів емітент може здійснювати самостійно шляхом проведення відкритої підписки на іпотечні сертифікати або через торговців цінними паперами, із якими емітент уклав договори. Іпотечні сертифікати підлягають вільному обігу. Юридичні та фізичні особи мають право купувати та продавати іпотечні сертифікати на вторинному біржовому та позабіржовому ринку за ринковою ціною та здійснювати з ними інші операції, що не суперечать умовам випуску. Іпотечні сертифікати, випущені одним емітентом, можуть підлягати конвертації, якщо це передбачено інформацією про умови випуску та обігу іпотечних сертифікатів. Конвертація іпотечних сертифікатів здійснюється емітентом шляхом вилучення з обігу іпотечних сертифікатів одного випуску, їх анулювання та обміну на іпотечні сертифікати іншого випуску. Іпотечні сертифікати можуть бути видані одержувачу тільки після повної оплати їх вартості. Номінальним утримувачем щодо іпотечних сертифікатів не може бути будь-яке довірче товариство. Угоди щодо іпотечних сертифікатів не підлягають обов'язковому нотаріальному посвідченню".  
Враховано   Стаття 12. Операції з іпотечними сертифікатами Первинний продаж іпотечних сертифікатів емітент може здійснювати самостійно шляхом проведення відкритої підписки на іпотечні сертифікати або через торговців цінними паперами, із якими емітент уклав договори. Іпотечні сертифікати підлягають вільному обігу. Юридичні та фізичні особи мають право купувати та продавати іпотечні сертифікати на вторинному біржовому та позабіржовому ринку за ринковою ціною та здійснювати з ними інші операції, що не суперечать умовам випуску. Іпотечні сертифікати, випущені одним емітентом, можуть підлягати конвертації, якщо це передбачено інформацією про умови випуску та обігу іпотечних сертифікатів. Конвертація іпотечних сертифікатів здійснюється емітентом шляхом вилучення з обігу іпотечних сертифікатів одного випуску, їх анулювання та обміну на іпотечні сертифікати іншого випуску. Іпотечні сертифікати можуть бути видані одержувачу тільки після повної оплати їх вартості. Номінальним утримувачем щодо іпотечних сертифікатів не може бути будь-яке довірче товариство. Угоди щодо іпотечних сертифікатів не підлягають обов'язковому нотаріальному посвідченню.  
    -82- Національний банк України
У статті 12. У частині 5 необхідно вказати, що власники іпотечних сертифікатів одержують кошти при їх погашенні та сплаті доходу від комерційного банку - емітента цих цінних паперів. У першому реченні частини 6 передбачається сплата винагороди комерційному банку, який обслуговує об`єднаний іпотечний борг. У зв`язку з цим, необхідно зазначити, що право вимоги за договором іпотечного кредитування і договором застави має комерційний банк - емітент іпотечних сертифікатів. Виходячи з цього, комерційний банк - емітент іпотечних сертифікатів і банк, що обслуговує об`єднаний іпотечний борг, на нашу думку, може бути однією особою. Таким чином, цей банк отримує кошти від продажу іпотечних сертифікатів, які не можна трактувати, як винагороду при обслуговуванні об`єднаного боргу. Зміст другого речення частини 6 доцільно змінити, встановивши вимогу про необхідність реєстрації інформації про випуск іпотечних сертифікатів Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Це обумовлено тим, що іпотечні сертифікати належать до категорії емісійних цінних паперів, які розміщуються шляхом відкритого продажу.  
Враховано по суті в інших статтях   
68. Платежі по іпотечних сертифікатах забезпечені об'єднаним іпотечним боргом та іпотечним пулом.       
69. Об'єднаний іпотечний борг служить забезпеченням іпотечних сертифікатів, які можуть відрізнятися між собою строками обігу, умовами виплат та доходністю.       
70. Комерційні банки, які випустили іпотечні сертифікати, розподіляють платежі, отримані за кредитними договорами (угодами), реформованими в об'єднаний іпотечний борг, між всіма власниками іпотечних сертифікатів.       
71. Погашення сертифікату відбувається в строки та на умовах, що передбачені в Інформації про умови випуску та обігу іпотечних сертифікатів.       
72. Власники іпотечних сертифікатів реалізують свої права на отримання платежів по іпотечних сертифікатах через комерційний банк - номінального держателя об'єднаного іпотечного боргу.   -83- Кривошея С.В. (реєстр. картка № 377)
Частину 5 статті12 виключити  
Враховано    
73. Власники іпотечних сертифікатів сплачують комерційному банку винагороду за обслуговування об'єднаного іпотечного боргу. Розмір винагороди визначається в Інформації про умови випуску та обігу іпотечних сертифікатів.   -84- Кривошея С.В. (реєстр. картка № 377)
Частину 6 статті12 виключити  
Враховано    
74. Стаття 13. Придбання іпотечних сертифікатів   -85- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Статтю 13 викласти у наступній редакції: "Стаття 13. Забезпечення іпотечних сертифікатів Іпотечні сертифікати випускаються із забезпеченням, яким є зобов'язання боржників за кредитними угодами, реформованими в консолідований іпотечний борг, забезпечені іпотеками. Іпотеки повинні відповідати наступним вимогам: - предметом застави є нерухомість, яка збудована та належним чином зареєстрована службою, що реєструє права власності на нерухомість; - нерухомість, яка є предметом застави, на повну вартість застрахована на користь керуючого іпотекою від ризиків загибелі або пошкодження; - керуючий іпотекою повідомив нотаріуса, який наклав заборону на відчуження нерухомості, що є предметом застави за всіма іпотечними договорами, об'єднаними в іпотечний пул, про збереження за собою прав заставодержателя. Разом з іпотечними сертифікатами до їх одержувачів переходять права вимоги за зобов'язаннями боржників за кредитними угодами, реформованими у консолідований іпотечний борг, повернення яких забезпечено іпотечним пулом. В разі невиконання боржником своїх зобов'язань за кредитною угодою, банк-керуючий іпотекою здійснює заходи щодо примусового стягнення платежів за кредитною угодою та щодо звернення стягнення на предмет застави. З виручки від реалізації нерухомості здійснюються платежі за іпотечними сертифікатами. Емітент іпотечних сертифікатів розподіляє платежі, отримані за кредитними угодами, зобов'язання за якими реформовані в консолідований іпотечний борг, між усіма власниками іпотечних сертифікатів відповідно до умов певного випуску, з урахуванням своєї винагороди та винагороди банка - керуючого іпотекою за обслуговування цього консолідованого іпотечного боргу".  
Враховано   Стаття 13. Забезпечення іпотечних сертифікатів Іпотечні сертифікати випускаються із забезпеченням, яким є зобов'язання боржників за кредитними угодами, реформованими в консолідований іпотечний борг, забезпечені іпотеками. Іпотеки повинні відповідати наступним вимогам: - предметом застави є нерухомість, яка збудована та належним чином зареєстрована службою, що реєструє права власності на нерухомість; - нерухомість, яка є предметом застави, на повну вартість застрахована на користь керуючого іпотекою від ризиків загибелі або пошкодження; - керуючий іпотекою повідомив нотаріуса, який наклав заборону на відчуження нерухомості, що є предметом застави за всіма іпотечними договорами, об'єднаними в іпотечний пул, про збереження за собою прав заставодержателя. Разом з іпотечними сертифікатами до їх одержувачів переходять права вимоги за зобов'язаннями боржників за кредитними угодами, реформованими у консолідований іпотечний борг, повернення яких забезпечено іпотечним пулом. В разі невиконання боржником своїх зобов'язань за кредитною угодою, банк-керуючий іпотекою здійснює заходи щодо примусового стягнення платежів за кредитною угодою та щодо звернення стягнення на предмет застави. З виручки від реалізації нерухомості здійснюються платежі за іпотечними сертифікатами. Емітент іпотечних сертифікатів розподіляє платежі, отримані за кредитними угодами, зобов'язання за якими реформовані в консолідований іпотечний борг, між усіма власниками іпотечних сертифікатів відповідно до умов певного випуску, з урахуванням своєї винагороди та винагороди банка - керуючого іпотекою за обслуговування цього консолідованого іпотечного боргу.  
    -86- Марченко О.А. (в.о. № 201)
У статті 13 У першому реченні після слів "проведення відкритої" додати слова "або закритої", а далі за текстом  
Відхилено    
75. Первинний продаж іпотечних сертифікатів здійснює комерційний банк самостійно шляхом проведення відкритої підписки на іпотечні сертифікати.   -87- Національний банк України
У статті 13. Другу частину цієї статті пропонуємо виключити, оскільки комерційний банк - емітент іпотечних сертифікатів, має право вимоги за іпотечними договорами та договорами застави і несе зобов`язання за ними. Як емітент, комерційний банк несе зобов`язання перед власниками іпотечних сертифікатів.  
Враховано    
76. Кошти, отримані в ході відкритої підписки на іпотечні сертифікати від набувачів іпотечних сертифікатів в рахунок погашення заборгованості боржників за об'єднаним іпотечним боргом, обліковуються на окремому балансовому рахунку. Після закінчення відкритої підписки на іпотечні сертифікати, на цьому рахунку відображається сума заборгованості за кредитними договорами (угодами), що були реформовані в об'єднаний іпотечний борг.       
77. Обіг іпотечних сертифікатів на вторинному ринку регулюється чинним законодавством про цінні папери.   -88- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 13, частина 3. Виключити слово "чинним"  
Враховано    
    -89- Марченко О.А. (в.о. № 201)
У статті 13 третій абзац викласти у такій редакції: "Обіг іпотечних сертифікатів на вторинному ринку регулюється чинними Законами України та іншими нормативними актами".  
Враховано по суті   
78. Комерційні банки - набувачі іпотечних сертифікатів, створюють резерв на відшкодування можливих збитків банків від операцій з іпотечними сертифікатами. Суми коштів, спрямованих комерційними банками на формування резерву на відшкодування можливих збитків банків від операцій з іпотечними сертифікатами, включаються до складу валових витрат комерційних банків.   -90- Марченко О.А. (в.о. № 201)
У статті 13 Останній абзац доповнити реченням такого змісту: "Норматив резерву за іпотечними сертифікатами визначається Національним банком України".  
Відхилено    
79. Стаття 14. Управління іпотечним пулом   -91- Кривошея С.В. (реєстр. картка № 377)
Статтю 14 викласти в наступній редакції: "Стаття 14. Відповідальність банків по іпотечних облігаціях Банк, який випустив іпотечні облігації, зобов'язаний у передбачені облігацією строки сплатити їх власникам проіндексовану номінальну вартість облігацій та нараховані по них відсотки. Банк несе перед власниками іпотечних облігацій повну відповідальність за виконання всіх зобов'язань по облігаціях, незалежно від виконання своїх зобов'язань боржниками по об'єднаних іпотечних боргах".  
Відхилено   Стаття 14. Обслуговування іпотечного пулу Банк - перший кредитор за кредитною угодою, виступає керуючим іпотекою перед власниками іпотечних сертифікатів, боржниками та третіми особами, якщо умовами випуску іпотечних сертифікатів не визначено іншого. Після створення іпотечного пулу банк зобов'язаний повідомити нотаріуса, який наклав заборону на відчуження нерухомості, що є предметом застави за всіма іпотечними договорами, об'єднаними в іпотечний пул, про збереження за собою прав заставодержателя. Керуючий іпотекою не має права власності на іпотечний пул у цілому або на його частини  
    -92- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Статтю 14 викласти у наступній редакції: "Стаття 14. Обслуговування іпотечного пулу Банк - перший кредитор за кредитною угодою, виступає керуючим іпотекою перед власниками іпотечних сертифікатів, боржниками та третіми особами, якщо умовами випуску іпотечних сертифікатів не визначено іншого. Після створення іпотечного пулу банк зобов'язаний повідомити нотаріуса, який наклав заборону на відчуження нерухомості, що є предметом застави за всіма іпотечними договорами, об'єднаними в іпотечний пул, про збереження за собою прав заставодержателя. Керуючий іпотекою не має права власності на іпотечний пул у цілому або на його частини"  
Враховано    
    -93- Національний банк України
У зазначеній статті необхідно вказати, що комерційний банк - емітент іпотечних сертифікатів є не номінальним держателем іпотечного пулу, а фактичним його держателем.  
Враховано    
80. Комерційний банк виступає в якості номінального держателя іпотечного пулу перед власниками іпотечних сертифікатів, боржниками та третіми особами, якщо умовами випуску іпотечних сертифікатів не визначено іншого. Після реформування забезпечення (договорів застави або заставних) в іпотечний пул, комерційний банк зобов'язаний зареєструватись як номінальний держатель іпотечного пулу, у відповідної особи, яка наклала заборону щодо відчуження майна, яке є предметом договорів застави або заставних, за всіма кредитними договорами (угодами).       
81. Номінальний держатель іпотечного пулу не є заставодержателем та не володіє правом власності на іпотечний пул в цілому або на його частини.       
82. Умови управління іпотечним пулом та порядок реалізації прав власника іпотечного сертифікату визначаються в Інформації про умови випуску та обігу іпотечних сертифікатів.       
83. Стаття 15. Обслуговування об'єднаного іпотечного боргу   -94- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Статтю 15 доповнити новим абзацом: "Комерційний банк укладає договір страхування ризику невиконання своїх зобов'язань перед власниками іпотечних сертифікатів"  
Враховано частково в статті 11  Стаття 15. Обслуговування консолідованого іпотечного боргу Керуючий іпотекою, який є емітентом іпотечних сертифікатів, виконує функції з обслуговування консолідованого іпотечного боргу на підставі положень інформації про умови випуску та обігу іпотечних сертифікатів. Керуючий іпотекою здійснює обслуговування консолідованого іпотечного боргу без довіреності як повірений власників сертифікатів за договором доручення. Емітент іпотечних сертифікатів - інший банк чи інша фінансова установа, без довіреності власників іпотечних сертифікатів на підставі положень інформації про умови випуску та обігу іпотечних сертифікатів повинен укласти з керуючим іпотекою договір доручення на обслуговування консолідованого іпотечного боргу, права вимоги за яким придбані ним. Обслуговування консолідованого іпотечного боргу полягає у виконанні наступних функцій: контроль за своєчасною сплатою боржниками платежів за кредитними угодами; отримання на користь власників сертифікатів платежів за кредитними угодами від боржників; розподіл отриманих від боржників платежів за кредитними угодами між власниками іпотечних сертифікатів, в разі якщо керуючий іпотекою є емітентом цих сертифікатів; перерахування емітенту іпотечних сертифікатів загальної суми платежів, отриманих від боржників за кредитними угодами, зобов'язання за якими реформовані в консолідований іпотечний борг, для подальшого розподілу таким емітентом отриманих коштів між власниками сертифікатів, в разі якщо керуючий іпотекою не є емітентом цих сертифікатів; здійснення заходів щодо примусового стягнення платежів за кредитною угодою та щодо звернення стягнення на предмет застави; здійснення інших дій на свій розсуд із метою виконання зобов'язань перед емітентом та власниками іпотечних сертифікатів. Керуючий іпотекою несе відповідальність перед емітентом та власниками іпотечних сертифікатів як повірений за договором доручення. Керуючі іпотекою здійснюють заходи щодо виконання боржниками їх зобов'язань за кредитними угодами, реформованими в консолідований іпотечний борг  
    -95- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Статтю 15 викласти у наступній редакції: "Стаття 15. Обслуговування консолідованого іпотечного боргу Керуючий іпотекою, який є емітентом іпотечних сертифікатів, виконує функції з обслуговування консолідованого іпотечного боргу на підставі положень інформації про умови випуску та обігу іпотечних сертифікатів. Керуючий іпотекою здійснює обслуговування консолідованого іпотечного боргу без довіреності як повірений власників сертифікатів за договором доручення. Емітент іпотечних сертифікатів - інший банк чи інша фінансова установа, без довіреності власників іпотечних сертифікатів на підставі положень інформації про умови випуску та обігу іпотечних сертифікатів повинен укласти з керуючим іпотекою договір доручення на обслуговування консолідованого іпотечного боргу, права вимоги за яким придбані ним. Обслуговування консолідованого іпотечного боргу полягає у виконанні наступних функцій: контроль за своєчасною сплатою боржниками платежів за кредитними угодами; отримання на користь власників сертифікатів платежів за кредитними угодами від боржників; розподіл отриманих від боржників платежів за кредитними угодами між власниками іпотечних сертифікатів, в разі якщо керуючий іпотекою є емітентом цих сертифікатів; перерахування емітенту іпотечних сертифікатів загальної суми платежів, отриманих від боржників за кредитними угодами, зобов'язання за якими реформовані в консолідований іпотечний борг, для подальшого розподілу таким емітентом отриманих коштів між власниками сертифікатів, в разі якщо керуючий іпотекою не є емітентом цих сертифікатів; здійснення заходів щодо примусового стягнення платежів за кредитною угодою та щодо звернення стягнення на предмет застави; здійснення інших дій на свій розсуд із метою виконання зобов'язань перед емітентом та власниками іпотечних сертифікатів. Керуючий іпотекою несе відповідальність перед емітентом та власниками іпотечних сертифікатів як повірений за договором доручення. Керуючі іпотекою здійснюють заходи щодо виконання боржниками їх зобов'язань за кредитними угодами, реформованими в консолідований іпотечний борг"  
Враховано    
    -96- Національний банк України
У статті 15. У частині 1 доцільно розділити між собою порядок переуступки права вимоги за іпотечними договорами та правила обігу іпотечних сертифікатів Поряд з цим, необхідно зазначити, що комерційний банк - емітент іпотечних сертифікатів: може здійснювати самостійно операції з обслуговування іпотечного боргу; може на договірних засадах передати право на управління іпотечним боргом іншим особам; не може нести відповідальність перед власниками іпотечних сертифікатів, як повірена особа. Цей банк несе відповідальність, як емітент цінних паперів. На нашу думку, введення особливостей обліку прав власності на іпотечні сертифікати, недоцільно. Виходячи з цього, у статті 16 доцільно вказати, що облік прав власності на іпотечні сертифікати здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.  
Враховано по суті   
84. Комерційний банк, який переуступив права за кредитними договорами (угодами), включеними до об'єднаного іпотечного боргу, третім особам - набувачам іпотечних сертифікатів, виконує функції з обслуговування об'єднаного іпотечного боргу. Підставою для обслуговування об'єднаного іпотечного боргу є договір доручення, яким може виступати Інформація про умови випуску та обігу іпотечних сертифікатів. У випадку, коли комерційний банк, який випустив іпотечні сертифікати, вказав в Інформації про умови випуску та обігу іпотечних сертифікатів, що ця інформація є публічним договором доручення, він без довіреності здійснює обслуговування об'єднаного іпотечного боргу, в тому числі:   -97- Марченко О.А. (в.о. № 201)
У статті 15 третє речення першого абзацу викласти у такій редакції: "У випадку, коли комерційний банк, який випустив іпотечні сертифікати, вказав в Інформації або договорі-дорученні про умови випуску та обігу іпотечних сертифікатів відкритої чи закритої підписки, про те, що ця інформація є публічним договором-дорученням, він без довіреності здійснює обслуговування іпотечного боргу, в тому числі…", а далі за текстом.  
Враховано частково в інших статтях   
85. - контролює своєчасне здійснення платежів боржником;       
86. - отримує платежі від боржників;       
87. - розподіляє отримані платежі між власниками іпотечних сертифікатів;       
88. - здійснює заходи щодо примусового стягнення платежів за основним зобов'язанням та звертає стягнення на предмет застави, у разі необхідності.       
89. Комерційний банк несе відповідальність перед власниками іпотечного сертифікату як повірена особа за договором доручення.       
90. Стаття 16. Реєстрація власників іпотечних сертифікатів   -98- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Статтю 16 викласти у наступній редакції: "Стаття 16. Реєстрація власників іпотечних сертифікатів Діяльність щодо ведення реєстру власників іменних іпотечних сертифікатів емітент здійснює самостійно, без ліцензії, незалежно від кількості власників іменних іпотечних сертифікатів. Ідентифікацію власників іпотечних сертифікатів та реєстрацію власників іпотечних сертифікатів, випущених у будь-якій формі, самостійно здійснює зберігач емітента. Власники іпотечних сертифікатів реалізують свої права на отримання платежів по іпотечних сертифікатах через дії емітента цих сертифікатів щодо здійснення розрахунків за іпотечними сертифікатами. Іпотечний сертифікат є неподільним. Умови зберігання, обліку та погашення іпотечних сертифікатів визначає емітент при їх випуску. Зберігання та обслуговування обігу іпотечних сертифікатів, випущених у бездокументарній формі, на рахунках у цінних паперах, які належать власникам іпотечних сертифікатів, здійснюють обрані ними зберігачі. Облік випущених іпотечних сертифікатів ведеться емітентом. Перехід права власності на іпотечні сертифікати здійснюється в порядку, передбаченому законодавством. Платежі по іпотечним сертифікатам виплачуються їх власникам емітентом іпотечних сертифікатів. Права на одержання платежів по іменним іпотечним сертифікатам, можуть бути реалізовані з моменту внесення змін до реєстру власників іменних іпотечних сертифікатів".  
Враховано   Стаття 16. Реєстрація власників іпотечних сертифікатів Діяльність щодо ведення реєстру власників іменних іпотечних сертифікатів емітент здійснює самостійно, без ліцензії, незалежно від кількості власників іменних іпотечних сертифікатів. Ідентифікацію власників іпотечних сертифікатів та реєстрацію власників іпотечних сертифікатів, випущених у будь-якій формі, самостійно здійснює зберігач емітента. Власники іпотечних сертифікатів реалізують свої права на отримання платежів по іпотечних сертифікатах через дії емітента цих сертифікатів щодо здійснення розрахунків за іпотечними сертифікатами. Іпотечний сертифікат є неподільним. Умови зберігання, обліку та погашення іпотечних сертифікатів визначає емітент при їх випуску. Зберігання та обслуговування обігу іпотечних сертифікатів, випущених у бездокументарній формі, на рахунках у цінних паперах, які належать власникам іпотечних сертифікатів, здійснюють обрані ними зберігачі. Облік випущених іпотечних сертифікатів ведеться емітентом. Перехід права власності на іпотечні сертифікати здійснюється в порядку, передбаченому законодавством. Платежі по іпотечним сертифікатам виплачуються їх власникам емітентом іпотечних сертифікатів. Права на одержання платежів по іменним іпотечним сертифікатам, можуть бути реалізовані з моменту внесення змін до реєстру власників іменних іпотечних сертифікатів.  
91. Комерційні банки, які випустили іменні іпотечні сертифікати в документарній формі, самостійно ведуть реєстр власників іменних іпотечних сертифікатів. Ідентифікація власників іпотечних сертифікатів на пред'явника, випущених в бездокументарній формі, здійснюється на підставі облікового реєстру власників іпотечних сертифікатів в комерційному банку.       
92. Комерційний банк, який випустив іпотечні сертифікати в бездокументарній формі, зобов'язаний укласти угоду з юридичною особою, яка має дозвіл відповідного органу на здійснення діяльності щодо зберігання і обслуговування обігу цінних паперів. На період проведення відкритої підписки на іпотечні сертифікати, випущені в бездокументарній формі, комерційний банк оформлює тимчасовий глобальний сертифікат. Після закінчення відкритої підписки на іпотечні сертифікати даного випуску, комерційний банк оформлює глобальний сертифікат та здійснює його депонування в обраному депозитарії. Зберігання та обслуговування обігу іпотечних сертифікатів, випущених в бездокументарній формі, на рахунках, які належать власникам, здійснюють обрані власниками іпотечних сертифікатів зберігачі, в порядку, передбаченому чинним законодавством для цінних паперів.   -99- Марченко О.А. (в.о. № 201)
У статті 16 у другому та третьому реченні другого абзацу слова "відкритої підписки" замінити словами "відкритої та закритої підписки".  
Відхилено    
93. Стаття 17. Перехід права власності на іпотечні сертифікати   -100- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Статтю 17 викласти у наступній редакції: "Стаття 17. Стаття 17. Оподаткування операцій з іпотечного кредитування та операцій щодо іпотечних сертифікатів Доход, одержаний банком від боржників у складі платежів за кредитною угодою, включається до складу валового доходу в тому звітному (податковому) періоді, в якому він був одержаний. Кошти, отримані емітентом від випуску іпотечних сертифікатів, та спрямовані ним на погашення консолідованого іпотечного боргу, не включаються до валового доходу емітента - платника податку. Кошти, отримані емітентом від керуючого іпотекою для здійснення розрахунків за іпотечними сертифікатами, не включаються до валового доходу емітента. Банки здійснюють придбання іпотечних сертифікатів за рахунок кредитних ресурсів. Суб'єкти підприємницької діяльності - платники податку, крім банків, включають суми, спрямовані ними на придбання іпотечних сертифікатів, до складу валових витрат у тому звітному (податковому) періоді, в якому було здійснено придбання іпотечних сертифікатів. Фізичні особи не включають доходи, отримані ними від операцій з іпотечними сертифікатами, до сукупного оподатковуваного доходу. Емітент іпотечних сертифікатів відносить витрати на страхування власників іпотечних сертифікатів від валютних ризиків до валових витрат у тому звітному (податковому) періоді, в якому були здійснені ці витрати. Послуги з обслуговування консолідованого іпотечного боргу не є для керуючого іпотекою об'єктом оподаткування податком на додану вартість. Послуги щодо здійснення розрахунків за іпотечними сертифікатами та проведення конвертації іпотечних сертифікатів, не є для емітента іпотечних сертифікатів об'єктом оподаткування податком на додану вартість. За операції з випуску (емісії) іпотечних сертифікатів державне мито не справляється. Операції з іпотечними сертифікатами не є об'єктом оподаткування іншими загальнодержавними та місцевими податками й зборами (обов'язковими платежами)".  
Враховано   Стаття 17. Оподаткування операцій з іпотечного кредитування та операцій щодо іпотечних сертифікатів Доход, одержаний банком від боржників у складі платежів за кредитною угодою, включається до складу валового доходу в тому звітному (податковому) періоді, в якому він був одержаний. Кошти, отримані емітентом від випуску іпотечних сертифікатів, та спрямовані ним на погашення консолідованого іпотечного боргу, не включаються до валового доходу емітента - платника податку. Кошти, отримані емітентом від керуючого іпотекою для здійснення розрахунків за іпотечними сертифікатами, не включаються до валового доходу емітента. Банки здійснюють придбання іпотечних сертифікатів за рахунок кредитних ресурсів. Суб'єкти підприємницької діяльності - платники податку, крім банків, включають суми, спрямовані ними на придбання іпотечних сертифікатів, до складу валових витрат у тому звітному (податковому) періоді, в якому було здійснено придбання іпотечних сертифікатів. Фізичні особи не включають доходи, отримані ними від операцій з іпотечними сертифікатами, до сукупного оподатковуваного доходу. Емітент іпотечних сертифікатів відносить витрати на страхування власників іпотечних сертифікатів від валютних ризиків до валових витрат у тому звітному (податковому) періоді, в якому були здійснені ці витрати. Послуги з обслуговування консолідованого іпотечного боргу не є для керуючого іпотекою об'єктом оподаткування податком на додану вартість. Послуги щодо здійснення розрахунків за іпотечними сертифікатами та проведення конвертації іпотечних сертифікатів, не є для емітента іпотечних сертифікатів об'єктом оподаткування податком на додану вартість. За операції з випуску (емісії) іпотечних сертифікатів державне мито не справляється. Операції з іпотечними сертифікатами не є об'єктом оподаткування іншими загальнодержавними та місцевими податками й зборами (обов'язковими платежами).  
94. Перехід права власності на іпотечні сертифікати здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством про цінні папери.   -101- Марченко О.А. (в.о. № 201)
Статтю 17 викласти у наступній редакції: "Перехід права власності на іпотечні сертифікати здійснюється в порядку, передбаченому чинними Законами України".  
Враховано діючими законами   
95. Стаття 18. Оподаткування доходу від операцій з іпотечними сертифікатами   -102- Волков О.М. (в.о. № 208)
Статтю 18 викласти у наступній редакції: "Стаття 18 оподаткування операцій з іпотечними сертифікатами. Оподаткування операцій з іпотечними сертифікатами здійснюється згідно чинного законодавства"  
Враховано частково   Стаття 18. Гарантії щодо виконання емітентом своїх зобов'язань перед власниками іпотечних сертифікатів Емітент відповідає за своїми зобов'язаннями по іпотечних сертифікатах за рахунок набутих ним прав на консолідований іпотечний борг, забезпечений іпотечним пулом. В разі звернення стягнення на предмет застави, що є забезпеченням виконання зобов'язань за консолідованим іпотечним боргом та іпотечними сертифікатами, власники іпотечних сертифікатів мають переважне перед іншими кредиторами право на задоволення своїх вимог за іпотечними сертифікатами за рахунок коштів, отриманих від реалізації заставленої нерухомості. Виручка від реалізації предмета застави не може бути використана емітентом для задоволення вимог за його іншими зобов'язаннями. У випадку, якщо це передбачено умовами випуску та обігу іпотечних сертифікатів, емітент за свій рахунок на вимогу та на користь власника іпотечних сертифікатів, здійснює страхування ризику виникнення збитків власника іпотечних сертифікатів, обумовлених змінами курсу національної валюти до іноземної валюти, вказаної в умовах випуску. В разі реорганізації емітента іпотечних сертифікатів права на консолідований іпотечний борг, що є забезпеченням за іпотечними сертифікатами, разом із зобов'язаннями за іпотечними сертифікатами передається лише одній юридичній особі, що створена в результаті такої реорганізації. В разі ліквідації емітента іпотечних сертифікатів виконання зобов'язань за ними перед власниками іпотечних сертифікатів переходить до керуючого іпотекою відповідно до договору доручення. В разі визнання емітента іпотечних сертифікатів банкрутом, права на консолідований іпотечний борг, що є забезпеченням за іпотечними сертифікатами на дату прийняття господарським судом рішення про банкрутство емітента, не включаються до ліквідаційної маси і відокремлюються до особливої ліквідаційної маси, із якої задовольняються виключно вимоги власників іпотечних сертифікатів. В разі ліквідації керуючого іпотекою, який не є емітентом іпотечних сертифікатів, його обов'язки керуючого переходять до іншого банку, визначеного емітентом. В разі ліквідації керуючого іпотекою, який є емітентом іпотечних сертифікатів, його обов'язки керуючого переходять до іншого банку чи іншої фінансової установи, визначеної умовами випуску. В разі ліквідації цієї установи, обов'язки керуючого переходять до іншого банку чи іншої фінансової установи, визначених ліквідатором  
    -103- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Статтю 18 викласти у наступній редакції: "Стаття 18. Гарантії щодо виконання емітентом своїх зобов'язань перед власниками іпотечних сертифікатів Емітент відповідає за своїми зобов'язаннями по іпотечних сертифікатах за рахунок набутих ним прав на консолідований іпотечний борг, забезпечений іпотечним пулом. В разі звернення стягнення на предмет застави, що є забезпеченням виконання зобов'язань за консолідованим іпотечним боргом та іпотечними сертифікатами, власники іпотечних сертифікатів мають переважне перед іншими кредиторами право на задоволення своїх вимог за іпотечними сертифікатами за рахунок коштів, отриманих від реалізації заставленої нерухомості. Виручка від реалізації предмета застави не може бути використана емітентом для задоволення вимог за його іншими зобов'язаннями. У випадку, якщо це передбачено умовами випуску та обігу іпотечних сертифікатів, емітент за свій рахунок на вимогу та на користь власника іпотечних сертифікатів, здійснює страхування ризику виникнення збитків власника іпотечних сертифікатів, обумовлених змінами курсу національної валюти до іноземної валюти, вказаної в умовах випуску. В разі реорганізації емітента іпотечних сертифікатів права на консолідований іпотечний борг, що є забезпеченням за іпотечними сертифікатами, разом із зобов'язаннями за іпотечними сертифікатами передається лише одній юридичній особі, що створена в результаті такої реорганізації. В разі ліквідації емітента іпотечних сертифікатів виконання зобов'язань за ними перед власниками іпотечних сертифікатів переходить до керуючого іпотекою відповідно до договору доручення. В разі визнання емітента іпотечних сертифікатів банкрутом, права на консолідований іпотечний борг, що є забезпеченням за іпотечними сертифікатами на дату прийняття господарським судом рішення про банкрутство емітента, не включаються до ліквідаційної маси і відокремлюються до особливої ліквідаційної маси, із якої задовольняються виключно вимоги власників іпотечних сертифікатів. В разі ліквідації керуючого іпотекою, який не є емітентом іпотечних сертифікатів, його обов'язки керуючого переходять до іншого банку, визначеного емітентом. В разі ліквідації керуючого іпотекою, який є емітентом іпотечних сертифікатів, його обов'язки керуючого переходять до іншого банку чи іншої фінансової установи, визначеної умовами випуску. В разі ліквідації цієї установи, обов'язки керуючого переходять до іншого банку чи іншої фінансової установи, визначених ліквідатором".  
Враховано    
    -104- Національний банк України
Стаття 18. Відповідно до вимог чинного законодавства оподаткуванню підлягають не доходи, а прибутки підприємств. У зв`язку з цим, назву статті 18 необхідно змінити. Поряд з цим, питання оподаткування регулюються окремі актами законодавства, виходячи з цього пропонуємо у статті 18 вказати, що оподаткування операцій з іпотечними сертифікатами здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.  
Враховано в іншому законопроекті 6197-1   
96. Платники податків, юридичні особи, сплачують податки з доходу, отриманого ними від операцій з іпотечними зобов'язаннями, у відповідності до діючого законодавства.   -105- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 18, частина 1. Слово "діючого" замінити словом "податкового"  
Враховано по суті   
97. Платники податків, юридичні особи, крім комерційних банків, включають суми, спрямовані ними на придбання іпотечних сертифікатів, до складу валових витрат в тому податковому періоді, в якому було здійснено придбання іпотечних сертифікатів.       
98. Комерційні банки здійснюють придбання іпотечних сертифікатів за рахунок залучених коштів.       
99. Кошти, отримані комерційним банком від продажу іпотечних сертифікатів, не включаються до валового доходу такого комерційного банку.       
100. Платники податків, фізичні особи, не включають доходи отримані ними від операцій з іпотечними зобов'язаннями, до сукупного оподатковуваного доходу.       
101. Стаття 19. Особливості звернення стягнення на заставлене боржником майно   -106- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Статтю 19 виключити  
Враховано    
102. Комерційні банки, що здійснюють випуск іпотечних сертифікатів та виступають в якості номінальних держателів іпотечного пулу зобов'язані здійснювати заходи щодо захисту прав власників іпотечних сертифікатів.       
103. Комерційні банки набувають право звернення стягнення на предмет застави в разі, якщо в момент настання терміну виконання зобов'язання за будь-яким зобов'язанням, що входить в склад основного зобов'язання не буде виконано, якщо інше не передбачено законом, договором застави, закладною чи умовами випуску та обігу іпотечних сертифікатів.       
104. В разі припинення діяльності (реорганізації, ліквідації) юридичної особи заставодавця комерційний банк, який випустив іпотечний сертифікат набуває право звернення стягнення на заставлене майно незалежно від настання строку виконання зобов'язання за іпотечним сертифікатом.       
105. При частковому виконанні боржником зобов'язання за основним зобов'язанням застава зберігається в початковому обсязі.       
106. Звернення стягнення на заставлене майно здійснюється на підставі виконавчого напису нотаріуса, якщо інше не передбачене договором застави або заставною.       
107. Реалізація заставленого майна, на яке звернено стягнення, провадиться комерційним банком, який випустив іпотечний сертифікат, в порядку вказаному в Умовах випуску та обігу іпотечних сертифікатів. Комерційний банк діє на підставі цього закону та у відповідності до договору доручення.       
108. Реалізація заставленого майна також може здійснюватись судовим виконавцем, на підставі рішення суду або наказу арбітражного суду, або виконавчого напису нотаріуса, у встановленому порядку, або в іншому порядку, передбаченому договором застави.   -107- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 19, частина 7. Виключити текст "або наказу арбітражного суду" , а також текст, "у встановленому порядку"  
Враховано по суті   
    -108- Марченко О.А. (в.о. № 201)
У статті 19 в останньому абзаці слова "судовим виконавцем" замінити словами "державним виконавцем".  
Враховано по суті   
109. Стаття 20. Правонаступництво за реформованими зобов'язаннями   -109- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Статтю 19 виключити  
Враховано    
110. В разі ліквідації комерційного банку, який випустив іпотечні сертифікати, його обов'язки з управління іпотечним пулом, номінального держателя та особи, що обслуговує об'єднаний іпотечний борг, переходить до банку правонаступника. Банк - правонаступник визначається у відповідності до діючого законодавства.   -110- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Стаття 20 після слів "В разі" вилучити слова "ліквідації комерційного банку" і замінити на слова "реорганізації банку" і далі за текстом.  
Враховано по суті   
    -111- Кулик О.В. (в.о. № 145)
У статті 20 замість слова "ліквідації" записати слово "реорганізації"  
Враховано по суті   
111. Прикінцеві положення   -112- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Прикінцеві положення. Пункт 1. Після тексту "Закон набуває чинності" доповнити текстом "через 30 днів"  
Відхилено   Прикінцеві положення 1. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.  
112. 2. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.   -113- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Прикінцеві положення. Пункт 2 виключити  
Відхилено   2. Інші закони та нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечить цьому Закону Визначення видів іпотечних цінних паперів та будь яких змін, пов'язаних з іпотечними сертифікатами в інших законодавчих актах, крім цього Закону, не допускається Кабінету Міністрів України: 3)у двомісячний термін привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, а також забезпечити перегляд і приведення нормативно-правових актів інших органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом та скасування тих нормативно-правових актів, які не відповідають цьому Закону. 4)До 01 червня 2002 року підготувати з урахуванням положень цього Закону та подати на розгляд Верховній Раді України проект концепції й програму розвитку іпотечного ринку на 2003-2010 роки. 4. Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку: з метою мінімізації ризиків, пов'язаних з обігом іпотечних сертифікатів, встановити персональну відповідальність відповідних посадових осіб депозитаріїв, що обслуговують обіг іпотечних сертифікатів, перед емітентами й власниками іпотечних сертифікатів за будь-які збитки, завдані внаслідок невиконання або неналежного виконання цими посадовими особами своїх обов'язків; визначити спеціальні принципи та вимоги щодо відповідальності депозитаріїв, які несуть відповідальність перед емітентами й власниками іпотечних сертифікатів за будь-які збитки, яких вони зазнали в результаті невиправданого невиконання ним своїх обов'язків або їх неналежного виконання при обслуговуванні обігу сертифікатів; організаційно забезпечити вільний обіг сертифікатів у Національній депозитарній системі та інших елементах інфраструктури фондового ринку України. Дотримуючись положень, за якими здійснюється обіг цінних паперів, установити, що для мінімізації відповідних ризиків на випуски сертифікатів стандарти Національного депозитарію не розповсюджуються протягом п'яти років після набрання чинності цим Законом.  
    -114- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Пункт 2 прикінцевих положень викласти у наступній редакції: "Інші закони та нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечить цьому Закону Визначення видів іпотечних цінних паперів та будь яких змін, пов'язаних з іпотечними сертифікатами в інших законодавчих актах, крім цього Закону, не допускається".  
Враховано    
    -115- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Доповнити прикінцеві положення пунктами 3-4 наступного змісту: Кабінету Міністрів України: 1)у двомісячний термін привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, а також забезпечити перегляд і приведення нормативно-правових актів інших органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом та скасування тих нормативно-правових актів, які не відповідають цьому Закону. 2)До 01 червня 2002 року підготувати з урахуванням положень цього Закону та подати на розгляд Верховній Раді України проект концепції й програму розвитку іпотечного ринку на 2003-2010 роки. Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку: з метою мінімізації ризиків, пов'язаних з обігом іпотечних сертифікатів, встановити персональну відповідальність відповідних посадових осіб депозитаріїв, що обслуговують обіг іпотечних сертифікатів, перед емітентами й власниками іпотечних сертифікатів за будь-які збитки, завдані внаслідок невиконання або неналежного виконання цими посадовими особами своїх обов'язків; визначити спеціальні принципи та вимоги щодо відповідальності депозитаріїв, які несуть відповідальність перед емітентами й власниками іпотечних сертифікатів за будь-які збитки, яких вони зазнали в результаті невиправданого невиконання ним своїх обов'язків або їх неналежного виконання при обслуговуванні обігу сертифікатів; організаційно забезпечити вільний обіг сертифікатів у Національній депозитарній системі та інших елементах інфраструктури фондового ринку України. Дотримуючись положень, за якими здійснюється обіг цінних паперів, установити, що для мінімізації відповідних ризиків на випуски сертифікатів стандарти Національного депозитарію не розповсюджуються протягом п'яти років після набрання чинності цим Законом"  
Враховано