Кількість абзаців - 128 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення правового регулювання адміністративних відносин між органами державного нагляду у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки і суб'єктами господарювання (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення правового регулювання адміністративних відносин між органами державного нагляду у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки і суб’єктами господарювання
 
   Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення правового регулювання адміністративних відносин між органами державного нагляду у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки і суб’єктами господарювання
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
   1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
6. 1) доповнити Кодекс статтею 175-2 такого змісту:
 
   1) доповнити статтею 175-2 такого змісту:
 
7. "Стаття 175-2. Здійснення суб’єктом господарювання господарської діяльності без декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки
 
   "Стаття 175-2. Здійснення суб’єктом господарювання господарської діяльності без декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки
 
8. Початок роботи новоутворених підприємств або початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості без зареєстрованої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки, для яких подання такої декларації є обов’язковим,
 
   Початок роботи новоутворених підприємств або початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості без зареєстрованої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки, для яких подання такої декларації є обов’язковим, -
 
9. тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від сорока до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";
 
-1- Кармазін Ю.А.
У абзаці четвертому пункту 1) частини першої виключити слова: "від двадцяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" і далі – за текстом.
 
Враховано   тягне за собою накладення штрафу на громадян і на посадових осіб - від сорока до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
10. 2) у статті 223:
 
   2) у статті 223:
 
11. частину першу після цифр "175, " доповнити цифрами "175-2, ";
 
   частину першу після цифр "175" доповнити цифрами "175-2";
 
12. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
13. у пункті 1 слова "до семи", "до десяти" замінити відповідно словами "до сімдесяти", "до ста";
 
   у пункті 1 слова "до семи", "до десяти" замінити відповідно словами "до сімдесяти", "до ста";
 
14. у пункті 1-1 слова "до шести", "до дев’яти" замінити відповідно словами "до п’ятдесяти", "до вісімдесяти";
 
   у пункті 1-1 слова "до шести", "до дев’яти" замінити відповідно словами "до п’ятдесяти", "до вісімдесяти";
 
15. у пункті 2 слова "до шести", "до восьми" замінити відповідно словами "до п’ятдесяти", "до вісімдесяти".
 
   у пункті 2 слова "до шести", "до восьми" замінити відповідно словами "до п’ятдесяти", "до вісімдесяти".
 
16. 2. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 35-37, ст. 446):
 
-2- Кармазін Ю.А.
Виключити, змінивши відповідно подальшу нумерацію частин цього розділу, частину другу.
 
Відхилено   2. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 35-37, ст. 446):
 
17. 1) доповнити Кодекс статтею 183-6 такого змісту:
 
   1) доповнити статтею 183-6 такого змісту:
 
18. "Стаття 183-6. Особливості провадження у справах за зверненням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки
 
-3- Семинога А.І.
По всьому тексту законопроекту у відповідних відмінках слова "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки",
 
Враховано   "Стаття 183-6. Особливості провадження у справах за зверненням центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки
 
19. 1. Провадження у справах за зверненням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки під час здійснення ними передбачених законом повноважень здійснюється на підставі подання такого органу щодо повного або часткового зупинення:
 
-4- У частині першій статті 183-6 слова- "під час здійснення ними передбачених законом повноважень" та у частині другій слова "зумовлюють звернення до суду" виключити
 
Немає висновку   1. Провадження у справах за зверненням центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки здійснюється на підставі подання такого органу щодо повного або часткового зупинення:
 
20. роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць;
 
   роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць;
 
21. експлуатації будівель, об’єктів, споруд, цехів, дільниць, а також машин, механізмів, устатковання, транспортних засобів;
 
   експлуатації будівель, об’єктів, споруд, цехів, дільниць, а також машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів;
 
22. проведення робіт, у тому числі будівельно-монтажних;
 
   проведення робіт, у тому числі будівельно-монтажних;
 
23. випуску і реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту;
 
   випуску і реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту;
 
24. надання послуг.
 
   надання послуг.
 
25. 2. Подання подається до суду першої інстанції протягом 96 годин з дня виявлення порушень вимог законодавства у сфері пожежної безпеки, що створюють загрозу виникнення пожежі або перешкоджають її гасінню та евакуації людей, а також виявлення порушень вимог законодавства у сфері техногенної безпеки, що створюють загрозу життю або здоров’ю людей, що зумовлюють звернення до суду, за загальними правилами підсудності, встановленими цим Кодексом, у письмовій формі та повинне містити:
 
   2. Подання подається до суду першої інстанції протягом 96 годин з моменту виявлення порушень вимог законодавства у сфері пожежної безпеки, що створюють загрозу виникнення пожежі або перешкоджають її гасінню та евакуації людей, а також виявлення порушень вимог законодавства у сфері техногенної безпеки, що створюють загрозу життю або здоров’ю людей, за загальними правилами підсудності, встановленими цим Кодексом, у письмовій формі та повинне містити:
 
26. 1) найменування адміністративного суду;
 
   1) найменування адміністративного суду;
 
27. 2) найменування, поштову адресу, а також номер засобу зв’язку заявника;
 
   2) найменування, поштову адресу, та номер засобу зв’язку заявника;
 
28. 3) найменування, поштову адресу, а також номер засобу зв’язку, якщо такий відомий, стосовно суб’єкта господарювання та об’єкта, до якого застосовуватимуться заходи, передбачені частиною першою цієї статті;
 
   3) найменування, поштову адресу, та номер засобу зв’язку (якщо він відомий) суб’єкта господарювання та об’єкта, до якого застосовуватимуться заходи, передбачені частиною першою цієї статті;
 
29. 4) підстави звернення з поданням, обставини, що підтверджуються доказами, та вимоги заявника;
 
   4) підстави звернення з поданням, обставини, що підтверджуються доказами, та вимоги заявника;
 
30. 5) перелік вимог, у разі виконання яких заявник вважатиме за можливе зупинення застосування заходів, визначених у частині першій цієї статті;
 
   5) перелік вимог, у разі виконання яких заявник вважатиме за можливе зупинення застосування заходів, визначених у частині першій цієї статті;
 
31. 6) перелік документів та інших матеріалів, що додаються;
 
   6) перелік документів та інших матеріалів, що додаються;
 
32. 7) підпис уповноваженої особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки, що скріплюється печаткою.
 
   7) підпис уповноваженої особи центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки, що скріплюється печаткою.
 
33. 3. У разі недотримання вимог частини другої цієї статті суд повідомляє про це заявника та встановлює йому строк, але не більше ніж 48 годин, для усунення недоліків.
 
   3. У разі недотримання вимог частини другої цієї статті суд повідомляє про це заявника та встановлює йому строк, але не більше ніж 48 годин, для усунення недоліків.
 
34. Невиконання вимог суду в установлений строк тягне за собою повернення заявнику подання та доданих до нього документів.
 
   Невиконання вимог суду в установлений строк тягне за собою повернення заявнику подання та доданих до нього документів.
 
35. Повернення подання не є перешкодою для повторного звернення з ним до суду після усунення його недоліків, але не пізніше ніж протягом 48 годин з моменту повернення подання.
 
   Повернення подання не є перешкодою для повторного звернення з ним до суду після усунення недоліків, але не пізніше ніж протягом 48 годин з моменту повернення подання.
 
36. 4. Суд ухвалою відмовляє у прийнятті подання у разі, коли:
 
   4. Суд ухвалою відмовляє у прийнятті подання, якщо:
 
37. 1) заявлено вимогу, не передбачену частиною першою цієї статті;
 
   1) заявлено вимогу, не передбачену частиною першою цієї статті;
 
38. 2) із поданих до суду матеріалів вбачається спір про право.
 
   2) з поданих до суду матеріалів вбачається спір про право.
 
39. 5. Відмова у прийнятті подання унеможливлює повторне звернення заявника з таким самим поданням. Заявник у цьому випадку має право звернутися з тими самими вимогами до суду в загальному порядку.
 
   5. Відмова у прийнятті подання унеможливлює повторне звернення заявника з таким самим поданням. У такому разі заявник має право звернутися з тими самими вимогами до суду в загальному порядку.
 
40. 6. Ухвалу про відмову в прийнятті подання може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом 48 годин з моменту її винесення.
 
   6. Ухвалу про відмову у прийнятті подання може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом 48 годин з моменту її винесення.
 
41. 7. У разі постановлення судом ухвали про відкриття провадження у справі суд приймає у триденний строк, але не пізніше ніж протягом 96 годин з моменту звернення заявника до суду, постанову по суті заявлених вимог, яка підлягає негайному виконанню.
 
   7. У разі постановлення судом ухвали про відкриття провадження у справі суд приймає у триденний строк, але не пізніше ніж протягом 96 годин з моменту звернення заявника до суду, постанову по суті заявлених вимог, яка підлягає негайному виконанню.
 
42. Розгляд подання відбувається за участю центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки, та суб’єкта господарювання, стосовно якого його внесено.
 
   Розгляд подання відбувається за участю центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки, та суб’єкта господарювання, стосовно якого його внесено.
 
43. Неявка сторін у судове засідання не перешкоджає розгляду подання.
 
   Неявка сторін у судове засідання не перешкоджає розгляду подання.
 
44. 8. У постанові суду зазначаються:
 
   8. У постанові суду зазначаються:
 
45. 1) дата прийняття постанови;
 
   1) дата прийняття постанови;
 
46. 2) найменування суду, прізвище та ініціали судді;
 
   2) найменування суду, прізвище та ініціали судді;
 
47. 3) найменування сторін, їх місцезнаходження, а також місцезнаходження об’єкта, до якого застосовуються заходи, визначені у частині першій цієї статті;
 
   3) найменування сторін, їх місцезнаходження, а також місцезнаходження об’єкта, до якого застосовуються заходи, визначені у частині першій цієї статті;
 
48. 4) мотиви задоволення судом заявлених вимог з посиланням на закон та висновок суду по суті вимог;
 
   4) мотиви задоволення судом заявлених вимог з посиланням на закон та висновок суду по суті вимог;
 
49. 5) порядок вчинення дій, передбачених постановою;
 
   5) порядок вчинення дій, передбачених постановою;
 
50. 6) порядок подання заяви про припинення застосування заходів, визначених у частині першій цієї статті;
 
-5- Семинога А.І.
Пункт 6 частини восьмої статті 183-6 виключити
 
Враховано      
51. 7) відомості про порядок та строки апеляційного оскарження постанови.
 
   6) відомості про порядок та строки апеляційного оскарження постанови.
 
52. 9. Апеляційний перегляд постанови суду першої інстанції здійснюється за загальною процедурою.
 
   9. Апеляційний перегляд постанови суду першої інстанції здійснюється за загальною процедурою.
 
53. Постанову суду апеляційної інстанції може бути оскаржено в касаційному порядку за загальною процедурою.
 
   Постанову суду апеляційної інстанції може бути оскаржено в касаційному порядку за загальною процедурою.
 
54. 10. На обчислення строків, установлених цією статтею, не поширюються норми статті 103 цього Кодексу.
 
   10. На обчислення строків, установлених цією статтею, не поширюються правила статті 103 цього Кодексу.
 
55. Строки, встановлені цією статтею, обчислюються годинами і закінчуються із закінченням години, на яку припадає таке закінчення.
 
   Строки, встановлені цією статтею, обчислюються годинами і закінчуються із закінченням години, на яку припадає таке закінчення.
 
56. До строків, установлених цією статтею, не включають добові години, що припадають на вихідні та святкові дні.
 
   До строків, установлених цією статтею, не включають години, що припадають на вихідні та святкові дні.
 
57. 11. Постанова суду про застосування заходів, визначених у частині першій цієї статті, складається та підписується у день її прийняття, а її копії не пізніше наступного дня надсилаються рекомендованим листом сторонам із повідомленням.
 
   11. Постанова суду про застосування заходів, визначених у частині першій цієї статті, складається та підписується у день її прийняття, а її копії не пізніше наступного дня надсилаються рекомендованим листом сторонам із повідомленням.
 
58. Постанова суду першої інстанції набирає законної сили наступного дня після завершення строку її оскарження та підлягає негайному виконанню суб’єктом господарювання.
 
   Постанова суду першої інстанції набирає законної сили наступного дня після закінчення строку її оскарження та підлягає негайному виконанню суб’єктом господарювання.
 
59. 12. Розгляд питання про припинення застосування заходів, визначених у частині першій цієї статті, здійснюється судом протягом 24 годин з моменту надходження заяви із підтверджуючими матеріалами суб’єкта господарювання до суду про повне усунення порушення вимог законодавства у сфері пожежної безпеки із запрошенням представника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки.
 
   12. Розгляд питання про припинення застосування заходів, визначених у частині першій цієї статті, здійснюється судом протягом 24 годин з моменту надходження заяви від суб’єкта господарювання до суду із підтверджуючими матеріалами про повне усунення порушення вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки із запрошенням представника центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки.
 
60. За результатами цього розгляду суд приймає рішення про припинення застосування заходів, визначених у частині першій цієї статті, або про відмову в задоволенні заяви.
 
   За результатами розгляду суд приймає рішення про припинення застосування заходів, визначених у частині першій цієї статті, або про відмову у задоволенні заяви";
 
61. 13. Позовні заяви та апеляційні і касаційні скарги у справах, передбачених частиною першою цієї статті, подаються до адміністративного суду без сплати судового збору.";
 
-6- Семинога А.І.
частину 13 статті 183-6 виключити
 
Враховано      
62. 2) частину першу статті 256 доповнити пунктом 10 такого змісту:
 
   2) частину першу статті 256 доповнити пунктом 10 такого змісту:
 
63. "10) повне або часткове зупинення роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, експлуатації будівель, об’єктів, споруд, цехів, дільниць, а також машин, механізмів, устатковання, транспортних засобів, проведення робіт, у тому числі будівельно-монтажних, випуску і реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту, надання послуг, якщо це загрожує життю та/або здоров’ю людей.".
 
-7- Мірошниченко Ю.Р.
у абзаці десятому частини першої статті 256 Кодексу адміністративного судочинства України слова та цифри "пунктами 1, 3, 4" замінити словами та цифрами "пунктами 1, 3, 4, 5".
 
Відхилено   "10) повне або часткове зупинення роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, експлуатації будівель, об’єктів, споруд, цехів, дільниць, а також машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, проведення робіт, у тому числі будівельно-монтажних, випуску і реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту, надання послуг".
 
    -8- Мірошниченко Ю.Р.
Пункт 2 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної ради України, 2005 р., №35-37, ст.446):
"1) частину другу статті 18 викласти в такій редакції:
"2. Окружним адміністративним судам підсудні адміністративні справи:
1) однією зі сторін в яких є орган державної влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, обласна рада, Київська, Севастопольська міська рада, їх посадова чи службова особа, крім випадків, передбачених цим Кодексом, та крім справ щодо їх рішень, дій чи бездіяльності у справах про адміністративні проступки та справ, які підсудні місцевим загальним судам як адміністративним судам;
2) про застосування у випадках, передбачених законом, заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю), якщо вони можуть бути застосовані виключно за судовим рішенням";
 
Відхилено    
    -9- Мірошниченко Ю.Р.
У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної ради України, 2005 р., №35-37, ст.446):
абзац другий частини другої статті 99 після першого речення доповнити новим реченням такого змісту: "Для звернення до адміністративного суду суб'єкта владних повноважень щодо справ, зазначених у пункті 5 частини першої статті 183-2 цього Кодексу, встановлюється 15 денний строк, який обчислюється з дня виявлення суб'єктом владних повноважень підстав для звернення до адміністративного суду";
 
Відхилено    
    -10- Мірошниченко Ю.Р.
У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної ради України, 2005 р., №35-37, ст.446):
у статті 183-2:
а) частину першу доповнити пунктом такого змісту:
"5) застосування у випадках, передбачених законом, заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю), якщо вони можуть бути застосовані виключно за судовим рішенням";
б) у частині другій слова "частиною першою" замінити словами та цифрами "пунктами 1 – 4 частини першої";
в) друге речення частини третьої виключити;
г) у частині шостій:
пункт 6 викласти в такій редакції:
"6) висновок суду про повне або часткове задоволення чи відмову у задоволенні вимог адміністративного позову з посиланням на досліджені судом докази";
ґ) доповнити статтю двома частинами такого змісту:
"12. Особа має право подати заяву про скасування заходів реагування, застосованих судом за результатом розгляду справи, передбаченої пунктом 5 частини першої цієї статті, якщо обставини, які стали підставою для вжиття заходів реагування, перестали існувати або усунуті, що підтверджується відповідними доказами. Така заява подається до адміністративного суду, який ухвалив постанову про застосування відповідних заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю).
13. Заява про скасування заходів реагування підлягає розгляду та вирішенню суддею одноособово з повідомленням осіб, які беруть участь у справі, протягом п’яти днів із дня її отримання судом. Неприбуття у судове засідання осіб, які належним чином повідомлено про час і місце розгляду, не перешкоджає розгляду такої заяви. У разі якщо суд дійде висновку про можливість ухвалення законного судового рішення без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі, він розглядає заяву у порядку письмового провадження.
За результатами розгляду заяви суд постановляє ухвалу про задоволення заяви або про відмову в її задоволенні, яка не підлягає оскарженню.
Відмова у задоволенні заяви не перешкоджає повторному зверненню до суду із заявою про скасування заходів реагування";
 
Відхилено    
64. 3. У Законі України "Про пожежну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 5, ст. 21; 2007 р., № 4, ст. 34; 2010 р., № 28, ст. 353; 2011 р., № 34, ст. 343):
 
   3. У Законі України "Про пожежну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 5, ст. 21; 2007 р., № 4, ст. 34; 2010 р., № 28, ст. 353; 2011 р., № 34, ст. 343):
 
65. 1) у статті 7:
 
   1) у статті 7:
 
66. частину першу викласти у такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
67. "Державний пожежний нагляд за станом пожежної безпеки в населених пунктах і на об’єктах незалежно від форми власності здійснюється відповідно до законодавства центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки.";
 
   "Державний пожежний нагляд за станом пожежної безпеки в населених пунктах і на об’єктах незалежно від форми власності здійснюється відповідно до законодавства центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки і цивільного захисту";
 
68. абзац другий пункту 2 та пункт 3 частини сьомої викласти у такій редакції:
 
-11- Кармазін Ю.А.
Абзаци четвертий та п’ятий пункту 1) частини третьої виключити.
 
Відхилено   абзац другий пункту 2 та пункт 3 частини сьомої викласти в такій редакції:
 
69. "У разі встановлення порушення вимог законодавства у сфері пожежної безпеки, що створює загрозу життю та здоров’ю людей, звертатися з поданням до суду про повне або часткове зупинення до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, експлуатації будівель, об’єктів, споруд, цехів, дільниць, а також машин, механізмів, устатковання, транспортних засобів, проведення робіт, у тому числі будівельно-монтажних, випуску і реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту, надання послуг;
 
-12- Мірошниченко Ю.Р.
В абзаці шостому підпункту 1 пункту 3 розділу І законопроекту слова "звертатися з поданням до суду про повне або часткове зупинення" замінити словами "звертатися до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення".
 
Враховано   "У разі встановлення порушення вимог законодавства у сфері пожежної безпеки, що створює загрозу життю та здоров’ю людей, звертатися до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, експлуатації будівель, об’єктів, споруд, цехів, дільниць, а також машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, проведення робіт, у тому числі будівельно-монтажних, випуску і реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту, надання послуг;
 
70. 3) здійснювати в порядку, передбаченому законом, контроль за виконанням протипожежних вимог, передбачених стандартами, нормами і правилами, під час проектування (вибірково), будівництва, реконструкції, розширення чи технічного переоснащення, капітального ремонту підприємств, будівель, споруд та інших об’єктів. У разі виявлення порушень звертатися з поданням до суду про зупинення проведення будівельно-монтажних робіт; ";
 
-13- Мірошниченко Ю.Р.
В другому реченні абзацу сьомого підпункту 1 пункту 3 розділу І законопроекту слова "звертатися з поданням до суду про" замінити словами "звертатися до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді".
 
Враховано   3) здійснювати в порядку, передбаченому законом, контроль за виконанням протипожежних вимог, передбачених стандартами, нормами і правилами, під час проектування (вибірково), будівництва, реконструкції, розширення чи технічного переоснащення, капітального ремонту підприємств, будівель, споруд та інших об’єктів. У разі виявлення порушень звертатися до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді зупинення проведення будівельно-монтажних робіт";
 
71. 2) статтю 10 викласти у такій редакції:
 
   2) статтю 10 викласти в такій редакції:
 
72. "Стаття 10. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проектування, будівництва та реконструкції об’єктів виробничого та іншого призначення
 
   "Стаття 10. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проектування, будівництва та реконструкції об’єктів виробничого та іншого призначення
 
73. Виробничі, житлові, інші будівлі та споруди, обладнання, транспортні засоби, що вводяться в дію чи експлуатацію після завершення будівництва, реконструкції або технічного переоснащення, а також технологічні процеси та продукція повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з пожежної безпеки.
 
   Виробничі, житлові, інші будівлі та споруди, обладнання, транспортні засоби, що вводяться в дію чи експлуатацію після завершення будівництва, реконструкції або технічного переоснащення, а також технологічні процеси та продукція повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з пожежної безпеки.
 
74. Початок роботи новоутворених підприємств, початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості (будівля, споруда, приміщення або їх частини) здійснюється суб’єктом господарювання на підставі поданої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (далі - декларація), а для суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику також за наявності позитивного висновку за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення (далі - оцінка протипожежного стану).
 
   Початок роботи новоутворених підприємств, початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості (будівля, споруда, приміщення або їх частини) здійснюється суб’єктом господарювання на підставі поданої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (далі - декларація), а для суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику – також за наявності позитивного висновку за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення (далі - оцінка протипожежного стану).
 
75. Оцінка протипожежного стану проводиться суб’єктом господарювання, який одержав відповідну ліцензію.
 
   Оцінка протипожежного стану проводиться суб’єктом господарювання, який одержав відповідну ліцензію.
 
76. Висновок за результатами оцінки протипожежного стану оформлюється та надається суб’єктом господарювання, який проводив оцінку протипожежного стану.
 
   Висновок за результатами оцінки протипожежного стану оформлюється та надається суб’єктом господарювання, який проводив оцінку протипожежного стану.
 
77. Позитивний висновок за результатами оцінки протипожежного стану надається до початку роботи новоутворених підприємств, до початку використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості, за відсутності фактів порушення правил пожежної безпеки та діє до реєстрації декларації.
 
   Позитивний висновок за результатами оцінки протипожежного стану надається до початку роботи новоутворених підприємств, до початку використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості, за відсутності фактів порушення правил пожежної безпеки та діє до реєстрації декларації.
 
78. Перелік суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки за погодженням із спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань реалізації державної регуляторної політики, дозвільної системи та ліцензування у сфері господарської діяльності.
 
   Перелік суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки і цивільного захисту, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної регуляторної політики, у сфері дозвільної системи та ліцензування господарської діяльності.
 
79. Критерій віднесення суб’єкта господарювання до високого, середнього та незначного ступеня ризику визначається Кабінетом Міністрів України.
 
   Критерії віднесення суб’єкта господарювання до високого, середнього чи незначного ступеня ризику визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
80. Декларація подається суб’єктом господарювання до державного адміністратора або центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки (дозвільного органу).
 
   Декларація подається суб’єктом господарювання до державного адміністратора або центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки (дозвільного органу).
 
81. Декларація реєструється дозвільним органом на безоплатній основі протягом 10 днів з дня її надходження.
 
-14- Семинога А.І.
У частині дев’ятій підпункту 2) пункту три І розділу після цифр "10" додати слово "робочих"
 
Враховано   Декларація реєструється дозвільним органом на безоплатній основі протягом 10 робочих днів з дня її надходження.
 
82. Датою надходження декларації вважається дата її реєстрації як вхідної кореспонденції державним адміністратором або дозвільним органом, а у разі надсилання її рекомендованим листом - дата, зазначена на поштовому штемпелі підприємства зв’язку.
 
   Датою надходження декларації вважається дата її реєстрації як вхідної кореспонденції державним адміністратором або дозвільним органом, а в разі надсилання її рекомендованим листом - дата, зазначена на поштовому штемпелі підприємства зв’язку.
 
83. Державний адміністратор протягом одного робочого дня після надходження декларації передає її дозвільному органу.
 
   Державний адміністратор протягом одного робочого дня після надходження декларації передає її дозвільному органу.
 
84. Якщо декларацію подано чи оформлено з порушенням установлених вимог, дозвільний орган відмовляє в реєстрації декларації та повертає її суб’єкту господарювання для доопрацювання.
 
   Якщо декларацію подано чи оформлено з порушенням установлених вимог, дозвільний орган відмовляє в реєстрації декларації та повертає її суб’єкту господарювання для доопрацювання.
 
85. У разі коли дозвільним органом не зареєстровано декларацію або не відмовлено в її реєстрації в установлений цією статтею строк, право на вчинення дій щодо провадження господарської діяльності, передбачених частиною другою цієї статті, виникає на одинадцятий робочий день з дня, з якого декларацію необхідно було зареєструвати. У такому разі декларація вважається зареєстрованою.
 
   У разі якщо дозвільним органом не зареєстровано декларацію і не відмовлено в її реєстрації в установлений цією статтею строк, право на вчинення дій щодо провадження господарської діяльності, передбачених частиною другою цієї статті, виникає на одинадцятий робочий день з дня, з якого декларація мала бути зареєстрованою. У такому разі декларація вважається зареєстрованою.
 
86. Декларація не подається:
 
   Декларація не подається:
 
87. на використання торговельних місць, кіосків та контейнерів, якщо їх розміщено на ринку відповідно до схеми, погодженої з органом державного пожежного нагляду;
 
   на використання торговельних місць, кіосків та контейнерів, якщо їх розміщено на ринку відповідно до схеми, погодженої з органом державного пожежного нагляду;
 
88. орендарем об’єкта нерухомості (особою, яка використовує об’єкт нерухомості за цивільно-правовим договором, що не передбачає перехід права власності на цей об’єкт) за умови, що декларацію на об’єкт нерухомості зареєстровано власником.
 
   орендарем об’єкта нерухомості (особою, яка використовує об’єкт нерухомості за цивільно-правовим договором, що не передбачає перехід права власності на цей об’єкт) за умови, що декларацію на об’єкт нерухомості зареєстровано власником.
 
89. Суб’єкт господарювання набуває право вчиняти дії щодо провадження господарської діяльності, передбачені частиною другою цієї статті, з дати реєстрації декларації відповідним дозвільним органом.
 
   Суб’єкт господарювання набуває право вчиняти дії щодо провадження господарської діяльності, передбачені частиною другою цієї статті, з дати реєстрації декларації відповідним дозвільним органом.
 
90. Форма декларації, порядок її подання та реєстрації визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
   Форма декларації, порядок її подання та реєстрації визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
91. Особи, які подали декларацію, несуть передбачену законом відповідальність за достовірність даних, зазначених у поданій декларації.".
 
-15- Шевчук О.Б.
У Законі України "Про пожежну безпеку" назву статті 11 викласти у наступній редакції:
"Ліцензування діяльності щодо надання послуг із виконання робіт протипожежного призначення, сертифікація та контроль продукції на відповідність вимогам пожежної безпеки"
 
Відхилено   Особи, які подали декларацію, несуть передбачену законом відповідальність за достовірність даних, зазначених у поданій декларації".
 
    -16- Шевчук О.Б.
У Законі України "Про пожежну безпеку" частину першу статті 11 викласти у наступній редакції:
"Господарська діяльність, пов’язана з наданням послуг із виконання робіт протипожежного призначення, провадиться на підставі ліцензії, що видаються в порядку встановленому законодавством"
 
Відхилено    
    -17- Шевчук О.Б.
У Законі України "Про пожежну безпеку" абзац перший частини другої статті 11 викласти у наступній редакції:
"Діяльність, пов’язана з наданням послуг із виконання робіт протипожежного призначення, включає:"
 
Відхилено    
    -18- Шевчук О.Б.
У статті 11 Закону України "Про пожежну безпеку" після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
"Не підлягає ліцензуванню технічне обслуговування суб’єктом господарювання власних засобів протипожежного захисту".
У зв’язку з цим, частину четверту вважати відповідно частиною п’ятою.
 
Відхилено    
    -19- Мірошниченко Ю.Р.
Пункт 3 розділу І законопроекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
3) частину третю статті 37 викласти в такій редакції:
"Виключно адміністративним судом вирішуються питання, пов’язані із знесенням, перенесенням, переплануванням будівель, побудованих із порушенням вимог пожежної безпеки, а також інші питання, передбачені цим Законом".
 
Відхилено    
92. 4. У Законі України "Про правові засади цивільного захисту" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 39, ст. 488; 2009 р., № 15, ст. 188; 2010 р., № 5, ст. 42):
 
   4. У Законі України "Про правові засади цивільного захисту" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 39, ст. 488; 2009 р., № 15, ст. 188; 2010 р., № 5, ст. 42):
 
93. 1) абзац другий і третій частини першої статі 28 виключити;
 
   1) абзаци другий і третій частини першої статі 28 виключити;
 
94. 2) статтю 29 викласти у такій редакції:
 
   2) статтю 29 викласти в такій редакції:
 
95. "Стаття 29. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту
 
   "Стаття 29. Центральний орган виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки
 
96. 1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту, утворюється та діє відповідно до Закону України "Про центральні органи виконавчої влади".
 
-20- Кармазін Ю.А.
Абзац третій пункту 2) частини четвертої Закону України "Про правові засади цивільного захисту" доповнити після слів: "Про центральні органи виконавчої влади" словами: "і Конституції України"
 
Враховано   1. Центральний орган виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки, утворюється та діє відповідно до Конституції України та Закону України "Про центральні органи виконавчої влади".
 
97. 2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту:
 
   2. Центральний орган виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки:
 
98. здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки та цивільного захисту міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, іншими суб’єктами господарювання, а також громадянами, іноземцями і особами без громадянства;
 
   здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки та цивільного захисту міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, іншими суб’єктами господарювання, а також громадянами, іноземцями та особами без громадянства;
 
99. звертається до суду з поданнями про зупинення до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, експлуатації будівель, об’єктів, споруд, цехів, дільниць, а також машин, механізмів, устатковання, транспортних засобів, проведення робіт, у тому числі будівельно-монтажних, випуску і реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту, надання послуг, якщо ці порушення створюють загрозу життю та/або здоров’ю людей;
 
-21- Мірошниченко Ю.Р.
В Абзаці шостому підпункту 2 пункту 4 розділу І законопроекту слова "звертатися до суду з поданнями про" замінити словами "звертається до адміністративного суду щодо застосування заходу реагування у вигляді".
 
Враховано   звертається до адміністративного суду щодо застосування заходу реагування у вигляді зупинення до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, експлуатації будівель, об’єктів, споруд, цехів, дільниць, а також машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, проведення робіт, у тому числі будівельно-монтажних, випуску і реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту, надання послуг, якщо ці порушення створюють загрозу життю та/або здоров’ю людей;
 
100. реєструє декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єктів господарювання вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки;
 
   реєструє декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єктів господарювання вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки;
 
101. накладає відповідно до закону штрафи на підприємства, установи і організації за порушення вимог законодавства у сфері пожежної безпеки;
 
   накладає відповідно до закону штрафи на підприємства, установи та організації за порушення вимог законодавства у сфері пожежної безпеки;
 
102. проводить відповідно до законодавства дізнання у справах про пожежі та порушення протипожежних правил, а також розслідування обставин і причин аварій і надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, приймає за результатами розслідувань обов’язкові для виконання рішення з питань, віднесених до його компетенції;
 
   проводить відповідно до законодавства дізнання у справах про пожежі та порушення протипожежних правил, а також розслідування обставин і причин аварій і надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, приймає за результатами розслідувань обов’язкові для виконання рішення з питань, віднесених до його компетенції;
 
103. здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) під час будівництва будинків, споруд, розміщення інших господарських об’єктів, інженерних і транспортних комунікацій;
 
   здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) під час будівництва будинків, споруд, розміщення інших господарських об’єктів, інженерних і транспортних комунікацій;
 
104. виконує інші повноваження, визначені законодавством.
 
   виконує інші повноваження, визначені законодавством.
 
105. 3. Посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту:
 
   3. Посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки і цивільного захисту:
 
106. у разі виявлення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки складають акти перевірок, приписи про усунення порушень;
 
   у разі виявлення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки складають акти перевірок, приписи про усунення порушень;
 
107. пред’являють громадянам, іноземцям і особам без громадянства, підприємствам, установам та організаціям вимоги щодо здійснення передбачених законодавством заходів у сфері цивільного захисту, дають обов’язкові для виконання приписи з питань, що належать до їх компетенції;
 
   пред’являють громадянам, іноземцям і особам без громадянства, підприємствам, установам та організаціям вимоги щодо здійснення передбачених законодавством заходів у сфері цивільного захисту, видають обов’язкові для виконання приписи з питань, що належать до їх компетенції;
 
108. складають протоколи та розглядають справи про адміністративні правопорушення у сфері пожежної безпеки та цивільного захисту;
 
   складають протоколи та розглядають справи про адміністративні правопорушення у сфері пожежної безпеки та цивільного захисту;
 
109. надсилають в установленому законом порядку матеріали про порушення вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту до відповідних органів для вирішення питання щодо притягнення винних осіб до адміністративної або кримінальної відповідальності;
 
   надсилають в установленому законом порядку матеріали про порушення вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту до відповідних органів для вирішення питання щодо притягнення винних осіб до адміністративної або кримінальної відповідальності;
 
110. фіксують в порядку, передбаченому законом, у разі потреби процес проведення планової чи позапланової перевірки із застосуванням засобів фото-, кіно-, відеознімання та аудіозапису;
 
   фіксують у порядку, передбаченому законом, у разі потреби процес проведення планової чи позапланової перевірки із застосуванням засобів фото-, кіно-, відеозйомку та аудіозапису;
 
111. перевіряють наявність і утримання в готовності локальних систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій на об’єктах, які підлягають обладнанню системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій;
 
   перевіряють наявність і утримання в готовності локальних систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій на об’єктах, які підлягають обладнанню системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій;
 
112. перевіряють наявність і готовність до використання у надзвичайних ситуаціях промислових засобів захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин, засобів колективного та індивідуального захисту населення, майна цивільного захисту, їх утримання та ведення обліку;
 
   перевіряють наявність і готовність до використання у надзвичайних ситуаціях промислових засобів захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин, засобів колективного та індивідуального захисту населення, майна цивільного захисту, їх утримання та ведення обліку;
 
113. здійснюють контроль за виконанням правил охорони життя людей на водних об’єктах;
 
   здійснюють контроль за виконанням правил охорони життя людей на водних об’єктах;
 
114. здійснюють контроль за наявністю на об’єктах підвищеної небезпеки декларацій безпеки та результатів їх ідентифікації;
 
   здійснюють контроль за наявністю на об’єктах підвищеної небезпеки декларацій безпеки та результатів їх ідентифікації;
 
115. здійснюють контроль за наявністю на потенційно небезпечних об’єктах результатів їх ідентифікації та паспортів потенційно небезпечних об’єктів;
 
   здійснюють контроль за наявністю на потенційно небезпечних об’єктах результатів їх ідентифікації та паспортів потенційно небезпечних об’єктів;
 
116. проводять в установленому законодавством порядку державну експертизу проектів будівництва та інших об’єктів, віднесених до ІV і V категорій складності, інвестиційних програм на відповідність вимогам законодавства, будівельним нормам, державним стандартам і правилам з питань цивільного захисту та техногенної безпеки, а також проводять державну експертизу проектів і рішень стосовно техногенної безпеки об’єктів виробничого та соціального призначення, що можуть спричинити надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру і вплинути на стан захисту населення і територій від їх наслідків;
 
   проводять в установленому законодавством порядку державну експертизу проектів будівництва та інших об’єктів, віднесених до ІV і V категорій складності, інвестиційних програм на відповідність вимогам законодавства, будівельним нормам, державним стандартам і правилам з питань цивільного захисту та техногенної безпеки, а також проводять державну експертизу проектів і рішень стосовно техногенної безпеки об’єктів виробничого та соціального призначення, що можуть спричинити надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру і вплинути на стан захисту населення і територій від їх наслідків;
 
117. розглядають технічні завдання та робочі проекти на улаштування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення, проектну документацію на будівництво захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) та розділ, що стосується інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі містобудівної документації;
 
   розглядають технічні завдання та робочі проекти на облаштування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення, проектну документацію на будівництво захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) та розділ, що стосується інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі містобудівної документації;
 
118. здійснюють контроль за станом захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони);
 
   здійснюють контроль за станом захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони);
 
119. здійснюють інші повноваження, визначені законодавством.";
 
   здійснюють інші повноваження, визначені законодавством";
 
120. 3) статті 30, 30-1 і 30-2 виключити;
 
   3) статті 30, 30-1 і 30-2 виключити;
 
121. 4) у частині першій статті 38 слова "урядовим органом державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту";
 
   4) у частині першій статті 38 слова "урядовим органом державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки";
 
122. 5) у частині першій статті 40 слова "урядового органу державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки, урядового органу державного нагляду у сфері пожежної безпеки" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту".
 
   5) у частині першій статті 40 слова "урядового органу державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки, урядового органу державного нагляду у сфері пожежної безпеки" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки ".
 
123. 5. Частину п’яту статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389; 2011 р., № 21, ст. 144) після слів "чи його заступника" доповнити словами "або за рішенням суду в порядку, встановленому законодавством".
 
-22- Мірошниченко Ю.Р.
Пункт 5 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"5. У Законі України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389; 2011 р., № 21, ст. 144):
1) частину п’яту статті 4 викласти в такій редакції:
"5. Зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг допускається за постановою адміністративного суду, ухваленою за результатами розгляду позову органу державного нагляду (контролю) щодо застосування заходів реагування. Вжиття інших заходів реагування, передбачених законом, допускається за вмотивованим письмовим рішенням керівника органу державного нагляду (контролю) чи його заступника.
Застосовані адміністративним судом заходи реагування за позовом органу державного нагляду (контролю) скасовуються адміністративним судом у порядку, встановленому процесуальним законом";
 
Враховано   5. Частину п’яту статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389; 2011 р., № 21, ст. 144) викласти в такій редакції:
"5. Зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг допускається за постановою адміністративного суду, ухваленою за результатами розгляду позову органу державного нагляду (контролю) щодо застосування заходів реагування. Вжиття інших заходів реагування, передбачених законом, допускається за вмотивованим письмовим рішенням керівника органу державного нагляду (контролю) чи його заступника.
Застосовані адміністративним судом заходи реагування за позовом органу державного нагляду (контролю) скасовуються адміністративним судом у порядку, встановленому процесуальним законом".
 
    -23- Мірошниченко Ю.Р.
2) частину сьому статті 7 доповнити словами "чи у випадках і порядку, передбачених законом, подається позов до адміністративного суду щодо вжиття заходів реагування".
 
Відхилено    
124. 6. Пункт 77 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 47, ст. 532; 2012 р., № 17, ст. 155, із змінами, внесеними законами України від 3 листопада 2011 року № 3995-VІ і від 22 березня 2012 року № 4619 - VІ) виключити.
 
   6. Пункт 77 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 47, ст. 532; 2012 р., № 17, ст. 155, № 23, ст. 238, із змінами, внесеними законом України від 22 березня 2012 року № 4619-VІ), виключити.
 
125. 7. Доповнити статтю 5 Закону України "Про судовий збір" (Відомості Верховної Ради України 2012 р., № 14, ст. 87; із змінами, внесеними законами України від 6 жовтня 2011 року № 3828-VІ і від 23 грудня 2011 року № 4289-VІ) пунктом 22 такого змісту:
 
-24- Мірошниченко Ю.Р.
Кармазін Ю.А.
Виключити частину сьому
 
Враховано      
126. "22) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту, - у разі звернення з поданням щодо повного або часткового зупинення роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, експлуатації будівель, об’єктів, споруд, цехів, дільниць, а також машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, проведення робіт, у тому числі будівельно-монтажних, випуску і реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту, надання послуг, якщо це загрожує життю та/або здоров’ю людей.".
 
-25- Шевчук О.Б.
Пункт 28 частини третьої статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299) викласти у наступній редакції:
"надання послуг із виконання робіт протипожежного призначення"
 
Відхилено      
127. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

-26- "законопроект має вплив на показники бюджету, зменшуючи надходження державного бюджету та одночасно відповідні видатки державного бюджету (у зв’язку із наданням пільг із сплати судового збору), а також опосередковано збільшуючи надходження державного бюджету (при умові виявлення відповідних правопорушень та в залежності від санкцій, що застосовуватимуться). У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2013 року він має вводитися в дію не раніше 1 січня 2014 року, а після 15 липня 2013 року – не раніше 1 січня 2015 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу прийняття закону).
 
Відхилено   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

    -27- Мірошниченко Ю.Р.
Розділ ІІ законопроекту доповнити новими пунктами такого змісту:
"2. Установити, що:
суб’єкти господарювання, які діють на підставі дозволів на початок роботи новостворених підприємств, введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих об’єктів та об’єктів іншого призначення; впровадження нових технологій, передачу для виробництва зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, що видані відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" до набрання чинності цим Законом зобов’язані подати до 1 січня 2014 року декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки відповідно до цього Закону;
вимоги статті 175-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення до 1 січня 2014 року не поширюється на суб’єктів господарювання, які діють на підставі дозволів на початок роботи новостворених підприємств, введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих об’єктів та об’єктів іншого призначення; впровадження нових технологій, передачу для виробництва зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, що видані відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" до набрання чинності цим Законом.
3. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
1) розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проекти законів про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування у інших сферах державного нагляду (контролю) заходів реагування (зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, робіт, надання послуг тощо) за рішенням адміністративного суду.
2) забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
3) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом
4) забезпечити приведення міністерствами нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом;
5) забезпечити перегляд крите3ріїв визначення суб’єктів господарювання з високим ступенем прийнятного ризику у сфері техногенної та пожежної безпеки".
 
Відхилено