Кількість абзаців - 44 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України '' Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини '' щодо національного превентивного механізму (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" щодо національного превентивного механізму
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" щодо національного превентивного механізму
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести до Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 20, ст. 99; 2008 р., № 25, ст. 240) такі зміни:
 
   І. Внести до Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 20, ст. 99; 2008 р., № 25, ст. 240) такі зміни:
 
3. 1) у статті 13:
 
   1. У статті 13:
 
4. а) доповнити статтю пунктом 3-1 такого змісту:
 
   1) доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
 
5. "3-1) вносити в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства України в галузі захисту прав і свобод людини і громадянина";
 
-1- Кармазін Ю.А.
І. У розділі І законопроекту :
1. У пункті 1):
1)Виключити, змінивши відповідно подальшу нумерацію підпунктів цього пункту, підпункт а), а саме:
«а) доповнити статтю пунктом 3-1 такого змісту:
«31) вносити в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства України в галузі захисту прав і свобод людини і громадянина;»
 
Відхилено   "3-1) вносити в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства України у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина";
 
6. б) пункти 5 і 8 викласти відповідно в такій редакції:
 
   2) пункти 5 і 8 викласти в такій редакції:
 
7. "5) на ознайомлення з документами, у тому числі тими, що містять інформацію з обмеженим доступом, та отримання їх копій в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, органах прокуратури, включаючи справи, які знаходяться в судах.
 
   "5) на ознайомлення з документами, у тому числі тими, що містять інформацію з обмеженим доступом, та отримання їх копій в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, органах прокуратури, включаючи справи, які знаходяться в судах.
 
8. Доступ до інформації з обмеженим доступом здійснюється у порядку, встановленому законодавством";
 
-2- Пилипенко В.П.
В абзаці третьому пп. «б» п.1 Розділу І слова «встановленому законодавством» замінити словами «встановленому законом»
 
Враховано   Доступ до інформації з обмеженим доступом здійснюється в порядку, встановленому законом»;
 
    -3- Кармазін Ю.А.
2) у абзаці третьому підпункту б) слово: «законодавством» замінити словом: «законом».
 
Враховано    
9. "8) відвідувати без попереднього повідомлення про час і мету відвідування такі місця:
 
   "8) відвідувати без попереднього повідомлення про час і мету відвідування такі місця:
 
10. місця, в яких особи примусово тримаються за рішенням суду або адміністративного органу відповідно до закону, в тому числі ізолятори тимчасового тримання, кімнати для затриманих та доставлених чергових частин органів внутрішніх справ, пункти тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, кімнати для перебування тимчасово затриманих військовослужбовців, слідчі ізолятори, арештні доми, кримінально-виконавчі установи, приймальники-розподільники для дітей, загальноосвітні школи та професійні училища соціальної реабілітації, центри медико-соціальної реабілітації дітей, спеціальні виховні установи, військові частини, гауптвахти, дисциплінарні батальйони, спеціальні приймальники для тримання осіб, підданих адміністративному арешту, міські, районні, лінійні відділи органів внутрішніх справ, спеціалізовані автомобілі (у тому числі спеціалізовані автомобілі з конвоєм), приміщення (кімнати) для тримання підсудних (засуджених) у судах, заклади примусового лікування;
 
-4- Пилипенко В.П.
В абзаці п’ятому пп. «б» п.1 Розділу І слова « за рішенням суду або» та «лінійні відділи» замінити відповідно словами : « за судовим рішенням або рішенням» та «управління та відділи, лінійні управління, відділи, відділення, пункти»
 
Враховано   місця, в яких особи примусово тримаються за судовим рішенням або рішенням адміністративного органу відповідно до закону, в тому числі ізолятори тимчасового тримання, кімнати для затриманих та доставлених чергових частин органів внутрішніх справ, пункти тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, кімнати для перебування тимчасово затриманих військовослужбовців, слідчі ізолятори, арештні доми, кримінально-виконавчі установи, приймальники-розподільники для дітей, загальноосвітні школи та професійні училища соціальної реабілітації, центри медико-соціальної реабілітації дітей, спеціальні виховні установи, військові частини, гауптвахти, дисциплінарні батальйони, спеціальні приймальники для тримання осіб, підданих адміністративному арешту, міські, районні управління та відділи, лінійні управління, відділи, відділення, пункти органів внутрішніх справ, спеціалізовані автомобілі (у тому числі спеціалізовані автомобілі з конвоєм), приміщення (кімнати) для тримання підсудних (засуджених) у судах, заклади примусового лікування;
 
11. психіатричні заклади;
 
   психіатричні заклади;
 
12. пункти тимчасового розміщення біженців;
 
   пункти тимчасового розміщення біженців;
 
13. приміщення для транзитних пасажирів у пунктах пропуску через державний кордон;
 
   приміщення для транзитних пасажирів у пунктах пропуску через державний кордон;
 
14. будинки дитини, дитячі будинки-інтернати, притулки для дітей, дитячі будинки, загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центри соціально-психологічної реабілітації дітей;
 
   будинки дитини, дитячі будинки-інтернати, притулки для дітей, дитячі будинки, загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центри соціально-психологічної реабілітації дітей;
 
15. психоневрологічні інтернати;
 
   психоневрологічні інтернати;
 
16. геріатричні пансіонати, будинки-інтернати для громадян похилого віку та інвалідів;
 
   геріатричні пансіонати, будинки-інтернати для громадян похилого віку та інвалідів;
 
17. пансіонати для ветеранів війни і праці;
 
   пансіонати для ветеранів війни і праці;
 
18. соціально-реабілітаційні центри";
 
-5- Пилипенко В.П.
Підпункт «б» п.1 розділу 1 після абзацу тринадцятого доповнити новим абзацом такого змісту : «Наведений перелік не є вичерпним;
 
Враховано   соціально-реабілітаційні центри.
Наведений перелік не є вичерпним»;
 
19. в) доповнити статтю пунктом 8-1 такого змісту:
 
   3) доповнити пунктом 8-1 такого змісту:
 
20. "8-1) опитувати осіб, які перебувають у місцях, зазначених у пункті 8 цієї статті, та отримувати інформацію про умови їх тримання";
 
-6- Пилипенко В.П.
В абзаці другому п.п. «в» п. 1 розділу І слова «про умови їх тримання» замінити словами «стосовно поводження з цими особами і умов їх тримання; «
 
Враховано   "8-1) опитувати осіб, які перебувають у місцях, зазначених у пункті 8 цієї статті, та отримувати інформацію стосовно поводження з цими особами і умов їх тримання";
 
21. г) пункт 12 доповнити словами "вносити в установленому порядку пропозиції щодо поліпшення їх діяльності у цій галузі";
 
   4) пункт 12 доповнити словами "вносити в установленому порядку пропозиції щодо поліпшення діяльності таких органів у цій сфері".
 
22. 2) доповнити Закон статтею 19-1 такого змісту:
 
   2. Доповнити статтею 19-1 такого змісту:
 
23. "Стаття 19-1.- Виконання Уповноваженим функцій національного превентивного механізму
 
   "Стаття 19-1.- Виконання Уповноваженим функцій національного превентивного механізму
 
24. На Уповноваженого покладаються функції національного превентивного механізму відповідно до Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання.
 
   На Уповноваженого покладаються функції національного превентивного механізму відповідно до Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання.
 
25. Для виконання функцій національного превентивного механізму Уповноважений:
 
   Для виконання функцій національного превентивного механізму Уповноважений:
 
26. 1) здійснює регулярні відвідування місць, зазначених у пункті 8 статті 13 цього Закону, без попереднього повідомлення про час і мету відвідувань та без обмеження їх кількості;
 
   1) здійснює регулярні відвідування місць, зазначених у пункті 8 статті 13 цього Закону, без попереднього повідомлення про час і мету відвідувань та без обмеження їх кількості;
 
27. 2) проводить опитування осіб, які перебувають у місцях, зазначених у пункті 8 статті 13 цього Закону, з метою отримання інформації щодо умов їх тримання, а також інших осіб, які можуть надати таку інформацію;
 
-7- Пилипенко В.П.
В абзаці шостому п. 2 розділу І слова « щодо умов їх тримання, а також» замінити словами «стосовно поводження з цими особами і умов їх тримання, а також опитування»
 
Враховано   2) проводить опитування осіб, які перебувають у місцях, зазначених у пункті 8 статті 13 цього Закону, з метою отримання інформації стосовно поводження з цими особами і умов їх тримання, а також опитування інших осіб, які можуть надати таку інформацію;
 
28. 3) вносить органам державної влади, державним органам, підприємствам, установам, організаціям, незалежно від форми власності, у тому числі зазначеним у пункті 8 статті 13 цього Закону, пропозиції щодо попередження катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання;
 
   3) вносить органам державної влади, державним органам, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, у тому числі зазначеним у пункті 8 статті 13 цього Закону, пропозиції щодо попередження катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання;
 
29. 4) залучає на договірних засадах (на платній або безоплатній основі) до регулярних відвідувань місць, зазначених у пункті 8 статті 13 цього Закону, представників громадських організацій, експертів, учених та фахівців, у тому числі іноземних;
 
-8- Кармазін Ю.А.
абзац восьмий виключити, а саме:
«4) залучає на договірних засадах (на платній або безоплатній основі) до регулярних відвідувань місць, зазначених у пункті 8 статті 13 цього Закону, представників громадських організацій, експертів, учених та фахівців, у тому числі іноземних;»«
 
Відхилено   4) залучає на договірних засадах (на платній або безоплатній основі) до регулярних відвідувань місць, зазначених у пункті 8 статті 13 цього Закону, представників громадських організацій, експертів, учених та фахівців, у тому числі іноземних;
 
30. 5) реалізовує інші повноваження, передбачені цим Законом.
 
   5) реалізує інші повноваження, передбачені цим Законом.
 
31. Опитування осіб, зазначене у пункті 2 частини другої цієї статті, здійснюється Уповноваженим за відсутності третіх осіб та в умовах, що виключають можливість прослуховування чи підслуховування, а на вимогу Уповноваженого таке опитування в разі потреби може здійснюватися у присутності перекладача, лікаря, працівників установ, зазначених у пункті 8 статті 13 цього Закону, а у випадку опитування неповнолітнього - його законного представника, педагога або психолога.
 
   Опитування осіб, зазначене у пункті 2 частини другої цієї статті, здійснюється Уповноваженим за відсутності третіх осіб та за умов, що виключають можливість прослуховування чи підслуховування. На вимогу Уповноваженого в разі потреби таке опитування може здійснюватися у присутності перекладача, лікаря, працівників установ, зазначених у пункті 8 статті 13 цього Закону, а у разі опитування неповнолітньої особи - її законного представника, педагога або психолога.
 
32. Представники громадських організацій, експерти, учені та фахівці, які залучені Уповноваженим на договірних засадах до виконання функцій національного превентивного механізму, відвідують на підставі окремого доручення Уповноваженого місця, зазначені у пункті 8 статті 13 цього Закону, та з додержанням вимог частини третьої цієї статті можуть опитувати осіб, які перебувають у таких місцях, з метою отримання інформації щодо умов їх тримання.
 
-9- Пилипенко В.П.
В абзаці одинадцятому п. 2 розділу І :
слова «окремого доручення» замінити словами «окремого письмового доручення» ,
після слів «з метою отримання інформації» доповнити словами «стосовно поводження з цими особами та»
 
Враховано   Представники громадських організацій, експерти, учені та фахівці, залучені Уповноваженим на договірних засадах до виконання функцій національного превентивного механізму, відвідують на підставі окремого письмового доручення Уповноваженого місця, зазначені у пункті 8 статті 13 цього Закону, та з додержанням вимог частини третьої цієї статті можуть опитувати осіб, які перебувають у таких місцях, з метою отримання інформації стосовно поводження з цими особами та щодо умов їх тримання.
 
    -10- Кармазін Ю.А.
абзац одинадцятий виключити, а саме:
«Представники громадських організацій, експерти, учені та фахівці, які залучені Уповноваженим на договірних засадах до виконання функцій національного превентивного механізму, відвідують на підставі окремого доручення Уповноваженого місця, зазначені у пункті 8 статті 13 цього Закону, та з додержанням вимог частини третьої цієї статті можуть опитувати осіб, які перебувають у таких місцях, з метою отримання інформації щодо умов їх тримання.»;
 
Відхилено    
33. Інформація з обмеженим доступом, у тому числі конфіденційна, одержана Уповноваженим, представниками громадських організацій, експертами, ученими та фахівцями, які залучені Уповноваженим до виконання функцій національного превентивного механізму, під час опитування осіб, які перебувають у місцях, зазначених у пункті 8 статті 13 цього Закону, використовується з додержанням законодавства України про інформацію.
 
-11- Кармазін Ю.А.
у абзаці дванадцятому виключити слова: «, представниками громадських організацій, експертами, ученими та фахівцями, які залучені Уповноваженим до виконання функцій національного превентивного механізму,» і далі - за текстом.
 
Відхилено   Інформація з обмеженим доступом, у тому числі конфіденційна, одержана Уповноваженим, представниками громадських організацій, експертами, ученими та фахівцями, залученими і Уповноваженим до виконання функцій національного превентивного механізму, під час опитування осіб, які перебувають у місцях, зазначених у пункті 8 статті 13 цього Закону, використовується з додержанням законодавства України про інформацію.
 
34. За запитом Уповноваженого органи державної влади, державні органи, підприємства, установи та організації незалежно від форми власності повинні надавати інформацію про чисельність осіб, які перебувають у місцях, зазначених у пункті 8 статті 13 цього Закону, а також про кількість таких місць та їх місцезнаходження.
 
-12- Пилипенко В.П.
В абзаці тринадцятому п. 2 розділу І слова «,а також про кількість таких місць та їх місцезнаходження.» замінити словами «про кількість таких місць та їх місцезнаходження, а також будь-яку іншу інформацію стосовно поводження з особами та умов їх тримання.»
 
Враховано   За запитом Уповноваженого органи державної влади, державні органи, підприємства, установи та організації незалежно від форми власності повинні надавати інформацію про чисельність осіб, які перебувають у місцях, зазначених у пункті 8 статті 13 цього Закону, про кількість таких місць та їх місцезнаходження, а також будь-яку іншу інформацію стосовно поводження з особами та умов їх тримання.
 
    -13- Кармазін Ю.А.
4) в абзаці тринадцятому виключити слова: «, державні органи» і далі - за текстом.
 
Відхилено    
35. У секретаріаті Уповноваженого утворюється окремий структурний підрозділ з питань недопущення катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання. До роботи в цьому структурному підрозділі залучаються з додержанням рівного представництва чоловіків і жінок та представництва національних меншин фахівці різних спеціальностей, які мають належну професійну підготовку.
 
   У секретаріаті Уповноваженого утворюється окремий структурний підрозділ з питань недопущення катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання. До роботи в цьому структурному підрозділі з додержанням рівного представництва чоловіків і жінок та представництва національних меншин залучаються фахівці різних спеціальностей, які мають належну професійну підготовку.
 
36. Уповноважений щороку готує спеціальну доповідь про стан справ щодо недопущення в Україні катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання. Така доповідь оприлюднюється в засобах масової інформації та надсилається Президентові України, Верховній Раді України і Кабінету Міністрів України з додержанням законодавства України про інформацію.
 
   Уповноважений щороку готує спеціальну доповідь про стан справ щодо недопущення в Україні катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання. Така доповідь оприлюднюється в засобах масової інформації та надсилається Президентові України, Верховній Раді України і Кабінету Міністрів України з додержанням законодавства України про інформацію.
 
37. Під час виконання функцій національного превентивного механізму Уповноважений взаємодіє з Підкомітетом з недопущення катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання Комітету проти катувань, утвореним відповідно до Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання, а також із міжнародними організаціями і відповідними органами іноземних держав, діяльність яких пов'язана із цією сферою.
 
   Під час виконання функцій національного превентивного механізму Уповноважений взаємодіє з Підкомітетом з недопущення катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання Комітету проти катувань, утвореним відповідно до Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання, а також з міжнародними організаціями і відповідними органами іноземних держав, діяльність яких пов'язана з цією сферою.
 
38. Видатки на фінансування національного превентивного механізму передбачаються у Державному бюджеті України окремим рядком";
 
-14- Попеску І.В.
В абзаці сімнадцятому п. 2 розділу І виключити слова «окремим рядком».
 
Враховано   Видатки на фінансування національного превентивного механізму передбачаються в Державному бюджеті України ".
 
39. 3) частину першу статті 22 доповнити пунктом такого змісту:
 
   3. Частину першу статті 22 доповнити пунктом 3 такого змісту:
 
40. "3) розглядати пропозиції Уповноваженого щодо поліпшення їх діяльності у галузі захисту прав і свобод людини і громадянина та у місячний строк з дня одержання пропозицій надавати вмотивовану письмову відповідь на них".
 
   "3) розглядати пропозиції Уповноваженого щодо поліпшення їх діяльності у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина та у місячний строк з дня одержання пропозицій надавати вмотивовану письмову відповідь на них".
 
41. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
42. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-15- Кармазін Ю.А.
ІІ. У розділі ІІ законопроекту:
1. Частину першу викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.».
 
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
43. 2. Кабінету Міністрів України у місячний строк внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" щодо забезпечення фінансування витрат, пов'язаних із виконанням Уповноваженим функцій національного превентивного механізму.

-16- Попеску І.В.
Пункт 2 Розділу ІІ викласти в такій редакції: «2. Кабінету Міністрів України при підготовці проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" та наступні роки враховувати видатки на виконання Уповноваженим функцій національного превентивного механізму.»
 
Враховано   2. Кабінету Міністрів України при підготовці проектів законів України про Державний бюджет України на 2013 рік та наступні роки враховувати видатки на виконання Уповноваженим функцій національного превентивного механізму.

    -17- Кармазін Ю.А.
Частину другу виключити, а саме:
«2. Кабінету Міністрів України у місячний строк внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" щодо забезпечення фінансування витрат, пов'язаних із виконанням Уповноваженим функцій національного превентивного механізму.».
 
Відхилено