Кількість абзаців - 323 Таблиця поправок


Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про статус народного депутата України" (нова редакція) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про статус народного депутата України" (нова редакція)   -1- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Назву Закону викласти в редакції: "ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про статус народного депутата України" Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до Закону України "Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 3, ст.17; 1994р., №34, ст.315, №40, ст.363; 1995р., №34, ст.268, №35, ст.270; 1997р., №35, ст.221, №50, ст.303; 1998р., №20, ст.105; 1999р., №4, ст.35), виклавши його в такій редакції: "ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО СТАТУС НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ  
Враховано   Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про статус народного депутата України" Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до Закону України "Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 3, ст.17; 1994р., №34, ст.315, №40, ст.363; 1995р., №34, ст.268, №35, ст.270; 1997р., №35, ст.221, №50, ст.303; 1998р., №20, ст.105; 1999р., №4, ст.35), виклавши його в такій редакції: "ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО СТАТУС НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ  
    -2- Зварич Р.М. (реєстр. картка № 326)
Назву проекту Закону України "Про статус народного депутата України" (тут і далі - проекту) викласти в такій редакції: "Закон України "Про статус народного депутата України". У зв'язку з прийняттям нової Конституції України, яка є фундаментом системи законодавства України, доцільно та логічно приймати не оброгаційний (про внесення змін), а аброгаційний закон (повна заміна старого закону новим). Тим самим законодавець висловить свою повагу до статутного акта держави. Зрештою доконституційні закони не повинні змінюватися ("підлатуватися") під Конституцію, а прийматися в "новонародженому" вигляді.  
Враховано    
1. Цей Закон визначає права, обов'язки і відповідальність (статус) народного депутата України в парламенті України та за його межами, встановлює правові і соціальні гарантії здійснення народним депутатом України його депутатських повноважень.   -3- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Преамбулу Закону в самому кінці доповнити словами: "...в тому числі після закінчення строку означених повноважень". Мотивація: цей закон стосується прав, обов'язків i відповідальності народних депутатів України після закінчення їх повноважень.  
Відхилено   Цей Закон визначає статус (права, обов'язки і відповідальність) народного депутата України у Верховній Раді України та за його межами, встановлює правові і соціальні гарантії здійснення народним депутатом України своїх депутатських повноважень.  
    -4- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Преамбула. Текст "права, обов'язки і відповідальність (статус)" замінити текстом "статус (права, обов'язки та відповідальність)". Преамбула. Після слів "народним депутатом України" текст "його" замінити текстом "своїх".  
Враховано    
    -5- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
По тексту слово "парламент" замінити на слово "Верховна Рада України".  
Враховано    
2. Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ      Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ  
3. Стаття 1. Народний депутат України      Стаття 1. Народний депутат України  
4. 1. Народний депутат України (народний депутат) є обраний у відповідності із Законом України "Про вибори народних депутатів України" представник Українського народу і ним уповноважений здійснювати у Верховній Раді України законодавчі та інші повноваження у відповідності з Конституцією України та законами України.   -6- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Після слів "є обраний" додати слова "відповідно до Закону".  
Враховано   1. Народний депутат України (народний депутат) є обраний відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України" представник Українського народу у Верховній Раді України і уповноважений ним протягом строку депутатських повноважень здійснювати повноваження, передбачені Конституцією України та законами України.  
    -7- Сергієнко О.І.
Статтю 1 викласти в такій редакції: "Народним депутатом України є громадянин України, обраний у відповідності із Законом України "Про вибори народних депутатів України", який протягом строку депутатських повноважень представляє український народ і уповноважений народом здійснювати у Верховній Раді України законодавчі, контрольні та інші повноваження у відповідності з Конституцією України та діючим законодавством".  
Враховано частково    
    -8- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 1, частина 1. Текст "і ним уповноважений" замінити текстом ", уповноважений ним".  
Враховано    
    -9- Зубов В.С. (реєстр. картка № 348)
Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Покотило Н.О. (реєстр. картка № 352)
Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Стаття 1, п.1 Народний депутат України здійснює свої повноваження не тільки у стінах Верховної Ради, а при виконанні своїх певних функцій співпрацює з міністерствами, установами, організаціями, з держадміністраціями і т.д., як у Києві, так і на території свого округу, а також будь-якого реґіону України. Тому слова "у Верховній Раді України" слід вилучити.  
Враховано    
    -10- Зварич Р.М. (реєстр. картка № 326)
В статті 1 проекту частину першу викласти в такій редакції: "1. Народні депутати України є обраними і уповноваженими представниками Українського народу у Верховній Раді (парламенті) України."; Кращою видається редакція, що подана в діючому Законі. Як справедливо висловлювався А. Чехов: "Краткость - сестра таланта".  
Відхилено    
    -11- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
В частині першій статті 1 слова "у Верховній Раді України" перенести після слів "Українського народу".  
Враховано    
5. 2. Народний депутат України здійснює свої повноваження на постійній основі.      2. Народний депутат здійснює свої повноваження на постійній основі.  
6. 3. При виконанні повноважень народний депутат України керується Конституцією України, чинними законами України та нормами депутатської етики.   -12- Борзих О.І. (в.о. № 103)
Статья 1, п.3 Добавить после слов "действующими законами Украины" "и Регламентом Верховной Рады Украины" и далее по тексту.  
Відхилено   3. При виконанні своїх повноважень народний депутат керується Конституцією України, законами України та загальновизнаними нормами моралі.  
    -13- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 1. Частину 3 після слів "При виконанні" доповнити словом "своїх", а слово "чинними" - вилучити.  
Враховано    
    -14- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У статті 1, пункті 3, необхідно в кінці речення додати: "…та загальновизнаними нормами моралі". Це доповнення кореспондує з положеннями статті 8, пункт 2.  
Враховано    
    -15- Зварич Р.М. (реєстр. картка № 326)
В частині третій статті 1 слово "чинними" - виключити; "Чинне законодавство" є анахронізмом, бо було б дивним, якби застосовувалося нечинне законодавство.  
Враховано    
7. 4. Народний депутат України забезпечується необхідними умовами для здійснення депутатських повноважень.   -16- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Пункт 4 статті 1 викласти у такій редакції: "4. Держава гарантує народному депутату України забезпечення необхідними умовами для здійснення ним депутатських повноважень".  
Враховано   4. Держава гарантує народному депутату забезпечення необхідними умовами для здійснення ним депутатських повноважень.  
    -17- Круценко В.Я. (реєстр. картка № 276)
Стаття 1 пункт 4 доповнити: "на рівні члена Кабінету Міністрів".  
Враховано у ст.33 ч.2.   
8. 5. Звання народного депутата України із зазначенням порядкового скликання Верховної Ради України зберігається за ним довічно, за винятком дострокового припинення повноважень народного депутата відповідно до частин а), б), в), г), ж) статті 4 цього Закону.   -18- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 1. Частину 5 після слів "зазначенням порядкового" доповнити словом "номера". Стаття 1, частина 5. Текст "частин а), б), в), г), ж)" замінити текстом "пунктів 1), 2), 3), 4), 6)".  
Враховано   5. Звання народного депутата із зазначенням порядкового номера скликання Верховної Ради України зберігається за ним довічно, за винятком дострокового припинення повноважень народного депутата відповідно до пунктів 1 - 4, 6 статті 4 цього Закону.  
    -19- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 1. Частину 5 викласти у такій редакції: "5. Звання народного депутата України із зазначенням порядкового скликання Верховної Ради України зберігається за ним довічно".  
Враховано    
    -20- Зубов В.С. (реєстр. картка № 348)
Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Покотило Н.О. (реєстр. картка № 352)
Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Стаття 1. Додати 6 пункт такого змісту: "Народні депутати України попередніх скликань мають право бути присутніми на відкритих пленарних засіданнях Верховної Ради на гостьових місцях".  
Враховано у ст.20 ч.13   
    -21- Зварич Р.М. (реєстр. картка № 326)
В частині п'ятій статті 1 літери, знаки та слово "а), б), в), г), ж) статті" замінити літерами та словом "а, б, в, г, е статті". В юридичній техніці при створенні посилкової норми розділовий знак ")" з порядковим пунктом опускається. В українській абетці після літери "д" наступною є літера "е", а не "ж".  
Враховано редакційно    
9. Стаття 2. Строк повноважень народного депутата України      Стаття 2. Строк повноважень народного депутата України  
10. 1. Повноваження народного депутата України починаються з моменту складання присяги на вірність Україні перед Верховною Радою України та скріплення присяги своїм підписом під її текстом.   -22- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Замість слів "народного депутата України" записати слова "народного депутата", замість слів "з моменту складання присяги" записати - "з моменту складання ним Присяги", а замість слів "скріплення присяги своїм підписом" записати - "скріплення Присяги особистим підписом" .  
Враховано   1. Повноваження народного депутата починаються після складення ним присяги на вірність Україні перед Верховною Радою України з моменту скріплення присяги особистим підписом під її текстом.  
    -23- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 2, частина 1, абзац 1. Текст "з моменту" замінити текстом "після", а слово "та" замінити текстом ", з моменту"  
Враховано    
11. Народний депутат не може брати участі у засіданнях Верховної Ради України та її органів а також здійснювати інші депутатські повноваження до того часу, поки він не скріпе присягу своїм підписом під її текстом. Відмова скласти присягу має наслідком втрату депутатського мандата.   -24- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Замість слів "не скріпе присягу своїм підписом" записати слова "не скріпить Присягу особистим підписом", а останнє речення викласти в наступній редакції "Депутат, який відмовився скласти Присягу, позбавляється депутатського мандата".  
Враховано частково   Народний депутат не може брати участі у засіданнях Верховної Ради України та її органів, а також здійснювати інші депутатські повноваження до того часу, поки він не скріпе присягу особистим підписом під її текстом. Відмова скласти та підписати присягу має наслідком втрату депутатського мандата.  
    -25- Сергієнко О.І.
В статті 2п.1 абзац другий викласти в наступній редакції: "Народний депутат не має права брати участь у засіданнях Верховної Ради України до складання та скріплення підписом присяги. Відмова скласти та підписати присягу свідчить про бажання народного депутата позбавитись депутатського мандата";  
Враховано частково    
12. 2. Повноваження народного депутата України припиняються в день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання.   -26- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Замість слів "народного депутата України" записати слова "народного депутата", а замість слів "нового скликання" записати слова "наступного скликання".  
Відхилено   2. Повноваження народного депутата припиняються з моменту відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання.  
    -27- Сергієнко О.І.
В статті 2п.2 додати такими словами: "або відповідно до статті 4 цього Закону."  
Відхилено    
    -28- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 2, частина 2. Текст "в день" замінити текстом "з моменту"  
Враховано    
13. Стаття 3. Несумісність депутатського мандату з іншими посадами та видами діяльності   -29- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Назву статті 3 викласти відповідно до частини третьої статті 78 Конституції України, виключивши із неї слова "посадами та".  
Враховано   Стаття 3. Несумісність депутатського мандата з іншими видами діяльності  
    -30- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Статтю 3 викласти в наступній редакції: "Стаття 3. Несумісність депутатського мандату з іншими посадами та видами діяльності 1. Народні депутати України не можуть: а) мати іншого представницького мандата чи бути на державній службі; б) займатися будь-якою окрім депутатської оплачуваною діяльністю за винятком викладацької, наукової та творчої у вільний від виконання обов'язків народного депутата час. в) залучатись як експерти органами попереднього слідства, прокуратури, суду, займатися адвокатською діяльністю; г) займати будь-які посади у складі керівництва, правління чи ради організації, яка є юридичною особою і має на меті одержання прибутку".  
Враховано    
    -31- Яценко В.М. (в.о. № 66)
В статті 3 додати пункт 1 наступного змісту: "Народний депутат України безумовно звільняється з попереднього місця роботи в день складання присяги, i його трудова книжка передається до відділу кадрів Верховної Ради України".  
Враховано редакційно    
14. 1. Народні депутати України:   -32- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Викласти в наступній редакції: "1. Народні депутати України не мають права:".  
Враховано   Народний депутат не має права: 1) бути членом Кабінету Міністрів України, керівником центрального органу виконавчої влади;  
    -33- Карпов О.М. (реєстр. картка № 400)
В ст. 3 п.1 слова "Народні депутати" замінити на "народний депутат":  
Враховано    
    -34- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Стаття 3. З підпункту "а" частини першої статті слова "не можуть" перенести на початок статті і поставити після слів "Народні депутати України".  
Враховано    
    -35- Яценко В.М. (в.о. № 66)
В статті 3 пункт 1 зробити пунктом 2 i викласти у наступній редакції: "Народні депутати не можуть: ..." i далі за текстом.  
Враховано редакційно    
    -36- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 3, частина 1. Перше речення викласти у редакції: "Народний депутат України не може:"  
Враховано редакційно    
    -37- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 3. Частину 1 перед пунктом а) доповнити пунктом: "бути членом Кабінету Міністрів України, керівником центрального органу виконавчої влади; "  
Враховано    
15. а) не можуть мати іншого представницького мандата чи бути на державній службі;   -38- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Викласти в наступній редакції: "а) мати іншого представницького мандата чи одночасно бути на іншій державній службі;".  
Враховано частково   2) мати інший представницький мандат чи одночасно бути на державній службі; 3) обіймати посаду міського, сільського, селищного голови;  
    -39- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 3. Літерні позначення пунктів: а), б)… замінити числовими - 1), 2)… Аналогічну заміну зробити у всьому тексті  
Враховано    
    -40- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 3, частина 1, пункт а). Вилучити текст "не можуть".  
Враховано    
    -41- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 3. Частину 1 після пункту а) доповнити таким пунктом: "обіймати посаду міського, сільського, селищного голови;"  
Враховано    
16. б) займатися будь-якою окрім депутатської оплачуваною діяльністю за винятком викладацької, наукової та творчої у вільний від виконання обов'язків народного депутата час.   -42- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Замість слова "діяльністю" записати "роботою,".  
Враховано   4) займатися будь-якою крім депутатської оплачуваною роботою за винятком викладацької, наукової та творчої діяльності, а також медичної практики у вільний від виконання обов'язків народного депутата час;  
    -43- Павловський М.А. (в.о. № 188)
В ст.3, част.1, п. б) викласти в редакції: "б) займатися будь-якою крім депутатської оплачуваною роботою за винятком викладацької, наукової та творчої діяльності, а також медичної практики у вільний від виконання обов'язків народного депутата час". Ця норма застосовується для державних службовців відповідно до статті 16 Закону України "Про державну службу" та статті 5 Закону України "Про боротьбу з корупцією". Народний депутат не може обмежуватись у більшій мірі, ніж це передбачено для державних службовців. Крім того, дозвіл займатися науковою, творчою діяльністю членам парламенту має місце у законодавстві багатьох країн.  
Враховано    
    -44- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
В ст.3, част.1, п. б) викласти в редакції: "б) займатися будь-якою окрім депутатської оплачуваною діяльністю".  
Відхилено    
    -45- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 3, частина 1, пункт б). Вилучити текст "у вільний від виконання обов'язків народного депутата час".  
Враховано частково    
    -46- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 3. Частина 1. Викласти пункт б) у такій редакції: б) займатися будь-якою окрім депутатської оплачуваною діяльністю за винятком викладацької, наукової та творчої.  
Враховано    
    -47- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У статті 3, пункт 1, підпункт б), після слова "наукової", додати "науково-експертної"; підпункт г), після слова "будь-які" додати "оплачувані".  
Відхилено    
    -48- Зубов В.С. (реєстр. картка № 348)
Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Покотило Н.О. (реєстр. картка № 352)
Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Стаття 3, п.1б. Треба конкретизувати поняття "вільний від виконання обов`язків народного депутата час". Можливо записати в редакції: "... у вільний від виконання обов`язків народного депутата, передбачених посесійним календарним планом, час".  
Враховано редакційно    
17. в) залучатись як експерти органами попереднього слідства, прокуратури, суду, займатися адвокатською діяльністю;   -49- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 3, частина 1. Пункт в) після слів "як експерти" доповнити текстом ", зокрема", а після тексту "прокуратури, суду, " - текстом "а також".  
Враховано частково   5) залучатись як експерти органами досудового слідства, прокуратури, суду, а також займатися адвокатською діяльністю;  
    -50- Сінченко С.Г. (реєстр. картка № 298)
У статтi 3 пункт "в" вилучити.  
Відхилено    
18. г) займати будь-які посади у складі керівництва, правління чи ради організації, яка є юридичною особою і має на меті одержання прибутку.   -51- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 3, частина 1. Пункт г) після слів "правління чи ради" доповнити текстом "підприємства, установи, "  
Враховано   6) входити до складу керівництва, правління чи ради підприємства, установи, організації, що має на меті одержання прибутку.  
    -52- Яценко В.М. (в.о. № 66)
В статті 3 пункт 1 доповнити підпунктом д) наступного змісту: "д) займатися підприємницькою діяльністю i одержувати від цього прибуток; (інакше парадокс виходить: лікувати людину депутат-лiкар не має право, а торгувати, наприклад, нафтою чи газом - будь ласка)".  
Враховано редакційно    
    -53- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Стаття 3. У підпункті "г" частини першої статті слова "займати будь-які посади у" замінити словами "входити до складу". Можна не займати посади, а просто входити до складу керівництва і отримувати прибутки. Запропонована зміна дозволить перекрити можливість отримання незаконних прибутків.  
Враховано    
    -54- Зварич Р.М. (реєстр. картка № 326)
Пункт г частини першої статті 3 проекту викласти в такій редакції: "г) залучатися як експерт органами досудового слідства, прокуратури, суду; "; Згідно з Конституцією України (пункт 3 статті 121) передбачається існування органів досудового слідства, а не органів попереднього слідства; останні в силу пункту 9 розділу XV Основного Закону України функціонують лишу у перехідний період - до прийняття відповідних законів. Вбачається за недоцільне обмеження народним депутатом України займатися адвокатською діяльністю. Як показує практика, в сучасний період становлення України як демократичної держави та тривалого процесу здійснення судово-правової реформи, адвокати - народні депутати України - можуть ефективно захищати права і свободи людини від непоодинокого свавілля чиновників та унеможливлює дрейф нашого суддівського курсу до незалежності від закону.  
Враховано частково    
19. 2. В разі зайняття народним депутатом України посади або здійснення діянь, несумісних з депутатським мандатом, його депутатські повноваження достроково припиняються у порядку, встановленому Законом.   -55- Яценко В.М. (в.о. № 66)
В статті 3 пункт 2 запропонованої редакції замінити пунктом 3 наступного змісту: "У разі призначення народного депутата України на державну посаду, або обрання на оплачувану посаду, його депутатські повноваження безумовно припиняються з моменту прийняття рішення (Указу, наказу, розпорядження, постанови) про призначення або обрання на таку посаду".  
Відхилено    
    -56- Зубов В.С. (реєстр. картка № 348)
Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Покотило Н.О. (реєстр. картка № 352)
Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Стаття 3, п.2 Слово Закон записано з великої літератури (у Конституції, ст.81, слово закон записане з малої літери). Це означає, що мається на увазі конкретний Закон. Якщо це так, то краще записати: "цим Законом", "цього Закону", а ще краще назвати статті.  
Враховано    
    -57- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Частину 2 статті 3 вилучити оскільки вона повторює частину 2 статті 5.  
Враховано    
20. Стаття 4. Дострокове припинення повноважень народного депутата України      Стаття 4. Дострокове припинення повноважень народного депутата України  
21. 1. Повноваження народного депутата України припиняються достроково у разі:      Повноваження народного депутата припиняються достроково у разі:  
22. а) особистої письмової заяви народного депутата про складання депутатських повноважень;      1) особистої письмової заяви про складення депутатських повноважень;  
23. б) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;   -58- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Замість слова "нього" записати слово "депутата".  
Відхилено   2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;  
24. в) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім;   -59- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Замість слова "його" записати слово "депутата", а замість слова "безвісно " записати слово "безвісти".  
Відхилено   3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;  
    -60- Карпов О.М. (реєстр. картка № 400)
В п. "в" ч.1 ст.4 додати слова "або померлим", згідно ст.21 Цивільного кодексу. Громадянин може бути в судовому порядку оголошений померлим, якщо в місці його постійного проживання нема відомостей про місце його перебування протягом трьох років, а якщо він пропав без вісті за обставин, що загрожували смертю або дають підставу припускати його загибель від певного нещасного випадку, - протягом шести місяців.  
Відхилено    
25. г) припинення народним депутатом громадянства України або виїздом його на постійне проживання за межі України;   -61- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 4, частина 1, пункт г). Слово "Припинення" замінити словом "Втратою"  
Відхилено   4) припинення його громадянства України або виїздом на постійне проживання за межі України;  
26. д) смерті;      5) смерті;  
27. ж) у разі порушення вимог статті 3 цього Закону.   -62- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Вилучити слова "у разі ", а замість слова "статті" записати слово "ст.".  
Враховано частково   6) порушення вимог статті 3 цього Закону.  
    -63- Симоненко П.М. (реєстр. картка № 226)
Ст. 4 доповнити пунктом, що передбачав би дострокове припинення повноважень народних депутатів України, які обрані до Верховної Ради України за партійними списками, якщо вони припинили діяльність у фракції і вийшли з неї. Сформулювати цей пункт так: - якщо народні депутати, обрані за партійними списками, відмовляються від реалізації передвиборної програми партії, вийшли із фракції. Їх заміна здійснюється у порядку, визначеному законодавством.  
Відхилено    
    -64- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Стаття 4. Статтю доповнити підпунктом "з" такого змісту: "з) відкликання депутата виборцями, якщо за відкликання висловилося більше половини виборців, які були зареєстровані на час виборів або висловилося більше виборців ніж під час голосування". Виборці повинні мати як право вибирати депутата, так і право на його відкликання, якщо депутат не виправдав довір'я виборців. За таке відкликання повинно висловитися більше половини виборців, які були зареєстровані на час виборів або більша кількість виборців ніж ті, які проголосували за обрання депутата, якщо депутата було обрано більшістю зареєстрованих при голосуванні виборців.  
Відхилено    
    -65- Зварич Р.М. (реєстр. картка № 326)
В статті 4 проекту пункт "ж" вважати пунктом "е". В українській абетці після літери "д" наступною є літера "е", а не "ж".  
Враховано    
    -66- Круценко В.Я. (реєстр. картка № 276)
Стаття 4 доповнити підпунктом з) в слідуючій редакції: "з) у випадку виходу з фракції народнах депутатів, обраних за партійними списками по багатомандатному округу".  
Відхилено    
28. Стаття 5. Порядок дострокового припинення повноважень народного депутата України      Стаття 5. Порядок дострокового припинення повноважень народного депутата України  
29. 1. Рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата України відповідно до п.п. а, б, в, г, д частини 1 статті 4 цього Закону приймається у десятиденний термін за поданням комітету, до компетенції якого входять питання депутатської етики, більшістю від конституційного складу Верховної Ради України відкритим (нефіксованим) голосуванням.   -67- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Замість слів "народного депутата України" записати слова "народного депутата".  
Враховано   1. Рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата відповідно до пунктів 1-5 статті 4 цього Закону приймається у десятиденний строк за поданням комітету, до компетенції якого входять питання депутатської етики, більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.  
    -68- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 5, частина 1. Наприкінці вилучити текст "відкритим (нефіксованим) голосуванням".  
Враховано    
    -69- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 5. Частину 1 виключити.  
Відхилено    
    -70- Карпов О.М. (реєстр. картка № 400)
В статті 5 пункті 1 слова "відкритим (нефіксованим) голосуванням замінити словами "відкритим (фіксованим) голосуванням картками, тому що згідно з Постановою Верховної Ради України "Про внесення змін та доповнень до Регламенту ВРУ" голосування проводиться виключно відкритим (фіксованим) голосуванням картками.  
Враховано редакційно    
    -71- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Стаття 5. Частину першу статті доповнити підпунктом "з" частини першої статті 4, оскільки частину першу статті 4 рекомендується доповнити підпунктом "з".  
Відхилено    
30. 2. У разі невиконання вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності повноваження народного депутата України припиняються достроково на підставі Закону за рішенням суду.   -72- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Замість слів "підставі Закону" записати слова "підставі цього Закону ".  
Відхилено   2. У разі невиконання вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності повноваження народного депутата припиняються достроково на підставі закону за рішенням суду.  
    -73- Яценко В.М. (в.о. № 66)
В статті 5 пункт 2 - викреслити. (оскільки це питання вирішується безумовно вимогами Конституції i статтею 3 цього Закону).  
Відхилено    
    -74- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 5, частина 2. Абзац 1 після слів "мандата з іншими" доповнити текстом "посадами та".  
Відхилено    
    -75- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
Внести до статті 5, пункту 2 доповнення: д) заяви вищого органу політичної партії, або уповноваженого ним органу партії про дострокове припинення повноважень народного депутата, обраного по загальнодержавному виборчому округу за партійним списком і передачі його депутатського мандата наступному за ним кандидату у народні депутати по партійному списку у разі: - не входження його до складу, або виходу його із складу депутатської фракції політичної партії, за списком якої обраний народний депутат; - положень пунктів 1 і 2 цієї статті Закону.  
Відхилено    
    -76- Зубов В.С. (реєстр. картка № 348)
Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Покотило Н.О. (реєстр. картка № 352)
Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Стаття 5, п.2 Слово Закон записано з великої літери (у Конституції, ст.81, слово закон записане з малої літери). Це означає, що мається на увазі конкретний Закон. Якщо це так, то краще записати: "цим Законом", "цього Закону", а ще краще назвати статті.  
Враховано    
31. Комітет, до компетенції якого входять питання депутатської етики, розглядає відповідні матеріали і подає висновок Голові Верховної Ради України, який у десятиденний термін звертається до суду або повертає матеріали комітету з обґрунтуванням відмови у зверненні до суду.   -77- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Пункт 2 статті 5 доповнити третім абзацом такого змісту: "Комітет, до компетенції якого входять питання депутатської етики, у разі повернення Головою Верховної Ради України матеріалів Комітету з обгрунтуванням відмови у зверненні до суду, розглядає їх і у випадку незгоди з ними, вносить пропозицію про розгляд цього питання на засіданні Верховної Ради України. За рішенням Верховної Ради України Голова Верховної Ради України зобов'язаний звернутись до суду для вирішення питання про дострокове припинення повноважень такого народного депутата".  
Враховано   Комітет, до компетенції якого входять питання депутатської етики, розглядає відповідні матеріали і подає висновок Голові Верховної Ради України, який у десятиденний строк звертається до суду або повертає матеріали комітету з обґрунтуванням відмови у зверненні до суду. Комітет, до компетенції якого входять питання депутатської етики, у разі повернення Головою Верховної Ради України матеріалів з обґрунтуванням відмови у зверненні до суду, розглядає їх і у випадку незгоди з ними, вносить пропозицію про розгляд цього питання на засіданні Верховної Ради України. За рішенням Верховної Ради України Голова Верховної Ради України зобов'язаний звернутись до суду для вирішення питання про дострокове припинення повноважень такого народного депутата.  
32. 3. У разі дострокового припинення повноважень Верховної Ради України відповідно до Конституції України повноваження народних депутатів України припиняються з дня відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання.   -78- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Замість слова "нового" записати слово "наступного".  
Відхилено   3. У разі дострокового припинення повноважень Верховної Ради України відповідно до Конституції України повноваження народних депутатів припиняються з моменту відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання.  
33. Стаття 6. Форми діяльності народного депутата України у Верховній Раді України      Стаття 6. Діяльність народного депутата України у Верховній Раді України  
34. 1. Народний депутат України має всі права, що забезпечують його активну участь у діяльності Верховної Ради України та утворюваних нею органів.   -79- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Початок статті 6 викласти у редакції "Народний депутат у порядку встановленому законом:", вилучивши перший пункт.  
Враховано    
35. 2. Формами діяльності народного депутата у Верховній Раді України є:   -80- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 6. Частину 2 виключити.  
Відхилено   Народний депутат у порядку, встановленому законом:  
36. а) участь у засіданнях парламенту в порядку, встановленому Законом про реґламент Верховної Ради України;      1) бере участь у засіданнях Верховної Ради України;  
37. б) участь у роботі депутатських фракцій (груп) у парламенті.   -81- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Вилучити слова "у парламенті".  
Враховано   2) бере участь у роботі депутатських фракцій (груп);  
38. в) участь у роботі відповідних комітетів, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій, що утворюються парламентом;   -82- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Замість слів "що утворюються парламентом" записати слова "утворених Верховною Радою України".  
Враховано   3) бере участь у роботі комітетів, тимчасових спеціальних комісій, тимчасових слідчих комісій, утворених Верховною Радою України;  
    -83- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 6, частина 2, пункт в) викласти у редакції: "в) участь у роботі парламентських комітетів, тимчасових спеціальних комісій, тимчасових слідчих комісій, а також інших органів Верховної Ради України"  
Враховано частково    
39. г) виконання доручень Верховної Ради України та її органів;   -84- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Ст.6, част.2, після п. г) внести додатковий пункт: "д) робота над законопроектами, іншими документами Верховної Ради України".  
Враховано   4) виконує доручення Верховної Ради України та її органів; 5) бере участь у роботі над законопроектами, іншими актами Верховної Ради України;  
40. д) участь у парламентських слуханнях;   -85- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Ст.6, част.2 після п. д) внести додатковий пункт: "ж) робота з виборцями".  
Відхилено   6) бере участь у парламентських слуханнях;  
41. ж) депутатський запит або депутатське звернення народного депутата до органів Верховної Ради України, Президента України, Прем'єр-міністра та членів Кабінету Міністрів України, керівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування а також до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності у порядку, передбаченому цим Законом і Законом про реґламент Верховної Ради України.   -86- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Замість слів "депутатський запит або депутатське звернення" записати слова "подання депутатських запитів або депутатських звернень".  
Враховано редакційно   7) звертається із депутатським запитом або депутатським зверненням до Президента України, органів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності у порядку, передбаченому цим Законом і Законом про реґламент Верховної Ради України.  
    -87- Сінченко С.Г. (реєстр. картка № 298)
У статтi 6 п. "ж" пiсля слiв "...i форм власностi", додати слова "органiв судової влади", далi по тексту. Закiнчити п.7 наступним реченням: "При цьому народний депутат України не має права звертатися до означених установ з вимогами, вказiвками та пропозицiями".  
Відхилено    
42. Стаття 7. Взаємовідносини народного депутата України з виборцями      Стаття 7. Взаємовідносини народного депутата України з виборцями  
43. 1. Народний депутат постійно здійснює зв'язки з виборцями. Депутати парламенту, обрані в одномандатних виборчих округах, здійснюють зв'язок з виборцями своїх округів. Депутати, обрані в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, здійснюють зв'язок з виборцями, які мешкають на території України, у порядку, визначеному депутатськими фракціями парламенту.   -88- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Замість слів "Депутати парламенту" записати слово "Депутати", після слів "зв'язок з виборцями" додати слова "перш за все у", а після слів "фракціями парламенту" додати слова "Верховної Ради України".  
Враховано   1. Народний депутат постійно підтримує зв'язки з виборцями у порядку, встановленому законом. Народні депутати, обрані в одномандатних виборчих округах, зобов'язані підтримувати зв'язок з виборцями своїх округів. Народні депутати, обрані в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, здійснюють зв'язок з виборцями, які мешкають на території України, у порядку персонального представництва, визначеному депутатськими фракціями (групами) Верховної Ради України відповідно до закону.  
    -89- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Ст.7, част.1, останню фразу викласти "... визначеному депутатськими фракціями i групами парламенту".  
Враховано    
    -90- Сергієнко О.І.
В статті 7 п.1 друге речення викласти в такій редакції: "Депутати, обрані в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі закріплюються за окремими округами рішеннями фракції і здійснюють зв'язок з виборцями відповідного округу."  
Враховано частково    
    -91- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 7, частина 1. Наприкінці текст "парламенту" замінити текстом "(групами) відповідно до закону"  
Враховано    
    -92- Зварич Р.М. (реєстр. картка № 326)
В першому реченні частини першої статті 7 проекту слово "здійснює" замінити словом "підтримує". Зв'язки можна підтримувати, використовувати, але не здійснювати.  
Враховано    
    -93- Карпов О.М. (реєстр. картка № 400)
В ч.1 ст.7 виключити слова "перш за все";  
Враховано    
44. 2. Народний депутат розглядає звернення виборців, а також підприємств, установ, організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, вживає заходів для реалізації їхніх пропозицій і законних вимог, інформує виборців про свою депутатську діяльність.   -94- Борзих О.І. (в.о. № 103)
Статья 7, п.2, добавить: "при личной встрече с ними и через средства массовой информации".  
Враховано   2. Народний депутат відповідно до закону розглядає звернення виборців, а також від підприємств, установ, організацій, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, вживає заходів для реалізації їхніх пропозицій і законних вимог, інформує виборців про свою депутатську діяльність під час особистих зустрічей з ними та через засоби масової інформації .  
    -95- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 7, частина 2. Текст "їхніх пропозицій і" замінити текстом "їх".  
Відхилено    
45. 3. Народний депутат відповідальний перед Українським народом за свою депутатську діяльність як його представник.   -96- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Частину третю статті 7 викласти у редакції: "Народний депутат відповідальний за свою депутатську діяльність перед Українським народом як ним уповноважений представник у Верховній Раді України".  
Враховано   3. Народний депутат відповідальний за свою депутатську діяльність перед Українським народом як уповноважений ним представник у Верховній Раді України.  
46. Стаття 8. Депутатська етика      Стаття 8. Депутатська етика  
47. 1. У своїй діяльності народний депутат України повинен дотримуватись традиційних для України етичних норм та вищих принципів моралі; завжди зберігати власну гідність, поважати честь і гідність інших народних депутатів, службових осіб і громадян, з якими він спілкується; утримуватись від дій, заяв та вчинків, що здатні скомпрометувати його самого, виборців, яких він представляє, Верховну Раду України.   -97- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Замість слів "що здатні скомпрометувати" записати слова "що компрометують", а слова "яких він представляє" - вилучити.  
Враховано   1. У своїй діяльності народний депутат повинен дотримуватись загальновизнаних норм моралі; завжди зберігати власну гідність, поважати честь і гідність інших народних депутатів, службових та посадових осіб і громадян; утримуватись від дій, заяв та вчинків, що компрометують його самого, виборців, Верховну Раду України, державу.  
    -98- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 8, частина 1. Після слів "етичних норм та" вилучити текст "вищих", а після тексту "службових осіб і громадян" вилучити текст ", з якими він спілкується".  
Враховано    
    -99- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
В ч.1 ст.8 після слів "честь і гідність" доповнити словами "рахуватися з думками та поглядами", а після слів "інших народних депутатів" доповнити словами "(особливо протибічників)" і далі за текстом.  
Відхилено    
    -100- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У статті 8, пункті 1, доречно і необхідно у кінці речення додати: "державу".  
Враховано    
    -101- Зварич Р.М. (реєстр. картка № 326)
В статті 8 проекту в частині першій після слова "службових" додати словами "та посадових"; В законодавстві України і, зокрема в Законі України "Про державну службу", Законі України "Про господарські товариства", Кримінальному кодексі України (стаття 164), поняття "посадова особа" і "службова особа" суттєво різняться.  
Враховано    
    -102- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 8. Частину 1 виключити.  
Відхилено    
48. 2. Неприпустимим є використання народним депутатом свого статусу всупереч законним інтересам особи і громадянина, суспільства, держави, загальновизнаним нормам моралі.   -103- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Частину другу статті 8 викласти в такій редакції: "2. Неприпустимим є використання народним депутатом свого депутатського мандата всупереч загальновизнаним нормам моралі, правам і свободам людини і громадянина, законним інтересам суспільства і держави".  
Враховано   2. Неприпустимим є використання народним депутатом свого депутатського мандата всупереч загальновизнаним нормам моралі, правам і свободам людини і громадянина, законним інтересам суспільства і держави.  
    -104- Карпов О.М. (реєстр. картка № 400)
В ст.8 ч.ч.2, 3 слово "статус" замінити словами "службове становище", оскільки статус включає в себе не тільки права, а й обов'язки та відповідальність, не можна використовувати всупереч загальновизнаним нормам моралі, правам та свободам людини, наприклад, вiдповiдальнiсть;  
Враховано    
49. 3. Народний депутат не повинен використовувати свій депутатський статус в особистих, зокрема корисливих, цілях. Це стосується всієї діяльності народного депутата, його взаємовідносин з державними органами, посадовими особами, громадськістю та засобами масової інформації.   -105- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 8, частина 3. Друге речення вилучити.  
Враховано   3. Народний депутат не повинен використовувати депутатський мандат в особистих, зокрема корисливих, цілях.  
    -106- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У статті 8, пункті 3, в кінці речення треба додати: "…громадськістю, окремими громадянами та засобами масової інформації". "Народний депутат має право використовувати лише для виконання своїх повноважень інформацію, яка складає державну або військову таємницю і стала відомою йому під час їх виконання". у ст.19 ч. 6  
Враховано частково    
50. 4. Народний депутат України зобов'язаний використовувати лише в службових цілях інформацію, яка складає державну або військову таємницю і стає відомою йому під час виконання депутатських повноважень.   -107- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Частину четверту статті 8 доцільно перенести у статтю 19 шостою частиною.  
Враховано    
    -108- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Замість слів "Народний депутат України" записати слова "Народний депутат", а замість слова "стає" записати слово "стала".  
Враховано    
    -109- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 8, частина 4. Після слів "Народний депутат України" текст "зобов'язаний" замінити текстом "має право".  
Враховано    
    -110- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У статті 8, пункті 4, в середині речення додати: "…яка складає державну, військову чи комерційну таємницю…", а далі за текстом.  
Відхилено    
51. 5. Народний депутат не може розголошувати інформацію, яка стала йому відомою під час здійснення депутатських повноважень, якщо ця інформація:   -111- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Частину п'яту статті 8 доцільно перенести до статті 19 частиною сім і викласти її в такій редакції: "Народний депутат не може розголошувати інформацію, яка стала йому відомою під час здійснення депутатських повноважень, якщо ця інформація: - була йому надана під час підготовки чи розгляду питань, що були розглянуті на закритих засіданнях Верховної Ради України та її органів; - є конфіденційною чи таємною відповідно до закону і стала йому відомою в зв'язку з виконанням депутатських повноважень".  
Враховано    
52. - стосується питань, які розглянуті на закритих засіданнях Верховної Ради України та її органів;   -112- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 8, частина 5, пункт 1. Текст "- стосується питань, які розглянуті" замінити текстом "- була йому надана під час підготовки чи розгляду питань".  
Враховано    
53. - стосується таємниць особистого життя народного депутата, які охороняються законом і стали відомими в зв'язку з розглядом у Верховній Раді України питання про обмеження депутатської недоторканності або порушення народним депутатом депутатської етики;   -113- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 8, частина 5. Пункт 2 після слів "питання про обмеження" доповнити текстом "чи позбавлення народного депутата".  
Враховано редакційно    
    -114- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У статті 8, пункті 5, абзаці 2, в середині речення додати "чи скасування", і подати у такій редакції: "про обмеження чи скасування депутатської недоторканості", а далі за текстом.  
Враховано редакційно    
54. - складає таємницю особистого життя виборця чи іншої особи, яка довірена народному депутату при умові її не розголошення.       
55. 6. Народний депутат України, який не має спеціальних повноважень на представництво Верховної Ради України, має право вступати у відносини з посадовими особами і державними органами іноземних держав лише від свого імені.   -115- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Частину шосту статті 8 перенести у статтю 17 першою частиною, виклавши її в такій редакції: "Народний депутат, який не має спеціальних повноважень на представництво Верховної Ради України, має право вступати у відносини з посадовими особами і державними органами іноземних держав лише від свого імені. У відносинах з посадовими особами, державними органами і громадянами іноземних держав народний депутат має право захищати незалежність та суверенітет, інтереси України, її громадян, не завдавати своїми вчинками шкоди Україні, її громадянам.  
Враховано    
    -116- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 8. Частину 6 виключити.  
Відхилено    
56. У відносинах з органами інших держав народний депутат зобов'язаний захищати незалежність та суверенітет, честь і інтереси України, її громадян, не завдавати своїми вчинками шкоди Україні, її органам і громадянам.   -117- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 8, частина 6, абзац 2. Після тексту "шкоди Україні, її" вилучити текст "органам і".  
Враховано    
    -118- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У статті 8, пункті 6, абзаці 2, додати "та громадянами" і записати: "У відносинах з органами і громадянами інших держав…" і далі за текстом.  
Враховано    
    -119- Сінченко С.Г. (реєстр. картка № 298)
У статтi 8 п.6, друге речення вилучити, оскiльки воно говорить не про права, а про обов'язки.  
Враховано редакційно    
57. 7. Голосування та позиція, висловлена народним депутатом у парламенті та його органах, не може бути предметом розгляду у Верховній Раді України та її органах: за образу, наклеп чи хуліганський вчинок народний депутат несе юридичну відповідальність на підставі та у порядку, визначеному чинними законами.   -120- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Частину сьому статті 8 перенести в статтю 10 частинами п'ятою та шостою, виклавши в такій редакції: "5. Народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у Верховній Раді України та її органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп. 6. Голосування та позиція, висловлена народним депутатом в роботі Верховної Ради України та її органів не може бути предметом розгляду у Верховній Раді України та її органах".  
Враховано    
    -121- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Замість слів "у парламенті та його органах" записати слова "у Верховній Раді України та її органах", а після слова "предметом" додати слово "спеціального", а замість "органах: за образу" записати - "органах. За образу".  
Враховано редакційно    
    -122- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 8, частина 7. Після тексту "образу, наклеп" текст "чи хуліганський вчинок" замінити текстом ", інші протиправні дії", а наприкінці текст "юридичну відповідальність на підставі та у порядку, визначеному чинними законами" замінити текстом "відповідальність згідно закону".  
Враховано редакційно    
    -123- Карпов О.М. (реєстр. картка № 400)
В статті 8 пункті 7 слова "визначеному чинними законами"... замінити словами "визначається Законом "Про Реґламент Верховної Ради України".  
Відхилено    
    -124- Зубов В.С. (реєстр. картка № 348)
Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Покотило Н.О. (реєстр. картка № 352)
Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Стаття 8, п.7 після слів "...та її органах" поставити крапку. Далі почати нове речення.  
Враховано    
    -125- Зварич Р.М. (реєстр. картка № 326)
В статті 8 проекту в частині сьомій слово "чинними" - виключити; "Чинне законодавство" є анахронізмом, бо було б дивним, якби застосовувалося нечинне законодавство.  
Враховано    
58. 8. Народний депутат зобов'язаний використовувати депутатські бланки лише для офіційних запитів, листів та документів, які підписуються ним власноручно.   -126- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Частину восьму статті 8 перенести в статтю 24 частиною сімнадцятою.  
Враховано    
    -127- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Після слова "запитів," дописати слово "звернень,", а слова "та документів" вилучити.  
Враховано    
    -128- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Ст.8, част.8 викласти: "8. Народний депутат зобов'язаний використовувати депутатські бланки лише для офіційних запитів, листів та документів, які підписуються ним власноручно i скріплюються факсимільною печаткою народного депутата встановленого зразка".  
Враховано    
    -129- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 8. Частину 8 після тексту "для офіційних" доповнити текстом "звернень, "  
Враховано    
    -130- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 8. Частину 8 виключити.  
Відхилено    
    -131- Зварич Р.М. (реєстр. картка № 326)
В статті 8 проекту частину восьму додати словами "та скріплюються печаткою встановленого зразка". Додати частину реченням такого змісту: "Положення про печатку народного депутата України затверджується постановою Верховної Ради України.". Необхідно підвищити захищеність документів народного депутата України від потенційних фальсифікацій. Більше того, подібні випадки підробок депутатських звернень та запитів уже мали місце.  
Відхилено    
59. 9. Народний депутат, перебуваючи у адміністративних будинках Верховної Ради України, а також під час проведення пленарних засідань та роботи її органів, має бути одягнений з урахуванням вимог представницького етикету, з нагрудним знаком установленого зразка.   -132- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Норми частини дев'ятої статті 8 перенести у статтю 9.  
Враховано    
    -133- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Стаття 8. У частині дев'ятій статті виключити слова "має бути одягнений з урахуванням вимог представницького етикету", оскільки жоден закон України не дає визначення представницького етикету.  
Враховано    
    -134- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Ст.8, част.9, кінець речення викласти: "... з нагрудним знаком народного депутата України лише установленого зразка".  
Враховано    
    -135- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 8. Частину 9 вилучити  
Враховано частково    
    -136- Симоненко П.М. (реєстр. картка № 226)
Виключити пункт 9 статті 8.  
Враховано частково    
    -137- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 8. Частину 9 виключити.  
Враховано частково    
60. 10. Народний депутат України на засіданнях Верховної Ради України та її органів повинен звертатись офіційно до своїх колег і до всіх інших осіб, які беруть участь у роботі Верховної Ради України чи її органів або запрошені в якості гостей.   -138- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Ст.8, част.10 доповнити п.2: "У разі порушення депутатської етики питання про поведінку депутата розглядається Комітетом Верховної Ради України з питань етики. Заходів впливу щодо народного депутата вживає Верховна Рада України".  
Відхилено    
    -139- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 8. Частину 10 вилучити.  
Враховано    
    -140- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У статті 8 додати пункт 11 такого змісту: "11. Народному депутату України забороняється курити в приміщеннях адміністративних будинків Верховної Ради України".  
Відхилено    
    -141- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 8. Частину 10 виключити.  
Враховано    
61. Стаття 9. Депутатське посвідчення і нагрудний знак народного депутата України      Стаття 9. Депутатське посвідчення і нагрудний знак народного депутата України  
62. 1. Народний депутат України має депутатське посвідчення і нагрудний знак, які видаються йому після набуття повноважень народного депутата України. Форма депутатського посвідчення затверджується постановою Верховної Ради України. Нагрудний знак має форму і кольори Державного Прапора України з надписом золотим кольором "НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ".   -142- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Замість слова "золотим" записати слово "золотистим".  
Враховано   1. Після набуття депутатських повноважень народний депутат одержує депутатське посвідчення та нагрудний знак народного депутата України. Форма депутатського посвідчення затверджується Постановою Верховної Ради України. Нагрудний знак має форму і кольори Державного Прапора України з надписом золотистим кольором "НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ".  
    -143- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Ст.9, част.1, в кінці доповнити словами: "Нагрудні знаки видаються народному депутату в кількості, необхідній для виконання депутатських повноважень, але не більше п'яти одиниць".  
Враховано в частині третій цієї статті   
    -144- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 9, частина 1. Перше речення викласти у редакції: "Після набуття депутатських повноважень народний депутат України одержує депутатське посвідчення та нагрудний знак народного депутата України".  
Враховано    
63. 2. Депутатським посвідченням і нагрудним знаком народний депутат України користується протягом строку здійснення ним своїх повноважень. Народний депутат використовує нагрудний знак при виконанні депутатських повноважень, під час офіційних церемоній та за інших обставин, коли повинен бути відомий його статус. Посвідчення народного депутата України має спеціальну вкладку, в якій наведено основні права народного депутата.   -145- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Замість слів "народний депутат України" записати слова "народний депутат", а замість слів "своїх повноважень" записати слова "службових повноважень". В останньому реченні замість слова "наведено" записати слово "виписано".  
Враховано частково   2. Нагрудним знаком народний депутат користується протягом строку здійснення своїх повноважень. 3. Народний депутат при виконанні депутатських повноважень використовує нагрудний знак лише установленого зразка. Обов'язковим є використання нагрудного знака в приміщеннях Верховної Ради України, а також під час проведення пленарних засідань та роботи її органів, офіційних заходів та за інших обставин, коли повинен бути відомий статус народного депутата. Нагрудні знаки видаються народному депутату в кількості, необхідній для виконання депутатських повноважень, але не більше п'яти одиниць за строк повноважень в одному скликанні. 4. Посвідчення народного депутата має спеціальну вкладку, в якій виписані основні права народного депутата. 5. Після закінчення строку повноважень народний депутат має право користуватись депутатським посвідченням у випадках передбачених законом.  
    -146- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Частину другу статті 9 доповнити реченням: "Використання нагрудного знака в приміщеннях Верховної Ради України є обов'язковим".  
Враховано    
    -147- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Пункт 2 ст. 9 доповнити другим реченням: "Після закінчення строку повноважень народний депутат має право користуватись депутатським посвідченням у випадках передбачених законом".  
Враховано    
    -148- Сінченко С.Г. (реєстр. картка № 298)
Замiсть тексту ст.9 п.2 залишити редакцiю ст.9 дiючого Закону "Про статус народного депутата України". Останнє речення п.2 ст.9 залишити.  
Враховано частково    
64. Розділ II. ПРАВА НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ   -149- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Сформувати у розділі ІІ глави та статті. Ввести главу 1 з назвою: "Глава 1. Права народного депутата України у Верховній Раді України".  
Враховано   Розділ II. ПРАВА НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ Глава 1. Права народного депутата України у Верховній Раді України  
65. Стаття 10. Права народного депутата України у Верховній Раді України   -150- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10. Розділити дану статтю на сім статей, відповідно до підзаголовків, виділених жирним шрифтом.  
Враховано   Стаття 10. Загальні положення  
    -151- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Статтю 10 назвати: "Стаття 10. Загальні положення".  
Враховано    
    -152- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Стаття 10. Для зручності в користуванні і посиланні на цю статтю доцільно змінити її нумерацію. Пронумерувати послідовно всі частини статті, або відповідні розділи статті пронумерувати арабськими цифрами.  
Враховано    
66. Загальні положення прав народного депутата України у Верховній Раді України:   -153- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10, підрозділ з підзаголовком "Загальні положення...". У самому підзаголовку текст "положення прав" замінити текстом "права".  
Враховано    
    -154- Карпов О.М. (реєстр. картка № 400)
В статті 10 перший абзац викласти в такій редакції: "Загальні положення стосовно прав народного депутата України у Верховній Раді України".  
Враховано редакційно    
67. 1. Народний депутат має право ухвального голосу щодо всіх питань, що розглядаються на засіданнях Верховної Ради України та її органів, до складу яких він входить.   -155- Франчук І.А. (в.о. № 7)
До ст. 10, част.1, Вилучити слово "ухвального".  
Відхилено   1. Народний депутат має право ухвального голосу щодо всіх питань, що розглядаються на засіданнях Верховної Ради України та її органів, до складу яких його обрано.  
68. Кожний депутат у Верховній Раді України та її органах, членом яких він є, має один голос.      Кожний народний депутат у Верховній Раді України та її органах, до складу яких його обрано, має один голос.  
69. Народний депутат України може брати участь у роботі будь-якого органу Верховної Ради України з правом дорадчого голосу.   -156- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10, підрозділ з підзаголовком "Загальні положення...", частина 1. Абзац 3 наприкінці доповнити текстом ", якщо інше не передбачено законом".  
Враховано   Народний депутат може брати участь у роботі будь-якого органу Верховної Ради України з правом дорадчого голосу, якщо інше не передбачено законом.  
70. 2. Народний депутат реалізує на засіданнях Верховної Ради України та в роботі її органів надані йому права у відповідності з Конституцією України, цим Законом та іншими чинними законами України.   -157- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10, підрозділ з підзаголовком "Загальні положення...", частина 2. Після тексту "Законом та іншими" вилучити слово "чинними".  
Враховано   2. Народний депутат реалізує на засіданнях Верховної Ради України та в роботі її органів надані йому права відповідно до Конституції України, цього та інших законів України.  
    -158- Зварич Р.М. (реєстр. картка № 326)
В статті 10 проекту в пункті 2 частини першої слово "чинними" - виключити; "Чинне законодавство" є анахронізмом, бо було б дивним, якби застосовувалося нечинне законодавство.  
Враховано    
71. 3. Народний депутат бере особисту участь у засіданнях Верховної Ради України та її органах, членом яких він є. У разі неможливості бути присутнім на засіданні Верховної Ради України, комітету, тимчасової спеціальної чи тимчасової слідчої комісії народний депутат завчасно повідомляє про це керівників цих органів.   -159- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10, підрозділ з підзаголовком "Загальні положення...", частина 3. Текст ", комітету, тимчасової спеціальної чи тимчасової слідчої комісії" замінити текстом "чи її органів, членом яких він є,".  
Враховано   3. Народний депутат бере особисту участь у засіданнях Верховної Ради України чи її органів, до складу яких його обрано.  
    -160- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Друге речення частини третьої статті 10 перенести у частину десяту статті 24, оскільки вона там є також і більш властива за правовою суттю цьому розділу.  
Враховано    
72. 4. Поправки, пропозиції та зауваження, внесені народними депутатами, розглядаються і приймається рішення про їхнє врахування чи відхилення при опрацюванні проектів і прийнятті законів, постанов та інших актів Верховної Ради України.   -161- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Викласти в наступній редакції: "При опрацюванні проектів і прийнятті законів постанов та інших актів Верховної Ради України поправки, пропозиції та зауваження, внесені народними депутатами, розглядаються і по них приймаються рішення про їхнє врахування чи відхилення".  
Враховано редакційно   4. При опрацюванні і прийнятті законопроектів, постанов та інших актів Верховної Ради України поправки, пропозиції та зауваження, внесені народним депутатом, розглядаються і по них приймаються рішення про їхнє врахування чи відхилення. 5. Народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у Верховній Раді України та її органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп. 6. Голосування та позиція, висловлена народним депутатом в роботі Верховної Ради України та її органів, не може бути предметом розгляду у Верховній Раді України та її органах. Стаття 11. Права народного депутата України на пленарних засіданнях Верховної Ради України Народний депутат на пленарному засіданні Верховної Ради України має право відповідно до закону про реґламент Верховної Ради України: 1) обирати і бути обраним на посади Голови Верховної Ради України, Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України; 2) обирати і бути обраним до органів Верховної Ради України; 3) пропонувати питання для розгляду Верховною Радою України або її органами; 4) виступати із законодавчою ініціативою у Верховній Раді України; 5) звертатися із депутатськими запитами, вимагати відповіді на них; 6) брати участь у дебатах, ставити запитання доповідачам, головуючому на засіданні; 7) виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій і з мотивів голосування; 8) висловлювати свою думку щодо кожного питання, яке розглядається на засіданні; 9) висловлювати думку щодо кандидатів, які обираються чи призначаються на посади, звільняються з посад Верховною Радою України, а також щодо яких Верховна Рада України надає згоду на призначення і звільнення з посад; 10) порушувати питання про заміну головуючого на пленарному засіданні Верховної Ради України; 11) порушувати питання про недовіру складу органів, утворених Верховною Радою України, а також посадовим особам, яких обрано, призначено на посади або щодо призначення на посади яких надано згоду Верховною Радою України; 12) порушувати питання про перевірку діяльності підприємств, установ, організацій, розташованих на території України і щодо яких є дані про порушення ними законодавства України, про створення з цією метою тимчасових слідчих комісій; 13) передавати для внесення до протоколу і стенографічного бюлетеня засідання текст свого виступу, окремої думки, заяви, пропозиції і зауваження з питань, що розглядаються Верховною Радою України. 14) Народні депутати попередніх скликань крім тих, повноваження яких припинено достроково у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком щодо них або за рішенням суду у разі не виконання вимоги щодо несумісності депутатського мандата мають право бути присутніми на відкритих пленарних засіданнях Верховної Ради України на гостьових місцях.  
    -162- Борзих О.І. (в.о. № 103)
Статья 10, п.4, добавить "или неприемлемым".  
Відхилено    
    -163- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Поміняти місцями статті про права народного депутата України на пленарних засіданнях Верховної Ради України та про право законодавчої ініціативи для забезпечення логічної послідовності викладу Закону.  
Враховано    
    -164- Початок цієї статті викласти в наступній редакції: "Народний депутат на пленарному засіданні Верховної Ради України має право відповідно до Закону про реґламент Верховної Ради України:"  Враховано    
73. Право законодавчої ініціативи народного депутата України:      Стаття 12. Право законодавчої ініціативи народного депутата України  
74. 1. Народний депутат має право законодавчої ініціативи, яке реалізується у формі внесення у Верховну Раду України:      1. Народний депутат має право законодавчої ініціативи, яке реалізується у формі внесення до Верховної Ради України:  
75. 1) законопроекту;   -165- Сергієнко О.І.
В статті 10: підрозділ "Право законодавчої ініціативи народного депутата України" в п.1 пп.1 замінити на "законопроекти";  
Відхилено   1) законопроекту;  
76. 2) проекту постанови;   -166- Сергієнко О.І.
Пп.2 змінити на "проекти постанов".  
Відхилено   2) проекту постанови;  
    -167- Зварич Р.М. (реєстр. картка № 326)
В статті 10 проекту підпункт 2 пункту 1 та слова "проекту постанови" в пункті 2 частини другої - виключити. У зв'язку з цим підпункт 3 пункту 1 частини другої вважати підпунктом 2 пункту 1 частини другої; В зміст права законодавчої ініціативи не можна вкладати право на внесення проектів постанов чи інших актів Верховної Ради України, бо постанови парламенту України за своєю юридичною природою є підзаконними актами; вони приймаються на підставі та на виконання Конституції України та законів України.  
Відхилено    
77. 3) законодавчої пропозиції.   -168- Сергієнко О.І.
Пп.3 замінити на "законодавчі пропозиції".  
Відхилено   3) іншої законодавчої пропозиції.  
    -169- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Додати новий пункт такого змісту: "4) доповнення і поправок до проектів законів і постанов, що розглядаються".  
Відхилено    
78. 2. Порядок внесення законопроекту, проекту постанови чи законодавчої пропозиції на розгляд парламенту визначається Законом про реґламент Верховної Ради України.   -170- Сергієнко О.І.
В статті 10: п.2 викласти в такій редакції: "Порядок внесення законопроектів, проектів постанов або законодавчих пропозицій на розгляд Верховній Раді України визначається Законом про реґламент Верховної Ради України."  
Враховано частково   2. Порядок внесення законопроекту, проекту постанови чи іншої законодавчої пропозиції на розгляд Верховної Ради України та порядок їх розгляду визначається законом про реґламент Верховної Ради України.  
    -171- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
У частині другій після слова "розгляд" записати "Верховної Ради України та порядок їх розгляду" і далі за текстом.  
Враховано    
79. Права народного депутата України на пленарних засіданнях Верховної Ради України:       
80. 1. Народний депутат України на пленарному засіданні Верховної Ради України має право:   -172- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10, підрозділ з підзаголовком "Права... на пленарних засіданнях…", частина 1. Перше речення наприкінці доповнити текстом "у відповідності до Закону про реґламент Верховної Ради України".  
Враховано (стаття 11)   
    -173- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10, підрозділ з підзаголовком "Права... на пленарних засіданнях…". Частину 1 перед пунктом 1) доповнити таким пунктом: "обирати і бути обраним на посади Голови Верховної Ради України, першого заступника Голови Верховної Ради України, заступника Голови Верховної Ради України".  
Враховано (стаття 11)   
81. 1) обирати і бути обраним до органів Верховної Ради України;       
82. 2) пропонувати питання для розгляду Верховною Радою України або її органами;   -174- Зварич Р.М. (реєстр. картка № 326)
В статті 10 проекту в частині третій підпункт 2 додати словами "вносити від свого імені проекти постанов, інших актів Верховної Ради України";  
Відхилено    
83. 3) законодавчої ініціативи у Верховній Раді України;   -175- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У статті 10, пункт 3) третьої частини подати у такій редакції: "виступати із законодавчою ініціативою у Верховній Раді України". Це саме редакційна поправка, яка вимагає дотримання в усіх пунктах однакового стилю: всі вони починаються з дієслова (обирати, пропонувати, ставити тощо). (стаття 11)  
Враховано    
84. 4) ставити питання про визнання законопроекту невідкладним;   -176- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Замість слова "ставити" записати слово "порушувати". у частинах 9 та 10 статті 11  
Враховано    
    -177- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10, підрозділ з підзаголовком "Права... на пленарних засіданнях…", частина 1. Пункт 4) вилучити. (стаття 11)  
Враховано    
85. 5) звертатися із запитами, вимагати відповіді на запит, брати участь у дебатах, ставити запитання доповідачам, головуючому на засіданні;   -178- Карпов О.М. (реєстр. картка № 400)
В статті 10 у розділі "Права народного депутата на пленарних засіданнях ВРУ" пункт 5 доповнити словами депутатські звернення, запити та викласти в такій редакції: "звертатися із депутатськими запитами та зверненнями, вимагати відповіді на них, брати участь у дебатах, ставити запитання доповідачам, головуючому на засіданнях". (стаття 11)  
Враховано частково    
86. 6) виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій і з мотивів голосування, давати довідки;   -179- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Частину п'яту розділити на дві частини і від слів "брати участь" перенести до частини шостої. (стаття 11)  
Враховано    
87. 7) висловлювати свою думку щодо всіх питань, які обговорюються на сесії;   -180- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10, підрозділ з підзаголовком "Права... на пленарних засіданнях…", частина 1. Пункт 7). Текст "всіх питань, які обговорюються на сесії" замінити текстом "кожного питання, яке розглядається на засіданні". (стаття 11)  
Враховано    
88. 8) висловлювати думку щодо кандидатур посадових осіб, які призначаються, обираються, звільняються Верховною Радою України, а також щодо яких Верховна Рада України надає згоду на призначення і звільнення;   -181- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10, підрозділ з підзаголовком "Права... на пленарних засіданнях…", частина 1. Пункт 8). Текст "кандидатур посадових осіб" замінити текстом "кандидатів на посади". (стаття 11)  
Враховано    
    -182- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10, підрозділ з підзаголовком "Права... на пленарних засіданнях…". Частину 1 після пункту 8) доповнити таким пунктом: "ставити питання про заміну головуючого на пленарному засіданні Верховної Ради України". (стаття 11)  
Враховано    
89. 9) ставити питання про недовіру складу органів, утворених Верховною Радою України, а також посадовим особам, яких обрано, призначено або затверджено Верховною Радою України;   -183- Зварич Р.М. (реєстр. картка № 326)
В статті 10 проекту в частині третій в підпункті 9 слово "затверджено" замінити словами "щодо призначення яких надано згоду" (стаття 11)  
Враховано    
    -184- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Замість слова "ставити" записати слово "порушувати". (стаття 11)  
Враховано    
    -185- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10, підрозділ з підзаголовком "Права... на пленарних засіданнях…", частина 1. Пункт 9) вилучити.  
Відхилено    
90. 10) порушувати питання про перевірку діяльності підприємств, установ, організацій, розташованих на території України, щодо яких є дані про порушення ними чинного законодавства, створення з цією метою тимчасових слідчих комісій;   -186- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10, підрозділ з підзаголовком "Права... на пленарних засіданнях…", частина 1. Пункт 10) вилучити.  
Відхилено    
    -187- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Замість слів "України, щодо" записати слова "України і щодо", а перед словом "створення" записати "про". (стаття 11)  
Враховано    
91. 11) передавати головуючому на засіданні Верховної Фади України текст свого виступу, окремої думки, заяви, пропозиції і зауваження з питань, що розглядаються Верховною Радою, для внесення до протоколу і стенографічного звіту засідання.   -188- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10, підрозділ з підзаголовком "Права... на пленарних засіданнях…", частина 1, пункт 11). Текст "головуючому на засіданні Верховної Ради України" замінити текстом "для внесення до протоколу і стенограми засідання", а наприкінці текст ", для внесення до протоколу і стенографічного звіту засідання" - вилучити. (стаття 11)  
Враховано    
92. Право народних депутатів України об'єднуватися в депутатські фракції (групи):      Стаття 13. Право народних депутатів України об'єднуватися в депутатські фракції (групи)  
93. 1. Народні депутати мають право об'єднуватися в депутатські фракції та депутатські групи.      1. Народні депутати мають право об'єднуватися в депутатські фракції та депутатські групи.  
94. 2. Порядок утворення, особливості діяльності та повноваження депутатських фракцій (груп) у Верховній Ради України визначаються Законом про реґламент Верховної Ради України. Організація роботи фракції (групи) регулюється законами України та статутом (положенням про діяльність) фракції (групи).   -189- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10, підрозділ з підзаголовком "Права... об'єднуватися …". Частину 2 замінити такими двома частинами, відповідно змінивши нумерацію наступних частин: "2. Депутатські фракції (групи) утворюються, реєструються, діють, а також припиняють свою діяльність, у відповідності до Закону про реґламент Верховної Ради України. 3. Організація діяльності депутатські фракції (групи), порядок прийняття до її складу нових членів, а також виключення з її складу окремих народних депутатів, визначаються Положенням про фракцію (групу). Це Положення затверджується членами фракції (групи) у визначеному ними порядку, воно не повинно суперечити Конституції і законам України."  
Враховано частково   2. Депутатські фракції (групи) утворюються, реєструються, діють, а також припиняють свою діяльність відповідно до закону про реґламент Верховної Ради України та інших законів України. 3. Організація роботи депутатських фракцій (груп) регулюється законами та прийнятим відповідно до них Положенням про депутатську фракцію (групу).  
    -190- Карпов О.М. (реєстр. картка № 400)
В статті 10 в розділі "право народного депутата об'єднуватися в депутатські фракції та депутатські групи" пункт 2 викласти в такій редакції: "Порядок утворення, повноваження та відповідальність депутатських фракцій та груп визначаються Законом України "Про Реґламент Верховної Ради України". Діяльності народних депутатів у складі депутатських фракцій (груп) реґламентується Положенням про депутатську фракцію (групу), яке затверджується на засідання депутатської фракції (групи).  
Враховано редакційно    
95. 3. Народний депутат має право бути членом тільки однієї зареєстрованої депутатської фракції (групи).      4. Народний депутат має право бути членом лише однієї зареєстрованої депутатської фракції (групи).  
96. 4. Народний депутат може за власним бажанням перейти до складу іншої депутатської фракції або депутатської групи.   -191- Сергієнко О.І.
В статті 10: підрозділ "Право народних депутатів України об'єднуватися в депутатські фракції (групи)" п.4 викласти в такій редакції: "Народний депутат України може за власним бажанням перейти до складу іншої депутатської фракції (групи) лише за умови обрання в одномандатному виборчому окрузі."  
Відхилено   5. Народний депутат має право вільно вийти зі складу депутатської фракції (групи).  
    -192- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10, підрозділ з підзаголовком "Права... об'єднуватися …". Частину 4 викласти у редакції "Народний депутат має право вільно вийти зі складу депутатської фракції (групи)".  
Враховано    
    -193- Симоненко П.М. (реєстр. картка № 226)
В статтю 10, розділ "Право народних депутатів об'єднуватися в депутатські фракції (групи)" в пункті 4 після слів "Народний депутат" в дужках написати: (крім тих, що обрані до Верховної Ради за партійними списками) і далі по тексту.  
Відхилено    
    -194- Круценко В.Я. (реєстр. картка № 276)
Стаття 10 підзаголовок "Право народних депутатів України об`єднатися в депутатські фракції (групи)": пункт 4 доповнити словами: "крім депутатів, обраних за партійними списками по багатомандатному округу".  
Відхилено    
    -195- Зубов В.С. (реєстр. картка № 348)
Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Покотило Н.О. (реєстр. картка № 352)
Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Стаття 10, записати у 4-му пункті. Якщо народний депутат, обраний за списком партії, блоку партій, за власним бажанням виходить із фракції, створеної цією партією, блоком партій у Верховній Раді, то фракція має право поставити питання перед Верховною Радою про позбавлення його всіх посад у структурах як Верховної Ради, так і міжнародних, куди його було обрано за поданням фракцій.  
Відхилено    
97. 5. Народні депутати можуть не входити до жодної зареєстрованої депутатської фракції чи депутатської групи.   -196- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10, підрозділ з підзаголовком "Права... об'єднуватися …", частина 5. Текст "Народні депутати можуть" замінити текстом "Народний депутат може".  
Враховано   6. Народний депутат може не входити до жодної зареєстрованої депутатської фракції чи депутатської групи.  
98. 6. Права і обов'язки народного депутата по відношенню до депутатської фракції (групи) визначаються статутом (положенням про діяльність) депутатської фракції (групи).   -197- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10, підрозділ з підзаголовком "Права... об'єднуватися …". Частину 6 перенести після частини 7 у редакції: "Інші права, а також обов'язки народного депутата по відношенню до депутатської фракції (групи) визначаються Положенням про фракцію (групу)".  
Враховано    
    -198- Карпов О.М. (реєстр. картка № 400)
Пункт 6 цього підрозділу вилучити.  
Відхилено    
99. 7. Народний депутат України як член депутатської фракції (групи), має право:      7. Народний депутат, як член депутатської фракції (групи), має право:  
100. 1) обирати та бути обраним до керівних органів депутатської фракції (групи);      1) обирати та бути обраним до керівних органів депутатської фракції (групи);  
101. 2) брати участь у затвердженні статуту (положення про діяльність) депутатської фракції (групи);   -199- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10, підрозділ з підзаголовком "Права... об'єднуватися …", частина 7, пункт 2). Текст "статуту (положення про діяльність)" замінити текстом "Положення про фракцію (групу)".  
Враховано   2) брати участь у затвердженні Положення про депутатську фракцію (групу);  
102. 3) пропонувати питання для розгляду депутатською фракцією (групою);      3) пропонувати питання для розгляду депутатською фракцією (групою);  
103. 4) вносити пропозиції до питань, які розглядаються на засіданні депутатської фракції (групи), виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій;      4) вносити пропозиції до питань, які розглядаються на засіданні депутатської фракції (групи), виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій;  
104. 5) брати участь у обговоренні будь-якого питання.   -200- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10, підрозділ з підзаголовком "Права... об'єднуватися …", частина 7. Пункт 5) наприкінці доповнити текстом ", яке розглядається на засіданні депутатської фракції (групи)".  
Враховано   5) брати участь у обговоренні будь-якого питання, яке розглядається на засіданні депутатської фракції (групи). 8. Діяльність народного депутата у депутатській фракції (групі) визначаються Положенням про депутатську фракцію (групу).  
    -201- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У статті 10 четверту частину доповнити пунктом 8 такого змісту: "8. Народний депутат України, обраний по багатомандатному загальнодержавному виборчому округу, не може входити до іншої депутатської фракції чи депутатської групи, крім такої, що утворилась за списками кандидатів у депутати від політичних партій, виборчих блоків політичних партій, за винятком випадків, коли такі фракції чи групи вважаються розпущеними у встановленому порядку". Обґрунтування: народний депутат, який одержав депутатський мандат від виборців, що голосували не за нього особисто, а за певну партію, не має права на свій розсуд переходити до іншої фракції чи групи - це є неповагою до виборців і до партії, за допомогою якої він став депутатом. Як виняток, він може вийти з фракції та залишатись позафракційним.  
Відхилено    
105. Права народного депутата України в органах Верховної Ради України:      Стаття 14. Права народного депутата України в органах Верховної Ради України  
106. 1. Народний депутат України за погодженням з відповідною депутатською фракцією (групою) може бути одночасно членом одного комітету Верховної Ради України.   -202- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Замість слів "Народний депутат України" записати слова "Народний депутат", а в кінці речення дописати "і тимчасової слідчої і тимчасової спеціальної комісії".  
Враховано   1. Народний депутат за погодженням з відповідною депутатською фракцією (групою) може бути одночасно членом одного комітету Верховної Ради України і тимчасової слідчої і тимчасової спеціальної комісії. 2. Народний депутат, який не входить до складу депутатських фракцій (груп) може бути обраний членом одного комітету Верховної Ради України за власним бажанням. При цьому Верховна Рада України забезпечує пропорційне обрання народних депутатів до складу відповідних комітетів.  
    -203- Король В.М. (в.о. № 202)
Статтю 10 розділ "Права народного депутата України в органах Верховної Ради України" пункт 1 скасувати.  
Відхилено    
    -204- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10, підрозділ з підзаголовком "Права... в органах …". Частину 1 викласти у редакції: "Народний депутат України може бути членом одного із комітетів Верховної Ради України, тимчасових спеціальних комісій, тимчасових слідчих комісій, інших органів Верховної Ради України".  
Враховано частково    
    -205- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Ст.10, розділ "Право народного депутата України в органах Верховної Ради України" част.1 доповнити п.2: "Народний депутат України, який не входить до складу депутатських фракцій (груп) може бути обраний членом комітету Верховної Ради України за власним бажанням. При цьому Верховна Рада забезпечує пропорційне обрання народних депутатів до складу відповідних комітетів".  
Враховано    
107. 2. Порядок роботи в органах Верховної Ради України та принципи діяльності в них народних депутатів визначаються Конституцією України, цим Законом та чинним законодавством України.   -206- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10, підрозділ з підзаголовком "Права... в органах …". Частину 2 викласти у редакції: "Порядок роботи народних депутатів у комітетах Верховної Ради України, в тимчасових спеціальних комісіях, тимчасових слідчих комісіях, інших органах Верховної Ради України визначається Конституцією України, цим та іншими законами України, актами Верховної Ради."  
Враховано частково   3. Порядок здійснення повноважень народних депутатів в органах Верховної Ради України визначається Конституцією України, цим та іншими законами України.  
    -207- Карпов О.М. (реєстр. картка № 400)
В статті 10 в розділі "Права народного депутата України в органах Верховної Ради" пункт 2 викласти в такій редакції: "Порядок роботи народних депутатів України в органах Верховної Ради визначається Конституцією України, Законами України "Про Реґламент ВРУ", "Про комітети Верховної Ради України" та цим Законом.  
Враховано редакційно    
108. 3. Народний депутат, що є членом комітету або тимчасової спеціальної чи тимчасової слідчої комісії, має право:   -208- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Замість слів "що є членом" записати слова "який є членом".  
Враховано   4. Народний депутат, який є членом Комітету, тимчасової спеціальної чи тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України, має право:  
    -209- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10, підрозділ з підзаголовком "Права... в органах …", частина 3. У першому реченні текст "або тимчасової спеціальної або тимчасової слідчої комісії" замінити текстом "будь-якої комісії, іншого органу Верховної Ради України".  
Враховано частково    
109. 1) вносити пропозиції про розгляд на засіданнях комітету, тимчасової спеціальної або тимчасової слідчої комісії будь-якого питання, що належать до компетенції цього органу, а також брати участь в обговоренні питань, що вносяться на розгляд комітету, тимчасової спеціальної і тимчасової слідчої комісії. Пропозиція члена комітету, члена тимчасової спеціальної або тимчасової слідчої комісії на вимогу народного депутата повинна бути проголосована на засіданні комітету, тимчасової спеціальної або тимчасової слідчої комісії;   -210- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10, підрозділ з підзаголовком "Права... в органах …", частина 3, пункт 1). У першому реченні текст "комітету, тимчасової спеціальної або тимчасової слідчої комісії" замінити текстом "відповідного комітету, комісії, іншого органу Верховної Ради України", а текст "належать до компетенції цього органу" замінити текстом "належить до їх компетенції" Друге речення викласти у редакції: "У разі вимоги народного депутата, кожна внесена ним пропозиція має бути проголосована на засіданні відповідного комітету, комісії, іншого органу Верховної Ради України".  
Враховано   1) вносити пропозиції про розгляд на засіданнях відповідного комітету, тимчасової спеціальної або тимчасової слідчої комісії будь-якого питання, що належить до їх компетенції, а також брати участь в обговоренні питань, що вносяться на розгляд комітету, тимчасової спеціальної чи тимчасової слідчої комісії. Кожна внесена народним депутатом пропозиція на його вимогу має бути проголосована на засіданні відповідного комітету, тимчасової спеціальної чи тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України; 2) народний депутат має право отримувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування керівників підприємств, установ та організацій допомогу, необхідну для роботи у складі тимчасових спеціальних чи тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України;  
110. 2) викласти свою окрему думку як додаток до рішення комітету, тимчасової спеціальної або тимчасової слідчої комісії.   -211- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10, підрозділ з підзаголовком "Права... в органах …", частина 3, пункт 2). Текст "тимчасової спеціальної або тимчасової слідчої комісії" замінити текстом "комісії, іншого органу Верховної Ради України".  
Враховано   3) викласти свою окрему думку як додаток до рішення комітету, тимчасової спеціальної чи тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України.  
111. Право народного депутата України на депутатський запит:      Стаття 15. Право народного депутата України на депутатський запит  
112. 1. Народний депутат має право на сесії Верховної Ради України звернутися із запитом до Президента України, органів Верховної Ради України, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від підпорядкування і форм власності.   -212- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Стаття 10. Право народного депутата України на депутатський запит: Доповнити частину першу статті такими словами: "якщо депутат незадоволений одержаною відповіддю на депутатське звернення". Це уточнення буде визначати, за яких умов народний депутат України має право на депутатський запит.  
Відхилено   1. Народний депутат має право на сесії Верховної Ради України звернутися із запитом до Президента України, до органів Верховної Ради України, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності. 2. Депутатський запит - це вимога народного депутата, народних депутатів чи комітету Верховної Ради України, яка заявляється на сесії Верховної Ради України до Президента України, до органів Верховної Ради України, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, дати офіційну відповідь з питань, віднесених до їх компетенції.  
    -213- Сінченко С.Г. (реєстр. картка № 298)
У ст.15 п.1 пiсля останнiх слiв додати "органiв судової влади. При цьому народний депутат України не має права звертатися до означених установ з вимогами, вказiвками та пропозицiями".  
Відхилено    
    -214- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Доповнити дану статтю частиною другою такого змісту: "Депутатський запит - це вимога народного депутата, народних депутатів чи комітету Верховної Ради України, яка заявляється на сесії Верховної Ради України до Президента України, до органів Верховної Ради України, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, дати офіційну відповідь з питань, віднесених до їх компетенції".  
Враховано    
113. 2. Депутатський запит у письмовій формі вноситься народним депутатом особисто або групою народних депутатів і розглядається на засіданні Верховної Ради України.   -215- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
У частині 2 після слів "народних депутатів" додати "а у випадку, передбаченому пунктом 34 статті 85 Конституції України комітетом Верховної Ради України" і далі за текстом.  
Враховано   3. Депутатський запит вноситься у письмовій формі народним депутатом, а у випадку, передбаченому пунктом 34 частини першої статті 85 Конституції України, також на вимогу групи народних депутатів чи комітету Верховної Ради України, і розглядається на засіданні Верховної Ради України.  
    -216- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10, підрозділ з підзаголовком "Право... на депутатський запит", частина 2. Вилучити слово "особисто".  
Враховано    
114. 3. Верховна Рада України приймає рішення про доцільність направлення депутатського запиту відповідному органу або посадовій особі, до яких його звернуто. Це рішення має бути підтримане не менше 1/5 частиною від фактичної кількості народних депутатів, повноваження яких визнані і не припинені у встановленому Законом порядку. Рішення про направлення запиту до Президента України на вимогу народного депутата, групи народних депутатів чи комітету Верховної Ради України має бути попередньо підтримане не менш як однією третиною від конституційного складу Верховної Ради України.   -217- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
У частині 3 друге вилучити.  
Враховано   4. Верховна Рада України приймає рішення про направлення депутатського запиту відповідному органу або посадовій особі, до яких його звернуто, більшістю від її конституційного складу. Рішення про направлення запиту до Президента України на вимогу народного депутата, групи народних депутатів чи комітету Верховної Ради України має бути попередньо підтримане не менш як однією третиною від конституційного складу Верховної Ради України.  
    -218- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10, підрозділ з підзаголовком "Право... на депутатський запит". Частину 3 викласти у редакції: "Рішення про направлення або відхилення депутатського запиту приймається Верховною Радою України у відповідності до Закону про реґламент Верховної Ради України".  
Відхилено    
    -219- Зварич Р.М. (реєстр. картка № 326)
В статті 10 проекту в частині шостій в пункт 3 слова та цифри "не менше 1/5 частиною від фактичної кількості народних депутатів, повноваження яких визнані і не припинені у встановленому Законом порядку" та в пункті 8 слова та цифри "не менше 1/5 частини від фактичної кількості народних депутатів, повноваження яких визнані і не припинені у встановленому Законом порядку" відповідно замінити словами та цифрами "не менше 1/5 частиною від конституційного складу Верховної Ради України", "не менше 1/5 частини від конституційного складу Верховної Ради України". По-перше, з тексту проекту незрозуміло якою більшістю голосів приймається рішення про напрвлення парламентського запиту його адресату. По-друге, термін "народні депутати України, повноваження яких визнані і не припинені у встановленому порядку" вже застарів. Повноваження народних депутатів визнавалися Верховною Радою України на підставі статті 100 Конституції (Основного Закону) України 1978р. Згідно з новою Конституцією України вживається новий термін "більшість від конституційного складу Верховної Ради України" (частина перша статті 76, частина третя статті 81, частина друга статті 82, частина друга статті 83, частина перша статті 84, пункт 34 статті 85, частина перша статті 87, частина четверта статті 89, стаття 91, частина четверта статті 94, стаття 110, частини друга, п'ята і шоста статті 111, частина друга статті 114, частина перша статті 135, статті 154, 155, частина перша статті 156).  
Враховано    
115. 4. Органи, посадові особи, до яких звернуто запит, зобов'язані дати відповідь у письмовій формі у п'ятнадцятиденний термін з дня його одержання або в інший узгоджений з Верховною Радою України термін. Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений термін, посадова особа зобов'язана письмово повідомити про це Голову Верховної Ради України та народного депутата (групу народних депутатів), який вніс (внесли) запит, і запропонувати інший термін, який не повинен перевищувати одного місяця після одержання запиту.   -220- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
У частині четвертій замість "Органи, посадові особи" записати "Керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій".  
Враховано   5. Президент України, керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, до яких звернуто запит, зобов'язані повідомити народного депутата, групу народних депутатів, комітет Верховної Ради України у письмовій формі про результати розгляду його (їх) запиту у п'ятнадцятиденний строк з дня його одержання або в інший, встановлений Верховною Радою України строк. Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, Президент України, керівник відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, до якого звернуто запит зобов'язаний письмово повідомити про це Голову Верховної Ради України та народного депутата, групу народних депутатів, комітет Верховної Ради України, який вніс (внесли) запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати одного місяця після одержання запиту.  
116. 5. Народний депутат (група народних депутатів) має право брати безпосередню участь у розгляді органом державної влади, органом місцевого самоврядування або посадовою особою внесеного запиту.   -221- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10, підрозділ з підзаголовком "Право... на депутатський запит". Частини 5 та 6 вилучити.  
Відхилено   6. Народний депутат, має право брати безпосередньо участь у розгляді внесеного ним запиту керівником органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.  
    -222- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Частину п'яту викласти в такій редакції: "Народний депутат (група народних депутатів) має право брати безпосередньо участь у розгляді внесеного ним (ними) запиту керівником органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій".  
Враховано    
117. 6. На вимогу народного депутата про день розгляду поставлених у запиті питань народний депутат (група народних депутатів) повинен (повинні) бути повідомлений (повідомлені) органом, до якого звернуто запит, завчасно, не пізніше, ніж за день до їх розгляду.   -223- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Викласти в наступній редакції: "6. На вимогу народного депутата України орган, якому адресовано запит, зобов'язаний повідомити народному депутатові (народним депутатам) про день розгляду порушених у запиті питань завчасно, не пізніше, ніж за день до їх розгляду".  
Враховано   7. На вимогу народного депутата, керівник органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації, якому адресовано запит, зобов'язаний повідомити народному депутатові про день розгляду порушених у запиті питань завчасно, але не пізніше, ніж за день до їх розгляду.  
118. 7. Відповідь на депутатський запит надається Голові Верховної Ради України, народному депутату або групі народних депутатів, які його внесли.   -224- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10, підрозділ з підзаголовком "Право... на депутатський запит". Частину 7 викласти у редакції: "Відповідь на депутатський запит, внесений народним депутатом, надається Голові Верховної Ради України і народному депутату, який його вніс. Відповідь на депутатський запит, внесений групою народних депутатів, надається Голові Верховної Ради України і народному депутату підпис якого під запитом значиться першим".  
Враховано   8. Відповідь на депутатський запит, внесений народним депутатом, надається відповідно Голові Верховної Ради України і народному депутату, який його вніс. Відповідь на депутатський запит, внесений групою народних депутатів, комітетом Верховної Ради України, надається відповідно Голові Верховної Ради України і народному депутату, підпис якого під запитом значиться першим, Голові комітету Верховної Ради України.  
119. 8. Народний депутат (представник групи народних депутатів) має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. По відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на ньому наполягає не менше 1/5 частини від фактичної кількості народних депутатів, повноваження яких визнані і не припинені у встановленому Законом порядку.   -225- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10, підрозділ з підзаголовком "Право... на депутатський запит". Частини 8, 9, 10 вилучити.  
Відхилено   9. Народний депутат, представник групи народних депутатів, комітет Верховної Ради України мають право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. По відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на ньому наполягає не менше однієї п'ятої частини від конституційного складу Верховної Ради України.  
120. 9. При обговоренні відповіді на запит на засіданні Верховної Ради України повинні бути присутні посадові особи, до яких звернуто запит. Відповідні посадові особи можуть уповноважувати інших осіб бути присутніми при обговоренні відповіді на запит лише у виняткових випадках із вмотивованим обґрунтуванням.   -226- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
У частині дев'ятій після слова "присутні" додати "у порядку встановленому Законом України про Реґламент Верховної Ради України".  
Враховано   10. При обговоренні відповіді на депутатський запит на засіданні Верховної Ради України повинні бути присутні у порядку, встановленому законом про реґламент Верховної Ради України, керівники, до яких звернуто запит. Вони можуть уповноважувати інших осіб бути присутніми при обговоренні відповіді на запит лише у виняткових випадках із вмотивованим обґрунтуванням.  
    -227- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Замість слів "запит на засіданні" записати слова "депутатський запит на засіданні".  
Враховано    
    -228- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У статті 10, пункті 9) шостої частини у першому реченні замість слів "до яких звернуто запит" записати "на адресу яких зроблено запит".  
Відхилено    
121. 10. За результатами обговорення відповіді на запит Верховна Рада України приймає відповідне рішення.   -229- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Перед словом "запит" записати слово "депутатський".  
Враховано   11. За результатами обговорення відповіді на депутатський запит Верховна Рада України приймає відповідне рішення.  
122. Право народного депутата на депутатське звернення:      Стаття 16. Право народного депутата України на депутатське звернення  
123. 1. Народний депутат має право звертатися до органів державної влади всіх рівнів та органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, до посадових осіб, керівників підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян незалежно від форм власності та підпорядкування, з питань, пов'язаних з депутатською діяльністю, і брати участь у розгляді порушених питань.   -230- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10, підрозділ з підзаголовком "Право... на депутатське звернення", частина 1, абзац 1. Після слів "органів державної влади" вилучити текст "всіх рівнів", а наприкінці вилучити текст ", і брати участь у розгляді порушених питань".  
Враховано частково   1. Народний депутат має право на депутатське звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, об'єднань громадян, з питань, пов'язаних з депутатською діяльністю, і брати участь у розгляді порушених ним питань.  
    -231- Карпов О.М. (реєстр. картка № 400)
Ч.1 ст.16 викласти в такій редакції: "Народний депутат має право на депутатське звернення", оскільки подальші положення дублюються в ч.2;  
Враховано частково    
    -232- Сінченко С.Г. (реєстр. картка № 298)
У статтi 16 п.1 пiсля слiв "посадових осiб" додати "органiв судової влади" i далi по тексту.  
Відхилено    
124. Депутатське звернення - викладена в письмовій формі пропозиція народного депутата, звернена до посадових осіб органів державної влади всіх рівнів та органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян здійснити певні дії, дати офіційне роз'яснення чи викласти позицію з питань, віднесених до їх компетенції. Народний депутат подає звернення відповідній посадовій особі безпосередньо або надсилає поштою.   -233- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10, підрозділ з підзаголовком "Право... на депутатське звернення", частина 1. Абзац 2 вилучити.  
Враховано частково   Депутатське звернення - викладена в письмовій формі пропозиція народного депутата, звернена до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян здійснити певні дії, дати офіційне роз'яснення чи викласти позицію з питань, віднесених до їх компетенції.  
125. 2. Депутатське звернення є обов'язковим для розгляду посадовими особами, яким воно адресовано, протягом 10 днів з моменту одержання. У разі неможливості розгляду звернення народного депутата у визначений термін, його повідомляють про це офіційним листом з викладенням причин продовження терміну розгляду. Термін розгляду депутатського звернення, з урахуванням продовження, не може перевищувати 30 днів з моменту його одержання.   -234- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Замість слів "Депутатське звернення є обов'язковим для розгляду посадовими особами, яким воно адресовано, протягом 10 днів" записати слова "Посадова особа, якій адресовано депутатське звернення, зобов'язана протягом 10 днів". В кінці першого речення додати слова "розглянути його і дати письмову відповідь".  
Враховано   2. Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян, яким адресовано депутатське звернення, зобов'язані протягом 10 днів з моменту одержання його розглянути і дати письмову відповідь. У разі неможливості розгляду звернення народного депутата у визначений строк, його повідомляють про це офіційним листом з викладенням причин продовження строку розгляду. Строк розгляду депутатського звернення, з урахуванням продовження, не може перевищувати 30 днів з моменту його одержання.  
    -235- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10, підрозділ з підзаголовком "Право... на депутатське звернення". Частину 2 вилучити.  
Відхилено    
    -236- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Стаття 10. Право народного депутата України на депутатське звернення: У частину другу статті цифру "10" замінити на цифру "15", тобто строк розгляду депутатського звернення повинен бути аналогічним строку розгляду депутатського запиту.  
Відхилено    
126. 3. Народний депутат, який вніс звернення, може бути присутнім при його розгляді, про що він повідомляє відповідну посадову особу. Посадова особа, відповідальна за розгляд звернення народного депутата, зобов'язана завчасно повідомити народного депутата про час і місце розгляду звернення.   -237- Кулик О.В. (в.о. № 145)
В першому реченні замість слова "вніс" записати слово "направив". В другому реченні після слова "завчасно" додати слова ", але не пізніше ніж за день,".  
Враховано   3. Народний депутат, який направив звернення, може бути присутнім при його розгляді, про що він повідомляє відповідний орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян, яким адресовано депутатське звернення. Посадова особа, відповідальна за розгляд звернення народного депутата, зобов'язана завчасно, але не пізніше ніж за день повідомити народного депутата про час і місце розгляду звернення.  
    -238- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10, підрозділ з підзаголовком "Право... на депутатське звернення". Частину 3 вилучити.  
Відхилено    
127. 4. Умотивована відповідь на депутатське звернення повинна бути надіслана народному депутату не пізніш як на другий день після його розгляду. Відповідь надається в обов'язковому порядку і безпосередньо тим державним органом, об'єднанням громадян, підприємством, установою, організацією, до якого направлено звернення за підписом керівника, або особи, яка виконує його обов'язки.   -239- Кулик О.В. (в.о. № 145)
В першому реченні замість слів "після його розгляду" записати слова "після розгляду звернення". В другому реченні замість слів "до якого направлено" записати слова "до якого було направлено".  
Враховано   4. Вмотивована відповідь на депутатське звернення повинна бути надіслана народному депутату не пізніш як на другий день після розгляду звернення. Відповідь надається в обов'язковому порядку і безпосередньо тим органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, за підписом його керівника чи посадової особи, керівником підприємства, установи та організації, об'єднання громадян, до якого було направлено звернення. Глава 2. Права народного депутата України у взаємовідносинах із органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян України та іноземних держав  
    -240- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10, підрозділ з підзаголовком "Право... на депутатське звернення". Частину 4 вилучити.  
Відхилено    
128. Стаття 11. Права народного депутата України у взаємовідносинах із органами державної влади усіх рівнів, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, органами об'єднань громадян   -241- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 11. У назві статті текст вилучити текст "усіх рівнів" та текст ", органами об'єднань громадян".  
Враховано   Стаття 17. Права народного депутата України у взаємовідносинах із органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян України та іноземних держав 1. Народний депутат, який не має спеціальних повноважень на представництво Верховної Ради України, має право вступати у відносини з посадовими особами і державними органами іноземних держав лише від свого імені. У відносинах з посадовими особами, державними органами і громадянами іноземних держав народний депутат має право захищати незалежність та суверенітет, інтереси України, її громадян, не завдавати своїми вчинками шкоди Україні, її громадянам.  
129. 1. Народний депутат користується правом невідкладного прийому керівниками та іншими посадовими особами розташованих на території України органів державної влади всіх рівнів, органів місцевого самоврядування, всіх підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, громадських організацій та політичних партій, посадовими особами керівного складу Збройних Сил України, інших військових формувань України.   -242- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 11. Частину 1 вилучити.  
Відхилено   2. Народний депутат користується правом невідкладного прийому з питань депутатської діяльності керівниками та іншими посадовими особами розташованих на території України органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, громадських організацій та політичних партій.  
    -243- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Стаття 11. У частині першій статті слово "воєнних" замінити словом "воєнізованих", оскільки ні МВС, ні СБУ повністю не можна віднести до військових формувань, тим більше, що в статті 37 Конституції України є посилання на воєнізовані формування.  
Відхилено    
    -244- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
В частині 1 після слова "прийому" додати "з питань депутатської діяльності", після слів "політичних партій" поставити крапку і подальший текст вилучити.  
Враховано    
130. 2. Народний депутат при пред'явленні посвідчення народного депутата України користується правом безперешкодно відвідувати органи державної влади усіх рівнів та органи місцевого самоврядування, а також правом безперешкодного доступу на всі підприємства, в установи та організації, розташовані на території України, незалежно від їх підпорядкування, форм власності, режиму таємності.   -245- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 11, частина 2. Після слів "органів державної влади" вилучити текст "усіх рівнів".  
Враховано   3. Народний депутат при пред'явленні посвідчення народного депутата України користується правом безперешкодно відвідувати органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також правом безперешкодного доступу на всі підприємства, в установи та організації, розташовані на території України, незалежно від їх підпорядкування, форм власності, режиму секретності.  
131. 3. Вимоги про пред'явлення чи оформлення інших документів, а також особистий огляд народного депутата, огляд та перевірка його речей забороняються.   -246- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
У статті 11 частину третю закінчити словами "якщо інше не встановлено законом" і об'єднати частини другу та третю.  
Враховано   Вимоги про пред'явлення чи оформлення інших документів, а також особистий огляд народного депутата, огляд та перевірка його речей забороняються, якщо інше не встановлено законом.  
132. 4. Народний депутат має право брати участь у перевірках додержання законів розташованими на території України державними органами всіх рівнів та органами місцевого самоврядування, підприємствами усіх форм власності, установами і організаціями та органами об'єднань громадян, знайомитися з необхідними для цього документами. Про результати перевірки народний депутат інформує Верховну Раду України або її органи, а також доводить до відома відповідних державних органів та органів об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій. В разі необхідності народний депутат вносить пропозиції щодо забезпечення додержання законів у діяльності зазначених органів, підприємств, установ і організацій, усунення виявлених недоліків, скасування незаконних рішень, притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні чинного законодавства.   -247- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Частину четверту вилучити, як таку, що не відповідає вимогам статті 85 Конституції України, а норми цієї частини враховані у частині чотири цієї статті.  
Враховано    
    -248- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 11, частина 4, перше речення. Після слів "органів державної влади" вилучити текст "всіх рівнів", а також вилучити текст "та органами об'єднань громадян". Друге речення. Текст "доводить до відома відповідних державних органів та органів об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій" замінити текстом "перевірені органи, підприємства, установи, організації". Третє речення вилучити. у частині 4 цієї статті  
Враховано    
133. 5. Народний депутат має право порушувати у Верховній Раді України або її органах питання про необхідність проведення перевірок додержання законів державними органами та органами об'єднань громадян, підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території України, про проведення депутатських розслідувань з будь-якого питання.   -249- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 11. Частини 5, 6, 7 замінити такою частиною: "Народний депутат, який є членом комітету Верховної Ради України, тимчасової спеціальної або тимчасової слідчої комісії іншого органу Верховної Ради України, має також права передбачені Законом про реґламент Верховної Ради України, іншими законами, що регулюють діяльність комітетів, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій, органів Верховної Ради України".  
Враховано редакційно   4. Народний депутат має право порушувати у Верховній Раді України або її органах питання про необхідність проведення перевірок додержання законів органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян, розташованими на території України, про проведення розслідувань з питань, що становлять суспільний інтерес та брати участь у таких розслідуваннях в порядку, встановленому законом.  
    -250- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Частину п'яту привести у відповідність до частини четвертої статті 89 Конституції України і викласти в наступній редакції: "Народний депутат має право порушувати у Верховній Раді України або її органах питання про необхідність проведення перевірок додержання законів органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян, розташованими на території України, про проведення розслідувань з питань, що становлять суспільний інтерес та брати участь у таких розслідуваннях в порядку, встановленому законом".  
Враховано    
134. 6. Народний депутат має право брати участь у депутатському розслідуванні, яке призначається за рішенням Верховної Ради України і проводиться відповідною тимчасовою слідчою комісією.   -251- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Частину 6 вилучити, як таку, що врахована у частині п'ятій цієї статі.  
Враховано    
135. 7. Всі державні органи, органи місцевого самоврядування і посадові особи зобов'язані надавати допомогу в проведенні депутатського розслідування. На вимогу народного депутата, який бере участь у депутатському розслідуванні, державні органи всіх рівнів, органи місцевого самоврядування та органи об'єднань громадян, всі підприємства, установи, організації, їх посадові особи, а також громадяни повинні безперешкодно надавати необхідні для розслідування відомості і документи. Ніхто не вправі ухилятися від дачі пояснень народним депутатам, які ведуть депутатське розслідування. Результати розслідування доводяться до відома Верховної Ради України або її органів, підлягають обговоренню, а Верховна Рада України приймає по них постанову, в щкій визначає юридичні наслідки розслідування.   -252- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У статті 11, пункті 7), третьому реченні замість слова "не вправі" написати по-українськи "не має права".  
Враховано редакційно    
    -253- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Частину 7 викласти з урахуванням вимог частини першої статті 63, частини шостої статті 89 Конституції України і викласти у наступній редакції, перенісши до статті 14 пункту 4 підпунктом 3 остаточної редакції: "Всі органи державної влади, органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ та організацій, їх посадові особи зобов'язані надавати, відповідно до закону допомогу народним депутатам України, які беруть участь у роботі тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України".  
Враховано    
    -254- Сінченко С.Г. (реєстр. картка № 298)
У статтi 17 п.7 перше речення почати так: "Всi органи державної i судової влади...", а далi за текстом.  
Відхилено    
136. 8. Народний депутат як представник влади у разі порушення прав, свобод та інтересів громадян, що охороняються законом, та інших порушень законності має право на місці вимагати негайного припинення порушення або звертатися з вимогою до відповідних органів влади і посадових осіб припинити такі порушення. В разі порушення законності народний депутат може звернутися з депутатським зверненням до відповідних посадових осіб правоохоронних чи контролюючих органів.   -255- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Викласти пункт вісім у наступній редакції: "Народний депутат як представник державної влади у разі порушення прав, свобод і інтересів людини та громадянина, що охороняються законом, та інших порушень законності має право на місці вимагати негайного припинення порушення або звертатися з вимогою до відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ і організацій, їх посадових осіб припинити такі порушення. В разі порушення законності народний депутат може звернутися з депутатським зверненням до відповідних посадових осіб правоохоронних органів чи органів виконавчої влади, що здійснюють державний контроль у відповідній галузі".  
Враховано   5. Народний депутат як представник державної влади у разі порушення прав, свобод і інтересів людини та громадянина, що охороняються законом, та інших порушень законності має право на місці вимагати негайного припинення порушення або звертатися з вимогою до відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб керівників підприємств, установ і організацій припинити такі порушення. В разі порушення законності народний депутат може звернутися з депутатським зверненням до відповідних посадових осіб правоохоронних органів чи органів виконавчої влади, що здійснюють державний контроль у відповідній галузі.  
    -256- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 11, частина 8. Перше речення після слів "відповідних органів влади" доповнити текстом "місцевого самоврядування", а друге речення вилучити.  
Враховано частково    
    -257- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У статті 11, пункті 8), першому реченні замість слів "припинення порушення" записати "припинення цих порушень".  
Відхилено    
137. 9. Посадові особи державних органів всіх рівнів та об'єднань громадян, адміністрації підприємств, установ і організацій, а також працівники правоохоронних органів, до яких звернуто вимогу народного депутата, зобов'язані негайно вжити заходів до усунення порушення, а при необхідності - притягнути винних до відповідальності з наступним інформуванням про це народного депутата. У разі невжиття заходів посадові особи несуть дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність у встановленому законом порядку.   -258- Кулик О.В. (в.о. № 145)
В другому реченні замість слів "у встановленому законом порядку" записати слова "у встановленому чинним законодавством порядку".  
Відхилено   Посадові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ і організацій, а також працівники правоохоронних органів, до яких звернуто вимогу народного депутата про припинення порушення законності, зобов'язані негайно вжити заходів до усунення порушення, а при необхідності - притягнути винних до відповідальності з наступним інформуванням про це народного депутата. У разі невжиття заходів до усунення порушення посадові особи несуть дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність у встановленому законом порядку.  
    -259- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 11, частина 9, перше речення. Текст "державних органів всіх рівнів та об'єднань громадян, адміністрації" замінити текстом "органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівники".  
Враховано    
138. 10. Народний депутат має право брати участь у розгляді в органах державної влади усіх рівнів та органах місцевого самоврядування пропозицій та вимог виборців, інших питань, пов'язаних із здійсненням депутатських повноважень.   -260- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 11, частина 10. Вилучити текст "усіх рівнів"  
Враховано   6. Народний депутат має право брати участь у розгляді в органах державної влади та органах місцевого самоврядування пропозицій та вимог виборців, інших питань, пов'язаних із здійсненням депутатських повноважень.  
139. 11. Народний депутат має право брати участь з правом дорадчого голосу у роботі сесій сільських селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) районних і обласних рад та засіданнях їх органів.   -261- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Замість слів "(у разі їх створення)" записати слова "(у разі їх наявності)".  
Враховано   7. Народний депутат має право брати участь з правом дорадчого голосу у роботі сесій сільських, селищних, міських, районних у містах (в містах з районним поділом) районних і обласних рад та засіданнях їх органів. 8. Народний депутат має право у разі необхідності залучати до участі у розгляді пропозицій, заяв і скарг, які надійшли на його ім'я, а також у прийомі громадян посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ і організацій. Керівник органу державної влади чи органу місцевого самоврядування зобов'язаний бути присутнім на прийомі народного депутата особисто або уповноважити на це замість себе іншу посадову особу за погодженням з народним депутатом.  
    -262- Карпов О.М. (реєстр. картка № 400)
В ч.9 ст.17 слова "у разі їх наявності" замінити словами "в містах з районним поділом".  
Враховано    
    -263- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Доповнити статтю 11 частиною 9 перенісши норми з частини 15 статті 18: "Народний депутат має право у разі необхідності залучати до участі у розгляді пропозицій, заяв і скарг, які надійшли на його ім'я, а також у прийомі громадян посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ і організацій. Керівник органу державної влади чи органу місцевого самоврядування зобов'язаний бути присутнім на прийомі народного депутата особисто або уповноважити на це замість себе іншу посадову особу за погодженням з народним депутатом".  
Враховано    
140. 12. На вимогу народного депутата органи державної влади усіх рівнів та органи місцевого самоврядування зобов'язані надавати інформацію з питань, пов'язаних із здійсненням депутатських повноважень.   -264- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 11, частина 12. Вилучити текст "усіх рівнів".  
Враховано   9. Народний депутат має право одержати інформацію з питань, пов'язаних із здійсненням ним депутатських повноважень від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, які зобов'язані надати йому таку інформацію в порядку та строки, визначені цим Законом.  
141. 13. Народний депутат має право зустрічатися з виборцями, трудовими колективами та колективами громадських об'єднань.   -265- Кулик О.В. (в.о. № 145)
В кінці речення дописати ", в чому йому повинні невідкладно сприяти керівники місцевих рад, органів самоврядування, держадміністрацій, трудових колективів та громадських об'єднань".  
Враховано редакційно   10. Народний депутат має право зустрічатися з виборцями, колективами підприємств, установ та організацій, об'єднаннями громадян, в чому йому повинні невідкладно сприяти їх керівники.  
    -266- Борзих О.І. (в.о. № 103)
Статья 11, п.13 Добавить абзац следующего содержания: "Руководители органов исполнительной власти на местах, объединений граждан, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности по просьбе народного депутата Украины обязаны оказывать ему содействие в организации встреч с избирателями".  
Враховано    
    -267- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 11, частина 13. Вилучити текст ", трудовими колективами та колективами громадських об'єднань".  
Враховано    
142. 14. Народний депутат має право перевіряти з залученням при необхідності представників органів місцевої державної влади та органів місцевого самоврядування і об'єднань громадян відомості про порушення закону, прав, свобод та інтересів громадян і організацій, що охороняються законом;   -268- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Частину чотирнадцяту вилучити, як таку, що не відповідає нормам Конституції України, а норми її врегульовуються іншими частинами статті 17 остаточної редакції Закону.  
Враховано    
    -269- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Замість слова "відомості" записати слова "повідомлення та сигнали".  
Враховано редакційно    
143. 15. Народний депутат має право безперешкодно і безкоштовно користуватись урядовим та іншими видами зв'язку, які є у наявності у органів державної влади та місцевого самоврядування чи установи та організації;   -270- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Частину п'ятнадцяту перенести частиною п'ятою статті 28, виклавши у такій редакції: "У межах виконання депутатських повноважень народний депутат має право безперешкодно і безкоштовно скористатись урядовим та іншими видами зв'язку, які є у наявності у органів державної влади та місцевого самоврядування чи підприємства, установи та організації".  
Враховано    
    -271- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 11. Частину 15 на початку доповнити текстом "У межах виконання депутатських повноважень", а текст "і безкоштовно" замінити текстом "за рахунок коштів бюджету Верховної Ради України".  
Враховано частково    
    -272- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У статті 11, пункті 15), дати таку редакцію: "Народний депутат має право безперешкодно і безкоштовно користуватись для виконання своїх депутатських обов'язків урядовим та іншими видами зв'язку …" і далі за текстом.  
Враховано редакційно    
144. 16. Народний депутат має право відмовитись від свідчення по цивільній чи кримінальній справі про обставини, які стали йому відомі у зв'язку із здійсненням ним своїх повноважень   -273- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Пункт шістнадцятий вилучити, оскільки свідчення по цивільній справі даються добровільно, а у кримінальній справі - це обов'язок кожного громадянина.  
Враховано    
    -274- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Стаття 11. Частину шістнадцяту статті доповнити такими словами "якщо це не буде перепоною для затримання злочинця чи розкриття злочину". Відмова депутата від свідчень по кримінальній справі може привести до неможливості затримання злочинця і розкриття злочину, а тому таке доповнення до статті необхідно внести.  
Враховано редакційно    
145. 17. Народний депутат не зобов'язаний повідомляти про джерело інформації, яку він використовує.   -275- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Пункт сімнадцятий перенести у частину п'ять статті 19.  
Враховано   11. Народний депутат має також інші права, передбачені Конституцією України та законами України. Глава 3. Права народного депутата України у взаємовідносинах із засобами масової інформації, на забезпечення інформацією та на її використання  
    -276- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 11 наприкінці доповнити частиною: "Народний депутат України має також інші права, передбачені Конституцією України і, відповідно до неї, законами України".  
Враховано    
    -277- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Ввести нову главу: "Глава 3. Права народного депутата України у взаємовідносинах із засобами масової інформації, на забезпечення інформацією та на її використання"  
Враховано    
146. Стаття 12. Право народного депутата України на використання засобів масової інформації та технічних засобів   -278- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Змінити назву статті 12: "Права народного депутата України у взаємовідносинах із засобами масової інформації "  
Враховано   Стаття 18. Права народного депутата України у взаємовідносинах із засобами масової інформації  
    -279- Карпов О.М. (реєстр. картка № 400)
Необхідно переглянути ст.12, оскільки виходячи з норми цього закону депутати загалом отримують право на першочерговий виступ в газетах, на телебаченні та радіо, що буде становити 28 газет (щоденні газети, для порівняння, виходять лише 22-23 рази на місяць), 150 годин на телебаченні (що становить 6, 5 діб безперервного транслювання), 75 годин на радіо щомісячно.  
Враховано частково    
    -280- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 12 викласти у редакції: "1. Повна трансляція відкритих пленарних засідань Верховної Ради відбувається по першому каналу українського радіо. Верховна Рада України своєю Постановою може прийняти рішення не транслювати окремі засідання. 2. З метою забезпечення радіотрансляції, не пізніш, як за 48 годин до її початку, керівник апарату Верховної Ради України письмово повідомляє про це керівника державної телерадіокомпанії України. 3. Оплата радіотрансляції відбувається за рахунок коштів Верховної Ради України, за ціною собівартості ефірного часу з десятивідсотковою надбавкою. 4. Інші особливості використання народними депутатами України засобів масової інформації, встановлюються цим та іншими законами, актами Верховної Ради України."  
Відхилено    
147. 1. Народний депутат має право першочергового виступу з питань його депутатської діяльності у друкованих засобах масової інформації, на радіо та телебаченні, засновником (співзасновником) яких виступають державні органи чи органи місцевого самоврядування, організації або установи, що фінансуються повністю або частково за рахунок коштів державного бюджету. Редакції газет, засновниками яких виступають державні органи та органи місцевого самоврядування, зобов'язані публікувати подані народним депутатом матеріали не менше одного разу на місяць обсягом до 1/16 загальної газетної площі.   -281- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 12. Викласти частину 1 у такій редакції: "1. Народний депутат має право першочергового виступу не рідше одного разу в місяць у друкованих засобах масової інформації, на радіо (до 10 хвилин в місяць) та телебаченні (до 20 хвилин в місяць), засновником (співзасновником) яких виступають державні органи чи органи місцевого самоврядування, організації або установи, що фінансуються повністю або частково за рахунок коштів державного бюджету. Редакції газет, засновниками яких виступають державні органи та органи місцевого самоврядування, зобов'язані публікувати подані народним депутатом матеріали не менше одного разу на місяць обсягом до 1/16 загальної газетної площі". із змінами відповідно рішення Конституційного Суду  
Враховано   1. Народний депутат має право виступу з питань його депутатської діяльності не рідше одного разу в місяць у друкованих засобах масової інформації, на радіо (до 10 хвилин в місяць) та телебаченні (до 20 хвилин в місяць), безкоштовно, засновником (співзасновником) яких виступають органи державної влади, організації або установи, що фінансуються повністю або частково за рахунок коштів державного бюджету. Редакції газет, засновниками яких виступають органи державної влади, зобов'язані публікувати подані народним депутатом матеріали не менше одного разу на місяць обсягом до 1/16 загальної газетної площі.  
    -282- Сінченко С.Г. (реєстр. картка № 298)
У статтi 12 п.1 вилучити слово "першочергово".  
Враховано    
    -283- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Після слова "засновниками" додати слова "і співзасновниками".  
Враховано    
    -284- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Статтю 12 частину 1 друге речення після слова "матеріали" доповнити словами: "без будь-яких редакційних та інших коментарів, преамбул.  
Відхилено    
    -285- Круценко В.Я. (реєстр. картка № 276)
Стаття 12 пункт 1 доповнити словом "безкоштовно".  
Враховано    
148. 2. Редагування наданих народним депутатом матеріалів без його погодження не допускається. Народний депутат має право подавати матеріали у підготовленому до друку вигляді: офіційного матеріалу, статті, коментаря, інтерв'ю тощо.      2. Редагування наданих народним депутатом матеріалів без його погодження не допускається. Народний депутат подає матеріали у підготовленому до друку вигляді: статті, коментарю, інтерв'ю тощо.  
149. 3. Місцеві періодичні видання, а також місцеві радіо та телебачення зобов'язані безкоштовно давати оголошення про зустріч виборців з народним депутатом. Засоби масової інформації, які фінансуються за рахунок державного або місцевого бюджету, забезпечують висвітлення зустрічей народного депутата з виборцями.   -286- Яценко В.М. (в.о. № 66)
В статті 12 пункт 3 друге речення викласти в такій редакції: "Засоби масової інформації, які частково, або повністю фінансуються за рахунок державного, або місцевого бюджетів, забезпечують висвітлення зустрічей народного депутата з виборцями, а також надають народному депутату не менше 15 хвилин ефіру на місяць для звіту перед виборцями".  
Враховано   3. Друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, засновником (співзасновником) яких виступають органи державної влади чи органи місцевого самоврядування, організації або установи, що фінансуються повністю або частково за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету зобов'язані безкоштовно давати оголошення про зустріч виборців з народним депутатом і забезпечують висвітлення зустрічей народного депутата з виборцями, а також надають народному депутату не менше 15 хвилин ефірного часу на місяць для звіту перед виборцями.  
    -287- Кулик О.В. (в.о. № 145)
В другому реченні замість слів "які фінансуються за рахунок державного або місцевого бюджету" записати слова "засновниками і співзасновниками яких є державні органи влади".  
Враховано    
    -288- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Частину третю статті 12 викласти в редакції: "Друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, засновником (співзасновником) яких виступають органи державної влади чи органи місцевого самоврядування, організації або установи, що фінансуються повністю або частково за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету зобов'язані безкоштовно давати оголошення про зустріч виборців з народним депутатом і забезпечують висвітлення зустрічей народного депутата з виборцями, а також надають народному депутату не менше 15 хвилин ефірного часу на місяць для звіту перед виборцями".  
Враховано    
150. 4. Редакції газет, що розповсюджуються в одномандатному виборчому окрузі народного депутата, зобов'язані публікувати подані народним депутатом матеріали не рідше одного разу на місяць в обсязі до 1/16 загальної газетної площі.   -289- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Частину четверту статті 12 викласти в редакції: "Друковані засоби масової інформації реґіональної та місцевої сфери розповсюдження в одномандатному виборчому окрузі народного депутата, засновником (співзасновником) яких виступають органи державної влади, організації або установи, що фінансуються повністю або частково за рахунок коштів державного бюджету зобов'язані публікувати подані народним депутатом авторські матеріали не рідше одного разу на місяць в обсязі до 1/16 загальної газетної площі".  
Враховано   4. Друковані засоби масової інформації реґіональної та місцевої сфери розповсюдження в одномандатному виборчому окрузі народного депутата, засновником (співзасновником) яких виступають органи державної влади, організації або установи, що фінансуються повністю або частково за рахунок коштів державного бюджету, зобов'язані публікувати подані народним депутатом авторські матеріали не рідше одного разу на місяць в обсязі до 1/16 загальної газетної площі.  
    -290- Зубов В.С. (реєстр. картка № 348)
Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Покотило Н.О. (реєстр. картка № 352)
Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Стаття 12, п.4. Треба конкретизувати поняття "розповсюджуються" в одномандатному виборчому окрузі...". На території одномандатного виборчого округу можуть розповсюджуватись загальноукраїнські, обласні, районні газети. Тут треба, очевидно, обмежити перелік газет, що розповсюджуються на території виборчого округу, тільки обласними та районними виданнями, або замість слова "розповсюджуються" записати "видаються".  
Враховано    
    -291- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Статтю 12 частину 4 після слова "матеріали" доповнити словами: "без будь-яких редакційних та інших коментарів, преамбул  
Відхилено    
151. Матеріали народних депутатів обраних у багатомандатному виборчому окрузі подаються народним депутатом і публікуються у місцевих газетах, що розповсюджуються на території області, закріпленої за народним депутатом фракцією до якої він належить.   -292- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Замість слова "Матеріали" записати слова "Авторські матеріали", після слова "окрузі" поставити кому, а слова "подаються народним депутатом і" вилучити.  
Враховано   Друковані засоби масової інформації реґіональної та місцевої сфери розповсюдження на території області, закріпленої за народним депутатом, обраним у багатомандатному виборчому окрузі депутатською фракцією (групою) до якої він належить, засновником (співзасновником) яких виступають органи державної влади, організації або установи, що фінансуються повністю або частково за рахунок коштів державного бюджету, зобов'язані публікувати подані народним депутатом авторські матеріали не рідше одного разу на місяць в обсязі до 1/16 загальної газетної площі.  
    -293- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Абзац другий частини четвертої статті 12 редакційно викласти однаково з першим абзацом: "Друковані засоби масової інформації реґіональної та місцевої сфери розповсюдження на території області, закріпленої за народним депутатом, обраним у багатомандатному виборчому окрузі депутатською фракцією (групою) до якої він належить, засновником (співзасновником) яких виступають органи державної влади, організації або установи, що фінансуються повністю або частково за рахунок коштів державного бюджету зобов'язані публікувати подані народним депутатом авторські матеріали не рідше одного разу на місяць в обсязі до 1/16 загальної газетної площі".  
Враховано    
    -294- Яценко В.М. (в.о. № 66)
Доповнити статтю 12 реченням наступного змісту: "Обмеження прав народного депутата України на використання засобів масової інформації по причині його політичних переконань, тягне за собою кримінальну відповідальність керівника засобу масової інформації".  
Відхилено    
152. Стаття 13. Право народного депутата України на забезпечення інформаційними матеріалами та юридичною допомогою   -295- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Назву статті 13 викласти в наступній редакції: "Права народного депутата України на забезпечення інформацією та на її використання  
Враховано   Стаття 19. Права народного депутата України на забезпечення інформацією та на її використання  
153. 1. Апарат Верховної Ради України забезпечує народного депутата документами, прийнятими Верховною Радою України, іншими інформаційними і довідковими матеріалами, що офіційно поширюються Адміністрацією Президента України, Кабінетом Міністрів України, Конституційним Судом України, Верховним Судом України, Рахунковою палатою, Центральною виборчою комісією України, а при необхідності іншими структурами влади. Органи місцевого самоврядування при зверненні народного депутата України зобов'язані забезпечити його необхідними офіційними матеріалами щодо своєї діяльності.   -296- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 13. Частину 1 викласти у редакції: "Апарат Верховної Ради України зобов'язаний забезпечити народного депутата актами Верховної Ради України, а на вимогу народного депутата також актами Президента України, Нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та інших органів центральної виконавчої влади, рішеннями Конституційного Суду України, Верховного Суду України, офіційними матеріалами Рахункової палати і Центральної виборчої комісії. Органи влади Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування при зверненні народного депутата України, зобов'язані надати йому офіційні матеріали щодо своєї діяльності".  
Враховано   1. Апарат Верховної Ради України зобов'язаний забезпечити народного депутата актами Верховної Ради України, а на вимогу народного депутата також актами Президента України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Конституційного Суду України, Верховного Суду України, офіційними матеріалами Рахункової палати і Центральної виборчої комісії. Органи влади Автономної Республіки Крим, органи державної влади та органи місцевого самоврядування при зверненні народного депутата зобов'язані надати йому офіційні матеріали щодо своєї діяльності.  
154. 2. На вимогу народного депутата посадові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, виборчих комісій, державних підприємств, установ та організацій зобов'язані забезпечити його консультаціями відповідних фахівців, надати невідкладно, а за відсутності такої можливості - не пізніш як у п'ятиденний термін, необхідну інформацію і документацію.   -297- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Вилучити слова ", а за відсутності такої можливості - не пізніш як у п'ятиденний термін,".  
Відхилено   2. На вимогу народного депутата посадові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій зобов'язані забезпечити його консультаціями відповідних фахівців з питань депутатської діяльності і надати невідкладно, а за відсутності такої можливості - не пізніш як у п'ятиденний строк, необхідну інформацію і документацію.  
    -298- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 13, частина 2. Абзац 1 вилучити.  
Відхилено    
155. Народний депутат має право ознайомитись з будь-якими таємними матеріалами.   -299- Карпов О.М. (реєстр. картка № 400)
Абзац 2 ч.2 ст.13 викласти у такій редакції: "Народний депутат має право знайомитись з конфіденційною та таємною інформацією в межах, що не суперечить Конституції та законам України".  
Враховано частково   3. Народний депутат має право знайомитись з будь-якою конфіденційною та таємною інформацією з питань депутатської діяльності.  
    -300- Сінченко С.Г. (реєстр. картка № 298)
У статті 13 пункту 2 абзац 2 і 3 викласти в такій редакції, "Народний депутат має право знайомитись з конфіденційною та таємною інформацією у відповідності з діючим законодавством".  
Враховано частково    
156. Порядок ознайомлення народного депутата з секретною інформацією встановлюється Законом України "Про державну таємницю".   -301- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Частину другу розділити на дві частини: другий і третій абзаці зробити частиною третьою, змістивши нумерацію далі частин статті. Останнє речення третьої частини статті 13 викласти в наступній редакції: "Доступ до державної таємниці усіх ступенів секретності надається після взяття народним депутатом письмового зобов'язання щодо збереження державної таємниці".  
Враховано   Доступ до державної таємниці усіх ступенів секретності надається після взяття народним депутатом письмового зобов'язання щодо збереження державної таємниці.  
157. 3. Апарат Верховної Ради України, виконавчі комітети органів місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації, посадові особи державних підприємств, організацій, наукових, навчальних і юридичних установ, правоохоронних органів зобов'язані забезпечити народному депутату безоплатну допомогу з правових питань, що виникають у його депутатській діяльності.   -302- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 13. Частину 3 викласти у редакції: "Апарат Верховної Ради України зобов'язаний забезпечити народного депутата безоплатними консультаціями з правових та інших питань, що виникають у зв'язку із його депутатською діяльністю".  
Враховано частково   4. Апарат Верховної Ради України, виконавчі органи органів місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації, правоохоронні органи з питань, які віднесені до їх компетенції, зобов'язані забезпечити народному депутату безоплатну допомогу з правових питань, що виникають у зв'язку з виконанням його депутатських повноважень. 5. Народний депутат не зобов'язаний повідомляти про джерело інформації, яку він використовує. 6. Народний депутат має право використовувати лише для виконання своїх повноважень інформацію, яка складає державну таємницю і стала йому відомою під час їх виконання. 7. Народний депутат не може розголошувати інформацію, яка стала йому відомою під час здійснення депутатських повноважень, якщо ця інформація: - була йому надана під час підготовки чи розгляду питань, що були розглянуті на закритих засіданнях Верховної Ради України та її органів; - є конфіденційною чи таємною відповідно до закону і стала йому відомою в зв'язку з виконанням депутатських повноважень. Глава 4. Гарантії трудових прав народного депутата України при виконанні депутатських повноважень та після їх припинення  
    -303- Зварич Р.М. (реєстр. картка № 326)
В частині третій статті 13 проекту слова "виконавчі комітети органів місцевого самоврядування" замінити словами "виконавчими органами місцевого самоврядування" (варіант: "виконавчими комітетами місцевих рад"). Виконавчі комітети місцевих рад в силу своєї юридичної природи як інститутів публічної влади є органами місцевого самоврядування. Зокрема саме таким збірним поняттям ("виконавчі органи місцевого самоврядування") їх визначено в Конституції України (частина третя статті 140, частини друга і третя статті 141).  
Враховано    
    -304- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
В структуру Закону ввести нову главу 4 під назвою "Гарантії трудових прав народного депутата України при виконанні депутатських повноважень та після їх припинення".  
Враховано    
158. Стаття 14. Гарантії трудових прав народного депутата України      Стаття 20. Гарантії трудових прав народного депутата України  
159. 1. Гарантії трудових прав народного депутата України встановлюються Конституцією України, цим Законом та Кодексом законів про працю в Україні, іншими нормативно-правовими актами.   -305- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Частину першу статті 14 викласти в редакції: "1. Гарантії трудових прав народного депутата України встановлюються Конституцією України, цим Законом та Кодексом законів про працю в Україні, іншими законами та прийнятими відповідно до них підзаконними нормативно-правовими актами".  
Враховано   1. Гарантії трудових прав народного депутата встановлюються Конституцією України, цим Законом, Кодексом законів про працю України, іншими законами України.  
160. 2. Період роботи народного депутата у Верховній Раді України, зараховується до його загального і безперервного стажу роботи, а також стажу роботи (служби) за спеціальністю, стажу роботи, який дає право на встановлення процентних надбавок до заробітної плати та одержання одноразової винагороди за вислугу років (за стаж роботи за спеціальністю на даному підприємстві), процентної надбавки за вислугу років, виплату винагороди за підсумками роботи.   -306- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 14. Викласти частину 2 у такій редакції: "2. Період роботи народного депутата у Верховній Раді України є періодом державної служби та зараховується до його загального і безперервного стажу роботи, а також стажу роботи (служби) за спеціальністю, стажу роботи, який дає право на встановлення процентних надбавок до заробітної плати та одержання одноразової винагороди за вислугу років (за стаж роботи за спеціальністю на даному підприємстві), процентної надбавки за вислугу років, виплату винагороди за підсумками роботи".  
Враховано   2. Час роботи народного депутата у Верховній Раді України зараховується до стажу державної служби, а також зараховується до його загального і безперервного стажу роботи, стажу роботи (служби) за спеціальністю, стажу роботи, який дає право на встановлення процентних надбавок до заробітної плати та одержання одноразової винагороди за вислугу років (за стаж роботи за спеціальністю на даному підприємстві), процентної надбавки за вислугу років, виплату винагороди за підсумками роботи. У день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання, народним депутатам попереднього скликання Головою Верховної Ради України попереднього скликання присвоюється перша категорія, перший ранг державного службовця, крім тих народних депутатів, повноваження яких були припинені достроково відповідно до статті 4 цього Закону. 3. До загального і безперервного стажу роботи (служби) за спеціальністю, за якою народний депутат працював до його звільнення від виробничих або службових обов'язків, зараховується і той час, коли колишній народний депутат тимчасово не працював у зв'язку з неможливістю надати йому попередню або рівноцінну роботу (посаду) безпосередньо після закінчення строку його повноважень.  
    -307- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Доповнити новим абзацом: "В день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання, народним депутатам попереднього йому скликання, Головою Верховної Ради України (попереднього скликання) присвоюється перша категорія, перший ранг державного службовця, крім тих народних депутатів, повноваження яких були припинені достроково відповідно до статті 4 цього Закону".  
Враховано    
    -308- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Частину п'яту вважати третьою. Далі змістити нумерацію частин статті, доповнивши словами "безпосередньо після закінчення терміну його повноважень".  
Враховано    
161. 3. Народному депутату після закінчення строку його повноважень, а також у разі дострокового їх припинення за особистою заявою про складення ним депутатських повноважень надається попередня робота (посада), а в разі неможливості цього він зараховується до резерву кадрів Головдержслужби. Верховна Рада України наступного скликання не пізніше трьох місяців від початку своєї роботи розглядає питання щодо дотримання вимог законодавства України у наданні народному депутату попередньої роботи (посади) і приймає відповідне рішення.   -309- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 14. Частину 3 вилучити.  
Відхилено   4. Народному депутату після закінчення строку його повноважень, а також у разі дострокового їх припинення за особистою заявою про складення ним депутатських повноважень надається попередня робота (посада), а в разі неможливості цього він зараховується до резерву кадрів Головного управління державної служби України.  
    -310- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
У частині третій статті 14 замість слова "наступного" записати слово "нового" і замість "законодавство" - "закону". Останнє речення частини чотири вилучити, оскільки воно не відповідає статті 85 Конституції України за якою Верховна Рада України не має функції контролювати виконання законів.  
Враховано    
162. 4. Верховна Рада України забезпечує колишньому народному депутату на період його працевлаштування заробітну плату в тому розмірі, що отримують працюючі народні депутати України, але не більше одного року, а в разі навчання чи перекваліфікації - не більше двох років після закінчення терміну повноважень народного депутата. У разі неможливості працевлаштування після зазначеного терміну за колишнім народним депутатом України зберігається 50 відсотків чинної заробітної плати, яку отримують працюючі народні депутати України, до досягнення ним пенсійного віку за умови, що трудовий стаж його перевищує 25 років для чоловіків і 20 років для жінок. Ці нарахування здійснюються в порядку, визначеному розпорядженням Голови Верховної Ради України.   -311- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Замість слів "одного року" записати слово "півроку", а замість слів "двох років" записати слова "одного року. Друге і третє речення вилучити.  
Відхилено   5. Верховна Рада України забезпечує колишньому народному депутату безпосередньо після закінчення строку його повноважень, на період його працевлаштування виплату матеріальної допомоги у розмірі заробітної плати, що отримують працюючі народні депутати, але не більше одного року, а в разі навчання чи перекваліфікації - не більше двох років після закінчення строку повноважень народного депутата. У разі неможливості працевлаштування після зазначеного строку за колишнім народним депутатом зберігається виплата матеріальної допомоги у розмірі 50 відсотків заробітної плати, яку отримують працюючі народні депутати, до досягнення ним пенсійного віку за умови, що трудовий стаж його перевищує 25 років для чоловіків і 20 років для жінок. Порядок зазначених виплат визначається Верховною Радою України.  
    -312- Сергієнко О.І.
В статті 14 п.4 виключити фразу: "а в разі навчання чи перекваліфікації - не більше двох років після закінчення терміну повноважень народного депутата".  
Відхилено    
    -313- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 14. Частину 4 викласти у редакції: "Після припинення депутатських повноважень народного депутата, Верховна Рада України виплачує йому, на період його працевлаштування, заробітну плату у тому ж розмірі, що й працюючим народним депутатам, але не більше як три місяці."  
Відхилено    
    -314- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 14. Викласти частину 4 у такій редакції: "4. Верховна Рада України забезпечує колишньому народному депутату на період його працевлаштування заробітну плату в тому розмірі, що отримують працюючі народні депутати України, але не більше одного року, а в разі навчання чи перекваліфікації - не більше двох років після закінчення терміну повноважень народного депутата. У разі неможливості працевлаштування після зазначеного терміну за колишнім народним депутатом України зберігається 50 відсотків чинної заробітної плати, яку отримують працюючі народні депутати України, до досягнення ним пенсійного віку за умови, що трудовий стаж його перевищує 20 років".  
Враховано частково    
    -315- Зубов В.С. (реєстр. картка № 348)
Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Покотило Н.О. (реєстр. картка № 352)
Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Стаття 14, п.4. Пункт треба доповнити правом народного депутата України, який після закінчення терміну повноважень протягом одного або двох років не може працевлаштуватись і трудовий стаж якого менше 25 чи 20 років, отримувати певну компенсацію до досягнення пенсійного віку або до працевлаштування.  
Враховано    
    -316- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
У частині четвертій статті 14 замість останнього речення записати: "Порядок виплат зазначених у цій частині статті встановлюється Верховної Ради України".  
Враховано    
163. 5. До загального і безперервного стажу роботи (служби) за спеціальністю, за якою народний депутат працював до його звільнення від виробничих або службових обов'язків, зараховується і той час, коли колишній народний депутат тимчасово не працював у зв'язку з неможливістю надати йому попередню або рівноцінну роботу (посаду).   -317- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 14. Частину 5 вилучити.  
Відхилено    
164. 6. Народний депутат, який є військовослужбовцем, атестованим працівником органів Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, інших правоохоронних органів і установ виконання покарань, звільняється з служби в зазначених органах на період виконання депутатських повноважень. Після закінчення повноважень народного депутата він направляється в розпорядження відповідного відомства для подальшого проходження служби на попередній або, за його згодою, на іншій, не нижчій, ніж попередня, посаді. Протягом терміну виконання депутатських повноважень виплата грошового забезпечення та інших виплат, передбачених законодавством для військовослужбовців та працівників зазначених органів та установ, а також присвоєння чергових військових чи спеціальних звань та класних чинів не здійснюється.   -318- Король В.М. (в.о. № 202)
Статтю 14 п.6. Викласти в такій редакції. "Народний депутат, який є військовослужбовцем, атестованим працівником органів Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони та інших військових формувань, Служби безпеки України, інших правоохоронних органів і установ виконання покарань, звільняється з посади в зазначених органах на період виконання депутатських повноважень з залишенням в кадрах відомства. Після закінчення повноважень народного депутата він направляється в розпорядженні відповідного відомства для подальшого проходження служби на попередній або, за його згодою, на іншій, ніж попередня, посаді. Присвоєння чергових військових чи спеціальних звань та класних чинів здійснюється за поданням голови Верховної Ради України за погодженням комітету в якому працює народний депутат".  
Враховано частково   6. Народний депутат, який є військовослужбовцем, атестованим працівником органів Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, органів і установ виконання покарань, інших правоохоронних органів на строк виконання депутатських повноважень прикомандировується до Верховної Ради України із залишенням на строк виконання депутатських повноважень на службі в зазначених органах і установах. Після закінчення повноважень народного депутата він направляється в установленому порядку в розпорядження відповідних органів і установ для подальшого проходження служби на попередній або, за його згодою, на іншій, не нижчій, ніж попередня, посаді. Протягом строку виконання депутатських повноважень виплата грошового забезпечення та інших виплат, передбачених законодавством для військовослужбовців та працівників зазначених вище органів та установ, не здійснюється. Час роботи у Верховній Раді України поширюється на строки присвоєння військових та спеціальних звань. При досягненні народним депутатом під час строку його депутатських повноважень віку та вислуги років, встановлених законом про проходження військової служби та служби в правоохоронних органах , він має право на пенсію, що обчислюється, виходячи із заробітку працюючого народного депутата.  
    -319- Король В.М. (в.о. № 202)
Развадовський В.Й. (в.о. № 69)
У статті 20 пункту 6 виключити другий абзац.  
Враховано    
    -320- Сінченко С.Г. (реєстр. картка № 298)
Пункт 6 ст. 14 викласти в такій редакції: "Народний депутат, який є військовослужбовцем, атестованим працівником органів Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, установ виконання покарань та інших правоохоронних органів звільняється з посади і прикомандировується до Верховної Ради України із залишенням на період виконання депутатських повноважень на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, Служби безпеки України, установах виконання покарань, інших правоохоронних органів. Час роботи у Верховній Раді поширюється на строки присвоєння військових та спеціальних звань. Присвоєння військових звань (до полковника включно) та класних чинів здійснюється керівниками відповідних відомств за поданням Голів комітетів, в яких працює народний депутат, погоджених з Головою Верховної Ради України. Присвоєння генеральських та прирівнених до них звань народним депутатам України здійсьнюється Президентом України за поданням керівників відповідних відомств, погоджених з Головою Верховної Ради України. Після закінчення повноважень народного депутата він направляється у розпорядження відповідних зазначених органів для подальшого проходження служби на попередній або, за його згодою, на інший, не нижчій ніж попередня, посаді. При досягненні народним депутатом віку та вислуги років, визначених законодавством про проходження військової служби та служби в правоохоронних органах, він має право на пенсію, що обчислюється, виходячи із заробітку працюючого народного депутата України.  
Враховано частково    
    -321- Король В.М. (в.о. № 202)
Развадовський В.Й. (в.о. № 69)
У статті 20 п.6 в останньому абзаці після слів "... депутатських повноважень віку..." слово "та" замінити на "або". У статті 20 п.6 останній абзац доповнити наступними словами: "...або попереднього місця служби".  
Враховано    
165. Після закінчення терміну депутатських повноважень і при подальшому проходженні служби, передбаченої абзацом першим цього пункту військові чи спеціальні звання, класні чини можуть бути присвоєні достроково.   -322- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 14, частина 6. Другий абзац вилучити.  
Враховано    
166. 7. Стосовно колишнього народного депутата протягом п'яти років після закінчення строку його повноважень не припустимі дострокове розірвання трудового договору (контракту) у порядку дисциплінарного стягнення з ініціативи власника підприємства, організації, установи або уповноваженого ним органу, його скорочення, звільнення з військової служби, служби в органах Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, інших правоохоронних органів і установ виконання покарань - з ініціативи командування або ж виключення з колективного підприємства незалежно від форм власності, навчального закладу, пониження у посаді чи у званні без попередньої згоди Верховної Ради України.   -323- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 14. Частину 7 вилучити.  
Враховано    
    -324- Волков О.М. (в.о. № 208)
Виключити пункт 7 статті 14. Обгрунтування. Неможливість протягом п'яти років розірвання трудового договору з колишнім народним депутатом нічим не обгрунтована, а лише стимулює до зловживань статусом народного депутата. Трудові відносини з колишніми народними депутатами мають будуватись на загальних засадах.  
Враховано    
167. 8. З працівником, якого в порядку заміщення взято на посаду, що її займав народний депутат, укладається строковий трудовий договір; цей договір розривається при поверненні народного депутата на роботу.   -325- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 14. Частину 8 вилучити.  
Відхилено   7. З працівником, якого в порядку заміщення взято на посаду, що її займав народний депутат, укладається строковий трудовий договір; цей договір розривається при поверненні народного депутата на роботу, але не пізніше, як через три місяці після припинення повноважень народного депутата.  
168. 9. Народним депутатам надається щорічна відпустка у міжсесійний період тривалістю 45 календарних днів, якщо законодавством не передбачена відпустка більшої тривалості, з виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі подвійної місячної заробітної плати.   -326- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Вилучити слово "подвійної".  
Відхилено   8. Народному депутату надається щорічна оплачувана відпустка у міжсесійний період тривалістю 45 календарних днів, з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі подвійної місячної заробітної плати.  
    -327- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 14, частина 9. Після слів "надається щорічна" додати слово "оплачувана", вилучити текст ", якщо законодавством не передбачена відпустка більшої тривалості", а також вилучити слово "подвійної".  
Враховано частково    
    -328- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Викласти частину вісім в наступній редакції: "8. Народному депутату надається щорічна оплачувана відпустка у міжсесійний період тривалістю 45 календарних днів, з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі подвійної місячної заробітної плати".  
Враховано    
169. 10. Працюючі члени сім'ї народного депутата України, залученого на постійну роботу у Верховну Раду України, якщо вони від'їжджають з ним до Києва, за їх бажанням звільняються з попереднього місця роботи і повертаються назад у порядку переводу. Їм надається допомога у працевлаштуванні відповідно до професії чи спеціальності. На період працевлаштування, але на строк не більше трьох місяців, за ними зберігається середня заробітна плата за попереднім місцем роботи за рахунок Верховної Ради України.   -329- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Вилучити останнє речення.  
Враховано   9. Дружина (чоловік) народного депутата діючого скликання, у разі їх переїзду на проживання до міста Києва, за їх бажанням звільняються із свого місця роботи і повертаються на нього у порядку переведення. Державна служба зайнятості першочергово пропонує їм рівноцінну роботу (службу).  
    -330- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 14, частина 10. Перші два речення викласти у редакції "Дружина (чоловік) народного депутата України діючого скликання, у разі їх переїзду на проживання до міста Києва, за їх бажанням звільняються зі свого місця роботи і повертаються на нього у порядку переводу. Державна служба зайнятості першочергово пропонує їм рівноцінну роботу (службу)".  
Враховано    
170. 11. Народному депутату витрати, пов'язані з переїздом на роботу у Верховну Раду України і поверненням на попереднє місце роботи або переїздом за призначенням в іншу місцевість, відшкодовуються за нормами чинного законодавства для категорії працівників, запрошених на роботу.      10. Витрати, пов'язані з переїздом на роботу у Верховну Раду України і поверненням на попереднє місце роботи або переїздом за призначенням в іншу місцевість, відшкодовуються народному депутату за нормами чинного законодавства для категорії працівників, запрошених на роботу.  
171. 12. Дружині (чоловіку) народного депутата України, звільненій (звільненому) у зв'язку з переїздом народного депутата для виконання депутатських повноважень у Верховній Раді України в разі непрацевлаштування її (його) перерва в роботі зараховується до загального і безперервного стажу роботи (служби). На вказаний період за дружиною (чоловіком) народного депутата зберігається місце роботи (служби), стаж роботи (служби) за спеціальністю, стаж роботи (служби), що дає право на встановлення відсоткових надбавок до заробітної плати, відсоткових надбавок і одержання виплат за вислугу років (за стаж роботи за фахом на даному підприємстві), на виплату винагороди за результатами роботи підприємств, установ і організацій за рік, а також стаж роботи, що дає право на пенсію на пільгових умовах і у пільгових розмірах, якщо ця особа на момент переїзду займала посаду або працювала за професією, що передбачає такі пільги.   -331- Кулик О.В. (в.о. № 145)
В другому реченні замість слів "а також стаж роботи, що дає право на пенсію на пільгових умовах і у пільгових розмірах, якщо ця особа на момент переїзду займала посаду або працювала за професією, що передбачає такі пільги" записати слова "у якому ця особа звільнилася, але пропрацювала не менше півроку".  
Враховано редакційно   11. Дружині (чоловіку) народного депутата, звільненій (звільненому) у зв'язку з переїздом народного депутата для виконання депутатських повноважень у Верховній Раді України, в разі непрацевлаштування її (його) за місцем проживання чоловіка (дружини) перерва в роботі зараховується до загального і безперервного стажу роботи (служби). На вказаний період за дружиною (чоловіком) народного депутата зберігається місце роботи (служби), стаж роботи (служби) за спеціальністю, стаж роботи (служби), що дає право на встановлення процентних надбавок до заробітної плати, процентних надбавок і одержання виплат за вислугу років (за стаж роботи за спеціальністю на даному підприємстві), на виплату винагороди за результатами роботи підприємств, установ і організацій за рік, а також стаж роботи, що дає право на пенсію на пільгових умовах і у пільгових розмірах, якщо ця особа на момент переїзду не менше півроку займала посаду або працювала за професією, що передбачає такі пільги.  
172. У разі працевлаштування колишнього народного депутата на роботу, пов'язану з переміною місця проживання, за бажанням його дружини (чоловіка) їм надається державною службою зайнятості за місцем призначення чоловіка (дружини) рівноцінна робота (посада або інша робота за їх згодою).   -332- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 14, частина 12. Абзац 2 викласти у редакції: "Якщо протягом трьох місяців після закінчення строку депутатських повноважень, народний депутат України змінив місце постійного проживання, то державна служба зайнятості першочергово пропонує його дружині (чоловіку) рівноцінну роботу (службу)."  
Враховано   Якщо протягом трьох місяців після закінчення строку депутатських повноважень, народний депутат змінив місце постійного проживання, то державна служба зайнятості першочергово пропонує його дружині (чоловіку) рівноцінну роботу (службу) за їх бажанням і згодою.  
    -333- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Викласти в наступній редакції: "У разі працевлаштування колишнього народного депутата на роботу, пов'язану з переміною місця проживання, його дружині (чоловікові) державна служба зайнятості надає їм за місцем призначення чоловіка (дружини) рівноцінну роботу (посаду або іншу роботу за їх бажанням і згодою)".  
Враховано    
173. 13. При досягненні встановленого законодавством України пенсійного віку, а також у разі встановлення інвалідності II та I групи народному депутату України призначається пенсія за наявності трудового стажу для чоловіків - не менше 25 років, для жінок - не менше 20 років. Пенсія вказаним народним депутатам України призначається в розмірі 80 відсотків заробітку працюючого народного депутата з урахуванням усіх доплат та надбавок до посадового окладу. За кожний повний рік роботи понад 25 років для чоловіків і 20 років для жінок пенсія збільшується на один відсоток наведеного вище заробітку, але не більше ніж до 90 (включно) відсотків зазначеного заробітку, без обмеження граничного розміру пенсії. Пенсія народному депутату України виплачується в повному розмірі незалежно від його заробітку (прибутку), одержуваного після виходу на пенсію. У разі виходу на пенсію народному депутату України виплачується грошова допомога в розмірі 12 місячних посадових окладів. У разі втрати годувальника пенсія встановлюється дружині (чоловікові) народного депутата за умови їх непрацездатності у розмірі 70 відсотків пенсії померлого годувальника. Народному депутату, який вийшов на пенсію, надається право безоплатного проїзду на території України один раз на рік (у прямому і зворотному напрямках) залізничним, водним, повітряним або автомобільним міжміським транспортом. Ці положення за рішенням Верховної Ради України не поширюються на народного депутата, повноваження якого припинено достроково у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком щодо нього, а також у зв'язку з його несумісною діяльністю.   -334- Кулик О.В. (в.о. № 145)
В другому реченні замість слова "вказаним" записати слово "таким" замість слів "народному депутату України" записати слова "народному депутату" та видалити слова "з урахуванням усіх доплат та надбавок до посадового окладу". Видалити третє речення, а четверте почати з абзацу. В п'ятому реченні замість слів "12 місячних посадових окладів" записати слова "6-місячної заробітної плати".  
Враховано частково   12. При досягненні встановленого законом пенсійного віку за наявності трудового стажу для чоловіків - не менше 25 років, для жінок - не менше 20 років, а також у разі визнання інвалідом I або ІІ групи народному депутату призначається пенсія в розмірі 80 відсотків місячного заробітку нині працюючого народного депутата з урахуванням всіх доплат та надбавок до посадового окладу. За кожний повний рік роботи понад 25 років для чоловіків і 20 років для жінок пенсія за віком та по інвалідності збільшується на один відсоток наведеного вище заробітку, але не більше ніж до 90 (включно) відсотків зазначеного заробітку, без обмеження граничного розміру пенсії. Пенсія народному депутату виплачується в повному розмірі незалежно від його заробітку (прибутку), одержуваного після виходу на пенсію. У разі виходу на пенсію народному депутату виплачується грошова допомога в розмірі 12 місячних посадових окладів працюючого народного депутата за рахунок бюджетних призначень на забезпечення діяльності Верховної Ради України. У випадку смерті народного депутата призначається пенсія у разі втрати годувальника непрацездатним членам сім'ї, які були на його утриманні, за їх заявою (при цьому дітям пенсія призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника) у розмірі 70 відсотків заробітної плати працюючого народного депутата на день звернення за пенсією за рахунок бюджетних призначень на забезпечення діяльності Верховної Ради України. Народному депутату, який вийшов на пенсію, надається право безоплатного проїзду на території України один раз на рік (у прямому і зворотному напрямках) залізничним, водним, повітряним або автомобільним міжміським транспортом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Ці положення не поширюються на народного депутата, повноваження якого припинено достроково у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком щодо нього або за рішенням суду у разі невиконання вимоги щодо несумісності депутатського мандата.  
    -335- Борзих О.І. (в.о. № 103)
Статья 14, п.13. После слов: "в случ4ае установления инвалидности" добавить "Ш" - далее по тексту.  
Відхилено    
    -336- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
До статті 14. У частині 13 у восьмому реченні вилучити слова "за рішенням Верховної Ради України", оскільки припинення відповідного прав має наступати на основі рішення суду.  
Враховано    
    -337- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 14, частина 13, абзац 1. Речення 4, 5 та 7 вилучити. Речення 8 викласти у редакції: "Норми встановлені цією частиною не поширюються на колишнього народного депутата, повноваження якого припинено достроково у зв'язку з набранням законної сили обвинувального вироку щодо нього або за рішенням суду у зв'язку з порушенням ним вимог щодо несумісності депутатського мандату". Зробити це речення останнім абзацом даної частини (Стаття 14, частина 13).  
Враховано частково    
    -338- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 14. Викласти частину 13 у такій редакції: "13. При досягненні встановленого законодавством України пенсійного віку, а також у разі встановлення інвалідності ІІ та І групи народному депутату України призначається пенсія за наявності трудового стажу 20 років. Пенсія вказаним народним депутатам України призначається в розмірі 80 відсотків заробітку працюючого народного депутата з урахуванням усіх доплат та надбавок до посадового окладу. За кожний повний рік роботи понад 20 років пенсія збільшується на один відсоток наведеного вище заробітку, але не більше ніж до 90 (включно) відсотків зазначеного заробітку, без обмеження граничного розміру пенсії. Пенсія народному депутату України виплачується в повному розмірі незалежно від його заробітку (прибутку), одержуваного після виходу на пенсію. У разі виходу на пенсію народному депутату України виплачується грошова допомога в розмірі 12 місячних посадових окладів. У разі втрати годувальника пенсія встановлюється дружині (чоловікові) народного депутата за умови їх непрацездатності у розмірі 70 відсотків пенсії померлого годувальника. Народному депутату, який вийшов на пенсію, надається право безоплатного проїзду на території України один раз на рік (у прямому і зворотному напрямках) залізничним, водним, повітряним або автомобільним міжміським транспортом. Ці положення за рішення Верховної Ради України не поширюються на народного депутата, повноваження якого припинено достроково у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком щодо нього, а також у зв'язку з його несумісною діяльністю. Народному депутату, що має трудовий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком, за його бажанням може бути достроково призначено пенсію, але не раніше ніж за два роки до встановленого чинним законодавхтвом пенсійного віку. Перерахунок раніше призначених пенсій здійснюється відповідно до змін заробітної плати працюючих народних депутатів".  
Враховано частково    
    -339- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У статті 14, пункті 13 вказано, що для призначення пенсії народного депутату у разі встановлення інвалідності другої та першої групи необхідна наявність трудового стажу не менше 25 років - для чоловіків та 20 - для жінок. Але це норма для встановлення пенсії за віком, а для випадків призначення пенсії з причини інвалідності вона взагалі не повинна враховуватися, а може застосовуватися лише як привід для нарахування додаткової пенсії до базової. Пропонується виключити слова "а також у разі встановлення інвалідності II та I групи".  
Враховано редакційно    
    -340- Зубов В.С. (реєстр. картка № 348)
Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Покотило Н.О. (реєстр. картка № 352)
Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Стаття 14, п.13. У передостанньому абзаці після слів: "... пенсії за віком..." додати: "після закінчення депутатських повноважень", далі за текстом.  
Враховано    
    -341- Волков О.М. (в.о. № 208)
З пункту 13 ст.14 виключити наступні речення: "У разі виходу на пенсію народному депутату України виплачується грошова допомога у розмірі 12 місячних посадових окладів", "Народному депутату, який вийшов на пенсію, надається право безплатного проїзду на території України один раз на рік (у прямому i зворотному напрямках) залізничним, водним, повітряним або автомобільним міжміським транспортом". Обгрунтування. У разі виходу на пенсію народному депутату призначається пенсія, що майже дорівнює заробітній платі діючого народного депутата. такий розмір пенсії є цілком достатнім для того, щоб відмовитись від додаткових пільг.  
Відхилено    
    -342- Сінченко С.Г. (реєстр. картка № 298)
У статті 14 п.13 абзац 2 після слів: "12 місячних посадових окладів додати слова "працюючого народного депутата".  
Враховано    
    -343- Снігач А.П. (в.о. № 186)
У статті 14 частину 13 викласти в наступній редакції: "При досягненні встановленого законодавством України пенсійного віку або у разі визнання інвалідом 1 або 2 групи народному депутату України призначається зазначена державна пенсія за наявності трудового стажу для чоловіків - не менше 25 років, для жінок - не менше 20 років, а у разі його смерті призначається пенсія по втраті годувальника непрацездатним членам сім'ї (стаття 37 Закону України "Про пенсійне забезпечення"), які були на його утриманні (при цьому дітям пенсія призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника). Пенсія за віком і по інвалідності призначається вказаним народним депутатам України в розмірі 80 відсотків, а у випадку втрати годувальника 70 відсотків посадового (чинного) окладу працюючого народного депутата України на день звернення за пенсією з урахуванням інших надбавок і доплат, що враховуються при обчисленні пенсій відповідно до статті 66 Закону України "Про пенсійне забезпечення", визначених за період, передбачений статтею 65 Закону України "Про пенсійне забезпечення". За кожний повний рік роботи понад 25 років для чоловіків і 20 років для жінок пенсія за віком та по інвалідності збільшується на один відсоток наведеного вище заробітку, але не більше ніж до 90 (включно) відсотків зазначеного заробітку без обмеження граничного розміру пенсії. Працюючим пенсіонерам пенсії, крім пенсій на дітей у разі втрати годувальника, виплачується в повному розмірі, якщо загальна сума пенсії і заробітку в місяць не перевищує 700 грн. У разі коли загальна сума пенсії і заробітку перевищує цю суму, розмір пенсії відповідно зменшується з таким розрахунком, щоб сума заробітку і пенсії не перевищували цю величину".  
Враховано частково    
174. Народному депутату, що має трудовий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком, за його бажанням може бути достроково призначено пенсію, але не раніше ніж за два роки до встановленого чинним законодавством пенсійного віку.   -344- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Стаття 14. У абзаці другому частин тринадцятої статті слова "за два роки" замінити словами "за півтора року", як це передбачено статтею 26 Закону України "Про зайнятість населення" при звільненні працівників у зв'язку із скороченням штату.  
Відхилено   Після закінчення строку депутатських повноважень народному депутату, який має трудовий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком, за його бажанням може бути достроково призначено пенсію, але не раніше ніж за два роки до встановленого законом пенсійного віку.  
    -345- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Видалити абзац другий частини 13.  
Відхилено    
    -346- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 14, частина 13, абзац 2 вилучити.  
Відхилено    
175. Перерахунок раніше призначених пенсій здійснюється відповідно до змін заробітної плати працюючих народних депутатів.   -347- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Викласти частину в наступній редакції: "Перерахунок раніше призначених пенсій колишнім народним депутатам незалежно від часу їх призначення здійснюється при підвищенні розміру або упорядкуванні заробітку, що зумовлює його підвищення працюючим народним депутатам.".  
Враховано   Перерахунок раніше призначених пенсій колишнім народним депутатам незалежно від часу їх призначення здійснюється при підвищенні розміру або упорядкуванні заробітку, що зумовлює його підвищення працюючим народним депутатам.  
176. 14. За колишнім народним депутатом зберігаються медичне обслуговування, забезпечення путівками для лікування, встановлені для народних депутатів України, а після виходу на пенсію він забезпечується транспортом для поїздки в лікарню, поліклініку при ліміті використання автомобіля не більше десяти годин на місяць.   -348- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 14. Частину 14 викласти у редакції: "За народним депутатом строк повноважень якого закінчився, зберігається медичне обслуговування, забезпечення путівками для лікування, встановлені для народних депутатів України. Ці положення не поширюються на колишнього народного депутата, повноваження якого припинено достроково у зв'язку з набранням законної сили обвинувального вироку щодо нього або за рішенням суду у зв'язку з порушенням ним вимог щодо несумісності депутатського мандату".  
Враховано   13. За народним депутатом, строк повноважень якого закінчився, зберігається безкоштовне медичне обслуговування, забезпечення путівками для лікування, встановлені для народних депутатів, а після виходу на пенсію він забезпечується транспортом для поїздки в лікарню, поліклініку при ліміті використання автомобіля не більше десяти годин на місяць за рахунок бюджетних коштів, передбачених законом про Державний бюджет України. Це положення не поширюються на колишнього народного депутата, повноваження якого припинено достроково у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком щодо нього або за рішенням суду у разі не виконання вимоги щодо несумісності депутатського мандата.  
    -349- Борзих О.І. (в.о. № 103)
Статья 14, п.14, После слова "сохраняется" добавить: "бесплатное".  
Враховано редакційно    
    -350- Сінченко С.Г. (реєстр. картка № 298)
У статті 14 п.14 викласти в такій редакції: "За народним депутатом, строк повноважень якого закінчився, зберігаються безоплатні медичне обслуговування, забезпечення путівками для лікування у порядку, встановленому для народних депутатів, а після виходу на пенсію він забезпечується транспортом для поїздки в лікарню, поліклініку при ліміті використання автомобіля не більше десяти годин на місяць". Далі за текстом.  
Враховано    
    -351- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
У статті 14 частині 14 закінчити перший абзац словами "у відповідності до Закону України про Державний бюджет України".  
Враховано    
177. 15. За народним депутатом зберігаються кваліфікаційні категорії, розряди, класні чини на період роботи у Верховній Раді України. Кваліфікаційна атестація проводиться у відповідні строки з виключенням з них періоду роботи у Верховній Раді України.      14. За народним депутатом зберігаються кваліфікаційні категорії, розряди, класні чини на період роботи у Верховній Раді України. Кваліфікаційна атестація проводиться у відповідні строки з виключенням з них періоду роботи у Верховній Раді України.  
178. 16. Народні депутати діючого скликання разом з народними депутатами попередніх скликань можуть об'єднуватися в Асоціацію народних депутатів України, метою якої є сприяння парламенту і його комітетам у підготовці законодавчих актів, проведення просвітницької роботи у сфері законодавства та історії українського парламентаризму, захист інтересів народних депутатів.   -352- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Після слова "України" додати слова "як громадську організацію".  
Відхилено   15. Народні депутати нового скликання разом з народними депутатами попередніх скликань можуть об'єднуватися в Асоціацію народних депутатів України, метою якої є сприяння парламенту і його комітетам у підготовці законодавчих актів, проведенні просвітницької роботи у сфері законодавства та історії українського парламентаризму, захист інтересів народних депутатів.  
    -353- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 14. Викласти частину 16 у такій редакції: "16. Народні депутати діючого скликання разом з народними депутатами попередніх скликань можуть створювати об'єднання народних депутатів України, метою якої є сприяння парламенту і його комітетам у підготовці законодавчих актів, проведення просвітницької роботи у сфері законодавства та історії українського парламентаризму, захист інтересів народних депутатів".  
Відхилено    
    -354- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 14. Частину 16 вилучити.  
Відхилено    
179. 17. У разі смерті колишнього народного депутата Верховна Рада України, органи місцевої влади забезпечують організацію його поховання.   -355- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
У статті 14 п.17 викласти у редакції: "17. У разі смерті народного депутата України Верховна Рада України, місцеві органи виконавчої влади надають необхідну допомогу у його похованні".  
Враховано   16. У разі смерті народного депутата Верховна Рада України, місцеві органи виконавчої влади надають необхідну допомогу у його похованні, незалежно від того депутатом якого скликання він був.  
    -356- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 14, частина 17. Вилучити слово "колишнього", а після слів "народного депутата" додати текст "України, незалежно від того депутатом якого скликання він був, "  
Враховано    
    -357- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Стаття 14. Доповнити частину сімнадцяту статті словами "за рахунок Державного бюджету України", оскільки без такого доповнення невідомі джерела витрат на організацію похорон.  
Відхилено    
180. 18. Положення частин четвертої, п'ятої, шостої, сьомої, дванадцятої, тринадцятої, чотирнадцятої, п'ятнадцятої, шістнадцятої, сімнадцятої цієї статті поширюються також на колишніх народних депутатів України, починаючи з дванадцятого скликання.   -358- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Замість слова "дванадцятого" записати слово "першого".  
Враховано   17. Положення частин другої, третьої, п'ятої, шостої, одинадцятої, дванадцятої, тринадцятої, чотирнадцятої, п'ятнадцятої, шістнадцятої цієї статті поширюються також на народних депутатів України, починаючи з першого скликання.  
    -359- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 14, частина 18. Вилучити слово "колишніх"  
Враховано    
    -360- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 14. Викласти частину 18 у такій редакції: "18. Положення частин четвертої, п'ятої, шостої, сьомої, дванадцятої, тринадцятої, чотирнадцятої, п'ятнадцятої, шістнадцятої, сімнадцятої цієї статті поширюються також на колишніх народних депутатів України".  
Враховано частково    
    -361- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У статті 14, пункті 18), замість слів "дванадцятого скликання" записати "першого скликання".  
Враховано    
181. Стаття 15. Права народного депутата України в разі дострокового припинення повноважень Верховної Ради України      Стаття 21. Права народного депутата України в разі дострокового припинення повноважень Верховної Ради України  
182. 1. В разі дострокового припинення повноважень Верховної Ради України на народних депутатів поширюються положення ст.14 цього Закону.   -362- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Частину першу статті 15 вилучити.  
Враховано    
183. 2. У разі дострокового припинення повноважень Верховної Ради України, крім виплат, передбачених пунктом 1 цієї статті народний депутат має право на отримання одноразової грошової допомоги у трикратному розмірі його місячної заробітної плати на день припинення депутатських повноважень.   -363- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 15. Частину 2 вилучити  
Відхилено   1. У разі дострокового припинення повноважень Верховної Ради України, народний депутат має право на отримання одноразової грошової допомоги у трикратному розмірі його місячної заробітної плати на день припинення депутатських повноважень.  
184. 3. Народному депутату та членам сім'ї, які проживають разом з ним та перебувають на день розпуску Верховної Ради України поза межами їх постійного місця проживання, забезпечується безкоштовний проїзд і безкоштовний провіз належного їм майна до постійного місця проживання народного депутата.      2. Народному депутату та членам сім'ї, які проживають разом з ним і перебувають на день розпуску Верховної Ради України поза межами їх постійного місця проживання, забезпечується безкоштовний проїзд і безкоштовний провіз належного їм майна до постійного місця проживання народного депутата.  
185. 4. Народному депутату, який має трудовий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком, за його бажанням може бути достроково призначено пенсію, але не раніше ніж за два роки до встановленого чинним законодавством пенсійного віку.   -364- Симоненко П.М. (реєстр. картка № 226)
В ст. 15 пункт 4 необхідно узгодити термін дострокового призначення народному депутату пенсії. у статті 20  
Враховано   Глава 5. Права народного депутата України при поселенні в готель та на транспортне забезпечення  
    -365- Зварич Р.М. (реєстр. картка № 326)
В частині четвертій статті 15 проекту слово "чинним" - виключити. "Чинне законодавство" є анахронізмом, бо було б дивним, якби застосовувалося нечинне законодавство.  
Враховано    
    -366- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 15. Частину 4 вилучити.  
Враховано    
    -367- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Сформувати главу 5 з назвою: "Права народного депутата України при поселенні в готель та на транспортне забезпечення".  
Враховано    
186. Стаття 16. Права народного депутата України при поселенні в готель      Стаття 22. Право народного депутата України на першочергове поселення в готель  
187. В усіх населених пунктах адміністрації готелів незалежно від форм власності зобов'язані позачергово надати народному депутату України окремий номер. Це право також поширюється на особу, що супроводжує народного депутата, зазначену у посвідченні на відрядження.   -368- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Перше речення статті 16 викласти в редакції: "Народний депутат має право в усіх населених пунктах України на одержання від адміністрації готелю, незалежно від відомчої підпорядкованості, позачергово окремого номера. Це право також поширюється на особу, що супроводжує народного депутата, зазначену у його посвідченні на відрядження".  
Враховано   Народний депутат має право в усіх населених пунктах України на одержання від адміністрації готелю, незалежно від відомчої підпорядкованості, позачергово окремого номера. Це право також поширюється на особу, що супроводжує народного депутата, зазначену у його посвідченні на відрядження.  
    -369- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Після слова "пунктах" записати "України".  
Враховано    
    -370- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 16, після слів "зазначену у" доповнити словом "його".  
Враховано    
188. Стаття 17. Права народного депутата України на транспортне забезпечення      Стаття 23. Право народного депутата України на транспортне забезпечення  
189. 1. Народний депутат на території України користується правом позачергового отримання проїзних документів. Квиткові каси автовокзалів і автостанцій міжміських чи приміських сполучень, залізничних вокзалів і станцій, морських вокзалів (портів), річкових вокзалів і пристаней (як добового, так і попереднього продажу), агентства цивільної авіації або аеропорти зобов'язані поза чергою надати відповідно місце у автобусі, спальному або м'якому вагоні поїзда, в каюті першого або другого класу пасажирського судна, на річкових суднах усіх категорій, в салоні літака. Це право поширюється також на особу, яка супроводжує народного депутата, зазначену у посвідченні на відрядження.   -371- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 17, частина 1. Друге речення після слів "зазначену у" доповнити словом "його".  
Враховано   1. Народний депутат на території України користується правом позачергового придбання проїзних документів. Квиткові каси автовокзалів і автостанцій міжміських чи приміських сполучень, залізничних вокзалів і станцій, морських вокзалів (портів), річкових вокзалів і пристаней (як добового, так і попереднього продажу), агентства цивільної авіації або аеропорти зобов'язані поза чергою надати відповідно місце у автобусі, спальному або м'якому вагоні поїзда, в каюті першого або другого класу пасажирського судна, на річкових суднах усіх категорій, в салоні літака. Це право поширюється також на особу, яка супроводжує народного депутата, зазначену у його посвідченні на відрядження.  
190. 2. Квитки на літаки видаються народному депутату не пізніш як за добу до відльоту. На всіх інших видах транспорту бронювання місць для народних депутатів припиняється за годину до відправлення транспортного засобу.   -372- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Частини першу та другу статті 17 об'єднати.  
Враховано   Квитки на літаки видаються народному депутату не пізніш як за добу до відльоту. На всіх інших видах транспорту бронювання місць для народних депутатів припиняється за годину до відправлення транспортного засобу.  
191. 3. Народний депутат на території України користується правом безкоштовного проїзду на всіх залізничних, автомобільних, повітряних, водних внутрішніх шляхах сполучення. Це право поширюється також на особу, яка супроводжує народного депутата - інваліда першої групи.   -373- Симоненко П.М. (реєстр. картка № 226)
В ст. 17 пункт 3 необхідно зазначити, що "безкоштовний проїзд" означає, що проїзд народного депутата сплачується за рахунок Верховної Ради України.  
Враховано   2. Народний депутат на території України користується правом безоплатного проїзду на всіх залізничних, автомобільних, повітряних, водних внутрішніх шляхах сполучення. Це право поширюється також на особу, яка супроводжує народного депутата - інваліда І групи. Проїзд народного депутата здійснюється за рахунок бюджетних призначень на забезпечення діяльності Верховної Ради України.  
    -374- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 17, частина 3. У першому реченні слово "безкоштовного" замінити словом "безоплатного", а наприкінці додати текст "за рахунок коштів з бюджету Верховної Ради України".  
Враховано    
192. 4. Проїзд народного депутата у приміських поїздах здійснюється за посвідченням народного депутата України.      3. Проїзд народного депутата у приміських поїздах здійснюється за посвідченням народного депутата.  
193. 5. Народний депутат на території України має право безкоштовного користування залами офіційних делегацій аеропортів та аеровокзалів, залізничних вокзалів і станцій, морських та річкових вокзалів і портів.   -375- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 17. Частину 5 доповнити таким текстом: "Це право поширюється на особу, яка супроводжує народного депутата - інваліда першої групи, а також на членів сім'ї народного депутата (дружину, чоловіка, дітей, батьків) у разі якщо вони перебувають у зазначених залах разом із народним депутатом".  
Враховано   4. Народний депутат на території України має право безкоштовного користування залами офіційних делегацій аеропортів та аеровокзалів, залізничних вокзалів і станцій, морських та річкових вокзалів і портів. Це право поширюється на особу, яка супроводжує народного депутата - інваліда І групи, а також на членів сім'ї народного депутата (дружину, чоловіка, дітей, батьків) у разі якщо вони перебувають у зазначених залах разом із народним депутатом.  
194. 6. Народний депутат має право на безкоштовний провіз ручного багажу відповідно до норм, що діють на кожному виді транспорту.   -376- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Вилучити пункт і відповідно до цього змінити нумерацію наступних пунктів.  
Відхилено   5. Народний депутат має право на безкоштовний провіз ручного багажу відповідно до норм провозу ручного багажу, що діють на кожному виді транспорту.  
    -377- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Частину шість статті 17 викласти із змінами: "Народний депутат має право на безкоштовний провіз ручного багажу відповідно до норм провозу ручного багажу, що діють на кожному виді транспорту".  
Враховано    
195. 7. Народний депутат має право на безкоштовне паркування свого автомобіля на всій території України.   -378- Кулик О.В. (в.о. № 145)
В кінці речення дописати слова "під час виконання службових обов'язків".  
Відхилено   6. Народний депутат має право на безкоштовне паркування автомобіля, яким він користується, на всій території України.  
    -379- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Ст.17, част.7 викласти в редакції: "7. Народний депутат має право на безкоштовне паркування автомобіля, яким він користується, на всій території України".  
Враховано    
196. 8. Народний депутат забезпечується безкоштовно місцем для стоянки одного автомобіля на стоянках Верховної Ради України.   -380- Сінченко С.Г. (реєстр. картка № 298)
У статті 17 п.8 вилучити.  
Відхилено   7. Народний депутат забезпечується безкоштовно місцем для стоянки одного автомобіля на стоянках Верховної Ради України. 8. Для вирішення питань, пов'язаних із здійсненням депутатських повноважень в межах м. Києва, народним депутатам надається автотранспорт Верховної Ради України.  
    -381- Яценко В.М. (в.о. № 66)
Статтю 17 доповнити пунктом 9 такого змісту: "Для оперативного вирішення питань, пов'язаних із здійсненням депутатських повноважень, в межах м. Києва народним депутатам надається автотранспорт Верховної Ради України: з розрахунку по одному автомобілю на комітет протягом 12 годин щодоби (крім неділі). Облік використання депутатами цього автомобіля веде завідувач секретаріатом комітету. Народний депутат має право також в будь-який час замовити автотранспорт в диспетчерському пункті автобази Верховної Ради України в межах ліміту, що становить не менше 20 годин на місяць".  
Враховано частково    
197. Розділ III. ОБОВ'ЯЗКИ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ      Розділ III. ОБОВ'ЯЗКИ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ  
198. Стаття 18. Обов'язки народного депутата України      Стаття 24. Обов'язки народного депутата України  
199. Народний депутат зобов'язаний:      Народний депутат зобов'язаний:  
200. 1) дбати про благо України і добробут Українського народу, захищати інтереси виборців та держави;      1) дбати про благо України і добробут Українського народу, захищати інтереси виборців та держави;  
201. 2) дотримуватись вимог Конституції України, цього Закону, Закону про реґламент Верховної Ради України та інших чинних законів України;   -382- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 18, частина 1. Пункт 2) викласти у редакції: "додержуватися присяги народного депутата України".  
Враховано   2) додержуватись вимог Конституції України, цього Закону, закону про реґламент Верховної Ради України та інших законів України, додержуватися присяги народного депутата України;  
    -383- Зварич Р.М. (реєстр. картка № 326)
В статті 18 проекту в пункті 1 слово "чинних" - виключити; "Чинне законодавство" є анахронізмом, бо було б дивним, якби застосовувалося нечинне законодавство.  
Враховано    
202. 3) бути присутнім на засіданнях та брати особисто участь у роботі Верховної Ради України;   -384- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Замість слів "брати особисто" записати слова "особисто брати".  
Враховано   3) бути присутнім та особисто брати участь у засіданнях Верховної Ради України та її органів, до складу яких його обрано;  
203. 4) особисто брати участь у голосуванні з питань, що розглядаються Верховною Радою України та її робочими органами;      4) особисто брати участь у голосуванні з питань, що розглядаються Верховною Радою України та її органами;  
204. 5) брати участь у виконанні доручень Верховної Ради України; за рішенням відповідного комітету, депутатської фракції, тимчасової спеціальної або тимчасової слідчої комісій Верховної Ради України, членом яких він є, у контролі за виконанням законів України та постанов Верховної Ради України, рішень її органів;   -385- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 18, частина 1. Пункт 5) викласти у редакції: "Виконувати доручення Верховної Ради України, комітету, спеціальних тимчасових та спеціальних слідчих комісій, інших органів Верховної Ради України членом яких він є."  
Враховано   5) виконувати доручення Верховної Ради України; відповідного комітету, депутатської фракції (групи), тимчасової спеціальної або тимчасової слідчої комісій Верховної Ради України, до складу яких його обрано;  
    -386- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Викласти в наступній редакції: "5) виконувати доручення Верховної Ради України, контролювати виконання законів України та постанов Верховної Ради України, рішень її органів".  
Враховано редакційно    
205. 6) інформувати Верховну Раду України та її органи, до складу яких його обрано, про виконання доручень Верховної Ради України та її органів;      6) інформувати Верховну Раду України та її органи, до складу яких його обрано, про виконання доручень Верховної Ради України та її органів;  
206. 7) дотримуватись трудової дисципліни та норм депутатської етики.      7) додержуватись вимог трудової дисципліни та норм депутатської етики;  
207. 8) народний депутат, як член депутатської фракції (групи), зобов'язаний:   -387- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 18. Пункт 8) виключити.  
Відхилено   8) як член депутатської фракції (групи):  
208. а) дотримуватись вимог статуту (положення про діяльність) фракції (групи);   -388- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 18, частина 1, пункт 8). У підпунктах а) та б) текст "статуту (положення про діяльність)" замінити текстом "Положення про"  
Враховано   додержуватись вимог Положення про депутатську фракцію (групу);  
209. б) виконувати функції, закріплені статутом (положенням про діяльність) депутатської фракції (групи) у відповідності з цим Законом, Законом про реґламент Верховної Ради України, іншими законами України;   -389- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Замість слів "у відповідності з цим Законом, Законом про" записати слова "відповідно до цього Закону, Закону про", а замість слів "іншими законами" записати слова "інших законів".  
Враховано   виконувати функції, закріплені Положенням про депутатську фракцію (групу), відповідно до цього Закону, закону про реґламент Верховної Ради України та інших законів України;  
210. в) представляти інтереси депутатської фракції (групи) у комітеті, тимчасовій спеціальній або тимчасовій слідчій комісіях, членом яких він є.   -390- Сінченко С.Г. (реєстр. картка № 298)
У статті 18 п.8 пункт "в" вилучити.  
Відхилено   представляти інтереси депутатської фракції (групи) у комітеті, тимчасовій спеціальній або тимчасовій слідчій комісіях, до складу яких його обрано;  
211. 9) народний депутат, як член комітету, тимчасової спеціальної комісії, тимчасової слідчої комісії зобов'язаний:      9) як член комітету, тимчасової спеціальної комісії або тимчасової слідчої комісії:  
212. а) бути присутнім на засіданнях комітету, підкомітету, тимчасової спеціальної чи тимчасової слідчої комісій, до складу яких він входить та брати участь у їхній роботі;      бути присутнім на засіданнях комітету, підкомітету, тимчасової спеціальної чи тимчасової слідчої комісій, до складу яких його обрано, та брати участь у їхній роботі;  
213. б) дотримуватись порядку та норм депутатської етики на засіданнях комітету, його підкомітетів, тимчасової спеціальної або тимчасової слідчої комісій, робочих груп цих органів парламенту;   -391- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Замість слова "парламенту" записати слова "Верховної Ради".  
Враховано   додержуватись порядку та норм депутатської етики на засіданнях комітету, його підкомітетів, тимчасової спеціальної або тимчасової слідчої комісій та робочих груп органів Верховної Ради України;  
214. в) виконувати доручення комітету, підкомітету, тимчасової спеціальної чи тимчасової слідчої комісії, визначені їхніми рішеннями.      виконувати доручення комітету, підкомітету, тимчасової спеціальної чи тимчасової слідчої комісії, визначені їхніми рішеннями;  
215. 10) народний депутат зобов'язаний інформувати завчасно про неможливість участі в роботі Верховної Ради України або її органів відповідний комітет, тимчасову спеціальну або тимчасову слідчу комісію, членом якого (якої) він є;   -392- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Викласти в наступній редакції: "10) народний депутат зобов'язаний завчасно інформувати відповідний комітет, тимчасову спеціальну або тимчасову слідчу комісію, членом якого (якої) він є, про неможливість участі в роботі Верховної Ради України або її органів".  
Враховано частково   10) завчасно повідомляти про неможливість бути присутнім на засіданні Верховної Ради України чи її органів керівників цих органів;  
    -393- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 18. Пункт 10) виключити.  
Відхилено    
216. 11) народний депутат зобов'язаний постійно підтримувати зв'язки з виборцями, вивчати громадську думку, потреби і запити населення, а у разі необхідності повідомляти про них Верховну Раду України та її органи. Народний депутат вносить пропозиції та вживає в межах своїх повноважень заходи щодо їхнього врахування в роботі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, громадських об'єднань;   -394- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 18, частина 1, пункт 11), друге речення. Наприкінці вилучити текст ", громадських об'єднань".  
Враховано   11) постійно підтримувати зв'язки з виборцями, вивчати громадську думку, потреби і запити населення, а у разі необхідності повідомляти про них Верховну Раду України та її органи, вносити пропозиції та вживати в межах своїх повноважень заходи щодо їхнього врахування в роботі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;  
    -395- Зубов В.С. (реєстр. картка № 348)
Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Покотило Н.О. (реєстр. картка № 352)
Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Стаття 18, пп.11, 12, 14. Доповнити (конкретизувати) поняття зв`язків з виборцями, вказавши: "округ, де його було обрано, або який закріплений рішенням фракції". у ч.1 ст.7  
Враховано    
217. 12) народний депутат інформує виборців про свою роботу у Верховній Раді України та її органах і зобов'язаний періодично, але не рідше двох разів на рік інформувати виборців на зборах чи через засоби масової інформації про свою депутатську діяльність;   -396- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Замість слів "і зобов'язаний періодично" записати слова "про свою депутатську діяльність через засоби масової інформації, на зборах виборців", вилучити слова "інформувати виборців на зборах чи через засоби масової інформації про свою депутатську діяльність".  
Враховано   12) інформувати виборців про свою депутатську діяльність через засоби масової інформації, на зборах виборців періодично, але не рідше двох разів на рік;  
218. 13) народний депутат розглядає звернення громадян відповідно до вимог та порядку, встановленому Законом України "Про звернення громадян" з урахуванням особливостей, визначених цим Законом;   -397- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Вилучити слова "з урахуванням особливостей, визначених цим Законом".  
Враховано   13) розглядати звернення громадян відповідно до вимог та в порядку, встановленому Законом України "Про звернення громадян".  
219. народний депутат розглядає всі одержані ним пропозиції, заяви та скарги громадян, узагальнює їх, вносить відповідні пропозиції до Верховної Ради України та її органів, а також до органів державної влади всіх рівнів та органів місцевого самоврядування.   -398- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 18, частина 1, пункт 13). У другому абзаці вилучити текст "всіх рівнів".  
Враховано   Народний депутат розглядає всі одержані ним пропозиції, заяви та скарги громадян, узагальнює їх, за необхідності вносить відповідні пропозиції до Верховної Ради України та її органів, а також до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.  
220. У разі необхідності народний депутат надсилає пропозиції, заяви та скарги громадян органам державної влади, органам місцевого самоврядування та їх посадовим особам, установам та організаціям, до повноважень яких входить розгляд звернень громадян чи вирішення порушених у них питань по суті. Про результати розгляду пропозицій, заяв та скарг громадян органи та посадові особи зобов'язані повідомити громадянина, від якого надійшло звернення, і народного депутата у терміни, встановлені Законом України "Про звернення громадян";      У разі необхідності народний депутат надсилає пропозиції, заяви та скарги громадян органам державної влади, органам місцевого самоврядування та їх посадовим особам, установам та організаціям, до повноважень яких входить розгляд звернень громадян чи вирішення порушених в них питань по суті. Про результати розгляду пропозицій, заяв та скарг громадян органи та посадові особи зобов'язані повідомити громадянина, від якого надійшло звернення, і народного депутата у терміни, встановлені Законом України "Про звернення громадян";  
221. 14) народний депутат проводить особистий прийом громадян у дні, визначені Верховною Радою України для роботи з виборцями;      14) проводити особистий прийом громадян у дні, визначені Верховною Радою України для роботи з виборцями.  
222. 15) народний депутат має право у разі необхідності залучати до участі у розгляді пропозицій, заяв і скарг, а також у прийомі громадян посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ і організацій. Не пізніш як за три дні до початку прийому народний депутат повідомляє керівника органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації про час і місце проведення прийому, а також про орієнтовне коло питань, які мають розглядатися на прийомі. Керівник органу державної влади чи органу місцевого самоврядування зобов'язаний бути присутнім на прийомі народного депутата особисто або направити замість себе іншу компетентну посадову особу;   -399- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
У ст. 18 п.15 перше речення і третє даної статті перенести у розділ прав народного депутата частиною десятою статті 17. Друге речення вакласти в наступній редакції: "У випадку залучення до участі у розгляді пропозицій, заяв і скарг, а також у прийомі громадян посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ і організацій не пізніш як за три дні до початку прийому народний депутат повідомляє їх про час і місце проведення прийому, а також про орієнтовне коло питань, які мають розглядатися на прийомі".  
Враховано   У випадку залучення до участі у розгляді пропозицій, заяв і скарг, а також у прийомі громадян посадових осіб органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ і організацій не пізніш як за три дні до початку прийому народний депутат повідомляє їх про час і місце проведення прийому, а також про орієнтовне коло питань, які мають розглядатися на прийомі;  
223. 16) народний депутат здійснює безпосередньо або із залученням своїх помічників, представників громадськості контроль за розглядом у органах державної влади усіх рівнів та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях пропозицій, заяв та скарг громадян.   -400- Борзих О.І. (в.о. № 103)
Статья 18, п.16, добавить абзац следующего содержания: "Помощники-консультанты народного депутата Украины по предъявлению удостоверения имеют право доступа в органы государственной власти всех уровней и органы местного самоуправления, на предприятия, учреждения и организации всех форм собственности для выполнения поручений народного депутата Украины".  
Відхилено   15) здійснювати безпосередньо або із залученням своїх помічників-консультантів, представників громадськості контроль за розглядом у органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях пропозицій, заяв та скарг громадян, які надійшли на його ім'я; 16) використовувати депутатські бланки лише для офіційних запитів, звернень та листів, які підписуються ним власноручно.  
    -401- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
У ст. 18 п.16 в кінці доповнити: "які надійшли на його ім'я".  
Враховано    
    -402- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 18, частина 1, пункт 16). Вилучити текст "усіх рівнів".  
Враховано    
    -403- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 18. Пункт 16) викласти у такій редакції: "16) народний депутат здійснює безпосередньо або із залученням своїх помічників-консультантів, представників громадськості контроль за розглядом у органах державної влади усіх рівнів та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях пропозицій, заяв та скарг громадян".  
Враховано    
    -404- Зварич Р.М. (реєстр. картка № 326)
В статті 18 проекту в пункті 16 слова "своїх помічників" замінити словами "своїх помічників-консультантів". В статті 28 проекту йдеться про помічників-консультантів.  
Враховано    
    -405- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Частину восьму статті 8 перенести до статті 24 включивши її частиною сімнадцятою.  
Враховано    
224. Стаття 19. Декларування доходів та майна народного депутата України      Стаття 25. Декларування доходів та майна народного депутата України  
225. Народний депутат України зобов'язаний при оформленні на роботу у Верховну Раду України, а потім щорічно, але не пізніше 01 березня року наступного за звітним фінансовим роком надавати в податкові органи України відомості про доходи та зобов'язання фінансового характеру, в тому числі і за кордоном, його і членів його сім'ї, а також відомості про належні йому та членам його сім'ї нерухоме та цінне рухоме майно.   -406- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 19 двічі після слів "його сім'ї" доповнити текстом "(дружина, чоловік, батьки, повнолітні діти)".  
Враховано   Народний депутат зобов'язаний при оформленні на роботу у Верховну Раду України, а потім щорічно протягом здійснення своїх повноважень, але не пізніше 1 березня року наступного за звітним фінансовим роком подавати до органів податкової служби України відомості про доходи та зобов'язання фінансового характеру, в тому числі і за кордоном, щодо себе і членів своєї сім'ї (дружина, чоловік, батьки, повнолітні діти), а також відомості про належні йому та членам його сім'ї (дружина, чоловік, батьки, повнолітні діти) нерухоме та цінне рухоме майно, вклади у банках і цінні папери.  
    -407- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Ст.19 доповнити реченням в такій редакції: "В разі ігнорування цієї вимоги народний депутат України сплачує штраф, у розмірі, встановленому законодавством".  
Відхилено    
    -408- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У статті 19 виключити слова "та цінне рухоме".  
Відхилено    
226. Розділ IV. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ      Розділ IV. ОСНОВНІ ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ  
227. Стаття 20. Непорушність повноважень народного депутата України      Стаття 26. Непорушність повноважень народного депутата України  
228. 1. Ніхто не має права обмежувати повноваження народного депутата, визначені Конституцією України і цим Законом.   -409- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 20, частина 1. Текст "і цим Законом" замінити текстом "цим та іншими законами України".  
Враховано   1. Ніхто не має права обмежувати повноваження народного депутата, крім випадків передбачених Конституцією України цим та іншими законами України.  
229. 2. У разі введення надзвичайного чи військового стану громадянські права і депутатські повноваження народного депутата не обмежуються.   -410- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 20, частина 2. Текст "У разі введення надзвичайного чи військового" замінити текстом "Під час дії воєнного чи надзвичайного".  
Відхилено   2. Повноваження народного депутата та його конституційні права і свободи не можуть бути обмежені в умовах воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях.  
    -411- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Частину другу статті 20 викласти в редакції: "2. Повноваження народного депутата та його конституційні права і свободи не можуть бути обмежені в умовах воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях".  
Враховано    
    -412- Карпов О.М. (реєстр. картка № 400)
У ч.2 ст.20 проекту вказано, що у разі введення надзвичайного чи військового стану громадянські права i свободи депутата не обмежуються. Але Конституцією (ч.2 ст.64) встановлено, що в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватись окремі обмеження прав i свобод громадян із зазначенням строку дії цих обмежень, тому доцільно викласти ч.2 у такій редакції: "У разі введення надзвичайного чи військового стану громадянські права i свободи та депутатські повноваження народного депутата здійснюються відповідно до Конституції України".  
Відхилено    
230. 3. Держава гарантує народному депутату необхідні умови для ефективного здійснення ним депутатських повноважень. Верховна Рада України, посадові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державні органи, підприємства, установи і організації, незалежно від форм власності і підпорядкування, забезпечують народному депутату умови для здійснення ним своїх депутатських повноважень, визначених Конституцією України та цим Законом, а громадські організації та політичні партії сприяють йому в цьому.   -413- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Частину третю привести у відповідність до статті 19 Конституції України і викласти в наступній редакції: "Держава гарантує народному депутату необхідні умови для ефективного здійснення ним депутатських повноважень. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності забезпечують умови для здійснення народним депутатом своїх повноважень у межах та в порядку, визначених Конституцією України, цим та іншими законами України, а громадські організації та політичні партії можуть сприяти йому в цьому".  
Враховано   3. Держава гарантує народному депутату необхідні умови для ефективного здійснення ним депутатських повноважень. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, забезпечують умови для здійснення народним депутатом своїх повноважень у межах та в порядку, визначених Конституцією України, цим та іншими законами України, а громадські організації та політичні партії можуть сприяти йому в цьому.  
    -414- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 20, частина 3. Друге речення замінити текстом: "Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також їхні посадові особи забезпечують народному депутату належні умови для здійснення ним своїх депутатських повноважень. Підприємства, установи, організації, засоби масової інформації усіх форм власності, сприяють здійсненню народними депутатами своїх повноважень у межах та в порядку визначеному цим та іншими законами України".  
Враховано редакційно    
    -415- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Замість слова "сприяють" записати слова "можуть сприяти".  
Враховано    
231. Стаття 21. Недоторканність народного депутата України      Стаття 27. Недоторканність народного депутата України  
232. 1. Народному депутату гарантується депутатська недоторканність на весь термін здійснення депутатських повноважень. Народний депутат не може бути притягнутим до кримінальної відповідальності, затриманий, заарештований або підданий заходам адміністративного стягнення, що накладаються у судовому порядку, без згоди Верховної Ради України.   -416- Зварич Р.М. (реєстр. картка № 326)
В частині першій, абзаці другому частини третьої статті 21 проекту слова "або підданий заходам адміністративного стягнення, що накладаються у судовому порядку", "або адміністративної" - виключити. Статтею 80 Конституції України народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність. Зміст цієї недоторканності полягає (частина третя) в необхідності одержання згоди Верховної Ради України на притягнення народного депутата України до кримінальної відповідальності, його затримання чи арешту. Основний Закон України не надав народному депутатові України подібного імунітету від притягнення його до адміністративної відповідальності. Виходячи зі змісту Конституції України, згідно з якою усі люди є рівні у своїх правах (статті 21) незалежно від будь-яких ознак (стаття 24), подібна норма в проекті вважатиметься не інакше як антиконституційною.  
Враховано   1. Народному депутату гарантується депутатська недоторканність на весь термін здійснення депутатських повноважень. Народний депутат не може бути без згоди Верховної Ради України притягнутий до кримінальної відповідальності, затриманий чи заарештований.  
    -417- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Частину першу викласти в наступній редакції: "1.Народному депутату гарантується депутатська недоторканість на весь термін здійснення депутатських повноважень. Народний депутат не може бути притягнутим до кримінальної відповідальності, затриманий, заарештований без згоди Верховної Ради України". Стаття 80 Конституції України забороняє притягувати народного депутата України до кримінальної відповідальності, затримувати чи заарештовувати його без згоди Верховної Ради України. Але є адміністративні стягнення, які накладаються у судовому порядку (наприклад, штраф), і не є затриманням чи арештом, а тому не потребують, у відповідності Конституцією України, згоди Верховної Ради.  
Враховано    
    -418- Волков О.М. (в.о. № 208)
У статті 20 з п.1 виключити слова "або підданий заходам адміністративного стягнення, що накладаються у судовому порядку", а з п.3 виключити слова "або адміністративної". Обгрунтування. У Конституції України (ст.80) визначено, що народні депутати України без згоди Верховної Ради України не можуть бути притягнений до кримінальної відповідальності, затримані або заарештовані, проте не передбачається звільнення від адміністративної відповідальності. Разом з тим, прийнята за основу редакція проекту закону фактично передбачає звільнення народних депутатів від адміністративної відповідальності за ряд правопорушень, оскільки згідно ст.38 Кодексу України про адміністративні правопорушення адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення. Зрозуміло, що за цей час відповідну згоду Верховна Рада України навряд чи встигне надати. Крім того, за такою згодою навряд чи звертатимуться коли мова йде про штраф чи позбавлення прав, що на практиці означатиме звільнення від відповідальності i буде суперечити ст.24 Конституції України щодо рівності громадян перед законом. Разом з тим, конституційна норма щодо неможливості затримання чи арешту народного депутата без згоди Верховної Ради у проекті закону залишається i тому не можуть бути застосовані такі види адміністративного стягнення як виправні роботи та адміністративний арешт.  
Враховано    
233. 2. Догляд, обшук, затримання, огляд особистих речей і багажу, транспорту, житлового чи службового приміщення народного депутата, а також порушення таємниці кореспонденції, прослуховування телефонних розмов та застосування інших заходів, що обмежують свободу народного депутата допускаються лише у разі, коли Верховною Радою України надано згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.   -419- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Частину другу статті 21 привести у повну відповідність до статті 31 Конституції України і викласти у наступній редакції: "Обшук, затримання, огляд особистих речей і багажу, транспорту, жилого чи службового приміщення народного депутата, а також порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, та застосування інших заходів, що обмежують права і свободи народного депутата допускаються лише у разі, коли Верховною Радою України надано згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо".  
Враховано   2. Обшук, затримання, огляд особистих речей і багажу, транспорту, жилого чи службового приміщення народного депутата, а також порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, та застосування інших заходів, що обмежують права і свободи народного депутата, допускаються лише у разі, коли Верховною Радою України надано згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.  
234. 3. Особливості процедури притягнення народного депутата до відповідальності визначаються Конституцією України, Законом про реґламент Верховної Ради України.   -420- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Абзац другий частини третьої статті 21 вилучити.  
Враховано   3. Особливості порядку притягнення народного депутата до відповідальності визначаються Конституцією України, цим та законом про реґламент Верховної Ради України.  
    -421- Карпов О.М. (реєстр. картка № 400)
ч.3 ст.21 викласти в такій редакції: "Особливості притягнення народного депутата до відповідальності визначаються Конституцією та законами України", оскільки Конституція i закон про Регламент Верховної Ради України можуть визначати лише одну особливість - отримання згоди парламенту, інші ж особливості порядку притягнення до відповідальності визначає відповідний кодекс (кримінальний, цивільний, про адміністративні правопорушення).  
Враховано    
235. Народний депутат після закінчення строку повноважень може бути притягнутий до кримінальної або адміністративної відповідальності за порушення закону, яке було вчинено ним в період виконання депутатських повноважень, лише в порядку передбаченому законодавством щодо народного депутата України.   -422- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 21, частина 3, абзац 2. Після слів "в порядку передбаченому", слово "законодавством" замінити словом "законом".  
Враховано    
    -423- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Після слову "строку" додати слово "депутатських".  
Враховано    
    -424- Марамзін Ф.А. (в.о. № 104)
Статтю 21 доповнити частиною: "Органи служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України забезпечують безпеку народному депутату при виконанні ним депутатських повноважень, а також за місцем його проживання та членів його сім'ї".  
Враховано у ч.3 ст.28.   
236. Стаття 22. Забезпечення народному депутату України умов для виконання депутатських повноважень   -425- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Перенести частину шосту статті 33 частиною першою статті 28.  
Враховано   Стаття 28. Забезпечення народному депутату України умов для виконання депутатських повноважень 1. Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник забезпечуються приміщенням для проведення офіційних заходів, транспортом, секретаріатом, охороною, а також коштами на представницькі цілі, які не перевищують 40 відсотків відповідного посадового окладу.  
237. 1. Для роботи з виборцями народному депутату Верховною Радою України надаються щомісячно відповідні дні у визначеному порядку.   -426- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 22. Частину 1 викласти у редакції: "Дні, для роботи народних депутатів із виборцями, встановлюються Постановою Верховної Ради України".  
Враховано частково   2. Для роботи з виборцями народному депутату Верховною Радою України встановлюються щомісячно відповідні дні у визначеному порядку.  
238. 2. Народний депутат на термін виконання депутатських повноважень забезпечується окремим технічно обладнаним службовим кабінетом в приміщеннях Верховної Ради України з розташуванням у ньому постійного робочого місця його помічника.   -427- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Стаття 22. Частину другу статті після слів "з розташуванням у ньому" доповнити словами "по можливості " і далі за текстом. Навіть у приміщеннях Верховної Ради України у даний час неможливо надати постійних робочих місць для 450 помічників народних депутатів, тому не можна в обов'язковому порядку про це записувати у Законі.  
Відхилено   3. Народний депутат на строк виконання депутатських повноважень забезпечується окремим технічно обладнаним службовим кабінетом в приміщеннях Верховної Ради України з розташуванням у ньому постійного робочого місця його помічника-консультанта. Службовий кабінет народного депутата повинен бути обладнаний персональним комп'ютером з підключенням його до інформаційних мереж. 4. Органи Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України забезпечують безпеку народному депутату при виконанні ним депутатських повноважень, а також за місцем його проживання та членів його сім'ї.  
    -428- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 22. Викласти частину 2 у такій редакції: "2. Народний депутат на термін виконання депутатських повноважень забезпечується окремим технічно обладнаним службовим кабінетом в приміщених Верховної Ради України з розташуванням у ньому постійного робочого місця його помічника-консультанта".  
Враховано    
    -429- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Замість слова "помічника" записати "помічника-консультанта".  
Враховано    
    -430- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Ст.22, част.2 викласти зі змінами: "2. Народний депутат на термін виконання депутатських повноважень забезпечується окремим, обладнаним засобами зв'язку, комп'ютерною оргтехнікою, службовим приміщенням" i далі за текстом.  
Враховано    
    -431- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Статтю 22, пункт 2, доповнити реченням: "Службовий кабінет народного депутата України повинен бути обладнаний персональним комп'ютером з підключенням його до інформаційних мереж, системи пошуку законодавчих актів та електронної пошти."  
Враховано    
    -432- Зварич Р.М. (реєстр. картка № 326)
В статті 22 проекту в частині другій слова "його помічника" замінити словами "його помічника-консультанта"; В статті 28 вживається інший термін "помічник-консультант".  
Враховано    
    -433- Зварич Р.М. (реєстр. картка № 326)
Статтю 22 доповнити пунктом третім такого змісту: "Народний депутат України для здійснення своїх повноважень, передбачених статтею 10 цього Закону, з метою захисту своїх документів від можливої фальсифікації протягом тридцяти днів з дня вступу на посаду забезпечується апаратом Верховної Ради України персональною печаткою. Документи народного депутата України, складені ним на реалізацію повноважень зазначених в статті 10 цього Закону, на яких відсутня печатка відповідного народного депутата України, не тягнуть за собою жодних правових наслідків. Печатка народного депутата України, повноваження якого припинені достроково, протягом п'яти днів з дня припинення повноважень такого депутата оголошується недійсною керівником апарату Верховної Ради України з одночасною публікацією відповідного оголошення в газеті "Голос України". У разі викрадення печатки народного депутата України або її втрати - за заявою такого народного депутата на ім'я керівника апарату Верховної Ради України застосовується процедура визначення печатки недійсною, передбачених абзацом третім цієї частини статті. В такому разі народний депутат одержує дублікат печатки. Персональна печатка народного депутата України виготовляється із високоякісного матеріалу, містить зображення Державного Герба України, а також прізвище, номер посвідчення власника такої печатки та порядковий номер скликання Верховної Ради України. Форма, опис печатки народного депутата України та правила її використання згідно з цією статтею затверджується Верховною Радою України".  
Відхилено    
239. 3. Народному депутату, обраному в одномандатному виборчому окрузі, на термін виконання депутатських повноважень місцеві органи державної влади на території відповідного виборчого округу, зобов'язані надати окреме технічно обладнане службове приміщення з розташуванням у ньому постійного робочого місця його помічника-консультанта.   -434- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Ст. 22 частину третю викласти у наступній редакції: "Народному депутату, обраному в одномандатному виборчому окрузі, на строк виконання його депутатських повноважень місцеві органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, в управлінні яких знаходиться відповідно державна власність чи комунальна власність територіальної громади на території відповідного виборчого округу, зобов'язані надати окреме технічно обладнане службове приміщення з розташуванням у ньому постійного робочого місця помічника-консультанта народного депутата за рахунок бюджетних призначень на забезпечення діяльності Верховної Ради України".  
Враховано   5. Народному депутату, обраному в одномандатному виборчому окрузі, на строк виконання його депутатських повноважень місцеві органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, в управлінні яких знаходиться відповідно державна власність чи комунальна власність територіальної громади на території відповідного виборчого округу, зобов'язані надати окреме технічно обладнане службове приміщення з розташуванням у ньому постійного робочого місця помічника-консультанта народного депутата за рахунок бюджетних призначень на забезпечення діяльності Верховної Ради України.  
    -435- Яценко В.М. (в.о. № 66)
У статті 22 пункт 3 викласти у редакції: "Народному депутату, обраному в одномандатному виборчому окрузі, на термін виконання депутатських повноважень місцеві райдержадміністрації i місцеві ради відповідного району (міста), що входить до складу відповідного виборчого округу, зобов'язані надати окреме технічно обладнане службове приміщення з розташуванням у ньому постійного робочого місця його помiчника-консультанта народного депутата".  
Враховано редакційно    
    -436- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 22, частина 3, абзац 1. Текст "місцеві органи державної влади на території відповідного виборчого округу, зобов'язані" замінити текстом "відповідна обласна (Київська і Севастопольська міська) державна адміністрація, зобов'язана"  
Враховано редакційно    
    -437- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 22. Викласти частину 3 у такій редакції: "3. Народному депутату, обраному в одномандатному виборчому окрузі, на термін виконання депутатських повноважень на території відповідного виборчого округу у кожному місті обласного підпорядкування, районному центрі, районі у місті у приміщенні відповідних місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування повинен бути наданий окремий технічно обладнаний (телефон, комп`ютер тощо) службовий кабінет з розташуванням у ньому постійного робочого місця його помічника-консультанта".  
Враховано редакційно    
    -438- Круценко В.Я. (реєстр. картка № 276)
Стаття 22 пункт 3 в першій частині після слова "зобов`язані" доповнити "безкоштовно".  
Відхилено    
240. Народному депутату, обраному в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі органами місцевої державної влади надається окреме технічно обладнане службове приміщення в обласному центрі або (за бажанням народного депутата) в районі, місті області, закріпленої за народним депутатом фракцією.   -439- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
"Народному депутату, обраному в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, місцеві органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, в управлінні яких знаходиться відповідно державна власність чи комунальна власність територіальної громади, надають окреме технічно обладнане службове приміщення в обласному центрі або (за заявою народного депутата) в районах, містах області, яка закріплена за народним депутатом депутатською фракцією (групою), з розташуванням у ньому постійного робочого місця помічника-консультанта народного депутата за рахунок бюджетних призначень на забезпечення діяльності Верховної Ради України".  
Враховано   Народному депутату, обраному в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, місцеві органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, в управлінні яких знаходиться відповідно державна власність чи комунальна власність територіальної громади, надають окреме технічно обладнане службове приміщення в обласному центрі або (за заявою народного депутата) в районах, містах області, яка закріплена за народним депутатом депутатською фракцією (групою), з розташуванням у ньому постійного робочого місця помічника-консультанта народного депутата за рахунок бюджетних призначень на забезпечення діяльності Верховної Ради України. Розмір витрат на утримання службового приміщення, придбання необхідного технічного обладнання визначається щорічно Верховною Радою України, виходячи з розміру бюджетних призначень на забезпечення діяльності Верховної Ради України за поданням комітетів Верховної Ради України, до компетенції яких входять питання забезпечення діяльності народних депутатів та державного будівництва і місцевого самоврядування.  
    -440- Сінченко С.Г. (реєстр. картка № 298)
У статті 22 п.3 другий абзац текст після слів (за бажанням народного депутата) викласти в такій редакції: "в районах, містах, які закріплені за народним депутатом фракцією з розташуванням у них постійного робочого місця його помічників-консультантів". Розмір службового приміщення, перелік необхідного технічного обладнання, кошторис витрат на його утримання визначає Верховна Рада України в межах бюджету Верховної Ради України за поданням Комітетів Верховної Ради України, до компетенції яких входять питання забезпечення діяльності народних депутатів України та державного будівництва і місцевого самоврядування".  
Враховано    
    -441- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
"Народному депутату, обраному в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі органами місцевої державної влади надається окреме технічно обладнане службове приміщення в обласному центрі або (за бажанням народного депутата) в районі, місті області, закріпленої за народним депутатом фракцією. Голови місцевої державної влади та органів місцевого самоврядування несуть персональну відповідальність за створення передбачених цим Законом умов для здійснення повноважень народного депутата України".  
Враховано редакційно    
    -442- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Замість слова "органами" записати слово "органи", замість слова "надається" записати слово "надають", а замість слова "закріпленої" записати слова "яка закріплена".  
Враховано    
    -443- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 22, частина 3, абзац 2. Текст "органами місцевої державної влади" замінити текстом "відповідною обласною (Київською і Севастопольською міською) державною адміністрацією", а текст "обласному центрі або (за бажанням народного депутата) в районі, місті, області, закріпленої за народним депутатом фракцією" замінити текстом "будь-якому населеному пункті згідно заяви народного депутата".  
Відхилено    
    -444- Франчук І.А. (в.о. № 7)
До ст. 22, част.3, абзацу 2, Після слів "загальнодержавному виборчому окрузі" додати: "на термін виконання депутатських повноважень", а після слів "закріпленої за народним депутатом фракцією" додати: "з розташуванням у ньому постійного робочого місця його помічника-консультанта".  
Враховано частково    
    -445- Круценко В.Я. (реєстр. картка № 276)
Стаття 22 пункт 3 в частині другій після слів "місцевої державної влади" доповнити словом "безкоштовно", а далі за текстом.  
Відхилено    
241. Голова місцевої державної влади несе відповідальність за створення передбачених цим Законом умов для здійснення повноважень народного депутата України.   -446- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
"Керівник органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, до якого письмово звернувся народний депутат щодо виділення йому службового приміщення несе відповідальність за не належне виконання цього Закону по створенню умов для здійснення повноважень народного депутата".  
Враховано   Керівник органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, до якого письмово звернувся народний депутат щодо виділення йому службового приміщення, несе відповідальність за неналежне виконання цього Закону по створенню умов для здійснення повноважень народного депутата. 6. У межах виконання депутатських повноважень народний депутат має право безперешкодно і безкоштовно скористатись урядовим та іншими видами зв'язку, які є у наявності у органів державної влади та органів місцевого самоврядування чи підприємства, установи та організації.  
    -447- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 22, частина 3. Абзац 3 вилучити.  
Відхилено    
    -448- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Статтю 28 доповнити частиною шостою, перенісши пункт п'ятнадцятий із статті 11.  
Враховано    
242. 4. Збори виборців для проведення зустрічей народного депутата з ними скликаються органами місцевого самоврядування незалежно від рівня, радами трудових колективів та органами самоорганізації населення, місцевими осередками громадських об'єднань, політичних партій.   -449- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 22, Частину 4 викласти у редакції: "Місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, а також їх посадові особи зобов'язані сприяти організації звітів народних депутатів та їх зустрічей з виборцями".  
Враховано   7. Місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, а також їх посадові особи зобов'язані сприяти організації звітів народних депутатів та їх зустрічей з виборцями. З цією метою відповідна місцева державна адміністрація, орган місцевого самоврядування надає безоплатно окреме пристосоване приміщення, обладнане засобами зв'язку, завчасно сповіщає виборців про час та місце звіту або зустрічі, інформує про це місцеві засоби масової інформації.  
    -450- Зварич Р.М. (реєстр. картка № 326)
В статті 22 проекту в абзаці першому частини четвертої слова "громадських об'єднань" замінити словами "громадських організацій". Законодавством України не передбачено вживання такого терміну як "громадські об'єднання". Існують "громадські організації" (частини перша, третя і четверта статті 36, частини перша і друга статті 37 Конституції України), "об'єднання громадян" (частини четверта і п'ята статті 36, частини третя і четверта статті 37, пункт 11 статті 92, частині четверта статті 103 Конституції України).  
Враховано редакційно    
243. Народному депутату забезпечуються необхідні умови для проведення зустрічей з виборцями. З цією метою відповідний орган місцевого самоврядування надає безкоштовно окреме приміщення, устаткування зв'язку, завчасно сповіщає громадян про час і місце проведення звіту народного депутата або його зустрічі з виборцями.   -451- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
"З цією метою відповідна місцева державна адміністрація, орган місцевого самоврядування надає безоплатно окреме пристосоване приміщення, завчасно сповіщає виборців про час та місце звіту або зустрічі, інформує про це місцеві засоби масової інформації".  
Враховано    
    -452- Сінченко С.Г. (реєстр. картка № 298)
У статті 22 п.4, другий абзац після слів "приміщення" додати "обладнане устаткуванням зв'язку", далі за текстом.  
Враховано    
244. 5. Місцеві періодичні видання, а також місцеві радіо та телебачення зобов'язані безкоштовно давати оголошення про зустріч виборців з народним депутатом.   -453- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Частину п'яту вилучити, оскільки ця норма є у статті 12 частині третій.  
Враховано    
    -454- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 22. Частину 5 після слів "оголошення про" доповнити текстом "звіти народних депутатів, ".  
Відхилено    
245. 6. Витрати, що пов'язані з організацією та проведенням зустрічей народного депутата з виборцями та звітів народних депутатів, здійснюються за рахунок Верховної Ради України та відповідної фракції Верховної Ради України.   -455- Зубов В.С. (реєстр. картка № 348)
Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Покотило Н.О. (реєстр. картка № 352)
Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Стаття 22, п.6. Слова "...та відповідної фракції Верховної Ради України" вилучити. Ніде у Законі не вказано, що фракції мають окремий кошторис витрат.  
Враховано   8. Витрати, пов'язані з організацією та проведенням зустрічей народного депутата з виборцями та звітів народних депутатів, здійснюються за рахунок бюджетних призначень на забезпечення діяльності Верховної Ради України.  
    -456- Сінченко С.Г. (реєстр. картка № 298)
Пункт 6 статті 22 вилучити.  
Відхилено    
246. Стаття 23. Звільнення народного депутата України від призову на військову службу або військові збори      Стаття 29. Звільнення народного депутата України від призову на військову службу або збори  
247. Народний депутат України на час виконання своїх повноважень звільняється від призову на військову або альтернативну службу, а також від призову на військові збори.      Народний депутат на строк виконання своїх повноважень звільняється від призову на військову або альтернативну (невійськову) службу, а також від призову на навчальні (або перевірні) та спеціальні збори.  
248. Стаття 24. Державне страхування народного депутата України      Стаття 30. Державне страхування народного депутата України  
249. 1. Життя і здоров'я народного депутата підлягають обов'язковому державному страхуванню за рахунок державного бюджету на суму десятирічного грошового утримання народного депутата України.   -457- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Частину першу викласти в такій редакції: "Життя і здоров'я народного депутата підлягають обов'язковому державному страхуванню за рахунок бюджетних призначень на забезпечення діяльності Верховної Ради України на суму десятирічного грошового утримання народного депутата. Народні депутати вважаються застрахованими на випадок загибелі (смерті) або втрати працездатності в період строку повноважень, а також після припинення повноважень на випадок насильницької смерті, каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я, вчиненого щодо народних депутатів в зв'язку з їх попередньою депутатською діяльністю".  
Враховано   1. Життя і здоров'я народного депутата підлягають обов'язковому державному страхуванню за рахунок бюджетних призначень на забезпечення діяльності Верховної Ради України на суму десятирічного грошового утримання народного депутата. Народні депутати вважаються застрахованими на випадок загибелі (смерті) або втрати працездатності в період строку повноважень, а також після припинення повноважень на випадок насильницької смерті, каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я, вчиненого щодо народних депутатів в зв'язку з їх попередньою депутатською діяльністю.  
    -458- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 24. Викласти частину 1 у такій редакції: "1. Життя і здоров`я народного депутата підлягають обов`язковому державному страхуванню за рахунок державного бюджету на суму чотирьохрічного грошового утримання народного депутата України".  
Відхилено    
250. 2. Органи державного страхування відшкодовують народному депутату або його найближчим родичам страхові суми у випадках:   -459- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Частину другу викласти в наступній редакції: "Страховик виплачує страхові суми: у разі загибелі (смерті) народного депутата спадкоємцям - у розмірі десятирічного грошового утримання народного депутата на день виплати страхової суми; у разі втрати народним депутатом працездатності внаслідок каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я - у розмірі залежно від ступеня втрати працездатності, що визначається у відсотках від десятирічного грошового утримання народного депутата на день встановлення втрати працездатності. Народному депутату щомісячно за рахунок бюджетних призначень на забезпечення діяльності Верховної Ради України виплачується компенсація в розмірі різниці між втраченим заробітком і призначеною пенсією без врахування одноразової страхової суми. Виплата страхових сум у зв'язку із загибеллю (смертю) народного депутата або втратою ним працездатності провадиться за вирахуванням раніше виплачених страхових сум за цей самий страховий випадок. При цьому страхова сума виплачується незалежно від виплат за іншими видами державного соціального страхування та виплат соціального забезпечення у порядку відшкодування збитків. Інші умови страхування встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до закону. Коли заподіяне каліцтво чи інше ушкодження здоров'я призвело до стійкої втрати працездатності, що не виключає продовження професійної депутатської діяльності, народному депутату виплачується одноразова допомога в розмірі місячного заробітку".  
Враховано   2. Страховик виплачує страхові суми:  
    -460- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 24. Викласти частину 2 у такій редакції: "2. Органи державного страхування відшкодовують народному депутатом або його найближчим родичам страхові суми у випадках: а) загибелі (смерті) народного депутата сім`ї загиблого чи найближчим родичам згідно з законодавством виплачується одноразова страхові сума за рахунок страхових платежів по обов`язковому державному особистому страхуванню народних депутатів у розмірі чотирьохрічного грошового утримання народного депутата; б) у разі каліцтва чи іншого розкладу здоров'я, що призвело до стійкої втрати працездатності народного депутата, що виключає можливість продовження професійної депутатської діяльності, йому виплачується одноразова страхова сума за рахунок страхових платежів по обов'язковому державному особистому страхуванню народних депутатів у розмірі річного заробітку. Крім того, йому щомісячно виплачується компенсація в розмірі різниці між втраченим заробітком і призначеною пенсією без врахування одноразової страхової суми. Коли заподіяне ушкодження здоров'я не призвело до стійкої втрати працездатності, народному депутату виплачується одноразова допомога в розмірі місячного заробітку".  
Враховано частково    
251. а) загибелі (смерті) народного депутата сім'ї загиблого чи найближчим родичам згідно з законодавством виплачується одноразова страхова сума за рахунок страхових платежів по обов'язковому державному особистому страхуванню народних депутатів у розмірі десятирічного грошового утримання народного депутата;   -461- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Підпункт "а" та "б" другого пункту викласти в наступній редакції: "а) загибелі (смерті) народного депутата сім'ї загиблого чи найближчим родичам згідно з законодавством виплачується одноразова страхова сума за рахунок страхових платежів по обов'язковому державному особистому страхуванню народних депутатів у розмірі десятирічного грошового утримання народного депутата.  
Враховано редакційно   у разі загибелі (смерті) народного депутата спадкоємцям - у розмірі десятирічного грошового утримання народного депутата на день виплати страхової суми;  
252. б) у разі каліцтва чи іншого розладу здоров'я, що призвело до стійкої втрати працездатності народного депутата, що виключає можливість продовження професійної депутатської діяльності, йому виплачується одноразова страхова сума за рахунок страхових платежів по обов'язковому державному особистому страхуванню народних депутатів у розмірі п'ятирічного заробітку. Крім того, йому щомісячно виплачується компенсація в розмірі різниці між втраченим заробітком і призначеною пенсією без врахування одноразової страхової суми.   -462- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
б) у разі каліцтва чи іншого розладу здоров'я, що призвело до стійкої втрати працездатності народного депутата, що виключає можливість продовження професійної депутатської діяльності, йому виплачується одноразова страхова сума за рахунок страхових платежів по обов'язковому державному особистому страхуванню народних депутатів у розмірі п'ятирічного заробітку. Крім того, йому щомісячно виплачується компенсація в розмірі різниці між втраченим заробітком і призначеною пенсією без врахування одноразової страхової суми".  
Враховано частково   у разі втрати народним депутатом працездатності внаслідок каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я - у розмірі залежно від ступеня втрати працездатності, що визначається у відсотках від десятирічного грошового утримання народного депутата на день встановлення втрати працездатності. Народному депутату щомісячно за рахунок бюджетних призначень на забезпечення діяльності Верховної Ради України виплачується компенсація в розмірі різниці між втраченим заробітком і призначеною пенсією без врахування одноразової страхової суми. Виплата страхових сум у зв'язку із загибеллю (смертю) народного депутата або втратою ним працездатності провадиться за вирахуванням раніше виплачених страхових сум за цей самий страховий випадок. При цьому страхова сума виплачується незалежно від виплат за іншими видами державного соціального страхування та виплат соціального забезпечення у порядку відшкодування збитків. Інші умови страхування встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до закону.  
253. Коли заподіяне каліцтво чи інше ушкодження здоров'я не призвело до стійкої втрати працездатності, народному депутату виплачується одноразова допомога в розмірі місячного заробітку.   -463- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Викласти абзац в наступній редакції: "Коли заподіяне каліцтво чи інше ушкодження здоров'я призвело до стійкої втрати працездатності, що не виключає продовження професійної депутатської діяльності, або не призвело до стійкої втрати працездатності, народному депутату виплачується одноразова допомога в розмірі місячного заробітку".  
Враховано   Коли заподіяне каліцтво чи інше ушкодження здоров'я призвело до стійкої втрати працездатності, що не виключає продовження професійної депутатської діяльності, народному депутату виплачується одноразова допомога в розмірі місячного заробітку.  
254. 3. Контроль за виконанням положень цієї статті здійснює Комітет, до компетенції якого входять питання депутатської етики.   -464- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Вилучити третю частину.  
Враховано    
255. Стаття 25. Забезпечення народному депутату України умов для підвищення професійного рівня      Стаття 31. Забезпечення народному депутату України умов для підвищення професійного рівня  
256. Народному депутату створюються умови для підвищення професійного рівня з метою якісного виконання депутатських повноважень, а саме підвищення кваліфікації, навчання у відповідних учбових закладах, у тому числі магістратурах та аспірантурах, вивчення іноземних мов у вільний від виконання депутатських обов'язків час. Компенсація видатків проводиться за рахунок Верховної Ради України.   -465- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 25. У першому реченні вилучити текст "з метою якісного виконання депутатських повноважень"  
Враховано   Народному депутату створюються умови для підвищення професійного рівня, а саме: підвищення кваліфікації, навчання у навчальних закладах, у тому числі магістратурах та аспірантурах, вивчення іноземних мов у вільний від виконання депутатських обов'язків час за рахунок бюджетних призначень на забезпечення діяльності Верховної Ради України.  
257. Стаття 26. Компенсація витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю   -466- Сінченко С.Г. (реєстр. картка № 298)
Статтю 26 вилучити.  
Відхилено   Стаття 32. Фінансування видатків, пов'язаних з депутатською діяльністю 1. Міністерство фінансів України щомісячно зобов'язане перераховувати на рахунок Верховної Ради України не менше однієї дванадцятої частини суми бюджетних призначень на забезпечення діяльності Верховної Ради України. 2. У випадку фінансування у менших обсягах, ніж встановлено частиною першою цієї статті, списання різниці обсягів коштів з рахунку Державного казначейства України здійснюється в безспірному порядку інкасовими дорученнями Управління справами Верховної Ради України.  
    -467- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Статтю 26 викласти в наступній редакції: "1. Міністерство фінансів України щомісячно зобов'язане перераховувати на рахунок Верховної Ради України не менше однієї дванадцятої частини суми бюджетних призначень на забезпечення діяльності Верховної Ради України. 2. У випадку фінансування у менших обсягах, ніж встановлено частиною першою цієї статті, списання різниці обсягів коштів з рахунку Державного казначейства України здійснюється в безспірному порядку інкасовими дорученнями Управління справами Верховної Ради України. 3. Витрати органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, пов'язані з виконання народним депутатом депутатських повноважень, компенсуються за рахунок коштів державного бюджету України".  
Враховано    
258. Витрати державних органів, підприємств, установ та організацій, пов'язані з виконанням народним депутатом депутатських повноважень, компенсуються за рахунок Державного бюджету України шляхом перерахування Верховній Раді України Міністерством фінансів України грошових коштів у розмірі однієї дванадцятої частини річного бюджету на ці цілі Верховної Ради України щомісячно.   -468- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
В ст.26 проставити нумерацію частин 1 i 2.  
Враховано   3. Витрати органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, пов'язані з виконання народним депутатом депутатських повноважень, компенсуються за рахунок коштів державного бюджету України.  
    -469- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 26. Текст "державних органів" замінити текстом "органів державної влади та місцевого самоврядування".  
Враховано    
259. У випадку неперерахування зазначених коштів чи перерахування у менших обсягах, ніж встановлено частиною першою цієї статті, їх списання з рахунку Державного казначейства України здійснюється в безспірному порядку інкасовими дорученнями Верховної Ради України.   -470- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Частину третю статті 26 перенести до статті 32 другою частиною.  
Враховано   4. Народному депутату протягом всього строку виконання депутатських повноважень відшкодовуються витрати, пов'язані з виконанням цих повноважень, у розмірі місячної заробітної плати народного депутата, що не підлягають оподаткуванню.  
260. Стаття 27. Фінансове, медичне та соціально-побутове забезпечення народного депутата України      Стаття 33. Фінансове, медичне та соціально-побутове забезпечення народного депутата України  
261. 1. Оплата праці народного депутата України проводиться у розмірах, встановлених Верховною Радою України.   -471- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Першу частину вилучити, частину четверту зробити першою і викласти в такій редакції: "Народному депутату встановлюється Верховною Радою України щомісячний посадовий оклад. Надбавки до встановленого Верховною Радою України посадового окладу народному депутату здійснюються у розмірі, встановленому для членів Кабінету Міністрів України".  
Враховано   1. Народному депутату встановлюється Верховною Радою України щомісячний посадовий оклад. Надбавки до встановленого Верховною Радою України посадового окладу народному депутату здійснюються у розмірі, встановленому для членів Кабінету Міністрів України.  
    -472- Яценко В.М. (в.о. № 66)
До пункту 1 статті 27 додати: "... з урахуванням вимог статті 8 цього Закону i забезпечення дійсної, (у тому числі i матеріальної) незалежності депутата від будь-яких посадових осіб, організацій i установ. Всі народні депутати, крім Голови Верховної Ради, мають однакове матеріальне i фінансове забезпечення. Забезпечення Голови Верховної Ради встановлюється окремим рішенням Верховної Ради України".  
Враховано редакційно    
262. 2. На народного депутата України поширюється дія Закону України "Про державну службу" в частині, що регулює питання матеріального і соціально-побутового забезпечення державних службовців.   -473- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Частину другу викласти в наступній редакції: "Народний депутат в питаннях матеріального і соціально-побутового забезпечення прирівнюється до членів Кабінету Міністрів України".  
Враховано   2. Народний депутат в питаннях матеріального і соціально-побутового забезпечення прирівнюється до членів Кабінету Міністрів України.  
263. 3. Народному депутату протягом всього строку виконання депутатських повноважень відшкодовуються витрати, пов'язані з їх виконанням, у розмірі заробітної плати народного депутата, що не підлягають оподаткуванню.   -474- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Частину третю віднести до статті 32 частиною чотири.  
Враховано    
264. 4. Народному депутату встановлюється Верховною Радою України щомісячний оклад. Надбавки до встановленого Верховною Радою України окладу народному депутату здійснюються у розмірі, встановленому для державних службовців першого рангу першої категорії.       
265. 5. Народним депутатам, які мають науковий ступінь здійснюється доплата у розмірах, встановлених чинним законодавством.   -475- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
У частині п'ятій після слів "науковий ступінь" додати "та почесне звання".  
Враховано   3. Народному депутату, який має науковий ступінь або почесне звання, здійснюється доплата у розмірах, встановлених законодавством.  
    -476- Зварич Р.М. (реєстр. картка № 326)
В частині п'ятій статті 27 проекту слово "чинним" - виключити. "Чинне законодавство" є анахронізмом, бо було б дивним, якби застосовувалося нечинне законодавство.  
Враховано    
266. 6. Голова Верховної Ради України та його заступники забезпечуються приміщенням для проведення офіційних заходів, транспортом, секретаріатом, охороною, а також коштами на представницькі цілі, які не перевищують 40 відсотків окладу щомісячно.       
267. 7. Народному депутату щомісячно компенсуються витрати на транспорт, що не підлягають оподаткуванню, розмір яких встановлюється Постановою Верховної Ради України.   -477- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Частину сьому статті 27 вилучити.  
Враховано    
    -478- Карпов О.М. (реєстр. картка № 400)
В п.7 ст.27 слова: "що не підлягають оподаткуванню" виключити, оскільки пільги в податковому законодавстві визначаються податковими законами, згідно ст.1 Закону України "Про систему оподаткування" i включити це положення в Закон України "Про систему оподаткування".  
Враховано    
    -479- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Частину сьому статті 27 вилучити.  
Враховано    
268. 8. Народний депутат отримує щомісячну заробітну плату з дня набуття депутатських повноважень, а кошти для відшкодування витрат - з дня обрання.      4. Народний депутат отримує щомісячно заробітну плату з дня початку депутатських повноважень, а кошти для відшкодування витрат на здійснення депутатських повноважень - з дня обрання.  
269. 9. За дні, в які народний депутат без поважних причин не виконує свої депутатські повноваження, передбачені законом, за поданням комітету, до відання якого віднесені питання депутатської етики, народним депутатам не провадяться виплати, пов'язані з виконанням депутатських обов'язків.   -480- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 27. Частину 9) виключити.  
Відхилено   5. За дні, в які народний депутат без поважних причин не виконує свої депутатські повноваження, передбачені законом, за поданням комітету, до компетенції якого входять питання депутатської етики, народним депутатам не провадяться виплати, пов'язані з виконанням депутатських повноважень.  
270. 10. Народним депутатам для виконання доручень Верховної Ради України та її органів, або для роботи з виборцями за межами міста Києва у період, визначений Верховною Радою України, витрати на відрядження виплачуються в розмірах, встановлених чинним законодавством"      6. Народним депутатам для виконання доручень Верховної Ради України та її органів, або для роботи з виборцями за межами міста Києва у період, визначений Верховною Радою України, витрати на відрядження виплачуються в розмірах, встановлених законодавством.  
271. 11. Народний депутат безкоштовно забезпечується медичним обслуговуванням, путівками для санаторно-курортного лікування.   -481- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Ч.11 ст.27 доповнити реченням такого змісту: "(в санаторіях на території України)".  
Враховано редакційно   7. Народний депутат безкоштовно забезпечується медичним обслуговуванням та путівками для санаторно-курортного лікування .  
    -482- Круценко В.Я. (реєстр. картка № 276)
Стаття 27 пункт 11 після слів "медичним обслуговування" доповнити "зубопротезуванням".  
Відхилено    
    -483- Волков О.М. (в.о. № 208)
З пункту 11 ст.27 виключити слова "путівками для санаторно-курортного лікування". Обгрунтування. Безкоштовне забезпечення путівками для санаторно-курортного лікування не є виправданим. Ця пільга безпосередньо не пов'язана з діяльністю народного депутата України i виконанням ним свої обов'язків. Крім того, до відпустки на ці цілі передбачено виплату спеціальної допомоги.  
Враховано редакційно    
272. 12. Народному депутату на період виконання депутатських повноважень видається дипломатичний паспорт. Народний депутат, який від'їздить у відрядження за межі України за погодженням з Головою Верховної Ради України або його заступником, після повернення подає Голові Верховної Ради України протягом тижня звіт про відрядження з висновками про одержану інформацію, проведену роботу і її користь для роботи Верховної Ради України.   -484- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 27, частина 12. У другому реченні після слів "Головою Верховної Ради України", текст "або його" замінити текстом "його першим заступником або".  
Враховано   8. Народному депутату на строк виконання депутатських повноважень видається дипломатичний паспорт. Народний депутат, який від'їздить у відрядження за межі України за погодженням з Головою Верховної Ради України, його Першим заступником або заступником, після повернення подає Голові Верховної Ради України протягом тижня звіт про відрядження з висновками про одержану інформацію, проведену роботу і її користь для України.  
273. Стаття 28. Помічники-консультанти народного депутата України      Стаття 34. Помічники-консультанти народного депутата України  
274. 1. Народний депутат України може мати до п'ятнадцяти помічників-консультантів, правовий статус і умови діяльності яких визначаються цим Законом, іншими актами законодавства та Положенням про помічника-консультанта народного депутата України, яке затверджується Верховною Радою України.   -485- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У статті 28, пункт 1, слово "п'ятнадцяти" замінити словом "двадцяти".  
Відхилено   1. Народний депутат може мати до п'ятнадцяти помічників-консультантів, правовий статус і умови діяльності яких визначаються цим та іншими законами та прийнятим відповідно до них Положенням про помічника-консультанта народного депутата, яке затверджується Верховною Радою України.  
275. 2. Помічником-консультантом народного депутата України може бути лише громадянин України.   -486- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Стаття 28. Частину другу статті доповнити словами "що має середню спеціальну чи вищу освіту і вільно володіє державною мовою". Помічник-консультант народного депутата повинен вільно володіти державною мовою, оскільки всі нормативно-правові акти і діловодство ведуться державною мовою. Крім того він повинен мати відповідну освіту, щоб мати можливість надавати реальну допомогу народному депутату.  
Враховано   2. Помічником-консультантом народного депутата може бути лише громадянин України, що має середню спеціальну чи вищу освіту і вільно володіє державною мовою.  
    -487- Сінченко С.Г. (реєстр. картка № 298)
Пункт 2 статті 28 вилучити.  
Відхилено    
    -488- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 28. Частину 2 виключити.  
Відхилено    
276. 3. Помічники-консультанти народного депутата України працюють за строковим трудовим договором на постійній основі, чи за сумісництвом або на громадських засадах.   -489- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 28. Частину 3 викласти у такій редакції: "3. Помічники-консультанти народного депутата України працюють за строковим трудовим договором на постійній основі, чи за сумісництвом або на громадських засадах.  
Враховано   3. Помічники-консультанти народного депутата працюють за строковим трудовим договором на постійній основі, чи за сумісництвом або на громадських засадах. Помічники-консультанти народного депутата перебувають у штаті державних підприємств, установ, організацій або за заявою народного депутата прикріплюються для кадрового та фінансового обслуговування до виконавчих комітетів відповідного органу місцевого самоврядування, а у містах Києві та Севастополі - до секретаріатів міських рад. Помічники-консультанти народного депутата, які працюють у м. Києві (але не більше двох осіб), прикріплюються для кадрового та фінансового обслуговування до Апарату Верховної Ради України.  
    -490- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
На п'ятьох помічників-консультантів народного депутата поширюється дія Закону України "Про державну службу". Оплата їх праці з урахуванням усіх доплат та надбавок, передбачених чинним законодавством здійснюється у порядку, передбаченому для державних службовців.  
Враховано частково    
    -491- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Адміністрація організації зобов'язана звільнити працівників, який виявив бажання перейти на роботу помічників-консультантом народного депутата в порядку переводу в зазначений у його заяві і поданні народного депутата України строк.  
Враховано    
    -492- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Народний депутат самостійно визначає кількість помічників-консультантів, які працюють за строковим трудовим договором на постійній основі, за сумісництвом і на громадських засадах у межах загального фонду, який встановлюється йому для оплати праці помічнків-консультантів Постановою Верховної Ради України; здійснює їх підбір, розподіляє обов'язки між ними та здійснює особисто розподіл місячного фонду заробітної плати помічників-консультантів.  
Враховано    
    -493- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Додати нові частини до статті 28 в такій редакції: "Помічники-консультанти народного депутата України перебувають у штаті державних підприємств, установ, організацій або за заявою народного депутата, прикріплюються для кадрового та фінансового обслуговування до виконавчих комітетів відповідного органу місцевого самоврядування, а у містах Києві та Севастополі - до секретаріатів міських рад. Помічники-консультанти народного депутат України, які працюють у м. Києві (але не більше двох осіб) прикріплюються для кадрового та фінансового обслуговування до Секретаріату Верховної Ради України".  
Враховано    
277. На чотирьох помічників-консультантів народного депутата поширюється дія Закону України "Про державну службу".   -494- Круценко В.Я. (реєстр. картка № 276)
Стаття 28 пункт 3 другу частину доповнити словами "присвоюється не вище 7-го рангу державного службовця четвертої категорії".  
Враховано   На чотирьох помічників-консультантів народного депутата поширюється дія Закону України "Про державну службу", їм присвоюється не вище ніж сьомий ранг державного службовця четвертої категорії.  
278. Адміністрація організації зобов'язана звільнити працівника, який виявив бажання перейти на роботу помічником-консультантом народного депутата України в порядку переводу в зазначений у його заяві і поданні народного депутата України строк.      Помічник-консультант народного депутата звільняється з попереднього місця роботи в порядку переведення в зазначений у його заяві і поданні народного депутата строк.  
279. Народний депутат самостійно визначає кількість помічників-консультантів, які працюють за строковим трудовим договором на постійній основі, за сумісництвом і на громадських засадах у межах загального фонду, який встановлюється йому для оплати праці помічників-консультантів Постановою Верховної Ради України; здійснює їх підбір, розподіляє обов'язки між ними та здійснює особисто розподіл місячного фонду заробітної плати помічників-консультантів.   -495- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Ст.28, част.3 ввести додатковий п.3: "Помiчники-консультанти народного депутата, які працюють у Верховній Радi, зараховуються до штату Секретаріату Верховної Ради, на них в повному обсязі поширюється дія Закону України "Про державну службу", вони мають право на матеріальне, соціальне, медичне забезпечення на рівні з працівниками Секретаріату Верховної Ради України відповідних категорій".  
Відхилено   Народний депутат самостійно визначає кількість помічників-консультантів, які працюють за строковим трудовим договором на постійній основі, за сумісництвом і на громадських засадах у межах загального фонду, який встановлюється йому для оплати праці помічників-консультантів Постановою Верховної Ради України; здійснює їх підбір, розподіляє обов'язки між ними та здійснює особисто розподіл місячного фонду заробітної плати помічників-консультантів.  
280. 4. Народний депутат має право, у межах загального фонду, виділеного йому для оплати праці помічників-консультантів та не використаного ним для цієї мети, сплачувати визначені договорами чи угодами роботи, послуги пов'язані із здійсненням депутатських повноважень.      4. Народний депутат має право, у межах загального фонду, виділеного йому для оплати праці помічників-консультантів та не використаного ним для цієї мети, сплачувати визначені договорами чи угодами роботи, послуги, пов'язані із здійсненням депутатських повноважень.  
281. 5. У разі затримання, арешту, притягнення помічника-консультанта народного депутата України до кримінальної чи адміністративної відповідальності, яка накладається у судовому порядку, відповідні органи зобов'язані невідкладно повідомити про це народного депутата України.      5. У разі затримання, арешту, притягнення помічника-консультанта народного депутата до кримінальної відповідальності, правоохоронні органи зобов'язані невідкладно повідомити про це народного депутата.  
282. 6. У випадку звільнення помічника-консультанта народного депутата України на підставі дострокового припинення повноважень народного депутата у відповідності до частини 3 статті 5 цього Закону, помічнику-консультанту народного депутата який працює на постійній основі, виплачується одноразова грошова допомога у розмірі його трьохмісячної заробітної плати.      6. У випадку звільнення помічника-консультанта народного депутата на підставі дострокового припинення повноважень народного депутата відповідно до частини третьої статті 5 цього Закону, помічнику-консультанту народного депутата, який працює за строковим трудовим договором на постійній основі, виплачується одноразова грошова допомога у розмірі його трьохмісячної заробітної плати за рахунок бюджетних призначень на забезпечення діяльності Верховної Ради України.  
283. 7. Помічнику-консультанту народного депутата України, звільненому у зв'язку з закінченням терміну повноважень народного депутата України, надається попередня робота (посада), якщо до прийняття на роботу помічником-консультантом він працював у державних органах або в органах місцевого самоврядування.   -496- Зварич Р.М. (реєстр. картка № 326)
Частину сьому статті 28 проекту додати реченням такого змісту: "Період перебування на посаді помічника-консультанта народного депутата України на постійній основі зараховується до трудового стажу за спеціальністю такого помічника-консультанта.". Необхідно зберегти норму, яка на сьогоднішній день міститься в Положенні про помічника-консультанта народного депутата України.  
Враховано   7. Помічнику-консультанту народного депутата, звільненому у зв'язку з закінченням строку повноважень народного депутата, надається попередня або рівноцінна робота (посада), якщо до прийняття на роботу помічником-консультантом він працював у органах державної влади або в органах місцевого самоврядування. Період перебування на посаді помічника-консультанта народного депутата за строковим трудовим договором на постійній основі зараховується до трудового стажу за спеціальністю такого помічника-консультанта.  
    -497- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 28. Частину 7 після тексту "надається попередня" доповнити словами "або рівноцінна".  
Враховано    
284. 8. Помічник-консультант народного депутата України має право бути присутнім на засіданнях органів місцевого самоврядування, центральних та місцевих органів державної влади.   -498- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Восьму частину статті 28 викласти в такій редакції: "Помічник-консультант народного депутата має право бути присутнім на засіданнях місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Доступ помічника-консультанта народного депутата в приміщення центральних та місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, здійснюється за його посвідченням".  
Враховано   8. Помічник-консультант народного депутата має право бути присутнім на засіданнях місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.  
285. Допуск помічника-консультанта народного депутата України в приміщення органів місцевого самоврядування, центральних та місцевих органів державної влади, здійснюється за його посвідченням.      Доступ помічника-консультанта народного депутата в приміщення центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, здійснюється за його посвідченням.  
286. Стаття 29. Забезпечення народних депутатів України житловими приміщеннями      Стаття 35. Забезпечення народних депутатів України жилими приміщеннями  
287. 1. Народному депутату створюються належні житлові умови.   -499- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 29, частина 1. Перше речення на початку доповнити текстом: "На строк здійснення депутатських повноважень".  
Враховано частково   1. Народному депутату створюються належні житлові умови.  
288. Народний депутат на період повноважень за його бажанням має право на отримання одноразової грошової компенсації для створення житлових умов або на отримання службової житлової площі.   -500- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У статті 29, пункт 1, абзац 2 викласти у такій редакції: "Народний депутат, незалежно від місця постійного проживання, має право на отримання одноразової грошової компенсації для створення належних житлових умов, отримання додаткової житлової площі у вигляді окремої кімнати або на отримання службової житлової площі".  
Враховано частково   Народний депутат, незалежно від місця постійного проживання, за його бажанням має право на отримання одноразової грошової компенсації для створення належних житлових умов або на отримання на строк його повноважень службового жилого приміщення.  
289. 2. Одноразова грошова компенсація для створення житлових умов народному депутату України виплачується у розмірі вартості житла для нього та членів його сім'ї відповідно до норм житлової площі, визначених чинним законодавством, виходячи із середньої ціни одного квадратного метра житла по м. Києву на відповідний період.   -501- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 29. Частину 2 після слів "членів його сім'ї" доповнити текстом: ", що проживали разом з ним на день його обрання народним депутатом, ".  
Враховано   2. Грошова компенсація для створення належних житлових умов (грошова компенсація) народному депутату виплачується одноразово у розмірі вартості житла для нього та членів його сім'ї, які проживали разом з ним на день його обрання народним депутатом, відповідно до норм жилої площі, визначених законодавством, виходячи із середньої ціни одного квадратного метра житла у м. Києві на відповідний період.  
    -502- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 29. Частину 2 доповнити абзацом такого змiсту: "Положення цiєї частини даної статтi не розповсюджується на народних депутатiв України, обраних повторно та вже отримавших ранiше одноразову грошову компенсацiю на створення житлових умов".  
Враховано редакційно у частині третій   
    -503- Франчук І.А. (в.о. № 7)
До ст. 29, част.2. Після слів "виплачується у розмірі вартості" додати: "найму", а після слів "виходячи із середньої ціни" додати: "найму".  
Відхилено    
    -504- Волков О.М. (в.о. № 208)
Із статті 29 виключити пп.2, 3, а, також, слова "одноразової грошової компенсації на створення житлових умов або" із п.4. Надання коштів для придбання квартири у приватну власність порушує принцип, за яким народному депутату, в тому числі й обраному повторно, надається службова житлова площа.  
Відхилено    
290. 3. Виплата одноразової грошової компенсації позбавляє народного депутата права на отримання службової житлової площі.   -505- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Частину третю статті 29 викласти у наступній редакції: "Виплата грошової компенсації позбавляє народного депутата права на одержання службового жилого приміщення у цьому скликанні, а також на отримання грошової компенсації чи службового жилого приміщення при подальших обраннях народним депутатом наступних скликань. Одержання службового жилого приміщення позбавляє народного депутата права на отримання грошової компенсації у цьому скликанні. За народним депутатом, обраним повторно, і який одержував службове жиле приміщення у попередньому (попередніх) скликанні (скликаннях), зберігається право на його отримання у новому скликанні або на грошову компенсацію для створення належних житлових умов".  
Враховано   3. Виплата грошової компенсації позбавляє народного депутата права на одержання службового жилого приміщення у цьому скликанні, а також на отримання грошової компенсації чи службового жилого приміщення при подальших обраннях народним депутатом наступних скликань. Одержання службового жилого приміщення позбавляє народного депутата права на отримання грошової компенсації у цьому скликанні. За народним депутатом, обраним повторно, і який одержував службове жиле приміщення у попередньому (попередніх) скликанні (скликаннях), зберігається право на його отримання у новому скликанні або на грошову компенсацію для створення належних житлових умов.  
291. Положення цієї частини даної статті стосуються народних депутатів України обраних повторно.   -506- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 29, частина 3. Абзац 2 замінити реченням: "Ця норма поширюється також на народних депутатів, обраних повторно" і не виділяти це речення в окремий абзац.  
Враховано   4. Для створення належних житлових умов, народним депутатом протягом трьох місяців з дня набуття ним повноважень народного депутата, але не раніше початку повноважень Верховної Ради України нового скликання, подається заява до комітету Верховної Ради України, до компетенції якого входять зазначені питання, про надання грошової компенсації або службового жилого приміщення.  
    -507- Зубов В.С. (реєстр. картка № 348)
Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Покотило Н.О. (реєстр. картка № 352)
Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Стаття 29, п.3. У другому реченні після слова "стосуються" додати: "тільки" або "також" в залежності від того, що саме мали на увазі автори законопроекту.  
Враховано редакційно    
    -508- Франчук І.А. (в.о. № 7)
До ст. 29, част.3. Абзац 2 вилучити.  
Відхилено    
    -509- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Доповнити статтю 29 частиною четвертою такого змісту: "Для створення належних житлових умов, народним депутатом протягом трьох місяців з дня набуття ним повноважень народного депутата, але не раніше початку повноважень Верховної Ради України нового скликання, подається заява до комітету Верховної Ради України, до компетенції якого входять зазначені питання, про надання грошової компенсації або службового жилого приміщення".  
Враховано    
292. 4. Народному депутату до моменту надання одноразової грошової компенсації на створення житлових умов або службової житлової площі надається номер в готелі для проживання його і членів сім'ї, який сплачується за рахунок Верховної Ради України.   -510- Волков О.М. (в.о. № 208)
Із статті 29 виключити слова "одноразової грошової компенсації на створення житлових умов або" із п.4. Надання коштів для придбання квартири у приватну власність порушує принцип, за яким народному депутату, в тому числі й обраному повторно, надається службова житлова площа.  
Відхилено   5. Народному депутату до надання грошової компенсації для створення належних житлових умов або надання службового жилого приміщення надається номер у готелі для проживання його і членів його сім'ї, який сплачується за рахунок бюджетних призначень на забезпечення діяльності Верховної Ради України.  
293. 5. Народному депутату за його заявою протягом трьох місяців з дня подачі заяви, але не раніше початку повноважень Верховної Ради України цього скликання на період виконання повноважень надається службова житлова площа для проживання (в тому числі з членами його сім'ї), яку він зобов'язаний звільнити не пізніше трьох місяців з дня припинення його депутатських повноважень.   -511- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Замість слів "не пізніше трьох місяців" записати слова "не пізніше, як через три місяці".  
Враховано   6. Народному депутату за його заявою протягом трьох місяців з дня подачі заяви виплачується грошова компенсація або на строк виконання його повноважень надається службове жиле приміщення для проживання його та членів його сім'ї, яке він зобов'язаний звільнити не пізніше, як через три місяці з дня припинення депутатських повноважень.  
    -512- Круценко В.Я. (реєстр. картка № 276)
Стаття 29 пункт 5 доповнити словами "за виключенням приватизації в зв`язку з виходом на пенсію та сплати вартості обладнання квартири".  
Відхилено    
294. 6. Службові житлові приміщення, призначені для заселення народними депутатами України та їх сім'ями, знаходяться на балансі Верховної Ради України. Службове житлове приміщення має бути розташоване поблизу адміністративних будинків Верховної Ради України, і являє собою умебльовану квартиру з телефоном, відповідає встановленим санітарним і технічним нормам та обладнане побутовою технікою.   -513- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Статтю 29, пункт 6, доповнити таким абзацом: "Народний депутат, що виявив бажання поліпшити житлові умови шляхом отримання одноразової грошової компенсації, також має право на отримання додаткової житлової площі у вигляді окремої кімнати".  
Відхилено   7. Службові жилі приміщення, призначені для заселення народними депутатами та членами їх сімей, знаходяться в державній власності. Службове жиле приміщення має бути розташоване поблизу адміністративних будинків Верховної Ради України, і являти собою умебльовану квартиру з телефоном, відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам та бути обладнаним побутовою технікою.  
295. При наданні службового житла народний депутат має право на додаткову житлову площу у вигляді окремої кімнати.      При наданні службового жилого приміщення народний депутат має право на додаткову жилу площу у вигляді окремої кімнати.  
296. 7. Народному депутату та членам його сім'ї службові житлові приміщення надаються у межах норм житлової площі, встановлених чинним законодавством.      8. Народному депутату та членам його сім'ї службові жилі приміщення надаються у межах норм жилої площі, встановлених законодавством.  
297. 8. Службові житлові приміщення надаються народним депутатам незалежно від того, чи перебували вони на обліку потребуючих поліпшення житлових умов, без додержання пільг і черговості. Після переходу на постійну роботу у Верховну Раду України народні депутати та члени їх сім'ї, у разі перебування на обліку потребуючих поліпшення житлових умов за місцем попередньої роботи чи постійного мешкання до обрання народним депутатом, з обліку не знімаються. Житлова площа, яка займається народним депутатом та членами його сім'ї за місцем проживання до обрання народним депутатом, бронюється на час його відсутності на підставі виконання ним депутатських повноважень.   -514- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У статті 29, пункт 8, виключити слово "службові".  
Відхилено   9. Службові жилі приміщення надаються народним депутатам незалежно від того, чи перебували вони на обліку потребуючих поліпшення житлових умов, без додержання пільг і черговості. Після переходу на постійну роботу у Верховну Раду України народні депутати та члени їх сім'ї, у разі перебування на обліку потребуючих поліпшення житлових умов за місцем попередньої роботи чи постійного проживання до обрання народним депутатом, з обліку не знімаються. Жила площа, яка займається народним депутатом та членами його сім'ї за місцем проживання до обрання народним депутатом, бронюється на строк виконання ним депутатських повноважень.  
298. 9. Для отримання службового житлового приміщення народний депутат подає заяву до відповідного комітету Верховної Ради України, до компетенції якого входять зазначені питання. До заяви додається довідка з місця проживання про склад сім'ї та прописку. Члени сім'ї народного депутата, які проживають разом з ним і бажають поселитися в службовому житловому приміщенні, дають письмову згоду на проживання в зазначеному приміщенні.   -515- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У статті 29, пункт 9, виключити слово "службового".  
Відхилено   10. До заяви на одержання службового жилого приміщення народний депутат додає довідку з місця проживання про склад сім'ї та прописку. Члени сім'ї народного депутата, які проживають разом з ним і бажають поселитися в службовому жилому приміщенні, дають письмову згоду на проживання в зазначеному приміщенні.  
    -516- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Частину дев'ять статті 29 викласти в наступній редакції: "До заяви на отримання службового жилого приміщення народний депутат додає довідку з місця проживання про склад сім'ї та прописку. Члени сім'ї народного депутата, які проживають разом з ним і бажають поселитися в службовому жилому приміщенні, дають письмову згоду на проживання в зазначеному приміщенні".  
Враховано    
299. 10. З народним депутатом укладається договір найму службового приміщення встановленого зразка. Народному депутату особисто вручається спеціальний ордер встановленої форми за пред'явленням паспортів (свідоцтв про народження) всіх членів сім'ї, внесених до ордера, що є єдиною підставою для вселення в надане службове житлове приміщення. Ордер дійсний протягом 30 днів з дня його видачі. Ордер на службове приміщення може бути визнано недійсним у випадках і порядку, передбаченому чинним законодавством України.      11. З народним депутатом укладається договір найму службового жилого приміщення встановленого зразка. Народному депутату особисто вручається спеціальний ордер встановленої форми за пред'явленням паспортів (свідоцтв про народження) всіх членів сім'ї, внесених до ордера, що є єдиною підставою для вселення в надане службове жиле приміщення. Ордер на службове жиле приміщення дійсний протягом 30 днів з дня його видачі. Ордер на службове жиле приміщення може бути визнано недійсним у випадках і порядку, передбачених законодавством.  
300. 11. Розподіл житлових приміщень для народних депутатів провадиться відповідним комітетом Верховної Ради України, до компетенції якого віднесено зазначене питання, відкрито і гласно.      12. Розподіл жилих приміщень для народних депутатів провадиться відкрито і гласно комітетом Верховної Ради України, до компетенції якого віднесено зазначене питання.  
301. 12. За членами сім'ї народного депутата у разі його смерті в період депутатських повноважень зберігається право на створення належних житлових умов на підставах, які існували до виникнення цих обставин: членам сім'ї народного депутата виплачується одноразова компенсація у розмірі вартості житла для нього та членів сім'ї відповідно до норм житлові площі, визначеної чинним законодавством, виходячи із середньої ціни одного квадратного метра житла по м. Києву на відповідний період або їм надається у постійне користування службове житлове приміщення, яке вони займають.   -517- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 29. Частин 12 викласти у такiй редакцiї: "12. За членами сiм'ї народного депутата у разi його смертi в перiод депутатських повноважень зберiгається право на створення належних житлових умов на пiдставах, якi iснували до виникнення цих обставин: членам сiм'ї народного депутата виплачується одноразова компенсацiя у розмiрi вартостi житла для нього та членiв сiм'ї вiдповiдно до норм житловi площi, визначеної чинним законодавством, виходячи iз середньої цiни одного квадратного метра житла по м. Києву на вiдповiдний перiод".  
Враховано   13. За членами сім'ї народного депутата у разі його смерті в період виконання депутатських повноважень зберігається право на належні житлові умови на підставах, які існували до виникнення цих обставин. Членам сім'ї народного депутата виплачується компенсація у розмірі вартості житла для нього та членів його сім'ї відповідно до норм жилої площі, визначених законодавством, виходячи із середньої ціни одного квадратного метра житла у м. Києві на відповідний період або їм надається у постійне користування службове жиле приміщення, яке вони займають.  
    -518- Франчук І.А. (в.о. № 7)
До ст. 29, част.12. Після слів "виплачується одноразова компенсація у розмірі вартості" додати "найму", після слів "виходячи із середньої ціни" додати: "найму", а після слів "або їм надається у" викласти у такій редакції: "користування в порядку визначеному у частині 5 цієї статті службове житлове приміщення, яке вони займають".  
Відхилено    
302. Розділ V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ   -519- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Розділи V та VI об'єднати і дати наступну назву: "ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ ВИМОГ ЦЬОГО ЗАКОНУ".  
Враховано   Розділ V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ ВИМОГ ЦЬОГО ЗАКОНУ  
    -520- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Розділ V. Відповідальність народного депутата України - вилучити. Питання відповідальності народного депутата України передбачені статтею 21 проекту Закону.  
Враховано    
303. Стаття 30. Цивільно-правова відповідальність народного депутата України       
304. Народний депутат України несе цивільно-правову відповідальність на загальних підставах у відповідності до цивільного кодексу та інших законодавчих актів, що реґламентують таку відповідальність.   -521- Зварич Р.М. (реєстр. картка № 326)
В статті 30 проекту слова "у відповідності до цивільного кодексу та інших законодавчих актів, що регламентують таку відповідальність" - виключити. А. Чехов: "Краткость - сестра таланта".  
Враховано    
305. Стаття 31. Адміністративна відповідальність народного депутата України   -522- Зварич Р.М. (реєстр. картка № 326)
Статтю 31 викласти в такій редакції: "Стаття 31. Адміністративна відповідальність народного депутата України 1. Народний депутат України несе адміністративну відповідальність на загальних підставах. 2. Здійснення адміністративного затримання та накладення на народного депутата України адміністративного стягнення у вигляді адміністративного арешту можливе лише за згодою Верховної Ради України.". Статтею 80 Конституції України народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність. Зміст цієї недоторканності полягає (частина третя) в необхідності одержання згоди Верховної Ради України на притягнення народного депутата України до кримінальної відповідальності, його затримання чи арешту. Основний Закон України не надав народному депутатові України подібного імунітету від притягнення його до адміністративної відповідальності. Виходячи зі змісту Конституції України, згідно з якою усі люди є рівні у своїх правах (статті 21) незалежно від будь-яких ознак (стаття 24), подібна норма в проекті вважатиметься не інакше як антиконституційною.  
Враховано редакційно    
306. 1. Народний депутат України не може бути підданий заходам адміністративного стягнення, що накладаються у судовому порядку, без його письмової згоди або без згоди Верховної Ради України.   -523- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Статтю 31 викласти в такій редакції: "Народний депутат підлягає адміністративній відповідальності відповідно до закону".  
Враховано    
307. Адміністративний арешт за скоєння правопорушення до народного депутата застосовується за згодою Верховної Ради України.       
308. Стаття 32. Кримінальна відповідальність народного депутата України       
309. 1. За скоєння кримінального злочину народний депутат несе кримінальну відповідальність у відповідності до чинних законів України.   -524- Зварич Р.М. (реєстр. картка № 326)
Частину першу статті 32 проекту викласти в такій редакції: "1. За вчинення злочину народний депутат України несе кримінальну відповідальність відповідно до закону.". По-перше, злочини (пункт 22 статті 92 Конституції України) бувають лише кримінальними. По-друге, злочини вчиняються (частини перша і друга статті 62, частина перша статті 111 Конституції України), а не скоюються. По-третє, термін "у відповідності" - не що інше як русизм ("в соответствии"). По-четверте, в силу положень статті 58 Конституції України та логіки здорового глузду, "нечинні" закони не можуть застосовуватися. Діє загальний принцип: пряма дія закону.  
Враховано    
310. 2. Народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані.       
311. Порядок одержання згоди Верховної Ради України на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата визначається Законом про Реґламент Верховної Ради України.       
312. Розділ VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕПОВАГУ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ТА НЕВИКОНАННЯ ВИМОГ ЦЬОГО ЗАКОНУ   -525- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Розділ VI замінити такою статтею: "Відповідальність за порушення цього Закону" "За порушення норм цього Закону юридичні та фізичні особи несуть відповідальність згідно чинного законодавства.  
Враховано частково    
    -526- Франчук І.А. (в.о. № 7)
Розділ VI доцільно вилучити, а статті цього розділу включити до кодексу України про адміністративну відповідальність.  
Відхилено    
    -527- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Назву розділу викласти в новій редакції: Розділ VI. Відповідальність за невиконання вимог цього Закону.  
Враховано    
313. Стаття 33. Відповідальність за неповагу до Верховної Ради України та її органів   -528- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Статтю 33 вилучити.  
Враховано    
    -529- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Статтю 33 викласти в наступній редакції: "Стаття 33. Відповідальність за неповагу до Верховної Ради України, посягання на народного депутата України, порушення гарантій його діяльності Неповага до Верховної Ради України та її органів, народних депутатів України, невиконання законних вимог народного депутата України, створення перешкод у його роботі, посягання на життя, здоров'я, честь, гідність народного депутата України, членів його сім'ї та родичів або порушення гарантій щодо забезпечення народного депутата України тягнуть за собою кримінальну чи адміністративну відповідальність, встановлені чинним законодавством".  
Враховано частково у статті 38 остаточної редакції   
314. Неповага до Верховної Ради України та її органів, що проявляється в ухиленні службових та посадових осіб від явки на засідання Верховної Ради України, її комітетів або тимчасових спеціальних чи тимчасових слідчих комісій для звітування, інформування, дачі пояснень, участі в інших заходах, що проводяться в межах їх компетенції, невиконання законодавчих актів, прийнятих Верховною Радою України, рішень її комітетів, тимчасових спеціальних або тимчасових слідчих комісій, прояв неповаги до головуючого на засіданні Верховної Ради України, засіданні комітету або тимчасової спеціальної чи тимчасової слідчої комісій, чи Верховної Ради України в цілому, а також вчинення цими особами незалежно від їх статусу інших дій у приміщеннях Верховної Ради України, що свідчать про неповагу до Верховної Ради України або її органів, народних депутатів України - тягнуть за собою накладання штрафу в розмірі від десяти до двадцяти мінімальних заробітних плат.       
315. Стаття 34. Відповідальність за невиконання законних вимог народного депутата України   -530- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Статті 34-37 - вилучити. Недоцільно включати до проекту Закону детальний опис правопорушень та відповідальності за них, тому що є два кодекси Кримінальний кодекс та Кодекс про адміністративні правопорушення, у які слід внести відповідні зміни та доповнення. Таким чином діюче законодавство не буде ускладнюватися і норми, які відносяться до однієї галузі права, не будуть знаходитись у кількох законах.  
Враховано частково   Стаття 36. Відповідальність за невиконання законних вимог народного депутата України  
    -531- Яценко В.М. (в.о. № 66)
Статтю 34 викласти в такій редакцiї: "Стаття 34. Відповідальність за невиконання законних вимог народного депутата України, а також за перешкоджання здійсненню ним депутатських повноважень за його політичні переконання. Невиконання посадовими та іншими особами державних органів та органів об'єднань громадян, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності i підпорядкування законних вимог народного депутата або створення перешкод у його роботі за його політичні переконання, а так само недотримання без поважних причин встановлених цим Законом термінів надання інформації або надання йому завiдомо неправдивої інформації, якщо відсутні ознаки кримінального діяння, тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від п'яти до десяти мінімальних заробітних плат. повторення подібних порушень тягне за собою кримінальну відповідальність керівників цих органів, об'єднань, підприємств та установ, встановлену чинним законодавством".  
Відхилено    
316. Невиконання посадовими та іншими особами державних органів та органів об'єднань громадян, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і підпорядкування законних вимог народного депутата або створення перешкод у його роботі, а так само недотримання без поважних причин встановлених цим Законом термінів надання інформації або надання йому завідомо неправдивої інформації, якщо відсутні ознаки кримінального діяння, тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від п'яти до десяти мінімальних заробітних плат.   -532- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Статтю 34 викласти в наступній редакції: "За невиконання законних вимог народного депутата або створення перешкод у його роботі, а так само відмова або ухилення посадових осіб органів державної влади, а також посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності і підпорядкування від своєчасного надання на вимогу народного депутата необхідної інформації та документації або подання завідомо недостовірної інформації зазначені посадові особи несуть адміністративну відповідальність, встановлену законом.".  
Враховано   За невиконання законних вимог народного депутата або створення перешкод у його роботі, а так само відмова або ухилення посадових осіб органів державної влади, а також посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності і підпорядкування від своєчасного надання на вимогу народного депутата необхідної інформації та документації або подання завідомо недостовірної інформації зазначені посадові особи несуть адміністративну відповідальність, встановлену законом.  
317. Стаття 35. Відповідальність за посягання на честь, гідність народного депутата України   -533- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Статті 35 та 36 об'єднати під назвою "Відповідальність за посягання на честь, гідність народного депутата України та вплив на нього, його помічників-консультантів, членів його сім'ї та родичів".  
Враховано   Стаття 37. Відповідальність за посягання на честь, гідність народного депутата України та вплив на нього, членів його сім'ї та родичів, помічників-консультантів народного депутата України  
318. Образа народного депутата України або наклеп щодо нього, а так само чинення впливу на народного депутата, членів його сім'ї та близьких родичів шляхом погрози вбивством, насильством чи знищенням майна, або будь-яка інша форма тиску з метою перешкодити виконанню депутатських обов'язків чи домогтися рішення на чиюсь користь, тягне за собою кримінальну відповідальність, встановлену чинним законодавством.   -534- Зварич Р.М. (реєстр. картка № 326)
В статті 35 слова "чинним законодавством" замінити словом "законом". Визначення діянь, що є злочинами згідно з пунктом 22 статті 92 Конституції України є предметом виключного законодавчого (а не підзаконного) регулювання.  
Враховано   1. За образу народного депутата або наклеп щодо нього, а так само вплив у будь-якій формі на народного депутата з метою перешкодити виконанню ним депутатських повноважень, погроза вбивством, насильством, знищенням чи пошкодженням майна щодо народного депутата, а також щодо його близьких родичів та його помічників-консультантів у зв'язку виконанням ним службових обов'язків, умисне заподіяння народному депутату, а також його близьким родичам та його помічникам-консультантам тілесних ушкоджень, нанесення побоїв чи вчинення інших насильницьких дій у зв'язку з виконанням ним депутатських повноважень, винні особи несуть відповідальність, встановлену законом. 2. Близькі родичі, які підпадають під дію цього Закону - це батьки, дружина (чоловік), діти, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки народного депутата.  
    -535- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Статтю 35 викласти в наступній редакції: "1. За образу народного депутата або наклеп щодо нього, а так само вплив у будь-якій формі на народного депутата з метою перешкодити виконанню ним депутатських повноважень, погроза вбивством, насильством, знищенням чи пошкодженням майна щодо народного депутата, а також щодо його близьких родичів та його помічників-консультантів у зв'язку виконанням ним службових обов'язків, умисне заподіяння народному депутату, а також його близьким родичам та його помічникам-консультантам тілесних ушкоджень, нанесення побоїв чи вчинення інших насильницьких дій у зв'язку з виконанням ним депутатських повноважень, винні особи несуть відповідальність, встановлену законом 2. Близькі родичі, які підпадають під дію цього Закону - це батьки, дружина (чоловік), діти, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки народного депутата".  
Враховано    
319. Стаття 36. Відповідальність за вплив на народного депутата України, членів його сім'ї та родичів       
320. Вплив на народного депутата, членів його сім'ї та близьких родичів з метою перешкодити виконанню депутатських повноважень або домогтися прийняття рішення на чиюсь користь, якщо відсутні ознаки кримінального діяння, тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від п'яти до десяти мінімальних заробітних плат.   -536- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Стаття 36. Викласти у такiй редакцiї: "Вплив на народного депутата, членів його сiм'ї та близьких родичiв, а також помiчникiв-консультантiв з метою перешкодити виконанню депутатських повноважень або домогтися прийняття рiшення на чиюсь користь, якщо вiдсутнi ознаки кримiнального дiяння, тягне за собою адмiнiстративну вiдповiдальнiсть у виглядi штрафу вiд п'яти до десяти мiнiмальних заробiтних плат".  
Враховано редакційно    
321. Стаття 37. Відповідальність за порушення гарантій щодо забезпечення діяльності народного депутата України      Стаття 38. Відповідальність за порушення гарантій щодо забезпечення діяльності народного депутата України  
322. Порушення посадовими особами підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і підпорядкування встановлених цим Законом гарантій трудових прав народного депутата, народного депутата із числа військовослужбовців чи інших категорій громадян, служба яких регулюється статутами та положеннями, а також встановлених цим Законом прав народних депутатів після закінчення їхніх депутатських повноважень, якщо відсутні ознаки кримінального діяння, тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від п'яти до десяти мінімальних заробітних плат.   -537- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Викласти статтю 37 у наступній редакції: "Порушення посадовими особами органів державної влади підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і підпорядкування встановлених цим Законом гарантій трудових прав народного депутата, народного депутата із числа військовослужбовців, атестованих працівників органів Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, органів та установ виконання покарань, інших правоохоронних органів, а також встановлених цим Законом прав народних депутатів після закінчення строку депутатських повноважень тягне за собою відповідальність відповідно до закону".  
Враховано   Порушення посадовими особами органів державної влади підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і підпорядкування встановлених цим Законом гарантій трудових прав народного депутата, народного депутата із числа військовослужбовців, атестованих працівників органів Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, органів та установ виконання покарань, інших правоохоронних органів, а також встановлених цим Законом прав народних депутатів після закінчення строку депутатських повноважень тягне за собою відповідальність відповідно до закону". ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 1 Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Визнати таким, що втратив чинність Закон України "Про відкликання народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 41, ст.299). 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін після набрання чинності цим Законом подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом.  
    -538- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Доповнити Закон прикінцевими положеннями такого змісту: "ІІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 1 Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Визнати таким, що втратив чинність Закон України "Про відкликання народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 41, ст.299). 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін після набрання чинності цим Законом подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом".  
Враховано    
    -539- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Доповнити проект Закону новою статтею такого змісту: "Стаття 38. Прикінцеві положення. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування".  
Враховано    
    -540- Борзих О.І. (в.о. № 103)
В проект Закону необходимо включить Раздел VІІ. Переходные положения, следующего содержания: Статья 38. 1. Кабинету Министров Украины: 1.1. В месячный срок привести в соответствие с настоящим Законом нормативно-правовые акты Украины. 1.2. Разработать механизм реализации права народного депутата вышедшего на пенсию, на бесплатный проезд по территории Украины один раз в год - туда и обратно - (ст.14, п.13 настоящего Закона). Обоснование. Такое положение имеется и в действующем Законе "О статусе народного депутата Украины", но ни один народный депутат Украины, вышедший на пенсию, не может пользоваться этим правом, так как нет соответствующего механизма реализации этого права.  
Враховано редакційно    
    -541- Зварич Р.М. (реєстр. картка № 326)
Додати проект Розділом VII такого змісту: "Розділ VII. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 38. Прикінцеві та перехідні положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Втрачає чинність Закон України "Про статус народного депутата України" (№2790-ХІІ) від 17 листопада 1992 року ("Відомості Верховної Ради України": 1993р., №3, ст.18, 1994р., №34, ст.315, №40, ст.363, 1995р., №34, ст.268, №35, ст.270, 1997р., №35, ст.221, №50, ст.303). 3. У випадках, передбачених цим Законом на підставі пункту 1 розділу XV Конституції України тимчасово до прийняття та введення в дію Закону України "Про регламент Верховної Ради України" застосовуються відповідні положення Регламенту Верховної Ради України.". Необхідно вказати час набрання чинності новим Законом, інакше останній згідно з частиною п'ятою статті 94 Конституції України набере чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення (опублікування). Цілком закономірно, що з введенням в дію нового Закону повинен втратити чинність попередній Закон з аналогічного предмету правового регулювання. В своєму тексті проект містить багато бланкетних норм (пункт ж статті 6, пункт 2 частини другої статті 10, пункт 2, підпункт б пункту 8 статті 18, абзац перший частини третьої статті 21, абзац другий частини другої статті 32) до майбутнього Закону України "Про регламент Верховної Ради України". Щоб в подальшому уникнути потенційних прогалин в законодавстві пропонується тимчасово у відповідній частині легітимізувати (поширити дію) Регламенту Верховної Ради України.  
Враховано