Кількість абзаців - 6 Таблиця поправок


"Про внесення змін до пункту 4 розділу ХХІ ''Прикінцеві та перехідні положення Митного кодексу України щодо звільнення від оподаткування ввізним митом товарів, що ввозяться на митну територію України у рамках реалізації проектів (програм) за рахунок міжна (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення зміни до пункту 4 розділу XXI “Прикінцеві та перехідні положення” Митного кодексу України щодо звільнення від оподаткування ввізним митом товарів, що ввозяться на митну територію України у рамках реалізації проектів (програм) за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до чинних міжнародних договорів, ініціативи країн Великої вісімки “Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення”
 
-1- Хомутиннік В.Ю.
Назву законопроекту викласти у такій редакції:
«Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України»
 
Враховано   Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Пункт 4 розділу XXI “Прикінцеві та перехідні положення” Митного кодексу України (із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2012 pоку № 5043-VI) доповнити підпунктом 10 такого змісту:
“10) до 1 січня 2020 року — товари, що ввозяться на митну територію України у рамках реалізації проектів (програм) за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до чинних міжнародних договорів, ініціативи країн Великої вісімки “Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення”, крім підакцизних товарів та товарів груп 1—24 згідно з УКТЗЕД.
Перелік та порядок ввезення таких товарів визначаються Кабінетом Міністрів України.”.
 
-2- Хомутиннік В.Ю.
Розділ 1 законопроекту викласти у такій редакції:
«І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Митному кодексі України:
у частині першій статті 199 слова «товарів, транспортних засобів комерційного призначення» замінити словами «транспортних засобів комерційного призначення з товарами, що ввозяться на митну територію України»;
частину другу статті 255 доповнити пунктом 7 такого змісту:
«7) призупинення митного оформлення відповідно до статей 399 і 400 цього Кодексу»;
у частині восьмій статті 257:
у пункті 8 слово «законодавством» замінити словом «законом»;
у пункті 9 слова «що надаються для митного контролю разом з митною декларацією відповідно до» замінити словами «передбачені частиною третьою»;
абзац другий частини другої статті 287, друге речення частини п’ятої статті 309 та четверте речення підпункту 8 пункту 4 розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити;
частину четверту статті 305 після слів «порту, аеропорту» доповнити словами «а також якщо товари переміщуються трубопровідним транспортом або лініями електропередачі»;
частину четверту статті 321 викласти у такій редакції:
«4. Граничний строк перебування товарів, транспортних засобів комерційного призначення під митним контролем до моменту поміщення цих товарів, транспортних засобів у відповідний митний режим не може перевищувати 180 календарних днів»;
пункт 1 частини першої статті 432 доповнити словами « (крім вільних митних зон сервісного типу)»;
пункт 4 розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити підпунктом 11 такого змісту:
«11) на період реалізації проектів (програм) за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до ініціативи країн Великої вісімки «Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення», – товари (крім підакцизних товарів та товарів груп 1-24 згідно з УКТЗЕД), що не виробляються в Україні та ввозяться на митну територію України у рамках реалізації зазначених проектів (програм).
Перелік та порядок ввезення таких товарів визначаються Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Митному кодексі України:
1) у частині першій статті 199 слова «товарів, транспортних засобів комерційного призначення» замінити словами «транспортних засобів комерційного призначення з товарами, що ввозяться на митну територію України»;
2) частину другу статті 255 доповнити пунктом 7 такого змісту:
«7) призупинення митного оформлення відповідно до статей 399 і 400 цього Кодексу»;
3) у частині восьмій статті 257:
у пункті 8 слово «законодавством» замінити словом «законом»;
у пункті 9 слова «що надаються для митного контролю разом з митною декларацією відповідно до» замінити словами «передбачені частиною третьою»;
4) абзац другий частини другої статті 287, друге речення частини п’ятої статті 309 та четверте речення підпункту 8 пункту 4 розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити;
5) частину четверту статті 305 після слів «порту, аеропорту» доповнити словами «а також якщо товари переміщуються трубопровідним транспортом або лініями електропередачі»;
6) частину четверту статті 321 викласти в такій редакції:
«4. Граничний строк перебування товарів, транспортних засобів комерційного призначення під митним контролем до моменту поміщення цих товарів, транспортних засобів у відповідний митний режим не може перевищувати 180 календарних днів»;
7) пункт 1 частини першої статті 432 доповнити словами « (крім вільних митних зон сервісного типу)»;
8) пункт 4 розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити підпунктом 11 такого змісту:
«11) на період реалізації проектів (програм) за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до ініціативи країн Великої вісімки «Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення», – товари (крім підакцизних товарів та товарів груп 1-24 згідно з УКТЗЕД), що не виробляються в Україні та ввозяться на митну територію України у рамках реалізації зазначених проектів (програм).
Перелік та порядок ввезення таких товарів визначаються Кабінетом Міністрів України».
 
3.

 
-3- Бахтеєва Т.Д.
Розділ 1 проекту доповнити пунктом 2 такого змісту:
«2. У статті 17 Закону України «Про лікарські засоби» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 22, ст. 86; 2011 р., № 39, ст.395; 2012 р., № 19-20, ст.168; № 27, ст.277; № 30, ст.348; Голос України, 2012 р., № 73-74):
абзац другий частини третьої викласти у такій редакції:
«переміщення транзитом через територію України або поміщення у митний режим митного складу з подальшим реекспортом в порядку, визначеному Митним кодексом України. При цьому дозволяється ввезення на митну територію України для поміщення у митний режим митного складу з подальшим реекспортом лише тих лікарських засобів, що зареєстровані в країні виробника, супроводжуються сертифікатом якості та ввезення яких на митну територію України не суперечить положенням Конвенції Ради Європи про підроблення медичної продукції та подібні злочини, що загрожують охороні здоров’я. Реєстр.картка №6) місяців до закінчення строку їх придатності»;
частину четверту після слів «для переміщення транзитом через територію України» доповнити словами «або для поміщення в митний режим митного складу».
 
Враховано   2. У статті 17 Закону України «Про лікарські засоби» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 22, ст. 86; 2011 р., № 39, ст.395; 2012 р., № 19-20, ст.168; № 27, ст.277; № 30, ст.348; із змінами, внесеними Законом України від 13 березня 2012 року № 4496-VІ):
1) абзац другий частини третьої викласти в такій редакції:
«переміщення транзитом через територію України або поміщення у митний режим митного складу з подальшим реекспортом в порядку, визначеному Митним кодексом України. При цьому дозволяється ввезення на митну територію України для поміщення у митний режим митного складу з подальшим реекспортом лише тих лікарських засобів, що зареєстровані в країні виробника, супроводжуються сертифікатом якості та ввезення яких на митну територію України не суперечить положенням Конвенції Ради Європи про підроблення медичної продукції та подібні злочини, що загрожують охороні здоров’я. Реєстр.картка №6) місяців до закінчення строку їх придатності»;
2) частину четверту після слів «для переміщення транзитом через територію України» доповнити словами «або для поміщення в митний режим митного складу».
 
4.

 
-4- Кармазін Ю.А.
У абзаці другому розділу 1 законопроекту слова: «відповідно до чинних міжнародних договорів» замінити словами: «відповідно до Угоди між Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Комісаріатом з атомної енергії та альтернативних енергій Французької Республіки про технічну допомогу з метою покращення умов поводження з відпрацьованими радіоактивними джерелами та високоактивними відходами від 15.10.2010 та Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Королівства Великобританії і Північної Ірландії Стосовно технічної допомоги від 10.02.1993».
 
Враховано редакційно   ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
5. 2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.

-5- Кармазін Ю.А.
Розділ 2 законопроекту викласти у такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом».
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.