Кількість абзаців - 8 Таблиця поправок


Про внесення змін до статті 35 Закону України ''Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект (23.11.2000) ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до статті 35 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"      Проект (23.11.2000) ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до статті 35 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. 1. Внести до статті 35 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 16, ст. 200; Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 35, ст. 162) такі зміни:      1. Внести до статті 35 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 16, ст. 200; Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 35, ст. 162) доповнити після частини другої новою частиною такого змісту:  
3. 1) доповнити статтю новою частиною третьою такого змісту:      1) доповнити статтю новою частиною третьою такого змісту:  
4. "Громадяни, евакуйовані із зони відчуження, переселені із зони безумовного (обов'язкового) або зони гарантованого добровільного відселення, які на момент евакуації або переселення були членами колективних або інших сільськогосподарських підприємств, а також пенсіонери з їх числа, що до набрання чинності цим Законом проживають у сільській місцевості, мають право на отримання земельної частки (паю) за новим місцем роботи (проживання) із земель запасу та резервного фонду в розмірі та в порядку, визначеними законодавством".   -1- Яценко В.М. (в.о. № 66)
нову частину третю статті 35 викласти в такій редакції: "Громадяни, евакуйовані із зони відчуження, відселені із зони безумовного (обов'язкового) або зони гарантованого добровільного відселення, а також громадяни, що самостійно переселилися з територій, які зазнали радіоактивного забруднення, і які на момент евакуації, відселення або самостійного переселення були членами колективних або інших сільськогосподарських підприємств , а також пенсіонери з їх числа, що до набрання чинності цим Законом проживали у сільській місцевості, мають право на отримання земельної частки (паю) за новим місцем роботи (проживання) із земель запасу та резервного фонду в розмірі та в порядку, визначених законодавством".  
Враховано   "Громадяни, евакуйовані із зони відчуження, відселені із зони безумовного (обов'язкового) або зони гарантованого добровільного відселення, а також громадяни, що самостійно переселилися з територій, які зазнали радіоактивного забруднення, і які на момент евакуації, відселення або самостійного переселення були членами колективних або інших сільськогосподарських підприємств , а також пенсіонери з їх числа, що до набрання чинності цим Законом проживали у сільській місцевості, мають право на отримання земельної частки (паю) за новим місцем роботи (проживання) із земель запасу та резервного фонду в розмірі та в порядку, визначених законодавством".  
5. У зв'язку з цим частини третю, четверту і п'яту вважати відповідно частинами четвертою, п'ятою і шостою.      У зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати відповідно частинами четвертою - шостою.  
6. 2) частину п'яту після слів і цифр "пунктами 1 і 6 частини першої" доповнити словами "та частини третьої".   -2- Гуренко С.І. (реєстр. картка № 248)
пункт 2 частини І законопроекту виключити.  
Враховано    
7. 2. Цей Закон в частині отримання земельної частки (паю) набирає чинності з дня його опублікування.   -3- Яценко В.М. (в.о. № 66)
частину 2 законопроекту викласти в такій редакції: "ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування".  
Враховано   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 3. Кабінету міністрів України протягом двох місяців після набрання чинності цим Законом: підготувати та внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом; забезпечити видання в межах своїх повноважень нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону; забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.  
    -4- Яценко В.М. (в.о. № 66)
Законопроект доповнити новою частиною ІІІ такого змісту: "ІІІ. Кабінету міністрів України протягом двох місяців після набрання чинності цим Законом: підготувати та внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом; забезпечити видання в межах своїх повноважень нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону; забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом".  
Враховано