Кількість абзаців - 19 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект Закон України Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними"      Проект Закон України Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними"  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. І. Внести до Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 9, ст. 34; 2000 р., N 46, ст. 396) такі зміни:      І. Внести до Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 9, ст. 34; 2000 р., N 46, ст. 396) такі зміни:  
3. У пункті 21 статті 1:      1. У пункті 21 статті 1:  
4. а) в абзаці другому:      1) в абзаці другому:  
5. у позиції "золото" цифри і слова "333 (триста тридцять третя)" виключити, доповнивши позицію цифрами і словами:      у позиції "золото": цифри і слова "333 (триста тридцять третя)" виключити; доповнити позицію цифрами і словами:  
6. "958 (дев'ятсот п'ятдесят восьма)      "958 (дев'ятсот п'ятдесят восьма)  
7. 999 (дев'ятсот дев'яносто дев'ята)";      999 (дев'ятсот дев'яносто дев'ята)";  
8. у позиції "срібло" цифри і слова "750 (сімсот п'ятдесята)" виключити;      у позиції "срібло" цифри і слова "750 (сімсот п'ятдесята)" виключити;  
9. б) абзац третій викласти в такій редакції:      2) абзац третій викласти в такій редакції:  
10. "Залишаються в обігу і реалізуються ювелірні та побутові вироби із золота 333 (триста тридцять третьої) і 583 (п'ятсот вісімдесят третьої) проби та срібла 750 (сімсот п'ятдесятої) проби з відбитком державного пробірного клейма".   -1- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Ч.1 ст.4 законопроекту викласти в такій редакції: "1. Видобуток, виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння ораногенного утворення та напівдорогоцінного каміння, виготовлення виробів із них провадиться суб'єктами господарювання на підставі спеціальних дозволів та ліцензій, одержаних у порядку, встановленому законодавством". (оскільки передбачено діючою редакцією більш конкретно)  
Відхилено   "Залишаються в обігу і реалізуються ювелірні та побутові вироби із золота 333 (триста тридцять третьої) і 583 (п'ятсот вісімдесят третьої) проби та срібла 750 (сімсот п'ятдесятої) проби з відбитком державного пробірного клейма".  
11. 2. Абзац другий частини четвертої статті 4 після слів "суб'єктами їх видобування і виробництва" доповнити словами "скуплені у населення і не викуплені з-під застави ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння".   -2- Черняк В.К. (в.о. № 153)
В абз.2 ч.4 ст.4 слова "…скуплені у населення і не викуплені з-під застави ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння" вилучити. Тобто, ст.4 залишити буз змін в діючій редакції.  
Враховано    
12. 3. Друге речення частини третьої статті 15 після слів "Кабінетом Міністрів України" доповнити словами "за поданням Міністерства фінансів України".   -3- Костенко Ю.І. (реєстр. картка № 312)
Ст.15 доповнити частиною 3 в такій редакції: "Кошти, одержані органами, які здійснюють державний пробірний контроль, за клеймування ювелірних та побутових виробів, виготовлених із дорогоцінних металів, зараховуються до Державного бюджету України". Частини 3, 4, 5 статті 15 вважати відповідно частинами 4, 5, 6.  
Відхилено   2. Друге речення частини третьої статті 15 після слів "Кабінетом Міністрів України" доповнити словами "за поданням Міністерства фінансів України".  
13. 4. У статті 22:      3. У статті 22:  
14. а) частину третю після слів "що виготовляють" доповнити словами "та/або ввозять в Україну";      1) частину третю після слів "що виготовляють" доповнити словами "та/або ввозять в Україну";  
15. б) у частині четвертій:      2) у частині четвертій:  
16. абзац другий викласти в такій редакції: "за торгівлю на території України ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів, які не мають відбитка державного пробірного клейма або мають відбиток підробленого державного пробірного клейма, - сплачують штраф у розмірі ста відсотків вартості зазначених виробів, що знаходяться у продажу";   -4- Сергієнко О.І.
У ст.22 п.б) у частині четвертій абзаці другому слова "сплачують штраф у розмірі ста відсотків вартості зазначених виробів, що знаходяться у продажу" замінити фразою наступного змісту: "несуть відповідальність згідно діючого законодавства України". (оскільки цивільно-правова відповідальність передбачена саме цим Законом)  
Відхилено   абзац другий викласти в такій редакції: "за торгівлю на території України ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів, які не мають відбитка державного пробірного клейма або мають відбиток підробленого державного пробірного клейма, - сплачують штраф у розмірі ста відсотків вартості зазначених виробів, що знаходяться у продажу";  
    -5- Шаров І.Ф.
Абз.2 ч.4 ст.22 викласти в наступній редакції: "за торгівлю на території України ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів, які не мають відбитка державного пробірного клейма або мають відбиток підробленого державного пробірного клейма, - несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України". (оскільки цивільно-правова відповідальність передбачена саме цим Законом)  
Відхилено    
    -6- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
В абз.2 ч.4 ст.22 слова "сплачують штраф у розмірі ста відсотків вартості зазначених виробів, що знаходяться у продажу" замінити словами "несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України".  
Відхилено    
17. абзац третій виключити.      абзац третій виключити.  
18. II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.