Кількість абзаців - 20 Таблиця поправок


Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. "Про внесення змін до Закону України "Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України"      Про внесення змін до Закону України "Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України"  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. Внести до Закону України "Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України" такі зміни:   -1- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
доповнити Закон новим пунктом: 1. У статті 3: у частині 1 слова "Радами народних депутатів", "керівниками обласних органів державної виконавчої влади" замінити відповідно словами "радами", "головами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій"; у частинах 2, 3 і 4 слово "Президентом" замінити словами "Міністром юстиції"; абзац перший частини п'ятої викласти у такій редакції: "Голови судів загальної юрисдикції та заступники цих голів, крім голів місцевих судів та їх заступників, не можуть обиратися до складу кваліфікаційних комісій."  
Враховано   І. Внести до Закону України "Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України" (Відомості Верховної Ради України, 1994р., №22, ст.140) такі зміни: 1. У статті 3: у частині першій слова "Радами народних депутатів", "керівниками обласних органів державної виконавчої влади" замінити відповідно словами "радами", "головами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій"; у частинах другій, третій і четвертій слово "Президентом" замінити словами "Міністром юстиції"; абзац перший частини п'ятої викласти у такій редакції: "Голови судів загальної юрисдикції та заступники цих голів, крім голів місцевих судів та їх заступників, не можуть обиратися до складу кваліфікаційних комісій."  
5. 1. У частинах 2 і 5 статті 4 слова "народних депутатів" виключити.   -2- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Пункт 1 Закону викласти у такій редакції: __. У статті 4: у частині другій слова "Рад народних депутатів", "керівників органів державної виконавчої влади областей, міст Києва та Севастополя" замінити відповідно словами "рад", "голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій"; у частині 3 слова "загальних судів" замінити словами "судів загальної юрисдикції (крім господарських та військових судів); у частині 4 слова "Президента" і "Президентом" замінити словами відповідно "Міністерства юстиції" і "Міністром юстиції"; у частині п'ятій слова "Радами народних депутатів" замінити словом "радами".  
Враховано   2. У статті 4: у частині другій слова "Рад народних депутатів", "керівників органів державної виконавчої влади областей, міст Києва та Севастополя" замінити відповідно словами "рад", "голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій"; у частині третій слова "загальних судів" замінити словами "судів загальної юрисдикції (крім господарських та військових судів); у частині четвертій слова "Президента" і "Президентом" замінити словами відповідно "Міністерства юстиції" і "Міністром юстиції". у частині п'ятій слова "Радами народних депутатів" замінити словом "радами". 3. У назві та частині першій статті 5 слова "загальних, військових та арбітражних судів" замінити словами "судів загальної юрисдикції".  
    -3- Шишкін В.І. (в.о. № 133)
доповнити Закон новим пунктом: __. У назві та частині першій статті 5 слова "загальних, військових та арбітражних судів" замінити словами "судів загальної юрисдикції".  
Враховано    
    -4- Сіренко В.Ф. (реєстр. картка № 233)
У ч.1 ст.6 абзац другий доповнити словами " і статті 127 Конституції України, а також переглядає висновки щодо кандидатів на посаду судді, по яких Вищою радою юстиції прийнято рішення про відмову в рекомендації до призначення".  
Відхилено    
    -5- Сіренко В.Ф. (реєстр. картка № 233)
Абзац п'ятий ч.1 ст.6 доповнити словами: "та приймає рішення про пониження кваліфікаційного класу при притягненні до дисциплінарної відповідальності суддів Верховного Суду України"; абзац шостий доповнити словами: "та приймає рішення про пониження кваліфікаційного класу при притягненні до дисциплінарної відповідальності суддів Вищого арбітражного суду України".  
Відхилено    
6. 2. У статті 6: у абзаці третьому частини 1 слова: "Голови Верховної Ради " замінити словами "Пленуму Вищого арбітражного суду", а слова "Голови Верховного Суду" виключити;   -6- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Пункт 2 Закону викласти у такій редакції: __. У статті 6: у частині 1: абзац третій виключити. У зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий вважати відповідно третім, четвертим, п'ятим, шостим, сьомим, восьмим;  
Враховано   4. У статті 6: у частині першій: абзац третій виключити. У зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий вважати відповідно третім, четвертим, п'ятим, шостим, сьомим, восьмим;  
7. у абзаці четвертому частини 1 слова "заступників Голови і" виключити;   -7- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
абзаци третій і четвертий викласти у такій редакції: "- за поданням Голови Верховного Суду України чи голови вищого спеціалізованого суду дає висновки (рекомендації) про можливість обрання кандидатів на посади суддів відповідно Верховного Суду України чи вищого спеціалізованого суду; про звільнення суддів із зазначених посад, а також припиняє перебування у відставці суддів цих судів; - за поданням Голови верховного Суду Україні проводить атестацію суддів Верховного Суду України, суддів вищих спеціалізованих судів, голів та заступників голів апеляційних судів";  
Враховано   абзаци третій і четвертий викласти у такій редакції: "- за поданням Голови Верховного Суду України чи голови вищого спеціалізованого суду дає висновки (рекомендації) про можливість обрання кандидатів на посади суддів відповідно Верховного Суду України чи вищого спеціалізованого суду; про звільнення суддів із зазначених посад, а також припиняє перебування у відставці суддів цих судів; - за поданням Голови верховного Суду Україні проводить атестацію суддів Верховного Суду України, суддів вищих спеціалізованих судів, голів та заступників голів апеляційних судів"; абзац п'ятий виключити. У зв'язку з цим абзаци шостий, сьомий, восьмий вважати відповідно абзацами п'ятим, шостим, сьомим; абзац п'ятий викласти у такій редакції: порушує дисциплінарне провадження, проводить пов'язані з цим службові перевірки та розглядає питання про дисциплінарну відповідальність голів та заступників голів апеляційних судів";  
    -8- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
абзац п'ятий виключити. У зв'язку з цим абзаци шостий, сьомий, восьмий вважати відповідно абзацами п'ятим, шостим, сьомим; абзац п'ятий викласти у такій редакції: порушує дисциплінарне провадження, проводить пов'язані з цим службові перевірки та розглядає питання про дисциплінарну відповідальність голів та заступників голів апеляційних судів";  
Враховано    
8. із абзацу сьомого частини 1 виключити слова "Голови Верховного Суду України, Голови Вищого арбітражного суду України та їх заступників, суддів Верховного Суду України, та Вищого арбітражного суду України";       
9. доповнити абзац восьмий частини 1 словами: "за винятком скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів апеляційних та місцевих судів, які розглядає Вища рада юстиції";   -9- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
абзац шостий доповнити словами: "за винятком скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів апеляційних та місцевих судів, які розглядає Вища рада юстиції";  
Враховано   абзац шостий доповнити словами: "за винятком скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів апеляційних та місцевих судів, які розглядає Вища рада юстиції";  
10. у абзаці четвертому частини 2 слова "за поданням" замінити словами "за заявами кандидатів у судді, суддів, або за поданням", а слова "обрання кандидатів" замінити словами "обрання (призначення) кандидатів, переведення суддів";   -10- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
у частині другій: абзаци третій, четвертий, сьомий, восьмий у такій редакції: "- за заявами кандидатів у судді або за поданням голів апеляційних судів проводять кваліфікаційні екзамени та дають висновки про підготовленість до судової роботи кожного кандидата, який вперше висувається на посаду судді у місцевому чи апеляційному суді; за заявами кандидатів у судді, суддів або за поданням голів вищих або апеляційних судів дають висновки про можливість обрання чи переведення суддів до місцевих, апеляційних судів;" "- за поданням зазначених в абзацах третьому та четвертому частини другої цієї статті голів судів проводять кваліфікаційну атестацію суддів місцевих та апеляційних судів та присвоюють їм кваліфікаційні класи; порушують дисциплінарне провадження, проводять пов'язані з цим службові перевірки та розглядають питання про дисциплінарну відповідальність суддів місцевих та апеляційних судів, крім голів та заступників голів апеляційних судів"; у абзаці шостому слова "на новий строк повноважень" замінити словом "безстроково".  
Враховано   у частині другій: абзаци третій, четвертий, сьомий, восьмий у такій редакції: "- за заявами кандидатів у судді або за поданням голів апеляційних судів проводять кваліфікаційні екзамени та дають висновки про підготовленість до судової роботи кожного кандидата, який вперше висувається на посаду судді у місцевому чи апеляційному суді; - за заявами кандидатів у судді, суддів або за поданням голів вищих або апеляційних судів дають висновки про можливість обрання чи переведення суддів до місцевих, апеляційних судів;" "- за поданням зазначених в абзацах третьому та четвертому частини другої цієї статті голів судів проводять кваліфікаційну атестацію суддів місцевих та апеляційних судів та присвоюють їм кваліфікаційні класи; - порушують дисциплінарне провадження, проводять пов'язані з цим службові перевірки та розглядають питання про дисциплінарну відповідальність суддів місцевих та апеляційних судів, крім голів та заступників голів апеляційних судів"; у абзаці шостому слова "на новий строк повноважень" замінити словом "безстроково".  
11. у абзаці шостому частини 2 слова "на новий строк повноважень" замінити словом "безстроково".       
12. 3. У статті 12:      5. У статті 12:  
13. перше речення частини 1 доповнити словами: ", а рішення стосовно притягнення до дисциплінарної відповідальності в цей же термін - до Вищої ради юстиції";      перше речення частини першої доповнити словами: "а рішення щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності - у цей же термін - до Вищої ради юстиції";  
14. із частини 5 виключити абзаци четвертий і п'ятий.   -11- Шишкін В.І. (в.о. № 133)
доповнити Закон новим пунктом: __. У статті 16: в абзацах другому, третьому частини другої і частині третій слова "Вищого арбітражного суду України" замінити словами "вищого спеціалізованого суду"; абзаци четвертий і п'ятий частини другої викласти у такій редакції: "перший - третій кваліфікаційні класи-- суддям апеляційних судів, голові, заступникам голови місцевого господарського суду; другий - п'ятий кваліфікаційні класи -- суддям місцевих судів (крім голів і заступників голів місцевого господарського суду". частині 3 слово "арбітражного" замінити словом "спеціалізованого".  
Враховано   абзаци четвертий і п'ятий частини п'ятої виключити. 6. У статті 16: в абзацах другому, третьому частини другої і частині третій слова "Вищого арбітражного суду України" замінити словами "вищого спеціалізованого суду"; абзаци четвертий і п'ятий частини другої викласти у такій редакції: "перший - третій кваліфікаційні класи-- суддям апеляційних судів, голові, заступникам голови місцевого господарського суду; другий - п'ятий кваліфікаційні класи -- суддям місцевих судів (крім голів і заступників голів місцевого господарського суду". частині 3 слово "арбітражного" замінити словом "спеціалізованого". 7. У статті 23 слово "відомствах" замінити словами "інших центральних органах виконавчої влади" 8. У статті 28: у частині першій слова "висновок президії Вищого арбітражного суду України або" виключити; у частині другій слова "за погодженням з президією Вищого арбітражного суду України" виключити; у частині четвертій текст "висновку президії Вищого арбітражного суду України чи" виключити.  
    -12- Задорожній О.В. (в.о. № 217)
Доповнити проект новим пунктом: 7. У статті 23 слово "відомствах" замінити словами "інших центральних органах виконавчої влади"  
Враховано    
    -13- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
доповнити проект новим пунктом: __. У статті 28: у частині 1 текст "висновок президії Вищого арбітражного суду України або" виключити; у частині 2 текст "за погодженням з президією Вищого арбітражного суду України" виключити; у частині 4 текст "висновку президії Вищого арбітражного суду України чи" виключити.  
Враховано    
15. 4. Із абзацу 3 частини 1 статті 32 слова "і реґіональному" - виключити;      9. У частині першій статті 32: у абзаці третьому слова "і реґіональному" виключити;  
16. доповнити частину 1 абзацом п'ятим такого змісту:      доповнити абзацом п'ятим такого змісту:  
17. "- за заявами і скаргами громадян".      "- за заявами і скаргами громадян".  
18. 5. У статтях 2, 3, 4, 6, 11, 12, 16, 24, 33 слова "Республіки Крим" замінити словами "Автономної Республіки Крим".   -14- Шишкін В.І. (в.о. № 133)
пункт 5 замінити пунктом такого змісту: У тексті Закону слова "кваліфікаційні комісії суддів загальних судів Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя" у відповідних відмінках замінити словами "кваліфікаційні комісії суддів місцевих та апеляційних судів в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києва та Севастополя" у відповідних відмінках, а слова "Республіки Крим", "арбітражних", "арбітражного" замінити словами "Автономної Республіки Крим", "господарських", "господарського".  
Враховано   10. У тексті Закону слова "кваліфікаційні комісії суддів загальних судів Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя" у відповідних відмінках замінити словами "кваліфікаційні комісії суддів місцевих та апеляційних судів в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києва та Севастополя" у відповідних відмінках, а слова "Республіки Крим", "арбітражних", "арбітражного" замінити словами "Автономної Республіки Крим", "господарських", "господарського".  
19. Цей Закон України набирає чинності з дня опублікування.   -15- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
останнє речення проекту викласти у Прикінцевих та перехідних положеннях, доповнивши їх положеннями про правонаступність кваліфікаційних комісій.  
Враховано   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення 1. Цей Закон України набирає чинності з дня опублікування. 2. До приведення законів України та інших нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону. 3. З набранням чинності цим Законом кваліфікаційні комісії суддів загальних судів Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, кваліфікаційна комісія суддів арбітражних судів, кваліфікаційна комісія суддів військових судів та Вища кваліфікаційна комісія суддів України до закінчення строку їх повноважень здійснюють повноваження відповідно кваліфікаційних комісій суддів місцевих та апеляційних судів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, кваліфікаційної комісії суддів господарських судів, кваліфікаційної комісії суддів військових судів та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.