Кількість абзаців - 131 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про арбітражний суд'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про арбітражний суд"      Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про арбітражний суд"  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є : Внести до Закону України "Про арбітражний суд" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 36, ст. 469; 1992 р., N 32, ст. 445, N 48, ст. 661; 1993 р., N 33, ст. 348; 1997 р., N 18, ст. 124) такі зміни:   -1- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
У назві і тексті Закону змінити "арбітражний" на "господарський" у відповідних відмінках однини та множини  
Враховано   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є : Внести до Закону України "Про арбітражний суд" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 36, ст. 469; 1992 р., N 32, ст. 445, N 48, ст. 661; 1993 р., N 33, ст. 348; 1997 р., N 18, ст. 124) такі зміни: 1.Назву Закону викласти у такій редакції: ЗАКОН УКРАЇНИ "Про господарські суди" У тексті Закону слова "арбітражний", "арбітражного", "арбітражним", "арбітражному" та "арбітражні", "арбітражними", "арбітражних" замінити відповідно словами "господарський", "господарські" у необхідних відмінках". 2. У статті 2: після слів "Конституції України" доповнити слова "Законом про судоустрій"; слова "міждержавними договорами й угодами, ратифікованими у встановленому порядку" замінити словами "міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".  
    -2- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
У статті 2 внести такі зміни: після слів "Конституції України" доповнити слова "Законом про судоустрій"; слова "міждержавними договорами й угодами, ратифікованими у встановленому порядку" замінити словами "міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".  
Враховано    
2. 1. У статті 4: в абзаці першому слова "утворюється на засадах призначення всіх суддів Верховною Радою України і" виключити;      3. У статті 4: в абзаці першому слова "утворюється на засадах призначення всіх суддів Верховною Радою України і" виключити;  
3. пункт 5 викласти у такій редакції: "фіксування судового процесу технічними засобами у порядку, встановленому законом";      пункт 5 викласти у такій редакції : "повного фіксування судового процесу технічними засобами у порядку, встановленому законом";  
4. після пункту 6 доповнити пунктом 6-1 такого змісту:      після пункту 6 доповнити пунктом 61 такого змісту:  
5. "6-1) забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення арбітражного суду, крім випадків, встановлених законом;".      "61) забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень господарського суду, крім випадків, встановлених законом;".  
6. 2. Статтю 5 викласти у такій редакції:      4. Статтю 5 викласти у такій редакції:  
7. "Стаття 5. Система арбітражних судів      "Стаття 5. Система господарських судів  
8. Арбітражні суди становлять єдину триланкову систему спеціалізованих судів, яку складають:   -3- Сіренко В.Ф. (реєстр. картка № 233)
Ч.1 ст.5 викласти в такій редакції: "Арбітражні суди є спеціалізованими судами в системі судів загальної юрисдикції, найвищим судовим органом яких є Верховний Суд України."  
Враховано частково   Господарські суди є спеціалізованими судами в системі судів загальної юрисдикції. Господарські суди становлять єдину триланкову систему спеціалізованих судів, яку складають:  
9. місцеві арбітражні суди;      місцеві господарські суди;  
10. реґіональні апеляційні арбітражні суди;   -4- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Виключити слово "реґіональні" у назві апеляційних господарських судів  
Враховано   апеляційні господарські суди;  
11. Вищий арбітражний суд України.      Вищий господарський суд України.  
12. 3. Доповнити Закон статтею 5-1 такого змісту:      5. Доповнити Закон статтею 51 такого змісту:  
13. "Стаття 5-1. Місцеві арбітражні суди      "Стаття 51. Місцеві господарські суди  
14. Місцевими арбітражними судами є арбітражний суд Автономної Республіки Крим, арбітражні суди області, міст Києва і Севастополя.      Місцевими господарськими судами є господарський суд Автономної Республіки Крим, господарські суди областей, міст Києва і Севастополя.  
15. Місцеві арбітражні суди є судами першої інстанції.      Місцеві господарські суди є судами першої інстанції.  
16. Президент України за поданням Голови Вищого арбітражного суду України може утворювати інші місцеві арбітражні суди (міські, міжрайонні, спеціальних (вільних) економічних зон тощо)."   -5- Задорожній О.В. (в.о. № 217)
Змінити назву статті 6 на "Повноваження місцевих господарських судів"  
Враховано   Президент України за поданням Голови Вищого господарського суду України може утворювати інші місцеві господарські суди (міські, міжрайонні, спеціальних (вільних) економічних зон тощо)." 6. У статті 6: назву статті викласти у такій редакції: "Стаття 6. Повноваження місцевих господарських судів";  
17. 4. Пункт 2 статті 6 викласти у такій редакції: "переглядає за нововиявленими обставинами прийняті ним рішення;"      пункт 2 викласти у такій редакції: "переглядає за нововиявленими обставинами прийняті ним рішення;"  
18. 5. Статтю 7 доповнити частиною третьою такого змісту: "В арбітражному суді Автономної Республіки Крим, арбітражному суді області, міст Києва і Севастополя може запроваджуватися спеціалізація суддів з розгляду справ окремих категорій."   -6- Шишкін В.І. (в.о. № 133)
Статтю 7 викласти в такій редакції: "Стаття 7. Склад місцевого господарського суду Господарський суд Автономної республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя складається з голови, першого заступника голови, заступників голови та суддів. В господарському суді Автономної Республіки Крим, області, міст Києва і Севастополя може запроваджуватися спеціалізація суддів з розгляду справ окремих категорій."  
Враховано   7.Статтю 7 викласти в такій редакції: "Стаття 7. Склад місцевого господарського суду Господарський суд Автономної республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя складається з голови, першого заступника голови, заступників голови та суддів. В господарському суді Автономної Республіки Крим, області, міст Києва і Севастополя може запроваджуватися спеціалізація суддів з розгляду справ окремих категорій."  
19. 6. У статті 8:   -7- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Змінити назву статті 8 на "Голова місцевого господарського суду" і об'єднати першу і другу частини статті в одну.  
Враховано   8. У статті 8: назву статті викласти у такій редакції: "Стаття 8. Голова місцевого господарського суду"; частину першу і другу об'єднати і викласти в такій редакції: "Господарський суд Автономної республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя очолює голова відповідного господарського суду.";  
20. пункт 1 частини третьої викласти у такій редакції:      пункт 1 частини третьої викласти у такій редакції:  
21. "1) здійснює функції судді та інші повноваження, передбачені Арбітражним процесуальним кодексом України; "      "1) здійснює функції судді та інші повноваження, передбачені Господарським процесуальним кодексом України; "  
22. пункт 2 частини третьої доповнити словами "у випадках, передбачених Арбітражним процесуальним кодексом України, формує колегії суддів і призначає головуючого колегії;";      пункт 2 частини третьої доповнити словами "у випадках, передбачених Господарським процесуальним кодексом України, формує колегії суддів і призначає головуючого колегії;";  
23. у пункті 6 частини третьої слова "Верховною Радою України" замінити словами "та обрання", а слово "арбітрів" замінити словом "суддів".   -8- Задорожній О.В. (в.о. № 217)
Зміни до пункту 6 викласти в такій редакції: у пункті 6 частини третьої слова "Верховною Радою України заступників голови та арбітрів" замінити словами "та обрання суддів".  
Враховано   у пункті 6 частини третьої слова "Верховною Радою України заступників голови та арбітрів" замінити словами "та обрання суддів".  
24. 7. Пункт 1 статті 9 викласти у такій редакції:      9. Пункт 1 статті 9 викласти у такій редакції:  
25. "1) здійснюють функції судді та інші повноваження, передбачені Арбітражним процесуальним кодексом України;".      "1) здійснюють функції судді та інші повноваження, передбачені Арбітражним процесуальним кодексом України;".  
26. 8. Доповнити Закон після статті 9 статтями 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5 такого змісту:      10. Доповнити Закон після статті 9 статтями 91, 92, 93, 94, 95 такого змісту:  
27. "Стаття 9-1. Регіональні апеляційні арбітражні суди   -9- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
З тексту статей 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5 виключити слова "реґіональні".  
Враховано   "Стаття 91. Апеляційні господарські суди  
28. Регіональні апеляційні арбітражні суди є судами апеляційної інстанції та першої.   -10- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
У частині першій статті 9-1 виключити слова "та першої"  
Враховано   Апеляційні господарські суди є судами апеляційної інстанції.  
29. Регіональні апеляційні арбітражні суди утворюються Президентом України за поданням Голови Вищого арбітражного суду України з визначенням території, на яку поширюються повноваження регіональних апеляційних арбітражних судів, їх місцезнаходження.      Апеляційні господарські суди утворюються Президентом України за поданням Голови Вищого господарського суду України з визначенням території, на яку поширюються повноваження апеляційних господарських судів, їх місцезнаходження.  
30. Стаття 9-2. Склад реґіонального апеляційного арбітражного суду      Стаття 92. Склад апеляційного господарського суду  
31. Реґіональний апеляційний арбітражний суд складається з голови суду, першого заступника голови, заступників голови та суддів і здійснює правосуддя колегією суддів.      Апеляційний господарський суд складається з голови суду, першого заступника голови, заступників голови та суддів і здійснює правосуддя колегією суддів.  
32. У реґіональному апеляційному суді може запроваджуватися спеціалізація суддів з розгляду окремих категорій справ.      В апеляційному господарському суді може запроваджуватися спеціалізація суддів з розгляду окремих категорій справ.  
33. У реґіональному апеляційному арбітражному суді може утворюватися президія, склад якої затверджується президією Вищого арбітражного суду України за поданням голови реґіонального апеляційного арбітражного суду.   -11- Шишкін В.І. (в.о. № 133)
Частину третю статті 9-2 вилучити.  
Враховано    
34. Стаття 9-3. Повноваження реґіонального апеляційного арбітражного суду      Стаття 93. Повноваження апеляційного господарського суду  
35. Реґіональний апеляційний арбітражний суд:      Апеляційний господарський суд:  
36. 1) вирішує у першій інстанції господарські спори, віднесені до його компетенції Арбітражним процесуальним кодексом України, іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України;   -12- Шишкін В.І. (в.о. № 133)
Пункт 1 у статті 9-3 виключити.  
Враховано    
37. 2) переглядає в апеляційному порядку рішення місцевих арбітражних судів, які включені до території, на яку поширюються його повноваження;      1) переглядає в апеляційному порядку рішення місцевих господарських судів, які включені до території, на яку поширюються його повноваження;  
38. 3) переглядає за нововиявленими обставинами прийняті ним рішення;      2) переглядає за нововиявленими обставинами прийняті ним рішення;  
39. 4) вивчає і узагальнює практику застосування законодавства, аналізує статистику вирішення господарських спорів, подає пропозиції Вищому арбітражному суду України щодо вдосконалення правового регулювання господарської діяльності і практики вирішення господарських спорів та щодо порушення перед Конституційним Судом України питання про офіційне тлумачення законів України;      3) вивчає і узагальнює практику застосування законодавства, аналізує статистику вирішення господарських спорів, подає пропозиції Вищому господарському суду України щодо вдосконалення правового регулювання господарської діяльності і практики вирішення господарських спорів та щодо порушення перед Конституційним Судом України питання про офіційне тлумачення законів України;  
40. 5) проводить роботу, спрямовану на попередження правопорушень у сфері господарських відносин;      4) проводить роботу, спрямовану на попередження правопорушень у сфері господарських відносин;  
41. 6) здійснює інші повноваження, надані йому законодавством.      5) здійснює інші повноваження, надані йому законодавством.  
42. Стаття 9-4. Голова регіонального апеляційного арбітражного суду      Стаття 94. Голова апеляційного господарського суду  
43. Голова регіонального апеляційного арбітражного суду:      Голова апеляційного господарського суду:  
44. 1) здійснює функції судді та інші повноваження, передбачені Арбітражним процесуальним кодексом України;      1) здійснює функції судді та інші повноваження, передбачені Господарським процесуальним кодексом України;  
45. 2) формує колегії суддів і призначає головуючого колегії;      2) формує колегії суддів і призначає головуючого колегії;  
46. 3) розподіляє судові справи між колегіями суддів;      3) розподіляє судові справи між колегіями суддів;  
47. 4) розподіляє обов'язки між заступниками голови та суддями регіонального апеляційного арбітражного суду;      4) розподіляє обов'язки між заступниками голови та суддями апеляційного господарського суду;  
48. 5) забезпечує підбір і підготовку кандидатів у судді;      5) забезпечує підбір і підготовку кандидатів у судді;  
49. 6) затверджує структуру, штатний розпис та кошторис витрат на утримання регіонального апеляційного арбітражного суду;      6) затверджує структуру, штатний розпис та кошторис витрат на утримання апеляційного господарського суду;  
50. 7) організовує діяльність регіонального апеляційного арбітражного суду і несе відповідальність за виконання завдань, покладених на регіональний апеляційний арбітражний суд, видає в межах своїх повноважень накази та інші акти; призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату регіонального апеляційного арбітражного суду, застосовує щодо них заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення;      7) організовує діяльність апеляційного господарського суду і несе відповідальність за виконання завдань, покладених на апеляційний господарський суд, видає в межах своїх повноважень накази та інші акти; призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату апеляційного господарського суду, застосовує щодо них заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення;  
51. 8) вносить Голові Вищого арбітражного суду України подання щодо призначення заступників голови та суддів, встановлення чисельності працівників і асигнувань відповідного регіонального апеляційного арбітражного суду;   -13- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
У пункті 8 статті 9-4 слова "заступників голови та" замінити словами "та обрання".  
Враховано   8) вносить Голові Вищого господарського суду України подання щодо призначення та обрання суддів, встановлення чисельності працівників і асигнувань відповідного апеляційного господарського суду;  
52. 9) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.      9) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.  
53. Стаття 9-5. Заступник голови регіонального апеляційного арбітражного суду      Стаття 95. Заступник голови апеляційного господарського суду  
54. Заступники голови регіонального апеляційного арбітражного суду здійснюють:      Заступники голови апеляційного господарського суду здійснюють:  
55. 1) повноваження судді у порядку, передбаченому Арбітражним процесуальним кодексом України;      1) повноваження судді у порядку, передбаченому Господарським процесуальним кодексом України;  
56. 2) відповідно до розподілу обов'язків керівництво роботою структурних підрозділів апарату регіонального апеляційного арбітражного суду;      2) відповідно до розподілу обов'язків керівництво роботою структурних підрозділів апарату апеляційного господарського суду;  
57. 3) інші повноваження, передбачені законодавством."      3)інші повноваження, передбачені законодавством."  
58. 9. Статтю 10 викласти у такій редакції:      11. Статтю 10 викласти у такій редакції:  
59. "Стаття 10. Вищий арбітражний суд України      "Стаття 10. Вищий господарський суд України  
60. Вищий арбітражний суд України є вищим судовим органом арбітражних судів України у здійсненні правосуддя в господарських відносинах."      Вищий господарський суд України є вищим судовим органом господарських судів України у здійсненні правосуддя в господарських відносинах."  
61. 10. У частині четвертій статті 11 виключити слова "по розгляду спорів та перегляду рішень, ухвал, постанов".   -14- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Статтю 11 викласти у такій редакції: "Стаття 11. Склад Вищого господарського суду України Вищий господарський суд України складається з голови, першого заступника голови, заступників голови та суддів і діє у складі колегій суддів. У Вищому господарському суді України утворюється президія, як консультативно-дорадчий орган при Голові Вищого господарського суду України."  
Враховано   12. Статтю 11 викласти у такій редакції: "Стаття 11. Склад Вищого господарського суду України Вищий господарський суд України складається з голови, першого заступника голови, заступників голови та суддів і діє у складі колегій суддів. У Вищому господарському суді України утворюється президія, як консультативно-дорадчий орган при Голові Вищого господарського суду України."  
62. 11. У статті 12: пункт 1 частини першої викласти у такій редакції "переглядає у касаційному порядку рішення регіональних апеляційних і місцевих арбітражних судів;"   -15- Сіренко В.Ф. (реєстр. картка № 233)
П.1 ч.1 ст.12 доповнити словами "розглянутих ними у порядку апеляційного оскарження, та переглядає в апеляційному порядку рішення цих судів. розглянуті по першій інстанції".  
Відхилено   13. У статті 12: пункт 1 частини першої викласти у такій редакції: "переглядає у касаційному порядку рішення апеляційних і місцевих господарських судів;"  
63. :пункт 2 частини першої виключити.   -16- Задорожній О.В. (в.о. № 217)
У пункті 3 статті 12 виключити слова: "Роз'яснення Вищого арбітражного суду є обов'язковим для суддів і учасників господарських правовідносин, що застосовують законодавство, з якого дано таке роз'яснення."  
Враховано   пункт 2 частини першої виключити. у пункті 3 виключити слова: "Роз'яснення Вищого арбітражного суду є обов'язковим для суддів і учасників господарських правовідносин, що застосовують законодавство, з якого дано таке роз'яснення."  
64. пункт 5 частини першої після слова "керівництво" доповнити словами "реґіональними апеляційними арбітражними судами, а також";      пункт 5 частини першої після слова "керівництво" доповнити словами "апеляційними господарськими судами, а також";  
65. доповнити частину першу пунктом 5-1 такого змісту:      доповнити частину першу пунктом 51 такого змісту:  
66. "5-1. забезпечує діяльність кваліфікаційної комісії суддів арбітражних судів";      "51) забезпечує діяльність кваліфікаційної комісії суддів господарських судів";  
67. У зв'язку з цим пункти частини першої 3, 4, 5, 6, 7 вважати відповідно пунктами 2, 3, 4, 5, 6;      У зв`язку з цим пункти частини першої 3, 4, 5, 6, 7 вважати відповідно пунктами 2, 3, 4, 5, 6;  
68. частину другу виключити.      частину другу виключити.  
69. 12. У статті 13:      14. У статті 13:  
70. у пункті 1 виключити слова "голову арбітражного суду Автономної Республіки Крим, голів арбітражних судів областей, міст Києва і Севастополя, їх заступників, суддів цих арбітражних судів, суддів та";      у пункті 1 виключити слова "голову арбітражного суду Автономної Республіки Крим, голів арбітражних судів областей, міст Києва і Севастополя, їх заступників, суддів цих арбітражних судів, суддів та";  
71. пункт 3 доповнити словами "формує склад судових колегій Вищого арбітражного суду і розподіляє між ними судові справи; виконує функції судді та інші повноваження, передбачені Арбітражним процесуальним кодексом України;"   -17- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
У пункті 3 статті 13 слова "виконує функції судді та інші повноваження, передбачені Арбітражним процесуальним кодексом України;" виключити і зробити їх окремим пунктом цієї статті, причому поставити його першим.  
Враховано   пункт 3 доповнити словами "формує склад колегій суддів Вищого господарського суду і розподіляє між ними судові справи";  
72. у пункті 5:      у пункті 5:  
73. в абзаці першому слова "у Верховну Раду України" замінити словами "у встановленому законодавством порядку";      в абзаці першому слова "у Верховну Раду України" замінити словами "у встановленому законодавством порядку";  
74. абзац другий після слів "заступників та суддів" доповнити словами "реґіональних апеляційних арбітражних судів, а також";   -18- Шишкін В.І. (в.о. № 133)
Абзац другий пункту 5 статті 13 викласти у такій редакції: "призначення та обрання суддів господарських судів";  
Враховано   абзац другий викласти у такій редакції: "призначення та обрання суддів господарських судів";  
75. абзац четвертий після слів "Вищого арбітражного суду" доповнити словами "регіональних апеляційних арбітражних судів, а також";   -19- Задорожній О.В. (в.о. № 217)
Абзац четвертий пункту 5 статті 13 виключити.  
Враховано   абзац четвертий виключити;  
76. останній абзац виключити;   -20- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
пункт 6 статті 13 викласти у такій редакції: "утворює президію Вищого господарського суду, скликає її засідання та головує на них";  
Враховано   останній абзац виключити; пункт 6 викласти у такій редакції: "утворює президію Вищого господарського суду, скликає її засідання та головує на них";  
77. пункт 7 викласти у такій редакції: "забезпечує діяльність кваліфікаційної комісії суддів арбітражних судів;"      пункт 7 викласти у такій редакції: "забезпечує діяльність кваліфікаційної комісії суддів господарських судів;"  
78. пункти 8 і 9 виключити.   -21- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Доповнити статтю 13 новим пунктом такого змісту: "вносить пропозиції Верховному Суду України про звернення до Конституційного Суду України щодо розгляду питань про відповідність Конституції України (конституційність) законів та постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради Автономної Республіки Крим"; доповнити статтю новим пунктом, який зробити першим, у такій редакції: "виконує функції судді та інші повноваження, передбачені Господарським процесуальним кодексом України"; змінити відповідно нумерацію інших пунктів статті.  
Враховано   пункти 8 і 9 виключити. доповнити статтю новим пунктом такого змісту: "вносить пропозиції Верховному Суду України про звернення до Конституційного Суду України щодо розгляду питань про відповідність Конституції України (конституційність) законів та постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради Автономної Республіки Крим"; доповнити статтю новим пунктом, який зробити першим, у такій редакції: "виконує функції судді та інші повноваження, передбачені Господарським процесуальним кодексом України";  
79. У зв'язку з цим пункт 10 вважати пунктом 8.      змінити відповідно нумерацію інших пунктів статті.  
80. 13. У статті 14:      15. У статті 14:  
81. пункт 1 викласти у такій редакції: "здійснює функції судді та інші повноваження, передбачені Арбітражним процесуальним кодексом України;"      пункт 1 викласти у такій редакції: "здійснює функції судді та інші повноваження, передбачені Господарським процесуальним кодексом України;"  
82. пункт 2 викласти у такій редакції: "здійснює повноваження Голови Вищого арбітражного суду за його дорученням або у разі його відсутності;"      пункт 2 викласти у такій редакції: "здійснює повноваження Голови Вищого господарського суду за його дорученням або у разі його відсутності;"  
83. 14. Частину другу статті 15 після слів "суддів Вищого арбітражного суду України" доповнити словами "голів реґіональних апеляційних арбітражних судів,".   -22- Шишкін В.І. (в.о. № 133)
Статті 15 та 16 Закону виключити.  
Враховано   16. Статті 15 і 16 Закону виключити.  
84. 15. У статті 16:       
85. пункт 2 після слів "міст Києва і Севастополя" доповнити словами "та реґіональних апеляційних арбітражних судів";       
86. пункт 5 викласти у такій редакції: "вносить пропозиції про звернення до Конституційного Суду України щодо розгляду питань про відповідність Конституції України (конституційність):   -23- Сіренко В.Ф. (реєстр. картка № 233)
П.5 ст.16 виключити.  
Враховано    
    -24- Пухкал О.Г. (в.о. № 209)
П.5 ст.16 потребує уточнення стосовно повноважень пленуму Вищого арбітражного суду України звертатись до Конституційного Суду України, оскільки не зрозуміло, як це положення узгоджується з тим, що найвищим органом судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України.  
Враховано    
87. законів та інших правових актів Верховної Ради України;       
88. актів Президента України;       
89. актів Кабінету Міністрів України;       
90. правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим";       
91. пункт 6 викласти у такій редакції: "приймає реґламенти внутрішньої діяльності арбітражних судів".   -25- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Доповнити проект Закону новим пунктом такого змісту: "Статтю 17 викласти у такій редакції: Стаття 17. Президія Вищого господарського суду України Президія Вищого господарського суду України утворюється у складі Голови Вищого господарського суду (головуючий) та заступників Голови за посадою і кількох суддів. Кількість членів і склад президії Вищого господарського суду затверджуються зборами суддів Вищого господарського суду за поданням Голови Вищого господарського суду. Засідання президії Вищого господарського суду є правочинними при наявності не менш як двох третин членів президії. Рішення президії Вищого господарського суду приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів президії і реалізуються рішеннями Голови Вищого господарського суду в межах його повноважень.  
Враховано   17. Статтю 17 викласти у такій редакції: Стаття 17. Президія Вищого господарського суду України Президія Вищого господарського суду України утворюється у складі Голови Вищого господарського суду (головуючий) та заступників Голови за посадою і кількох суддів. Кількість членів і склад президії Вищого господарського суду затверджуються зборами суддів Вищого господарського суду за поданням Голови Вищого господарського суду. Засідання президії Вищого господарського суду є правочинними при наявності не менш як двох третин членів президії. Рішення президії Вищого господарського суду приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів президії і реалізуються рішеннями Голови Вищого господарського суду в межах його повноважень.  
92. 16. У статті 18:      18. Статтю 18 викласти у новій редакції:  
93. пункт 2 після слів " міст Києва і Севастополя" доповнити словами "та реґіональних апеляційних арбітражних судів,";   -26- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Статтю 18 викласти у новій редакції: Стаття 18. Повноваження президії Вищого господарського суду України Президія Вищого господарського суду України: 1) розглядає питання організації та діяльності, підбору кадрів господарських судів України; 2)розглядає матеріали узагальнення практики та аналізу статистики; 3)розглядає інші питання, які вносяться Головою чи членом президії Вищого господарського суду.  
Враховано   Стаття 18. Повноваження президії Вищого господарського суду України Президія Вищого господарського суду України: 1) розглядає питання організації та діяльності, підбору кадрів господарських судів України;  
94. пункт 3 виключити.   -27- Сіренко В.Ф. (реєстр. картка № 233)
У п.3 ст.18 слова "у період між засіданнями Пленуму Вищого арбітражного суду України дає роз'яснення щодо практики застосування законодавства України, яке регулює відносини в господарській сфері та порядок розгляду господарських спорів з наступним затвердженням на пленумі" виключити.  
Враховано    
95. У зв'язку з цим пункти 4, 5, 6 вважати відповідно пунктами 3, 4, 5.      2) розглядає матеріали узагальнення практики та аналізу статистики; 3) розглядає інші питання, які вносяться Головою чи членом президії Вищого господарського суду.  
96. 17. Статтю 19 викласти у такій редакції:      19. Статтю 19 викласти у такій редакції:  
97. "Стаття 19. Колегії суддів Вищого арбітражного суду України      "Стаття 19. Колегії суддів Вищого господарського суду України  
98. Для розгляду справ у Вищому арбітражному суді утворюються колегії суддів з числа суддів Вищого арбітражного суду України.      Для розгляду справ у Вищому господарському суді утворюються колегії суддів з числа суддів Вищого господарського суду України.  
99. Колегія суддів складається з трьох або п'яти суддів залежно від категорії і складності справи.      Колегія суддів складається з трьох або п'яти суддів залежно від категорії і складності справи.  
100. Колегії суддів формуються Головою Вищого арбітражного суду України."      Колегії суддів формуються Головою Вищого господарського суду України."  
101. 18. Частину третю статті 21 після слів "його заступники" доповнити словами "голови реґіональних апеляційних арбітражних судів та їх заступники,".   -28- Сіренко В.Ф. (реєстр. картка № 233)
Ч.3 ст.21 доповнити словами "і призначаються на адміністративні посади на строк 5 років та звільняються з зазначених посад Радою суддів України шляхом таємного голосування за рекомендацією ради суддів арбітражних судів в порядку, визначеному законом".  
Відхилено   20. У статті 21: частину третю після слів "його заступники" доповнити словами "голови апеляційних господарських судів та їх заступники,"; у частині четвертій слова "в пленум чи президію" замінити словом "Голові".  
    -29- Сіренко В.Ф. (реєстр. картка № 233)
У ч.4 ст.21 слова "чи президії" виключити.  
Враховано    
    -30- Сіренко В.Ф. (реєстр. картка № 233)
Ч.5 ст.21 виключити  
Відхилено    
    -31- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
у частині четвертій статті 21 слова "в пленум чи президію" замінити словом "Голові".  
Враховано    
102. 19. Друге речення статті 22 після слів "Право на заняття посади судді" доповнити словами " регіонального апеляційного арбітражного суду, а також" далі за текстом.   -32- Сіренко В.Ф. (реєстр. картка № 233)
Ст.32 виключити.  
Відхилено   21. Друге речення статті 22 після слів "Право на заняття посади судді" доповнити словами " апеляційного господарського суду, а також", далі за текстом.  
103. 20. Частину другу статті 32 після слів "Вищий арбітражний суд України" доповнити словами "регіональні апеляційні арбітражні суди, а також".      22. Частину другу статті 32 після слів "Вищий арбітражний суд України" доповнити словами " апеляційні господарські суди, а також".  
104. 21. У статті 34:      23. У статті 34:  
105. частину першу після слів "Вищого арбітражного суду України" доповнити слова "реґіональних апеляційних арбітражних судів, а також", слова "Верховною Радою України" замінити словами "Президентом України";   -33- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
У змінах до частини першої статті 34 слово "Президентом" замінити словами "Кабінетом Міністрів".  
Відхилено   частину першу після слів "Вищого арбітражного суду України" доповнити слова " апеляційних господарських судів, а також", слова "Верховною Радою України" замінити словами "Президентом України";  
    -34- Сіренко В.Ф. (реєстр. картка № 233)
У ч.2 та 4 ст.34 слова "Головою" та "головами" замінити словами "Президією" та "президіями".  
Відхилено    
106. друге речення частини третьої після слова "посади" доповнити словами "помічників суддів";      друге речення частини третьої після слова "посади " доповнити словами "помічників суддів";  
107. перше речення частини четвертої після слова "розпис" доповнити словами "реґіональних апеляційних арбітражних судів, а також";      перше речення частини четвертої після слова "розпис" доповнити словами " апеляційних господарських судів, а також";  
108. друге речення частини четвертої після слів "В апараті" доповнити словами: "реґіональних апеляційних арбітражних судів", а після слова "посади" доповнити словами "помічників суддів".      друге речення частини четвертої після слів "В апараті" доповнити словами: " апеляційних господарських судів", а після слова "посади" доповнити словами "помічників суддів".  
109. 22. У статті 35:      24. У статті 35:  
110. частину третю після слів "Вищого арбітражного суду" доповнити словами "регіональних апеляційних арбітражних судів, а також";      частину третю після слів "Вищого арбітражного суду" доповнити словами " апеляційних господарських судів, а також";  
111. у частині четвертій слова "Секретаріатом Кабінету Міністрів України" замінити словами: "Кабінетом Міністрів України";   -35- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
У частині четвертій статті 35 після слів "Вищого арбітражного суду" додати слова "апеляційних господарських судів" і, відповідно, виключити їх доповнення у частині шостій;  
Враховано   у частині четвертій після слів "Вищого арбітражного суду" додати слова "апеляційних господарських судів", а слова "Секретаріатом Кабінету Міністрів України" замінити словами: "Кабінетом Міністрів України";  
    -36- Сіренко В.Ф. (реєстр. картка № 233)
Частини 4,5,6 ст.35 виключити  
Відхилено    
112. у частині п'ятій слова : "Управління справами Ради Міністрів Автономної Республіки Крим" замінити словами "Радою Міністрів Автономної Республіки Крим";      у частині п`ятій слова "Управління справами Ради Міністрів Автономної Республіки Крим" замінити словами "Радою Міністрів Автономної Республіки Крим";  
113. у частині шостій після слів "забезпечення та обслуговування" додати слова "реґіональних апеляційних арбітражних судів, а також", а слова "виконавчими комітетами обласних і Київської міської Рад народних депутатів" замінити словами "державними адміністраціями областей, міст Києва та Севастополя".      у частині шостій слова "виконавчими комітетами обласних і Київської міської Рад народних депутатів" замінити словами "державними адміністраціями областей, міст Києва та Севастополя".  
114. 23. Статтю 37 після слів "Вищий арбітражний суд України" доповнити словами "реґіональні апеляційні арбітражні суди, а також".      25. Статтю 37 після слів "Вищий арбітражний суд України" доповнити словами " апеляційні господарські суди, а також".  
115. Прикінцеві положення   -37- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Назвати "Прикінцеві та перехідні положення" і вилучити скрізь дату "29 червня 2001 року".  
Враховано   Прикінцеві та перехідні положення  
116. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, за винятком положень щодо порядку розгляду і оскарження судових рішень, які набирають чинності з 29 червня 2001 року.      1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування,  
117. 2. Арбітражні суди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя з 29 червня 2001 року набувають статусу місцевих арбітражних судів і продовжують здійснювати судочинство зі справ, віднесених до їх підсудності Арбітражним процесуальним кодексом України.      2. Арбітражні суди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя набувають статусу місцевих господарських судів і продовжують здійснювати судочинство зі справ, віднесених до їх підсудності Господарським процесуальним кодексом України.  
118. 3. Судді арбітражних судів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя з 29 червня 2000 року здійснюють повноваження суддів місцевого арбітражного суду до закінчення строку, на який вони обрані чи призначені.      3. Судді арбітражних судів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя здійснюють повноваження суддів місцевого господарського суду до закінчення строку, на який вони обрані чи призначені.  
119. За суддями цих судів зберігається існуючі до набрання чинності цим законом умови матеріального та соціально-побутового забезпечення.      За суддями цих судів зберігається існуючі до набрання чинності цим Законом умови матеріального та соціально-побутового забезпечення.  
120. 4. Голови та заступники голів Арбітражного суду Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя з 29 червня 2001 року здійснюють повноваження голів та заступників голів місцевих арбітражних судів.      4. Голови та заступники голів Арбітражного суду Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя здійснюють повноваження голів та заступників голів місцевих господарських судів.  
121. 5. Регіональні апеляційні арбітражні суди, утворені Президентом України відповідно до статті 9-1 цього Закону, з 29 червня 2001 року здійснюють повноваження судів першої і апеляційної інстанції.   -38- Задорожній О.В. (в.о. № 217)
Доповнити пункт 5 перехідних положень частиною такого змісту: "Голові Вищого господарського суду призначити тимчасово виконуючих обов'язки голів новоутворених апеляційних господарських судів на період формування їх складу, але не довше ніж на один рік з дня набуття чинності цим Законом."  
Враховано   5. Апеляційні господарські суди, утворені Президентом України відповідно до статті 91 цього Закону, здійснюють повноваження судів апеляційної інстанції. Голові Вищого господарського суду призначити тимчасово виконуючих обов'язки голів новоутворених апеляційних господарських судів на період формування їх складу, але не довше ніж на один рік з дня набуття чинності цим Законом.  
122. 6. Голови, їх заступники та судді регіональних апеляційних арбітражних судів призначаються Президентом України за поданням Голови Вищого арбітражного суду України шляхом переведення на відповідну посаду голів, їх заступників, суддів арбітражних судів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, а також суддів Вищого арбітражного суду України і здійснюють повноваження суддів регіональних апеляційних арбітражних судів до закінчення строку, на який вони були обрані чи призначені.   -39- Сіренко В.Ф. (реєстр. картка № 233)
П.6 Прикінцевих положень викласти в такій редакції: "6. Голови арбітражних судів і їх заступники , обрані (призначені) на зазначені адміністративні посади до 28 червня 1996 року зберігають ці повноваження до закінчення десятирічного терміну, а обрані (призначені) після 28 червня 1996 року - до закінчення п'ятирічного терміну з дня їх обрання (призначення) на ці адміністративні посади.  
Відхилено   6. За суддями Вищого арбітражного суду України, переведеними на посади суддів апеляційного господарського суду, зберігаються умови матеріального та соціально-побутового забезпечення судді Вищого арбітражного суду України.  
123. За суддями Вищого арбітражного суду України, призначеними на посаду голови, його заступника чи судді регіонального апеляційного арбітражного суду, зберігаються умови матеріального та соціально-побутового забезпечення судді Вищого арбітражного суду України.   -40- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
У пункті 6 перехідних положень виключити перший абзац, а другий викласти у такій редакції: 6. За суддями Вищого арбітражного суду України, переведеними на посади суддів апеляційного господарського суду, зберігаються умови матеріального та соціально-побутового забезпечення судді Вищого арбітражного суду України.  
Враховано    
124. 7. Вищий арбітражний суд України з 29 червня 2001 року набуває статусу вищого спеціалізованого суду і касаційної інстанції та здійснює інші повноваження, надані йому цим Законом та іншими законами України.   -41- Сіренко В.Ф. (реєстр. картка № 233)
П.7 доповнити реченням такого змісту: "До утворення і введення в дію реґіональних апеляційних арбітражних судів справи, що підсудні їм по першій інстанції за процесуальним законом, розглядаються по першій інстанції Вищим арбітражним судом України і підлягають касаційному оскарженню без обмежень до Верховного Суду України."  
Відхилено   7. Вищий арбітражний суд України набуває статусу Вищого господарського суду України як вищого спеціалізованого суду і касаційної інстанції та здійснює інші повноваження, надані йому цим Законом та іншими законами України.  
125. 8. Судді Вищого арбітражного суду України з 29 червня 2001 року здійснюють повноваження судді Вищого арбітражного суду як касаційної інстанції до закінчення строку, на який вони обрані чи призначені.      8. Судді Вищого арбітражного суду України здійснюють повноваження судді Вищого господарського суду як касаційної інстанції до закінчення строку, на який вони обрані чи призначені.  
126. За суддями Вищого арбітражного суду України зберігаються існуючі до набрання чинності цим законом умови матеріального та соціально-побутового забезпечення.      За суддями Вищого арбітражного суду України зберігаються існуючі до набрання чинності цим законом умови матеріального та соціально-побутового забезпечення.  
127. 9. Голова Вищого арбітражного суду України, його заступники здійснюють передбачені цим Законом повноваження до закінчення строку, на який вони обрані на зазначені посади.   -42- Шишкін В.І. (в.о. № 133)
Пункт 9 перехідних положень доповнити словами "але не довше ніж п'ять років".  
Враховано   9. Голова Вищого арбітражного суду України, його заступники здійснюють передбачені цим Законом повноваження Голови Вищого господарського суду України, його заступників до закінчення строку, на який вони обрані на зазначені посади, але не довше ніж п'ять років.  
128. 10. Президія Вищого арбітражного суду України з 29 червня 2001 року здійснює встановлені законом свої повноваження у складі, затвердженому до набрання чинності цим Законом.      10. Президія Вищого арбітражного суду України здійснює встановлені законом повноваження президії Вищого господарського суду України у складі, затвердженому до набрання чинності цим Законом.  
129. 11. Пленум Вищого арбітражного суду України з 28 червня 2001 року здійснює свої повноваження у складі визначеному законом.   -43- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Пункт 11 перехідних положень виключити.  
Враховано    
130. 12. Кабінет Міністрів України забезпечує у встановленому порядку фінансування та належні умови для здійснення правосуддя реґіональними апеляційними арбітражними судами.      11. Кабінет Міністрів України забезпечує у встановленому порядку фінансування та належні умови для здійснення правосуддя апеляційними господарськими судами.