Кількість абзаців - 7 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про запобігання захворюванню насиндром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. Закон України      Закон України  
2. Про внесення змін до Закону України "Про запобігання захворювання на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення"      Про внесення змін до Закону України "Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення"  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. Внести до Закону України "Про запобігання захворювання на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 35, ст. 235) такі зміни:      Внести до Закону України "Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 35, ст. 235) такі зміни:  
5. 1. У статті 10 частину третю викласти у такій редакції: "У невідкладних випадках, коли існує реальна загроза життю людини та єдиним засобом врятування хворого є термінове переливання крові, а належним чином перевіреної донорської крові немає, за згодою хворого або його законного представника допускається переливання крові за умови проведення її діагностичного дослідження з використанням швидких тестів. Рішення про переливання крові, перевіреної швидким тестом, приймається консіліумом лікарів. Вищезазначений факт переливання цієї крові та згода хворого чи його представника на проведення такого медичного втручання обов'язково письмово посвідчуються в медичній документації хворого, а зразок перелитої крові має бути терміново надісланий для відповідного лабораторного дослідження".   -1- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
1. Статтю 10 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту: "З метою запобігання поширенню ВІЛ-інфекції через донорську кров її переливання застосовується лише у випадках, коли таке медичне втручання є єдиним засобом для врятування життя людини. " У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою та викласти її у такій редакції: "У разі, коли існує реальна загроза життю людини та єдиним засобом врятування хворого є термінове переливання крові, а належним чином перевіреної донорської крові немає, за згодою хворого або його законного представника допускається переливання крові, перевіреної на ВІЛ-інфекцію з використанням швидких тестів. Якщо усвідомлену згоду хворого або згоду його законного представника отримати неможливо, рішення про переливання такої крові приймається консиліумом лікарів, а при неможливості скликання консиліуму - лікарем, який подає медичну допомогу. Факт переливання крові, перевіреної на ВІЛ-інфекцію з використанням швидких тестів, та згода хворого або його законного представника на проведення такого медичного втручання обов'язково письмово посвідчується в медичній документації хворого, а зразок цієї крові терміново надсилається для відповідного лабораторного дослідження."  
Враховано   1. Статтю 10 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту: "З метою запобігання поширенню ВІЛ-інфекції через донорську кров її переливання застосовується лише у випадках, коли таке медичне втручання є єдиним засобом для врятування життя людини. " У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою та викласти її у такій редакції: "У разі, коли існує реальна загроза життю людини та єдиним засобом врятування хворого є термінове переливання крові, а належним чином перевіреної донорської крові немає, за згодою хворого або його законного представника допускається переливання крові, перевіреної на ВІЛ-інфекцію з використанням швидких тестів. Якщо усвідомлену згоду хворого або згоду його законного представника отримати неможливо, рішення про переливання такої крові приймається консиліумом лікарів, а при неможливості скликання консиліуму - лікарем, який подає медичну допомогу. Факт переливання крові, перевіреної на ВІЛ-інфекцію з використанням швидких тестів, та згода хворого або його законного представника на проведення такого медичного втручання обов'язково письмово посвідчується в медичній документації хворого, а зразок цієї крові терміново надсилається для відповідного лабораторного дослідження."  
    -2- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
У частині третій статті 10 замість слів "а належним чином перевіреної донорської крові немає" записати "і в разі відсутності належним чином перевіреної донорської крові". Слова "рішення про переливання крові, перевіреної швидким тестом" замінити на слова "рішення про це"  
Враховано редакційно    
    -3- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
В абзаці третьому статті 10 друге речення подати в такій редакції: "Рішення про переливання крові, перевіреної швидким тестом приймається консиліумом лікарів, а при неможливості скликання лікарів за період, який загрожує летальним кінцем, - лікарем, який надає допомогу".  
Враховано редакційно    
6. 2. Частину другу статті 20 визнати такою, що втратила чинність.   -4- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
2. Частину другу статті 20 виключити.  
Враховано   2. Частину другу статті 20 виключити.