Кількість абзаців - 10 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ про внесення змін і доповнень до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"      Проект ЗАКОН УКРАЇНИ про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. І. Внести до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., М 38, ст. 315; 2001 р., М 7, ст. 34) такі зміни і доповнення:      І. Внести до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., М 38, ст. 315; 2001 р., М 7, ст. 34) такі зміни :  
3. 1. У пункті 15 статті 3 слова "за його вимогою чек" замінити словами "за його вимогою товарний чек".   -1- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 1 законопроекту вилучити.  
Враховано   1.Пункт 5 статті 3 доповнити словами " крім випадків , коли ведеться облік через електронні системи прийняття ставок , що контролюються у режимі реального часу Державним казначейством України ". 2.В статті 9 : пункти 1,5,6,7 викласти в такій редакції : 1) при здійсненні торгівлі продукцією власного виробництва та наданні послуг підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, крім підприємств торгівлі та громадського харчування , у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і організацій з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку;  
    -2- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
У пункт 5 статті 3 після слів " їх ведення "доповнити словами " крім випадків , коли ведеться облік через електронні системи , які контролюються у режимі реального часу Державним казначейством України ".  
Враховано    
    -3- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 1 статті 9 Закону викласти в такій редакції : 1) при здійсненні торгівлі продукцією власного виробництва та послуг підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, крім підприємств торгівлі та громадського харчування , у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і організацій з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку;  
Враховано    
4. 2. Доповнити статтю 9 новим пунктом 10 такого змісту:   -4- Кульчинський М.Г.
Пункти 5 статті 9 Закону "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг" від 1.06.2000 р. викласти в такій редакції: 5) при продажу товарів (крім лікеро-горілчаних та тютюнових виробів, паливно-мастильних матеріалів) (наданні послуг) суб'єктами підприємницької діяльності - фізичними особами, оподаткування доходів яких від такої діяльності здійснюється за фіксованим розміром податку шляхом придбання патенту відповідно до законодавства з питань оподаткування прибутковим податком з громадян; Згідно з Декретом КМУ "Про прибутко-вий податок з громадян" платники фіксованого податку не мають право здійснювати торгівлю лікеро-горілчаними та тютюновими виробами. Разом з тим вони можуть здійснювати продаж інших підакцизних товарів  
Враховано частково   5) при продажу товарів (наданні послуг) суб'єктами підприємницької діяльності - фізичними особами, оподаткування доходів яких від такої діяльності здійснюється за фіксованим розміром податку шляхом придбання патенту відповідно до законодавства з питань оподаткування прибутковим податком з громадян, якщо такі суб'єкти не здійснюють продаж підакцизних товарів (крім пива на розлив); 6) при продажу товарів (наданні послуг) суб'єктами підприємницької діяльності - фізичними особами, оподаткування доходів яких здійснюється відповідно до законодавства з питань оподаткування суб'єктів малого підприємництва (в тому числі шляхом отримання свідоцтва про сплату єдиного податку), якщо такі суб'єкти не здійснюють продаж підакцизних товарів (крім пива на розлив), за умови ведення такими особами книг обліку доходів і витрат у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за поданням державного органу, уповноваженого провадити державну регуляторну політику; 7) при продажу товарів (наданні послуг) суб'єктами підприємницької діяльності, які придбали спеціальний торговий патент відповідно до законодавства з питань патентування деяких видів підприємницької діяльності, якщо згадані суб'єкти не здійснюють продаж підакцизних товарів (крім пива на розлив);" доповнити статтю 9 пунктами 10, 11 такого змісту: "10 ) при продажу у кіосках, з лотків та розносок газет, журналів та інших видань, листівок, конвертів, знаків поштової оплати, а також при продажу жетонів та проїзних квитків у касах метрополітену". "11) при продажу води, молока, квасу, олії та живої риби з автоцистерн, цистерн, бочок та бідонів; страв та безалкогольних напоїв у їдальнях і буфетах загальноосвітніх навчальних закладах і професійно-технічних навчальних закладах під час навчального процесу" .  
    -5- Кульчинський М.Г.
Пункти 6 статті 9 викласти в такій редакції: 6) при продажу товарів (крім лікеро-горілчаних та тютюнових виробів, паливно-мастильних матеріалів) (наданні послуг) суб'єктами підприємницької діяльності - фізичними особами, оподаткування доходів яких здійснюється згідно із законодавством з питань оподаткування суб'єктів малого підприємництва (в тому числі шляхом отримання свідоцтва про сплату єдиного податку), з умови ведення такими особами книг обліку доходів і витрат у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за поданням державного органу, уповноваженого провадити державну регуляторну політику"; Згідно з Указом "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності субєктів малого підприємництва" платники єдиного податку не мають право здійснювати торгівлю лікеро-горілчаними та тю-тюновими виробами, паливно-мастиль-ними матеріалами. Разом з тим вони можуть здійснювати продаж інших під- акцизних товарів  
Враховано частково    
    -6- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Внести редакційні уточнення до пункту 7 статті 9 Закону "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг" від 1.06.2000р. виклавши її в такій редакції: 7) при продажу товарів (наданні послуг) суб'єктами підприємницької діяльності, які придбали спеціальний торговий патент відповідно до законодавства з питань патентування деяких видів підприємницької діяльності, якщо згадані суб'єкти не здійснюють продаж підакцизних товарів(крім пива на розлив);  
Враховано    
    -7- Правденко С.М. (реєстр. картка № 417)
До статті 9 Закону внести пункт 10 у наступній редакції: "При продажу у кіосках, з лотків та в рознос газет, журналів та інших видань, листівок, конвертів, знаків оплати поштових послуг, якщо питома вага такої продукції становить понад 50 відсотків загального товарообігу за відсутності продажу алкогольних напоїв та підакцизних непродовольчих товарів, а також при продажу жетонів та проїзних квитків у касах метрополітену"."  
Відхилено    
    -8- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
доповнити статтю 9 новим пунктом 10 такого змісту: "10 ) При продажу у кіосках, з лотків та в рознос газет, журналів та інших видань, листівок, конвертів, знаків оплати поштових послуг, а також при продажу жетонів та проїзних квитків у касах метрополітену  
Враховано    
    -9- Осташ І.І. (в.о. № 126)
До пункту 2 законопроекту: статтю 9 Закону доповнити п. 11 такого змісту: "11 при оплаті студентами за навчання, що підтверджується дипломом державного зразка, у ліцензованих вищих закладах освіти першого-четвертого рівнів акредитації; 1 в пункті 1 статті 9  
Відхилено    
    -10- Алексєєв В.Г. (в.о. № 172)
До пункту 2 законопроекту: статтю 9 Закону доповнити п.п. 11 та 12 такого змісту: "11) на пересувних цистернах, що здійснюють продаж в розлив питної чи мінеральної води, прохолоджувальних напоїв, молока". "12) в буфетах навчальних закладів, спортивно-видавничих установ при продажу ними в розлив питної чи мінеральної води, прохолоджувальних напоїв, молочних продуктів".  
Враховано редакційно    
5. 3. Статтю 20 викласти в такій редакції:      3. Статтю 20 викласти в такій редакції:  
6. "Стаття 20. До суб'єктів підприємницької діяльності, що здійснюють реалізацію товарів, які не обліковані у встановленому порядку, застосовується фінансова санкція у розмірі подвійної вартості необлікованих товарів за цінами реалізації, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."      "Стаття 20. До суб'єктів підприємницької діяльності, що здійснюють реалізацію товарів, які не обліковані у встановленому порядку, застосовується фінансова санкція у розмірі подвійної вартості необлікованих товарів за цінами реалізації, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."  
7. 4. Статтю 21 викласти в такій редакції:      4. Статтю 21 викласти в такій редакції:  
8. "Стаття 21. До суб'єктів підприємницької діяльності, що не ведуть або ведуть з порушенням встановленого порядку облік товарів за місцем реалізації та зберігання, застосовується фінансова санкція у розмірі подвійної вартості необлікованих товарів за цінами реалізації, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."      "Стаття 21. До суб'єктів підприємницької діяльності, що не ведуть або ведуть з порушенням встановленого порядку облік товарів за місцем реалізації та зберігання, застосовується фінансова санкція у розмірі подвійної вартості необлікованих товарів за цінами реалізації, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."  
9. ІІ. Цей Закон набуває чинності з дня опублікування.      ІІ. Цей Закон набуває чинності з дня опублікування.