Кількість абзаців - 5 Таблиця поправок


Про незмінність статусу Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України до затвердження Концепції розвитку телеінформаційного простору України" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про незмінність статусу Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України до затвердження Концепції розвитку телеінформаційного простору України"      ЗАКОН УКРАЇНИ "Про незмінність статусу Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України до затвердження Концепції розвитку телеінформаційного простору України"  
1. зважаючи на формування системи Суспільного телебачення і радіомовлення України та подальше здійснення Концепції роздержавлення засобів масової інформації в Україні   -1- Алексєєв В.Г. (в.о. № 172)
Частину 4 Преамбули викласти у такій редакції: "...зважаючи на формування системи суспільного телебачення і радіомовлення України та наступне здійснення Концепції роздержавлення засобів масової інформації в Україні" ... і далі за текстом.  
Враховано   зважаючи на формування системи Суспільного телебачення і радіомовлення України та натупне здійснення Концепції роздержавлення засобів масової інформації в Україні  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
3. 1. До затвердження Верховною Радою України та Президентом України Концепції розвитку телерадіоінформаційного простору України не змінювати статус і не проводити реорганізацію структур Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України, обласних державних телерадіокомпаній та державних телерадіокомпаній міст Києва і Севастополя.   -2- Алексєєв В.Г. (в.о. № 172)
В пункті 1 після слів "не змінювати" записати "визначений чинним законодавством України статус"... і далі за текстом.  
Враховано   1. До затвердження Верховною Радою України та Президентом України Концепції розвитку телерадіоінформаційного простору України не змінювати визначений чинним законодавством України статус і не проводити реорганізацію структур Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України.  
    -3- Шевченко В.Ф. (реєстр. картка № 329)
Вилучити слова: "обласних державних телерадіокомпаній та державних телерадіокомпаній міст Києва і Севастополя", оскільки вони за своїм статусом є самостійними телерадіоорганізаціями (окремим юридичними особами), не пов'язаними з національною телекомпанією України та Національною радіокомпанією України.  
Враховано    
4. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.      2. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.