Кількість абзаців - 18 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про господарські товариства" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект (03.07.2001) Вноситься народними депутатами України Борщевським В.В., Молчановим Б.Я.       
1. ЗАКОН УКРАЇНИ про внесення змін до Закону України "Про господарські товариства"      ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до Закону України "Про господарські товариства"  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
3. І. Внести до Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991, N 49, ст. 682, 1998 р., N 18, ст. 89) такі зміни:   -1- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
У частині 2 статті 4 слова "одностайність або" виключити.  
Враховано   І. Внести до Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991, N 49, ст. 682, 1998 р., N 18, ст. 89) такі зміни: 1. У частині другій статті 4 слова "одностайність або" виключити.  
4. 1. Статтю 59 викласти у такій редакції:      2. Частину другу статті 59 викласти в такій редакції:  
5. "Стаття 59. Компетенція зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю   -2- Борщевський В.В. (реєстр. картка № 261)
Шаров І.Ф.
Другу частину ст.59 викласти в такій редакції: "З питань, зазначених у пунктах "а", "б" статті 41 цього Закону, а також при вирішенні питання про виключення учасника з товариства рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосує більше, ніж 50 відсотків голосів учасників товариства".  
Враховано   "З питань, зазначених у пунктах "а", "б" статті 41 цього Закону, а також при вирішенні питання про виключення учасника з товариства рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосує більше, ніж 50 відсотків голосів учасників товариства".  
6. До компетенції зборів товариства з обмеженою відповідальністю крім питань, зазначених у пунктах "а", "б", "г-ж", "и-ї" статті 41 цього Закону, належить:       
7. а) встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів;       
8. б) вирішення питання про придбання товариством частки учасника;       
9. в) виключення учасника з товариства.       
10. З питань, які належать до компетенції зборів товариства з обмеженою відповідальністю, рішення приймаються простою більшістю голосів учасників товариства, присутніх на зборах.   -3- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Останній абзац ст.59 викласти у такій редакції: "З питань, які належать до компетенції зборів товариства з обмеженою відповідальністю, рішення приймаються більшістю голосів від загальної чисельності учасників товариства". Інша редакція  
Відхилено    
11. 2. У статті 60:      3. У статті 60:  
12. в частині першій слова: "а з питань, які потребують одностайності, - всі учасники" виключити;      в частині першій слова: "а з питань, які потребують одностайності, - всі учасники" виключити;  
13. в частині четвертій останнє речення: "Рішення методом опитування вважається прийнятим при відсутності заперечень хоча б одного з учасників." виключити.   -4- Борщевський В.В. (реєстр. картка № 261)
Останнє речення частини четвертої статті 60 виключити.  
Враховано   останнє речення частини четвертої виключити.  
14. 3. Статтю 64 викласти у такій редакції "Стаття 64. Виключення з товариства з обмеженою відповідальністю   -5- Борщевський В.В. (реєстр. картка № 261)
Шаров І.Ф.
У пункті третьому (зміни до ст.64 Закону України "Про господарські товариства") слова "одностайно прийнятого рішення зборів" замінити словами "рішення, за яке проголосувало більше, ніж 50 відсотків голосів учасників товариства".  
Враховано   4. У частині першій статті 64 слова "одностайно прийнятого рішення зборів" замінити словами "рішення, за яке проголосувало більше, ніж 50 відсотків голосів учасників товариства".  
15. Учасника товариства з обмеженою відповідальністю, який систематично не виконує або неналежним чином виконує обов'язки, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей товариства, може бути виключено з товариства на основі рішення, прийнятого більшістю голосів учасників товариства, присутніх на зборах. При цьому цей учасник (його представник) у голосуванні участі не бере.   -6- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
У першому абзаці ст.64 слова "більшістю голосів учасників товариства, присутніх на зборах" замінити словами "більшістю голосів від загальної чисельності учасників товариства". У цьому ж абзаці останнє речення виключити з тексту. Інша редакція  
Відхилено    
16. Виключення учасника з товариства призводить до наслідків, передбачених статтями 54 і 55 цього Закону."   -7- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
У ст.64 після слів "на основі рішення" викласти у такій редакції: "прийнятого більшістю 3/4 голосів учасників товариства, присутніх на зборах", далі за текстом. Інша редакція  
Відхилено    
17. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   -8- Борщевський В.В. (реєстр. картка № 261)
Розділ ІІ викласти в такій редакції: "З часу прийняття цього Закону господарським товариствам протягом шести місяців необхідно внести там, де це необхідно, відповідні зміни до своїх установчих документів, виклавши їх в іншій редакції. Заміна згаданих у частині першій цієї статті установчих документів господарчих товариств провадиться відповідними державними установами безкоштовно". Розділ ІІ проекту вважати ІІІ.  
Враховано редакційно   ІІ. Прикінцеві положення Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Господарським товариствам у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести установчі документи у відповідність із цим Законом. За внесення змін до установчих документів у зв'язку з прийняттям цього Закону господарськими товариствами плата не справляється.  
    -9- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
Розділ ІІ доповнити таким пунктом: "Господарським товариствам у шестимісячний строк з дня набрання чинності цього Закону привести установчі документи у відповідність із цим Законом."  
Враховано