Кількість абзаців - 48 Таблиця поправок


Про розвідувальні органи України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
1. Проект Закон України "Про розвідувальні органи України"      Проект Закон України "Про розвідувальні органи України"  
2. Цей Закон визначає правові основи організації і діяльності створюваних державою спеціальних органів, яким доручається здійснення розвідувальної діяльності з метою захисту національних інтересів України від зовнішніх загроз; контролю і нагляду за їх діяльністю; а також встановлює правовий статус співробітників цих органів, їх службові і соціальні гарантії.   -1- Чикал А.В. (в.о. № 191)
В преамбулі до Закону після слів "організації і діяльності" слова "створюваних державою" вилучити, після слів "зовнішніх загроз" доповнити слово "порядок", після слів "цих органів" слова "їх службові" вилучити.  
Враховано з уточненням редакції  Цей Закон визначає правові основи організації і діяльності спеціальних органів державної влади, які здійснюють розвідувальну діяльність з метою захисту національних інтересів України від зовнішніх загроз, порядок контролю і нагляду за їх діяльністю, а також встановлює правовий статус співробітників цих органів, їх соціальні гарантії.  
    -2- Король В.М. (в.о. № 202)
Преамбулу до закону після слів "від зовнішніх загроз" доповнити словами "встановлення контролю над організованою злочинністю, її локалізації, нейтралізації та ліквідації, усунення причин і умов існування організованої злочинності".  
Відхилено    
3. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ      Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
4. Стаття 1. Основні поняття В цьому Законі використовуються такі поняття:   -3- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині першій статті 1 слова "використовуються такі поняття" замінити словами "наведені нижче терміни використовуються в такому значенні".  
Враховано з уточненням редакції  Стаття 1. Основні терміни Наведені в цьому Законі терміни використовуються в такому значенні:  
5. Розвідувальна діяльність - системне застосування визначених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами спеціальних сил, засобів і методів, спрямоване на здобуття, збір та отримання інформації, необхідної для забезпечення національної безпеки і оборони України, а також сприяння реалізації державної політики у цих сферах.   -4- Манчуленко Г.М. (реєстр. картка № 330)
Частину другу статті 1 викласти в такій редакції: "розвідувальна діяльність-діяльність спеціальних органів державної влади, спрямована на захист національних інтересів України від зовнішніх загроз, сприяння формуванню і реалізації державної політики у сферах національної безпеки і оборони.  
Враховано   розвідувальна діяльність - діяльність спеціальних органів державної влади, спрямована на захист національних інтересів України від зовнішніх загроз, сприяння формуванню і реалізації державної політики у сферах національної безпеки і оборони;  
    -5- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В частині другій статті 1 вилучити слова "здобуття, збір та", а також "сприяння реалізації державної політики у цих сферах".  
Враховано частково    
6. Розвідувальна інформація - це добуті і опрацьовані відомості про реальні і потенційні можливості, дії, плани і наміри іноземних держав, організацій та осіб, а також про події і обставини, що зачіпляють чи можуть зачіпати національні інтереси України.   -6- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Частину другу статті 1 викласти в такій редакції: "Розвідувальна діяльність - системне застосування спеціальних сил, засобів і методів, визначених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами, спрямоване на отримання інформації, необхідної для забезпечення національної безпеки України."  
Враховано редакційно   розвідувальна інформація - добуті відомості про реальні та потенційні можливості, плани, наміри і дії іноземних держав, організацій та окремих осіб, що загрожують національним інтересам України, а також про події і обставини, що стосуються національної безпеки і оборони;  
    -7- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Частину другу статті 1 викласти в такій редакції: "Діяльність розвідувальних органів - планомірне, цілеспрямоване і узгоджене застосування спеціальних сил, засобів і методів, визначених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України, з метою отримання розвідувальної інформації".  
Враховано редакційно    
    -8- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Частину другу статті 1 після слова "отримання" доповнити словом "аналіз".  
Відхилено    
    -9- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Частину третю статті 1 викласти в такій редакції: "розвідувальна інформація - добуті відомості про реальні та потенційні можливості, плани, наміри і дії іноземних держав, організацій та окремих осіб, що загрожують національним інтересам України, а також про події і обставини, що стосуються національної безпеки і оборони.  
Враховано    
    -10- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Частину третю статті 1 викласти в такій редакції: "Розвідувальна інформація, необхідна для забезпечення національної безпеки України - інформація про можливі дії, плани і наміри іноземних держав, організацій та осіб, що реально або потенційно загрожують національним інтересам України".  
Відхилено    
    -11- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Частину третю статті 1 викласти в такій редакції: "Розвідувальна інформація, необхідна для забезпечення національної безпеки і оборони України - інформація про можливі дії, плани …" і далі зі текстом.  
Відхилено    
    -12- Марченко О.А. (в.о. № 201)
В частині третій статті 1 після слів "події і обставини" доповнити слова "за кордоном".  
Відхилено    
    -13- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В частині третій статті 1 слова "а також про події і обставини" вилучити.  
Відхилено    
7. Розвідувальні органи України - спеціальні державні органи, які здійснюють розвідувальну діяльність в інтересах оборони України та з метою захисту її національної безпеки від зовнішніх загроз.   -14- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Частину третю статті 1 викласти в такій редакції: розвідувальна інформація - інформація про можливості, дії, плани і наміри іноземних держав, а також будь-яких організацій та осіб в Україні та за її межами, яка має суттєве значення для формування і реалізації адекватної політики України в сфері захисту своїх національних інтересів".  
Відхилено   розвідувальні органи України - спеціальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, які здійснюють розвідувальну діяльність з метою захисту національних інтересів України від зовнішніх загроз.  
    -15- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Частину четверту статті 1 викласти в такій редакції: розвідувальні органи України - спеціальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, які здійснюють розвідувальну діяльність з метою захисту національних інтересів України від зовнішніх загроз.  
Враховано    
    -16- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Частину четверту статті 1 викласти в такій редакції: "Розвідувальні органи України - державні органи, які здійснюють розвідувальну діяльність з метою забезпечення національної безпеки України від зовнішніх загроз".  
Враховано редакційно    
    -17- Король В.М. (в.о. № 202)
Частину четверту статті 1 викласти в такій редакції: "Спеціальні державні органи, які здійснюють розвідувальну діяльність в інтересах оборони України, кримінального судочинства, з метою захисту національної безпеки держави та суспільства, від зовнішніх загроз та протиправних посягань з боку організованої злочинності".  
Відхилено    
    -18- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В частині четвертій статті 1 слова "державні органи" замінити словами "органи державної влади", слова "в інтересах оборони України та з метою захисту її національної безпеки" замінити словами "з метою забезпечення національної безпеки України".  
Враховано з уточненням редакції   
    -19- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Частину чотири статті 1 викласти в такій редакції: "Розвідувальні органи - державні органи, які здобувають, оцінюють, узагальнюють та подають у встановленому порядку до інших державних органів України розвідувальну інформацію".  
Відхилено    
    -20- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
В частині четвертій статті 1 після слова "органи" слова "із спеціальними повноваженнями" вилучити.  
Відхилено    
8. Стаття 2. Правова основа діяльності розвідувальних органів України Правову основу діяльності розвідувальних органів становлять Конституція України, цей та інші закони України, а також інші нормативно-правові акти.   -21- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Статтю 2 після слів "закони України" доповнити словами "та інші нормативно-правові акти".  
Враховано   Стаття 2. Правова основа діяльності розвідувальних органів України Правову основу діяльності розвідувальних органів становлять Конституція України, цей та інші закони України, а також прийняті відповідно до них інші нормативно-правові акти.  
    -22- Чикал А.В. (в.о. № 191)
В статті 2 після слів "а також" доповнити слова "прийняті відповідно до них".  
Враховано    
    -23- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Статтю 2 викласти в такій редакції: "Правову основу діяльності розвідувальних органів становлять Конституція України, міжнародні договори України цей та інші закони України ".  
Відхилено    
9. Стаття 3. Цілі розвідувальної діяльності Головними цілями розвідувальної діяльності є: забезпечення Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України розвідувальною інформацією, необхідною для прийняття рішень у політичній, оборонній, економічній, науково-технічній, екологічній, інформаційній та інших сферах, що стосуються національної безпеки і оборони України; сприяння реалізації державної політики України щодо захисту її суверенітету, територіальної цілісності, зміцнення обороноздатності, економічного і науково-технічного розвитку. Розвідувальна діяльність не може проводитись для досягнення антигуманних та інших цілей, не передбачених цим Законом.   -24- Доманський А.І. (реєстр. картка № 266)
Статтю 3 вилучити, абзац другий перенести до статті 5, а абзац третій до статті 4, виклавши його в такій редакції: "діяльність розвідувальних органів не може використовуватись для вирішення не передбачених цим Законом завдань".  
Враховано в уточненій редакції   
    -25- Король В.М. (в.о. № 202)
В абзаці другому частини першої статті 3 після слова "оборонній" доповнити слово "правоохоронній".  
Відхилено    
    -26- Павловський М.А. (в.о. № 188)
В абзаці третьому частини першої статті 3 після слів "територіальної цілісності" доповнити слова "економічних інтересів". в частині 2 статті 4  
Враховано редакційно    
    -27- Король В.М. (в.о. № 202)
В абзаці третьому частини першої статті 3 після слів "науково-технічного розвитку" доповнити слова "боротьбі з організованою злочинністю".  
Відхилено    
10. Стаття 4. Принципи діяльності розвідувальних органів України Діяльність розвідувальних органів України здійснюється на основі: законності; поваги і дотримання прав і свобод людини і громадянина; безперервності, поєднання в межах, визначених Законом, гласних та негласних методів і засобів; розмежування сфер діяльності розвідувальних органів, координації і взаємодії; незалежності і оперативності у поданні розвідувальної інформації; позапартійності; підконтрольності і підзвітності Президентові України та Верховній Раді України.   -28- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
В частині першій статті 4 слово "безперервності" викласти окремими абзацом.  
Враховано   Стаття 3. Принципи діяльності розвідувальних органів України Діяльність розвідувальних органів України здійснюється на основі: законності; поваги і дотримання прав та свобод людини і громадянина; безперервності, поєднання в межах, визначених законом, гласних та негласних методів і засобів; розмежування сфер діяльності розвідувальних органів, взаємодії і координації їх діяльності; незалежності і оперативності у поданні розвідувальної інформації; позапартійності; підконтрольності і підзвітності відповідним органам державної влади в межах, передбачених законом. Діяльність розвідувальних органів не може використовуватися для вирішення не передбачених цим Законом завдань.  
    -29- Манчуленко Г.М. (реєстр. картка № 330)
Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Акопян В.Г. (в.о. № 131)
В абзаці п`ятому частини першої статті 4 доповнити слова "координації їх діяльності".  
Враховано редакційно    
    -30- Шаров І.Ф.
Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
В абзаці сьомому частини першої статті 4 після слів "Верховній Раді України" доповнити слова "Кабінету Міністрів України".  
Відхилено    
    -31- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Абзац сьомий частини першої статті 4 доповнити словами "Генеральній Прокуратурі України".  
Враховано пропозицію до статті 3 н.д. Доманського А.І. (реєст.карт. №266)   
11. Стаття 5. Основні завдання розвідувальних органів України На розвідувальні органи України покладається: добування, аналітична обробка та надання визначеним Законом державним органам розвідувальної інформації, яка необхідна для прийняття рішень у життєво важливих для України сферах; забезпечення безпечного функціонування установ України за кордоном, безпеки співробітників цих установ та членів їх сімей в країні перебування, а також відряджених за кордон громадян України;   -32- Манчуленко Г.М. (реєстр. картка № 330)
Абзац другий частини першої статті 5 викласти в такій редакції: "добування, аналітична обробка та надання визначеним законом органам державної влади розвідувальної інформації".  
Враховано   Стаття 4. Основні завдання розвідувальних органів України На розвідувальні органи України покладається: добування, аналітична обробка та надання визначеним законом органам державної влади розвідувальної інформації; сприяння спеціальними заходами здійсненню державної політики України в економічній, політичній, воєнній, військово-технічній, екологічній та інформаційній сферах, зміцнення обороноздатності, економічного і науково-технічного розвитку; забезпечення безпечного функціонування установ України за кордоном, безпеки співробітників цих установ та членів їх сімей в країні перебування, а також відряджених за кордон громадян України, які обізнані у відомостях, що становлять державну таємницю;  
    -33- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
В абзаці другому частини першої статті 5 слова "яка необхідна для прийняття рішень у життєво важливих для України сферах" вилучити.  
Враховано редакційно    
    -34- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В абзаці другому частини першої статті 5 слово "добування" замінити словом "отримання", а слова "державним органам" замінити словами "органам державної влади".  
Враховано в іншій редакції   
    -35- Марченко О.А. (в.о. № 201)
Частину першу статті 5 доповнити абзацом в такій редакції: "сприяння реалізації державної політики щодо захисту її суверенітету, територіальної цілісності, зміцнення обороноздатності, економічного і науково-технічного розвитку."  
Враховано    
    -36- Чикал А.В. (в.о. № 191)
В абзаці третьому частини першої статті 5 після слів "громадян України" доповнити слова "які обізнані у відомостях, що становлять державну таємницю".  
Відхилено    
    -37- Марченко О.А. (в.о. № 201)
В абзаці третьому частини першої статті 5 доповнити слова "громадян України, які постійно проживають за кордоном".  
Враховано редакційно    
    -38- Борзих О.І. (в.о. № 103)
Абзац третій частини першої статті 5 викласти в такій редакції: "забезпечення безпечного функціонування закордонних закладів України, особистої безпеки їх співробітників та офіційних державних осіб в період їх закордонного відрядження шляхом добування і аналізу відомостей про факти, які спрямовані на нанесення збитків Україні та стосуються вказаних закладів і осіб"  
Відхилено    
    -39- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Абзац третій частини першої статті 5 вилучити.  
Немає висновку    
12. сприяння боротьбі з міжнародною організованою злочинністю, зокрема з тероризмом і злочинністю у сферах зовнішньоекономічної та кредитно-фінансової діяльності; незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; незаконною торгівлею зброєю і технологією її виготовлення; торгівлею людьми.   -40- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
Абзац четвертий частини першої статті 5 викласти в такій редакції: "участь у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю, в тому числі, з тероризмом, незаконним обігом наркотичних засобів, незаконною торгівлею зброєю і технологією її виготовлення, незаконною міграцією.  
Враховано   участь у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю, в тому числі, з тероризмом, незаконним обігом наркотичних засобів, незаконною торгівлею зброєю і технологією її виготовлення, незаконною міграцією.  
    -41- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Абзац четвертий частини першої статті 5 викласти в такій редакції: "сприяння боротьбі з міжнародною організованою злочинністю, зокрема з тероризмом, наркобізнесом, незаконною торгівлею зброєю торгівлею людьми, а також з міжнародною організованою злочинністю у сферах зовнішньоекономічної та кредитно-фінансової діяльності".  
   
    -42- Король В.М. (в.о. № 202)
В абзаці четвертому частини першої статті 5 після слова "злочинністю" доповнити слова "та корупцією".  
Відхилено    
13. Стаття 6. Методи і засоби діяльності розвідувальних органів України Для виконання покладених на них завдань розвідувальні органи України використовують гласні і негласні методи та засоби, включаючи засоби прикриття, порядок застосування яких визначається законами України та іншими нормативно-правовими актами. Методи і засоби діяльності розвідувальних органів не повинні завдавати шкоди життю та здоров'ю людей, а також довкіллю.   -43- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Частину першу і п`яту статті 6 викласти в такій редакції: "Для виконання покладених на розвідувальні органи України завдань щодо отримання розвідувальної інформації та забезпечення безпеки своїх співробітників вони застосовують методи і засоби оперативно-розшукової діяльності у порядку, визначеному в Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність", з урахуванням особливостей передбачених цим Законом.  
Враховано   Стаття 5. Методи і засоби діяльності розвідувальних органів України Для виконання покладених на розвідувальні органи України завдань щодо отримання розвідувальної інформації та забезпечення безпеки своїх співробітників вони застосовують методи і засоби оперативно-розшукової діяльності у порядку, визначеному в Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність", з урахуванням особливостей передбачених цим Законом. Методи і засоби діяльності розвідувальних органів не повинні завдавати шкоди життю, здоров'ю, честі і гідності людей.  
    -44- Манчуленко Г.М. (реєстр. картка № 330)
Частину першу статті 6 доповнити реченням "Віднесення розвідувальної інформації до державної таємниці здійснюється відповідно до Закону України "Про державну таємницю".  
Враховано в статті 14   
    -45- Борзих О.І. (в.о. № 103)
В частині перший статті 6 після слів "негласні методи" поставити крапку, інші слова вилучити.  
Відхилено    
    -46- Борзих О.І. (в.о. № 103)
Частину другу статті 6 викласти в такій редакції "Методи і засоби діяльності розвідувальних органів не повинні завдавати шкоди життю, здоров'ю, честі і гідності людей".  
Враховано    
    -47- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Частину другу статті 6 викласти в такій редакції: "Неприпустимими є насильницькі методи ведення розвідувальної діяльності. Забороняється застосовувати розвідувально-оперативні заходи на території України щодо громадян України, якщо вони можуть завдати шкоду їх життю та здоров'ю".  
Враховано редакційно    
14. Не підлягає розголошенню інформація, що стосується особистого життя, честі та гідності громадян, яка стала відома розвідувальним органам в процесі їх роботи, крім випадків, передбачених законом. Застосування методів і засобів розвідувальної діяльності серед громадян України на території України не допускається. Для забезпечення безпеки своїх співробітників розвідувальні органи використовують в межах їх повноважень методи та засоби, які визначені в Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність".   -48- Марченко О.А. (в.о. № 201)
В частині третій статті 6 після слова "громадян" доповнити слова "в тому числі іноземних".  
Відхилено   Не підлягає розголошенню інформація, що стосується особистого життя, честі та гідності громадян, яка стала відома розвідувальним органам в процесі їх роботи, крім випадків, передбачених Законом. Порядок зберігання інформації, здобутої в процесі розвідувальної діяльності, визначається відповідними нормативно-правовими актами.  
    -49- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
В частині третій статті 6 слово "законодавство" замінити словом "Законом".  
Враховано    
    -50- Сінченко С.Г. (реєстр. картка № 298)
Король В.М. (в.о. № 202)
Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Частину четверту статті 6 вилучити.  
Враховано    
    -51- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Статтю 6 доповнити частиною шостою в такій редакції: "Вся інформація про негласні оперативно-розшукові заходи обов'язково документується. Форми і методи документації та її зберігання визначаються відповідними нормативно-правовими актами."  
Враховано в уточненій редакції   
15. Розділ ІІ. РОЗВІДУВАЛЬНІ ОРГАНИ УКРАЇНИ, ОРГАНІЗАЦІЯ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ, ФІНАНСОВОГО ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ      Розділ ІІ. РОЗВІДУВАЛЬНІ ОРГАНИ УКРАЇНИ, ОРГАНІЗАЦІЯ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ, ФІНАНСОВОГО ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
16. Стаття 7. Розвідувальні органи України Розвідувальну діяльність з метою захисту національних інтересів України від зовнішніх загроз в межах визначеним Законом повноважень здійснюють розвідувальні органи у політичній, економічній, соціальній, воєнній, екологічній, науково-технологічній, інформаційній та інших життєво важливих для України сферах. Здійснення цих функцій покладається на розвідувальний орган Служби безпеки України, розвідувальний орган Міністерства оборони України, відповідний підрозділ Державного комітету у справах охорони державного кордону України. Напрями і пріоритети їх діяльності визначаються Положеннями про кожний розвідувальний орган, які затверджуються указами Президента України. Здійснення, в тому числі несистемне, розвідувальної діяльності з метою отримання інформації у сферах національної безпеки і оборони іншими державними органами, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, які не визначені в цьому Законі, а також фізичними особами забороняється.   -52- Доманський А.І. (реєстр. картка № 266)
Частину першу і другу статті 7 викласти в такій редакції: Розвідувальну діяльність в інтересах національної безпеки України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності та національних інтересів від зовнішніх загроз, в межах визначених законом повноважень, здійснюють розвідувальні органи: Служби безпеки України - для забезпечення інтересів держави в політичній, економічній, військово-технічній, науково-технологічній, інформаційній та екологічній сферах; Міністерства оборони України - для визначення рівня воєнної загрози, забезпечення оборони і інтересів держави у сферах: воєнній, воєнно-політичній, воєнно-технічній, воєнно-економічній, інформаційній та екологічній; спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань захисту державного кордону України - для забезпечення інтересів держави у сферах прикордонної та імміграційної політики, а також, в інших сферах, що стосуються питань захисту державного кордону України та її суверенних прав у виключній (морській) економічній зоні та континентальному шельфі.  
Враховано   Стаття 6. Розвідувальні органи України Розвідувальну діяльність в інтересах національної безпеки України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності та національних інтересів від зовнішніх загроз, в межах визначених законом повноважень, здійснюють розвідувальні органи: Служби безпеки України - для забезпечення інтересів держави в політичній, економічній, військово-технічній, науково-технологічній, інформаційній та екологічній сферах; Міністерства оборони України - для визначення рівня воєнної загрози, забезпечення оборони і інтересів держави у сферах: воєнній, воєнно-політичній, воєнно-технічній, воєнно-економічній, інформаційній та екологічній; спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань захисту державного кордону України - для забезпечення інтересів держави у сферах прикордонної та імміграційної політики, а також, в інших сферах, що стосуються питань захисту державного кордону України та її суверенних прав у виключній (морській) економічній зоні та континентальному шельфі. Питання утворення, реорганізації і ліквідації розвідувальних органів здійснюється відповідно до конституційних повноважень Президентом України. Здійснення розвідувальної діяльності з метою отримання інформації у сферах, що стосуються національної безпеки і оборони, іншими органами державної влади, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми власності, які не передбачені в цьому Законі, а також фізичними особами забороняється.  
    -53- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В частині першій статті 7 слово "Законом" замінити словом "законом" з малої літери.  
Враховано    
    -54- Король В.М. (в.о. № 202)
Частину першу статті 7 після слів "зовнішніх загроз" доповнити словами "протиправної діяльності організованих злочинних угруповань та груп"; після слова "воєнній" доповнити словом "правоохоронній". Частину другу статті 7 після слів "кордону України" доповнити словами "спецпідрозділи Міністерства внутрішніх справ України".  
Відхилено    
    -55- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
Частину другу статті 7 після слів "Президента України" доповнити словами "після узгодження їх Головою Верховної Ради України".  
Відхилено    
    -56- Манчуленко Г.М. (реєстр. картка № 330)
В частині третій статті 7 слова "в тому числі несистемне" вилучити, після слів "у сферах" доповнити слова "що стосуються", слова "не визначені" замінити словами "не передбачені".  
Враховано    
    -57- Шаров І.Ф.
Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Частину третю статті 7 викласти в такій редакції: "Здійснення, в тому числі несистемне, розвідувальної діяльності з метою отримання розвідувальної інформації, необхідної для забезпечення національної безпеки і оборони України, іншими державними органами, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, а також фізичними особами забороняється" .  
Враховано редакційно    
    -58- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В частині третій статті 7 слова "державним органам" замінити словами "органам державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування."  
Враховано редакційно    
    -59- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Статтю 7 викласти в такій редакції: "Розвідувальні органи України можуть бути як самостійними, так і у складі центральних органів виконавчої влади України. Всі розвідувальні органи є юридичними особами. Розвідувальні органи відповідно до покладених на них завдань виконують здобувальні, інформаційно-аналітичні, адміністративно-управлінські, нормотворчі та інші функції. Державними органами, спеціально уповноваженими здійснювати розвідувальну діяльність, є: Служба зовнішньої розвідки України; Служба технічної розвідки України; розвідувальні органи Служби безпеки України; розвідувальні органи Міністерства оборони України; розвідувальний орган Державного комітету у справах охорони державного кордону; розвідувальний орган Державної податкової адміністрації України. Здійснення розвідувальної діяльності іншими державними органами, громадськими або приватними організаціями та особами забороняється."  
Відхилено    
17. Розвідувальні органи України є юридичними особами, вони мають дійсне та умовне найменування, відповідні емблеми, печатки і штампи, печатки із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, рахунки, у тому числі і валютні, в банках та інших фінансових установах.      Розвідувальні органи України є юридичними особами, вони мають дійсне та умовне найменування, відповідні емблеми, печатки і штампи, печатки із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, рахунки, у тому числі і валютні, в банках та інших фінансових установах.  
18. Стаття 8. Утворення, реорганізація і ліквідація розвідувальних органів України Утворення, реорганізація і ліквідація розвідувальних органів і структур здійснюється Президентом України відповідно до чинного законодавства України.   -60- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Статтю 8 вилучити, а статтю 7 доповнити частиною другою в такій редакції: "Питання утворення, реорганізації і ліквідації розвідувальних органів здійснюється відповідно до конституційних повноважень Президентом України".  
Враховано редакційно в частині 2 статті 6   
    -61- Кармазін Ю.А. (в.о. № 134)
Статтю 8 після слів "Президентом України" доповнити словами "згідно з його конституційними повноваженнями".  
Враховано редакційно в частині 2 статті 6   
    -62- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Розвідувальні органи треба спочатку утворити, а вже потім надавати їм повноваження.  
   
    -63- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Статтю 8 викласти в такій редакції: "Утворення, реорганізація і ліквідація самостійних розвідувальних органів України здійснюється відповідно до цього Закону. Рішення про утворення, реорганізацію або ліквідацію розвідувального органу, що входить до складу центрального органу виконавчої влади України, приймаються Прем`єр-міністром України за поданням керівника відповідного органу виконавчої влади".  
Відхилено    
19. Стаття 9. Керівництво розвідувальними органами України Загальне керівництво розвідувальними органами України здійснює Президент України через Раду національної безпеки і оборони України. Рада національної безпеки і оборони України, здійснюючи повноваження визначені Конституцією України та Законом України "Про Раду національної безпеки і оборони України" забезпечує: формування національних розвідувальних програм, розподіл визначених ними завдань між розвідувальними органами з урахуванням сфер їх діяльності; координацію роботи розвідувальних органів у сферах, що стосуються національної безпеки та оборони, в тому числі, щодо виконання окремих завдань, які виникають у зв'язку з непередбаченими обставинами; узагальнення і оцінку розвідувальної інформації, що подається Президентові України, а в разі потреби уточнення та організацію її перевірки з метою запобігання дезінформування вищих органів державної влади; розгляд пропозицій Кабінету Міністрів України щодо бюджету розвідувальних органів. Керівники центральних органів виконавчої влади, до складу яких входять розвідувальні органи і відповідні підрозділи, здійснюють керівництво ними в межах своїх повноважень, створюють необхідні умови для їх функціонування і несуть персональну відповідальність перед Президентом України за їхню діяльність.   -64- Доманський А.І. (реєстр. картка № 266)
Назву статті 9 доповнити словами: "та координація їх діяльності". Статтю 9 викласти в такій редакції: "Загальне керівництво розвідувальними органами України відповідно до Конституції та цього Закону здійснює Президент України".  
Враховано   Стаття 7. Керівництво розвідувальними органами України та координація їх діяльності Загальне керівництво розвідувальними органами України відповідно до Конституції та цього Закону здійснює Президент України. Керівники центральних органів виконавчої влади, до складу яких входять розвідувальні органи, здійснюють керівництво ними в межах повноважень, визначених законом, і положеннями про відповідні розвідувальні органи, затвердженими Президентом України, та створюють необхідні умови для їх функціонування.  
    -65- Кармазін Ю.А. (в.о. № 134)
В частині першій статті 9 слова "через Раду національної безпеки і оборони України" - вилучити.  
Враховано    
    -66- Борзих О.І. (в.о. № 103)
Частину першу статті 9 викласти в такій редакції: "Загальне керівництво розвідувальними органами України здійснює Президент України через створений ним Координаційний комітет з питань розвідки".  
Відхилено    
    -67- Сінченко С.Г. (реєстр. картка № 298)
Кармазін Ю.А. (в.о. № 134)
Частини другої статті 9 вилучити.  
Враховано    
    -68- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину третю статті 9 після слів "своїх повноважень" доповнити словами "визначених законодавством"  
Враховано редакційно    
    -69- Чикал А.В. (в.о. № 191)
В частині третій статті 9 вилучити слова: "і несуть персональну відповідальність перед Президентом України за їхню діяльність".  
Враховано    
    -70- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Частину третю статті 9 викласти в такій редакції: "Керівники розвідувальних органів України та керівники центральних органів виконавчої влади, до складу яких входять розвідувальні органи, у межах своїх повноважень здійснюють керівництво відповідними розвідувальними органами. Керівники самостійних розвідувальних органів призначаються і звільняються Президентом України відповідно до законодавства. Керівники розвідувальних органів, що входять до складу органів виконавчої влади, призначаються і звільняються Прем`єр-міністром України за поданням керівників відповідних органів виконавчої влади. "  
Відхилено    
20. Безпосереднє керівництво розвідувальними органами здійснюють їхні керівники, які призначаються і звільняються Президентом України за поданням керівників відповідних центральних органів виконавчої влади, погодженим з Радою національної безпеки і оборони України.   -71- Доманський А.І. (реєстр. картка № 266)
Частину четверту статті 9 викласти в такій редакції: "Безпосереднє керівництво розвідувальними органами здійснюють їх керівники, які призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням керівників відповідних центральних органів виконавчої влади".  
Враховано   Безпосереднє керівництво розвідувальними органами здійснюють їх керівники, які призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням керівників відповідних центральних органів виконавчої влади. Координація діяльності розвідувальних органів України здійснюється Президентом України через очолювану ним Раду національної безпеки і оборони України, яка діє відповідно до Закону України "Про Раду національної безпеки і оборони України". Порядок координації діяльності розвідувальних органів в особливий період визначається Президентом України.  
    -72- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Статтю 9 доповнити частиною в такій редакції: "Порядок координації діяльності розвідувальних органів в особливий період визначається Президентом України."  
Враховано    
    -73- Борзих О.І. (в.о. № 103)
Статтю 9 доповнити частиною в такій редакції: "Звіти керівників розвідувальних органів можуть заслуховуватись на закритому засіданні Верховної Ради України на вимогу не менш як 100 народних депутатів".  
Відхилено    
21. Стаття 10. Координація діяльності розвідувальних органів України Координація діяльності розвідувальних органів України здійснюється Президентом України через Раду національної безпеки і оборони України і створений в її складі підрозділ з питань розвідки. Поточне інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення діяльності підрозділу з питань розвідки, його структура і штатна чисельність визначаються Президентом України, а фінансування забезпечується в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України на розвідувальну діяльність.   -74- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
Статтю 10 викласти в наступній редакції: "Координація діяльності розвідувальних органів України здійснюється Президентом України, через очолювану ним Раду національної безпеки і оборони України, яка діє відповідно до Закону України "Про Раду національної безпеки і оборони України. " Статтю 10 об`єднати зі статтею 9, яку назвати "Керівництво розвідувальними органами України та координація їх діяльності".  
Враховано    
    -75- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Статті 10 викласти в такій редакції: Координацію діяльності розвідувальних органів України здійснює координаційний орган з питань розвідки, який є структурним підрозділом Ради національної безпеки і оборони України. Координаційний орган очолює заступник голови Ради національної безпеки і оборони України. Положення про координаційний орган, яке включає порядок його створення, функції та повноваження, порядок комплектування апарату, фінансування затверджує Президент України".  
Відхилено    
    -76- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
В статті 10 вилучити слова "консультативний, дорадчий чи інший допоміжний контролюючий орган".  
Враховано    
    -77- Борзих О.І. (в.о. № 103)
Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Статтю 10 вилучити.  
Враховано    
22. Стаття 11. Позапартійність розвідувальних органів Використання розвідувальних органів у партійних, групових чи особистих інтересах не допускається. Діяльність розвідувальних органів не може використовуватись для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності. В розвідувальних органах забороняється діяльність об'єднань громадян, що мають політичні цілі. Членство та участь співробітників розвідувальних органів у таких об'єднаннях не допускається. Як виняток, дозволяється членство працівників, які уклали трудовий договір з розвідувальними органами, у професійних спілках.   -78- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В частині першій статті 11 після слів "усунення органів" доповнити слово "державної".  
Враховано в уточненій редакції  Стаття 8. Позапартійність розвідувальних органів Використання розвідувальних органів будь-ким у партійних інтересах не допускається. Діяльність розвідувальних органів не може використовуватися для обмеження прав і свобод громадян або з метою насильницької зміни конституційного ладу, усунення органів державної влади чи перешкоджання їх діяльності. У розвідувальних органах забороняється створення і діяльність організаційних структур політичних партій та інших об'єднань громадян, що мають політичні цілі. Членство та участь співробітників розвідувальних органів у діяльності політичних партій та інших об'єднаннях громадян, що мають політичні цілі, не допускається. Як виняток, дозволяється членство працівників, які уклали трудовий договір з розвідувальними органами, у професійних спілках.  
    -79- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
В частині першій статті 11 слово "повалення" замінити словами "насильницької зміни".  
Враховано    
    -80- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
В частині першій статті 11 після слів "розвідувальних органів" доповнити слова "будь-ким", слова "групових чи особистих" вилучити.  
Враховано    
    -81- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В частині другій статті 11 слова "що мають політичні цілі" виключити; після слів "участь співробітників" доповнити словами "кадрового складу".  
Відхилено    
    -82- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину третю статті 11 вилучити.  
Відхилено    
23. Стаття 12. Права розвідувальних органів України Для виконання визначених цим Законом завдань розвідувальні органи України в межах своїх повноважень мають право: встановлювати на конфіденційній основі співробітництво з повнолітніми, дієздатними особами, які добровільно дали на це згоду; безкоштовно отримувати необхідну інформацію з автоматизованих інформаційних та довідкових систем, банків даних тощо, що створені державними органами та установами України;   -83- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В абзаці першому частині першої статті 12 після слів "своїх повноважень" доповнити словами "визначених законом". в іншій редакції  
Враховано   Стаття 9. Права розвідувальних органів України Для виконання визначених цим Законом завдань розвідувальні органи України мають право: встановлювати на конфіденційній основі співробітництво з повнолітніми, дієздатними особами, які добровільно дали на це згоду; отримувати для розвідувальних цілей необхідну інформацію від усіх органів державної влади, підприємств, організацій і установ, включаючи банки, незалежно від форми власності, в тому числі інформацію з автоматизованих інформаційних та довідкових систем, банків даних тощо у порядку визначеному законом;  
    -84- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Статтю 12 вилучити.  
Відхилено    
    -85- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В абзаці третьому частині першої статті 12 слова "державними органами та установами України" замінити словами "органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями державної форми власності".  
Враховано    
    -86- Борзих О.І. (в.о. № 103)
Абзац третій частини першої статті 12 викласти в такій редакції: "безкоштовно отримувати необхідну інформацію від всіх підприємств, організацій і установ, включаючи банки, незалежно від форми власності".  
Враховано редакційно    
    -87- Чикал А.В. (в.о. № 191)
В абзаці третьому частини першої статті 12 слово "безкоштовно" вилучити.  
Враховано    
24. користуватися послугами, в тому числі платними, експертів та консультантів з числа фахівців інших державних і недержавних органів, підприємств, установ і організацій; використовувати на договірних засадах службові приміщення, транспортні засоби та інше майно підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також за згодою окремих осіб - належні їм житлові і нежитлові приміщення, транспортні засоби та інше майно; відкривати рахунки в національній та іноземній валюті у фінансових установах на території України та за її межами в порядку, визначеному законодавством та міжнародними договорами України; здійснювати заходи щодо прикриття співробітників кадрового складу розвідувальних органів і організації їх діяльності з використанням з цією метою іншої відомчої приналежності;   -88- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В абзаці четвертому частини першої статті 12 після слів "в тому числі платними" доповнити слова "будь-яких".  
Враховано редакційно   користуватися послугами, в тому числі платними, експертів та консультантів з числа фахівців інших органів державної влади, підприємств, установ і організацій усіх форм власності; використовувати на договірних засадах службові приміщення, транспортні засоби та інше майно підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, а також за згодою окремих осіб - належні їм житлові і нежитлові приміщення, транспортні засоби та інше майно; відкривати рахунки в національній та іноземній валюті у банках та інших фінансових установах в порядку, визначеному законом;  
    -89- Марченко О.А. (в.о. № 201)
В абзаці п`ятому частини першої статті 12 слова "незалежно від форм власності" і до кінця абзацу замінити словами "що створені державними органами та установами України, а також житлові і нежитлові приміщення, транспортні засоби та інше майно підприємств та організацій інших форм власності за їх згодою."  
Відхилено    
    -90- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Абзац шостий частини першої статті 12 викласти в такій редакції: "відкривати рахунки в національній та іноземній валюті у банках та інших фінансових установах в порядку, визначеному законом".  
Враховано    
    -91- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В абзаці шостому частини першої статті 12 слово "законодавством" замінити на слово "законом". Після слів "міжнародними договорами" доповнити слова "згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".  
Враховано в іншій редакції   
    -92- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В абзаці шостому частини першої статті 12 після слів "валюті у" доповнити слова "банках та інших".  
Враховано    
    -93- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Абзац сьомий частини першої статті 12 вилучити, абзац дев'ятий статті 12 доповнити словами "та прикриття їх співробітників".  
Враховано    
25. використовувати документи, що прикривають співробітників кадрового складу та відомчу приналежність підрозділів, організацій, приміщень і транспортних засобів до розвідувальних органів України; створювати з метою прикриття організаційні структури (підрозділи та організації), необхідні для виконання завдань розвідувальних органів; виступати замовниками науково-дослідних, дослідно-конструкторських та інших робіт у галузі розробки і виготовлення спеціальних засобів, необхідних для здійснення розвідувальної діяльності, створювати і застосовувати технічні засоби розвідки; створювати відповідні навчальні заклади і науково-дослідні установи, архіви та видавати друковані видання; здійснювати заходи контррозвідувального забезпечення дипломатичних представництв, консульських та інших державних установ, а також заходи, пов`язані з охороною державних інтересів у сфері зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності, безпекою громадян України за кордоном; організовувати і забезпечувати в межах своєї компетенції захист державної таємниці в установах України за кордоном, включаючи заходи щодо попередження витоку по технічних каналах відомостей, що становлять державну таємницю; здійснювати технічний захист приміщень і об'єктів розвідувальних органів;   -94- Манчуленко Г.М. (реєстр. картка № 330)
В абзаці восьмому частини першої статті 12 слова "кадрового складу" вилучити.  
Враховано   використовувати документи, що прикривають співробітників та відомчу приналежність підрозділів, організацій, приміщень і транспортних засобів до розвідувальних органів України; створювати з метою конспірації організаційні структури (підрозділи, установи та організації), необхідні для виконання завдань розвідувальних органів та прикриття їх співробітників; виступати замовниками науково-дослідних, дослідно-конструкторських та інших робіт у галузі розробки і виготовлення спеціальних засобів, необхідних для здійснення розвідувальної діяльності, створювати і застосовувати технічні засоби розвідки; створювати в порядку встановленому законом відповідні навчальні заклади і науково-дослідні установи, архіви та здійснювати діяльність у видавничій справі; організовувати і забезпечувати в межах своєї компетенції захист державної таємниці в установах України за кордоном, включаючи заходи щодо попередження витоку по технічних каналах відомостей, що становлять державну таємницю; здійснювати технічний захист приміщень і об'єктів розвідувальних органів;  
    -95- Манчуленко Г.М. (реєстр. картка № 330)
В абзаці дев'ятому частини першої статті 12 слово "прикриття" замінити словом "конспірації"  
Враховано    
    -96- Король В.М. (в.о. № 202)
В абзаці дев'ятому частини першої статті 12 після слова "підрозділи" доповнити слово "установи".  
Враховано    
    -97- Чикал А.В. (в.о. № 191)
В абзац одинадцятому частини першої статті 12 після слова "створювати" доповнити слова "в порядку встановленому законом", слова "видавати друковані видання" замінити словами "здійснювати діяльність у видавничій справі".  
Враховано    
    -98- Доманський А.І. (реєстр. картка № 266)
Абзац дванадцятий частини першої статті 12 вилучити.  
Враховано    
    -99- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В абзаці тринадцятому частини першої статті 12 слова "в межах своєї компетенції" вилучити.  
Відхилено    
26. забезпечувати безпеку розвідувальної діяльності розвідувальних органів, в тому числі здійснювати контррозвідувальне забезпечення такої діяльності та захист своїх сил, засобів і інформації від протиправних дій та загроз.   -100- Доманський А.І. (реєстр. картка № 266)
Абзац п'ятнадцятий частини першої статті 12 викласти в такій редакції: "забезпечувати власну безпеку діяльності розвідувальних органів та захист своїх сил, засобів і інформації від протиправних дій та загроз".  
Враховано   забезпечувати власну безпеку діяльності розвідувальних органів та захист своїх сил, засобів і інформації від протиправних дій та загроз.  
27. Стаття 13. Надання розвідувальної інформації Розвідувальні органи подають розвідувальну інформацію Президенту України, Голові Верховної Ради України та Прем'єр-міністру України у порядку, який визначається в Положенні про розвідувальний орган. За достовірність, об'єктивність та своєчасність подання розвідувальної інформації відповідальність несуть керівники відповідних розвідувальних органів.   -101- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Частині першу статті 13 викласти в такій редакції: "Інформація здобута і опрацьована розвідувальними органами надається Президенту України, Голові Верховної Ради України та Прем'єр-міністру України, в порядку, який визначається в положенні про розвідувальний орган, з додержанням вимог Законів України "Про державну таємницю", "Про інформацію", "Про захист інформації в автоматизованих системах" та інших законів. Частину другу статті 13 вилучити.  
Враховано   Стаття 10. Надання розвідувальної інформації Інформація здобута і опрацьована розвідувальними органами надається Президенту України, Голові Верховної Ради України та Прем'єр-міністру України в порядку, який визначається в положенні про розвідувальний орган, з додержанням вимог Законів України "Про державну таємницю", "Про інформацію", "Про захист інформації в автоматизованих системах" та інших законів.  
    -102- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
Частину першу статті 13 викласти в такій редакції: "Розвідувальні органи подають розвідувальну інформацію Президенту України, Голові Верховної Ради України та Прем'єр-міністру України у порядку, який визначається в положеннях про розвідувальний орган".  
Враховано    
    -103- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Частину першу статті 13 викласти в такій редакції: "Розвідувальні органи у встановленому Законом порядку подають розвідувальну інформацію Президенту України, Голові Верховної Ради народним депутатам України, Прем'єр-міністру України та членам Уряду."  
Відхилено    
    -104- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину другу статті 13 після слів "розвідувальної інформації" доповнити словом "персональну".  
Відхилено    
28. Стаття 14. Взаємодія розвідувальних органів України поміж собою, з державними правоохоронними органами України, а також із спеціальними службами іноземних держав Форми взаємодії розвідувальних органів України поміж собою, з державними правоохоронними органами України визначаються законодавством України та Положенням про відповідний розвідувальний орган.   -105- Доманський А.І. (реєстр. картка № 266)
Із назви статті 14 слово "державними" вилучити.  
Враховано   Стаття 11. Взаємодія розвідувальних органів України між собою, з правоохоронними органами України, а також із спеціальними службами іноземних держав Порядок взаємодії розвідувальних органів України між собою, з правоохоронними органами України визначається законами і прийнятими відповідно до них іншими нормативно-правовими актами.  
    -106- Манчуленко Г.М. (реєстр. картка № 330)
Частину першу статті 11 викласти в такій редакції: "Порядок взаємодії розвідувальних органів України між собою, з правоохоронними органами України визначається законами і прийнятими відповідно до них іншими нормативно-правовими актами".  
Враховано    
    -107- Кулик О.В. (в.о. № 145)
В частині першій статті 14 після слів "визначаються" записати слова "законами і положеннями про розвідувальні та правоохоронні органи". з уточненням редакції  
Враховано    
29. Розвідувальні органи з дозволу Президента України можуть встановлювати і підтримувати контакти зі спеціальними службами іноземних держав з дотриманням вимог законодавства України, в тому числі на основі двосторонніх чи багатосторонніх угод. У випадках довгострокового співробітництва для забезпечення необхідного рівня взаємодії можуть створюватися офіційні закордонні представництва розвідувальних органів України. Порядок відрядження за кордон персоналу до цих представництв визначається відповідним нормативно-правовим актом. Підрозділам, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність відповідно до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", встановлювати конфіденційне співробітництво з особами серед кадрового складу розвідувальних органів України забороняється.   -108- Манчуленко Г.М. (реєстр. картка № 330)
Частину другу і третю статті 14 викласти в такій редакції: "Розвідувальні органи з дозволу Президента України в межах та обсягах, визначених ним можуть встановлювати і підтримувати контакти зі спеціальними службами іноземних держав, в тому числі на основі двосторонніх чи багатосторонніх угод, з додержанням вимог законодавства України. У випадках довгострокового співробітництва на умовах, визначених міжнародними договорами, можуть створюватися офіційні закордонні представництва розвідувальних органів України".  
Враховано з уточненням редакції  Розвідувальні органи з дозволу Президента України в межах та обсягах, визначених ним, можуть встановлювати і підтримувати контакти зі спеціальними службами іноземних держав, в тому числі на основі двосторонніх чи багатосторонніх угод, з додержанням вимог законодавства України. У випадках довгострокового співробітництва на умовах, визначених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких для України надана Верховною Радою України, можуть створюватися офіційні закордонні представництва розвідувальних органів України.  
    -109- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В частині другій статті 14 слова "відповідним нормативно-правовим актом" замінити словом "законодавством".  
Враховано    
    -110- Борзих О.І. (в.о. № 103)
В частині другій статті 14 після "з дозволу Президента України" доповнити слова "і Верховної Ради України".  
Відхилено    
    -111- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
В частині другій статті 14 слова "з дозволу Президента України" вилучити.  
Відхилено    
    -112- Король В.М. (в.о. № 202)
Частину третю статті 14 вилучити.  
Відхилено    
    -113- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В частині третій статті 14 після слова "підрозділам" слово "які" замінити словом "що". Слова "особам серед" замінити словом "співробітниками".  
Враховано    
    -114- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Статтю 14 викласти в такій редакції: "Розвідувальні органи в межах своїх повноважень здійснюють розвідувальну діяльність у політичній, економічній, соціальній, воєнній, екологічній, науково-технологічній, інформаційній та інших життєво важливих для України сферах. Відповідно до принципу розмежування сфер діяльності розвідувальних органів розвідувальна діяльність здійснюється: Службою зовнішньої розвідки України - у сферах, що стосуються інтересів України за кордоном; Службою технічної розвідки України - у сфері застосування технічних засобів розвідки, зокрема космічної розвідки тощо; розвідувальним органом Служби безпеки України - у сферах, що стосуються забезпечення державної безпеки України, безпеки її дипломатичних представництв, консульських та інших державних установ за кордоном; розвідувальним органом Міністерства оборони України - у сферах, що стосуються оборони держави, захисту її суверенітету, територіальної цілісності, недоторканості, визначення рівня воєнної загрози національній безпеці України, а також військового та військово-технічного співробітництва з іншими державами; розвідувальним органом Державного комітету у справах охорони державного кордону - у сферах, що стосуються захисту державного кордону України та її суверенних прав у виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі; розвідувальним органом Державної податкової адміністрації України - у сферах, що стосуються фінансових інтересів України, зокрема незаконного вивозу грошей, укриття від податків за кордоном тощо."  
Відхилено    
30. Стаття 15. Взаємовідносини розвідувальних органів України з державними органами, підприємствами, установами та організаціями України Розвідувальні органи України взаємодіють з державними органами, підприємствами, установами та організаціями України на підставі законів, інших нормативно-правових актів та відповідних угод. Державні органи, підприємства, установи та організації України сприяють розвідувальним органам України у виконанні ними завдань, що покладені на них цим Законом. Окремі державні органи можуть залучатися у порядку, визначеному Президентом України, до участі у виконанні програм розвідувальної діяльності або в заходах, які здійснюються розвідувальними органами.   -115- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В частині першій статті 15 слова "державними органами" замінити словами "органами державної влади".  
Враховано   Стаття 12. Взаємовідносини розвідувальних органів України з органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями України Розвідувальні органи України взаємодіють з органами державної влади України відповідно до законів, інших нормативно-правових актів. Органи державної влади, підприємства, установи та організації України, в порядку встановленому законом, сприяють розвідувальним органам України у виконанні ними завдань, які покладені на них цим Законом. Перелік органів виконавчої влади, що можуть залучатися до участі у виконанні програм розвідувальної діяльності або в заходах, які здійснюються розвідувальними органами, визначається Президентом України.  
    -116- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
В частині 1 статті 15 слова "міжвідомчих нормативно-правових актів та відповідних угод" замінити словами "законів, інших нормативно-правових актів та відповідних угод".  
Враховано редакційно    
    -117- Чикал А.В. (в.о. № 191)
В частині першій статті 13 слова "підприємствами, установами та організаціями" вилучити. Частину другу і третю статті 15 викласти в такій редакції: "Органи державної влади, підприємства, установи та організації України, в порядку встановленому законом, сприяють розвідувальним органам України у виконанні ними завдань, які покладені на них цим Законом. Перелік органів виконавчої влади, що можуть залучатися до участі у виконанні програм розвідувальної діяльності або в заходах, які здійснюються розвідувальними органами, визначається Президентом України."  
Враховано    
    -118- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Частину другу і третю статті 15 викласти в такій редакції: "Окремі державні органи можуть залучатися у порядку, визначеному законом до участі у в державній програмі розвідувальної діяльності або заходах розвідувальних органів для виконання завдань, що стоять перед ними."  
   
31. Стаття 16. Зв'язок розвідувальних органів України з громадськістю Для інформування громадськості про свою діяльність розвідувальні органи України здійснюють зв'язок з громадськими організаціями, засобами масової інформації та громадянами України через відповідні підрозділи або їх посадових осіб. Матеріали про діяльність розвідувальних органів України, які надаються засобам масової інформації, не можуть містити відомості, що становлять державну таємницю. З метою запобігання розголошенню відомостей, що становлять державну таємницю, автори підготовлених для публікації матеріалів про діяльність розвідувального органу або редакції засобів масової інформації, які отримали ці матеріали, зобов`язані звернутися за письмовим експертним висновком про відсутність у поданому матеріалі відомостей, що становлять державну таємницю, до відповідного підрозділу охорони державної таємниці, який у цьому випадку зобов'язаний надати такий висновок у місячний термін.   -119- Доманський А.І. (реєстр. картка № 266)
Назву статті 16 викласти в такій редакції: "Інформування громадськості про діяльність розвідувальних органів". Статтю викласти в такій редакції: Про свою діяльність розвідувальні органи в установленому порядку інформують громадськість України, здійснюючи зв'язок з об`єднаннями громадян, засобами масової інформації і громадянами через відповідні структурні підрозділи та їх посадових осіб. Матеріали про діяльність розвідувальних органів України, які надаються засобам масової інформації, не можуть містити відомості, що становлять державну таємницю. Публікація відомостей про розвідувальні органи здійснюється з дотриманням вимог Закону України "Про державну таємницю".  
  Стаття 13. Інформування громадськості про діяльність розвідувальних органів Про свою діяльність розвідувальні органи в установленому порядку інформують громадськість України, здійснюючи зв'язок з об`єднаннями громадян, засобами масової інформації і громадянами через відповідні структурні підрозділи та їх посадових осіб. Матеріали про діяльність розвідувальних органів України, які надаються засобам масової інформації, не можуть містити відомості, що становлять державну таємницю. Публікація відомостей про розвідувальні органи та їх діяльність здійснюється з дотриманням вимог Закону України "Про державну таємницю".  
    -120- Марченко О.А. (в.о. № 201)
Частину другу статті 16 після слова "державну" доповнити словами "військову або службову".  
Відхилено    
    -121- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В частині 3 статті 16 після слів "ці матеріали" Слово "зобов'язані" замінити словом "можуть".  
Відхилено    
    -122- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
В частині третій статті 16 після слів "надати такій висновок" доповнити слово "у місячний термін".  
Відхилено    
32. Стаття 17. Захист відомостей про розвідувальні органи України Відомості про особовий склад, що здійснює розвідувальну діяльність, засоби, зміст, плани, організацію, фінансування та матеріально-технічне забезпечення, форми, методи і результати розвідувальної діяльності, а також про осіб, які співробітничають або раніше співробітничали на конфіденційній основі з розвідувальними органами, становлять державну таємницю і підлягають захисту в порядку, визначеному чинним законодавством України.   -123- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В статті 17 слова "чинним законодавством" замінити словом "законом".  
Враховано в уточненій редакції  Стаття 14. Захист відомостей про розвідувальні органи України Відомості про особовий склад, що здійснює розвідувальну діяльність, засоби, зміст, плани, організацію, фінансування та матеріально-технічне забезпечення, форми, методи і результати розвідувальної діяльності, а також про осіб, які співробітничають або раніше співробітничали на конфіденційній основі з розвідувальними органами, становлять державну таємницю і підлягають захисту в порядку, визначеному Законом України "Про державну таємницю".  
33. Стаття 18. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення розвідувальних органів України Фінансування та матеріально-технічне забезпечення кожного розвідувального органу України здійснюються за рахунок коштів, передбачених окремим рядком у Державному бюджеті України, бюджетних та позабюджетних коштів у рамках спеціальних програм, затверджених Президентом України, а також коштів від діяльності, що дозволена законодавством України. Розпорядником бюджетних коштів, в тому числі валютних, на утримання і забезпечення діяльності розвідувального органу України є керівник цього органу. Розвідувальні органи України мають право ввозити на територію України засоби озброєння, спеціальні технічні та інших засоби, вогнепальну зброю та боєприпаси до неї для забезпечення власних потреб, а також у випадках необхідності передавати і вивозити їх за межі України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Розвідувальні органи України звільняються від сплати ввізного мита та акцизного збору за техніку, устаткування, майно і матеріали, що призначені для власного використання цими органами. Розвідувальні органи України мають право створювати службовий житловий фонд.   -124- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Частину першу статті 18 викласти в такій редакції: "Фінансування та матеріально-технічне забезпечення розвідувальних органів України, здійснюються за рахунок коштів, передбачених окремим рядком у Державному бюджеті України для кожного розвідувального органу, та інших джерел, передбачених законом. Розвідувальні органи України фінансуються через Національний банк України.  
Враховано   Стаття 15. Фінансування та матеріально - технічне забезпечення розвідувальних органів України Фінансування та матеріально-технічне забезпечення розвідувальних органів України здійснюються за рахунок коштів, передбачених окремим рядком у Державному бюджеті України для кожного розвідувального органу, та інших джерел, передбачених законом. Розвідувальні органи України фінансуються через Національний банк України. Розпорядником бюджетних коштів, у тому числі валютних, на утримання і забезпечення діяльності розвідувального органу України є керівник цього органу. Розвідувальні органи України мають право ввозити на територію України засоби озброєння, спеціальні технічні та інших засоби, вогнепальну зброю та боєприпаси до неї для забезпечення власних потреб, а також у разі необхідності передавати і вивозити їх за межі України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Розвідувальні органи України звільняються від сплати ввізного мита та акцизного збору за техніку, устаткування, майно і матеріали, що призначені для власного використання цими органами. Розвідувальні органи України мають житловий фонд.  
    -125- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
В частині першій статті 18 слова: "а також коштів від діяльності, що дозволена законодавством України" - вилучити.  
Враховано    
    -126- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В частині першій статті 18 слова "та позабюджетних" виключити, слова "законодавством України" замінити словами "розвідувальним органам України".  
Враховано редакційно    
    -127- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
В частині першій статті 18 слова: "позабюджетних коштів у рамках спеціальних програм, затверджених Президентом України" вилучити.  
Враховано    
    -128- Чикал А.В. (в.о. № 191)
В частині 5 статті 18 слова "право створювати службовий" вилучити.  
Враховано    
34. Розділ ІІІ. ПРАВОВИЙ СТАТУС СПІВРОБІТНИКІВ РОЗВІДУВАЛЬНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ ТА ОСІБ, ЯКІ КОНФІДЕНЦІЙНО СПІВРОБІТНИЧАЮТЬ З ЦИМИ ОРГАНАМИ, ЇХ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ      Розділ ІІІ. ПРАВОВИЙ СТАТУС СПІВРОБІТНИКІВ РОЗВІДУВАЛЬНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ ТА ОСІБ, ЯКІ КОНФІДЕНЦІЙНО СПІВРОБІТНИЧАЮТЬ З ЦИМИ ОРГАНАМИ, ЇХ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ  
35. Стаття 19. Співробітники розвідувальних органів України Співробітниками розвідувальних органів України є військовослужбовці та службовці кадрового складу, а також військовослужбовці, службовці та працівники, які не належать до кадрового складу розвідувальних органів. Службовці розвідувальних органів України є державними службовцями. Віднесення їх посад до відповідних категорій посад державних службовців, а також порядок прийому на службу або на роботу в розвідувальний орган визначаються Положенням про розвідувальний орган. На військовослужбовців розвідувальних органів, в тому числі тих, які не належать до кадрового складу розвідувальних органів, поширюється дія законодавства України про проходження військової служби з врахуванням особливостей, що обумовлені специфікою завдань, які виконуються зазначеними військовослужбовцями.   -129- Король В.М. (в.о. № 202)
В частині перший статті 19 після слова "службовці" доповнити слова "співробітники спецпідрозділів МВС".  
Відхилено   Стаття 16. Співробітники розвідувальних органів України Співробітниками розвідувальних органів України є військовослужбовці та службовці кадрового складу розвідувальних підрозділів відповідних центральних органів виконавчої влади, а також військовослужбовці, службовці та працівники, які не належать до кадрового складу цих органів. Службовці кадрового складу розвідувальних органів України є державними службовцями. Віднесення їх посад до відповідних категорій посад державних службовців, а також порядок прийому на службу або на роботу в розвідувальний орган визначаються Положенням про розвідувальний орган. На військовослужбовців розвідувальних органів, в тому числі тих, які не належать до кадрового складу розвідувальних органів, поширюється дія законодавства України про проходження військової служби з врахуванням особливостей, що обумовлені специфікою завдань, які виконуються зазначеними військовослужбовцями. На службовців та працівників розвідувальних органів поширюється дія законодавства України про працю.  
    -130- Манчуленко Г.М. (реєстр. картка № 330)
Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В частині другій статті 19 після слова "службовці" доповнити словами "кадрового складу".  
Враховано    
    -131- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В частині третій статті 19 слова "обумовлені специфікою завдань, які виконуються зазначеними військовослужбовцями" замінити словами "визначені законодавством".  
Відхилено    
    -132- Манчуленко Г.М. (реєстр. картка № 330)
Статтю 19 доповнити абзацом 4 в наступній редакції: "На службовців та працівників розвідувальних органів поширюється дія законодавства України про працю".  
Враховано    
36. Стаття 20. Кадровий склад розвідувальних органів України До кадрового складу розвідувальних органів України належать військовослужбовці і службовці, які за посадами, що вони займають в цих органах, підпорядкованих їм навчальних закладах та науково-дослідних установах, виконують функціональні обов'язки, безпосередньо пов'язані з розвідувальною діяльністю. Перелік посад співробітників кадрового складу розвідувального органу визначається відповідним Положенням про розвідувальний орган. Співробітники кадрового складу розвідувальних органів для виконання своїх функціональних обов'язків можуть з дотриманням вимог цього Закону займати посади в державних органах, на підприємствах, установах і в організаціях будь-якої форми власності без розкриття їх належності до розвідувальних органів. Посадові особи зазначених державних органів, підприємств, установ і організацій несуть передбачену законодавством України відповідальність за розголошення відомостей про приналежність цих співробітників до розвідувальних органів, якщо такі стали їм відомі в процесі роботи. Розвідувальні органи України можуть мати кадровий резерв з числа фахівців відповідних спеціальностей. Співробітникам кадрового складу розвідувальних органів України видається спеціальне службове посвідчення.   -133- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Кулик О.В. (в.о. № 145)
В частині першій статті 20 слово "відповідним" вилучити.  
Враховано редакційно   Стаття 17. Кадровий склад розвідувальних органів України До кадрового складу розвідувальних органів України належать військовослужбовці і службовці, які за посадами, що вони займають в цих органах, підпорядкованих їм навчальних закладах та науково-дослідних установах, виконують функціональні обов'язки, безпосередньо пов'язані з розвідувальною діяльністю. Перелік посад співробітників кадрового складу розвідувального органу визначається Положенням про відповідний розвідувальний орган. Співробітники кадрового складу розвідувальних органів для виконання своїх функціональних обов'язків можуть займати, з додержанням вимог цього Закону, посади в органах державної влади, на підприємствах, в установах і організаціях будь-якої форми власності без розкриття їх належності до розвідувальних органів. Посадові особи зазначених органів державної влади, підприємств, установ і організацій несуть передбачену законом відповідальність за розголошення відомостей про приналежність цих співробітників до розвідувальних органів, якщо такі стали їм відомі в процесі роботи. Розвідувальні органи України можуть мати кадровий резерв із числа фахівців відповідних спеціальностей. Співробітникам кадрового складу розвідувальних органів України видається спеціальне службове посвідчення.  
    -134- Король В.М. (в.о. № 202)
Частину першу статті 20 після слова "військовослужбовці" доповнити словами "співробітники спецпідрозділів МВС України".  
Відхилено    
    -135- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В частині другій статті 20 слова "державних органах" замінити словами "органах державної влади".  
Враховано    
    -136- Кулик О.В. (в.о. № 145)
В частині другій статті 20 слова "законодавством України" замінити словом "законом".  
Враховано    
37. Стаття 21. Правове положення співробітників розвідувальних органів України Співробітники кадрового складу розвідувальних органів України під час виконання ними службових обов'язків перебувають під спеціальним захистом держави. Ніхто, крім державних органів та посадових осіб, які визначені цим законом, не має права втручатися в їх службову діяльність. Для захисту життя, здоров'я, житла і майна співробітників розвідувальних органів України та їх близьких родичів від протиправних посягань і загроз у зв'язку із службовою діяльністю цих співробітників, розвідувальні органи України здійснюють спеціальні заходи щодо забезпечення безпеки в порядку, передбаченому Законом України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" та іншими актами законодавства України. Рішення про вжиття цих заходів в кожному конкретному випадку приймаються керівником відповідного розвідувального органу. Статус співробітника розвідувального органу України не може бути використаний для досягнення цілей, які є не сумісними з виконанням його функціональних обов'язків. Співробітникам розвідувальних органів України забороняється співробітничати на конфіденційній основі з іншими державними і не державними органами та організаціями.   -137- Манчуленко Г.М. (реєстр. картка № 330)
В назві статті 21 слово "положення" замінити словом "статус".  
Враховано   Стаття 18. Правий статус співробітників розвідувальних органів України Співробітники кадрового складу розвідувальних органів України під час виконання ними службових обов'язків перебувають під спеціальним захистом держави. Ніхто, крім органів державної влади та посадових осіб, які визначені цим Законом, не має права втручатися в їх службову діяльність. Для захисту життя, здоров'я, житла і майна співробітників розвідувальних органів України та їх близьких родичів (дружина, чоловік, батьки, діти, рідні брати і сестри) від протиправних посягань і загроз у зв'язку із службовою діяльністю цих співробітників, розвідувальні органи України здійснюють спеціальні заходи щодо забезпечення безпеки в порядку, передбаченому Законом України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" та іншими актами законодавства України. Рішення про вжиття цих заходів в кожному конкретному випадку приймаються керівником відповідного розвідувального органу. Статус співробітника розвідувального органу України не може бути використаний для досягнення цілей, які не не пов`язані з виконанням його функціональних обов'язків.  
    -138- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В частині першій статті 21 слова "державних органів" замінити словами "органів державної влади".  
Враховано    
    -139- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
В частині другій статті 21 після слів "близьких родичів" доповнити слова "(дружина, чоловік, батьки, діти, рідні брати і сестри)".  
Враховано , частину другу статті 18 викладено в уточненій редакції   
    -140- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В частині третій статті 21 слова "не є сумісними" замінити словами "не пов`язані".  
Враховано в уточненій редакції   
    -141- Єщенко В.М. (реєстр. картка № 242)
Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Частину четверту статті 21 вилучити.  
Враховано    
    -142- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В частині четвертій статті 21 слова "державними і не державними органами та організаціями" замінити словами "органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, а також із посадовими особами зазначених органів, підприємств і організацій".  
Відхилено    
    -143- Марченко О.А. (в.о. № 201)
В частині четвертій статті 21 слова "державними і не державними органами та організаціями" замінити словами " іншими, в тому числі іноземними, державними і недержавними органами та організаціями, окрім як виключно для вирішення службових завдань".  
Відхилено    
38. Стаття 22. Застосування засобів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї Співробітники розвідувальних органів України, виключно для реалізації прав, передбачених пунктами 11,12 і 14 статті 12 цього Закону, мають право застосувати засоби фізичного впливу, зберігати, носити, використовувати і застосовувати спеціальні засоби в порядку, передбаченому законодавством України, а військовослужбовці розвідувальних органів, крім того, зберігати, носити, використовувати і застосовувати вогнепальну зброю в порядку, передбаченому Законом України "Про міліцію". Перевищення співробітником розвідувального органу України своїх повноважень при застосуванні засобів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї тягне за собою відповідальність, встановлену законодавством.   -144- Король В.М. (в.о. № 202)
Частину першу статті 22 після слів "а військовослужбовці" доповнити словами "співробітники спецпідрозділів МВС України".  
Відхилено   Стаття 19. Застосування співробітниками розвідувальних органів засобів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї Співробітники розвідувальних органів України, виключно для реалізації прав, визначених в абзаці одинадцятому і тринадцятому частини першої статті 9 цього Закону, мають право застосувати засоби фізичного впливу, зберігати, носити, використовувати і застосовувати спеціальні засоби активної оборони в порядку, передбаченому законодавством України, а військовослужбовці розвідувальних органів, крім того, зберігати, носити, використовувати і застосовувати вогнепальну зброю в порядку, передбаченому Законом України "Про міліцію". Перевищення співробітником розвідувального органу України своїх повноважень при застосуванні засобів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї тягне за собою відповідальність, встановлену законом.  
    -145- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Частину першу статті 22 після слів "фізичного впливу" додати слова "спеціальні засоби активної оборони, що застосовуються правоохоронними органами".  
Враховано    
    -146- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Частину першу статті 22 викласти в наступній редакції: "Співробітники розвідувальних органів України, виключно для реалізації прав, передбачених пунктами 11,12 і 14 статті 12 цього Закону, мають право застосувати засоби фізичного впливу, зберігати, носити, використовувати і застосовувати спеціальні засоби в порядку, передбаченому законодавством України, а військовослужбовці розвідувальних органів, крім того, зберігати, носити, використовувати і застосовувати вогнепальну зброю в порядку, передбаченому Законом України "Про міліцію".  
Враховано    
    -147- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В частині другій статті 22 слово "законодавством" замінити словом "законом".  
Враховано    
39. Стаття 23. Відповідальність співробітників розвідувальних органів України за правопорушення Співробітники розвідувальних органів України несуть відповідальність за адміністративні правопорушення в порядку, встановленому Кодексом України про адміністративні правопорушення для осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів або спеціальних положень про дисципліну. У разі затримання співробітника кадрового складу розвідувального органу України за підозрою у скоєні злочину або обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою його тримають окремо від інших осіб. Привід, затримання та арешт і пов'язані з цим обшук особи та огляд речей кадрового співробітника розвідувального органу при виконанні ним своїх службових обов'язків здійснюються тільки в присутності офіційних представників цього органу. Не підлягають огляду і затриманню транспортні засоби розвідувальних органів та їх кадрових співробітників при використанні цих засобів в службових цілях. Непередбачені фінансові та майнові збитки, які завдані фізичним або юридичним особам внаслідок виконання співробітниками розвідувальних органів покладених на них завдань, не тягнуть за собою відповідальності з боку цих співробітників, якщо вони діяли у відповідності з наданими їм законодавством України повноваженнями. Такі збитки, в разі потреби, компенсуються відповідними розвідувальними органами за рахунок державного бюджету.   -148- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В частині третій статті 23 слова "державного бюджету" замінити словами "коштів Державного бюджету України, передбачених на фінансування розвідувальних органів або спеціальних програм".  
Враховано   Стаття 20. Відповідальність співробітників розвідувальних органів України за правопорушення Співробітники розвідувальних органів України несуть відповідальність за адміністративні правопорушення в порядку, встановленому Кодексом України про адміністративні правопорушення для осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів або спеціальних положень про дисципліну. У разі затримання співробітника кадрового складу розвідувального органу України за підозрою у скоєнні злочину або обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою його тримають окремо від інших осіб. Привід, затримання та арешт і пов'язані з цим обшук особи та огляд речей кадрового співробітника розвідувального органу при виконанні ним своїх службових обов'язків здійснюються тільки в присутності офіційних представників цього органу. Не підлягають огляду і затриманню транспортні засоби розвідувальних органів та їх кадрових співробітників при використанні цих засобів у службових цілях. Непередбачені фінансові та майнові збитки, які завдані фізичним або юридичним особам внаслідок виконання співробітниками розвідувальних органів покладених на них завдань, не тягнуть за собою відповідальності з боку цих співробітників, якщо вони діяли у відповідності з наданими їм законом повноваженнями. Такі збитки компенсуються в порядку, визначеному законом, відповідними розвідувальними органами за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на фінансування розвідувальних органів або спеціальних програм.  
    -149- Чикал А.В. (в.о. № 191)
В частині третій статті 23 після слів "такі збитки" слова "в разі потреби" вилучити.  
Враховано    
40. Стаття 24. Соціальний захист співробітників розвідувальних органів України та членів їх сімей Соціальний захист співробітників розвідувальних органів та членів їх сімей, а також цивільних працівників, які уклали трудовий договір з розвідувальними органами України, гарантується чинним законодавством. Співробітникам кадрового складу розвідувальних органів за роботу, пов'язану з виконанням спеціальних завдань, що стоять перед цими органами, виплачується надбавка в розмірі, що визначається відповідними нормативно-правовими актами. Держава сприяє звільненню співробітників кадрового складу розвідувальних органів України та членів їх сімей у випадку їх затримання, арешту або засудження за межами України у зв'язку з виконанням завдань, що покладені Законом України на розвідувальні органи. У разі повної або часткової втрати співробітником кадрового складу розвідувального органу України професійної придатності в результаті його розшифрування або внаслідок інших не залежних від нього причин розвідувальний орган зобов'язаний працевлаштувати зазначеного співробітника або створити умови для його професійної перепідготовки. Майнові збитки, завдані співробітнику кадрового складу розвідувального органу України та членам його сім`ї у зв'язку із здійсненням розвідувальної діяльності, відшкодовуються розвідувальним органом за рахунок коштів державного бюджету в порядку, визначеному цивільним законодавством України. Положення, що передбачені цією статтею, поширюються також на колишніх співробітників розвідувальних органів України, які потребують такого захисту в зв'язку з їхньою попередньою діяльністю. Співробітникам розвідувальних органів України з числа військовослужбовців, які мають право на пенсію за вислугою років згідно з чинним законодавством України і яких залишено на службі, щомісячно виплачуються надбавки в розмірі, що визначається Кабінетом Міністрів України. Співробітникам розвідувальних органів України, які отримали у відповідності до чинного законодавства кредит на будівництво або придбання житла, дозволяється його погашення за рахунок коштів розвідувальних органів.   -150- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В частині першій статті 24 слова "чинним законодавством" замінити словом "законом".  
Враховано   Стаття 21. Соціальний захист співробітників розвідувальних органів України та членів їх сімей Соціальний захист співробітників розвідувальних органів та членів їх сімей, а також цивільних працівників, які уклали трудовий договір з розвідувальними органами України, гарантується законом. Заходи соціального захисту мають бути уніфікованими для співробітників розвідувальних органів незалежно від їх відомчої належності. Співробітникам кадрового складу розвідувальних органів за роботу, пов'язану з виконанням спеціальних завдань, що стоять перед цими органами, виплачується надбавка в розмірі, що визначається відповідними нормативно-правовими актами. У випадку затримання, арешту або засудження за межами України співробітників кадрового складу розвідувальних органів України у зв'язку з виконанням ними завдань, що покладені на розвідувальні органи України, держава сприяє звільненню їх та членів їх сімей. У разі повної або часткової втрати співробітником кадрового складу розвідувального органу України професійної придатності в результаті його розшифрування або внаслідок інших не залежних від нього причин розвідувальний орган зобов'язаний працевлаштувати зазначеного співробітника або створити умови для його професійної перепідготовки. Майнові збитки, завдані співробітнику кадрового складу розвідувального органу України та членам його сім`ї у зв'язку із здійсненням розвідувальної діяльності, відшкодовуються розвідувальним органом за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, визначеному цивільним законодавством України. Положення, передбачені цією статтею, поширюються також на колишніх співробітників розвідувальних органів України, які потребують такого захисту в зв'язку з їхньою попередньою діяльністю. Співробітникам розвідувальних органів України з числа військовослужбовців, які згідно з законом мають право на пенсію за вислугою років і яких залишено на службі, щомісяця виплачуються надбавки в розмірі, що визначається Кабінетом Міністрів України. Обчислення пенсій співробітникам розвідувальних органів України з числа військовослужбовців, які звільняються зі служби і мають право на пенсію, здійснюється, виходячи з розмірів грошового забезпечення, що виплачувалися їм на день звільнення зі служби, або в розмірах, встановлених для відповідних категорій військовослужбовців.  
    -151- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
Статтю 24 доповнити частиною в такій редакції: "Заходи соціального захисту мають бути уніфікованими для співробітників розвідувальних органів незалежно від їх відомчої належності."  
Враховано    
    -152- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
Частину третю статті 24 викласти в такій редакції: "У випадку затримання, арешту або засудження за межами України співробітників кадрового складу розвідувальних органів України у зв'язку з виконанням ними завдань, що покладені на розвідувальні органи України, держава сприяє звільненню їх та членів їх сімей".  
Враховано    
    -153- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В частині п'ятій статті 24 слова "державного бюджету" замінити словами "Державного бюджету України"  
Враховано    
    -154- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В частині сьомій статті 24 слова "чинним законодавством України" замінити словом "законом" .  
Враховано    
    -155- Король В.М. (в.о. № 202)
Частину сьому статті 24 після слів "з числа військовослужбовців" доповнити словами "працівників МВС України".  
Відхилено    
    -156- Король В.М. (в.о. № 202)
Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину 8 статті 24 вилучити.  
Враховано    
    -157- Манчуленко Г.М. (реєстр. картка № 330)
Статтю 24 доповнити частиною дев'ятою в такій редакції: "Обчислення пенсій співробітникам розвідувальних органів України з числа військовослужбовців, які звільняються зі служби і мають право на пенсію, здійснюється, виходячи з розмірів грошового утримання, що виплачувалися їм на день звільнення зі служби, або в розмірах, встановлених для відповідних категорій військовослужбовців."  
Враховано    
41. Стаття 25. Особи, які конфіденційно співробітничають з розвідувальними органами України Конфіденційне співробітництво розвідувальних органів з метою виконання завдань, що визначені цим законом, може встановлюватися з особами на безоплатній або платній засадах. Порядок підтримання взаємовідносин з такими особами визначається нормативними актами відповідних розвідувальних органів. Особи, які конфіденційно співробітничають з розвідувальними органами України, мають право: укладати угоду (контракт) з розвідувальним органом про конфіденційне співробітництво; використовувати з метою конспірації документи, що зашифровують особу; отримувати компенсацію за шкоду здоров'ю, збитки майну, нанесені під час виконання завдань, що випливають з угоди про конфіденційне співробітництво з розвідувальним органом; отримувати винагороду. Особи, які конфіденційно співробітничають з розвідувальними органами України, зобов'язані: дотримуватись правил конспірації; не допускати надання необ'єктивної, неправдивої інформації; не розголошувати відомості, що становлять державну таємницю або стали їм відомі під час виконання завдань розвідувальних органів України; дотримуватись умов контракту (домовленості) з розвідувальним органом про конфіденційне співробітництво. З метою забезпечення безпеки осіб, які конфіденційно співробітничають або співробітничали з розвідувальними органами України, та членів їх сімей можуть проводитися заходи щодо їх захисту в порядку, передбаченому цим Законом для співробітників розвідувальних органів.   -158- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Назву статті 25 викласти в такій редакції: "Права і обов'язки осіб, які конфіденційно співробітничають з розвідувальними органами України" .  
Враховано   Стаття 22. Права і обов'язки осіб, які конфіденційно співробітничають з розвідувальними органами України Конфіденційне співробітництво розвідувальних органів з метою виконання завдань, що визначені цим Законом, може встановлюватися з особами на безоплатній або платній засадах. Порядок підтримання взаємовідносин з такими особами визначається нормативними актами відповідних розвідувальних органів. З метою забезпечення безпеки осіб, які конфіденційно співробітничають або співробітничали з розвідувальними органами України, та членів їх сімей можуть здійснюватися заходи щодо їх захисту в порядку, передбаченому цим Законом для співробітників розвідувальних органів.  
    -159- Манчуленко Г.М. (реєстр. картка № 330)
Частини другу і третю статті 25 вилучити.  
Враховано    
    -160- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Абзац четвертий частини другої статті 25 викласти в такій редакції: "отримувати компенсацію за шкоду здоров'ю, збитки майну, нанесені під час виконання завдань розвідувальних органів України в порядку, визначеному цивільним законодавством України".  
Відхилено    
    -161- Марченко О.А. (в.о. № 201)
Статтю 25 доповнити частиною п`ятою, в якій передбачити відповідальність осіб, які конфіденційно співробітничають з розвідувальними органами України, за невиконання добровільно взятих на себе зобов`язань.  
Відхилено    
42. Стаття 26. Соціальний захист осіб, які конфіденційно cпівробітничають з розвідувальними органами України Особам, які конфіденційно співробітничають з розвідувальними органами України, гарантується нерозголошення цих стосунків. У разі арешту, засудження або смерті такої особи, а також завдання шкоди її здоров'ю внаслідок виконання завдань розвідувальних органів України ця особа або її спадкоємці мають право на компенсації, що передбачені для співробітників кадрового складу розвідувальних органів, якщо інше не передбачено угодою (контрактом) особи з розвідувальним органом. Особи, які конфіденційно співробітничають з розвідувальними органами України, можуть отримувати від них грошову винагороду та інші види виплат як у національній, так і в іноземній валюті. Додаткові види винагороди та соціального захисту осіб, які конфіденційно співробітничають з розвідувальними органами України, можуть бути встановлені Кабінетом Міністрів України за поданням відповідного розвідувального органу. Період співробітництва особи, яка прийнята у громадянство України, з розвідувальним органом України зараховується до її трудового стажу. Соціальний захист такої особи здійснюється згідно з частинами 4-6 статті 24 цього закону.   -162- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Частину першу статті 26 після слів "цих стосунків" доповнити словами "та соціальний захист". Частини другу, третю і четверту статті 26 вилучити.  
Враховано   Стаття 23. Соціальний захист осіб, які конфіденційно cпівробітничають з розвідувальними органами України Особам, які конфіденційно співробітничають з розвідувальними органами України, гарантується нерозголошення цих стосунків та соціальний захист.  
    -163- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
В частині 2 статті 26 після слова "виконання" доповнити слово "спеціальних".  
Відхилено    
    -164- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Частину третю статті 26 викласти в такій редакції: "особи, які конфіденційно співробітничають з розвідувальними органами України, можуть отримувати від них грошову винагороду, компенсації та інші види виплат", - і далі за текстом.  
Відхилено    
    -165- Кулик О.В. (в.о. № 145)
В частині третій статті 26 слова "та інші види виплат" виключити, а після слів "в іноземній валюті" поставити кому і записати слова "а також інші види винагород".  
Відхилено    
    -166- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
В частині п'ятій статті 26 слова "прийнята у громадянство" замінити словами "є громадянином".  
Відхилено    
    -167- Кулик О.В. (в.о. № 145)
В частині п'ятій статті 26 слова "яка прийнята у громадянство України" замінити словами "якій надано громадянство України".  
Відхилено    
43. Розділ IV. КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ РОЗВІДУВАЛЬНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ      Розділ IV. КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ РОЗВІДУВАЛЬНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ  
44. Стаття 27. Контроль Президента України за діяльністю розвідувальних органів України Контроль за діяльністю розвідувальних органів України здійснюється Президентом України. Розвідувальні органи України доповідають Президенту України та звітують перед ним у порядку і з питань, що визначаються Президентом України.   -168- Чикал А.В. (в.о. № 191)
В частині першій статті 27 після слів "органів України" доповнити слова "в межах конституційних повноважень".  
Враховано   Стаття 24. Контроль Президента України за діяльністю розвідувальних органів Контроль за діяльністю розвідувальних органів України в межах конституційних повноважень здійснюється Президентом України, в тому числі через керовану ним Раду національної безпеки і оборони України. Розвідувальні органи України доповідають Президентові України і звітують перед ним з питань та в порядку, що визначаються Президентом України.  
45. Стаття 28. Контроль Верховної Ради України за діяльністю розвідувальних органів України Контроль за діяльністю розвідувальних органів України здійснюється Верховною Радою України шляхом: перевірки Рахунковою палатою витрат коштів, що виділяються відповідно до Закону України про Державний бюджет України на розвідувальну діяльність; розгляду, при необхідності, питань, пов'язаних з діяльністю розвідувальних органів України.   -169- Доманський А.І. (реєстр. картка № 266)
Статтю 28 викласти в такій редакції: "Контроль за діяльністю розвідувальних органів України здійснюється Верховною Радою України в порядку, встановленому Конституцією України".  
Враховано   Стаття 25. Контроль Верховної Ради України за діяльністю розвідувальних органів Контроль за діяльністю розвідувальних органів України здійснюється Верховною Радою України в порядку, встановленому Конституцією України.  
    -170- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Частину першу статті 28 викласти в такій редакції: "Контроль за діяльністю розвідувальних органів України здійснюється Верховною Радою України в порядку, визначеному Законами України "Про Регламент Верховної Ради України", "Про комітети Верховної Ради України", "Про статус народного депутата України", "Про рахункову палату України".  
Враховано з уточненням редакції   
    -171- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Частину першу статті 28 доповнити абзацем в такій редакції: "Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони щорічно розглядає і затверджує звіти розвідувальних органів України щодо використання виділених на їх діяльність коштів".  
Враховано з уточненням редакції   
46. Стаття 29. Порядок здійснення контрольних функцій Рахунковою палатою України Для здійснення контролю за витратою коштів Державного бюджету України на утримання розвідувальних органів України і фінансування їх діяльності створюється з числа членів Рахункової палати України спеціальна група. Спеціальна група Рахункової палати України має право у встановленому порядку отримувати від розвідувальних органів України документи з питань витрат бюджетних коштів, а також заслуховувати керівників відповідних розвідувальних органів з цих питань на закритих засіданнях. Члени спеціальної групи Рахункової палати здійснюють повноваження, передбачені цією статтею, лише за умови оформлення допуску до відомостей, які становлять державну таємницю, в порядку, встановленому Законом України "Про державну таємницю". Їм забороняється розкривати методи і засоби діяльності розвідувальних служб розшифровувати їх співробітників.   -172- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В частині другій статті 29 після слів "у встановленому" доповнити слово "законодавством", слова "бюджетних коштів" замінити словами "коштів Державного бюджету України".  
Враховано редакційно   Стаття 26. Порядок здійснення контрольних функцій Рахунковою палатою України Для здійснення контролю за витратою коштів Державного бюджету України на утримання розвідувальних органів України і фінансування їх діяльності створюється з числа членів Рахункової палати України спеціальна група. Спеціальна група Рахункової палати України має право у встановленому законом порядку отримувати від розвідувальних органів України документи стосовно витрат коштів Державного бюджету України, а також заслуховувати керівників відповідних розвідувальних органів з цих питань на закритих засіданнях. Члени спеціальної групи Рахункової палати здійснюють повноваження, передбачені цією статтею, лише за умови оформлення допуску до відомостей, які становлять державну таємницю, в порядку, встановленому Законом України "Про державну таємницю". Їм забороняється розкривати методи і засоби діяльності розвідувальних органів, розшифровувати їх співробітників, розголошувати отриману інформацію.  
    -173- Марченко О.А. (в.о. № 201)
В частині третій статті 29 після слів "їх співробітників" доповнити слова "розголошувати отриману інформацію".  
Враховано    
47. Стаття 30. Прокурорський нагляд Нагляд за дотриманням розвідувальними органами України законів України здійснюється Генеральним прокурором України і уповноваженими ним прокурорами відповідно до законодавства України. Відомості про осіб, які конфіденційно співробітничають або співробітничали з розвідувальним органом України, належність конкретних осіб до кадрового складу розвідувальних органів, а також організаційно-штатна структура розвідувальних органів до предмету прокурорського нагляду не входять.   -174- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В частині першій статті 30 слово "законодавства" замінити словом "законів".  
Враховано   Стаття 27. Прокурорський нагляд Нагляд за додержанням розвідувальними органами України законів України здійснюється Генеральним прокурором України і уповноваженими ним прокурорами відповідно до Конституції та законів України. Відомості про осіб, які конфіденційно співробітничають або співробітничали з розвідувальним органом України, належність конкретних осіб до кадрового складу розвідувальних органів, а також організаційно-штатна структура розвідувальних органів до предмету прокурорського нагляду не входять.  
    -175- Чикал А.В. (в.о. № 191)
В частині першій статті 30 слово "дотриманням" замінити словом "додержанням".  
Враховано    
48. Розділ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. До приведення законодавства України та інших нормативно-правових актів у відповідність з нормами цього Закону вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону. 3. Запропонувати Президенту України: привести нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; визначити структурні підрозділи Служби безпеки України, Міністерства оборони України і Державного комітету у справах охорони державного кордону України, які отримують статус розвідувальних органів у складі зазначених відомств. 4. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк після набрання чинності цим Законом: подати на розгляд Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін до Законів України, що випливають з цього Закону; привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом; забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.   -176- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Пункт другий Прикінцевих положень викласти в такій редакції: "До приведення законів України та інших нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону".  
Враховано   Розділ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. До приведення законів України та інших нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону. 3 Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом: подати на розгляд Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону; привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом; забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.  
    -177- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Пункт другий Прикінцевих положень вилучити.  
Відхилено    
    -178- Кулик О.В. (в.о. № 145)
У пункті другому Прикінцевих положень Слово "законодавства" замінити на слово "законів".  
Враховано    
    -179- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Пункт третій Прикінцевих положень вилучити.  
Враховано    
    -180- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В підпункті першому пункту три Прикінцевих положень після слова "привести" доповнити словом "свої".  
Враховано    
    -181- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В підпункті другому пункту три Прикінцевих положень слово "відомств" замінити словом "органів".  
Відхилено    
    -182- Король В.М. (в.о. № 202)
В підпункті другому пункту три Прикінцевих положень після слів "Міністерства оборони України" доповнити словами "Міністерства внутрішніх справ України".  
Відхилено    
    -183- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В пункті чотири Прикінцевих положень слово "після" замінити словами "з дня".  
Відхилено    
    -184- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В підпункті третьому пункту чотири Прикінцевих положень слова "перегляд і скасування" замінити словом "приведення", а слова "що суперечать цьому" замінити словами "у відповідності до цього".  
Враховано