Кількість абзаців - 478 Таблиця поправок


Про вибори народних депутатів України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ВИБОРИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ВИБОРИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ  
1. Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ   -1- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Правденко С.М. (реєстр. картка № 417)
Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Слова "Глава 1" замінити на "Розділ І".  
Враховано   Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
2. Стаття 1. Основні засади і принципи виборів народних депутатів України      Стаття 1. Основні засади і принципи виборів народних депутатів України  
3. 1. Вибори народних депутатів України (далі - депутатів), які складають Верховну Раду України, проводяться на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні за пропорційною системою.   -2- Кабінет Міністрів України
В ч.1 ст.1 після слова "права" записати "шляхом таємного голосування за пропорційною основою".  
Враховано частково   1. Народні депутати України (далі - депутати) обираються громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування за пропорційною системою. 2. Кількісний склад Верховної Ради України визначається Конституцією України.  
    -3- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Текст статті 1 викласти в такій редакції: "1. Народні депутати України (далі - депутати) обираються громадянами України строком на чотири роки на підставі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Участь громадянина України у виборах є добровільною. 2. Конституційний склад Верховної Ради України - 450 народних депутатів України - обирається за виборчими списками кандидатів у народні депутати від політичних партій (виборчих блоків партій). Виборчий список кожної партії (блоку) складається з 450 кандидатів у народні депутати. У списку навпроти прізвища кожного кандидата зазначається номер виборчого округу, в якому він є уповноваженим представником цієї партії (блоку). 3. Виборчий процес здійснюється на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів у депутати, гласності та відкритості, свободи агітації, рівних можливостей для всіх кандидатів у проведенні виборчої кампанії, неупередженості до кандидатів з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів."  
Враховано частково    
    -4- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Виключити з частини першої ст.1 слова "які складають Верховну Раду України", а слово "при" замінити на "шляхом".  
Враховано    
    -5- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
У частині 1 ст.1 слова "за пропорційною системою" замінити на "за змішаною (мажоритарно - пропорційною) системою".  
Відхилено    
    -6- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.1, част.1 після слів "виборчого права" додати слова "при вільному волевиявленні шляхом таємного голосування", а подальший текст зняти.  
Враховано частково    
    -7- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.1, ч.1 виключити слова: "які складають Верховну Раду України".  
Враховано    
    -8- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Макеєнко В.В. (реєстр. картка № 354)
Частину 1 статті 1 викласти в такій редакції: "1. Народні депутати України (далі - депутати) обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки".  
Враховано частково    
    -9- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину другу статті першої викласти в такій редакції: "2. Кількісний склад Верховної Ради України визначається Конституцією України."  
Враховано    
4. 2. Чотириста п'ятдесят депутатів обираються за списками кандидатів у депутати від політичних партій, виборчих блоків партій по загальнодержавному багатомандатному (далі - загальнодержавному) виборчому окрузі на основі пропорційного представництва.   -10- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині 2 cт.1 після слів "виборчих блоків" додати слово "політичних".  
Враховано   3. Депутати обираються за виборчими списками кандидатів у депутати (далі - виборчі списки) від політичних партій, виборчих блоків політичних партій (далі - партій (блоків)) у загальнодержавному багатомандатному (далі - загальнодержавному) виборчому окрузі на основі пропорційного представництва.  
    -11- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Част.2 ст.1 виключити, замість неї включити частини 2 і 3 ст.1 законопроекту "Про вибори народних депутатів України" (реєстр.№2182-1 від 05.04.99, автор А.Білоус).  
Відхилено    
    -12- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Правденко С.М. (реєстр. картка № 417)
У статті 1 в частині 2 після слів "за списками кандидатів у депутати" додати слова "(далі - виборчі списки)", а після слів "виборчих блоків партій" додати слова "(далі - блоки)".  
Враховано    
    -13- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Частину другу ст.1 викласти в такій редакції: "2. Громадяни України обираються до Верховної Ради України на основі пропорційного представництва за списками кандидатів у депутати від політичних партій, виборчих блоків партій по загальнодержавному багатомандатному (далі - загальнодержавному) виборчому округу".  
Враховано частково    
    -14- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
У част.2 ст.1 слова "на основі пропорційного представництва" замінити на "на основі змішаного представництва". Доповнити частину таким реченням: "225 депутатів обирається в одномандатних виборчих округах на основі відносної більшості, а 225 - за списками кандидатів від політичних партій".  
Відхилено    
    -15- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Част.2 ст.1 подати в редакції: "2. Конституційний склад Верховної Ради України (чотириста п'ятдесят депутатів) обирається за виборчими списками кандидатів у депутати від політичних партій, виборчих блоків партій у загальнодержавному виборчому окрузі на основі пропорційного представництва."  
Враховано частково    
    -16- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.1, ч.2 замість слів "Чотириста п'ятдесят депутатів" записати "Народні депутати України".  
Враховано    
    -17- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
Частину другу ст.1 викласти в такій редакції: "Чотириста п'ятдесят депутатів обираються за списками кандидатів у депутати від політичних партій, виборчих блоків партій на основі пропорційного представництва по наступних загальнодержавних багатомандатних національних виборчих округах: українському національному - 75% виборців, 4 депутата;75% виборців 337 депутатів російському національному - 20% виборців, 90 депутатів; польському національному - 1,2% виборців, 5 депутатів;1.2% виборців 5 депутатів єврейському національному - 0,9% виборців, 4 депутати;0.9% виборців 4 депутата білоруському національному - 0,8% виборців, 4 депутати; мусульмано-татарському міжнаціональному - 0.8% виборців, 4 депутати; чесько-угорському національному - 0.2% виборців, 1 депутат; молдавському національному - 0.2% виборців, 1 депутат;0.2% виборців 1 депутата гагаузько-болгарському національному - 0.2% виборців, 1 депутат; вірмено-грузинському міжнаціональному - 0.2% виборців, 1 депутат; національних груп інших Автономій - 0.5% виборців, 2 депутати."  
Відхилено    
5. 3. Виборчий процес здійснюється на засадах: багатопартійності, гласності і відкритості; рівності можливостей при висуванні кандидатів у депутати, проведенні виборчої компанії; неупередженості до кандидатів з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів; свободи агітації.   -18- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Правденко С.М. (реєстр. картка № 417)
Частину 3 статті 1 викласти у такій редакції: "3. Виборчий процес здійснюється на засадах: багатопартійності; 2) рівності можливостей партій (блоків), що беруть участь у виборчому процесі; 3) відкритості (гласності) виборів; 4) свободи агітації на виборах, рівних можливостей доступу до засобів масової інформації; 5) державного фінансування виборів; 6) здійснення виключно виборчими комісіями матеріально-технічного та організаційного забезпечення виборів; 7) заборони незаконного втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, керівників підприємств, установ і організацій у виборчий процес; 8) неупередженості до партій (блоків), кандидатів у депутати з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб та керівників підприємств, установ і організацій."  
Враховано частково    
    -19- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 3 ст.1 виключити.  
Враховано    
    -20- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
У частині третій ст.1 при перерахуванні засад, на яких здійснюється виборчий процес, додати заборону незаконного втручання у виборчий процес органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також заборону передвиборної агітації окремим особам, визначеним цим законом.  
Враховано частково    
    -21- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Макеєнко В.В. (реєстр. картка № 354)
У частині 3 статті 1 після слів "неупередженості до кандидатів" додати "політичних партій та виборчих блоків партій" і далі по тексту.  
Враховано    
6. 4. Участь громадян України у виборах депутатів є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у виборах.   -22- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
У частині 4 ст.1 друге речення виключити.  
Відхилено   4. Участь громадян України у виборах депутатів є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у виборах.  
    -23- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Привести у відповідність зміст статті до її назви.  
Відхилено    
    -24- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Правденко С.М. (реєстр. картка № 417)
Розділ І доповнити статтею такого змісту: "Стаття 1-1. Виборчий процес та його суб'єкти 1. Виборчим процесом визнається здійснення суб'єктами виборчого процесу в певній послідовності та у повному обсязі усіх виборчих процедур, передбачених цим Законом. 2. Виборчий процес включає: 1) реєстрацію партій (блоків) як суб'єктів виборчого процесу; 2) висування партіями (блоками) кандидатів у депутати та реєстрація виборчих списків; 3) проведення виборчої агітації; 4) голосування та підрахунок голосів виборців; 5) встановлення результатів виборів та реєстрація депутатів. 3. Виборчий процес розпочинається з дня опублікування відповідної постанови Центральної виборчої комісії, що приймається відповідно до строків, визначених Конституцією України та цим Законом. 4. Виборчий процес визнається закінченим з дня офіційного оголошення Центральною виборчою комісією результатів виборів депутатів. 5. Суб'єктами виборчого процесу визнаються: 1) громадяни України, які мають право голосу (виборці); партії (блоки); 3) представники та уповноважені особи партій (блоків); 4) кандидати у депутати та їх довірені особи; 5) виборчі комісії, утворені відповідно до цього Закону та закону України "Про Центральну виборчу комісію"; 6) Центральна контрольна комісія та її регіональні відділення; 7) офіційні спостерігачі."  
Враховано частково    
7. Стаття 2. Загальне виборче право.      Стаття 2. Загальне виборче право  
8. 1. Право обирати депутатів мають громадяни України, яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років.   -25- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Статтю 2 доповнити після част.1 новою частиною такого змісту: "1-1. Документом, який підтверджує громадянство України, є паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення особи громадянина України для осіб, які втратили паспорт, військовий квиток для військовослужбовців строкової служби, посвідчення особи моряка, закордонний паспорт громадянина України, відповідна картка установи кримінально-виконавчої системи для осіб, які утримаються в таких установах, що повинна містити: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, громадянство, фотокартку особи, підпис керівника та печатку установи."  
Враховано   1. Право голосу на виборах депутатів (право обирати депутатів) мають громадяни України, яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років. 2. Документом, який підтверджує громадянство України виборця, є паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення особи громадянина України для осіб, які втратили паспорт, військовий квиток для військовослужбовців строкової служби, посвідчення особи моряка, закордонний паспорт громадянина України, відповідна картка установи кримінально-виконавчої системи для осіб, які утримаються в таких установах, що повинна містити: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, громадянство, фотокартку особи, підпис керівника та печатку установи. 3. Громадяни України, які мають право голосу, можуть брати участь у роботі виборчих комісій у якості її членів, проведенні передвиборної агітації, здійсненні спостереження за проведенням виборів депутатів та інших заходах у порядку, визначеному цим та іншими законами України.  
    -26- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Доповнити статтю 2 частиною такого змісту: "Громадяни України, які досягли віку вісімнадцяти років, мають право брати участь у роботі виборчих комісій, проведенні передвиборчої агітації, здійсненні спостереження за проведенням виборів депутатів та інших заходах у порядку, визначеному цим та іншими законами України".  
Враховано    
9. 2. Депутатом може бути обраний громадянин України, який має право голосу, на день виборів досяг двадцяти одного року і проживає в Україні протягом останніх п'яти років.   -27- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Част.2 ст.2 доповнити реченням такого змісту: "Механізм встановлення часу проживання в Україні визначається Центральною виборчою комісією".  
Відхилено    
    -28- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Частину 2 ст.2 після слів "досяг двадцяти одного року і" доповнити словами "та має громадянство України не менше п'яти років і постійно чи переважно" і далі за текстом.  
Відхилено    
    -29- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.2 виключити част.2 (з відповідною зміною нумерації частин), відобразивши її зміст у новій ст.8 "Право бути обраним".  
Враховано    
    -30- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Частину 2 статті 2 доповнити текстом "володіє державною мовою, має відповідну професійну підготовку".  
Відхилено    
10. 3. Будь-які прямі або непрямі привілеї або обмеження виборчих прав громадян України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками, крім передбачених Конституцією України та цим Законом, забороняються.   -31- Кабінет Міністрів України
В ч.3 ст.2 виключити слова "крім передбачених Конституцією України та цим Законом".  
Відхилено   4. Будь-які прямі або непрямі привілеї або обмеження виборчих прав громадян України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками, крім передбачених Конституцією України та цим Законом, забороняються.  
    -32- Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У ч.3 ст.2 виключити слова "та цим законом".  
Відхилено    
    -33- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
У частині 3 статті 2 виключити слова "привілеї або", а кінець частини після слів "або іншими ознаками" викласти в редакції: "забороняються, крім випадків, передбачених Конституцією України."  
Відхилено    
    -34- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Частину 3 ст.2 після тексту "статі" доповнити текстом "національного,".  
Відхилено    
    -35- Кабінет Міністрів України
В частині 3 ст.2 зазначити, що відповідно до частин першої та другої ст.24 Конституції України громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.  
Відхилено    
11. 4. Не мають права голосу громадяни, визнані судом недієздатними.   -36- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Частину 4 ст.2 доповнити реченням такого змісту: "Не включаються до списку виборців особи, які визнані судом безвісно відсутніми чи оголошені померлими."  
Враховано в іншій редакції  5. Не має права голосу громадянин, визнаний судом недієздатним.  
12. 5. Не може бути включений у список і обраний депутатом громадянин, який перебуває у місцях позбавлення волі або мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.   -37- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину 6 ст.2 викласти у редакції: "5. Не може бути зареєстрованим кандидатом у депутати громадянин, визнаний судом недієздатним, а також громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку."  
Враховано в інших статтях  6. Громадянин України, який проживає або знаходиться в період підготовки і проведення виборів за межами України і перебуває на консульському обліку у представництві України за кордоном або у військовому формуванні (частині), що дислокується за межами України, або працює на полярній станції України, має право голосу на виборах депутатів.  
    -38- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
Частину 5 ст.2 виключити.  
Враховано частково    
    -39- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 5 статті 2 викласти в такій редакції: "Громадянин України, який мешкає або знаходиться в період підготовки і проведення виборів за межами території України і перебуває на консульському обліку у представництві України за кордоном або на військовій службі у підрозділі Збройних Сил України, що дислокується за кордоном, або працює на полярній станції України має право голосу на виборах народних депутатів України."  
Враховано    
    -40- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
У част.5 ст.2 виключити текст "перебуває у місцях позбавлення волі або", а слово "мають" змінити на "має".  
Враховано в інших статтях   
    -41- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Частину 5 статті 2 викласти в такій редакції: "5. Не може бути обраним народним депутатом України громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину," і далі по тексту.  
Враховано частково в інших статтях   
    -42- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Доповнити статтю 2 частиною 6 такого змісту: "6. Громадянин України, що мешкає або знаходиться в період підготовки і проведення виборів за межами території України, має всю повноту виборчих прав при виборах народних депутатів України."  
Враховано    
    -43- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Правденко С.М. (реєстр. картка № 417)
В статті 2 в частині 5 слова "перебуває у місцях позбавлення волі або" - виключити  
Враховано    
    -44- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Частину 5 ст.2 доповнити реченням такого змісту "Не включаються до списку виборців особи, які визнані судом безвісно відсутніми чи оголошені померлими."  
Враховано в інших статтях   
    -45- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Макеєнко В.В. (реєстр. картка № 354)
У частині 5 статті 2 замість слова "мають" записати "має".  
Враховано    
13. Стаття 3. Рівне виборче право      Стаття 3. Рівне виборче право  
14. Вибори депутатів є рівними: громадяни України беруть участь у виборах на рівних засадах, кожний виборець має один голос.   -46- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Пронумерувати частину1 ст.3 і виключити в ній слова "кожний виборець має один голос", а також додати част.2 у такій редакції: "2. Кожний виборець на виборах депутатів має один голос. Виборець може використати свій голос тільки на одній виборчій дільниці."  
Враховано   1. Вибори депутатів є рівними: громадяни України беруть участь у виборах на рівних засадах. 2. Кожний виборець на виборах депутатів має один голос. Виборець може використати свій голос тільки на одній виборчій дільниці.  
15. Стаття 4. Пряме виборче право. Таємне голосування   -47- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.4 виключити друге речення з назви і частину 2, виділивши це питання в окрему нову статтю 6 "Таємне голосування".  
Враховано   Стаття 4. Пряме виборче право  
16. 1. Вибори депутатів є прямими, громадяни безпосередньо обирають депутатів виборчого списку політичної партії, виборчого блоку партій.   -48- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Част.1 ст.4 викласти у такій редакції: "1. Вибори депутатів є прямими, громадяни безпосередньо обирають депутатів за виборчими списками політичних партій, виборчих блоків партій".  
Враховано частково   Вибори депутатів є прямими. Громадяни України безпосередньо обирають депутатів шляхом голосування за кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку).  
    -49- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Частину 1 статті 4 викласти в такій редакції: "1. Народні депутати України обираються безпосередньо виборцями. Виборче право реалізується громадянином особисто, не може бути голосування за довіреністю."  
Враховано частково    
    -50- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Макеєнко В.В. (реєстр. картка № 354)
Частину 1 статті 4 викласти в такій редакції: "Вибори депутатів є прямими, громадяни безпосередньо обирають депутатів шляхом голосування за виборчий список політичної партії, виборчого блоку партій".  
Враховано частково    
17. 2. Голосування на виборах депутатів є таємним: контроль за волевиявленням виборців забороняється.   -51- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Додати нові статті 5, 6, 7, 8, у такій редакції: "Стаття 5. Вільні вибори 1. Вибори депутатів є вільними. Виборцям забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні. 2. Застосування насильства, погроз, обману, підкупу, інших засобів, які перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця, забороняється. Стаття 6. Таємне голосування (з текстом част.2 ст.4 законопроекту). Стаття 7. Особисте голосування Кожен виборець голосує на виборах особисто. Голосування за інших осіб чи передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняється. Стаття 8. Право бути обраним 1. Депутатом може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг 21 року, має право голосу і проживає на території України протягом останніх п'яти років. 2. Проживання в Україні в сенсі цього Закону означає проживання на території, яка включає: територію в межах державного кордону України; територію дипломатичних, консульських та інших офіційних представництв України в інших державах та міжнародних організаціях; морські судна, що перебувають у плаванні під Державним Прапором України; територію полярних станцій України." Відповідно змінити нумерацію наступних статей законопроекту.  
Враховано   Стаття 5. Вільні вибори 1. Вибори депутатів є вільними. Виборцям забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні. 2. Застосування насильства, погроз, обману, підкупу тощо, які перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця, забороняється. Стаття 6. Таємне голосування Голосування на виборах депутатів є таємним: контроль за волевиявленням виборців забороняється. Стаття 7. Особисте голосування Кожен виборець голосує на виборах особисто. Голосування за інших осіб чи передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняється. Стаття 8. Право бути обраним 1. Депутатом може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років. 2. Проживання в Україні в сенсі цього Закону означає проживання на території, яка включає: територію в межах державного кордону України; територію дипломатичних, консульських та інших офіційних представництв України в інших державах та міжнародних організаціях; морські судна, що перебувають у плаванні під Державним Прапором України; територію полярних станцій України. 3. Не може бути включеним у виборчий список і обраним депутатом громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.  
18. Стаття 5. Право висування кандидатів у депутати      Стаття 9. Право висування кандидатів у депутати  
19. 1. Право висування кандидатів у депутати належить громадянам України, які мають право голосу, і реалізується ними через політичні партії та виборчі блоки партій (далі - партії (блоки) у порядку, визначеному цим Законом.   -52- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Правденко С.М. (реєстр. картка № 417)
В частині 1 статті 5 слова "партій (далі - партії (блоки)" виключити.  
Враховано   Право висування кандидатів у депутати належить громадянам України, які досягли вісімнадцяти років і мають право голосу, та реалізується ними через партії (блоки) у порядку, встановленому цим Законом. Стаття 10. Виборчий процес 1. Виборчий процес - це здійснення суб'єктами, визначеними статтею 11 цього Закону, виборчих процедур, передбачених цим Законом. 2. Виборчий процес здійснюється на засадах: 1) законності та заборони незаконного втручання будь-кого у цей процес; 2) політичного плюралізму (багатопартійності); 3) гласності і відкритості виборчого процесу; 4) рівності прав партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, у тому числі щодо висування кандидатів у депутати; 5) рівності всіх кандидатів у депутати, у тому числі щодо ведення передвиборчої агітації; 6) свободи передвиборчої агітації, рівних можливостей доступу до засобів масової інформації; 7) неупередженості до партій (блоків), кандидатів у депутати з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб та керівників підприємств, установ і організацій. 3. Початок виборчого процесу оголошує Центральна виборча комісія відповідно до строків, визначених Конституцією України та цим Законом. 4. Виборчий процес включає такі етапи: 1) утворення виборчих комісій; 2) складання списків виборців; 3) висування та реєстрація кандидатів у депутати, включених до виборчих списків партій (блоків); 4) проведення передвиборчої агітації; 5) голосування; 6) підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків голосування і результатів виборів депутатів. 5. Виборчий процес завершується офіційним оприлюдненням Центральною виборчою комісією результатів виборів депутатів. Стаття 11. Суб'єкти виборчого процесу Суб'єктами виборчого процесу є: 1) громадяни України, які мають право голосу (далі - виборці); 2) виборчі комісії, утворені відповідно до цього Закону та Закону України "Про Центральну виборчу комісію"; 3) кандидати у депутати, зареєстровані Центральною виборчою комісією; 4) партії (блоки), які висунули кандидатів у депутати; 5) органи державної влади та органи місцевого самоврядування у випадках, передбачених цим Законом; 6) офіційні спостерігачі від партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, від іноземних держав і міжнародних організацій.  
    -53- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
В частині 1 статті 5 після слів "реалізуються ними через" записати "об'єднання громадян" і далі за текстом.  
Відхилено    
    -54- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Єрмак А.В. (в.о. № 83)
Викласти статтю 5 у такій редакції: "Право висування кандидатів у депутати належить громадянам України, які мають право голосу, і реалізується ними через політичні партії, виборчі блоки партій, громадські організації, їх блоки, виборчі об'єднання (політичних партій з громадськими організаціями) у порядку, визначеному цим Законом. Право висунення кандидатів у депутати мають політичні партії і громадські організації, які легалізовані як всеукраїнські відповідно до чинного законодавства України. '' Далі по всьому тексту законопроекту після слів "політичних партій" додати слова "громадських організацій".  
Відхилено    
    -55- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Текст статті 5 викласти в такій редакції: "Право висування кандидатів у депутати належить політичним партіям та їх виборчим блокам (далі - партіям (блокам) і реалізується їх вищими представницькими керівними статутними органами в порядку і спосіб, що визначаються цим Законом."  
Відхилено    
    -56- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
У част.1 ст.5 після слів "виборчі блоки партій" додати "та безпосередньо громадянами шляхом самовисування, а також зборами громадян і трудовими колективами".  
Відхилено    
    -57- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Статтю 5 доповнити частинами 2, 3 та 4 такого змісту: "2. Громадяни України за умови додержання вимог, передбачених цим законом, мають право на самовисування кандидатами у депутати шляхом подачі заяви про бажання балотуватися кандидатом у депутати до окружної виборчої комісії. Військовослужбовці Збройних Сил, Національної гвардії, Прикордонних військ, Управління державної охорони, військ Цивільної оборони, Служби безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, крім тих осіб, які проходять строкову військову службу або альтернативну (невійськову) службу, особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, судді і прокурори, а також державні службовці можуть бути зареєстровані кандидатами в депутати, якщо на момент реєстрації вони подадуть до окружної виборчої комісії особисте зобов'язання про припинення виконання службових повноважень на період виборчої кампанії. 3. Збори громадян та трудові колективи можуть висувати кандидатів у депутати на загальному зборі, якщо з 300 присутніх за кандидата проголосує більше 50 відсотків, за умови, що трудовий колектив складають не менше 300 працівників. Якщо кількість перевищує 300 - має бути конференція трудового колективу. 4. Одна і та ж особа може бути включена лише до одного списку кандидатів у депутати від політичної партії, виборчого блоку партій та одночасно висунута лише в одному одномандатному виборчому окрузі."  
Відхилено    
    -58- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
У тексті законопроекту всюди після слів "партія (блок)" додати "та мажоритарний округ" у відповідних відмінках.  
Відхилено    
    -59- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Після ст.5 проекту додати нові статті у такій редакції: "Стаття 5-1. Виборчий процес 1. Виборчий процес - це здійснення суб'єктами, визначеними статтею 11 цього Закону, виборчих процедур, передбачених цим Законом. 2. Виборчий процес здійснюється на засадах: 1) законності та заборони незаконного втручання будь-кого у цей процес; 2) політичного плюралізму (багатопартійності); 3) гласності і відкритості виборчого процесу; 4) рівності прав партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, у тому числі щодо висування кандидатів у депутати; 5) рівності всіх кандидатів у депутати, у тому числі щодо ведення передвиборчої агітації; 6) свободи передвиборчої агітації, рівних можливостей доступу до засобів масової інформації; 7) неупередженості до партій (блоків), кандидатів у депутати з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб та керівників підприємств, установ і організацій. 3. Початок виборчого процесу виборів депутатів Центральна виборча комісія оголошує відповідно до строків, визначених Конституцією України, цим Законом та Указом Президента України. 4. Виборчий процес включає такі етапи: 1) утворення виборчих комісій; 2) складання списків виборців; 3) висування та реєстрація кандидатів у депутати, включених до виборчих списків партій (блоків); 4) проведення передвиборчої агітації; 5) голосування; 6) підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків голосування і результатів виборів депутатів. 5. Виборчий процес завершується офіційним оприлюдненням Центральною виборчою комісією результатів виборів депутатів. Стаття 5-2. Суб'єкти виборчого процесу Суб'єктами виборчого процесу є: 1) громадяни України, які мають право голосу (далі - виборці); 2) виборчі комісії, утворені відповідно до цього Закону та Закону України "Про Центральну виборчу комісію"; 3) кандидати у депутати, зареєстровані Центральною виборчою комісією; 4) партії (блоки), які висунули кандидатів у депутати; 5) органи державної влади та органи місцевого самоврядування у випадках, передбачених цим Законом; 6) офіційні спостерігачі від партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, від іноземних держав і міжнародних організацій.  
Враховано    
20. Стаття 6. Гласність і відкритість виборів      Стаття 12. Гласність і відкритість виборчого процесу  
21. 1. Підготовка і проведення виборів депутатів здійснюються відкрито і гласно.      1. Підготовка і проведення виборів депутатів здійснюються відкрито і гласно.  
22. 2. Рішення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, виборчих комісій, що стосуються виборів депутатів, доводяться до відома громадян через засоби масової інформації, а в окремих випадках оприлюднюються іншим шляхом у п'ятиденний строк з дня їх прийняття, якщо інше не передбачено Законом.   -60- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині 2 ст.6 слово "п'ятиденний " замінити словом "триденний".  
Відхилено   2. Виборчі комісії інформують громадян про свій склад, місцезнаходження та режим роботи, про утворення територіальних виборчих округів і виборчих дільниць, про основні права виборців, в тому числі про право оскарження неправомірних рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування чи посадових осіб, які обмежують їх виборчі права, забезпечують можливість для ознайомлення їх зі списками виборців, із виборчими списками партій (блоків), з передвиборними програмами партій (блоків), з порядком заповнення підписних листів та виборчих бюлетенів, сповіщають населення про підсумки голосування і результати виборів депутатів, надають іншу інформацію у випадках, передбачених цим Законом. 3. Рішення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що стосуються виборів депутатів, виборчих комісій доводяться до відома громадян через засоби масової інформації або оприлюднюються іншим шляхом у п'ятиденний строк з дня їх прийняття, якщо інше не передбачено законом.  
    -61- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Правденко С.М. (реєстр. картка № 417)
В частині 2 статті 6 слова "органів державної влади, органів місцевого самоврядування" виключити.  
Відхилено    
    -62- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
У частині 2 ст.6 мова повинна йти про гласність в діяльності виборчих комісій усіх рівнів, а не місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.  
Відхилено    
23. 3. Виборчі комісії відповідно інформують громадян про свій склад, місцезнаходження та режим роботи, про утворення територіальних виборчих округів і дільниць, забезпечують можливість для ознайомлення їх із списками виборців, з зареєстрованими списками кандидатів у депутати від партій (блоків), з передвиборними програмами партій (блоків), з формою та порядком заповнення підписних листів та виборчих бюлетенів, сповіщають населення про підсумки голосування і результати виборів депутатів, надають іншу інформацію у випадках, передбачених цим Законом.   -63- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Правденко С.М. (реєстр. картка № 417)
В частині 3 статті 6 слова "підписних листів та" виключити.  
Відхилено    
    -64- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
У частині 3 статті 6 виключити текст "з формою та порядком заповнення підписних листів".  
Відхилено    
    -65- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Частини 2 і 3 ст.6 переставити місцями.  
Враховано    
    -66- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
У частині 3 ст.6 після слів "виборчих округів і дільниць" додати слова "про основні права виборців, в тому числі про право оскарження неправомірних рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб, які обмежують їх виборчі права".  
Враховано    
    -67- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.6, ч.3 виключити слово "відповідно" (третє слово на початку речення).  
Відхилено    
24. 4. Засоби масової інформації зобов'язані об'єктивно висвітлювати хід підготовки і проведення виборів, їх представникам гарантується безперешкодний доступ на всі збори і засідання, пов'язані з виборами. Виборчі комісії, органи державної влади, органи місцевого самоврядування зобов'язані надавати їм інформацію щодо підготовки і проведення виборів.   -68- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину 4 ст.6 замінити трьома частинами такого змісту: "4. Представникам засобів масової інформації гарантується безперешкодний доступ на всі заходи, пов'язані з виборами, крім випадків передбачених законами України. Виборчі комісії, органи державної влади і місцевого самоврядування, посадові і службові особи цих органів зобов'язані, в межах своєї компетенції, надавати представникам засобів масової інформації інформацію щодо підготовки і проведення виборів. 5. Засоби масової інформації, одним із засновників яких є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також засоби масової інформації, які повністю або частково фінансуються за рахунок бюджетів усіх рівнів (далі засоби масової інформації з державною участю), зобов'язані об'єктивно висвітлювати хід підготовки і проведення виборів, надавати рівні можливості для ведення передвиборної агітації усім партіям (блокам), списки кандидатів у депутати яких зареєстровані. 6. Перелік загальнонаціональних засобів масової інформації з державною участю оприлюднюється Центральною виборчою комісією за поданням Міністерства інформації України, а місцевих засобів масової інформації з державною участю - територіальними виборчими комісіями за поданням відповідних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування не пізніше терміну закінчення реєстрації списків кандидатів у депутати."  
Враховано частково   4. Засоби масової інформації зобов'язані об'єктивно висвітлювати хід підготовки і проведення виборів. Їх представникам гарантується безперешкодний доступ на всі заходи, пов'язані з виборами, на умовах, визначених у частині дев'ятій статті 25 цього Закону, крім випадків, передбачених законами України. Виборчі комісії, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, посадові і службові особи цих органів зобов'язані в межах своїх повноважень і компетенції надавати їм інформацію щодо підготовки і проведення виборів.  
    -69- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Єрмак А.В. (в.о. № 83)
Доповнити частину 4 статті 6 текстом наступного змісту: "Кореспондентам будь-яких друкованих засобів масової інформації та ведучим телевізійних і радіопередач, а також державним службовцям під час передвиборчої кампанії забороняється коментувати у цих друкованих засобах масової інформації чи передачах програми, методи ведення передвиборчої агітації політичними партіями, громадськими організаціями та їх представниками. У випадку, якщо такі коментарі були дані, і політичні партії, громадські організації або їх представники висловили свою незгоду з ними, у цих же друкованих засобах масової інформації (не пізніше, ніж через 1 день з моменту подання заяви про незгоду) чи телевізійних та радіопередачах (не пізніше, ніж у наступній передачі з моменту подання заяви про незгоду) політичним партіям, громадський організаціям та їх представникам надається така ж сама площа або такий же самий ефірний час для висловлення своєї точки зору.''  
Відхилено    
    -70- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Доповнити статтю 6 частинами 5 та 6 такого змісту: "5. Основною формою роботи комісій є відкриті засідання. На засіданнях виборчих комісій, під час голосування, при підрахунку голосів на виборчій дільниці, визначенні результатів виборів по округу і підбитті загальних підсумків виборів мають право бути присутніми по одному представнику від партій (блоків), які висунули своїх кандидатів у депутати, від позапартійних комітетів виборців, створених для контролю за ходом виборчої кампанії, а також офіційні спостерігачі від інших держав і міжнародних організацій. Повноваження зазначених представників засвідчуються відповідним документом. Втручання зазначених представників у роботу виборчих комісій не допускається. 6. Особи, перераховані в частині п'ятій цієї статті, в разі виявлення порушень виборчого закону мають право звернутись до відповідної або вищестоящої виборчої комісії із заявою про усунення порушень або скласти про це акт, який підписується особою, що виявила порушення, і особами - свідками порушення. Заява або акт підлягають реєстрації та розгляду в комісії".  
Враховано частково в іншій статті   
    -71- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Правденко С.М. (реєстр. картка № 417)
У другому реченні частини 4 статті 6 слова "органи державної влади, органи місцевого самоврядування" - виключити.  
Відхилено    
    -72- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Друге речення частини 4 ст.6 виключити.  
Відхилено    
    -73- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Статтю 6 доповнити частиною 5, виклавши її у такій редакції: "5. Виборчі комісії, органи державної влади, органи місцевого самоврядування зобов'язані надавати інформацію щодо підготовки і проведення виборів за першою вимогою громадянам, представникам партій (блоків) та засобів масової інформації. Відмова у наданні такої інформації може бути оскаржена вказаними суб'єктами до суду."  
Враховано частково    
    -74- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.6 част.4 після слів "пов'язані з виборами" доповнити текстом "на умовах, визначених у ст.15 цього Закону".  
Враховано    
    -75- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Правденко С.М. (реєстр. картка № 417)
Розділ І доповнити новими статтями такого змісту: "Стаття 6-1. Багатопартійність у виборчому процесі Усім партіям (блокам) надається право участі у виборах депутатів на підставах та в порядку, передбачених цим Законом. Стаття 6-2. Рівність можливостей партій (блоків) у виборчому процесі Усім партіям (блокам), що беруть участь у виборах депутатів, надаються рівні можливості для участі у виборчому процесі відповідно до Конституції України, цього Закону та інших законів України. Стаття 6-3. Свобода агітації на виборах, надання рівних можливостей доступу до засобів масової інформації 1. Суб'єктам виборчого процесу, передбаченим у пунктах 1-4 частини 5 статті 11 цього Закону, гарантується свобода передвиборної агітації у будь-яких формах та будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України, а також рівні можливості щодо використання державних та недержавних засобів масової інформації. 2. Суб'єктам виборчого процесу, передбаченим у пунктах 1-4 частини 5 статті 11 цього Закону, гарантуються рівні можливості доступу до засобів масової інформації для проведення передвиборної агітації. Стаття 6-4. Державне фінансування виборів 1. Витрати, пов'язані з підготовкою і проведенням виборів депутатів, здійснюються виборчими комісіями з централізованого фонду по виборах народних депутатів України (далі - Централізований виборчий фонд), який створюється Центральною виборчою комісією за рахунок коштів Державного бюджету України та інших грошових надходжень у випадках, передбачених цим Законом. 2. Обсяг коштів, що направляються із Державного бюджету України до Централізованого виборчого фонду, визначається Верховною Радою України при прийнятті Державного бюджету України на рік, в якому відбуватимуться вибори депутатів. Стаття 6-5. Здійснення виключно виборчими комісіями матеріально-технічного та організаційного забезпечення виборів 1. Виключно виборчі комісії за рахунок коштів Централізованого виборчого фонду своєчасно забезпечують фінансування своїх витрат, пов'язаних з використанням ними необхідних приміщень, транспорту, засобів зв'язку, оргтехніки та іншого обладнання, виготовлення необхідних виборчих документів тощо. 2. Виключно виборчі комісії здійснюють матеріальне-технічне та організаційне забезпечення виборів. Стаття 6-6. Заборона незаконного втручання у виборчий процес 1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи не приймають участі у виборчому процесі. 2. Органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим і службовим особам, посадовим особам державних підприємств, установ і організацій забороняється впливати у будь-який формі на суб'єктів виборчого процесу з метою створення перешкод в реалізації ними своїх прав (повноважень) або виконання обов'язків. Стаття 6-7. Неупередженість до партій (блоків), кандидатів у депутати 1. Усі державні органи влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові і службові особи, керівники підприємств, установ та організацій зобов'язані неупереджено ставитися до будь-яких партій (блоків), кандидатів у депутати. 2. Забороняється надання переваг у виборчому процесі будь-якій партії (блоку), кандидатам у депутати."  
Враховано в іншій статті   
25. Стаття 7. Правова основа організації та проведення виборів   -76- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
В тексті статті 7 слово "законами" замінити на "законодавчими актами".  
Відхилено   Стаття 13. Законодавство про вибори депутатів  
    -77- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
Назву ст.7 викласти у такій редакції: "Законодавство про вибори народних депутатів України".  
Враховано    
26. Організація і проведення виборів депутатів регулюються Конституцією України, цим Законом, Законом України "Про Центральну виборчу комісію" та іншими законами України.   -78- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 7 доповнити частиною другою такого змісту: "2. Рішення, дії чи бездіяльність учасників виборчого процесу можуть бути оскаржені до суду. У випадках, щодо яких спеціальний порядок оскарження не визначений цим Законом, оскарження здійснюються у загальному порядку судочинства."  
Враховано частково в іншій статті  Підготовка і проведення виборів депутатів регулюються Конституцією України, цим Законом, Законом України "Про Центральну виборчу комісію" та іншими законами України.  
    -79- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Правденко С.М. (реєстр. картка № 417)
В тексті статті 7 наприкінці виключити сполучник "та", а після слів "іншими законами України" доповнити такими словами "та нормативно-правовими актами, що видаються Центральною виборчою комісією відповідно до цих Законів (виборчим законодавством)".  
Відхилено    
    -80- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Доповнити проект Закону після статті 7 новою статтею такого змісту: "Стаття 7-1. Фінансування виборів народних депутатів 1. Фінансування заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів народних депутатів України, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України в межах коштів, передбачених на проведення виборів. 2. Кандидати в депутати, політичні партії, виборчі блоки можуть створювати власні виборчі фонди для фінансування передвиборної агітації."  
Враховано в іншій статті   
27. Розділ II. ВИДИ, ПОРЯДОК І СТРОКИ ПРИЗНАЧЕННЯ ВИБОРІВ   -81- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Статті 8 і 9 слід об'єднати в одну статтю.  
Відхилено   Розділ II. ВИДИ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ, ПОРЯДОК І СТРОКИ ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ  
28. Стаття 8. Види виборів і порядок їх призначення      Стаття 14. Види виборів депутатів та порядок їх призначення  
29. 1. Вибори депутатів можуть бути черговими і позачерговими.   -82- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
Подгорний С.П. (реєстр. картка № 395)
Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Правденко С.М. (реєстр. картка № 417)
Частину 1 статті 8 викласти в такій редакції: "1. Вибори депутатів можуть бути черговими, позачерговими та повторними."  
Відхилено   1. Вибори депутатів можуть бути черговими і позачерговими. 2. Чергові вибори депутатів проводяться у зв'язку з закінченням конституційного строку повноважень Верховної Ради України і не потребують окремого рішення про їх призначення.  
    -83- Онопенко В.В. (реєстр. картка № 439)
Ромовська З.В. (в.о. № 122)
Викласти частину 1 статті 8 в такій редакції: "1. Вибори депутатів можуть бути черговими, позачерговими і повторними, а також замість депутатів, що вибули."  
Відхилено    
    -84- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Доповнити статтю 8 новою частиною наступного змісту: "Чергові вибори депутатів проводяться у зв'язку з закінченням конституційного строку повноважень депутатів Верховної Ради України і не потребують окремого рішення про їх призначення".  
Немає висновку    
    -85- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.8 додати част.2 у такій редакції: "2. Чергові вибори депутатів відбуваються в останню неділю березня четвертого року повноважень Верховної Ради України."  
Враховано частково    
30. 2. Оголошення про початок виборчої кампанії здійснює Центральна виборча комісія відповідно до строків, визначених Конституцією України та законами України.   -86- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Правденко С.М. (реєстр. картка № 417)
Частину 2 статті 8 треба виключити.  
Враховано    
    -87- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 2 статті 8 після слів "Центральна виборча комісія" викласти у редакції: "за 180 днів до дня виборів".  
Враховано частково    
    -88- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Частини 2 і 3 ст.8 викласти в такій редакції: "2. Чергові вибори - це вибори, що визначені Конституцією України для зміни складу Верховної Ради України в зв'язку із закінченням терміну повноважень і відбуваються в останню неділю березня четвертого року повноважень Верховної Ради України. 3. Позачергові вибори - це вибори, що призначаються Президентом України в результаті дострокового припинення повноважень Верховної Ради України."  
Відхилено    
    -89- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.8 част.2 переставити після част.3, назвавши її част.4 (з урахуванням зауваження про додання нової част.2), і доповнити словами "та, у разі призначення позачергових виборів, Указу Президента України", а слово "та" (перед словом "законами") відповідно змінити на ",".  
Враховано частково    
    -90- Онопенко В.В. (реєстр. картка № 439)
Ромовська З.В. (в.о. № 122)
Викласти частини 2 статті 8 в наступній редакції: "2. Оголошення про початок чергових виборів здійснює Центральна виборча комісія відповідно до строків, визначених Конституцією України та законами України."  
Враховано частково    
31. 3. Позачергові вибори до Верховної Ради України призначаються відповідно до Конституції України Президентом України.   -91- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину 3 ст.8 викласти у редакції: "3. Позачергові вибори депутатів призначаються Президентом України відповідно до Конституції України."  
Враховано частково   3. Позачергові вибори депутатів призначаються відповідно до Конституції України Президентом України.  
    -92- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Правденко С.М. (реєстр. картка № 417)
Частину 3 ст.8 доповнити абзацом такого змісту: "Повторні вибори депутатів призначаються у випадках, передбачених статтею 44' цього Закону."  
Відхилено    
    -93- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Ст.8 доповнити додатковими частинами: "4. У випадку введення в Україні або її окремих частинах воєнного, надзвичайного стану, оголошення окремих областей зонами надзвичайної екологічної ситуації, проведення виборів може бути призупинено взагалі або в окремих територіальних виборчих округах. Рішення про це приймає Центральна виборча комісія. 5. Не пізніше, ніж через 15 днів після прийняття рішення про призупинення виборчої кампанії, має бути прийняте рішення про припинення виборів в цілому або про поновлення проведення виборів. Рішення про це приймається у відповідності з чинним законодавством України."  
Відхилено    
    -94- Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
Доповнити ст.8 частиною 4, яку викласти в такій редакції: "4. Повторні вибори до Верховної Ради України призначаються відповідно до цього Закону Центральною виборчою комісією."  
Відхилено    
    -95- Подгорний С.П. (реєстр. картка № 395)
До ст.8 додати ч.4 такого змісту: "4. Повторні вибори призначаються у випадках, передбачених Розділом V цього Закону."  
Відхилено    
32. Стаття 9. Строки призначення виборів   -96- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У назві статті 9 слово "призначення" замінити словом "проведення".  
Враховано   Стаття 15. Строки проведення виборів  
33. 1. Чергові вибори депутатів відбуваються в останню неділю березня четвертого року повноважень Верховної Ради України.   -97- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Текст статті 9 викласти в такій редакції: "1. Чергові вибори до Верховної Ради України призначаються Центральною виборчою комісією за 130 днів до дня виборів. 2. Позачергові вибори призначаються і проводяться в період шістдесяти днів з дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України."  
Враховано частково   1. Чергові вибори депутатів відбуваються в останню неділю березня четвертого року повноважень Верховної Ради України. 2. Початок виборчого процесу чергових виборів депутатів Центральна виборча комісія оголошує за 180 днів до дня виборів.  
34. 2. Позачергові вибори до Верховної Ради України призначаються Президентом України і проводяться в період шістдесяти днів з дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.   -98- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині 2 ст.9 текст "до Верховної Ради України призначаються Президентом України і" замінити словом "депутатів".  
Враховано   3. Позачергові вибори депутатів проводяться в останню неділю шестидесятиденного терміну з дня опублікування Указу Президента України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України. 4. Початок виборчого процесу позачергових виборів депутатів Центральна виборча комісія оголошує не пізніше наступного дня після опублікування Указу Президента України, зазначеного у частині третій цієї статті.  
    -99- Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
Доповнити ст.9 частиною 3, яку викласти в такій редакції: "3. Повторні вибори до Верховної Ради України призначаються Центральною виборчою комісією в період не пізніше 30 днів від прийняття рішення про визнання виборів недійсними."  
Відхилено    
    -100- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Правденко С.М. (реєстр. картка № 417)
Статтю 9 доповнити частиною 3 такого змісту: "3. Повторні вибори депутатів до Верховної Ради України призначаються Центральною виборчою комісією не пізніше двох місяців після голосування на попередніх виборах депутатів і проводяться у порядку та в строки, передбачені цим Законом."  
Відхилено    
    -101- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У част.2 ст.9 наприкінці додати реченням такого змісту: "Рішення про початок виборчого процесу на виконання Указу Президента про призначення позачергових виборів Центральна виборча комісія приймає не пізніше наступного дня після оголошення Указу Президента".  
Враховано    
35. Розділ III. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИБОРІВ      Розділ III. ВИБОРЧІ ОКРУГИ І ВИБОРЧІ ДІЛЬНИЦІ  
36. Глава 1. ВИБОРЧІ ОКРУГИ І ДІЛЬНИЦІ       
37. Стаття 10. Загальнодержавний і територіальні виборчі округи   -102- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Статтю 10 проекту викласти в такій редакції: "Стаття 10. Утворення виборчих округів 1. Для проведення виборів депутатів Центральною виборчою комісією утворюється за поданням Голови Верховної Ради Республіки Крим, голів обласних, Київської та Севастопольської міських Рад народних депутатів з урахуванням адміністративно-територіального устрою України та компактності проживання національних меншин 450 виборчих округів. 2. Місцевості, в яких компактно проживають окремі національні меншини, не повинні виходити за межі одного виборчого округу. У випадках, коли кількість виборців, що належать до національної меншини, є більшою, ніж необхідно для формування одного виборчого округу, округи формуються таким чином, щоб хоч би в одному з них виборці, що належать до національної меншини, становили більшість від кількості виборців у виборчому окрузі. 3. Орієнтовну кількість виборців у виборчому окрузі, номер, територіальні межі та центри виборчих округів визначає Центральна виборча комісія. Всі ці дані публікується Центральною виборчою комісією у державних засобах масової інформації не пізніш як за 120 днів до дня виборів. 4. Відхилення кількості виборців від середньої по Україні кількості виборців у виборчому окрузі не може перевищувати десяти відсотків. Не допускається утворення виборчих округів з територій, які не межують між собою."  
Відхилено   Стаття 16. Загальнодержавний і територіальні виборчі округи  
38. 1. Вибори депутатів проводяться по єдиному загальнодержавному виборчому округу, який включає в себе всю територію України.   -103- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
Текст статті 10 викласти в такій редакції: "1. Вибори народних депутатів проводяться по всіх загальнодержавних багатомандатних національних округах, котрі включають в себе всю ту територію України, де проживають представники відповідних національних груп. 2. Для проведення виборів територія всіх загальнодержавних багатомандатних виборчих округів України поділяється Центральною виборчою комісією на 225 територіальних виборчих округів з приблизно рівною кількістю виборців, незалежно від того, в списки яких виборчих округів вони будуть занесені."  
Відхилено   1. Вибори депутатів проводяться по загальнодержавному виборчому округу, який включає в себе всю територію України.  
    -104- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
Текст частини 1 статті 10 доповнити таким текстом: "та територію виборчих дільниць, утворених у випадках, передбачених цим Законом, за її межами".  
Відхилено    
39. 2. Для проведення виборів територія єдиного загальнодержавного виборчого округу поділяється Центральною виборчою комісією на 225 територіальних виборчих округів з приблизно рівною кількістю виборців.   -105- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину 2 ст.10 після слів "проведення виборів" доповнити словом "вся".  
Відхилено   2. Для проведення виборів депутатів територія загальнодержавного виборчого округу поділяється Центральною виборчою комісією на 225 територіальних виборчих округів з приблизно рівною кількістю виборців з урахуванням адміністративно-територіального устрою України.  
    -106- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Частину другу статті 10 викласти в такій редакції: "2. Для проведення виборів до Верховної Ради України за рішенням Центральної виборчої комісії територія єдиного загальнодержавного виборчого округу поділяється на 27 територіальних виборчих округів, що становлять територію Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя." У зв'язку з цим з частини 3 статті 10 вилучити слова "за поданням відповідно Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад".  
Відхилено    
    -107- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Част.2 ст.10 після слів "Центральною виборчою комісією" подати в редакції: "на 250 територіальних виборчих округів з приблизно рівною кількістю виборців з урахуванням адміністративно-територіального поділу України."  
Враховано частково    
    -108- Сидорчук М.Ю. (реєстр. картка № 431)
В частині 2 ст.10 замість "225 територіальних виборчих округів з приблизно рівною кількістю виборців" записати "450 територіальних виборчих округів оптимальних по розмірах".  
Відхилено    
    -109- Горбачов В.С. (в.о. № 127)
Іоффе Ю.Я. (в.о. № 111)
У частині 2 ст.10 цифри "225" замінити на "450".  
Відхилено    
40. 3. Рішення про утворення територіальних виборчих округів приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як за 120 днів до дня виборів за поданням відповідно Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад.   -110- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
З частини 3 ст.10 виключити слова "за поданням відповідно Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад".  
Враховано   3. Рішення про утворення територіальних виборчих округів приймається Центральною виборчою комісією не пізніше як за 120 днів до дня проведення виборів.  
41. 4. Список територіальних виборчих округів із зазначенням їх номерів, територіальних меж та центрів округів публікується Центральною виборчою комісією в пресі у триденний термін від дня прийняття нею відповідного рішення.   -111- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині 4 ст.10 після тексту "їх номерів," виключити слово "територіальних", а після слів "та центрів" виключити слово "округів".  
Враховано   4. Повідомлення про утворення територіальних виборчих округів із зазначенням їх номерів, меж, центрів, орієнтовної кількості виборців у кожному окрузі публікується Центральною виборчою комісією у державних засобах масової інформації у триденний термін з дня прийняття нею відповідного рішення.  
    -112- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
У частині 4 ст.10 слово "список" замінити словами "повідомлення про утворення".  
Враховано    
    -113- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У частині 4 ст.10 слова "у пресі" замінити словами "у державних засобах масової інформації".  
Враховано    
    -114- Пейгалайнен А.В. (реєстр. картка № 303)
Частину 4 ст.10 після слів "центрів округів" доповнити текстом ", орієнтовної кількості виборців в окрузі".  
Враховано    
    -115- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Єрмак А.В. (в.о. № 83)
Доповнити статтю 10 частиною такого змісту: "5. День виборів оголошується неробочим днем. Військовослужбовцям з метою реалізації їхнього виборчого права надається звільнення.''  
Відхилено    
42. Стаття 11. Утворення виборчих дільниць   -116- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
Назву статті 11 викласти у редакції: "Виборчі дільниці".  
Немає висновку   Стаття 17. Виборчі дільниці  
43. 1. Для проведення голосування і підрахунку голосів територія сіл, селищ, міст, районів у містах, що входять до складу територіального виборчого округу, поділяється на виборчі дільниці.   -117- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині 1 ст.11 виключити текст ", що входять до складу територіального виборчого округу,".  
Враховано   1. Для підготовки і проведення голосування та підрахунку голосів виборців територіальний виборчий округ поділяється на виборчі дільниці.  
    -118- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Частину 1 ст.11 після тексту "міст," доповнити текстом "районів,".  
Відхилено    
44. 2. Виборчі дільниці утворюються територіальними виборчими комісіями за поданням сільських, селищних, міських (міст, де немає районних рад), районних у містах рад, а у разі відсутності таких подань - за пропозицією відповідно сільських, селищних, міських голів, голів районних у містах рад або посадових осіб, які відповідно до закону здійснюють їх повноваження. Територіальною виборчою комісією встановлюється єдина нумерація виборчих дільниць, зазначаються межі кожної виборчої дільниці в межах відповідного територіального виборчого округу і доводяться до відома громадян.   -119- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Наприкінці останнього речення частини 2 ст.11 виключити текст "і доводяться до відома громадян".  
Враховано   2. Виборчі дільниці утворюються територіальними виборчими комісіями за поданням сільських, селищних, міських (міст, де немає районних рад), районних у містах рад, а у разі відсутності таких подань - за пропозицією відповідно сільських, селищних, міських голів, голів районних у містах рад або посадових осіб, які відповідно до закону здійснюють їх повноваження. Територіальна виборча комісія своїм рішенням визначає межі кожної виборчої дільниці та місце знаходження дільничної виборчої комісії, встановлює єдину нумерацію виборчих дільниць в межах територіального виборчого округу.  
    -120- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
У тексті проекту Закону слова "територіальна виборча комісія" та "територіальна виборча дільниця" замінити словами "окружна виборча комісія" та "окружна виборча дільниця" у відповідних відмінках.  
Відхилено    
    -121- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.11 останнє речення част.2 подати в редакції: "Територіальна виборча комісія своїм рішенням визначає межі кожної виборчої дільниці та місце знаходження дільничної виборчої комісії, встановлює єдину нумерацію виборчих дільниць в межах територіального виборчого округу".  
Враховано    
    -122- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Макеєнко В.В. (реєстр. картка № 354)
Частину 2 статті 11 наприкінці останнього речення доповнити словами "у триденний термін від дня прийняття нею відповідного рішення".  
Відхилено    
45. 3. У стаціонарних лікувальних, санаторно-оздоровчих закладах та інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженими можливостями пересування, на суднах, які перебувають у день виборів у плаванні під державним прапором України, виборчі дільниці утворюються територіальними виборчими комісіями за місцем їх розташування або за місцем порту приписки судна.   -123- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Частину 3 ст.11 наприкінці після слів "порту приписки судна" доповнити словами "в строк, встановлений частиною сьомою цієї статті, а у виняткових випадках - не пізніш як за п'ять днів до дня виборів".  
Відхилено   3. У стаціонарних лікувальних закладах, на суднах, які перебувають у день голосування у плаванні під Державним Прапором України, на полярних станціях України та в інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженими можливостями пересування виборчі дільниці утворюються територіальними виборчими комісіями за місцем розташування відповідних закладів чи установ або за місцем приписки судна чи полярної станції.  
    -124- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.11 част.3 подати в редакції: "3. У стаціонарних лікувальних закладах, на суднах, які перебувають у день виборів у плаванні під Державним прапором України, та в інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженими можливостями пересування виборчі дільниці..." і далі за текстом.  
Враховано    
46. 4. Військовослужбовці голосують на загальних виборчих дільницях, розташованих за межами військових частин. Виборчі дільниці на територіях військових частин можуть утворюватися, як виняток, з дозволу Центральної виборчої комісії у військових частинах, розташованих за межами населених пунктів.   -125- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Друге речення частини 4 ст.11 викласти у редакції: "Виборчі дільниці на територіях військових частин, розташованих за межами населених пунктів, можуть утворюватись тільки з дозволу Центральної виборчої комісії, за поданням відповідної територіальної виборчої комісії."  
Враховано частково   4. Військовослужбовці голосують на виборчих дільницях, розташованих за межами військових формувань (частин). Виборчі дільниці на територіях військових формувань (частин) можуть утворюватися, як виняток, рішенням Центральної виборчої комісії за поданням відповідної територіальної виборчої комісії.  
    -126- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У част. 4 ст.11 виключити в останньому речення слова "у військових частинах, розташованих за межами населених пунктів",  
Враховано    
    -127- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Частину 4 статті 11 викласти в такій редакції: "4. Військовослужбовці голосують на виборчих дільницях, розташованих за межами військових частин. Виборчі дільниці у військових частинах, розташованих у відособлених, віддалених від населених пунктів районах, утворюються як виняток з дозволу Центральної виборчої комісії. При цьому повинен бути забезпечений доступ у приміщення для голосування всім членам виборчої комісії, спостерігачам, кандидатам у депутати і їхнім довіреним особам по пред'явленні відповідного посвідчення."  
Враховано частково    
    -128- Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
У частині 4 ст.11 виключити текст ", як виняток,".  
Відхилено    
    -129- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Правденко С.М. (реєстр. картка № 417)
Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
У статті 11 в частині 4 друге речення виключити.  
Враховано частково    
    -130- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
У частині 4 ст.11 після слів "Центральної виборчої комісії" записати "у випадках неможливості голосування військовослужбовців на загальних виборчих дільницях через їх значну віддаленість", вилучивши слова "у військових частинах, розташованих за межами населених пунктів".  
Відхилено    
47. 5. Виборчі дільниці при представництвах України за кордоном утворюються за поданням Міністерства закордонних справ України Центральною виборчою комісією.   -131- Пейгалайнен А.В. (реєстр. картка № 303)
Частину 5 ст.11 викласти у редакції: "5. Виборчі дільниці при представництвах України за кордоном, у військових формуваннях (частинах), дислокованих за межами України, утворюються Центральною виборчою комісією за поданням відповідно Міністерства закордонних справ України, Міністерства оборони України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи."  
Враховано   5. Виборчі дільниці при представництвах України за кордоном, у військових формуваннях (частинах), дислокованих за межами України, утворюються Центральною виборчою комісією за поданням відповідно Міністерства закордонних справ України, Міністерства оборони України, центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій.  
48. 6. Виборчі дільниці утворюються з кількістю від 20 до 3000 виборців, а у виняткових випадках - з меншою або більшою кількістю виборців.   -132- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину 6 ст.11 викласти у редакції: "6. Виборчі дільниці утворюються з кількістю до 3000 виборців".  
Відхилено   6. Виборчі дільниці утворюються з кількістю виборців від 20 до 3000 осіб. Якщо на відповідній території налічується менше або більше від вказаних меж чисельності виборців і їх (або їх надлишок) неможливо віднести до іншої виборчої дільниці або неможливо утворити додаткову виборчу дільницю на цій території, виборча дільниця може бути утворена з меншою або більшою від відповідних граничних значень чисельністю виборців.  
    -133- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Част.6 ст.11 викласти в такій редакції: "6. Виборчі дільниці утворюються з кількістю виборців від 20 до 3000 осіб. Якщо на відповідній території налічується менше або більше від вказаних меж чисельності виборців і їх (або їх надлишок) неможливо віднести до іншої виборчої дільниці або неможливо утворити додаткову виборчу дільницю на цій території, виборча дільниця може бути утворена з меншою або більшою від відповідних граничних значень чисельністю виборців."  
Враховано    
49. 7. Виборчі дільниці утворюються не пізніш як за 60 днів, а у виняткових випадках, які визначаються Центральною виборчою комісією, - не пізніш як за п'ять днів до дня виборів.   -134- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Подгорний С.П. (реєстр. картка № 395)
В част.7 ст.11 текст "60 днів" замінити на текст "80 днів".  
Відхилено   7. Виборчі дільниці утворюються не пізніш як за 60 днів до дня виборів. У виняткових випадках, які визначаються Центральною виборчою комісією, виборчі дільниці утворюються Центральною виборчою комісією не пізніш як за п'ять днів до дня виборів. 8. Рішення виборчої комісії про утворення виборчих дільниць із зазначенням їх номерів, меж, місця знаходження відповідних дільничних виборчих комісій оприлюднюється у засобах масової інформації або в інший спосіб не пізніш як на п'ятий день після дня прийняття цього рішення, а у виняткових випадках, зазначених у частині сьомій цієї статті, - не пізніш як за два дні до дня виборів.  
    -135- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
Статтю 11 доповнити новою частиною 8 такого змісту: "8. Рішення виборчої комісії про утворення виборчих дільниць із зазначенням їх номерів, територіальних меж, місця знаходження відповідних дільничних виборчих комісій оприлюднюється у засобах масової інформації або в іншій спосіб не пізніш як на п'ятий день після дня прийняття цього рішення, а у виняткових випадках, зазначених у частині сьомій цієї статті, - не пізніш як за два дні до дня виборів".  
Враховано    
    -136- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Правденко С.М. (реєстр. картка № 417)
Доповнити статтю 11 частиною 8 такого змісту: "8. Рішення територіальної виборчої комісії про утворення виборчих дільниць, межі кожної виборчої дільниці, місцезнаходження дільничних виборчих комісій та приміщень для голосування доводяться до відома населення не пізніш як на п'ятий день після його прийняття."  
Враховано частково    
    -137- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
У частині 7 ст.11 слова "які визначаються Центральною виборчою комісією" замінити словами "передбаченими частиною третьою цієї статті".  
Враховано    
    -138- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.11 част.7 подати в редакції: "7. У випадку чергових виборів виборчі дільниці..." і далі за текстом.  
Відхилено    
    -139- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Макеєнко В.В. (реєстр. картка № 354)
У частині 7 статті 11 замість "60 днів" записати "70 днів".  
Відхилено    
50. Глава 2. ВИБОРЧІ КОМІСІЇ   -140- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Главу 2 назвати "Суб'єкти виборчого процесу".  
Відхилено   Розділ ІV. ВИБОРЧІ КОМІСІЇ  
51. Стаття 12. Система виборчих комісій      Стаття 18. Система виборчих комісій  
52. Вибори організовують і проводять:   -141- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
Першу частину ст.12 викласти у такій редакції: "1. Систему виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення виборів депутатів, складають:".  
Враховано   1. Систему виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення виборів депутатів, складають:  
53. 1) Центральна виборча комісія;      1) Центральна виборча комісія;  
54. 2) територіальні виборчі комісії;      2) територіальні виборчі комісії;  
55. 3) дільничні виборчі комісії.   -142- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 12 доповнити текстом: "Утворення інших виборчих комісій забороняється."  
Відхилено   3) дільничні виборчі комісії. 2. Повноваження виборчих комісій щодо підготовки та проведення виборів депутатів поширюються: 1) Центральної виборчої комісії - на всю територію України; 2) територіальної виборчої комісії - на територію територіального виборчого округу; 3) дільничної виборчої комісії - на територію виборчої дільниці. Стаття 19. Cтатус виборчих комісій 1. Статус Центральної виборчої комісії визначається Конституцією України, Законом України "Про Центральну виборчу комісію", цим та іншими законами. Центральна виборча комісія утворюється відповідно до Конституції України та Закону України "Про Центральну виборчу комісію". 2. Статус територіальних та дільничних виборчих комісій визначається цим Законом. 3. Територіальні виборчі комісії є юридичними особами. 4. Дільнична виборча комісія не є юридичною особою. Дільнична виборча комісія має власну печатку зразка, затвердженого Центральною виборчою комісією.  
    -143- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
Статтю 12 доповнити частиною 2 такого змісту: "2. Повноваження виборчих комісій щодо підготовки та проведення виборів депутатів поширюються: 1) Центральної виборчої комісії - на всю територію України; 2) територіальної виборчої комісії - на територію територіального виборчого округу; 3) дільничної виборчої комісії - на територію виборчої дільниці."  
Враховано    
    -144- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 12 доповнити наступними частинами такого змісту: "Виборчі комісії утворюються і діють відповідно до Конституції України, цього та інших законів України і мають статус юридичної особи. Центральна виборча комісія по відношенню до всіх інших виборчих комісій є комісією вищого рівня. Територіальна виборча комісія є комісією вищого рівня по відношенню до дільничних виборчих комісій, утворених на відповідній території. Рішення виборчої комісії, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виборчих комісій нижчого рівня."  
Враховано частково    
    -145- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.12 додати частину другу: "2. Територіальні виборчі комісії є юридичними особами, які діють на підставі цього Закону. Правоздатність територіальної виборчої комісії як юридичної особи виникає з моменту прийняття рішення про її утворення і припиняється з моменту її ліквідації у зв'язку з закінченням повноважень в порядку, визначеному цим Законом. Правонаступником прав і обов'язків територіальної виборчої комісії після її припинення є орган, який її утворив."  
Враховано частково    
    -146- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
Після ст.12 додати нову статтю у такій редакції: "Стаття 12-1. Cтатус виборчих комісій 1. Статус Центральної виборчої комісії визначається Конституцією України, Законом України "Про Центральну виборчу комісію", цим та іншими законами. Центральна виборча комісія утворюється відповідно до Конституції України та Закону України "Про Центральну виборчу комісію". 2. Статус територіальних та дільничних виборчих комісій визначається цим Законом. 3. Територіальні виборчі комісії є юридичними особами". 4. Дільнична виборча комісія не є юридичною особою. Дільнична виборча комісія має власну печатку зразка, затвердженого Центральною виборчою комісією.  
Враховано    
56. Стаття 13. Утворення виборчих комісій   -147- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
Статтю 13 поділити на дві статті, виклавши їх у такій редакції: Стаття 20. Порядок утворення територіальної виборчої комісії 1. Територіальна виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за 75 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії за поданнями партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу. 2. До складу територіальної виборчої комісії можуть входити громадяни України, які мають право голосу і проживають у межах відповідного територіального виборчого округу або міста, на території якого розташований цей округ. 3. Територіальна виборча комісія утворюється у кількості не менше 10 осіб. До складу комісії обов'язково включається (за наявності відповідних подань) не більше двох осіб від однієї партії (блоку) - суб'єкта виборчого процесу. 4. До складу виборчої комісії не можуть входити кандидати у депутати, уповноважені особи партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, посадові та службові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, особи, які за постійним місцем роботи (служби) перебувають у прямому підпорядкуванні голови або іншого члена цієї комісії, керівника органу державної влади, а також громадяни, які утримуються в установах кримінально-виконавчої системи або мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку. 5. Партії (блоки) не пізніш як за 85 днів до дня виборів подають до Центральної виборчої комісії список кандидатур від партії (блоку) для включення їх до складу конкретних територіальних виборчих комісій із зазначенням пропонованих кандидатур - членів цієї партії (партії, що входить до блоку) або безпартійних, на посаду голови, заступника голови та секретаря комісії за підписом керівника партії (керівників партій, що входять до блоку). До списку додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної територіальної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі. 6. Голова, заступник голови та секретар територіальної виборчої комісії не можуть бути представниками однієї партії (блоку). Кожна партія (блок) має право на пропорційну частку керівних посад в територіальних виборчих комісіях. Частка керівних посад для кожної партії (блоку) визначається відповідно до кількості кандидатур, поданих партією (блоком) до складу територіальних виборчих комісій, в порівнянні до загальної кількості осіб, поданих всіма партіями (блоками). 7. У разі, якщо у встановлений частиною п'ятою цієї статті строк не надійшли подання від партій (блоків) щодо складу територіальної виборчої комісії, або якщо кількість запропонованих до складу виборчої комісії кандидатур від партій (блоків) становить менше 10 осіб, територіальна виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією за поданням її голови в кількості 10 осіб, з урахуванням отриманих комісією подань партій (блоків). 8. Секретар територіальної виборчої комісії повинен володіти державною мовою. 9. Рішення про утворення територіальної виборчої комісії підлягає оприлюдненню у засобах масової інформації не пізніш як на п'ятий день з дня її утворення. Стаття 13-2. Порядок утворення дільничної виборчої комісії 1. Дільнична виборча комісія утворюється відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як за 40 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії за поданнями партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу,крім випадків, передбачених частинами десятою та одинадцятою цієї статті. 2. До складу дільничної виборчої комісії можуть входити громадяни України, які мають право голосу і проживають на території територіального виборчого округу. 3. Дільнична виборча комісія утворюється у кількості не менше 8 осіб. На виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує 50 осіб, дільнична виборча комісія може утворюватися у складі голови, секретаря та 2-4 членів комісії 4. До складу дільничної виборчої комісії не можуть входити особи, зазначені у частині четвертій статті 20 цього Закону. 5. Районний, міський (міськрайонний) чи вищого рівня осередок (організація) партії, осередки (організації) партій, що входять до блоку) не пізніш як за 50 днів до дня виборів подають до відповідної територіальної виборчої комісії список кандидатур - членів цієї партії (партій, що входять до блоку) або безпартійних від партії (блоку) для включення їх до складу конкретних дільничних виборчих комісій із зазначенням пропонованих кандидатур на посаду голови, заступника голови та секретаря комісії за підписом керівника відповідного осередку (організації) партії (керівників осередків (організацій) партій, що входять до блоку) і скріплюється печаткою (печатками). До списку додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної дільничної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі. 6. До складу дільничної виборчої комісії обов'язково включається (за наявності відповідних подань) не більше двох осіб від однії партії (блоку). 7. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії не можуть бути представниками однієї партії (блоку). Кожна партія (блок) має право на пропорційну частку керівних посад у дільничних виборчих комісіях. Частка керівних посад для кожної партії (блоку) визначається відповідно до кількості кандидатур, поданих партією (блоком) до складу дільничних виборчих комісій, у порівнянні до загальної кількості осіб, поданих всіма партіями (блоками). 8. У разі, якщо у встановлений частиною п'ятою цієї статті строк не надійшли подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій або кількість запропонованих до складу дільничної виборчої комісії кандидатур становить менше 8 осіб, дільнична виборча комісія утворюєьтся з урахуванням подань партій (блоків) територіальною виборчою комісією за поданням її голови у кількості 8 осіб. 9. Дільнична виборча комісія на судні, що в день виборів знаходиться у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції утворюється територіальною виборчою комісією за місцем приписки судна, полярній станції за поданням капітана судна, керівника станції у строк, передбачений частиною першою цієї статті. 10. Дільничні виборчі комісії при представництвах України за кордоном та у військових формуваннях (частинах), дислокованих за межами України, утворюються Центральною виборчою комісією за поданням керівників цих представництв, станцій та командирів військових формувань у строк, передбачений частиною 1 цієї статті. 11. У виняткових випадках, передбачених частиною 7 статті 11 цього Закону дільничні виборчі комісії утворюються Центральною виборчою комісією одночасно з утворенням виборчих дільниць. 12. Секретар дільничної виборчої комісії повинен володіти державною мовою. 13. Рішення про утворення дільничної виборчої комісії підлягає оприлюдненню в засобах масової інформації або іншим шляхом не пізніше як на п'ятий день з дня її утворення.  
Враховано    
57. 1. Центральна виборча комісія утворюється відповідно до Конституції України та Закону України "Про Центральну виборчу комісію".   -148- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Статті 13 (крім частини першої), 14, 15, 16, 17 та 18 виключити, замість них включити статті 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 та 21 законопроекту "Про вибори народних депутатів України" (реєстр.№2182-1 від 05.04.99, автор А.Білоус).  
Відхилено    
    -149- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Частину 1 ст.13 доповнити словами "та інших законів України".  
Враховано частково    
58. 2. Територіальні виборчі комісії утворюються не пізніш як за 90 днів до дня проведення виборів депутатів рішенням відповідно Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад у складі голови, заступника голови, секретаря та членів комісії за поданням керівних органів республіканської (Автономної Республіки Крим), обласних, Київської та Севастопольської міських організацій політичних партій від яких зареєстровані списки кандидатів у депутати. Зазначені подання направляються до відповідної ради не пізніш як за 100 днів до дня виборів. Якщо у встановлений строк подання від партій не надійдуть, рада утворює територіальні виборчі комісії за поданням голів відповідних рад (міських голів) або посадових осіб, які відповідно до закону здійснюють повноваження голів рад (міських голів).   -150- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Перше речення частини 2 ст.13 після слів "комісії утворюються" доповнити текстом "не раніш як за 95 і", після слів "та членів комісії" доповнити словом "виключно", а текст "політичних партій" замінити текстом "партій (блоків)".  
Враховано частково   Стаття 20. Порядок утворення територіальної виборчої комісії 1. Територіальна виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за 75 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії за поданнями партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу. 2. До складу територіальної виборчої комісії можуть входити громадяни України, які мають право голосу і проживають у межах відповідного територіального виборчого округу або міста, на території якого розташований цей округ. 3. Територіальна виборча комісія утворюється у кількості не менше 10 осіб. До складу комісії обов'язково включається (за наявності відповідних подань) не більше двох осіб від однієї партії (блоку) - суб'єкта виборчого процесу. 4. До складу виборчої комісії не можуть входити кандидати у депутати, уповноважені особи партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, посадові та службові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, керівники установ, організацій та підприємств усіх форм власності, а також громадяни, які утримуються в установах кримінально-виконавчої системи або мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку. 5. Партії (блоки) не пізніш як за 85 днів до дня виборів подають до Центральної виборчої комісії список кандидатур від партії (блоку) членів цієї партії (партій, що входять до блоку) або безпартійних для включення їх до складу конкретних територіальних виборчих комісій із зазначенням пропонованих кандидатур на посаду голови, заступника голови та секретаря комісії за підписом керівника партії (керівників партій, що входять до блоку). До списку додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної територіальної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі. 6. Голова, заступник голови та секретар територіальної виборчої комісії не можуть бути представниками однієї партії (блоку). Кожна партія (блок) має право на пропорційну частку керівних посад в територіальних виборчих комісіях. Частка керівних посад для кожної партії (блоку) визначається відповідно до кількості кандидатур, поданих партією (блоком) до складу територіальних виборчих комісій, у відношенні до загальної кількості осіб, поданих всіма партіями (блоками). 7. У разі, якщо у встановлений частиною п'ятою цієї статті строк не надійшли подання від партій (блоків) щодо складу територіальної виборчої комісії, або якщо кількість запропонованих до складу виборчої комісії кандидатур від партій (блоків) становить менше 10 осіб, територіальна виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією за поданням її голови в кількості 10 осіб, з урахуванням отриманих комісією подань партій (блоків). 8. Секретар територіальної виборчої комісії повинен володіти державною мовою. 9. Рішення про утворення територіальної виборчої комісії підлягає оприлюдненню у засобах масової інформації у відповідному реґіоні не пізніш як на п'ятий день з дня її утворення.  
    -151- Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
У третьому реченні ч.2 ст.13 після слів "від партій" додати слова "чи керівного органу партій".  
Враховано частково    
    -152- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Частину 2 статті 13 викласти у редакції: "Територіальні виборчі комісії утворюються не пізніш як за 80 днів до дня проведення виборів депутатів рішенням Центральної виборчої комісії (ЦВК) у складі голови, заступника голови, секретаря та членів комісії за поданням політичних партій та блоків, списки кандидатів у депутати від яких зареєстровані ЦВК. Партії та блоки мають подати списки та заяви своїх представників до територіальних виборчих комісій у порядку встановлену цим законом не пізніш як за 85 днів до дня проведення виборів."  
Враховано частково    
    -153- Сидорчук М.Ю. (реєстр. картка № 431)
Частину 2 ст.13 доповнити абзацом такого змісту: "Голів, заступників голів, секретарів комісій затверджує Центральна виборча комісія з обов'язковим урахуванням пропорційності представництва на цих посадах в межах кожної області, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя, партій (блоків), списки яких зареєстровані для участі у виборах, при наявності відповідних подань."  
Враховано частково    
    -154- Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
Пропонується ст.13 після частини 2 доповнити новою частиною такого змісту: "2'. З метою забезпечення принципу рівних можливостей партій (блоків) в діяльності територіальних виборчих комісій, Центральна виборча комісія до початку їх утворення рівномірно розподіляє між партіями (блоками) посади голів, заступників та секретарів територіальних виборчих комісій. Після цього за участю представників партій (блоків) Центральна виборча комісія проводить жеребкування, в процесі якого визначаються в які конкретно територіальні комісії партія (блок) повинна представити кандидатури на посаду голів, заступників голів та секретарів територіальних виборчих комісій."  
Відхилено    
    -155- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Правденко С.М. (реєстр. картка № 417)
У статті 13 частини 2-5 викласти в такій редакції: "2. Територіальні виборчі комісії утворюється не пізніш як за 90 днів до дня проведення голосування. Склад територіальних виборчих комісій встановлюється Центральною виборчою комісією виключно із представників партій (блоків) у кількості не менше 10 осіб. Всі партії (блоки) мають право рівного представництва у територіальних виборчих комісіях, але не більше двох осіб, делегованих до комісії. Представниками від партій (блоків) можуть бути члени партії (партій, що входять до блоку) або безпартійні. Подання щодо осіб, які делегуються до територіальних виборчих комісій, подаються безпосередньо до Центральної виборчої комісії не пізніше, як за 100 днів до дня голосування центральними (уповноваженими) органами партій (блоків). 3. Забороняється відмова у включенні делегованої особи до складу територіальної виборчої комісії, за винятком випадків, передбачених частиною 2 статті 16 цього Закону. Відмова Центральної виборчої комісії про включення делегованої особи до складу територіальної виборчої комісії може бути у триденний строк оскаржена особою, якій було відмовлено у включенні до складу територіальної виборчої комісії, або уповноваженою особою партії (блоку) до Верховного Суду України, який зобов'язаний розглянути скаргу протягом двох днів. У випадку, якщо Верховний Суд України прийме рішення про відмову у задоволенні скарги, центральний (уповноважений) орган партії (блоку) має право делегувати протягом двох днів до складу територіальної виборчої комісії іншу особу. 4. У разі, якщо в установлений частиною 3 цієї статті строк не надійшли подання щодо представників до складу територіальних виборчих комісій, або якщо кількість запропонованих членів територіальної виборчої комісії буде становити менш, ніж 10 осіб, територіальна виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією в кількості 10 осіб не пізніше ніж за 80 днів до дня голосування. При цьому кількість членів територіальної виборчої комісії, що становить різницю між 10 і кількістю запропонованих центральними (уповноваженими) органами партій (блоків), Центральна виборча комісія призначає з власної ініціативи за поданням Голови Центральної виборчої комісії. 5. Територіальна виборча комісія у семиденний термін після її утворення публікує відповідно до статті 6 цього Закону відомості про свій персональний склад, місцезнаходження, поштову адресу, телефон та факс. Територіальна виборча комісія з дня її створення є юридичною особою, має печатку зі своїм найменуванням та розрахунковий рахунок в банківській установі за місцем свого знаходження."  
Враховано частково    
    -156- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
У частині 2 статті 13 після слова "керівних" додати слово "статутних", а після слів "політичних партій" - словами "зареєстрованих у встановленому порядку, або за поданням їх керівних центральних статутних органів".  
Враховано частково    
    -157- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У част.2 ст.13 слова "90 днів", "100 днів", "80 днів" замінити відповідно на "75 днів", "85 днів", "65 днів".  
Враховано    
    -158- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.13, ч.2 в кінці першого речення додати: "або центральними (уповноваженими) органами цих партій (блоків)".  
Враховано частково    
    -159- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Частину 2 ст.13 викласти у такій редакції: "2. Територіальні виборчі комісії утворюються не пізніш як за 90 днів до дня проведення виборів депутатів рішенням відповідно Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад за поданням керівних органів республіканської (Автономної Республіки Крим), обласних, Київської та Севастопольської міських (чи вищого рівня) організацій політичних партій від яких зареєстровані списки кандидатів у депутати. Зазначені подання направляються до відповідної ради не пізніш як за 100 днів до дня виборів. Якщо у встановлений строк подання від партій не надійдуть, рада утворює територіальні виборчі комісії за поданням голів відповідних рад (міських голів) або посадових осіб, які відповідно до закону здійснюють повноваження голів рад (міських голів)."  
Відхилено    
    -160- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Макеєнко В.В. (реєстр. картка № 354)
У частині 2 статті 13 цифри "90" замінити на "80", а "100" замінити на "90".  
Відхилено    
    -161- Сидорчук М.Ю. (реєстр. картка № 431)
У частині 2 статті 13 цифри "100" замінити на "90".  
Відхилено    
    -162- Онопенко В.В. (реєстр. картка № 439)
Ромовська З.В. (в.о. № 122)
У частині 2 статті 13 цифри "100" замінити на "95".  
Відхилено    
59. 3. До складу територіальних виборчих комісій обов'язково включаються (за наявності відповідних подань) по два представники від партій (блоків), від яких зареєстровані списки кандидатів у депутати. Представниками від партій (блоків) можуть бути члени цих партій або безпартійні.   -163- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
У частині 3 статті 13 слова "по два представники від партій" замінити словами "по одному представнику від партій".  
Відхилено    
    -164- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
У першому реченні ч.3 ст.13 замінити слова "по два представника від партій (блоків)" словами "не більше двох представників від партій (блоків)".  
Враховано    
    -165- Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
У першому реченні ч.3 ст.13 слово "обов'язково" виключити, слова "два представники" замінити на "одному представникові", а слова "у депутати" замінити на "у народні депутати України".  
Відхилено    
    -166- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Вилучити із частини 3 статті 13 слова "або безпартійні".  
Відхилено    
    -167- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Частину 3 статті 13 доповнити другим абзацом такого змісту: "В разі відсутності осередків деяких політичних партій, що беруть участь у виборах, решта складу територіальних виборчих комісій формується з числа позапартійних."  
Відхилено    
60. 4. Загальна кількість членів територіальної виборчої комісії визначається відповідною радою з урахуванням вимог частини третьої цієї статті, але не може бути менше 10 осіб. Голова, заступник голови та секретар територіальної виборчої комісії не можуть бути членами однієї партії (представниками одного блоку партій).   -168- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.13 друге речення част.4 після слів "не можуть бути" подати в редакції: "представниками однієї партії чи одного блоку партій".  
Враховано частково    
    -169- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.13 част.4 доповнити реченням: "При утворенні територіальних виборчих комісій повинно бути дотримано приблизно рівного розподілу керівних посад (голови комісій, заступники голів, секретарі комісій) між партіями і блоками - учасниками виборчого процесу".  
Враховано частково    
    -170- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Частину 4 статті 13 викласти у редакції: "Загальна кількість членів територіальної виборчої комісії не може бути менше 10 осіб. Голова, заступник голови та секретар територіальної виборчої комісії не можуть бути представниками від однієї партії чи блоку партій."  
Враховано частково    
    -171- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.13 додати нову част.5 у такій редакції: "5. До складу кожної територіальної виборчої комісії повинно входити не менше трьох осіб з вищою юридичною освітою. Якщо у поданнях партій і блоків немає такої кількості, голова ради, яка утворює комісію, (міський голова) не пізніше ніж за 75 днів до дня виборів звертається до відповідного суду (Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласного, Київського чи Севастопольського міського суду) з пропозицією подати необхідну кількість кандидатур. Голова відповідного суду протягом 3 днів повинен подати необхідну кількість кандидатур." Відповідно змінити нумерацію наступних частин.  
Відхилено    
    -172- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.13, ч.4 друге речення виключити (перенести його в нову частину - див. наступну поправку). Замість нього додати: "У разі, коли у встановлений строк подання щодо кандидатур до складу територіальних виборчих комісій не надійдуть, або коли кількість запропонованих всіма суб'єктами подань, передбачених частиною другою цієї статті, членів територіальної виборчої комісії менше 10 осіб, територіальна виборча комісія утворюється в кількості 10 осіб. Після виконання положення частини третьої цієї статті решту кандидатів до складу комісії в кількості, якої не вистачає до 10 осіб, пропонує голова ради (міський голова) або посадова особа, яка відповідно до закону здійснює повноваження голови ради (міського голови)."  
Відхилено    
    -173- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.13 після ч.4 додати ч.4-1: "4-1. Голова, заступник голови та секретар територіальної виборчої комісії не можуть бути представниками однієї партії (блоку). Кожна партія (блок) має право на пропорційну частку керівних посад в територіальних виборчих комісіях Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя. Частка керівних посад для кожної партії (блоку) визначається відповідно до кількості кандидатів, поданих партією (блоком) до складу територіальних комісій, що утворюються в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві та Севастополі, в порівнянні до загальної кількості кандидатів, поданих всіма партіями (блоками). Кандидатури на керівні посади територіальних виборчих комісій (голови, заступники голів та секретарі комісій) визначаються відповідними органами партій (блоків) і затверджуються в порядку, визначеному частиною другою цієї статті. Після закінчення строку подання кандидатур до складу комісій голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, міських рад міст Києва та Севастополя визначають кількість керівних посад для кожної партії (блоку) і доводять до відома представників партій (блоків). Розподіл керівних посад між партіями (блоками) визначається жеребкуванням, яке проводиться представниками Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, міських рад міст Києва та Севастополя, визначеними головами рад. Про час і місце проведення жеребкування представники партій (блоків) повідомляються не пізніше, ніж за день. Жеребкуванням визначається одночасно назва керівної посади і номер територіального округу. Представник кожної партії (блоку) має право тягнути жереб стільки разів, скільки керівних посад припадає на його частку. Представники партій (блоків) мають право подати кандидатури на керівні посади з числа раніше поданих кандидатур до складу комісій протягом двох днів після дня проведення жеребкування."  
Враховано частково    
    -174- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Частину 4 ст.13 викласти у такій редакції: "4. Загальна кількість членів територіальної виборчої комісії визначається відповідною радою з урахуванням вимог частини третьої цієї статті, але не може бути менше 10 осіб. Голова, заступник голови та секретар територіальної виборчої комісії обираються таємним голосуванням з числа членів територіальної виборчої комісії на її першому засіданні простою більшістю голосів від її кількісного складу."  
Відхилено    
    -175- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Макеєнко В.В. (реєстр. картка № 354)
У статті 13 після частини 4 додати частину наступного змісту: "Посади голів, заступників голів та секретарів територіальних виборчих комісій розподіляються Центральною виборчою комісією рівномірно між представниками політичних партій (блоків партій), від яких зареєстровані списки кандидатів у депутати, до початку утворення територіальних виборчих комісій шляхом жеребкування, за участю уповноважених осіб цих партій (блоків). "  
Відхилено    
61. 5. У разі, коли рада в установлений цим Законом строк не утворить територіальні виборчі комісії, ці комісії утворюються не пізніш як за 80 днів до дня виборів Центральною виборчою комісією за поданнями, що вносилися на розгляд відповідної ради. Ці подання вносяться до Центральної виборчої комісії головою відповідної ради (міським головою) або посадовою особою, яка відповідно до закону здійснює його повноваження. У разі, коли таке подання не буде внесено у встановлені терміни, Центральна виборча комісія зобов'язана утворити територіальну виборчу комісію, виходячи з власної ініціативи, за поданням Голови Центральної виборчої комісії.   -176- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Частину 5 статті 13 викласти у редакції: "Політичні партії та блоки подають до ЦВК список представників від партії або блоку партій для включення їх до складу конкретних територіальних виборчих комісій. Список підписується керівником партії або уповноваженою на рівні загальнодержавного виборчого округу особою, а для блоку партій керівниками партій або уповноваженою особою від блоку на рівні загальнодержавного виборчого округу. Разом до списку додаються особисті заяви про згоду на участь та на відповідальність у роботі конкретної територіальної виборчої комісії та відповідальність за порушення виборчого закону. В кожній територіальній виборчій комісії кожна партія чи блок партій мають рівну квоту своїх представників на посадах голів, заступників голів та секретарів. ЦВК включає до складу територіальних виборчих комісій представників за власною ініціативою, виключно в випадках, коли склад територіальної виборчої комісії менше встановленої цим Законом мінімальної чисельності, у кількості, яка не вистачає до неї. Після встановлення кількості представників від партій та блоків на посадах голів, заступників голів та секретарів територіальних виборчих комісій, ЦВК розподіляє їх, враховуючи територіальну приналежність комісій. Якщо на території АРК, області та міста Києва кількість територіальних виборчих комісій дорівнює або більше кількості партій та блоків, то кожна партія та блок має у кожній такий території рівну кількість посад, В інших випадках розподіл посад здійснюється по домовленості між партіями та блоками, а у випадках відсутності таких домовленостей ЦВК проводить жеребкування, максимально враховуючи принцип рівномірності розподілу посад за територіальною ознакою. Представники, включені до складу територіальних комісій за ініціативою ЦВК, у випадку, передбаченому цим законом, не можуть бути головами, заступниками та секретарями комісій. Представниками від партій чи блоків можуть бути члени цих партій або безпартійні."  
Враховано частково    
62. 6. Дільничні виборчі комісії утворюються сільськими, селищними, міськими (міст, де відсутні районні ради), районними в містах радами не пізніш як за 45 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря і членів комісії. У виняткових випадках, визначених Центральною виборчою комісією, дільничні виборчі комісії утворюються за п'ять днів до дня виборів виконавчими комітетами відповідних рад. Голова, заступник голови, секретар комісії не можуть бути членами однієї партії (представниками одного блоку партій).   -177- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Перше речення частини 6 ст.13 після слів "де відсутні районні" доповнити текстом "в місті", після слів "районними в містах радами" доповнити текстом "не раніш як за 55 і". В останньому реченні текст "(представниками одного блоку партій)" замінити текстом "(блоку)".  
Відхилено   Стаття 21. Порядок утворення дільничної виборчої комісії 1. Дільнична виборча комісія утворюється відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як за 40 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії за поданнями районного, міського (міськрайонного) чи вищого рівня осередку (організації) партії (осередків (організацій) партій, що входять до блоку), крім випадків, передбачених частинами дев'ятою, десятою та одинадцятою цієї статті. 2. До складу дільничної виборчої комісії можуть входити громадяни України, які мають право голосу і проживають на території відповідного територіального виборчого округу. 3. Дільнична виборча комісія утворюється у кількості не менше 8 осіб. На виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує 50 осіб, дільнична виборча комісія може утворюватися у складі голови, секретаря та 2-4 членів комісії. 4. До складу дільничної виборчої комісії не можуть входити особи, зазначені у частині четвертій статті 20 цього Закону, за винятком дільничних виборчих комісій, які утворюються у порядку, передбаченому частинами дев'ятою-одинадцятою цієї статті. 5. Районний, міський (міськрайонний) чи вищого рівня осередок (організація) партії, (осередки (організації) партій, що входять до блоку) не пізніш як за 50 днів до дня виборів подають до відповідної територіальної виборчої комісії список кандидатур - членів цієї партії (партії, що входить до блоку) або безпартійних від партії (блоку) для включення їх до складу конкретних дільничних виборчих комісій із зазначенням пропонованих кандидатур на посаду голови, заступника голови та секретаря комісії за підписом керівника відповідного осередку (організації) партії (керівників осередків (організацій) партій, що входять до блоку), і скріплюється печаткою (печатками). До списку додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної дільничної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі. 6. До складу дільничної виборчої комісії обов'язково включається (за наявності відповідних подань) не більше двох осіб від однії партії (блоку). 7. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії не можуть бути представниками однієї партії (блоку). Кожна партія (блок) має право на пропорційну частку керівних посад у дільничних виборчих комісіях. Частка керівних посад для кожної партії (блоку) визначається відповідно до кількості кандидатур, поданих партією (блоком) до складу дільничних виборчих комісій, у порівнянні до загальної кількості осіб, поданих всіма партіями (блоками). 8. У разі, якщо у встановлений частиною п'ятою цієї статті строк не надійшли подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій або кількість запропонованих до складу дільничної виборчої комісії кандидатур становить менше 8 осіб, дільнична виборча комісія утворюєьтся з урахуванням подань партій (блоків) територіальною виборчою комісією за поданням її голови у кількості 8 осіб. 9. Дільнична виборча комісія на судні, що в день виборів знаходиться у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції утворюється територіальною виборчою комісією за місцем приписки судна, полярної станції за поданням капітана судна, керівника станції у строк, передбачений частиною першою цієї статті. 10. Дільнична виборча комісія при представництві України за кордоном, у військовому формуванні (частині), дислокованого за межами України, утворюється Центральною виборчою комісією за поданням керівника представництва, командира військового формування (частини) у строк, передбачений частиною першою цієї статті. 11. У виняткових випадках, передбачених частиною сьомою статті 17 цього Закону, дільничні виборчі комісії утворюються Центральною виборчою комісією одночасно з утворенням виборчих дільниць. 12. Секретар дільничної виборчої комісії повинен володіти державною мовою. 13. Рішення про утворення дільничної виборчої комісії підлягає оприлюдненню в засобах масової інформації або іншим шляхом не пізніше як на третій день з дня її утворення.  
    -178- Федорин Я.В. (реєстр. картка № 323)
Частину 6 ст.13 наприкінці доповнити реченням такого змісту: "Повинна бути приблизно рівною загальна кількість керівників комісій, представляючих кожну партію (блок), за умови подання ними кандидатур і наявності на території ради достатньої кількості посад."  
Враховано частково    
    -179- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Правденко С.М. (реєстр. картка № 417)
У статті 13 частини 6-10 викласти в такій редакції: "6. Дільничі виборчі комісії утворюються територіальними виборчими комісіями не пізніш як за 45 днів до дня голосування. У виняткових випадках, визначених Центральною виборчою комісією, дільничні виборчі комісії утворюються територіальними виборчими комісіями не пізніше, як за п'ять днів до дня голосування. 7. Кількісний склад дільничних виборчих комісій встановлюється у межах не менше 8 осіб. На виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує 50 осіб, дільничні виборчі комісії можуть утворюватися у складі голови, секретаря і 1-3 членів комісії з урахуванням подань партій (блоків), від яких зареєстровані списки кандидатів у депутати. 8 Склад дільничної виборчої комісії формується виключно із представників (не більше двох) партій (блоків), виборчі списки яких були зареєстровані Центральною виборчою комісією. Подання щодо осіб, які делегуються до дільничних виборчих комісій подаються до відповідної територіальної виборчої комісії не пізніше, як за 60 днів до дня голосування легалізованими відповідно до закону районними, міськими осередками, осередками вищого рівня чи центральними (уповноваженими) органами партій (блоків), від яких зареєстровані виборчі списки Центральною виборчою комісією. 9. Забороняється відмова у включенні делегованої особи до складу дільничної виборчої комісії, за виключенням випадків, передбачених частиною 2 статтею 16 цього Закону. Відмова у включенні делегованої особи до складу дільничної виборчої комісії може бути оскаржена до відповідного суду протягом трьох днів за місцем знаходження територіальної виборчої комісії, який повинен розглянути цю скаргу протягом двох днів. У випадку, якщо суд прийме рішення про відмову у задоволенні скарги, легалізований відповідно до закону районний, міський осередок, осередок вищого рівня чи центральний (уповноважений) орган партії (блоку) має право делегувати протягом двох днів до складу дільничної виборчої комісії іншу особу. 10. У разі, якщо в установлений частиною 8 цієї статті строк не надійшли подання щодо представників до складу дільничних виборчих комісій, або якщо кількість запропонованих членів дільничної виборчої комісії буде становити менш, ніж 8 осіб, дільнична виборча комісія утворюється відповідною територіальною виборчою комісією в кількості 8 осіб не пізніше як за 40 днів до дня голосування. При цьому кількість членів дільничної виборчої комісії, що становить різницю між 8 і кількістю запропонованих органами, передбаченими частиною 8 цієї статті, територіальна виборча комісія призначає з власної ініціативи за поданням голови територіальної виборчої комісії."  
Враховано частково    
    -180- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Частину 6 статті 13 викласти у редакції: "Дільничні виборчі комісії утворюються рішеннями територіальних виборчих комісій не пізніш як за 8 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря і членів комісії за поданням політичних партій та блоків, списки кандидатів у депутати від яких зареєстровані ЦВК. Голова, заступник голови, секретар комісії не можуть бути представниками від однієї партії чи блоку. Представниками від партій чи блоків можуть бути члени цих партій або безпартійні. Партії та блоки мають подати списки та заяви своїх представників до дільничних виборчих комісій у порядку встановлену цим законом не пізніш як за 15 днів до дня проведення виборів."  
Враховано частково    
    -181- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.13 в част.6 перше речення подати в редакції: "Дільничні виборчі комісії утворюються відповідними територіальними виборчими комісіями не пізніш як за 40 днів..." і далі за текстом.  
Враховано    
    -182- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.13 в част.6 друге речення подати в редакції: "У виняткових випадках, визначених Центральною виборчою комісією згідно з частиною 7 статті 11, дільничні виборчі комісії утворюються відповідними територіальними виборчими комісіями одночасно з утворенням цих дільниць".  
Враховано    
    -183- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.13 в част.6 третє речення виключити, перенісши його в окрему частину (див. пропозицію про нову частину 8 ст.13).  
Враховано    
    -184- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.13, в ч.6 виключити останнє речення "Голова, заступник голови…" (перенести його в окрему частину - див. наступні пропозиції).  
Враховано    
    -185- Сидорчук М.Ю. (реєстр. картка № 431)
Частину 6 ст.13 доповнити реченням такого змісту: "Голова, заступник голови, секретар комісії затверджуються територіальною виборчою комісією з обов'язковим урахуванням пропорційності представництва представників партій, що зареєстровані для участі у виборах, в межах кожного територіального округа, при наявності відповідних подань."  
Враховано частково    
    -186- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Частину 6 ст.13 викласти у такій редакції: "6. Дільничні виборчі комісії утворюються сільськими, селищними, міськими (міст, де відсутні районні ради), районними в містах радами не пізніш як за 45 днів до дня виборів. У виняткових випадках, визначених Центральною виборчою комісією, дільничні виборчі комісії утворюються за п'ять днів до дня виборів виконавчими комітетами відповідних рад. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії обираються таємним голосуванням з числа членів дільничної виборчої комісії на її першому засіданні простою більшістю голосів від її кількісного складу."  
Відхилено    
63. 7. Кількість членів дільничних виборчих комісій визначається органами, що їх утворюють, залежно від кількості пропозицій, що надійшли відповідно до частини восьмої цієї статті, але не може бути менше 8 осіб. До складу дільничних виборчих комісій обов'язково включаються (за наявності відповідних подань) по два представники від районних, міських осередків чи вищого рівня організацій партій (блоків) від яких зареєстровані списки кандидатів у депутати. Представниками від партій (блоків) можуть бути члени цих партій або безпартійні.   -187- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
У першому абзаці част.7 ст.13 друге речення викласти в такій редакції: "До складу дільничних виборчих комісій обов'язково включаються (за наявності відповідних подань) по два представники від сільських, селищних, районних, районних в містах, міських, обласних осередків (організацій) партій (блоків)" і далі за текстом.  
Враховано частково    
    -188- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Третє речення абзацу 1 частини 7 ст.13 виключити.  
Відхилено    
    -189- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Частину 7 статті 13 викласти в такій редакції: "7. Загальна кількість членів дільничних виборчих комісій визначається кількістю поданих відповідно до вимог частини восьмої цієї статті кандидатур, але не може бути меншою восьми осіб. До складу дільничних виборчих комісій обов'язково включаються по одному представнику від політичних партій (блоків), від яких зареєстровані списки кандидатів у депутати за наявності пропозицій відповідних місцевих осередків цих партій. Представниками від партій (блоків) можуть бути члени цих партій або безпартійні."  
Враховано частково    
    -190- Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
Друге речення ч.7 ст.13 викласти в такій редакції: "До складу дільничних виборчих комісій включаються (за наявності відповідних подань) по одному представникові від партій (блоків), від яких зареєстровані списки кандидатів у народні депутати України."  
Відхилено    
    -191- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Частину 7 статті 13 викласти у редакції: "До складу дільничних виборчих комісій обов'язково включаються (за наявності відповідних подань) не більше двох представників під партій та блоків, списки кандидатів у депутати від яких зареєстровані ЦВК. Кількість членів дільничних комісій не може бути менше 10 осіб, а на виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує 50 осіб, не менше 5 осіб. ТВК включає до складу дільничних виборчих комісій представників за власною ініціативою, виключно в випадках, коли склад дільничної виборчої комісії менше встановленої цим Законом мінімальної чисельності, у кількості, яка не вистачає до неї. Представники, включені до складу дільничної комісій за ініціативою ТВК, не можуть бути головами, заступниками та секретарями комісій. Представниками від партій чи блоків можуть бути члени цих партій або безпартійні."  
Враховано частково    
    -192- Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
Пропонується доповнити ч.7 ст.13 після першого абзацу новим абзацом такого змісту: "З метою забезпечення принципу рівності можливостей партій (блоків) в діяльності дільничних виборчих комісій, територіальна комісія до початку утворення дільничних виборчих комісій рівномірно розподіляє між партіями (блоками) посади голів, заступників голів, секретарів дільничних виборчих комісій. Після цього, за участю представників партій (блоків) територіальна виборча комісія проводить жеребкування, в процесі якого визначається, в які конкретно комісії партія (блок) повинна представляти кандидатури на посаду голів, заступників голів, секретарів дільничних виборчих комісій." У зв'язку з цим, абзац другий ч.7 ст.13 вважати абзацом третім.  
Відхилено    
    -193- Федорин Я.В. (реєстр. картка № 323)
У другому реченні першого абзацу частини 7 ст.13 після слова "складу" додати "конкретних".  
Відхилено    
64. На виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує 50 осіб, дільничні виборчі комісії можуть утворюватися у складі голови, секретаря і 1-3 членів комісії з урахуванням подань партій (блоків), від яких зареєстровані списки кандидатів у депутати.   -194- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Виключити другий абзац частини 7 статті 13.  
Відхилено    
    -195- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.13 і надалі в подібних випадках окремі абзаци виділяти в окремі частини з відповідною нумерацією для полегшення посилань.  
Враховано    
    -196- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.13 в другому абзаці част.7 цифри "1-3" замінити на "3-5".  
Враховано частково    
    -197- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.13 додати нову част.8 у такій редакції: "8. При утворенні дільничних виборчих комісій повинно бути дотримано приблизно рівного розподілу керівних посад (голови комісій, заступники голів, секретарі комісій) між партіями і блоками - учасниками виборчого процесу. Голова, заступник голови та секретар комісії не можуть бути представниками однієї партії чи одного блоку партій." Відповідно змінити нумерацію наступних частин.  
Враховано    
65. 8. Кандидатури до складу дільничної виборчої комісії вносяться на розгляд ради відповідно сільським, селищним, міським (міст, де немає районних рад) головою, головою районної у місті ради або посадовою особою, яка відповідно до закону здійснює її повноваження, на основі подань легалізованих відповідно до закону районних, міських осередків політичних партій (блоків), а також органів самоорганізації населення, що діють на відповідній території.   -198- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині 8 ст.13 текст "легалізованих відповідно до закону" замінити словом "відповідних", а текст ", а також органів самоорганізації населення, що діють на відповідній території" - виключити.  
Враховано    
    -199- Сидорчук М.Ю. (реєстр. картка № 431)
У частині 8 ст.13 після слів "на основі подань" записати "від районних, міських осередків чи вищого рівня організацій партій (блоків), від яких зареєстровані списки кандидатів у депутати".  
Враховано частково    
    -200- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Част.8 ст.13 після слів "легалізованих відповідно до Закону" викласти у такій редакції: "сільських, селищних, районних, районних в містах, міських, обласних осередків (організацій) політичних партій (блоків). У випадку кількості поданих кандидатур менше 8 осіб, додаткові подання можуть зробити органи самоорганізації населення, що діють на відповідній території."  
Враховано частково    
    -201- Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
Частину 8 ст.13 після слів "партій (блоків)" доповнити текстом "чи органів партій (блоків) вищого рівня", а текст ", а також органів самоорганізації населення, що діють на відповідній території" виключити.  
Відхилено    
    -202- Федорин Я.В. (реєстр. картка № 323)
У частині 8 ст.13 після слів "міських осередків" додати "чи вищого рівня організацій".  
Враховано частково    
    -203- Подгорний С.П. (реєстр. картка № 395)
В ч.8 ст.13 виключити текст ", а також органів самоорганізації населення, що діють на відповідній території".  
Враховано    
    -204- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
У частині 8 статті 13 замість слів "легалізованих відповідно до закону" записати "зареєстрованих у встановленому порядку", після слів "партій (блоків)" додати слова "або партійних осередків вищого рівня чи центральних органів партій".  
Враховано частково    
    -205- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Єрмак А.В. (в.о. № 83)
Частину 8 ст.13 доповнити після слів "на основі подань, легалізованих відповідно до закону" словом "обласних".  
Відхилено    
    -206- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.13 част.8 подати у такій редакції: "8. Кандидатури до складу дільничної виборчої комісії вносяться на розгляд територіальної виборчої комісії особою, яка головує на засіданні комісії, на основі подань керівних органів легалізованих відповідно до закону районних, міських (для міст обласного підпорядкування) осередків чи вищого рівня організацій партій чи блоків - суб'єктів виборчого процесу."  
Враховано частково    
    -207- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст. 13 в ч. 8 виключити слова: "легалізованих відповідно до закону районних, міських осередків політичних партій (блоків), а також органів самоорганізації населення, що діють на відповідній території." Замість цих слів додати: "суб'єктів, визначених частиною сьомою цієї статті."  
Враховано частково    
    -208- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Частину 8 ст.13 викласти у такій редакції: "8. Кандидатури до складу дільничної виборчої комісії вносяться на розгляд ради відповідно сільським, селищним, міським (міст, де немає районних рад) головою, головою районної у місті ради або посадовою особою, яка відповідно до закону здійснює її повноваження, на основі подань легалізованих відповідно до закону районних, міських осередків чи вищого рівня організацій політичних партій (у тому числі одною чи спільне декількох з тих, що входять до блоку партій)."  
Відхилено    
    -209- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Частину 8 статті 13 викласти у редакції: "Політичні партії та блоки подають до територіальної виборчої комісії список представників від партії або блоку партій для включення їх до складу конкретних дільничних виборчих комісій. Список підписується керівником партії, (для блоку - керівниками партій, що склали блок) або уповноваженою особою від партії чи блоку в територіальному виборчому окрузі чи уповноваженою особою, що представляє інтереси партії чи блоку на рівні загальнодержавного виборчого округу. Разом до списку додаються особисті заяви про згоду на участь у роботі конкретної дільничної комісії та відповідальність за порушення виборчого закону. Кожна партія чи блок партій мають рівну квоту в кожній дільничній виборчій комісії своїх представників на посадах голів, заступників голів та секретарів."  
Враховано частково    
    -210- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Макеєнко В.В. (реєстр. картка № 354)
У частині 8 статті 13 слова "а також органів самоорганізації населення що діють на відповідній території" замінити текстом "або керівних органів партії (блоку) вищого рівня".  
Враховано частково    
66. 9. Подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій направляються до відповідної ради не пізніш як за 60 днів до дня виборів. Якщо в установлений строк подання не надійшли, рада утворює комісії за пропозицією сільського, селищного, міського (міст, де немає районних рад) голови, голови районної у місті ради або посадової особи, яка відповідно до закону здійснює його повноваження.   -211- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.13 друге речення част.9 подати в редакції: "Якщо в установлений термін подання, передбачені частиною 11 цієї статті, не надійшли або їх кількість менша від 8 осіб, голова територіальної виборчої комісії не пізніш ніж за 55 днів до дня виборів звертається до сільських, селищних, міських голів (або посадових осіб, які на підставі закону здійснюють їх повноваження) на території округу з пропозицією подати кандидатури до складу дільничних виборчих комісій на території відповідно села, селища, міста. Відповідні подання до територіальної виборчої комісії повинні бути зроблені протягом 10 днів".  
Враховано частково    
    -212- Федорин Я.В. (реєстр. картка № 323)
У частині 9 ст.13 цифри "60" замінити на "55".  
Враховано частково    
    -213- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.13 у першому реченні част.9 слово "ради" замінити словами "територіальної виборчої комісії".  
Враховано    
    -214- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.13 в ч.9 додати: "У разі, коли у встановлений строк подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій не надійдуть, або коли кількість запропонованих всіма суб'єктами подань, передбачених частиною сьомою цієї статті, членів дільничної виборчої комісії менша 8 осіб, дільнична виборча комісія утворюється в кількості 8 осіб. Після виконання положення частини сьомої цієї статті щодо обов'язковості включення до складу комісій кандидатур, поданих партіями (блоками), решту кандидатів до складу комісії в кількості, якої не вистачає до 8 осіб, пропонує сільський, селищний, міський голова (міст, де немає районних рад), голова районної у місті ради або посадова особа, яка відповідно до закону здійснює його повноваження."  
Враховано частково    
    -215- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.13 після ч. 9 додати ч.9-1: "9-1. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії не можуть бути представниками однієї партії (блоку). Кожна партія (блок) має право на пропорційну частку керівних посад в дільничних виборчих комісіях територіального виборчого округу. Частка керівних посад для кожної партії (блоку) визначається відповідно до кількості кандидатів, поданих партією (блоком) до складу дільничних комісій, що утворюються в територіальному окрузі, в порівнянні до загальної кількості кандидатів, поданих всіма партіями (блоками). Кандидатури на керівні посади дільничних виборчих комісій (голови, заступники голів та секретарі комісій) визначаються відповідними органами партій (блоків) і затверджуються в порядку, визначеному частиною шостою цієї статті. Після закінчення строку подання кандидатур до складу комісій голови відповідних рад визначають кількість керівних посад для кожної партії (блоку) і доводять до відома представників партій (блоків). Розподіл керівних посад між партіями (блоками) визначається жеребкуванням, яке проводиться представниками рад, визначеними головами рад. Про час і місце проведення жеребкування представники партій (блоків) повідомляються не пізніше, ніж за день. Жеребкуванням визначається одночасно назва керівної посади і номер дільниці територіального округу. Представник кожної партії (блоку) має право тягнути жереб стільки разів, скільки керівних посад припадає на його частку. Представники партій (блоків) мають право подати кандидатури на керівні посади з числа раніше поданих кандидатур до складу комісій протягом двох днів після дня проведення жеребкування."  
Враховано частково    
67. 10. У разі, коли рада в установлений цим Законом строк не утворить дільничні виборчі комісії, ці комісії утворюються не пізніш як за 40 днів до дня виборів відповідною територіальною виборчою комісією за поданнями, що вносилися на розгляд відповідної ради. Ці подання вносяться до територіальної виборчої комісії відповідно сільським, селищним, міським (міст, де немає районних рад) головою, головою районної у місті ради.   -216- Федорин Я.В. (реєстр. картка № 323)
У другому реченні частині 10 ст.13 після слів подання вносяться" додати слова "не пізніше як за 55 днів до дня виборів".  
Відхилено    
    -217- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.13 част.10 виключити і відповідно змінити нумерацію наступних частин.  
Враховано    
    -218- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Частину 10 статті 13 викласти у редакції: "Якщо територіальна виборча комісія не прийме рішення щодо утворення дільничних виборчих комісій, таке рішення приймає ЦВК не пізніш як за 6 днів до дня проведення виборів за встановленим цим законом порядком."  
Враховано частково    
    -219- Онопенко В.В. (реєстр. картка № 439)
Ромовська З.В. (в.о. № 122)
В частині 10 Статті 13 доповнити останнє речення після слів "… районної у місті ради" словами: "або посадової особи, яка відповідно до Закону, здійснює його повноваження".  
Відхилено    
68. 11. Дільничні виборчі комісії у стаціонарних лікувальних, санаторно-оздоровчих закладах та інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженим пересуванням, на суднах, які перебувають у плаванні, утворюються у порядку, передбаченому цією статтею.   -220- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Част.11 ст.13 наприкінці доповнити таким реченням: "У випадку неможливості сформувати дільничні виборчі комісії в такому порядку, вони можуть бути сформовані територіальними виборчими комісіями за поданням керівників відповідних закладів або капітанів суден."  
Враховано частково    
    -221- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.13 част.11 подати у редакції: "11. Дільничні виборчі комісії у стаціонарних лікувальних закладах, на суднах, які перебувають у день виборів у плаванні під Державним прапором України, та в інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженими можливостями пересування утворюються..." і далі за текстом.  
Враховано    
    -222- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст. 13 після ч.11 додати ч.11-1: "11-1. Подання до складу територіальних та дільничних виборчих комісій від політичних партій (блоків) обов'язково підписуються особисто керівником відповідної організації (органу) партії (блоку) із зазначенням прізвища, ініціалів керівника та дати підписання і скріплюються печаткою. Подання без особистого підпису керівника, без зазначення прізвища керівника, без оригінального відтиску печатки або підписані неналежною особою вважаються недійсними і до розгляду не приймаються. Подання, які надійшли після строку, визначеного цим Законом, до розгляду не приймаються. Службова особа, яка приймає подання, зобов'язана відмітити в книзі реєстрації дані про подання і особу, яка його подає: назву суб'єкту подання (партії або блоку), кількість кандидатур в поданні, дату і час прийому подання, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка здає подання, місце проживання особи. Особа, яка здає подання, і службова особа розписуються в книзі реєстрації. Кожен член територіальної виборчої комісії має право в будь-який час знайомитись з поданнями і книгою реєстрації."  
Відхилено    
69. 12. Дільничні виборчі комісії при представництвах України за кордоном утворюються Центральною виборчою комісією за поданням керівників представництв.   -223- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 12 ст.13 викласти у такій редакції: "Дільничні виборчі комісії при представництвах України за кордоном та у військових формуваннях, дислокованих за межами України, утворюються Центральною виборчою комісією за поданням керівників цих представництв."  
Враховано    
70. 13. Територіальні та дільничні виборчі комісії у п'ятиденний термін від дня їх утворення інформують населення через засоби масової інформації або іншим шляхом про своє місцезнаходження, поштову адресу та режим роботи.   -224- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Частину 13 статті 13 викласти у редакції: "Територіальні виборчі комісії у п'ятиденний термін від дня їх утворення інформують населення через засоби масової інформації або в інший спосіб про своє місцезнаходження, поштову адресу та режим роботи, а також про місце розташування дільниць та режим їх роботи. Склад дільничних виборчих комісій по кожному територіальному виборчому округу обнародується не пізніш як за два дні до проведення виборів безпосередньо на кожній дільниці."  
Враховано в іншій редакції   
71. 14. Повноваження територіальних та дільничних виборчих комісій починаються з дня прийняття рішень про утворення комісій і закінчуються через десять днів після опублікування Центральною виборчою комісією повідомлення про результати виборів.   -225- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину 14 ст.13 перенести у статтю 14 після частини 2.  
Враховано    
    -226- Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
Доповнити ст.13 частиною 15 такого змісту: "15. Розміщення територіальних і дільничних виборчих комісій в приміщеннях де розташовані органи державної влади та органи місцевого самоврядування забороняється."  
Відхилено    
    -227- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Правденко С.М. (реєстр. картка № 417)
В частині 14 ст.13 замість слів "опублікування Центральною виборчою комісією повідомлення про результати виборів" викласти "офіційного оголошення Центральною виборчою комісією результатів виборів".  
Враховано    
72. Стаття 14. Повноваження виборчих комісій   -228- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Статтю 14 розбити на три статті, в яких окремо викласти повноваження Центральної виборчої комісії, територіальної виборчої комісії та дільничної виборчої комісії.  
Враховано   Стаття 22. Повноваження Центральної виборчої комісії  
73. 1. Повноваження Центральної виборчої комісії визначаються Законом України "Про Центральну виборчу комісію" та цим Законом.      1. Повноваження Центральної виборчої комісії щодо підготовки та проведення виборів депутатів визначаються цим Законом, Законом України "Про Центральну виборчу комісію" та іншими законами України.  
74. 2. Центральна виборча комісія, крім повноважень, визначених Законом України "Про Центральну виборчу комісію":   -229- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Частину 2 статті 14 виключити, а необхідні зміни внести до Закону України "Про Центральну виборчу комісію".  
Відхилено   2. Крім повноважень, визначених Законом України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія:  
75. 1) приймає обов'язкові для застосування виборчими комісіями роз'яснення з питань цього Закону, здійснює організаційно-методичне забезпечення їх діяльності;   -230- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У пункті 1 частини 2 ст.14 виключити текст "обов'язкові для застосування виборчими комісіями".  
Враховано   1) надає правову, організаційно-методичну, технічну допомогу виборчим комісіям і дає роз'яснення з питань застосування цього Закону, які є обов'язковими для виборчих комісій; 2) скликає у разі необхідності за власною ініціативою засідання виборчої комісії нижчого рівня;  
    -231- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Пункт 1 част.2 ст.14 викласти у такій редакції: "1) надає правову, організаційно-методичеу, технічну допомогу виборчим комісіям і дає роз'яснення з питань застосування цього Закону, які є обов'язковими для виборчих комісій;"  
Враховано    
    -232- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
До частини 2 статті 14 ввести пункт такого змісту: "утворює територіальні виборчі комісії в порядку встановленому цим законом, а також дільничні виборчі комісії у випадках передбачених цим законом".  
Враховано частково    
    -233- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Пункти 1, 2 частини 2 статті 14 викласти в такій редакції: "1) здійснює організаційно - методичне та інформаційне забезпечення діяльності виборчих комісій"; 2) розробляє, затверджує кошторис витрат на підготовку та проведення виборів і контролює його виконання."  
Враховано частково    
    -234- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
До частини 2 статті 14 ввести пункт такого змісту: "скликає у разі необхідності за власною ініціативою засідання виборчої комісії нижчого рівня".  
Враховано    
76. 2) контролює використання виборчими комісіями коштів Державного бюджету України із залученням до проведення перевірок працівників органів Міністерства фінансів України та Державної податкової адміністрації України;   -235- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У пункті 2 ст.14 виключити слова "та Державної податкової адміністрації України".  
Враховано   3) контролює використання виборчими комісіями коштів Державного бюджету України із залученням до проведення перевірок працівників органів Міністерства фінансів України;  
77. 3) встановлює норми і перелік необхідного обладнання, інвентаря та послуг для виборчих комісій і виборчих дільниць, вимоги до такого обладнання та порядок його зберігання;   -236- Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
Доповнити ч.2 ст.14 після пункту 3 новим пунктом такого змісту: "3-1) провадить жеребкування щодо розподілу посад голів, заступників голів, секретарів територіальних виборчих комісій серед суб'єктів виборчого процесу;".  
Відхилено   4) встановлює норми і перелік обладнання, інвентаря для приміщень виборчої комісії та приміщень для голосування, а також види послуг, робіт, що можуть надаватися виборчим комісіям;  
    -237- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
Пункт 3 частини 2 статті 14 викласти у такій редакції: "3) встановлює норми і перелік обладнання, інвентаря для приміщень виборчої комісії та приміщень для голосування, а також види послуг, робіт, що можуть надаватися виборчим комісіям;"  
Враховано    
    -238- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Пункти 3-5 частини 2 статті 14 виключити, відповідно пункти 6-10 вважати пунктами 3-7.  
Відхилено    
78. 4) припиняє рух коштів на рахунках виборчих комісій в установах банків після закінчення строку їх повноважень або в разі порушення кошторисно-фінансової дисципліни, приймає рішення про перерахування залишків коштів на рахунок Центральної виборчої комісії для подальшого перерозподілу на потреби виборчої кампанії;   -239- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Правденко С.М. (реєстр. картка № 417)
У статті 14 в пункті 4 частини 2 слова "виборчої кампанії" замінити словами "виборчого процесу".  
Відхилено   5) припиняє рух коштів на рахунках територіальних виборчих комісій в установах банків після закінчення строку повноважень комісій або в разі порушення ними кошторисно-фінансової дисципліни; приймає рішення про перерахування залишків коштів на рахунок Центральної виборчої комісії;  
79. 5) визначає відповідно до цього та інших законів України порядок використання засобів масової інформації для проведення передвиборної агітації;   -240- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Правденко С.М. (реєстр. картка № 417)
Пункт 5 ч.4 ст.14 доповнити текстом ", здійснює облік часу (хронометраж) використання суб'єктами виборчого процесу, передбаченими у пунктах 1-4 частини 5 статті 11 цього Закону, загальнодержавних каналів телебачення при здійсненні передвиборної агітації".  
Відхилено   6) визначає відповідно до цього та інших законів України порядок використання засобів масової інформації для проведення передвиборної агітації;  
    -241- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Пункт 5 частини 2 ст.14 виключити.  
Відхилено    
80. 6) забезпечує виготовлення передвиборних плакатів суб'єктів виборчого процесу;   -242- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Пункт 6 частини 2 ст.14 виключити.  
Відхилено   7) забезпечує виготовлення інформаційних плакатів партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу;  
    -243- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Пункт 6 частини 2 ст.14 викласти в такій редакції: "6) забезпечує виготовлення плакатів, що містять передвиборні програми політичних партій (блоків), списки кандидатів яких зареєстровано, а також автобіографічні відомості про перших п'ять кандидатів у депутати, включених до зареєстрованих списків кандидатів від партій (блоків);"  
Відхилено    
81. 7) здійснює контроль за надходженням та використанням коштів виборчих фондів партій (блоків), залучає до проведення відповідних перевірок працівників органів Державної податкової адміністрації України, а також установу банку, в якому відкриті відповідні рахунки;   -244- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
З пункту 7 частини 2 статті 14 слова "працівників органів Державної податкової адміністрації України, а також установу банку, в якому відкриті відповідні рахунки" виключити.  
Враховано частково   8) здійснює контроль за надходженням та використанням коштів виборчих фондів партій (блоків), залучає до проведення відповідних вибіркових перевірок установу банку, в якій відкриті відповідні рахунки; 9) забезпечує виготовлення бланків відкріплювального посвідчення на право участі у виборах депутатів (далі - відкріплювальне посвідчення);  
    -245- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
Після пункту 7 частини 2 статті 14 додати новий пункт у такій редакції: "7') забезпечує виготовлення бланків відкріплювального посвідчення на право участі у виборах депутатів (далі - відкріплювальне посвідчення;".  
Немає висновку    
82. 8) забезпечує централізоване виготовлення бюлетенів установленого зразка;   -246- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Пункт 8 частини 2 ст.14 після слова "виготовлення" доповнити словом "виборчих".  
Враховано   10) забезпечує централізоване виготовлення у необхідній кількості виборчих бюлетенів та передає їх територіальним виборчим комісіям;  
83. 9) у тримісячний строк з дня офіційного опублікування результатів виборів надсилає до Рахункової палати звіт про витрату коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів;   -247- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.14 в ч.2 після п.9 додати пп.9-1, 9-2: "9-1) розглядає в межах своїх повноважень звернення, заяви і скарги щодо організації та проведення виборів, а також звернення, заяви і скарги на рішення та дії чи бездіяльність територіальних і дільничних виборчих комісій. Центральна виборча комісія може скасувати рішення територіальної або дільничної виборчої комісії і доручити прийняти інше рішення тій самій комісії або самостійно прийняти рішення по суті, яке є обов'язковим для територіальної (дільничної) виборчої комісії; 9-2) Центральна виборча комісія може визнати вибори недійсними в загальнодержавному виборчому окрузі, в окремому територіальному виборчому окрузі або на окремій виборчій дільниці в порядку, встановленому цим Законом.;"  
Враховано частково   11) у тримісячний строк з дня офіційного опублікування результатів виборів надсилає до Рахункової палати звіт про витрату коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів;  
84. 10) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.   -248- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Макеєнко В.В. (реєстр. картка № 354)
Доповнити частину 2 статті 13 пунктом такого змісту: "розподіляє шляхом жеребкування посади голів, заступників голів та секретарів дільничних виборчих комісій серед представників політичних партій (блоків), від яких зареєстровані списки кандидатів у депутати;".  
Відхилено   12) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України. Стаття 23. Повноваження територіальної виборчої комісії 1. Повноваження територіальної виборчої комісії починаються з дня прийняття рішення про її утворення і закінчуються через десять днів після офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів.  
85. 3. Територіальна виборча комісія:      2. Територіальна виборча комісія:  
86. 1) здійснює в межах відповідного територіального виборчого округу контроль за додержанням законодавства про вибори народних депутатів України;   -249- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.14 в ч.3 в п.1 в кінці додати: "виборцями, дільничними виборчими комісіями, органами державної влади та місцевого самоврядування, посадовими і службовими особами цих органів, підприємствами, установами, організаціями та їх посадовими особами, партіями, об'єднаннями громадян, їх керівними органами та керівниками органів і організацій, іншими суб'єктами".  
Враховано   1) забезпечує підготовку та проведення виборів депутатів у територіальному виборчому окрузі; 2) здійснює в межах відповідного територіального виборчого округу контроль за додержанням і однаковим застосуванням законодавства про вибори депутатів виборцями, дільничними виборчими комісіями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, посадовими і службовими особами цих органів, підприємствами, установами, організаціями та їх посадовими особами, партіями (блоками), іншими суб'єктами; 3) надає правову, організаційно-методичну, технічну допомогу дільничним виборчим комісіям, організовує навчання членів цих комісій з питань організації виборчого процесу;  
    -250- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
Частину 3 ст.14 перед пунктом 1 доповнити, відповідно змінивши наступну нумерацію, новим пунктом такого змісту: "1) забезпечує організацію підготовки та проведення виборів депутатів у територіальному виборчому окрузі;"  
Враховано    
87. 2) утворює виборчі дільниці, у випадках, передбачених цим Законом, встановлює єдину нумерацію виборчих дільниць, зазначає межі кожної виборчої дільниці по відповідному територіальному виборчому округу, що доводить до відома громадян;   -251- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Пункт 2 частини 3 ст.14 викласти у редакції: "2) у територіальному виборчому округу утворює виборчі дільниці, встановлює їх межі та єдину нумерацію, інформує про це виборців;"  
Враховано частково   4) утворює виборчі дільниці, встановлює їх межі та єдину нумерацію на території виборчого округу;  
    -252- Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
Доповнити ч.3 ст.14 після пункту 2 новим пунктом такого змісту: "2') проводить жеребкування щодо розподілу посад голів, заступників голів, секретарів дільничних виборчих комісій серед суб'єктів виборчого процесу;".  
Відхилено    
    -253- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Онопенко В.В. (реєстр. картка № 439)
Ромовська З.В. (в.о. № 122)
У пункті 2 ч.3 ст.14 виключити слова "у випадках, передбачених цим законом".  
Враховано    
    -254- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Макеєнко В.В. (реєстр. картка № 354)
Пункт 2 частини 3 статті 14 наприкінці доповнити словами "у триденний термін".  
Відхилено    
88. 3) утворює дільничні виборчі комісії у випадках, передбачених цим Законом;   -255- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Пункт 3 частини 3 статті 14 викласти у редакції: "3) утворює дільничні виборчі комісії у випадках та в порядку, встановленому цим Законом;".  
Враховано частково   5) утворює дільничні виборчі комісії відповідно до цього Закону; 6) скликає при необхідності за власною ініціативою засідання дільничної виборчої комісії;  
    -256- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Доповнити частину 3 статті 14 наступним пунктом: "скликає при необхідності за власною ініціативою засідання дільничної виборчої комісії".  
Враховано    
89. 4) спрямовує діяльність дільничних виборчих комісій;   -257- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Пункт 4 частини 3 ст.14 виключити.  
Враховано    
90. 5) у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією, вирішує, як юридична особа, питання розподілу коштів між дільничними виборчими комісіями, контролює забезпечення дільничних виборчих комісій приміщеннями, транспортом, засобами зв'язку, в межах своєї компетенції розглядає і вирішує інші питання матеріально-технічного забезпечення виборів на відповідній території;   -258- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У пункті 5 частини 3 ст.14 виключити текст "як юридична особа" та текст "в межах своєї компетенції".  
Враховано частково   7) вирішує питання розподілу коштів між дільничними виборчими комісіями у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією;  
    -259- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Виключити у пункті 5 ч.3 ст.14 слова "як юридична особа".  
Враховано    
91. 6) контролює складання списків виборців і подання їх для загального ознайомлення;   -260- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.14 у част.3 виключити пункт 6 і змінити нумерацію наступних пунктів.  
Враховано   8) контролює діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань забезпечення приміщеннями для голосування, транспортом, засобами зв'язку, обладнанням, в межах своєї компетенції розглядає і вирішує інші питання матеріально-технічного забезпечення виборів на відповідній території;  
    -261- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Пункт 6 частини 3 статті 14 викласти у редакції: "Контролює діяльність виконавчих органів місцевого самоврядування з питань: складання списків виборців і подання їх для загального ознайомлення; підготовки приміщень для голосування та виготовлення виборчих скриньок згідно вимог цього закону; надсилання виборцям іменних запрошень із зазначенням дати проведення виборів, адреси приміщення для голосування, часу початку і закінчення голосування. ЦВК через засоби масової інформації інформує громадян про свій склад, місцезнаходження та режим роботи, щодо списків зареєстрованих кандидатів у депутати від партій (блоків), з передвиборними програмами партій (блоків та виборчих бюлетенів."  
Враховано частково    
92. 7) організовує спільно з відповідними органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування зустрічі суб'єктів виборчого процесу з виборцями;   -262- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Пункт 7 част.3 ст.14 викласти в такій редакції: "7) організовує спільно з відповідними органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування зустрічі кандидатів в депутати, уповноважених осіб партій і блоків з виборцями; "  
Враховано   9) разом з відповідними органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування сприяє організації зустрічей кандидатів у депутати, уповноважених осіб партій (блоків) з виборцями на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності, а у випадках, передбачених цим Законом, організовує ці зустрічі;  
    -263- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Пункт 7 ч. 3 ст. 14 викласти в такій редакції: "7) організує зустрічі кандидатів у депутати, їх довірених осіб та уповноважених представників партії з виборцями;"  
Враховано    
    -264- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Макеєнко В.В. (реєстр. картка № 354)
У пункті 7 частини 3 статті 14 замість слів "суб'єктів виборчого процесу" записати "кандидатів в депутати".  
Враховано    
93. 8) забезпечує передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів встановленого зразка, виготовлення та постачання бланків іншої документації відповідно до цього Закону;   -265- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У пункті 8 частини 3 ст.14 виключити текст "встановленого зразка".  
Враховано   10) передає дільничним виборчим комісіям бланки відкріплювальних посвідчень та виборчі бюлетені; 11) забезпечує виготовлення печаток, штампів та передає їх дільничним виборчим комісіям;  
    -266- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Пункт 8 частини 3 ст.14 після тексту "бюлетенів встановленого зразка," доповнити текстом "печаток,".  
Враховано    
    -267- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
У ст.14 додати пункт такого змісту: "8') надає правову, методичну, організаційно-технічну допомогу дільничним виборчим комісіям, організовує навчання членів цих виборчих комісій з питань організації виборчого процесу".  
Враховано    
94. 9) встановлює підсумки голосування по територіальному виборчому округу, складає протокол про підсумки голосування та надсилає його до Центральної виборчої комісії;   -268- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.14 в ч.3 в п.9 в кінці додати: "Територіальна виборча комісія має право визнати вибори недійсними на окремих виборчих дільницях і в окрузі в порядку, встановленому цим Законом;"  
Враховано частково   12) встановлює підсумки голосування у територіальному виборчому окрузі; 13) визнає голосування на виборчій дільниці недійсним у випадку, передбаченому частиною дванадцятою статті 70 цього Закону;  
95. 10) забезпечує проведення повторних виборів відповідно до цього Закону;   -269- Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
Пункт 10 ч.3 ст.14 викласти в такій редакції: "10) призначає та забезпечує проведення повторного голосування в межах територіального виборчого округу, а також повторних виборів;".  
Відхилено    
    -270- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
У пункті 10 ч.3 ст.14 передбачити положення про забезпечення територіальною комісією і повторного голосування у випадках, передбачених цим законом.  
Відхилено    
    -271- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Пункт 10 част.3 ст.14 викласти в такій редакції: "10) при наявності відповідних підстав, передбачених цим Законом, може визнати недійсним голосування на окремих виборчих дільницях;"  
Враховано частково    
96. 11) розглядає в межах своїх повноважень звернення, заяви і скарги щодо організації та проведення виборів на відповідній території, а також звернення, заяви і скарги на рішення та дії чи бездіяльність дільничних виборчих комісій і приймає по них рішення;   -272- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У пункті 11 частини 3 ст.14 виключити текст "в межах своїх повноважень".  
Враховано   14) розглядає звернення, заяви і скарги стосовно підготовки та проведення виборів у відповідному територіальному окрузі та приймає щодо них рішення;  
    -273- Кабінет Міністрів України
В пункті 11 част.3 та пункті 9 част.4 ст.14, в част.8 ст.15 слова "звернення, заяви і скарги" в усіх відмінках замінити словом "звернення" у відповідних відмінках, що відповідатиме част.1 ст.3 Закону України "Про звернення громадян".  
Відхилено    
    -274- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.14 в ч.3 в п.11 в кінці додати: "Територіальна виборча комісія може скасувати рішення дільничної виборчої комісії і доручити прийняти інше рішення тій самій комісії або самостійно прийняти рішення по суті, яке є обов"язковим для дільничної виборчої комісії;"  
Враховано частково    
97. 12) заслуховує інформацію дільничних виборчих комісій, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів;      15) заслуховує інформацію дільничних виборчих комісій, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів;  
98. 13) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.   -275- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Част.3 ст.14 доповнити пунктом 14: "14) здійснює облік офіційних спостерігачів від громадських організацій України, які перебувають у територіальному виборчому окрузі, видає їм посвідчення встановленого зразка, сприяє здійсненню ними своїх повноважень, розглядає подані ними пропозиції щодо організації і проведення виборчої кампанії".  
Враховано частково   16) веде облік офіційних спостерігачів, які перебувають у відповідному територіальному виборчому окрузі; 17) забезпечує передачу на зберігання до відповідної державної архівної установи виборчої та іншої документації в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією; 18) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України. Стаття 24. Повноваження дільничної виборчої комісії 1. Повноваження дільничної виборчої комісії починаються з дня прийняття рішення про її утворення і закінчуються через десять днів після офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів.  
99. 4. Дільнична виборча комісія:      2. Дільнична виборча комісія:  
100. 1) перевіряє точність списку виборців на виборчій дільниці;   -276- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Част.4 ст.14 доповнити новим пунктом 1 з відповідною зміною подальшої нумерації: "1) Здійснює в межах території відповідної виборчої дільниці нагляд за додержанням законодавства про вибори народних депутатів України, негайно інформує про факти порушень законодавства територіальну виборчу комісію, правоохоронні органи".  
Враховано частково   1) здійснює в межах території відповідної виборчої дільниці контроль за додержанням та однаковим застосуванням законодавства про вибори депутатів; 2) уточнює списки виборців, подає їх для загального ознайомлення та у випадках, передбачених цим Законом, вносить до них зміни;  
    -277- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.14 у част.4 пункти 1 і 2 подати у редакції: "1) уточнює списки виборців, подає їх для загального ознайомлення та у випадках, передбачених цим Законом, вносить до них зміни;"  
Враховано    
101. 2) забезпечує можливість ознайомлення виборців із списком виборців, розглядає заяви про помилки та неточності в списку і вирішує питання про внесення відповідних змін до нього;       
102. 3) створює умови для ознайомлення виборців з зареєстрованими списками кандидатів у депутати від партій (блоків), з передвиборними програмами цих партій (блоків), а також з рішеннями та повідомленнями, опублікованими Центральною виборчою комісією, відповідною територіальною виборчою комісією, власними рішеннями та повідомленнями;      3) забезпечує можливість ознайомлення виборців із виборчими списками кандидатів у депутати від партій (блоків), з передвиборними програмами цих партій (блоків), а також з рішеннями, опублікованими Центральною виборчою комісією, відповідною територіальною виборчою комісією, власними рішеннями та повідомленнями;  
103. 4) завчасно вручає або надсилає виборцям іменні запрошення із зазначенням дати проведення виборів, адреси приміщення для голосування, часу початку і закінчення голосування;   -278- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
У пункті 4 част.4 ст.14 слово "виборцям" замінити словами "кожному виборцю".  
Враховано   4) завчасно вручає або надсилає кожному виборцю іменні запрошення із зазначенням дати проведення виборів, адреси приміщення для голосування, часу початку і закінчення голосування;  
    -279- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
У частині 4 ст.14 виключити пункти 4 і 5.  
Відхилено    
104. 5) забезпечує підготовку приміщення для голосування та виготовлення виборчих скриньок;   -280- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
В пункті 5 частини 4 статті 14 після слова "приміщення" записати "та виборчих скриньок для голосування" решту виключити.  
Враховано частково   5) забезпечує підготовку приміщення для голосування та виборчих скриньок;  
105. 6) у випадках, передбачених цим Законом, за рішенням Центральної виборчої комісії вносить зміни до виборчого бюлетеня;      6) у випадках, передбачених цим Законом, за рішенням Центральної виборчої комісії вносить зміни до виборчого бюлетеня;  
106. 7) організовує на виборчій дільниці голосування;      7) організовує на виборчій дільниці голосування;  
107. 8) проводить підрахунок голосів, поданих на виборчій дільниці, складає протокол про підсумки голосування та надсилає його до відповідної територіальної виборчої комісії;   -281- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.14 в ч.4 в п.8 в кінці додати: "Дільнична виборча комісія має право визнати вибори на дільниці недійсними в порядку, встановленому цим Законом;"  
Враховано частково   8) здійснює підрахунок голосів виборців, поданих на виборчій дільниці; 9) визнає недійсним голосування на виборчій дільниці у випадку, передбаченому статтею 68 цього Закону;  
    -282- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 4 ст.14 після пункту 8 доповнити пунктом такого змісту: "9) визнає недійсним голосування на виборчій дільниці у випадку, передбаченому ст.__ цього Закону;"  
Враховано    
108. 9) розглядає в межах своїх повноважень звернення, заяви і скарги з питань підготовки виборів та організації голосування на виборчій дільниці та приймає по них рішення;   -283- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У пункті 9 частини 4 ст.14 виключити текст "в межах своїх повноважень".  
Враховано частково   10) розглядає звернення, заяви і скарги з питань підготовки виборів та організації голосування на виборчій дільниці та в межах своїх повноважень приймає по них рішення;  
109. 10) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.      11) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.  
110. Стаття 15. Організація роботи виборчих комісій      Стаття 25. Організація роботи виборчих комісій  
111. 1. Основною формою роботи виборчих комісій є відкриті засідання, які скликаються головою комісії, в разі його відсутності - заступником голови, а у випадках, коли відповідно до цього Закону у складі комісії відсутній заступник голови, - секретарем комісії. На засіданнях комісії мають право бути присутніми з додержанням вимог цього Закону кандидати у депутати (не більше 2-х від списку кандидатів у депутати партії (блоку), не більш як по два офіційних спостерігачі від партій (блоків), від яких зареєстровані списки кандидатів у депутати, а також офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій, представники засобів масової інформації. За рішенням комісії на її засіданні можуть бути присутні й інші особи.   -284- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У першому реченні частини 1 ст.15 виключити текст "відповідно до цього Закону", у другому реченні виключити текст "з додержанням вимог цього Закону".  
Враховано   1. Основною формою роботи виборчої комісії є засідання, яке скликається головою комісії, в разі його відсутності - заступником голови, а у разі відсутності голови та його заступника - секретарем комісії.  
    -285- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Текст статті 15 викласти у такій редакції: "1. Основною формою роботи виборчої комісії є відкриті засідання, які скликаються головою комісії, в разі його відсутності - заступником голови, а у разі відсутності голови та його заступника - секретарем комісії. 2. При необхідності засідання виборчої комісії може бути скликане рішенням виборчої комісії вищого рівня. 3. Перше засідання виборчої комісії скликається не пізніш як на третій робочий день після її утворення, а наступні - за необхідністю. 4. Засідання виборчої комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як дві третини членів комісії від її складу. 5. Засідання виборчої комісії скликається з обов'язковим повідомленням усіх членів комісії та інших осіб, визначених цим Законом, про час, місце проведення засідання та його порядок денний. 6. Членам виборчої комісії надаються проекти рішень комісії та необхідні матеріали, як правило, не пізніш як за день до дня проведення засідання комісії. 7. Засідання виборчої комісії веде голова комісії або його заступник чи секретар, а в разі невиконання ними цієї функції комісія визначає зі свого складу головуючого на засіданні. 8. Виборча комісія на вимогу однієї третини членів комісії від її складу, а також за рішенням виборчої комісії вищого рівня зобов'язана розглянути на своєму засіданні питання, що відносяться до її повноважень не пізніше як в триденний строк, а у день виборів - негайно. 9. На засіданнях виборчої комісії на виборчій дільниці під час голосування мають право бути присутніми кандидати у депутати, офіційні спостерігачі від партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу (разом не більше двох осіб - кандидатів і спостерігачів - від однієї партії (блоку), а також офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій, представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). 10. Комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права участі в засіданні осіб, зазначених у частині дев'ятій цієї статті, якщо вони перешкоджають його проведенню. Комісія не має права усувати зазначених осіб за вчинення дій, спрямованих на виконання ними своїх обов'язків, передбачених цим Законом. Співробітники правоохоронних органів не мають права застосовувати примусові заходи для усунення зазначених осіб, якщо комісією не прийнято відповідного рішення 11. На засіданні комісії ведеться протокол, що підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії (чи виконуючим обов'язки секретаря, який визначається на засіданні). 12. Рішення виборчої комісії приймається у формі постанови відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу комісії, яке підписується головуючим на засіданні. 13. Рішення виборчої комісії з розглянутих питань порядку денного повинно містити: найменування комісії; найменування рішення; дату та місце його прийняття і порядковий номер; мотивувальну частину з посиланням на обставини, що зумовили розгляд питання на засіданні комісії; посилання на конкретні положення нормативно-правових актів або рішення виборчої комісії вищого рівня чи судові рішення, якими керувалася комісія при прийнятті рішення; резолютивну частину. 14. Член виборчої комісії, який бере участь у її засіданні і не згоден з рішенням, прийнятим комісією, має право у письмовій формі висловити окрему думку, що додається до відповідного протоколу засідання виборчої комісії. 15. При однаковій кількості голосів членів виборчої комісії, поданих під час голосування, прийнятим вважається те рішення, за яке голосував головуючий на засіданні комісії. 16. Рішення виборчої комісії, що суперечить законодавству або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасовано виборчою комісією вищого рівня або судом. При цьому виборча комісія вищого рівня має право прийняти рішення по суті. 17. Звернення, заяви і скарги, що надійшли до виборчої комісії, реєструються в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.  
Враховано    
    -286- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Част.1 ст.15 в другому реченні після слів "а також офіційні спостерігачі" доповнити словами "від громадських організацій України".  
Відхилено    
    -287- Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
Доповнити друге речення ч.1 ст.15 після слів "від іноземних держав" текстом ", від громадських".  
Відхилено    
    -288- Подгорний С.П. (реєстр. картка № 395)
У другому реченні ч.1 ст.15 після слів "від іноземних держав і міжнародних організацій" додати ", а також громадських організацій України".  
Відхилено    
    -289- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Правденко С.М. (реєстр. картка № 417)
Статтю 15 на початку доповнити частинами 1-5 такого змісту: "1. Порядок і організація роботи Центральної виборчої комісії, територіальних та дільничних виборчих комісій визначаються цим Законом та іншими законами України. 2. Виборчі комісії є колегіальними органами, які приймають рішення після розгляду на своїх засіданнях питань, що відносяться до їх компетенції. 3. Діяльність територіальної та дільничної виборчої комісії організують голова, заступник голови та секретар, які не можуть належати до однієї партії (блоку). 4. Вибори голови, заступника голови та секретаря територіальної та дільничної виборчої комісії здійснюються на відкритому засіданні комісії з числа членів комісії. Якщо протягом одного засідання комісії зазначені посадові особи не будуть обрані, вибори їх здійснюються наступного дня жеребкуванням. 5. Матеріали та звернення, що надходять до територіальної та дільничної виборчої комісії, мають право приймати голова, заступник голови, секретар або член комісії. Усі документи реєструються в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією." Нумерацію частин 1-11 змінити відповідно на частини 6-16.  
Відхилено    
    -290- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
У ч.1 ст.15 дати вичерпний перелік учасників виборчого процесу, які мають право бути присутніми на засіданнях виборчих комісій. Зокрема, передбачити ці права для представників партії (ст. 23), уповноважених осіб партії (ст. 33), керівникам партії (блоку). Тому зазначену норму слід доповнити вказаними суб'єктами виборчого процесу.  
Враховано    
    -291- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Доповнити ст.15 положенням про обов'язкову участь у засіданнях комісій представників (уповноважених осіб) партії (блоку), представників інших заінтересованих сторін при розгляді подань, заяв чи скарг суб'єктів виборчого процесу.  
Відхилено    
    -292- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Доповнити статтю 15 окремим положенням, згідно з яким офіційна уповноважена особа партії (блоку) (див.ст.33) має право ознайомлюватися з усіма документами, матеріалами, заявами, скаргами, що стосуються партії (блоку), які вона представляє, зареєстрованих кандидатів у депутати від партії (блоку).  
Відхилено    
    -293- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.15 у част.1 друге речення після слів "кандидати в депутати" подати в редакції: ", офіційні спостерігачі від партій або блоків - суб'єктів виборчого процесу (разом не більше двох осіб - кандидатів і спостерігачів - від одної партії або блоку), а також офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій, представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації)."  
Враховано    
    -294- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.15 в ч.1 в другому реченні після слів: "На засіданнях комісії" додати: "на виборчій дільниці під час голосування і підрахунку голосів, під час інших офіційних дій комісії " і далі за текстом ("мають право бути присутніми…").  
Відхилено    
    -295- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Макеєнко В.В. (реєстр. картка № 354)
Частину 1 статті 15 після тексту "кандидати у депутати (не більш 2-х від списку кандидатів у депутати партії (блоку)," доповнити словами "уповноважена особа партії (блоку) по відповідному виборчому округу" і далі по тексту.  
Враховано частково    
112. 2. У разі відсутності голови і заступника голови виборчої комісії, неможливості скликання ними засідання комісії або їх відмови скликати засідання воно може бути скликано на вимогу не менш як однієї третини членів комісії з обов'язковим повідомленням усіх осіб, що входять до складу комісії, про час і місце проведення засідання та питання, які пропонується розглянути.   -296- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Доповнити статтю 15 наступною частиною: "При необхідності засідання виборчої комісії може бути скликане рішенням виборчої комісії вищого рівня".  
Враховано   2. У разі необхідності засідання виборчої комісії може бути скликане рішенням виборчої комісії вищого рівня.  
113. 3. Перше засідання виборчої комісії скликається не пізніш як на третій робочий день після її утворення, а наступні - за необхідністю.      3. Перше засідання виборчої комісії скликається не пізніш як на третій робочий день після дня її утворення, а наступні - за необхідністю; у випадках, передбачених у частині сьомій статті 17 цього Закону, перше засідання комісії скликається не пізніше наступного робочого дня після її утворення. 4. Засідання виборчої комісії є чинним, якщо в ньому бере участь не менш як дві третини складу комісії. 5. Засідання виборчої комісії скликається з обов'язковим повідомленням усіх членів комісії про час, місце проведення засідання та його порядок денний. 6. Членам виборчої комісії надаються проекти рішень комісії та необхідні матеріали, як правило, не пізніш як за день до дня проведення засідання комісії.  
114. 4. Засідання виборчої комісії веде її голова або його заступник, а в разі невиконання ними з будь-яких причин цієї функції комісія визначає зі свого складу головуючого на конкретному засіданні. Протокол засідання підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії чи членом комісії, який виконує обов'язки секретаря.      7. Засідання виборчої комісії веде голова комісії або його заступник; в разі невиконання ними цієї функції комісія визначає зі свого складу головуючого на засіданні. 8. Виборча комісія на вимогу однієї третини комісії від її складу, а також за рішенням виборчої комісії вищого рівня зобов'язана розглянути на своєму засіданні питання, що відносяться до її повноважень, не пізніше як в триденний строк, але не пізніше дня виборів, а у день виборів, крім дільничної виборчої комісії, - невідкладно. Дільнична виборча комісія питання, що відносяться до її повноважень, на вимогу зазначених членів комісії в день виборів або за рішенням виборчої комісії вищого рівня, прийнятого в день виборів, зобов'язана розглянути на своєму засіданні невідкладно після закінчення голосування. 9. На засіданнях виборчої комісії, на виборчій дільниці в приміщенні, в якому проводиться голосування, мають право бути присутніми без запрошення комісії лише кандидати у депутати, уповноважені особи, офіційні спостерігачі від партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу (разом не більше двох осіб - від однієї партії (блоку), а також офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій, представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). 10. Комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права участі в засіданні осіб, зазначених у частині дев'ятій цієї статті, якщо вони перешкоджають його проведенню. Таке рішення приймається двома третинами від її складу. Комісія не може позбавити цього права зазначених осіб за вчинення дій, спрямованих на виконання ними своїх обов'язків, передбачених цим Законом. Працівники правоохоронних органів не мають права застосовувати заходи фізичного впливу до зазначених осіб.  
115. 5. Засідання виборчої комісії є правомочним, якщо у ньому бере участь не менш як дві третини її складу. Рішення комісії приймається у формі постанови відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу комісії. За рівної кількості голосів, поданих під час голосування, прийнятим вважається те рішення, за яке проголосував головуючий на засіданні комісії. Рішення виборчої комісії повинно бути мотивованим і містити посилання на конкретні норми законодавчих актів. Особи, які входять до складу виборчої комісії і брали участь у її засіданні, але не згодні з прийнятим нею рішенням, можуть висловити в письмовій формі окрему думку, що додається до протоколу засідання комісії. Рішення комісії підписується головуючим на її засіданні та секретарем.   -297- Подгорний С.П. (реєстр. картка № 395)
В ч.5 ст.15 друге речення викласти в такій редакції: "Рішення комісії приймається у формі постанови відкритим голосуванням більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні комісії".  
Враховано частково   11. На засіданні комісії ведеться протокол, що підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії (чи виконуючим обов'язки секретаря, який визначається на засіданні). 12. Рішення виборчої комісії приймається у формі постанови відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії, крім випадків, передбачених цим Законом. При однаковій кількості голосів членів виборчої комісії, поданих під час голосування, прийнятим вважається те рішення, за яке голосував головуючий на засіданні комісії.  
    -298- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.15 у част.5 слово "правомочним" замінити на слово "чинним".  
Враховано    
    -299- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.15 в ч.5 в другому реченні в кінці додати: "крім випадків, зазначених в цьому Законі".  
Враховано    
116. 6. Комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права участі в засіданні осіб, зазначених у частині першій цієї статті та частині четвертій статті 6 цього Закону, якщо вони перешкоджають його проведенню.   -300- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині 6 ст.15 виключити слово "мотивоване".  
Відхилено   13. Рішення виборчої комісії з розглянутого питання повинно містити: найменування комісії; найменування рішення; дату та місце його прийняття і порядковий номер; мотивувальну частину з посиланням на обставини, що зумовили розгляд питання на засіданні комісії; посилання на конкретні положення нормативно-правових актів або рішення виборчої комісії вищого рівня чи судові рішення, якими керувалася комісія при прийнятті рішення; резолютивну частину; рішення підписується головуючим на засіданні. 14. Член виборчої комісії, який бере участь у її засіданні і не згоден з рішенням, прийнятим комісією, має право у письмовій формі висловити окрему думку, яка додається до відповідного протоколу засідання виборчої комісії.  
    -301- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.15 в ч.6 в кінці додати: "Таке рішення приймається двома третинами голосів від загального складу комісії. Комісія не має права видаляти зазначених осіб за вчинення дій, спрямованих на виконання ними своїх обов'язків, передбачених цим Законом. Рішення про видалення осіб приймається комісією виключно на засіданні шляхом голосування і оформляється протоколом, в якому вказується причина позбавлення права бути присутнім під час роботи комісії. На вимогу особи, яку видаляють, їй надається копія протоколу. Співробітники правоохоронних органів не мають права застосовувати примусові заходи для видалення зазначених осіб, якщо комісією не прийнято рішення, не складено протокол і не надано копію протоколу особі, яку видаляють."  
Враховано частково    
117. 7. Рішення виборчих комісій, прийняті в межах їх повноважень, є обов'язковими для учасників виборчого процесу. Ніхто не має права втручатися у діяльність виборчих комісій, крім випадків, передбачених законом.   -302- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Перше речення частини 7 ст.15 після слів "є обов'язковими для" доповнити словом "всіх".  
Враховано   15. Рішення виборчої комісії, прийняте в межах її повноважень, є обов'язковим для всіх суб'єктів та інших учасників виборчого процесу. Ніхто не має права втручатися у діяльність виборчих комісій, крім випадків, передбачених законом. 16. Рішення виборчої комісії, що суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване виборчою комісією вищого рівня або судом. При цьому виборча комісія вищого рівня має право прийняти рішення по суті питання.  
    -303- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Правденко С.М. (реєстр. картка № 417)
В частині 7 ст.15 у першому реченні слово "учасників" замінити на "суб'єктів".  
Враховано    
    -304- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.15 в ч.7 перше речення викласти в редакції: "Рішення виборчих комісій, прийняті в межах їх повноважень, визначених цим Законом та іншими законами, є обовязковими для органів державної влади, державних установ, органів місцевого самоврядування, кандидатів в депутати, політичних партій (блоків), посадових осіб, виборців."  
Враховано частково    
118. 8. Приймати документи, звернення, заяви і скарги, що надходять до виборчої комісії, мають право голова, заступник голови, секретар або член виборчої комісії, а в Центральній виборчій комісії - також працівники її секретаріату. Усі документи, звернення, заяви і скарги реєструються в установленому Центральною виборчою комісією порядку. Кожен член виборчої комісії має право знайомитися з усіма документами, зверненнями, заявами, скаргами, які зберігаються в комісії.   -305- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.15 після ч.8 додати частини такого змісту: "8-1. Всі документи виборчих комісій є доступними для ознайомлення суб'єктам виборчого процесу відповідного виборчого округу впродовж всього періоду здійснення комісіями своїх повноважень в порядку, визначеному рішенням відповідної комісії на її першому засіданні. Суб'єкти виборчого процесу мають право знайомитись з документами (протоколами, рішеннями, списками виборців, стенограмами, листами тощо) територіальних і дільничних комісій, а кандидати в депутати та уповноважені особи партій (блоків) - і з документами Центральної виборчої комісії, що стосуються відповідного виборчого округу, робити з них виписки, ксеро- і фотокопії. Виборчі комісії зобов'язані надавати суб'єктам виборчого процесу відповідні документи на їх вимогу і забезпечувати умови для ознайомлення в присутності представника комісії."  
Враховано частково   17. Звернення, заяви і скарги, що надійшли до виборчої комісії, реєструються в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.  
119. 9. Для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення функцій, передбачених цим Законом, виборча комісія може залучати відповідних спеціалістів, технічних працівників з оплатою їх праці в межах коштів, що виділяються комісії на підготовку і проведення виборів.      18. Для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених цим Законом, виборча комісія може залучати відповідних спеціалістів, технічних працівників.  
120. 10. Членам виборчих комісій під час виконання своїх обов'язків члена комісії забороняється агітувати "за" чи "проти" того чи іншого списку кандидатів у депутати та оцінювати діяльність політичних партій або виборчих блоків партій, які зареєстрували списки кандидатів у депутати.   -306- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині 10 ст.15 виключити текст "під час виконання своїх обов'язків члена комісії" і "та оцінювати діяльність політичних партій, які зареєстрували списки кандидатів у депутати".  
Відхилено    
    -307- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
Частину 10 ст.15 перенести у ст.16.  
Враховано    
    -308- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 15 після частини 10 доповнити частиною такого змісту: "Приміщення для роботи територіальних, дільничних виборчих комісій і для голосування не можуть міститись в одних будівлях з органами державної влади чи місцевого самоврядування".  
Враховано частково    
    -309- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Правденко С.М. (реєстр. картка № 417)
В частині 10 ст.15 слова "політичних партій або виборчих блоків партій" замінити словами "партій (блоків)".  
Враховано    
    -310- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.15 у част.10 перед словом "оцінювати" додати слово "публічно".  
Враховано    
121. 11. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, а також державні підприємства, установи і організації зобов'язані створити належні умови виборчим комісіям у здійсненні ними своїх повноважень.   -311- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
В частині 11 статті 15 слово "зобов'язані" виключити, а далі викласти так: "сприяють створенню належних умов виборчим комісіям" і далі за текстом.  
Відхилено    
    -312- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Правденко С.М. (реєстр. картка № 417)
Доповнити ст.15 наприкінці новими частинами такого змісту: "N. Територіальні та дільничні виборчі комісії не можуть знаходитися в приміщеннях, де розташовані органи державної влади та органи місцевого самоврядування. NN. Територіальні та дільничні виборчі комісії за рахунок коштів Централізованого виборчого фонду обладнуються: територіальні виборчі комісії - комп'ютером та телефонами, факсовим та модемним зв'язком з відповідною системою захисту інформації, що надсилається (отримується) ними, дільничні виборчі комісії - телефоном та факсовим зв'язком."  
Враховано частково    
    -313- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Правденко С.М. (реєстр. картка № 417)
Доповнити Главу 2 статтею 15-1 такого змісту: "Стаття 15-1. Документи виборчих комісій 1. Перелік документів Центральної виборчої комісії встановлюється виборчим законодавством та Регламентом Центральної виборчої комісії. 2. Територіальна виборча комісія повинна мати наступні документи: 1) копію рішення Центральної виборчої комісії про утворення та склад відповідної територіальної виборчої комісії; 2) протоколи усіх засідань територіальних виборчих комісій, в тому числі про: а) обрання голови, заступника голови та секретаря комісії; б) утворення виборчих дільниць; в) утворення та склад дільничних виборчих комісій; г) встановлення результатів голосування у відповідному територіальному виборчому окрузі; 3) акти про прийняття (передачу) виборчих бюлетенів; 4) реєстраційний журнал територіальної виборчої комісії за формою, встановленою Центральною виборчою комісією; 5) фінансовий звіт за формою, встановленою Центральною виборчою комісією; 6) інші документи, пов'язані зі створенням та діяльністю територіальної виборчої комісії. 3. Дільнична виборча комісія повинна мати наступні документи: 1) копію рішення територіальної виборчої комісії про утворення відповідної виборчої дільниці; 2) копію рішення територіальної виборчої комісії про утворення та склад відповідної дільничної комісії; 3) протоколи усіх засідань; 4) списки виборців; 5) акти про прийняття виборчих бюлетенів; 6) реєстраційний журнал дільничної виборчої комісії за формою, встановленою Центральною виборчою комісією; 7) фінансовий звіт за формою, встановленою Центральною виборчою комісією; 8) інші документи, пов'язані зі створенням та діяльністю дільничної виборчої комісії. 4. Протоколи виборчих комісій повинні обов'язково містити відомості про: 1) найменування виборчої комісії; 2) дату, місце і час проведення засідання; 3) головуючого на засіданні; 4) присутніх членів комісії; 5) осіб, що були присутні на засіданні; 6) порядок денний; 7) зміст рішення з кожного пункту порядку денного; 8) результати голосування по кожному пункту порядку денного; 9) окремі думки членів комісії. 5. Протоколи виборчих комісій підписуються усіма членами виборчих комісій, які приймали участь у засіданні."  
Враховано частково    
122. Стаття 16. Правовий статус осіб, які входять до складу виборчих комісій   -314- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
Статтю 16 (виділивши припинення повноважень в окрему статтю) викласти у такій редакції: "Стаття 16. Статус члена виборчої комісії 1. Статус члена Центральної виборчої комісії визначається Законом України "Про Центральну виборчу комісію". 2. Статус члена територіальної чи дільничної виборчої комісії визначається цим Законом. 3. За рішенням виборчої комісії, яке затверджується виборчою комісією вищого рівня, голова, заступник голови, секретар або у разі їх відмови інші члени територіальної виборчої комісії (загальною кількістю не більше трьох осіб) або дільничної виборчої комісії (загальною кількістю не більше двох осіб) протягом всього періоду повноважень виборчої комісії або частини цього періоду можуть виконувати свої повноваження у виборчій комісії на постійній основі. Зазначені особи на цей період звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи. 4. Член виборчої комісії має право: 1) брати участь у підготовці питань, що виносяться на розгляд виборчої комісії; 2) виступати на засіданнях виборчої комісії, ставити іншим учасникам засідання запитання щодо питань порядку денного, вносити пропозиції з питань, віднесених до повноважень комісії; 3) за дорученням виборчої комісії перевіряти діяльність виборчих комісій нижчого рівня; 4) знайомитися з документами виборчої комісії, членом якої він є, та виборчих комісій нижчого рівня на відповідній території; 5) на відшкодування шкоди, заподіяної його життю, здоров'ю чи майну у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії, в порядку і розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України. 5. Член виборчої комісії зобов'язаний: 1) дотримуватися Конституції України, цього та інших законів України з питань підготовки і проведення виборів; 2) брати участь у засіданнях виборчої комісії; 3) виконувати рішення виборчої комісії та обов'язки, покладені на нього згідно з їх розподілом у комісії. 6. Член виборчої комісії має інші права та обов'язки відповідно до цього та інших законів України. 7. Члену виборчої комісії на період виконання своїх обов'язків забороняється агітувати "за" чи "проти" партій (блоків), кандидатів у депутати, включених до виборчих списків партій (блоків), та публічно оцінювати діяльність партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу.  
Враховано   Стаття 26. Статус члена виборчої комісії 1. Статус члена Центральної виборчої комісії визначається Законом України "Про Центральну виборчу комісію". 2. Статус члена територіальної чи дільничної виборчої комісії визначається цим Законом. 3. За рішенням виборчої комісії, яке затверджується виборчою комісією вищого рівня, голова, заступник голови, секретар або у разі їх відмови - інші члени територіальної виборчої комісії (загальною кількістю не більше трьох осіб) або дільничної виборчої комісії (загальною кількістю не більше двох осіб) протягом всього періоду повноважень виборчої комісії або частини цього періоду можуть виконувати свої повноваження у виборчій комісії на постійній основі. Зазначені особи на цей період звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи. 4. Член виборчої комісії має право: 1) брати участь у підготовці питань, що виносяться на розгляд виборчої комісії; 2) виступати на засіданнях виборчої комісії, ставити іншим учасникам засідання запитання щодо питань порядку денного, вносити пропозиції з питань, віднесених до повноважень комісії; 3) за дорученням відповідної виборчої комісії перевіряти діяльність виборчих комісій нижчого рівня; 4) знайомитися з документами виборчої комісії, членом якої він є, та виборчих комісій нижчого рівня на відповідній території; 5) на відшкодування шкоди, заподіяної його життю, здоров'ю чи майну у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії, в порядку і розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України. 5. Член виборчої комісії зобов'язаний: 1) дотримуватися Конституції України, цього та інших законів України з питань підготовки і проведення виборів; 2) брати участь у засіданнях виборчої комісії; 3) виконувати рішення виборчої комісії та обов'язки, покладені на нього згідно з їх розподілом у комісії. 6. Член виборчої комісії має інші права та обов'язки відповідно до цього та інших законів України. 7. Члену виборчої комісії під час виконання своїх обов'язків забороняється агітувати "за" чи "проти" партій (блоків), кандидатів у депутати, включених до виборчих списків партій (блоків), та публічно оцінювати діяльність партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу.  
123. 1. Статус членів Центральної виборчої комісії визначається Законом України "Про Центральну виборчу комісію" та цим Законом.       
124. 2. До складу територіальних та дільничних виборчих комісій можуть входити громадяни України, які мають право голосу і проживають або працюють в межах відповідного територіального виборчого округу. Для секретаря виборчої комісії обов'язковим є володіння державною мовою.   -315- Кириченко С.О.
Доповнити перший абзац частини 2 ст.16 другим реченням такого змісту: "На посаду голови територіальної виборчої комісії призначається особа, яка має вищу юридичну освіту."  
Відхилено    
    -316- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
В частині 2 статті 16 перше речення доповнити словами "або міста, на території якого розміщений цей округ".  
Відхилено    
    -317- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
В частині 2 статті 16 замість слова "секретаря" записати "всіх членів".  
Відхилено    
    -318- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Виключити в першому абзаці частини 2 ст.16 слова "і проживають або працюють в межах відповідного територіального виборчого округу".  
Відхилено    
    -319- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
Частину 2 статті 16 викласти в такій редакції: "До складу територіальних та дільничних виборчих комісій можуть входити громадяни України, які мають право голосу, освіту не нижче середньої, володіють державною мовою, проживають в межах відповідного територіального округу."  
Відхилено    
    -320- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.16 в ч.2 в першому реченні виключити слова: "або працюють".  
Враховано    
    -321- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Виключити в першому абзаці частини 2 ст.16 положення про обов'язкову вимогу до секретаря виборчої комісії щодо володіння ним державною мовою.  
Відхилено    
    -322- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
В частині 2 ст.16 виключити слова "і проживають або працюють в межах відповідного територіального виборчого округу".  
Відхилено    
125. Не можуть бути у складі виборчих комісій кандидати у депутати, уповноважені особи партій (блоків), посадові та службові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також громадяни, які мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку. Одна і та ж особа може входити до складу лише однієї виборчої комісії.   -323- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У першому реченні другого абзацу частини 2 ст.16 виключити текст ", а також громадяни, які мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку".  
Враховано частково    
    -324- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Другий абзац частини 2 статті 16 після тексту "органів місцевого самоврядування," доповнити текстом "близькі родичі кандидата у депутати (чоловік, дружина, їх діти, батьки, рідні брати і сестри),".  
Відхилено    
    -325- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
Перше речення другого абзацу частини 2 статті 16 після слів "а також громадяни, які" доповнити словами " перебувають в установах кримінально-виконавчої системи або".  
Враховано    
    -326- Федорин Я.В. (реєстр. картка № 323)
У першому реченні другого абзацу частин 2 ст.16 після слів "органів місцевого самоврядування" додати слова "прямо підпорядковані по роботі (службі) особи,".  
Враховано    
    -327- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Правденко С.М. (реєстр. картка № 417)
В першому реченні другого абзацу частини 2 статті 16 в після слова "самоврядування" додати текст ", керівники державних підприємств, установ та організацій".  
Враховано частково    
    -328- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.16 у част.2 другий абзац виділити в окрему част.3 і подати в редакції: "3. До складу виборчих комісій не можуть входити кандидати у депутати, представники та уповноважені особи партій чи блоків - суб'єктів виборчого процесу, посадові та службові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування..." і далі за текстом. Відповідно змінити нумерацію наступних частин.  
Враховано частково    
    -329- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.16 в ч.2 в кінці другого абзацу додати: "Забороняється члену виборчої комісії одночасно виконувати обов'язки члена будь-якої іншої виборчої комісії, створеної для обрання органів державної влади або органів місцевого самоврядування відповідно до інших законів."  
Враховано частково    
    -330- Онопенко В.В. (реєстр. картка № 439)
Ромовська З.В. (в.о. № 122)
У частині 2 ст.16 доповнити останнє речення словами: "і працювати у складі виборчої комісії не більше двох виборчих кампаній підряд".  
Відхилено    
126. 3. У разі реєстрації особи, яка входить до складу виборчої комісії, кандидатом у депутати, уповноваженою особою партії (блоку) її повноваження вважаються припиненими з дня такої реєстрації.   -331- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Част. 3 ст.16 після слів "у депутати" доповнити таким текстом: "кандидатом на сільського, селищного, міського голову, кандидатом у депутати місцевих рад (якщо вибори до них проводяться разом з виборами народних депутатів України і організовуються одним складом виборчих комісій)" і далі за текстом.  
Враховано частково    
    -332- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.16 виключити част.3, 4, 5 та 7 з перенесенням в окрему статтю.  
Враховано    
    -333- Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
Частину 3 ст.16 виключити.  
Враховано    
127. 4. Територіальна, дільнична виборча комісія може звернутися до органу, який її утворив, з мотивованою пропозицією з підстав, передбачених частиною сьомою цієї статті, про заміну голови, заступника голови, секретаря або члена комісії, якщо за це проголосує на засіданні комісії не менше двох третин її складу. Пропозиція виборчої комісії розглядається з прийняттям відповідного рішення.   -334- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.16 в ч.4 після першого речення додати: "Виборча комісія може звернутися з пропозицією про виключення члену комісії з її складу у випадку систематичного невиконання членом комісії своїх обов'язків, якщо факт такого невиконання встановлено рішенням суду."  
Враховано частково    
    -335- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.16 після ч.4 додати ч.4-1: "4-1. В день виборів та при підрахунку голосів член дільничної виборчої комісії негайно відсторонюється від участі в її роботі в разі свідомого порушення цього Закону, яке мало наслідком незаконну видачу бюлетеню, незаконне голосування, або незаконний підрахунок голосів. Рішення про відсторонення приймається дільничною або територіальною виборчою комісією."  
Відхилено    
128. 5. У разі дострокового припинення повноважень виборчої комісії або зменшення кількісного складу виборчої комісії від встановленого у статті 13 цього Закону, відповідний орган не пізніш як на сьомий день затверджує новий склад виборчої комісії або включає до її складу додаткових осіб.   -336- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Доповнити частину 5 статті 16 положенням такого змісту: "з дотриманням вимог, передбачених статтею 13 цього законопроекту".  
Враховано частково    
    -337- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
У статті 16 законопроекту частину 5 розмістити після частини сьомої.  
Враховано частково    
    -338- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.16 в ч.5 в кінці додати: "Кандидатури до складу виборчих комісій, в тому числі на керівні посади, замість членів комісій, повноваження яких достроково припинено, мають право подавати тільки ті партії (блоки), представників яких виключено зі складу комісій. Тільки в разі, якщо кандидатур, запропонованих партіями (блоками), недостатньо для мінімального кількісного складу комісій, встановленого статтею 13 цього Закону, додаткові кандидатури пропонуються головами рад або особами, які виконують їх обов'язки."  
Враховано частково    
    -339- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Макеєнко В.В. (реєстр. картка № 354)
Частину 5 статті 16 після слів "не пізніше як на сьомий день" доповнити текстом ", а за тиждень до для виборів - негайно" і далі по тексту.  
Враховано    
129. 6. За рішенням виборчої комісії, яке затверджується виборчою комісією вищого рівня, голова, заступник голови, секретар або інші члени територіальної виборчої комісії (загальною кількістю не більше трьох осіб) або дільничної виборчої комісії (загальною кількістю не більше двох осіб) можуть бути на період виборчої кампанії звільнені від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи.   -340- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Правденко С.М. (реєстр. картка № 417)
Доповнити частину 6 ст.16 реченням такого змісту: "Члени територіальних та дільничних виборчих комісій не можуть бути протягом трьох років після офіційного оголошення результатів виборів депутатів, в яких вони брали участь, звільнені з роботи за ініціативою власника підприємства, установи, організації або уповноваженої їм особи без згоди Центральної виборчої комісії."  
Відхилено    
    -341- Сидорчук М.Ю. (реєстр. картка № 431)
Частину 6 ст.16 доповнити реченням такого змісту: "Звільнені особи в територіальних комісіях повинні пропорційно представляти партії, що зареєстровані для участі у виборах, при наявності відповідних подань, звільнені особи в дільничних комісіях повинні пропорційно в межах округів представляти партії, що зареєстровані для участі у виборах."  
Враховано частково    
    -342- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Виключити з частини 6 ст.16 слова "яке затверджується виборчою комісією вищого рівня".  
Відхилено    
    -343- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Частину 6 зі ст.16 перенести до статті 15.  
Враховано    
    -344- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.16 після ч.6 додати ч.6-1: "6-1. Голови, заступники голів та секретарі виборчих комісій, а також члени виборчих комісій, які працюють на постійній основі (звільнені рішенням комісії на період виборчої кампанії від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи), притягуються в разі порушень цього Закону до відповідальності, встановленої законодавством України для посадових осіб."  
Враховано частково    
130. 7. Повноваження територіальної, дільничної виборчої комісії або окремих осіб, які входять до їх складу, можуть бути припинені достроково органом, що утворив комісію, лише у випадках порушення комісією або окремими особами з її складу Конституції, цього та інших законів України. Повноваження осіб, які входять до складу зазначених комісій, також припиняються у зв'язку з їх особистою заявою про складення повноважень у комісії, припиненням громадянства України, вибуттям за межі виборчого округу на період до закінчення виборчої кампанії, набранням законної сили обвинувального вироку суду щодо відповідної особи, а також у разі її смерті. Повноваження осіб, які входять до складу виборчих комісій, припиняються також відповідно до вимог частини 3 цієї статті, та у зв'язку з їх висуванням кандидатами на посади сільських, селищних, міських голів, кандидатами у депутати місцевих рад.   -345- Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
Абзац 1 ч.7 ст.16 викласти в такій редакції: "Повноваження територіальних та дільничних комісій можуть бути достроково припинені органом, що їх утворив. Підставами для цього є порушення діями, бездіяльністю або рішеннями комісії Конституції та законів України, встановлене судом. Повноваження територіальних та дільничних комісій мають бути припинені органом, що їх утворив, у зв'язку з тим, що внаслідок дострокового припинення повноважень осіб, що входять до складу комісії, загальна чисельність її членів стала меншою, ніж дві третини від обраного складу, а також з моменту офіційного оголошення Центральною виборчою комісією результатів виборів народних депутатів України. Повноваження осіб, які входять до складу зазначених комісій, мають бути припинені у зв'язку з: їх особистою заявою про складення повноважень у комісії; припиненням повноважень комісії, до складу якої вони входять; припиненням громадянства України; висуванням особи кандидатом у Президенти України, кандидатом у депутати будь-якої ради; реєстрацією особи уповноваженою особою партії (блоку) чи довіреною особою кандидата на будь-яких виборах; реєстрацією особи членом будь-якої іншої виборчої комісії або офіційним спостерігачем; висуванням особи кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови; вибуттям за межі виборчого округу на період до часу проведення голосування або повторного голосування; набранням законної сили обвинувального вироку суду щодо відповідної особи; її смертю; визнанням її судом недієздатною або безвісно відсутньою. Повноваження осіб, які входять до складу зазначених комісій, можуть бути також достроково припинені органом, що утворив відповідну виборчу комісію, за вмотивованим проханням партії (блоку), за поданням якої особу було включено до складу комісії (у разі виходу особи зі складу партії, у разі її виключення з лав партії за порушення її програмних вимог та партійного уставу, а також у разі прийняття відповідного рішення щодо порушення особою партійної дисципліни чи загальноприйнятних правил людської поведінки), а також у разі притягнення цієї особи до кримінальної відповідальності."  
Враховано частково   Стаття 27. Припинення повноважень виборчої комісії та члена комісії, який входить до її складу 1. Повноваження територіальної або дільничної виборчої комісії у разі порушення комісією Конституції України, цього та інших законів України можуть бути достроково припинені виборчою комісією, яка її утворила, за власною ініціативою або за поданням органів прокуратури. 2. Повноваження члена територіальної, дільничної виборчої комісії припиняються одночасно з припиненням повноважень виборчої комісії. 3. Повноваження члена територіальної, дільничної виборчої комісії припиняються достроково виборчою комісією, яка її утворила, у зв'язку з: 1) особистою заявою про складення повноважень члена комісії; 2) відкликанням його партією (блоком); 3) припиненням громадянства України; 4) втратою партією (блоком), за поданням якої особа включена до складу виборчої комісії, статусу суб'єкта виборчого процесу; 5) вибуттям на період до дня виборів за межі територіального виборчого округу або населеного пункту, що тягне за собою неможливість виконувати обов'язки члена комісії; 6) реєстрацією кандидатом у депутати місцевої ради або кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови; 7) систематичним невиконанням покладених на нього обов'язків; 8) реєстрацією його уповноваженою особою партії (блоку), довіреною особою кандидата у депутати місцевої ради або кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови чи спостерігачем від партії (блоку); 9) порушенням законодавства України про вибори; 10) набранням щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину; 11) визнанням його недієздатним або безвісно відсутнім; 12) його смертю. 4. У разі дострокового припинення повноважень виборчої комісії або зменшення кількісного складу комісії нижче від межі, встановленої у статтях 20 та 21 цього Закону, відповідна виборча комісія вищого рівня не пізніш ніж на сьомий день, але не пізніше як напередодні дня виборів, відповідно затверджує новий склад комісії або включає до її складу інших осіб замість тих, повноваження яких припинено. 5. Територіальна або дільнична виборча комісія може звернутися до виборчої комісії, яка її утворила, з мотивованим рішенням про заміну голови, заступника голови, секретаря або іншого члена комісії відповідно до пункту 7 частини третьої цієї статті, якщо за це проголосувало не менше двох третин членів комісії від її складу. Це рішення підлягає обов'язковому розгляду у строки, зазначені у частині четвертій цієї статті. 6. При виникненні обставин, передбачених у пунктах 1, 3, 4, 6, 8, 10-12 частини третьої цієї статті повноваження члена комісії припиняються з моменту їх виникнення або виявлення, а у пунктах 2, 5, 7, 9 - з моменту прийняття рішення про припинення повноважень.  
    -346- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частини ст.16, що стосуються припинення повноважень виборчих комісій викласти окремою статтею у такій редакції: "Стаття 16-1. Припинення повноважень виборчої комісії та члена комісії, який входить до її складу 1. Повноваження територіальної або дільничної виборчої комісії у разі порушення комісією Конституції України, цього та інших законів України можуть бути достроково припинені виборчою комісією, яка її утворила, за власною ініціативою або за поданням органів прокуратури. 2. Повноваження члена територіальної, дільничної виборчої комісії припиняються одночасно з припиненням повноважень виборчої комісії. 3. Повноваження члена територіальної, дільничної виборчої комісії припиняються достроково виборчою комісією, яка її утворила, у зв'язку з: 1) особистою заявою про складення повноважень члена комісії; 2) припиненням громадянства України; 3) втратою партією (блоком), за поданням якої особа включена до складу виборчої комісії, статусу суб'єкта виборчого процесу; 4) вибуттям на період до дня голосування за межі територіального виборчого округу або населеного пункту, що тягне за собою неможливість виконувати обов'язки члена комісії; 5) реєстрацією кандидатом у депутати місцевої ради або кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови; 6) систематичним невиконанням покладених на нього обов'язків; 7) реєстрацією його уповноваженою особою партії (блоку), довіреною особою кандидата у депутати місцевої ради або кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови чи спостерігачем від партії (блоку); 8) порушенням законодавства України про вибори; 9) набранням щодо нього законної сили обвинувального вироку суду за вчинення умисного злочину; 9) визнанням його недієздатним або безвісно відсутнім; 10) його смертю. 4. У разі дострокового припинення повноважень виборчої комісії або зменшення кількісного складу комісії нижче від межі, встановленої у статтях 20 та 21 цього Закону, відповідна виборча комісія вищого рівня не пізніш ніж на сьомий день, але не пізніше як напередодні дня виборів, відповідно затверджує новий склад комісії або включає до її складу інших осіб замість тих, повноваження яких припинено. 5. Територіальна або дільнична виборча комісія може звернутися до виборчої комісії, яка її утворила, з мотивованим рішенням про заміну голови, заступника голови, секретаря або іншого члена комісії відповідно до пункту 6 частини третьої цієї статті, якщо за це проголосувало не менше двох третин членів комісії від її складу. Це рішення підлягає обов'язковому розгляду у строки, зазначені у частині 4 цієї статті. 6. При виникненні обставин, передбачених у пунктах 1-5, 7, 9-10 частини третьої цієї статті повноваження члена комісії припиняються з моменту їх виникнення або виявлення, а у пункті 8 - з моменту прийняття рішення про припинення повноважень."  
Враховано    
    -347- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
Статтю 16 доповнити частинами такого змісту: "N. Член виборчої комісії має право: 1) брати участь у підготовці питань, що виносяться на розгляд комісії; 2) виступати на засіданнях виборчої комісії, ставити іншим учасникам засідання запитання щодо порядку денного, вносити пропозиції з питань, віднесених до повноважень комісії; 3) за дорученням виборчої комісії перевіряти діяльність виборчих комісій нижчого рівня; 4) знайомитися з документами виборчої комісії та виборчих комісій нижчого рівня; 5) на відшкодування шкоди, заподіяної його здоров'ю під час виконання обов'язків члена виборчої комісії, в порядку, встановленому законодавством. Член виборчої комісії має й інші права відповідно до цього та інших законів. NN. Член виборчої комісії зобов'язаний: 1) додержувати Конституції України, цього та інших законів з питань організації підготовки і проведення виборів; 2) брати участь у засіданнях виборчої комісії; 3) виконувати рішення виборчої комісії та обов'язки, покладені на нього згідно з їх розподілом у комісії."  
Враховано    
    -348- Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
Перший абзац ч.7 ст.16 викласти в такій редакції: "7. Повноваження територіальної, дільничної виборчої комісії можуть бути припинені достроково органом, що утворив комісію, лише у випадках порушення комісією Конституції, цього та інших законів України. Повноваження окремих осіб, які входять до складу зазначених комісій припиняються у зв'язку з їх особистою заявою про складення повноважень у комісії, припиненням громадянства України, вибуттям за межі виборчого складу на період до закінчення виборчої кампанії, набранням законної сили обвинувального вироку суду щодо відповідної особи, а також у разі її смерті. Повноваження осіб, які входять до складу виборчих комісій, припиняються також відповідно до вимог частини 3 цієї статті, та у зв'язку з висуванням кандидатами на посади сільських, селищних, міських голів, кандидатами у депутати місцевих рад. З інших підстав припинення повноважень осіб, які входять до складу виборчих комісій забороняється."  
Враховано частково    
    -349- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Перше речення частини 7 статті 16 доповнити таким текстом: "факти порушень яких встановлено судом".  
Відхилено    
    -350- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Доповнити передостаннє речення частини 7 статті 16 положенням такого змісту: "у разі коли місцеві вибори проводяться одночасно з виборами до Верховної Ради України і дільничні виборчі комісії є спільними для цих виборів".  
Відхилено    
    -351- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Виключити з другого речення частини 7 ст.16 слова "вибуттям за межі виборчого округу на період до закінчення виборчої кампанії".  
Враховано частково    
131. Припинення повноважень виборчої комісії чи окремих членів комісії, а також внесення змін до її складу здійснюється в порядку, визначеному цим Законом.   -352- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Правденко С.М. (реєстр. картка № 417)
Доповнити ст.16 частиною 8 такого змісту: "8. Переслідування членів виборчої комісії за їх діяльність або спроба чинити на них тиск тягне відповідальність згідно із законами України."  
Враховано частково    
    -353- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.16 в ч.7 другий абзац виключити ("Припинення повноважень…").  
Відхилено    
    -354- Онопенко В.В. (реєстр. картка № 439)
Ромовська З.В. (в.о. № 122)
Статтю 16 доповнити частиною 8 в такій редакції: "8. Громадяни, які працювали у виборчих комісіях на громадських засадах, не можуть бути звільнені під час проведення та після проведення виборів за рішенням адміністрації із займаємої посади за місцем основної роботи протягом трьох років без поважних на те причин".  
Відхилено    
132. Стаття 17. Оплата праці членів виборчих комісій   -355- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
Пейгалайнен А.В. (реєстр. картка № 303)
Статтю 17 викласти в такій редакції: "Стаття 17. Оплата праці членів виборчої комісії та осіб, які залучаються до роботи у комісії 1. Робота членів виборчих комісій, які виконують свої повноваження у виборчій комісії на постійній основі відповідно до частини 3 статті 16 цього Закону, оплачується в розмірі та порядку, встановленими Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів. 2. Розмір заробітної плати членів виборчих комісій, звільнених на період виборчої кампанії від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи, не може бути нижчим від середньої заробітної плати за основним місцем 3. Членам виборчих комісій у межах загальної економії фонду оплати праці, передбаченого кошторисом видатків відповідної виборчої комісії на підготовку та проведення виборів депутатів, може бути нарахована і виплачена одноразова грошова винагорода в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією. 4. Робота членів виборчих комісій, крім звільнених від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи (у тому числі пенсіонерів та осіб, які тимчасово не працюють) в день виборів депутатів та в дні встановлення підсумків голосування оплачується у розмірі та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України. 5. Робота осіб, зазначених у частині вісімнадцятій статті 25 цього Закону, оплачується в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, та затвердженого кошторису. 6. Шкода, заподіяна життю, здоров'ю чи майну члена виборчої комісії у зв'язку з виконанням ним обов'язків члена комісії, відшкодовується в порядку і розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України."  
Враховано   Стаття 28. Оплата праці членів виборчої комісії та осіб, які залучаються до роботи у комісії  
133. 1. Оплата праці членів виборчих комісій, звільнених від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи, а також пенсіонерів та осіб, що тимчасово не працюють, здійснюється відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України.      1. Робота члена виборчої комісії, який виконує свої повноваження у виборчій комісії на постійній основі відповідно до частини третьої статті 26 цього Закону, оплачується в розмірі та порядку, встановленими Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів.  
134. 2. Розмір заробітної плати членів виборчих комісій, звільнених від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи, не може бути нижчим від середньої заробітної плати за місцем основної роботи.      2. Розмір заробітної плати члена виборчої комісії, звільненого від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи, не може бути нижчим від середньої заробітної плати за основним місцем роботи, але не вище від розміру заробітної плати народного депутата України.  
135. 3. Порядок нарахування і виплати одноразової винагороди членам виборчих комісій визначається Центральною виборчою комісією.      3. Членам виборчих комісій у межах загальної економії фонду оплати праці, передбаченого кошторисом видатків відповідної виборчої комісії на підготовку та проведення виборів депутатів, може бути нарахована і виплачена одноразова грошова винагорода в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією. 4. Робота членів виборчих комісій, крім звільнених від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи (у тому числі пенсіонерів та осіб, які тимчасово не працюють), в день виборів депутатів та в дні встановлення підсумків голосування оплачується у розмірі та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України. 5. Робота осіб, зазначених у частині вісімнадцятій статті 25 цього Закону, оплачується в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, та затвердженого кошторису.  
136. Стаття 18. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій   -356- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
Ст.18 дати іншу назву: "Стаття 18. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб."  
Враховано частково   Стаття 29. Оскарження рішень, дій та бездіяльності, що порушують законодавство України про вибори депутатів  
    -357- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
Ст.18 викласти у такій редакції: "Стаття 18. Оскарження рішень, дій та бездіяльності, що порушують виборчі права громадян на виборах депутатів 1. Виборці, партії (блоки), кандидати у депутати, а також виборчі комісії мають право оскаржувати рішення, дії та бездіяльність суб'єктів, вказаних у частинах другій та третій цієї статті, які порушують законодавство України про вибори депутатів. 2. Рішення, дії та бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, їх посадових і службових осіб, що порушують законодавство України про вибори, оскаржуються до суду. 3. Рішення, дії та бездіяльність виборчих комісій, членів виборчих комісій можуть бути оскаржені до виборчої комісії вищого рівня або до суду. 4. Рішення, дії та бездіяльність дільничної виборчої комісії та її членів оскаржуються до районного (міського) суду за місцем розташування відповідної дільниці, а територіальної виборчої комісії - відповідно до Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласного суду, Київського та Севастопольського міських судів. 5. Рішення, дії та бездіяльність Центральної виборчої комісії та її членів оскаржуються до Верховного Суду України. 6. Скаргу може бути подано до відповідної виборчої комісії або суду у семиденний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Щодо порушень, які мали місце до дня виборів, скарга може бути подана не пізніше 24 години дня, що передує дню виборів. Щодо порушень, які мали місце під час голосування, скарга може бути подана до відповідної виборчої комісії не пізніше 24 години дня дня виборів, а до виборчої комісії вищого рівня або до суду - не пізніше 24 години дня, наступного за днем виборів. 7. Скарга повинна містити в собі: 1) назву виборчої комісії або суду, до якого подається скарга; 2) прізвище, ім'я по батькові, місце проживання громадянина України, або точну назву та місце знаходження організації - заявника скарги; 3) суть порушеного питання; 4) зазначення вимог; 5) виклад обставин і зазначення доказів, якими заявник скарги обгрунтовує свої вимоги; 6) підпис заявника скарги (уповноваженої особи) із зазначенням дати. 8. Скарга, що надійшла до відповідної виборчої комісії або суду, розглядається протягом п'яти днів з дня її надходження, але не пізніше дня, що передує дню виборів, а в день виборів - негайно. 9. Скарга, оформлена без дотримання вимог частини сьомої цієї статті, повертається заявнику скарги (уповноваженій особі) з відповідними роз'ясненнями не пізніше як на третій день від дня надходження скарги. 10. Якщо виборча комісія при розгляді скарги визнає необхідним проведення перевірки зазначених у скарзі обставин правоохоронними органами, то ці органи зобов'язані за дорученням виборчої комісії перевірити обставини та вжити відповідних заходів щодо припинення порушення виборчого законодавства у встановлений виборчою комісією строк, але не пізніш як у п'ятиденний строк з дня отримання доручення, а якщо доручення отримано в день виборів чи в наступний за ним день - невідкладно. 11. Строк подання скарги, встановлений цим Законом, продовженню або поновленню не підлягає. Скарги, подані після закінчення строку оскарження, залишаються без розгляду. 12. Якщо скаргу прийнято судом до розгляду і про той же предмет і з тих же підстав її подано до виборчої комісії, виборча комісія зупиняє розгляд скарги до набрання рішенням суду законної сили. Суд зобов'язаний повідомити цю виборчу комісію та комісію вищого рівня про надходження скарги і про набрання законної сили рішенням суду не пізніш як на другий день з дня надходження скарги і набрання законної сили рішенням суду. 13. Якщо рішення виборчої комісії судом скасовано, рішення з цього питання приймає виборча комісія, рішення якої було скасовано, або виборча комісія вищого рівня на підставі рішення суду. 14. Виборча комісія вищого рівня на підставі скарги, рішення суду або з власної ініціативи може скасувати рішення виборчої комісії нижчого рівня та прийняти рішення по суті питання або зобов'язати виборчу комісію нижчого рівня повторно розглянути відповідне питання. 15. Суди, органи прокуратури та виборчі комісії організують свою роботу під час виборчого процесу, в тому числі у вихідні дні та в день виборів, таким чином, щоб забезпечити розгляд скарг у строки, встановлені цим Законом.  
Враховано    
137. 1. Рішення, дії або бездіяльність виборчих комісій можуть бути оскаржені суб'єктами виборчого процесу до виборчої комісії вищого рівня. Скарги (заяви), що надійшли до відповідної комісії, розглядаються протягом 3-х днів, а в разі оскарження рішення, дії або бездіяльності виборчих комісій менше як за 3 дні до виборів чи в день їх проведення - негайно.   -358- Кабінет Міністрів України
В ч.1 ст.18 слова "виборчих" замінити словами "територіальної чи дільничної".  
Відхилено   1. Виборці, партії (блоки), кандидати у депутати мають право оскаржувати рішення, дії та бездіяльність суб'єктів, вказаних у частинах другій та третій цієї статті, які порушують законодавство України про вибори депутатів, а виборчі комісії - суб'єктів, зазначених у частині другій цієї статті. 2. Рішення, дії та бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, їх посадових і службових осіб, що порушують законодавство України про вибори можуть бути оскаржені до суду. 3. Рішення, дії та бездіяльність виборчих комісій, членів виборчих комісій можуть бути оскаржені до виборчої комісії вищого рівня або до суду.  
    -359- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Част.1 ст.18 викласти в такій редакції: "1. Рішення, дії або бездіяльність виборчих комісій можуть бути оскаржені об'єктами виборчого процесу у суді за місцем знаходження відповідної комісії і розглядаються судом протягом 3-х днів, але не пізніше дня виборів."  
Враховано частково    
    -360- Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
Перше речення ч.1 ст.18 наприкінці доповнити текстом ", а у разі незгоди з її рішенням - до суду".  
Відхилено    
    -361- Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
У другому реченні ч.1 ст.18 додати після слова "комісії" слова "чи до суду".  
Враховано    
    -362- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
Частину 1 статті 18 викласти в такій редакції: "Рішення, дії або бездіяльність виборчих комісій можуть бути оскаржені суб'єктами виборчого процесу до виборчої комісії вищого рівня. Скарги (заяви), що надійшли до відповідної комісії, розглядаються протягом 3-х днів, а в разі оскарження рішення, дії, або бездіяльності виборчих комісій менш як за 3 дні до виборів чи в день їх - негайно. Якщо суб'єкта виборчого процесу рішення по скарзі (заяві) виборчої комісії вищого рівня не задовольняє, вони мають право звернутися до суду за місцем територіальної комісії."  
Відхилено    
    -363- Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
Частину 1 ст.18 викласти в такій редакції: "1. Рішення, дії або бездіяльність виборчих комісій можуть бути оскаржені суб'єктами виборчого процесу протягом 10 днів з дня прийняття рішення, опублікування загального призначення постанов, вчинення дії або бездіяльності до виборчої комісії вищого рівня або безпосередньо до суду за місцем знаходження дільничної виборчої комісії, а щодо територіальної виборчої комісії - відповідно до Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласного суду, міських Київського та Севастопольського судів. Скарги (заяви), що надійшли до відповідної комісії, суду, розглядаються протягом 3-х днів, а в разі оскарження рішення, дії або бездіяльності виборчих комісій менше як за 3 дні до виборів чи в день їх проведення - негайно."  
Враховано частково    
    -364- Подгорний С.П. (реєстр. картка № 395)
Частину 1 ст.18 викласти в такій редакції: "1. Рішення, дії або бездіяльність територіальних чи дільничних виборчих комісій можуть бути оскаржені суб`єктами виборчого процесу, спостерігачами, а також виборцями протягом семи днів з дня прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності до виборчої комісії вищого рівня або безпосередньо до суду за місцезнаходженням дільничної виборчої комісії, а щодо територіальної виборчої комісії - відповідно до Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласного суду, міських Київського та Севастопольського судів."  
Враховано частково    
    -365- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Виключити з частини 1 ст.18 слова "суб'єктами виборчого процесу". Перше речення також доповнити словами "або до суду". Після другого речення доповнити зазначену частину таким реченням: "Скарги, подані до суду, розглядаються в строки та в порядку, визначеному чинним законодавством України".  
Враховано частково    
    -366- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.18 ч.1 викласти в редакції: "1. Рішення, дії або бездіяльність дільничної виборчої комісії та її посадових осіб можуть бути оскаржені суб'єктами виборчого процесу до територіальної виборчої комісії впродовж 3 днів з дня прийняття відповідного рішення, дії або останнього дня, коли мало бути прийнято рішення чи вчинена дія, але не пізніше моменту оформлення протоколу про результати виборів в окрузі. Територіальна виборча комісія приймає рішення по скарзі відповідно до своїх повноважень впродовж 3 днів з дня одержання скарги, але до оформлення протоколу про результати виборів в окрузі. Територіальна виборча комісія може скасувати рішення дільничної комісії в разі, якщо воно суперечить законодавству. Рішення територіальної виборчої комісії, відмова у розгляді заяв або відсутність розгляду заяв у встановлений цим Законом термін може бути оскаржена суб'єктами виборчого процесу до Центральної виборчої комісії або до міського (районного) суду за місцем розташування територіальної виборчої комісії впродовж 3 днів з дня прийняття оскаржуваного рішення, відмови в розгляді або з дня, коли мала бути розглянута заява. Суд приймає скаргу за умови, що її копія вручена (надіслана рекомендованим листом) територіальній виборчий комісії, і розглядає скаргу впродовж 3 днів з дня одержання. Суд розглядає справу і виносить рішення у судовому засіданні, що відбувається за процесуальними нормами цивільного судочинства, без відкладання розгляду справи і продовження розгляду на інший день. Суд може своїм рішенням скасувати рішення територіальної виборчої комісії, якщо воно прийняте з порушенням норм виборчого законодавства, або зобов'язати територіальну виборчу комісію розглянути відповідні заяви у строк не пізніше 3 днів, або відмовити у скарзі, якщо її вимоги не грунтуються на законі. Рішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає. В разі скасування рішення комісії судом, територіальна виборча комісія може за повторною заявою або за власною ініціативою переглянути, а в разі скасуванням судом рішення комісії про підсумки голосування в окрузі, в тому числі визнання виборів недійсними, зобов'язана переглянути скасоване рішення не пізніше ніж через 3 дні після проголошення судового рішення. Рішення комісії після повторного розгляду повинно враховувати рішення суду. Скаргу на повторне рішення територіальної виборчої комісії розглядає суд у складі трьох суддів. В разі повторного скасування рішення територіальної виборчої комісії, прийнятого з того ж питання, суд вправі, крім скасування рішення комісії, винести своє рішення по суті справи відповідно до норм цього Закону, яке є остаточним і оскарженню не підлягає."  
Враховано частково    
138. 2. Рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії можуть бути оскаржені до Верховного Суду України у порядку, передбаченому законом.   -367- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Правденко С.М. (реєстр. картка № 417)
Частину 2 статті 18 доповнити реченням такого змісту: "Скарги розглядаються колегією у складі не менше трьох суддів Верховного Суду України в терміни, передбачені цим Законом."  
Відхилено   4. Рішення, дії та бездіяльність дільничної виборчої комісії та її членів оскаржуються до районного (міського) суду за місцем розташування відповідної виборчої дільниці, а територіальної виборчої комісії та її членів - відповідно до Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласного суду, Київського та Севастопольського міських судів. 5. Рішення, дії та бездіяльність Центральної виборчої комісії та її членів оскаржуються до Верховного Суду України.  
139. 3. Скарги на відхилення заяв про неправильності у списках виборців можуть бути вирішені у суді за місцем знаходження дільничної виборчої комісії і розглядаються судом протягом 3-х днів, але не пізніше дня виборів.      6. Скаргу може бути подано до відповідної виборчої комісії або суду у семиденний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Щодо порушень, які мали місце до дня виборів, скарга може бути подана не пізніше 24 години дня, що передує дню виборів. Щодо порушень, які мали місце під час голосування, скарга може бути подана до відповідної виборчої комісії не пізніше 24 години дня виборів, а до виборчої комісії вищого рівня або до суду - не пізніше 24 години дня, наступного за днем виборів. 7. Скарга повинна містити: 1) назву виборчої комісії або суду, до якого подається скарга; 2) прізвище, ім'я по батькові, місце проживання громадянина України, або точну назву та місце знаходження юридичної особи - заявника скарги; 3) суть порушеного питання; 4) зазначення вимог; 5) виклад обставин і зазначення доказів, якими заявник скарги обгрунтовує свої вимоги; 6) підпис заявника скарги (представника юридичної особи- заявника) із зазначенням дати. 8. Скарга, що надійшла до відповідної виборчої комісії або суду, розглядається протягом п'яти днів з дня її надходження, але не пізніше дня, що передує дню виборів, а в день виборів чи у наступний за ним день - невідкладно. 9. Скарга, оформлена без дотримання вимог частини сьомої цієї статті, повертається заявнику скарги (представнику юридичної особи- заявника) з відповідними роз'ясненнями не пізніше як на наступний день від дня надходження скарги. 10. Якщо виборча комісія при розгляді скарги визнає необхідним проведення перевірки зазначених у скарзі обставин правоохоронними органами, відповідні органи зобов'язані за дорученням виборчої комісії перевірити обставини та вжити відповідних заходів щодо припинення порушення законодавства у встановлений виборчою комісією строк, але не пізніш як у п'ятиденний строк з дня отримання доручення, а якщо доручення отримано менш ніж за п'ять днів до дня виборів, в день виборів чи в наступний за ним день - невідкладно.  
140. 4. Не підлягають розгляду (залишаються без розгляду) скарги (заяви), подані з порушенням установлених цим Законом строків.   -368- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Виключити частину 4 ст.18.  
Враховано   11. Строк подання скарги, встановлений цим Законом, продовженню або поновленню не підлягає. Скарги, подані після закінчення строку оскарження, залишаються без розгляду.  
141. 5. Не підлягають розгляду скарги (заяви) щодо порушень цього Закону, які мали місце до дня голосування, але були подані до відповідної виборчої комісії після 24 години дня, що передує дню голосування, а також скарги (заяви) щодо порушень цього Закону, які мали місце в день голосування, але були подані до відповідної виборчої комісії пізніше 24 години дня голосування.   -369- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Виключити частину 5 статті 18.  
Враховано   12. Якщо скаргу прийнято судом до розгляду і про той же предмет і з тих же підстав її подано до виборчої комісії, виборча комісія зупиняє розгляд скарги до набрання рішенням суду законної сили. Суд зобов'язаний повідомити цю виборчу комісію та комісію вищого рівня про надходження скарги чи про набрання законної сили рішенням суду не пізніш як на другий день з дня надходження скарги чи набрання законної сили рішенням суду відповідно. 13. Якщо рішення виборчої комісії скасовано судом, рішення з цього питання приймає виборча комісія, рішення якої було скасовано, або виборча комісія вищого рівня на підставі рішення суду. 14. Виборча комісія вищого рівня на підставі скарги, рішення суду або з власної ініціативи може скасувати рішення виборчої комісії нижчого рівня та прийняти рішення по суті питання або зобов'язати виборчу комісію нижчого рівня повторно розглянути відповідне питання.  
    -370- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.18 в ч.5 в кінці замість тексту: "24 години дня голосування." записати: "24 години дня наступного за днем голосування."  
Враховано частково    
142. 6. Суди організовують свою роботу під час виборчої кампанії, в тому числі у вихідні дні, таким чином, щоб забезпечити своєчасний розгляд скарг усіх суб'єктів виборчого процесу. Суди забезпечують розгляд скарг і в день виборів.   -371- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
У частині 6 статті 18 після слова "Суди" додати в обох реченнях слова "та органи прокуратури".  
Враховано   15. Суди, органи прокуратури та виборчі комісії організують свою роботу під час виборчого процесу, в тому числі у вихідні дні та в день виборів, таким чином, щоб забезпечити розгляд скарг у строки, встановлені цим Законом.  
    -372- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Частину 6 статті 18 або виключити, як таку, що втручається в сферу діяльності закону про працю, або доповнити пунктом про оплату праці суддів за роботу в час виборів за рахунок виборчого фонду.  
Відхилено    
    -373- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Доповнити статтю 18 частиною 7 такого змісту: "7. Рішення, дії чи бездіяльність виборчої комісії можуть бути оскаржені в установленому законом порядку до суду. Попереднє звернення у вищестоящі виборчі комісії не є обов'язковою умовою для звернення в суд."  
Враховано частково    
    -374- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.18 після ч.6 додати нову ч.7: "7. Рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб щодо виконання цього Закону можуть бути оскаржені суб'єктами виборчого процесу до міського (районного) суду за місцем розташування відповідного органу влади впродовж 3 днів з дня прийняття оскаржуваного рішення, відмови в розгляді або з дня, коли мала бути розглянута заява. Суд приймає скаргу за умови, що її копія вручена (надіслана рекомендованим листом) до органу влади або посадовій особі, і розглядає скаргу впродовж 3 днів з дня одержання. Суд розглядає справу і виносить рішення у судовому засіданні, що відбувається за процесуальними нормами цивільного судочинства, без відкладання розгляду справи і продовження розгляду на інший день. Суд може своїм рішенням скасувати рішення органу влади (посадової особи), якщо воно прийняте з порушенням норм виборчого законодавства, або зобов'язати орган влади (посадову особу) розглянути відповідні заяви у строк не пізніше 3 днів, або відмовити у скарзі, якщо її вимоги не грунтуються на законі. Рішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає."  
Враховано частково    
143. Глава 3. СПИСКИ ВИБОРЦІВ      Розділ V. СПИСКИ ВИБОРЦІВ  
144. Стаття 19. Списки виборців, порядок їх складання та уточнення      Стаття 30. Порядок складання списків виборців  
145. 1. Для проведення виборів виконавчими комітетами сільських, селищних, міських (міст, де немає районних рад), районних у містах рад або органами, що відповідно до закону здійснюють їх функції, складаються списки виборців по кожній виборчій дільниці (крім зазначених у частині другій цієї статті). Військовослужбовці, які голосуватимуть на виборчих дільницях, розташованих за межами військових частин, включаються до списків виборців по відповідних виборчих дільницях на підставі даних, поданих до органів, що складають списки виборців, командирами військових частин не пізніш як за п'ять днів до дня виборів. Для забезпечення вільного волевиявлення військовослужбовцями строкової служби в день виборів їм надається відпустка не менш як на чотири години.   -375- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Перше речення частини 1 ст.19 після слів "де немає районних" доповнити текстом "у місті".  
Враховано   1. Для підготовки та проведення голосування виконавчі органи сільських, селищних, міських (у містах, де немає районних у місті рад), районних у містах рад або органи (посадові особи), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, до 1 вересня року, що передує рокові проведення чергових виборів, складають загальні списки виборців, які проживають на території відповідного села, селища, міста, району в місті на підставі відомостей про місце їх постійного проживання, за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Для складання загальних списків виборців може використовуватися інформація про місце постійного проживання громадян, яку мають місцеві органи Міністерства внутрішніх справ, Міністерства юстиції, Державної податкової адміністрації. Керівники цих органів зобов'язані подати необхідну для складання загальних списків виборців інформацію на запит відповідно сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради. 2. Після утворення виборчих дільниць виконавчі органи сільських, селищних, міських (у містах, де немає районних у місті рад), районних у містах рад або органи (посадові особи), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, на основі відповідних загальних списків виборців, зазначених у частині першій цієї статті, складають списки виборців по кожній виборчій дільниці (крім дільниць, зазначених у частинах третій-п'ятій статті 17 цього Закону) за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, уточнюють ці списки та не пізніше як за 30 днів до дня виборів передають їх дільничним виборчим комісіям за підписом сільського, селищного, міського голови або особи, яка відповідно до закону здійснює їх повноваження.  
    -376- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.19 част.1 подати у редакції: "1. Для організації та проведення голосування виконавчі органи сільських, селищних, міських (у містах, де немає районних у місті рад), районних у містах рад або органи (посадові особи), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, до 1 вересня року, що передує рокові проведення чергових виборів, складають загальні списки виборців, що проживають на відповідній території села, селища, міста, району в місті на підставі відомостей про місце їх постійного проживання, за формою, всиановленою Центральною виборчою комісією. Для складення загальних списків виборців може використовуватися інформація про місце постійного проживання громадян, яку мають місцеві органи Міністерства внутрішніх справ, Міністерства юстиції, Державної податкові адміністрації. Керівники цих органів зобов'язані подати необхідну для складення загальних списків виборців інформацію на запит відповідного сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради."  
Враховано    
    -377- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Статтю 19 доповнити новою частиною 2 такого змісту: "2. Після утворення виборчих дільниць виконавчі органи сільських, селищних, міських (у містах, де немає районних у місті рад), районних у містах рад або органи (посадові особи), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, на основі відповідних загальних списків виборців, зазначених у частині першій цієї статті, складають списки виборців по кожній виборчій дільниці (крім дільниць, зазначених у частинах 3-5 ст.11) за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, уточнюють ці списки та не пізніше як за 30 днів до дня виборів передають їх дільничним виборчим комісіям."  
Враховано    
    -378- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Правденко С.М. (реєстр. картка № 417)
У статті 19 у другому реченні частини 1 слова "які голосуватимуть на виборчих дільницях, розташованих за межами військових частин" - виключити.  
Враховано    
    -379- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
У першому реченні частини 1 ст.19 замість слів "або органами, що відповідно до закону здійснюють їх функції" записати "або посадовими особами, що здійснюють їх функцій". З другого речення слова "не пізніш як за п'ять днів до дня виборів" виключити.  
Враховано частково    
    -380- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
Частину 1 статті 19 викласти в такій редакції: "Для проведення виборів виконавчими комітетами сільських, селищних, міських (міст, де немає районних рад), районних у містах рад, або органами, що відповідно до закону здійснюють їх функції, складаються списки виборців по кожній виборчій дільниці (крім зазначених у частині другої цієї статті). Відповідно до національної приналежності і формуються списки національних округів. Виборець може бути внесений тільки в один список. В разі різної національності батьків, виборець сам визначає свою національність." І далі за текстом.  
Відхилено    
    -381- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Частину 1 ст.19 викласти у такій редакції: "1. Для проведення виборів Центральною виборчою комісією разом з виконавчими комітетами сільських, селищних, міських (міст, де немає районних рад), районних у містах рад або органами, що відповідно до закону здійснюють їх функції, складаються Загальнодержавний реєстр виборців в розрізі списків по кожній виборчій дільниці (крім зазначених у частині другій цієї статті). Військовослужбовці, які голосуватимуть на виборчих дільницях, розташованих за межами військових частин, включаються до списків виборців по відповідних виборчих дільницях на підставі даних, поданих до органів, що складають списки виборців, командирами військових частин не пізніш як за п'ять днів до дня виборів. Для забезпечення вільного волевиявлення військовослужбовцями строкової служби в день виборів їм надається відпустка не менш як на чотири години."  
Враховано частково    
146. 2. На виборчих дільницях, утворених у стаціонарних лікувальних, санаторно-оздоровчих закладах, інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженими можливостями пересування, на суднах, що у день виборів перебувають у плаванні, на виборчих дільницях при представництвах України за кордоном, а також у військових частинах, розташованих за межами населених пунктів, списки виборців складаються за тією ж формою відповідними дільничними виборчими комісіями за поданням керівників відповідних закладів, капітанів суден, командирів військових частин тощо.   -382- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Правденко С.М. (реєстр. картка № 417)
В частині 2 ст.19 слова "а також у військових частинах, розташованих за межами населених пунктів" - виключити.  
Враховано   3. Військовослужбовці, члени їх сімей та інші виборці, які проживають у межах розташування військових формувань (частин) і голосуватимуть на виборчих дільницях, розташованих за межами військових формувань (частин), включаються до списків виборців відповідної виборчої дільниці на підставі відомостей, поданих командирами військових формувань (частин) до органів, що складають списки виборців, не пізніше як за сорок п'ять днів до дня виборів. Для забезпечення вільного волевиявлення військовослужбовцями строкової служби в день виборів їм надається відпустка не менш як на чотири години. 4. На виборчих дільницях, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, на суднах, що в день виборів знаходяться у плаванні під Державним Прапором України, на полярних станціях України, при представництвах України за кордоном, у військових формуваннях (частинах), дислокованих за межами України, установах кримінально-виконавчої системи та в інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженими можливостями пересування списки виборців складаються за тією ж формою відповідними дільничними виборчими комісіями на підставі відомостей, поданих невідкладно керівниками відповідних закладів, установ, представництв, капітанів суден, командирів військових формувань (частин) тощо не пізніш як за тридцять днів до дня виборів.  
    -383- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
У частині 2 ст.19 слова "за 40 днів" замінити словами " за 45 днів".  
Враховано    
    -384- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.19 част.4 подати в редакції: "2. На виборчих дільницях, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, на суднах, що в день виборів знаходяться у плаванні під Державним прапором України, на полярних станціях України, при представництвах України за кордоном, у військових формуваннях, дислокованих за кордоном, установах кримінально-виконавчої системи та в інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженими можливостями пересування списки виборців складаються за встановленою формою відповідними дільничними виборчими комісіями на підставі відомостей, поданих керівниками відповідних закладів, установ, капітанів суден, командирів військових формувань (частин) тощо не пізніш як за тридцять днів до дня виборів."  
Враховано    
    -385- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
У ст.19 част.5 подати після част.2 у такій редакції: "2'. У списках виборців зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, рік народження (для осіб яким у рік проведення виборів виповнилося або у день голосування виповнюється вісімнадцять років - число та місяць народження), адреса місця проживання виборця. За відсутності відомостей про місяць і день народження громадянина вважається, що він народився 1 січня відповідного року. Виборці включаються до списку в порядку, зручному для проведення голосування. Виборець може бути включений до списку виборців лише на одній виборчій дільниці."  
Враховано    
147. 3. До списків виборців включаються всі громадяни України, які на день виборів досягли (досягнуть) вісімнадцятирічного віку, мають право голосу та на момент складання списку проживають на території відповідної виборчої дільниці. За відсутності відомостей про місяць і день народження громадянина вважається, що він народився 1 січня відповідного року.   -386- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.19 част.3 подати в редакції: "3. До списків виборців включаються усі громадяни України, які мають право голосу на день проведення голосування та які на час складання списків постійно проживають (для дільниць, утворених відповідно до частини 2 статті 11) або на період виборів до дня голосування включно перебуватимуть (для дільниць, утворених відповідно до частин 3-5 статті 11) на території відповідної виборчої дільниці."  
Враховано   5. До списків виборців на виборчих дільницях, утворених при представництвах України за кордоном, включаються працівники цих представництв та члени їх сімей, а також інші громадяни України, які проживають на території відповідної іноземної держави на законних підставах, за їх письмовою заявою з зазначенням місця постійного проживання або представленням відкріплювального посвідчення, передбаченого частиною четвертою статті 31 цього Закону, а також представленням закордонного паспорта громадянина України або посвідчення особи моряка. 6. У виняткових випадках, передбачених частиною сьомою статті 17 цього Закону, списки виборців складаються дільничною виборчою комісією не пізніш як за чотири дні до дня виборів на підставі відомостей, поданих керівниками відповідних закладів, установ тощо.  
    -387- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.19 в ч.3 перед словами: "проживають на території відповідної виборчої дільниці." додати: "постійно (переважно)".  
Відхилено    
    -388- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.19 в ч.3 після першого речення додати: "Адреса проживання визначається на підставі даних про реєстрацію місця проживання в органах внутрішніх справ. Якщо дані про реєстрацію місця проживання відсутні, адреса проживання встановлюється на підставі інших документів.".  
Відхилено    
    -389- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.19 після ч.3 додати ч.3-1: "3-1. Виборці, які знаходяться в день виборів у лікарнях, санаторіях, будинках відпочинку та інших місцях тимчасового перебування, включаються до списків виборців на підставі документу, що посвідчує особу, та довідки дільничної виборчої комісії за місцем постійного проживання про невключення виборця до списку за місцем постійного проживання."  
Враховано частково    
    -390- Онопенко В.В. (реєстр. картка № 439)
Ромовська З.В. (в.о. № 122)
Перше речення част.3 ст.19 доповнити словами "або під час виборчої кампанії прибули на місце проживання".  
Враховано частково    
    -391- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.19 після част.3 додати нову частину, до якої включити друге і третє речення част.1 (стосовно військовослужбовців) і викласти у такій редакції: "3'. Військовослужбовці, члени їх сімей та інші виборці, які проживають у межах розташування військових формувань (частин) і голосуватимуть на виборчих дільницях, розташованих за межами військових формувань (частин), включаються до списків виборців відповідної виборчої дільниці на підставі відомостей, поданих командирами військових формувань (частин) до органів, що складають списки виборців, не пізніше як за сорок п'ять днів до дня виборів. Для забезпечення вільного волевиявлення військовослужбовцями строкової служби в день виборів їм надається відпустка не менш як на чотири години." Змінити відповідно нумерацію наступних частин.  
Враховано    
148. 4. До списків виборців виборчих дільниць, утворених при представництвах України за кордоном, включаються працівники цих представництв та члени їх сімей, а також інші громадяни України, які проживають або перебувають на території відповідної іноземної держави.   -392- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Доповнити частину 4 статті 19 таким реченням: "При цьому громадяни України, які тимчасово перебувають на території відповідної іноземної держави, включаються до списків виборців виборчих дільниць, що утворені при представництвах України за кордоном, на підставі документів, що засвідчують їх особу та місце проживання, та довідки про невключення їх до списку за попереднім місцем проживання".  
Відхилено   7. До списку виборців включаються громадяни України, які досягли або на день виборів досягнуть вісімнадцяти років і мають право голосу та які на день складання списків постійно проживають (для дільниць, утворених відповідно до частини другої статті 17 цього Закону) або в день виборів перебуватимуть на території відповідної виборчої дільниці (для дільниць, утворених відповідно до частин третьої, четвертої, п'ятої статті 17 цього Закону).  
    -393- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
Частину 5 статті 19 викласти в такій редакції: "5. До списків виборців на виборчих дільницях, утворених при представництвах України за кордоном, включаються працівники цих представництв та члени їх сімей, а також інші громадяни України, які проживають на території відповідної іноземної держави на законних підставах, за їх письмовою заявою з зазначенням місця постійного проживання або представленням відкріплювального посвідчення, передбаченого частиною другою статті 31 цього Закону, а також представленням закордонного паспорта громадянина України або паспорта моряка України."  
Враховано    
    -394- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Доповнити частину 5 статті 19 такими словами "та перебувають на консульському обліку за їх усною або письмовою заявою".  
Враховано    
149. 5. До списку виборців вносяться прізвище, ім'я, по батькові, рік народження виборця (для осіб, яким у рік проведення виборів виповнилося або виповнюється вісімнадцять років, - число, місяць, рік народження), адреса (місце проживання) виборця. Прізвища виборців включаються до списку в порядку, зручному для проведення голосування. Громадянин може бути включений до списку виборців лише на одній виборчій дільниці.   -395- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.19 у част.5 після першого речення вставити останнє речення част.3. Останнє речення цієї частини виключити (це предмет окремої частини, див. пропозицію про нову част.9 цієї ж статті).  
Враховано    
    -396- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
У частині 5 статті 19 виключити текст ", зручному для проведення голосування".  
Відхилено    
    -397- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Частину 5 статті 19 доповнити текстом такого змісту: "Списки складаються в розрізі будинків, вулиць та проставляється загальна наскрізна нумерація по дільниці. Прізвища виборців включаються до списку в багатоквартирних домах у порядку зростання номерів квартир."  
Відхилено    
    -398- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.19 в ч.5 в кінці додати: "В списку виборців передбачаються графи для прізвища і підпису члена дільничної виборчої комісії, який видаватиме бюлетені."  
Враховано    
    -399- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
У частині 5 статті 19 перші речення викласти в такій редакції: "До списку виборців вносяться прізвище, ім'я по батькові, національність". Далі - за текстом.  
Відхилено    
150. 6. Списки виборців, підписані керівниками органів, що їх склали, передаються дільничним виборчим комісіям не пізніш як за 40 днів до дня виборів. Посадові особи, які підписали списки виборців, несуть відповідальність за достовірність, повноту списків, своєчасність їх передачі дільничним виборчим комісіям.   -400- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.19 в ч.6 початок викласти в редакції: "6. Списки виборців складаються у двох примірниках. Перші примірники передаються дільничним виборчим комісіям, другий примірник передається територіальній виборчій комісії. Списки передаються комісіям не пізніше ніж за 40 днів до дня виборів. Списки підписують керівники органів, які їх склали.…" і далі за текстом ("Посадові особи…").  
Відхилено   8. У списку виборців зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, рік народження (для осіб яким у рік проведення виборів на день виборів виповнилося або виповнюється вісімнадцять років - число та місяць народження), адреса місця проживання виборця. За відсутності відомостей про місяць і день народження громадянина вважається, що він народився 1 січня відповідного року. Виборці включаються до списку в порядку, зручному для проведення голосування. 9. Посадові особи, які підписали списки виборців, несуть відповідальність за достовірність, повноту списків, своєчасність їх передачі дільничним виборчим комісіям.  
    -401- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
У частині 6 статті 19 замінити текст "не пізніш як за 40 днів до виборів" словами "після їх утворення". Доповнити частину текстом такого змісту: "Підписані списки не підлягають коректуванню. Дільничні виборчі комісії уточнені дані по спискам заносить в додаткові до списків листи аналогічної форми."  
Відхилено    
    -402- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Після частини 6 статті 19 подати част.10 в такій редакції: "У виняткових випадках, передбачених частиною сьомою статті 11 цього Закону, списки виборців складаються дільничною виборчою комісією не пізніш як за чотири дні до дня виборів на підставі відомостей, поданих керівниками відповідних закладів, установ тощо не пізніш як за чотири дні до дня виборів."  
Враховано    
151. 7. Дільнична виборча комісія уточнює списки виборців, після чого вони підписуються головою та секретарем комісії і не пізніш як за 15 днів до дня виборів подаються для загального ознайомлення.   -403- Пейгалайнен А.В. (реєстр. картка № 303)
Статтю 19 розділити на 2 статті, виклавши назву нової статті і її частину 1 у такій редакції: "Стаття 19-1. Порядок внесення змін до списку виборців та ознайомлення виборців з ним 1. Дільнична виборча комісія уточнює список виборців та доповнює його на підставі особистих звернень громадян, подань виконавчих органів та посадових осіб, зазначених в частинах першій, третій, четвертій статті 19 цього Закону, після чого вони підписуються головою та секретарем комісії, скріплюються печаткою комісії і не пізніш як за 15 днів, а у виняткових випадках, передбачених у частині 7 статті 11, не пізніше як за 3 дні до дня виборів, подаються для загального ознайомлення. Кожному виборцю надається можливість ознайомитися зі списком виборців у приміщенні дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених до списку відомостей."  
Враховано   Стаття 31. Порядок внесення змін до списку виборців та ознайомлення виборців з ним 1. Дільнична виборча комісія уточнює список виборців та доповнює його на підставі особистих звернень громадян, подань виконавчих органів та посадових осіб, зазначених в частинах першій, третій, четвертій статті 30 цього Закону, після чого вони підписуються головою та секретарем комісії, скріплюються печаткою комісії і не пізніш як за 15 днів, а у виняткових випадках, передбачених у частині сьомій статті 17 цього Закону, не пізніше як за 3 дні до дня виборів, подаються для загального ознайомлення. Кожному виборцю надається можливість ознайомитися зі списком виборців у приміщенні дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених до списку відомостей. 2. Дільнична виборча комісія на вимогу члена комісії, кандидата у депутати, уповноваженої особи партії (блоку) має право витребувати у відповідних органах державної влади та органах місцевого самоврядування для ознайомлення будь-які документи, що містять інформацію про місце постійного проживання громадян, на підставі яких складались списки виборців. 3. Виборець може бути включений до списку виборців тільки на одній виборчій дільниці. 4. Виборець, який пізніше ніж за 25 днів до дня виборів вибуває до дня виборів включно з населеного пункту, де він включений до списків виборців, може звернутися до дільничної виборчої комісії із заявою про виключення його із списку виборців. На підставі цієї заяви та документа, передбаченого частиною другою статті 2 цього Закону, дільнична виборча комісія видає виборцю відкріплювальне посвідчення. У списку виборців при цьому зазначається дата видачі та номер відкріплювального посвідчення, ставляться підписи виборця, який отримав посвідчення, та члена дільничної виборчої комісії, який його видав. У день виборів відкріплювальне посвідчення не видається. У разі втрати виборцем відкріплювального посвідчення воно повторно не видається. 5. Відкріплювальні посвідчення мають єдину на всій території України нумерацію і є документами суворої звітності. Форма відкріплювального посвідчення затверджується Центральною виборчою комісією. 6. Порядок виготовлення, передачі територіальним та дільничним виборчим комісіям, вилучення та погашення невикористаних відкріплювальних посвідчень встановлюється Центральною виборчою комісією. Бланки відкріплювальних посвідчень передаються дільничним виборчим комісіям не пізніше як за 25 днів до дня виборів, а у виняткових випадках, передбачених частиною сьомою статті 17 цього Закону, - у день першого засідання комісії.  
    -404- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Частину 7 статті 19 після слів "для загального ознайомлення" доповнити текстом ", а також для перевірки їх правильності".  
Враховано    
    -405- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.19 в ч.7 в кінці додати: " Дільнична виборча комісія на вимогу члена комісії, кандидата у депутати, уповноваженого представника партії (блоку) має право витребувати у відповідних органах влади для ознайомлення будь-які документи, що містять інформацію про місце постійного проживання громадян, на підставі яких складались списки виборців."  
Враховано частково    
    -406- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Додати частину 2-1 у такій редакції: "2-1. Виборець може бути включений до списку виборців тільки на одній виборчій дільниці."  
Враховано    
    -407- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.19 част.9 перенести після част.7 і подати у редакції: "N. Виборець, який до дня виборів включно вибуває з території населеного пункту, в якому знаходиться виборча дільниця, де він включений до списків виборців, після оприлюднення списків виборців може звернутися до виборчої комісії із заявою про виключення із списку виборців. На підставі цієї заяви, паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу виборця (відповідної довідки органів внутрішніх справ, військового квитка, паспорта моряка) дільнична виборча комісія видає виборцю відкріплювальне посвідчення. У списку виборців при цьому зазначається дата видачі та номер відкрплювального посвідчення, ставляться підписи виборця, який отримав посвідчення, та члена дільничної виборчої комісії, який його видав. У день виборів відкріплювальне посвідчення не видається. У разі втрати виборцем відкріплювального посвідчення воно повторно не видається."  
Враховано    
    -408- Пейгалайнен А.В. (реєстр. картка № 303)
Статтю.19 після част.7 доповнити новими частинами такого змісту: "N. Відкріплювальні посвідчення мають єдину на всій території України нумерацію і є документами суворої звітності. Форма відкріплювального посвідчення затверджується Центральною виборчою комісією. NN. Порядок виготовлення, передачі територіальним та дільничним виборчим комісіям, вилучення та погашення невикористаних відкріплювальних посвідчень встановлюється Центральною виборчою комісією. Бланки відкріплювальних посвідчень передаються дільничним виборчим комісіям не пізніше як за 20 днів до дня голосування, а у виняткових випадках, передбачених частиною 7 статті 11, - у день першого засідання комісії."  
Враховано    
    -409- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Частину 7 ст.19 викласти в редакції: "Дільничні виборчі комісії мають право уточнювати списки виборців, про що складається відповідний протокол. Виборці мають право ознайомитися зі списками виборців на виборчій дільниці."  
Враховано частково    
152. 8. Виборці, які прибули на територію виборчої дільниці після уточнення списків виборців, включаються дільничною виборчою комісією до списку виборців на підставі документів, що засвідчують їх особу та місце проживання, та довідки про невключення їх до списку виборців за попереднім місцем проживання. Про їх включення до списків виборців дільнична виборча комісія повідомляє територіальну виборчу комісію за їх попереднім місцем проживання.   -410- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
У частині 8 статті 19 перше речення викласти в такій редакції: "Виборці, які прибули на територію виборчої дільниці після уточнення списків виборців, включаються до списку виборців на підставі документів, що засвідчують їх особу, національність, дату народження та місце проживання " і далі за текстом.  
Відхилено   7. Виборець, який прибув до дня виборів включно до населеного пункту не за місцем свого проживання і відповідно до частини четвертої цієї статті був виключений із списку виборців, включається головою, заступником голови або секретарем дільничної виборчої комісії до списку виборців на підставі його заяви, документа, зазначеного у частині другій статті 2 цього Закону та відкріплювального посвідчення, яке долучається до списку виборців. 8. Виборець, який вибув до дня виборів включно з населеного пункту, де він включений до списку виборців, до отримання дільничною виборчою комісією бланків відкріплювальних посвідчень відповідно до частини шостої цієї статті, не пізніше як за п'ять днів до дня виборів може звернутися до дільничної виборчої комісії за місцем тимчасового перебування з письмовою заявою про його включення до списку виборців з зазначенням місця свого постійного проживання. На підставі заяви виборця та документа, передбаченого частиною другою статті 2 цього Закону, дільнична виборча комісія приймає рішення про включення виборця до списку виборців на виборчій дільниці. 9. Дільнична виборча комісія при включенні до списку виборців осіб відповідно до частин четвертої-шостої статті 30 цього Закону та частини восьмої цієї статті, на підставі відомостей, наданих керівниками відповідних закладів, установ, представництв, капітанів суден, командирів військових формувань (частин), а також відомостей, вказаних у заяві виборця про включення його до списку виборців, повідомляє протягом двох днів територіальну виборчу комісію територіального виборчого округу, до якого належить виборча дільниця( у випадку, передбаченому частиною п'ятою статті 30 цього Закону, - Центральну виборчу комісію), про включення до списку виборців особи, яка не представила відкріплювальне посвідчення, та про місце її постійного проживання. 10. Територіальна виборча комісія (у випадку, передбаченому частиною п'ятою статті 30 цього Закону, - Центральна виборча комісія), яка отримала повідомлення, зазначене у частині дев'ятій цієї статті, забезпечує невідкладну передачу цього повідомлення до дільничної виборчої комісії за місцем постійного проживання виборця, включеного без відкріплювального посвідчення до списку виборців в іншому місці. Дільнична виборча комісія на підставі цього повідомлення приймає рішення про виключення виборця із списку виборців на цій виборчій дільниці. У списку виборців при цьому замість підпису виборця зазначається "вибув", а також вказуються номери територіального виборчого округу та виборчої дільниці, де згідно з повідомленням виборець включений до списку виборців, зазначається дата прийняття рішення про виключення виборця із списку виборців на виборчій дільниці та ставиться підпис члена дільничної виборчої комісії, який вніс у список виборців ці відомості.  
    -411- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Доповнити ст.19 після част.8 новими частинами у такій редакції: "N. Виборець, який до дня виборів включно вибув з населеного пункту, де він включений до списку виборців, до отримання дільничною виборчою комісією бланків відкріплювальних посвідчень відповідно до частини п'ятої цієї статті не пізніше як за п'ять днів до дня виборів може звернутися до дільничнчної виборчої комісії за місцем тимчасового перебування з письмовою заявою про його включення до списку виборців з зазначенням місця свого постійного проживання. На підставі заяви ви борця та документа, передбаченого частиною другою статті 2 цього Закону, дільнична виборча комісія приймає рішення про включення виборця до списку виборців на виборчій дільниці. NN. Дільнична виборча комісія при включенні до списку виборців осіб відповідно до частин четвертої-шостої цього закону та частини 6-1 цієї статті, на підставі відомостей, наданих керівниками відповідних закладів, установ, представництв, капітанів суден, командирів військових формувань (частин), а також відомостей, вказаних у заяві виборця про включення його до списку виборців, повідомляє протягом двох днів територіальну виборчу комісію територіального виборчого округу, до якого належить виборча дільниця( у випадку, передбаченому частиною п'ятою статті 19 цього закону, - Центральну виборчу комісію), про включення до списку виборців особи, яка не представила відкріплювальне посвідчення, та про місце її постійного проживання. NNNN. Територіальна виборча комісія (у випадку, передбаченому частиною п'ятою статті 19 цього Закону. - Центральна виборча комісія), яка отримала повідомлення, вказане у частині 6-2 цієї статті, забезпечує невідкладну передачу цього повідомлення до дільничної виборчої комісії за місцем плостійного проживання виборця, включеного без відкріплювального посвідчення до списку виборців в іншому місці. Дільнична виборча комісія на підставі цього повідомлення приймає рішення про виключеннявиборця із списку виборців на цій виборчій дільниці. У списку виборців при цьому замість підпису виборця зазначається "вибув", а також вказуються номери територіального виборчого округу та виборчої дільниці, де згідно з повідомленням виборець включений до списку виборців, зазначається дата прийняття рішення про виключення виборця із списку виборців на виборчій дільниці та ставиться підпис члена дільничної виборчої комісії, який вніс у список виборців ці відомості."  
Враховано    
    -412- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
В частині 8 статті 19 друге речення виключити.  
Враховано частково    
    -413- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.19 част.8 подати в редакції: "8. Виборець, який до дня виборів включно прибув до виборчої дільниці не за місцем свого проживання і відповідно до частини 3 цієї статті був виключений із списку виборців за місцем проживання, включається дільничною виборчою комісією до списку виборців на підставі його заяви, паспорта громадянина України або іншого документа, зазначеного у частині третій цієї статті та відкріплювального посвідчення, яке долучається до списку виборців."  
Враховано    
    -414- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.19 додати нову част.8-1 у такій редакції: "8-1. Про включення виборця до списків виборців за його заявою чи на підставі довідки про його виключення із списків виборців за попереднім місцем проживання дільнична виборча комісія повідомляє територіальні виборчі комісії за вказаним у заяві виборця чи у довідці місцем (місцями). Відповідна територіальна комісія негайно повідомляє про це дільничні виборчі комісії, по яких цей виборець був (міг бути) включений до списків виборців. На підставі отриманого повідомлення дільнична виборча комісія вносить уточнення у список виборців по своїй дільниці."  
Відхилено    
    -415- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.19 в ч.8 друге речення виключити, а після першого речення записати: "Такі виборці включаються в окремий список: не в алфавітному порядку і не за адресою нового місця проживання, а в кінці основного списку виборців."  
Враховано частково    
    -416- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.19 додати нову част.9 у такій редакції: "9. Громадянин може бути включений до списку виборців за місцем постійного проживання лише на одній виборчій дільниці, передбаченій у частині 1 цієї статті. У випадку, якщо громадянин може бути за даними різних органів, передбачених у частині 1 цієї статті, включений до списків виборців на різних дільницях, а також якщо він на період виборів до дня голосування включно перебуває на території виборчої дільниці, передбаченої у частині 3 цієї статті, він за власною ініціативою або на звернення відповідної виборчої комісії не пізніше, ніж за 10 днів, а у виняткових випадках - не пізніше, ніж напередодні дня голосування повинен звернутися до дільничної виборчої комісії за місцем перебування у день голосування з заявою про включення його у списки виборців та з вказанням іншого місця (місць) його (можливого) включення до списків виборців." Відповідно змінити нумерацію наступних частин.  
Враховано частково    
153. 9. Виборці, які вибули з території виборчої дільниці після оприлюднення списків виборців, на підставі відповідних документів виключаються дільничною виборчою комісією зі списку виборців.   -417- Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
Абзац 1 ч.9 ст.19 доповнити другим реченням: "Повідомлення про це має бути доведене до відома територіальної виборчої комісії, а список вибулих, оформлений окремим протоколом за підписом голови дільничної виборчої комісії має бути вивішений у приміщенні дільничної виборчої комісії."  
Враховано частково    
    -418- Сидорчук М.Ю. (реєстр. картка № 431)
Частину 9 ст.19 доповнити абзацом такого змісту: "Довідки виготовляються Центральною виборчою комісією і є документом суворої звітності".  
Враховано частково    
154. Таким особам надаються довідки за формою, яка затверджується Центральною виборчою комісією, на підставі яких ці особи заносяться до списків виборців на дільниці за новим місцем проживання. Зазначена довідка додається до списку виборців.   -419- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
До част.9 ст.19 включити новий третій абзац такого змісту: "Відрядження терміну менше 10 днів, а також робота в день виборів не є підставами для виключення їх зі списків виборців за місцем проживання і включенням їх до списків виборців за місцем відрядження або роботи."  
Відхилено    
    -420- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Другий абзац частини 9 ст.19 виключити.  
Відхилено    
    -421- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.19 в ч.9 початок другого абзацу викласти в редакції: "Таким особам на їх письмову заяву, в якій вказуються причини вибуття з виборчої дільниці, надаються довідки…" і далі за текстом  
Враховано частково    
    -422- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.19 в ч.9 в кінці другого абзацу додати: "В день виборів такі довідки не видаються."  
Враховано    
155. 10. У виняткових випадках на виборчих дільницях, утворених у місцях тимчасового перебування виборців, списки виборців можуть бути складені і подані для загального ознайомлення не пізніш як за три дні до виборів.   -423- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині 10 ст.19 виключити текст "У виняткових випадках".  
Відхилено    
    -424- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Частину 10 ст.19 виключити, відповідно частину 11 вважати частиною 10. Доповнити частину 10 реченням "Рішення комісії може бути оскаржене до суду в установленому законом порядку".  
Враховано частково    
156. 11. Громадянин має право оскаржити протягом трьох днів до дільничної виборчої комісії, територіальної виборчої комісії або безпосередньо до суду допущені при складанні списку виборців неправильності, в тому числі невключення, неправильне включення його до списку виборців або виключення його зі списку виборців. Скарга громадянина, подана до дільничної або територіальної виборчої комісії, розглядається комісією у триденний строк, а напередодні і в день виборів - негайно. Дільнична виборча комісія зобов'язана внести необхідні зміни до списку виборців або видати заявнику копію мотивованого рішення про відхилення його скарги.   -425- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У першому реченні частина 11 ст.19 виключити текст "протягом трьох днів", а також слово "безпосередньо".  
Відхилено   11. Громадянин до дня виборів має право оскаржити до дільничної виборчої комісії допущені при складанні списку виборців неправильності, в тому числі невключення, неправильне включення до списку виборців або виключення зі списку виборців його або інших осіб. Скарга громадянина, подана до дільничної виборчої комісії, але не пізніше як напередодні дня виборів, розглядається комісією у триденний строк, а напередодні дня виборів - невідкладно. Дільнична виборча комісія зобов'язана внести необхідні зміни до списку виборців або видати заявнику копію мотивованого рішення про відхилення його скарги. 12. Громадянин має право оскаржити неправильності у списку виборців, зазначені у частині одинадцятій цієї статті, безпосередньо до суду до дня виборів включно. 13. Вносити будь-які зміни до списку виборців після закінчення голосування забороняється.  
    -426- Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
Перше речення ч.11 ст.19 викласти в такій редакції: "Громадянин має право оскаржити до виборчої комісії, а у разі незгоди з її рішенням до суду протягом трьох днів з моменту, коли йому стало відомо про це відомо, допущені при складанні списку виборців неправильності, в тому числі невключення, неправильне включення його або будь-кого з його родичів, з якими він разом проживає, до списку виборців або неправомірне виключення його чи їх зі списку виборців."  
Враховано частково    
    -427- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
Перше речення ч.11 ст.19 викласти в такій редакції: "Громадянин має право оскаржити до закінчення часу голосування до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до суду допущені при складенні списку виборців неправильності, в тому числі невключення, неправильне включення до списку виборців або виключення зі списку виборців його або інших осіб."  
Враховано    
    -428- Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
Друге речення ч.11 ст.19 викласти в такій редакції: "Скарга громадянина, подана до дільничної, територіальної виборчої комісії або до суду розглядається відповідним органом у триденний строк, а напередодні і в день виборів - негайно".  
Враховано частково    
    -429- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
З першого речення частини 11 ст.19 слова "протягом трьох днів" виключити. В другому реченні слова "у триденний строк" замінити словами " у дводенний строк".  
Відхилено    
    -430- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.19 част.11 після слів "неправильне включення" подати в редакції: "до списку виборців або виключення зі списку виборців його або інших осіб."  
Враховано    
    -431- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
Статтю 19 доповнити частиною такого змісту: "Вносити будь-які зміни до списку виборців після закінчення голосування забороняється."  
Враховано    
    -432- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Статтю 19 доповнити частиною такого змісту: "У випадку призначення позачергових виборів за основу беруться списки виборців, які були складені на відповідній виборчій дільниці для останнього голосування (попередніх виборів народних депутатів України, виборів Президента України, виборів депутатів місцевих рад, всеукраїнського чи місцевого референдуму). Уточнення списків виборців проводиться у порядку, передбаченому цією статтею."  
Відхилено    
157. Глава 4. ФІНАНСОВО-МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБОРІВ   -433- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
Назву Глави 4 викласти у такій редакції: "Фінансове та матеріально-технічне забезпечення підготовки і проведення виборів". Проект доповнити статтею 19-1 в такій редакції: "Стаття 9-1. Фінансування виборів депутатів 1. Витрати на організацію і проведення виборів депутатів здійснюються виключно за рахунок коштів Державного бюджету України та коштів виборчих фондів партій (блоків). 2. Партії (блоки) для фінансування своєї виборчої кампанії також зобов'язані утворити відповідні виборчі фонди, що формуються в порядку, встановленому цим Законом."  
Враховано   Розділ VІ. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ Стаття 32. Фінансування виборів депутатів 1. Витрати на підготовку і проведення виборів депутатів здійснюються виключно за рахунок коштів Державного бюджету України та коштів виборчих фондів партій (блоків). 2. Партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу для фінансування своєї передвиборчої агітації зобов'язана утворити виборчий фонд, що формується в порядку, встановленому цим Законом.  
158. Стаття 20. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення виборчих комісій   -434- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
Назву статті 20 та її част.1 викласти у такій редакції: "Стаття 20. Фінансове забезпечення організації і проведення виборів депутатів за рахунок коштів Державного бюджету України 1. Витрати на організацію і проведення виборів депутатів здійснюються Центральною виборчою комісією та територіальними виборчими комісіями відповідно до затвердженого Центральною виборчою комісією кошторису видатків в межах коштів, передбачених на вибори в Державному бюджеті України."  
Враховано   Стаття 33. Фінансове забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів за рахунок коштів Державного бюджету України  
159. 1. Витрати на підготовку і проведення виборів народних депутатів України здійснюються Центральною виборчою комісією відповідно до затвердженого нею кошторису в межах коштів, передбачених на вибори в Державному бюджеті України.   -435- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
Статтю 20 доповнити після част.1 новою частиною такого змісту: "Кошти на організацію і проведення виборів депутатів, передбачені Державним бюджетом України, передаються Центральній виборчій комісії у триденний строк з дня оголошення про початок виборчого процесу у разі проведення чергових виборів або з дня опублікування Указу Президента України про призначення позачергових виборів."  
Враховано   1. Витрати на підготовку і проведення виборів депутатів, в тому числі на друкування інформаційних плакатів партій (блоків), публікацію в засобах масової інформації передвиборних програм партій (блоків), час мовлення на радіо і телебаченні, виготовлення підписних листів в порядку, встановленому цим Законом, здійснюються Центральною виборчою комісією та територіальними виборчими комісіями відповідно до затверджених Центральною виборчою комісією кошторисів видатків в межах коштів, передбачених на підготовку і проведення виборів у Державному бюджеті України. 2. Кошти на підготовку і проведення виборів депутатів, передбачені Державним бюджетом України, перераховуються Центральній виборчій комісії у триденний строк з дня оголошення про початок виборчого процесу.  
160. 2. У разі несвоєчасного виділення бюджетних коштів для фінансування виборів Національний банк України за зверненням Центральної виборчої комісії у триденний строк надає їй безвідсоткові кредити в межах коштів, передбачених Державним бюджетом України на проведення виборів, та розмірах, визначених Центральною виборчою комісією. Гарантом повернення кредиту є Міністерство фінансів України.   -436- Кабінет Міністрів України
Част.2 ст.20 суперечить ст.54 Закону України "Про Національний банк України", згідно з якою Нацбанку забороняється надавати прямі кредити як у національній, так і в іноземній валюті на фінансування витрат Держбюджету України.  
Враховано    
161. 3. Надані кредити повертаються Національному банку України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів Державного бюджету України не пізніш як через три місяці після їх одержання.       
162. 4. Фінансове, матеріально-технічне забезпечення виборів депутатів здійснюється Центральною виборчою комісією.   -437- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частини 4 і 5 викласти у такій редакції: "4. Центральна виборча комісія затверджує середні норми видатків територіальної виборчої комісії, а також середні норми видатків для потреб дільничних виборчих комісій. 5. Територіальна виборча комісія у десятиденний строк з дня її утворення на основі середніх норм видатків складає єдиний кошторис видатків для організації і проведення виборів із включенням до нього видатків дільничних виборчих комісій територіального виборчого округу, що затверджується Центральною виборчою комісією. "  
Враховано   3. Центральна виборча комісія затверджує середні норми видатків територіальної виборчої комісії, а також середні норми видатків для потреб дільничних виборчих комісій. 4. Територіальна виборча комісія у десятиденний строк з дня її утворення на основі середніх норм видатків складає єдиний кошторис видатків для підготовки і проведення виборів із включенням до нього видатків дільничних виборчих комісій територіального виборчого округу, що затверджується Центральною виборчою комісією.  
163. 5. Порядок використання коштів, майна виборчих комісій встановлюється Центральною виборчою комісію.   -438- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Правденко С.М. (реєстр. картка № 417)
Частину 5 статті 20 викласти в такій редакції: "5. Фінансове забезпечення виборів депутатів здійснюється за рахунок Централізованого виборчого фонду та окремих виборчих фондів партій (блоків)."  
Відхилено    
164. 6. Фінансове, матеріально-технічне забезпечення повторних виборів, здійснюється за рахунок коштів резервного фонду Кабінету Міністрів України відповідно до затвердженого Центральною виборчою комісією кошторису витрат, а також за рахунок залишків на рахунках територіальних виборчих комісій, що повертаються на рахунок Центральної виборчої комісії.   -439- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Част.6 ст.20 викласти в редакції: "6. Фінансове, матеріально-технічне забезпечення повторних виборів здійснюється Центральною виборчою комісією за рахунок бюджетних коштів, а також за рахунок залишків на рахунках територіальних виборчих комісій, що повертаються на рахунок Центральної виборчої комісії".  
Відхилено   5. Кошти Державного бюджету України, не використані територіальною виборчою комісією на підготовку і проведення виборів, повертаються на рахунок Центральної виборчої комісії не пізніше як у тижневий строк після офіційного оприлюднення результатів виборів. 6. Кошти Державного бюджету України, не використані виборчими комісіями на підготовку і проведення виборів, не пізніш як на 14 день з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів перераховуються Центральною виборчою комісією до Державного бюджету України. 7. Відшкодування кредиторської заборгованості територіальних виборчих комісій після закінчення строку їх повноважень за умов незавершеного фінансування виборів депутатів у межах коштів, передбачених Державним бюджетом України на підготовку і проведення виборів, здійснюється Кабінетом Міністрів України до закінчення фінансового року.  
    -440- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.20 част.6 викласти в такій редакції: "Кошти Державного бюджету України, не використані територіальною виборчою комісією на організацію і проведення виборів, повертаються на рахунок Центральної виборчої комісії не пізніше як у тижневий строк після оприлюднення оголошення результатів."  
Враховано    
    -441- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Статтю 20 доповнити частиною 7 такого змісту: "7. Якщо за підсумками виборів за виборчий список партії (блоку) проголосувало не менше 4 відсотків виборців, які взяли участь у голосуванні, партії (блоку) повертається грошова застава. Якщо за виборчий список партії (блоку) проголосувало менше 4 відсотків виборців, які взяли участь у голосуванні, грошова застава партії (блоку перераховується Центральною виборчою комісією до Державного бюджету України у п'ятиденний строк після оголошення результатів виборів."  
Враховано частково    
    -442- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
Статтю 20 після частини 6 доповнити частинами у такій редакції: "7. Кошти Державного бюджету України, не використані виборчими комісіями на підготовку і проведення виборів, не пізніш як на 14 день з дня оприлюднення результатів виборів депутатів перераховуються до Державного бюджету України. 8. Відшкодування кредиторської заборгованості територіальних виборчих комісій після закінчення строку їх повноважень за умов незавершеного фінансування виборів депутатів у межах коштів, передбачених Державним бюджетом України на організацію і проведення виборів, здійснюється Кабінетом Міністрів України до закінчення фінансового року."  
Враховано    
    -443- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Правденко С.М. (реєстр. картка № 417)
Главу 4 доповнити статтею 20-1 такого змісту: "Стаття 20-1. Централізований виборчий фонд 1. Централізований виборчий фонд утворюється за рахунок Державного бюджету України та інших надходжень, передбачених цим Законом. 2. Кошти Централізованого виборчого фонду витрачаються відповідно до кошторису, затвердженого Центральною виборчою комісією. За рахунок Централізованого виборчого фонду здійснюються передбачені цим Законом видатки на фінансування діяльності Центральної виборчої комісії, територіальних та дільничних виборчих комісій, забезпечення гарантій участі суб'єктів виборчого процесу, виборну агітацію з використанням державних та недержавних засобів масової інформації та інші видатки, передбачені цим законом. 3. Кошти Централізованого виборчого фонду розподіляються між територіальними виборчими комісіями пропорційно кількості виборців у відповідних територіальних виборчих округах, а кошти, виділені згідно з кошторисом в розпорядження територіальних виборчих комісій, розподіляються ними між виборчими дільничними комісіями пропорційно кількості виборців на дільницях. 4. Бюджет Центральної виборчої комісії публікується в газеті "Голос України", а бюджети територіальних та дільничних виборчих комісій - в регіональних державних засобах масової інформації протягом 5 днів з дня їх затвердження. 5. Уповноваженим особам партій (блоків) надається право знайомитися із структурою витрат та первинними бухгалтерськими документами про надходження та видатки до Централізованого виборчого фонду, а також з рахунками територіальних виборчих комісій. 6. Невикористані на виборах кошти Централізованого виборчого фонду перераховуються Центральною виборчою комісією до Державного бюджету України протягом десяти днів після офіційного оголошення результатів виборів."  
Враховано частково    
    -444- Кабінет Міністрів України
Част.6 ст.20 суперечить пунктам 4 і 5 Положення про резервний фонд Кабміну.  
Враховано    
    -445- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Частину 6 статті 20 виключити.  
Враховано    
165. Стаття 21. Фінансування передвиборної агітації   -446- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
Статті 21 і 22 викласти у такій редакції: Стаття 21. Виборчий фонд партії (блоку) 1. Партія (блок) зобов'язана відкрити рахунок свого виборчого фонду не пізніше ніж за 85 днів до дня виборів. Підставою для відкриття рахунку виборчого фонду є копія рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку). 2. Порядок відкриття і закриття рахунків виборчих фондів партій (блоків), встановлюється Національним банком України за погодженням із Центральною виборчою комісією не пізніше як за 100 днів до дня виборів. 3. Партія (блок) відкриває рахунок виборчого фонду в установі банку України у місті Києві, яка визначається Центральною виборчою комісією. Партія (блок) має право відкрити тільки один рахунок виборчого фонду і тільки в національній валюті. 4. Послуги установи банку, пов'язані з відкриттям і закриттям рахунку виборчого фонду, надаються безоплатно. Установа банку за користування коштами, що знаходяться на рахунку виборчого фонду партії (блоку), відсотки не нараховує і не сплачує. 5. Установа банку не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття рахунку виборчого фонду партії (блоку) повідомляє Центральну виборчу комісію про відкриття рахунку та його реквізити. 6. Інформація про відкриття рахунку виборчого фонду партії (блоку) та його реквізити одноразово публікується Центральною виборчою комісією в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" протягом п'яти днів після отримання повідомлення установи банку про відкриття рахунку виборчого фонду за рахунок коштів, що виділяються на підготовку і проведення виборів з Державного бюджету України. Подальша інформація про реквізити рахунку виборчого фонду партії (блоку) публікується у друкованих засобах масової інформації за рахунок коштів виборчого фонду. 7. Витрачання коштів з рахунку виборчого фонду партії (блоку) припиняється за день до дня виборів. 8. Рахунок виборчого фонду партії (блоку) закривається установою банку на п'ятнадцятий день після дня офіційного оприлюднення результатів виборів. Стаття 21-1. Розпорядники виборчого фонду партії (блоку) 1. Партія (блок) із числа своїх уповноважених осіб, зазначених у статті___ цього Закону, призначає не більше двох розпорядників виборчого фонду, які несуть відповідальність за використання коштів виборчих фондів згідно із законами України. 2. Розпорядники коштів виборчих фондів зобов'язані вести облік надходження та використання коштів виборчого фонду. 3. Установа банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду партії (блоку), надає розпорядникам виборчого фонду щотижнево або за його зверненням відомості про розміри та джерела внесків, що надійшли на рахунок виборчого фонду цієї партії (блоку). 4. Розпорядники виборчого фонду партії (блоку) зобов'язані не пізніше як на п'ятий день після дня виборів подати до Центральної виборчої комісії фінансовий звіт. Форма фінансового звіту встановлюється Центральною виборчою комісією не пізніше ніж за 85 днів до дня виборів. Стаття 21-2. Формування виборчого фонду партії (блоку) 1. Виборчий фонд партії (блоку) формується за рахунок коштів партії (партій - учасниць виборчого блоку), а також добровільних внесків фізичних осіб. 2. Порядок здійснення вибіркового контролю за надходженням, обліком та використанням коштів виборчих фондів партій (блоків) встановлюється Національним банком України та центральним органом виконавчої влади з питань зв'язку не пізніше ніж за сто днів до дня виборів. 3. Гранична сума витрат виборчого фонду партії (блоку) не може перевищувати ___ неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 4. Забороняється робити внески до виборчого фонду партії (блоку): 1) іноземним громадянам та особам без громадянства; 2) фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності, які мають заборгованість перед бюджетом будь-якого рівня на день перерахування внеску до виборчого фонду; 3) анонімним жертводавцям (без зазначення в платіжному документі відомостей, передбачених у частині п'ятій цієї статті). 5. Добровільний внесок громадянина України до виборчого фонду партії (блоку) приймається установою банку або відділенням зв'язку за умови представлення громадянином документа, передбаченого у частині другій статті 2 цього Закону. У платіжному документі при цьому обов'язково вказуються прізвище, ім'я, по батькові, дата народження та адреса місця проживання громадянина. 6. Добровільний внесок перераховується установою банку або переказується відділенням зв'язку на рахунок виборчого фонду партії (блоку) не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідного платіжного документа. Загальний строк безготівкого перерахування внеску на рахунок виборчого фонду не повинен перевищувати одного банківського дня. 7. Розпорядники виборчого фонду партії (блоку) мають право відмовитися від внесків фізичних осіб, про що вони подають відповідні заяви та платіжні документи до установи банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду. Ці внески повертаються фізичним особам за рахунок даного добровільного внеску. 8. Розпорядник виборчого фонду партії (блоку) зобов'язаний відмовитися від внеску особи, яка відповідно до цього Закону не має права робити такого внеску. На підставі заяви розпорядника про відмову від внеску з цієї причини установа банку, в якій відкритий рахунок виборчого фонду, перераховує такий внесок до Державного бюджету України. 9. Контроль за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів партій (блоків) здійснюється Центральною виборчою комісією та установою банку, в якій відкрито відповідний рахунок. 10. Кошти виборчих фондів, не використані партією (блоком), за рішенням вищого статутного органу партії (керівного органу блоку), прийнятого у триденний строк після оприлюднення результатів виборів, перераховуються на поточний банківський рахунок партії (партій, що утворили блок) у триденний строк з дня надходження відповідного рішення партії (блоку). У разі неприйняття у зазначений строк партією (блоком) такого рішення невикористані кошти виборчого фонду перераховуються установою банку у беспірному порядку до Державного бюджету України у шестиденний строк з дня оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів."  
Враховано   Стаття 34. Виборчий фонд партії (блоку) 1. Партія (блок) зобов'язана відкрити рахунок свого виборчого фонду не пізніше ніж за 85 днів до дня виборів. Підставою для відкриття рахунку виборчого фонду є копія рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку). 2. Порядок відкриття і закриття рахунків виборчих фондів партій (блоків), встановлюється Національним банком України за погодженням із Центральною виборчою комісією не пізніше як за 100 днів до дня виборів. 3. Партія (блок) відкриває рахунок виборчого фонду в установі банку України у місті Києві, яка визначається Центральною виборчою комісією. Партія (блок) має право відкрити тільки один рахунок виборчого фонду і тільки в національній валюті. 4. Послуги установи банку, пов'язані з відкриттям і закриттям рахунку виборчого фонду, надаються безоплатно. Установа банку за користування коштами, що знаходяться на рахунку виборчого фонду партії (блоку), відсотки не нараховує і не сплачує. 5. Установа банку не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття рахунку виборчого фонду партії (блоку) повідомляє Центральну виборчу комісію про відкриття рахунку та його реквізити. 6. Інформація про відкриття рахунку виборчого фонду партії (блоку) та його реквізити одноразово публікується Центральною виборчою комісією в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" не пізніше як на п'ятий день після отримання повідомлення установи банку про відкриття рахунку виборчого фонду за рахунок коштів, що виділяються на підготовку і проведення виборів з Державного бюджету України. Подальша інформація про реквізити рахунку виборчого фонду партії (блоку) публікується у друкованих засобах масової інформації за рахунок коштів виборчого фонду партії (блоку). 7. Витрачання коштів з рахунку виборчого фонду партії (блоку) припиняється за день до дня виборів. 8. Рахунок виборчого фонду партії (блоку) закривається установою банку на п'ятнадцятий день після дня офіційного оприлюднення результатів виборів. Стаття 35. Розпорядники виборчого фонду партії (блоку) 1. Партія (блок) із числа своїх уповноважених осіб, зазначених у статті 55 цього Закону, призначає не більше двох розпорядників виборчого фонду, які мають виключне право на використання коштів виборчих фондів згідно із законами України. 2. Розпорядники коштів виборчих фондів зобов'язані вести облік надходження та використання коштів виборчого фонду. 3. Установа банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду партії (блоку), надає розпорядникам виборчого фонду щотижнево або за його зверненням відомості про розміри та джерела внесків, що надійшли на рахунок виборчого фонду цієї партії (блоку). 4. Розпорядники виборчого фонду партії (блоку) зобов'язані не пізніше як на п'ятий день після дня виборів подати до Центральної виборчої комісії фінансовий звіт. Форма фінансового звіту встановлюється Центральною виборчою комісією не пізніше ніж за 85 днів до дня виборів. Стаття 36. Формування виборчого фонду партії (блоку) 1. Виборчий фонд партії (блоку) формується за рахунок коштів партії (партій, що входять до виборчого блоку), а також добровільних внесків фізичних осіб. 2. Порядок здійснення вибіркового контролю за надходженням, обліком та використанням коштів виборчих фондів партій (блоків) встановлюється Центральною виборчою комісією разом з Національним банком України та центральним органом виконавчої влади з питань зв'язку не пізніше ніж за сто днів до дня виборів. 3. Гранична сума витрат виборчого фонду партії (блоку) не може перевищувати 100 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 4. Забороняється робити добровільні внески до виборчого фонду партії (блоку): 1) іноземним громадянам та особам без громадянства; 2) фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності, які мають заборгованість перед бюджетом будь-якого рівня на день перерахування внеску до виборчого фонду; 3) анонімним жертводавцям (без зазначення в платіжному документі відомостей, передбачених у частині п'ятій цієї статті). 5. Добровільний внесок громадянина України до виборчого фонду партії (блоку) приймається установою банку або відділенням зв'язку за умови представлення громадянином документа, передбаченого у частині другій статті 2 цього Закону. У платіжному документі при цьому обов'язково вказуються прізвище, ім'я, по батькові, дата народження та адреса місця проживання громадянина. 6. Добровільний внесок перераховується установою банку або переказується відділенням зв'язку на рахунок виборчого фонду партії (блоку) не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідного платіжного документа. Загальний строк безготівкого перерахування внеску на рахунок виборчого фонду не повинен перевищувати одного банківського дня. 7. Розпорядники виборчого фонду партії (блоку) мають право відмовитися від внесків фізичних осіб, про що вони подають відповідні заяви та платіжні документи до установи банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду. Ці внески повертаються фізичним особам за рахунок добровільного внеску. 8. Розпорядник виборчого фонду партії (блоку) зобов'язаний відмовитися від внеску фізичної особи, яка відповідно до цього Закону не має права робити такого внеску. На підставі заяви розпорядника про відмову від внеску з цієї причини установа банку, в якій відкритий рахунок виборчого фонду, перераховує такий внесок до Державного бюджету України. 9. Контроль за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів партій (блоків) здійснюється відповідно до частини другої цієї статті Центральною виборчою комісією та установою банку, в якій відкрито відповідний рахунок. 10. Кошти виборчих фондів, не використані партією (блоком), за рішенням вищого статутного органу партії (керівного органу блоку), прийнятого у триденний строк після офіційного оприлюднення результатів виборів, перераховуються на поточний банківський рахунок партії (партій, що входять до блоку) у семиденний строк з дня надходження відповідного рішення партії (блоку). У разі неприйняття у зазначений строк партією (блоком) такого рішення невикористані кошти виборчого фонду перераховуються установою банку у безспірному порядку до Державного бюджету України у п'ятнадцятиденний строк з дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів.  
    -447- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Першу частину статті 36 нової редакції після слова "фізичних" доповнити словом "юридичних".  
Відхилено    
    -448- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 4 статті 36 нової редакції викласти таким чином: "4. Забороняється робити внески до виборчого фонду партії (блоку): 1) іноземним громадянам та особам без громадянства; 2) іноземним державам та іноземним юридичним особам; 3) міжнародним організаціям та об'єднанням; 4) органам державної влади; 5) органам місцевого самоврядування та їх асоціаціям; 6) державним та комунальним підприємствам, установам і організаціям; 7) підприємствам, установам та організаціям, які мають у своїх статутних фондах частку державної, комунальної чи іноземної участі, яка перевищує 30% ; 8) юридичним особам з іноземними інвестиціями; 9) профспілковим, благодійним, релігійним організаціям та їх об'єднанням; 10) підприємствам, установам, організаціям та фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності, які мають заборгованість перед бюджетом будь-якого рівня на день перерахування внеску до виборчого фонду; 11) анонімним жертводавцям (громадянам - без зазначення в платіжному документі відомостей, передбачених у частині п'ятій цієї статті; юридичним особам - без зазначення в платіжному документі відомостей, передбачених у частині шостій цієї статті; 12) юридичним особам, зареєстрованим менше ніж за рік до дня виборів."  
Відхилено    
    -449- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Після частини 5 статтю 36 нової редакції доповнити частиною такого змісту: "6. Добровільний внесок до виборчого фонду партії (блоку) від юридичної особи, яка не підпадає під обмеження, встановлені частиною четвертою цієї статті, здійснюється шляхом безготівкового перерахування коштів на рахунок виборчого фонду партії (блоку) установою банку України, у якій відкрито рахунок цієї юридичної особи. У платіжному документі при цьому обов'язково вказуються такі відомості: 1) назва та ідентифікаційний код юридичної особи; 2) дата і місце її реєстрації; 3) відомості про частку державної, комунальної чи іноземної участі у статутному фонді; 4) відомості про наявність заборгованості перед бюджетом будь-якого рівня."  
Відхилено    
166. 1. Фінансування передвиборної агітації здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, коштів виборчих фондів партій (блоків).       
167. 2. Центральна виборча комісії оплачує у випадках, передбачених цим Законом:   -450- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Частину 2 статті 21 викласти в такій редакції: "2. Центральна виборча комісія організовує за рахунок виборчих фондів партій:" і далі за текстом.  
Відхилено    
168. 1) друкування передвиборних плакатів партій (блоків);   -451- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Пункт 1 частини 2 ст.21 виключити.  
Відхилено    
169. 2) публікацію в газетах передвиборних програм партій (блоків);   -452- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У пункті 2 частини 2 ст.21 виключити текст "в газетах".  
Відхилено    
    -453- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Пункт 2 част.2 ст.21 наприкінці доповнити текстом ", рахунків виборчих фондів партій (блоків)".  
Відхилено    
170. 3) час мовлення на радіо і телебаченні;   -454- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
Пункт 3 частини 2 статті 21 виключити.  
Відхилено    
171. 4) користування спорудами, приміщеннями, устаткуванням для проведення зустрічей виборців з партіями (блоками) - суб'єктами виборчого процесу, - організованих виборчими комісіями.   -455- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.21 в ч.2 в п.4 замість слів: "з партіями (блоками) - суб'єктами виборчого процесу," записати: "з кандидатами в депутати, представниками партій (блоків), суб'єктів виборчого процесу,".  
Відхилено    
172. 3. Право використання коштів виборчих фондів партій (блоків) на передвиборну агітацію належить виключно партіям (блокам) власникам цих фондів.       
173. 4. Використання інших коштів для передвиборної агітації забороняється.   -456- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Ст.21 доповнити новою частиною 5 такого змісту: "5. У випадку проведення партією (блоком) виборчої кампанії без надходження коштів на рахунки передвиборчих фондів, Центральна виборча комісія може підіймати перед Верховним Судом України питання про зняття списків кандидатів таких партій (блоків) з реєстрації."  
Відхилено    
    -457- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.21 ч.4 викласти в редакції: "4. Фінансування передвиборної агітації з будь-яких інших джерел в будь-якій формі, а так само приховане фінансування (надання послуг, виконання робіт за заниженими розцінками, цінами або безкоштовно) - не допускаються. Не вважається оплатним виготовлення агітаційних матеріалів громадянином за власні кошти, із власних матеріалів, власною працею і розповсюдження їх власними засобами."  
Відхилено    
174. Стаття 22. Виборчий фонд партії (блоку)       
175. 1. Кожна партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу - може мати свій виборчий фонд.   -458- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.22 ч.1 викласти в редакції: "1. Для фінансування виборчої кампанії, кожна партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу, може утворювати власний виборчий фонд. Спеціальний рахунок центрального виборчого фонду партії (блоку) відкривається в місті Києві. Для фінансування потреб виборчої кампанії в Автономній Республіці Крим, областях та містах Київ і Севастополь партії(блоки) можуть відкривати рахунки регіональних виборчих фондів, куди можуть перераховуватись кошти винятково через рахунок центрального виборчого фонду. Інформація про відкриття рахунку виборчого фонду публікується Центральною виборчою комісією в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр", інформація в інших засобах масової інформації публікується в подальшому за рахунок коштів фонду. Для управління коштами фонду, партії(блоки) із числа уповноважених осіб визначають розпорядників центрального та регіональних виборчих фондів, які є відповідальними особами за використанням коштів відповідно до вимог цього Закону."  
Враховано частково    
176. Виборчий фонд партії (блоку) утворюється за рахунок коштів політичної партії або політичних партій, які створили блок.       
177. 2. До зазначених фондів, утворених відповідно до вимог цього Закону, можуть вноситися: пожертвування громадян України; юридичних осіб, зареєстрованих в Україні, за винятком державних органів, установ і організацій, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, також іноземних громадян та юридичних осіб, підприємств з іноземними інвестиціями, благодійних організацій та релігійних об'єднань, підприємств, організацій та установ, що мають заборгованість перед бюджетами всіх рівнів.   -459- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
У Статті 22 частину 2 викласти в такій редакції: "До зазначених фондів, утворених відповідно до вимог цього Закону, можуть вноситься: пожертвування громадян України, юридичних осіб, зареєстрованих в Україні, за винятком державних органів, установ і організацій, органів місцевого самоврядування, інших бюджетних організацій, структур з іноземними інвестиціями, благодійних та релігійних об'єднань".  
Враховано частково    
    -460- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Правденко С.М. (реєстр. картка № 417)
У статті 22 частину 2 доповнити реченням такого змісту: "В період виборчого процесу забороняється здійснення будь-яких перевірок фінансової діяльності юридичних осіб, що здійснили пожертвування до виборчих фондів партій (блоків), державними контролюючими органами."  
Відхилено    
    -461- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
З частини 2 статті 22 слова "підприємств, організацій та установ, що мають заборгованість перед бюджетами всіх рівнів" виключити.  
Відхилено    
    -462- Кабінет Міністрів України
В част.2 ст.22 слова "іноземних громадян" замінити словами "іноземців та осіб без громадянства", що відповідатиме розділу ІІ Конституції України, а слова "релігійних об'єднань замінити словами "релігійних організацій".  
Враховано    
    -463- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.22 в ч.2 в кінці першого абзацу додати: "юридичних осіб, зареєстрованих менш ніж за рік до дня виборів."  
Відхилено    
    -464- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.22 в ч.2 додати другий абзац: "Забороняється вносити пожертвування до виборчих фондів підприємствам, установам, організаціям незалежно від їх підпорядкування і форм власності, якщо вони впродовж останнього перед виборами року або одержували фінансування з державного чи місцевих бюджетів, або мають у своїх статутних фондах частку державної, комунальної власності чи частку іноземної участі, або одержували фінансування з іноземних джерел (крім кредитів, що надані без гарантій Уряду України або місцевих органів влади та самоуправління), а також особам без громадянства, анонімним особам, міжнародним організаціям та об'єднанням."  
Відхилено    
178. 3. Будь-які умови, домовленості та угоди між пожертвувачем і партією (блоком) щодо коштів, які перераховуються до виборчого фонду, є недійсними.       
179. 4. Порядок відкриття банківських рахунків, надходження і контролю використання коштів, закриття банківських рахунків виборчих фондів партій (блоків) визначається Центральною виборчою комісією разом з Національним банком України та Державною податковою адміністрацією України відповідно до законів України.   -465- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Наприкінці частини 4 ст.22 виключити текст "відповідно до законів України".  
Враховано    
    -466- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Виключити з частини 4 статті 22 слова "та Державною податковою адміністрацією України".  
Враховано    
    -467- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Виключити з частини 4 статті 22 слова "до законів України", записавши натомість "до законодавства".  
Враховано частково    
    -468- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Правденко С.М. (реєстр. картка № 417)
Частини 4-15 ст.22 викласти в такій редакції: "4. Партія (блок) самостійно вирішує питання про банківську установу, в якій відкривається банківський рахунок для здійснення операцій з коштами, що становлять виборчий фонд партії (блоку). 5. Партія (блок) мають право мати лише один банківський рахунок для здійснення операцій з коштами, що становлять виборчий фонд партії (блоку). 6. Банківський рахунок для здійснення операцій з коштами, що становлять виборчий фонд партії (блоку), відкривається, використовується та закривається після закінчення виборчого процесу в загальному порядку, встановленому чинним законодавством. 7. Партія (блок) зобов'язана протягом двох днів з дня відкриття банківського рахунку повідомити про це Центральну виборчу комісію із зазначенням банківської установи та реквізитів банківського рахунку. Центральна виборча комісія протягом трьох днів з дня отримання відомостей від партії (блоку) зобов'язана опублікувати їх у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр". 8. Розмір виборчого фонду партії (блоку), а так само розміри пожертвувань юридичних та фізичних осіб до виборчого фонду партії (блоку) не обмежуються. 9. Розпорядником виборчого фонду партії (блоку) визнається керівник партії (блоку) або особа, уповноважена ним. 10. Кошти виборчого фонду партії (блоку) використовуються лише для здійснення фінансових операцій, пов'язаних з участю партії (блоку) у виборчому процесі. 11. Якщо кошти перераховані до виборчого фонду партії (блоку) фізичною чи юридичною особою, яка відповідно до цього Закону не має права на такі пожертвування, або анонімною особою, ці кошти за рішенням Центральної виборчої комісії перераховуються до Державного бюджету України. 12. Партія (блок) має право відмовитися від коштів, що надійшли від пожертвувача, про що розпорядник виборчого фонду подає заяву до банківської установи, в якій відкрито банківський рахунок виборчого фонду партії (блоку). Ці кошти повертаються банківською установою пожертвувачу за його рахунок. 13. Залишки коштів виборчого фонду партії (блоку) підлягають перерахуванню відповідною банківською установою на рахунок партії (партій, що входили до блоку) в триденний строк після офіційного оголошення Центральною виборчою комісією результатів виборів. 14. Контроль за надходженням та використанням коштів виборчих фондів партій (блоків) здійснює Центральна виборча комісія. Банківська установа, в якій відкрито банківський рахунок, зобов'язана надавати Центральній виборчій комісії відомості про надходження коштів до виборчого фонду партії (блоку) та витрати з нього у триденний строк від дня здійснення фінансової операції. 15. Партія (блок) протягом трьох днів з дня проведення голосування зобов'язана надати Центральній виборчій комісії підсумковий фінансовий звіт встановленої форми. Форма звіту затверджується Центральною виборчою комісією. Центральна виборча комісія не пізніше як на сьомий день після дня голосування публікує підсумковий фінансові звіти партій (блоків) у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр"."  
Відхилено    
180. 5. Розмір виборчого фонду партії (блоку) не може перевищувати 100 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, пожертвування однією юридичної або фізичної особи - 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.   -469- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині 5 ст.22 текст "не може перевищувати 100000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити текстом "не обмежується".  
Відхилено    
    -470- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
В частині 5 ст.22 слова "неоподатковуваних мінімумумів доходів громадян" замінити словами "мінімальних заробітних плат".  
Відхилено    
    -471- Кононов В.М. (реєстр. картка № 371)
У частині 5 ст.41 слова, починаючи з "пожертвування однією юридичної" і далі до кінця речення - виключити. Аналогічні зміни зробити і в частині 3 цієї ж статті.  
Враховано    
    -472- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.22 ч.5 викласти в редакції: "5. Граничний розмір внеску до виборчого фонду від одного громадянина, в тому числі кандидата в депутати, не може перевищувати 1000 гривень, від однієї юридичної особи - 10.000 гривень."  
Відхилено    
    -473- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
У част.5 ст.22 внести зміни: замість "100000 неоподатковуваних мінімумів доходів" дати текст "500000 неоподатковуваних мінімумів", а замість "100 неоподатковуваних мінімумів" дати - "500 неоподатковуваних мінімумів".  
Відхилено    
    -474- Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
У ч.5 ст.22 цифри "100000" замінити на текст "1 млн.", а цифри "100" замінити на "1000".  
Відхилено    
181. 6. Партії (блоки) із числа уповноважених осіб визначають розпорядника виборчого фонду. Спеціальний тимчасовий рахунок виборчого фонду відкривається у відділенні Ощадбанку України за місцем знаходження Центральної виборчої комісії.   -475- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
У част.6 ст.22 абзац другий викласти: "Інформація про відкриття рахунку виборчого фонду партії (блоку) публікується у газетах "Голос України" і "Урядовий кур'єр" за рахунок коштів Центральної виборчої комісії, в інших засобах масової інформації - за рахунок коштів передвиборних фондів партій (блоків)."  
Враховано частково    
    -476- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Виключити з частини 6 ст.22 слова "із числа уповноважених осіб". У зв'язку з цим внести відповідні зміни до частин 7 та 12 статті 22 законопроекту.  
Відхилено    
    -477- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.22 ч.6 виключити (див. нову редакцію ч.1).  
Враховано частково    
182. Інформація про відкриття рахунку виборчого фонду партії (блоку) публікується у пресі.   -478- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Абзац 2 частина 6 ст.22 після тексту "партії (блоку)" доповнити текстом ", його номер та реквізити", а текст "у пресі" замінити текстом "Центральною виборчою комісією у газетах "Голос України" та "Урядовий Кур'єр" протягом трьох днів після відкриття рахунку."  
Враховано частково    
183. 7. За зверненням уповноваженої особи - розпорядника виборчого фонду партії (блоку), банк повинен надати йому повні відомості про розміри та джерела надходжень коштів на рахунок виборчого фонду.       
184. 8. Використання коштів виборчого фонду партії (блоку) здійснюється тільки на передвиборчу агітацію. Використання цих коштів припиняється за день до дня виборів.   -479- Онопенко В.В. (реєстр. картка № 439)
Ромовська З.В. (в.о. № 122)
В останньому реченні частини 8 ст.22 замінити термін "за день" на "за три дні". Доповнити статтю 22 новою частиною 8-а, яку викласти в такій редакції: "8-а. У випадку встановлення у судовому порядку факту використання фонду не за призначенням, рахунок Центральною виборчою комісією закривається, а кошти з нього перераховуються до Державного бюджету".  
Відхилено    
185. 9. Не вважається оплатною участь громадян у передвиборній кампанії особистою працею, в тому числі з використанням власних засобів на громадських засадах у вільний від роботи або служби час.   -480- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.22 в ч.9 перед першим абзацом додати новий абзац: "9. Використання коштів виборчого фонду здійснюється на проведення агітаційної кампанії партії (блоку): оплату розробки, виготовлення та розповсюдження агітаційних матеріалів, оренду приміщень для зустрічей кандидатів з виборцями, а також на виплату заробітної плати осіб, залучених до проведення агітаційної кампанії. Оплата послуг фізичних осіб здійснюється на підставі трудових угод між уповноваженою особою партії в регіоні та фізичною особою. При цьому нарахування на фонд заробітної плати не проводиться, прибутковий податок не стягується. Про нараховану суму винагороди повідомляється податкова адміністрація за місцем проживання фізичної особи. Фізична особа зобов'язана включити в декларацію про доходи за поточний рік суми отриманої винагороди, яка включається до сукупного доходу, що оподатковується."  
Відхилено    
186. 10. Якщо кошти перераховані до виборчого фонду партії (блоку) фізичною чи юридичною особою, яка згідно з цим Законом не має права на такі пожертвування, або є анонімною чи підставною особою, або якщо адреса пожертвувача відсутня чи є такою, що за нею неможливо відшукати пожертвувача, ці кошти за рішенням Центральної виборчої комісії перераховуються до Державного бюджету України.   -481- Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
У ч.10 ст.22 слово "або" замінити словами "в тому числі яка".  
Відхилено    
    -482- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
У частині 10 ст.22 слова "або якщо адреса пожертвувача відсутня чи є такою, що за нею неможливо відшукати пожертвувача" виключити.  
Враховано частково    
187. 11. Кошти (або їх частина), які надійшли до виборчого фонду партії (блоку) понад встановлений цим Законом максимальний розмір фонду, повертаються пожертвувачу за його рахунок.   -483- Онопенко В.В. (реєстр. картка № 439)
Ромовська З.В. (в.о. № 122)
У частині 11 ст.22 після слова "пожервувачу" і перед словами: "його рахунок" замінити сполучник "за" на сполучник "на".  
Відхилено    
188. 12. Партія (блок) має право відмовитися від коштів, що надійшли від пожертвувача, про що її уповноважена особа - розпорядник виборчого фонду - подає заяву до установи, в якій відкрито рахунок виборчого фонду. Ці кошти повертаються згаданою установою пожертвувачу за його рахунок і не зараховуються при обчисленні максимально дозволеного розміру виборчого фонду партії (блоку).   -484- Онопенко В.В. (реєстр. картка № 439)
Ромовська З.В. (в.о. № 122)
В другому реченні частини 12 ст.22 після слова "пожертвувачу" і перед словами "його рахунок…" замінити сполучник "за" на сполучник "на".  
Відхилено    
189. 13. Не використані під час виборчої кампанії кошти виборчих фондів партій (блоків) після обрання народних депутатів України перераховуються установою ощадного банку у безспірному порядку до Державного бюджету України у триденний строк після опублікування Центральною виборчою комісією результатів виборів.   -485- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
У частині 13 ст.22 слова "до Державного бюджету України" замінити словами "пожертвувачу за його рахунок".  
Відхилено    
190. 14. На другий день після дня виборів установа банку, в якому відкрито рахунки виборчих фондів партій (блоків), інформує Центральну виборчу комісію про розміри і джерела надходжень до цих фондів та подає фінансові звіти про їх використання.   -486- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
В частині 14 ст.22 слова "На другий день" замінити на "Наступного дня".  
Враховано частково    
    -487- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.22 ч.14 викласти в редакції: "14. Установи банків, в яких були відкриті рахунки виборчих фондів партій (блоків), інформують Центральну виборчу комісію про розміри і джерела надходжень до цих фондів та подають фінансові звіти про їх використання. Відомості про доходну частину та всі витрати з виборчих фондів періодично оприлюднюються Центральною та територіальними виборчими комісіями в загальнодержавних та місцевих засобах масової інформації в порядку, визначеному Центральною виборчою комісією. Підсумковий звіт подається до Центральної виборчої комісії на другий день після дня виборів."  
Відхилено    
191. 15. Форма фінансового звіту та порядок обліку надходжень і витрат коштів виборчих фондів встановлюються Центральною виборчою комісією.       
192. 16. Дані зазначених фінансових звітів публікуються Центральною виборчою комісією у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" не пізніше як на сьомий день після дня виборів.   -488- Кабінет Міністрів України
Статтю 22 доповнити част.17 такого змісту: "17. Контроль за надходженням і використанням коштів виборчого фонду партії (блоку) здійснюється Центральною виборчою комісією та Державною податковою адміністрацією України."  
Враховано частково   Стаття 37. Матеріально-технічне забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів 1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також підприємства, установи, організації, їх посадові особи зобов'язані сприяти виборчим комісіям у реалізації їх повноважень: надавати їм необхідні приміщення; забезпечувати їх охорону, а також охорону виборчих бюлетенів та іншої виборчої документації; надавати згідно із встановленими Центральною виборчою комісією нормами та переліком, транспортні засоби і засоби зв'язку, обладнання, інвентар, оргтехніку, що підлягають поверненню після припинення повноважень виборчих комісій. Порядок оплати або відшкодування зазначених послуг здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 2. Закупівля товарів, оплата робіт, послуг для підготовки і проведення виборів депутатів здійснюється територіальними виборчими комісіями за рахунок коштів Державного бюджету відповідно до порядку, встановленого законом.  
    -489- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
Главу 4 доповнити статтею такого змісту: "Стаття N. Матеріально-технічне забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів 1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також підприємства, установи, організації, державна частка у статутному фонді яких на день офіційного оголошення про початок виборчого процесу становить не менше тридцяти відсотків, їх посадові особи зобов'язані сприяти виборчим комісіям у реалізації їх повноважень: безоплатно надавати їм необхідні приміщення; забезпечувати їх охорону, а також охорону виборчих бюлетенів та іншої виборчої документації; надавати транспортні засоби і засоби зв'язку, обладнання, інвентар, оргтехніку тощо згідно із встановленими Центральною виборчою комісією нормами та переліком, що підлягають поверненню після припинення повноважень виборчих комісій. 2. Орендна плата за користування приміщеннями та обладнанням, що належать підприємствам, установам і організаціям, державна частка у статутному фонді яких на день офіційного оголошення про початок виборчого процесу становить менше тридцяти відсотків, для зазначених цілей сплачується за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на організацію і проведення виборів депутатів. 3. Закупівля товарів, оплата робіт, послуг для підготовки і проведення виборів депутатів здійснюється територіальними виборчими комісіями за рахунок коштів Державного бюджету України на конкурсній основі відповідно до порядку, встановленого Центральною виборчою комісією."  
Немає висновку    
193. Глава 5. ВИСУВАННЯ І РЕЄСТРАЦІЯ КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ   -490- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Правденко С.М. (реєстр. картка № 417)
Доповнити Главу 5 статтею 22-1 такого змісту: "Стаття 22-1. Реєстрація партій (блоків) як суб'єктів виборчого процесу 1. Для участі у виборчому процесі партія (блок) зобов'язані зареєструватися у Центральній виборчій комісії в порядку, передбаченому цим Законом. 2. Реєстрації у Центральній виборчій комісії підлягають лише партії, чисельність яких на день реєстрації становить не менше 500 тисяч членів, за умови наявності не менше 20 тисяч членів партії у кожній з будь-яких двох третин адміністративно-територіальних одиниць, передбачених частиною 2 статті 133 Конституції України. 3. Виборчий блок партій може утворюватися лише партіями, що відповідають вимогам, встановленим частиною 2 цієї статті. 4. Для реєстрації партії як суб'єкта виборчого процесу її представник не пізніше як за 170 днів до дня голосування подає до Центральної виборчої комісії такі документи: 1) заяву про реєстрацію партії як суб'єкту виборчого процесу, підписану керівником партії; 2) передвиборну програму партії; 3) копію статуту партії, завірену у встановленому порядку; 4) список членів партії із зазначеним прізвища, ім'я, по-батькові члена партії, його домашньої адреси та номера телефону (за його наявністю). 5. Для реєстрації виборчого блоку партій як суб'єкту виборчого процесу його представник не пізніше як за 170 днів до дня голосування подає до Центральної виборчої комісії такі документи: 1) заяву про реєстрацію блоку як суб'єкту виборчого процесу, підписану керівниками партій, що об'єдналися у блок; 2) передвиборну програму блоку; 3) копії статутів партій, що об'єдналися у блок, завірені у встановленому порядку; 4) належно оформлену угоду про створення блоку, підписану керівниками партій, що об'єдналися у блок; 5) списки членів партій, що утворили блок, із зазначенням відомостей, передбачених у пункті 4 частини 4 цієї статті. 6. Реєстрація партій (блоків) як суб'єктів виборчого процесу здійснюється Центральною виборчою комісією протягом семи днів зі дня отримання документів, передбачених відповідно частинами 4 та 5 цієї статті. 7. Рішення про результати розгляду заяви про реєстрацію партії (блоку) як суб'єкта виборчого процесу негайно видається Центральною виборчою комісією представнику партії (блоку). 8. Відмова Центральної виборчої комісії у реєстрації партії (блоку) як суб'єктів виборчого процесу може бути оскаржена представником партії (блоку) до Верховного Суду України протягом трьох днів з дня отримання відповідного рішення Центральної виборчої комісії."  
Відхилено   Розділ VІІ. ВИСУВАННЯ І РЕЄСТРАЦІЯ КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ  
194. Стаття 23. Порядок висування кандидатів у депутати політичною партією, виборчим блоком партій   -491- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Статті 23, 24, 25, 26 та 27 виключити, замість них включити статті 25, 26, 27, 28, 29 та 30 законопроекту "Про вибори народних депутатів України" (реєстр.№2182-1 від 05.04.99, автор А.Білоус).  
Відхилено   Стаття 38. Порядок висування кандидатів у депутати партією (блоком) 1. Кандидатів у депутати може висувати партія, яка зареєстрована в установленому законом порядку не пізніше як за рік до дня виборів, або виборчий блок партій за умови, що до його складу входять партії, з яких хоча б одна зареєстрована не пізніше як за рік до дня виборів. 2. Виборчий блок може бути утворено двома і більше партіями, зазначеними у частині першій цієї статті, на підставі рішень з'їзду (зборів, конференції) кожної з цих партій. Таке рішення підписується керівником партії та скріплюється печаткою. 3. Керівники або представники партій, які наділені з'їздом (зборами, конференцією) повноваженнями щодо утворення виборчого блоку, укладають угоду про його утворення, яка підписується ними і скріплюється печатками партій, що утворили блок. 4. Угода про утворення виборчого блоку повинна визначати: 1) керівні органи виборчого блоку та умови функціонування; 2) норми представництва на міжпартійному з'їзді (зборах, конференції) від партій, що входять до блоку; 3) порядок проведення міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) щодо висування кандидатів у депутати; 4) порядок прийняття рішень міжпартійним з'їздом (зборами, конференцією); 5) умови висування та норми представництва кандидатів у депутати до виборчого списку від партій, що входять до виборчого блоку. 5. Про утворення виборчого блоку повідомляється Центральна виборча комісія не пізніше як за 5 днів до дня проведення міжпартійного з'їзду (зборів, конференції). До повідомлення додаються угода про утворення виборчого блоку, витяги з протоколів з'їздів (зборів, конференцій) партій з рішеннями про утворення виборчого блоку, а також копії свідоцтв про реєстрацію партій, що утворили виборчий блок, копії їх чинних статутів, засвідчених Міністерством юстиції України після оголошення про початок виборчого процесу. 6. Висування кандидатів у депутати від партій (блоків) розпочинається за 170 днів і закінчується за 120 днів до дня виборів. 7. Кількість кандидатів у депутати, що висуваються партією (блоком), не може перевищувати конституційного складу Верховної Ради України. Усі кандидати у депутати, висунуті партією (блоком), включаються до єдиного виборчого списку партії (блоку). 8. Партія (блок) може висувати кандидатом у депутати особу, яка є членом цієї партії (членом партії, яка входить до блоку), або позапартійних громадян. 9. Партія, яка входить до виборчого блоку, не може самостійно висувати кандидатів у депутати та входити до складу іншого виборчого блоку. 10. Висування кандидатів у депутати партією здійснюється на її з'їзді (зборах, конференції), а блоком - на міжпартійному з'їзді (зборах, конференції) партій, що входять до блоку, у вигляді виборчого списку кандидатів у депутати від партії (блоку) з визначенням їх черговості в цьому списку за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією не пізніше як за 170 днів до дня виборів. 11. Особа може бути включена до виборчого списку лише однієї (одного) партії (блоку). 12. У протоколі з'їзду (зборів, конференції) партії, міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) партій, що входять до блоку зазначаються: дата його проведення, порядок денний, відомості про осіб, висунутих кандидатами у депутати (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць і рік народження, громадянство, партійність, посада (заняття), місце роботи і адреса місця проживання) та підсумки голосування щодо виборчого списку кандидатів у депутати. Протокол підписується головуючим на з'їзді (зборах, конференції), а виборчий список кандидатів у депутати - керівником партії (керівниками партій, що входять до блоку) та скріплюється печаткою партії (партій , що входять до блоку). 13. Про час і місце проведення з'їзду (зборів, конференції) партії або міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) партій, що входять до блоку, з метою висунення кандидатів у депутати керівник партії (керівники партій, що входять до блоку) повідомляють у письмовій формі Центральну виборчу комісію не пізніше як за 5 днів до дня проведення з'їзду (зборів, конференції). На такому з'їзді (зборах, конференції) за дорученням голови Центральної виборчої комісії має право бути присутнім член Центральної виборчої комісії.  
    -492- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
Статтю 23 викласти у такій редакції: "1. Кандидатів у депутати може висувати партія, яка зареєстрована в установленому законодавством порядку не пізніше як за рік до дня виборів або виборчий блок партій за умови, що до його складу входять партії, з яких хоча б одна зареєстрована не пізніше як за рік до дня виборів. 2. Виборчий блок може бути утворено двома і більше партіями, зазначеними у частині першій цієї статті, на підставі рішень з'їзду (зборів, конференції) кожної з цих партій. Таке рішення підписується керівником партії та скріплюється печаткою. 3. Керівники або представники партій, які наділені з'їздом (зборами, конференцією) повноваженнями щодо утворення виборчого блоку, укладають угоду про його утворення, яка підписується ними і скріплюється печатками партій, що утворили блок. 4. Угода про утворення виборчого блоку повинна визначати: 1) умови функціонування керівних органів виборчого блоку; 2) норми представництва на міжпартійному з'їзді (зборах, конференції) від партій, що входять до блоку; 3) порядок проведення міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) щодо висування кандидатів у депутати; 4) порядок прийняття рішень; 5) умови висування та норми представництва кандидатів у депутати до виборчого списку від партій, що входять до виборчого блоку; 6) інші питання, що регламентують діяльність виборчого блоку. 5. Про утворення виборчого блоку повідомляється Центральна виборча комісія не пізніше як за 5 днів до дня проведення міжпартійного з'їзду (зборів, конференції). До повідомлення додаються угода про утворення виборчого блоку, витяги з протоколів з'їздів (зборів, конференцій) партій з рішеннями про утворення виборчого блоку, копії свідоцтв про реєстрацію партій, що утворили виборчий блок, копії їх чинних статутів, засвідчених Міністерством юстиції України після оголошення про початок виборчого процесу. 6. Висування кандидатів у депутати від партій (блоків) розпочинається за 170 днів і закінчується за 120 днів до дня виборів. 7. Кількість кандидатів у депутати, що висуваються партією (блоком), не може перевищувати конституційного складу Верховної Ради України. Усі кандидати у депутати, висунуті партією (блоком), включаються до єдиного виборчого списку партії (блоку). 8. Партія (блок) може висувати кандидатом у депутати особу, яка є членом цієї партії (членом партії, яка входить до блоку), або позапартійних громадян. 9. Партія, яка входить до виборчого блоку, не може самостійно висувати кандидатів у депутати та входити до складу іншого виборчого блоку. 10. Висування кандидатів у депутати партією здійснюється на її з'їзді (зборах, конференції), а блоком - на міжпартійному з'їзді (зборах, конференції) партій, що входять до блоку, у вигляді виборчого списку кандидатів у депутати від партії (блоку) з визначенням їх черговості в цьому списку за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією, не пізніше як за 170 днів до дня виборів. 11. Особа може бути включена до виборчого списку лише однієї (одного) партії (блоку). 12. У протоколі з'їзду (зборів, конференції) партії, міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) партій, що входять до блоку зазначаються: дата його проведення, порядок денний, відомості про осіб, висунутих кандидатами у депутати (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць і рік народження, громадянство, партійність, посада (заняття), місце роботи і адреса місця проживання) та підсумки голосування щодо виборчого списку кандидатів у депутати. Протокол підписується головуючим на з'їзді (зборах, конференції), а виборчий список кандидатів у депутати - керівником партії (керівниками партій, що входять до блоку) та скріплюється печаткою партії (партій , що входять до блоку. 13. Про час і місце проведення з'їзду (зборів, конференції) партії або міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) партій, що входять до блоку, з метою висунення кандидатів у депутати керівник партії (керівники партій, що входять до блоку) повідомляють у письмовій формі Центральну виборчу комісію не пізніше як за 5 днів до дня проведення з'їзду (зборів, конференції). На такому з'їзді (зборах, конференції) за дорученням голови Центральної виборчої комісії має право бути присутнім член Центральної виборчої комісії."  
Враховано    
195. 1. Партії (блоки) висувають кандидатів у депутати єдиним списком для участі у виборах по загальнодержавному виборчому округу. Кількість кандидатів від партії (блоку), внесених до єдиного списку кандидатів, не може перевищувати встановленого Конституцією України Конституційного складу Верховної Ради України (450).   -493- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Частину 1 статті 23 викласти в такій редакції: "1. Партії (блоки) висувають кандидатів у депутати шляхом включення їх до списку для участі у виборах із зазначенням номеру округу, в якому кожен окремий кандидат представлятиме інтереси партії (блоку) (буде уповноваженим представником партії). Кількість кандидатів від партії (блоку), внесених до списку кандидатів, не може перевищувати конституційного складу Верховної Ради України (450)."  
Враховано частково    
    -494- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
Частину 1 Статті 23 викласти в такій редакції: "1. Партії (блоки) висувають кандидатів у депутати єдиним списками для участі у виборах по всіх загальнодержавних національних багатомандатних виборчих округах. Кількість кандидатів від партії (блоку), внесених до списків цих округів," і далі за текстом.  
Відхилено    
    -495- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Правденко С.М. (реєстр. картка № 417)
У статті 23 в частині 1 в першому абзаці виключити цифри "(450)".  
Враховано    
    -496- Горбачов В.С. (в.о. № 127)
Доповнити частину 1 ст.23 абзацом такого змісту: "Список кандидатів у депутати затверджується рішенням з'їзду партії (блоку). Списки затверджуються за прізвищами із вказівкою округу, закріпленого за кожним кандидатом у депутати."  
Відхилено    
196. Партія (блок) можуть висунути лише один список кандидатів у депутати.   -497- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.23 в ч.1 в кінці додати: "Право висувати кандидатів мають партії, зареєстровані в установленому законодавством порядку не пізніше, ніж за рік до дня виборів, або виборчі блоки партій, з яких хоч би одна була зареєстрована в установленому законодавством порядку не пізніше, ніж за рік до дня виборів."  
Відхилено    
197. 2. Політична партія, що входить до виборчого блоку партій, який висунув свій список кандидатів у депутати, не може висувати окремий список кандидатів у депутати та входити до складу іншого виборчого блоку партій.   -498- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Частину 2 статті 23 доповнити абзацом такого змісту: "Політична партія, яка подала до Центральної виборчої комісії заповнені підписні листи з цього моменту не може входити до складу того чи іншого блоку партій."  
Відхилено    
198. 3. Виборчий блок партій може бути утворений двома або більшою кількістю партій на підставі рішень партій, які об'єдналися у виборчий блок для участі у виборах народних депутатів України. Це рішення підписується керівниками партій, що об'єдналися у виборчий блок, та скріплюється печатками цих партій.   -499- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Частину 3 статті 23 викласти в такій редакції: "3. Виборчий блок партій може утворюватися відповідно до законодавства України двома або більше політичними партіями, які зареєстровані Міністерством юстиції України, не пізніше ніж за 180 днів до початку висування кандидатів у народні депутати. Рішення партій про об'єднання у блок підписується керівниками партій та скріплюється печатками цих партій".  
Відхилено    
    -500- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Частину 3 статті 23 після слів "на підставі рішень" доповнити словами "вищих представницьких керівних органів (з'їздів, конференцій тощо)".  
Враховано частково    
    -501- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Частину 3 ст.23 викласти у такій редакції: "3. Виборчий блок партій може бути утворений двома або більшою кількістю партій на підставі рішень кожної партії у відповідності з вимогами їх статутів, які об'єдналися у виборчий блок для участі у виборах народних депутатів України. Кожне рішення підписується керівником партії, що увійшла у виборчий блок, та скріплюється печаткою цієї партії. До рішень партій про створення блоку додається спільна угода про утворення виборчого блоку, яка включає в себе: порядок проведення міжпартійного з'їзду (конференції) блоку; умови делегування на них делегатів від партій, що об'єдналися у блок; умови функціонування керівних органів блоку; зобов'язання по проведенню фінансування передвиборчої кампанії блоку та інші питання, які регламентують діяльність блоку. Спільна угода підписується керівниками партій, що об'єдналися у виборчий блок, та скріплюється печатками цих партій."  
Враховано частково    
199. До рішення додається угода про утворення виборчого блоку, яка включає в себе: порядок проведення міжпартійного з'їзду (конференції) блоку; умови делегування на них делегатів від партій, що об'єдналися у блок; умови функціонування керівних органів блоку; зобов'язання по проведенню фінансування передвиборчої кампанії блоку та інші питання, які регламентують діяльність блоку.   -502- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Виключити з другого абзацу частини 3 ст.23 слова "порядок проведення міжпартійного з'їзду (конференції) блоку", а замість слів "умови функціонування керівних органів блоку" записати "назва керівних органів блоку та його персональний склад".  
Відхилено    
200. 4. Формування списків кандидатів у депутати від партії (блоку) здійснюється вищим представницьким керівним органом партії (блоку) у визначений ними спосіб.   -503- Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
Доповнити ч.4 ст.23 другим реченням такого змісту: "Вищий представницький керівний орган партії (блоку) на своєму з'їзді, який затверджує список кандидатів у народні депутати України, має право прийняти рішення про делегування права змінювати черговість розташування кандидатів у народні депутати України у списку, а також виключати окремих кандидатів з партійного списку за умови, що їх кількість не перевищуватиме п'яти відсотків від загального числа осіб, включених до одного списку, вищому керівному органу партії (блоку) в період між з'їздами."  
Відхилено    
    -504- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Макеєнко В.В. (реєстр. картка № 354)
У частині 4 статті 23 текст "представницьким керівникам органам партії (блоку) замінити текстом "статутним органом партії (або обумовленим Угодою про утворення блоку) ".  
Відхилено    
201. 5. До списку кандидатів у депутати від партії (блоку) включаються члени відповідної партії, члени партій, що входять до виборчого блоку партій, або безпартійні громадяни у послідовності, визначеній політичною партією, виборчим блоком партій.   -505- Гошовська В.А. (в.о. № 178)
Трофименко Л.С. (в.о. № 37)
Частину 5 ст.23 доповнити абзацем такого змісту: "До списку кандидатів у народні депутати від партій (блоків партій) включається не більше 60 відсотків представників однієї статі."  
Відхилено    
    -506- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
У частині 5 ст.23 слово "списку" замінити словом "списків".  
Відхилено    
    -507- Іоффе Ю.Я. (в.о. № 111)
У першому абзаці част.5 ст.23 виключити слова "у послідовності, визначеній політичною партією, виборчим блоком партій".  
Відхилено    
202. Включення до цього списку членів інших партій не допускається.   -508- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Абзац другий част.5 ст.23 викласти в такій редакції: "Включення до цього списку членів інших партій не допускається. У випадку, коли кандидат не вказав своєї партійної приналежності до іншої партії, або партії, що не входить до блоку, він може бути виключений з цього списку Центральною виборчою комісією."  
Враховано частково    
    -509- Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
Викласти другий абзац ч.5 ст.23 в такій редакції: "Не допускається входження осіб, включених до списку кандидатів у народні депутати України від партії (блоку), до списку іншої партії (блоку)".  
Враховано частково    
203. 6. Черговість розташування кандидатів у депутати у списку визначає відповідно партія (блок). Ця черговість не може бути змінена після реєстрації списку Центральною виборчою комісією.   -510- Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
Речення друге ч.6 ст.23 наприкінці після слів "Центральною виборчою комісією" доповнити текстом ", крім випадків, коли вищий керівний орган партії (блоку) скористався делегованим йому від вищого представницького органу партії (блоку) права змінювати черговість розташування кандидатів у народні депутати України у списку, а також виключати окремих кандидатів з партійного списку за умови, що це відбулося не пізніше як за 30 днів до дня виборів".  
Відхилено    
    -511- Іоффе Ю.Я. (в.о. № 111)
Частину 6 ст.23 викласти у такій редакції: "6. Кожен кандидат у депутати закріплюється партією (блоком) за територіальним виборчим округом, про що складається список. Цей список не може бути змінений після його реєстрації Центральною виборчою комісією."  
Відхилено    
    -512- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Друге речення частини 6 ст.23 виключити, доповнивши її положенням, згідно з яким черговість розташування кандидатів у депутати в зареєстрованому Центральною виборчою комісією списку за рішенням вищого представницького керівного статутного органу партії може у будь-який час переглядатися, а окремі кандидати вилучатися із зареєстрованого списку. Про прийняте рішення повідомляється Центральній виборчій комісії та відповідному кандидатові у депутати.  
Враховано частково    
    -513- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.23 в ч.6 перше речення викласти в редакції: "6. Черговість розташування кандидатів у депутати у списку визначають вищі статутні органи партії або партій, що утворили блок, шляхом таємного голосування."  
Відхилено    
    -514- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Частину 6 ст.23 викласти у такій редакції: "6. Черговість розташування кандидатів у депутати у списку визначає відповідно партія (блок), розподіляючи його повністю чи частково на регіональні групи кандидатів (по регіонам чи групам регіонів України на розсуд партії чи блоку партій), при цьому частка списку, включаючи кандидатів, які не входять в регіональні групи, не може бути більше 10 кандидатів. Кількість регіональної групи кандидатів не може налічувати у своєму складі більше осіб, чим подвійна кількість територіальних округів, які уходять до складу регіону чи групи регіонів. Також необхідно указати, якім регіонам чи групі регіонів відповідає кожна з названих регіональних груп кандидатів. До складу групи регіонів не може входити більше чотирьох адміністративно-територіальних одиниць України (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь). Регіон, який входить до групи регіонів, повинен межувати хоча б з одним регіоном групи. Кандидат не може бути віднесений до двух чи більше таких груп і не може бути у списку партії (блоку) більше одного разу. Черговість у списку партії (блоку), у тому числі у регіональній групі кандидатів, не може бути змінена після реєстрації списку Центральною виборчою комісією."  
Відхилено    
204. 7. Висування до списків кандидатів у депутати від партій (блоків) для участі у виборах розпочинається за 170 днів і закінчується за 120 днів до дня виборів.   -515- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Правденко С.М. (реєстр. картка № 417)
Частину 7 ст.23 викласти в такій редакції: "7. Висування виборчих списків від партій (блоків) розпочинається за 150 днів і закінчується за 120 днів до дня голосування" (зміна термінів пов'язана з введенням реєстрації партій (блоків) як суб'єктів виборчого процесу) Друге речення частини 8 виключити (положення про необхідність збору підписних листів в проекті закону передбачати не доцільно)."  
Відхилено    
    -516- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
У частині 7 статті 23 замінити "170 днів" на "140 днів".  
Відхилено    
    -517- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
В частині 7 статті 23 замість "170" поставити "120", а замість "120" - "90".  
Відхилено    
205. 8. Представник партії (блоку) подає до Центральної виборчої комісії витяг з протоколу вищого представницького керівного органу партії (блоку) про формування списку кандидатів у депутати від партії (блоку), а також список кандидатів у депутати від партії (блоку), підписаний представником партії (блоку) з дотриманням вимог пункту 2 частини 2 статті 26 цього Закону.   -518- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Частину 8 статті 23 після слів "а також список кандидатів у депутати від партії (блоку)" викласти в редакції: "з переліком номерів виборчих округів, в яких ці кандидати є уповноваженим представниками партії (блоку). Список кандидатів від партії (блоку) підписується представником партії (блоку) з дотриманням вимог пункту 2 частини 2 статті 26 цього Закону."  
Відхилено    
    -519- Пейгалайнен А.В. (реєстр. картка № 303)
Частину 8 статті 23 викласти в такій редакції: "8. Уповноважена особа партії (блоку) подає до Центральної виборчої комісії витяг з протоколу вищого представницького керівного органу партії (блоку) про висування списку кандидатів у депутати від партії (блоку), а також виборчий список кандидатів у депутати від партії (блоку), підписаний керівником партії (блоку) з дотриманням вимог пункту 2 частини 2 статті 26 цього Закону."  
Враховано    
    -520- Сидорчук М.Ю. (реєстр. картка № 431)
Перше речення частини 8 ст.23 закінчити текстом "та декларації про доходи кожного кандидата у депутати за попередній рік". Після першого абзацу частину 8 ст.23 доповнити абзацом такого змісту: "Для одержання підписних листів партія (блок) вносить на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії грошову заставу, яка становить 10 відсотків від загальної суми сукупного доходу кандидата по відповідному списку партій (блоків), про що банківська установа повинна видати довідку у день внесення грошової застави. 25 відсотків загальної суми застав використовується Центральною виборчою комісією для перевірки фактів підлогу в оформлені підписних листів та підробки підписів."  
Відхилено    
    -521- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
У частині 8 ст.23 після слова "керівного" записати "статутного", а замість слова "формування" - "затвердження".  
Відхилено    
206. Центральна виборча комісія протягом доби видає представнику партії (блоку) необхідну кількість підписних листів встановленої форми та довідку про дозвіл на збирання підписів виборців на підтримку партії (блоку).   -522- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Абзац 2 частини 8 ст.23 наприкінці доповнити реченням такого змісту: "Після отримання підписних листів, партія (блок) має право додатково виготовляти будь-яку кількість підписних листів встановленого зразка типографським способом, ксерокопіюванням або іншим чином".  
Відхилено   Стаття 39. Умови реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку) 1. Центральна виборча комісія реєструє кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), за умови отримання таких документів: 1) заяви про реєстрацію кандидатів у депутати, підписаної керівником партії (керівниками партій, що утворили виборчий блок) та скріпленої печаткою партії (партій, що утворили виборчий блок); 2) копії свідоцтва про реєстрацію партії та чинного статуту партії (партій, що входять до виборчого блоку), засвідчених Міністерством юстиції України після оголошення про початок виборчого процесу; 3) витягу з протоколу з'їзду (зборів, конференції) партій про утворення виборчого блоку; 4) угоди про утворення виборчого блоку; 5) витягу з протоколу з'їзду (зборів, конференції) партії або міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) партій, що утворили виборчий блок, про висунення кандидатів у депутати від партії (блоку), який повинен містити відомості, передбачені частиною 12 статті 38 цього Закону; 6) виборчого списку кандидатів у депутати від партії (блоку) за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією; 7) заяви осіб, включених до виборчого списку партії (блоку), про згоду балотуватися кандидатом у депутати від цієї партії (блоку) із зобов'язанням припинити в разі обрання депутатом діяльність чи скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції України та законів України несумісні з мандатом народного депутата України, та згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв'язку з участю у виборах, а також із зобов'язанням у разі обрання протягом місяця після офіційного оприлюднення результатів виборів передати в управління іншій особі належні їм підприємства, акції та інші корпоративні права; 8) автобіографій осіб, включених до виборчого списку партії (блоку), обсягом до двох тисяч друкованих знаків, що обов'язково повинні містити: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття, місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім'ї, адресу місця проживання, відомості про наявність чи відсутність судимості; 9) передвиборної програми партії (блоку), викладеної державною мовою обсягом до 7800 друкованих знаків; 10) декларації про майно та доходи за рік, попередній до року подання документів, кожного кандидата у депутати та членів його сім'ї за формою, затвердженою Міністерством фінансів України; 11) підписних листів за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, з не менше одного мільйона підписів виборців на підтримку виборчого списку партії (блоку), у тому числі не менше ніж по 35000 підписів виборців у кожному із двох третин регіонів України, визначених частиною другою статті 133 Конституції України, або документа про внесення грошової застави відповідно до статті 43 цього Закону; 12) фотографій осіб, включених до виборчого списку партії (блоку), за розмірами та у кількості, встановленими Центральною виборчою комісією. 2. Документи, подані до Центральної виборчої комісії після оголошення про початок виборчого процесу, в порядку, передбаченому частиною п'ятою статті 38 цього Закону, повторно не подаються. Стаття 40. Збір підписів виборців на підтримку виборчого списку партії (блоку) 1. Партія (блок), яка висунула кандидатів у депутати, включених до виборчого списку, може звернутися до Центральної виборчої комісії із заявою про намір збирати підписи виборців на підтримку виборчого списку партії (блоку) та про видачу підписних листів. До заяви, підписаної керівником партії (керівниками партій, що входять до блоку), та скріпленої печаткою партії (печатками партій, що входять до блоку) додаються документи, передбачені пунктами 2-6 частини першої статті 39 цього Закону, якщо вони не були подані раніше. 2. Центральна виборча комісія у триденний строк з дня отримання заяви, зазначеної у частині першій цієї статті, приймає рішення про затвердження форми підписного листа для цієї партії (блоку). Копія рішення разом із затвердженою формою підписного листа видаються не пізніше наступного дня після прийняття рішення уповноваженому представнику партії (блоку). 3. Підписні листи видаються Центральною виборчою комісією представнику партії (блоку), від якої (якого) висунуто кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), у кількості, необхідній для збирання підписів виборців у кількості, зазначеній у пункті 11 частини першої статті 39 цього Закону, з урахуванням десятивідсоткового резерву. Підписні листи видаються у п'ятиденний строк з дня прийняття Центральною виборчою комісією рішення про затвердження форми підписного листа для відповідної партії (блоку). 4. Партія (блок) має право виготовляти будь-яку кількість підписних листів типографським способом, ксерокопіюванням або іншим способом з неухильним дотриманням встановленої форми підписного листа. 5. Партія (блок) у будь-який момент до завершення терміну реєстрації кандидатів у депутати може прийняти рішення про відмову від збирання підписів виборців і внести грошову заставу, передбачену статтею 43 цього Закону.  
    -523- Онопенко В.В. (реєстр. картка № 439)
Ромовська З.В. (в.о. № 122)
Викласти частину 8 ст.23 в наступній редакції: "Представник партії (блоку) подає до Центральної виборчої комісії витяг з протоколу вищого представницького керівного органу партії (блоку) про формування списку кандидатів у депутати від партії (блоку), список кандидатів у депутати від партії (блоку), а також відомості про кількісний склад партії (блоку), про їх структуру за адміністративно-територіальним устроєм України підписані представником партії (блоку) з дотриманням вимог пункту 2 частини 2 статті 26 цього Закону. Центральна виборча комісія протягом доби видає представнику партії (блоку) необхідну кількість підписних листів встановленої форми та довідку про дозвіл на збирання підписів виборців на підтримку партії (блоку)".  
Відхилено    
    -524- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Другий абзац част.8 статті 23 викласти в редакції: "Крім цього партія чи блок подають до ЦВК довідку про внесення застави в порядку, встановленому ст.26 цього закону."  
Враховано частково    
    -525- Сидорчук М.Ю. (реєстр. картка № 431)
Доповнити ст.23 частиною 9 такого змісту: "9. Якщо за підсумками збору підписів партія (блок) не здала необхідну кількість підписних листів, оформлених відповідно до Закону, залишок грошової застави перераховується ЦВК до державного бюджету України. Для партій та блоків чиї списки кандидатів у депутати зареєстровані для участі у виборах, 75% грошової застави залишається на спецрахунку ЦВК до офіційного встановлення результатів виборів."  
Відхилено    
    -526- Сидорчук М.Ю. (реєстр. картка № 431)
Доповнити ст.23 частиною 10 такого змісту: "10. Якщо за підсумками виборів за виборчий список партії (блоку) проголосувало не менше як 5 відсотків виборців, які взяли участь у голосуванні партії (блоку) перераховується залишок застави, якщо менше 5 відсотків залишок грошової застави перераховується ЦВК до Державного бюджету України у п'ятиденний строк після оголошення результатів виборів."  
Відхилено    
    -527- Пейгалайнен А.В. (реєстр. картка № 303)
Проект Закону після статті 23 доповнити новою статтею такого змісту: "Стаття 23-1. Умови реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку) 1. Центральна виборча комісія реєструє кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), за умови отримання таких документів: 1) заяви про реєстрацію кандидатів у депутати, підписаної керівником партії (керівниками партій, що утворили виборчий блок) та скріпленої печаткою партії (партій, що утворили виборчий блок); 2) засвідченої Міністерством юстиції України після оголошення про початок виборчого процесу копії свідоцтва про реєстрацію партії та чинного статуту партії (партій, що входять до виборчого блоку); 3) витягу з протоколу з'їзду (зборів, конференції) партій про утворення виборчого блоку; 4) угоди про утворення виборчого блоку; 5) витягу з протоколу з'їзду (зборів, конференції) партії або міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) партій, що утворили виборчий блок, про висунення кандидатів у депутати від партії (блоку), який повинен містити відомості, передбачені частиною 12 статті 38 цього Закону; 6) виборчого списку кандидатів у депутати від партії (блоку) за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією; 7) заяви осіб, включених до виборчого списку партії (блоку), про згоду балотуватися кандидатом у депутати від цієї партії (блоку) із зобов'язанням припинити в разі обрання депутатом діяльність чи скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції України та законів України несумісні з мандатом народного депутата України, та згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв'язку з участю у виборах, а також із зобов'язанням у разі обрання протягом місяця після офіційного оприлюднення результатів виборів передати в управління безіменного фонду належні їм підприємства, акції та інші корпоративні права; 8) автобіографій осіб, включених до виборчого списку партії (блоку), обсягом до двох тисяч друкованих знаків, що обов'язково повинні містити: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття, місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім'ї, адресу місця проживання, відомості про наявність чи відсутність судимості; 9) передвиборної програми партії (блоку), викладеної державною мовою обсягом до 7800 друкованих знаків; 10) декларації про майно та доходи за рік, попередній до року подання документів, кожного кандидата у депутати та членів його сім'ї за формою, встановленою цим Законом; 11) підписних листів за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, з не менш ніж __ підписів виборців на підтримку виборчого списку кандидатів у депутати від партії (блоку), у тому числі не менше ніж по ____ підписів виборців у кожному із двох третин регіонів України, визначених частиною другою статті 133 Конституції України, які підтримують кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), або документа про внесення грошової застави відповідно до статті 43 цього Закону; 12) фотографій осіб, включених до виборчого списку партії (блоку), за розмірами та у кількості, встановленими Центральною виборчою комісією. 2. Документи, подані до Центральної виборчої комісії в порядку, передбаченому частиною п'ятою статті 38 цього Закону, які відповідають вимогам цього Закону, повторно не подаються."  
Враховано    
    -528- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Додати до проекту після статті 23 нову статтю в такій редакції: "Стаття 23-2. Збір підписів виборців на підтримку виборчого списку партії (блоку) 1. Партія (блок), яка висунула кандидатів у депутати, включених до виборчого списку, може звернутися до Центральної виборчої комісії із заявою про намір збирати підписи виборців на підтримку виборчого списку партії (блоку) та про видачу підписних листів. До заяви, підписаної керівником партії (керівниками партій, що входять до блоку), та скріпленої печаткою партії (печатками партій, що входять до блоку) додаються документи, передбачені пунктами 2-6 частини першої статті 39 цього Закону, якщо вони не були подані раніше. 2. Центральна виборча комісія у триденний строк приймає рішення про затвердження форми підписного листа для цієї партії (блоку). Копія рішення разом із затвердженою формою підписного листа видаються у день прийняття рішення уповноваженому представнику партії (блоку). 3. Підписні листи видаються Центральною виборчою комісією представнику партії (блоку), від якої (якого) висунуто кандидатів у депутати, внесених до виборчого списку, у кількості, необхідній для збирання підписів, з урахуванням десятивідсоткового резерву. Підписні листи видаються у п'ятиденний строк з дня прийняття Центральною виборчою комісією рішення про затвердження форми підписного листа для відповідної партії (блоку). 4. Партія (блок) має право виготовляти будь-яку кількість підписних листів типографським способом, ксерокопіюванням або іншим способом з неухильним дотриманням встановленої форми підписного листа та якості (чіткості) його відтворення. 5. Партія (блок) у будь-який момент до завершення терміну реєстрації кандидатів у депутати може прийняти рішення про відмову від збирання підписів виборців і внести грошову заставу, передбачену статтею 43 цього Закону."  
   
    -529- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Проект Закону після статті 23 доповнити новою статтею такого змісту: "Стаття 23-2. Грошова застава Для реєстрації Центральною виборчою комісією виборчого списку партія (блок) вносить на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії грошову заставу в сумі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Факт внесення застави партією (блоком) засвідчується відповідним документом, який видається банківською установою в день внесення грошової застави. Якщо за підсумками виборів за виборчий список партії (блоку) проголосувало не менше як 2 (два) відсотки виборців, які взяли участь у голосуванні, грошова застава повертається партії (блоку). У випадку якщо за виборчий список партії (блоку) проголосувало менше 2 відсотків виборців, які взяли участь у голосуванні, грошова застава партії (блоку) у п'ятиденний строк після офіційного оголошення результатів виборів перераховується до Державного бюджету України."  
Відхилено    
    -530- Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
Абзац другий ч.8 ст.23 після слів "партії (блоку) необхідну" доповнити словами "партії (блоку)".  
Відхилено    
    -531- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Виключити із частини 8 ст.23 абзац другий. Із законопроекту слід вилучити положення про збирання підписів на підтримку партій (блоків), а замінити його грошовою заставою.  
Враховано частково    
    -532- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.23 після ч.8 додати ч.9: "9. Партія (блок) можуть прийняти рішення про відмову від збирання підписів і внести грошову заставу."  
Відхилено    
207. Стаття 24. Підписний лист   -533- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Правденко С.М. (реєстр. картка № 417)
Статті 24 та 25 виключити.  
Відхилено   Стаття 41. Підписний лист  
    -534- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Стаття 24 викласти в новій редакції: "Стаття 24. Порядок внесення та повернення застави Кожна партія або блок партій, які подають до ЦВК списки кандидатів у депутати до Верховної Ради вносять грошову заставу в порядку встановленому цим законом. Грошова застава вноситься на спеціальний рахунок, який відкривається в Національному банку України в сумі, що дорівнює максимально дозволеному цим законом розміру виборчого фонду партії чи блоку партій. Кожна партія чи блок партій перед внесенням застави надають копію рішення ЦВК про реєстрацію їх списку кандидатів у депутати у випадку внесення застави. Застава вноситься в готівковому або безготівковому вигляді після чого банк разом з представниками від партії чи блоку партій перевіряють у їх присутності документи, про джерела отримання застави, згідно вимог цього закону і у випадку відсутності претензій негайно видає довідку встановленого Національним банком єдиного зразка про внесення застави. Якщо Національний банк має претензії, щодо джерел отримання застави, застава не приймається. Претензії Національного банку мають бути вмотивованими і викладені письмово, якщо це будуть вимагати представники партії чи блоку партій, які вносять заставу. Кошти під заставу можуть бути отримані з будь - яких джерел, що не заборонені законом, у тому числі і позички. Кожна партія чи блок партій вказує джерела отримання застави. Застава партії чи блоку партій може складатися повністю або частково з власних коштів кандидатів у депутати, що включені до списку цієї партії чи блоку партій, при цьому сума, яка дорівнює доходам кандидата у депутати за попередній рік вказаних у його декларації не перевіряється на предмет джерел їх отримання. Якщо партія заставляє власні партійні кошти, необхідна довідка з банку, де відкритий рахунок партії, про зняття цієї суми з рахунку, а для блоку партій необхідні довідки з кожного банку, де відкриті рахунки партій, що складають блок з яких знімалися кошти під заставу. У випадках надання кредитів чи позичок надаються офіційні довідки позичальників з вказівкою їх реквізитів. Нерезиденти, іноземні громадяни та особи без громадянства не можуть бути позичальниками. Після внесення застави і отримання про це офіційної довідки Національного банку джерела отримання коштів під заставу не перевіряються. Партіям або блокам партій, кандидати у депутати від яких не потрапили до Верховної Ради за результатами виборів, застава не повертається. Партіям або блокам партій, які достроково до проведення виборів, але після внесення застави зняли списки своїх кандидатів у депутати з балотування застава не повертається. Застава повертається тільки партіям чи блокам партій, кандидати у депутати від яких потрапили до Верховної Ради за результатами виборів. Застава повертається на протязі тижня після початку роботи першої сесії Верховної Ради нового скликання. Кошти партій та блоків партій, що були внесені в якості застави і не підлягають поверненню перераховуються Національним банком України до Державного бюджету України на протязі тижня після початку роботи першої сесії Верховної Ради нового скликання."  
Враховано частково    
    -535- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Статтю 24 викласти у такій редакції: "Стаття 24. Застава 1. Формою підтвердження спроможності партії брати участь у виборах до парламенту та вияву довіри до неї з боку виборців є застава. 2. Застава - це грошова сума, яка складає 15000 мінімальних заробітних плат, і вноситься партією(блоком) на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії. Рахунок для внесення грошової застави від партії (блоку) відкривається Центральною виборчої комісією не пізніш як за 170 календарних днів до дня виборів. Застава повинна бути внесена не пізніш як за 110 днів до дня виборів. 3. Про прийняття грошової застави Центральна виборча комісія видає представникам партії (блоку) довідку встановленого зразка. 4. Якщо партія (блок) не набирає необхідної кількості голосів виборців, передбачену ст. 4 цього Закону, то внесена нею застава перераховується до Державного бюджету України."  
Відхилено    
    -536- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Статтю 24 викласти в такій редакції: "Стаття 24. Грошова застава Для участі у виборчому процесі партії (виборчі блоки партій) вносять грошову заставу в сумі 1000000 гривень. Ця сума використовується для проведення виборчої кампанії. Використання грошової застави дасть змогу зекономити значну частину бюджетних коштів."  
Враховано частково    
208. Форма підписного листа на підтримку партії (блоку) затверджується Центральною виборчою комісією не раніше як за 170 днів до дня виборів.   -537- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Розпочати статтю 24 реченням такого змісту: "Підписний лист міститься на звичайному аркуші формату А4."  
Відхилено    
    -538- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.24 першу частину виключити.  
Враховано    
209. Підписний лист повинен містити такі відомості:   -539- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.24 другу частину вважати част.1 і подати в редакції: "1. Підписний лист на підтримку виборчого списку кандидатів у депутати від партії (блоку) повинен містити: 1) повну назву політичної партії або назву виборчого блоку та повні назви партій, що входять до блоку; 2) відомості про особу, яка збирає підписи виборців (прізвище, ім'я, по батькові, громадянство, число, місяць, рік народження, адреса місця проживання, за наявності - номер телефону); 3) повну назву населеного пункту‚ в якому проводиться збір підписів‚ а також села, селища, міста, району‚ області‚ Автономної Республіки Крим‚ до складу яких входить цей населений пункт. 2. Підписний лист повинен мати графи: 1) порядковий номер виборця у підписному листі; 2) прізвище‚ ім'я та по батькові виборця; 3) рік народження виборця (для виборців‚ яким у рік виборів виповнюється вісімнадцять років‚ - число‚ місяць та рік народження); 4) громадянство; 5) адреса місця проживання виборця; 6) назва‚ номер і серія документа‚ що посвідчує особу виборця і його громадянство, зазначеного у частині другій статті 2 цього Закону; 7) особистий підпис виборця; 8) дата проставлення підпису виборцем."  
Враховано   1. Підписний лист на підтримку виборчого списку кандидатів у депутати від партії (блоку) повинен містити :  
210. 1) повну назву і реквізити політичної партії, виборчого блоку партій;      1) повну назву політичної партії або назву виборчого блоку та повні назви партій, що входять до блоку;  
211. 2) порядковий номер і дату підпису виборця;       
212. 3) прізвище, ім'я, по батькові виборця, число, місяць та рік його народження;       
213. 4) домашня адреса;       
214. 5) номер і серія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;   -540- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Пункт 5 ст.24 викласти у такій редакції: "5) номер і серія паспорта або іншого документа, виданий державними органами, що посвідчує особу;"  
Відхилено    
215. 6) особистий підпис виборця.   -541- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
Статтю 24 доповнити пунктом 7 такого змісту: "7) національність."  
Відхилено    
216. Число та місяць народження ставляться тільки для тих виборців, яким виповнюється в рік виборів вісімнадцять років.       
217. Підписний лист також повинен містити дані про особу, яка збирає підписи (прізвище, ім'я, по батькові, домашня адреса, за наявності - номер телефону).      2) відомості про особу, яка збирає підписи виборців (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, громадянство, адреса місця проживання, за наявності - номер телефону); 3) повну назву населеного пункту‚ в якому проводиться збір підписів‚ а також села, селища, міста, району‚ області‚ Автономної Республіки Крим‚ до складу яких входить цей населений пункт. 2. Підписний лист повинен мати графи: 1) порядковий номер виборця у підписному листі; 2) прізвище‚ ім'я та по батькові виборця; 3) рік народження виборця (для виборців‚ яким у рік виборів виповнюється вісімнадцять років‚ - число‚ місяць та рік народження); 4) громадянство; 5) адреса місця проживання виборця; 6) назва‚ номер і серія документа‚ що посвідчує особу виборця, зазначеного у частині другій статті 2 цього Закону; 7) дата проставлення підпису виборцем; 8) особистий підпис виборця.  
218. Стаття 25. Порядок збирання підписів на підтримку партії (блоку)   -542- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Статтю 25 виключити з відповідною зміною нумерації статей.  
Відхилено   Стаття 42. Порядок збирання та врахування підписів на підтримку виборчого списку кандидатів у депутати від партії (блоку)  
219. 1. За дорученням представника партії (блоку) підписи на підтримку партії (блоку) можуть збирати громадяни України, які мають право голосу.   -543- Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
Частину 1 ст.25. після слова "За" доповнити словом "усним".  
Відхилено   1. Підписи виборців на підтримку виборчого списку кандидатів у депутати від партії (блоку) за письмовим дорученням уповноваженої особи партії (блоку) у відповідному територіальному виборчому окрузі можуть збирати громадяни України, які на час збору підписів мають право голосу.  
    -544- Пейгалайнен А.В. (реєстр. картка № 303)
Частину 1 ст.25 викласти у такій редакції: "1. Підписи виборців на підтримку виборчого списку кандидатів у депутати від партії (блоку) за письмовим дорученням уповноваженої особи партії (блоку) у відповідному територіальному виборчому окрузі можуть збирати громадяни України, які на час збору підписів мають право голосу."  
Враховано    
    -545- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.25 част.1 подати у редакції: "1. Кожний виборець має право збирати підписи на підтримку виборчого списку партії або блоку."  
Відхилено    
220. 2. Особа, яка збирає підписи, до початку їх збирання повинна внести до підписних листів відомості про себе, передбачені статтею 24 цього Закону.      2. Особа, яка збирає підписи виборців, до початку їх збирання повинна власноручно внести до підписних листів відомості про себе, передбачені пунктом 2 частини першої статті 41 цього Закону.  
221. 3. Графи підписного листа, що стосуються виборця, заповнюються ним особисто, а в разі неможливості за станом здоров'я особисто заповнити підписний лист на його прохання - особою, яка збирає підписи. Правильність даних про виборця, внесених до підписного листа, засвідчується його особистим підписом.   -546- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
У першому реченні частини 3 ст.25 текст "а в разі неможливості за станом здоров'я особисто заповнити підписний лист на його прохання -" замінити словом "або".  
Відхилено   3. Графи підписного листа, що стосуються виборця, заповнюються ним власноручно, а в разі неможливості за станом здоров'я власноручно заповнити підписний лист на його прохання - особою, яка збирає підписи. Правильність відомостей, внесених до підписного листа про себе власноручно виборцем або особою, яка збирає підписи, засвідчується особистим підписом виборця. 4. Усі записи у підписному листі виконуються ручкою (не олівцем) без скорочень. 5. Допущена помилка у підписному листі виправляється особою, яка її зробила, у спосіб, який дозволяє прочитати попередній запис; виправлення засвідчується окремим підписом особи, яка зробила виправлення.  
    -547- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
Перше речення частини 3 ст.25 після слова "особисто" доповнити словом "(власноручно)". Друге речення частини 3 ст.25 викласти у такій редакції: "Правильність відомостей, внесених до підписного листа про себе власноручно виборцем або особою, яка збирає підписи, засвідчується особистим підписом виборця."  
Враховано    
    -548- Сидорчук М.Ю. (реєстр. картка № 431)
Частину 3 ст.25 після слів "ним особисто" доповнити словами "чи на його прохання" і далі по тексту.  
Відхилено    
    -549- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.25 додати нові част.4, 5, 6 у такій редакції: "4. Усі записи у підписному листі виконуються ручкою (не олівцем) без скорочень. 5. Допущена помилка у підписному листі виправляється особою, яка її зробила, у спосіб, який дозволяє прочитати попередній запис; виправлення засвідчується окремим підписом особи, яка зробила виправлення."  
Враховано    
    -550- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Частину 3 ст.25 викласти у такій редакції: "3. Графи підписного листа, що стосуються виборця, заповнюються особою яка збирає підписи, окрім графи для особистого підпису виборця. Правильність даних про виборця, внесених до підписного листа, засвідчується особистим підписом виборця."  
Відхилено    
222. 4. Ніхто не має права примушувати виборця підтримати партію (блок), платити коштами, товарами або послугами за підписи, а також перешкоджати йому у підтримці партії (блоку).   -551- Павловський М.А. (в.о. № 188)
Доповнити наприкінці частину 4 ст.25 реченням такого змісту: "Працівники Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, глави обласних місцевих та районних державних адміністрацій, а також керівники та працюючі в органах виконавчої влади не мають права втручатися своїми діями в виборчий процес на боці однієї або декількох політичних партій (блоків)."  
Враховано частково   6. Ніхто не має права примушувати виборця підтримати своїм підписом виборчий список кандидатів у депутати партії (блоку). Забороняється платити коштами, товарами або послугами за підписи на підтримку виборчого списку, а також перешкоджати виборцю у підтримці цих кандидатів.  
223. 5. В одному підписному листі повинні бути підписи мешканців лише одного населеного пункту.   -552- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Частину 5 ст.25 доповнити реченням такого змісту: "Кожен виборець має право поставити свій підпис у підписному листі на підтримку тільки однієї партії (блоку)."  
Відхилено   7. Забороняється збирати підписи на підприємствах, в установах та організаціях. 8. В одному підписному листі враховуються підписи виборців лише одного населеного пункту.  
    -553- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.25 у част.5 слова "повинні бути" замінити на "враховуються", а текст наприкінці частини "партії (блоку)" замінити на "цих кандидатів".  
Враховано    
224. 6. Заповнений підписний лист підписується особою, яка збирала підписи. Вона несе персональну відповідальність за достовірність даних, внесених до підписного листа.   -554- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.25 част.6 подати у такій редакції: "6. Особа, яка збирала підписи виборців, підписує заповнений підписний лист та проставляє цифрами і прописом кількість зібраних у цьому підписному листі підписів виборців і несе відповідальність за достовірність внесених до нього відомостей.."  
Враховано   9. Особа, яка збирала підписи виборців, підписує заповнений підписний лист та проставляє цифрами і прописом кількість зібраних у цьому підписному листі підписів виборців. 10. Встановлення додаткових обмежень щодо порядку збирання підписів забороняється.  
    -555- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.25 після част.6 додати нову частину у такій редакції: "6'. Встановлення додаткових обмежень щодо порядку збирання підписів забороняється."  
Враховано    
225. 7. Центральна виборча комісія забезпечує здійснення контролю за додержанням вимог цього Закону при збиранні підписів.   -556- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 7 ст.25 доповнити словами "шляхом їх вибіркової перевірки членами Центральної виборчої комісії із залученням працівників секретаріату Центральної виборчої комісії та відповідних спеціалістів".  
Враховано   11. Центральна виборча комісія забезпечує здійснення контролю за додержанням вимог цього Закону до підписних листів шляхом їх вибіркової перевірки членами Центральної виборчої комісії із залученням працівників секретаріату Центральної виборчої комісії та спеціалістів, передбачених частиною вісімнадцятою статті 25 цього Закону..  
226. 8. Заповнені підписні листи подаються безпосередньо до Центральної виборчої комісії для реєстрації не пізніш як за 110 днів до дня виборів. Про прийняття підписних листів Центральна виборча комісія видає представникам, які їх подали, довідку встановленого зразка.   -557- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.25 част.8 виключити (терміни і порядок подачі документів є предметом наступної статті).  
Враховано    
    -558- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.25 в ч.8 після першого речення додати: "Кількість підписів, які партія (блок) подають до Центральної виборчої комісії, не повинна перевищувати більш ніж на 15 відсотків необхідну для реєстрації списку кандидатів кількість, встановлену цим Законом."  
Відхилено    
227. 9. При встановленні на підставі підписних листів кількості виборців, які підтримали партію (блок), не враховуються підписи виборців, щодо яких у підписному листі відсутні усі або окремі відомості, передбачені підписним листом. Не враховуються підписні листи, що містять підписи мешканців різних населених пунктів, в яких відсутні дані про особу, яка збирала підписи, або не підписані нею. Недійсними вважаються підписні листи невстановленого зразка, підроблені, а також насильно чи шляхом підкупу зібрані. Підписні листи можуть бути визнані недійсними виключно за рішенням Центральної виборчої комісії.   -559- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Останнє речення частини 9 ст.25 викласти у такій редакції: "Окремі підписи або підписні листи можуть бути визнані недійсними тільки за рішенням Центральної виборчої комісії і виключно на підставах, зазначених у статтях 24 та 25 цього Закону."  
Враховано частково   12. При встановленні на підставі підписних листів кількості виборців, які підтримали виборчий список кандидатів у депутати партії (блоку), не враховуються підписи окремих виборців: 1) у разі відсутності у підписному листі усіх або окремих відомостей про виборця, який підтримує своїм підписом виборчий список кандидатів у депутати партії (блоку), передбачених формою підписного листа; 2) якщо при внесенні відомостей про виборця, який підтримує своїм підписом виборчий список кандидатів у депутати партії (блоку), порушено вимоги частин третьої, четвертої і п'ятої цієї статті; 3) вчинені замість виборця іншою особою; 4) вчинені особою, яка на день вчинення підпису не мала права голосу; 5) виборців, які не є мешканцями населених пунктів, де проводився збір підписів; 6) вчинені виборцем декілька разів на підтримку одного і того ж виборчого списку партії (блоку). 13. При встановленні на підставі підписних листів кількості виборців, які підтримали виборчий список кандидатів у депутати партії (блоку), не враховуються підписні листи: 1) підписи виборців в яких зібрані особою, яка на день збору підписів не мала права голосу; 2) які містять недостовірні відомості про особу, яка збирала підписи виборців; 3) у яких відсутні відомості про особу, яка збирала підписи виборців; 4) у яких замість підпису особи, яка збирала підписи виборців, міститься підпис іншої особи; 5) у яких підписи виборців зібрані на підприємствах, в установах, організаціях; 6) невстановленої форми; 7) підроблені; 8) підписи в яких зібрано насильно, шляхом підкупу або обману.  
    -560- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 9 ст.25 викласти у такій редакції: "9. При встановленні на підставі підписних листів кількості виборців, які підтримали виборчий список кандидатів у депутати від партії (блоку), не враховуються підписи окремих виборців: 1) у разі відсутності у підписному листі усіх або окремих відомостей про виборця, який підтримує своїм підписом виборчий список кандидатів у депутати від партії (блоку), передбачених формою підписного листа; 2) якщо при внесенні відомостей про виборця, який підтримує своїм підписом виборчий список кандидатів у депутати від партії (блоку), порушено вимоги частин третьої, четвертої і п'ятої цієї статті; 3) вчинені замість виборця іншою особою; 4) вчинені особою, яка на день вчинення підпису не мала права голосу; 5) виборців, які не є мешканцями населених пунктів, де проводився збір підписів; 6) вчинені виборцем декілька разів на підтримку одного і того ж виборчого списку партії (блоку)."  
Враховано    
    -561- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Третє речення частини 9 статті 25 доповнити наприкінці після слів "шляхом підкупу зібрані" текстом ", якщо про це у письмовій формі заявить виборець, якого примусили підписатися або за якого зробили підпис".  
Відхилено    
    -562- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.25 додати нові частини після частини 9, виключивши частини 10 і 11, у редакції: "9-1. При встановленні на підставі підписних листів кількості виборців, які підтримали виборчий список кандидатів у депутати від партії (блоку), не враховуються підписні листи: 1) підписи виборців в яких зібрані особою, яка на день збору підписів не мала права голосу; 2) які містять недостовірні відомості про особу, яка збирала підписи виборців; 3) у яких відсутні відомості про особу, яка збирала підписи; 4) у яких замість підпису особи, яка збирала підписи виборців, міститься підпис іншої особи; 5) у яких підписи виборців зібрані на підприємствах, в установах, організаціях; 6) невстановленої форми; 7) підроблені; 8) підписи в яких зібрано насильно, шляхом підкупу або обману. 9-2. Про результати збирання підписів на підтримку виборчого списку кандидатів у депутати від партії (блоку) Центральна виборча комісія складає відповідний протокол, а про неврахування підписів у підписних листах та (або) підписних листів приймає відповідне рішення. Копію рішення Центральна виборча комісія у триденний строк з дня його прийняття видає представнику партії (блоку), і в цей же строк він може ознайомитися з відповідним протоколом."  
Враховано    
    -563- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.25 в ч.9 в кінці третього речення додати: ", зібрані на підприємствах, в установах, організаціях."  
Враховано    
    -564- Сидорчук М.Ю. (реєстр. картка № 431)
У третьому реченні частини 9 ст.25 виключити слово "підроблені". Доповнити част.9 реченням такого змісту: "Центральна виборча комісія перевіряє по реґіонах чи нема фактів підлогу підписних листів, підробки підписів, в подальшому такі підписні листи вважаються недійсними та не надаються для виправлення."  
Враховано частково    
    -565- Сидорчук М.Ю. (реєстр. картка № 431)
Статтю 25 доповнити частиною 10 такого змісту: "10. Якщо кількість підписів перевірених ЦВК перевищує чи співпадає з необхідною кількістю для реєстрації, додатково підписи не збираються."  
Відхилено    
    -566- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.25 в ч.9 в кінці додати: "Не можуть бути підставами визнання підписів недійсними: форма написання даних, перелічених в статті 24 цього Закону, якщо зміст даних зрозумілий; наявність виправлень в підписному листі, якщо про це зроблено особливу примітку в листі, яка завірена підписом виборця."  
Враховано частково    
228. 10. У разі невідповідності оформлення поданих підписних листів вимогам цього Закону Центральна виборча комісія не пізніш як на п'ятий день після їх прийняття сповіщає про це осіб, які їх подали. Виправлені або додаткові підписні листи подаються до комісії не пізніш як за 100 днів до дня виборів.       
229. 11. Про результати збирання підписів на підтримку партії (блоку) Центральна виборча комісія складає протокол, з яким ознайомлює представника партії (блоку) у триденний строк.   -567- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Макеєнко В.В. (реєстр. картка № 354)
Частину 11 статті 25 доповнити наприкінці текстом ", але не пізніше як за 95 днів до дня виборів".  
Відхилено   14. Про результати збирання підписів на підтримку виборчого списку кандидатів у депутати від партії (блоку) Центральна виборча комісія складає відповідний протокол, а про неврахування підписів у підписних листах та (або) підписних листів приймає відповідне рішення. Копію рішення Центральна виборча комісія у триденний строк з дня його прийняття видає представнику партії (блоку), і в цей же строк він може ознайомитися з відповідним протоколом.  
230. 12. Право ознайомлення з підписними листами, поданими до Центральної виборчої комісії, мають виключно особи, що входять до її складу, та за дорученням керівників комісії - працівники секретаріату комісії.   -568- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Частину 12 статті 25 доповнити наприкінці після слів "працівники секретаріату комісії" текстом ", і в разі порушення справи в суді - учасники судового процесу".  
Відхилено   15. Право на ознайомлення з підписними листами, поданими до Центральної виборчої комісії, мають особи, зазначені у частині одинадцятій цієї статті.  
    -569- Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
Наприкінці ч.12 ст.25 текст "керівників комісії - працівники секретаріату комісії" замінити на "голови Центральної виборчої комісії - працівники секретаріату Центральної виборчої комісії ".  
Відхилено    
    -570- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.25 част.12 викласти у такій редакції: "Право на ознайомлення з підписними листами, поданими до Центральної виборчої комісії, мають особи, зазначені у частині десятій цієї статті та в інших законах України."  
Враховано    
    -571- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.25 в ч.12 замість слів: "та за дорученням керівників комісії - працівники секретаріату комісії." записати: "працівники секретаріату комісії та інші особи, які відповідно до цього Закону можуть залучатися комісією до перевірки підписних листів."  
Відхилено    
231. 13. Забороняється збирання підписів на підприємствах і в установах.   -572- Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
Доповнити ст.25 частиною 14 такого змісту: "14. Кожен виборець може підтримати своїм підписом лише одну партію (блок)."  
Відхилено   16. Участь органів державної влади, органів місцевого самоврядування, власників підприємств, установ, організацій або уповноважених ними органів у збиранні підписів виборців на підтримку виборчих списків кандидатів у депутати від партії (блоку) забороняється. Стаття 43. Грошова застава 1. Грошова застава вноситься партією (блоком) в безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії в розмірі 30 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 2. У разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про відмову в реєстрації кандидатів у депутати грошова застава у п'ятиденний строк після прийняття відповідного рішення перераховується на рахунок партії (блоку). 3. При скасуванні Центральною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати від партії (блоку) на підставі статті 47 цього Закону грошова застава у п'ятиденний строк після прийняття відповідного рішення перераховується до Державного бюджету України. 4. Грошова застава повертається партіям (блокам), які взяли участь у розподілі депутатських мандатів. 5. Грошова застава, внесена партією (блоком), яка (який) не взяли участь у розподілі депутатських мандатів, у п'ятиденний строк після офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів перераховується до Державного бюджету України. Стаття 44. Декларація про майно та доходи кандидата у депутати та членів його сім'ї 1. Декларація про майно та доходи кандидата у депутати та членів його сім'ї за попередній рік заповнюється власноручно особою, включеною до виборчого списку партії (блоку), за формою, затвердженою Міністерством фінансів України. 2. Достовірність відомостей, внесених до декларації, перевіряється за зверненням Центральної виборчої комісії органами Державної податкової адміністрації не пізніше як за 30 днів до дня виборів. Про виявлені порушення у цей же строк повідомляється Центральна виборча комісія. 3. На вимогу представників партій (блоків) інформація щодо декларацій про майно і доходи кандидата у депутати та членів його сім''ї подається Центральною виборчою комісією для офіційного оприлюднення у засобах масової інформації.  
    -573- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.25 част.13 доповнити словами "серед їх працівників".  
Відхилено    
    -574- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.25 в ч.13 замість слів: "і в установах" записати: ", в установах, організаціях."  
Враховано    
    -575- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.25 після ч.13 викласти у такій редакції: "14. Участь органів державної влади, органів місцевого самоврядування, власників підприємств, установ, організацій або уповноважених ними органів у зборі підписів забороняється."  
Враховано    
    -576- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
Після ст.25 додати ст.25-1: "Стаття 25-1. Грошова застава 1. Центральна виборча комісія не пізніше як за 170 днів до дня виборів зобов'язана звернутися до Ощадного банку України з пропозицією про відкриття спеціального рахунку для внесення грошової застави політичними партіями (блоками). Ощадбанк зобов'язаний протягом п'яти днів відкрити спеціальний рахунок. Центральна виборча комісія публікує реквізити спеціального рахунку для внесення грошової застави протягом трьох днів з дня відкриття рахунку. 2. Грошова застава для політичної партії (блоку) дорівнює 1 млн. гривень. Грошова застава вноситься партією (блоком) виключно з рахунку партії (однієї з партій блоку). На кошти, які використовуються для внесення грошової застави, розповсюджуються обмеження, встановлені цим Законом для коштів виборчих фондів партій (блоків). Якщо партія (блок) вносять грошову заставу, до Центральної виборчої комісії уповноваженою особою одночасно подається декларація про джерела фінансування партії (блоку) в частині суми, необхідної для внесення грошової застави. Грошова застава вноситься не раніше ніж за 160 днів і не пізніше ніж за 110 днів до дня виборів. 3. Якщо партія (блок) знімають з балотування свій список кандидатів, внесена грошова застава повертається не пізніше ніж на десятий день з дня подання відповідної заяви до Центральної виборчої комісії. Якщо реєстрацію списку кандидатів партії (блоку) було здійснено на підставі поданих підписів виборців, грошова застава повертається не пізніше ніж на десятий день після прийняття рішення про реєстрацію списку кандидатів. Якщо список кандидатів партії (блоку) отримав за результатами виборів право на участь в розподілі депутатських мандатів або отримав не менше 3 відсотків голосів виборців від загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, грошова застава повертається не пізніше ніж на десятий день після дня офіційного опублікування результатів виборів. 4. Якщо грошова застава не підлягає поверненню відповідно до частини 3 цієї статті, вона перераховується в доход державного бюджету не пізніше ніж через 30 днів з дня голосування. Перерахування грошових коштів, внесених в якості грошової застави, в доход державного бюджету або їх повернення на рахунки політичних партій здійснюється за рішенням Центральної виборчої комісії."  
Враховано частково    
    -577- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Проект Закону після статті 25 доповнити новою статтею такого змісту: "Стаття 25-1. Грошова застава 1. Грошова застава вноситься партією (блоком) в безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії в розмірі ____ неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 2. У разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про відмову в реєстрації реєстрації кандидатів у депутати грошова застава у п'ятиденний строк після прийняття відповідного рішення перераховується на рахунок партії (блоку). 3. При скасуванні Центральною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати від партії (блоку) на підставі статті __ цього Закону грошова застава у п'ятиденний строк після прийняття відповідного рішення перераховується до Державного бюджету України. 4. Грошова застава повертається партіям (блокам), які взяли участь у розподілі депутатських мандатів. 5. Грошова застава, внесена партією (блоком), яка (який) не взяли участь у розподілі депутатських мандатів, у п'ятиденний строк після оприлюднення результатів виборів депутатів перераховується до Державного бюджету України."  
Враховано    
    -578- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Після статті 25 додати нову статтю у такій редакції: "Стаття 25-2. Декларація про майно та доходи кандидата у депутати та членів його сім'ї 1. Декларація про майно та доходи кандидата у депутати та членів його сім'ї за попередній рік заповнюється власноручно особою, включеною до виборчого списку партії (блоку), за формою, затвердженою Мінфіном України. 2. Достовірність відомостей, внесених до декларації, перевіряється за дорученням Центральної виборчої комісії органами Державної податкової адміністрації не пізніше як за 30 днів до дня виборів. Про виявлені порушення у цей же строк повідомляється Центральна виборча комісія. 3. На вимогу представників партій (блоків) інформація щодо декларацій про майно і доходи кандидатів у депутати подається Центральною виборчою комісією для офіційного оприлюднення у засобах масової інформації."  
Враховано    
232. Стаття 26. Порядок реєстрації списків кандидатів у депутати   -579- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Статтю 26 викласти у такій редакції: "Стаття 26. Порядок реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку) 1. Кандидати у депутати, включені до виборчого списку партії (блоку), реєструються Центральною виборчою комісією при наявності документів, передбачених статтею _ цього Закону. 2. Подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати закінчується не пізніше як за 110 днів до дня виборів. 3. Представнику партії (блоку), який подав зазначені у статті 231 цього Закону документи, видається довідка про дату і час прийняття документів із зазначенням переліку прийнятих документів та кількості поданих підписних листів. 3-1. Особа, включена партією (блоком) до виборчого списку кандидатів у депутати, яка на день подання заяви партії (блоку) про реєстрацію кандидатів у депутати до Центральної виборчої комісії не дала згоди балотуватися кандидатом у депутати від цієї партії (блоку), вважається вилученою з виборчого списку партії (блоку) з дня подання зазначеної заяви партії (блоку). Заява такої особи про згоду балотуватися, подана після цього терміну, не приймається. 4. Особа, включена партією (блоком) до виборчого списку кандидатів у депутати, має право до дня реєстрації відкликати свою заяву про згоду балотуватися кандидатом у депутати. З моменту отримання Центральною виборчою комісією заяви про відкликання згоди балотуватися кандидатом у депутати така особа вважається вилученою із виборчого списку партії (блоку). Про отримання такої заяви Центральна виборча комісія письмово повідомляє представника партії (блоку) не пізніше як у триденний термін з дня отримання заяви. Повторна заява особи про її згоду балотуватися від партії (блоку) не приймається. 5. Особа, включена за її письмовою згодою до декількох виборчих списків партій (блоків), рішенням Центральної виборчої комісії виключається з усіх виборчих списків, до яких вона була включена. 6. Центральна виборча комісія не пізніш як на 15 день з дня прийняття заяви про реєстрацію кандидатів у депутати та доданих до неї необхідних документів приймає рішення про реєстрацію кандидатів у депутати або про відмову в їх реєстрації. 7. Черговість кандидатів у депутати у виборчому списку, визначена партією (блоком), не може бути змінена після їх реєстрації Центральною виборчою комісією за винятком випадків, передбачених цим Законом. 8. У разі реєстрації кандидатів у депутати представнику партії (блоку) разом з копією рішення про реєстрацію у п'ятиденний строк з дня його прийняття видаються посвідчення кандидатів у депутати за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Виборчий список кандидатів у депутати партії (блоку) разом з рішенням у цей же строк оприлюднюються в газетах "Голос України" та "Урядовий Кур'єр. 9. Центральна виборча комісія відмовляє у реєстрації кандидатів у депутати у разі: 1) порушення встановленого цим Законом порядку висування кандидатів у депутати; 2) встановлення при перевірці підписних листів меншої кількості підписів виборців на підтримку виборчого списку партії (блоку), ніж передбачено пунктом ___ частини ___ статті ___ цього Закону; 3) відсутності або неналежного оформлення документів, зазначених у статтях 23-1 цього Закону; 4) внесення до декларації про майно та доходи кандидата у депутати та членів його сім'ї завідомо неправдивих відомостей з метою введення в оману виборців; 5) наявності порушень інших вимог цього Закону. 10. Рішення про відмову в реєстрації кандидатів у депутати повинно містити вичерпні підстави відмови. Копія цього рішення не пізніше наступного дня після його прийняття видається представнику партії (блоку). 11. У разі, якщо Центральна виборча комісія виявляє у документах, поданих партією (блоком), ознаки порушення частини першої статті 37 Конституції України, вона зобов'язана звернутися до Верховного Суду України з поданням щодо заборони або тимчасового припинення діяльності партії (партій, що входять до блоку). Розгляд питання про реєстрацію кандидатів у депутати від партії (блоку) відкладається до рішення Верховного Суду України. 12. Рішення про відмову в реєстрації кандидатів у депутати повинно містити вичерпні підстави відмови. Копія цього рішення не пізніше наступного дня після його прийняття видається представнику партії (блоку). 13. Відмова у реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), з підстав невідповідного оформлення поданих партією (блоком) документів, передбачених частиною ____ статті ____ цього Закону, або з підстав недостатньої кількості підписів виборців на підтримку виборчого списку партії (блоку) через неврахування підписних листів та підписів виборців на підставі статті _ цього Закону не виключає повторного подання партією (блоком) заяви про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку). Така заява з виправленими відповідно до вимог цього Закону документами або з додатковими підписними листами з підписами виборців на підтримку виборчого списку партії (блоку) повинна бути подана до Центральної виборчої комісії не пізніше ніж за 95 днів до дня виборів. Остаточне рішення про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), Центральна виборча комісія приймає не пізніше ніж за 91 день до дня виборів. 14. Якщо жоден із кандидатів у депутати, вкючених до виборчого списку партії (блоку), не зареєстрований Центральною виборчою комісією у встановлений цим Законом строк, партія (блок) втрачає статус суб'єкта виборчого процесу."  
Враховано   Стаття 45. Порядок реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку) 1. Кандидати у депутати, включені до виборчого списку партії (блоку), реєструються Центральною виборчою комісією при наявності документів, передбачених статтею 39 цього Закону. 2. Подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати закінчується за 110 днів до дня виборів. 3. Представнику партії (блоку), який подав зазначені у статті 39 цього Закону документи, видається довідка про дату і час прийняття документів із зазначенням переліку прийнятих документів та кількості поданих підписних листів. 4. Особа, включена партією (блоком) до виборчого списку кандидатів у депутати, яка на день подання заяви партії (блоку) про реєстрацію кандидатів у депутати до Центральної виборчої комісії не дала згоди балотуватися кандидатом у депутати від цієї партії (блоку), вважається вилученою з виборчого списку партії (блоку) з дня подання зазначеної заяви партії (блоку). Заява такої особи про згоду балотуватися, подана після цього терміну, не приймається. 5. Особа, включена партією (блоком) до виборчого списку кандидатів у депутати, має право до дня реєстрації відкликати свою заяву про згоду балотуватися кандидатом у депутати. З моменту отримання Центральною виборчою комісією заяви про відкликання згоди балотуватися кандидатом у депутати така особа вважається вилученою із виборчого списку партії (блоку). Про отримання такої заяви Центральна виборча комісія письмово повідомляє представника партії (блоку) не пізніше як у триденний термін з дня отримання заяви. Повторна заява особи про її згоду балотуватися від партії (блоку) не приймається. 6. Особа, включена за її письмовою згодою до декількох виборчих списків партій (блоків), рішенням Центральної виборчої комісії виключається з усіх виборчих списків, до яких вона була включена. 7. Центральна виборча комісія не пізніш як на п'ятнадцятий день з дня прийняття заяви про реєстрацію кандидатів у депутати та доданих до неї необхідних документів приймає рішення про реєстрацію кандидатів у депутати або про відмову в їх реєстрації. 8. Черговість кандидатів у депутати у виборчому списку, визначена партією (блоком), не може бути змінена після їх реєстрації Центральною виборчою комісією за винятком випадків, передбачених цим Законом. 9. У разі реєстрації кандидатів у депутати представнику партії (блоку) разом з копією рішення про реєстрацію у п'ятиденний строк з дня його прийняття видаються посвідчення кандидатів у депутати за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Виборчий список кандидатів у депутати партії (блоку) разом з рішенням у цей же строк оприлюднюються в газетах "Голос України" та "Урядовий Кур'єр". 10. Центральна виборча комісія відмовляє у реєстрації кандидатів у депутати у разі: 1) порушення встановленого цим Законом порядку висування кандидатів у депутати; 2) встановлення при перевірці підписних листів меншої кількості підписів виборців на підтримку виборчого списку партії (блоку), ніж передбачено пунктом 11 частини першої статті 39 цього Закону, якщо партія (блок) не внесли грошової застави; 3) відсутності або неналежного оформлення документів, зазначених у статті 39 цього Закону; 4) внесення до декларації про майно та доходи кандидата у депутати та членів його сім'ї завідомо неправдивих відомостей. 11. У разі, якщо Центральна виборча комісія виявляє у документах, поданих партією (блоком), ознаки порушення частини першої статті 37 Конституції України, вона зобов'язана звернутися до Верховного Суду України з поданням щодо заборони або тимчасового припинення діяльності партії (партій, що входять до блоку). Розгляд питання про реєстрацію кандидатів у депутати від цієї партії (блоку) відкладається до рішення Верховного Суду України. 12. Рішення про відмову в реєстрації кандидатів у депутати повинно містити вичерпні підстави відмови. Копія цього рішення не пізніше наступного дня після його прийняття видається представнику партії (блоку). 13. Відмова у реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), з підстав невідповідного оформлення поданих партією (блоком) документів, передбачених частиною першою статті 39 цього Закону, або з підстав недостатньої кількості підписів виборців на підтримку виборчого списку партії (блоку) через неврахування підписних листів та підписів виборців на підставі статті 42 цього Закону не виключає повторного подання партією (блоком) заяви про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку). Така заява з виправленими відповідно до вимог цього Закону документами або з додатковими підписними листами з підписами виборців на підтримку виборчого списку партії (блоку) повинна бути подана до Центральної виборчої комісії не пізніше ніж за 95 днів до дня виборів. Остаточне рішення про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), Центральна виборча комісія приймає не пізніше ніж за 91 день до дня виборів. 14. Якщо жоден із кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), не зареєстрований Центральною виборчою комісією у встановлений цим Законом строк, партія (блок) втрачає статус суб'єкта виборчого процесу.  
233. 1. Реєстрація списків кандидатів у депутати від партій (блоків) проводиться Центральною виборчою комісією в порядку надходження документів відповідно вимог частини 2 цієї статті і закінчується не пізніш як за 100 днів до дня виборів.   -580- Кононов В.М. (реєстр. картка № 371)
Текст ст.26 викласти у такій редакції: "Рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію списку кандидатів у народні депутати України від партії (блоку) або про відмову в реєстрації може бути оскаржено уповноваженою особою партії (блоку) щодо якої прийнято таке рішення до Верховного Суду України протягом п'яти днів з моменту його прийняття. Верховний Суд України розглядає скаргу у семиденний строк. Рішення Верховного Суду України є остаточним і підлягає негайному виконанню."  
Відхилено    
    -581- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.26 у част.1 замість слів "100 днів до дня виборів" дати "91 день до дня голосування".  
Враховано    
234. 2. Для реєстрації списку кандидатів у депутати партія (блок) подає до Центральної виборчої комісії:       
235. 1) заяву партії (блоку) з проханням зареєструвати список кандидатів у депутати. В заяві вказуються представник від політичної партії (блоку), його адреса і номери телефонів;   -582- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Доповнити, відповідну змінивши наступну нумерацію, частину 2 ст.26 пунктом такої редакції: "1) витяг із протоколу вищого представницького керівного статутного органу партії (блоку) про затвердження списку кандидатів у депутати від партії (блоку), підписаний керівником партії (керівниками партій, що об'єдналися у виборчий блок);"  
Враховано частково    
    -583- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
У пунктах 1 і 2 частини 2 статті 26 слово "список" замінити на "списки".  
Враховано    
    -584- Іоффе Ю.Я. (в.о. № 111)
Пункт 1 частини 2 ст.26 доповнити такими словами: "з визначенням територіального округу за кожним кандидатом".  
Відхилено    
236. 2) список кандидатів у депутати від партії (блоку) за встановленою формою;   -585- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Пункт 2 частини 2 ст.26 викласти у такій редакції: "2) список кандидатів у депутати від партії (блоку), у якому вказуються прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, професія, посада (заняття), місце роботи і проживання, партійність кожного кандидата у депутати. Форма списку встановлюється Центральною виборчою комісією."  
Враховано частково    
    -586- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Пункт 2 частини 2 статті 26 доповнити після слів "партії (блоку)" текстом "із зазначенням номерів виборчих округів, в яких вони є уповноваженими представниками цієї партії (блоку),".  
Відхилено    
237. 3) біографічні відомості кандидатів у депутати;   -587- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Пункт 3 частини 2 ст.26 виключити.  
Відхилено    
238. 4) заяви кандидатів у депутати про згоду балотуватися по цьому списку із зобов'язанням припинити, в разі обрання їх депутатами, діяльність, несумісну із депутатським мандатом, відповідно до Конституції України і законів України, та з відомостями про кандидатів у депутати за переліком, визначеним частиною 4 статті 36 цього Закону;   -588- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У пункті 4 частини 2 ст.26 виключити текст "із зобов'язанням припинити, в разі обрання їх депутатами, діяльність, несумісну із депутатським мандатом, відповідно до Конституції і законів України,"  
Відхилено    
    -589- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Пункт 4 частини 2 ст.26 доповнити текстом ", а також зобов'язання кандидатів у депутати у випадку їх обрання депутатом передати в управління безіменного фонду належні їм приватні підприємства, акції та інші корпоративні права відповідно до законів України".  
Враховано    
    -590- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.26 п.4 част.2 після слів "законів України" подати в редакції: "та з зазначенням року народження, посади (заняття), місця роботи та проживання, партійності кандидата".  
Відхилено    
239. 5) особисте зобов'язання про складання повноважень депутата іншого представницького органу в разі обрання його народним депутатом України (у випадку, якщо на момент виборів кандидат у депутати має такі повноваження);   -591- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Пункт 5 частини 2 ст.26 виключити.  
Враховано    
240. 6) передвиборну програму політичної партії, виборчого блоку партій;   -592- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Правденко С.М. (реєстр. картка № 417)
У статті 26 пункт 6 частини 2 виключити.  
Відхилено    
241. 7) декларацію про доходи кожного кандидата у депутати за попередній рік, складену за формою, визначеною Міністерством фінансів України;   -593- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Пункт 7 ч.2 ст.26 після слів "про доходи" доповнити словом "та майно".  
Враховано    
    -594- Кабінет Міністрів України
Пункт 7 част.2 ст.26 викласти у такій редакції: "7) декларацію про майновий стан, доходи, зобов'язання фінансового характеру, вклади в банках і цінні папери, сплачені податки за попередній рік в Україні та за її межами щодо себе та членів сім'ї кожного кандидата у депутати за формою, встановленою Міністерством фінансів України. Кандидат у депутати несе відповідальність за достовірність відомостей, поданих у декларації. Копію декларації Центральна виборча комісія надсилає до державної податкової інспекції за місцем проживання кандидата. Виявлення в декларації завідомо неправдивих відомостей або інших істотних порушень законодавства при підготовці та представленні декларації тягне за собою відмову в реєстрації претендента як кандидата у депутати. У разі виявлення таких фактів після реєстрації кандидата у депутати Центральна виборча комісія повинна в п'ятиденний строк звернутися до Верховного Суду України із заявою про скасування реєстрації відповідної особи як кандидата у депутати. В разі прийняття судом рішення про скасування реєстрації відповідної особи як кандидата, на визначених в заяві підставах, суд зобов'язаний порушити кримінальну справу з цього питання."  
Відхилено    
    -595- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.26 у част.2 додати новий п.8 у редакції: "8) документ про внесення партією чи блоком грошової застави на рахунок Центральної виборчої комісії у розмірі п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;" Відповідно змінити нумерацію наступних частин.  
Відхилено    
242. 8) підписні листи встановленої форми з підписами не менше одного мільйона виборців, у тому числі не менше як по тридцять тисяч підписів виборців у кожному з двох третин регіонів (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь) України, які підтримують політичну партію, виборчий блок партій;   -596- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У пункті 8 частини 2 ст.26 текст "одного мільйона" замінити текстом "п'ятисот тисяч", а текст "тридцять тисяч" замінити тестом "п'ятнадцять тисяч".  
Відхилено    
    -597- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
Пункт 8 част.2 ст.26 викласти в такій редакції: "8) грошову заставу в розмірі 2000 мінімальних зарплат та підписні листи встановленої форми з підписами не менше 80 000 виборців, у тому числі менше як по 3 000 підписів виборців у кожному з двох третин реґіонів" і далі за текстом.  
Відхилено    
    -598- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Текст пункту 8 частини 2 статті 26 виключити і викласти в такій редакції: "8) банківський документ про внесення грошової застави."  
Відхилено    
    -599- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У пункті 8 частини 2 ст.26 після слів "з підписами не менше" записати "500 тисяч" і далі по тексту, та після слів "у тому числі не менше як по" записати "двадцять тисяч" і далі по тексту.  
Відхилено    
    -600- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Пункт 8 част.2 ст.26 викласти в такій редакції: "8) підписні листи встановленої форми з підписами не менше 300 тис. виборців, у тому числі не менше як по двадцять тисяч підписів…" і далі за текстом.  
Відхилено    
    -601- Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
Гаврилов І.О. (реєстр. картка № 386)
У пункті 8 ч.2 ст.26 слова "одного мільйона " замінити словами "п'ятисот тисяч", а слова "тридцять тисяч" словами "п'ятнадцять тисяч".  
Відхилено    
    -602- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Правденко С.М. (реєстр. картка № 417)
Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Пункт 8 частини 2 ст.26 виключити.  
Відхилено    
    -603- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Викласти пункт 8 частини 2 ст.26 у такій редакції: "8) довідку з банку про надходження суми, яка відповідає розміру грошової застави (15000 мінімальних заробітних плат)".  
Відхилено    
    -604- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.26 у п.8 част.2 слова "одного мільйона" і "тридцять тисяч" замінити відповідно на "триста тисяч" і "дванадцять тисяч".  
Відхилено    
    -605- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.26 в ч.2 в п.8 початок речення викласти в редакції: "8) документ встановленого зразка, виданий Ощадбанком України, про внесення на спеціальний рахунок грошової застави або підписні листи встановленої форми з підписами не менше 500 тисяч виборців, в тому числі не менше як по 15 тисяч..." і далі за текстом.  
Відхилено    
    -606- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Пункт 8 частини 2 ст.26 викласти у такій редакції: "8) підписні листи встановленої форми з підписами не менше двохсот тисяч виборців, у тому числі не більше восьми відсотків у одному з регіонів (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь) України, які підтримують політичну партію, виборчий блок партій або довідку про внесення на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії грошової застави в розмірі п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;"  
Відхилено    
    -607- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Єрмак А.В. (в.о. № 83)
Викласти пункт 8 частини 2 статті 26 у такій редакції: ''8) квітанцію про сплату до банківської установи грошової застави у сумі 1 (один) мільйон гривень;" Відповідно пропореться вилучити абзац 2 частини 8 статті 23, статті 24 та 25.  
Відхилено    
    -608- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Макеєнко В.В. (реєстр. картка № 354)
У пункті 8 частини 2 статті 26 слова "одного мільйона" замінити словами "п'ятсот тисяч" і далі по тексту.  
Відхилено    
243. 9) копію статуту політичної партії, завірену в установленому порядку, або у випадку висування списку кандидатів у депутати виборчим блоком партій - угоду про створення виборчого блоку партій, а також копії статутів політичних партій, що ввійшли до цього блоку, завірені в установленому порядку.   -609- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Пункт 9 частини 2 ст.26 викласти у редакції: "9) у випадку висування списку кандидатів у депутати блоком - угоду про утворення блоку."  
Враховано частково    
    -610- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Пункт 9 частини 2 статті 26 викласти в такій редакції: "9) свідоцтво міністерства юстиції про реєстрацію партії, угоду про створення виборчого блоку партій."  
Враховано частково    
    -611- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину 2 ст.26 наприкінці доповнити текстом: "Для реєстрації списку кандидатів у депутати забороняється вимагати інші документи або відомості, крім перелічених у даній частині."  
Відхилено    
    -612- Кириченко С.О.
Доповнити частину 2 ст.26 пунктом 10 такого змісту: "10) банківський документ про внесення на банківський рахунок Центральної виборчої комісії грошової застави у розмірі одного мільйона гривень. У разі отримання партією (блоком) права на участь у розподілі депутатських мандатів сума застави повертається партії (блоку) не пізніше 10 днів з дня оголошення офіційних результатів виборів. В іншому випадку вказана грошова застава перераховується Центральною виборчою комісією до державного бюджету не пізніше 10 днів з дня оголошення офіційних результатів виборів."  
Відхилено    
    -613- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Частину 2 ст.26 доповнити пунктом 10 такого змісту: "10) документ, що засвідчує внесення грошової застави за реєстрацію виборчого списку партії (блоку) у розмірі 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожного кандидата у списку."  
Відхилено    
    -614- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Доповнити частину 2 статті 26 пунктом 10 такого змісту: "10) Декларацію встановленої Державною податковою адміністрацією форми про матеріальні та грошові активи партії (блоку)."  
Відхилено    
    -615- Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
Доповнити ч.2 ст.26 п.10 такого змісту: "10) грошову заставу розміром 100 тисяч гривень, які спрямовуються до виборчого фонду, розпорядником якого є Центральна виборча комісія, і повертаються партії (блоку) у разі її перемоги на виборах ."  
Відхилено    
    -616- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Доповнити частину 2 ст.26 пунктом 10 такого змісту: "10) замість підписних листів партія (партії, що увійшли до блоку) за рахунок власних коштів може вносити на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії грошову заставу в сумі однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, про що банківська установа повинна видати довідку у день внесення грошової застави."  
Відхилено    
    -617- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
У пункті 9 част.2 ст.26 слова "завірену в установленому порядку" замінити словами "нотаріально посвідчену". Відповідні зміни внести і наприкінці цього ж пункту. Цей же пункт після слів "блоку партій" доповнити словами "витяг з протоколу міжпартійного з'їзду (конференції) партій, що об'єдналися у виборчий блок."  
Враховано частково    
244. 3. Представнику партії (блоку), яка подала визначені у частині другій цієї статті документи, Центральна виборча комісія видає довідку із зазначенням дати і часу прийняття документу.   -618- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.26 част.3 подати в редакції: "3. Зазначені у частині 2 цієї статті документи подаються не пізніше ніж за 110 днів до дня голосування. Представнику партії чи блоку‚ який подав ці документи‚ Центральна виборча комісія видає довідку встановленого зразка про прийняття документів із зазначенням дати і часу прийняття документів‚ а також кількості поданих підписних листів і підписів у них. Для реєстрації виборчого списку забороняється вимагати інші документи або відомості‚ крім передбачених у статті 26 цього Закону."  
Враховано частково    
245. 4. Центральна виборча комісія не пізніш як на п'ятий день після подачі документів приймає рішення щодо реєстрації списку кандидатів у депутати, про що представнику партії (блоку) видається копія відповідного рішення, і у разі реєстрації списку кандидатів у депутати від партії (блоку) публікує відповідне рішення та такий список.   -619- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
У частині 4 ст.26 слово "такий" замінити на "зареєстрований".  
Відхилено    
    -620- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.26 в ч.4 початок речення викласти в редакції: "4. Центральна виборча комісія не пізніше як на третій день після перевірки документів і підписних листів з підписами виборців приймає рішення …" і далі за текстом.  
Відхилено    
    -621- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Частину 4 статті 26 викласти у редакції: "Центральна виборча комісія не пізніш як на третій день після подачі документів приймає рішення щодо реєстрації списку кандидатів у депутати за умови внесення застави. Копія рішення видається представнику партії чи блоку партій. Після внесення застави і надання ЦВК відповідної довідки Національного банку України, ЦВК зобов'язана зареєструвати список кандидатів у депутати від партії чи блоку партій не пізніш наступного дня після надання такої довідки, або безпосередньо в день надання такої довідки, якщо він збігається з останнім днем реєстрації."  
Відхилено    
246. 5. У разі відмови в реєстрації, Центральна виборча комісія не пізніш як на третій день після прийняття рішення, сповіщає про це партію (блок) з зазначенням недоліків.   -622- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Частину 5 ст.26 викласти у такій редакції: "5. У разі відмови у реєстрації списку кандидатів у депутати від партії (блоку) Центральна виборча комісія на другий день після прийняття рішення, сповіщає про це партію (блок) з зазначенням мотивів відмови в реєстрації списку кандидатів у депутати. Рішення комісії може бути оскаржено до Верховного Суду України. У разі усунення порушень, що спричинили відмову в реєстрації списку кандидатів у депутати, документи, передбачені частиною 2 статті 26, повторно подаються до Центральної виборчої комісії не пізніш як за три дні до закінчення визначеного цим Законом строку реєстрації списків кандидатів у депутати."  
Відхилено    
    -623- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.26 част.5 подати в редакції: "5. У разі відмови у реєстрації виборчого списку рішення Центральної виборчої комісії повинно містити вичерпне зазначення підстав відмови. Копія рішення не пізніше ніж наступного дня після його прийняття рішення вручається представнику партії чи блоку."  
Враховано    
247. Виправлені документи подаються до Центральної виборчої комісії не пізніш як за три дні до закінчення визначеного цим Законом строку реєстрації. Центральна виборча комісія повторно розглядає питання про реєстрацію списку кандидатів у депутати від партії (блоку) і приймає відповідне рішення.   -624- Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
Доповнити наприкінці після слів "відповідне рішення" словами "в триденний термін".  
Відхилено    
    -625- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
У другому абзаці част.5 ст.26 замінити слова "не пізніш як за три дні" словами "не пізніш як за сім днів".  
Відхилено    
    -626- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.26 (другий абзац част.5 вважати новою част.6 і подати в редакції: "6. Якщо підставою відмови у реєстрації виборчого списку є невідповідне оформлення поданих підписних листів або інших документів‚ передбачених частиною 2 цієї статті‚ партії або блоку надається можливість виправити вказані недоліки. Виправлені документи‚ у тому числі виправлені або додаткові підписні листи‚ подаються до Центральної виборчої комісії не пізніше ніж за 100 днів до дня голосування. Центральна виборча комісія не пізніше ніж на п'ятий день після подання виправлених документів повторно розглядає питання про реєстрацію виборчого списку партії або блоку і приймає відповідне рішення."  
Враховано частково    
    -627- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.26 в ч.5 додати третій абзац: "Якщо Центральна виборча комісія після перевірки підписних листів відмовила в реєстрації списку кандидатів партії (блоку) з мотивів недійсності підписів виборців в кількості, що перевищує встановлену цим Законом, виправлення підписів або подання до комісії додаткових підписних листів не дозволяється. Рішення Центральної виборчої комісії про відмову в реєстрації в цьому випадку є остаточним. Воно може бути оскаржене у Верховному Суді України."  
Відхилено    
    -628- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Частину 5 статті 26 доповнити третім абзацом такого змісту: "ЦВК не має права відмовляти в реєстрації партії чи блоку партій після внесення застави у визначеному цим законом порядку."  
Відхилено    
248. 6. Вважається, що реєстрація списку кандидатів у депутати від партії (блоку) є одночасно й реєстрацією осіб, які входять до списку, як кандидатів у депутати від партії (блоку).   -629- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині 6 ст.26 виключити текст "Вважається, що".  
Враховано частково    
    -630- Пейгалайнен А.В. (реєстр. картка № 303)
Частину 6 ст.26 виключити.  
Враховано    
    -631- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Правденко С.М. (реєстр. картка № 417)
Частину 6 ст.26 доповнити реченням такого змісту: "Громадянин України перебуває у статусі кандидата у депутати з дня реєстрації Центральною виборчою комісією виборчого списку партії (блоку), до якої (якого) він був включений, до дня закінчення строку повноважень Верховної Ради України відповідного скликання, якщо він не набув статусу народного депутата України відповідно до статті 78 Конституції України та не вибув з виборчого списку на підставах передбачених статтею 27 цього Закону."  
Відхилено    
    -632- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
У частині 6 ст.26 замість слів "які входять до списку" записати "які внесені до списку", слово "як" вилучити.  
Відхилено    
    -633- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Доповнити ст.26 частиною 7, виклавши її у такій редакції: "7. Реєстрація однієї й тієї ж особи кандидатом у депутати більш як в одному списку не допускається." У зв'язку з цим частину 7 законопроекту вважати частиною 8.  
Враховано    
    -634- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.26 додати нову част.7 у такій редакції: "7. Партія або блок, виборчий список якої не був зареєстрований Центральною виборчою комісією у строки, встановлені частиною 1 цієї статті, втрачає статус суб'єкта виборчого процесу." Відповідно змінити подальшу нумерацію.  
Відхилено    
249. 7. Не пізніше як на третій день після реєстрації списку кандидатів у депутати від партії (блоку), Центральна виборча комісія видає посвідчення встановленого зразка кандидатам у депутати, які балотуються за списком даної партії (блоку).   -635- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
В частині 7 ст.26 замість слів "на третій день" записати "на п'ятий день".  
Враховано   Стаття 46. Зміни у складі виборчого блоку партій 1. Партія, що входить до блоку, може не пізніше ніж за 35 днів до дня виборів прийняти рішення про її вихід із складу блоку. Таке рішення приймається з'їздом (зборами, конференцією) партії відповідно до її статуту. Рішення про вихід партії із складу блоку та витяг з протоколу з'їзду (зборів, конференції) про розгляд цього питання, підписані керівником партії, головуючим на з'їзді відповідно та скріплені печаткою партії, протягом трьох днів передаються до Центральної виборчої комісії та керівного органу блоку. 2. Вихід партії зі складу блоку з більш ніж двома партіями, що входять до нього, не впливає на статус блоку як суб'єкта виборчого процесу незалежно від кількості партій, які в ньому залишилися. Назва партії, яка вийшла зі складу блоку, вилучається у виборчих бюлетенях та в іншій виборчій документації з переліку назв партій, що входять до блоку. 3. У разі виходу партії зі складу блоку з двома партіями, що входять до нього, правонаступником блоку - суб'єктом виборчого процесу залишається партія, яка не прийняла рішення про вихід з блоку. При цьому у виборчих бюлетенях та в іншій виборчій документації замість назви блоку зазначається назва партії - правонаступника блоку. 4. Якщо рішення, передбачене у частині першій цієї статті, прийняте не пізніше ніж за 120 днів до дня виборів, партія, що вийшла із складу блоку, у разі її відповідності вимогам частини першої статті 38 цього Закону, має право висунути власних кандидатів у депутати у порядку, передбаченому цим Законом. 5. Якщо рішення, передбачене у частині першій цієї статті, прийнято пізніше 120 днів до дня виборів, партія, що вийшла зі складу блоку, втрачає статус суб'єкта виборчого процесу. 6. На підставі рішення, передбаченого у частині першій цієї статті, Центральна виборча комісія приймає рішення про вилучення з виборчого списку блоку (партії- правонаступника блоку) осіб - членів партії, що прийняла рішення про вихід із складу блоку, або про скасування реєстрації кандидатів у депутати - членів цієї партії. 7. Партії, що входять до блоку, можуть не пізніше ніж за 35 днів до дня виборів прийняти рішення про розпуск виборчого блоку. Таке рішення приймається з'їздами (зборами, конференціями) усіх партій, що входять до блоку. Рішення про розпуск блоку та витяги із протоколів з'їздів (зборів, конференцій) про розгляд цього питання, підписані керівником партії, головуючим на з'їзді відповідно та завірені печаткою партії, протягом трьох днів подаються до Центральної виборчої комісії. 8. Якщо рішення, передбачені у частині сьомій цієї статті, прийняті не пізніше ніж за 120 днів до дня виборів, кожна з партій, що входила до складу розпущеного виборчого блоку, у разі їх відповідності вимогам частини першої статті 38 цього Закону, має право висунути власних кандидатів у депутати в порядку, передбаченому цим Законом. 9. Якщо рішення, передбачені у частині сьомій цієї статті, прийняті пізніше ніж за 120 днів до дня виборів, партії, що взходили до складу розпущеного блоку, втрачають статус суб'єктів виборчого процесу. 10. Якщо рішення, передбачені у частині сьомій цієї статті, прийняті до реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку блоку, Центральна виборча комісія не розглядає питання про їх реєстрацію. Якщо вказані рішення прийняті після реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку блоку, Центральна виборча комісія на підставі цих рішень скасовує реєстрацію цих кандидатів у депутати. Грошова застава (у разі її внесення) перераховується до Державного бюджету України.  
    -636- Пейгалайнен А.В. (реєстр. картка № 303)
Главу 5 після ст.26 доповнити новою статею у такій редакції: "Стаття 26-1. Зміни у складі виборчого блоку партій 1. Партія, що входить до блоку, може не пізніше ніж за 35 днів до дня виборів прийняти рішення про її вихід із складу блоку. Таке рішення приймається з'їздом (зборами, конференцією) партії відповідно до її статуту. Рішення про вихід партії із складу блоку та витяг з протоколу з'їзду (зборів, конференції) про розгляд цього питання, підписані керівником партії, головуючим на з'їзді відповідно та скріплені печаткою партії, протягом трьох днів передаються до Центральної виборчої комісії та керівного органу блоку. 2. Вихід партії зі складу блоку з більш ніж двома партіями, що входять до нього, не впливає на статус блоку як суб'єкта виборчого процесу незалежно від кількості партій, які в ньому залишилися. Назва партії, яка вийшла зі складу блоку, вилучається у виборчих бюлетенях та в іншій виборчій документації з переліку назв партій, що входять до блоку. 3. У разі виходу партії зі складу блоку з двома партіями, що входять до нього, правонаступником блоку - суб'єктом виборчого процесу залишається партія, яка не прийняла рішення про вихід з блоку. При цьому у виборчих бюлетенях та в іншій виборчій документації замість назви блоку зазначається назва партії - правонаступника блоку. 4. Якщо рішення, передбачене у частині першій цієї статті, прийняте не пізніше ніж за 120 днів до дня виборів, партія, що вийшла із складу блоку, у разі її відповідності вимогам частини першої статті __ цього Закону, має право висунути власних кандидатів у депутати у порядку, передбаченому цим Законом. 5. Якщо рішення, передбачене у частині першій цієї статті, прийнято пізніше 120 днів до дня виборів, партія, що вийшла зі складу блоку, втрачає статус суб'єкта виборчого процесу. 6. На підставі рішення, передбаченого у частині першій цієї статті, Центральна виборча комісія приймає рішення про вилучення з виборчого списку блоку (партії- правонаступника блоку) осіб - членів партії, що прийняла рішення про вихід із складу блоку, або про скасування реєстрації кандидатів у депутати - членів цієї партії. 7. Партії, що входять до блоку, можуть не пізніше ніж за 35 днів до дня виборів прийняти рішення про розпуск виборчого блоку. Таке рішення приймається з'їздами (зборами, конференціями) усіх партій, що входять до блоку. Рішення про розпуск блоку та витяги із протоколів з'їздів (зборів, конференцій) про розгляд цього питання, підписані керівником партії, головуючим на з'їзді відповідно та завірені печаткою партії, протягом трьох днів подаються до Центральної виборчої комісії. 8. Якщо рішення, передбачені у частині сьомій цієї статті, прийняті не пізніше ніж за 120 днів до дня виборів, кожна з партій, що входила до складу розпущеного виборчого блоку, у разі їх відповідності вимогам частини першої статті __ цього Закону, має право висунути власних кандидатів у депутати в порядку, передбаченому цим Законом. 9. Якщо рішення, передбачені у частині сьомій цієї статті, прийняті пізніше ніж за 120 днів до дня виборів, партії, що взходили до складу розпущеного блоку, втрачають статус суб'єктів виборчого процесу. 10. Якщо рішення, передбачені у частині сьомій цієї статті, прийняті до реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку блоку, Центральна виборча комісія не розглядає питання про їх реєстрацію. Якщо вказані рішення прийняті після реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку блоку, Центральна виборча комісія на підставі цих рішень скасовує реєстрацію цих кандидатів у депутати. Грошова застава (у разі її внесення) перераховується до Державного бюджету України.  
Немає висновку    
    -637- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Правденко С.М. (реєстр. картка № 417)
Главу 5 доповнити статтею 26-1 такого змісту: "Стаття 26-1. Скасування рішення про реєстрацію виборчого списку 1. Рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію виборчого списку партії (блоку) може бути скасоване Верховним Судом України лише у випадках, передбачених цим Законом. 2. Заява про скасування реєстрації виборчого списку може бути подана до Верховного Суду України: 1) Центральною виборчою комісією або представником партії у разі ліквідації партії шляхом її саморозпуску або примусового розпуску відповідно до вимог чинного законодавства України; 2) Центральною виборчою комісією або представником блоку при його ліквідації шляхом саморозпуску, а також при неможливості подальшого існування блоку, якщо через ліквідацію (саморозпуск або примусовий розпуск) партій, що створили блок, залишилася лише одна партія. 3. Верховний Суд України розглядає заяву про скасування реєстрації виборчого списку і приймає рішення протягом семи днів, але не пізніше, як за два дні до дня голосування. 4. Якщо Верховний Суд України прийме рішення про скасування реєстрації виборчого списку, такий список не включається до виборчого бюлетеню або у виборчому бюлетені проставляється відповідна позначка."  
Відхилено    
    -638- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
Після ст.26 додати нову ст.26-1: "Стаття 26-1. Перевірка підписних листів Центральною виборчою комісією 1. Центральна виборча комісія має право перевіряти підписні листи кожної партії (блоку) протягом 20 днів, починаючи з дня, наступного за днем подання документів до комісії. Не пізніше ніж на двадцятий день перевірки комісія зобов'язана надати представнику партії (блоку) копії висновків щодо дійсності (недійсності) підписів. Центральна виборча комісія має право прийняти рішення про реєстрацію списку кандидатів або відмову в реєстрації не раніше, ніж через три дні після надання представнику партії (блоку) копії останнього висновку, і не пізніше, ніж через шість днів після надання такої копії. 2. Центральна виборча комісія для проведення перевірки дійсності підписів та інших даних, які містяться в підписних листах, може своїм рішення утворювати робочі групи з числа членів виборчої комісії, працівників апарату виборчої комісії, залучених на договірних засадах фахівців. До перевірки можуть залучатися члени територіальних та дільничних виборчих комісій, експерти з числа спеціалістів органів внутрішніх справ, юстиції, військових комісаріатів, а також спеціалізованих установ і організацій, які здійснюють облік громадян. Висновки робочих груп можуть бути підставою для визнання підписів недійсними. Робочі групи перевіряють підписи окремо для кожного населеного пункту і складають вмотивовані висновки. В разі виявлення недійсних підписів відразу після перевірки підписів, зібраних в даному населеному пункті, копія висновку робочої групи надається представнику партії (блоку) для підготовки письмових заперечень, які подаються до Центральної виборчої комісії. 3. Перевірці підлягає не менше ніж 10 відсотків підписів від необхідної для реєстрації списку кандидатів кількості. Для первинної перевірки відбирається однакова кількість підписів, зібраних на підтримку кожної партії (блоку). Підписні листи для вибіркової перевірки відбираються шляхом випадкового відбору (жеребкуванням). Процедура жеребкування встановлюється Центральною виборчою комісією. Під час жеребкування і перевірки мають право бути присутніми уповноважені представники партій (блоків), офіційні спостерігачі. Про час і місце проведення жеребкування і перевірки Центральна виборча комісія повідомляє зазначених осіб не пізніше, ніж за день. Перевірці підлягають всі підписи в підписних листах, які відібрано для перевірки. 4. Перевірці та обліку не підлягають підписи і відповідні їм дані, вилучені (закреслені) ініціаторами подання підписних листів до внесення документів в Центральну виборчу комісію, якщо таке вилучення зазначено окремо (підписом збирача підписів або представника виборчого штабу партії). В разі виявлення декількох підписів одного виборця на підтримку одного списку кандидатів, дійсним вважається тільки один підпис. 5. Якщо кількість підписів, визнаних недійсними під час вибіркової перевірки, виявиться більше ніж 15 відсотків від кількості підписів, відібраних для перевірки, перевіряється додатково 15 відсотків підписів від кількості, необхідної для реєстрації списку кандидатів. Додаткова перевірка здійснюється за правилами, встановленими цим Законом для первинної перевірки. 6. Якщо загальна кількість підписів, визнаних недійсними за наслідками первинної та додаткової перевірок, перевищить 15 відсотків кількості підписів, які відбирались для перевірок, перевірка підписних листів припиняється і реєстрація списку кандидатів партії (блоку) не здійснюється з мотиву недостатньої кількості дійсних підписів виборців. Реєстрація списку кандидатів також не здійснюється, якщо кількість недійсних підписів не перевищила 15 відсотків від кількості, яка перевірялась, але кількість дійсних підписів, яка залишилась після вирахування кількості недійсних підписів із загальної кількості підписів, поданих до Центральної виборчої комісії, недостатня для реєстрації."  
Відхилено    
250. Стаття 27. Вибуття кандидатів у депутати з балотування   -639- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Правденко С.М. (реєстр. картка № 417)
Статтю 27 викласти в такій редакції: "Стаття 27. Вибуття кандидата в депутати із виборчого списку 1. Вибуття кандидата в депутати із виборчого списку після його реєстрації Центральною виборчою комісією може мати місце лише у наступних випадках: 1) подання письмової заяви кандидата у депутати до Центральної виборчої комісії у будь-який час; 2) за наявністю обставин, передбачених частинами 2-4 статті 45 цього Закону. 3) втрати кандидатом у депутати громадянства України; 4) набуття чинності судовим вироком за вчинення кандидатом у депутати умисного злочину; 5) реєстрації однієї й тієї ж особи кандидатом у депутати більше ніж в одному виборчому списку партії (блоку); 6) за наявності рішення партії (блоку) про виключення особи з виборчого списку; 7) смерті кандидата у депутати. 2. У випадках, передбачених пунктами 1-6 частини 1 цієї статті, Центральна виборча комісія приймає рішення про вилучення особи з виборчого списку, а у випадку, передбаченому пунктом 7 частини 1 цієї статті, - оголошує його таким, що вибув з виборчого списку. Рішення партії (блоку) про виключення особи з виборчого списку може мати місце лише відносно осіб, які не зареєстровані Центральною виборчою комісією як депутати у порядку, передбаченому цим Законом. 3. Після прийняття рішення про вилучення кандидата у депутати із зареєстрованого виборчого списку, Центральна виборча комісія відразу повідомляє про це особу, щодо якої прийнято таке рішення, і надає (надсилає) їй копію цього рішення."  
Відхилено   Стаття 47. Скасування рішення про реєстрацію кандидата (кандидатів) у депутати  
    -640- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
Статтю 27 викласти у такій редакції: "Стаття 27. Скасування рішення про реєстрацію кандидата (кандидатів у депутати) у депутати 1. Центральна виборча комісія скасовує рішення в частині реєстрації окремого кандидата у депутати, включеного до виборчого списку партії (блоку), з виключенням його з виборчого списку у разі: 1) звернення кандидата у депутати у будь-який час після його реєстрації із письмовою заявою про відмову від балотування; 2) звернення партії (блоку) не пізніше як за 15 днів до дня виборів про скасування рішення щодо реєстрації кандидата у депутати відповідно до рішення, прийнятого на підставі статуту партії (угоди про утворення блоку); 3) припинення кандидатом у депутати громадянства України; 4) визнання кандидата у депутати недієздатним чи набрання щодо нього законної сили вироком суду за вчинення умисного злочину; 5) включення кандидата у депутати більш ніж до одного виборчого списку; 6) виявлення Центральною виборчою комісією суттєвої недостовірності відомостей про кандидата у депутати, поданих відповідно до цього Закону; 7) встановлення у судовому порядку факту підкупу виборців кандидатом у депутати, а також на його прохання або за його дорученням - іншою особою; 8) встановлення у судовому порядку, що організація, засновником, власником або членом керівного органу якої є кандидат у депутати, під час виборчого процесу надавала виборцям гроші чи безоплатно або на пільгових умовах товари, послуги, цінні папери, кредити, лотереї, інші матеріальні цінності; 9) якщо кандидат у депутати, який займає посаду, у тому числі за сумісництвом, в органах державної влади чи в органах місцевого самоврядування, на державних та комунальних підприємствах, в установах, організаціях, у військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, залучав або використовував для проведення передвиборчої агітації підлеглих йому осіб, службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи. 2. Центральна виборча комісія скасовує рішення про реєстрацію всіх кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), у разі: 1) встановлення у судовому порядку факту підкупу виборців партією (блоком), уповноваженою особою партії (блоку), а також на їх прохання або за їх дорученням - іншою особою; 2) встановлення у судовому порядку, що організація, засновником, власником або членом керівного органу якої є партія (блок) чи уповноважена особа партії (блоку), під час виборчого процесу надавала виборцям гроші чи безоплатно або на пільгових умовах товари, послуги, цінні папери, кредити, лотереї, інші матеріальні цінності; 3) встановлення у судовому порядку, що партія (блок), крім коштів свого виборчого фонду, використовувала при фінансуванні передвиборної агітації інші кошти; 4) витрати партією (блоком) коштів у розмірі, більшому від установленої цим Законом граничної суми витрат виборчого фонду партії (блоку); 3. У разі порушення інших вимог цього Закону кандидатом у депутати, партією (блоком) відповідна виборча комісія може оголосити їм попередження, що оприлюднюється в державних та комунальних засобах масової інформації або в інший спосіб. 4. Центральна виборча комісія доводить до відома кандидата у депутати, партії (блоку) рішення про скасування реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати не пізніше як на третій день з дня його прийняття та надає представнику партії (блоку) копію цього рішення. 5. У випадку смерті кандидата у депутати або визнання його безвісно відсутнім Центральна виборча комісія оголошує його таким, що вибув з балотування та виключає його з виборчого списку.  
Враховано    
251. 1. Кандидат у депутати може у будь-який час до дня виборів зняти з балотування свою кандидатуру, про що він подає письмову заяву до Центральної виборчої комісії.   -641- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Вилучити із частини 1 ст.27 слова "до дня виборів".  
Враховано    
    -642- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.27 перший абзац част.1 доповнити словами: "з повідомленням вищого представницького органу партії або блоку‚ яка висунула його кандидатом у депутати".  
Враховано    
252. Центральна виборча комісія приймає рішення про вилучення кандидата у депутати із зареєстрованого списку кандидатів у депутати від партії (блоку).   -643- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Другий абзац част.1 ст.27 виключити (див. пропозицію про нову част.3 ст.27).  
Враховано    
253. 2. Центральна виборча комісія скасовує своє рішення про реєстрацію кандидатом у депутати у випадках: втрати громадянства, на підставі судового вироку про вчинення умисного злочину, у разі реєстрації однієї й тієї ж особи кандидатом у депутати більше ніж по одному виборчому списку, а також у зв'язку скасування суб'єктом, який висунув кандидата, свого рішення про його висунення.   -644- Кабінет Міністрів України
В ч.2 ст.27 слово "втрати" замінити словами "припинення".  
Враховано   1. Центральна виборча комісія скасовує рішення в частині реєстрації окремого кандидата у депутати, включеного до виборчого списку партії (блоку), з виключенням його з виборчого списку у разі: 1) звернення кандидата у депутати у будь-який час після його реєстрації із письмовою заявою про відмову від балотування; 2) звернення партії (блоку) не пізніше як за 15 днів до дня виборів про скасування рішення щодо реєстрації кандидата у депутати відповідно до рішення, прийнятого на підставі статуту партії (угоди про утворення блоку); 3) припинення кандидатом у депутати громадянства України; 4) визнання кандидата у депутати недієздатним чи набрання щодо нього законної сили вироком суду за вчинення умисного злочину; 5) включення кандидата у депутати більш ніж до одного виборчого списку; 6) виявлення Центральною виборчою комісією суттєвої недостовірності відомостей про кандидата у депутати, поданих відповідно до цього Закону; 7) встановлення у судовому порядку факту підкупу виборців кандидатом у депутати, а також на його прохання або за його дорученням - іншою особою; 8) встановлення у судовому порядку, що організація, засновником, власником або членом керівного органу якої є кандидат у депутати, під час виборчого процесу надавала виборцям гроші чи безоплатно або на пільгових умовах товари, послуги, цінні папери, кредити, лотереї, інші матеріальні цінності; 9) якщо кандидат у депутати, який займає посаду, у тому числі за сумісництвом, в органах державної влади чи в органах місцевого самоврядування, на державних та комунальних підприємствах, в установах, організаціях, у військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, залучав або використовував для проведення передвиборчої агітації підлеглих йому осіб, службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи. 2. Центральна виборча комісія скасовує рішення про реєстрацію всіх кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), у разі: 1) встановлення у судовому порядку факту підкупу виборців партією (блоком), уповноваженою особою партії (блоку), а також на їх прохання або за їх дорученням - іншою особою; 2) встановлення у судовому порядку, що організація, засновником, власником або членом керівного органу якої є партія (блок) чи уповноважена особа партії (блоку), під час виборчого процесу надавала виборцям гроші чи безоплатно або на пільгових умовах товари, послуги, цінні папери, кредити, лотереї, інші матеріальні цінності; 3) встановлення у судовому порядку, що партія (блок), крім коштів свого виборчого фонду, використовувала при фінансуванні передвиборної агітації інші кошти; 4) витрати партією (блоком) коштів у розмірі, більшому від установленої цим Законом граничної суми витрат виборчого фонду партії (блоку);  
    -645- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Частину 2 ст.27 викласти в редакції: "2. Центральна виборча комісія скасовує своє рішення про реєстрацію кандидатом у депутати у випадках: 1) втрати громадянства; 2) на підставі судового вироку про вчинення умисного злочину; 3) у разі реєстрації однієї і тієї ж особи кандидатом у депутати більше ніж по одному виборчому списку; 4) у разі умисного приховування кандидатом у депутати свого членства в іншій партії; 5) підроблення документів, які подаються кандидатом у депутати до відповідних виборчих комісій; 6) використання кандидатами в депутати, довіреними особами партій і блоків під час підготовки і проведення виборів свого службового становища для здійснення впливу на суб'єктів виборчого процесу, залучення до агітаційної роботи в робочий час осіб, підлеглих їм по службі, використання в ході виборчої кампанії на користь кандидата у депутати службового транспорту, розмножувальної техніки, інших технічних засобів, устаткування, яке перебуває у підпорядкуванні (веденні) кандидата у депутати; 7) вжиття кандидатом у депутати заходів агітаційного спрямування, що супроводжувалися наданням виборцям безплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, цінних паперів, грошей, кредитів, лоторей, інших матеріальних цінностей."  
Враховано частково    
    -646- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
В першому абзаці част.2 ст.27 виключити останню текст ", а також у зв'язку скасування суб'єктом, який висунув кандидата, свого рішення про його висунення".  
Враховано    
    -647- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Частину 2 статті 27 наприкінці після слів "про його висунення" доповнити текстом ", у разі ведення антидержавної агітації та пропаганди".  
Відхилено    
    -648- Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
В першому абзаці ч.2 ст.27 слово "втрати" замінити словом "припинення".  
Враховано    
    -649- Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
Абзац 1 ч.2 ст.27 перед словами "а також" доповнити текстом: "визнанням кандидата судом особою недієздатною або безвісно відсутньою, висуванням особи кандидатом у Президенти України, кандидатом у депутати будь-якої ради, реєстрацією особи уповноваженою особою партії (блоку) чи довіреною особою кандидата на будь-яких виборах, реєстрацією особи членом будь-якої іншої виборчої комісії або офіційним спостерігачем, висуванням особи кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, скасування рішення Міністерства юстиції України про реєстрацію політичної партії, скасування партією (блоком) свого рішення про участь у виборах народних депутатів України, виключення кандидата зі списку вищим представницьким або - в разі делегування цього права - вищим керівним органом партії (блоку), скасування Центральною виборчою комісією рішення про реєстрацію списку кандидатів у народні депутати України". У зв'язку з цим слова "а також" і далі за текстом пропонуємо вилучити (до кінця абзацу).  
Враховано частково    
    -650- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Частину 2 статті 27 викласти в такій редакції: "2. Центральна виборча комісія приймає рішення про вилучення кандидата у депутати із зареєстрованого списку кандидатів від відповідної партії блоку та скасовує своє рішення щодо реєстрації кандидата у разі: 1) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; 2) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім; 3) припинення його громадянства; 4) виїзду на постійне місце проживання за межі України."  
Враховано частково    
    -651- Кабінет Міністрів України
Част.2 ст.27 після слів "на підставі судового вироку" доповнити текстом ", який набув законної сили,".  
Враховано    
    -652- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.27 част.2 подати як част.6 (з урахуванням пропозиції про додання нових попередніх частин) в редакції: "6. Центральна виборча комісія скасовує своє рішення про реєстрацію особи кандидатом у депутати з вилученням такої особи із зареєстрованого виборчого списку у таких випадках: 1) втрати особою громадянства України; 2) вступу в законну силу судового вироку щодо особи про вчинення нею злочину; 3) реєстрації особи кандидатом у депутати більш ніж в одному виборчому списку; 4) при вилученні особи з виборчого списку суб'єктом його висунення‚ як це передбачено у частині 2 цієї статті."  
Враховано частково    
254. Особа, щодо якої прийнято таке рішення, вилучається із зареєстрованого списку кандидатів у депутати від партії (блоку).   -653- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
У зв'язку із запропонованою новою редакцією частини 2 та доповненням статті 27 частиною п'ятою другий абзац частини 2 ст.27 виключити.  
Враховано   3. У разі порушення інших вимог цього Закону кандидатом у депутати, партією (блоком) відповідна виборча комісія може оголосити їм попередження, що оприлюднюється в державних та комунальних засобах масової інформації або в інший спосіб.  
255. 3. Центральна виборча комісія, з прийняттям рішення про вилучення кандидата у депутати із зареєстрованого списку чи скасування рішення про реєстрацію кандидатом у депутати, відразу повідомляє про це особу, щодо якої прийнято рішення, та інформує про це територіальні виборчі комісії.   -654- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.27 у част.3 після слів "щодо якої прийнято рішення" додати "партію або блок - суб'єкта висунення виборчого списку‚ з якого вилучено кандидата у депутати‚".  
Враховано частково   4. Центральна виборча комісія доводить до відома кандидата у депутати, партії (блоку) рішення про скасування реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати не пізніше як на третій день з дня його прийняття та надає представнику партії (блоку) копію цього рішення.  
256. 4. У випадку смерті кандидата у депутати Центральна виборча комісія оголошує його таким, що вибув з балотування.   -655- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Доповнити ст.27 частинами 5 і 6, виклавши їх в такій редакції: "5. Центральна виборча комісія вилучає також із зареєстрованого списку кандидата у депутати від партії (блоку) та скасовує своє рішення про його реєстрацію у разі скасування партією (блоком) свого рішення про його висунення до списку кандидатів у депутати від цієї партії (блоку). 6. Центральна виборча комісія скасовує своє рішення про реєстрацію списку кандидатів у депутати від партії (блоку) у разі порушення партією (блоком) чи кандидатами від неї вимог та заборон, передбачених статтею 31 цього Закону."  
Враховано частково   5. У випадку смерті кандидата у депутати або визнання його безвісно відсутнім Центральна виборча комісія оголошує його таким, що вибув з балотування та виключає його з виборчого списку.  
    -656- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Статтю 27 доповнити частиною 5 такого змісту: "Партія або блок партій можуть не пізніш як за три дні до виборів зняти з балотування весь список своїх кандидатів у депутати, для чого вони повинні представити до ЦВК заяву відповідного змісту та рішення того ж органу партії чи блоку партій, яким цей список було сформовано."  
Враховано частково    
    -657- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.27 част.4 доповнити словами "та вилучає з відповідного виборчого списку".  
Враховано частково    
257. Глава 6. ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ   -658- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Главі 6 дати назву "ВИБОРЧА КАМПАНІЯ".  
Відхилено   Розділ VІІI. ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ  
258. Стаття 28. Форми і засоби передвиборної агітації      Стаття 48. Строки проведення передвиборної агітації  
259. 1. Передвиборна агітація розпочинається після реєстрації списку кандидатів у депутати Центральною виборчою комісією і закінчується за один день до дня виборів. Передвиборна агітація може здійснюватися у будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України.   -659- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Правденко С.М. (реєстр. картка № 417)
У частині 1 статті 28 слова "списку кандидатів у депутати" замінити словами "партії (блоку) як суб'єктів виборчого процесу".  
Відхилено   1. Передвиборна агітація розпочинається за 90 днів до дня виборів. Центральна виборча комісія повідомляє в засобах масової інформації про початок передвиборної агітації за 95 днів до дня виборів. 2. Передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем виборів.  
    -660- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
Частину 1 сатті 28 викласти в такій редакції: "1. Передвиборна агітація розпочинається після реєстрації списку кандидатів у депутати Центральною виборчою комісією і закінчується за один день до дня виборів. Передвиборна агітація може здійснюватися у будь-яких формах і будь-якими засобами, крім електронних засобів масової інформації" і далі за текстом.  
Відхилено    
    -661- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.28 част.1 подати в редакції: "1. Передвиборна агітація розпочинається за 90 днів до дня проведення виборів. Центральна виборча комісія повідомляє в засобах масової інформації про початок передвиборної агітації. Передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем голосування." А друге речення част.1 дати як нову част.2.  
Враховано    
    -662- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.28 ч.1 викласти в редакції: "1. Передвиборна агітація розпочинається з дня реєстрації Центральною виборчою комісією списку кандидатів у депутати і закінчується о 24 годині напередодні дня виборів. Передвиборна агітація може здійснюватись у будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України. Перелік обмежень щодо проведення передвиборної агітації, викладений в цьому Законі, є вичерпним. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники та інші посадові особи підприємств, установ, організацій не мають права своїми рішеннями або діями порушувати визначене цим Законом право суб'єктів виборчого процесу на вільну передвиборну агітацію, в тому числі у випадках здійснення ними своїх повноважень відповідно до інших законів."  
Враховано частково    
    -663- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.28 після ч.1 додати нову ч. 1-1: "1-1. До передвиборної агітації, правове регулювання якої визначається цим Законом, відносяться будь-які публічні заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо), будь-яке поширення інформаційної (друкованої, теле-, радіо-, відео-, аудіо- тощо) або іншої продукції, які здійснюються в період від початку передвиборної агітації до дня голосування і у будь-якій формі пов'язуються з виборами, або з кандидатами в депутати, або з політичними партіями (блоками), які беруть участь у виборах. Не вважаються передвиборною агітацією офіційні повідомлення (без коментарів та відео-, аудіо-, кіно-, фото- ілюстрацій) про дії кандидатів по виконанню ними повноважень, що прямо передбачені Конституцією або законами України."  
Відхилено    
260. 2. Громадяни України, політичні партії, інші об'єднання громадян, колективи підприємств, установ і організацій мають право вільно і всебічно обговорювати передвиборні програми партій (блоків), політичні, ділові та особисті якості кандидатів у депутати, які входять до виборчих списків, вести агітацію "за" або "проти" партії (блоку) на зборах, мітингах, у бесідах, пресі, на радіо і телебаченні.   -664- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині 2 ст.28 виключити текст "колективи підприємств, установ і організацій".  
Враховано   Стаття 49. Форми і засоби передвиборної агітації 1. Передвиборна агітація може здійснюватися у будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України. Громадяни України мають право вільно і всебічно обговорювати передвиборні програми партій (блоків), політичні, ділові та особисті якості кандидатів у депутати, вести агітацію "за" або "проти".  
    -665- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
У частині 2 статті 28 виключити слова "на радіо і телебаченні".  
Відхилено    
    -666- Павловський М.А. (в.о. № 188)
Частину 2 статті 28 доповнити наприкінці речення такого змісту: "Керівники військових частин, підрозділів МВС, СБУ, державних установ, вищих та середніх учбових закладів, в тому числі і галузевих, зобов'язані організовувати зустрічі виборців з кандидатами у депутати, уповноваженими особами партій (блоків), в тому числі в робочий час."  
Відхилено    
    -667- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Доповнити частину 2 ст.28 словами "та у будь-який інший спосіб, не заборонений цим Законом".  
Відхилено    
    -668- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.28 в ч.2 в кінці додати: "та іншими засобами або в інших формах".  
Відхилено    
261. 3. Кандидати у депутати, уповноважені особи партій (блоків) проводять зустрічі з виборцями як на зборах, так і в іншій зручній для виборців формі. Територіальні виборчі комісії беруть участь в організації зустрічей з виборцями. На прохання кандидатів у депутати, уповноваженої особи партії (блоку) чи виборчих комісій органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування сприяють в організації таких зустрічей.   -669- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Правденко С.М. (реєстр. картка № 417)
У частині 3 ст.28 друге та третє речення викласти в такій редакції: "Територіальні та дільничні виборчі комісії забезпечують організацію зустрічей представників партій (блоків), кандидатів у депутати, їх довірених осіб з виборцями в час, визначений цими особами."  
Відхилено   2. Передвиборна агітація у період виборчого процесу поза строками, встановленими у статті 48 цього Закону, забороняється. До передвиборної агітації не відносяться офіційні повідомлення в період виборчого процесу (без коментарів, які можуть мати агітаційний характер, а також відео-, аудіозаписів, кінозйомок, фотоілюстрацій) про дії кандидатів у депутати, пов'язані з виконанням ними посадових (службових) повноважень, передбачених Конституцією України або законами України. 3. Передвиборна агітація здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів для цілей, визначених цим Законом, та коштів виборчих фондів партій (блоків). 4. Передвиборна агітація за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, здійснюється з додержанням принципу рівних умов: надання партіям (блокам) та їх уповноваженим особам однакових друкованих площ у друкованих засобах масової інформації та ефірного часу на радіо- і телебаченні.  
    -670- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.28 част.3 викласти у такій редакції: "1. Передвиборна агітація у період виборчого процесу поза строками, встановленими у статті 48 цього Закону, забороняється. До передвиборної агітації не відносяться офіційні повідомлення в період виборчого процесу (без коментарів, які можуть мати агітаційний характер, а також відео-, аудіозаписів, кінозйомок, фотоілюстрацій) про дії кандидатів у депутати, пов'язані з виконанням ними посадових (службових) повноважень, передбачених Конституцією України або законами України. 2. Передвиборна агітація здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів для цілей, визначених цим Законом, та коштів виборчих фондів партій (блоків). 3. Передвиборна агітація за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, здійснюється з додержанням принципу рівних умов: надання партіям (блокам) та їх уповноваженим особам однакових друкованих площ у друкованих засобах масової інформації та ефірного часу на радіо- і телебаченні."  
Враховано    
262. 4. Для проведення масових заходів передвиборної агітації місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації державної і комунальної форм власності, а також змішаної форми власності, де частка державної власності перевищує 25 відсотків, безкоштовно надають придатні для цієї мети приміщення у визначений виборчою комісією час. При цьому територіальні виборчі комісії зобов'язані забезпечити рівні можливості для всіх партій (блоків), виборчі списки яких зареєстровані Центральною виборчою комісією.   -671- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Правденко С.М. (реєстр. картка № 417)
У частині 4 ст.28 після слова "відсотків" записати "зобов'язані безкоштовно надавати приміщення, що належать ним, у визначений виборчою комісією час. При цьому територіальні та дільничні виборчі комісії" і далі по тексту.  
Враховано   5. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації надають приміщення, придатні для проведення публічних заходів передвиборної агітації, які організовує територіальна виборча комісія. При цьому територіальні виборчі комісії зобов'язані забезпечити рівні можливості для всіх партій (блоків), кандидати у депутати від яких зареєстровані Центральною виборчою комісією. Оплата за використання наданих приміщень здійснюється у порядку, зазначеному у частині першій статті 37 цього Закону. 6. Партія (блок) має право на договірній основі за рахунок коштів виборчого фонду партії (блоку) орендувати будинки і приміщення усіх форм власності для проведення зборів, мітингів, дебатів, дискусій та інших публічних заходів передвиборної агітації.  
    -672- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
У частині 4 статті 28 виключити слова "де частка державної власності перевищує 25 відсотків".  
Відхилено    
    -673- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
У частині 4 ст.28 виключити слова "підприємства, установи, організації державної і комунальної форм власності, а також змішаної форми власності, де частка державної власності перевищує 25 відсотків".  
Відхилено    
    -674- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Частину 4 статті 28 викласти в такій редакції: "4. Територіальні виборчі комісії зобов'язані забезпечити рівні можливості для всіх партій (блоків), виборчі списки яких зареєстровані Центральною виборчою комісією. Всі заходи повинні бути оплачені або з державного бюджету, або за рахунок виборчого фонду партії (блоку)."  
Відхилено    
    -675- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
Статтю 28 після першого абзаца част.4 доповнити частинами такого змісту: "N. Заяви про виділення приміщень, зазначених у частині сьомій цієї статті, для проведення публічних заходів передвиборної агітації розглядаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування протягом трьох днів з дня їх надходження. NN. Партія (блок) має право на договірній основі за рахунок коштів виборчого фонду партії (блоку) орендувати будинки і приміщення усіх форм власності, для проведення зборів, мітингів, дебатів, дискусій та інших публічних заходів передвиборної агітації." Другий абзац викласти окремою частиною такого змісту: "NNN. Партія (блок) повідомляє про час і місце проведення публічних заходів передвиборної агітації відповідну територіальну виборчу комісію."  
Враховано    
263. Про час і місце масових заходів завчасно сповіщається населення, де ці заходи проводяться.   -676- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Статтю 28 доповнити частиною 5 такого змісту: "5. Передвиборна агітація може проводитися: через засоби масової інформації; шляхом проведення передвиборних заходів (передвиборних зборів і зустрічей із виборцями, передвиборних дебатів і дискусій, мітингів, ходів, демонстрацій, інших передвиборних заходів); шляхом випуску і (або) поширення друкованих, аудіовізуальних та інших агітаційних матеріалів."  
Враховано частково   7. Партія (блок) повідомляє про час і місце проведення публічних заходів передвиборної агітації відповідну територіальну виборчу комісію. 8. У разі якщо приміщення незалежно від форми власності було надано для проведення передвиборних масових заходів одній партії (блоку), власник цього приміщення не має права відмовити в його наданні на тих же умовах іншій партії (блоку).  
    -677- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Правденко С.М. (реєстр. картка № 417)
У частині 4 ст.28 другий абзац викласти у такій редакції: "Про час і місце масових заходів територіальні та дільничні виборчі комісії зобов'язанні завчасно сповіщати населення, де ці заходи проводяться."  
Враховано частково    
    -678- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
Статтю 28 доповнити частиною 5 такого змісту: "5. На території закритих виборчих дільниць комісії о обов'язковому порядку організовують спільні зустрічі з виборцями у встановлений час з повідомленням всіх партій (блоків)."  
Відхилено    
    -679- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.28 додати ч.5: "5. В разі якщо приміщення було надано для проведення передвиборних масових заходів одній партії (блоку), власник (орендар, розпорядник тощо) приміщення не має права відмовити іншій партії (блоку) в наданні приміщення на тих же умовах, незалежно від форми власності на це приміщення."  
Відхилено    
264. Стаття 29. Матеріали передвиборної агітації   -680- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
Назву статті 29 викласти у такій редакції: "Інформаційні плакати та матеріали передвиборної агітації".  
Враховано   Стаття 50. Інформаційні плакати та матеріали передвиборної агітації  
265. 1. Центральна виборча комісія за рахунок коштів, що виділяються з Державного бюджету України на проведення виборчої кампанії, забезпечує виготовлення не пізніш як за 60 днів до дня виборів передвиборних плакатів партій (блоків), списки кандидатів у депутати від яких зареєстровані. Форма, розмір та поліграфічне виконання передвиборних плакатів, їх тираж відповідно до вимог частини три цієї статті встановлюються Центральною виборчою комісією і повинні бути однаковими для всіх партій (блоків).   -681- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частини 1, 2, 3 ст.29 - виключити.  
Відхилено   1. Центральна виборча комісія за рахунок коштів, що виділяються з Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів, забезпечує виготовлення не пізніш як за 60 днів до дня виборів інформаційних плакатів партій (блоків), від яких зареєстровані кандидати у депутати. Ці плакати повинні містити передвиборні програми партій (блоків), подані ними при реєстрації кандидатів у депутати, фотографії перших п'яти кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, року народження, посади (заняття) місця роботи та проживання, партійності. Форма, розмір та поліграфічне виконання інформаційних плакатів, встановлюються Центральною виборчою комісією.  
    -682- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 1 ст.29 викласти у такій редакції: "1. Центральна виборча комісія за рахунок коштів, що виділяються з Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів, забезпечує виготовлення не пізніш як за 60 днів до дня виборів інформаційних плакатів партій (блоків), від яких зареєстровані кандидати у депутати. Ці плакати повинні містити передвиборні програми партій (блоків), подані ними при реєстрації кандидатів у депутати, фотографії перших п'яти кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, року народження, посади (заняття) місця роботи та проживання, партійності. Форма, розмір та поліграфічне виконання інформаційних плакатів, встановлюються Центральною виборчою комісією."  
Враховано    
266. 2. Для забезпечення своєчасного виготовлення передвиборних плакатів до Центральної виборчої комісії не пізніш як у тижневий термін після реєстрації списку кандидатів у депутати уповноваженою особою партії (блоку) подаються текст передвиборного плаката, підготовлений партією (блоком) обсягом не більше чотирьох сторінок машинописного тексту, надрукованого через півтора інтервали (7800 друкованих знаків), який не повинен містити неправдивих відомостей або комерційної реклами.      2. Центральна виборча комісія погоджує з представником партії (блоку) текст інформаційного плаката, підготовленого на основі матеріалаів, зазначених у частині першій цієї статті.  
267. 3. Виготовлені передвиборні плакати з розрахунку по 10 примірників кожного плаката на кожну виборчу комісію у встановленому Центральною виборчою комісією порядку передаються через уповноважену особу партії (блоку).      3. Виготовлені інформаційні плакати з розрахунку - десять примірників кожного плаката на кожну виборчу комісію у встановленому Центральною виборчою комісією порядку передаються виборчим комісіям через представника партії (блоку).  
268. 4. Кожна партія (блок) за власним розсудом може забезпечувати виготовлення інших матеріалів передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів виборчого фонду партії (блоку). Відомості, що подаються у зазначених матеріалах, повинні відповідати вимогам закону. По три примірники друкованих матеріалів, виготовлених за рахунок виборчого фонду партії (блоку), у триденний термін після їх виготовлення повинні бути подані уповноваженою особою партії (блоку) до Центральної виборчої комісії і до територіальних виборчих комісій за місцем поширення цих матеріалів.   -683- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 4 ст.29 поділити на дві частини, виклавши їх в такій редакції: "4. Партія (блок) за власним розсудом може забезпечити виготовлення матеріалів передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів виборчого фонду партії (блоку). Відомості, що містяться у цих матеріалах повинні відповідати вимогам закону. 5. Партія (блок) зобов'язані подати по одному примірнику кожного друкованого матеріалу передвиборної агітації, виготовленого за рахунок коштів виборчого фонду партії (блоку), не пізніш як через сім дні після дня його виготовлення до Центральної виборчої комісії."  
Відхилено   4. Партія (блок) на власний розсуд може виготовляти матеріали передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів виборчого фонду партії (блоку). Відомості, що містяться у цих матеріалах повинні відповідати вимогам закону. 5. Партія (блок) зобов'язані подати по одному примірнику кожного друкованого матеріалу передвиборної агітації, виготовленого за рахунок коштів виборчого фонду партії (блоку), не пізніш як через сім дні після дня його виготовлення до Центральної виборчої комісії.  
    -684- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У першому реченні частини 4 ст.29 виключити слово "інших".  
Відхилено    
    -685- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У третьому реченні частини 4 ст.29 текст "По три примірники друкованих матеріалів" замінити текстом "Один примірник кожного виду друкованих матеріалів передвиборної агітації".  
Враховано    
    -686- Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
Виключити в останньому реченні ч.4 ст.29 слова: "і до територіальних виборчих комісій за місцем поширення цих матеріалів".  
Відхилено    
269. 5. Усі друковані матеріали передвиборної агітації повинні містити інформацію про організацію, установу та осіб, відповідальних за їх випуск, вихідні дані установи, що здійснила друк, відомості про загальний тираж відповідного друкованого матеріалу.   -687- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
Част.5 ст.29 викласти у такій редакції: "5. Друковані матеріали передвиборної агітації повинні містити відомості про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск."  
Враховано   6. Друковані матеріали передвиборної агітації повинні містити відомості про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.  
270. 6. Органи місцевого самоврядування відводять місця та обладнують стенди, дошки у людних місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації, забезпечують наявність на них агітаційних матеріалів, а також повідомлень, передбачених цим Законом, щодо виборчої кампанії. Забороняється розміщення цих матеріалів на будівлях, що є пам'ятками архітектури, та в місцях, де вони перешкоджають безпеці дорожнього руху.   -688- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
Частину 6 статті 29 викласти в такій редакції: "6. Органи місцевого самоврядування відводять місця та обладнують стенди, дошки у людному місці на території кожної виборчої дільниці для розміщення матеріалів передвиборної агітації партій та блоків, забезпечують на них наявність агітаційних матеріалів, а також повідомлень, передбачених цим Законом, щодо виборчої кампанії. В усіх інших місцях розміщення агітаційних матеріалів забороняється."  
Відхилено   7. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування не пізніше як за 90 днів до дня виборів відводять місця та обладнують стенди, дошки оголошення у людних місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації.  
    -689- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 6 ст.29 викласти у такій редакції: "6. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування не пізніше як за 90 днів до дня виборів відводять місця та обладнують стенди, дошки оголошення у людних місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації.."  
Враховано    
    -690- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
В частині 6 статті 29 після слів "цих матеріалів" записати "в інших місцях, не визначених органами місцевого самоврядування", решту цього речення виключити.  
Відхилено    
    -691- Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
Доповнити ст.29 новою частиною 7 такого змісту: "7. Розміщення агітаційних матеріалів на транспортних засобах здійснюється як на безоплатній, так і на платній основі з урахуванням вимог безпеки руху. Для ведення агітації дозволяється також використовувати обладнані наглядною агітацією та гучномовцями автомобілі. Застосування гучномовців повинно узгоджуватись з рішеннями рад щодо дотримання тиші в громадських місцях."  
Враховано частково    
    -692- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.29 в ч.6 друге речення виключити (воно дублює ч.11 ст.31, тим більше, що ст.11 є спеціальною щодо обмежень).  
Враховано    
    -693- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.29 в ч.6 після першого речення додати: "Відведені органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади місця для розміщення передвиборної агітації використовуються всіма партіями (блоками) на рівних умовах. Не допускається одночасне розміщення на таких стендах, дошках більше ніж одного агітаційного матеріалу від однієї партії(блоку)."  
Враховано частково    
    -694- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.29 додати нову ч.7: "7. Громадяни України мають право використовувати приватні будинки, транспортні засоби, інше належне їм майно для розміщення агітаційних матеріалів без обмежень, крім обмеження вимогою не порушувати безпеку дорожнього руху. Громадяни України мають право використовувати фасади будинків в квартирах, які належать їм на праві приватної власності або в яких вони проживають за договором найму, для розміщення агітаційних матеріалів з урахуванням обмежень, встановлених статтею 31 цього Закону."  
Відхилено    
271. Стаття 30. Використання засобів масової інформації у передвиборній агітації   -695- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Правденко С.М. (реєстр. картка № 417)
Статтю 30 викласти в такій редакції: "Стаття 30. Види засобів масової інформації, що використовуються у передвиборній агітації 1. У передвиборній агітації використовуються телебачення, радіо та друковані засоби масової інформації. 2. В залежності від сфери поширення інформації засоби масової інформації для цілей цього Закону поділяються на загальнодержавні та регіональні. 3. Засоби масової інформації в залежності від форми власності їх засновника поділяються на державні та недержавні (приватні). Державними засобами масової інформації визнаються телерадіоорганізації та друковані засоби, засновниками яких виступає Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, органи центральної виконавчої влади та інші загальнодержавні органи, а також місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. До державних засобів масової інформації прирівнюються засоби масової інформації, засновані декількома співзасновниками, за умови, що частка держави (органу місцевого самоврядування) в їх статутному фонді становить більше п'ятдесяти відсотків. Недержавними (приватними) засобами масової інформації визнаються телеорганізації та друковані засоби, засновниками яких є недержавні юридичні особи та (або) фізичні особи."  
Відхилено   Стаття 51. Загальний порядок використання засобів масової інформації 1. Передвиборна агітація з використанням засобів масової інформації усіх форм власності проводиться з дотриманням принципу рівних умов та в порядку, передбаченому цим Законом. 2. Передвиборна агітація у засобах масової інформації проводиться у формі публічних дебатів, дискусій, "круглих столів", прес-конференцій, інтерв'ю, виступів, політичної реклами, теленарисів, відеофільмів, інших публікацій та повідомлень про партію (блок), кандидатів у депутати та в інших формах, що не суперечать Конституції України та законам України. 3. Партія (блок) має право за рахунок та в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, користуватися державними загальнонаціональними каналами радіо і телебачення, газетами "Голос України" і "Урядовий кур'єр" для проведення передвиборної агітації на умовах, передбачених цим Законом. 4. Передвиборна агітація у засобах масової інформації усіх форм власності за рахунок коштів виборчого фонду партії (блоку) здійснюється на умовах рівної оплати за одиницю ефірного часу чи друкованої площі та обмежується лише граничним розміром витрат виборчого фонду. 5. Розцінки вартості за одиницю друкованої площі та за одиницю ефірного часу встановлюються відповідними засобами масової інформації не пізніше ніж за 170 днів до дня виборів у розмірі, який не може перевищувати розміру плати за комерційну рекламу, і не повинен змінюватися протягом виборчого процесу. 6. Засоби масової інформації у разі оприлюднення результатів опитування громадської думки, пов'язаного з виборами депутатів, зобов'язані зазначити організацію, що проводила опитування, час його проведення, кількість опитаних, метод збору інформації, точне формулювання питання, статистичну оцінку можливої помилки. Стаття 52. Порядок використання електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації 1. Усі телерадіокомпанії зобов'язані не пізніше ніж за 150 днів до дня виборів депутатів опублікувати в друкованих засобах масової інформації розцінки вартості однієї хвилини (секунди) ефірного часу, і надіслати ці розцінки Центральній виборчій комісії та територіальним виборчим комісіям (після їх утворення). 2. Ефірний час для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, надається державними та комунальними телерадіокомпаніями між дев'ятнадцятою і двадцять другою годинами за київським часом. 3. Час мовлення (розклад мовлення) телерадіоорганізацій, які мають ліцензії Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на право користування загальнонаціональними каналами мовлення, змінюється (без зміни обсягу мовлення) на період виборів депутатів з метою забезпечення регіональним державним телерадіокомпаніям можливостей поширення їх програм та передвиборних передач у відповідних регіонах. 4. Порядок надання ефірного часу за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, встановлюється Центральною виборчою комісією. 5. Загальний час, що надається телерадіокомпаніями партії (блоку) для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, не може становити менше 40 хвилин на загальнонаціональному телеканалі та 40 хвилин на загальнонаціональному радіоканалі, по 20 хвилин на регіональних телеканалах у кожному регіоні (Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі) та по 30 хвилин на регіональних радіоканалах у кожному регіоні. 6. Впродовж 20 хвилин до і після телерадіотрансляції передвиборної агітаційної теле-, радіопрограми відповідної партії (блоку) забороняється у будь-якій формі коментувати чи оцінювати зміст передвиборної агітаційної програми, давати будь-яку інформацію щодо цієї партії (блоку) та висунутих нею (ним) кандидатів у депутати. 7. Розклад ефірного часу із зазначенням передвиборних агітаційних теле-, радіопрограм, конкретної дати і часу виходу їх в ефір складається відповідними державними телерадіокомпаніями за результатами жеребкувань, що проводяться Центральною виборчою комісією та визначеними нею по одній територіальній виборчій комісії у кожному регіоні, зазначеному у частині другій статті 133 Конституції України, за участю відповідно представників або уповноважених осіб партій (блоків). 8. Результати жеребкування щодо надання ефірного часу для проведення передвиборної агітації за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, оприлюднюються відповідно в газетах "Голос України" і "Урядовий кур'єр", місцевих державних чи комунальних засобах масової інформації у п'ятиденний строк з дня затвердження їх Центральною виборчою комісією та територіальними виборчими комісіями, зазначеними у частині сьомій цієї статті. 9. Оплата за наданий ефірний час здійснюється Центральною виборчою комісією та територіальними виборчими комісіями згідно із затвердженими ними кошторисами в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, та за відповідними угодами, що укладаються між Центральною виборчою комісією і Національною телекомпанією України, Національною радіокомпанією України, між відповідними територіальними виборчими комісіями, зазначеними у частині сьомій цієї статті, і регіональними державними чи комунальними телерадіокомпаніями. 10. Ефірний час за рахунок коштів виборчого фонду партії (блоку) надається на підставі угоди, що укладається між уповноваженою особою партії (блоку) і телерадіокомпанією будь-якої форми власності. Без укладення такої угоди та надходження коштів на рахунок телерадіокомпанії надання ефірного часу забороняється. 11. Телерадіокомпанії зобов'язані здійснювати аудіо-, відеозаписи усіх передач, що містять передвиборну агітацію, і зберігати їх до закінчення тридцятиденного строку з дня офіційного оприлюднення результатів виборів. 12. Телерадіокомпанії усіх форм власності за письмовими запитами Центральної виборчої комісії, територіальних виборчих комісій, зазначених у частині сьомій цієї статті, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, центрального органу виконавчої влади з питань інформаційної політики, телебачення і радіомовлення, зобов'язані надавати інформацію про виділення ефірного часу для проведення передвиборної агітації, а в разі необхідності - копії відповідних угод, платіжних документів і передач у запису на плівці та інших носіях інформації. Стаття 53. Порядок використання друкованих засобів масової інформації 1. Партії (блоки) мають право за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, опублікувати в однаковому поліграфічному виконанні в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" передвиборні програми, подані ними при реєстрації кандидатів у депутати, обсягом не більше 7800 друкованих знаків, а також інші агітаційні матеріали обсягом не більше 7800 друкованих знаків. 2. Черговість друкування передвиборних програм, а також інших агітаційних матеріалів, зазначених у частині першій цієї статті, за рахунок коштів Державного бюджету України, встановлюється Центральною виборчою комісією шляхом жеребкування за участю представників партій (блоків). 3. Результати жеребкування оприлюднюються у газетах "Голос України" і "Урядовий кур'єр" в п'ятиденний строк після дня їх затвердження Центральною виборчою комісією. 4. Партія (блок) має право за рахунок коштів свого виборчого фонду публікувати агітаційні матеріали в друкованих засобах масової інформації усіх форм власності. 5. Агітаційні матеріали, зазначені у частині четвертій цієї статті, публікуються на підставі угоди, що укладається між уповноваженою особою партії (блоку) та редакцією друкованого засобу масової інформації. Без укладення угоди та надходження коштів на рахунок редакції друкованого засобу масової інформації публікація цих матеріалів забороняється. 6. Редакції друкованих засобів масової інформації усіх форм власності за письмовими запитами Центральної виборчої комісії, територіальних виборчих комісій, зобов'язані надавати їм інформацію про використання друкованої площі для розміщення агітаційних матеріалів партій (блоків), а в разі необхідності - надсилати їм копії відповідних угод, платіжних документів, а також відповідні публікації.  
    -696- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
Статтю 30 розбити на три статті, виклавши їх у такій редакції: " Стаття 30. Загальний порядок використання засобів масової інформації 1. Передвиборна агітація з використанням засобів масової інформації усіх форм власності проводиться з дотриманням принципу рівних умов та в порядку, передбаченому цим Законом. 2. Передвиборна агітація у засобах масової інформації проводиться у формі публічних дебатів, дискусій, "круглих столів", прес-конференцій, інтерв'ю, виступів, політичної реклами, теленарисів, відеофільмів, інших публікацій та повідомлень про партію (блок), кандидатів у депутати та в інших формах, що не суперечать Конституції України та законам України. 3. Партія (блок) має право за рахунок та в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів користуватися державними загальнонаціональними каналами радіо і телебачення, газетами "Голос України" і "Урядовий кур'єр" для проведення передвиборної агітації на умовах, передбачених цим Законом. 4. Передвиборна агітація у засобах масової інформації усіх форм власності за рахунок коштів виборчого фонду партії (блоку) здійснюється на умовах рівної оплати за одиницю ефірного часу чи друкованої площі та обмежується лише граничним розміром витрат виборчого фонду. 5. Розцінки вартості за одиницю друкованої площі та за одиницю ефірного часу встановлюються відповідними засобами масової інформації не пізніше ніж за 170 днів до дня виборів у розмірі, який не може перевищувати розміру плати за комерційну рекламу, і не повинен змінюватися протягом виборчого процесу. 6. Засоби масової інформації у разі оприлюднення результатів опитування громадської думки, пов'язаного з виборами депутатів, зобов'язані зазначити організацію, що проводила опитування, час його проведення, кількість опитаних, метод збору інформації, точне формулювання питання, статистичну оцінку можливої помилки. Стаття 30-1. Порядок використання електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації 1. Усі телерадіокомпанії зобов'язані не пізніше ніж за 170 днів до дня виборів депутатів опублікувати в друкованих засобах масової інформації розцінки вартості однієї хвилини (секунди) ефірного часу, що надається за рахунок коштів Державного бюджету України та виборчих фондів партій (блоків), і надіслати ці розцінки Центральній виборчій комісії та територіальним виборчим комісіям. 2. Ефірний час для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, надається державними та комунальними телерадіокомпаніями між дев'ятнадцятою і двадцять другою годинами за київським часом. 3. Час мовлення (розклад мовлення) телерадіоорганізацій, які мають ліцензії Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на право користування загальнонаціональними каналами мовлення, змінюється (без зміни обсягу мовлення) на період виборів депутатів з метою забезпечення регіональним державним телерадіокомпаніям можливостей поширення їх програм та передвиборних передач у відповідних територіальних виборчих округах. 4. Порядок надання ефірного часу за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, встановлюється Центральною виборчою комісією. 5. Загальний час, що надається телерадіокомпаніями партії (блоку) для проведення передвиборної агітації, не може становити менше 40 хвилин на загальнонаціональному телеканалі та 40 хвилин на загальнонаціональному радіоканалі, по 20 хвилин на регіональних телеканалах у кожному регіоні (Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі) та по 30 хвилин на регіональних радіоканалах у кожному регіоні. 6. Впродовж 20 хвилин до і після телерадіотрансляції передвиборної агітаційної теле-, радіопрограми відповідної партії (блоку) забороняється у будь-якій формі коментувати чи оцінювати зміст передвиборної агітаційної програми, давати будь-яку інформацію щодо цієї партії (блоку) та висунутих нею (ним) кандидатів у депутати. 7. Розклад ефірного часу із зазначенням передвиборних агітаційних теле-, радіопрограм, конкретної дати і часу виходу їх в ефір складається відповідними державними телерадіокомпаніями за результатами жеребкувань, що проводяться Центральною виборчою комісією та територіальними виборчими комісіями за участю відповідно представників або уповноважених осіб партій (блоків). 8. Результати жеребкування щодо надання ефірного часу для проведення передвиборної агітації за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, оприлюднюються відповідно в газетах "Голос України" і "Урядовий кур'єр", місцевих державних чи комунальних засобах масової інформації у п'ятиденний строк з дня затвердження їх Центральною виборчою комісією та територіальними виборчими комісіями. 9. Оплата за наданий ефірний час здійснюється Центральною виборчою комісією та територіальними виборчими комісіями згідно із затвердженими ними кошторисами в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, та за відповідними угодами, що укладаються між Центральною виборчою комісією і Національною телекомпанією України, Національною радіокомпанією України, між територіальними виборчими комісіями і регіональними державними чи комунальними телерадіокомпаніями. 10. Ефірний час за рахунок коштів виборчого фонду партії (блоку) надається на підставі угоди, що укладається між уповноваженою особою партії (блоку) і телерадіокомпанією будь-якої форми власності. Без укладення такої угоди та надходження коштів на рахунок телерадіокомпанії надання ефірного часу забороняється. 11. Телерадіокомпанії зобов'язані здійснювати аудіо-, відеозаписи усіх передач, що містять передвиборну агітацію, і зберігати їх до закінчення тридцятиденного строку з дня оприлюднення результатів виборів. 12. Телерадіокомпанії усіх форм власності за письмовими запитами Центральної виборчої комісії, територіальних виборчих комісій, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, центрального органу виконавчої влади з питань інформаційної політики, телебачення і радіомовлення, органів прокуратури, інших правоохоронних органів зобов'язані надавати інформацію про виділення ефірного часу для проведення передвиборної агітації, а в разі необхідності - копії відповідних угод, платіжних документів і передач у запису на плівці та інших носіях інформації. Стаття 30-2. Порядок використання друкованих засобів масової інформації 1. Партії (блоки) мають право за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, опублікувати в однаковому поліграфічному виконанні в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" передвиборні програми, подані ними при реєстрації кандидатів у депутати, обсягом не більше 7800 друкованих знаків, а також інші агітаційні матеріали обсягом не більше 7800 друкованих знаків. 2. Черговість друкування передвиборних програм, а також інших агітаційних матеріалів, зазначених у частині першій цієї статті, за рахунок коштів Державного бюджету України, встановлюється Центральною виборчою комісією шляхом жеребкування за участю представників партій (блоків). 3. Результати жеребкування оприлюднюються у газетах "Голос України" і "Урядовий кур'єр" та у місцевих державних чи комунальних засобах масової інформації в п'ятиденний строк після дня затвердження їх Центральною виборчою комісією та територіальними виборчими комісіями відповідно. 4. Партія (блок) має право за рахунок коштів свого виборчого фонду публікувати агітаційні матеріали в друкованих засобах масової інформації усіх форм власності. 5. Агітаційні матеріали, зазначені у частині четвертій цієї статті, публікуються на підставі угоди, що укладається між уповноваженою особою партії (блоку) та редакцією друкованого засобу масової інформації. Без укладення угоди та надходження коштів на рахунок редакції друкованого засобу масової інформації публікація цих матеріалів забороняється. 6. Друкований засіб масової інформації, засновником (співзасновників) якого є партія, має право публікувати агітаційні матеріали цієї партії (блоку до якого вона входить) у будь-яких обсягах. 7. Редакції друкованих засобів масової інформації усіх форм власності за письмовими запитами Центральної виборчої комісії, територіальних виборчих комісій, органів прокуратури та інших правоохоронних органів зобов'язані надавати їм інформацію про використання друкованої площі для розміщення агітаційних матеріалів партій (блоків), а в разі необхідності - надсилати їм копії відповідних угод, платіжних документів, а також відповідні публікації."  
Враховано    
272. 1. Партіям (блокам), списки кандидатів у депутати яких зареєстровані, надається право безплатного користування державними засобами масової інформації шляхом надання їм рівноцінного і однакового за обсягом часу мовлення на загальнодержавному рівні і в межах окремого виборчого округу.   -697- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.30 част.1 подати в редакції: "1. Партіям і блокам - суб'єктам виборчого процесу надається право на безоплатне (за кошти Державного бюджету, виділені на проведення виборів) користування електронними державними засобами масової інформації. Вони мають право отримати рівноцінний та однаковий за обсягом час мовлення на загальнодержавних та регіональних телерадіоканалах."  
Враховано частково    
    -698- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
У статті 30 частини 1 і 2 виключити.  
Відхилено    
273. Конкретний обсяг і час радіо- і телепередач, визначених для передвиборної агітації партії (блоку) на загальнодержавному рівні, встановлюється Центральною виборчою комісією, у територіальних виборчих округах - територіальними виборчими комісіями за погодженням з керівниками відповідних засобів масової інформації.   -699- Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
Абзац другий ч.1 ст.30 викласти в новій редакції: "З метою змістовного проведення передвиборної агітації, повнішої реалізації принципу змагальності, партії (блоки), списки кандидатів у депутати яких зареєстровані в період передвиборної агітації проводять теле- та радіодебати. Дебати проводяться за участю представників партій (блоків) як на загальнодержавному рівні, так і у виборчих округах. Порядок проведення теле- та радіодебатів визначається Центральною виборчою комісією."  
Відхилено    
    -700- Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
Доповнити ч.1 ст.30 третім абзацом такого змісту: "Партіям (блокам), списки кандидатів у депутати яких зареєстровані, для ознайомлення виборців зі своїми програмами надається також 30 хв. ефірного часу на 1-му національному каналі телебачення та 30 хвилин на 1-й програмі національного радіо. Конкретний обсяг і час радіо- і телепередач у територіальних виборчих округах встановлюється територіальними виборчими комісіями за погодженням з керівниками місцевих засобів масової інформації."  
Відхилено    
    -701- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Другий абзац частини 1 ст.30 доповнити положенням такого змісту: "Рівноцінність у можливостях безкоштовного використання партіями (блоками) державних засобів масової інформації передбачає заборону у наданні переваг кандидатам від тієї чи іншої партії (блоку) як у безпосередньому використанні ними ефірного часу чи друкованих засобів масової інформації, так і демонстрації чи опублікування матеріалів, відомостей, згадувань про них."  
Відхилено    
    -702- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.30 додати нову част.2 в такій редакції: "2. Конкретний обсяг і час радіо- і телепередач, наданих партіям і блокам для передвиборної агітації, визначається Центральною виборчою комісією, але не може становити менше ніж 40 хвилин на загальнодержавному телеканалі, 40 хвилин на загальнодержавному радіоканалі, по 20 хвилин на регіональних телеканалах у кожному регіоні (Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі) та по 30 хвилин на регіональних радіоканалах у кожному регіоні."  
Враховано частково    
274. 2. Розклад ефірного часу для партії (блоку) встановлюється за результатами жеребкувань, які проводяться відповідно Центральною та територіальними виборчими комісіями. Цей розклад публікується в загальнодержавних та місцевих засобах масової інформації.   -703- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.30 част.2 подати в редакції: "2. Ефірний час для ведення передвиборної агітації партіями і блоками - суб'єктами виборчого процесу надається телерадіокомпаніями між дев'ятнадцятою і двадцять третьою годинами за київським часом. Черговість надання ефірного часу визначається за результатами жеребкувань, які проводять Центральна виборча комісія (для загальнодержавних телерадіоканалів) та одна з територіальних виборчих комісій у кожному регіоні за дорученням Центральної виборчої комісії (для регіональних телерадіоканалів). Розклад телерадіопередач, наданих партіям і блокам, публікується у загальнодержавних та місцевих засобах масової інформації."  
Враховано частково    
275. Ефірний час для ведення передвиборчої агітації надається телерадіокомпаніями між дев'ятнадцятою і двадцять третьою годинами за київським часом.   -704- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.30 в ч.2 в кінці додати: "Впродовж 30 хвилин до початку телерадіотрансляції передвиборної агітації і впродовж 30 хвилин після її закінчення забороняється в будь-якій формі коментувати, оцінювати тощо зміст і форму агітаційної програми, давати будь-які інформацію і коментарі щодо політичних партій (блоків) та їхніх кандидатів в депутати, яким надається ефірний час."  
Враховано частково    
    -705- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Єрмак А.В. (в.о. № 83)
Доповнити частину 2 ст.30 третім абзацом такого змісту: "Теле- і радіопрограми, які містять передвиборчу агітацію, виходять в ефір з паралельним аудіо- та відеозаписом, який зберігається протягом року з моменту її виходу."  
Враховано частково    
276. 3. Партії (блоки), які зареєстрували свої виборчі списки, мають право на безплатне розміщення тексту своєї передвиборної програми обсягом не більше чотирьох сторінок машинописного тексту (7800 друкованих знаків) в однаковому поліграфічному виконанні в газетах "Голос України", "Урядовий кур'єр".   -706- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині 3 ст.30 текст "які зареєстрували свої виборчі списки" замінити текстом "списки кандидатів у депутати яких зареєстровані".  
Враховано    
    -707- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.30 част.3 подати в редакції: "3. Партії і блоки - суб'єкти виборчого процесу мають право на безоплатне (за кошти Державного бюджету, виділені на проведення виборів) розміщення своїх агітаційних матеріалів загальним обсягом не більше восьми сторінок машинописного тексту (15600 друкованих знаків) у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр". Кількість публікацій, однакову для кожної партії чи блоку, визначає Центральна виборча комісія. Черговість публікування агітаційних матеріалів партій і блоків визначається шляхом жеребкування, яке проводить Центральна виборча комісія."  
Враховано частково    
277. Черговість друкування передвиборних програм партій (блоків) встановлюється Центральною виборчою комісією шляхом жеребкування.   -708- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Єрмак А.В. (в.о. № 83)
Доповнити част.3 ст.30 третім абзацом такого змісту: "Засоби масової інформації, одним із засновників яких є органи державної влади або органи місцевого самоврядування, або підприємства, установи та організації, які повністю або частково фінансуються з державного або місцевих бюджетів, зобов'зані протягом передвиборчої кампанії надавати політичним партіям, громадським організаціям чи їх блокам для розміщення їхніх програм чи інших матеріалів однакову газетну площу або ефірний час (не менше 3-х сторінок машинопісного тексту (5000 друкованих знаків), а в електронних засобах масової інформації - не менше 5 годин ефірного часу) в порядку, що встановлюється за результатами жеребкування у відповідних виборчих комісіях."  
Враховано частково    
278. 4. Центральна виборча комісія та територіальні виборчі комісії з коштів Державного бюджету України, виділених на проведення виборчої кампанії, оплачують встановлені згідно з цим Законом: час на державному радіо і телебаченні, друкування передвиборних плакатів та публікацію передвиборних програм партій (блоків) в газетах "Голос України" і "Урядовий кур'єр", в обласних виданнях.   -709- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
У частині 4 статті 30 виключити слова "час на державному радіо і телебаченні".  
Відхилено    
279. 5. Партії (блоки) мають право за рахунок і в межах коштів виборчого фонду партії (блоку) додатково друкувати свої матеріали передвиборної агітації як у державних, так і недержавних періодичних друкованих виданнях на умовах рівної оплати за одиницю газетної площі, а також вести свою передвиборну агітацію як на державних, так і недержавних телерадіоканалах на умовах рівної оплати за одиницю ефірного часу.   -710- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині 5 ст.30 після слів "в межах коштів" додати слово "свого", а текст "партії (блоку)" - виключити.  
Враховано    
    -711- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
У частині 5 статті 30 виключити слова "а також вести свою передвиборну агітацію, як на державних, так і не державних телерадіоканалах на умові рівної оплати за одиницю ефірного часу". Доповнити частину текстом такого змісту: "Періодичне видання не має права відмовити в передачі інформації конкурентами партії (блоку), яка скористалася уже його послугами. Умови аналогічні."  
Відхилено    
    -712- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині 5 ст.30 після слів "так і недержавних" виключити слово "періодичних", а слово "газетної" замінити словом "друкованої".  
Враховано    
    -713- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину 5 ст.30 наприкінці доповнити текстом: "Друковані засоби масової інформації, засновані партіями без співзасновників, мають право друкувати агітаційні матеріали цієї партії (блоку до якого вона входить) безоплатно і в будь-яких обсягах."  
Враховано    
    -714- Подгорний С.П. (реєстр. картка № 395)
Частину 5 ст.30 доповнити абзацом такого змісту: "Державні та недержавні засоби масової інформації оприлюднюють розцінки на оплату за розміщення передвиборної агітації не пізніше, як за 100 днів до виборів."  
Враховано частково    
    -715- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.30 част.5 доповнити в кінці реченням: "Розмір оплати за одиницю друкованої площі та за одиницю ефірного часу встановлюється виданням чи телерадіокомпанією до початку висунення виборчих списків кандидатів у депутати (не пізніше ніж за 170 днів до дня голосування) у розмірі, який не перевищує розміру оплати за комерційну рекламу, і не може змінюватися протягом виборчої кампанії."  
Враховано частково    
    -716- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.30 в ч.5 в кінці додати: "Друковані засоби масової інформації, засновниками яких є статутні органи політичних партій, не зобов'язані друкувати передвиборні агітаційні матеріали інших партій (блоків), крім випадків спростування недостовірної інформації. Недержавні засоби масової інформації самостійно визначають обсяг і суб'єктів передвиборної агітації, яким вони надають друковану площу (ефірний час)."  
Відхилено    
    -717- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.30 після ч.5 додати ч.6 і ч.7: "6. Місцеві засоби масової інформації з державною участю визначають умови безкоштовних та (або) оплачуваних інформаційних повідомлень (оголошень) про заходи передвиборної агітації, в рівних для кожної партії (блоку) обсягах і періодичності. Тексти таких повідомлень складають безпосередньо кандидати або уповноважені особи партій (блоків) і подають до редакцій у встановленому ними єдиному порядку. Засоби масової інформації з державною участю можуть публікувати інші матеріали передвиборної агітації на безкоштовній основі або на комерційних засадах, але в обох випадках - на рівних для всіх кандидатів умовах оплати і порядку їх публікацій, передач. У повідомленні, що подається до Центральної або територіальної виборчої комісії (залежно від регіону розповсюдження або телерадіотрансляції) не пізніше ніж за 100 днів до дня голосування, зазначаються розцінки і порядок (строки подання, форма і вигляд матеріалів) публікації матеріалів передвиборної агітації у відповідному засобі масової інформації. Використання засобів масової інформації з державною участю для передвиборної агітації без подання такої інформації або з порушенням встановленого в поданні порядку забороняється. 7. Для розміщення матеріалів передвиборної агітації (надання ефірного часу) в засобах масової інформації з державною участю кандидат в депутати або уповноважена особа партії (блоку) звертаються до керівництва засобу інформації, яке зобов'язане в той же день дати письмову відповідь про день опублікування друкованих агітаційних матеріалів (день і час надання ефірного часу). Якщо засіб масової інформації відмовив в наданні друкованої площі (ефірного часу) або письмової відповіді на звернення, або не надрукував агітаційний матеріал (не надав ефірний час) всупереч письмовому зобов'язанню, суб'єкт виборчого процесу може подати скаргу до Центральної або територіальної виборчої комісії (залежно від регіону розповсюдження або телерадіотрансляції) або до міського (районного) суду за юридичною адресою засобу масової інформації. Суд розглядає скаргу протягом трьох днів."  
Відхилено    
280. 6. У разі оприлюднення в засобах масової інформації недостовірних матеріалів про партію (блок) ці засоби масової інформації протягом семи днів, але не пізніше, як за два дні до дня виборів, зобов'язані надати партії (блоку), щодо якої (якого) поширені недостовірні матеріали, такий же час на радіо або телебаченні чи таку ж друковану газетну площу для спростування недостовірних матеріалів.   -718- Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
Доповнити ч.6 ст.30 після слів "друковану газетну площу" словами "на тій же сторінці".  
Враховано частково    
    -719- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
У частині 6 статті 30 виключити слова "такий же час на радіо або телебаченні чи".  
Відхилено    
    -720- Сидорчук М.Ю. (реєстр. картка № 431)
Статтю 30 доповнити частиною 7 такого змісту: "Агітаційними вважаються всі матеріали пов'язані з службовою трудовою діяльністю кандидата у депутати, про сімейне життя, біографічні довідки, інтерв'ю з ним та членами родини, трудового колективу, інтерв'ю в яких підіймається питання діяльності партії чи кандидата у депутати."  
Враховано частково    
    -721- Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
Доповнити ст.30 частиною 7 такого змісту: "7. У випадку відмови або ухилення засобів масової інформації в зазначений в п. 6 цієї статті строк надати партії (блоку) час на радіо, телебаченні чи газетну площу для спростування недостовірних матеріалів, це питання може бути вирішено шляхом звернення партії (блоку) зі скаргою до Центральної та територіальних виборчих комісій або до суду, які зобов'язані розглянути цю скаргу протягом 3-х днів. Випадки оприлюднення засобами масової інформації недостовірних матеріалів за 10 і менше днів до дня виборів розглядаються безпосередньо Центральною та територіальними виборчими комісіями або судами негайно."  
Враховано частково    
    -722- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.30 стару ч.6 замінити новою ч.8: "8. Не допускається оприлюднення в засобах масової інформації або поширення іншим способом недостовірної інформації, що компрометує кандидата в депутати, партію (блок). В разі оприлюднення такої інформації відповідні органи, засоби масової інформації або особи, які поширили неправдиву інформацію в інший спосіб, зобов'язані на вимогу кандидата в депутати, уповноваженого представника партії (блоку) опублікувати впродовж 7 днів, але не пізніше ніж за 2 дні до дня виборів, спростування (надати ефірний час для спростування). Спростування здійснюється шляхом надання рівноцінного ефірного часу, друкованої площі. Спростуванню підлягають всі неправдиві відомості, які кандидат або уповноважений представник партії (блоку) вважає такими, що компрометують партію (блок). Не підлягають спростуванню відомості у випадку, коли засіб масової інформації або автор доведуть, що оприлюднена інформація відповідає дійсності, навіть якщо ця інформація є компрометуючою. Спростування не повинно містити відомостей, що мають ознаки компрометуючих відносно інших кандидатів, партій (блоків). В разі відмови засобу масової інформації в оприлюдненні спростування, або відсутності спростування у встановлений цим Законом строк, або незгоди сторін з порядком і змістом спростування, рішення про оприлюднення спростування приймає Центральна або територіальна виборча комісія за заявою кандидата в депутати, уповноваженого представника партії (блоку), поданою не пізніше дня встановлення результатів виборів народних депутатів України. Виборча комісія приймає рішення про порушення вимог Закону засобами масової інформації або особами, які поширювали неправдиві відомості, і зобов'язує їх оприлюднити спростування, або відмовляє в задоволенні вимог заяви. В разі, якщо з об'єктивних причин оприлюднення спростування засобом масової інформації до дня виборів неможливе або не встановлено винного в розповсюдженні недостовірних матеріалів, виборча комісія приймає рішення про інший рівноцінний за аудиторією і ефективністю спосіб оприлюднення за рахунок бюджетних коштів, виділених на проведення виборчої кампанії. Засобам масової інформації забороняється оприлюднювати інформацію, яка може бути розцінена виборцями як така, що компрометує кандидатів в депутати, партії (блоки), якщо з технічних або інших об'єктивних причин засіб масової інформації не зможе надати рівноцінну друковану площу (ефірний час) для спростування до дня виборів."  
Враховано частково    
    -723- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.30 додати ч.9: "7. Теле- радіопрограми, які містять передвиборну агітацію, випускаються в єфір з відео- аудіозаписом, що зберігається у відповідній організації телебачення, радіомовлення протягом 6 місяців з дня виходу цих програм. Організації телебачення та радіомовлення зобов'язані зберігати облікові документи щодо надання безоплатно або за плату ефірного часу для передвиборної агітації протягом 5 років з дня виборів."  
Враховано частково    
    -724- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Правденко С.М. (реєстр. картка № 417)
Главу 6 доповнити статтями 30-1 - 30-5 такого змісту: "Стаття 30-1. Підстави надання засобами масової інформації інформаційних (рекламних) послуг партіям (блокам) 1. Підставою надання держаними засобами масової інформації інформаційних (рекламних) послуг партіям (блокам) у передвиборній агітації є акредитація . держаних засобів масової інформації в Центральній виборчій комісії. Положення про акредитацію засобів масової інформації затверджується Центральною виборчою комісією разом з Центральною контрольною комісією. 2. Підставою надання недержавними (приватними) засобами масової інформації інформаційних (рекламних) послуг партіям (блокам) у передвиборній агітації є перемога у тендері, що проводиться Центральною виборчою комісією разом з Центральною контрольною комісією. Положення про проведення тендеру затверджується Центральною виборчою комісією разом з Центральною контрольною комісією. 3. Для цілей цього Закону інформаційною (рекламною) послугою, що надається партіям (блокам) засобами масової інформації визнається: 1) для телевізійних та радіоканалів - надання часу для виступу у прямому ефірі представнику партії (блоку), показ (трансляція) відео та аудіо матеріалів, підготовлених партіями (блоками), будь-яке згадування про партію (блок), її керівництво, членів партії, кандидатів в депутати від партії (блоку), демонстрація емблеми партії (блоку), показ відеоряду, що ідентифікується з певною партією (блоком) тощо; 2) для друкованих засобів масової інформації - надання площі видання для розміщення будь-яких матеріалів підготовлених партією (блоком), а так само розміщення інших матеріалів, що ідентифікуються з певною партією (блоком), її керівником або членом партії, кандидатом у депутати від партії (блоку). 4. Порядок надання засобами масової інформації партіям (блокам) інформаційних (рекламних) послуг та їх облік (хронометраж) встановлюється Центральною виборчою комісією разом з Центральною контрольною комісією. Стаття 30-2. Фінансування участі засобів масової інформації у передвиборній агітації 1. Державні засоби масової інформації, що приймають участь у передвиборній агітації, надають інформаційні та рекламні послуги партіям (блокам) безкоштовно в обсягах, передбачених цим Законом. 2. Недержавні (приватні) телевізійні канали, надають інформаційні (рекламні) послуги партіям (блокам) виключно за рахунок коштів Централізованого виборчого фонду в обсягах, передбачених цим Законом. Недержавним (приватним) телевізійним каналам забороняється надавати партіям (блокам) інформаційні (рекламні) послуги при проведенні передвиборної агітації за рахунок коштів виборних фондів партій (блоків). Стаття 30-3. Обсяги інформаційних (рекламних) послуг, що надаються засобами масової інформації партіям (блокам) 1. Загальний обсяг інформаційних (рекламних) послуг, що надаються засобами масової інформації партіям (блокам) при здійсненні ними передвиборної агітації становить: 1) на державних телевізійних каналах - 20 годин для кожної партії (блоку), при цьому 15 годин - на загальнодержавних телевізійних каналах та 5 годин на регіональних телевізійних каналах; 2) на недержавних (приватних) телевізійних каналах - 20 годин для кожної партії (блоку), при цьому 15 годин - на загальнодержавних телевізійних каналах та 5 годин на регіональних телевізійних каналах; 3) на державних радіоканалах - 20 годин для кожної партії (блоку), при цьому 15 годин - на загальнодержавних радіоканалах та 5 годин на регіональних радіоканалах; 4) на недержавних (приватних) радіоканалах - 20 годин для кожної партії (блоку), при цьому 15 годин - на загальнодержавних радіоканалах та 5 годин на регіональних радіоканалах; 5) у державних друкованих засобах масової інформації - 20% площі видання у кожному номері; 6) у недержавних (приватних) друкованих засобах масової інформації - 20% площі видання у кожному номері. 2. Засобам масової інформації забороняється надання партіям (блокам) інформаційних (рекламних) послуг, що перевищують обсяги, передбачені частиною 1 цієї статті. 3. Порушення засобами масової інформації вимог частини 2 цієї статті є підставою для позбавлення відповідного засобу масової інформації дозволу (ліцензії) на здійснення цього виду діяльності в порядку, передбаченому чинним законодавством. 4. Перевищення партіями (блоками) обсягу інформаційних (рекламних) послуг передбачених частиною 2 цієї статті, що надаються телевізійними каналами, є підставою для визнання виборів депутатів недійсними у випадках, передбачених частиною 3 статті 40-2 цього Закону. Стаття 30-4. Форми і час використання партіями (блоками) права на інформаційні (рекламні) послуги 1. Партії (блоки) при здійсненні права на інформаційні (рекламні) послуги використовують такі форми: 1) при наданні послуг теле- і радіоканалами - прямий ефір, показ (трансляція) відео та аудіо матеріалів, підготовлених партіями (блоками); 2) при наданні послуг друкованими засобами масової інформації - друкування підготовлених партіями (блоками) друкованих матеріалів. 2. Прямий ефір на телебаченні надається: 1) державними телеканалами кожній партії (блоку) загальним обсягом 14 годин, у тому числі на загальнодержавних каналах - 10 годин та на регіональних телеканалах - 4 години. 2) недержавними (приватними) телеканалами кожній партії (блоку) загальним обсягом 14 годин, у тому числі на загальнодержавних каналах - 10 годин та на регіональних телеканалах - 4 години. 3. Прямий ефір на радіо надається: 1) державними радіоканалами кожній партії (блоку) загальним обсягом 14 годин, у тому числі на загальнодержавних радіоканалах - 10 годин та на регіональних радіоканалах - 4 години. 2) недержавними (приватними) радіоканалами кожній партії (блоку) загальним обсягом 14 годин, у тому числі на загальнодержавних радіоканалах - 10 годин та на регіональних радіоканалах - 4 години. 4. Загальний обсяг часу, що відводиться для показу відеоматеріалів, підготовлених партією (блоком), становить: 1) на державних телевізійних каналах - 6 годин для кожної партії (блоку), у тому числі на загальнодержавних телевізійних каналах - 5 годин та на регіональних телевізійних каналах - 1 година. 2) на недержавних (приватних) телевізійних каналах - 6 годин для кожної партії (блоку), у тому числі на загальнодержавних телевізійних каналах - 5 годин та на регіональних телевізійних каналах - 1 година. 5. Надання інформаційних (рекламних) послуг, передбачених частинами 2-4 цієї статті, здійснюється щоденно у такі часи: 1 година в період з 7.00 до 9.00; 2 години в період з 19.00 до 23.00. 6. Порядок надання партіям (блокам) інф ормаційних (рекламних) послуг засобами масової інформації встановлюється Центральною виборчою комісією разом з Центральною контрольною комісією. 7. Черговість надання інформаційних (рекламних) послуг засобам масової інформації партіям (блокам) встановлюється шляхом жеребкування, що здійснюється: 1) для загальнодержавних засобів масової інформації - Центральною виборчою комісією; 2) для регіональних засобів масової інформації - територіальними виборчими комісіями. Стаття 30-5. Вимоги до інформації, що надається партіями (блоками) засобам масової інформації 1. Матеріали для засобів масової інформації повинні бути надані представниками партії (блоків), кандидатами у депутати та їх довіреними особами не пізніше як за дві доби до дня їх оприлюднення. 2. Засобам масової інформації забороняється внесення будь-які змін в зміст матеріалів, наданих партією (блоком), їх редагування, а також супровід цих матеріалів передмовами та післямовами (коментуванням). 3. Відповідальними за зміст інформації наданої засобам масової інформації для оприлюднення, визнаються партії (блоки), що надали її. 4. У разі оприлюднення в засобах масової інформації матеріалів, що дискредитують або компрометують партію (блок), її керівника або члена партії (блоку), кандидата у депутати від партії (блоку) ці засоби масової інформації протягом двох днів, але не пізніше як за два дні до дня голосування, зобов'язані надати уповноваженій особі партії (блоку), її керівнику або члену партії (блоку), кандидату у депутати або його довіреній особі, щодо яких були поширені зазначені матеріали, можливість виступити у прямому ефірі в такий же час, на тому ж каналі радіо або телебачення чи таку ж площу у тому ж друкованому засобі масової інформації для спростування поширених матеріалів."  
Враховано частково    
281. Стаття 31. Обмеження проведення передвиборної агітації   -725- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Правденко С.М. (реєстр. картка № 417)
Статтю 31 викласти у такій редакції: "Стаття 31. Обмеження у проведенні передвиборної агітації 1. В організаціях, з'єднаннях і частинах Міністерства оборони, Національної гвардії, Міністерства внутрішніх справ, Державного комітету у справах охорони державного кордону, Служби безпеки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи передвиборна агітація обмежується. Зустрічі кандидатів у депутати та, їх довірених осіб, представників партій (блоків) з виборцями з числа військовослужбовців зазначених відомств організовує територіальна виборча комісія з обов'язковим запрошенням, не пізніше, як за три дні до зустрічі, представників всіх партій (блоків) за графіками, узгодженими з керівниками зазначених організацій, з'єднань і частин. З початку виборів відвідання цих організацій, з'єднань і військових частин окремими кандидатами у депутати, їх довіреними особами забороняється. Допускається розповсюдження друкованих агітаційних матеріалів, виготовлених Центральною та відповідними територіальними виборчими комісіями, а також партіями (блоками). 2. Розповсюдження анонімних агітаційних матеріалів або агітаційних матеріалів під псевдонімом, а також агітаційних матеріалів, що дискредитують будь-яку партію (блок), а також кандидатів у депутати, окрім фактів, що встановлені обвинувальним вироком чи рішенням суду, які набрали законної сили, забороняється. У випадку розповсюдження анонімних агітаційних матеріалів, агітаційних матеріалів під псевдонімом, таких, що дискредитують будь-яку партію (блок), а також кандидатів у депутати чи матеріалів із закликами до насильницького повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності держави, до національної, мовної, расової, релігійної нетерпимості виборчі комісії після отримання інформації про таку агітацію зобов'язані звернутися до відповідних державних органів з метою припинення незаконної агітації та вжиття заходів, передбачених законодавством України. 3. Забороняється проведення виборчої агітації та розповсюдження будь-яких агітаційних передвиборчих матеріалів органам державної влади, органам місцевого самоврядування, їх посадовим і службовим особам, а також посадовим особам підприємств, установ, організацій під час виконання ними службових обов'язків, командирам військових частин, та членам виборчих комісій. 4. Агітація напередодні дня, що передує дню голосування, а також в день голосування у будь-якій формі забороняється. 5. Державним телерадіоорганізаціям, друкованим засобам масової інформації, заснованими за участю держави, органів державної влади або органів місцевого самоврядування, їх посадовим і службовим особам, творчим працівникам засобів масової інформації у період виборчої кампанії у своїх повідомленнях, матеріалах і передачах забороняється підтримувати або віддавати перевагу в будь-якій формі тим чи іншим партіям (партійним), кандидатам у депутати, їхнім передвиборним програмам. 6. Забороняється проведення виборчої агітації, що супроводжується наданням виборцям безплатно або на пільгових умовах товарів, цінних паперів, кредитів, лотерей, грошей, послуг. При проведенні виборчої агітації забороняється вручати виборцям грошові кошти, подарунки та інші матеріальні цінності, за виключенням здійснення оплати за виконання виборчої організаційної роботи (чергування на виборчих дільницях тощо). Кошти, отримані засобами масової інформації в оплату передвиборної агітації, не можуть використовуватися ними на інші цілі, крім сплати податків та розвитку діяльності засобу масової інформації. 7. Посилання при здійсненні виборчої агітації кандидатом у депутати, їх довіреними особами та уповноваженими особами партій (блоків) на наявність у кандидата у депутати вищої освіти, наукових ступенів та вчених звань, державних нагород потребує представлення належно оформлених копій відповідних документів. 8. За 15 днів до дня голосування забороняється оголошення в державних і недержавних засобах масової інформації результатів соціологічних досліджень та опитувань громадської думки про рейтинг партій (блоків), а також окремих кандидатів у депутати та інших прогнозів. 9. В останній тиждень перед днем голосування забороняється поширення будь-яких відомостей про партії (блоки), а також окремих кандидатів у депутати, що ганьблять їх. В цей час виступи представників партій (блоків), а також окремих кандидатів в депутати на радіо і телебаченні можуть бути лише у формі дебатів між ними. При цьому дебати повинні проводитися за участю представників не більше, ніж двох політичних партій (блоків). 10. Кандидатам у депутати, які обіймають посади, у тому числі за сумісництвом, в органах державної влади, в органах місцевого самоврядування, на державних підприємствах, установах і організаціях, у військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, забороняється залучати або використовувати для будь-якої роботи, пов'язаної з проведенням своєї виборчої кампанії, підлеглих їм осіб та службовий транспорт, засоби зв'язку, приміщення та інші об'єкти і ресурси."  
Відхилено   Стаття 54. Обмеження щодо ведення передвиборної агітації  
    -726- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Статтю 31 викласти у такій редакції: "Стаття 31. Обмеження щодо ведення передвиборної агітації 1. Участь у передвиборній агітації забороняється: 1) органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим і службовим особам; 2) членам виборчих комісій; 3) органам прокуратури, їх посадовим і службовим особам; 4) особам, які не є громадянами України; 5) іншим особам, визначеним цим Законом. 2. Поширення у будь-якій формі матеріалів, що містять заклики до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганди війни, насильства та розпалювання міжетнічної, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, не допускається. 3. Державним та комунальним засобам масової інформації, їх посадовим та службовим особам і творчим працівникам під час виборчого процесу у своїх матеріалах і передачах, не зазначених в угодах, забороняється підтримувати кандидатів у депутати, партії (блоки), їх передвиборні програми або віддавати їм перевагу в будь-якій формі. У разі порушення ними цієї вимоги центральний орган виконавчої влади з питань інформаційної політики, телебачення і радіомовлення, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення за поданням відповідних виборчих комісій припиняють діяльність відповідного засобу масової інформації на період виборчого процесу або вживають інших заходів, передбачених законами України. 4. Засіб масової інформації, що оприлюднив інформацію, яку партія (блок) або окремі кандидати у депутати вважають завідома недостовірною, не пізніш як через три дні після дня оприлюднення таких матеріалів, а напередодні виборів депутатів - не пізніш як за день до дня голосування, зобов'язаний надати уповноваженій особі партії (блоку) кандидату в депутати, щодо яких поширено недостовірні відомості, на їх вимогу можливість спростувати такі матеріали: надати такий же ефірний час на телебаченні або радіо, а в друкованому засобі масової інформації цей матеріал повинен бути набраний тим же шрифтом і поміщений під рубрикою "спростування" на тому ж місці шпальти в обсязі, не меншому ніж повідомлення, що спростовується. Спростовування повинно містити посилання на відповідну публікацію в друкованому засобі масової інформації, передачу на телебаченні, радіо та на факти, що спростовуються. Час на телебаченні, радіо, що надається для спростування, не повинен перевищувати часу тієї частини передачі, зміст якої спростовується. Спростування має бути оприлюднено без додатків, коментарів та скорочень і здійснюватися за рахунок засобу масової інформації. 5. Забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей, а також наданням грошей. 6. Центральна виборча комісія забезпечує в державних засобах масової інформації роз'яснення щодо заборони надання безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей, а також наданням грошей. Текст роз'яснення затверджується Центральною виборчою комісією і друкується в газетах "Голос України" і "Урядовий кур'єр" на першій сторінці та транслюється двічі на день телерадіокомпаніями, починаючи за 30 днів до дня виборів. 7. Регіональні державні та комунальні телерадіокомпанії не повинні перекривати своїми передачами передвиборні програми партій (блоків), що транслюються на загальнонаціональних каналах мовлення за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів. 8. Включення до інформаційних телерадіопрограм передвиборних агітаційних матеріалів партій (блоків) або політичної реклами забороняється. Політична реклама повинна бути відокремлена і означена як така. 9. Забороняється переривати передачі передвиборних програм партій (блоків) рекламою товарів, послуг і робіт, іншими повідомленнями. 10. Поширення передвиборних агітаційних матеріалів партій (блоків) недержавними засобами масової інформації обмежується розміром їх виборчого фонду. 11. Засобам масової інформації усіх форм власності, що діють на території України, забороняється протягом останніх п'ятнадцяти днів перед днем виборів поширювати інформацію про результати опитувань громадської думки щодо партій (блоків) та кандидатів у депутати. 12. Забороняється проведення передвиборної агітації в зарубіжних засобах масової інформації, що діють на території України. 13. Центральний орган виконавчої влади з питань інформаційної політики, телебачення та радіомовлення разом з підпорядкованими йому державними телерадіокомпаніями зобов'язаний забезпечити порядок, за яким трансляція передвиборної агітаційної програми однієї партії (блоку) на першому загальнонаціональному телеканалі не повинна збігатися в часі з трансляцією такої програми іншої партії (блоку) на першому загальнонаціональному радіоканалі, якщо ефірний час для обох програм надається за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів. 14. Забороняється розміщення друкованих передвиборних агітаційних матеріалів та повідомлень про перебіг виборчого процесу на пам'ятках архітектури, в місцях де вони перешкоджають безпеці дорожнього руху. 15. Кандидатам у депутати, які займають посади, у тому числі за сумісництвом, в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на державних, комунальних підприємствах, в установах, організаціях, військових формуваннях (частинах), забороняється залучати або використовувати для будь-якої роботи, пов'язаної з проведенням виборчого процесу підлеглих їм осіб (у робочий час), службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи, а також використовувати службові чи виробничі наради, збори колективу тощо для проведення передвиборної агітації. 16. Забороняється виготовлення та розповсюдження анонімних друкованих передвиборних агітаційних матеріалів та матеріалів, що не містять відомостей про установу, що здійснила друк, його тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск. 17. Забороняється проведення передвиборної агітації з 24 години останньої п'ятниці, що передує дню голосування, до дня та в день голосування. 18. Забороняється оприлюднення в день голосування результатів опитування виборців щодо їх волевиявлення під час голосування до його закінчення. 19. У військових формуваннях (частинах) та в установах кримінально-виконавчої системи передвиборна агітація обмежується. Відвідання військових формувань (частин) окремими уповноваженими особами партій (блоків), кандидатами у депутати забороняється. Зустрічі цих осіб з виборцями організуються відповідними територіальними виборчими комісіями разом з командирами військових формувань (частин) або керівниками установ кримінально-виконавчої системи з обов'язковим повідомленням не пізніше як за три дні до дня зустрічі уповноважених осіб партій (блоків). 20. Перешкоджання здійсненню права на проведення передвиборної агітації, а також зловживання правом на ведення такої агітації тягнуть за собою відповідальність, встановлену законами України. 21. У разі надходження до виборчих комісій заяв, скарг щодо порушень вимог частин 2, 5, 11, 12, 14-18 цієї статті виборчі комісії негайно надсилають ці заяви і скарги до відповідних органів внутрішніх справ або до органів прокуратури для перевірки і реагування відповідно до законів України."  
Враховано частково    
282. 1. Забороняється участь у передвиборній агітації:   -727- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.31 ч.1 викласти в редакції: "1. Забороняється участь у передвиборній агітації керівникам (та їх заступникам) центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів місцевого самоврядування та їх структурних підрозділів (департаментів, управлінь, відділів, секторів, секретаріатів тощо), судових органів, органів прокуратури, підрозділів збройних сил та інших воєнізованих формувань, членам виборчих комісій у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків на території своєї комісії. Названі особи можуть брати участь у заходах передвиборної агітації як громадяни в разі звільнення їх від виконання службових обов'язків на період участі в заходах передвиборної агітації або в неробочий час за умови відсутності пов'язування своєї агітації із службовим становищем в будь-якій формі (зокрема, - агітації від імені своєї посади). Особи, які не є громадянами України, не можуть брати участі у передвиборній агітації в будь-якій формі. Особи, які порушують цю заборону, позбавляються законних підстав для перебування на території України органами державної влади за поданням уповноважених осіб партій (блоків) в порядку, визначеному законодавством."  
Враховано частково   1. Участь у передвиборній агітації забороняється:  
283. органам державної влади і органам місцевого самоврядування, їх посадовим і службовим особам;      1) особам, які не є громадянами України; 2) органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим і службовим особам;  
284. судовим органам, посадовим і службовим особам цих органів;   -728- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Виключити другий пункт частини 1 ст.31.  
Враховано    
285. органам прокуратури, посадовим і службовим особам цих органів;      3) членам виборчих комісій під час виконання обов'язку члена виборчих комісій.  
286. членам виборчих комісій;   -729- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Макеєнко В.В. (реєстр. картка № 354)
Четвертий пункт частини 1 статті 31 наприкінці доповнити текстом ", звільнених від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи".  
Відхилено    
    -730- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
Доповнити частину 1 ст.31 пунктом такого змісту: "електронним засобам масової інформації незалежно від форм їх власності".  
Відхилено    
287. особам, які не є громадянами України.      2. У військових формуваннях (частинах) та в установах кримінально-виконавчої системи передвиборна агітація обмежується. Відвідання військових формувань (частин) окремими уповноваженими особами партій (блоків), кандидатами у депутати забороняється. Зустрічі цих осіб з виборцями організуються відповідними територіальними виборчими комісіями разом з командирами військових формувань (частин) або керівниками установ кримінально-виконавчої системи з обов'язковим повідомленням не пізніше як за три дні до дня зустрічі уповноважених осіб партій (блоків). 3. Поширення у будь-якій формі матеріалів, що містять заклики до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганди війни, насильства та розпалювання міжетнічної, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення забороняється.  
288. 2. Державним телерадіокомпаніям, друкованим засобам масової інформації з державною участю, участю органів місцевого самоврядування, їх посадовим особам, творчим працівникам засобів масової інформації у період виборчої кампанії у своїх повідомленнях, матеріалах і передачах забороняється підтримувати або віддавати перевагу в будь-якій формі тій чи іншій партії (блоку), їх передвиборним програмам.   -731- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині 2 ст.31 після слів "творчим працівникам" виключити текст "засобів масової інформації".  
Враховано   4. Державним та комунальним засобам масової інформації, їх посадовим та службовим особам і творчим працівникам під час виборчого процесу у своїх матеріалах і передачах, не обумовлених угодами, укладеними відповідно до вимог частини дев'ятої ст 52 і частини п'ятої ст. 53, забороняється агітувати "за" або "проти" кандидатів у депутати, партій (блоків), оцінювати їх передвиборні програми або віддавати їм перевагу в будь-якій формі. У разі порушення ними цієї вимоги центральний орган виконавчої влади з питань інформаційної політики, телебачення і радіомовлення, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення за поданням Центральної виборчої комісії або відповідної виборчої комісії можуть припинити діяльність відповідного засобу масової інформації на період виборчого процесу або вжити інших заходів, передбачених законами України. 5. Засіб масової інформації, що оприлюднив інформацію, яку партія (блок) або окремий кандидат у депутати вважають завідома недостовірною, не пізніш як через три дні після дня оприлюднення таких матеріалів, але не пізніш як за два дні до дня виборів, зобов'язаний надати уповноваженій особі партії (блоку), кандидату в депутати, щодо якого поширено недостовірні відомості, на їх вимогу можливість спростувати такі матеріали: надати такий же ефірний час відповідно на телебаченні або радіо, або опублікувати в друкованому засобі масової інформації наданий партією (блоком) чи кандидатом матеріал, який повинен бути набраний тим же шрифтом і поміщений під рубрикою "спростування" на тому ж місці шпальти в обсязі, не меншому ніж повідомлення, що спростовується. Спростовування повинно містити посилання на відповідну публікацію в друкованому засобі масової інформації, передачу на телебаченні, радіо та на факти, що спростовуються. Спростування має бути оприлюднено без додатків, коментарів та скорочень і здійснюватися за рахунок засобу масової інформації.  
    -732- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
У частині 2 статті 31 виключити слова "державним телерадіокомпаніям".  
Враховано частково    
    -733- Павловський М.А. (в.о. № 188)
Доповнити наприкінці частину 2 ст.31 реченням такого змісту: "Забороняється демонстрація відеоматеріалів та трансляція аудіоматеріалів, які прямо чи опосередковано дискредитують ту чи іншу партію (блок), або її керівництво."  
Відхилено    
    -734- Онопенко В.В. (реєстр. картка № 439)
Ромовська З.В. (в.о. № 122)
Доповнити частину 2 статті 31 наступним реченням: "У разі порушення цих вимог органи, до компетенції яких належать питання контролю за діяльністю цих засобів масової інформації, за поданням Центральної виборчої комісії, припиняють їх діяльність на період виборчої кампанії".  
Відхилено    
    -735- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.31 в ч.2 після слів "творчим працівникам" додати слово "цих" і далі за текстом ("засобів масової інформації…").  
Враховано частково    
289. 3. Забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям безплатно або на пільгових умовах відповідно товарів, послуг, цінних паперів, грошей, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей.   -736- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині 3 ст.31 після слів "пільгових умовах" виключити слово "відповідно".  
Враховано   6. Забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей.  
    -737- Сидорчук М.Ю. (реєстр. картка № 431)
Частину 3 статті 31 закінчити такими словами "та використання при цьому різного роду фондів".  
Відхилено    
290. 4. Центральна виборча комісія забезпечує в державних засобах масової інформації роз'яснення щодо заборони надання безплатно або на пільгових умовах товарів, цінних паперів, кредитів, лотерей, грошей, послуг. Текст роз'яснення затверджується Центральною виборчою комісією та друкується в кожному номері газет "Голос України" і "Урядовий кур'єр" на першій сторінці, починаючи за 30 днів до дня виборів. Текст роз'яснення транслюється двічі на день телерадіокомпаніями, починаючи за 30 днів до дня виборів.   -738- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.31 в ч.4 в кінці першого речення додати: "та з інших питань щодо незаконних методів передвиборної агітації, заборони порушення конституційних прав громадян на свободу агітації і волевиявлення."  
Відхилено   7. Центральна виборча комісія забезпечує в державних засобах масової інформації роз'яснення щодо заборони надання грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей. Текст роз'яснення затверджується Центральною виборчою комісією і двічі на тиждень друкується в газетах "Голос України" і "Урядовий кур'єр" на першій сторінці та транслюється телерадіокомпаніями, починаючи за 30 днів до дня виборів.  
    -739- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.31 в ч.4 в другому і третьому реченнях замість слів: "Текст роз'яснення затверджується" записати "Тексти роз'яснень затверджуються", замість слова "друкується" записати "друкуються", замість слів "Текст роз'яснення транслюється" записати "Тексти роз'яснень транслюються".  
Відхилено    
291. 5. Передвиборні агітаційні телерадіопрограми місцевих компаній не повинні збігатися у часі з аналогічними програмами на загальнодержавних каналах.   -740- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
Частини 5, 6 і 7 ст.31 виключити.  
Відхилено   8. Регіональні державні та комунальні телерадіокомпанії не повинні перекривати своїми передачами передвиборні програми партій (блоків), що транслюються на загальнонаціональних каналах мовлення за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів.  
292. 6. Внесення до інформаційних телерадіопрограм агітаційних матеріалів партій (блоків) або політичної реклами не допускається.   -741- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині 6 ст.31 слово "або" замінити текстом ", прямої або непрямої", а текст "не допускається" замінити словом "забороняється".  
Враховано частково   9. Центральний орган виконавчої влади з питань інформаційної політики, телебачення та радіомовлення разом з підпорядкованими йому державними телерадіокомпаніями зобов'язаний забезпечити порядок, за яким трансляція передвиборної агітаційної програми однієї партії (блоку) на першому загальнонаціональному телеканалі не повинна збігатися в часі з трансляцією такої програми іншої партії (блоку) на першому загальнонаціональному радіоканалі, якщо ефірний час для обох програм надається за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів. 10. Включення до інформаційних теле-, радіопрограм передвиборних агітаційних матеріалів партій (блоків) або політичної реклами забороняється. Політична реклама повинна бути відокремлена від інших матеріалів і означена як така.  
    -742- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Частину 6 статті 31 викласти в такій редакції: "6. Включення в інформаційні телерадіопрограми агітаційних матеріалів політичних партій (блоків) або політичної реклами не допускається. Політична реклама повинна бути відокремлена і означена як така."  
Враховано    
293. 7. Забороняється переривати передвиборні агітаційні програми партій (блоків) рекламою товарів, робіт і послуг, іншими повідомленнями.      11. Забороняється переривати передачі передвиборних програм партій (блоків) рекламою товарів, робіт, послуг і іншими повідомленнями.  
294. 8. Агітація в недержавних засобах масової інформації обмежується лише можливостями виборчого фонду партії (блоку) на умовах рівної оплати за ефірний час чи газетну площу для партій (блоків).   -743- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині 8 ст.31 слово "газетну" замінити словом "друковану".  
Відхилено    
    -744- Гаврилов І.О. (реєстр. картка № 386)
В частині 8 ст.31 виключити слова "на умовах рівної оплати за ефірний час чи газетну площу для партій (блоків)".  
Враховано    
    -745- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
У частині 8 статті 31 виключити слова "за ефірний час".  
Враховано    
295. 9. Державним і недержавним засобам масової інформації, що діють на території України, забороняється поширювати за 15 днів до дня голосування інформацію про результати соціологічних досліджень і опитувань громадської думки щодо партій (блоків) та кандидатів у депутати першої п'ятірки виборчих списків.   -746- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
У частині 9 статті 31 наприкінці вилучити слова "та кандидатів у депутати першої п'ятірки виборчих списків".  
Враховано частково   12. Забороняється проведення передвиборної агітації в зарубіжних засобах масової інформації, що діють на території України.  
    -747- Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
У ч.9 ст.31 наприкінці виключити слова "першої п'ятірки виборчих списків".  
Враховано    
296. 10. Забороняється вести передвиборну агітацію в зарубіжних засобах масової інформації, що діють на території України.      13. Засобам масової інформації усіх форм власності, що діють на території України, забороняється протягом останніх п'ятнадцяти днів перед днем виборів поширювати інформацію про результати опитувань громадської думки щодо партій (блоків) та кандидатів у депутати.  
297. 11. Забороняється розміщення матеріалів передвиборної агітації, передбаченої цим Законом, а також повідомлень про перебіг виборчого процесу на будівлях, що є пам'ятками архітектури, та в місцях, де вони перешкоджають безпеці дорожнього руху.   -748- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині 11 ст.31 текст ", передбаченої цим Законом" - виключити.  
Враховано   14. Забороняється розміщення друкованих передвиборних агітаційних матеріалів та повідомлень про перебіг виборчого процесу на пам'ятках архітектури, в місцях, де вони перешкоджають безпеці дорожнього руху.  
    -749- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.31 в ч.11 в кінці додати: "Громадянам, крім власників приватних будинків, забороняється використовувати фасади житлових і нежитлових будинків, паркани, малі архітектурні форми, пам'ятники тощо для розміщення агітаційних матеріалів у спосіб, який псує зовнішній вигляд поверхні після зняття агітаційних матеріалів, як от наклеювання, а також робити написи фарбою, крейдою тощо. Забороняється використовувати дерева і кущі, які не є приватною власністю, для розміщення агітаційних матеріалів у спосіб, який завдає їм шкоди."  
Відхилено    
298. 12. Кандидатам у депутати, які входять до виборчого списку партії (блоку) і які обіймають посади, у тому числі за сумісництвом, в органах державної влади, в органах місцевого самоврядування, на державних підприємствах, установах, організаціях, у військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, забороняється залучати або використовувати для будь-якої роботи, пов'язаної з проведенням своєї виборчої кампанії, підлеглих їм осіб (у робочий час), службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи.   -750- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині 12 ст.31 після тексту "партії (блоку)" виключити слово "які", виключити текст ", утворених відповідно до законів України".  
Враховано   15. Кандидатам у депутати, які займають посади, у тому числі за сумісництвом, в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на державних, комунальних підприємствах, в установах, організаціях, військових формуваннях (частинах), забороняється залучати для передвиборної агітації або використовувати для будь-якої роботи, пов'язаної з проведенням передвиборної агітації, підлеглих їм осіб (у робочий час), службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи, а також використовувати службові чи виробничі наради, збори колективу тощо для проведення передвиборної агітації.  
    -751- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
У частині 12 статті 31 слова "на державних підприємствах" замінити словами "на підприємствах усіх форм власності."  
Відхилено    
    -752- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.31 ч.12 викласти в редакції: "12. Забороняється використовувати службове становище (незалежно від місця роботи і організаційно-правових форм підприємства, організації, установи) для проведення передвиборної агітації, зокрема: залучати до заходів передвиборної агітації підлеглих осіб у їх робочий час або в зв'язку з їх службовою підлеглістю, або виконанням службових обов'язків; безоплатно використовувати службовий транспорт, зв'язок, приміщення, інші матеріальні та технічні ресурси за місцем роботи, а також використовувати службово-виробничі заходи (наради, зібрання тощо) для передвиборної агітації."  
Відхилено    
299. 13. Поширення анонімних агітаційних матеріалів, що дискредитують партію (блок) чи кандидата у депутати, який входить до виборчого списку (блоку), забороняється.   -753- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині 13 ст.31 виключити текст ", який входить до виборчого списку (блоку),".  
Враховано    
    -754- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Частину 13 статті 31 викласти в такій редакції: "13. Розповсюдження анонімних агітаційних матеріалів або агітаційних матеріалів під псевдонімом забороняється."  
Відхилено    
    -755- Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
З ч.13 ст.31 виключити слова "що дискредитують партію (блок) чи кандидата у депутати, який входить до виборчого списку партії (блоку)".  
Враховано    
    -756- Павловський М.А. (в.о. № 188)
Доповнити наприкінці частину 13 ст.31 реченням такого змісту: "Особи, які виготовляють чи розповсюджують анонімні матеріали такої якості, несуть кримінальну відповідальність відповідно з чинним законодавством."  
Відхилено    
300. 14. Забороняється поширення матеріалів із закликами до насильницького повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності держави, до національної, мовної, расової, релігійної нетерпимості.       
301. 15. Забороняється використання при проведенні передвиборної агітації друкованих агітаційних матеріалів, що не містять вихідних даних установи, що здійснила друк, а також зазначення загального тиражу примірників.   -757- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині 15 ст.31 текст "використання при проведенні передвиборної агітації" замінити словом "поширення".  
Відхилено   16. Забороняється виготовлення та розповсюдження друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, що не містять відомостей про установу, яка здійснила друк, його тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.  
302. 16. Забороняється проведення в день, що безпосередньо передує дню виборів, та в день голосування передвиборної агітації у будь-якій формі.   -758- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Частину 16 статті 31 викласти в такій редакції: "16. Агітація в день виборів у будь-якій формі (розповсюдження виборчих листівок, плакатів, заклики голосувати "за" чи "проти" кандидатів або бойкотувати вибори тощо) забороняється. Агітаційні друковані матеріали, розміщені до дня виборів поза приміщеннями для голосування, залишаються на тих же місцях."  
Відхилено   17. Передвиборна агітація припиняється з 24 години останньої п'ятниці, що передує дню виборів. Проведення активної агітації (публікація агітаційних матеріалів у засобах масової інформації, розповсюдження виборчих листівок, розклеювання виборчих плакатів, публічні заклики голосувати "за" чи "проти" партій (блоків) чи кандидатів у депутати) з цього часу забороняється. Передвиборні агітаційні матеріали знімаються з 24 години останньої п'ятниці, що передує дню виборів, відповідними службами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 18. Забороняється оприлюднення в день виборів результатів опитування виборців щодо їх волевиявлення під час голосування до його закінчення.  
    -759- Павловський М.А. (в.о. № 188)
Доповнити наприкінці частину 16 ст.31 текстом такого змісту: ", за будь-якого кандидата, партію (блок) посадовими особами та громадянами інших держав".  
Відхилено    
    -760- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.31 в ч.16 виключити слова: "в день, що безпосередньо передує дню виборів, та".  
Відхилено    
    -761- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.31 в ч.16 в кінці додати: "Передвиборні агітаційні матеріали, розміщені поза межами приміщень виборчих комісій знімаються в період з 24 години останньої п'ятниці, що передує дню виборів, до 7 годин в день виборів відповідними службами органів місцевого самоврядування або державної влади. Передвиборні агітаційні матеріали, закріплені в інший спосіб, знімають власники (орендарі, наймачі, відповідальні за утримання тощо) будівель, приміщень, споруд, на яких розміщені агітаційні матеріали, до 7 години дня голосування."  
Враховано частково    
    -762- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.31 після ч.16 додати нові частини в такій редакції: "16-1. Поширення агітаційних матеріалів через державну мережу поштового зв'язку дозволяється лише на комерційних засадах і лише на рівних умовах оплати і порядку поширення для всіх кандидатів, про які заклади зв'язку повідомляють Центральну виборчу комісію та територіальні комісії не пізніше ніж за 100 днів до дня виборів. 16-2. Підприємства, організації, установи (юридичні особи) незалежно від організаційно-правових форм, форм власності і підпорядкування надають будь-які послуги з передвиборної агітації (виготовлення рекламної продукції, видавничі послуги, розміщення рекламної продукції на будівлях, спорудах, вулицях, транспортних засобах, у місцях загального громадського користування) всім партіям (блокам) лише на рівних умовах оплати і порядку надання цих послуг, про які зазначені особи повідомляють Центральну або територіальні виборчі комісії на їхній запит в день отримання запиту. Відмова партії (блоку), кандидату у наданні послуг в порядку і на умовах, на яких надані ці послуги іншій партії (блоку), є суттєвим порушенням умов рівності можливостей передвиборної агітації. 16-3. В організаціях, установах, з'єднаннях та частинах Міністерства Оборони, Національної Гвардії, Служби Безпеки, Міністерства внутрішніх справ, інших збройних формуваннях України, передвиборна агітація обмежується. З початку виборчої кампанії, відвідання підрозділів збройних формувань окремими кандидатами в депутати, уповноваженими особами партій, агітаторами забороняється. Зустрічі кандидатів у депутати, уповноважених осіб від партій, агітаторів з виборцями з числа військовослужбовців, організуються територіальними виборчими комісіями разом із командуванням військових частин з обов'язковим запрошенням не пізніш ніж за три дні до зустрічі уповноважених осіб всіх партій (блоків), що беруть участь у виборах. 16-4. Порушення вимог цього Закону щодо обмежень в проведенні передвиборної агітації державними службовцями, посадовими особами підприємств, установ, організацій, які призначаються органами або посадовими особами органів державної влади, органів місцевого самоврядування, є підставою для звільнення винних осіб з займаних посад або притягнення до інших видів дисциплінарної відповідальності."  
Відхилено    
303. 17. Перешкоджання здійсненню права вести передвиборну агітацію, а також зловживання правом на ведення такої агітації тягне за собою відповідальність, встановлену законодавством.   -763- Кабінет Міністрів України
В ч.17 ст.31 слово "законодавством" замінити словом "законом".  
Враховано частково   19. Перешкоджання здійсненню права на проведення передвиборної агітації, а також зловживання правом на ведення такої агітації тягнуть за собою відповідальність, встановлену законами України.  
    -764- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Частину 17 ст.31 доповнити абзацом такого змісту: "Перевірки правоохоронними органами засобів масової інформації призупиняються до закінчення виборчої кампанії."  
Відхилено    
    -765- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину 17 ст.31 виключити.  
Відхилено    
304. 18. У разі надходження до виборчих комісій заяв, скарг щодо порушень, зазначених у частинах третій, десятій, дванадцятій -шістнадцятій цієї статті, виборчі комісії негайно надсилають зазначені заяви, скарги до органів внутрішніх справ для проведення перевірки і реагування відповідно до чинного законодавства України.   -766- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині 18 ст.31 виключити текст "для проведення перевірки і реагування відповідно до чинного законодавства України".  
Відхилено   20. У разі надходження до виборчих комісій заяв, скарг щодо порушень вимог частин 3, 6, 12-17 цієї статті виборчі комісії негайно надсилають ці заяви і скарги до відповідних правоохоронних органів для перевірки і реагування відповідно до законів України.  
    -767- Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
Частину 18 ст.31 викласти в такій редакції: "18. У разі надходження до виборчих комісій заяв, скарг щодо порушень, зазначених у цій статі, виборчі комісії зобов'язані розглянути їх на своєму засіданні і вжити негайних заходів по усуненню допущених порушень. В необхідних випадках для перевірок скарг, заяв щодо порушень зазначених у частинах третій, десятій, дванадцятій - шістнадцятій цієї статті залучаються органи внутрішніх справ."  
Відхилено    
    -768- Онопенко В.В. (реєстр. картка № 439)
Ромовська З.В. (в.о. № 122)
Частина 18: викласти в наступній редакції: "Забороняється під час виборчої кампанії партіям (блокам), окремим кандидатам у депутати створювати цільові фонди".  
Відхилено    
    -769- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Частину 18 статті 31 викласти у такій редакції: "18. У разі надходження до виборчих комісій заяв чи скарг щодо порушень вимог і заборон, передбачених цією статтею, виборчі комісії зобов'язані негайно надсилати їх для перевірки до правоохоронних органів з метою вжиття заходів, передбачених чинним законодавством. Протягом 10 днів орган, до якого надійшла вказана заява чи скарга, зобов'язаний перевірити наведені в них факти правопорушень і вирішити питання про притягнення винних осіб до цивільно-правової, адміністративної чи кримінальної відповідальності. Про результати перевірки правоохоронний орган повідомляє відповідній виборчій комісії, яка, у свою чергу, в разі підтвердження фактів порушень вимог цієї статті з боку партій (блоків), кандидатів у депутати, інформує про це Центральну виборчу комісію. Центральна виборча комісія на підставі поданих документів приймає рішення про скасування свого рішення щодо реєстрації списку кандидатів у депутати від партії (блоку)" та оприлюднює його."  
Відхилено    
    -770- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.31 в ч.18 після слів: "до органів внутрішніх справ" додати слова: "або до органів прокуратури".  
Враховано    
    -771- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Єрмак А.В. (в.о. № 83)
Доповнити ст.31 частиною такого змісту: "Керівники та інші посадові особи державних підприємств, установ, організацій за порушення ними вимог частин 1, 2, 3, 4 цієї статті звільняються за рішенням Верховного Суду України із займаної посади. Рішення суду виноситься до моменту проведення виборів."  
Відхилено    
    -772- Онопенко В.В. (реєстр. картка № 439)
Ромовська З.В. (в.о. № 122)
Доповнити статтю 31 новою частиною 19 в наступній редакції: "19. У разі надходження до виборчих комісій заяв, скарг щодо порушень, зазначених у частинах третій, десятій, дванадцятій -шістнадцятій, вісімнадцятій цієї статті, виборчі комісії негайно надсилають зазначені заяви, скарги до органів внутрішніх справ для проведення перевірки і реагування відповідно до чинного законодавства України".  
Відхилено    
305. Глава 7. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЙ (БЛОКІВ), КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ ТА ІНШИХ УЧАСНИКІВ ВИБОРІВ   -773- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Правденко С.М. (реєстр. картка № 417)
В назві Глави 7 замість слів "учасників виборів" написати "суб'єктів виборчого процесу".  
Враховано   Розділ IX. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЙ (БЛОКІВ), КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ, ОФІЦІЙНИХ СПОСТЕРІГАЧІВ  
306. Стаття 32. Гарантії діяльності партій (блоків), кандидатів у депутати   -774- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
У назві ст.32 виключити слова "кандидатів у депутати".  
Враховано   Стаття 55. Гарантії діяльності партій (блоків) у виборчому процесі  
307. 1. Партії (блоки), виборчі списки яких зареєстровані, беруть участь у виборчій кампанії на рівних засадах.   -775- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Правденко С.М. (реєстр. картка № 417)
Частину 1 статті 32 виключити.  
Відхилено    
308. 2. Заборона діяльності політичної партії, або анулювання реєстрації політичної партії, її регіональних чи місцевих осередків в період участі у виборчій кампанії, забороняється.   -776- Кабінет Міністрів України
В ч.2 ст.32 виключити слова "регіональних чи".  
Відхилено    
    -777- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Частину 2 ст.32 виключити.  
Враховано    
    -778- Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
Доповнити ч.2 ст.32 після слів "чи місцевих осередків" такими словами "за півроку до виборів, а також".  
Відхилено    
    -779- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Правденко С.М. (реєстр. картка № 417)
В частині 2 статті 32: 1) замінити слова "виборчій кампанії" на слова "виборчому процесі"; 2) виключити слово "забороняється"; 3) після слова "кампанії" (в новій редакції "процесі") доповнити словами: "може мати місце на підставах і в порядку, передбаченому Конституцією України та законом України про політичні партії."  
Відхилено    
309. 3. Скасування рішення про реєстрацію списку кандидатів у депутати розглядається виключно Верховним Судом України за поданням Центральної виборчої комісії і наявності підстав визначених цим Законом.   -780- Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
Доповнити ч.3 ст.32 новим реченням такого змісту: "Підставами для скасування рішення про реєстрацію списку кандидатів у народні депутати можуть бути: поширення партією (блоком) анонімних агітаційних матеріалів, що дискредитують іншу партію (блок) чи кандидата у народні депутати України, який входить до списку іншої партії (блоку); проведення виборчої агітації в закордонних засобах масової агітації, що діють на території України; залучення до участі у виборчій агітації осіб, яким така участь за Законом заборонена; примушування виборців до збору підписів, а також їх збір у неналежних місцях (на підприємствах і в установах), підкуп виборців; втручання представників партії (блоку) в роботу виборчих комісій, створення перешкод їх нормальній діяльності; зловживання посадовим становищем кандидатів у народні депутати під час проведення виборчої кампанії."  
   
    -781- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 3 ст.32 перенести до статті 26-1.  
Враховано    
    -782- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Частину 3 статті 32 викласти в такій редакції: "Дії або бездіяльність органів державної влади або управління, органів місцевого самоврядування, а також їх посадових осіб, що порушують закон про вибори, оскаржуються до суду партіями, виборчими блоками чи їх представниками, а також кандидатами у депутати. Дії або бездіяльність центральних органів державної влади або управління чи їх посадових осіб оскаржуються виключно до Верховного Суду України, який має прийняти рішення на протязі трьох днів з дня оскарження. Дії або бездіяльність місцевих органів влади чи їх посадових осіб оскаржуються до судів за місцем знаходження місцевих органів влади."  
Враховано частково    
    -783- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Правденко С.М. (реєстр. картка № 417)
Частину 3 статті 32 викласти в такій редакції: "3. Партіям (блокам) гарантується: 1) право самостійно приймати рішення щодо участі або неучасті у виборах депутатів, а також створення для цього блоків чи самостійної участі у виборах; 2) свобода формування виборчих списків; 3) рівне представництво у виборчих комісіях; 4) контроль за дотриманням суб'єктами виборчого процесу виборчого законодавства; 5) свобода виборчої агітації за виключенням обмежень, встановлених виборчим законодавством; 6) рівні можливості для використання державних засобів масової інформації на території України; 7) рівні можливості доступу до недержавних засобів масової інформації; 8) реалізація інших прав, передбачених виборчим законодавством."  
Враховано частково    
    -784- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Частину 3 ст.32 викласти у такій редакції: "3. Скарги на рішення Центральної виборчої комісії про скасування реєстрації списку кандидатів у депутати від партії (блоку) розглядаються виключно Верховним Судом України."  
Враховано частково    
310. 4. Партії (блоки), виборчі списки яких зареєстровані, мають право делегувати по одному представнику до Центральної виборчої комісії з правом дорадчого голосу.   -785- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 4 статті 32 викласти у такій редакції: "1. Партія (блок) має право делегувати одного представника до Центральної виборчої комісії з правом дорадчого голосу, який уповноважений представляти інтереси партії (блоку) в Центральній виборчій комісії під час виборчого процесу. Кандидатура представника затверджується центральним керівним органом партії (керівним органом блоку). 2. Представником партії (блоку) у Центральній виборчій комісії може бути громадянин України, який має право голосу. Не може бути представником партії (блоку) член виборчої комісії, посадова особа органів державної влади (крім народних депутатів) та органів місцевого самоврядування, військовослужбовець, службовець рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України, Служби безпеки України, особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу. 3. Заява про реєстрацію представника партії (блоку), підписана керівником партії (керівниками партій, що входять до блоку) та скріплена печаткою партії (партій, що входять до блоку) та копія рішення центрального керівного органу партії (керівного органу блоку) про затвердження кандидатури представника подаються до Центральної виборчої комісії одночасно з заявою про реєстрацію кандидатів у депутати від партії (блоку). У заяві про реєстрацію представника партії (блоку) зазначаються прізвище, ім'я, по батькові представника, його громадянство, рік народження, місце роботи, займана посада (заняття), адреса місця проживання, номер телефону. До заяви додається письмова згода цієї особи представляти інтереси партії (блоку) в Центральній виборчій комісії. 4. Центральна виборча комісія не пізніше третього робочого дня після надходження документів, зазначених у частині третій цієї статті, реєструє представника партії (блоку) у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу та видає йому посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. У разі відмови у реєстрації (скасування реєстрації) кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), чи втрати партією (блоком) статусу суб'єкта виборчого процесу з інших підстав повноваження представника партії (блоку) у Центральній виборчій комісії вважаються припиненими з моменту настання вказаних обставин. 5. Партія (блок) може мати до п'яти уповноважених осіб на рівні загальнодержавного виборчого округу та по одній уповноваженій особі у кожному територіальному виборчому окрузі. Уповноважена особа партії (блоку) не може бути кандидатом у депутати і повинна відповідати вимогам, зазначеним у частині другій цієї статті. Список уповноважених осіб з обов'язковим зазначенням відповідного виборчого округу затверджується центральним керівним органом партії (керівним органом блоку). 6. Заява про реєстрацію уповноважених осіб партії (блоку), підписана керівником партії (керівниками партій, що входять до блоку) та скріплена печаткою партії (партій, що входять до блоку), та копія рішення центрального керівного органу партії (керівного органу блоку) про затвердження списку уповноважених осіб партії (блоку) подаються до Центральної виборчої комісії у будь-який час після реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку). У заяві про реєстрацію уповноважених осіб зазначаються прізвище, ім'я, по батькові кожної уповноваженої особи, відповідний виборчий округ, громадянство уповноваженої особи, рік народження, місце роботи, займана посада (заняття), адреса місця проживання, номер телефону. До заяви додаються письмові згоди цих осіб представляти інтереси партії (блоку) у відповідному виборчому окрузі. 7. Центральна виборча комісія не пізніше третього робочого дня після надходження документів, зазначених у частині шостій цієї статті, реєструє уповноважених осіб партії (блоку) та видає представникові партії (блоку) їх посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. У разі втрати партією (блоком) статусу суб'єкта виборчого процесу повноваження уповноважених осіб партії (блоку) вважаються припиненими з моменту настання вказаних обставин. 8. Представник, чи уповноважена особа партії (блоку) з дня його реєстрації Центральною виборчою комісією до припинення їх повноважень або закінчення виборчого процесу має право на звільнення від виробничих або службових обов'язків без збереження заробітної плати за погодженням із власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом. 9. Представник чи уповноважена особа партії (блоку) мають право у будь-який час до дня виборів звернутися до Центральної виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень. 10. Керівний орган партії (блоку), який приймав рішення про затвердження представника чи уповноваженої особи, у будь-який час до дня виборів може прийняти рішення про відкликання представника чи уповноваженої особи та про затвердження іншої кандидатури замість вибулої. Відповідна заява разом з копією рішення та іншими документами подаються до Центральної виборчої комісії у порядку, встановленому у частинах третій та шостій цієї статті. 11. На підставі заяви, поданої відповідно до частини дев'ятої або десятої цієї статті, не пізніше третього робочого дня після її надходження, а напередодні і в день виборів - негайно Центральна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації представника чи уповноваженої особи партії (блоку). Копія рішення видається представнику партії (блоку) або надсилається на адресу керівного органу партії (блоку). 12. Посвідчення представника чи уповноваженої особи партії (блоку), повноваження яких припинено до закінчення виборчого процесу, негайно повертаються до Центральної виборчої комісії."  
Враховано   1. Партія (блок) має право делегувати одного представника до Центральної виборчої комісії з правом дорадчого голосу, який уповноважений представляти інтереси партії (блоку) в Центральній виборчій комісії під час виборчого процесу. Кандидатура представника затверджується центральним керівним органом партії (керівним органом блоку). 2. Представником партії (блоку) у Центральній виборчій комісії може бути громадянин України, який має право голосу. Не може бути представником партії (блоку) член виборчої комісії, посадова особа органів державної влади (крім народних депутатів) та органів місцевого самоврядування, військовослужбовець, службовець рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України, Служби безпеки України, особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу. 3. Заява про реєстрацію представника партії (блоку), підписана керівником партії (керівниками партій, що входять до блоку) та скріплена печаткою партії (партій, що входять до блоку) та копія рішення центрального керівного органу партії (керівного органу блоку) про затвердження кандидатури представника подаються до Центральної виборчої комісії одночасно з заявою про реєстрацію кандидатів у депутати від партії (блоку). У заяві про реєстрацію представника партії (блоку) зазначаються прізвище, ім'я, по батькові представника, його громадянство, рік народження, місце роботи, займана посада (заняття), адреса місця проживання, номер телефону. До заяви додається письмова згода цієї особи представляти інтереси партії (блоку) в Центральній виборчій комісії. 4. Центральна виборча комісія не пізніше третього робочого дня після надходження документів, зазначених у частині третій цієї статті, реєструє представника партії (блоку) у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу та видає йому посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. У разі відмови у реєстрації (скасування реєстрації) кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), чи втрати партією (блоком) статусу суб'єкта виборчого процесу з інших підстав повноваження представника партії (блоку) у Центральній виборчій комісії вважаються припиненими з моменту настання вказаних обставин. 5. Партія (блок) може мати до п'яти уповноважених осіб на рівні загальнодержавного виборчого округу та по одній уповноваженій особі у кожному територіальному виборчому окрузі. Уповноважена особа партії (блоку) не може бути кандидатом у депутати і повинна відповідати вимогам, зазначеним у частині другій цієї статті. Список уповноважених осіб з обов'язковим зазначенням відповідного виборчого округу затверджується центральним керівним органом партії (керівним органом блоку). 6. Заява про реєстрацію уповноважених осіб партії (блоку), підписана керівником партії (керівниками партій, що входять до блоку) та скріплена печаткою партії (партій, що входять до блоку), та копія рішення центрального керівного органу партії (керівного органу блоку) про затвердження списку уповноважених осіб партії (блоку) подаються до Центральної виборчої комісії у будь-який час після реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку). У заяві про реєстрацію уповноважених осіб зазначаються прізвище, ім'я, по батькові кожної уповноваженої особи, відповідний виборчий округ, громадянство уповноваженої особи, рік народження, місце роботи, займана посада (заняття), адреса місця проживання, номер телефону. До заяви додаються письмові згоди цих осіб представляти інтереси партії (блоку) у відповідному виборчому окрузі. 7. Центральна виборча комісія не пізніше третього робочого дня після надходження документів, зазначених у частині шостій цієї статті, реєструє уповноважених осіб партії (блоку) та видає представникові партії (блоку) їх посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. У разі втрати партією (блоком) статусу суб'єкта виборчого процесу повноваження уповноважених осіб партії (блоку) вважаються припиненими з моменту настання вказаних обставин. 8. Представник, чи уповноважена особа партії (блоку) з дня його реєстрації Центральною виборчою комісією до припинення їх повноважень або закінчення виборчого процесу має право на звільнення від виробничих або службових обов'язків без збереження заробітної плати за погодженням із власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом. 9. Представник чи уповноважена особа партії (блоку) мають право у будь-який час до дня виборів звернутися до Центральної виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень. 10. Керівний орган партії (блоку), який приймав рішення про затвердження представника чи уповноваженої особи, у будь-який час до дня виборів може прийняти рішення про відкликання представника чи уповноваженої особи та про затвердження іншої кандидатури замість вибулої. Відповідна заява разом з копією рішення та іншими документами подаються до Центральної виборчої комісії у порядку, встановленому у частинах третій та шостій цієї статті. 11. На підставі заяви, поданої відповідно до частини дев'ятої або десятої цієї статті, не пізніше третього робочого дня після її надходження, а напередодні і в день виборів - негайно Центральна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації представника чи уповноваженої особи партії (блоку). Копія рішення видається представнику партії (блоку) або надсилається на адресу керівного органу партії (блоку). 12. Посвідчення представника чи уповноваженої особи партії (блоку), повноваження яких припинено до закінчення виборчого процесу, негайно повертаються до Центральної виборчої комісії.  
311. 5. Представник партії (блоку) у Центральній виборчій комісії має право:      13. Представник партії (блоку) у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу має право:  
312. 1) бути присутнім на всіх засіданнях Центральної виборчої комісії під час обговорення будь-яких питань, пов'язаних з виборами;   -786- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Пункт 1 частини 5 ст.32 після слів "на засіданнях" доповнити текстом "Центральної виборчої", наприкінці доповнити текстом "брати участь в обговоренні цих питань", а пункт 2 - виключити.  
Враховано   1) бути присутнім на всіх засіданнях Центральної виборчої комісії під час обговорення питань, пов'язаних з виборами депутатів, та брати участь в їх обговоренні;  
313. 2) брати участь в обговоренні питань, що розглядаються на засіданнях комісії;       
314. 3) знайомитися зі змістом протоколів засідань комісії та рішень, прийнятих нею, отримувати копії цих рішень;   -787- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Пункт 3 частини 5 ст.32 викласти у редакції: "3) знайомитися з протоколами засідань Центральної виборчої комісії та її рішеннями, отримувати копії цих рішень;".  
Враховано   2) знайомитися зі змістом протоколів засідань Центральної виборчої комісії та її рішеннями, отримувати копії цих рішень;  
    -788- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Пункт 3 частини 5 ст.32 доповнити словами "оскаржувати в установленому порядку рішення, дії та бездіяльність комісії та її посадових осіб, які порушують права партії (блоку) чи зареєстрованих кандидатів у депутати".  
Враховано частково    
315. 4) негайно отримувати копії протоколів (факсів), телефонограм, що надходять до Центральної виборчої комісії від територіальних виборчих комісій про встановлення результатів голосування у відповідній адміністративно-територіальній одиниці;   -789- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У пункті 4 частини 5 ст.32 текст "відповідній адміністративно-територіальній одиниці" замінити текстом "відповідному територіальному виборчому окрузі".  
Враховано   3) невідкладно знайомитися з протоколами, факсами, телефонограмами, що надходять до Центральної виборчої комісії від територіальних виборчих комісій про підсумки голосування у відповідному територіальному виборчому окрузі, а також протоколами відповідних дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів на виборчій дільниці;  
    -790- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Пункт 4 частини 5 ст.32 викласти у такій редакції: "4) невідкладно знайомитися з протоколами, факсами, телефонограмами, що надходить до Центральної виборчої комісії від територіальних виборчих комісій про підсумки голосування голосування у відповідному територіальному виборчому окрузі, а також протоколами відповідних дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів на виборчій дільниці;"  
Враховано    
    -791- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Правденко С.М. (реєстр. картка № 417)
В пункті 4 частини 5 статті 32 слова "у відповідній адміністративно-територіальній одиниці" замінити словами "відповідному територіальному виборчому окрузі".  
Враховано    
    -792- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
Пункт 4 статті 32 доповнити словами "а також отримувати копії заяв та звернень при виявленні порушення."  
Відхилено    
316. 5) бути присутнім у приміщенні Центральної виборчої комісії в період проведення голосування та встановлення результатів виборів;   -793- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
Пункт 5 статті 32 виключити.  
Враховано    
317. 6) здійснювати інші права, передбачені цим Законом.   -794- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Пункт 6 частини 5 ст.32 викласти у редакції: "6) користуватися іншими правами, передбаченими цим та іншими законами України".  
Відхилено   4) має інші права, передбачені цим Законом. 14. Уповноважена особа партії (блоку): 1) сприяє партії (блоку) у її участі у виборчому процесі, у тому числі у проведенні передвиборної агітації; 2) представляє інтереси партії (блоку) у відносинах з виборчими комісіями (крім Центральної виборчої комісії), органами державної влади та органами місцевого самоврядування, виборцями, іншими суб'єктами виборчого процесу на території відповідного округу; 3) може брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях виборчих комісій (крім Центральної виборчої комісії) на території відповідного округу; 4) має право бути присутньою на виборчій дільниці під час голосування та на засіданні дільничної виборчої комісії при підрахунку голосів виборців з урахуванням обмежень, встановлених частиною дев'ятою статті 25 цього Закону; 5) має право у разі виявлення порушень цього Закону скласти відповідний акт, який підписується нею та не менш як двома виборцями, які засвідчують факт цього порушення, та подається до відповідної виборчої комісії; 6) має інші права, передбачені цим Законом.  
    -795- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Пункт 6 част.5 ст.32 викласти в такій редакції: "6) реалізовувати інші права, передбачені цим Законом."  
Відхилено    
    -796- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Після част.5 ст.32 доповнити частиною такого змісту: "14. Уповноважена особа партії (блоку): 1) сприяє партії (блоку) у її участі у виборчому процесі, у тому числі у проведенні передвиборної агітації; 2) представляє інтереси партії (блоку) у відносинах з виборчими комісіями (крім Центральної виборчої комісії), органами державної влади та органами місцевого самоврядування, виборцями, іншими суб'єктами виборчого процесу на території відповідного округу; 3) може брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях виборчих комісій (крім Центральної виборчої комісії) на території відповідного округу; 4) має право бути присутньою на виборчій дільниці під час голосування та на засіданні дільничної виборчої комісії при підрахунку голосів виборців з урахуванням обмежень, встановлених частиною дев'ятою статті 25 цього Закону; 5) має право у разі виявлення порушень цього Закону скласти відповідний акт, який підписується нею та не менш як двома виборцями, які засвідчують факт цього порушення, та подається до відповідної виборчої комісії; 6) має інші права, передбачені цим Законом."  
Враховано    
318. 6. Кандидати у депутати з моменту реєстрації виборчого списку мають рівні права у веденні виборчої кампанії і виступати на зборах, мітингах, нарадах, засіданнях, пов'язаних з виборами, а також на заходах, організатори яких запросили його до виступу як кандидата у депутати списку партії (блоку); у засобах масової інформації (пресі, радіо і телебаченні) за рахунок ефірної, газетної квоти партії (блоку), встановленої Центральною виборчою комісією для територіального виборчого округу.   -797- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину 6 ст.32 викласти у редакції: "6. Всі кандидати у депутати мають рівні права у веденні виборчої кампанії. Зокрема вони мають право виступати на зборах, мітингах, нарадах, засіданнях, пов'язаних з виборами, на заходах, організатори яких запросили їх до виступу як кандидатів у депутати, а також у засобах масової інформації за рахунок квоти партії (блоку), встановленої відповідною виборчою комісією".  
Відхилено   Стаття 56. Гарантії діяльності кандидатів у депутати  
    -798- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
Частини 6-10 ст.32 виділити в окрему статтю, виклавши її в такій редакції: "Стаття 33. Гарантії діяльності кандидатів у депутати 1. Кандидату у депутати, крім депутатів, які є народними депутатами України, не може бути відмовлено у звільненні на період виборчого процесу від виконання виробничих або службових обов'язків за місцем роботи з наданням неоплачуваної відпустки. 2. Кандидату у депутати в період участі у виборчому процесі виплачується середня заробітна плата чи інший прибуток, обчислений за останні три місяці його роботи за умови, що загальна сума виплати не буде перевищувати заробітну плату народного депутата України. 3. Кандидат у депутати під час виборчого процесу не може бути звільнений з роботи з ініціативи власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу, командира військового формування (частини) чи без його згоди переведений на іншу роботу, направлений у відрядження, а також призваний на військову або альтернативну (не військову) службу, військові збори та навчання. "  
Враховано    
    -799- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.32 в ч.6 замість слів "у засобах масової інформації" записати: "у державних засобах масової інформації".  
Відхилено    
    -800- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Макеєнко В.В. (реєстр. картка № 354)
У частині 6 статті 32 слово "виступати" замінити на "виступах".  
Відхилено    
319. 7. Кандидат у депутати, крім кандидатів у депутати, які є народними депутатами України, можуть звільнятися на період виборчої кампанії від виконання виробничих або службових обов'язків за місцем роботи з наданням неоплачуваної відпустки.   -801- Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
Частину 7 ст.32 викласти в такій редакції: "7. Кандидату у депутати, крім депутатів, які є народними депутатами України, не може бути відмовлено у звільнені на період виборчої кампанії від виконання виробничих або службових обов'язків за місцем роботи з наданням неоплачуваної відпустки".  
Враховано   1. Кандидату у депутати, крім кандидата у депутати, який є народним депутатом України, не може бути відмовлено у звільненні на період передвиборної агітації від виконання виробничих або службових обов'язків за місцем роботи з наданням неоплачуваної відпустки.  
320. 8. Кандидату у депутати в період участі у виборчій кампанії сплачується середня заробітна плата чи інший прибуток, обчислений за останні три місяці його роботи при умові, що загальна сума виплати не буде перевищувати заробітну плату діючого народного депутата України.   -802- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Частину 8 ст.32 виключити (кандидати у депутати можуть брати відпустку за свій рахунок).  
Враховано    
321. Виплати здійснюються щомісячно за рахунок коштів, виділених на проведення виборів. Порядок обчислення і проведення виплат встановлюється Центральною виборчою комісією з Міністерством фінансів України.   -803- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
В другому абзаці частини 8 ст.32 після слів "за рахунок коштів" записати "виборчого фонду партії (блоку)", решту - виключити.  
Відхилено    
322. 9. Кандидати у депутати не можуть бути під час виборчої кампанії звільнені з роботи, переведені на іншу роботу або посаду без їх згоди, а також призвані на військові збори або навчання.   -804- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину 9 ст.32 після слів "призвані на" доповнити текстом "військову службу,".  
Відхилено   2. Кандидат у депутати під час передвиборної агітації не може бути звільнений з роботи з ініціативи власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу, командира військового формування (частини). Кандидат у депутати без його згоди не може бути переведений на іншу роботу, направлений у відрядження, а також призваний на військову або альтернативну (невійськову) службу, військові збори та навчання.  
    -805- Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
Частину 9 ст.32 викласти в такій редакції: "9. Кандидати у депутати під час виборчої кампанії і півроку по її завершенні не можуть бути переведені на іншу роботу або посаду без їх згоди. Під час виборчої кампанії вони не можуть також бути призвані на військові збори або навчання."  
Відхилено    
    -806- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Доповнити частину 9 ст.32 двома першими реченнями: "Кандидати у депутати на час виборчої кампанії не можуть бути притягнуті до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної відповідальності, затримані та заарештовані. Провадження в цивільних справах, в яких кандидат у депутати є стороною або третьою особою, призупиняється на час виборчої кампанії". Відповідно перше речення вважати третім.  
Відхилено    
323. 10. З дня реєстрації виборчого списку і до опублікування підсумків виборів кандидати у депутати мають право на безплатний проїзд на усіх видах міського і приміського пасажирського транспорту (за винятком легкової машини - таксі), а також партія (блок) має право визначити: не більш як десять осіб із зареєстрованого списку кандидатів у депутати, яким Центральна виборча комісія видає спеціальний талон на безплатний проїзд усіма видами пасажирського транспорту (за винятком легкової машини - таксі) в межах території України.   -807- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Частину 10 ст.32 виключити.  
Враховано    
324. Стаття 33. Уповноважені особи партій (блоків)   -808- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
Зміст статті 33 перенести до статті 32.  
Враховано    
325. 1. Партія (блок) після реєстрації виборчого списку може мати у кожному територіальному виборчому окрузі по одній уповноваженій особі і п'яти уповноважених осіб, які представляють інтереси партії (блоку) на рівні загальнодержавного виборчого округу (визначається керівником партії, керівником блоку партій).   -809- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині 1 ст.33 текст "по одній уповноваженій особі і" замінити текстом "до трьох уповноважених осіб і до".  
Відхилено    
    -810- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині 1 ст.33 текст "(визначається керівником партії, керівником блоку партій)" замінити текстом "Уповноважені особи партії (блоку) затверджуються Центральною виборчою комісією згідно заяви керівника відповідної партії (блоку)."  
Відхилено    
    -811- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Частину 1 статті 33 викласти в такій редакції: "1. Після реєстрації виборчого списку партії (блоку) кожен кандидат є уповноваженим представником цієї партії (блоку) у тому виборчому окрузі, номер якого закріплено за ним в виборчому списку. Уповноважений представник партії (блоку) організує проведення виборчої кампанії своєї партії (блоку) в закріпленому за ним окрузі."  
Відхилено    
    -812- Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
В ч.1 ст.33 текст "(визначається керівником партії, керівником блоку партій)" замінити текстом "(визначається рішенням статутного органу партії, керівного органу виборчого блоку партії)".  
Враховано частково    
326. 2. Уповноважені особи партії (блоку) представляють інтереси партії (блоку) з питань передвиборної кампанії у взаєминах з виборчими комісіями, з органами державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами і організаціями, з засобами масової інформації, а також з виборцями.   -813- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині 2 ст.33 після слів "виборчими комісіями" та після слів "установами і організаціями" виключити слово "з", а після слів "місцевого самоврядування" додати текст "самоорганізації населення".  
Відхилено    
327. 3. Партія (блок), за заявою керівника партії, (керівників партій, що входять в блок), звертається до Центральної виборчої комісії щодо реєстрації списку уповноважених осіб партії (блоку). У списку зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, службова і домашня адреси, номер телефону кожної уповноваженої особи, а також додається письмова згода цієї особи. Не допускається реєстрація уповноваженими особами партії (блоку): керівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх заступників, суддів і прокурорів, керівників військових формувань Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Національної гвардії, Прикордонних військ та Служби безпеки України.   -814- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У третьому реченні частини 3 ст.33 після слів "державної влади та" виключити слово "органів", а після слів "суддів і прокурорів" слово "керівників" замінити словом "командирів".  
Враховано частково    
328. Центральна виборча комісія протягом трьох робочих днів після надходження заяви реєструє уповноважених осіб партії (блоку) і видає їм посвідчення встановленого зразка.       
329. 4. Зареєстровані уповноважені особи партії (блоку) з часу реєстрації до закінчення виборчої кампанії мають право на звільнення від виробничих або службових обов'язків.   -815- Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
Частину 4 ст.33 після слів "службових обов'язків" доповнити словами: "з відшкодуванням їм їх заробітної плати за місцем основної роботи".  
Враховано частково    
330. 5. Партія (блок), за рішенням статутного органу партії, керівного органу виборчого блоку партій, викладеного у заяві керівника партії (керівників партій, що входять в блок), має право в будь-який час до дня виборів звернутися до Центральної виборчої комісії про припинення повноважень окремих уповноважених осіб і реєстрацію замість них інших. Уповноважена особа партії (блоку) може в будь-який час за власною ініціативою скласти свої повноваження, звернувшись до Центральної виборчої комісії з відповідною заявою, і повернути видане їй посвідчення.   -816- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У першому реченні частини 5 ст.33 текст ", за рішенням статутного органу партії, керівного органу виборчого блоку партій, викладеного у заяві" замінити словом "заявою".  
Враховано    
    -817- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
У ст.33 треба виписати статус і повноваження уповноважених осіб політичних партії (блоків), списки кандидатів у депутати яких зареєстровано. Зокрема, їм слід надати право бути присутніми на засіданнях Центральної, окружних та дільничних виборчих комісій, брати участь в обговоренні питань, що розглядаються комісіями, знайомитися з матеріалами, документами (заявами, скаргами), що стосуються партії (блоку) тощо. Це можна реалізувати шляхом затвердження ЦВК Положення про уповноважених осіб партії (блоку), як це зроблено, щодо офіційних спостерігачів.  
Відхилено    
    -818- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Макеєнко В.В. (реєстр. картка № 354)
У частині 5 статті 33 текст "Партія (блок), за рішенням статутного органу партії, керівного органу виборчого блоку партій, викладеного у заяві керівника партії (керівників партії, що входять в блок" замінити текстом "Партія (блок) за поданням вищого виконавчого статутного органу (або керівного органу, визначеному Угодою про утворення блоку)" і далі по тексту.  
Відхилено    
331. Стаття 34. Офіційні спостерігачі      Стаття 57. Офіційні спостерігачі  
332. У виборчій кампанії по виборах народних депутатів України можуть брати участь офіційні спостерігачі від партій (блоків), суб'єктів виборчого процесу, від іноземних держав і міжнародних організацій. Порядок реєстрації та статус офіційних спостерігачів визначаються Положенням, що затверджується Центральною виборчою комісією.   -819- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У першому реченні тексту ст.34 текст "суб'єктів виборчого процесу, від" замінити текстом "списки кандидатів яких зареєстровані,".  
Відхилено   1. У виборчому процесі можуть брати участь офіційні спостерігачі від партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу та від іноземних держав і міжнародних організацій. 2. Повноваження офіційних спостерігачів починаються з дня їх реєстрації відповідною виборчою комісією у порядку, передбаченому цим Законом, і припиняються після встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів депутатів. 3. Виборча комісія, яка зареєструвала офіційного спостерігача, може достроково припинити його повноваження у разі порушення ним законодавства України про вибори депутатів. Про припинення повноважень офіційного спостерігача приймається мотивоване рішення. Стаття 58. Офіційні спостерігачі від партій (блоків) 1. Офіційними спостерігачами від партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу можуть бути громадяни України, які мають право голосу. 2. Офіційні спостерігачі від партії (блоку) реєструються територіальною виборчою комісією за поданням керівних органів республіканських в Автономній Республіці Крим, обласних, міських у містах Києві та Севастополі організацій партій (партій, що входять до виборчого блоку). 3. У поданні про реєстрацію офіційних спостерігачів від партії (блоку) зазначаються їх прізвища, імена та по батькові, адреса місця проживання, номери телефонів. До подання додаються заяви про згоду цих осіб бути офіційними спостерігачами від відповідної партії (блоку). 4. Подання про реєстрацію спостерігача від партії (блоку) за підписом керівника республіканської в Автономній Республіці Крим, обласної, міської в містах Києві та Севастополі організації партії (партій, що входять до блоку) вноситься до відповідної територіальної виборчої комісії не пізніше як за п'ять днів до дня виборів. Рішення про реєстрацію офіційних спостерігачів приймається головою відповідної територіальної виборчої комісії, а в його відсутність - заступником голови у триденний строк з дня внесення подання. Підставою для відмови у реєстрації офіційного спостерігача може бути лише порушення положень частин першої - третьої цієї статті. 5. Відповідна територіальна виборча комісія видає офіційним спостерігачам від партій (блоків) посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. 6. Офіційний спостерігач від партії (блоку) має право: 1) перебувати на виборчих дільницях під час голосування, спостерігати з будь-якої близької відстані за діями членів комісії, в тому числі під час видачі бюлетенів виборцям і підрахунку голосів, не заважаючи членам комісії фізично; 2) робити фото-, кінозйомки, аудіо- та відеозаписи; 3) бути присутнім при видачі виборчих бюлетенів членам дільничної виборчої комісії для організації голосування виборців за межами приміщення для голосування та при проведенні такого голосування; 4) бути присутнім з дотриманням вимог цього Закону на засіданнях дільничних та територіальних виборчих комісій, з урахуванням положень, встановлених частиною дев'ятою статті 25 цього Закону, у тому числі під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, встановлення підсумків голосування в територіальному виборчому окрузі; 5) звертатися до відповідної виборчої комісії із заявою про усунення порушень цього Закону у разі їх виявлення; 6) скласти акт про виявлення порушення цього Закону, що підписується ним та не менше як двома виборцями, які засвідчують факт цього порушення, із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, адреси проживання, та подати його до відповідної виборчої комісії у строки, передбачені статтею 29 цього Закону; 7) вживати необхідних заходів для припинення протиправних дій під час голосування та підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці. 7. Офіційний спостерігач від партії (блоку) не має права: 1) втручатися в роботу виборчої комісії, чинити дії, які порушують хід виборчого процесу або заважають членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження; 2) заповнювати замість виборця на його прохання виборчий бюлетень; 3) бути присутнім при заповненні виборцем виборчого бюлетеня у кабіні (кімнаті) або інших місцях для таємного голосування. 8. У разі порушення офіційним спостерігачем вимог частини сьомої цієї статті дільнична виборча комісія може позбавити його права бути присутнім у приміщенні виборчої дільниці під час голосування та на засіданнях дільничної виборчої комісії. 9. Керівний орган республіканської в Автономній Республіці Крим, обласної, міських у містах Києві та Севастополі організацій партій (партій, що входять до виборчого блоку) має право відкликати свого офіційного спостерігача, звернувшись із письмовою заявою до відповідної територіальної виборчої комісії про припинення його повноважень і подати документи для реєстрації іншої особи в порядку, встановленому цим Законом. 10. Офіційний спостерігач має право у будь-який час звернутися до територіальної виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень. На підставі заяви територіальною виборчою комісією приймається рішення, копія якого надається уповноваженій особі партії (блоку). Стаття 59. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій 1. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій реєструються Центральною виборчою комісією. Пропозиції щодо їх реєстрації подаються до Центральної виборчої комісії не пізніше як за 20 днів до дня виборів безпосередньо або через Міністерство закордонних справ України. 2. Рішення про реєстрацію офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій приймається не пізніше як за 15 днів до дня виборів головою Центральної виборчої комісії, а в його відсутність - заступником голови комісії. 3. Центральна виборча комісія видає офіційним спостерігачам від іноземних держав, міжнародних організацій посвідчення за встановленою нею формою. 4. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій здійснюють свої повноваження на території загальнодержавного виборчого округу. 5. Офіційний спостерігач від іноземної держави, міжнародної організації має право: 1) бути присутнім на зустрічах кандидатів у депутати, уповноважених осіб партій (блоків) з виборцями, на передвиборних зборах, мітингах, засіданнях територіальних виборчих комісій; 2) знайомитися з матеріалами передвиборної агітації; 3) перебувати на виборчих дільницях під час голосування і підрахунку голосів виборців та при встановленні підсумків голосування територіальними виборчими комісіями; 4) робити фото-, кінозйомки, аудіо- та відеозаписи; 5) викладати свої пропозиції щодо організації проведення виборів депутатів та вдосконалення чинного законодавства України з урахуванням міжнародного досвіду, проводити прес-конференції з додержанням вимог законодавства України; б) утворювати разом з іншими спостерігачами від іноземних держав, міжнародних організацій за погодженням з Центральною виборчою комісією тимчасові групи спостерігачів для координації їх діяльності в межах повноважень, передбачених цим Законом. 6. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій здійснюють спостереження самостійно і незалежно. 7. Міністерство закордонних справ України, інші органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, виборчі комісії повинні сприяти офіційним спостерігачам від іноземних держав, міжнародних організацій у здійсненні ними повноважень. 8. Фінансове і матеріальне забезпечення діяльності офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій здійснюється за рахунок коштів держав чи організацій, які направили їх в Україну, або за власні кошти цих спостерігачів. 9. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій не мають права використовувати свій статус у діяльності, не пов'язаній із спостереженням за ходом виборчого процесу, а також втручатися у роботу виборчих комісій.  
    -820- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Статті 34 і 35 замінити новими статтями у такій редакції: "Стаття 34. Офіційні спостерігачі 1. У виборчому процесі можуть брати участь офіційні спостерігачі від партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу та від іноземних держав і міжнародних організацій. 2. Повноваження офіційних спостерігачів починаються з дня їх реєстрації відповідною виборчою комісією у порядку, передбаченому цим Законом, і припиняються після встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів депутатів. 3. Виборча комісія, яка зареєструвала офіційного спостерігача, може достроково припинити його повноваження у разі порушення ним законодавства України про вибори депутатів. Про припинення повноважень офіційного спостерігача приймається мотивоване рішення. Стаття 34-1. Офіційні спостерігачі від партій (блоків) 1. Офіційними спостерігачами від партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу можуть бути громадяни України, які мають право голосу. 2. Офіційні спостерігачі від партії (блоку) реєструються територіальною виборчою комісією за поданням керівних органів республіканських в Автономній Республіці Крим, обласних, міських у містах Києві та Севастополі організацій партій (партій, що входять до виборчого блоку). 3. У поданні про реєстрацію офіційних спостерігачів від партії (блоку) зазначаються їх прізвища, імена та по батькові, адреса місця проживання, номери телефонів. До подання додаються заяви про згоду цих осіб бути офіційними спостерігачами від відповідної партії (блоку). 4. Подання про реєстрацію спостерігача від партії (блоку) за підписом керівника республіканської в Автономній Республіці Крим, обласної, міської в містах Києві та Севастополі організації партії (партій, що входять до блоку) вноситься до відповідної територіальної виборчої комісії не пізніше як за п'ять днів до дня виборів. Рішення про реєстрацію офіційних спостерігачів приймається головою відповідної територіальної виборчої комісії, а в його відсутність - заступником голови у триденний строк з дня внесення подання. Підставою для відмови у реєстрації офіційного спостерігача може бути лише порушення положень частин першої - третьої цієї статті. 5. Відповідна територіальна виборча комісія видає офіційним спостерігачам від партій (блоків) посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. 6. Офіційний спостерігач від партії (блоку) має право: 1) перебувати на виборчих дільницях під час голосування; 2) робити фото-, кінозйомки, аудіо- та відеозаписи; 3) бути присутнім при видачі виборчих бюлетенів членам дільничної виборчої комісії для організації голосування виборців за межами приміщення для голосування та при проведенні такого голосування; 4) бути присутнім з дотриманням вимог цього Закону на засіданнях дільничних та територіальних виборчих комісій, з урахуванням положень, встановлених частиною дев'ятою статті 25 цього Закону, у тому числі під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, встановлення підсумків голосування в територіальному виборчому окрузі; 5) звертатися до відповідної виборчої комісії із заявою про усунення порушень цього Закону у разі їх виявлення; 6) скласти акт про виявлення порушення цього Закону, що підписується ним та не менше як двома виборцями, які засвідчують факт цього порушення, із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, адреси проживання, та подати його до відповідної виборчої комісії у строки, передбачені статтею 29 цього Закону; 7) вживати необхідних заходів для припинення протиправних дій під час голосування та підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці; 7. Офіційний спостерігач від партії (блоку) не має права: 1) втручатися в роботу виборчої комісії, чинити дії, які порушують хід виборчого процесу або заважають членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження; 2) заповнювати замість виборця на його прохання виборчий бюлетень; 3) бути присутнім при заповненні виборцем виборчого бюлетеня у кабіні (кімнаті) або інших місцях для таємного голосування. 8. У разі порушення офіційним спостерігачем вимог частини восьмої цієї статті дільнична виборча комісія може позбавити його права бути присутнім у приміщенні виборчої дільниці під час голосування та на засіданнях дільничної виборчої комісії. 9. Керівний орган республіканської в Автономній Республіці Крим, обласної, міських у містах Києві та Севастополі організацій партій (партій, що входять до виборчого блоку) має право відкликати свого офіційного спостерігача, звернувшись із письмовою заявою до відповідної територіальної виборчої комісії про припинення його повноважень і подати документи для реєстрації іншої особи в порядку, встановленому цим Законом. 10. Офіційний спостерігач має право у будь-який час звернутися до територіальної виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень. На підставі заяви територіальною виборчою комісією приймається рішення, копія якого надається уповноваженій особі партії (блоку). Стаття 34-2. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій 1. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій реєструються Центральною виборчою комісією. Пропозиції щодо їх реєстрації подаються до Центральної виборчої комісії не пізніше як за 20 днів до дня виборів безпосередньо або через Міністерство закордонних справ України. 2. Рішення про реєстрацію офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій приймається не пізніше як за 15 днів до дня виборів головою Центральної виборчої комісії, а в його відсутність - заступником голови комісії. 3. Центральна виборча комісія видає офіційним спостерігачам від іноземних держав, міжнародних організацій посвідчення за встановленою нею формою. 4. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій здійснюють свої повноваження на території загальнодержавного виборчого округу. 5. Офіційний спостерігач від іноземної держави, міжнародної організації має право: 1) бути присутнім на зустрічах кандидатів у депутати, уповноважених осіб партій (блоків) з виборцями, на передвиборних зборах, мітингах, засіданнях територіальних виборчих комісій; 2) знайомитися з матеріалами передвиборної агітації; 3) перебувати на виборчих дільницях під час голосування і підрахунку голосів виборців та при встановленні підсумків голосування територіальними виборчими комісіями; 4) робити фото-, кінозйомки, аудіо- та відеозаписи; 5) викладати свої пропозиції щодо організації проведення виборів депутатів та вдосконалення чинного законодавства України з урахуванням міжнародного досвіду, проводити прес-конференції з додержанням вимог законодавства України; б) утворювати разом з іншими спостерігачами від іноземних держав, міжнародних організацій за погодженням з Центральною виборчою комісією тимчасові групи спостерігачів для координації їх діяльності в межах повноважень, передбачених цим Законом. 6. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій здійснюють спостереження самостійно і незалежно. 7. Міністерство закордонних справ України, інші органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, виборчі комісії повинні сприяти офіційним спостерігачам від іноземних держав, міжнародних організацій у здійсненні ними повноважень. 8. Фінансове і матеріальне забезпечення діяльності офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій здійснюється за рахунок коштів держав чи організацій, які направили їх в Україну, або за власні кошти цих спостерігачів. 9. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій не мають права використовувати свій статус у діяльності, не пов'язаній із спостереженням за ходом виборчого процесу, а також втручатися у роботу виборчих комісій.  
Враховано    
    -821- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Текст ст.34 після слів "суб'єктів виборчого процесу," доповнити текстом "від громадських організацій України,".  
Відхилено    
    -822- Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
Текст ст.34 після слів "від іноземних держав" доповнити текстом ", громадських".  
Відхилено    
    -823- Подгорний С.П. (реєстр. картка № 395)
В ст.34 після слів "від іноземних держав і міжнародних організацій" додати ", а також громадських організацій України".  
Відхилено    
    -824- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.34 перше речення вважати част.1. Друге речення виключити. Додати нові частини цієї статті у такій редакції: "2. Повноваження офіційних спостерігачів починаються з дня їх реєстрації відповідною виборчою комісією у порядку, передбаченому цим Законом, і закінчуються після встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів народних депутатів України. 3. Відповідна виборча комісія, яка зареєструвала офіційного спостерігача, може достроково припинити повноваження офіційного спостерігача у разі порушення ним законодавства України. Про припинення повноважень офіційного спостерігача приймається мотивоване рішення."  
Враховано частково    
    -825- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Додати нові статті після статті 34: "Стаття 34-1. Офіційні спостерігачі від партій і блоків - суб'єктів виборчого процесу 1. Офіційними спостерігачами від партій чи блоків - суб'єктів виборчого процесу можуть бути тільки виборці - громадяни України, які мають право голосу. 2. Офіційні спостерігачі реєструються: 1) Центральною виборчою комісією - за поданням центрального керівного органу партії або блоку - суб'єкта виборчого процесу; 2) територіальною виборчою комісією - за поданням керівного органу відповідно республіканської (Автономної Республіки Крим), обласної, Київської або Севастопольської міської організації партії або відповідного керівного органу блоку - суб'єкта виборчого процесу. 3. У поданні про реєстрацію офіційних спостерігачів зазначаються їх прізвища, імена та по батькові, домашня адреса, номери службових та домашніх телефонів. 4. Подання повинні поступити до відповідної виборчої комісії не пізніше ніж за п'ять днів до дня голосування. Голова або заступник голови відповідної виборчої комісії у триденний строк приймає рішення щодо реєстрації офіційних спостерігачів та видає їм посвідчення встановленого Центральною виборчою комісією зразка. Підставою для відмови у реєстрації офіційного спостерігача може бути тільки порушення умови, передбаченої у частині 1 цієї статті. 5. Партія або блок має право у будь-який момент відкликати свого офіційного спостерігача, зробивши подання до відповідної виборчої комісії щодо припинення його повноважень. Партія або блок мають право замінити офіційного спостерігача іншою особою; подання з цього приводу повинно поступити до відповідної виборчої комісії не пізніше ніж за два дні до виборів. Реєстрація офіційного спостерігача замість спостерігача, який вибув, відбувається того ж дня. 6. Офіційний спостерігач може у будь-який момент за власною ініціативою скласти свої повноваження, подавши заяву суб'єкту виборчого процесу, який його висунув, або до виборчої комісії, яка його зареєструвала, з поверненням виданого йому посвідчення. 7. Офіційні спостерігачі, зареєстровані Центральною виборчою комісією, у межах повноважень, визначених частиною 9 цієї статті, спостерігають за виборчою діяльністю, яка здійснюється Центральною виборчою комісією. 8. Офіційні спостерігачі, зареєстровані територіальною виборчою комісією, у межах повноважень, визначених частиною 9 цієї статті, здійснюють спостереження у відповідному територіальному виборчому окрузі у територіальній виборчій комісії, на будь-якій виборчій дільниці та у її дільничній виборчій комісії. 9. Офіційні спостерігачі мають право: 1) бути присутніми на засіданнях виборчих комісій, вказаних відповідно у частинах 7 та 8 цієї статті, у кількості не більше двох осіб від одного суб'єкта виборчого процесу одночасно, у тому числі під час голосування, підрахунку голосів, визначення результатів голосування, підбиття загальних підсумків виборів, з дотриманням вимог цього Закону; 2) бути присутніми на зустрічах з виборцями, організованими будь-якими суб'єктами виборчого процесу, передвиборних зборах, мітингах; 3) знайомитися з матеріалами передвиборної агітації; 4) перебувати у приміщеннях виборчих дільниць перед початком голосування при діях, передбачених частиною 6 статті 38) цього Закону; 5) бути присутніми при перерахуванні бюлетенів, що видаються членам дільничної виборчої комісії для організації голосування за межами приміщення для голосування, передбаченого частинами 12-14 статті 38) цього Закону, та при проведенні такого голосування; 6) за дозволом відповідної виборчої комісії робити кінозйомки, аудіо- та відеозаписи, фотографувати; 7) у разі виявлення порушень цього Закону звертатися до відповідної виборчої комісії із заявою про усунення порушень; 8) складати акти про виявлене порушення за підписами не менше трьох виборців - свідків порушення, та подавати їх до відповідної виборчої комісії у спосіб та строки, передбачені статтею 18 цього Закону; 9) підписувати перший примірник протоколу дільничної та територіальної виборчої комісії про підсумки голосування на виборчій дільниці та результати голосування у територіальному виборчому окрузі; 10) отримувати копії протоколів відповідної виборчої комісії, вказаних у п.9, відразу після їх підписання. 10. Офіційні спостерігачі не мають права: 1) втручатися в роботу виборчої комісії, чинити дії, які порушують хід виборчого процесу або заважають членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження; 2) вести передвиборну агітацію; 3) заповнювати замість виборця на його прохання виборчий бюлетень; 4) бути присутніми при заповненні виборцем виборчого бюлетеня у кабіні (кімнаті) для голосування; 5) використовувати для забезпечення своєї діяльності офіційного спостерігача службове становище, кошти державного або місцевого бюджету. 11. Виборчі комісії зобов'язані сприяти офіційним спостерігачам у здійсненні ними своїх повноважень, у тому числі у створенні умов, що забезпечують достатній огляд процесів голосування та підрахунку голосів. Стаття 34-2. Офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій 1. Офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнародних організацій реєструються Центральною виборчою комісією. Пропозиції щодо їх реєстрації подаються до Центральної виборчої комісії безпосередньо або через Міністерство закордонних справ України. 2. Рішення про реєстрацію офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій приймає голова Центральної виборчої комісії, а і його відсутність - заступник голови комісії. 3. Центральна виборча комісія видає офіційним спостерігачам від іноземних держав та міжнародних організацій посвідчення встановленого комісією зразка. 4. Офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнародних організацій здійснюють свої повноваження на території загальнодержавного виборчого округу. 5. Офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнародних організацій мають право: 1) здійснювати повноваження, передбачені п.п. 1-4, 6 частини 9 статті 41 (нової) цього Закону; 2) проводити прес-конференції з дотриманням вимог законодавства України; 3) утворювати за погодженням з Центральною виборчою комісією тимчасові групи з числа офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій для координації їх діяльності у межах повноважень, передбачених цим Законом. 6. Офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнародних організацій здійснюють спостереження самостійно. Міністерство закордонних справ України, місцеві органи державної влади та органи місцевого самоврядування, виборчі комісії сприяють офіційним спостерігачам від іноземних держав та міжнародних організацій у здійсненні їх повноважень. 7. Втручання офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій у роботу виборчих комісій не допускається."  
Враховано частково    
333. Стаття 35. Участь уповноважених осіб та інших учасників виборів у роботі виборчих комісій   -826- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Правденко С.М. (реєстр. картка № 417)
В назві статті 35 слова "учасників виборів" замінити на слова "суб'єктів виборчого процесу".  
Відхилено    
334. 1. Уповноважені особи партій (блоків) та офіційні спостерігачі можуть брати участь у засіданнях виборчих комісій відповідно під час голосування, підрахунку голосів на виборчій дільниці, визначення результатів голосування по територіальному округу і підбиття загальних підсумків виборів. Повноваження зазначених представників визначаються в порядку, встановленому цим Законом, і засвідчуються відповідним документом. Втручання зазначених осіб у роботу виборчих комісій не допускається.   -827- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У першому реченні першого абзацу частини 1 ст.35 після слів "виборчих комісій" виключити слово "відповідно", після слів "по територіальному" додати слово "виборчому", текст "і підбиття загальних" замінити текстом ", підведенні".  
Враховано частково    
    -828- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.35 в ч.1 початок першого речення викласти в редакції: "1. Кандидати в депутати, члени територіальної виборчої комісії цього округу, члени Центральної виборчої комісії, уповноважені особи…" і далі за текстом.  
Відхилено    
    -829- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
Частину 1 статті 35 після слів "уповноваженні особи партій (блоків)" доповнити словами "представники преси" і далі за текстом.  
Відхилено    
    -830- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У третьому реченні першого абзацу частини 1 ст.35 текст "Втручання зазначених осіб" замінити текстом "Їх втручання".  
Відхилено    
    -831- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.35 в ч.1 в кінці першого речення додати: ", під час інших офіційних дій комісій."  
Відхилено    
    -832- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.35 в ч.1 другий абзац виключити, зробити його ч.2 і в кінці додати: "Голова комісії або особа, яка виконує його обов'язки, зобов'язаний прийняти акт про порушення під розписку на другому примірнику і вжити заходів для усунення порушень закону. Всі акти про порушення розглядаються дільничною комісією до підведення підсумків голосування на дільниці."  
Відхилено    
    -833- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.35 (після нової ч.2) додати ч.3 і ч.4: "3. Особи, перелічені в частині першій цієї статті, під час роботи виборчих комісій мають право отримати слово в установленому порядку, поставити запитання членам комісії, дати пояснення з приводу своїх дій, робити зауваження комісії щодо порушення комісією або її окремими членами цього Закону, інформувати комісію про порушення Закону іншими особами, які присутні під час роботи комісії, спостерігати з будь-якої близької відстані за діями членів комісії, в тому числі під час видачі бюлетенів виборцям і підрахунку голосів, не заважаючи членам комісії фізично. В разі, якщо обставини вимагають вжиття негайних заходів для запобігання грубому порушенню виборчого законодавства, вони мають право вжити необхідних заходів для припинення протиправних дій. Зокрема: не допустити вкидання у виборчу скриньку виборцем більш ніж одного бюлетеня, пошкодження або викрадання скриньки, викрадання бюлетенів або видачі членами комісії одній особі більш ніж одного бюлетеня, або видачі бюлетенів неналежній особі, підробки членом комісії підписів виборців у списку виборців, внесення додаткових позначок на виборчі бюлетені під час їх підрахунку, спроби фальсифікації результатів голосування під час підрахунку голосів та складання протоколу в інший спосіб тощо. 4. Особи, перелічені в частині 1 цієї статті, мають право здійснювати свої повноваження, визначені цим Законом, без додаткового дозволу виборчої комісії. Ці особи мають право постійно носити значки або візитні картки, на яких позначено, ким і в якому статусі їх делеговано до виборчої комісії, якщо такі значки (картки) не містять іншої інформації, яка має агітаційний характер."  
Враховано в інших статтях   
    -834- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Макеєнко В.В. (реєстр. картка № 354)
Перше речення частини 1 статті 35 викласти у такій редакції: "Уповноважені особи партій (блоків) та офіційні спостерігачі можуть брати участь у засіданнях відповідних органів при розгляді питань, що стосуються організації та проведення виборів, а також безпосередньо у засіданнях виборчих комісій під час голосування, підрахунку голосів на виборчій дільниці, визначення результатів голосування по територіальному округу і підбиття загальних підсумків виборів. "  
Відхилено    
335. Особи, перелічені в частині першій цієї статті, в разі виявлення порушень законодавства про вибори народних депутатів України мають право скласти про це акт, який підписується особою (особами), яка виявила порушення, і виборцями - свідками порушення, та звернутися до відповідної виборчої комісії з заявою про усунення порушень.   -835- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Останнє речення ст.35 доповнити словами "або звернутись в установленому законом порядку до суду".  
Відхилено    
    -836- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Правденко С.М. (реєстр. картка № 417)
Главу 7 доповнити статтею 35-1 такого змісту: "Стаття 35-1. Центральна контрольна комісія та її регіональні відділення 1. Центральна контрольна комісія та її регіональні відділення є органами громадського контролю за дотриманням суб'єктами виборчого процесу виборчого законодавства. 2. Центральна контрольна комісія складається з представників усіх партій (блоків), які зареєстровані у Центральній виборчій комісії як суб'єкти виборчого процесу. 3. Керівні органи партій (блоків), передбачених частиною 2 цієї статті, делегують по два представника до складу Центральної контрольної комісії. Представниками у Центральній контрольній комісії можуть бути члени відповідної партії та члени партій, що входять до блоку, або безпартійні громадяни, крім осіб, передбачених частиною 2 статті 16 цього Закону. 4. Регіональні відділення Центральної контрольної комісії утворюються в адміністративно-територіальних одиницях, передбачених частиною 2 статті 133 Конституції України. 5. Обласні та прирівняні до них органи партій, що зареєстровані у Центральній виборчій комісії як суб'єкти виборчого процесу, делегують по два представника до складу відповідного регіонального відділення Центральної контрольної комісії, які повинні відповідати вимогам, встановленим частиною 3 цієї статті. 6. До компетенції Центральної контрольної комісії належить: 1) контроль за дотриманням суб'єктами виборчого процесу вимог виборчого законодавства в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі; 2) контроль за здійсненням Центральною виборчою комісією реєстрації виборчих списків; 3) контроль за виконанням партією (блоком) вимоги цього Закону щодо чисельності членів партії, необхідних для реєстрації її як суб'єкта виборчого процесу; 4) контроль за розглядом скарг Центральною виборчою комісією; 5) контроль за підрахунком голосів Центральною виборчою комісією; 7. При здійсненні Центральною контрольною комісію контрольних функцій, передбачених частиною 6 цієї статті, члени Центральної контрольної комісії мають право: 1) брати участь у засіданнях Центральної виборчої комісії з правом дорадчого голосу; 2) отримувати у виборчих комісіях, органах державної влади та місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях, засобах масової інформації відомості та первинні документи, необхідні для здійснення контрольних повноважень; 3) здійснювати паралельній підрахунок голосів на підставі відомостей, отриманих від регіональних відділень і виборчих комісій, та оприлюднювати у засобах масової інформації результати паралельного підрахунку голосів; 4) узагальнювати порушення виборчого законодавства та оприлюднювати їх у засобах масової інформації; 5) залучати відповідних фахівців на договірних засадах для здійснення контрольних повноважень. 8. До компетенції регіональних відділень Центральної контрольної комісії належить: 1) контроль за дотриманням вимог виборчого законодавства відповідними територіальними та дільничими виборчими комісіями; 2) контроль за розглядом скарг відповідними територіальними та дільничими виборчими комісіями; 3) контроль за дотриманням вимог виборчого законодавства щодо проведення передвиборної агітації у відповідних територіальних виборчих округах; 4) контроль за підрахунком голосів відповідними дільничими та територіальними виборчими комісіями; 9. При здійсненні регіональними відділеннями Центральної контрольної комісії контрольних функцій, передбачених частиною 8 цієї статті, члени регіональних відділень мають право: 1) брати участь у засіданнях відповідних територіальних та дільничих виборчих комісій з правом дорадчого голосу; 2) отримувати у відповідних територіальних та дільничих виборчих комісіях, засобах масової інформації, органах державної влади та місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях відомості, необхідні для здійснення контрольних повноважень; 3) здійснювати паралельний підрахунок голосів на підставі відомостей, отриманих від відповідних територіальних та дільничих виборчих комісій; 4) узагальнювати порушення виборчого законодавства у відповідних територіальних виборчих округах, надсилати їх до Центральної контрольної комісії та оприлюднювати у засобах масової інформації. 10. На першому організаційному засіданні Центральної контрольної комісії та її регіональних відділень з числа осіб, делегованих до їх складу, обирається голова комісії (регіонального відділення), заступник голови та секретар, які не можуть належати до однієї партії (блоку). 11. Центральна контрольна комісія та її регіональні відділення є колегіальними органами, які приймають рішення на засіданнях після розгляду відповідного питання. 12. Засідання Центральної контрольної комісії (регіонального відділення) є правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини членів комісії (відділення). 13. Рішення Центральної контрольної комісії (регіонального відділення) приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх членів і оприлюднюються відповідно в газеті "Голос України" та в регіональних засобах масової інформації. 14. Фінансування діяльності Центральної контрольної комісії та її регіональних відділень здійснюється за рахунок Централізованого виборчого фонду."  
Відхилено    
336. Глава 8. ГОЛОСУВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ   -837- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Викласти назву глави 8 в такій редакції: "Розділ VIII. Голосування та встановлення результатів виборів депутатів".  
Враховано   Розділ VIII. ГОЛОСУВАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ  
337. Стаття 36. Виборчий бюлетень      Стаття 60. Виборчий бюлетень  
338. 1. Форму і текст виборчого бюлетеня затверджує Центральна виборча комісія.   -838- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Викласти частину 1ст.36 у такій редакції: "1. Форма і текст виборчого бюлетеня затверджуються Центральною виборчою комісією не пізніш як за 30 днів до дня виборів."  
Враховано   1. Форма і текст виборчого бюлетеня затверджуються Центральною виборчою комісією не пізніш як за 30 днів до дня виборів.  
339. 2. Виборчі бюлетені є документами суворої звітності.      2. Виборчі бюлетені є документами суворої звітності.  
340. 3. Виборчий бюлетень містить назву та дату виборів, номер територіального виборчого округу і номер виборчої дільниці, крім виборчих дільниць, які утворені у виняткових випадках відповідно до частини сьомої статті 11 цього Закону, та позначене місце для підпису члена дільничної виборчої комісії, який видаватиме виборчий бюлетень, а також місце для печатки дільничної виборчої комісії.   -839- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.36 в ч.3 замість слів: "місце для підпису" записати: "місце для прізвища і підпису".  
Враховано   3. Виборчий бюлетень повинен містити: назву та дату виборів, номер територіального виборчого округу, позначені місця для номера виборчої дільниці, прізвища, ініціалів та підпису члена дільничної виборчої комісії, який видаватиме виборчий бюлетень, а також місце для печатки дільничної виборчої комісії.  
    -840- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Викласти частину 3ст.36 у такій редакції: "3. Виборчий бюлетень повинен містити: назву та дату виборів, номер територіального виборчого округу, позначені місця для номера виборчої дільниці, прізвища, ініціалів та підпису члена дільничної виборчої комісії, який видаватиме виборчий бюлетень, а також місце для печатки дільничної виборчої комісії."  
Враховано    
341. 4. До виборчого бюлетеня вносяться назви партій (блоків) у порядку визначеному жеребкуванням, що проводить Центральна виборча комісія після реєстрації списків кандидатів у депутати від партій (блоків) з обов'язковим переліком політичних партій, які утворили виборчій блок, а також із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, посади (заняття), місця роботи та проживання, партійності перших п'яти кандидатів у депутати із зареєстрованого списку кандидатів у депутати від партії (блоку). Праворуч проти кожної назви партії (блоку) розташовується порожній квадрат.   -841- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У першому реченні частини 4 ст.36 після слів "бюлетеня вносяться" додати слово "повні", а текст ", імені, по батькові, року народження, посади (заняття), місця роботи та проживання, партійності" замінити текстом "та ініціалів".  
Враховано   4. У виборчому бюлетені повинні зазначатися повна назва кожної партії (блоку) з обов'язковим переліком партій, що входять до блоку, а також із зазначенням прізвища, імені, по батькові перших п'яти кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку). Праворуч проти назви кожної партії (блоку) розташовується порожній квадрат. Назви партій (блоків) у виборчому бюлетені розміщуються у порядку їх номерів, визначених жеребкуванням, яке проводить Центральна виборча комісія за участю представників партій (блоків) після завершення реєстрації кандидатів від партій (блоків) не пізніше як за 33 дні до дня виборів.  
    -842- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Частину 4 ст.36 викласти у такій редакції: "4. До виборчого бюлетеня вносяться назви партій (блоків) у порядку визначеному жеребкуванням, що проводить Центральна виборча комісія після реєстрації списків кандидатів у депутати від партій (блоків) з обов'язковим переліком політичних партій, які утворили виборчій блок, а також із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, посади (заняття), місця роботи та проживання, партійності перших трьох кандидатів у депутати із зареєстрованого списку кандидатів у депутати від партії (блоку). Праворуч проти кожної назви партії (блоку) розташовується порожній квадрат. У разі вибуття когось з перших трьох кандидатів у депутати із зареєстрованого списку кандидатів у депутати від партії (блоку) чи усіх трьох, вони викреслюються з бюлетенів."  
Відхилено    
    -843- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
В част.4 ст.36 у першому реченні слово "жеребкуванням" замінити на слова "шляхом жеребкування", а текст "імені, по батькові, року народження, посади (заняття), місця роботи та проживання" - на слово "ініціалів".  
Враховано частково    
    -844- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Частину 4 статті 36 викласти в такій редакції: "4. До виборчого бюлетеня вносяться назви партій (блоків) у порядку визначеному жеребкуванням, що проводить Центральна виборча комісія після реєстрації списків кандидатів у депутати від партій (блоків) з обов'язковим переліком політичних партій, які утворили виборчій блок. Після назви партії (блоку) у дужках зазначається прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, посада (заняття), місце роботи та проживання, партійність кандидата у народні депутати від зареєстрованого списку партії (блоку), який є уповноваженим представником цієї партії (блоку) у даному окрузі. Праворуч проти кожної назви партії (блоку) та прізвища її уповноваженого представника у даному окрузі розташовується порожній квадрат."  
Відхилено    
    -845- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.36 у част.4 після слів "з обов'язковим переліком" додати слово "назв"; слова "посади (заняття), місця роботи та проживання" виключити.  
Враховано    
    -846- Іоффе Ю.Я. (в.о. № 111)
Частину 4 ст.36 викласти у такій редакції: "4. До виборчого бюлетеня по територіальному виборчому округу вносяться в алфавітному порядку всі кандидати у депутати від політичних партій (блоків) із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, року народження, партійності, кандидатом від якої партії (блоку) він (вона) є. Праворуч, проти прізвища кожного кандидата у депутати розташовується порожній квадрат."  
Відхилено    
    -847- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Частину 4 ст.36 викласти у такій редакції: "4. До виборчого бюлетеня вносяться назви партій (блоків) у порядку, визначеному жеребкуванням, що проводить Центральна виборча комісія після реєстрації списків кандидатів у депутати від партій (блоків) з обов'язковим позначенням порядкового номера, переліком політичних партій, які утворили виборчий блок, а також із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, посади (заняття), місця роботи та проживання, партійності перших п'яти кандидатів у депутати від партії (блоку). Праворуч від кожної назви партії (блоку) розташовується порожній квадрат."  
Відхилено    
    -848- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
Частину 4 статті 36 після слова "партійності" доповнити словом "національності"і далі за текстом.  
Відхилено    
    -849- Горбачов В.С. (в.о. № 127)
У частині 4 ст.36 виключити слова "перших п'яти" та доповнити після слів "із зареєстрованого списку кандидатів у депутати від партії (блоку)" словами "по закріпленому за кожним кандидатом у депутати виборчому округу".  
Відхилено    
342. 5. У виборчих бюлетенях після переліку партій (блоків) зазначається: "Не підтримую жодної політичної партії, виборчого блоку партій" і праворуч від цих слів розташовується порожній квадрат.   -850- Горбачов В.С. (в.о. № 127)
Частину 5 ст.36 викласти у такій редакції: "5. У виборчому бюлетені після переліку кандидатів у депутати зазначається: "Не підтримую жодного кандидата у депутати." Праворуч від цих слів розташовується порожній квадрат."  
Враховано частково   5. У виборчому бюлетені після переліку партій (блоків) зазначається: "Не підтримую кандидатів у народні депутати України від жодної партії (блоку)" і праворуч від цих слів розташовується порожній квадрат. 6. Виборчий бюлетень повинен містити роз'яснення щодо порядку його заповнення виборцем під час голосування.  
    -851- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Частину 5 ст.36 після слів "Не підтримую" доповнити словами "кандидатів у народні депутати України від". А після час.5 додати нову част.6 у такій редакції: "6. Виборчий бюлетень повинен містити роз'яснення щодо порядку його заповнення виборцем під час голосування."  
Враховано    
    -852- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
Частину 5 ст.36 викласти у такій редакції: "5. "Виборчі бюлетені друкуються для кожного національного округу окремо в кількості, яка перевищує кількість виборців по цьому списку на 1%. До кожного бюлетеня додається окремий контрольний талон, надрукований на звичайному папері, що виключає можливість ідентифікації по лінії відриву і шантажу таким чином виборців закритих дільниць (в' язниці, військові частини, дипломатичні представництва, навчальні заклади та інші організації), який містить" і далі за текстом.  
Відхилено    
343. 6. Виборчий бюлетень має контрольний талон, відокремлений лінією відриву. Контрольний талон містить назву і дату виборів, номер територіального виборчого округу, номер виборчої дільниці, крім виборчих дільниць, які утворені відповідно до частини сьомої статті 11 цього Закону, а також позначені місця для зазначення порядкового номера виборця у списку виборців, підписів виборця та члена дільничної виборчої комісії, який видав бюлетень.   -853- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.36 в ч.6 замість слів: "підписів виборця та" записати: "підпису виборця та прізвища і підпису".  
Враховано   7. Виборчий бюлетень має контрольний талон, відокремлений лінією відриву. Контрольний талон повинен містити назву та дату виборів, номер територіального виборчого округу, позначені місця для номера виборчої дільниці та номера, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці, підпису виборця, який отримує виборчий бюлетень, прізвища, ініціалів та підпису члена дільничної виборчої комісії, який видаватиме виборчий бюлетень.  
    -854- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Част.6 ст.36 викласти у такій редакції: "6. Виборчий бюлетень має контрольний талон, відокремлений лінією відриву. Контрольний талон повинен містити назву та дату виборів, номер територіального виборчого округу, позначені місця для номера виборчої дільниці та номера, за яким виборця внесено до списку виборців, підпису виборця, прізвища, ініціалів та підпису члена дільничної виборчої комісії, який видаватиме виборчий бюлетень."  
Враховано    
344. 7. Виборчий бюлетень не повинен містити відомостей щодо списків кандидатів у депутати партій (блоків), кандидатів у депутати, які вибули з балотування. У разі, коли список кандидатів у депутати партії (блоку), кандидат у депутати вибув з балотування після видрукування бюлетенів, Центральна виборча комісія приймає рішення про внесення змін до виборчого бюлетеня, а в разі необхідності - про його передрукування. Якщо зміни до виборчого бюлетеня внесені шляхом викреслення списку кандидатів у депутати партії (блоку), дільнична виборча комісія повідомляє про це кожного виборця під час видачі виборчого бюлетеня.   -855- Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
В останньому реченні ч.7 ст.36 слово "викреслення списку кандидатів у депутати партії (блоку)" замінити словами "проставлення штампу "вибув", а після слів "про це" додати слово "вибуття".  
Враховано   Стаття 61. Порядок виготовлення виборчих бюлетенів 1. Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення в централізованому порядку виборчих бюлетенів державними поліграфічними підприємствами не пізніше як за десять днів до дня виборів на підставі угод, укладених нею з цими підприємствами. 2. Технічні відходи, поліграфічний брак, а також друкарські форми знищуються в порядку та строки, визначені угодою на виготовлення виборчих бюлетенів. 3. Виборчі бюлетені отримуються Центральною виборчою комісією в упаковці підприємства-виготовлювача. 4. Виборчі бюлетені друкуються на однаковому папері за формою та текстом, затвердженими Центральною виборчою комісією, та повинні бути однаковими за розміром і кольором. 5. Виборчий бюлетень друкується державною мовою на одному аркуші з текстовою частиною лише з одного боку. 6. На виборчій дільниці, утвореній на судні, що знаходиться в день виборів депутатів у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, виборчі бюлетені можуть бути виготовлені, як виняток, з дозволу Центральної виборчої комісії безпосередньо дільничною виборчою комісією. 7. У разі скасування рішення про реєстрацію кандидатів у депутати від партії (блоку) після виготовлення виборчих бюлетенів Центральна виборча комісія приймає рішення про внесення змін до виборчого бюлетеня чи передрукування виборчих бюлетенів. Такі зміни за рішенням Центральної виборчої комісії вносяться до виборчих бюлетенів членами дільничних виборчих комісій з використанням відповідного штампа. Про зміни, внесені до виборчого бюлетеня, повідомляється кожному виборцю при видачі виборчого бюлетеня.  
    -856- Онопенко В.В. (реєстр. картка № 439)
Ромовська З.В. (в.о. № 122)
Викласти останнє речення частини 7 ст.36 в наступній редакції: "Якщо зміни до виборчих бюлетенів внесені шляхом викреслення списку кандидатів у депутати партії (блоку), окремих кандидатів у депутати, прізвища яких надруковано у виборчому бюлетені, дільнична виборча комісія повідомляє про це кожного виборця під час видачі виборчого бюлетеня".  
Враховано частково    
    -857- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
Частини 7 і 8 ст.36 виділити в окрему статтю, яку викласти у такій редакції: "Стаття 37. Порядок виготовлення виборчих бюлетенів 1. Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів державними поліграфічними підприємствами не пізніш як за десять днів до дня виборів на підставі угод, укладених з цими підприємствами. 2. Технічні відходи, поліграфічний брак, а також друкарські форми знищуються в порядку та строки, визначені умовами угоди на виготовлення виборчих бюлетенів. 3. Виборчі бюлетені отримуються Центральною виборчою комісією в упаковці підприємства-виготовлювача. 4. Виборчі бюлетені друкуються державною мовою. 5. Для голосування у місцях компактного проживання національних меншин виборчі бюлетені за рішенням Центральної виборчої комісії можуть друкуватися державною мовою та мовою відповідної національної меншини. 6. Виборчі бюлетені друкуються на однаковому папері і за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, та повинні бути однаковими за розміром, кольором та змістом. 7. Виборчий бюлетень друкується державною мовою на одному аркуші з текстовою частиною лише з одного боку, а у випадку, передбаченому частиною п'ятою цієї статті, - з обох боків. 8. На виборчій дільниці, утвореній на судні, що знаходиться в день виборів депутатів у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, виборчі бюлетені можуть бути виготовлені, як виняток, з дозволу Центральної виборчої комісії безпосередньо дільничною виборчою комісією. 9. У разі скасування рішення про реєстрацію кандидатів у депутати від партії (блоку) після виготовлення виборчих бюлетенів Центральна виборча комісія приймає рішення про внесення змін до виборчого бюлетеня чи передруковування виборчих бюлетенів. Ці зміни за рішенням Центральної виборчої комісії можуть бути внесені до виборчих бюлетенів членами дільничних виборчих комісій з використанням відповідного штампа. Про зміни, внесені до виборчого бюлетеня, повідомляється кожному виборцю при його видачі."  
Враховано частково    
345. 8. Виборчі бюлетені повинні друкуватися на однаковому папері і бути однаковими за розміром, кольором та змістом, відповідати формі, встановленій Центральною виборчою комісією. Виборчий бюлетень друкується на одному аркуші з текстовою частиною лише з одного боку.   -858- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Доповнити статтю 36 частиною 9 такого змісту: "9. Кожний виборчий бюлетень повинен містити роз'яснення про порядок його заповнення."  
Враховано    
    -859- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
Частину 8 ст.36 викласти в такій редакції: "8. Виборчі бюлетені повинні друкуватися на різному папері для кожного національного округа і бути" і далі за текстом.  
Відхилено    
    -860- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.36 в ч.8 в кінці додати: "Виборчі бюлетені друкуються в кількості, що дорівнює кількості громадян України, які мають право голосу, з резервом, розмір якого визначається Центральною виборчою комісією, але не більше 1 відсотка."  
Враховано частково    
346. Стаття 37. Порядок видачі виборчих бюлетенів   -861- Онопенко В.В. (реєстр. картка № 439)
Ромовська З.В. (в.о. № 122)
Викласти назву статті в наступній редакції: "Порядок отримання Центральною виборчою комісією виборчих бюлетенів від поліграфічного підприємства, яке їх надрукувало і видачі Центральною виборчою комісією виборчих бюлетенів виборчим комісіям."  
Відхилено   Стаття 62. Порядок передачі виборчих бюлетенів виборчим комісіям  
    -862- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Статтю 37 викласти у такій редакції: "Стаття 37. Порядок передачі виборчих бюлетенів виборчим комісіям 1. Територіальна виборча комісія приймає виборчі бюлетені від Центральної виборчої комісії на своєму засіданні. Про прийняття виборчих бюлетенів територіальна виборча комісія складає протокол за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Протокол складається в трьох примірниках і підписується всіма членами територіальної виборчої комісії та представниками Центральної виборчої комісії, присутніми при передачі виборчих бюлетенів. Перший примірник протоколу передається до Центральної виборчої комісії, другий - зберігається в комісії, третій - відразу вивішується для загального ознайомлення в приміщенні комісії. 2. Територіальна виборча комісія не раніше як за три дні до дня виборів на своєму засіданні передає виборчі бюлетені не менше як трьом членам дільничної виборчої комісії, які повинні бути представниками різних партій (блоків). 3. Про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів територіальною виборчою комісією складається протокол за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, в якому зазначається: 1) номер територіального виборчого округу; 2) номер виборчої дільниці; 3) кількість виборців на виборчій дільниці згідно зі списком виборців на день складення протоколу; 4) кількість переданих на виборчу дільницю виборчих бюлетенів; 5) прізвища та підписи членів дільничної виборчої комісії, що прийняли виборчі бюлетені. 4. Протокол про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів складається у трьох примірниках і підписується всіма присутніми на засіданні членами територіальної виборчої комісії. Перший примірник протоколу надсилається до Центральної виборчої комісії, другий - зберігається в територіальній виборчій комісії, третій - відразу вивішується в приміщенні територіальної виборчої комісії для загального ознайомлення. Витяг із протоколу вручається дільничним виборчим комісіям, яким передано виборчі бюлетені. 5. Дільничним виборчим комісіям, утвореним при представництвах України за кордоном, виборчі бюлетені передаються через Міністерство закордонних справ України в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією. 6. Передача виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям здійснюється в кількості, яка дорівнює кількості виборців на дільниці, з резервом, обсяг якого встановлюється Центральною виборчою комісією. 7. Кожен член територіальної виборчої комісії, уповноважена особа партії (блоку) має право отримати копії протоколів про передачу виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям, завірені підписами голови комісії та секретаря, і скріплені печаткою цієї комісії, але не більше однієї копії кожного протоколу для партії (блоку), яку (який) вони представляють. 8. Члени дільничної виборчої комісії транспортують виборчі бюлетені в приміщення дільничної виборчої комісії у супроводі працівника органів внутрішніх справ. 9. На засіданні дільничної виборчої комісії члени дільничної виборчої комісії в цей же день проставляють у визначених місцях кожного виборчого бюлетеня та контрольного талону номер виборчої дільниці, а на зворотному боці кожного виборчого бюлетеня - печатку дільничної виборчої комісії. 10. Виборчі бюлетені підлягають зберіганню в сейфі (металевій шафі), який (яка) опечатується стрічкою, на якій проставляються підписи всіх членів комісії та печатка комісії."  
Враховано    
    -863- Онопенко В.В. (реєстр. картка № 439)
Ромовська З.В. (в.о. № 122)
Доповнити існуючу редакцію статті 37 новою частиною 1 в наступній редакції: "При отриманні від поліграфічного підприємства надрукованих бюлетенів Центральною виборчою комісією, складається акт про їх приймання, в якому обов'язково зазначається кількість бюлетенів, виготовлених підприємством і кількість прийнятих бюлетенів Центральною виборчою комісією. У присутності уповноважених представників Центральної виборчої комісії знищуються технічні відходи, поліграфічний брак і друкарські форми. На залишки паперу для друкування виборчих бюлетенів складається відповідний акт". Відповідно змінити нумерацію частин 1-4 статті 37 на 2-5.  
Враховано частково    
347. 1. Територіальна виборча комісія на засіданні приймає виборчі бюлетені від Центральної виборчої комісії. Про прийняття бюлетенів територіальна виборча комісія складає протокол, який підписується всіма членами комісії. Протокол складається в трьох примірниках, перший з них надсилається до Центральної виборчої комісії, другий зберігається в комісії, третій - відразу вивішується для загального ознайомлення в приміщенні комісії. На прохання уповноваженої особи партії (блоку), йому (їй) видається копія протоколу.   -864- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В останньому реченні частини 1 ст.37 текст "йому (їй)" замінити словом "їй".  
Враховано   1. Територіальна виборча комісія приймає виборчі бюлетені від Центральної виборчої комісії на своєму засіданні. Про прийняття виборчих бюлетенів територіальна виборча комісія складає протокол за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Протокол складається в трьох примірниках і підписується всіма членами територіальної виборчої комісії та представниками Центральної виборчої комісії, присутніми при передачі виборчих бюлетенів. Перший примірник протоколу передається до Центральної виборчої комісії, другий - зберігається в територіальній виборчій комісії, третій - відразу вивішується в приміщенні територіальної виборчої комісії для загального ознайомлення.  
    -865- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
У другому реченні част.1 статті 37 виключити слово "всіма".  
Відхилено    
    -866- Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
В останньому реченні ч.1 ст.37 після слів "йому (їй)" додати слово "негайно".  
Відхилено    
    -867- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.37 у част.1 останнє речення виключити (див. пропозицію про нову част.5 ст.38).  
Враховано    
    -868- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.37 в ч.1 останнє речення викласти в редакції: "На прохання уповноваженої особи партії (блоку), кандидата в депутати, члена територіальної виборчої комісії йому (їй) видається копія протоколу."  
Враховано    
348. 2. Територіальна виборча комісія на засіданні видає виборчі бюлетені дільничним виборчим комісіям. Для видачі бюлетенів територіальна виборча комісія за взаємною згодою всіх членів комісії може розділитися не більш як на дві групи, але видача бюлетенів з оголошенням кількості бюлетенів, що видаються кожній дільничній виборчій комісії, відбувається на засіданні територіальної виборчої комісії.   -869- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.37 ч.2 викласти в редакції: "2. Територіальна виборча комісія на своєму засіданні видає виборчі бюлетені членам дільничних виборчих комісій в останній день перед днем виборів. Виборчі бюлетені отримують три члени дільничної виборчої комісії, які повинні бути представниками різних партій (блоків). Кількість бюлетенів, виданих кожній дільничній виборчій комісії, виголошується і заноситься до протоколу."  
Враховано частково   2. Територіальна виборча комісія не раніше як за три дні до дня виборів на своєму засіданні передає виборчі бюлетені дільничним виборчим комісіям. Від імені кожної дільничної виборчої комісії бюлетені отримують не менше як три члени цієї комісії, які повинні бути представниками різних партій (блоків).  
    -870- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Частину 2 статті 37 викласти в редакції: "Виборчі бюлетені видаються дільничним комісіям виключно на засіданні територіальної виборчої комісії, про що складається протокол встановленої ЦВК форми, в якому має бути наступне: 1. номер територіального виборчого округу 2. номер виборчої дільниці на яку видаються виборчі бюлетені 3. місце розташування виборчої дільниці на яку видаються виборчі бюлетені. 4. кількість виборців на виборчій дільниці згідно списку виборців 5. кількість виборчих бюлетенів, що видані на виборчу дільницю 6. підпис голови територіальної виборчої комісії, що видав 7. підпис голови дільничної виборчої комісії, що прийняв У випадках відсутності голів комісій протокол про видачу та прийняття бюлетенів можуть підписати їх заступники або секретарі комісій. Особи, що підписали протоколи про видачу та прийняття бюлетенів несуть персональну відповідальність за достовірність даних цих протоколів. Територіальна комісія узагальнює кількість виданих бюлетенів по всім дільницям, що входять до територіального округу і складає протокол встановленої ЦВК форми в якому вказується: перелік всіх дільниць, їх місце розташування, кількість виборців на виборчий дільниці, кількість бюлетенів, що отримала кожна дільнична комісія, прізвище та посада особи, що отримала виборчі бюлетені на дільницю. Протокол складається в трьох примірниках і підписується особою, що видавала виборчі бюлетені на дільниці і підписувала відповідні протоколи та членами територіальної виборчої комісії. Перший примірник протоколу надсилається до ЦВК, другий зберігається в територіальній виборчій комісії, третій відразу вивішується для загального ознайомлення. На прохання уповноваженої особи партії чи блоку йому видається копія протоколу."  
Враховано частково    
349. 3. Видача бюлетенів дільничним виборчим комісіям здійснюється в кількості, яка дорівнює кількості виборців на дільниці, з резервом, обсяг якого встановлюється Центральною виборчою комісією.   -871- Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
Викласти ч.3 ст.37 в такій редакції: "3. Видача бюлетенів дільничним виборчим комісіям здійснюється в кількості, яка дорівнює кількості виборців на дільниці, з резервом не більше трьох відсотків від числа виборців."  
Враховано частково    
    -872- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Частину 3 ст.37 після слів "встановлюється Центральною виборчою комісією" словами "і який не може перевищувати 10 бюлетенів для кожної виборчої дільниці".  
Враховано частково    
    -873- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Частину 3 статті 37 доповнити другим абзацом такого змісту: "Виборчі бюлетені видаються дільничним комісіям одноразово загальною кількістю."  
Відхилено    
    -874- Сидорчук М.Ю. (реєстр. картка № 431)
Частину 3 ст.37 після слів "на дільниці" закінчити словами "з резервом не більше 5 відсотків".  
Враховано частково    
    -875- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
Викласти частину 3 ст.37 в такій редакції: "3. Видача бюлетенів дільничним виборчим комісіям здійснюється в кількості, яка дорівнює кількості виборців на дільниці по кожному національному списку, з резервом 1%."  
Відхилено    
    -876- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Частину 3 ст.37 доповнити положенням такого змісту: "Відомості про обсяг резерву бюлетенів в межах виборчих округів оприлюднюються Центральною виборчою комісією, а в межах виборчих дільниць - відповідними територіальними виборчими комісіями."  
Відхилено    
    -877- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.37 ч.3 викласти в редакції: "3. Видача бюлетенів дільничним виборчим комісіям здійснюється в кількості, що дорівнює кількості виборців на дільниці або в меншій кількості, але не менше 95 відсотків від кількості виборців на дільниці. Якщо в день виборів кількість виборців збільшується, додаткові бюлетені видаються територіальною виборчою комісією в порядку, встановленому частиною другою цієї статті".  
Відхилено    
350. 4. Про підрахунок і видачу бюлетенів дільничним виборчим комісіям територіальна виборча комісія складає протокол, який підписується всіма членами комісії. В протоколі зазначається кількість бюлетенів, виданих кожній з дільничних виборчих комісій. Протокол складається в двох примірниках, один з яких зберігається в комісії, а другий - відразу вивішується для загального ознайомлення в приміщенні комісії. За заявою уповноваженої особи партії (блоку) йому (їй) негайно видається копія протоколу.   -878- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В останньому реченні частини 4 ст.37 текст "йому (їй)" замінити словом "їй".  
Відхилено   3. Про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів територіальною виборчою комісією складається протокол за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, в якому зазначаються: 1) номер територіального виборчого округу; 2) номер виборчої дільниці; 3) кількість виборців на виборчій дільниці згідно зі списком виборців на день складання протоколу; 4) кількість переданих на виборчу дільницю виборчих бюлетенів; 5) прізвища та підписи членів дільничної виборчої комісії, що прийняли виборчі бюлетені. 4. Протокол про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів складається у трьох примірниках і підписується всіма присутніми на засіданні членами територіальної виборчої комісії. Перший примірник протоколу надсилається до Центральної виборчої комісії, другий - зберігається в територіальній виборчій комісії, третій - відразу вивішується в приміщенні територіальної виборчої комісії для загального ознайомлення. Витяг із протоколу передається кожній дільничній виборчій комісії, яка отримала виборчі бюлетені. 5. Дільничним виборчим комісіям, утвореним при представництвах України за кордоном, у військових формуваннях (частинах), дислокованих за межами України, виборчі бюлетені передаються у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією. 6. Передача виборчих бюлетенів дільничній виборчій комісії здійснюється в кількості, яка дорівнює кількості громадян, включених до списку виборців на виборчій дільниці, з резервом, обсяг якого встановлюється Центральною виборчою комісією. 7. Кожен член територіальної виборчої комісії, уповноважена особа партії (блоку) має право отримати копії протоколів про прийняття виборчих бюлетенів від Центральної виборчої комісії та про передачу виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям, засвідчені підписами голови та секретаря комісії, і скріплені печаткою цієї комісії, але не більше однієї копії кожного протоколу для партії (блоку), яку (який) вони представляють. 8. Члени дільничної виборчої комісії транспортують виборчі бюлетені в приміщення дільничної виборчої комісії у супроводі працівника органів внутрішніх справ. 9. Члени дільничної виборчої комісії у день отримання комісією виборчих бюлетенів від територіальної виборчої комісії на засіданні комісії проставляють у визначених місцях кожного виборчого бюлетеня номер виборчої дільниці та печатку дільничної виборчої комісії, а у визначених місцях кожного контрольного талону - номер виборчої дільниці. 10. Виборчі бюлетені підлягають зберіганню в приміщенні дільничної виборчої комісії в сейфі (металевій шафі), який (яка) опечатується стрічкою з проставленням на ній підписів усіх присутніх на засіданні членів комісії та печатки комісії. Стаття 63. Приміщення для голосування 1. Голосування проводиться в спеціально відведених приміщеннях, в яких у достатній кількості обладнуються кабіни (кімнати) для таємного голосування та визначаються місця видачі виборчих бюлетенів. 2. Виборчі скриньки встановлюються так, щоб виборці при підході до них мали можливість проходити через кабіни (кімнати) для таємного голосування. 3. Приміщення для голосування повинно бути обладнане таким чином, щоб місця видачі виборчих бюлетенів, вхід і вихід з кабін (кімнат) для таємного голосування, виборчі скриньки знаходилися у полі зору членів дільничної виборчої комісії та осіб, які відповідно до цього Закону мають право бути присутніми в приміщенні для голосування. 4. У приміщенні для голосування або безпосередньо перед ним дільнична виборча комісія розміщує плакати, що роз'яснюють порядок голосування та відповідальність за порушення законодавства про вибори депутатів, інформаційні плакати партій (блоків), які розміщуються в порядку розташування партій (блоків) у виборчих бюлетенях.  
    -879- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
В останньому реченні частини 4 ст.37 слова "уповноваженої особи" замінити словом "представника".  
Відхилено    
    -880- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
Частину 4 ст.37 доповнити словами "представниками преси".  
Відхилено    
    -881- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Частину 4 ст.37 викласти у редакції: "Голова дільничної виборчої комісії, або особа, що отримала бюлетені від територіальної виборчої комісії розподіляє їх між членами комісії в день голосування з обов'язковим заповненням протоколу, встановленої ЦВК форми (уточнення для ЦВК). В цьому протоколі має бути: 1. прізвища членів дільничної комісії, що отримують бюлетені для подальшої їх видачі виборцям та зразки їх підписів 2 .кількість бюлетенів, що отримує член дільничної комісії від голови дільничної комісії або особи, що видає бюлетені 3. підпис члена дільничної комісії, що він отримав вказану кількість бюлетенів. Голова дільничної виборчої комісії або особа, що видає бюлетені на дільниці може кілька разів на протязі дня голосування видавати бюлетені членам дільничної комісії, про що кожний раз це повинно відображатися в протоколі. Кожний член дільничної виборчої комісії несе персональну відповідальність за бюлетені отримані їм для видачі виборцям. Голова дільничної виборчої комісії або особа, що видає бюлетені на дільниці несе персональну відповідальність за загальний рух бюлетенів на дільниці. Інформацію про хід голосування на дільниці оприлюднюється о 12, 16, 19 годинах."  
Відхилено    
    -882- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Після ст.37 ввести нову, додаткову ст.38 (з відповідною зміною нумерації наступних статей) такого змісту: "Стаття 38. Виборчі скриньки 1. Для проведення голосування виготовляються виборчі скриньки, форма і розміри яких визначаються Центральною виборчою комісією. 2. Виборчі скриньки виготовляються з прозорих, твердих матеріалів, при цьому кожна з них повинна мати індивідуальний номер із зазначенням коду виборчого округу і виборчої дільниці."  
Відхилено    
    -883- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.37 додати нову част.5 у такій редакції: "5. Кожен член територіальної виборчої комісії має право отримати по одному примірнику протоколів про прийняття бюлетенів від Центральної виборчої комісії та про підрахунок і видачу бюлетенів дільничним виборчим комісіям. Уповноважені особи партії або блоку - суб'єктів виборчого процесу або зареєстровані від них відповідно до статті 42 (нової) цього Закону офіційні спостерігачі мають право отримати на свою вимогу копії цих протоколів, але не більше однієї копії кожного протоколу на партію або блок, яку вони представляють."  
Враховано частково    
    -884- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.37 в ч.4 останнє речення викласти в редакції: "На прохання уповноваженої особи партії (блоку), кандидата в депутати, члена територіальної виборчої комісії йому (їй) видається копія протоколу."  
Враховано частково    
    -885- Сидорчук М.Ю. (реєстр. картка № 431)
Статтю 37 доповнити частиною 5 такого змісту: "5. Особисту відповідальність за видачу виборчих бюлетенів несуть голова Центральної виборчої комісії та голови територіальних виборчих комісій."  
Відхилено    
    -886- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.37 додати нові ч.5 і ч.6: "5. Члени дільничної виборчої комісії у супроводі співробітника органів внутрішніх справ транспортують бюлетені в приміщення дільничної виборчої комісії. На засіданні дільничної виборчої комісії в цей же день бюлетені перераховуються, кожний бюлетень скріплюється печаткою комісії. Про перерахунок бюлетенів складається протокол. На прохання уповноваженої особи партії (блоку), кандидата в депутати, члена дільничної виборчої комісії йому (їй) видається копія протоколу. Бюлетені зберігаються в сейфі, який опечатується стрічкою з підписами всіх членів комісії і печаткою комісії. 6. В день виборів за годину до початку голосування дільнична виборча комісія збирається на засідання. Сейф відкривається в присутності всіх членів комісії. Якщо опечатування сейфу пошкоджено, комісія повторно перераховує бюлетені, про що складається протокол. Кожен член комісії має право перерахувати будь-яку частину бюлетенів особисто. Якщо кількість бюлетенів не співпадає з даними підрахунку, зробленого напередодні дня виборів, на дільницю запрошується представник територіальної виборчої комісії, органів внутрішніх справ, прокуратури. Видача бюлетенів членам комісії і початок голосування дозволяються тільки після з'ясування обставин зникнення бюлетенів працівниками правоохоронних органів. Члени комісії, причетні до зникнення бюлетенів, рішенням дільничної комісії відсторонюються від виконання будь-яких дій, пов'язаних з видачею та підрахунком бюлетенів, підрахунком підписів виборців, контрольних талонів. Якщо дільнична виборча комісія не приймає такого рішення, питання терміново розглядається територіальною виборчою комісією, рішення якої є обов'язковим для дільничної виборчої комісії."  
Враховано частково    
    -887- Пейгалайнен А.В. (реєстр. картка № 303)
Після ст.37 доповнити викласти нову статтю у такій редакції: "Стаття 37-1. Приміщення для голосування 1. Голосування проводиться в спеціально відведених приміщеннях, в яких у достатній кількості обладнуються кабіни (кімнати) для таємного голосування та визначаються місця видачі виборчих бюлетенів. 2. Виборчі скриньки встановлюються так, щоб виборці при підході до них мали можливість проходити через кабіни (кімнати) для таємного голосування. 3. Приміщення для голосування повинно бути обладнане таким чином, щоб місця видачі виборчих бюлетенів, вхід і вихід з кабін (кімнат) для таємного голосування, виборчі скриньки знаходилися у полі зору членів дільничної виборчої комісії та осіб, які відповідно до цього Закону мають право бути присутніми в приміщенні для голосування. 4. У приміщенні для голосування або безпосередньо перед ним дільнична виборча комісія розміщує плакати, що роз'яснюють порядок голосування та відповідальність за порушення законодавства про вибори депутатів, інформаційні плакати партій (блоків), які розміщуються в порядку розташування партій (блоків) у виборчих бюлетенях."  
Враховано    
351. Стаття 38. Організація і порядок голосування      Стаття 64. Організація і порядок голосування  
352. 1. Голосування проводиться в день виборів з восьмої до двадцятої години.   -888- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Частину 1 статті 38 викласти в такій редакції: "1. Голосування проводиться в день виборів з сьомої до двадцять другої години."  
Відхилено   1. Голосування проводиться в день виборів з восьмої до двадцятої години.  
    -889- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.38 у част.1 слово "двадцятої" замінити на "двадцять другої".  
Відхилено    
    -890- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Частину 1 статті 38 викласти в такій редакції: "1. Голосування проводиться в день виборів з девтої до двадцять першої години."  
Відхилено    
    -891- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Статтю 38 викласти у такій редакції: " Стаття 38. Організація і порядок голосування 1. Голосування проводиться в день виборів депутатів з восьмої до двадцятої години. 2. Про час і місце голосування дільнична виборча комісія сповіщає виборців не пізніше як за десять днів до дня його проведення, а у випадках утворення виборчих дільниць відповідно до частини сьомої статті 17 цього Закону - напередодні дня виборів. 3. На виборчій дільниці, утвореній на судні, що знаходиться в день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, дільнична виборча комісія може оголосити голосування закінченим раніше часу, визначеного частиною першою цієї статті, якщо в голосуванні взяли участь усі виборці, включені до списку виборців. 4. Відповідальність за організацію проведення голосування, обладнання приміщень для голосування та підтримання в них належного порядку, забезпечення таємності волевиявлення виборців під час голосування покладається на дільничні виборчі комісії. 5. Дільнична виборча комісія не раніше як за тридцять хвилин до початку голосування проводить засідання, на якому в присутності всіх членів комісії відкривається сейф (металева шафа), в якому (якій) знаходяться виборчі бюлетені. Голова дільничної виборчої комісії на підставі витягу із протоколу територіальної виборчої комісії про передачу виборчих бюлетенів дільничній виборчій комісії оголошує кількість виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією. Ці відомості заносяться до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. 6. У разі виявлення пошкодження стрічки, якою було опечатано сейф (металеву шафу), дільнична виборча комісія негайно повідомляє про це органи внутрішніх справ і територіальну виборчу комісію та перераховує виборчі бюлетені, про що складається акт, який підписується всіма присутніми при цьому членами дільничної виборчої комісії, та скріплюється печаткою комісії. 7. Голова дільничної виборчої комісії перед початком голосування представляє для огляду членам дільничної виборчої комісії, присутнім уповноваженим особам партій (блоків), офіційним спостерігачам, представникам засобів масової інформації всі наявні виборчі скриньки. Виборчі скриньки після огляду пломбуються або опечатуються печаткою дільничної виборчої комісії. У кожну виборчу скриньку, що використовується для голосування на виборчій дільниці, вкидається контрольний лист, у якому вказується номер територіального виборчого округу, номер виборчої дільниці, час його вкидання у виборчу скриньку, прізвища голови, заступника голови, секретаря та інших членів дільничної виборчої комісії, уповноважених осіб партій (блоків), офіційних спостерігачів, які присутні при цьому. Контрольний лист підписується цими особами, їх підписи скріплюються печаткою комісії. 8. Виборчий бюлетень видається виборцю членом дільничної виборчої комісії на підставі списку виборців по відповідній виборчій дільниці за умови пред'явлення виборцем документа, що посвідчує його особу, передбаченого частиною другою статті 2 цього Закону. Виборець розписується за отримання виборчого бюлетеня у визначеному місці на контрольному талоні та у списку виборців. Робити на виборчих бюлетенях будь-які позначки забороняється.Член дільничної виборчої комісії, який видає виборчий бюлетень, вписує своє прізвище та ініціали і розписується у визначених місцях на виборчому бюлетені і контрольному талоні. 9. Виборець, який прибув для голосування на виборчу дільницю з відкріплювальним посвідченням, в день виборів включається до списку виборців у порядку, встановленому частиною сьомою статті 31. Виборчий бюлетень виборцю видається у порядку, встановленому частиною восьмою цієї статті. 10. Виборець може перебувати у приміщенні для голосування протягом часу, необхідного для голосування. 11. Виборчий бюлетень заповнюється виборцем особисто в кабіні (кімнаті) для таємного голосування. Під час заповнення виборчого бюлетеня забороняється присутність інших осіб. Виборець, який внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити виборчий бюлетень, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії скористатися допомогою іншої особи, крім членів виборчої комісії, кандидатів у депутати, уповноважених осіб партій (блоків), офіційних спостерігачів. 12. Виборець не має права передавати свій виборчий бюлетень іншим особам. Отримання незаповненого виборчого бюлетеня від інших осіб, заохочення або змушування виборців до передачі бюлетеня іншим особам шляхом підкупу, погроз або іншим способом забороняється. 13. У виборчому бюлетені виборець робить позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті проти назви партії (блоку), за кандидатів у депутати від якої (якого) він голосує. Виборець може голосувати за кандидатів у депутати лише від однієї партії (блоку). У разі непідтримання кандидатів у депутати від жодної партії (блоку) виборець робить позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті проти слів: "Не підтримую кандидатів у народні депутати України від жодної політичної партії (блоку)". 14. Виборець вкидає заповнений виборчий бюлетень у виборчу скриньку. Виборець, який не може внаслідок фізичних вад самостійно вкинути виборчий бюлетень до виборчої скриньки, має право доручити зробити це іншій особі, крім членів виборчої комісії, кандидатів у депутати, уповноважених осіб партій (блоків), офіційних спостерігачів. 15. У разі пошкодження виборчої скриньки під час голосування виборча скринька опечатується головою і не менше як трьома членами виборчої комісії, які є представниками різних партій (блоків), у спосіб, що унеможливлює вкидання бюлетенів. Ця виборча скринька не використовується до закінчення голосування. 16. О двадцятій годині голова дільничної виборчої комісії оголошує про закінчення голосування, після чого мають право проголосувати лише виборці, які знаходяться в приміщенні для голосування. Після виходу з приміщення для голосування останнього виборця приміщення зачиняється і в ньому залишаються тільки члени комісії та особи, яким цим Законом надано право присутності на засіданні виборчої комісії."  
Враховано    
353. 2. Про час і місце голосування дільнична виборча комісія сповіщає виборців не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня виборів.   -892- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Частину 2 статті 38 викласти в редакції: "Про час і місце голосування ЦВК через виконавчі органи місцевого самоврядування сповіщає виборців не пізніш як за п'ятнадцять днів до виборів."  
Відхилено   2. Про час і місце голосування дільнична виборча комісія сповіщає виборців не пізніше як за десять днів до дня його проведення, а у виняткових випадках утворення виборчих дільниць відповідно до частини сьомої статті 17 цього Закону - напередодні дня виборів.  
354. 3. Голосування проводиться в спеціально відведених приміщеннях, де обладнуються в достатній кількості кабіни або кімнати для таємного голосування, визначаються місця видачі виборчих бюлетенів і встановлюються виборчі скриньки таким чином, щоб виборці при підході до них обов'язково проходили через кабіни або кімнати для таємного голосування.   -893- Павловський М.А. (в.о. № 188)
Доповнити наприкінці частину 3 ст.38 текстом такого змісту: "Не допускається організація виборчих дільниць та голосувань у військових частинах, учбових закладах, навчальних корпусах чи гуртожитках, а також під керівництвом і контролем командирів, викладачів чи керівників організацій."  
Відхилено    
    -894- Пейгалайнен А.В. (реєстр. картка № 303)
Частини 3 і 4 ст.38 перенести до окремої статті, яку розмістити після ст.37.  
Враховано    
    -895- Онопенко В.В. (реєстр. картка № 439)
Ромовська З.В. (в.о. № 122)
Доповнити частину 3 ст.38 наступним реченням: "Виборчі скриньки виготовляються з прозорого, ударопрочного матеріалу".  
Відхилено    
    -896- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.38 в ч.3 в кінці додати: "Виборчі скриньки виготовляються з проріззю для вкидання бюлетенів завширшки не більше 8 міліметрів. Розширення прорізі забороняється. В разі порушення цієї вимоги прорізь скриньки опечатується і скринька вилучається з роботи до підрахунку голосів. Кришки скриньок для голосування на виборчій дільниці обов'язково виготовляються з твердих матеріалів, які унеможливлюють пошкодження прорізі виборцями. Кришки закріплюються на скриньках в спосіб, який не дозволяє швидко або без застосування спеціальних засобів відкрити їх."  
Відхилено    
    -897- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Частину 3 статті 38 викласти у редакції: "Голосування проводиться у спеціально відведених приміщеннях, які мають бути обладнані з наступними вимогами: 1. Приміщення для голосування повинно бути розділено на два сектори, сектор для голосування та сектор для очікування. Сектором для очікування може служити інше приміщення, що примикає до приміщення для голосування. 2. Вхід до сектору для голосування має бути з іншої сторони ніж вихід. Якщо кімната для голосування не дозволяє це зробити, це робиться за допомогою системи перегородок. 3. Сектор для голосування повинен мати три умовні зони: зона отримання бюлетеня, зона кабін для таємного голосування і зона голосування, де розташовуються скриньки для голосування. Сектор для голосування повинен мати наступну дислокацію: 3.1. в зоні отримання бюлетеня знаходяться: зона кабін для таємного голосування розміщується таким чином, щоб кабіни не мали крізного проходу зона кабін для таємного голосування має забезпечити вільне і таємне волевиявлення виборців кабіни для голосування мають бути зручними, мати стіл та ручки для позначок у бюлетенях. 3.2. зона голосування розпочинається від кабін для таємного голосування спеціальним коридором, який відокремлюється від зони отримання бюлетенів за допомогою перегородок, в кінці якого знаходяться скриньки для голосування. Біля кожної скриньки для голосування знаходиться член дільничної виборчої комісії, який: тримає скриньку в закритому стані з допомогою спеціальної вставки та відкриває її при опусканні бюлетеня виборцем контролює, щоб виборцем опускався у скриньку тільки один бюллетень при необхідності допомагає виборцю опустити бюлетень у скриньку. Офіційні спостерігачі та уповноважені особи від партій і блоків партій, розміщуються в секторі для голосування в зоні для видачі бюлетенів в місці зручному для спостереження, таким чином, щоб не перешкоджати роботі виборчої комісії та виборцям, а також в зоні для голосування, де вони мають знаходитися на відстані 1,5 - 2 метра від скриньок, з протилежного від голосуючих виборців боку. В секторі для голосування має бути передбачено місце для інформації про хід та результати виборів на якому оприлюднюється наступна інформація: загальна інформація, а саме: номер територіального виборчого округу, номер виборчої дільниці, телефони територіальної виборчої комісії, її місцезнаходження, прізвище голови, заступника та секретаря територіальної виборчої комісії, оперативні телефони територіальної виборчої комісії, оперативні телефони ЦВК, список всіх членів дільничної виборчої комісії з вказівкою голови, заступника та секретаря, оперативний телефон дільничної виборчої комісії. Загальна інформація має бути на місці для інформації не пізніш ніж за годину до початку голосування і знаходитися до закінчення повноважень дільничної виборчої комісії; Оперативна інформація, а саме: кількість виборців згідно списку виборців по відповідній дільниці, кількість бюлетенів отриманих від територіальної виборчої комісії, витяги з протоколу про рух бюлетенів на дільниці згідно вимог ст.29 цього закону, кількість виборців, що проголосували на 12, 16, 19 години і загальна кількість виборців, що взяла участь у голосуванні. Оперативна інформація оприлюднюється до початку голосування, а також під час голосування згідно вимог цього закону і знаходиться на місці для інформації до часу знаходження загальної інформації. підсумкова інформація, а саме: підсумковий протокол про рух бюлетенів на дільниці, підсумковий протокол про результати голосування на дільниці. Підсумкова інформація має знаходитися на місці для інформації до часу знаходження загальної інформації. Місце для інформації обладнується в полі зору спостерігачів та уповноважених осіб від партій та блоків. Після ліквідації дільниці для голосування місце для інформації має знаходитися в кімнаті дільничної виборчої комісії. В секторі для очікування має знаходитися різноманітна інформація про політичні партії, блоки партій, Конституція України, закон про вибори народних депутатів та інша офіційна інформація. Забороняється знаходження на виборчій дільниці, а також біля неї агітаційної інформації."  
Відхилено    
    -898- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.38 після ч.3 додати ч.3-1: "3-1. Над кожною кабіною для таємного голосування або біля кабіни (при вході в кімнату для таємного голосування) обов'язково розміщуються два плакати, виготовлені за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією. На одному плакаті пояснюються правила заповнення виборчого бюлетеня із зображенням взірця заповненого бюлетеня. На другому плакаті друкується попередження про те, що на бюлетені повинна бути печатка дільничної виборчої комісії, прізвище і підпис члена комісії із зображенням взірця правильно оформленого бюлетеня. Плакати виготовляються такого розміру і розміщуються таким чином, щоб виборці при вході до кабін (кімнат) для таємного голосування мали можливість без зусиль ознайомитись з їх змістом."  
Враховано частково    
355. 4. Вхід у кабіни або кімнати для таємного голосування, вихід з них, а також шлях від них до виборчих скриньок повинні бути в полі зору членів дільничної виборчої комісії, кандидатів у депутати, уповноважених осіб партії (блоку) та офіційних спостерігачів.   -899- Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
В ч.4 ст.38 слова "партії (блоку)" замінити словами "партій (блоків)".  
Враховано    
    -900- Онопенко В.В. (реєстр. картка № 439)
Ромовська З.В. (в.о. № 122)
У частині 4 ст.38 перше речення після слів: "до виборчих скриньок" і перед словами: "повинні бути" доповнити словами: "і вихід виборця з приміщення де проводиться голосуваня після опускання виборчого бюлетеня".  
Відхилено    
    -901- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Правденко С.М. (реєстр. картка № 417)
Частину 4 статті 38 доповнити реченням такого змісту: "Посадовим та службовим особам органів державної влади та місцевого самоврядування забороняється знаходитися у приміщеннях виборчих дільниць під час проведення голосування. Представники органів внутрішніх справ можуть знаходитися у приміщенні виборчих дільниць під час проведення голосування та підрахунку голосів лише у випадку їх офіційного виклику".  
Відхилено    
    -902- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.38 в ч.4 початок речення викласти в редакції: "4. Місця видачі бюлетенів виборцям, вхід у кабіни або кімнати для таємного голосування, вихід з них, шлях від них до виборчих скриньок а також виборчі скриньки повинні одночасно бути в полі зору…" і далі за текстом.  
Враховано частково    
    -903- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Частину 4 статті 38 викласти у редакції: "Під час голосування на виборчій дільниці в секторі для голосування має бути не більше 10 - 12 чоловік ( в залежності від розміру дільниці ). Інші виборці мають знаходитися в секторі для очікування. Забороняється в секторі для голосування створювати скупчення та натовпи виборців."  
Відхилено    
356. 5. Відповідальність за організацію голосування, забезпечення таємності волевиявлення виборців, обладнання приміщень і підтримання в них належного порядку покладається на дільничні виборчі комісії. Виборець може перебувати в приміщенні для голосування лише протягом часу, необхідного для голосування.   -904- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У першому реченні частини 5 ст.38 текст "дільничні виборчі комісії" замінити текстом "голову дільничної виборчої комісії".  
Відхилено   3. Відповідальність за організацію проведення голосування, обладнання приміщення для голосування та підтримання в ньому належного порядку, забезпечення таємності волевиявлення виборців під час голосування покладається на дільничну виборчу комісюї.  
357. 6. У день виборів перед початком голосування голова дільничної виборчої комісії в присутності членів виборчої комісії та офіційних спостерігачів, представників засобів масової інформації, які знаходяться на виборчій дільниці, перевіряє виборчі скриньки, пломбує або опечатує їх.   -905- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині 6 ст.38 виключити текст ", які знаходяться на виборчій дільниці,".  
Враховано   4. Дільнична виборча комісія не раніше як за тридцять хвилин до початку голосування проводить засідання, на якому відкривається сейф (металева шафа) з виборчими бюлетенями. Голова дільничної виборчої комісії на підставі витягу із протоколу територіальної виборчої комісії про передачу виборчих бюлетенів дільничній виборчій комісії оголошує кількість виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією. Ці відомості заносяться до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. 5. У разі виявлення пошкодження стрічки, якою було опечатано сейф (металеву шафу), дільнична виборча комісія негайно повідомляє про це органи внутрішніх справ і територіальну виборчу комісію та перераховує виборчі бюлетені, про що складається акт, який підписується всіма присутніми при цьому членами дільничної виборчої комісії, та скріплюється печаткою комісії. 6. Голова дільничної виборчої комісії перед початком голосування представляє для огляду членам дільничної виборчої комісії, присутнім уповноваженим особам партій (блоків), офіційним спостерігачам, представникам засобів масової інформації всі наявні виборчі скриньки. Виборчі скриньки після огляду пломбуються або опечатуються печаткою дільничної виборчої комісії. У кожну виборчу скриньку, що використовується для голосування на виборчій дільниці, вкидається контрольний лист, у якому вказується номер територіального виборчого округу, номер виборчої дільниці, час його вкидання у виборчу скриньку, прізвища голови, заступника голови, секретаря та інших членів дільничної виборчої комісії, уповноважених осіб партій (блоків), офіційних спостерігачів, які присутні при цьому. Контрольний лист підписується цими особами, їх підписи скріплюються печаткою комісії.  
    -906- Онопенко В.В. (реєстр. картка № 439)
Ромовська З.В. (в.о. № 122)
У частині 6 ст.38 замість останнього слова в реченні "їх" писати: "… та нумерує їх, перші номери ставляться на малих скриньках, потім на кожній виборчій скриньці ставлять свої підписи три визначені члени виборчої комісії і два спостерігачі. Після цього голова дільничної комісії повідомляє присутніх на дільниці про кількість виборців, внесених до списку виборців та кількість виборчих бюлетенів отриманих від територіальної виборчої комісії. За пропозицією будь-кого із членів виборчої комісії виборчі бюлетені можуть бути перераховані".  
Відхилено    
    -907- Сидорчук М.Ю. (реєстр. картка № 431)
Частину 6 ст.38 доповнити текстом такого змісту: "Виборчі скриньки повинні виготовлятися з прозорого матеріалу. Офіційні спостерігачі мають право перед початком голосування передати бланк зі своїми підписами голові комісії для опечатування скриньки."  
Відхилено    
    -908- Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
Доповнити ч.6 ст.38 після слів "членів виборчої комісії" текстом ", кандидатів у депутати, уповноважених осіб партій (блоків)" та реченнями такого змісту: "Кожен член дільничної комісії становить свій особистий підпис на скриньці. При бажані підписи можуть ставити й офіційні спостерігачі."  
Враховано частково    
    -909- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
Частину 6 ст.38 викласти у такій редакції: "6. У день виборів перед початком голосування голова дільничної виборчої комісії у присутності всіх членів виборчої комісії, уповноважених осіб партії (блоку), офіційних спостерігачів та представників засобів масової інформації, які знаходяться на виборчій дільниці, перевіряє виборчі скриньки, пломбує або опечатує їх. Після цього у виборчі скриньки опускається контрольний лист. У контрольному листі вказується: номер територіального виборчого округу, номер виборчої дільниці, час його опускання у виборчу скриньку, прізвище голови, заступника голови, секретаря і членів дільничної виборчої комісії та виборця, який з'явився першим для голосування, ставляться їх підписи і печатка комісії. Заповнені, а також порожні виборчі скриньки до закінчення голосування мають знаходитися у тому ж приміщенні, де проводиться голосування, і повинні бути в полі зору членів дільничної виборчої комісії, уповноважених осіб партій (блоків) та офіційних спостерігачів."  
Враховано частково    
    -910- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.38 у кінці част.6 додати: "На початку часу голосування голова комісії на підставі протоколу територіальної виборчої комісії, передбаченого частиною 4 статті 37 цього Закону, оголошує кількість бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією. Відповідні дані вносяться до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів на дільниці. При появі першого виборця, який з'явився для голосування, голова комісії опускає до скриньки контрольний лист, підписаний присутніми членами виборчої комісії, офіційними спостерігачами та цим виборцем; у контрольному листі зазначається час (година і хвилини) його опускання у скриньку."  
Враховано частково    
    -911- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.38 в ч.6 в кінці додати: "Пломбуються (опечатуються) всі скриньки, які будуть використовуватись для голосування. Опломбовані (опечатані) скриньки для голосування поза межами приміщення для голосування виставляються поряд із скриньками для голосування на дільниці в полі зору осіб, перелічених в частині 1 статті 35 цього Закону, таким чином, щоб не заважати виборцям. Ці скриньки встановлюються проріззю для вкидання бюлетенів вниз."  
Враховано частково    
    -912- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.38 після ч.6 додати нові частини такого змісту: "6-1. У день виборів перед початком голосування дільнична виборча комісія організовує процес видачі бюлетенів членам комісії, обліку бюлетенів та контрольних талонів, голосування. Комісія утворює робочі групи для видачі бюлетенів виборцям. Кожна група складається з двох (або більше) членів комісії, які повинні бути представниками різних партій (блоків). Склад робочих груп заноситься до протоколу обліку бюлетенів і не змінюється протягом всього дня виборів. Кожна група зі свого складу визначає одного члена комісії, який видаватиме бюлетені виборцям, завіряючи їх своїм підписом, він же розписується в списку виборців. Інші члени групи посвідчують виборця, допомагають члену комісії, який видає бюлетені, контролюють його дії. Бюлетені видає секретар комісії або особа, яка виконує його обов'язки. Бюлетені, як до початку голосування, так і додаткові протягом дня виборів, видаються тільки робочій групі в повному складі. Залишок бюлетенів зберігається в сейфі, ключ від якого знаходиться у секретаря комісії. Секретар несе персональну відповідальність за зберігання залишку бюлетенів. Члени робочих груп несуть персональну відповідальність за збереження виданих їм бюлетенів і контрольних талонів від використаних бюлетенів. 6-2. Секретар комісії веде протокол обліку бюлетенів, збільшена копія якого заповнюється одночасно з оригіналом і вивішується в приміщенні виборчої комісії в полі зору осіб, перелічених в частині 1 статті 35 цього Закону. До протоколу заносяться дані: кількість бюлетенів, виданих на виборчу дільницю, склад робочих груп (прізвище, ім'я, по-батькові, прізвище члена комісії, який видає бюлетені, вказується першим в групі), кількість виданих бюлетенів, час видачі бюлетенів. Всі члени робочої групи і секретар комісії розписуються за отримання (видачу) бюлетенів одночасно в протоколі обліку бюлетенів і в його збільшеній копії. Перед початком голосування всім робочим групам видається рівна кількість бюлетенів на засіданні комісії. В разі необхідності видачі додаткової кількості бюлетенів протягом дня виборів секретар вголос попереджає про це осіб, перелічених в частині 1 статті 35 цього Закону. Після кожної додаткової видачі бюлетенів секретар підраховує залишок бюлетенів і заносить кількість залишку до протоколу і його збільшеної копії, вказуючи час зміни залишку і скріплюючи запис своїм підписом. 6-3. На виборчій дільниці знаходиться тільки один примірник основного списку виборців і один примірник списку, складеного для проведення голосування поза межами приміщення для голосування. Перед початком голосування члени комісії зобов'язані, а особи, перелічені в частині 1 статті 35 цього Закону, мають право ознайомитись із списками виборців і пересвідчитись, що вони не містять підписів виборців і членів комісії. Перед початком голосування основний список розділяється на рівні частини між робочими групами. Дані про частину списку (початок і кінець), видану кожній робочій групі, заносяться до протоколу обліку бюлетенів і його збільшеної копії і скріплюються підписами членів робочої групи і секретаря комісії. Частина списку з даними про виборців, які прибули на дільницю після уточнення списку виборців, видається одній робочій групі. Тільки ця група протягом дня виборів приймає документи і видає бюлетені виборцям, яких з будь-яких причин не внесено до основного списку. Частини основного списку забороняється виносити з приміщення для видачі бюлетенів виборцям до завершення голосування, підрахунку голосів і підписання протоколу про підсумки голосування на виборчій дільниці. 6-4. Член комісії, який видає бюлетені виборцям, несе персональну відповідальність за зберігання контрольних талонів від використаних бюлетенів. Він зберігає контрольні талони при собі до закінчення голосування і складання звіту перед виборчою комісією. В разі необхідності залишити робоче місце на короткий термін одному з членів робочої групи, видача виборчих бюлетенів робочою групою припиняється, залишок бюлетенів підраховується. Після повернення члена робочої групи залишок бюлетенів підраховується повторно. Довга перерва в роботі надається всім членам однієї робочої групи одночасно. Голова комісії визначає робочу групу, якій на час перерви передається список виборців. Список виборців групи, яка йде на перерву, передається для роботи тільки одній групі. Залишок бюлетенів робочої групи здається секретарю комісії, про що робиться запис в протоколі обліку бюлетенів і його збільшеній копії."  
Відхилено    
358. 7. Кожен виборець голосує особисто. Голосування за інших осіб не допускається.   -913- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину 7 ст.38 доповнити реченням: "Виборець, який не може самостійно вкинути бюлетень до скриньки для голосування, має право доручити зробити це будь-якій іншій особі, крім членів виборчої комісії, кандидатів у депутати, уповноважених осіб партій (блоків), офіційних спостерігачів."  
Враховано частково    
    -914- Сидорчук М.Ю. (реєстр. картка № 431)
Частину 7 ст.38 доповнити реченням такого змісту: "Один з членів виборчої комісії робить позначки про кількість виборців, що вкинули виборчі бюлетені у скриньку, поряд з ним мають право знаходитись офіційні спостерігачі."  
Відхилено    
    -915- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.38 част.7 виключити (див. пропозиції до Розділу І і нову част.11 ст.38).  
Враховано    
359. 8. Виборчі бюлетені видаються виборцям членами дільничної виборчої комісії на підставі списку виборців по відповідній виборчій дільниці за умови пред'явлення виборцем документа, що посвідчує його особу. Член дільничної виборчої комісії, який видає виборчий бюлетень, розписується у визначених місцях на виборчому бюлетені та контрольному талоні. Забороняється робити на бюлетенях будь-які позначки, за якими можна було б встановити особу виборця. Виборець розписується за отримання виборчого бюлетеня у визначеному місці на контрольному талоні та у списку виборців.   -916- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
В останньому реченні ч.8 ст.38 виключити слова "на контрольному талоні та".  
Відхилено   7. Виборчий бюлетень видається виборцю членом дільничної виборчої комісії на підставі списку виборців по відповідній виборчій дільниці за умови пред'явлення виборцем документа, що посвідчує його особу, передбаченого частиною другою статті 2 цього Закону. Виборець розписується за отримання виборчого бюлетеня у визначеному місці на контрольному талоні та у списку виборців. Член дільничної виборчої комісії, який видає виборчий бюлетень, вписує своє прізвище та ініціали і розписується у визначених місцях на виборчому бюлетені і контрольному талоні. Робити на виборчих бюлетенях будь-які позначки забороняється. 8. Виборець, який прибув для голосування на виборчу дільницю з відкріплювальним посвідченням в день виборів, включається до списку виборців у порядку, встановленому частиною сьомою статті 31 цтого Закону. Виборчий бюлетень виборцю видається у порядку, встановленому частиною сьомою цієї статті. 9. Виборець може перебувати у приміщенні для голосування протягом часу, необхідного для голосування.  
    -917- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Перше речення част.8 ст.38 викласти в редакції: "8. Виборчі бюлетені видаються виборцям членами дільничної виборчої комісії на підставі списку виборців по відповідній виборчій дільниці за умови пред'явлення виборцем паспорту, а для військовослужбовців строкової служби, офіцерів, курсантів військових училищ - військових квитків або книжок офіцера" і далі за текстом.  
Враховано частково    
    -918- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.38 ч.8 викласти в редакції: "8. Виборчі бюлетені видаються виборцям членами дільничної виборчої комісії на підставі списку виборців виборчої дільниці за умови пред'явлення виборцем документа, що посвідчує його особу. Таким документом визнається тільки: паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення особи для осіб, які проходять військову службу, довідка встановленої форми, яка видається органами внутрішніх справ і замінює паспорт, закордонний паспорт громадянина України для осіб, які постійно проживають або тимчасово знаходяться за межами України, паспорт моряка. Члени комісії зобов'язані пересвідчитись, що документ належить особі, яка його пред'явила, а також з'ясувати адресу проживання на підставі відповідного запису в документі. Член комісії зобов'язаний пересвідчитись за окремим списком, що виборець не викликав членів комісії для голосування поза межами приміщення для голосування. Якщо виборець подавав заяву про таке голосування, член комісії не має права видавати йому бюлетень до повернення відповідної робочої групи. Якщо робоча група ще не виходила на територію виборчої дільниці, бюлетень видається, виборець негайно виключається із списку для голосування поза межами приміщення для голосування, заява знищується. В разі відсутності в документі відміток про реєстрацію місця проживання, член комісії в документі громадянина в установленому органами державної влади розділі ставить штамп, форма якого затверджується Центральною виборчою комісією (із зазначенням слова "проголосував", дати проведення виборів, номеру територіального виборчого округу, номеру виборчої дільниці), записує своє прізвище і ставить підпис. Забороняється видавати бюлетені громадянам, в документах яких вже є штамп про участь в голосуванні на цих виборах. Член дільничної виборчої комісії, який видає виборчий бюлетень, записує своє прізвище і ставить підпис на виборчому бюлетені, контрольному талоні та у списку виборців. Забороняється робити на бюлетенях будь-які позначки, за якими можна було б встановити особу виборця. Виборець записує своє прізвище і ставить підпис за отримання виборчого бюлетеня у списку виборців та розписується на контрольному талоні. Член виборчої комісії, який розписався за видачу бюлетеня у списку виборців, несе персональну відповідальність, встановлену законодавством, за дотримання вимог цього Закону щодо порядку видачі виборчих бюлетенів."  
Враховано частково    
360. 9. Контрольні талони залишаються у дільничній комісії і разом із списком виборців є підставою для встановлення кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені.   -919- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.38 після ч.9 додати ч.9-1: "9-1. Виборці, які прибули на територію виборчої дільниці після оприлюднення списків виборців, в тому числі в день голосування, включаються дільничною виборчою комісією (окремо визначеною робочою групою) до списку виборців на підставі документів, що засвідчують їх особу та місце проживання, та довідки про невключення їх до списку виборців за попереднім місцем проживання. Зазначена довідка додається до списку виборців і негайно погашається відрізанням лівого верхнього кутка. В списку виборців членом комісії вказується адреса виборця. В документах таких виборців ставиться штамп про участь в голосуванні в порядку, визначеному частиною 8 цієї статті, незалежно від наявності в документах відміток про реєстрацію місця проживання. Забороняється видавати бюлетені громадянам, в документах яких вже є штамп про участь в голосуванні на цих виборах. Члени комісії мають право проголосувати на виборчій дільниці своєї комісії. Для цього вони зобов'язані заздалегідь взяти довідку про виключення їх із списку виборців за місцем постійного проживання. Забороняється включати до списку виборців і видавати бюлетені виборцям, які не є членами цієї дільничної виборчої комісії, мають в документах відмітки про місце постійного проживання в межах даного населеного пункту, але не на території даної виборчої дільниці, незалежно від наявності в них довідки про виключення із списку виборців за місцем постійного проживання."  
Відхилено    
361. 10. Виборчий бюлетень заповнюється виборцем у кабіні або кімнаті для таємного голосування. При заповненні виборчого бюлетеня забороняється присутність інших осіб. Виборець, який не може самостійно заповнити бюлетень, має право з відома голови, заступника голови, секретаря або члена дільничної виборчої комісії запросити в кабіну (до кімнати) для таємного голосування іншу особу на свій розсуд, крім членів виборчої комісії, кандидатів у депутати уповноважених осіб партій (блоків), офіційних спостерігачів.   -920- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.38 після старої част.10 додати нову част.11 у редакції: "11. Виборець не має права передавати свій виборчий бюлетень іншим особам. Отримання незаповненого виборчого бюлетеня від інших осіб, заохочення або змушування виборців до передачі бюлетеня іншим особам шляхом підкупу, погроз або іншим способом забороняється."  
Враховано   10. Виборчий бюлетень заповнюється виборцем особисто в кабіні (кімнаті) для таємного голосування. Під час заповнення виборчого бюлетеня забороняється присутність інших осіб. Виборець, який внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити виборчий бюлетень, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії скористатися допомогою іншої особи, крім членів виборчої комісії, кандидатів у депутати, уповноважених осіб партій (блоків), офіційних спостерігачів. 11. Виборець не має права передавати свій виборчий бюлетень іншим особам. Отримання незаповненого виборчого бюлетеня від інших осіб, заохочення або змушування виборців до передачі бюлетеня іншим особам шляхом підкупу, погроз тощо забороняється.  
362. 11. У бюлетені для голосування виборець робить позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті проти назви партії (блоку), за яку (який) він голосує. Виборець може голосувати тільки за список однієї партії (блоку). У разі непідтримання жодної партії (блоку) виборець робить позначку "плюс" (+) або іншу, яка засвідчує його волевиявлення, в квадраті проти слів: "Не підтримую жодної політичної партії, виборчого блоку партій".   -921- Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
У ч.11 ст.38 текст "плюс (+)" замінити словом "підтримую".  
Відхилено   12. У виборчому бюлетені виборець робить позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті проти назви партії (блоку), за кандидатів у депутати від якої (якого) він голосує. Виборець може голосувати за кандидатів у депутати лише від однієї партії (блоку). У разі непідтримання кандидатів у депутати від жодної партії (блоку) виборець робить позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті проти слів: "Не підтримую кандидатів у народні депутати України від жодної політичної партії (блоку)". 13. Виборець вкидає заповнений виборчий бюлетень у виборчу скриньку. Виборець, який не може внаслідок фізичних вад самостійно вкинути виборчий бюлетень до виборчої скриньки, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії доручити зробити це іншій особі, крім членів виборчої комісії, кандидатів у депутати, уповноважених осіб партій (блоків), офіційних спостерігачів. 14. У разі пошкодження виборчої скриньки під час голосування виборча скринька опечатується головою і не менше як трьома членами виборчої комісії, які є представниками різних партій (блоків), у спосіб, що унеможливлює вкидання виборчих бюлетенів. Ця виборча скринька не використовується до закінчення голосування. 15. У разі, якщо виборець, заповнюючи бюлетень, припустився помилки, він має право невідкладно звернутися з письмовою заявою до члена виборчої комісії, який видав йому виборчий бюлетень, з проханням видати йому інший виборчий бюлетень. Член виборчої комісії видає інший виборчий бюлетень в порядку, встановленому частиною сьомою цієї статті, тільки в обмін на зіпсований, про що робить відповідну позначку в списку виборців проти прізвища виборця і розписується. Зіпсований виборчий бюлетень негайно погашається як невикористаний, про що складається акт. Зіпсований і погашений виборчий бюлетень при підрахунку голосів враховується як невикористаний і запаковується разом із контрольним талоном в пакеті з невикористаними виборчими бюлетенями. 16. О двадцятій годині голова дільничної виборчої комісії оголошує про закінчення голосування, після чого мають право проголосувати лише виборці, які знаходяться в приміщенні для голосування. Після виходу з приміщення для голосування останнього виборця приміщення зачиняється і в ньому залишаються тільки члени комісії та особи, яким цим Законом надано право бути присутніми на засіданні виборчої комісії. 17. На виборчій дільниці, утвореній на судні, що знаходиться в день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, дільнична виборча комісія може оголосити голосування закінченим раніше часу, визначеного частиною першою цієї статті, якщо в голосуванні взяли участь усі виборці, включені до списку виборців.  
    -922- Іоффе Ю.Я. (в.о. № 111)
Частину 11 ст.38 викласти у такій редакції: " У бюлетені для голосування виборець робить позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті проти прізвища кандидата від партії (блоку), за якого він голосує. Виборець може голосувати за кандидата від однієї партії (блоку). У разі непідтримання кандидата від жодної партії (блоку) виборець робить позначку "плюс" (+) або іншу, яка засвідчує його волевиявлення, в квадраті проти слів: "Не підтримую кандидата від жодної політичної партії, виборчого блоку партій".  
Відхилено    
    -923- Онопенко В.В. (реєстр. картка № 439)
Ромовська З.В. (в.о. № 122)
Доповнити частину 11 ст.38 наступним реченням: " Після заповнення виборчого бюлетеню виборець підходить до скриньки і опускає його до неї. Після опускання виборчого бюлетеня у скриньку виборець прямує на вихід з приміщення".  
Відхилено    
    -924- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.38 після ч.11 додати ч.11-1: "11-1. В разі, якщо виборець, заповнюючи бюлетень, припустився помилки, він має право звернутися до члена виборчої комісії, який видав йому бюлетень, з проханням видати йому новий бюлетень. Член виборчої комісії видає новий бюлетень тільки в обмін на зіпсований, про що робить відповідну позначку в списку виборців проти прізвища виборця і розписується. Зіпсований бюлетень негайно погашається, про що складається акт. Зіпсований і погашений бюлетень при підрахунку голосів враховується як невикористаний і погашений і запечатується разом із контрольним талоном."  
Враховано    
    -925- Горбачов В.С. (в.о. № 127)
Частину 11 ст.38 викласти у такій редакції: "11. У бюлетені для голосування виборець робить позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадратах проти назви партії (блоку), за яку (який) він голосує та проти кандидата у депутати, за якого він голосує. Виборець може голосувати тільки за список однієї партії (блоку) та за одного кандидата у депутати. У разі непідтримання жодної партії (блоку) та жодного кандидата у депутати виборець робить позначку "плюс" (+) або іншу, яка засвідчує його волевиявлення у відповідних квадратах проти слів: "Не підтримую жодної політичної партії, виборчого блоку партій", "Не підтримую жодного кандидата у депутати."  
Відхилено    
363. 12. У випадках, коли окремі виборці за станом здоров'я не можуть прибути в приміщення для голосування, за їх письмовою заявою дільнична виборча комісія за один день до дня виборів складає список таких виборців за формою загального списку виборців. Комісія визначає час і не менше трьох членів виборчої комісії, які організовують голосування в місцях перебування таких виборців. Ці члени комісії повинні бути представниками різних партій (блоків). Час виходу членів комісії до виборців визначається з таким розрахунком, щоб ці виборці змогли проголосувати не пізніш як за годину до закінчення голосування. Голова дільничної виборчої комісії повинен оголосити про те, що члени комісії виходять для організації голосування до виборців, які за станом здоров'я не можуть прибути в приміщення для голосування. Тільки після оголошення членам комісії видаються виборчі бюлетені і список виборців. Бюлетені перераховуються в присутності бажаючих членів комісії і офіційних спостерігачів. При проведенні такого голосування мають право бути присутні офіційні спостерігачі.   -926- Пономаренко Г.Г. (реєстр. картка № 245)
Частини 12, 13, 14 ст.38 викласти в окремій статті, яку викласти у такій редакції: "Стаття 38-1. Порядок організації голосування за межами приміщення для голосування 1. Дільнична виборча комісія зобов'язана забезпечити участь у голосуванні виборцям, які за станом здоров'я чи з інших поважних причин не можуть прибути в приміщення для голосування. Положення цієї частини не поширюється на виборчі дільниці, які утворені при представництвах України за кордоном. 2. Голосування за межами приміщення для голосування проводиться в день виборів за письмовою заявою виборця. Заяву може бути подано не пізніш як за дванадцять годин до початку голосування, яка реєструється дільничною виборчою комісією у спеціальному журналі, де зазначаються день і час її надходження, прізвище, ім'я, по батькові та адреса місця проживання виборця. 3. Для проведення голосування виборців за межами приміщення для голосування робиться витяг із списку виборців за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. При цьому у списку виборців у графі "підпис виборця" секретар дільничної виборчої комісії робить запис "голосує вдома". 4. Голосування виборців за межами приміщення для голосування організовують не менш як три члени дільничної виборчої комісії, визначені виборчою комісією. Ці члени комісії повинні бути представниками різних партій (блоків). 5. Голосування виборців за межами приміщення для голосування організовується з таким розрахунком, щоб виборці змогли проголосувати не пізніш як за годину до закінчення голосування. 6. Голова дільничної виборчої комісії зобов'язаний оголосити про те, що члени дільничної виборчої комісії відбувають для організації голосування виборців за межами приміщення для голосування. Членам виборчої комісії видаються у необхідній кількості виборчі бюлетені, витяг із списку виборців та опломбована або опечатана скринька для голосування, в яку опускається контрольний лист. В цьому листі зазначається час виходу (години та хвилини) членів виборчої комісії для проведення голосування за межами приміщення для голосування. Контрольний лист підписується присутніми членами виборчої комісії, уповноваженими особами партій (блоків) та офіційними спостерігачами, їх підписи скріплюються печаткою комісії. 7. При проведенні такого голосування мають право бути присутні офіційні спостерігачі. 8 При організації голосування виборця за межами приміщення для голосування виборець розписуєтрься у контрольному талоні виборчого бюлетеня та у витязі зі списку виборців. Один із членів дільничної виборчої комісії вписує своє прізвище та ініціали і розписується у визначених місцях на виборчому бюлетені та контрольному талоні, після чого виборчий бюлетень видається виборцю. Виборець розписується за його отримання у контрольному талоні та у витязі зі списку виборців. 9. Після проведення голосування за межами приміщення для голосування член дільничної виборчої комісії, який видав виборчий бюлетень, у списку виборців напроти прізвища виборця робить позначку "голосував вдома", зазначає своє прізвище та ініціали і розписується. 10. Витяг зі списку виборців, за яким організовувалося голосування виборців за межами приміщення для голосування, та їх письмові заяви додаються до списку виборців. 11. Положення цієї статті не поширюються на виборчі дільниці, утворені при представництвах України за кордоном."  
Враховано   Стаття 65. Порядок організації голосування за межами приміщення для голосування 1. Виборець, який за станом здоров'я не може прибути до приміщення для голосування має право звернутися з письмовою заявою до дільничної виборчої комісії з проханням забезпечити йому голосування за межами приміщення для голосування. Така заява може бути подана не пізніш як за дванадцять годин до початку голосування. Положення цієї частини не поширюється на виборчі дільниці, які утворені при представництвах України за кордоном. 2. Заява виборця про бажання голосувати за межами приміщення для голосування реєструється дільничною виборчою комісією у окремому журналі, де зазначаються день і час її надходження, прізвище, ім'я, по батькові та адреса місця проживання виборця. 3. На підставі заяв, зазначених у частині першій цієї статті, дільнична виборча комісія напередодні дня виборів після закінчення терміну подання таких заяв робить витяг зі списку виборців за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. При цьому у списку виборців у графі "підпис виборця" секретар дільничної виборчої комісії робить запис "голосує вдома". 4. Голосування виборців за межами приміщення для голосування організовують не менш як три члени дільничної виборчої комісії, визначені виборчою комісією. Ці члени комісії повинні бути представниками різних партій (блоків). 5. Голосування виборців за межами приміщення для голосування організовується з таким розрахунком, щоб виборці змогли проголосувати не пізніш як за годину до закінчення голосування. 6. Голова дільничної виборчої комісії зобов'язаний оголосити про те, що члени дільничної виборчої комісії відбувають для організації голосування виборців за межами приміщення для голосування. Членам виборчої комісії видаються у необхідній кількості виборчі бюлетені, витяг зі списку виборців та опломбована або опечатана скринька для голосування, в яку опускається контрольний лист. В цьому листі зазначається час виходу (години та хвилини) членів виборчої комісії для проведення голосування за межами приміщення для голосування, кількість отриманих виборчих бюлетенів, прізвища та ініціали членів дільничної виборчої комісії, яким видані виборчі бюлетені. Контрольний лист підписується присутніми членами виборчої комісії, уповноваженими особами партій (блоків) та офіційними спостерігачами від партій (блоків), їх підписи скріплюються печаткою комісії. 7. При проведенні голосування за межами приміщення для голосування мають право бути присутні офіційні спостерігачі.  
    -927- Омеліч В.С. (реєстр. картка № 415)
У частині 12 ст.38 після слів "при проведенні такого голосування" замість слів "мають право" записати "повинні".  
Відхилено    
    -928- Онопенко В.В. (реєстр. картка № 439)
Ромовська З.В. (в.о. № 122)
В частині 12 ст.38 після слів: "У випадках, коли окремі виборці за станом здоров'я не можуть прибути в приміщення для голосування…" додати слова: "і лише", далі - за текстом.  
Відхилено    
    -929- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Перше речення частини 12 ст.38 після слів "виборча комісія" доповнити словами "у день виборів".  
Відхилено    
    -930- Сидорчук М.Ю. (реєстр. картка № 431)
У частині 12 ст.38 в останньому реченні замість слів "мають право" записати "повинні" та закінчити речення словами "про що не пізніше як за один день до виборів повідомляється голові дільничної виборчої комісії".  
Відхилено    
    -931- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.38 част.12 подати у редакції: "12. У випадках, коли окремий виборець за станом здоров'я не може прибути у приміщення для голосування виборчої дільниці, де він внесений до списків виборців, він повинен не пізніше ніж за два дні до виборів подати письмову заяву до дільничної виборчої комісії. На підставі таких заяв дільнична виборча комісія за один день до дня голосування складає..." і далі за текстом.  
Враховано частково    
    -932- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.38 в ч.12 після першого речення додати: "Цей список може доповнюватись на підставі письмових заяв, поданих після складання списку, але не пізніше, ніж за чотири години до часу закінчення голосування в день виборів. Дільнична виборча комісія має право визнати причину виклику членів комісії неповажною і відмовити в голосуванні поза межами приміщення для голосування. На підставі заяв виборців про голосування поза межами приміщення для голосування кожній робочій групі комісії, яка видає бюлетені в приміщенні, перед початком голосування надається список таких виборців з їхньої частини загального списку. Протягом дня члени комісії інформуються про додаткові заяви виборців."  
Відхилено    
364. 13. Для проведення голосування за межами приміщення для голосування відповідним членам дільничної виборчої комісії її головою вручається список виборців, голосування яких має бути організовано у місцях їх перебування, відповідна кількість виборчих бюлетенів та опломбована (опечатана) виборча скринька. При організації голосування один з членів дільничної виборчої комісії розписується у визначених місцях на виборчому бюлетені та контрольному талоні, після чого бюлетень видається виборцю, який розписується за його отримання у контрольному талоні та списку виборців. При заповненні виборцем виборчого бюлетеня не можуть бути присутніми будь-які особи, за винятком випадку, передбаченого частиною десятою цієї статті.   -933- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У ст.38 у част.13 після першого речення вставити: "При передачі скриньки голова комісії опускає у неї контрольний лист, підписаний присутніми членами комісії та офіційними спостерігачами, в якому зазначається час виходу членів комісії для проведення голосування за межами приміщення для голосування."  
Враховано частково   8. При організації голосування виборця за межами приміщення для голосування виборець розписується у контрольному талоні виборчого бюлетеня та у витязі зі списку виборців. Один із членів дільничної виборчої комісії вписує своє прізвище та ініціали і розписується у визначених місцях на виборчому бюлетені та контрольному талоні, після чого виборчий бюлетень видається виборцю.  
    -934- Сидорчук М.Ю. (реєстр. картка № 431)
Частину 13 ст.38 після слів "опечатана" доповнити словом "прозора".  
Відхилено    
    -935- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.38 в ч.13 друге речення викласти в редакції: "При організації голосування один з членів дільничної виборчої комісії записує своє прізвище і розписується у визначених місцях на виборчому бюлетені і контрольному талоні та у списку виборців, після чого бюлетень видається виборцю, який записує своє прізвище і розписується в списку виборців та розписується на контрольному талоні."  
Враховано частково    
365. 14. Після проведення голосування за межами приміщення для голосування членами дільничної виборчої комісії, які його організовували, робляться відповідні позначки у загальному списку виборців. Список, по якому проводилось голосування, додається до загального списку.   -936- Кириченко С.О.
Доповнити ст.38 частиною 15 такого змісту: "15. В день виборів з початку голосування і до моменту встановлення підсумків голосування по територіальному виборчому округу та підписання протоколу члени територіальної виборчої комісії, офіційні спостерігачі, уповноважені особи партій (блоків), представники засобів масової інформації та інші особи, які мають на це право, здійснюють свої повноваження в межах одного приміщення при забезпеченні огляду дій кожного суб'єкта виборчого процесу."  
Відхилено   9. Після проведення голосування за межами приміщення для голосування член дільничної виборчої комісії, який видав виборчий бюлетень, у списку виборців напроти прізвища виборця робить позначку "голосував вдома", зазначає своє прізвище та ініціали і розписується. 10. Витяг зі списку виборців, за яким організовувалося голосування виборців за межами приміщення для голосування, додається до списку виборців і є його невід'ємною складовою частиною. До списку виборців додаються письмові заяви виборців, на підставі яких проводилося це голосування.  
    -937- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст. 38 в ч.14 в другому реченні замість слів: "робляться відповідні позначки у загальному списку виборців" записати: "у загальному списку виборців в графах для прізвища і підпису виборця записуються слова "голосував вдома", ставиться прізвище і підпис члена комісії."  
Враховано частково    
    -938- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
В ст.38 додати ч.15 і ч.16: "15. В разі пошкодження виборчої скриньки під час голосування або наявності достатніх підстав підозрювати незаконне вкидання великої кількості бюлетенів, виборча скринька опечатується у спосіб, який унеможливлює вкидання до неї бюлетенів, і не використовується до закінчення голосування. Вона зберігається поруч з іншими скриньками в полі зору осіб, перелічених в частині 1 статті 35 цього Закону. При підрахунку голосів вміст такої скриньки не висипається на стіл, а виймається в порядку, зворотньому порядку вкидання бюлетенів. 16. Територіальна виборча комісія в день виборів працює з сьомої години ранку. Робота комісії в день виборів організується таким чином, щоб в будь-який момент комісія могла розпочати засідання і приймати рішення."  
Враховано частково    
    -939- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
Після ст.38 додати ст.38-1: "Стаття 38-1. Порядок підготовки до підрахунку голосів на виборчій дільниці 1. О двадцятій годині голова дільничної виборчої комісії оголошує про закінчення голосування, після чого мають право проголосувати тільки виборці, які вже знаходяться в приміщенні для голосування. Після виходу з приміщення останнього виборця двері зачиняються і залишаються тільки члени комісії та особи, яким надано таке право цим Законом. До закінчення підрахунку голосів і підписання протоколу про результати голосування сторонні особи не допускаються в приміщення дільничної комісії. 2. Підрахунок голосів на виборчій дільниці здійснюється в тому ж приміщенні, де проходило голосування. Із столів, за якими видавались бюлетені, утворюється один великий стіл, за яким розміщуються всі члени комісії таким чином, щоб кожний член комісії міг спостерігати за діями всіх інших членів комісії. Особи, перелічені в частині 1 статті 35 цього Закону, розміщуються довкола столу в будь-якому місці, з якого їм зручно спостерігати за діями членів комісії. 3. Члени комісії, які видавали бюлетені, після закінчення голосування на дільниці із списками виборців і залишками невикористаних бюлетенів не мають права залишати приміщення для голосування і підрахунку голосів. Всі виборчі скриньки, які використовувались для голосування, розміщуються поруч із столом для роботи комісії в полі зору членів комісії та інших присутніх осіб. Після отримання бюлетеня останнім виборцем ніхто не має права робити будь-які позначки, записи у списках виборців та на виборчих бюлетенях і контрольних талонах. 4. Після обладнання робочого місця комісії до початку підрахунку голосів всі робочі групи, в тому числі робоча група, яка організовувала голосування поза межами приміщення для голосування, звітують перед комісією. Списки виборців, невикористані бюлетені і контрольні талони кожної робочої групи при цьому розміщуються на столі в полі зору всіх присутніх. Робочі групи звітують по черзі. Від імені кожної робочої групи звітує член комісії, який видавав бюлетені. Інші члени цієї робочої групи сидять поруч і контролюють його дії. Секретар комісії на столі перераховує невикористані бюлетені, які знаходились у нього на зберіганні, і оголошує їх кількість. 5. Член комісії перераховує на столі свої невикористані бюлетені і передає їх секретарю комісії. Секретар комісії після перевірки (в разі потреби) виголошує їх кількість і записує до протоколу обліку бюлетенів та його збільшеної копії. Після цього член комісії перераховує на столі свої контрольні талони і передає їх секретарю. Секретар комісії після перевірки (в разі потреби) виголошує їх кількість і записує до протоколу обліку бюлетенів та його збільшеної копії. Після цього член комісії перераховує на столі свої підписи виборців в списку виборців і виголошує їх кількість. Підрахунку підлягають тільки підписи щодо бюлетенів, виданих членом комісії особисто. Підрахунку підлягають підписи в усіх списках, якщо протягом дня член комісії заміняв члена комісії з іншої робочої групи на час перерви або організовував голосування поза межами приміщення для голосування. Підписи виборців, які голосували поза межами приміщення для голосування, підраховуються за окремим списком виборців. Позначки щодо цих виборців в основному списку не підраховуються. Секретар комісії після перевірки (в разі потреби) виголошує кількість підписів і записує до протоколу обліку бюлетенів та його збільшеної копії. Член робочої групи, що працювала з виборцями, які подавали довідки про невключення їх до списку виборців за місцем попереднього проживання, підраховує на столі довідки і передає їх секретарю. Секретар комісії після перевірки (в разі потреби) виголошує їх кількість і записує до протоколу обліку бюлетенів та його збільшеної копії. 6. Після звіту останньої групи секретар комісії за протоколом обліку бюлетенів підраховує для кожної робочої групи загальну кількість виданих групі протягом дня бюлетенів і кількість використаних бюлетенів (яка обчислюється як різниця між кількістю виданих і кількістю невикористаних на кінець дня виборів), які оголошуються і записуються до протоколу обліку бюлетенів і його збільшеної копії. Для кожної робочої групи кількість використаних бюлетенів повинна дорівнювати кількості контрольних талонів і кількості підписів виборців в списку (списках) виборців, яким видавала бюлетені ця робоча група. В разі розбіжностей комісія розслідує обставини, що призвели до розбіжностей, і складає акт, перший примірник якого мають право підписати особи, перелічені в частині 1 статті 35 цього Закону. Якщо буде встановлено, що кількість бюлетенів, виданих членом комісії виборцям, істотно більше (істотно менше) кількості відповідних підписів виборців в списках виборців, комісія може прийняти рішення про вилучення при підрахунку голосів всіх бюлетенів, виданих цим членом комісії, і визнання їх недійсними. Таке рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують не менше, ніж дві третини присутніх членів комісії. Істотною відмінністю вважається різниця в 5 і більше відсотків від загальної кількості бюлетенів, виданих цим членом комісії. 7. Після заповнення протоколу обліку бюлетенів щодо кожної робочої групи секретар комісії підраховує суму всіх використаних бюлетенів, всіх контрольних талонів, всіх підписів та загальну кількість невикористаних бюлетенів, які записуються до протоколу обліку бюлетенів та його збільшеної копії. Сума всіх використаних бюлетенів і всіх невикористаних повинна дорівнювати кількості бюлетенів, виданих на виборчу дільницю. В разі розбіжностей комісія розслідує обставини, що призвели до розбіжностей, і складає акт, перший примірник якого мають право підписати особи, перелічені в частині 1 статті 35 цього Закону. Після заповнення збільшеної копії протоколу обліку бюлетенів він вивішується в приміщенні комісії. На прохання будь-кого з членів комісії або осіб, перелічених в частині 1 статті 35 цього Закону, їм видаються копії протоколу обліку бюлетенів і актів, завірені підписами голови комісії і секретаря та скріплені печаткою дільничної виборчої комісії. Ці особи мають право ознайомитись із списками виборців до початку підрахунку голосів. 8. Підрахунок голосів можна розпочати тільки після складання протоколу обліку бюлетенів та видачі особам, які мають на це право, копій протоколу і актів. До закінчення підрахунку голосів і підписання протоколу про результати голосування на виборчій дільниці всі списки виборців знаходяться на столі поруч з секретарем комісії."  
Враховано частково    
366. Стаття 39. Порядок підрахунку голосів на виборчій дільниці   -940- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Статтю 39 виключити, замість неї включити статтю 46 законопроекту "Про вибори народних депутатів України" (реєстр.№2182-1 від 05.04.99, автор А.Білоус).  
Відхилено   Стаття 66. Порядок підрахунку голосів на виборчій дільниці  
    -941- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Статтю 39 розділити на чотири статті, які викласти у такій редакції: "Стаття 39. Порядок підрахунку голосів на виборчій дільниці 1. Підрахунок голосів виборців здійснюється відкрито і гласно членами дільничної виборчої комісії на її засіданні, що проводиться у тому ж приміщенні, де відбувалося голосування. 2. Засідання дільничної виборчої комісії починається відразу після закінчення голосування, проводиться без перерви і закінчується після складення та підписання протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. 3. Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці проводиться дільничною виборчою комісією у послідовності викладених положень цієї статті. 4. Дільнична виборча комісія на підставі списку виборців встановлює загальну кількість виборців на виборчій дільниці. 5. Дільнична виборча комісія підраховує невикористані виборчі бюлетені. Кількість цих бюлетенів оголошується і заноситься до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Невикористані виборчі бюлетені погашаються шляхом відокремлення правого нижнього кута бюлетеня та запаковуються в окремий пакет. На пакеті робиться напис "Невикористані виборчі бюлетені", зазначаються номер територіального виборчого округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих невикористаних виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи голови і секретаря дільничної виборчої комісії, печатка комісії. 6. Дільнична виборча комісія підраховує кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за підписами у списку виборців. Ця кількість оголошується і заноситься до протоколу. 7. Дільнична виборча комісія підраховує кількість контрольних талонів виборчих бюлетенів з підписами виборців та членів виборчої комісії. Кількість цих талонів оголошується. Контрольні талони виборчих бюлетенів запаковуються в окремий пакет. На пакеті робиться напис "Контрольні талони", зазначаються номер територіального виборчого округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих контрольних талонів, дата і час пакування, ставляться підписи голови і секрорчою комісією через технічні засоби зв'язку до Центральної виборчої комісії з обов'язковою наступною передачею до неї першого і другого примірників протоколів про підрахунок голосів на виборчій дільниці через відповідні центральні органи виконавчої влади в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією. До першого примірника протоколу додаються й інші документи, зазначені у частині сьомій статті 67 цього Закону."етаря дільничної виборчої комісії, печатка комісії. 8. У разі відповідності кількості контрольних талонів, зазначених у частині сьомій цієї статті, кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені, визначеній у частині шостій цієї статті, ця кількість оголошується і заноситься до протоколу. 9. У разі невідповідності кількості контрольних талонів виборчих бюлетенів кількості підписів виборців у списку виборців, які отримали виборчі бюлетені, складається відповідний акт із зазначенням причини такої невідповідності, який підписується членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право підписати уповноважені особи партії (блоку), офіційні спостерігачі. Підписи скріплюються печаткою комісії. Після цього комісія приймає рішення щодо встановлення кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені. Ця кількість оголошується і заноситься до протоколу про підрахунок голосів виборців. 10. Перед відкриттям скриньок для голосування дільнична виборча комісія повинна перевірити, чи дорівнює сума кількості невикористаних бюлетенів і кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені, кількості бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією. При невідповідності цих даних дільнична виборча комісія складає акт із зазначенням причини такого розходження, який підписується членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право підписати уповноважені особи партій (блоків), офіційні спостерігачі. Підписи скріплюються печаткою комісії. 11. Дільнична виборча комісія перевіряє цілісність пломб або печаток на виборчих скриньках. 12. У разі виявлення на виборчих скриньках пошкоджень пломб або печаток складається акт із зазначенням характеру виявлених пошкоджень, який підписується членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право підписати уповноважені особи партії (блоку), офіційні спостерігачі. Підписи скріплюються печаткою комісії. 13. Виборчі скриньки відкриваються дільничною виборчою комісією почергово. Першими відкриваються виборчі скриньки, що використовувалися при голосуванні виборців за межами приміщення для голосування, а останніми відкриваються, у разі їх наявності, виборчі скриньки з пошкодженими печатками або пломбами, а також іншими пошкодженнями, виявленими під час голосування. 14. При відкритті непошкодженої виборчої скриньки її вміст висипається на стіл, за яким сидять члени дільничної виборчої комісії, при цьому перевіряється наявність у скринці контрольного листа. Виборчі бюлетені з пошкодженої виборчої по одному без їх перемішування. Дільнична виборча комісія підраховує кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій скриньці. 15. У разі відсутності у виборчій скриньці контрольного листа дільнична виборча комісія складає у порядку, встановленому цією статтею, акт про відсутність у скриньці контрольного листа чи його недостовірність, в якому зазначає кількість виборчих бюлетенів, що знаходиться у цій скриньці. Ці виборчі бюлетені не враховуються при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів. 16. У разі виникнення сумнівів щодо достовірності контрольного листа, рішення про визнання виборчих бюлетенів, що знаходяться у виборчій скриньці, такими, що не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів, приймається дільничною виборчою комісією шляхом голосування. 17. Виборчі бюлетені, що не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів, запаковуються в окремий пакет. На пакеті робиться напис "Виборчі бюлетені, що не підлягають врахуванню", зазначаються номер територіального виборчого округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи голови і секретаря дільничної виборчої комісії та печатка комісії. 18. При підрахунку виборчих бюлетенів визначений виборчою комісією член комісії рахує виборчі бюлетені вголос. Всі предмети, що не є виборчими бюлетенями встановленої форми, складаються окремо і не підраховуються. У разі виникнення сумнівів, чи є предмет виборчим бюлетенем, дільнична виборча комісія вирішує це питання шляхом голосування. При цьому кожен член комісії має право особисто оглянути предмет. На час його огляду підрахунок виборчих бюлетенів припиняється. Предмети, що не є виборчими бюлетенями, запаковуються в окремий пакет. На пакеті робиться напис "Предмети", зазначаються номер територіального виборчого округу, номер виборчої дільниці, дата, час пакування, ставляться підписи голови, секретаря дільничної виборчої комісії і печатка комісії. 19. Після підрахунку виборчих бюлетенів у всіх виборчих скриньках виборча комісія підраховує загальну кількість виборчих бюлетенів у скриньках, за винятком скриньок, зазначених у частині п'ятнадцятій цієї статті, і тим самим встановлює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні. Ця кількість оголошується і заноситься до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. 20. Виборчі бюлетені розкладаються на окремі місця, що відповідають результатам волевиявлення виборців, та позначені окремими табличками, що містять з обох боків написи: "недійсні", назви партій (блоків), "проти всіх". 21. При розкладанні виборчих бюлетенів визначений виборчою комісією член комісії показує кожний виборчий бюлетень усім членам комісії, виголошуючи результат волевиявлення виборця. У разі виникнення сумнівів змісту бюлетеня виборча комісія вирішує питання шляхом голосування. При цьому кожен член комісії має право оглянути особисто виборчий бюлетень. На час огляду виборчого бюлетеня робота з іншими виборчими бюлетенями припиняється. 22. Недійсними вважаються виборчі бюлетені, на яких: 1) відсутня печатка цієї дільничної виборчої комісії; 2) не зазначено прізвище та (або) відсутній підпис члена дільничної виборчої комісії, який його видав; 3) зроблено більш як одну позначку проти назв партій (блоків); 4) не поставлено жодної позначки; 5) з інших причин неможливо однозначно визначити волевиявлення виборця; 6) не відірвані контрольні талони. 23. При виникненні сумнівів щодо дійсності виборчого бюлетеня питання вирішується дільничною виборчою комісією шляхом голосування. При цьому кожен член комісії має право особисто оглянути виборчий бюлетень. На час огляду виборчого бюлетеня підрахунок інших виборчих бюлетенів припиняється. 24. Недійсні виборчі бюлетені підраховуються, їх кількість оголошується і заноситься до протоколу. Недійсні виборчі бюлетені запаковуються в окремий пакет. На пакеті робиться напис "Недійсні виборчі бюлетені", зазначаються номер територіального виборчого округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих недійсних виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи голови і секретаря дільничної виборчої комісії та печатка комісії. 25. Дільнична виборча комісія підраховує кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати включених до виборчого списку кожної партії (блоку), а також кількість голосів виборців, які не підтримали кандидатів у депутати, включених о виборчого списку, від жодної партії (блоку). Під час підрахунку голосів кожен член комісії має право перевірити або перерахувати відповідні бюлетені. Результати підрахунку голосів виборців оголошуються і заносяться до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. 26. Дільнична виборча комісія зобов'язана перевірити, чи дорівнює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, сумі кількостей недійсних бюлетенів, голоси в яких подані за кандидатів у депутати від кожної партії (блоку), бюлетенів, виборці в яких не підтримали кандидатів у депутати від жодної партії (блоку). При невідповідності цих даних дільнична виборча комісія складає акт із зазначенням причини такого розходження. Акт підписується членами дільничної виборчої комісії, їх підписи скріплюються печаткою комісії. 27. Після підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці виборчі бюлетені з голосами, поданими за кандидатів у депутати від кожної партії (блоку), та виборчі бюлетені, в яких виборці не підтримали кандидатів у депутати від жодної партії (блоку), запаковуються окремо. На пакетах зазначаються назва партії (блоку), "Не підтримали кандидатів у депутати від жодної партії (блоку), номер територіального виборчого округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи голови, секретаря дільничної виборчої комісії та печатка комісії. Стаття 39-1 Протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців 1. Дільнична виборча комісія на своєму засіданні складає протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці за формою, встановленого Центральною виборчою комісією. 2. До протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці прописом та цифрами заносяться: 1) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничною виборчою комісією; 2) кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці; 3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів; 4) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені; 5) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні; 6) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними; 7) кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчого стану кожної партії (блоку); 8) кількість виборців, які не підтримали кандидатів у депутати від жодної партії (блоку). 3. Протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці складається дільничною виборчою комісією у кількості примірників на чотири більшій, ніж кількість осіб, які входять до складу дільничної виборчої комісії. Примірники протоколів нумеруються і мають однакову юридичну силу. 4. У протоколі про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці зазначається дата і час (години і хвилини) його підписання членами дільничної виборчої комісії. Протокол підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами дільничної виборчої комісії, які присутні на засіданні комісії. У разі відсутності підпису члена дільничної виборчої комісії у протоколі проти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Протокол засвідчується печаткою дільничної виборчої комісії. Перший примірник цього протоколу мають право підписати офіційні спостерігачі та уповноважені особи партій (блоків), які були присутні при підрахунку голосів виборців. 5. Забороняється заповнення протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці олівцем, а також внесення до нього будь-яких виправлень без відповідного рішення комісії. 6. Якщо після підписання протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці дільнична виборча комісія виявила в ньому неточності (описку чи помилку у цифрах), вона на своєму засіданні розглядає питання про внесення змін до нього шляхом складення нового протоколу, на якому робиться помітка "Уточнений". 7. Перший і другий примірники протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів на виборчій дільниці, а у випадку внесення змін до цього протоколу і протокол, в якому були допущені неточності (описки, помилки у цифрах), разом із доданими до перших примірників цих протоколів пакетами виборчих бюлетенів, контрольними талонами і пркедметами, списками виборців та доданими до них відкріплювальними посвідченнями, витягами зі списку виборців, а також, за наявності, окремими думками членів виборчої комісії, актами, заявами, скаргами та рішеннями, прийнятими комісією, негайно доставляються до територіальної виборчої комісії, третій - зберігається у секретаря дільничної виборчої комісії, четвертий - відразу вивішується для загального ознайомлення в приміщенні дільничної виборчої комісії, а решта по одному примірнику видається членам дільничної виборчої комісії. 8. Офіційним спостерігачам від партій (блоків) та уповноваженим особам партій (блоків), які були присутні при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, на їх прохання видається копія протоколу з розрахунку по одній копії для кожної партії (блоку), засвідченої головою та секретарем дільничної виборчої комісії, та скріпленої печаткою комісії. Стаття 39-2. Визнання дільничною виборчою комісією голосування на виборчій дільниці недійсним 1. Дільнична виборча комісія може визнати голосування на виборчій дільниці недійсним у разі встановлення нею порушень вимог цього Закону, внаслідок яких неможливо достовірно встановити результати волевиявлення виборців. Дільнична виборча комісія може визнати голосування на виборчій дільниці недійсним за наявності лише таких обставин: 1) незаконного голосування осіб (вкидання бюлетеня до виборчої скриньки за виборця, крім випадків передбачених у частині одинадцятій статті 64 цього Закону; голосування осіб, які не мають права голосу; голосування осіб, які не включені до списку виборців по виборчій дільниці або включені до нього безпідставно; голосування особою більш ніж один раз) у кількості, що перевищує 10 відсотків загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці; 2) виявлення у виборчих скриньках виборчих бюлетенів у кількості, що перевищує більш ніж на 10 відсотків кількість виборців, які одержали виборчі бюлетені відповідно до підписів у списках виборців та контрольних талонів; 3) знищення або пошкодження виборчої скриньки (скриньок), що унеможливлює встановлення змісту виборчих бюлетенів, якщо кількість цих бюлетенів перевищує 10 відсотків загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні. 2. У разі виявлення обставин, зазначених у частині першій цієї статті, у кожному випадку дільнична виборча комісія складає відповідний акт, який підписується всіма присутніми членами дільничної виборчої комісії та скріплюється печаткою виборчої комісії. Таки акти є підставою для розгляду дільничною виборчою комісією питання про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним. 3. У разі прийняття рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів на виборчій дільниці повинен містити лише відомості, зазначені у пунктах 1-6 частини другої статті 67 цього Закону, а на місці інших відомостей робиться прочерк. Протокол складається дільничною виборчою комісією у порядку, встановленому статтею 67 цього Закону. 4. Виборчі бюлетені запаковуються в пакети. На пакетах робиться напис "Виборчі бюлетені", зазначаються номер територіального виборчого округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи голови і секретаря дільничної виборчої комісії та печатка комісії. 5. Рішення дільничної виборчої комісії про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним та акт (акти), на підставі якого (яких) прийнято це рішення, додаються до першого примірника протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Стаття 39-3. Порядок транспортування і передачі документів до територіальної виборчої комісії 1. Транспортування документів, зазначених у частині сьомій статті 39-1 цього Закону, здійснюється головою дільничної виборчої комісії або його заступником та іншими двома членами цієї комісії, які повинні бути представниками різних партій (блоків), у супроводі працівника органів внутрішніх справ. Під час транспортування документів забороняється розпечатувати пакети з виборчими бюлетенями та іншою документацією. 2. Протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та інші документи дільничної виборчої комісії передаються відповідній територіальній виборчій комісії на її засіданні. 3. Зміст протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці, утвореній на судні, що знаходиться в день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, після підписання протоколу членами дільничної виборчої комісії невідкладно передається дільничною виборчою комісією через технічні засоби зв'язку до відповідної територіальної виборчої комісії з обов'язковою наступною передачею до неї першого і другого примірника протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці. До першого примірника протоколу додаються й інші документи, зазначені у частині сьомій статті 67 цього Закону. 4. Зміст протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці, утвореній при представництві України за кордоном, у військовому формуванні (частині), що дислокується за межами України, після підписання протоколу членами дільничної виборчої комісії невідкладно передається дільничною виб  
Враховано    
    -942- Шеховцов О.Д. (в.о. № 52)
Текст ст.39 викласти в редакції: "1. Підрахунок голосів на виборчій дільниці здійснюється виключно членами дільничної виборчої комісії на її засіданні. 2. На підставі списку виборців дільнична виборча комісія встановлює загальну кількість виборців на виборчій дільниці. Ця кількість оголошується і заноситься до протоколу. 3. Перед початком підрахунку голосів дільнична виборча комісія встановлює за кількістю контрольних талонів з підписами членів комісії, які видавали виборчі бюлетені, а також відповідних підписів у списку виборців кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені. Ця кількість оголошується і заноситься до протоколу. 4. До відкриття виборчих скриньок на столі здійснюється погашення невикористаних бюлетенів шляхом відокремлення лівого верхнього куточка бюлетеня. Кількість таких бюлетенів оголошується і заноситься до протоколу. Після цього погашені невикористані виборчі бюлетені, в тому числі зіпсовані, запаковуються і опечатуються, на пакеті зазначаються назва виборчого бюлетеня, номер територіального виборчого округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих погашених невикористаних бюлетенів, дата, час та ставляться підписи голови і секретаря дільничної виборчої комісії. 5. Після перевірки цілісності печаток або пломб на виборчих скриньках голова дільничної виборчої комісії відкриває їх. Виборчі скриньки відкриваються почергово, спочатку відкриваються виборчі скриньки, з якими голосування було організовано поза межами приміщення для голосування у місцях перебування виборців. Комісія підраховує загальну кількість виборчих бюлетенів в кожній скриньці окремо. Кількість бюлетенів в скриньці, з якою голосування було організовано поза межами приміщення для голосування, не може перевищувати кількості бюлетенів, використаних робочою групою, яка організовувала голосування з цією скринькою, кількості контрольних талонів, якими звітувала робоча група, кількості підписів виборців і відповідних підписів члена цієї робочої групи в списку виборців для голосування поза межами приміщення для голосування. В разі розбіжностей комісія з'ясовує причини розбіжностей, оглядає всі бюлетені, контрольні талони, підписи і печатки на них, про що складає акт. Тільки після підрахунку бюлетенів і (в разі необхідності) дослідження причин розбіжностей та складання акту відкривається наступна скринька. 6. Комісія підраховує загальну кількість виборчих бюлетенів в усіх скриньках і встановлює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні. Ця кількість оголошується і заноситься до протоколу. Загальна кількість бюлетенів у виборчих скриньках не може перевищувати кількості виданих комісією виборцям бюлетенів, кількості контрольних талонів, кількості підписів у списках виборців. В разі розбіжностей комісія з'ясовує причини розбіжностей, оглядає всі бюлетені, контрольні талони, підписи і печатки на них, про що складає акт. Кількість бюлетенів з прізвищем і підписом кожного члена комісії порівнюється з кількістю контрольних талонів з прізвищем і підписом цього члена комісії та з кількістю його підписів в списках виборців. Якщо виявляються розбіжності, досліджуються всі написи на бюлетенях, виданих цим членом комісії, і відповідних контрольних талонах а також у списку виборців (прізвище і підписи члена комісії, підписи виборця). Бюлетені з фальшованими написами визнаються недійсними. Тільки після підрахунку бюлетенів і (в разі необхідності) дослідження причин розбіжностей та складання акту контрольні талони запаковуються і опечатуються. На пакеті зазначаються назва виборчого бюлетеня, номер територіального виборчого округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих контрольних талонів, дата, час та ставляться підписи голови і секретаря дільничної виборчої комісії, печатка комісії. 7. При підрахунку виборчих бюлетенів визначений член комісії рахує бюлетені вголос. Всі предмети, які не є бюлетенями встановленого зразка, складаються окремо і не підраховуються. У разі виникнення сумнівів комісія вирішує голосуванням, чи є предмет бюлетенем встановленого зразка. При цьому кожен член комісії має право отримати і особисто оглянути предмет, на цей час підрахунок бюлетенів припиняється. Предмети запаковуються. На пакеті робиться напис "Предмети", вказуються номер територіального виборчого округу, номер виборчої дільниці, дата, час, ставляться підписи голови та секретаря дільничної виборчої комісії та печатка комісії. 8. Після підрахунку всіх бюлетенів комісія сортує виборчі бюлетені. Визначений член комісії розкладає бюлетені на окремі місця, показуючи кожен бюлетень всім членам комісії і виголошуючи зміст бюлетеня. Пред'являти і виголошувати одночасно зміст більш ніж одного бюлетеня забороняється. Залежно від змісту бюлетені сортуються на недійсні, подані проти всіх списків кандидатів у депутати від партій (блоків), подані за кожний список кандидатів у депутати від партії (блоку) окремо. У разі виникнення сумнівів щодо змісту бюлетеня комісія вирішує питання голосуванням. При цьому кожен член комісії має право отримати і особисто оглянути бюлетень; на цей час сортування бюлетенів припиняється. Місця для бюлетенів позначаються табличками з написами з обох боків відповідно "недійсні", "проти всіх" та назв партій (блоків). 9. Якщо в голосуванні на виборчій дільниці взяли участь більше 500 виборців (визначається до початку підрахунку голосів в порядку, встановленому статтею 38-1 цього Закону), для підрахунку і сортування бюлетенів дільнична виборча комісія за взаємною згодою всіх членів комісії може розділитись не більше ніж на дві групи. Рішення про це приймається комісією шляхом голосування, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують всі присутні члени комісії. Кожна з груп діє в порядку, встановленому цією статтею. Групи працюють на одному робочому місці, організованому відповідно до частини 2 статті 38-1 цього Закону. Групи не починають сортування до закінчення підрахунку голосів в цілому на дільниці і здійснення (в разі необхідності) інших заходів, передбачених частиною 6 цієї статті. 10. Недійсними вважаються виборчі бюлетені, на яких відсутня печатка дільничної виборчої комісії, без прізвища або підпису члена дільничної виборчої комісії, який його видав, виборчі бюлетені, в яких зроблено більш ніж одну позначку проти назв партій (блоків), а також виборчі бюлетені, на яких не поставлено жодної позначки або в яких неможливо однозначно визначити волевиявлення виборця. При виникненні сумнівів щодо дійсності бюлетеня бюлетені визнаються недійсними виключно за рішенням дільничної виборчої комісії. При цьому кожен член комісії має право отримати і особисто оглянути бюлетень, на цей час сортування бюлетенів припиняється. 11. Після закінчення сортування всіх бюлетенів починається підрахунок бюлетенів послідовно: недійсних, поданих за кожний список кандидатів партій (блоків), поданих проти всіх списків кандидатів. Якщо комісія відповідно до частини 9 цієї статті приймала рішення про утворення двох робочих груп для підрахунку і сортування бюлетенів, після закінчення сортування відсортовані бюлетені обох груп об'єднуються відповідно до виду. Бюлетені підраховуються в порядку, встановленому частиною 7 цієї статті. Кожен член комісії має право додатково перерахувати бюлетені кожного виду перед їх пакуванням і занесенням даних до протоколу. 12. Встановлена кількість недійсних виборчих бюлетенів оголошується і заноситься до протоколу, недійсні бюлетені запаковуються. На пакеті робиться напис "Недійсні бюлетені", вказуються номер територіального виборчого округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих бюлетенів, дата, час, ставляться підписи голови та секретаря дільничної виборчої комісії, печатка комісії. 13. Після підрахунку комісією окремо запаковуються і опечатуються виборчі бюлетені з голосами, поданими за кожний список партії (блоку), із зазначенням на пакетах назви партії (блоку), а також номера територіального виборчого округу, номера виборчої дільниці, кількості запакованих бюлетенів, дати, часу, ставляться підписи голови та секретаря дільничної виборчої комісії та печатка комісії. Дані заносяться до протоколу. 14. Бюлетені, в яких виборці не підтримали жодний список партії (блоку), також запаковуються в окремому пакеті з відповідним написом, датою, кількістю запакованих бюлетенів в пакеті. Пакет підписується головою та секретарем дільничної виборчої комісії і скріплюється печаткою. Дані заносяться до протоколу. 15. Дільнична виборча комісія складає протокол, до якого прописом і цифрами заноситься: 1) загальна кількість виборців, включених до списку виборців на виборчій дільниці; 2) кількість одержаних на дільницю бюлетенів; 3) кількість невикористаних бюлетенів; 4) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені; 5) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні; 6) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними; 7) кількість голосів, поданих за кожний список партії (блоку); 8) кількість голосів виборців, які не підтримали жодний список кандидатів у депутати партій (блоків). Якщо внаслідок помилки або додаткового підрахунку голосів необхідно внести зміни до протоколу, заповнюється новий бланк протоколу. 16. Підрахунок голосів виборців проводиться дільничною виборчою комісією без перерви до підписання протоколу про підсумки голосування. 17. Протокол дільничної виборчої комісії складається у чотирьох примірниках, що підписуються головою, заступником голови, секретарем та членами дільничної виборчої комісії, які брали участь в засіданні, та скріплюється печаткою. Проти прізвищ відсутніх членів комісії зазначається причина їх відсутності. Протоколи вважаються дійсними, якщо вони підписані більшістю членів комісії від її загального складу. До протоколу долучаються: протокол обліку бюлетенів, окремі думки членів комісії, викладені письмово, письмові заяви та скарги, що надійшли з приводу підрахунку голосів, та рішення, які комісія ухвалила в результаті їх розгляду, акти, складені комісією та іншими особами. Виготовляються і завіряються копії всіх цих документів для другого примірника протоколу. Перший і другий примірники протоколу разом із всіма додатками, пакетами виборчих бюлетенів, контрольних талонів, списками виборців, печаткою комісії, штампами негайно надсилаються до територіальної виборчої комісії і поверненню до дільничної виборчої комісії не підлягають. Третій примірник протоколу зберігається у секретаря дільничної виборчої комісії, четвертий - відразу обов'язково вивішується для загального ознайомлення в приміщенні дільничної виборчої комісії. Четвертий примірник протоколу і збільшена копія протоколу обліку бюлетенів після закриття виборчої дільниці зберігаються у секретаря комісії. Перший примірник протоколу дільничної виборчої комісії мають право підписати кандидати в депутати, офіційні спостерігачі та уповноважені особи партій (блоків). Перші примірники протоколів дільничних виборчих комісій, утворених при представництвах України за кордоном, після передачі факсом надсилаються разом із пакетами виборчих бюлетенів, контрольних талонів, списками виборців, протоколами обліку бюлетенів та всіма додатками до протоколу до Центральної виборчої комісії. Заповнення протоколу про підсумки голосування олівцем та внесення до нього будь-яких виправлень забороняється. На прохання членів комісій, кандидатів в депутати, уповноважених осіб партій (блоків), офіційних спостерігачів, копії протоколу та актів, складених комісією, видаються їм відразу після підписання протоколу. 18. Транспортування документів, передбачених частиною сімнадцятою цієї статті, до територіальної виборчої комісії та їх передача здійснюється головою дільничної виборчої комісії або його заступником та двома членами цієї комісії у супроводі працівника органу внутрішніх справ. Зазначені голова і члени комісії мусять бути представниками різних політичних партій (блоків). Під час транспортування документів забороняється розпечатувати пакети з бюлетенями. 19. Протоколи та інші документи дільничних виборчих комісій передаються на засіданні територіальної виборчої комісії. Пакети (мішки, скриньки) з бюлетенями можуть бути розпечатані тільки за рішенням територіальної або Центральної виборчої комісії, за рішенням суду, за рішенням слідчих органів при розслідуванні кримінальної справи. 20. В разі, якщо після підписання протоколу про результати голосування і направлення його до територіальної виборчої комісії дільнична виборча комісія знайшла в ньому неточність (помилку запису, арифметичну помилку тощо), вона зобов'язана на своєму засіданні розглянути питання про внесення змін до протоколу. Дільнична виборча комісія збирається на засідання з цього питання негайно, якщо особи, перелічені в частині 1 статті 35 цього Закону, присутні в приміщенні комісії, або не раніш ніж через 6 годин, протягом яких комісія запрошує на засідання осіб, які були присутні при складанні протоколу. Дільнична виборча комісія складає новий протокол, на якому робиться позначка "Повторний", акт про причини складання повторного протоколу і негайно надсилає протокол і акт до територіальної виборчої комісії. Повторний протокол складається в чотирьох примірниках, порядок надання копій протоколу і акту відповідає вимогам цього Закону щодо протоколів і актів дільничної виборчої комісії."  
Враховано частково    
367. 1. Підрахунок голосів на виборчій дільниці здійснюється виключно членами дільничної виборчої комісії на її засіданні в тому ж приміщенні, де проходило голосування. Під час підрахунку голосів ніхто не має права робити будь-які позначки, записи на бюлетенях для голосування.   -943- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину 1 ст.39 після першого речення доповнити текстом: "Під час проведення вказаного засідання, у приміщенні, де воно проводиться, мають право бути присутніми тільки особи, що входять до складу даної комісії, офіційні спостерігачі, уповноважені особи партій (блоків) і представники засобів масової інформації."  
Враховано частково   1. Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці здійснюється відкрито і гласно членами дільничної виборчої комісії на її засіданні, що проводиться у тому ж приміщенні, де відбувалося голосування. 2. Засідання дільничної виборчої комісії починається відразу після закінчення голосування, проводиться без перерви і закінчується після складення та підписання протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. 3. Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці проводиться дільничною виборчою комісією у послідовності викладених положень цієї статті. 4. Список виборців на виборчій дільниці у разі внесення до нього під час голосування доповнень після закінчення голосування підписується головою та секретарем дільничної виборчої комісії і скріплюється печаткою комісії. 5. Дільнична виборча комісія на підставі списку виборців встановлює кількість виборців на виборчій дільниці. Ця кількість оголошується і заноситься до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. 6. Дільнична виборча комісія підраховує невикористані виборчі бюлетені. Кількість цих бюлетенів оголошується і заноситься до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Невикористані виборчі бюлетені погашаються шляхом відокремлення правого нижнього кута бюлетеня та запаковуються разом з бюлетенями, зазначеними у частині п'ятнадцятій статті 64 цього Закону, в окремий пакет. На пакеті робиться напис "Невикористані виборчі бюлетені", зазначаються номер територіального виборчого округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії. 7. Дільнична виборча комісія підраховує кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за підписами у списку виборців. 8. Дільнична виборча комісія підраховує кількість контрольних талонів виборчих бюлетенів з підписами виборців та членів виборчої комісії, які їх видавали. Кількість цих талонів оголошується.  
    -944- Пейгалайнен А.В. (реєстр. картка № 303)
Після частини 1 ст.39 доповнити частиною такого змісту: "4. Список виборців на виборчій дільниці у разі внесення до нього під час голосування доповнень після закінчення голосування підписується головою та секретарем дільничної виюорчої комісії і скріплюється печаткою комісії."  
Враховано    
    -945- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Правденко С.М. (реєстр. картка № 417)
У статті 39 частину 1 викласти в такій редакції: "1. Відкриття виборчих скриньок та підрахунок голосів на виборчій дільниці здійснюється виключно членами дільничної виборчої комісії на її засіданні в тому ж приміщенні, де проходило голосування у присутності офіційних спостерігачів, довірених осіб кандидатів у депутати, уповноважених осіб партій (блоків), членів регіональних відділень Центральної контрольної комісії, штатних працівників засобів масової інформації та всіх бажаючих, за виключенням посадових та службових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування. Під час підрахунку голосів ніхто не має права робити будь-які позначки, записи на бюлетенях для голосування. Підрахунок голосів дільничними виборчими комісіями має бути закінчений не пізніше двох годин після завершення голосування на виборчій дільниці."  
Відхилено    
368. 2. Після закінчення голосування на підставі списку виборців дільнична виборча комісія встановлює загальну кількість виборців на виборчій дільниці. Ця кількість оголошується і заноситься до протоколу.   -946- Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
Речення перше ч.2 ст.39 викласти в такій редакції: "Дільнична виборча комісія приступає до підрахунку голосів негайно після закінчення голосування і на підставі списку виборців встановлює загальну кількість виборців на виборчій дільниці."  
Відхилено   9. У разі відповідності кількості контрольних талонів, зазначених у частині восьмій цієї статті, кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені, визначеній у частині сьомій цієї статті, ця кількість оголошується і заноситься до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у графу "Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені". 10. У разі невідповідності кількості контрольних талонів виборчих бюлетенів кількості підписів виборців у списку виборців, які отримали виборчі бюлетені, складається акт із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини такої невідповідності, який підписується присутніми членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні уповноважені особи партії (блоку), офіційні спостерігачі від партій (блоків). Підписи скріплюються печаткою комісії. Після цього комісія приймає рішення щодо встановлення кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені. Ця кількість оголошується і заноситься до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. 11. Список виборців, доданий до нього витяг зі списку виборців, відкріплювальні посвідчення, заяви виборців про надання їм можливості проголосувати за межами приміщення для голосування запаковуються в окремий пакет. На пакеті робиться напис "Список виборців", зазначаються номер територіального виборчого округу, номер виборчої дільниці, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої виборчої комісії та печатка комісії. 12. Контрольні талони виборчих бюлетенів запаковуються в окремий пакет. На пакеті робиться напис "Контрольні талони", зазначаються номер територіального виборчого округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих контрольних талонів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої виборчої комісії та печатка комісії. 13. Перед відкриттям скриньок для голосування дільнична виборча комісія повинна перевірити, чи дорівнює сума кількості невикористаних виборчих бюлетенів і кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені, кількості виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією. При невідповідності цих даних дільнична виборча комісія складає акт із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини такого розходження, який підписується присутніми членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні уповноважені особи партій (блоків), офіційні спостерігачі від партій (блоків). Підписи скріплюються печаткою комісії. 14. Дільнична виборча комісія перевіряє цілісність пломб або печаток на виборчих скриньках. 15. У разі виявлення на виборчих скриньках пошкоджень пломб або печаток складається акт із зазначенням характеру виявлених пошкоджень, який підписується присутніми членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні уповноважені особи партії (блоку), офіційні спостерігачі від партій (блоків). Підписи скріплюються печаткою комісії.  
    -947- Онопенко В.В. (реєстр. картка № 439)
Ромовська З.В. (в.о. № 122)
Викласти частину 2 статті 39 в наступній редакції: "2. Після закінчення голосування на підставі списку виборців дільнична виборча комісія встановлює остаточну загальну кількість виборців на виборчій дільниці. Ця кількість звіряється з попередньою, яку оголосив голова дільничої виборчої комісії перед початком голосування. Якщо кількість не співпадає, голова дільничої виборчої комісії дає пояснення з цього приводу, які заносяться до протоколу".  
Відхилено    
369. 3. Перед початком підрахунку голосів дільнична виборча комісія встановлює за кількістю контрольних талонів з підписами виборців та членів комісії, які видавали виборчі бюлетені, а також відповідних підписів у списку виборців кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені. Ця кількість оголошується і заноситься до протоколу.      16. Виборчі скриньки відкриваються дільничною виборчою комісією почергово. Першими відкриваються виборчі скриньки, що використовувалися при голосуванні виборців за межами приміщення для голосування, а останніми відкриваються, у разі їх наявності, виборчі скриньки з пошкодженими печатками або пломбами, а також іншими пошкодженнями, виявленими під час голосування.  
370. 4. До відкриття виборчих скриньок здійснюється підрахунок та погашення невикористаних бюлетенів шляхом відокремлення лівого верхнього куточка бюлетеня. Кількість таких бюлетенів оголошується і заноситься до протоколу. Після цього контрольні талони і погашені невикористані виборчі бюлетені (разом із контрольними талонами) запаковуються і опечатуються, на пакеті зазначаються назва виборчого бюлетеня, номер територіального виборчого округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих контрольних талонів та бюлетенів, дата, час та ставляться підписи голови і секретаря дільничної виборчої комісії.   -948- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У третьому реченні частини 4 ст.39 текст "і опечатуються, на пакеті" замінити текстом "і опечатуються печаткою дільничної виборчої комісії. На пакеті".  
Враховано частково   17. При відкритті непошкодженої виборчої скриньки її вміст висипається на стіл, за яким розміщуються члени дільничної виборчої комісії, при цьому перевіряється наявність у скринці контрольного листа. Виборчі бюлетені з пошкодженої виборчої скриньки виймаються по одному без їх перемішування. Дільнична виборча комісія підраховує кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій скриньці. 18. У разі відсутності у виборчій скриньці контрольного листа дільнична виборча комісія складає у порядку, встановленому цією статтею, акт про відсутність у скриньці контрольного листа, в якому зазначає кількість виборчих бюлетенів, що знаходиться у цій скриньці. Ці виборчі бюлетені не враховуються при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів.  
    -949- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Третє речення частини 4 ст.39 викласти в такій редакції: "Після цього контрольні талони і погашені невикористані виборчі бюлетені запаковуються окремо і опечатуються," і далі за текстом.  
Враховано частково    
    -950- Онопенко В.В. (реєстр. картка № 439)
Ромовська З.В. (в.о. № 122)
В другому реченні част.4 ст.39 замінити словосполучення "на пакеті" на словосполучення "на кожному пакеті"; а останнє речення доповнити словами: "і позначки: "Контрольні тало