Кількість абзаців - 189 Таблиця поправок


Про столицю України - місто-герой Київ (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про столицю України - місто-герой Київ Цей Закон визначає правовий статус міста Києва як столиці України, особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування у місті відповідно до Конституції України та законів України.   -1- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Преамбулу проекту Закону викласти у такій редакції: "Цей Закон визначає спеціальний статус міста Києва як столиці України, особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування у місті відповідно до статей 118, 133, 140 Конституції України".  
Враховано без наведення конкретних статей Конституції  Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про столицю України - місто-герой Київ Цей Закон визначає правовий статус міста Києва як столиці України, особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування у місті відповідно до Конституції України та законів України.  
    -2- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
1. З метою створення умов для найкращого застосування цього Закону пропоную привести його до вимог нормотворчої техніки, зокрема пронумерувати частини та пункти статей на зразок Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".  
Враховано    
    -3- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
2. Оскільки повноваження органів місцевого самоврядування суттєво відрізняються від повноважень органів державної влади, їх слід визначити в різних розділах проекту Закону.  
Враховано    
    -4- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
3. Пропоную преамбулу викласти у такій редакції: "Цей Закон відповідно до Конституції України визначає спеціальний статус міста Києва як столиці України, та особливості здійснення місцевого самоврядування та виконавчої влади у місті Києві".  
Відхилено , викладено в іншому формулюванні   
    -5- Лазаренко П.І. (в.о. № 40)
По всьому тексту слова "районні державні адміністрації" замінити на слова "виконавчі комітети районних рад".  
Враховано частково . Застосовується поняття "виконавчі органи"   
    -6- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
После слова "Город" через черточку добавить слово "герой" и ст.1 должна именоваться: "Город-герой Киев - столица Украины". Во все последующие статьи необходимо сделать дополнения слова "герой".  
Враховано    
    -7- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
ПРеамбулу викласти в редакції: "Цей Закон визначає правовоий статус столиці України та особливості здійснення виконавчої влади і місцевого самоврядування в місті Києві".  
Враховано    
    -8- Кириленко В.А. (реєстр. картка № 321)
Вилучити з усього тексту Закону опис системи управління районами в місті Києві, згадки про районні ради та районні державні адміністрації, оскільки організація управління районами у відповідності до Конституції та Закону "Про місцеве самоврядування" належить до компетенції міської ради."  
Відхилено    
1. Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ      Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
2. Стаття 1. Місто Київ - столиця України   -9- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Назва статті викладена не як назва, а як норма. Тому назву статті слід викласти у такій редакції: "Особливості міста Києва як столиці України".  
Відхилено   Стаття 1. Місто Київ - столиця України  
3. Місто Київ відповідно до Конституції України є столицею України.      1. Місто Київ відповідно до Конституції України є столицею України.  
4. Місто Київ як столиця України є:      2. Місто Київ як столиця України є:  
5. - політичним та адміністративним центром держави;      2.1. політичним та адміністративним центром держави;  
6. - місцем розташування резиденції глави держави - Президента України, вищих органів державної законодавчої, виконавчої та судової властей в Україні: Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, інших центральних органів державної влади;   -10- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Частину другу викласти у такій редакції: "- місцем розташування Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, центральних органів державної влади;".  
Враховано   2.2. місцем розташування резиденції глави держави - Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, центральних органів державної влади;  
7. - духовним, культурним, історичним, науково-освітнім центром України;   -11- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Слова "духовним, культурним, історичним, науково-освітнім центром України" з статті 1 виключити.  
Відхилено   2.3. духовним, культурним, історичним, науково-освітнім центром України;  
8. - місцем розташування дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій в Україні;   -12- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Слова "та міжнародних організацій" замінити словами "міждержавних організацій".  
Відхилено   2.4. місцем розташування дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій в Україні;  
9. - адміністративним центром Київської області та місцем розташування Київської обласної ради та Київської обласної державної адміністрації, а також обласних територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.   -13- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Слова "адміністративним центром Київської області" замінити словами "місцем розташування Київської обласної ради та Київської обласної державної адміністрації, а також обласних територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади".  
Відхилено   3. Місто Київ є місцем розташування Київської обласної ради та Київської обласної державної адміністрації, а також обласних територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади. 4. Місто Київ є місцем розташування відповідних органів виконавчої влади і місцевого самоврядування.  
    -14- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
Слова "адміністртивним центром Києвської області" замінити словами: "місцем знаходження Київської обласної ради та Київської обласної державної адміністрації".  
Враховано    
10. Столичний статус міста покладає на місцеві органи влади та управління додаткові обов'язки та гарантує цим органам надання з боку держави додаткових прав.   -15- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Частину третю статті 1 слід виключити оскільки: а) зазначена норма не є предметом регулювання цієї статті; б) термін "місцеві органи влади та управління" не узгоджується з Конституцією України. Цей термін є науковим і використовується в політології, але не визначений в законодавстві України.  
Враховано частково , виключивши слова "та управління"  5. Столичний статус міста покладає на органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади додаткові обов'язки та гарантує цим органам надання з боку держави додаткових прав.  
    -16- Франчук І.А. (в.о. № 7)
В останьому абзаці статті 1 замість слів "на місцеві органи влади та управління" записати "на органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади".  
Враховано    
11. Стаття 2. Адміністративно-територіальний устрій міста Києва   -17- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Статтю 2 викласти у такій редакції: "Стаття 2. Територія столиці України та адміністративно-територіальний устрій міста Києва Територією столиці України є територія міста Києва та селища Пуща-Водиця. Межі міста Києва можуть змінюватися виключно Верховною Радою України за поданням Київської міської ради. Систему адміністративно-територіального устрою міста Києва складають райони в місті та селище Пуща-Водиця. Межі міста Києва, районів в місті встановлюються Верховною Радою України за поданням Київської міської ради з урахуванням історичних, соціально-економічних та інших особливостей відповідних територій.  
Враховано частково , стаття 2 проекту цього Закону  Стаття 2. Адміністративно-територіальний устрій міста Києва  
    -18- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Назву статті 2 пропоную подати у такій редакції: "Адміністративно-територіальний устрій міста Києва та його місце в системі адміністративно-територіального устрою України".  
Враховано частково    
12. Систему адміністративно-територіального устрою міста Києва складають райони в місті.   -19- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Предлагается в статье 2 дополнить после слова "города" слово "герой", а также после слов "районы в городе" дополнить словами: а также село Пуща - Водица. (из проекта закона от 6.03.98).  
Враховано в назві законопроекту. Що стосується селища Пуща-Водиця, то воно входить до складу Подільського району і окремо не виділяється (за пропозицією керівників райрад Києва)  1. Систему адміністративно-територіального устрою міста Києва складають райони в місті.  
    -20- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Частину першу після слова "райони" доповнити словом "мікрорайони".  
Відхилено    
13. Межі міста Києва встановлюються Верховною Радою України за поданням Київської міської ради з урахуванням історичних, соціально-економічних та інших особливостей території.   -21- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Частину другу статті 2 викласти у такій редакції: "Межі міста Києва можуть змінюватись Верховною Радою України в порядку, передбаченому законами України."  
Відхилено , враховуючи частину 3 ст.2  2. Межі міста Києва встановлюються Верховною Радою України за поданням Київської міської ради, погодженим з відповідними радами, з урахуванням історичних, соціально-економічних та інших особливостей території відповідно до чинного законодавства.  
    -22- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину першу статті 2 викласти у редакції: "Межі міста Києва встановлюються Верховною Радою України".  
Враховано    
    -23- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
Абзац 3 ст.2 доповнити словами "за погодженням з Київського обласною радою".  
Враховано    
    -24- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
Додати після абз.3 абзац у такій редакції: "Межі районів у місті Києві встановлюються рішенням Київської міської ради з урахуванням особливостей відповідних територій".  
Відхилено    
14. Межі приміської зони міста Києва на території Київської області, особливості використання земель, лісів, інших природних ресурсів у цій зоні та вилучення ділянок для розширення меж міста Києва визначаються Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України, внесених за пропозицією Київської міської ради, погодженою з Київською обласною радою.   -25- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Статтю 2 доповнити новими частинами такого змісту: "Місто Київ є самостійним адміністративно-територіальним утворенням, яке входить до системи адміністративно-територіального устрою України на рівні області. Як адміністративно-територіальна одиниця місто Київ не входить до складу Київської області."  
Враховано частково    
    -26- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Частину третю статті2 після слів "Київської області" доповнити словами "та її статус", а слова "за поданням Кабінету Міністрів України, внесених за пропозицією Київської міської ради, погодженою з Київською обласною Радою", виключити. У зв'язку з цим розділ VII проекту доповнити новою частиною 4 з перехідними положеннями такого змісту: "4. Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін з дня набрання чинності цим законом подати до Верховної Ради України свої пропозиції щодо визначення та врегулювання у законодавчому порядку статусу приміської зони."  
Враховано частково у Прикінцевих положеннях.   
    -27- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В частині третій статті 2 вилучити текст "внесеним за пропозицією Київської міської ради, погоджено з Київською обласною радою".  
Відхилено    
    -28- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
Останній абзац ст.2 доповнити реченням: "Статус приміської зони міста Києва, що є територією Київської області, визначається законодавством України".  
Відхилено    
    -29- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Цей абзац зняти.  
Враховано    
15. Стаття 3. Символіка міста Києва, районів у місті   -30- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Статтю 3 Закону викласти у такій редакції: "Стаття 3. Символіка міста Києва, районів у місті та селища Пуща-Водиця. Місто Київ може мати герб, прапор та іншу символіку. Райони в місті, селище Пуща-Водиця можуть мати власну символіку з урахуванням загальноміської. Зміст, опис, порядок використання символіки визначаються положенням, яке затверджується відповідною радою згідно з законом.".  
Враховано частково   Стаття 3. Символіка міста Києва, районів у місті Києві  
    -31- Танюк Л.С. (в.о. № 166)
Стаття 3. Символіка територіальних громад міста Києва, районів у місті Києві Територіальні громади міста Києва, районів у місті Києві мають власну символіку - герб, прапор тощо. Зміст, опис символіки територіальних громад міста Києва, районів у місті Києві визначаються відповідною радою виключно на її пленарних засіданнях. Положення про порядок використання символіки територіальних громад міста Києва та районів у місті Києві затверджується Київською міською радою згідно з законом.  
Враховано , крім назви статті   
    -32- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
Зняти слова "територіальні громади". Символіку має місто, а не його громада.  
Відхилено    
16. Місто Київ має герб, прапор та іншу символіку. Райони в місті можуть мати власну символіку.   -33- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Слова "місто Київ" замінити словами "територіальна громада міста Києва".  
Відхилено   1. Територіальна громада міста Києва має герб, прапор та іншу символіку. Райони в місті можуть мати власну символіку.  
    -34- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
З частини першої статті 3 виключити друге речення.  
Відхилено    
17. Зміст, опис, порядок використання символіки визначається Положенням про символіку, яке затверджується відповідною радою.   -35- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
В частині другій статті 3 слова "відповідною радою" замінити словами "Київською міською радою"  
Відхилено   2. Зміст, опис, порядок використання символіки визначається Положенням про символіку, яке затверджується Київською міською радою.  
    -36- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Статтю 3 викласти останньою у розділі II, оскільки вона не є визначальною і стосується питання реалізації одного з прав місцевого самоврядування.  
Відхилено    
    -37- Танюк Л.С. (в.о. № 166)
Стаття 3-а. Підняття Державного Прапора України та прапора територіальної громади На будинку Київської міської ради постійно піднімається Державний Прапор України та прапор територіальної громади міста Києва. На будинках, де працюють районні у місті Києві ради та їх виконавчі комітети, постійно піднімається Державний Прапор України, прапор територіальної громади міста Києва та прапор територіальної громади відповідного району.  
Враховано , крім виділення цього положення в окрему статтю   
    -38- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
Абзац 3 ст.3 подати в редакції: "Зміст та опис символіки міста Києва та районів у Києві приймається Київською міською радою."  
Враховано    
18. Стаття 4. Столичні функції міста Києва      Стаття 4. Столичні функції міста Києва  
19. Органи місцевого самоврядування та виконавчої влади міста Києва забезпечують здійснення містом столичних функцій, які полягають у:   -39- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Замість слів "міста Києва" в абзаці першому частини першої і далі відповідно по тексту проекту Закону слід писати слова "у місті Києві".  
Враховано   1. Органи місцевого самоврядування і виконавчої влади у місті Києві забезпечують в межах повноважень, визначених законами України, здійснення містом таких функцій:  
    -40- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
У першому абзаці після слів "забезпечують" доповнити слова "в межах повноважень, визначених законами України".  
Враховано    
    -41- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Замість слів "функцій, які полягають у" слід писати слова "таких функцій", відповідно змінивши відмінки тексту абзаців частини першої (стилістична правка).  
Враховано    
20. створенні належних умов для діяльності у місті Президента України та його Адміністрації, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади України, офіційних представництв іноземних держав і міжнародних організацій, установ і закладів науки, освіти, охорони здоров'я, культури і спорту, місцем розташування яких відповідно до законодавства визначено місто Київ;      1.1. створення належних умов для діяльності у місті Президента України та його Адміністрації, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади України, офіційних представництв іноземних держав і міжнародних організацій, установ і закладів науки, освіти, охорони здоров'я, культури і спорту, місцем розташування яких відповідно до законодавства визначено місто Київ;  
21. вирішенні питань щодо розміщення центральних органів, які створюються Верховною Радою України, Президентом України та Кабінетом Міністрів України, а також дипломатичних представництв, консульств іноземних держав та представництв міжнародних організацій в Україні у адміністративних будинках і нежитлових приміщеннях, що перебувають у державній власності;   -42- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
В абзаці третьому частини першої слова "вирішенні питань щодо розміщення центральних органів, які створюються Верховною Радою України, Президентом України та Кабінетом Міністрів України," замінити словами "вирішенні питань щодо розміщення за дорученням Верховної Ради України, Президента України та Кабінет Міністрів Україниінету Міністрів України державних органів,". Редакція прийнятого у першому читанні проекту не відповідає пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України, оскільки Кабінет Міністрів України ніяких центральних органів не утворює.  
Враховано   1.2. вирішення питань щодо розміщення центральних органів, які створюються Верховною Радою України, Президентом України та Кабінетом Міністрів України, а також дипломатичних представництв, консульств іноземних держав та представництв міжнародних організацій в Україні;  
22. наданні комунальних, інженерних, соціально-культурних, транспортних, інформаційних та інших послуг державним органам, дипломатичним представництвам іноземних держав, представництвам міжнародних організацій, органам політичних партій та громадських організацій із всеукраїнським статусом, розміщеним у місті Києві;   -43- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
У статті 4 кінець частини 3 викласти у такій редакції: "...що перебувають у державній та комунальній власності".  
Відхилено   1.3. надання на договірних засадах комунальних, інженерних, соціально-культурних, транспортних, інформаційних та інших послуг державним органам, дипломатичним представництвам іноземних держав, представництвам міжнародних організацій, розміщеним у місті Києві;  
    -44- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
В абзаці четвертому частини першої слова "органам політичних партій та громадських організацій із всеукраїнським статусом" слід виключити.  
Враховано    
23. взаємодії з Президентом України, Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України при розробленні та здійсненні ними заходів, програм та проектів, що зачіпають інтереси столиці;   -45- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Абзац п'ятий частини першої слід виключити.  
Відхилено   1.4. взаємодія з Президентом України, Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України при розробленні та здійсненні ними заходів, програм та проектів, що зачіпають інтереси столиці;  
24. забезпеченні належних умов для проведення заходів політичного, економічного, науково-технічного, культурного, спортивного та іншого характеру, які мають загальнодержавне, міжнародне значення;   -46- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Абзац шостий викласти у такій редакції: "забезпечення належних умов для проведення політичних, економічних, науково-технічних, культурних, спортивних та інших заходів загальнодержавного або міжнародного значення, які проводяться у місті Києві;", оскільки такі заходи можуть проводитись і не в Києві.  
Відхилено , бо закон стосується тільки Києва   
25. здійсненні заходів по збереженню та відновленню пам'яток історії, культури, архітектури та містобудування, заповідних та природних зон і ландшафтів, що мають національне значення;   -47- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину шосту статті 4 вилучити  
Враховано   1.5. здійснення заходів по збереженню та відновленню пам'яток історії, культури, релігії, архітектури та містобудування, заповідних та природних зон і ландшафтів, що мають національне значення;  
26. виконанні інших заходів, специфічних для функціонування Києва як столиці держави, в межах законодавства України.   -48- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Абзац дев'ятий викласти у такій редакції: "виконання інших функцій міста Києва, передбачених у законодавстві України".  
Враховано редакційно   1.6. виконання інших функцій міста Києва, передбачених у законодавстві України, специфічних для функціонування Києва як столиці держави, в межах законодавства України.  
27. Здійснення столичних функцій забезпечується органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування міста Києва і гарантується державою.   -49- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Частину другу статті 4 виключити, а проект Закону доповнити новою статтею 5 такого змісту: "Стаття 5. Державні гарантії здійснення містом Києвом столичних функцій Держава забезпечує здійснення містом Києвом столичних функцій шляхом: - передачі до комунальної власності міста, у встановленому законом порядку, відповідних об'єктів державної власності, паїв (часток, акцій), які належать державі в господарських товариствах; - передачі в управління Київської міської державної адміністрації підприємств, установ та організацій державної власності, а також частки державного майна в господарських товариствах на території міста Києва; - виділення місту необхідних ресурсів; - компенсації витрат, понесених внаслідок проведення в столиці України заходів, що проводяться на загальнодержавному рівні; - відшкодування витрат, що виникли внаслідок рішень вищих органів державної влади України; - надання телерадіокомунікацій і каналів зв'язку. Витрати міста Києва пов'язані зі здійсненням функцій столиці України, передбачені цим Законом, включаються до Державного бюджету окремим рядком - витрати міста Києва пов'язані зі здійсненням функцій столиці України.".  
Відхилено , бо це 1 у ст.22  2. Здійснення столичних функцій забезпечується органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у місті Києві та гарантується державою.  
28. Київська міська рада та Київська міська державна адміністрація можуть вносити пропозиції Президенту України та Кабінету Міністрів України з питань, які обумовлюють виконання містом Києвом столичних функцій.       
29. Виконання містом Києвом функцій столиці не дає переваг і не обмежує права його жителів порівняно з іншими громадянами України.   -50- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Стаття 4, п.11 доповнити фразою: "Київська міська рада, Уряд Столиці та Київська міська державна адміністрація" і далі за текстом.  
Відхилено    
30. Стаття 5. Статут громади міста Києва   -51- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Статтю 5 вилучити, оскільки це не відноситься до особливостей міста Києва і вже врегульовано ст. 19 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".  
Відхилено   Стаття 5. Статут територіальної громади міста Києва  
    -52- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Статтю 5 викласти у розділі, що визначає організаційно-правові основи здійснення місцевого самоврядування в місті Києві у такій редакції: "Стаття 5. Статут територіальної громади міста Києва 1. Порядок реалізації територіальною громадою міста Києва наданих цим та іншими законами України повноважень місцевого самоврядування у місті Києві визначаються Статутом територіальної громади міста Києва, який приймається Київською міською радою. 2. Статут територіальної громади міста Києва реєструється в центральному апараті Міністерства юстиції України."  
Враховано частково    
31. З метою врахування особливостей функціонування громади міста Києва як столиці України, на підставі статті 19 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" Київська міська рада затверджує Статут громади міста Києва, який регламентує особливості здійснення самоврядування і виконавчої влади в місті Києві і підлягає реєстрації Міністерством юстиції України.   -53- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 5 . Вилучити слова "на підставі статті 19 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".  
Відхилено   1. З метою врахування особливостей функціонування міста Києва як столиці України, на підставі цього Закону, Київська міська рада затверджує Статут громади міста Києва, який підлягає реєстрації у Міністерстві юстиції України.  
    -54- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Статтю 5 викласти в редакції: "Стаття 5. Статут громади міста Києва. Місто Київ має свій Статут, який визначає особливості компетенції Київської міської ради, регламент її роботи, повноваження Київської міської державної адміністрації, визначає повноваження Уряду Столиці, регламентує особливості управління районами міста Києва. Статут міста Києва за поданням Уряду Столиці затверджується Київською міською радою і підлягає занесенню до чинного Державного реєстру нормативних актів у Міністерстві юстиції України".  
Враховано    
32. Розділ II. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ОСНОВА ЗДІЙСНЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В МІСТІ КИЄВІ      Розділ II. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ОСНОВА ЗДІЙСНЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В МІСТІ КИЄВІ  
33. Стаття 6. Здійснення місцевого самоврядування та виконавчої влади в місті Києві      Стаття 6. Здійснення місцевого самоврядування та виконавчої влади в місті Києві  
34. Місцеве самоврядування в місті Києві здійснюється громадою міста, міською, районними в місті радами та їх виконавчими органами, відповідно до Конституції України і Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" з особливостями, встановленими цим Законом.   -55- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину першу статті 6 викласти у редакції: "Місцеве самоврядування у місті Києві здійснюється громадою міста як безпосередньо, так і через систему органів місцевого самоврядування відповідно до законодавства України та Статуту міста, з особливостями, встановленими цим Законом".  
Враховано   1. Місцеве самоврядування у місті Києві здійснюється територiальною громадою міста як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування відповідно до законодавства України та Статуту міста, з особливостями, встановленими цим Законом.  
    -56- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Статтю 6 викласти у такій редакції: "Стаття 6. Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади у місті Києві. Місцеве самоврядування в місті Києві здійснюється територіальною громадою міста, міською, районними у місті, Пуще-Водицькою селищною радою та їх виконавчими органами, відповідно до Конституції України і Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" з особливостями, встановленими цим законом. Обраний територіальною громадою міста Київський міський голова, крім здійснення повноважень, передбачених Конституцією України і Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом. Виконавчу владу в місті Києві здійснює Київська міська державна адміністрація. Голова міської державної адміністрації призначається на посаду і звільняється з посади Президентом України. Київська міська державна адміністрація забезпечує: 1) виконання Конституції України та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади; 2) законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; 3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного і культурного розвитку, програм охорони довкілля; 4) взаємодію з органами самоврядування; 5) реалізацію інших повноважень, визначених цим Законом. Київська міська рада може делегувати Київській міській державній адміністрації окремі свої повноваження по виконанню столичних функцій в межах і порядку, визначених цим Законом. З питань делегованих повноважень міська державна адміністрації підзвітна та підконтрольна міській раді."  
Враховано частково в статтях 13, 17 проекту цього Закону   
    -57- Кравчук Л.М. (реєстр. картка № 437)
Статтю 6 викласти в такій редакції: "Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади в своїй діяльності керуються Конституцією та Законами України, Статутом громади міста. Для органів виконавчої влади обов'язковими є Укази і розпорядження Президента України та акти Кабінету Міністрів України."  
Враховано    
    -58- Лавринович О.В. (в.о. № 121)
1. У частині першій статті 6 слова "виконавчими органами" замінити на "виконавчими комітетами".  
Відхилено , тому що це протирічить ст.118 Конституції України   
    -59- Лавринович О.В. (в.о. № 121)
2. Частину 2 статті 6 викласти у такій редакції: "Виконавчу владу в місті Києві здійснює Київська міська державна адміністрація в межах, визначених Конституцією України з особливостями, визначеними цим Законом. 3. Доповнити статтю 6 частиною третьою: "Основними завданнями Київської міської державної адміністрації є забезпечення:  
Враховано    
    -60- Лавринович О.В. (в.о. № 121)
1) виконання Конституції України та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади; 2) законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян; 3) виконання державних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля; 4) взаємодії з органами місцевого самоврядування; 5) реалізації інших, наданих державою повноважень."  
Враховано частково , стаття 22 проекту цього Закону   
    -61- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Пропоную внести, відповідно до статті 141 ч.II Конституції України і ст. 26 п.3 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", що після виборів міського голови Рада повинні виконати свою виняткову компетенцію - утворити виконавчий комітет Ради, визначити її чисельність, затвердити персональний склад комітету (підтримується ст.4 проекту Закону від 06.03.98, можна погодитися зі статтями 2, 4, 6, 7, 8, 9. 10 проекту Закону народного депутата Лавриновича О.В.).  
Враховано в статтях 7, 9, 10, 13 проекту цього Закону   
    -62- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Статтю 6 розділити на дві статті окремо для органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади в місті Києві. Статтю викласти у такій редакції: "Стаття 6. Правові засади здійснення місцевого самоврядування в місті Києві. 1. У місті Києві встановлюється особливий порядок здійснення місцевого самоврядування. 2. Повноваження територіальної громади міста Києва, органів та посадових осіб місцевого самоврядування у місті Києві визначаються Конституцією України, а також Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами України з урахуваннями особливостей, визначених у цьому Законі. Органи місцевого самоврядування в місті Києві та їх посадові особи керуються у своїй діяльності законами України, актами Президента України, а також актами Кабінету Міністрів України та центральних органів державної влади, прийнятих у межах їх повноважень, Статутом територіальної громади міста та рішенням місцевого референдуму в місті Києві". Щодо частини другої статті 6 проекту Закону. Слід зауважити, що виконавчими органами рад не можуть бути місцеві державні адміністрації, оскільки в цьому випадку буде порушений принцип розподілу влад між державною владою і місцевим самоврядуванням, що передбачений Конституцією України та ратифікованою Верховною Радою України Європейською хартією місцевого самоврядування. Безумовне поширення Конституційного терміну "районні державні адміністрації" на райони у містах та утворення на цій підставі там місцевих державних адміністрацій є помилкою, пов'язаною з неуважним застосування конституційної термінології. Зокрема слід врахувати, що в положеннях Конституції України, які регулюють питання щодо районів в містах, застосовується саме термін "райони в містах". Це частина перша статті 133, частина п'ята статті 140, частина перша статті 142 Конституції України. Термін "райони в містах" у статті 118 Конституції України (де йде мова про місцеві державні адміністрації) не використовується. З іншої сторони, утворення чи неутворення районних у місті Києві державних адміністрацій має бути пов'язано з доцільністю їх існування з огляду на забезпечення виконавчої влади у місті Києві. Враховуючи відсутність конституційних норм щодо порядку утворення районних у місті державних адміністрацій, обов'язки Кабінету Міністрів щодо забезпечення виконавчої влади в Україні та повноваження Президента України щодо призначення голів місцевих державних адміністрацій, а також можливість визначення у цьому Законі особливостей здійснення виконавчої влади у місті Києві, вважаю за доцільне встановити, що районні (чи міжрайонні) у місті Києві державні адміністрації утворюються, реорганізуються та ліквідуються Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.  
Відхилено тому, що концептуально протирічить ст.118 Конституції України   
35. Виконавчу владу у місті Києві, відповідно до статті 118 Конституції України, здійснюють Київська міська та районні у місті державні адміністрації, які є виконавчими органами відповідних рад з особливостями, встановленими цим Законом.   -63- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
Абзац 3 ст.6 подати в редакції: "Виконавчу владу у місті Києві, відповідно до ст.118 Конституції України, здійснює Київська міська державна адміністрація з особливостями, встановленими цим Законом". У зв'язку з цим вилучити з тексту Закону згадки про районні державні адміністрації.  
Враховано частково 2 стосовно районних державних адміністрацій  2. Виконавчу владу у місті Києві, відповідно до статті 118 Конституції України, здійснюють місцеві державні адміністрації, які є виконавчими органами відповідних рад з особливостями, встановленими цим Законом.  
36. Органи місцевого самоврядування в своїй діяльності враховують, а органи виконавчої влади у місті Києві керуються Указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України та Статутом громади міста.   -64- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
1. Стаття 6, частина 2. Вилучити текст "та районні в місті державні адміністрації, які є виконавчими органами відповідних рад". 2. Стаття 6. Частину 3 викласти у редакції: "Органи виконавчої влади у місті Києві керуються у своїй діяльності законодавством України, Указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, Статутом міста"  
Відхилено   3. Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади в своїй діяльності керуються Конституцією та Законами України, Статутом громади міста. Для органів виконавчої влади обов'язковими є Укази і розпорядження Президента України та акти Кабінету Міністрів України.  
    -65- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Статтю 6 зняти  
Відхилено    
37. Стаття 7. Система місцевого самоврядування у місті Києві   -66- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Статтю 7 викласти у такій редакції: "Система місцевого самоврядування у місті Києві включає: територіальні громади міста, селища; міську, районні в місті, селищну ради; міського, селищного голову; виконавчі комітети міської, районних у місті та селищної рад; органи самоорганізації населення".  
Відхилено   Стаття 7. Система місцевого самоврядування у місті Києві  
    -67- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Статтю 7 викласти у такій редакції: "Стаття 7. Система місцевого самоврядування у м.Києві 1.Система місцевого самоврядування у місті Києві включає: а) територіальну громаду міста Києва; б) міську раду міста Києва; в) районні в місті ради (у разі їх утворення); г) міського голову міста Києва; д) виконавчий апарат Київської міської ради; е) виконавчі апарати районних у місті рад ( у разі їх утворення); є) органи самоорганізації населення (у разі їх утворення). 2.Зміни до системи місцевого самоврядування у місті Києві (за виключенням положень пунктів а), б), г) має право вносити Київська міська рада).".  
Відхилено    
    -68- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 7 викласти у редакції: "Система органів місцевого самоврядування у місті Києві включає громаду міста, міську раду та її виконавчі органи, міського голову, органи самоорганізації населення в місті. Відповідно до Конституції України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", та "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" можуть утворюватись районні у місті ради та їх виконавчі органи".  
Враховано частково    
38. Система місцевого самоврядування у місті Києві включає:      1. Система місцевого самоврядування у місті Києві включає:  
39. - громаду міста;      1.1. територіальну громаду міста;  
40. - міську, районні ради;      1.2. міську, районні ради;  
41. - міського голову;   -69- Лавринович О.В. (в.о. № 121)
У статті 7 замість слів "-голову Київської міської ради" записати "Київського міського голову", а замість "-виконавчі органи міської, районних в місті рад" записати "-виконавчі комітети міської, районних в місті рад".  
Враховано тільки стосовно Київського міського голови  1.3. міського голову;  
42. - виконавчі органи міської, районних в місті рад;      1.4. виконавчі органи міської, районних в місті рад;  
43. - органи самоорганізації населення в місті.   -70- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
Статтю 7 викласти в редакції: "Система місцевого самоврядування у місті Києві включає: - територіальну громаду міста Києва; - Київську міську раду; - районні у місті ради (у разі їх утворення); - міського голову Києва; -виконаві органи Київської міської ради та районних рад (у разі їх утворення); - органи самоорганізаціх населення. Відповідно до Конституції України та Закону України "Про місцеве самоврядування" система управління районами у місті Києві, у тому числі питання створення чи не створення районних у місті рад та обсягу їх повноважень у разі створення, визначається Київською міською радою".  
Враховано частково   1.5. органи самоорганізації населення в місті.  
    -71- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Статтю 7 викласти в редакції: "стаття 7. Система місцевого самоврядування у місті Киеві. Система місцевого самоврядування у столиці включає: територіальну громаду міста Києва, яка вирішує питання місцевого значення шляхом застосування форм прямого волевиявлення громадян столиці; представницький орган місцевого самоврядування - Київську міську раду; виконавчий орган Київської міської ради - Уряд Столиці; виконавчі органи Уряду Столиці (управи) в районах міста; орган самоорганізації населення в місті".  
Відхилено    
44. Стаття 8. Основні форми здійснення місцевого самоврядування   -72- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Статтю 8 виключити, оскільки ці питання вже врегульовані Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" і не стосуються особливостей міста Києва.  
Відхилено , бо це стосується виключно Києва  Стаття 8. Основні форми здійснення місцевого самоврядування  
45. Місцеве самоврядування в місті Києві здійснюється: шляхом обрання відповідних представницьких органів місцевого самоврядування; прийняття рішень з будь-яких питань, віднесених Конституцією і законами України до відання місцевого самоврядування на місцевих референдумах; через обрані ними ради та їх органи.   -73- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
Абзац 2 статті 8 покласти в редакції: "Місцеве самоврядування у місті Києві здійснюється територіальною громадою міста безпосередньо, а також через Київську міську раду, міського голову Києва, районні у місті ради (у разі їх створення), органи самоорганізації громадян, виконавчі органи, на які відповідно до цього Закону покладено здійснення самоврядних функцій".  
Немає висновку   1. Місцеве самоврядування у місті Києві здійснюється територіальною громадою міста ьезпосередньо, а також через Києвську міську раду, міського голову Києва, районні у місті ради (у разі їх створення), органи самоорганізації громадян, виконавчі органи, на які відповідно до цього Закону покладено здійснення самоврядних функцій.  
46. Члени громади мають право в установленому порядку організовувати і брати участь у зборах громадян за місцем проживання, ініціювати розгляд у раді будь-якого питання місцевого самоврядування, створювати органи територіальної самоорганізації населення.      2. Члени громади мають право в установленому порядку організовувати і брати участь у зборах громадян за місцем проживання, ініціювати розгляд у раді будь-якого питання місцевого самоврядування, створювати органи територіальної самоорганізації населення.  
47. Порядок функціонування органів місцевого самоврядування визначається відповідними законами.      3. Порядок функціонування органів місцевого самоврядування визначається відповідними законами.  
48. Рішення Київської міської ради, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства, можуть бути зупинені Кабінетом Міністрів України з одночасним зверненням до суду.   -74- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 8. Частину 4 перенести до статті 4 і викласти у редакції: "В умовах звичайного стану рішення Київської міської ради, що суперечать законодавству України, можуть бути оскаржені до суду у встановленому порядку. В умовах стану війни, введення воєнного, надзвичайного стану в Україні, або в місті Києві, а також у разі оголошення Києва зоною надзвичайної екологічної ситуації, органи місцевого самоврядування в місті Києві керуються відповідним законодавством".  
Відхилено   4. Рішення Київської міської ради у частині додаткових повноважень, наданих їй на підставі ст.23 цього Закону (ст.23 Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування та адміністрації міста Києва), що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства, можуть бути відмінені рішенням суду.  
    -75- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
В абзаці 4 статті 8 після слів "Київської міської ради" додати: "у частині додаткових повноважень, наданих їй на підставі ст.23 цього Закону,"  
Немає висновку    
    -76- Кириленко В.А. (реєстр. картка № 321)
Виключити положення про те, що рішення Київради можуть бути зупинені рішенням Кабінету Міністрів.  
Враховано    
49. Рішення районних у місті Києві рад та їх виконавчих органів, що суперечать Конституції, законам України, іншим актам законодавства, а також рішенням Київської міської ради, можуть бути скасовані Київською міською радою. Рішення щодо такого скасування може бути оскаржене в судовому порядку.   -77- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Предлагается: статью 8 п. 5 изложить как требует ст. 144 ч. II Конституции Украины "Решение органов местного самоуправления по мотивам их несоответствия Конституции или законам Украины приостанавливаются в установленном законом порядке с одновременным обращением в суд" (можно согласиться со ст.8 ч. 4 этого проекта Закона).  
Враховано   5. Рішення органів місцевого самоврядування по мотивах їх невідповідності Конституції або законам України призупиняється в установленому законом порядку з одночасним зверненням у суд.  
    -78- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Замість статей 8 і 9 викласти статтю у такій редакції: "Статті 8. Організаційно-правові засади місцевого самоврядування у місті Києві  
Враховано частково    
    -79- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
1. Місцеве самоврядування у місті Києві - це право територіальної громади міста Києва у межах визначених цим Законом в інтересах жителів міста Києва в цілому, жителів районів у місті Києві самостійно вирішувати питання місцевого значення.  
Враховано частково у ст.8 п.2   
    -80- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
2. Територіальна громада міста Києва складається з жителів, які проживають на території міста Києва.  
Враховано    
    -81- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
3. Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою міста Києва як безпосередньо, так і через Київську міську раду, а також, у разі їх утворення, районні у місті ради та органи, які здійснюють функції виконавчих органів рад, а також обраного територіального громадою Київського міського голову.  
Враховано частково у ст.8 п.2   
    -82- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
4. Посадовою особою місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду міста Києва, є обраний нею міський голова.  
Враховано , ст.13 проекту цього Закону   
    -83- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
5. Представницькими органами місцевого самоврядування у місті Києві є Київська міська рада та, у разі їх утворення, районні у місті ради. 6. Київська міська рада приймає рішення щодо утворення або неутворення районних у місті рад, встановлює обсяг і межі повноважень, які вона передає утвореним районним у місті радам.  
Враховано , ст.9 проекту цього Закону   
    -84- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
7. Виконавчі функції органів місцевого самоврядування у місті Києві делегуються цим Законом місцевим органам виконавчої влади.  
Враховано , ст.10 проекту цього Закону   
    -85- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
8. Київська міська рада може в межах і порядку, визначених цим Законом, делегувати свої окремі повноваження Київській міській та районним у місті Києві державним адміністраціям. Рішення щодо передачі окремих функцій представницького органу місцевого самоврядування місцевим державним адміністраціям забезпечується передачею відповідного комунального майна, матеріальних та інших ресурсів, а також коштів з місцевого бюджету, необхідних для виконання переданих функцій.".  
Враховано , ст.22 проекту цього Закону   
    -86- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 8, частина 5. Після слова "Рішення" включити текст: "органів самоорганізації населення у місті, а в разі їх утворення ..." і далі за текстом.  
Відхилено , бо утворення таких органів передбачено законопроектом   
    -87- Табачник Д.В. (в.о. № 91)
Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Абзац 4 вилучити.  
Враховано у новій редакції   
    -88- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Стаття 8, п.1, останнє речення викласти в редакції: "через обрану ними міську раду та її органи".  
Враховано частково    
50. Стаття 9. Представницькі органи місцевого самоврядування, порядок їх формування, повноваження   -89- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Статтю 9 виключити, оскільки ці питання вже врегульовані статтею 6 цього Закону  
Відхилено   Стаття 9. Представницькі органи місцевого самоврядування, порядок їх формування, повноваження  
    -90- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 9. Вилучити все про районні у місті ради  
Відхилено    
    -91- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
Абзац 2 статті 8 у кінці доповнити словами: "у разі їх утворення".  
Відхилено    
51. У місті Києві діють представницькі органи місцевого самоврядування - Київська міська рада, районні в місті ради.   -92- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Частину першу статті 9 слід перенести у статтю 8, додавши слова "у разі їх утворення". Крім того, обов'язкове включення до складу системи місцевого самоврядування районних у місті рад, як передбачено цією частиною, не узгоджується з частиною п'ятою статті 140 Конституції України. Так, з частини першої статті 143 витікає, що самоврядне управління на місцевому рівні здійснюється саме територіальними громадами села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування. Тому безумовне утворення районних у місті Києві рад без врахування рішення з цього питання міської ради, на наш погляд, порушує конституційне право міської ради. Частини другу і третю статті 9 слід виключити, оскільки їх положення вже "охоплені" частинами другою і третьою запропонованої редакції статті 6.  
Відхилено   1. У місті Києві діють представницькі органи місцевого самоврядування - Київська міська рада, районні в місті ради.  
52. Порядок формування, строк повноважень міської, районних у місті рад визначаються статтею 45 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".   -93- Лавринович О.В. (в.о. № 121)
Частину другу статті 9 викласти у такій редакції: "Порядок формування та повноваження міської, районних у місті рад визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".  
Враховано в частинах другій та третій цієї статті  2. Порядок формування, строк повноважень міської, районних у місті рад визначаються статтею 45 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".  
53. Повноваження Київської міської ради, районних у місті рад визначаються відповідно до глав 1 та 4 розділу II Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".   -94- Танюк Л.С. (в.о. № 166)
Текст статті 9 доповнити словами: "Київська міська рада, районні у місті Києві ради мають печатки відповідно до пункту 9 статті 16 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".  
Враховано   3. Київська міська рада, районні у місті Києві ради мають печатку відповідно до пункту 9 статті 16 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".  
    -95- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
Абзац 4 статті 9 вилучити, тому що повноваження представницьких органів визначаються Законом про місцеве самоврядування у повному обсязі.  
Враховано    
    -96- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
У пунктах 1-3 виключити слова "районні в місті ради".  
Відхилено    
54. Стаття 10. Виконавчі органи місцевого самоврядування у місті Києві   -97- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Статтю 10 викласти у такій редакції: "Стаття 10. Особливості здійснення виконавчої влади у місті Києві Київська міська державна адміністрація, крім власних повноважень, передбачених статтею 6 цього Закону, здійснює повноваження Київської міської ради, якщо вони делеговані Київською міською радою відповідно до статті 16 цього Закону, а також вирішує в установленому законом порядку питання, віднесені до компетенції виконавчої влади щодо розміщення органів державної влади, дипломатичних представництв іноземних держав та представництв міжнародних організацій в Україні на території міста Києва. Голова Київської міської державної адміністрації бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу з питань, що стосуються здійснення виконавчої влади у місті Києві. Голова Київської міської державної адміністрації розглядає заяви та інші повідомлення про невідповідність Конституції або законам України актів органів місцевого самоврядування в місті Києві. За наслідками їх розгляду або з власної ініціативи він має право звернутися до органу місцевого самоврядування в місті Києві з поданням про усунення порушень закону. У разі, якщо орган місцевого самоврядування відхилив подання, голова Київської міської державної адміністрації може звернутися з заявою до суду про визнання акта органу місцевого самоврядування незаконним.".  
Відхилено , бо ці питання враховані ст.6, 7 проекту цього Закону. Ст.6. Здійснення місцевого самоврядування та виконавчої влади в місті Києві. Ст.7. Система місцевого самоврядування у місті Києві.  Стаття 10. Виконавчі органи місцевого самоврядування у місті Києві  
    -98- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Статтю 10 викласти у такій редакції: "Стаття 10. Забезпечення виконавчих функцій органів місцевого самоврядування 1. Виконавчі функції Київської міської ради та, у разі їх утворення, районних у місті рад делегуються цим Законом Київській міській та районним у місті Києві (у разі їх утворення) державним адміністраціям. 2. В частині виконання функцій виконавчих органів місцевого самоврядування міська та районні в місті державні адміністрації підзвітні та підконтрольні відповідним радам. 3. Для виконання місцевими державними адміністраціями у місті Києві виконавчих функцій органів місцевого самоврядування рішенням Київської міської ради їм передаються в управління відповідне комунальне майно, матеріальні та інші ресурси, а також кошти з місцевого бюджету, необхідні для виконання переданих законом виконавчих функцій.  
Враховано частково    
    -99- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10 пропонується у редакції: "Виконавчим органом Київської міської ради є Виконавчий комітет (Виконком) Київської міської ради, який утворюється та діє відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" з особливостями, встановленими цим Законом".  
Відхилено    
    -100- Лавринович О.В. (в.о. № 121)
Статтю 10 вилучити.  
Відхилено    
55. Київська міська та районні в місті ради мають власні виконавчі органи, які формуються міським головою.   -101- Лазаренко П.І. (в.о. № 40)
Статтю 10 проекту Закону викласти у такій редакції: "Функції виконавчих органів міської та районних рад в місті Києві виконують відповідні виконавчі комітети, які формуються і діють відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".  
Відхилено   1. Київська міська та районні в місті ради мають власні виконавчі органи, які формуються міським головою.  
56. Функції виконавчих органів місцевих рад виконують міський та районні в місті державні адміністрації відповідно до статті 118 Конституції України.   -102- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
Абзаци 2 і 3 статті 10 викласти в редакції: "Функції виконавчого органу Київської міської ради щодо здійснення самоврядних повноважень на загальному рівні делегуються цим Законом Київській міській державній адміністрації. Київська міська рада може в межах і порядку, визначеними законодавством України, делегувати свої окремі повноваження Київській міській державній адміністрації разом з передачею бюджетних, матеріалів та інших ресурсів, необхідних для здійснення переданих повноважень".  
Враховано частково   2. Функції виконавчої влади у місті Києві виконують місцеві державні адміністрації відповідно до статті 118 Конституції України. 3. Функції виконавчого органу Київської міської ради та районних рад (в разі їх утворенн) щодо здійснення самоврядних повноважень на загальноміському рівні делегуються цим Законом Київськії міській державній адміністрації.  
57. Міська та районні в місті державні адміністрації здійснюють функції виконавчих органів Київської міської ради і районних в місті рад (в частині практичної реалізації їх повноважень щодо місцевого самоврядування) та функції місцевих органів виконавчої влади (в частині реалізації функцій місцевих державних адміністрацій згідно зі статтею 119 Конституції України з урахуванням особливостей здійснення містом Києвом столичних функцій).      4. Міська та районні в місті державні адміністрації здійснюють функції виконавчих органів Київської міської ради і районних в місті рад (в частині практичної реалізації їх повноважень щодо місцевого самоврядування) та функції місцевих органів виконавчої влади (в частині реалізації функцій місцевих державних адміністрацій згідно зі статтею 119 Конституції України з урахуванням особливостей здійснення містом Києвом столичних функцій).  
58. Міська та районні в місті ради відповідним рішенням делегують міській та районним в місті державним адміністраціям власні (самоврядні) повноваження органів місцевого самоврядування, передбачені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".      5. Міська та районні в місті ради відповідним рішенням делегують міській та районним в місті державним адміністраціям власні (самоврядні) повноваження органів місцевого самоврядування, передбачені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".  
59. Структура та штатний розклад міської державної адміністрації визначаються її головою у межах, встановлених Кабінетом Міністрів України фонду оплати праці та видатків на її утримання, та коштів, передбачених міським бюджетом.      6. Структура та штатний розклад міської державної адміністрації визначаються міським головою у межах видатків на її утримання, передбачених міським бюджетом.  
60. Структура та штатний розклад районних державних адміністрацій визначається їх головою за погодженням з головою Київської міської ради у межах, встановлених Кабінетом Міністрів України фонду оплати праці та видатків на їх утримання, за рахунок коштів, передбачених районними бюджетами.      7. Структура та штатний розклад районних державних адміністрацій визначається їх головою за погодженням з головою Київської міської ради у межах, встановлених Кабінетом Міністрів України фонду оплати праці та видатків на їх утримання, за рахунок коштів, передбачених районними бюджетами.  
61. В частині виконання функцій виконавчих органів місцевих рад міська та районні в місті державні адміністрації підзвітні та підконтрольні відповідним радам.   -103- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
В абзаці 8 статті 10 вилучити слова "та районні в місті" з редакційною правкою тексту і подати абзац в редакції:  
Відхилено   8. В частині виконання функцій виконавчих органів місцевих рад міська та районні в місті державні адміністрації підзвітні та підконтрольні відповідним радам.  
    -104- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
"В частині виконання самоврядних функцій Київська міська державна адміністрація підзвітна і підконтрольна Київській міській раді."  
Враховано , пункти 8 і 9 цієї статті   
62. В частині виконання функції виконавчої влади міська та районні в місті державні адміністрації підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.   -105- Кириленко В.А. (реєстр. картка № 321)
Абзац викласти в такій редакції: "В частині виконання функцій державної виконавчої влади міська державна адміністрація підзвітна і підконтрольна органам виконавчої влади вищого рівня. В частині виконання функцій самоврядування міська державна адміністрація підзвітна і підконтрольна Київській міській раді".  
Враховано , пункти 8 і 9 цієї статті  9. В частині виконання функції виконавчої влади міська та районні в місті державні адміністрації підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.  
63. Рішення Київської міської ради, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, можуть бути скасовані Президентом України або Кабінетом Міністрів України.      10. Рішення Київської міської ради, що суперечать Конституції та законам України, зупиняються у встановленому законом порядку з одночасним зверненням до суду.  
64. Рішення районних у місті рад, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, а також рішенням Київської міської ради, можуть бути скасовані Президентом України або міським головою.   -106- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
1. С учетом того, что в предлагаемом проекте решения в ст.10 нарушается Конституция и Закон Украины - совмещение (объединение) функций двух различных органов является незаконным. Необходимо Советам образовывать свои исполнительные органы и в этой части необходимо согласиться с предложениями проекта Закона от 06.03.98 г. (ст.4), проектом Закона народного депутата Лавриновича О.В. (ст.2, 4, 6, 7, 8, 9, 10), а также с замечаниями народного депутата Олейника В. (ст.10).  
Враховано частково    
    -107- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
2. В соответствии со ст.140 ч.II и 141 ч.II Конституции Украины необходимо городскому и районным в городе Советам образовывать свои исполнительные комитеты. Это будет отвечать названным нормам Конституции Украины, Закону о местном самоуправлении и ст.3 Европейской хартии о местном самоуправлении, а также рекомендации пятой сессии Конгресса местных и региональных властей Европы (ст.5, 13). 3. Утверждение исполнительного органа Совета производить в соответствии со ст.26 п.3 и 5 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине". 4. Выполнить норму Конституции Украины (ст.144 ч.II).  
Враховано частково , пункт 2 цієї статті   
    -108- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
1. Стаття 10, п.2 викласти в редакції: "Функції виконавчих органів Київської міської ради виконують Уряд Столиці і виконавчі органи Уряду Столиці в районах міста - районі управи."  
Відхилено    
    -109- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
2. Пункти 1-7 - виключити.  
Відхилено    
    -110- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
3. Пункт 9 - виключити.  
Відхилено    
65. Стаття 11. Здійснення управління районами в місті Києві   -111- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Статтю 11 виключити. Ці питання врегульовано відповідними статтями Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" і не можуть бути віднесеними до особливостей міста Києва.  
Відхилено , бо необхідно в Законі про столицю законодавчо визначити існування районів в місті і обумовити розподіл їх функцій щодо управління власністю  Стаття 11. Здійснення управління районами в місті Києві  
    -112- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 11 вилучити.  
Відхилено    
66. Питання організації управління районами в місті Києві належать до компетенції Київської міської ради і вирішуються шляхом прийняття нею у межах повноважень, наданих Конституцією і законами України, рішень, обов'язкових для виконання на всій території міста, участі відповідно до закону у формуванні бюджетів районів, координації діяльності створених районними радами органів при вирішенні питань, які знаходяться у віданні Київської міської ради.   -113- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
Абзац 1 статті 11 після слів "Конституцією та законами України" доповнити словами "рішення про систему управління районами міста,"; після слів "бюджетів районів" - словами "сформованих районними радами (у разі їх створення) органів."  
Враховано редакційно   1. Питання організації управління районами в місті Києві належать до компетенції Київської міської ради і вирішуються у відповідності до Конституції і законів України, і рішення про управління районами міста.  
67. Київська міська рада може передавати районним у місті радам у власність або в управління об'єкти комунальної власності в порядку, передбаченому чинним законодавством України.   -114- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Після статті 11 включити всі статті з розділу 3 із проекту, внесеного О.Лавриновичем.  
Враховано частково . Особливість Києва і Севастополя полягає у паралельному функціонуванні на одному рівні управління виконавчої влади державної і самоврядної. Тому організація влади в м.Києві згідно зі статтями 118 та 140 Конституції України базується на змішаній моделі. Положення щодо порядку формування Київської міської державної адміністрації, припинення повноважень голови Київської міської держадміністрації, його повноважень тощо, враховані у відповідних статтях цього проекту.  2. Київська міська рада може передавати районним у місті радам у власність або в управління об'єкти комунальної власності міста Києва в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  
    -115- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
У третьому абзаці статті 11 після слів "комунальної власності" додати "міста Києва"  
Враховано    
    -116- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
В частині другій статті 11 слід визначити, що районні ради можуть здійснювати функції управління комунальним майном в межах, встановлених Київрадою.  
Враховано частково , а саме, в проекті Закону передбачено, що функції управління об'єктами комунальної власності можуть передаватися Київрадою районним радам.   
    -117- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
Додати статтю 12 "Осоливості здійснення виконавчої влади у місті Києві" такого змісту: "1. Виконавчу владу у місті Києві здійснює Київська міська державна адміністрація, а також (у межах делегованих повноважень виконавчої влади відповідно до Закону "Про місцеве самоврядування в Україні") створені відповідно до рішень Київської міської ради виконавчі органи у районах у місті. 2. Київська міська державна адміністрація, крім повноважень, передбачених законодавством України, здійснює делеговані самоврядні функції. Делегування їй повноважень і функцій виконавчого органу Київської міської ради здійснюється цим Законом. Київська міська рада може своїм рішенням делегувати Київській міській державній адміністрації як своєму виконавчому органу окремі повноваження представницького органу місцевого самоврядування. 3. Органи виконавчої влади у місті Києві та їх посадові особи діють на підставі і в межах повноважень, визначених Конституцією та законами України, Указами та розпорядженнями Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Київської міської ради, прийнятими в межах її повноважень, а з питань делегованих їм самоврядних повноважень - рішеннями Київської міської ради. З усіх питань делегованих повноважень місцевого самоврядування Київська міська державна адміністрація, її органи та посадові особи підзвітні і підконтрольні Київській міській раді. 4. Структура та порядок формування Київської міської державної адміністрації та виконавчих органів у районах міста Києва визначається законодавством України з особливостями, встановленими цим Законом".  
Враховано частково    
    -118- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Після ст.11 включити нову ст.12: "Стаття 12. Виконавча влада в столиці. В столиці діє Київська міська державна адміністрація як ланка державної виконавчої влади. Повноваження адміністрації визначаються Конституцією України з особливостями, визначеними цим Законом і Статутом міста Києва. Київська міська державна адміністрація відповідальна перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України, підзвітна і підконтрольна органам виконавчої влади вищого рівня".  
Відхилено    
68. Стаття 12. Президія Київради   -119- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Статтю 12 виключити.  
Відхилено , бо доцільно 1 з цього приводу пропозицію із законопроекту О.Лавриновича  Стаття 12. Президія Київради  
69. Президія Київради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, які передбачається внести на розгляд ради. Рішення Президії мають рекомендаційний характер.      1. Президія Київради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, які передбачається внести на розгляд ради. Рішення Президії мають рекомендаційний характер.  
70. До складу Президії ради входять міський голова, його заступник, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій. Президія діє на основі положення про неї, що затверджується Київрадою.   -120- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Частину другу статті 12 після слів "його заступник" доповнити словами "по роботі в раді".  
Враховано   2. До складу Президії ради входять міський голова, його заступник по роботі в раді, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій. Президія діє на основі положення про неї, що затверджується Київрадою.  
    -121- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Доповнити проект Закону новим розділом III такого змісту: "Розділ ІІІ. ВИКОНАВЧА ВЛАДА У МІСТІ КИЄВІ" Стаття . Система, правові та організаційні засади здійснення виконавчої влади у місті Києві 1. Виконавчу владу в місті Києві здійснюють Київська міська державна адміністрація, районні (міжрайонні) в місті Києві державні адміністрації (у разі їх утворення), а також територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади. 2. Система виконавчої влади у місті Києві затверджується Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України. 3. Районні (міжрайонні) у місті Києві державні адміністрації утворюються, реорганізуються та ліквідуються Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України. 4. Структура і порядок формування місцевих органів виконавчої влади у місті Києві визначаються відповідно до цього Закону. 5. Органи виконавчої влади у місті Києві та їх посадові особи керуються у своїй діяльності Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, актами центральних органів державної влади, київської територіальної громади та Київської міської ради, прийнятих у межах їх повноважень, а з питань делегованих повноважень виконавчих органів місцевого самоврядування та представницького органу місцевого самоврядування - рішеннями Київської міської ради. 6. На місцеві державні адміністрації у місті Києві, крім власних повноважень, передбачених законодавством України, покладаються в установленому законом порядку додаткові повноваження стосовно: а) контролю за розміщенням на території міста Києва органів державної влади, дипломатичних представництв іноземних держав та представництв міждержавних організацій в Україні; б) створення умов для проведення політичних, культурних та інших офіційних заходів загальнодержавного та міжнародного значення; в) виконання інших завдань, пов'язаних з виконанням містом Києвом функцій столиці України та міста загальнодержавного значення. Стаття . Делеговані повноваження місцевих державних адміністрацій 1. Місцеві державні адміністрації у місті Києві, крім власних повноважень, передбачених законодавством України, можуть здійснювати делеговані їм повноваження представницьких органів місцевого самоврядування, делеговані їм функції виконавчих органів місцевого самоврядування. 2. Делегування повноважень представницьких органів місцевого самоврядування місцевим державним адміністраціям у місті Києві здійснюється на підставі рішення Київської міської ради. 3. Делегування функцій виконавчих органів місцевого самоврядування місцевим державним адміністраціям у місті Києві здійснюється цим Законом. 4. Межі повноважень місцевих державних адміністрацій у місті Києві з питань виконання функцій представницьких органів місцевого самоврядування та спосіб реалізації переданих їм виконавчих органів місцевого самоврядування визначається Київською міською радою. 5. З питань всіх делегованих повноважень місцевого самоврядування місцеві державні адміністрації підконтрольні і підзвітні Київській міській раді. Порядок звітності місцевих державних адміністрацій у місті Києві та засоби контролю над виконанням ними делегованих повноважень місцевого самоврядування визначаються Київською міською радою. 6. Передача Київській міській та районним (міжрайонним) у місті державним адміністраціям делегованих повноважень органів місцевого самоврядування супроводжується передачею їм відповідних фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для здійснення цих повноважень.".  
Відхилено , бо система організації влади в Києві включає не тільки державні, а й самоврядні функції і тому не може затверджуватися Президентом України. В проекті Закону передбачений змішаний характер організації системи управління містом, що є особливістю Києва і Севастополя. Щодо функцій виконавчої влади і виконавчих органів місцевого самоврядування, то вони чітко встановлені Конституцією і Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".   
71. Розділ III. ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В МІСТІ КИЄВІ, ЇХ ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ      Розділ III. ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В МІСТІ КИЄВІ, ЇХ ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ  
72. Стаття 13. Міський голова міста Києва   -122- Лавринович О.В. (в.о. № 121)
Статтю назвати "Міський голова" і викласти у такій редакції: "Міський голова обирається шляхом прямих виборів відповідно до закону. Повноваження Київського міського голови визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".  
Враховано   Стаття 13. Міський голова міста Києва  
    -123- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
В связи с тем, что ст.13 проекта Закона противоречит Конституции Украины (ст.120, 106), а также Закону Украины "О местном самоуправлении в Украине" (ст.12) - данная статья (13) проекта Закона подлежит исключению из проекта Закона, как неконституционная (необходимо согласиться с проектом Закона от 06.03.98 г. (ст.11) и проектом Закона народного депутата Лавриновича О.В. (ст.17). Учитывая, что ст.13 проекта Закона является неконституционной и противоречит другим законам Украины, оставлять ее в проекте Закона неправомерно.  
Відхилено , бо ця стаття повністю відповідає вимогам Конституції та Закону про місцеве самоврядування.   
    -124- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Статтю 13 викласти у такій редакції: "Стаття 13. Київський міський голова. 1. Київський міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста Києва. 2. Київський міський голова обирається територіальною громадою міста в порядку, визначеному законами України. 3. Київський міський голова організує роботу Київської міської ради, головує на її засіданнях, підписує її рішення. 4. Київському міському голові цим Законом делегуються повноваження виконуючого обов'язки голови Київської міської державної адміністрації. 5. Структура Київської міської державної адміністрації та порядок її фінансування визначається Кабінетом Міністрів України за поданням Київського міського голови, погодженого з Київською міською радою. 6. Київський міський голова за погодженням з Київською міською радою призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів міської державної адміністрації, що забезпечують здійснення виконавчих функцій ради, а також призначає на посади та звільняє з посад керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва. 7. Київський міський голова в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України, призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів міської державної адміністрації, які забезпечують здійснення виконавчої влади у місті Києві. 8. Київський міський голова забезпечує додержання в місті Києві Конституції та законів України, виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Київської міської ради та рішень місцевого референдуму. 9. Київський міський голова забезпечує належні умови для діяльності органів державної влади України та дипломатичних представництв іноземних держав і міждержавних організацій, розташованих на території міста Києва, а також проведення заходів загальнодержавного або міжнародного значення, які проводяться у місті Києві. 10. Київський міський голова несе персональну відповідальність за організацію здійснення містом Києвом функції столиці. 11. Київський міський голова забезпечує виконання інших повноважень місцевого самоврядування, визначених цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради. 12. Київський міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадянських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержуючи від цього прибуток. 13. При здійсненні наданих повноважень Київський міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою міста Києва, відповідальним перед Київською міською радою, а з питань здійснення повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним Президенту України та Кабінету Міністрів України. 14. Розпорядження Київського міського голови з мотивів їх невідповідності Конституції і законам України можуть бути призупинені Президентом України з одночасним зверненням до суду, а з мотивів невиконання вимог законодавства щодо забезпечення містом Києвом функцій столиці - скасовані Президентом України. 15. Повноваження Київського міського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законодавством, а також у разі невиконання їм наданих йому повноважень щодо забезпечення містом Києвом столичних функцій. 16. Повноваження Київського міського голови за наявності підстав, передбачених цією статтею можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму або за рішенням відповідної ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради. 17. З підстав невиконання Київським міським головою наданих йому повноважень щодо забезпечення містом Києвом столичних функцій та відповідного рішення суду його повноваження можуть бути припинені достроково Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.  
Враховано частково . Це стосується пропозиції про обрання міського голови територіальною громадою міста, виконання певних функцій, суміщення посад тощо. Разом з цим, в проекті передбачено, що міська адміністрація, яка є виконавчим органом ради, формується не Кабінетом Міністрів, а міським головою і Київрадою і фінансується не з державного бюджету, а з місцевого. Тобто, в проекті Закону передбачено більш демократичний механізм функціонування міського голови і органів самоврядування в місті.   
    -125- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
18. Позачергові вибори Київського міського голови призначає Верховна Рада України в порядку, передбаченому законодавством, а також за поданням Президента України.".  
Враховано    
    -126- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Статтю 13 викласти у такій редакції: "Стаття 13. Київський міський голова у повному обсязі виконує повноваження, а також додаткові повноваження, пов'язані із здійсненням столичних функцій, а саме: 1) бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу при розгляді питань, які стосуються столиці України - міста Києва; 2) за дорученням Київської міської ради чи за власною ініціативою вносить на розгляд Кабінету Міністрів України проекти відповідних правових актів; 3) бере участь у розгляді питань щодо розміщення у місті Києві органів та представництв, визначених у цьому Законі, проведення у місті заходів загальнодержавного та міжнародного характеру; 4) вносить до відповідних органів державної виконавчої влади пропозиції щодо передачі або продажу у комунальну власність міста Києва майна підприємств, організацій, установ, що належать до державної та інших форм власності, якщо це має важливе значення для забезпечення столичних функцій; 5) одержує в порядку, передбаченому законодавством, необхідну інформацію щодо діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування і форм власності в частині, що стосується виконання столичних функцій; 6) координує участь органів місцевого самоврядування у місті Києві щодо здійснення столичних функцій. Київський міський голова регулярно інформує Київську міську раду на пленарних засіданнях про рішення державних органів, які стосуються діяльності органів місцевого самоврядування у місті Києві, видані у міжсесійний період розпорядження.".  
Враховано у ст.17 цього проекту. Поєднувати ст.13 та ст.17 недоцільно   
    -127- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
У назві і тексті статті вживати термін "міський голова Києва".  
Враховано    
73. Міський голова міста Києва обирається громадою міста Києва на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування.      1. Міський голова міста Києва обирається громадою міста Києва на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування.  
74. На обраного міського голову Президент України покладає виконання функцій і повноважень голови Київської міської державної адміністрації.   -128- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
1. Частину другу статті 13 вилучити. 2. В частині третій статті 13 вилучити слова "та органів виконавчої влади". 3. В частині четвертій статті 13 вилучити слова "... що тягне за собою звільнення його від виконання обов'язків голови Київської міської держадміністрації". 4. В статті 13 вилучити частину 5.  
Відхилено , бо стаття 13 викладена в іншій редакції з урахуванням пропозицій Комітету з питань правової реформи  2. На обраного міського голову Президент України покладає виконання функцій і повноважень голови Київської міської державної адміністрації.  
75. Повноваження міського голови визначаються цим Законом, статтею 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами України, що регламентують діяльність органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади.      3. Повноваження міського голови визначаються цим Законом, статтею 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами України, що регламентують діяльність органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади.  
76. Міський голова формує виконавчий орган Київської міської ради в особі міської державної адміністрації, яка виконує подвійні функції: самоврядні функції міської територіальної громади і функції державного управління, в т.ч. столичні.   -129- Кравчук Л.М. (реєстр. картка № 437)
Статтю 13 доповнити 4 абзацом: "Міський голова разом з Радою формує виконавчий орган Київської міської ради в особі міської державної адміністрації, яка виконує подвійні функції: самоврядні функції міської територіальної громади і функції державного управління, в тому числі столичні.".  
Враховано   4. Міський голова формує за погодженням з Радою виконавчий орган Київської міської ради в особі міської державної адміністрації, яка виконує подвійні функції: виконавчого органу міської територіальної громади і функції державного управління, в т. ч. столичні.  
    -130- Кравчук Л.М. (реєстр. картка № 437)
Статтю 13 доповнити 5 абзацом: "Київрада затверджує на посади та звільняє з посад за поданням міського голови осіб міської виконавчої влади.".  
Враховано в частині погодження Київрадою формування міської держадміністрації   
77. Призначення та звільнення з посад посадових осіб міської державної адміністрації, що забезпечують реалізацію самоврядних функцій громади Києва, міський голова погоджує з Київрадою.   -131- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
Цей абзац вилучити.  
Відхилено    
78. У разі порушення міським головою Конституції України, законів України, Указів і розпоряджень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, рішень Київради, що підтверджується відповідним рішенням суду, Київська міська рада може двома третинами свого складу достроково припинити повноваження міського голови, що тягне за собою звільнення його від виконання обов'язків голови Київської міської державної адміністрації.   -132- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Табачник Д.В. (в.о. № 91)
В абзаці 7 статті 13 слова "двома третинами" доповнити словами "не менше, ніж двома третинами".  
Враховано   5. У разі порушення міським головою Конституції України, законів України, Указів і розпоряджень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, рішень Київради, що підтверджується відповідним рішенням суду, Київська міська рада може не менше, ніж двома третинами свого складу достроково припинити повноваження міського голови, що тягне за собою звільнення його від виконання обов'язків голови Київської міської державної адміністрації. 6. Позачергові вибори Київського міського голови призначає Верховна Рада України в порядку, передбаченому законодавством, а також за поданням Президента України  
79. У разі порушення міським головою Конституції і законів України, Указів і розпоряджень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, що підтверджується відповідним рішенням суду, Президент України може звільнити його від виконання обов'язків голови Київської міської державної адміністрації, що тягне за собою припинення його повноважень як міського голови міста Києва.      7. У разі порушення міським головою Конституції і законів України, Указів і розпоряджень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, що підтверджується відповідним рішенням суду, Президент України може звільнити його від виконання обов'язків голови Київської міської державної адміністрації, що тягне за собою припинення його повноважень як міського голови міста Києва.  
80. Міський голова міста Києва регулярно інформує міську раду на пленарних засіданнях про рішення державних органів, які стосуються діяльності органів місцевого самоврядування у місті Києві, а також про видані ним у міжсесійний період розпорядження.   -133- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
1. Статтю 13, п.2 виключити. 2. Пункт 5 - виключити. 3. В пункті 6 виключити останню фразу "...що тягне за собою звільнення його від виконання обов'язків голови Київської міської державної адміністрації".  
  8. Міський голова Києва регулярно інформує міську раду на пленарних засіданнях про рішення державних органів, які стосуються діяльності органів місцевого самоврядування у місті Києві, а також про видані ним у міжсесійний період розпорядження.  
81. Стаття 14. Заступник міського голови - секретар Київської міської ради   -134- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Статтю 14 виключити. Ці питання врегульовані відповідними статтями Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" і не можуть бути віднесені до особливостей міста Києва.  
Відхилено , бо посада і функції заступника міського голови в такій редакції, як запропоновано в проекті Закону, є особливістю м.Києва. Така організація його роботи визначена зараз регламентом Київради, який прийнятий усіма депутатами.  Стаття 14. Секретаріат Київської міської ради. Заступник міського голови - секретар Київської міської ради  
82. Київська міська рада утворює секретаріат ради. Секретаріат здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню Київрадою взаємодії з міською державною адміністрацією та районними радами в м.Києві.      1. Київська міська рада утворює секретаріат ради. Секретаріат здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню Київрадою взаємодії з міською державною адміністрацією та районними радами в м.Києві.  
83. Секретаріат Київради утворюється радою. Його структура, чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням міського голови. Секретаріат за посадою очолює заступник міського голови - секретар міської ради.      2. Секретаріат Київради утворюється радою. Його структура, чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням міського голови. Секретаріат за посадою очолює заступник міського голови - секретар міської ради.  
84. Заступник міського голови - секретар Київської міської ради обирається радою з числа її депутатів і здійснює функції та повноваження, що передбачені статтями 50 та 56 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".      3. Заступник міського голови - секретар Київської міської ради обирається радою з числа її депутатів і здійснює функції та повноваження, що передбачені статтями 50 та 56 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".  
85. За рішенням Київської міської ради на заступника міського голови - секретаря ради може покладатися здійснення й інших повноважень з питань, пов'язаних з діяльністю Київради та її органів.   -135- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Статтю 14 - виключити.  
Відхилено   4. За рішенням Київської міської ради на заступника міського голови - секретаря ради може покладатися здійснення й інших повноважень з питань, пов'язаних з діяльністю Київради та її органів.  
86. Стаття 15. Голова, заступник голови районної у місті Києві ради   -136- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 15 вилучити.  
  Стаття 15. Голова, заступник голови районної у місті Києві ради  
    -137- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Статтю 15 викласти у такій редакції: "Стаття 15. Голова, заступник голови районної у місті ради Порядок обрання, статус, повноваження голови районної у місті ради та заступника голови районної у місті ради визначається Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" На голову районної у місті ради, за рішенням міської ради або за розпорядженням Київського міського голови, може покладатися виконання й інших повноважень, пов'язаних зі здійсненням столичних функцій.".  
   
    -138- Лавринович О.В. (в.о. № 121)
Статтю 15 вилучити.  
Відхилено    
    -139- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
Вилучити статтю 15 в силу пропозицій 59 і 66.  
Відхилено    
87. Голова, заступник голови районної у місті Києві ради обираються відповідною радою з числа її депутатів у межах строку повноважень ради таємним голосуванням.      1. Голова, заступник голови районної у місті Києві ради обираються відповідною радою з числа її депутатів у межах строку повноважень ради таємним голосуванням.  
88. На обраного голову районної у місті Києві ради Президент України за поданням міського голови покладає виконання функцій і повноважень голови районної у місті Києві державної адміністрації.   -140- Лавринович О.В. (в.о. № 121)
В статті 15 вилучити частини другу, четверту, п'яту, шосту та сьому.  
  2. На обраного голову районної у місті Києві ради Президент України за поданням міського голови покладає виконання функцій і повноважень голови районної у місті Києві державної адміністрації.  
89. Повноваження голови, заступника голови районної у місті Києві ради визначаються цим Законом, статтями 55 та 56 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими Законами України, що регламентують діяльність органів місцевого самоврядування та органів місцевої виконавчої влади.      3. Повноваження голови, заступника голови районної у місті Києві ради визначаються цим Законом, статтями 55 та 56 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими Законами України, що регламентують діяльність органів місцевого самоврядування та органів місцевої виконавчої влади.  
90. У разі порушення головою районної в місті ради Конституції України, законів України, Указів та розпоряджень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, рішень міської та районної рад, що підтверджується відповідним рішенням суду, районна в місті Києві рада може двома третинами свого складу достроково припинити повноваження голови районної у місті Києві ради, що тягне за собою звільнення його від виконання обов'язків голови районної у місті Києві державної адміністрації.      4. У разі порушення головою районної в місті ради Конституції України, законів України, Указів та розпоряджень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, рішень міської та районної рад, що підтверджується відповідним рішенням суду, районна в місті Києві рада може двома третинами свого складу достроково припинити повноваження голови районної у місті Києві ради, що тягне за собою звільнення його від виконання обов'язків голови районної у місті Києві державної адміністрації.  
91. У разі порушення головою районної у місті Києві ради Конституції України, Указів і розпоряджень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, рішень Київської міської ради, що підтверджується відповідним рішенням суду, Президент України за поданням міського голови звільняє його від виконання обов'язків голови районної в місті державної адміністрації, що тягне за собою припинення його повноважень як голови районної в місті ради.      5. У разі порушення головою районної у місті Києві ради Конституції України, Указів і розпоряджень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, рішень Київської міської ради, що підтверджується відповідним рішенням суду, Президент України за поданням міського голови звільняє його від виконання обов'язків голови районної в місті державної адміністрації, що тягне за собою припинення його повноважень як голови районної в місті ради.  
92. Голова районної у місті Києві ради регулярно інформує районну раду на пленарних засіданнях про рішення державних органів, які стосуються діяльності органів місцевого самоврядування у місті Києві, а також про рішення, видані ним у міжсесійний період.      6. Голова районної у місті Києві ради регулярно інформує районну раду на пленарних засіданнях про рішення державних органів, які стосуються діяльності органів місцевого самоврядування у місті Києві, а також про рішення, видані ним у міжсесійний період.  
93. Голова районної у місті Києві ради погоджує призначення та звільнення керівників районних органів виконавчої влади подвійного підпорядкування.   -141- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 15 перенести і розмістити серед інших статей про міську держадміністрацію, між сучасними статтями 11 та 12, і викласти їх у редакції: "Перший заступник та заступники голови Київської міської державної адміністрації призначаються та звільняються з посади головою Київської міської державної адміністрації за погодженням з Президентом України та Кабінетом Міністрів України".  
Враховано частково    
    -142- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
1. Дати нову назву ст.15: "Голова, Перший заступник, заступник голови Київської міської державної адміністрації, службові особи міської державної адміністрації".  
Відхилено , бо в проекті Закону є окрема стаття про міського голову   
    -143- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
2. Статтю 15 викласти в такій редакції: "Київську міську державну адміністрацію очолює голова. Голову адміністрації призначає на посаду і звільняє з посади Президент Країни за поданням Кабінету Міністрів України. Припинення повноважень голови Київської міської державної адміністрації відбувається в разі висловлення йому недовіри Київською міською радою більшістю двох третин голосів від її складу. Перший заступник та заступники голови Київської міської державної адміністрації призначаються на посаду та звільняються з посади головою Київської міської державної адміністрації за погодженням з Президентом України та Кабунетом Міністрів України. Службові особи Київської міської державної адміністрації призначаються на посади та звільняються з посад головою Київської міської державної адміністрації відповідно до норм чинного законодавства".  
Відхилено , див. ст.14 проекту Закону   
94. Стаття 16. Перший заступник, заступники голови Київської міської державної адміністрації та районних в місті державних адміністрацій   -144- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Статтю 16 виключити В розділі III в кінці ввести нову статтю: "Стаття 16. Делегування повноважень Київської міської ради. Київська міська рада в межах повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", своїм рішення, прийнятим двома третинами від її загального складу, може делегувати Київській міській державній адміністрації окремі повноваження, пов'язані з виконанням столичних функцій стосовно: 1) забезпечення необхідних умов для діяльності центральних органів державної влади України, дипломатичних представництв іноземних держав, міжнародних організацій в Україні; 2) сприяння організації та проведення заходів загальнодержавного та міжнародного характеру.".  
Відхилено   Стаття 16. Перший заступник, заступники голови Київської міської державної адміністрації та районних в місті державних адміністрацій  
95. Перший заступник та заступники голови Київської міської державної адміністрації призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою за погодженням з Президентом України та Кабінетом Міністрів України, а перший заступник та заступники голови районної у місті державної адміністрації - головою районної ради за погодженням з міським головою.   -145- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
Статтю 16 подати у редакції: "Перший заступник та заступники голови Київської міської державної адміністрації, повноваження яких стосуються сфери виконавчої влади, призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою Києва за погодженням відповідно з Президентом України та Кабінетом Міністрів України. Призначення та звільнення з посад заступників голови Київської міської державної адміністрації, що здійснюють самоврядні функції, міський голова Києва погоджує з Київською міською радою".  
Враховано   1. Перший заступник та заступники голови Київської міської державної адміністрації, повноваження яких стосуються сфери виконавчої влади, призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою Києва за погодженням відповідно з Президентом України та Кабінетом Міністрів України. Призначення та звільнення з посад заступників голови Київської міської державної адміністрації, що здійснюють самоврядні функції, міський голова Києва погоджує з Київською міською радою.  
    -146- Кириленко В.А. (реєстр. картка № 321)
Внести до Закону положення про те, що заступники голови Київської міської державної адміністрації затверджуються сесією Києвської міської ради за поданням голови Київради.  
Враховано    
96. Стаття 17. Додаткові повноваження міського голови міста Києва   -147- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Статтю 17 виключити (враховано в статті 13).  
Відхилено   Стаття 17. Додаткові повноваження міського голови міста Києва  
97. Крім повноважень, визначених статтею 13 цього Закону, у зв'язку з забезпеченням здійснення містом Києвом столичних функцій міський голова міста Києва має такі додаткові повноваження:      1. Крім повноважень, визначених статтею 13 цього Закону, у зв'язку з забезпеченням здійснення містом Києвом столичних функцій міський голова міста Києва має такі додаткові повноваження:  
98. бере участь у підготовці проектів законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, відповідних програм, що стосуються міста Києва;      1.1. бере участь у підготовці проектів законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, відповідних програм, що стосуються міста Києва;  
99. бере участь у вирішенні питань щодо проведення у місті заходів загальнодержавного та міжнародного характеру;      1.2. бере участь у вирішенні питань щодо проведення у місті заходів загальнодержавного та міжнародного характеру;  
100. бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом вирішального голосу при розгляді питань, що стосуються столиці України - міста Києва;   -148- Лавринович О.В. (в.о. № 121)
У статті 17 з частини четвертої вилучити слова "з правом вирішального голосу.". Частину восьму та дев'яту вилучити.  
Відхилено   1.3. бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу при розгляді питань, що стосуються столиці України - міста Києва;  
    -149- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В частині четвертій статті 17 вилучити слово "вирішального".  
Відхилено    
    -150- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
В абзаці 5 слово вирішального" замінити на дорадчого".  
Враховано    
101. вносить на розгляд Президента України, Кабінету Міністрів України проекти відповідних правових актів та інші пропозиції з питань, що стосуються міста Києва як столиці України;   -151- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В статті 17 вилучити або всю частину п'яту, або слова "проекти відповідних правових актів та інші", а також слова "як столиці України".  
Відхилено , бо Київ має право виступати з пропозиціями перед суб'єктами законодавчої ініціативи  1.4. вносить на розгляд Президента України, Кабінету Міністрів України проекти відповідних правових актів та інші пропозиції з питань, що стосуються міста Києва як столиці України;  
102. бере участь у вирішенні питань щодо розміщення у місті Києві державних органів, представництв інших держав та міжнародних організацій, а також у протокольних заходах, що стосуються міста Києва;      1.5. бере участь у вирішенні питань щодо розміщення у місті Києві державних органів, представництв інших держав та міжнародних організацій, а також у протокольних заходах, що стосуються міста Києва;  
103. вносить до відповідних органів виконавчої влади пропозиції щодо передачі до сфери управління Київської міської ради, передачі або продажу у комунальну власність міста Києва, районів міста Києва підприємств, організацій, установ, їх структурних підрозділів та інших об'єктів, що належать до державної та інших форм власності, а також часток, паїв, акцій, що належать державі, в акціонерних товариствах, розташованих на території міста Києва, якщо вони мають важливе значення для забезпечення виконання містом Києвом столичних функцій;      1.6. вносить до відповідних органів виконавчої влади пропозиції щодо передачі до сфери управління Київської міської ради, передачі або продажу у комунальну власність міста Києва, районів міста Києва підприємств, організацій, установ, їх структурних підрозділів та інших об'єктів, що належать до державної та інших форм власності, а також часток, паїв, акцій, що належать державі, в акціонерних товариствах, розташованих на території міста Києва, якщо вони мають важливе значення для забезпечення виконання містом Києвом столичних функцій;  
104. дає згоду на призначення та звільнення керівників підприємств та міських органів виконавчої влади подвійного підпорядкування;   -152- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В статті 17 вилучити частину 8.  
Відхилено   1.7. дає згоду на призначення та звільнення керівників підприємств та міських органів виконавчої влади подвійного підпорядкування;  
105. погоджує питання щодо створення, реорганізації, перепрофілювання або ліквідації підприємств та організацій загальнодержавного значення, розташованих на території міста Києва;      1.8. погоджує питання щодо створення, реорганізації, перепрофілювання або ліквідації підприємств та організацій загальнодержавного значення, розташованих на території міста Києва;  
106. одержує інформацію щодо діяльності всіх підприємств, установ та організацій на території міста, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, в частині, що стосується життєдіяльності міста Києва та впливає на виконання містом Києвом столичних функцій.   -153- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Табачник Д.В. (в.о. № 91)
Доповнити розділ ііі статею 17 такого змісту: "Представник президента та уряду україни у м. києві є посадовою особою, що призначається і звільняється президентом україни за поданням кабінету міністрів україни. Представник президента україни та уряду україни у м.києві: координує на території м.києва діяльність міських та районних в місті підрозділів міністерства оборони україни, міністерства внутрішніх справ україни, служби безпеки україни; зупиняє рішення київської міської, районних у м.києві рад та їх голів, скасовує розпорядження київської міської, районних у м.києві державних адміністрацій, з одночасним зверненням до суду щодо відповідності цих рішень (розпоряджень) конституції і законам україни, указам і розпорядженням президента україни, постановами і розпорядженнями кабінету міністрів україни, іншим актам центральних органів виконавчої влади. Положення про представника Президента України та Уряду України у м.Києві затверджується Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України, погодженим із Головою Київської міської Ради.  
Враховано   1.9. одержує інформацію щодо діяльності всіх підприємств, установ та організацій на території міста, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, в частині, що стосується життєдіяльності міста Києва та впливає на виконання містом Києвом столичних функцій.  
    -154- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
1. В п.7 ст.17 виключити слова "...районів міста Києва".  
Відхилено    
    -155- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
2. Пункт 8 виключити.  
Відхилено    
    -156- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
3. Пункт 9 виключити.  
Відхилено    
107. Розділ IV. МАТЕРІАЛЬНА І ФІНАНСОВА ОСНОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В МІСТІ КИЄВІ      Розділ IV. МАТЕРІАЛЬНА І ФІНАНСОВА ОСНОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  
108. Стаття 18. Основні принципи формування матеріальної і фінансової бази функціонування місцевого самоврядування та органів виконавчої влади   -157- Лавринович О.В. (в.о. № 121)
У назві статті 18 вилучити слова "та органів виконавчої влади".  
Враховано в іншій редакції  Стаття 18. Основні принципи формування матеріальної і фінансової бази функціонування місцевого самоврядування  
109. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування та здійснення виконавчої влади у місті Києві є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності громади міста або знаходяться в її управлінні.   -158- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 18 частина 1. Вилучити слова "та органів виконавчої влади".  
Враховано   1. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування у місті Києві є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності громади міста або знаходяться в її управлінні.  
110. Порядок формування та використання матеріальної та фінансової бази місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, повноваження відповідних органів у цій сфері в місті Києві визначаються Конституцією України, цим Законом, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про бюджетну систему" та іншими законами.   -159- Лавринович О.В. (в.о. № 121)
У частині другій цієї статті після слова "... Конституцією..." додати "... та законами України." й решту слів вилучити.  
Враховано   2. Порядок формування та використання матеріальної та фінансової бази місцевого самоврядування, повноваження відповідних органів у цій сфері в місті Києві визначаються Конституцією України та Законами України.  
    -160- Лазаренко П.І. (в.о. № 40)
До статті 18 додати частину третю: Частина третя: "Бюджет міста Києва затверджується Київською міською радою за поданням виконавчого комітету ради, який виконує міський бюджет і звітує перед радою за його виконання".  
Відхилено , бо відноситься до іншої статті   
    -161- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
У назві Розділу ІV та статті 18 вилучити слова "та органів виконавчої влади" (неможна в один ряд ставити самоврядування як систему і оргіни виконавчої влади, матеріальна основа діяльності яких надоється державою).  
Враховано    
    -162- Кириленко В.А. (реєстр. картка № 321)
В проекті н.д.Андресюка Б.П. шостого абзацу ст.18 немає.  
Відхилено    
111. Стаття 19. Особливості бюджету міста Києва   -163- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Статтю 19 вилучити. Ці питання вже врегульовані Конституцією, законами України і не можуть бути віднесені до особливостей міста Києва.  
Відхилено   Стаття 19. Особливості бюджету міста Києва  
112. У бюджеті міста Києва окремо передбачаються кошти на забезпечення здійснення містом столичних функцій.   -164- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Решение всех финансовых вопросов необходимо осуществлять согласно полномочий Совета, предусмотренных Конституцией и законодательством Украины. Это право органа местного самоуправления и оно защищается согласно статьи 145 Конституции Украины в судебном порядке.  
Враховано частково , пункт 3 ст.18 цього Закону   
113. Держава фінансує у повному обсязі здійснення органами місцевого самоврядування міста Києва столичних функцій. Кошти, необхідні для здійснення цих функцій, щороку передбачаються в Законі про Державний бюджет України.      1. Держава фінансує у повному обсязі здійснення органами місцевого самоврядування міста Києва столичних функцій. Кошти, необхідні для здійснення цих функцій, щороку передбачаються в Законі про Державний бюджет України.  
114. Рішення органів державної влади, які тягнуть за собою додаткові видатки органів місцевого самоврядування міста Києва, обов'язково супроводжуються передачею їм необхідних для цього матеріальних та фінансових ресурсів. Вказані рішення виконуються органами місцевого самоврядування міста Києва в межах переданих матеріальних та фінансових ресурсів.      2. Рішення органів державної влади, які тягнуть за собою додаткові видатки органів місцевого самоврядування міста Києва, обов'язково супроводжуються передачею їм необхідних для цього матеріальних та фінансових ресурсів. Вказані рішення виконуються органами місцевого самоврядування міста Києва в межах переданих матеріальних та фінансових ресурсів.  
115. У разі, коли доходи бюджету міста Києва не забезпечують покриття видатків, необхідних для здійснення органами місцевого самоврядування наданих їм повноважень щодо реалізації столичних функцій або забезпечення населення міста послугами не нижче рівня мінімальних соціальних потреб, держава забезпечує збалансування бюджету міста Києва шляхом передачі необхідних коштів з Державного бюджету України до бюджету міста Києва у вигляді дотацій, субвенцій, субсидій.   -165- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В частині 4 статті 19 вилучити слова "або забезпечення населення міста послугами не нижче рівня мінімальних соціальних потреб".  
Враховано    
116. Доходи міського бюджету та бюджетів районів формуються за рахунок власних та закріплених доходів, 100-відсоткового відрахування податку на прибуток, податку на доходи фізичних осіб, плати за землю, а також субвенцій та субсидій з Державного бюджету на виконання столичних функцій, але не менше як 50 відсотків від суми податків, зборів і обов'язкових платежів, які збираються на території міста Києва.      3. Доходи міського бюджету та бюджетів районів формуються за рахунок власних та закріплених доходів, 100-відсоткового відрахування податку на прибуток, податку на доходи фізичних осіб, плати за землю, а також субвенцій та субсидій з Державного бюджету на виконання столичних функцій, але не менше як 50 відсотків від суми податків, зборів і обов'язкових платежів, які збираються на території міста Києва.  
117. При затвердженні Державного бюджету України на відповідний рік передача коштів з бюджету міста Києва до Державного бюджету України у вигляді перевищення доходів над видатками та інших внесків не допускається.   -166- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
В статті 19: частини 6 та 8 вилучити. В кінці статті додати таку частину: "Кошти місцевого бюджету знаходяться на бюджетних рахунках окремо від коштів державного бюджету, переданих до відання Київської міської державної адміністрації, по них ведеться окремий облік, забороняється витрачання коштів місцевого бюджету на виконання функцій, покладених на органи виконавчої влади, їх утримання, матеріально-технічне забезпечення тощо".  
Відхилено , бо це передбачено частиною другою статті 22  4. При затвердженні Державного бюджету України на відповідний рік передача коштів з бюджету міста Києва до Державного бюджету України у вигляді перевищення доходів над видатками та інших внесків не допускається.  
118. За рішенням Київської міської ради до бюджетів районів міста можуть передаватися кошти для фінансування заходів, пов'язаних зі здійсненням містом столичних функцій.   -167- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину 7 статті 19 вилучити.  
Враховано частково , пункт 5 ст.19  5. За рішенням Київської міської ради до бюджетів районів міста можуть передаватися кошти для фінансування заходів, пов'язаних зі здійсненням містом столичних функцій.  
119. Місцеві державні адміністрації здійснюють повноваження виконавчих органів місцевого самоврядування за рахунок бюджету міста та районів.   -168- Лавринович О.В. (в.о. № 121)
У статті 19 вилучити частину восьму.  
Відхилено   6. Місцеві державні адміністрації здійснюють повноваження виконавчих органів місцевого самоврядування за рахунок бюджету міста та районів.  
    -169- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину 8 статті 19 вилучити.  
Відхилено    
120. Нормативи відрахувань від загальнодержавних податків і зборів, розмір субвенцій, субсидій, дотацій, а також інші бюджетні показники взаємовідносин Державного бюджету України і бюджету міста Києва є стабільними, затверджуються не менше, ніж на два роки і уточнюються лише при зміні податкового законодавства України або за поданням Київської міської ради.      7. Нормативи відрахувань від загальнодержавних податків і зборів, розмір субвенцій, субсидій, дотацій, а також інші бюджетні показники взаємовідносин Державного бюджету України і бюджету міста Києва є стабільними, затверджуються не менше, ніж на два роки і уточнюються лише при зміні податкового законодавства України або за поданням Київської міської ради.  
121. Бюджетні показники взаємовідносин районного у місті Києві та міського бюджетів затверджуються Київською міською радою не менше, ніж на два роки після затвердження показників столичного бюджету у Державному бюджеті і уточнюються при зміні податкового законодавства України або за поданням районної у місті Києві ради.      8. Бюджетні показники взаємовідносин районного у місті Києві та міського бюджетів затверджуються Київською міською радою не менше, ніж на два роки після затвердження показників столичного бюджету у Державному бюджеті і уточнюються при зміні податкового законодавства України або за поданням районної у місті Києві ради.  
122. До столичного бюджету зараховується 50 відсотків:   -170- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину 11 статті 19 вилучити.  
Відхилено   9. До столичного бюджету зараховується 50 відсотків:  
123. коштів, що отримуються у вигляді відрахувань у Фонд ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які збираються на території міста Києва;      9.1. коштів, що отримуються у вигляді відрахувань у Фонд ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які збираються на території міста Києва;  
124. відрахувань на шляхові роботи на території м.Києва з метою їх цільового використання на утримання, будівництво та реконструкцію міських доріг та вулиць, що суміщаються з дорогами державного значення, та споруд на них;      9.2. відрахувань на шляхові роботи на території м.Києва з метою їх цільового використання на утримання, будівництво та реконструкцію міських доріг та вулиць, що суміщаються з дорогами державного значення, та споруд на них;  
125. відрахувань підприємств та організацій, які розташовані на території міста Києва, до Державного інноваційного фонду.   -171- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
До статті 19 додати абзац такого змісту: "В бюджеті міста Києва окремо передбачаються кошти на фінансування розрахунків бюджетних установ та організацій за послуги, які надаються підприємствами життєзабезпечення міста".  
Враховано   9.3. відрахувань підприємств та організацій, які розташовані на території міста Києва, до Державного інноваційного фонду. 10. В бюджеті міста Києва окремо передбачаються кошти на фінансування розрахунків бюджетних установ та організацій за послуги, які надаються підприємствами життєзабезпечення міста.  
    -172- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
У ст.19 виключити п.8, у пунктах 7 і 9 - виключити слова "...бюджетів районів міста...", "...районних в місті рад..."  
Відхилено    
126. Розділ V. ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ МІСТОМ КИЄВОМ СТОЛИЧНИХ ФУНКЦІЙ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА МІСЦЕВОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ      Розділ V. ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ МІСТОМ КИЄВОМ СТОЛИЧНИХ ФУНКЦІЙ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА МІСЦЕВОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  
127. Стаття 20. Гарантії місцевого самоврядування, його органів і посадових осіб   -173- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
Статтю 20 вилучити (гарантії функціонування місцевого самоврядування встановлені Конституцією та законодавством України; вказана стаття не додає ніяких особливостей).  
Враховано , це є особливістю м.Києва  Стаття 20. Гарантії місцевого самоврядування, його органів і посадових осіб міста Києва визначаються Конституцією та Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".  
128. Діяльність громад, органів і посадових осіб місцевого самоврядування гарантується Конституцією України і законами України.       
129. Органи виконавчої влади, будь-які інші органи, їх посадові особи не мають права втручатися в законну діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування, а також вирішувати питання, віднесені Конституцією України, цим та іншими законами до повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, крім випадків, передбачених законом.       
130. У разі розгляду місцевою державною адміністрацією питань, які зачіпають інтереси місцевого самоврядування, вона повинна заздалегідь повідомити про це відповідні органи та посадових осіб місцевого самоврядування, які мають право брати участь у розгляді згаданих питань.       
131. Органи та посадові особи місцевого самоврядування мають право на судовий захист своїх законних прав та інтересів.       
132. Стаття 21. Державні гарантії виконання містом Києвом столичних функцій      Стаття 21. Державні гарантії виконання містом Києвом столичних функцій  
133. Держава забезпечує здійснення містом Києвом столичних функцій шляхом:      1. Держава забезпечує здійснення містом Києвом столичних функцій шляхом:  
134. виділення окремим рядком у Державному бюджеті України фінансування витрат на здійснення містом Києвом столичних функцій. Нецільове використання коштів, виділених на виконання містом столичних функцій, не допускається і контролюється Київською міською радою;      1.1. виділення окремим рядком у Державному бюджеті України фінансування витрат на здійснення містом Києвом столичних функцій. Нецільове використання коштів, виділених на виконання містом столичних функцій, не допускається і контролюється Київською міською радою;  
135. затвердження стабільних, не менш ніж на два роки, бюджетних показників взаємовідносин Державного бюджету України і бюджету міста Києва;      1.2. затвердження стабільних, не менш ніж на два роки, бюджетних показників взаємовідносин Державного бюджету України і бюджету міста Києва;  
136. надання субвенцій, виділення необхідних ресурсів для виконання програм, проектів та на інші витрати, пов'язані зі здійсненням містом столичних функцій;      1.3. надання субвенцій, виділення необхідних ресурсів для виконання програм, проектів та на інші витрати, пов'язані зі здійсненням містом столичних функцій;  
137. компенсації у встановленому порядку витрат, пов'язаних з використанням вищими і центральними органами влади, представництвами іноземних держав і міжнародних організацій та іншими органами, місце-розташування яких законодавством визначено столицю України, трудових ресурсів, земельних ділянок, будівель, споруд, комунальних послуг тощо;   -174- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
В статті 22 в частині 5 початок викласти у такій редакції: "компенсації на підставі угод витрат ..." і далі за текстом. Слова "трудових ресурсів" вилучити.  
Враховано   1.4. компенсації на підставі угод витрат, пов'язаних з використанням вищими і центральними органами влади, представництвами іноземних держав і міжнародних організацій та іншими органами, місце-розташування яких законодавством визначено столицю України, земельних ділянок, будівель, споруд, комунальних послуг тощо;  
138. передачі в комунальну власність або до сфери управління Київської міської ради підприємств, установ, організацій та інших об'єктів державної власності (крім "казенних"), а також часток (акцій, паїв), що належать державі в акціонерних господарських товариствах, які розташовані у місті Києві;      1.5. передачі в комунальну власність або до сфери управління Київської міської ради підприємств, установ, організацій та інших об'єктів державної власності (крім "казенних"), а також часток (акцій, паїв), що належать державі в акціонерних господарських товариствах, які розташовані у місті Києві;  
139. виділення місту додаткових матеріальних і продовольчих ресурсів з державних резервів з урахуванням міграції населення;       
140. надання державних гарантій на інвестиції, що залучаються на розвиток інфраструктури міста;   -175- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В статті 21 вилучити частину 8.  
Відхилено   1.6. надання державних гарантій на інвестиції, що залучаються на розвиток інфраструктури міста;  
141. надання органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування урядових телекомунікацій та каналів зв'язку, необхідних для здійснення столичних функцій;      1.7. надання органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування урядових телекомунікацій та каналів зв'язку, необхідних для здійснення столичних функцій;  
142. надання власного загальноміського ефірного телевізійного, а також загальноміського радіоканалу, каналу кабельного телебачення і друкованих видань органів місцевого самоврядування.   -176- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В частині 10 статті 21 вилучити слова; "і друкованих видань органів місцевого самоврядування"  
Відхилено   1.8. надання власного загальноміського ефірного телевізійного, а також загальноміського радіоканалу, каналу кабельного телебачення і друкованих видань органів місцевого самоврядування.  
    -177- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
До статті 21 додати абзац такого змісту: "урахування пропозицій щодо надійності та якості енергопостачання міста, поданих органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування міста до відповідних органів державного управління".  
Враховано    
143. Громаді міста Києва в установленому порядку за поданням Київської міської державної адміністрації компенсуються витрати та збитки, нанесені під час проведення заходів загальнодержавного та міжнародного характеру, а також шкоди, заподіяної в разі виникнення надзвичайних ситуацій з вини суб'єктів, підпорядкованих органам державної влади.   -178- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В частині 11 статті 21 після слів "державної адміністрації" включити слова "або Київської міської ради".  
Враховано   2. Громаді міста Києва в установленому порядку за поданням Київської міської державної адміністрації або Київської міської ради компенсуються витрати та збитки, нанесені під час проведення заходів загальнодержавного та міжнародного характеру, а також шкоди, заподіяної в разі виникнення надзвичайних ситуацій з вини суб'єктів, підпорядкованих органам державної влади. 3. Урахування пропозицій щодо надійності та якості енергопостачання міста, поданих органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування міста до відповідних органів державного управління.  
    -179- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
В частині 11 слова "за поданням Київської міської державної адміністрації" замінити словами "за поданням Київської міської ради".  
Враховано    
144. Стаття 22. Додаткові права Київської міської ради та Київської міської державної адміністрації, пов'язані зі здійсненням містом Києвом столичних функцій   -180- Лавринович О.В. (в.о. № 121)
У назві статті та частині першій цієї статті вилучити слова "... та Київської міської державної адміністрації".  
Враховано   Стаття 22. Додаткові права Київської міської ради, пов'язані зі здійсненням містом Києвом столичних функцій  
    -181- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Або - розділити Статтю 22 на дві: про додаткові права міськради та держадміністрації.  
Враховано частково    
145. У зв'язку зі здійсненням містом Києвом функцій столиці України Київська міська рада та Київська міська державна адміністрація мають право:   -182- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Або в частину 1 після слів "державна адміністрація" включити слова "кожна в межах своєї компетенції, встановленої законодавством України".  
Враховано   1. У зв'язку зі здійсненням містом Києвом функцій столиці України Київська міська рада та Київська міська державна адміністрація кожна в межах своєї компетенції мають право:  
    -183- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
1. В частині 1 та 5 статті 22 вилучити слова "Київська міська державна адміністрація", залишивши тільки Київська міська рада.  
Відхилено    
146. придбавати у власність житлові і нежитлові приміщення, адміністративні, виробничі та інші об'єкти, що належать до інших форм власності, якщо вони необхідні для здійснення містом столичних функцій;      1.1. придбавати у власність житлові і нежитлові приміщення, адміністративні, виробничі та інші об'єкти, що належать до інших форм власності, якщо вони необхідні для здійснення містом столичних функцій;  
147. встановлювати порядок утримання та експлуатації об'єктів, розташованих у місті, та прилеглої до них території, благоустрою, правил торговельного, побутового, транспортного, житлово-комунального та іншого соціально-культурного обслуговування, особливості землекористування та використання інших природних ресурсів;      1.2. встановлювати порядок утримання та експлуатації об'єктів, розташованих у місті, та прилеглої до них території, благоустрою, правил торговельного, побутового, транспортного, житлово-комунального та іншого соціально-культурного обслуговування, особливості землекористування та використання інших природних ресурсів;  
148. встановлювати умови і розміри компенсаційних виплат відповідних органів, організацій і громадян, що не входять до складу територіальної громади міста, на покриття витрат, пов'язаних з використанням міської інфраструктури;      1.3. встановлювати умови і розміри компенсаційних виплат відповідних органів, організацій і громадян, що не входять до складу територіальної громади міста, на покриття витрат, пов'язаних з використанням міської інфраструктури;  
149. здійснювати управління об'єктами державної власності, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, а також паями, частками, акціями акціонерних товариств, розташованих у місті Києві, які передаються до сфери управління Київської міської державної адміністрації у встановленому порядку;      1.4. здійснювати управління об'єктами державної власності, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, а також паями, частками, акціями акціонерних товариств, розташованих у місті Києві, які передаються до сфери управління Київської міської державної адміністрації у встановленому порядку;  
150. залучати кошти інвесторів (забудовників) в порядку пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста за нормативами, затвердженими Київською міською радою, з метою поліпшення фінансового забезпечення комплексної забудови міста;      1.5. залучати кошти інвесторів (забудовників) в порядку пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста за нормативами, затвердженими Київською міською радою, з метою поліпшення фінансового забезпечення комплексної забудови міста;  
151. виступати гарантом вітчизняних та іноземних інвестицій і кредитів, що надаються підприємствам, майно яких перебуває в комунальній власності, або передано до сфери управління Київської міської державної адміністрації;      1.6. виступати гарантом вітчизняних та іноземних інвестицій і кредитів, що надаються підприємствам, майно яких перебуває в комунальній власності, або передано до сфери управління Київської міської державної адміністрації;  
152. здійснювати облік і контроль за використанням нежитлового фонду державними органами, підприємствами, установами та організаціями, які засновані на державній власності, розташованими у місті, брати участь у вирішенні питань оренди нежитлових приміщень, що належать державним підприємствам, установам та організаціям, в порядку, визначеному Фондом державного майна України;      1.7. здійснювати облік і контроль за використанням нежитлового фонду державними органами, підприємствами, установами та організаціями, які засновані на державній власності, розташованими у місті, брати участь у вирішенні питань оренди нежитлових приміщень, що належать державним підприємствам, установам та організаціям, в порядку, визначеному Фондом державного майна України;  
153. брати участь в укладанні міжнародних договорів, що стосуються міста;      1.8. брати участь в укладанні міжнародних договорів, що стосуються міста;  
154. здійснювати комплексну державну експертизу інвестиційних програм та проектів будівництва для розміщення на території міста Києва об'єктів, що будуватимуться, незалежно від підпорядкування і форми власності інвесторів і замовників, обсягів і джерел фінансування;      1.9. здійснювати комплексну державну експертизу інвестиційних програм та проектів будівництва для розміщення на території міста Києва об'єктів, що будуватимуться, незалежно від підпорядкування і форми власності інвесторів і замовників, обсягів і джерел фінансування;  
155. затверджувати проекти будівництва об'єктів розрахунковою кошторисною вартістю понад 5 млн.грн., реалізація яких на території м.Києва на замовлення міської та районних держадміністрацій здійснюватиметься із залученням коштів державного та місцевих бюджетів;      1.10. затверджувати проекти будівництва об'єктів розрахунковою кошторисною вартістю понад 5 млн.грн., реалізація яких на території м.Києва на замовлення міської та районних держадміністрацій здійснюватиметься із залученням коштів державного та місцевих бюджетів;  
156. припиняти право користування земельними ділянками та іншими природними ресурсами у випадках, передбачених чинним законодавством України;      1.11. припиняти право користування земельними ділянками та іншими природними ресурсами у випадках, передбачених чинним законодавством України;  
157. приймати рішення про звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок та знесення самовільно збудованих будівель та споруд без відшкодування витрат, здійснених за час незаконного користування;      1.12. приймати рішення про звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок та знесення самовільно збудованих будівель та споруд без відшкодування витрат, здійснених за час незаконного користування;  
158. встановлювати, за поданням органів Мінекобезпеки України, більш високі нормативи екологічної безпеки та плати за забруднення навколишнього природного середовища в місті, враховуючи підвищені вимоги до охорони довкілля столиці;      1.13. встановлювати, за поданням органів Мінекобезпеки України, більш високі нормативи екологічної безпеки та плати за забруднення навколишнього природного середовища в місті, враховуючи підвищені вимоги до охорони довкілля столиці;  
159. користуватись у встановленому порядку банками даних вищих і центральних органів, використовувати державні, в тому числі урядові, системи зв'язку і комунікації, якщо це необхідно для виконання столичних функції;      1.14. користуватись у встановленому порядку банками даних вищих і центральних органів, використовувати державні, в тому числі урядові, системи зв'язку і комунікації, якщо це необхідно для виконання столичних функції;  
160. визначати порядок організації та проведення недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурницького, спортивного, видовищного та іншого характеру.   -184- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
До статті 22 додати абзац такого змісту: "координувати діяльність підприємств всіх форм власності щодо енергопостачання споживачів з метою забезпечення надфйного функціунування систем життєзабезпечення міста".  
Враховано   1.15. визначати порядок організації та проведення недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурницького, спортивного, видовищного та іншого характеру. 1.16. координувати діяльність підприємств всіх форм власності щодо енергопостачання споживачів з метою забезпечення надійсного функціонування систем життєзабезпечення міста.  
    -185- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
У статті 2 в назві і далі за текстом писати "...Київська міська рада, Уряд Столиці та Київська міська державна адміністрація..."  
Відхилено    
161. Стаття 23. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування та адміністрації міста Києва      Стаття 23. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування та органів виконавчої влади міста Києва  
162. Органи та посадові особи місцевого самоврядування та адміністрації міста Києва несуть відповідальність за наслідки своєї діяльності (бездіяльності) в порядку, встановленому Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами України.      1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування та адміністрації міста Києва несуть відповідальність за наслідки своєї діяльності (бездіяльності) в порядку, встановленому Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами України.  
163. За наявності підстав, передбачених статтею 78 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Верховна Рада України може призначити позачергові вибори Київської міської ради за поданням Президента України, Кабінету Міністрів України або міського голови міста Києва.   -186- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В частині 2 статті 22 вилучити слова: "за поданням Президента України, Кабінету Міністрів України або голови Київської міської Ради".  
Враховано   2. За наявності підстав, передбачених статтею 78 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Верховна Рада України може призначити позачергові вибори Київської міської ради.  
164. Повноваження міського голови за наявності підстав, передбачених цим Законом, статтею 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", можуть бути достроково припинені. Питання про дострокове припинення повноважень міського голови міста Києва вноситься на розгляд Київради за ініціативою не менш як половини депутатів від загального складу ради.      3. Повноваження міського голови за наявності підстав, передбачених цим Законом, статтею 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", можуть бути достроково припинені. Питання про дострокове припинення повноважень міського голови міста Києва вноситься на розгляд Київради за ініціативою не менш як половини депутатів від загального складу ради.  
165. Розділ VI. ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ МІСТА КИЄВА З ІНШИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ, РЕГІОНАМИ, ПІДПРИЄМСТВАМИ, ПРЕДСТАВНИЦТВАМИ      Розділ VI. ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ МІСТА КИЄВА З ІНШИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ, РЕГІОНАМИ, ПІДПРИЄМСТВАМИ, ПРЕДСТАВНИЦТВАМИ  
166. Стаття 24. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з іншими органами, підприємствами, організаціями   -187- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Статтю 24 вилучити. Ці питання вже врегульовані відповідними законами і не можуть бути віднесені до особливостей міста Києва.  
Відхилено , бо необхідно правове закріплення цим Законом взаємовідносин Київської влади з державними структурами, які мають в Києві свої органи. Необхідно передбачити їх подвійне підпорядкування міській владі.  Стаття 24. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з іншими органами, підприємствами, організаціями  
    -188- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 24 вилучити.  
Відхилено , бо необхідно правове закріплення цим Законом взаємовідносин Київської влади з державними структурами, які мають в Києві свої органи. Необхідно передбачити їх подвійне підпорядкування міській владі.   
167. Взаємовідносини органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування міста Києва з вищими та центральними органами влади, представництвами іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян регулюються цим Законом, а також Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації" та іншими законами України.      1. Взаємовідносини органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування міста Києва з вищими та центральними органами влади, представництвами іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян регулюються цим Законом, а також Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації" та іншими законами України.  
168. Стаття 25. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади міста Києва і Київської області      Стаття 25. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади міста Києва і Київської області  
169. Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади міста Києва і Київської області будують свої взаємовідносини на договірних, компенсаційних та інших, визначених чинним законодавством, засадах.      1. Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади міста Києва і Київської області будують свої взаємовідносини на договірних, компенсаційних та інших, визначених чинним законодавством, засадах.  
170. Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади міста Києва забезпечують:   -189- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 25, частина 2. Після слів "міста Києва" включити слова "в межах своєї компетенції, встановленої законодавством України".  
Враховано   2. Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади міста Києва в межах своєї компетенції, встановленої законодавством України забезпечують:  
171. виділення земельних ділянок, будинків, споруд і нежитлових приміщень обласним органам виконавчої влади і місцевого самоврядування, місцем знаходження яких в установленому порядку визначено місто Київ, а також підприємствам, установам і службам, що забезпечують їх функціонування;   -190- Жовтяк Є.Д. (в.о. № 94)
Абзац 1 частини 2 викласти в редакції: "виділення земельних ділянок, будинків, споруд і нежитлових приміщень органам виконавчої влади і місцевого самоврядування Київської області та Києво-Святошинського району, місцем знаходження яких в установленому порядку визначено місто Київ, а також підприємствам, установам і службам, що забезпечують їх функціонування".  
Немає висновку   2.1. виділення земельних ділянок, будинків, споруд і нежитлових приміщень київським обласним органам виконавчої влади і місцевого самоврядування Київської області, місцем знаходження яких в установленому порядку визначено місто Київ, а також підприємствам, установам і службам, що забезпечують їх функціонування;  
172. участь органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області в розробленні та реалізації спільних проектів, цільових програм розвитку, заходів з охорони довкілля, планів використання трудових ресурсів, будівництва автомобільних шляхів, систем зв'язку, об'єктів інженерно-комунального призначення тощо.      2.2. участь органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області в розробленні та реалізації спільних проектів, цільових програм розвитку, заходів з охорони довкілля, планів використання трудових ресурсів, будівництва автомобільних шляхів, систем зв'язку, об'єктів інженерно-комунального призначення тощо.  
173. Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади Київської області сприяють здійсненню містом Києвом функцій столиці України шляхом участі у:      3. Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади Київської області сприяють здійсненню містом Києвом функцій столиці України шляхом участі у:  
174. розробці і реалізації цільових програм розвитку міста Києва, дія яких поширюється на територію Київської області;      3.1. розробці і реалізації цільових програм розвитку міста Києва, дія яких поширюється на територію Київської області;  
175. будівництві, реконструкції і утриманні на території Київської області об'єктів, необхідних для здійснення містом Києвом столичних функцій;      3.2. будівництві, реконструкції і утриманні на території Київської області об'єктів, необхідних для здійснення містом Києвом столичних функцій;  
176. утриманні і розвитку систем зв'язку, державних автомобільних шляхів загального користування та інших транспортних систем на території Київської області, пов'язаних зі здійсненням містом Києвом столичних функцій;      3.3. утриманні і розвитку систем зв'язку, державних автомобільних шляхів загального користування та інших транспортних систем на території Київської області, пов'язаних зі здійсненням містом Києвом столичних функцій;  
177. вирішенні питань щодо розширення меж міста Києва за рахунок території Київської області, якщо це необхідно для здійснення містом Києвом столичних функцій;      3.4. вирішенні питань щодо розширення меж міста Києва за рахунок території Київської області, якщо це необхідно для здійснення містом Києвом столичних функцій;  
178. розвитку об'єктів соціально-культурного та комунального призначення на території Київської області, необхідних для потреб міста Києва і Київської області;      3.5. розвитку об'єктів соціально-культурного та комунального призначення на території Київської області, необхідних для потреб міста Києва і Київської області;  
179. забезпеченні міста продовольством;      3.6. забезпеченні міста продовольством;  
180. забезпеченні дотримання режиму приміської зони;      3.7. забезпеченні дотримання режиму приміської зони;  
181. проведенні спільних природоохоронних заходів у місті Києві і Київській області;      3.8. проведенні спільних природоохоронних заходів у місті Києві і Київській області;  
182. вирішенні інших питань, передбачених законодавством та взаємними договорами.      3.9. вирішенні інших питань, передбачених законодавством та взаємними договорами.  
183. Витрати бюджету Київської області, пов'язані зі сприянням у здійсненні містом Києвом столичних функцій, компенсуються з Державного бюджету України.      4. Витрати бюджету Київської області, пов'язані зі сприянням у здійсненні містом Києвом столичних функцій, компенсуються з Державного бюджету України.  
184. Розрахунки з органами місцевої влади Київської області по витратах, пов'язаних з виконанням містом Києвом столичних функцій, проводяться за рахунок коштів, виділених з Державного бюджету України місту Києву на виконання цих функцій.      5. Розрахунки з органами місцевої влади Київської області по витратах, пов'язаних з виконанням містом Києвом столичних функцій, проводяться за рахунок коштів, виділених з Державного бюджету України місту Києву на виконання цих функцій.  
185. Розділ VII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ      Розділ VII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
186. 1. Цей Закон набуває чинності з дня його офіційного опублікування.   -191- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Розділ VII "Прикінцеві положення викласти у такій редакції: "Розділ VII. Заключні та перехідні положення. 1. Цей закон набуває чинності наступного, після виборів Київського міського голови та Київської міської ради, дня.  
Відхилено   1. Цей Закон набуває чинності з дня його офіційного опублікування.  
187. 2. Положення цього Закону є підставою для розробки Статуту міста Києва.      2. Положення цього Закону є підставою для розробки Статуту міста Києва.  
188. 3. Вибори міського голови міста Києва проводяться після набуття чинності цим Законом в порядку, передбаченому Законом України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".   -192- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
2. Порядок і строки виборів Київського міського голови та Київської міської ради визначаються спеціальним законом.  
Відхилено . Щодо строків виборів, то вони будуть визначені окремою Постановою Верховної Ради.  3. Вибори міського голови міста Києва проводяться після набуття чинності цим Законом в порядку, передбаченому Законом України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".  
    -193- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
3. Виконання Київською міською державною адміністрацією повноважень, віднесених законом до повноважень виконавчого комітету Київської міської ради, припиняються наступного дня після утворення виконавчого комітету Київської міської ради відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".  
Відхилено    
    -194- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
4. Районні в місті Києві державні адміністрації ліквідуються відповідно до пункту 10 розділу XV "Перехідні положення Конституції України".  
Відхилено    
    -195- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Відповідно до внесених пропозицій змінити нумерацію статей проекту Закону.".  
Враховано    
    -196- Лазаренко П.І. (в.о. № 40)
Прикінцеві положення доповнити пунктом 3: "Пункт 3. Призначити вибори міського голови міста Києва на 31 жовтня 1999 року.".  
Відхилено , бо з цього приводу буде прийнята окрема Постанова Верховної Ради   
    -197- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Прикінцеві положення доповнити пунктами: "4. Наступного дня, після прийняття Статуту міста і формування відповідно до нього Уряду Столиці, Київська міська державна адміністрація втрачає всі повноваження, що передбачені у компетенції Уряду Столиці та передає Уряду всі матеріально-технічні і фінансові ресурси, які знаходяться в управлінні Київської міської державної адміністрації та передбачені для їх реалізаціїю 5. Повноваження районних державних адміністрацій припиняються наступного дня, після створення Урядом Столиці районних управ. Районні в місті Києві ради припиняють свої повноваження після прийняття відповідного рішення Київською міською радою".  
Відхилено