Кількість абзаців - 96 Таблиця поправок


Про географічні назви (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект Закон України Про географічні назви      Проект Закон України Про географічні назви  
1. Цей Закон встановлює загальні правові основи для врегулювання діяльності, пов'язаної з встановленням назв географічних об'єктів, а також унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням географічних назв.   -1- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Викласти у такій редакції: Цей Закон встановлює загальні правові основи для врегулювання діяльності, пов'язаної з встановленням назв географічних об'єктів, а також унормуванням, обліком, використанням та збереженням географічних назв.  
Враховано частково   Цей Закон визначає правові основи регулювання відносин та діяльності, пов'язаних із встановленням назв географічних об'єктів, а також унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням географічних назв.  
    -2- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
Подати у такій редакції: Цей Закон визначає правові основи регулювання відносин та діяльності, пов'язаних із встановленням назв географічних об'єктів, а також унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням географічних назв.  
Враховано    
2. Стаття 1. Основні терміни      Стаття 1. Основні терміни  
3. У цьому Законі наведені нижче терміни і вживаються у такому значенні:   -3- Філіпчук Г.Г. (в.о. № 203)
Вилучити слово "і".  
Враховано   У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:  
4. географічні назви - власні назви географічних об`єктів, що застосовуються для їх розпізнавання та встановлення відмінності від інших об'єктів;      географічні назви - власні назви географічних об`єктів, що застосовуються для їх розпізнавання та встановлення відмінності від інших об'єктів;  
5. географічні об'єкти - природні або штучні, цілісні і порівняно стабільні географічні утворення, що характеризуються певним місцеположенням на поверхні Землі та участю у формуванні й зміні ландшафту (материки, океани, моря, затоки, протоки, лимани, річки, канали, озера, болота, водосховища, острови, коси, гори, рівнини, низовини, території та об'єкти природно-заповідного фонду; області, райони, населені пункти та їхні частини, площі, вулиці, провулки, залізничні станції, порти, пристані, аеропорти та інші подібні об'єкти);   -4- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
Подати у такій редакції: географічні об'єкти - природні або штучні, цілісні і відносно стабільні географічні утворення, що характеризуються певним місцем розташування на поверхні Землі та участю у формуванні й зміні ландшафту (материки, океани, моря, затоки, протоки, лимани, річки, канали, озера, болота, водосховища, острови, коси, гори, рівнини, низовини, території та об'єкти природно-заповідного фонду; залізничні станції, порти, пристані, аеропорти, континентальний шельф, виключна (морська) економічна зона України, інші подібні об'єкти), а також об'єкти, які складають систему адміністративно-територіального устрою України, а також об'єкти загальнодержавного значення (важливі промислові, транспортні, соціально-культурні, культові та інші об'єкти, створення, найменування та перейменування яких здійснюється органами державної влади);  
Враховано   географічні об'єкти - природні або штучні, цілісні і відносно стабільні географічні утворення, що характеризуються певним місцем розташування на поверхні Землі та участю у формуванні й зміні ландшафту (материки, океани, моря, затоки, протоки, лимани, річки, канали, озера, болота, водосховища, острови, коси, гори, рівнини, низовини, території та об'єкти природно-заповідного фонду; залізничні станції, порти, пристані, аеропорти, континентальний шельф, виключна (морська) економічна зона України, інші подібні об'єкти), об'єкти, які складають систему адміністративно-територіального устрою України, а також об'єкти загальнодержавного значення (важливі промислові, транспортні, соціально-культурні, культові та інші об'єкти, створення, найменування та перейменування яких здійснюється органами державної влади);  
6. встановлення географічних назв - виявлення існуючих або відомих у минулому історичних географічних назв, найменування та перейменування географічних об'єктів;   -5- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Волков О.М. (в.о. № 208)
Викласти у такій редакції: встановлення географічних назв - присвоєння нових та виявлення існуючих географічних назв та перейменування географічних об'єктів;  
Враховано частково    
    -6- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
Викласти у такій редакції: встановлення географічних назв - виявлення та повернення відомих у минулому історичних географічних назв;  
Враховано частково    
7. найменування та перейменування географічних об'єктів - процедура присвоєння нових або повернення втрачених назв географічним об'єктам відповідними органами державної влади або органами місцевого самоврядування;   -7- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Після слів "органами державної влади" записати "органами влади Автономної Республіки Крим".  
Враховано   найменування та перейменування географічних об'єктів - присвоєння назв географічним об'єктам відповідними органами державної влади або органами місцевого самоврядування;  
    -8- Ситник К.М. (реєстр. картка № 403)
Подати у такій редакції: найменування та перейменування географічних об'єктів - присвоєння назв географічним об'єктам відповідними органами державної влади або органами місцевого самоврядування;  
Враховано    
8. унормування географічних назв - вибір найбільш вживаних і прийнятних географічних назв, а також визначення їх написання мовою, якою вони вживаються за встановленими правилами.   -9- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Волков О.М. (в.о. № 208)
Слова ", а також визначення їх написання мовою, якою вони вживаються за встановленими правилами" - вилучити.  
Відхилено   унормування географічних назв - вибір найбільш вживаних і прийнятних географічних назв та визначення їх написання мовою, якою вони вживаються, за встановленими правилами.  
    -10- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
Подати у такій редакції: унормування географічних назв - вибір найбільш вживаних і прийнятних географічних назв та визначення їх написання мовою, якою вони вживаються, за встановленими правилами.  
Враховано    
9. Стаття 2. Законодавство України про географічні назви      Стаття 2. Законодавство України про географічні назви  
10. Законодавство України про географічні назви базується на Конституції України і складається з цього Закону, Закону України "Про мови в Україні", а також інших нормативно-правових актів України.   -11- Філіпчук Г.Г. (в.о. № 203)
Подати у такій редакції: Законодавство України про географічні назви базується на Конституції України і складається із Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", цього Закону, інших нормативно-правових актів, міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
Враховано   Законодавство України про географічні назви базується на Конституції України і складається із Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", цього Закону, інших нормативно-правових актів, міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
11. Стаття 3. Сфера дії Закону      Стаття 3. Сфера дії Закону  
12. Дія цього Закону поширюється на діяльність, пов'язану з встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням назв географічних об'єктів України, її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони, а також назв географічних об'єктів Землі та Світового океану, відкритих українськими дослідниками і вченими, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.   -12- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У всіх статтях Закону, перенумерувати усі частини, тобто ті абзаци, що починаються з великої літери. Абзац завершити словами: ", згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".  
Враховано   Дія цього Закону поширюється на регулювання відносин та діяльності, пов'язані з встановленням назв географічних об'єктів, унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням назв географічних об'єктів, що знаходяться на території України, континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони України, а також назв географічних об'єктів Землі та Світового океану, відкритих українськими дослідниками і вченими, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
    -13- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
Подати у такій редакції: Дія цього Закону поширюється на регулювання відносин та діяльності, пов'язані з встановленням назв географічних об'єктів, унормуванням, реєстрацією, обліком, використанням та збереженням назв географічних об'єктів, що знаходяться на території України, континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони України, а також назв географічних об'єктів Землі та Світового океану, відкритих українськими дослідниками і вченими, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
Враховано    
    -14- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Викласти у такій редакції: Дія цього Закону поширюється на діяльність, пов'язану з встановленням, унормуванням, обліком, використанням та збереженням назв географічних об'єктів України, її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони, а також назв географічних об'єктів Землі та Світового океану, відкритими українськими дослідниками і вченими, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.  
Враховано частково    
13. Цей Закон також регулює використання в Україні назв географічних об'єктів зарубіжних країн, інших географічних об'єктів Землі, Світового океану, що перебувають поза юрисдикцією держав.   -15- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Слова "зарубіжних країн, інших" замінити словами "інших держав, а також" - інше за текстом.  
Враховано   Цей Закон також регулює відносини щодо використання в Україні назв географічних об'єктів, що знаходяться на території інших держав, а також географічних об'єктів Землі та Світового океану, на які не розповсюджуються суверенітет та юрисдикція будь-якої держави.  
    -16- Ситник К.М. (реєстр. картка № 403)
Подати у такій редакції: Цей Закон також регулює відносини щодо використання в Україні назв географічних об'єктів, що знаходяться на території інших держав, а також географічних об'єктів Землі та Світового океану, на які не розповсюджуються суверенітет та юрисдикція будь-якої держави.  
Враховано    
14. Стаття 4. Спеціально уповноважений орган з географічних назв   -17- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
Подати у такій редакції: Стаття 4. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань географічних назв  
Враховано   Стаття 4. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань географічних назв  
15. 1. Спеціально уповноваженим органом з питань встановлення, унормування, обліку, реєстрації, використання та збереження географічних назв є центральний орган виконавчої влади, що здійснює управління в галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності (далі - спеціально уповноважений орган з географічних назв).   -18- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Викласти у такій редакції: Спеціально уповноваженим органом з питань встановлення, унормування, обліку, використання та збереження географічних назв є центральний орган виконавчої влади, що здійснює управління в галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності (далі - спеціально уповноважений орган з географічних назв).  
Враховано частково   Спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань встановлення, унормування, обліку, реєстрації, використання та збереження географічних назв є спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань географічних назв. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань географічних назв: бере участь у визначенні державної політики щодо встановлення назв географічних об'єктів, а також унормування, обліку, реєстрації, використання та збереження географічних назв; координує діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо встановлення назв географічних об'єктів, а також унормування, обліку, реєстрації, використання та збереження географічних назв; розробляє нормативно-правові та нормативно-технічні акти з питань встановлення, унормування, обліку, реєстрації, використання та збереження географічних назв; організовує проведення відповідної експертизи географічних назв; забезпечує створення та ведення Державного реєстру географічних назв; контролює використання та збереження географічних назв; здійснює міжнародне співробітництво з питань встановлення, унормування, обліку, реєстрації географічних назв, а також створення та ведення Державного реєстру географічних назв. Нормативно-правові акти спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань географічних назв, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для інших центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань географічних назв здійснює інші повноваження, передбачені законами та Положенням про нього.  
    -19- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
Подати у такій редакції: Спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань встановлення, унормування, обліку, реєстрації, використання та збереження географічних назв є спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань географічних назв.  
Враховано    
    -20- Ситник К.М. (реєстр. картка № 403)
Доповнити абзацами такого змісту: Спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань географічних назв: бере участь у визначенні державної політики щодо встановлення назв географічних об'єктів, а також унормування, обліку, реєстрації, використання та збереження географічних назв; координує діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо встановлення назв географічних об'єктів, а також унормування, обліку, реєстрації, використання та збереження географічних назв; розробляє нормативно-правові та нормативно-технічні акти з питань встановлення , унормування, обліку, реєстрації, використання та збереження географічних назв; організовує проведення відповідної експертизи географічних назв; забезпечує створення та ведення Державного реєстру географічних назв; контролює використання та збереження географічних назв; здійснює міжнародне співробітництво з питань встановлення, унормування, обліку, реєстрації географічних назв, а також створення та ведення Державного реєстру географічних назв. Нормативно-правові акти спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань географічних назв, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для інших центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань географічних назв здійснює інші повноваження, передбачені законами та Положенням про нього.  
Враховано    
16. 2. Для координації діяльності, пов'язаної з географічними назвами, при спеціально уповноваженому органі з географічних назв утворюється міжвідомчий науково-методичний дорадчий орган.   -21- Філіпчук Г.Г. (в.о. № 203)
Подати у такій редакції: Для розробки та формування основних принципів встановлення та унормування географічних назв при спеціально уповноваженому органі виконавчої влади з питань географічних назв утворюється Міжвідомча науково-методична рада з географічних назв.  
Враховано   Для розробки та формування основних принципів встановлення та унормування географічних назв при спеціально уповноваженому органі виконавчої влади з питань географічних назв утворюється Міжвідомча науково-методична рада з географічних назв. Основні її завдання і повноваження визначаються Положенням про Міжвідомчу науково-методичну раду з питань географічних назв, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.  
    -22- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Частину другу вилучити.  
Відхилено    
    -23- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Вилучити.  
Відхилено    
17. Основні завдання і повноваження дорадчого органу з географічних назв визначаються положенням, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.   -24- Філіпчук Г.Г. (в.о. № 203)
Поднати з частиною другою та подати у такій редакції: Основні її завдання і повноваження визначаються Положенням про Міжвідомчу науково-методичну раду з питань географічних назв, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.  
Враховано    
18. Стаття 5. Встановлення географічних назв      Стаття 5. Встановлення географічних назв  
19. 1. Встановлення географічних назв включає виявлення в різних джерелах існуючих або відомих у минулому географічних назв, присвоєння географічним об'єктам нових назв, а також перейменування географічних об'єктів.   -25- Ситник К.М. (реєстр. картка № 403)
Подати у такій редакції: Встановлення географічних назв включає виявлення існуючих або відомих у минулому історичних географічних назв, найменування та перейменування географічних об'єктів.  
Враховано   Встановлення географічних назв включає виявлення існуючих або відомих у минулому історичних географічних назв, найменування та перейменування географічних об'єктів.  
20. Географічні назви виявляються за картографічними, довідковими, енциклопедичними, архівними та іншими офіційними документами.   -26- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Після слова "енциклопедичними" доповнити словами "тлумачними" - далі за текстом.  
Відхилено   Географічні назви виявляються за картографічними, довідковими, енциклопедичними, архівними та іншими офіційними документами або офіційними джерелами.  
    -27- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
Подати у такій редакції: Географічні назви виявляються за картографічними, довідковими, енциклопедичними, архівними та іншими офіційними документами або офіційними джерелами.  
Враховано    
21. Виявлення географічних назв, не зафіксованих в офіційних документах чи інших джерелах, здійснюється шляхом опитування місцевого населення, краєзнавців, географів, істориків та інших фахівців під час картографування території або проведення топонімічних досліджень.   -28- Шаров І.Ф.
Доповнити словами ", а також використання з цією метою засобів масової інформації""  
Враховано   Виявлення географічних назв, не зафіксованих в офіційних документах чи інших офіційних джерелах, здійснюється шляхом опитування, у тому числі за допомогою засобів масової інформації, населення, яке проживає на даній території, краєзнавців, географів, істориків та інших фахівців, під час картографування території або проведення топонімічних досліджень.  
    -29- Філіпчук Г.Г. (в.о. № 203)
Подати у такій редакції: Виявлення географічних назв, не зафіксованих в офіційних документах чи інших офіційних джерелах, здійснюється шляхом опитування, у тому числі за допомогою засобів масової інформації, населення, яке проживає на даній території, краєзнавців, географів, істориків та інших фахівців, під час картографування території або проведення топонімічних досліджень.  
Враховано    
    -30- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Доповнити словами "а також використання з цією метою з засобів масової інформації".  
Враховано    
22. 2. Назва, яка присвоюється географічному об'єкту, повинна відображати найбільш характерні ознаки цього об'єкта та місцевості, де він розташований, враховувати історичні, культурні та побутові особливості життя більшості місцевого населення, вписуватися в існуючу систему назв відповідної території і складатися з мінімальної кількості слів.   -31- Шаров І.Ф.
Після слова "культурні" записати "етнографічні" - далі за текстом.  
Враховано   Назва, яка присвоюється географічному об'єкту, повинна відображати найбільш характерні ознаки цього об'єкта та місцевості, де він розташований, враховувати історичні, культурні, етнічні та побутові особливості життя більшості населення, яке проживає на даній території, вписуватися в існуючу систему назв цієї території і складатися з мінімальної кількості слів.  
    -32- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
Подати у такій редакції: Назва, яка присвоюється географічному об'єкту, повинна відображати найбільш характерні ознаки цього об'єкта та місцевості, де він розташований, враховувати історичні, культурні, етнічні та побутові особливості життя більшості населення, яке проживає на даній території, вписуватися в існуючу систему назв цієї території і складатися з мінімальної кількості слів.  
Враховано    
    -33- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
Завершити такими словами: "і не повинна змінюватися більше двох разів за час свого існування".  
Відхилено    
    -34- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Волков О.М. (в.о. № 208)
Визначити як буде враховуватися думка більшості населення.  
Враховано    
    -35- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Після слова "культурні" доповнити словом "етнографічні" - далі за текстом.  
Враховано    
23. Географічним об'єктам можуть присвоюватися імена вчених, дослідників та інших осіб, які брали участь у їх відкритті, вивченні, створенні або заснуванні.      Географічним об'єктам можуть присвоюватися імена вчених, дослідників та інших осіб, які брали участь у їх відкритті, вивченні, створенні або заснуванні.  
24. Імена видатних державних, громадських діячів, представників науки, культури чи інших осіб, діяльність яких не стосувалася певних географічних об'єктів, можуть присвоюватися посмертно, з урахуванням думки більшості місцевого населення на території, де розташовані ці об'єкти.   -36- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Подати у такій редакції: Імена видатних державних, громадських діячів, представників науки, культури чи інших осіб, діяльність яких не стосується певних географічних об'єктів, можуть присвоюватися посмертно тільки за наслідками місцевого референдуму при згоді більшості місцевого населення.  
Враховано частково   Імена видатних державних або громадських діячів, представників науки, культури чи інших осіб, діяльність яких не пов'язана з відповідними географічними об'єктами, можуть присвоюватися посмертно, і лише у виняткових випадках з урахуванням думки більшості населення, яке проживає на території, де розташовані ці об'єкти. Врахування думки більшості населення здійснюється відповідно до закону України про референдуми.  
    -37- Ситник К.М. (реєстр. картка № 403)
Подати у такій редакції: Імена видатних державних або громадських діячів, представників науки, культури чи інших осіб, діяльність яких не пов'язана з відповідними географічними об'єктами, можуть присвоюватися посмертно, і лише у виняткових випадках з урахуванням думки більшості населення, яке проживає на території, де розташовані ці об'єкти. Врахування думки більшості населення здійснюється відповідно до закону України про референдуми.  
Враховано    
25. 3. Назви адміністративно-територіальних одиниць, як правило, повинні бути похідними від назв їх адміністративних центрів або географічного чи історичного найменування території, де розташовані ці адміністративнотериторіальні одиниці.   -38- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Слова "як правило" вилучити.  
Відхилено   Назви адміністративно-територіальних одиниць, як правило, повинні бути похідними від найменування тих адміністративних одиниць, які є їх адміністративними центрами, або географічного чи історичного найменування тієї частини території, де розташовані ці адміністративно-територіальні одиниці.  
    -39- Філіпчук Г.Г. (в.о. № 203)
Подати у такій редакції: Назви адміністративно-територіальних одиниць, як правило, повинні бути похідними від найменування тих адміністративних одиниць, які є їх адміністративними центрами, або географічного чи історичного найменування тієї частини території, де розташовані ці адміністративно-територіальні одиниці.  
Враховано    
26. Назви залізничних станцій, портів, пристаней, аеропортів та інших транспортних об'єктів, як правило, повинні бути похідними від назв населених пунктів або їхніх частин, у яких або поряд з якими вони розташовані.   -40- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
Подати у такій редакції: Назви залізничних станцій, портів, пристаней, аеропортів та інших об'єктів транспорту, як правило, повинні бути похідними від назв населених пунктів або їхніх частин, у яких або поряд з якими вони розташовані.  
Враховано   Назви залізничних станцій, портів, пристаней, аеропортів та інших об'єктів транспорту, як правило, повинні бути похідними від назв населених пунктів або їхніх частин, у яких або поряд з якими вони розташовані. Зазначені об'єкти транспорту, розташовані поза населеними пунктами, як правило, найменовуються з урахуванням назв найближчих значних географічних об'єктів.  
    -41- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Вилучити  
Відхилено    
27. Транспортні об'єкти, розташовані поза населеними пунктами, як правило, найменовуються з урахуванням назв найближчих географічних об'єктів.   -42- Ситник К.М. (реєстр. картка № 403)
Пєднати з попереднім абзацом та подати у такій редакції: Зазначені об'єкти транспорту, розташовані поза населеними пунктами, як правило, найменовуються з урахуванням назв найближчих значних географічних об'єктів.  
Враховано    
    -43- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Ввести понаття "транспортні об'єкти".  
Відхилено    
28. Присвоєння однієї і тієї ж назви кільком однорідним географічним об'єктам у межах однієї адміністративно-територіальної одиниці не допускається.   -44- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Подати в такій редакції: Присвоєння однієї і тієї ж назви кільком населеним пунктам у межах одного району не допускається. Присвоєння однієї і тієї ж назви кільком однорідним географічним об'єктами, що знаходяться поза межами населених пунктів на території одного і того ж району не допускається.  
Враховано частково   Присвоєння однієї і тієї ж назви кільком однорідним географічним об'єктам у межах одного населеного пункту або району не допускається.  
    -45- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
Подати у такій редакції: Присвоєння однієї і тієї ж назви кільком однорідним географічним об'єктам у межах одного населеного пункту або району не допускається.  
Враховано    
    -46- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Вилучити.  
Відхилено    
29. 4. Встановлення назв географічних об'єктів, які вперше наносяться на топографічні карти і плани при картографуванні території, здійснюється установами та організаціями, які виконують топографічну або гідрографічну зйомки, за погодженням з органами місцевого самоврядування.   -47- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
Вилучити.  
Враховано    
    -48- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Волков О.М. (в.о. № 208)
Не визначено хто і як буде збирати інформацію у місцевого населення "про заміну застарілих назв з іноземними або зневажливими зауваженнями, а також назв, які не використалися".  
Враховано    
30. Порядок та вимоги до встановлення назв географічним об'єктам визначаються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з географічних назв.   -49- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Подати у такій редакції: Порядок та вимоги до встановлення назв географічним об'єктам визначаються спеціально уповноваженим органом з географічних назв.  
Враховано    
    -50- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
Вилучити.  
Враховано    
31. 5. Перейменування географічних об'єктів можливе, як виняток, у таких випадках:   -51- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Вилучити слова "як виняток".  
Відхилено   Перейменування географічних об'єктів можливе, як виняток, у таких випадках:  
32. повторення назв однорідних географічних об'єктів у межах однієї адміністративнотериторіальної одиниці;   -52- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Слова "однієї адміністративно-територіальної одиниці" замінити словами "одного населеного пункту або одного району" - далі за текстом.  
Немає висновку   повторення назв однорідних географічних об'єктів у межах однієї адміністративно-територіальної одиниці;  
    -53- Філіпчук Г.Г. (в.о. № 203)
Замість слів "адміністративнотериторіальної" записати "адміністративно-територіальної" - далі за текстом.  
Враховано    
33. необхідності повернення окремим географічним об'єктам їхніх історичних або відомих у минулому втрачених назв;   -54- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Вилучити слово "необхідності".  
Відхилено   необхідності повернення окремим географічним об'єктам їхніх історичних або вживаних у минулому втрачених назв;  
    -55- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
Замість слова "відомих" записати "вживаних" - далі за текстом.  
Враховано    
34. суттєвої зміни функції або призначення географічного об'єкта.      суттєвої зміни функції або призначення географічного об'єкта.  
35. Перейменування географічних об'єктів здійснюється з урахуванням результатів референдуму, тобто думки більшості місцевого населення, яка не суперечить вимогам цього Закону.   -56- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Викласти у такій редакції: Найменування та перейменування географічних об'єктів здійснюється з урахуванням результатів референдуму, тобто думки більшості місцевого населення, яка не суперечить вимогам цього Закону.  
Враховано частково    
    -57- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Викласти у такій редакції: Перейменування географічних об'єктів здійснюється тільки за наслідками місцевого референдуму при згоді більшості місцевого населення.  
Враховано частково    
    -58- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
Вилучити.  
Враховано    
    -59- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Вилучити.  
Відхилено    
36. Стаття 6. Мова, орфографія та унормування географічних назв   -60- Алексєєв В.Г. (в.о. № 172)
Статтю вилучити.  
Відхилено   Стаття 6. Унормування географічних назв  
    -61- Ситник К.М. (реєстр. картка № 403)
Подати у такій редакції: Стаття 6. Унормування географічних назв  
Враховано    
37. 1. Назви географічних об'єктів України, її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони утворюються і передаються державною мовою для їх офіційного застосування згідно з цим Законом.   -62- Філіпчук Г.Г. (в.о. № 203)
Подати у такій редакції: Назви географічних об'єктів, що знаходяться на території України, встановлюються і передаються державною мовою за нормами і правилами українського правопису в усіх сферах їх офіційного застосування відповідно до Закону України "Про мови в Українській РСР".  
Враховано   Назви географічних об'єктів, що знаходяться на території України, встановлюються і передаються державною мовою за нормами і правилами українського правопису в усіх сферах їх офіційного застосування відповідно до Закону України "Про мови в Українській РСР".  
38. Унормування і написання державною мовою географічних назв України здійснюється за нормами і правилами українського правопису.   -63- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
Вилучити.  
Враховано    
39. Застосування географічних назв, історично утворених з інших мов у місцях проживання національних меншин України, здійснюється з урахуванням мовних особливостей на цій території.   -64- Ситник К.М. (реєстр. картка № 403)
Подати у такій редакції: У місцях компактного проживання національних меншин України зберігається застосування історично утворених географічних назв з інших мов. Унормування таких географічних назв та їх передача державною мовою здійснюється з урахуванням мовних особливостей більшості населення, яке проживає на цій території.  
Враховано   У місцях компактного проживання національних меншин України зберігається застосування історично утворених географічних назв з інших мов. Унормування таких географічних назв та їх передача державною мовою здійснюється з урахуванням мовних особливостей більшості населення, яке проживає на цій території.  
    -65- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Подати у такій редакції: Зберігається застосування географічних назв, історично утворених з інших мов. У місцях проживання національних меншин України застосування географічних назв здійснюється з урахуванням мовних особливостей на цій території.  
Враховано частково    
    -66- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
Доповнити абзац такого змісту: Історично утворена географічна назва об'єкта передається державною мовою, але не перекладається.  
Враховано частково    
    -67- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Після слова "місцях" доповнити "компактного" - далі за текстом.  
Враховано    
40. 2. На дорожніх знаках, вивісках та інших покажчиках назви географічних об'єктів пишуться державною мовою.   -68- Філіпчук Г.Г. (в.о. № 203)
Подати у такій редакції: Дорожні знаки, вивіски та інші покажчики назв географічних об'єктів, що знаходяться на території України подаються державною мовою.  
Враховано   Дорожні знаки, вивіски та інші покажчики назв географічних об'єктів, що знаходяться на території України, подаються державною мовою.  
41. На об'єктах, призначених для міжнародного використання, а також у місцях проживання національних меншин, поряд з назвою державною мовою може розміщуватися її латиноалфавітний відповідник або назва іншою мовою.   -69- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Подати у такій редакції: На об'єктах, призначених для міжнародного використання, а також у місцях проживання національних меншин, поряд з назвою державною мовою може розміщуватися її латиноалфавітний відповідник або відповідна назва іншою мовою.  
Враховано частково   На покажчиках назв географічних об'єктів, призначених для міжнародного використання, а також у місцях компактного проживання національних меншин України поряд з назвою державною мовою може розміщуватися її латиноалфавітний відповідник або відповідна назва іншою мовою. Назва іншою мовою розташовується під назвою державною мовою і подається не більшим за розміром шрифтом.  
    -70- Філіпчук Г.Г. (в.о. № 203)
Подати у такій редакції: На географічних об'єктах, призначених для міжнародного використання, а також у місцях компактного проживання національних меншин України поряд з назвою державною мовою може розміщуватися її латиноалфавітний відповідник або відповідна назва іншою мовою. Назва іншою мовою розташовується під назвою державною мовою і подається не більшим за розміром шрифтом.  
Враховано    
    -71- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Після слова "місцях" доповнити "компактного" - далі за текстом.  
Враховано    
42. Напис іншою мовою розміщується під назвою державною мовою не більшим за розміром шрифтом.   -72- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Вилучити.  
Відхилено    
    -73- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
Вилучити.  
Враховано    
43. 3. В офіційних документах, друкованих засобах масової інформації, картографічних, довідкових, енциклопедичних, навчальних та інших виданнях іншими мовами українські географічні назви передаються літерами латинського чи іншого алфавітів.   -74- Алексєєв В.Г. (в.о. № 172)
Частину третю вилучити.  
Відхилено   В офіційних документах, друкованих засобах масової інформації, картографічних, довідкових, енциклопедичних, навчальних та інших виданнях іншими мовами назви географічних об'єктів, що знаходяться на території України, передаються з мови оригіналу літерами латинського та (або) відповідного алфавіту. Унормування таких географічних назв та їх передача іншими мовами здійснюється за правилами, встановленими спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань географічних назв.  
    -75- Філіпчук Г.Г. (в.о. № 203)
Падати у такій редакції: В офіційних документах, друкованих засобах масової інформації, картографічних, довідкових, енциклопедичних, навчальних та інших виданнях іншими мовами назви географічних об'єктів, що знаходяться на території України, передаються з мови оригіналу літерами латинського та (або) відповідного алфавіту. Унормування таких географічних назв та їх передача іншими мовами здійснюється за правилами, встановленими спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань географічних назв.  
Враховано    
44. Унормування і написання українських географічних назв іншими мовами здійснюється за правилами, встановленими спеціально уповноваженим органом з географічних назв.   -76- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Викласти у такій редакції: Напис іншою мовою розміщується під назвою державною мовою меншим за розміром шрифтом.  
Враховано частково    
    -77- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
Вилучити.  
Враховано    
45. 4. Призначені для використання в Україні назви географічних об'єктів зарубіжних країн та інших об'єктів Землі, Світового океану, що перебувають поза юрисдикцією держав, передаються державною мовою з мови оригіналу.   -78- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Слова "зарубіжних країн, та інших" замінити словами "інших держав, а також географічних" - далі за текстом.  
Враховано   Призначені для використання в Україні назви географічних об'єктів, що знаходяться на території інших держав, а також географічних об'єктів Землі та Світового океану, на які не розповсюджується суверенітет та юрисдикція будь-якої держави, передаються державною мовою з мови оригіналу. Унормування таких географічних назв здійснюється за правилами, розробленими спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань географічних назв та затвердженими Кабінетом Міністрів України.  
    -79- Ситник К.М. (реєстр. картка № 403)
Подати у такій редакції: Призначені для використання в Україні назви географічних об'єктів, що знаходяться на території інших держав, а також географічних об'єктів Землі та Світового океану, на які не розповсюджується суверенітет та юрисдикція будь-якої держави, передаються державною мовою з мови оригіналу. Унормування таких географічних назв здійснюється за правилами, розробленими спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань географічних назв та затвердженими Кабінетом Міністрів України.  
Враховано    
    -80- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Викласти у такій редакції: Призначені для використання в Україні назви географічних об'єктів Землі, Світового океану, що перебувають поза юрисдикцією держави, передаються державною мовою в перекладі з мови оригіналу.  
Враховано частково    
    -81- Алексєєв В.Г. (в.о. № 172)
Частину четверту вилучити.  
Відхилено    
46. Унормування і написання назв цих географічних об'єктів здійснюється за правилами, встановленими спеціально уповноваженим органом з географічних назв згідно з рекомендаціями Групи експертів ООН з географічних назв.   -82- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
Вилучити.  
Враховано    
47. Стаття 7. Назва держави та одиниць адміністративно-територіального устрою України   -83- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
Вилучити, відповідно змінивши нумерацію статей.  
Враховано    
48. Назва держави, Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя визначається Конституцією України.   -84- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
Вилучити.  
Враховано    
49. Найменування або перейменування адміністративно - територіальних одиниць, які входять до складу України, здійснюється шляхом внесення Верховною Радою України відповідних змін до Конституції України.   -85- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Слова "які входять до складу України" замінити словами "зазначених у частині першій цієї статті" - далі за текстом.  
Враховано частково    
    -86- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
Вилучити.  
Немає висновку    
50. Стаття 8. Органи з найменування та перейменування географічних об'єктів   -87- Філіпчук Г.Г. (в.о. № 203)
Подати у такій редакції: Стаття 7. Органи, які здійснюють найменування та перейменування географічних об'єктів  
Враховано   Стаття 7. Органи, які здійснюють найменування та перейменування географічних об'єктів  
51. 1. Найменування та перейменування географічних об'єктів здійснюється Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та з урахуванням вимог цього Закону.   -88- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Після слів "Кабінетом Міністрів України" записати "Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим", а після слів "Конституцією України" записати "Конституцією Автономної Республіки Крим" - далі за текстом.  
Враховано частково   Найменування та перейменування географічних об'єктів у межах визначених законом повноважень та відповідно до вимог цього Закону здійснюють: сільські, селищні, міські ради - щодо географічних об'єктів місцевого значення, розташованих відповідно на території села, селища, міста; районні ради - щодо географічних об'єктів, розташованих на території декількох сіл, селищ чи міст у межах відповідного району; Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні ради - щодо географічних об'єктів, розташованих на території декількох районів в межах відповідно Автономної Республіки Крим чи області; Київська та Севастопольська міські ради - щодо географічних об'єктів, розташованих на території міста, у випадках та в порядку, встановлених відповідними законами; Кабінет Міністрів України - щодо об'єктів загальнодержавного значення; географічних об'єктів, одночасно розташованих на територіях декількох областей; географічних об'єктів, одночасно розташованих на території Автономної Республіки Крим та прилеглих до неї областей; географічних об'єктів, одночасно розташованих на території міста Києва та прилеглих до нього областей; а також географічних об'єктів, одночасно розташованих на території міста Севастополя та Автономної Республіки Крим; Верховна Рада України - щодо найменування та перейменування населених пунктів і районів. Рішення щодо найменування та перейменування географічних об'єктів набирають чинності одночасно з набранням чинності відповідно законом України про Державний бюджет України, рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад про бюджети на відповідний рік, якими передбачаються видатки, пов'язані з таким найменуванням та перейменуванням.  
    -89- Шаров І.Ф.
Після слів "Кабінетом Міністрів України" записати "відповідними органами державної влади, до компетенції яких належить прийняття рішення щодо встановлення географічних назв" - далі за текстом.  
Враховано частково    
    -90- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Викласти у такій редакції: Найменування та перейменування географічних об'єктів здійснюється Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування в межах повноважень, Визначених Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" на підставі результатів місцевого референдуму при згоді більшості місцевого населення.  
Враховано частково    
    -91- Філіпчук Г.Г. (в.о. № 203)
Подати у такій редакції: Найменування та перейменування географічних об'єктів у межах визначених законом повноважень та відповідно до вимог цього Закону здійснюють: сільські, селищні, міські ради - щодо географічних об'єктів місцевого значення, розташованих відповідно на території села, селища, міста; районні ради - щодо географічних об'єктів, розташованих на території декількох сіл, селищ чи міст у межах відповідного району; Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні ради - щодо географічних об'єктів, розташованих на території декількох районів в межах відповідно Автономної Республіки Крим чи області; Київська та Севастопольська міські ради - щодо географічних об'єктів, розташованих на території міста, у випадках та в порядку, встановлених відповідними законами; Кабінет Міністрів України - щодо об'єктів загальнодержавного значення; географічних об'єктів, одночасно розташованих на територіях декількох областей; географічних об'єктів, одночасно розташованих на території Автономної Республіки Крим та прилеглих до неї областей; географічних об'єктів, одночасно розташованих на території міста Києва та прилеглих до нього областей; а також географічних об'єктів, одночасно розташованих на території міста Севастополя та Автономної Республіки Крим; Верховна Рада України - щодо найменування та перейменування населених пунктів і районів. Рішення щодо найменування та перейменування географічних об'єктів набирають чинності одночасно з набранням чинності відповідно законом України про Державний бюджет України, рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад про бюджети на відповідний рік, якими передбачаються видатки, пов'язані з таким найменуванням та перейменуванням.  
Враховано    
52. 2. Верховна Рада України здійснює найменування та перейменування населених пунктів і районів.   -92- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
Вилучити.  
Враховано    
53. 3. Кабінет Міністрів України здійснює найменування та перейменування географічних об'єктів, розташованих у межах кількох адміністративно-територіальних одиниць та інших об'єктів загальнодержавного значення.   -93- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Слово "інших" вилучити.  
Відхилено    
54. 4. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради здійснюють найменування та перейменування географічних об'єктів у межах підпорядкованих територій, крім об'єктів, назви яких встановлюються органами державної влади.   -94- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Слова "назви яких встановлюються" замінити словами "найменування та перейменування яких здійснюється" - далі за текстом.  
Враховано    
    -95- Ситник К.М. (реєстр. картка № 403)
Вилучити.  
Враховано    
55. 5. Найменування та перейменування районів у містах, мікрорайонів, площ, вулиць, провулків та інших подібних об'єктів у населених пунктах здійснюється органами місцевого самоврядування в межах їхньої компетенції.   -96- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
Вилучити.  
Враховано    
    -97- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Замість слів "органами місцевого самоврядування в межах іхньої компетенції" записати "відповідними сільськими, селищними, міськими радами".  
Враховано    
56. Стаття 9. Порядок найменування та перейменування географічних об'єктів   -98- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
Подати у такій редакції: Стаття 8. Порядок найменування та перейменування географічного об'єкту  
Враховано   Стаття 8. Порядок найменування та перейменування географічного об'єкту  
57. 1. Пропозиції щодо найменування або перейменування географічних об'єктів України можуть вносити органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян та громадяни України.   -99- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Після слів "органами державної влади" доповнити "органи влади Автономної Республіки Крим" - далі за текстом.  
Враховано   Пропозиції щодо найменування та перейменування географічного об'єкту з необхідним обгрунтуванням, картографічними матеріалами, розрахунками та кошторисами витрат, пов'язаних з таким найменуванням та перейменуванням, у межах, визначених законом, можуть вносити органи влади, підприємства, установи, організації та громадяни України. Пропозиції щодо найменування та перейменування географічного об'єкту вносяться до відповідних органів, зазначених у статті 7 цього Закону. Розгляд таких пропозицій, якщо інше не передбачено Конституцією України та законом, обов'язково має здійснюватися з урахуванням відповідно: пропозицій відповідних рад - щодо найменування та перейменування географічних об'єктів, розташованих на території декількох адміністративно-територіальних одиниць; висновку центрального органу виконавчої влади з питань транспорту - щодо найменування та перейменування залізничних станцій, портів, пристаней, аеропортів та інших об'єктів транспорту; висновку відповідних центральних органів виконавчої влади - щодо найменування та перейменування гідровузлів, водосховищ, каналів, родовищ корисних копалин, інших подібних об'єктів, територій, об'єктів природно-заповідного фонду та інших об'єктів. Пропозиції та рішення щодо найменування та перейменування географічних об'єктів направляються у встановленому порядку на відповідну експертизу. Пропозиції щодо найменування географічних об'єктів Землі та Світового океану, відкритих та/або досліджених українськими дослідниками і вченими, вносяться до спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань географічних назв на розгляд та експертизу. Найменування цих об'єктів здійснює Кабінет Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань географічних назв. Порядок найменування та перейменування географічних об'єктів, що складають систему адміністративно-територіального устрою України, визначається окремим законом.  
    -100- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
Завершити словами ", а також колишні громадяни України, які проживають за кордоном, але мають глибокі родові коріння в Україні".  
Відхилено    
    -101- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
Подати у такій редакції: Пропозиції щодо найменування та перейменування географічного об'єкту з необхідним обгрунтуванням, картографічними матеріалами, розрахунками та кошторисами витрат, пов'язаних з таким найменуванням та перейменуванням, у межах, визначених законом, можуть вносити органи влади, підприємства, установи, організації та громадяни України. Пропозиції щодо найменування та перейменування географічного об'єкту вносяться до відповідних органів, зазначених у статті 7 цього Закону. Розгляд таких пропозицій, якщо інше не передбачено Конституцією України та законом, обов'язково має здійснюватися з урахуванням відповідно: пропозицій відповідних рад - щодо найменування та перейменування географічних об'єктів, розташованих на території декількох адміністративно-територіальних одиниць; висновку центрального органу виконавчої влади з питань транспорту - щодо найменування та перейменування залізничних станцій, портів, пристаней, аеропортів та інших об'єктів транспорту; висновку відповідних центральних органів виконавчої влади - щодо найменування та перейменування гідровузлів, водосховищ, каналів, родовищ корисних копалин, інших подібних об'єктів, територій, об'єктів природно-заповідного фонду та інших об'єктів. Пропозиції та рішення щодо найменування та перейменування географічних об'єктів направляються у встановленому порядку на відповідну експертизу. Пропозиції щодо найменування географічних об'єктів Землі та Світового океану, відкритих та/або досліджених українськими дослідниками і вченими, вносяться до спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань географічних назв на розгляд та експертизу. Найменування цих об'єктів здійснює Кабінет Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань географічних назв. Порядок найменування та перейменування географічних об'єктів, що складають систему адміністративно-територіального устрою України, визначається окремим законом.  
Враховано    
58. Пропозиції вносяться до відповідних органів місцевого самоврядування, на території яких розташовані ці об'єкти, разом з необхідними обгрунтуваннями щодо найменування або перейменування географічних об'єктів.   -102- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Слово "відповідних" замінити словом "представницьких" - далі за текстом.  
Відхилено    
    -103- Ситник К.М. (реєстр. картка № 403)
Вилучити.  
Враховано    
    -104- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
Після слова "щодо" записати "встановлення" - далі за текстом.  
Відхилено    
59. 2. Пропозиції, розрахунки пов'язані з цими витратами та рішення районних, районних у містах Києві та Севастополі рад щодо найменування або перейменування географічних об'єктів подаються відповідно до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад.   -105- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Частину другу подати у такій редакції: Пропозиції, розрахунки пов'язані з цими витрати та рішення районних, районних у містах Києві та Севастополі рад щодо найменування або перейменування географічних об'єктів подаються відповідно до Верховної Ради України Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради розглядають подані пропозиції і приймають відповідні рішення щодо експертизи географічних назв та необхідності проведення місцевого референдуму. Пропозиції та рішення Верховної Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад щодо найменування або перейменування адміністративно-територіальних одиниць приймаються після проведення відповідної експертизи географічних назв та за рішенням місцевого референдуму. Результати місцевого референдуму подаються до Верховної Ради України. Пропозиції щодо найменування або перейменування географічних об'єктів, розташованих у межах кількох адміністративно-територіальних одиниць подаються до Верховної Ради України для узгодження питання щодо проведення кількох місцевих референдумів з цього питання.  
Враховано частково    
    -106- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Слова "Пропозиції, рахунки пов'язані з цими витратами" замінити словами "Районні, районні у містах Києві та Севастополі ради розглядають зазначені пропозиції, зокрема їх фінансове обгрунтування і приймають щодо них рішення".  
Враховано частково    
    -107- Філіпчук Г.Г. (в.о. № 203)
Вилучити.  
Враховано    
    -108- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Привести у відповідність із ст. 5.  
Враховано    
60. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради розглядають подані пропозиції і приймають рішення щодо їх погодження, необхідності проведення місцевого референдуму, експертизи географічних назв або подальшого подання відповідним органам державної влади, до компетенції яких належить прийняття рішення щодо встановлення назв.   -109- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Подати у такій редакції: Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради розглядають подані пропозиції і приймають рішення щодо їх прийняття чи відхилення, необхідності проведення місцевого референдуму, експертизи географічних назв або подання відповідним органам державної влади, до компетенції яких належить прийняття рішення щодо найменування та перейменування відповідних географічних об'єктів.  
Враховано    
    -110- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
Вилучити.  
Враховано    
61. Пропозиції та рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад щодо найменування або перейменування адміністративно-територіальних одиниць України подаються до Верховної Ради України.   -111- Ситник К.М. (реєстр. картка № 403)
Вилучити.  
Враховано    
62. Пропозиції щодо найменування або перейменування географічних об'єктів, розташованих у межах кількох адміністративнотериторіальних одиниць та інших об'єктів загальнодержавного значення подаються до Кабінету Міністрів України.   -112- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Вилучити слово "інших".  
Відхилено    
    -113- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
Вилучити.  
Враховано    
63. 3. Найменування та перейменування залізничних станцій, портів, пристаней, аеропортів та інших транспортних об'єктів здійснюється за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту.   -114- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Подати у такій редакції: Найменування та перейменування залізничних станцій, портів, пристаней, аеропортів та інших транспортних об'єктів здійснюється за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту за наслідками місцевого референдуму.  
Відхилено    
    -115- Філіпчук Г.Г. (в.о. № 203)
Вилучити.  
Враховано    
64. Найменування та перейменування гідровузлів, водосховищ, каналів, родовищ корисних копалин, інших подібних об'єктів, територій та об'єктів природно-заповідного фонду здійснюється за погодженням з відповідними центральними органами виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають ці об'єкти.   -116- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
Вилучити.  
Враховано    
65. 4. Найменування або перейменування географічних об'єктів континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони України, а також географічних об'єктів Землі, Світового океану, відкритих українськими дослідниками та вченими, здійснюється Кабінетом Міністрів України згідно із загальновизнаними нормами міжнародного права.   -117- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
Вилучити.  
Враховано    
66. 5. Пропозиції і рішення органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо найменування та перейменування географічних об'єктів підлягають експертизі, яка проводиться спеціально уповноваженим органом з географічних назв.   -118- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Частину п'яту вилучити.  
Враховано    
    -119- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
Вилучити.  
Враховано    
67. Порядок проведення експертизи географічних назв визначається спеціально уповноваженим органом з географічних назв.   -120- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Завершити словами: "відповідно до Закону України "Про науково-технічну експертизу".  
Враховано    
    -121- Ситник К.М. (реєстр. картка № 403)
Вилучити.  
Враховано    
    -122- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Волков О.М. (в.о. № 208)
Подати у такій редакції: Порядок проведення експертизи географічних назв, розмір та порядок оплати за надання експертних висновків розробляється центральним органом виконавчої влади в галузі геодезії, картографії та кадастру і затверджується Кабінетом Міністрів України.  
Враховано    
68. Стаття 10. Облік та реєстрація географічних назв   -123- Філіпчук Г.Г. (в.о. № 203)
Подати у такій редакціїї: Стаття 9. Облік назв географічних об'єктів. Державна реєстрація географічних назв  
Враховано   Стаття 9. Облік назв географічних об'єктів. Державна реєстрація географічних назв  
69. 1. Назви географічних об'єктів України, її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони підлягають обліку та реєстрації.   -124- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
Подати у такій редакції: Назви географічних об'єктів, що знаходяться на території України, підлягають обліку та державній реєстрації. Державну реєстрацію географічних назв здійснює спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань географічних назв.  
Враховано   Назви географічних об'єктів, що знаходяться на території України, підлягають обліку та державній реєстрації. Державну реєстрацію географічних назв здійснює спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань географічних назв.  
70. 2. Облік географічних назв здійснюють органи державної влади та органами місцевого самоврядування, до компетенції яких належить найменування та перейменування географічних об'єктів.   -125- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Частину другу вилучити.  
Відхилено   Облік назв географічних об'єктів, крім спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань географічних назв, здійснюють також органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення найменування та перейменування географічних об'єктів.  
    -126- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
Подати у такій редакції: Облік назв географічних об'єктів, крім спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань географічних назв, здійснюють також органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення найменування та перейменування географічних об'єктів.  
Враховано    
    -127- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Після слів "найменування та перенайменування " записати "цих" - далі за текстом.  
Відхилено    
71. Державну реєстрацію географічних назв здійснює спеціально уповноважений орган з географічних назв.   -128- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
Вилучити.  
Враховано    
72. Порядок надання відомостей щодо встановлених географічних назв для їх реєстрації, а також порядок формування та ведення Державного реєстру географічних назв визначається спеціально уповноваженим органом з географічних назв.   -129- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Волков О.М. (в.о. № 208)
Подати у такій редакції: Порядок створення та ведення Державного реєстру географічних назв, а також розмір і порядок оплати за реєстрацію та надання інформації розробляється центральним органом виконавчої влади в галузі геодезії, картографії та кадастру і затверджується Кабінетом Міністрів України.  
Враховано   Порядок створення та ведення Державного реєстру географічних назв, а також надання інформації щодо встановлення географічних назв для їх реєстрації визначається Положенням про Державний реєстр географічних назв, яке розробляється спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань географічних назв, за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі економіки, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі фінансів та Антимонопольним комітетом України, і затверджується Кабінетом Міністрів України.  
    -130- Ситник К.М. (реєстр. картка № 403)
Подати у такій редакції: Порядок створення та ведення Державного реєстру географічних назв, а також надання інформації щодо встановлення географічних назв для їх реєстрації визначається Положенням про Державний реєстр географічних назв, яке розробляється спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань географічних назв, за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі економіки, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі фінансів та Антимонопольним комітетом України, і затверджується Кабінетом Міністрів України.  
Враховано    
73. 3. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, наукові та інші установи й організації в межах своєї компетенції створюють та видають каталоги, довідники географічних назв, зміст яких погоджується із спеціально уповноваженим органом з географічних назв.   -131- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Після слів "органи державної влади" доповнити ", органи влади Автономної Республіки Крим" - далі за текстом.  
Відхилено   Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, наукові та інші установи й організації в межах своїх повноважень можуть видавати офіційні каталоги, довідники географічних назв, зміст яких затверджується (погоджується) спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань географічних назв.  
    -132- Філіпчук Г.Г. (в.о. № 203)
Подати у такій редакції: Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, наукові та інші установи й організації в межах своїх повноважень можуть видавати офіційні каталоги, довідники географічних назв, зміст яких затверджується (погоджується) спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань географічних назв.  
Враховано    
74. Стаття 11. Використання та збереження географічних назв      Стаття 10. Використання та збереження географічних назв  
75. 1. Географічні назви, встановлені згідно з цим Законом, є обов'язковими для застосування органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також на підприємствах, в установах та організаціях, засобах масової інформації, у навчальних, картографічних, довідкових, енциклопедичних виданнях, оголошеннях, вивісках, дорожніх покажчиках, поштових відправленнях та інших випадках їх офіційного застосування.   -133- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Після слів "органи державної влади" доповнити ", органи влади Автономної Республіки Крим", а після слів "відправлення та інших" доповнити словами "передбачених законодавством" - далі за текстом.  
Враховано частково   Географічні назви, встановлені згідно з цим Законом, є обов'язковими для застосування органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, а також у навчальних, картографічних, довідкових, енциклопедичних виданнях, оголошеннях, рекламах, вивісках, дорожних покажчиках, поштових відправленнях та інших сферах їхнього офіційного застосування.  
    -134- Ситник К.М. (реєстр. картка № 403)
Подати у такій редакції: Географічні назви, встановлені згідно з цим Законом, є обов'язковими для офіційного застосування органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, а також у навчальних, картографічних, довідкових, енциклопедичних виданнях, оголошеннях, рекламах, вивісках, дорожних покажчиках, поштових відправленнях та інших сферах їхнього офіційного застосування.  
Враховано    
    -135- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Після слова "оголошеннях" записати "рекламах" - далі за текстом.  
Враховано    
76. 2. Назви географічних об'єктів України, як складова частина історичної і культурної спадщини українського народу, охороняються державою.   -136- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Частину другу подати у такій редакції: Назви географічних об'єктів України, як складова частина історичної і культурної спадщини Українського народу - громадян України всіх національностей, охороняються державою.  
Враховано   Назви географічних об'єктів України, як складова частина історичної і культурної спадщини Українського народу, охороняються державою.  
    -137- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
Замість слів "українського народу" записати "Українського народу" - далі за текстом.  
Враховано    
77. Заміна чи використання спотворених географічних назв, призначених для використання як в Україні, так і в державних представницьких органах за її межами, забороняється.   -138- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Волков О.М. (в.о. № 208)
Подати у такій редакції: Використання в Україні географічних назв, установлених з порушенням цього Закону, забороняється.  
Враховано    
    -139- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
Вилучити.  
Враховано    
78. Стаття 12. Державний контроль за встановленням, використанням та збереженням географічних назв   -140- Філіпчук Г.Г. (в.о. № 203)
Подати у такій редакції: Стаття 11. Державний контроль за встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією та збереженням географічних назв  
Враховано   Стаття 11. Державний контроль за встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією та збереженням географічних назв  
79. Контроль за встановленням, використанням та збереженням географічних назв в Україні здійснюється органами державної влади, до компетенції яких належить встановлення географічних назв, спеціально уповноваженим органом з географічних назв та органами місцевого самоврядування в межах їх територій.   -141- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Після слів "органами державної влади" записати ", органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування", а після слів "належить встановлення" - словами "цих". - далі за текстом.  
Враховано частково   Державний контроль за встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією та збереженням географічних назв здійснюється: відповідними центральними органами виконавчої влади; спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань географічних назв; місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в межах їх територій та повноважень.  
    -142- Філіпчук Г.Г. (в.о. № 203)
Подати у такій редакції: Державний контроль за встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією та збереженням географічних назв здійснюється: відповідними центральними органами виконавчої влади; спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань географічних назв; місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в межах їх територій та повноважень.  
Враховано    
80. Стаття 13. Фінансування діяльності, пов'язаної з встановленням географічних назв   -143- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
Подати у такій редакції: Стаття 12. Фінансування діяльності, пов'язаної із встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією та збереженням географічних назв, створенням та ведення Державного реєстру географічних назв  
Враховано   Стаття 12. Фінансування діяльності, пов'язаної із встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією та збереженням географічних назв, створенням та ведення Державного реєстру географічних назв  
81. 1. Фінансування діяльності, пов'язаної з встановленням, унормуванням, реєстрацією, обліком географічних назв, створенням та веденням Державного реєстру географічних назв, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством України.   -144- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Подати у такій редакції: Фінансування діяльності, пов'язаної з встановленням, унормуванням, реєстрацією, обліком географічних назв, створенням та введенням Державного реєстру географічних назв, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.  
Враховано частково   Фінансування діяльності, пов'язаної із встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією та збереженням географічних назв, а також створенням та веденням Державного реєстру географічних назв здійснюється за рахунок бюджетних коштів та інших джерел, не заборонених законодавством України.  
    -145- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
Подати у такій редакції: Фінансування діяльності, пов'язаної із встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією та збереженням географічних назв, а також створенням та веденням Державного реєстру географічних назв здійснюється за рахунок бюджетних коштів та інших джерел, не заборонених законодавством України.  
Враховано    
82. 2. Витрати, пов'язані з найменуванням або перейменуванням географічних об'єктів, відшкодовуються за рахунок бюджетів органів місцевого самоврядування, за поданням яких вносяться пропозиції та рішення щодо найменування або перейменування цих географічних об'єктів.   -146- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Слова "вносяться пропозиції" замінити словом "приймаються" - далі за текстом.  
Відхилено   Найменування або перейменування географічних об'єктів за пропозицією органу місцевого самоврядування здійснюється за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.  
    -147- Ситник К.М. (реєстр. картка № 403)
Подати у такій редакції: Найменування або перейменування географічних об'єктів за пропозицією органу місцевого самоврядування здійснюється за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.  
Враховано    
83. У разі коли пропозиції щодо найменування або перейменування географічних об'єктів вносяться органами державної влади, встановлення назв географічних об'єктів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на фінансування їхньої діяльності.   -148- Філіпчук Г.Г. (в.о. № 203)
Подати у такій редакції: Найменування або перейменування географічних об'єктів за пропозицією органу виконавчої влади здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на фінансування діяльності зазначеного органу.  
Враховано   Найменування або перейменування географічних об'єктів за пропозицією органу виконавчої влади здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на фінансування діяльності зазначеного органу. Найменування або перейменування географічних об'єктів за пропозицією підприємств, установ, організацій та громадян України може здійснюватися за рахунок коштів відповідного бюджету або за рахунок коштів підприємств, установ, організацій та громадян України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
    -149- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
Доповнити абзац у такій редакції: Найменування або перейменування географічних об'єктів за пропозицією підприємств, установ, організацій та громадян України може здійснюватися за рахунок коштів відповідного бюджету або за рахунок коштів підприємств, установ, організацій та громадян України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
Враховано    
84. Стаття 14. Відповідальність за порушення законодавства про географічні назви   -150- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
Поміняти місцями Статтю 13 і Статтю 14.  
Враховано   Стаття 13. Відповідальність за порушення законодавства про географічні назви  
85. Особи, винні у порушенні вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів про географічні назви, несуть дисциплінарну, адміністративну та іншу відповідальність згідно із законодавством.   -151- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Викласти у такій редакції: Особи винні у порушенні законодавства про географічні назви, несуть відповідальність відповідно до Закону.  
Враховано частково   Особи, винні у порушенні законодавства про географічні назви несуть відповідальність відповідно до законів України.  
    -152- Ситник К.М. (реєстр. картка № 403)
Подати у такій редакції: Особи, винні у порушенні законодавства про географічні назви несуть відповідальність відповідно до законів України.  
Враховано    
86. Стаття 15. Міжнародне співробітництво у сфері географічних назв   -153- Філіпчук Г.Г. (в.о. № 203)
Подати у такій редакції: Стаття 13. Міжнародне співробітництво з питань встановлення, унормування, обліку, реєстрації, використання географічних назв, створення та ведення Державного реєстру географічних назв  
Враховано   Стаття 14. Міжнародне співробітництво з питань встановлення, унормування, обліку, реєстрації, використання географічних назв, створення та ведення Державного реєстру географічних назв  
87. 1. Міжнародне співробітництво у сфері географічних назв здійснюється на основі міжнародних договорів України. Якщо міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.   -154- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
Подати у такій редакції: Міжнародне співробітництво з питань встановлення, унормування, обліку, реєстрації, використання географічних назв, створення та ведення Державного реєстру географічних назв здійснюється відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Держава сприяє міжнародному співрробітництву з питань встановлення, унормування, обліку, реєстрації, використання географічних назв, створення та ведення Державного реєстру географічних назв.  
Враховано   Міжнародне співробітництво з питань встановлення, унормування, обліку, реєстрації, використання географічних назв, створення та ведення Державного реєстру географічних назв здійснюється відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Держава сприяє міжнародному співробітництву з питань встановлення, унормування, обліку, реєстрації, використання географічних назв, створення та ведення Державного реєстру географічних назв.  
88. 2. Співробітництво з Групою експертів ООН з географічних назв та національними топонімічними службами зарубіжних країн здійснюється спеціально уповноваженим органом з географічних назв.   -155- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
Подати у такій редакції: Співробітництво з органами, діяльність яких пов'язана з встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням географічних назв, створенням та веденням реєстру географічних назв, топонімічними та подібними службами, науково-дослідними центрами зарубіжних країн, міжнародними та громадськими організаціями, фондами забезпечується і координується спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань географічних назв за погодженням з Міністерством закордонних справ України.  
Враховано   Співробітництво з органами, діяльність яких пов'язана з встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням географічних назв, створенням та веденням реєстру географічних назв, топонімічними та подібними службами, науково-дослідними центрами зарубіжних країн, міжнародними та громадськими організаціями, фондами забезпечується і координується спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань географічних назв за погодженням з Міністерством закордонних справ України.  
89. Прикінцеві положення      Прикінцеві положення  
90. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
91. 2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:      2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:  
92. підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із Законом України "Про географічні назви";   -156- Ситник К.М. (реєстр. картка № 403)
Подати у такій редакції: підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;  
Враховано   підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;  
93. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;      привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  
94. відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;      відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;  
95. забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.   -157- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
Подати у такій редакції: забезпечити перегляд і скасування центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.  
Враховано   забезпечити перегляд і скасування центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.  
    -158- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Слово "перегляд" замінити словом "приведення", а слова "що суперечать цьому" замінити слова "у відповідності до цього" - далі за текстом..  
Відхилено