Кількість абзаців - 22 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. (23.11.2000)       
2. Закон України      Закон України  
3. Про внесення змін до Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему" Внести в Закон України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблоку цієї АЕС на екологічно безпечну систему" такі зміни та доповнення   -1- Гуренко С.І. (реєстр. картка № 248)
Доповнити статтю 1 абзацом такого змісту: "конфайнмент - захисна споруда, що включає в себе комплекс технологічного обладнання для вилучення матеріалів, які містять ядерне паливо, поводження з радіоактивними відходами та інші системи, призначена для здійснення діяльності з перетворення об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему та забезпечення безпеки персоналу, населення і довкілля".  
Враховано з редакцій-ними правками  Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку із закриттям Чорнобильської атомної електростанції З метою надання додаткових соціальних гарантій працівникам Чорнобильської АЕС, які вивільняються з роботи у зв'язку з її закриттям, Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: І. Внести зміни до таких законів України: 1. У Законі України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблоку цієї АЕС на екологічно безпечну систему": 1) статтю 1 доповнити абзацом такого змісту: "конфайнмент - захисна споруда, що включає в себе комплекс технологічного обладнання для вилучення із зруйнованого четвертого енергоблока Чорнобильської АЕС матеріалів, які містять ядерне паливо, поводження з радіоактивними відходами та інші системи, призначена для здійснення діяльності з перетворення цього енергоблока на екологічно безпечну систему та забезпечення безпеки персоналу, населення і довкілля"; 2) частину третю статті 5 викласти в редакції: "Роботи щодо зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС можуть бути розпочаті лише за наявності затвердженої в установленому порядку загальнодержавної програми зняття їх з експлуатації"; 3) статтю 6 викласти в такій редакції: "Стаття 6. Роботи щодо перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему виконуються відповідно до затвердженої в установленому порядку загальнодержавної програми. Одним із пріоритетних заходів щодо перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему є вилучення із нього матеріалів, які містять ядерне паливо та радіоактивні відходи. Інженерно-технологічні аспекти, в тому числі визначення критеріїв будівництва нового конфайменту, мають бути визначені відповідно до затвердженої в установленому порядку загальнодержавної програми перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему";  
    -2- Гуренко С.І. (реєстр. картка № 248)
статтю 1 доповнити абзацом такого змісту: "конфайнмент - захисна споруда, що включає в себе комплекс технологічного обладнання для вилучення із зруйнованого четвертого енергоблока Чорнобильської АЕС матеріалів, які містять ядерне паливо, поводження з радіоактивними відходами та інші системи, призначена для здійснення діяльності з перетворення цього енергоблока на екологічно безпечну систему та забезпечення безпеки персоналу, населення і довкілля";  
Враховано    
    -3- Гуренко С.І. (реєстр. картка № 248)
частину третю статті 5 викласти в редакції: "Роботи щодо зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС можуть бути розпочаті лише за наявності затвердженої в установленому порядку загальнодержавної програми зняття їх з експлуатації".  
Враховано    
    -4- Гуренко С.І. (реєстр. картка № 248)
Статтю 6 викласти в такій редакції: "Стаття 6. Роботи щодо перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему виконуються відповідно до затвердженої в установленому порядку загальнодержавної програми. Одним із пріоритетних заходів щодо перетворення об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему є вилучення із нього матеріалів, які містять ядерне паливо та радіоактивні відходи. Інженерно-технологічні аспекти, в тому числі визначення критеріїв будівництва нового конфайменту, мають бути визначені відповідно до затвердженої в установленому порядку загальнодержавної програми перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему".  
Враховано    
    -5- Гуренко С.І. (реєстр. картка № 248)
Доповнити статтю 6 частиною другою такого змісту: "Перетворення об'єкту "Укриття" в екологічно безпечну систему відбувається шляхом вилучення із нього матеріалів, які містять ядерне паливо, і довгоіснуючих радіоактивних відходів, та використання інших технологій через створення нового конфайнменту"  
Враховано з редакцій-ними правками   
4. Кабінет Міністрів України (законопроект прийнятий за основу, реєстр. №7101)       
5. Статтю 12 викласти в такій редакції: "Стаття 12. Працівники Чорнобильської АЕС, які вивільняються з роботи у зв'язку з достроковим зняттям Чорнобильської АЕС з експлуатації, мають право на: соціальне забезпечення та страхування на загальних засадах відповідно до законодавства; працевлаштування самостійно або за сприяння державної служби зайнятості у першочерговому порядку на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності; користування закладами охорони здоров'я за попереднім місцем роботи.   -6- Гуренко С.І. (реєстр. картка № 248)
Яценко В.М. (в.о. № 66)
частину першу статті 12 викласти в такій редакції: "Стаття 12. Працівники Чорнобильської АЕС, які влаштувалися на роботу до 15 грудня 2000року, і які вивільняються з роботи у зв'язку з достроковим зняттям Чорнобильської АЕС з експлуатації, мають право на:"  
Враховано   "Стаття 12. Працівники Чорнобильської АЕС, які влаштувалися на роботу до 15 грудня 2000року, і які вивільняються з роботи у зв'язку з достроковим зняттям Чорнобильської АЕС з експлуатації, мають право на: соціальне забезпечення та страхування на загальних засадах відповідно до законодавства; працевлаштування самостійно або за сприяння державної служби зайнятості на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності у першочерговому порядку; користування закладами охорони здоров'я за попереднім місцем роботи.  
6. Держава забезпечує додаткові гарантії працівникам Чорнобильської АЕС, які вивільняються з роботи у зв'язку з достроковим зняттям Чорнобильської АЕС з експлуатації, щодо:      Держава забезпечує працівникам Чорнобильської АЕС, які влаштувалися на роботу до 15 грудня 2000 року, і які вивільняються з роботи у зв'язку з достроковим зняттям Чорнобильської АЕС з експлуатації додаткові гарантії, щодо:  
7. а) надання у разі припинення трудового договору спеціальної компенсаційної виплати в розмірі не менше середнього місячного заробітку;   -7- Гуренко С.І. (реєстр. картка № 248)
частину другу та пункт а) статті 12 викласти в такій редакції: "Держава забезпечує працівникам Чорнобильської АЕС, які влаштувалися на роботу до 15 грудня 2000 року, і які вивільняються з роботи у зв'язку з достроковим зняттям Чорнобильської АЕС з експлуатації додаткові гарантії, щодо: а) надання у разі припинення трудового договору одноразової допомоги в розмірі не менше середнього місячного заробітку;"  
Враховано   а) надання у разі припинення трудового договору одноразової допомоги в розмірі не менше середнього місячного заробітку;  
8. б) надання одноразової матеріальної допомоги в розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у разі їх переселення в іншу місцевість;      б) надання одноразової матеріальної допомоги в розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у разі їх переселення в іншу місцевість;  
9. в) права на достроковий вихід на пенсію за два роки до встановленого законодавством строку осіб перед пенсійного віку, які мають встановлений законодавством про пенсійне забезпечення необхідний загальний трудовий стаж (у тому числі на пільгових умовах) у разі їх реєстрації в державній службі зайнятості як безробітних протягом семи календарних днів після звільнення;   -8- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Пункт в) статті 12 викласти в такій редакції: "в) права на достроковий вихід на пенсію за два роки до встановленого законом строку осіб, які мають встановлений законодавством про пенсійне забезпечення необхідний загальний трудовий стаж (у тому числі на пільгових умовах) у разі їх реєстрації в державній службі зайнятості як безробітних протягом тридцяти календарних днів після звільнення".  
Враховано частково   в) права на достроковий вихід на пенсію за два роки до встановленого законом строку осіб, які мають встановлений законодавством про пенсійне забезпечення необхідний загальний трудовий стаж (у тому числі на пільгових умовах) у разі їх реєстрації в державній службі зайнятості як безробітних протягом чотирнадцяти календарних днів після звільнення;  
    -9- Яценко В.М. (в.о. № 66)
В пункті в) статті 12 слова "семи" замінити словами "чотирнадцяти".  
Враховано    
10. г) надання щомісячної доплати до пенсії непрацюючим пенсіонерам, вивільненим у зв'язку із закриттям Чорнобильської АЕС, у розмірі: 0,5 величини прожиткового мінімуму - при стажі роботи на станції до 10 років; 1 величини прожиткового мінімуму - при стажі роботи на станції від 10 до 20 років; 1,5 величини прожиткового мінімуму - при стажі роботи на станції більше 20 років.   -10- Гуренко С.І. (реєстр. картка № 248)
пункт г) частини другої статті 12 викласти в такій редакції: "г) надання щомісячної доплати до пенсії непрацюючим пенсіонерам, вивільненим у зв'язку із закриттям Чорнобильської АЕС, у порядку та розмірі визначеному Кабінетом Міністрів України."  
Враховано   г) надання щомісячної доплати до пенсії непрацюючим пенсіонерам, вивільненим у зв'язку із закриттям Чорнобильської АЕС, у порядку та розмірі визначеному Кабінетом Міністрів України.  
11. Фінансування витрат, зазначених у підпунктах "а", "б", "в", "г" частини другої цієї статті, здійснюється за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на здійснення заходів, пов'язаних з виведенням з експлуатації Чорнобильської АЕС.   -11- Гуренко С.І. (реєстр. картка № 248)
в частині третій після слів "фінансування витрат" додати слова "на компенсації та гарантії".  
Враховано   Фінансування витрат на компенсації та гарантії, зазначених у підпунктах "а", "б", "в", "г" частини другої цієї статті, здійснюється за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на здійснення заходів, пов'язаних з виведенням з експлуатації Чорнобильської АЕС.  
12. Застрахованим особам, зазначеним у частинах першій і другій статті 22 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", - працівникам Чорнобильської АЕС, які вивільняються з роботи у зв'язку з достроковим зняттям Чорнобильської АЕС з експлуатації, гарантується право на одержання допомоги по безробіттю у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати за останнім місцем роботи (обчисленої за рік) протягом 120 календарних днів, 75 відсотків - протягом 30 календарних днів і 50 відсотків - протягом 390 наступних календарних днів за умови їх реєстрації в державній службі зайнятості як безробітних протягом 7 календарних днів після звільнення.   -12- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В частині четвертій цифру "7" замінити цифрою "30".  
Враховано частково   Застрахованим особам, зазначеним у частинах першій і другій статті 22 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", - працівникам Чорнобильської АЕС, які вивільняються з роботи у зв'язку з достроковим зняттям Чорнобильської АЕС з експлуатації, гарантується право на одержання допомоги по безробіттю у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати за останнім місцем роботи (обчисленої за рік) протягом 120 календарних днів, 75 відсотків - протягом 30 календарних днів і 50 відсотків - протягом 390 наступних календарних днів за умови їх реєстрації в державній службі зайнятості як безробітних протягом чотирнадцяти календарних днів після звільнення.  
    -13- Яценко В.М. (в.о. № 66)
В частині четвертій цифру "7" замінити цифрою "14".  
Враховано    
13. Виплата допомоги по безробіттю понад розміри і тривалість, передбачені частиною першою статті 23 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", провадиться за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на здійснення заходів, пов'язаних із виведенням з експлуатації Чорнобильської АЕС.      Виплата допомоги по безробіттю понад розміри і тривалість, передбачені частиною першою статті 23 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", провадиться за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на здійснення заходів, пов'язаних із виведенням з експлуатації Чорнобильської АЕС.  
14. Порядок здійснення виплат, передбачених підпунктами "а", "б", "г" частини другої цієї статті, а також відшкодування витрат Пенсійному фонду України, пов'язаних з достроковим виходом на пенсію понад термін, установлений підпунктом "г" частини першої пункту 1 статті 26 Закону України "Про зайнятість населення", та з виплатою допомоги по безробіттю понад розміри і тривалість, передбачені частиною першою статті 23 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", встановлюється Кабінетом Міністрів України".      Порядок здійснення виплат, передбачених підпунктами "а", "б", "г" частини другої цієї статті, а також відшкодування витрат Пенсійному фонду України, пов'язаних з достроковим виходом на пенсію понад термін, установлений підпунктом "г" частини першої пункту 1 статті 26 Закону України "Про зайнятість населення", та з виплатою допомоги по безробіттю понад розміри і тривалість, передбачені частиною першою статті 23 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
15. Законопроект за реєстр. №6229, прийнятий за основу Доповнити статтю 12 абзацом такого змісту: "З метою забезпечення ядерної безпеки та збереження кваліфікованих кадрів в Україні за працівниками зупинених енергоблоків, а також об'єкта "Укриття" на період виведення Чорнобильської АЕС з експлуатації зберігається середня заробітна плата (без урахування кратності) на рівні, що складається на діючих атомних електростанціях України".   -14- Яценко В.М. (в.о. № 66)
Доповнити статтю 12 абзацом такого змісту: "З метою забезпечення ядерної безпеки та збереження кваліфікованих кадрів в Україні працівникам зупинених енергоблоків, а також працівникам об'єкта "Укриття", на період виведення Чорнобильської АЕС з експлуатації, встановлюється заробітна плата в розмірі не нижчому від середньої заробітної плати працівників відповідних професій та посад на діючих атомних електростанціях України із збереженням пільг передбачених законами України".  
Враховано   З метою забезпечення ядерної безпеки та збереження кваліфікованих кадрів в Україні працівникам зупинених енергоблоків, а також працівникам об'єкта "Укриття", на період виведення Чорнобильської АЕС з експлуатації, встановлюється заробітна плата в розмірі не нижчому від середньої заробітної плати працівників відповідних професій та посад на діючих атомних електростанціях України із збереженням пільг передбачених законами України.  
    -15- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
після слів "на період виведення Чорнобильської АЕС з експлуатації" викласти в такій редакції: "встановлюється заробітна плата в розмірі не нижчому від середньої заробітної плати працівників відповідних професій та посад на діючих атомних електростанціях на території України із збереженням пільг передбачених законодавством України".  
Враховано    
    -16- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині першій слова "середня заробітна плата (без урахування кратності) на рівні, що складається" замінити словами "заробітна плата (без урахування кратності) на рівні не нижчому, ніж середня заробітна плата відповідних категорій працівників".  
Враховано частково    
    -17- Комітет з питань соціальної політики та праці
Доповнити статтю 12 абзацом такого змісту: "Працівникам знятих з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС до припинення їх експлуатації, а також працівникам об'єкта "Укриття" заробітна плата встановлюється в розмірі не нижчому від середньої заробітної плати працівників відповідних професій та посад на діючих атомних електростанціях на території України із збереженням пільг, передбачених законодавством України".  
Враховано з редакційними правками   
16. Законопроект за реєстр. №6229, прийнятий за основу Доповнити статтю 13 Закону "прикінцеві положення" пунктом четвертим такого змісту:   -18- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
у законопроекті №6229 частину другу виключити повністю.  
Відхилено   4) Статтю 13 доповнити пунктом 4 такого змісту:  
17. "Кабінету Міністрів України:      "4. Кабінету Міністрів України:  
18. 1. У зв'язку із закриттям Чорнобильської АЕС передбачити в проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" окремим рядком кошти на фінансування у повному обсязі робіт по зняттю з експлуатації першого, другого та третього енергоблоків Чорнобильської АЕС, з урахуванням українського внеску в міжнародні проекти, в розмірі не менше 325 млн. грн., а також кошти на соціальний захист персоналу у сумі не менше 50 млн. грн.   -19- Яценко В.М. (в.о. № 66)
підпункти 1 та 2 пункту 4 статті 13 викласти в такій редакції: "1) при уточненні показників Державного бюджету на другий квартал 2001 року передбачити окремим рядком кошти на фінансування у повному обсязі робіт по зняттю з експлуатації першого, другого та третього енергоблоків Чорнобильської АЕС, передбачивши також видатки щодо українського внеску в міжнародні проекти, в розмірі не менше 325 млн. грн., а також кошти на соціальний захист працівників Чорнобильської АЕС, які вивільняються у зв'язку з достроковим зняттям Чорнобильської АЕС з експлуатації, у сумі не менше 50 млн. грн. 2) передбачити у проектах законів про Державний бюджет України, на 2002 рік та наступні роки, виділення окремим рядком коштів на фінансування у повному обсязі робіт по зняттю з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС відповідно до графіку та на ліквідацію негативних соціальних наслідків у м. Славутич, пов'язаних із закриттям Чорнобильської АЕС."  
Враховано   1) при уточненні показників Державного бюджету на другий квартал 2001 року передбачити окремим рядком кошти на фінансування у повному обсязі робіт по зняттю з експлуатації першого, другого та третього енергоблоків Чорнобильської АЕС, передбачивши також видатки щодо українського внеску в міжнародні проекти, в розмірі не менше 325 млн. грн., а також кошти на соціальний захист працівників Чорнобильської АЕС, які вивільняються у зв'язку з достроковим зняттям Чорнобильської АЕС з експлуатації, у сумі не менше 50 млн. грн.  
19. 2. Передбачити у Законі України "Про Державний бюджет", починаю-чи з 2002 року, виділення окремим рядком коштів на фінансування у повному обсязі робіт по зняттю з експлуатації відповідно до графіку та на ліквідацію негативних соціальних наслідків у м. Славутич, пов'язаних із закриттям Чорнобильської АЕС".   -20- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Статтю 13 доповнити окремими пунктами такого змісту: "Передбачити у Законі України "Про Державний бюджет", починаю-чи з 2002 року, виділення окремим рядком коштів на фінансування у повному обсязі робіт по зняттю з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС відповідно до графіку та на ліквідацію негативних соціальних наслідків у м. Славутич, пов'язаних із закриттям Чорнобильської АЕС".  
Враховано   2) передбачити у проектах законів про Державний бюджет України, на 2002 рік та наступні роки, виділення окремим рядком коштів на фінансування у повному обсязі робіт по зняттю з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС відповідно до графіку та на ліквідацію негативних соціальних наслідків у м. Славутич, пов'язаних із закриттям Чорнобильської АЕС."  
    -21- Гуренко С.І. (реєстр. картка № 248)
Доповнити статтю 13 Закону "Прикінцеві положення" пунктом п'ятим такого змісту: "Кабінету Міністрів України у програмі робіт щодо перетворення об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему передбачити апробування технологій вилучення матеріалів, які містять ядерне паливо, і довгоіснуючих РАВ до завершення проектування нового конфайнменту з метою підвищення радіаційної безпеки".  
Враховано в статті 6, де визначе-но, що ін-женерно-технологічні аспекти повинні бу-ти прийня-ті при зат-вердженні загально-державної програми по зняттю Чорнобильської АЕС з експлуа-тації   
20. Кабінет Міністрів України (законопроект прийнятий за основу, реєстр. №7101) Частину другу пункту 1 статті 26 Закону України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N14, ст. 170; Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N2, ст. 3; 1998 р., N11-12, ст. 44; 1999 р., N4, ст. 33) виключити.      2. Частину другу пункту 1 статті 26 Закону України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N14, ст. 170; Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N2, ст. 3; 1998 р., N11-12, ст. 44; 1999 р., N4, ст. 33) виключити.  
21. Кабінет Міністрів України (законопроект прийнятий за основу, реєстр. №7101) ІІ. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Кабінетові Міністрів України у двомісячний строк з дня опублікування цього Закону забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для його реалізації.   -22- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Прикінцеві положення викласти в такій редакції: "Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом "1) забезпечити прийняття нормативно-правових актів необхідних для його реалізації; 2) привести своєї нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону; 3) забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у відповідність до цього Закону".  
Враховано з редакцій-ними правками  ІІ. Прикінцеві положення. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців після набрання чинності цим Законом: підготувати та внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити прийняття відповідно до своєї компетенції нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону; забезпечити приведення міністерствами, іншими органами центральної виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.  
    -23- Яценко В.М. (в.о. № 66)
Доповнити закон новими розділами такого змісту: "ІІ. Прикінцеві положення. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців після набрання чинності цим Законом: підготувати та внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити прийняття відповідно до своєї компетенції нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону; забезпечити приведення міністерствами, іншими органами центральної виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.  
Враховано