Кількість абзаців - 23 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо мінімізації впливу фінансової кризи на розвиток автомобілебудування та інших галузей вітчизняної промисловості) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. П р о е к т ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо мінімізації впливу фінансової кризи на розвиток автомобілебудування та інших галузей вітчизняної промисловості)   -1- Крайній В.Г.
Назву закону викласти у такій редакції:
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мінімізації впливу фінансової кризи на розвиток вітчизняної промисловості»
 
Враховано   П р о е к т
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мінімізації впливу фінансової кризи на розвиток вітчизняної промисловості
 
1. З метою подолання кризових явищ в економіці України, гармонічного розвитку автомобільної галузі, забезпечення на цій основі збалансованого інноваційного розвитку всіх галузей народного господарства, оновлення основних фондів та створення додаткових робочих місць у переробній промисловості, стимулювання внутрішнього попиту на промислову продукцію вітчизняного виробництва та збільшення експортного потенціалу держави   -2- Крайній В.Г.
Преамбулу закону викласти у такій редакції:
«З метою подолання кризових явищ в економіці України, забезпечення збалансованого інноваційного розвитку всіх галузей, оновлення основних фондів та створення додаткових робочих місць, стимулювання внутрішнього попиту на промислову продукцію вітчизняного виробництва та збільшення експортного потенціалу держави»
 
Немає висновку   З метою подолання кризових явищ в економіці України, забезпечення збалансованого інноваційного розвитку всіх галузей, оновлення основних фондів та створення додаткових робочих місць, стимулювання внутрішнього попиту на промислову продукцію вітчизняного виробництва та збільшення експортного потенціалу держави
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести зміни до наступних законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. У пункті 1 статті 7 Закону України "Про розвиток автомобільної промисловості України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 26, ст.360) цифри та слова "31 грудня 2008 року" замінити цифрами та словами "31 грудня 2013 року".   -3- Гацько В.П.
Пункт 1 розділу І вилучити
Змінити нумерацію пунктів згідно юридичної практики
 
Враховано      
    -4- Святаш Д.В.
Пункт 1 розділу І викласти в такій редакції:
«1. У статті 7 Закону України „Про розвиток автомобільної промисловості України» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 26, ст.360) внести такі зміни:
«а) у пункті 1, та підпунктах 1 та 3 пункту 3 цифри та слова «31 грудня 2008 року» замінити цифрами та словами «31 грудня 2013 року»,
б) пункт 2 вилучити»
 
Відхилено    
5. 2. У Законі України „Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 13, ст. 93):
 
   4. У Законі України „Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 13, ст. 93):
 
6. статтю 7 доповнити абзацом такого змісту:
 
-5- Кармазін Ю.А.
«статтю 7 доповнити двома новими абзацами такого змісту:
«виробництво автомобілів, трамваїв, тролейбусів, автобусів, мопедів, велосипедів, обладнання, комплектуючих виробів; розробка та впровадження новітніх технологій для складання та виготовлення автомобілів;»
«виробництво одягу по групах 61, 62, 63, 64, 65.»
 
Враховано частково   1) частину другу статті 7 доповнити абзацом такого змісту:
 
7. „виробництво автомобілів, обладнання, комплектуючих виробів; розробка та впровадження новітніх технологій для складання та виготовлення автомобілів.»;
 
-6- Гацько В.П.
Частину другу статті 7 доповнити абзацом такого змісту::
«виробництво засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів і пов’язаних з транспортом пристроїв та обладнання, комплектуючих виробів; розробка та впровадження новітніх технологій для їх складання та виготовлення»;
 
Враховано   «виробництво засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів і пов’язаних з транспортом пристроїв та обладнання, комплектуючих виробів; розробка та впровадження новітніх технологій для їх складання та виготовлення»;
 
    -7- Святаш Д.В.
Частину першу пункту 2 розділу І викласти в такій редакції:
«статтю 7 доповнити абзацем такого змісту:
«виробництво наземних транспортних засобів, обладнання і комплектуючих виробів до них; розробка та впровадження новітніх технологій для складання та виготовлення наземних транспортних засобів».
 
Враховано    
8. абзац п’ятий пункту 2 статті 8 вилучити.
 
   2) абзац п’ятий пункту 2 статті 8 виключити.
 
9. 3. Пункт 8.6 статті 8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 4, ст. 28) доповнити підпунктом 8.6.5 такого змісту:
 
   3. Пункт 8.6 статті 8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 4, ст. 28) доповнити підпунктом 8.6.5 такого змісту:
 
10. «8.6.5. Надати право підприємствам переробної промисловості застосовувати щорічну 25-відсоткову норму прискореної амортизації основних фондів групи 3.
 
-8- Крайній В.Г.
Абзац перший пункту 3 викласти у наступній редакції:
«8.6.5. Надати право промисловим підприємствам застосовувати щорічну 25-відсоткову норму прискореної амортизації основних фондів групи 3.
 
Враховано   «8.6.5. Надати право промисловим підприємствам застосовувати щорічну 25-відсоткову норму прискореної амортизації основних фондів групи 3.
 
11. При цьому амортизація основних фондів групи 3 провадиться до досягнення балансовою вартістю групи нульового значення.».
 
   При цьому амортизація основних фондів групи 3 провадиться до досягнення балансовою вартістю групи нульового значення».
 
12. 4. Статтю 19 Закону України «Про Єдиний митний тариф» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 19, ст.259) доповнити пунктом «ю» такого змісту:
 
   1. Частину першу статті 19 Закону України «Про Єдиний митний тариф» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 19, ст. 259) доповнити пунктом «ю» такого змісту:
 
13. «ю) обладнання та комплектуючі вироби до нього, які не виробляються в Україні та ввозяться на митну територію України підприємствами переробної промисловості.
 
-9- Крайній В.Г.
Солошенко М.П.
Абзац перший пункту 4 викласти у наступній редакції:
«ю) тимчасово, до 1 січня 2011 року обладнання та комплектуючі вироби до нього товарних груп № 84, 85, 90 УКТЗЕД, які не виробляються в Україні та ввозяться на митну територію України промисловими підприємствами, а також основні фонди, матеріали, обладнання, устаткування та комплектуючі вироби, крім підакцизних товарів, які ввозяться промисловими підприємствами з метою створення нових виробництв із впровадженням енергозберігаючих технологій, у тому числі ввезення таких товарів як внесків до статутних фондів цих підприємств».
 
Враховано   «ю) тимчасово, до 1 січня 2011 року, обладнання та комплектуючі вироби до нього товарних груп № 84, 85, 90 УКТЗЕД, які не виробляються в Україні та ввозяться на митну територію України промисловими підприємствами, а також основні фонди, матеріали, обладнання, устаткування та комплектуючі вироби, крім підакцизних товарів, які ввозяться промисловими підприємствами з метою створення нових виробництв із впровадженням енергозберігаючих технологій, у тому числі ввезення таких товарів як внесків до статутних фондів цих підприємств».
 
14. Перелік таких товарів та порядок їх ввезення затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
-10- Крайній В.Г.
Абзац другий пункту 4 викласти у наступній редакції:
«Порядок ввезення, перелік таких підприємств та обсяги товарів встановлюються Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано   Порядок ввезення, перелік таких підприємств та обсяги товарів встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
15. В разі порушення умов цільового використання зазначених товарів платник податку зобов’язаний сплатити ввізне мито та пеню у порядку й розмірах, передбачених законодавством.».
 
-11- Крайній В.Г.
Розділ І доповнити пунктом наступного змісту:
4. Внести зміни до Закону України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів» (Відомості Верховної Ради, 2005 р., № 34, ст. 435; 2006 р., № 8, ст. 93, 2007 р., № 9, ст. 68):
1) преамбулу після слова «засобів» доповнити словами «а також поетапного запровадження в Україні міжнародних екологічних вимог до транспортних засобів»;
2) доповнити статтю 2 абзацами такого змісту :викласти в такій редакції:
«Пропуск на митну територію України з метою вільного обігу або тимчасового ввезення та першу реєстрацію в Україні ввезених транспортних засобів нових і таких, що були в користуванні, або виготовлених в Україні за кодами товарних позицій 8701 20, 8702, 8703, 8704, 8705 здійснюється за умови їх відповідності екологічним нормам:
- з 1 січня 2010 року – не нижче рівня «ЄВРО-3» ;
– з 1 січня 2012 року - не нижче рівня «ЄВРО-4» ;
– з 1 січня 2014 року - не нижче рівня «ЄВРО-5».
3) доповнити статтею 2-1 такого змісту:
«2-1. Екологічні норми, методи випробувань та позначення рівня екологічних норм визначають згідно з особливостями конструкції транспортних засобів відповідно до Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, підписаної 1958 року, з поправками 1995 року та доданих до неї Правил ЄЕК ООН у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України»;
4) статтю 3 після слова «України» доповнити словами « що має вказувати, якому саме рівню екологічних норм відповідає за конструкцією транспортний засіб («ЄВРО-2» – «ЄВРО-5» або іншому рівню). Позначення рівня екологічних норм, якому відповідає транспортний засіб, має бути внесено до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.
 
Враховано   У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів платник податку зобов’язаний сплатити ввізне мито та пеню у порядку і розмірах, визначених законом».
5. У Законі України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 34, ст. 435; 2006 р., № 8, ст. 93, 2007 р., № 9, ст. 68):
1) преамбулу після слова «засобів» доповнити словами «а також поетапного запровадження в Україні міжнародних екологічних вимог до транспортних засобів»;
2) доповнити статтю 2 абзацами такого змісту :
«Пропуск на митну територію України з метою вільного обігу або тимчасового ввезення та першу реєстрацію в Україні ввезених транспортних засобів нових і таких, що були в користуванні, або виготовлених в Україні за кодами товарних позицій 8701 20, 8702, 8703, 8704, 8705 здійснюється за умови їх відповідності екологічним нормам:
- з 1 січня 2010 року – не нижче рівня «ЄВРО-3» ;
– з 1 січня 2012 року - не нижче рівня «ЄВРО-4» ;
– з 1 січня 2014 року - не нижче рівня «ЄВРО-5».
3) доповнити статтею 2-1 такого змісту:
«2-1. Екологічні норми, методи випробувань та позначення рівня екологічних норм визначають згідно з особливостями конструкції транспортних засобів відповідно до Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, підписаної 1958 року, з поправками 1995 року та доданих до неї Правил ЄЕК ООН у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України»;
4) статтю 3 після слова «України» доповнити словами « що має вказувати, якому саме рівню екологічних норм відповідає за конструкцією транспортний засіб («ЄВРО-2» – «ЄВРО-5» або іншому рівню). Позначення рівня екологічних норм, якому відповідає транспортний засіб, має бути внесено до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.
2. У статті 5 Закону України «Про податок на додану вартість» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 156, із наступними змінами):
1) абзац другий пункту 5.5. викласти в такій редакції:
«поставки товарів у митному режимі імпорту або реімпорту (крім випадків, зазначених у підпунктах 5.1.7 і 5.1.24 пункту 5.1, пунктах 5.3 та 5.18 цієї статті);»
2) пункт 5.18 доповнити підпунктом 5.18.3 такого змісту:
„5.18.3. тимчасово, до 1 січня 2011 року, основних фондів, матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих виробів (крім підакцизних товарів) промисловими підприємствами, які створюють нові виробництва із впровадженням енергозберігаючих технологій, у тому числі ввезення таких товарів як внесків до статутних фондів цих підприємств. Порядок ввезення, перелік таких підприємств та товарів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент ввезення таких товарів, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи із 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов’язання, та за період від дати ввезення таких товарів до дати збільшення податкових зобов’язань».
 
    -12- Солошенко М.П.
Розділ І доповнити пунктом наступного змісту:
«5. . У статті 5 Закону України «Про податок на додану вартість» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 156, із наступними змінами):
1) абзац другий пункту 5.5. викласти в такій редакції:
«поставки товарів у митному режимі імпорту або реімпорту (крім випадків, зазначених у підпунктах 5.1.7 і 5.1.24 пункту 5.1, пунктах 5.3 та 5.18 цієї статті);»
2) пункт 5.18 доповнити підпунктом 5.18.3 такого змісту:
„5.18.3. тимчасово, до 1 січня 2011 року, основних фондів, матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих виробів (крім підакцизних товарів) промисловими підприємствами, які створюють нові виробництва із впровадженням енергозберігаючих технологій, у тому числі ввезення таких товарів як внесків до статутних фондів цих підприємств. Порядок ввезення, перелік таких підприємств та товарів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент ввезення таких товарів, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи із 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов’язання, та за період від дати ввезення таких товарів до дати збільшення податкових зобов’язань».
 
Враховано    
    -13- Шемчук В.В.
Розділ І доповнити пунктом 5 наступного змісту:
«Статтю 11 Закону України « Про податок на додану вартість» (Відомості Верховної Ради України, 1997, №21, ст. 156)доповнити пунктом
У період з 1 січня 2008 року до 1 січня 2012 року для підприємств суднобудівної промисловості, визначених відповідно до статті 1 Закону Україну «Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні», звільняються від обкладання податком на додану вартість операції з ввезення (пересилання) на митну територію України матеріалів, устаткування і комплектуючого обладнання (далі – товарів), що використовуються для будівництва суден (крім підакцизних), якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України або ті, що виробляються, не відповідають сертифікаційним вимогам міжнародних класифікаційних товариств чи вимогам замовників суден, визначеним умовами контрактів. Перелік та обсяги цих товарів щороку затверджуються Кабінетом Міністрів України відповідно до контрактів, укладених цими підприємствами за поданням центрального органу виконавчої влади з питань промислової політики.
У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених матеріалів, устаткування і комплектуючого обладнання платник податку зобов’язаний, за наслідками діяльності у податковий період, на якій припадає таке порушення, збільшити податкові зобов’язання на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент їх ввезення (пересилання) на митну територію України, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до законодавства.
У зазначений період:
операції з продажу продукції, що вироблена зазначеними підприємствами суднобудівної промисловості за рахунок коштів Державного бюджету України, оподатковується податком на додану вартість за нульовою ставкою;
проектно-конструкторські роботи, які виконуються вітчизняними розробниками за контрактами зазначених підприємств суднобудівної промисловості на будівництво морських, річних судів та других плавучих засобів, звільняються від оподаткування «.
 
Враховано частково    
16. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
17. 1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.
 
-14- Крайній В.Г.
Пункт перший Прикінцевих положень викласти в наступній редакції: «
«Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2009 року»
 
Немає висновку   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2009 року.
 
18. 2. З метою захисту вітчизняної економіки від наслідків світової фінансово-економічної кризи тимчасово до 1 січня 2011 року встановити, що закупівля товарів, робіт і послуг за державні кошти здійснюється у вітчизняних виробників цих товарів, робіт і послуг (юридичних та фізичних осіб), крім товарів, які не виробляються в Україні.
 
-15- Яценко А.В.
Пункт 2 розділу ІІ вилучити
 
Враховано      
19. 3. Кабінету Міністрів України у місячний термін від дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
20. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
21. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
-16- Солошенко М.П.
Пункт 3 прикчсвінцевих положень проекту закону доповнити третім абзацом наступного змісту:
«відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;».
У зв‘язку з чим абзац третій вважати абзацом четвертим.»
 
Враховано   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом».
 
22. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України