Кількість абзаців - 31 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання негативним наслідкам впливу світової фінансової кризи на розвиток агропромислового комплексу (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
 
   Закон України
 
1. Про внесення змін до деяких законів України
 
   Про внесення змін до деяких законів України
 
2. щодо запобігання негативним наслідкам впливу світової
 
   щодо запобігання негативним наслідкам впливу світової
 
3. фінансової кризи на розвиток агропромислового комплексу
 
   фінансової кризи на розвиток агропромислового комплексу
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
6. 1. Статтю 2 Закону України «Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 44, ст. 389; 2001 р., № 41, ст. 203) викласти у такій редакції:
 
      
7. «Стаття 2. Тимчасово до 1 вересня 2009 року дозволяється вивезення насіння соняшнику, подрібненого або неподрібненого (код товару згідно з УКТ ЗЕД 120600), без сплати вивізного (експортного) мита, ставки якого затверджено статтею 1 цього Закону, за умови вивезення його безпосередньо сільськогосподарськими товаровиробниками або закупівлі його безпосередньо у таких товаровиробників за цінами не нижче мінімальних закупівельних цін, встановлених відповідно до законодавства, в режимі неавтоматичного ліцензування.».
 
-1- Рижук С.М.
Сухий Я.М.
Терьохін С.А.
Веревський А.М.
Кармазін Ю.А.
Частину 1 розділу І виключити.
 
Враховано      
    -2- Круглов М.П.
Статтю 2 викласти у такій редакції:
«Стаття 2. Тимчасово до 1 вересня 2009 року дозволяється вивезення насіння соняшнику, подрібненого або неподрібненого (код товару згідно з УКТ ЗЕД 120600), без сплати вивізного (експортного) мита, ставки якого затверджено статтею 1 цього Закону.»
 
Відхилено    
    -3- Веревський А.М.
„Запровадити тимчасову експортну тарифну квоту в обсягах 1 млн тон насіння соняшнику подрібненого або неподрібненого (код товару згідно з УКТ ЗЕД 120600) на таких умовах:
- тарифна квота запроваджується на період з дня набрання чинності цим Законом до 30 червня 2009 року;
- вивізне (експортне) мито, затверджене статтею 1 цього Закону, у межах тарифної квоти не справляється;
- розподіл тарифної квоти здійснюється на умовах автоматичного ліцензування;
- тарифна квота розподіляється виключно між резидентами у межах обсягів соняшнику подрібненого або неподрібненого, фактично ними виробленими.
При цьому будь-які договори про спільну (сумісну) діяльність, переробки давальницької сировини, а також інші подібні договори, які передбачають передачу права власності на соняшник подрібнений або неподрібнений від їх виробника іншій особі (у тому числі шляхом придбання корпоративних прав, емітованих таким виробником) до уваги не беруться».
 
Відхилено    
8. 2. Доповнити статтю 2 Закону України «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 6, ст. 40; 2004 р., № 52, ст. 565; 2005 р.,
 
-4- Рижук С.М.
Статтю 2 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   1. Пункт 1 розділу ІІ „Прикінцеві положення « Закону України «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 6, ст. 40; 2004 р., № 52, ст. 565; 2005 р.,
№ 17—19, ст. 267, № 27, ст. 363, № 34, ст. 441) викласти у такій редакції:
 
9. № 17-19, ст. 267, № 27, ст. 363, № 34, ст. 441) частиною такого змісту:
 
-5- Терьохін С.А.
Пункт 1 розділу ІІ „Прикінцеві положення» викласти у такій редакції:
„1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2002 року та втрачає чинність з 1 січня 2009 року, крім ввезення давальницької сировини на митну територію України для легкої промисловості, а саме за кодами УКТЗЕД 4104 – 4107, 4112, 4113, 5111 – 5113, 5204 – 5212, 5309 – 5311, 5401 – 5404, 5406 – 5408, 5501, 5508 – 5516, 5601 – 5608, 5801 – 5804, 5806 – 5807, 5901, 5903, 5906 – 5907, 6001 – 6006, 6305, 6307, щодо яких норми цього Закону втрачають чинність з 1 січня 2012 року».
 
Враховано      
10. «20. Забороняється ввезення на митну територію України товарів групи 02 згідно з УКТЗЕД як давальницької сировини та проведення операцій, пов’язаних з її переробкою на території України.».
 
   „1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2002 року та втрачає чинність з 1 січня 2009 року, крім ввезення давальницької сировини на митну територію України для легкої промисловості, а саме за кодами УКТЗЕД 4104 – 4107, 4112, 4113, 5111 – 5113, 5204 – 5212, 5309 – 5311, 5401 – 5404, 5406 – 5408, 5501, 5508 – 5516, 5601 – 5608, 5801 – 5804, 5806 – 5807, 5901, 5903, 5906 – 5907, 6001 – 6006, 6305, 6307, щодо яких норми цього Закону втрачають чинність з 1 січня 2012 року».
 
11. 3. Підпункт 14.2.4 пункту 14.2 статті 14 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 49, ст. 527) викласти у такій редакції:
 
-6- Кириленко І.Г.
Терьохін С.А.
Частину 3 Розділу І викласти в такій редакції:
«У Законі України «Про державну підтримку сільського господарства України» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 49, ст. 527):
2.1. У пункті 14:
2.1.1.Підпункт 14.2.4 викласти у такій редакції:
„14.2.4. Зерно, яке є об’єктом державного цінового регулювання або під обсяг якого була одержана бюджетна позика у режимі державних заставних закупівель, зберігається виключно у сертифікованому зерновому складі (зерносховищі, елеваторі). Плата за таке зберігання не може перевищувати 2 відсотка від вартості такого зерна, розрахованої від мінімальної закупівельної ціни (у розрахунку за кожні 30 календарних днів такого зберігання кожної метричної одиниці виміру її обсягу)»
2.1.2. Доповнити пунктом 14.2.5 такого змісту:
„14.2.5. Кабінет Міністрів України встановлює режим цінового
регулювання вартості наступних послуг:
а) ветеринарної медицини (проведення лабораторних досліджень,
оформлення ветеринарного сертифіката або свідоцтва);
б) хлібної інспекції (огляд та оформлення сертифікатів);
в) карантинної інспекції (огляд та оформлення сертифікатів,
проведення фумігації).
При цьому вартість таких послуг не може перевищувати ціну,
розраховану за 20-відсотковою нормою рентабельності до понесених
витрат на їх надання. Порушення цього правила тягне за собою відповідальність, установлену Законом України „Про ціни та ціноутворення».
2.1.3.. У підпункті 15.2 виключити такі цифри та їх опис: 010511 – 010599, 0106.
2.1.4. У статті 17:
а). назву статті викласти у у такій редакції:»Аграрні біржи»;
б) у пункті 17.1:
- підпункт «.б» виключити;
- у першому реченні підпункту „в» дієслово „є» замінити словами „може бути»; у другому реченні слова „за рахунок свого резервного фонду» виключити;
- перший абзац підпункту „ґ» розпочати такими словами: „Якщо засновником аграрної біржі є Кабінет Міністрів України в особі Аграрного фонду України, то...»;
2.1.5. Пункт 5 статті 18 виключити.»
 
Враховано   2. У Законі України «Про державну підтримку сільського господарства України» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 49, ст. 527):
 
12. «14.2.4. Зерно, яке є об’єктом державного цінового регулювання або під обсяг якого одержана бюджетна позика в межах режиму здійснення державних заставних закупівель, повинне зберігатися виключно на сертифікованому зерновому складі.
 
   2.1. У пункті 14:
2.1.1. Підпункт 14.2.4 викласти у такій редакції:
„14.2.4. Зерно, яке є об’єктом державного цінового регулювання або під обсяг якого була одержана бюджетна позика у режимі державних заставних закупівель, зберігається виключно у сертифікованому зерновому складі (зерносховищі, елеваторі). Плата за таке зберігання не може перевищувати 2 відсотка від вартості такого зерна, розрахованої від мінімальної закупівельної ціни (у розрахунку за кожні 30 календарних днів такого зберігання кожної метричної одиниці виміру її обсягу)»
2.1.2. Доповнити пунктом 14.2.5 такого змісту:
„14.2.5. Кабінет Міністрів України встановлює режим цінового
регулювання вартості наступних послуг:
а) ветеринарної медицини (проведення лабораторних досліджень,
оформлення ветеринарного сертифіката або свідоцтва);
б) хлібної інспекції (огляд та оформлення сертифікатів);
в) карантинної інспекції (огляд та оформлення сертифікатів,
проведення фумігації).
При цьому вартість таких послуг не може перевищувати ціну,
розраховану за 20-відсотковою нормою рентабельності до понесених
витрат на їх надання. Порушення цього правила тягне за собою відповідальність, установлену Законом України „Про ціни та ціноутворення».
2.1.3.. У підпункті 15.2 виключити такі цифри та їх опис: 010511 – 010599, 0106.
2.1.4. У статті 17:
а). назву статті викласти у такій редакції:»Аграрні біржи»;
б) у пункті 17.1:
- підпункт «.б» виключити;
- у першому реченні підпункту „в» дієслово „є» замінити словами „може бути»; у другому реченні слова „за рахунок свого резервного фонду» виключити;
- перший абзац підпункту „ґ» розпочати такими словами: „Якщо засновником аграрної біржі є Кабінет Міністрів України в особі Аграрного фонду України, то...»;
2.1.5. Пункт 5 статті 18 виключити.
 
13. Кабінет Міністрів України встановлює щодо зазначеного зерна режим цінового регулювання вартості таких послуг:
 
      
14. ветеринарної медицини (проведення лабораторних досліджень, оформлення ветеринарного сертифіката або свідоцтва);
 
      
15. хлібної інспекції (огляд та оформлення сертифікатів);
 
      
16. карантинної інспекції (огляд та оформлення сертифікатів, проведення фумігації);
 
      
17. зберігання товару на сертифікованому зерновому складі на відповідний маркетинговий період.
 
      
18. Рішення Кабінету Міністрів України щодо встановлення режиму цінового регулювання вартості окремих видів послуг оприлюднюється за 30 днів до початку запровадження такого режиму регулювання.».
 
-7- Кравчук В.П.
У Законі «Про державну підтримку сільського господарства України доповнити статтею 14-1 такого змісту:
«Стаття 14-1. Списання податкової заборгованості по податках з доходів фізичних осіб сільськогосподарських підприємств.
14-1.1. Списати суми податкової заборгованості, яка виникла станом на 1 січня 2008 року по сплаті податків з доходів фізичних осіб, із платників податків – сільськогосподарських підприємств (крім підприємств, що мають таку заборгованість, яка виникла протягом 2008 року).
Відповідні податкові органи в двотижневий строк з дня набрання чинності цим Законом приймають рішення про списання з сільськогосподарських підприємств сум податкової заборгованості, визначених у цьому пункті, і повідомляють про це зазначені підприємства та уповноважені банки.
14-1.2. Сільськогосподарські підприємства в двотижневий строк з дня набрання чинності цим Законом приймають рішення щодо списання податкової заборгованості, визначено у пункті 14-1.1. цієї статті, та в тижневий строк з дня прийняття такого рішення письмово повідомляють про це в податковий орган, в якому перебувають на обліку.».
 
Відхилено      
    -8- Терещук С.М.
Жебрівський П.І.
Ляшко О.В.
Слаута В.А.
Ващук К.Т.
Васильєв О.А.
Рижук С.М.
У Законі України «Про державну підтримку сільського господарства України»:
а) вилучити абзац б) підпункту 6.3.1. пункту 6.3. статті 6 Закону.
б) доповнити пункт 9.2. статті 9 підпунктами наступного змісту:
«9.2.6. Аграрний фонд має право здійснювати експорт об’єктів державного цінового регулювання»
9.2.7. З метою забезпечення надходження коштів до спеціального фонду державного бюджету Аграрний фонд має право здійснювати реалізацію об’єктів державного цінового регулювання, використовуючи сприятливу ринкову кон’юнктурую»
 
Відхилено    
19. 5. У Законі України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України»:
 
   3. Доповнити розділ ІІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» пунктом 11 такого змісту:
 
20. доповнити статтю 1 розділу І пунктами «е» і «є» такого змісту:
 
      
21. «е) надання фінансової допомоги банкам з урахуванням обсягів пролонгованих кредитів, що надані підприємствам агропромислового комплексу;
 
      
22. є) здійснення фінансових інтервенцій на організованому аграрному ринку за об’єктами державного цінового регулювання.»;
 
-9- Ткач Р.В.
Пункт 5 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«5. У Законі України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України»:
1) розділ І доповнити статтею 1-1 такого змісту:
«Стаття 1-1. Створити за рахунок коштів, передбачених статтею 1 цього Закону, Аграрний стабілізаційний фонд у розмірі не менше 10 мільярдів гривень, кошти якого використовуються у встановленому Кабінетом Міністрів України за погодженням із комітетами Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин та з питань бюджету порядку на:

а) рефінансування банків з урахуванням обсягів пролонгованих за відсотковими ставками не вище тих, що передбачені основними кредитними договорами, кредитів, які надані підприємствам агропромислового комплексу у 2005-2008 роках, та кредитів, наданих сільськогосподарським товаровиробникам для проведення весняно-польових робіт у 2009 році;
б) здійснення фінансових інтервенцій на організованому аграрному ринку за об’єктами державного цінового регулювання»;
 
Відхилено      
    -10- Сухий Я.М.
Доповнити Закон України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» статтею 1-1 такого змісту:
«Стаття 1-1. За рахунок коштів передбачених у статті 1 створити Державний аграрний стабілізаційний фонд для забезпечення потреб агропромислового комплексу фінансовими та матеріально-технічними ресурсами у сумі 1 млрд. гривень.
Кошти Державного аграрного стабілізаційного фонду використати у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України на:
а) гарантування комерційним банкам виплати компенсації в разі неповернення сільськогосподарськими товаровиробниками грошових коштів за кредитами на фінансування для проведення комплексу весняно - польових робіт у 2009 році;
б) надання цільової фінансової допомоги комерційним банкам з кредитною ставкою не більше 1 облікової ставки Національного банку на поворотній основі для виділення кредитів, на тендерних умовах, будівельним компаніям на будівництво в сільській місцевості об'єктів інфраструктури, соціальної сфери та житла молодим спеціалістам сільського господарства і працівникам бюджетної сфери.
При цьому розмір кредитної ставки не повинен перевищувати 1,5 облікової ставки Національного банку, що діє на дату укладення кредитного договору.
 
Враховано по суті   
23. доповнити розділ ІІІ «Прикінцеві положення» пунктом 11 такого змісту:
 
      
24. «11. За зверненнями сільськогосподарських товаровиробників банки пролонгують на період до 1 листопада 2009 року непогашені кредити, залучені у 2005-2008 роках, за відсотковими ставками не вище тих, що передбачені основними кредитними договорами, без застосування штрафних санкцій.».
 
-11- Кириленко І.Г.
Терьохін С.А.
«3. Доповнити розділ ІІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» пунктом 11 такого змісту:
«11. Договір між Національним банком України та банком про підтримання ліквідності через відповідні інструменти рефінансування (у тому числі при наданні стабілізаційного кредиту) укладається з урахуванням таких особливостей:
а) якщо такий банк має у складі кредитного портфелю заборгованість позичальників – сільськогосподарських товаровиробників, то така заборгованість вважається добровільно пролонгованою таким банком на строк, не менший строку, на який надається таке рефінансування (але не менший за 365 днів);
б) норми підпункту „а» цього пункту поширюються на заборгованість, яка класифікується Національним банком України як субстандартна або сумнівна, що виникла станом на 1 січня 2009 року;
в) достатнім забезпеченням рефінансування (у частині субстандартної або сумнівної заборгованості) вважається подвійне складське свідоцтво, заставні, а також застава майна та майнових прав сільськогосподарського товаровиробника такому банку;
г) при отриманні рефінансування від Національного банку України, банк протягом наступних 5 робочих днів зобов’язаний повідомити позичальника про можливість укладення змін до кредитного договору (додаткового договору) з метою його пролонгації (реструктуризації) за умовами цього пункту. Незалежно від фактичної дати укладення таких змін (додаткового договору), кредит вважається пролонгованим з моменту отримання банком відповідного рефінансування від Національного банку України.
Порушення банком строків надання такого повідомлення, або відмова укласти з позичальником відповідні зміни до кредитного договору (додатковий договір) протягом 30 робочих днів з моменту отримання відповідного рефінансування, вважається порушенням істотних умов договору між Національним банком України та таким банком про підтримання ліквідності через відповідні інструменти рефінансування (у тому числі при наданні стабілізаційного кредиту), що тягне за собою безумовне дострокове повернення такого рефінансування Національному банку України у загальній сумі.
Національний банк України забезпечує виконання норм цього пункту.
11.1. Зазначена пролонгація здійснюється на таких умовах:
а) за процентною ставкою, яка існувала на момент надання такого кредиту, якщо згодом менша ставка не була погоджена сторонами кредитного договору;
б) протягом такої пролонгації вартість застави (за її наявності) не переоцінюється у бік зменшення. При цьому, якщо заставодавець порушує умови пролонгованого кредитного договору, банк – заставодержатель має право запропонувати заставодавцю доповнити такий кредитний договір (укласти додатковий договір) із застереженням про задоволення вимог заставодержателя у досудовому порядку, внаслідок чого право заставодавця на звернення стягнення на предмет застави виникає не раніше 90 календарного дня, наступного за днем, в якому припускається таке порушення;
в) форма (спосіб) нарахування та погашення процентів, а також погашення основного боргу може бути зміненою лише за погодженням з позичальником та не може висуватися як передумова отримання такої пролонгації;
г) не дозволяється запровадження будь-яких додаткових комісій, плат та відшкодувань на користь банку, а також застосування штрафних санкцій до позичальника у зв’язку з такою пролонгацією. Це правило поширюється також на випадки дострокового погашення такого пролонгованого кредиту за рішенням позичальника.
11.2. Не вважається підставою для збільшення категорії ризику за кредитом, який було реструктуровано шляхом зменшення розміру процентів або основної суми заборгованості сільськогосподарського товаровиробника.
11.3. Банк, який має у складі кредитного портфелю заборгованість позичальників – сільськогосподарських товаровиробників, але не звертався до Національного банку України за отриманням рефінансування, має право запропонувати таким позичальникам укласти зміни до кредитного договору (додатковий договір) на умовах пролонгації, визначених цим пунктом. Наявність таких змін (додаткових договорів) є підставою для надання такому банку відповідного рефінансування від Національного банку України.
11.4. Для цілей цього пункту сільськогосподарським товаровиробником вважається особа, визначена у статті 8-1 Закону України „Про податок на додану вартість».
11.5. Норми цього пункту поширюються також на заборгованість сільськогосподарських товаровиробників перед лізингодавцями – банками України за фінансовим лізингом сільськогосподарської техніки за кодами УКТЗЕД 8432 - 8436,870110 – 870130,870190.
11.6. Норми законів України „Про Національний банк України», „Про банки і банківську діяльність», „Про заставу» діють з урахуванням норм цього пункту».
 
Враховано   11. Договір між Національним банком України та банком про підтримання ліквідності через відповідні інструменти рефінансування (у тому числі при наданні стабілізаційного кредиту) укладається з урахуванням таких особливостей:
а) якщо такий банк має у складі кредитного портфелю заборгованість позичальників – сільськогосподарських товаровиробників, то така заборгованість вважається добровільно пролонгованою таким банком на строк, не менший строку, на який надається таке рефінансування (але не менший за 365 днів);
б) норми підпункту „а» цього пункту поширюються на заборгованість, яка класифікується Національним банком України як субстандартна або сумнівна, що виникла станом на 1 січня 2009 року;
в) достатнім забезпеченням рефінансування (у частині субстандартної або сумнівної заборгованості) вважається подвійне складське свідоцтво, заставні, а також застава майна та майнових прав сільськогосподарського товаровиробника такому банку;
г) при отриманні рефінансування від Національного банку України, банк протягом наступних 5 робочих днів зобов’язаний повідомити позичальника про можливість укладення змін до кредитного договору (додаткового договору) з метою його пролонгації (реструктуризації) за умовами цього пункту. Незалежно від фактичної дати укладення таких змін (додаткового договору), кредит вважається пролонгованим з моменту отримання банком відповідного рефінансування від Національного банку України.
Порушення банком строків надання такого повідомлення, або відмова укласти з позичальником відповідні зміни до кредитного договору (додатковий договір) протягом 30 робочих днів з моменту отримання відповідного рефінансування, вважається порушенням істотних умов договору між Національним банком України та таким банком про підтримання ліквідності через відповідні інструменти рефінансування (у тому числі при наданні стабілізаційного кредиту), що тягне за собою безумовне дострокове повернення такого рефінансування Національному банку України у загальній сумі.
Національний банк України забезпечує виконання норм цього пункту.
11.1. Зазначена пролонгація здійснюється на таких умовах:
а) за процентною ставкою, яка існувала на момент надання такого кредиту, якщо згодом менша ставка не була погоджена сторонами кредитного договору;
б) протягом такої пролонгації вартість застави (за її наявності) не переоцінюється у бік зменшення. При цьому, якщо заставодавець порушує умови пролонгованого кредитного договору, банк – заставодержатель має право запропонувати заставодавцю доповнити такий кредитний договір (укласти додатковий договір) із застереженням про задоволення вимог заставодержателя у досудовому порядку, внаслідок чого право заставодавця на звернення стягнення на предмет застави виникає не раніше 90 календарного дня, наступного за днем, в якому припускається таке порушення;
в) форма (спосіб) нарахування та погашення процентів, а також погашення основного боргу може бути зміненою лише за погодженням з позичальником та не може висуватися як передумова отримання такої пролонгації;
г) не дозволяється запровадження будь-яких додаткових комісій, плат та відшкодувань на користь банку, а також застосування штрафних санкцій до позичальника у зв’язку з такою пролонгацією. Це правило поширюється також на випадки дострокового погашення такого пролонгованого кредиту за рішенням позичальника.
11.2. Не вважається підставою для збільшення категорії ризику за кредитом, який було реструктуровано шляхом зменшення розміру процентів або основної суми заборгованості сільськогосподарського товаровиробника.
11.3. Банк, який має у складі кредитного портфелю заборгованість позичальників – сільськогосподарських товаровиробників, але не звертався до Національного банку України за отриманням рефінансування, має право запропонувати таким позичальникам укласти зміни до кредитного договору (додатковий договір) на умовах пролонгації, визначених цим пунктом. Наявність таких змін (додаткових договорів) є підставою для надання такому банку відповідного рефінансування від Національного банку України.
11.4. Для цілей цього пункту сільськогосподарським товаровиробником вважається особа, визначена у статті 8-1 Закону України „Про податок на додану вартість».
11.5. Норми цього пункту поширюються також на заборгованість сільськогосподарських товаровиробників перед лізингодавцями – банками України за фінансовим лізингом сільськогосподарської техніки за кодами УКТЗЕД 8432 - 8436,870110 – 870130,870190.
11.6. Норми законів України „Про Національний банк України», „Про банки і банківську діяльність», „Про заставу» діють з урахуванням норм цього пункту.
4. У Законі України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, №25, ст. 241):
абзац сімнадцятий пункту 1 частини першої статті 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 25, ст.241) викласти в такій редакції:
«забезпечує проведення державної політики цін та здійснює, за погодженням з Антимонопольним комітетом України, державне регулювання ціноутворення».
 
    -12- Ткач Р.В.
розділ ІІІ «Прикінцеві положення» доповнити пунктами такого змісту:
«11. За зверненнями сільськогосподарських товаровиробників банки зобов’язані пролонгувати на період до 1 листопада 2009 року непогашені кредити, залучені у 2005—2008 роках, за відсотковими ставками не вище тих, що передбачені основними кредитними договорами, без застосування штрафних санкцій
12. За зверненням банків або інших кредитних установ щодо отримання рефінансування з урахуванням обсягів пролонгованих за відсотковими ставками не вище тих, що передбачені основними кредитними договорами, кредитів, які надані підприємствам агропромислового комплексу у 2005-2008 роках, Національний банк України зобов'язаний надавати кредити для їх рефінансування. Обгрунтована відповідь щодо прийнятого рішення з приводу надання рефінансування надається Національним банком України у 3-ьох денний термін з моменту звернення банків або інших кредитних установ.»
 
Враховано по суті   
    -13- Ващук К.Т.
Шостий абзац пункту 5 законопроекту після слів «без застосування штрафних санкцій» доповнити текстом наступного змісту:
«..... з відшкодуванням з державного бюджету не нижче 15 відсотків вартості кредиту. Національному банку України виділяти фінансову допомогу в першу чергу банкам, які надають кредити для підприємств агропромислового комплексу, в сумах, що відповідають вартості пролонгованих кредитів.
Рекомендувати банкам надати торгівлі та переробним підприємствам цільові пільгові кредити для розрахунків з постачальниками молочної продукції та з селянами за сировину».
 
Відхилено – не є предметом цього Закону   
    -14- Кармазін Ю.А.
доповнити розділ ІІІ «Прикінцеві положення» пунктом 11 такого змісту:
11. На підставі звернень підприємств агропромислового комплексу - банки протягом 5-ти днів забезпечують пролонгацію на період до 1 листопада 2009 року непогашених кредитів, залучених у 2005—2008 роках, за відсотковими ставками не вище тих, що передбачені основними кредитними договорами, без застосування штрафних санкцій. При цьому, кредити залучені у іноземній валюті перераховуються у національну валюту за курсом НБУ на момент оформлення (залучення) такого кредиту, а від’ємна курсова різниця покривається за рахунок коштів Національного банку України;
на підставі звернень банків, Національний банк України забезпечує, на період до 1 листопада 2009 року, їх рефінансування виходячи із обсягів пролонгованих кредитів для підприємств агропромислового комплексу за рахунок коштів Національного банку України.
 
Враховано по суті   
    -15- Ващук К.Т.
Сігал Є.Я.
доповнити розділ ІІІ «Прикінцеві положення» пунктом 11 такого змісту:
«11. Договір між Національним банком України та банками про підтримання ліквідності через відповідні інструменти рефінансування (у тому числі при наданні стабілізаційного кредиту) укладається з урахуванням таких особливостей:
а) банк, який має у складі кредитного портфелю заборгованість позичальників – сільськогосподарських товаровиробників, зобов’язаний протягом 5 днів без застосування штрафних санкцій пролонгувати таку заборгованість на строк, не менший строку, на який надається таке рефінансування (але не менше 365 днів);
б) норми пункту „а» поширюються на заборгованість (у національній та іноземній валюті), яка класифікується Національним банком України як субстандартна або сумнівна, що виникла на день набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання негативним наслідкам впливу світової фінансової кризи на розвиток агропромислового комплексу»;
в) достатнім забезпеченням рефінансування (у частині субстандартної або сумнівної заборгованості сільськогосподарських товаровиробників) вважається подвійне складське свідоцтво, заставні, а також застава майнових прав сільськогосподарського товаровиробника такому банку.
Зазначена пролонгація кредиту здійснюється на таких умовах:
а) за процентною ставкою, яка існувала на момент надання такого кредиту, якщо згодом менша ставка не була погоджена сторонами;
б) протягом такої пролонгації вартість застави (за її наявності) не переоцінюється у бік зменшення;
в) форма (спосіб) нарахування та погашення процентів, а також погашення основного боргу може бути зміненою лише за погодженням з позичальником та не може висуватися як передумова отримання такої пролонгації;
г) штрафні санкції не застосовуються;
ґ) запровадження будь-яких додаткових комісій, плат та відшкодувань на користь банку у зв’язку з такою пролонгацією, не дозволяється;
д) запровадження будь-яких додаткових комісій, плат та відшкодувань на користь банку, а також застосування штрафних санкцій, у зв’язку з достроковим погашенням такого кредиту, не дозволяється;
е) на період дії таких пролонгованих кредитів діють правила щодо застави майна (майнових прав) сільськогосподарських товаровиробників, як засобу виконання пролонгованих кредитів, які визначені у відповідних договорах з банком – заставодержателем з урахуванням таких особливостей. Якщо сільськогосподарський товаровиробник-боржник (заставодавець) припускає невиконання основного зобов'язання та/або процентів за основним зобов'язанням строком більш ніж 30 днів за незалежних від заставодержателя обставин, то заставодержатель зобов’язаний запропонувати, а заставодатель має право погодитися на укладення додаткового договору щодо застереження про задоволення вимог заставодержателя у досудовому порядку. У цьому випадку: звернення стягнення на передане в заставу майно (майнові права) може бути здійснене не раніше 90 календарного дня, наступного за днем, в якому виникає право на таке стягнення.
Не вважається підставою для збільшення категорії ризику за кредитом, який було реструктуровано шляхом зменшення розміру процентів або основної суми заборгованості сільськогосподарського товаровиробника.
Для цілей цього пункту сільськогосподарським товаровиробником вважається особа, визначена Законом України «Про фіксований сільськогосподарський податок».
Банки, які не звернулися до Національного банку України за отриманням рефінансування для підтримання своєї ліквідності, забезпечують пролонгацію заборгованості за наданими сільськогосподарським товаровиробникам кредитам згідно з умовами цього пункту»
 
Враховано по суті   
    -16- Ягоферов А.М.
Доповнити розділ ІІІ «Прикінцеві положення» новим пунктом 12 такого змісту:
«12. За зверненнями сільськогосподарських товаровиробників лізингодавці (банки та лізингові компанії) надають лізингоодержувачам на період до 1 листопада 2009 року канікули зі сплати лізингових платежів та подовжують строком на один рік договори з лізингу, що укладені з підприємствами АПК у 2005-2008 роках. При цьому, лізингові платежі повинні бути не вище тих, що передбачені основними договорами фінансового лізингу, штрафні санкції не застосовуються.».
 
Враховано щодо лізингодавців - банків   
    -17- Унгурян П.Я.
Абзац 6 пункту 5 розділу 1 законопроекту викласти в наступній редакції:
«11. За зверненнями підприємств агропромислового комплексу банки пролонгують на період до 1 листопада 2009 року непогашені кредити, залучені у 2005—2008 роках, за відсотковими ставками не вище тих, що передбачені основними кредитними договорами, без застосування штрафних санкцій.»
 
Враховано по суті   
    -18- Унгурян П.Я.
В розділі І додати пункт 6 в такій редакції:
«6. Підпункт 1 пункту 4 розділу ІІ Закону України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» N 639-VІ від 31 жовтня 2008 року викласти у такій редакції:
«1) у підпункті 6.2.6 пункту 6.2 статті 6 слова та цифри «До 1 січня 2009 року» замінити словами «До 1 січня 2011 року»;
в абзаці першому пунктів 11.21 та 11.29 статті 11 слова та цифри «До 1 січня 2009 року» замінити словами і цифрами «До 1 січня 2011 року»;»
2) у розділі ІІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України»:
- пункт 1 викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім підпунктів 1 і 3 пункту 4 розділу ІІ, які набирають чинності з 1 січня 2009 року, та підпункту 2 пункту 4 і пункту 5 розділу ІІ цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2011 року.»
- у пункті 10 слова «на відповідний рік» замінити словами і цифрами «на 2011 та наступні роки»;»
 
Відхилено , не є предметом цього Закону   
    -19- Королевська Н.Ю.
Абзац 6 пункту 5 розділу 1 законопроекту доповнити реченням такого змісту :
« Відмова банку від пролонгації такого кредиту є підставою для початку процедури запровадження заходів з поліпшення фінансового стану такого банку за участю держави відповідно до цього Закону»
 
Враховано по суті   
    -20- Кравченко М.В.
Князевич Р.П.
пункт 5 Розділу І законопроекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
«підпункт 1 пункту 4 розділу ІІ викласти в такій редакції:
«1) у підпункті 6.2.6 пункту 6.2 статті 6 та в абзацах перших пунктів 11.21 та 11.29 статті 11 слова та цифри «до 1 січня 2009 року» замінити словами та цифрами «до 1 січня 2010 року».
 
Відхилено – не є предметом цього Закону та суперечать нормам міжнародних угод України   
    -21- Присяжнюк М.В.
Рижук С.М.
Доповнити розділ 1 статтею 6 наступного змісту:
За рахунок коштів передбачених у статті 1 Закону України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» створити Державний аграрний стабілізаційний фонд для забезпечення потреб агропромислового комплексу фінансовими та матеріально-технічними ресурсами. Для функціонування фонду на 2008 - 2009 роки направити не менше 10 млрд. гривень.
Кошти Державного аграрного стабілізаційного фонду використати в порядку установленому Кабінетом Міністрів України на:
а) надання цільової фінансової допомоги комерційним банкам на поворотній основі для виділення в повному обсязі кредитів сільськогосподарським товаровиробникам для проведення комплексу весняно - польових робіт у 2009 році в обсязі, що дорівнює сумі надання цільової фінансової допомоги сільськогосподарським товаровиробникам, а також кредитної ставки Національного банку, що діє на дату надання фінансової допомоги. За рахунок цієї цільової фінансової допомоги розмір кредитної ставки для сільськогосподарських товаровиробників, яка буде встановлюватись комерційними банками, не повинна перевищувати 1,5 облікової ставки Національного банку, що діє на дату укладення кредитного договору;
б) пролонгацію банками на період до 1 листопада 2009 року, непогашених кредитів та діючих кредитних ліній, за зверненнями сільськогосподарських товаровиробників, які були оформлені у 2005—2008 роках, за відсотковими ставками не вище тих, що передбачені основними кредитними договорами;
в) надання фінансової підтримки НАК «Украгролізинг» на поворотній основі для закупівлі вітчизняної сільськогосподарської техніки та окремих видів іноземної техніки, аналогів якої не виробляється в Україні, з подальшою передачею їх у лізинг в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України;
г) надання цільової фінансової допомоги комерційним банкам на поворотній основі для виділення кредитів, на тендерних умовах, будівельним компаніям на будівництво в сільській місцевості інфраструктури, об'єктів соціальної сфери та житла молодим спеціалістам сільського господарства і працівникам бюджетної сфери в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
Враховано частково    
    -22- Присяжнюк М.В.
Доповнити розділ 1 статтею 7 наступного змісту:
Зобов’язати Державний комітет України з державного матеріального резерву, ДАК «Хліб України», Аграрний фонд виступати гарантом при укладанні кредитних угод на проведення весняно-польових робіт між банками та сільськогосподарськими товаровиробниками.
 
Відхилено – такі особи не можуть виступати гарантами за кредитами.   
    -23- Присяжнюк М.В.
Рижук С.М.
Доповнити розділ 1 статтею 10 наступного змісту:
Підпункт 2 пункту 4 розділу ІІ Закону України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (Офіційний вісник України 2008 р., № 84, стор. 11, стаття 2809) вилучити.
Частину 1 статті 1 Розділу І після слів: «...державних цінних паперів,...» доповнити словами «а також коштів від сплати ввізного мита в обсязі 0,5 відсотків всіх надходжень...» далі за текстом.
Статтю 1 Розділу І доповнити пунктом е) такого змісту:
«е) забезпечення потреб агропромислового комплексу фінансовими та матеріально-технічними ресурсами (в тому числі за рахунок коштів від сплати ввізного мита в обсязі 0,5 відсотків всіх надходжень)».
 
Відхилено , не є предметом цього Закону   
    -24- Симоненко П.М.
У змінах до І-го розділу до Закону України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України»:
передбачити заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2012 року;
призупинити дію Закону України № 250-УІ, яким ратифіковано протокол про вступ України до СОТ;
- передбачити державне замовлення на 50% валової продукції сільськогосподарських виробників
 
Відхилено – не є об’єктом цього Закону   
    -25- Присяжнюк М.В.
Рижук С.М.
Доповнити розділ 1 статтею 11 наступного змісту:
У Законі України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, №25, ст. 241)
Абзац сімнадцятий пункту 1 частини першої статті 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 25, ст.241) викласти в такій редакції:
«забезпечує проведення державної політики цін та здійснює, за погодженням з Антимонопольним комітетом України, державне регулювання ціноутворення».
 
Враховано    
    -26- Присяжнюк М.В.
Доповнити розділ 1 статтею 12 наступного змісту:
Абзац третій статті 4 Закону України «Про ціни та ціноутворення» (Відомості Верховної Ради, 1990 р., № 52, ст.650, 2004 р., № 12, ст.155) викласти у такій редакції:
«визначає, за погодженням з Антимонопольним комітетом України, перелік продукції, товарів і послуг, державні фіксовані та регульовані ціни і тарифи на які затверджуються відповідними органами державного управління, крім сфери телекомунікацій».
 
Враховано по суті   
25. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
26. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
27. 2. Установити, що сільськогосподарським товаровиробникам, які зберігають зерно власного виробництва на сертифікованому зерновому складі, у 2008/09 маркетинговому році починаючи з 1 листопада поточного року за рахунок коштів державного бюджету надається часткова компенсація вартості послуг із зберігання зерна у розмірі до 70 відсотків зазначеної вартості.
 
-27- Терещук С.М.
Слід редакційно уточнити пункт 2 прикінцевих положень. Слід було б викласти його в такій редакції:
«Установити, що сільськогосподарським товаровиробникам, які зберігають зерно власного виробництва на сертифікованому зерновому складі, у 2008 – 2009 маркетинговому році, починаючи 31 листопада поточного року, за рахунок коштів Державного бюджету надається компенсація до 70 відсотків вартості послуг із зберігання зерна».
 
Враховано в іншій редакції     
    -28- Ващук К.Т.
Сігал Є.Я.
Розділ ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту викласти у такій редакції:
« ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування
2. Кабінету Міністрів України забезпечити
- фінансування видатків Міністерства аграрної політики за програмами підтримки розвитку підприємств агропромислового комплексу в обсягах, затверджених Міністерством фінансів у помісячному розписі асигнувань;
- введення в дію на протязі 15 днів з дня набрання чинності цим Законом затверджених національних стандартів на м’ясну та молочну продукцію.
3 Кабінету Міністрів України:
- при підготовці проекту Закону України про Державний бюджет України на 2009 рік розглянути питання виділення відповідних коштів Аграрному фонду України України на закупівлю надлишкової частини нереалізованого на внутрішньому ринку насіння соняшнику, подрібненого або неподрібненого (код товару згідно з УКТ ЗЕД 120600) безпосередньо у його виробників;
- на підставі даних Національного банку України провести аналіз стану розрахунків на 1 лютого 2009 року за наданими, у тому числі пролонгованими., банками сільськогосподарським товаровиробникам кредитами відповідно до пункті 11 розділу ІІІ «Прикінцеві положення « Закону України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» та подати Верховній Раді України відповідний законопроект як невідкладний до розгляду щодо продовження, при необхідності, застосування передбачених цим пунктом процедур щодо заборгованості за такими кредитами. До набрання чинності таким законом до заборгованості сільськогосподарських підприємств за кредитами банків застосовуються процедури, визначені пунктом 11 Закону України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України».
 
Враховано у більшості позицій   
28. 3. Кабінету Міністрів України забезпечити:
 
      
29. фінансування видатків Міністерства аграрної політики за програмами підтримки розвитку підприємств агропромислового комплексу в обсягах, затверджених Міністерством фінансів у помісячному розписі асигнувань;
 
      
30. виплату сільськогосподарським товаровиробникам часткової компенсації вартості послуг із зберігання зерна власного виробництва на сертифікованому зерновому складі за рахунок видатків, передбачених Міністерству аграрної політики за бюджетною програмою «Бюджетна тваринницька дотація та державна підтримка виробництва продукції рослинництва», та затвердити порядок виплати такої компенсації.

-29- Кармазін Ю.А.
У розділі ІІ пункт третій доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:
« будівництво необхідної кількості елеваторів, в тому числі через ДАК «Хліб України».
 
Відхилено , регулюється нормами бюджетного законодавства  2. Кабінет Міністрів України:
забезпечує фінансування видатків за програмами підтримки розвитку підприємств агропромислового комплексу у помісячному розписі асигнувань;
у проекті Державного бюджету України на 2009 рік передбачає надання бюджетної позики Аграрному фонду України для закупівлі надлишкової частини нереалізованого на внутрішньому ринку насіння соняшнику 2007 / 2008 маркетингового року (подрібненого або не подрібненого) у його виробників (але не більше 1 млн. тон);
станом на 1 лютого 2009 року на підставі даних Національного банку України проводить аналіз розрахунків за кредитами, наданими на користь сільськогосподарських товаровиробників, та за необхідністю подає до Верховної Ради України законопроект, визначений як невідкладний, для продовження процедури урегулювання заборгованості за такими кредитами, у спосіб, передбачений пунктом 11 розділу ІІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

    -30- Кириленко І.Г.
Терьохін С.А.
Розділ ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту викласти у такій редакції:
« ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінет Міністрів України:
забезпечує фінансування видатків за програмами підтримки розвитку підприємств агропромислового комплексу у помісячному розписі асигнувань;
у проекті Державного бюджету України на 2009 рік передбачає надання бюджетної позики Аграрному фонду України для закупівлі надлишкової частини нереалізованого на внутрішньому ринку насіння соняшнику 2007 / 2008 маркетингового року (подрібненого або не подрібненого) у його виробників (але не більше 1 млн. тон);
станом на 1 лютого 2009 року на підставі даних Національного банку України проводить аналіз розрахунків за кредитами, наданими на користь сільськогосподарських товаровиробників, та за необхідністю подає до Верховної Ради України законопроект, визначений як невідкладний, для продовження процедури урегулювання заборгованості за такими кредитами, у спосіб, передбачений пунктом 11 розділу ІІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України».
 
Враховано    
    -31- Сухий Я.М.
Доповнити новим абзацом пункт третій Прикінцевих положень:
3. Кабінету Міністрів України забезпечити:.
«визначення порядку накладання штрафних санкцій, що застосовуватимуться до комерційних банків за нецільове використання та несвоєчасне повернення фінансової допомоги, наданої Державним аграрним стабілізаційним фондом.»
 
Відхилено    
    -32- Присяжнюк М.В.
Рижук С.М.
Пункт 3 Прикінцевих положень викласти у такій редакції:
Кабінету Міністрів України:
1) Під час розроблення законопроекту про Державний бюджет України на 2009 рік передбачити:
- видатки на потреби агропромислового комплексу не менше 5,5 % від загальних надходжень Державного бюджету;
- кошти для організації постачання особистим селянським господарствам насіння, кормів, засобів захисту рослин, добрив, молодняка худоби, птиці;
- кошти для державної цільовій програми 2801560 «Формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом, здійснення державних форвардних і заставних закупівель, товарних та фінансових інтервенцій на організованому аграрному ринку» із загального фонду – 1,0 млрд. грн.;
- кошти на підтримку розвитку галузі тваринництва 2,8 млрд. гривень;
- кошти для державної цільовій програми 2801170 «Фінансування заходів по захисту, відтворенню та підвищенню родючості ґрунтів» із загального фонду – 300 млн. грн.
- видатки на забезпечення житлом працівників освіти, культури, охорони здоров’я та інших працівників бюджетної сфери, які постійно проживають і працюють на селі та уклали трудові контракти на 20 років – 1 млрд. грн.
2) В двотижневий строк з дня опублікування цього Закону забезпечити прийняття відповідно до своєї компетенції нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.
 
Враховано частково    
    -33- Сігал Є.Я.
Рижук С.М.
«Стаття 2-1.- Тимчасово до 31 грудня 2011 року застосовуються ставки ввізного мита, встановлені Законом України «Про митний тариф України» (в редакції станом на 1 січня 2008 року), на такі групи товарів і товарні позиції:
група 02 «М’ясо та їстівні субпродукти» - застосовуються ставки ввізного мита, встановлені Законом України «Про митний тариф України»;
 
Поправка перенесена у законопроект реєстр. № 3379, не є предметом цього Закону   
    -34- Кармазін Ю.А.
абзац другий викласти у такій редакції:
«група 02 «М’ясо та їстівні субпродукти» - застосовуються ставки ввізного мита, встановлені Законом України «Про митний тариф України»;
 
Поправка перенесена у законопроект. реєстр. № 3379, не є предметом цього Закону   
    -35- Смітюх Г.Є.
В частині третій пункту 4 розділу І до переліку товарів групи 02 додати товарні позиції:
«0207 14 20 00, 0207 14 60 00»
 
Поправка перенесена у законопроект реєстр. № 3379, не є предметом цього Закону   
    -36- Сігал Є.Я.
Кармазін Ю.А.
Рижук С.М.
група 16 «Готові харчові продукти з м’яса, риби або ракоподібних, молюсків або інших водяних безхребетних» за товарними кодами від
1601 00 10 00 до 1605 90 30 00.
 
Поправка перенесена у законопроект реєстр. № 3379, не є предметом цього Закону   
    -37- Рижук С.М.
Тимчасово до 31 грудня 2011 року встановлюється ставка ввізного мита у розмірі 1,5 євро за 1 кілограм товарів групи 05 «Інші продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені» за товарними кодами 0505 90 00 00, 0506 90 00 00».
 
Поправка перенесена у законопроект реєстр.№ 3379, не є предметом цього Закону   
    -38- Терещук С.М.
Внести зміни до Закону України «Про митний тариф України» від 05.04.2001р. № 2371-14 :
Встановити ставку ввізного мита на свіжі плоди яблук, груш в розмірі 1,0 євро за кілограм.
 
Поправка перенесена у законопроект реєстр.№ 3379, не є предметом цього Закону   
    -39- Ващук К.Т.
Пункт 4 проекту Закону доповнити абзацами наступного змісту:
«група 17 «Цукор і кондитерські вироби з цукру» за товарними кодами: 1701, 1702 19 00 00, 1702 30 59 00, 1702 30 99 00 (крім патоки крохмальної), 1702 40 90 00, 1702 60 95 00, 1702 90 71 00, 1702 90 79 00, 1702 90 99»;
«група 18 «Какао та продукти з нього» за товарними кодами: 1806 10 20 00, 1806 10 30 00, 1806 10 90 00;
«група 21 «Різні харчові продукти» за товарними кодами: 2106 90 20 00, 2106 90 59 00, 2106 90 98 90.»
 
Поправка перенесена у законопроект реєстр.№ 3379, не є предметом цього Закону   
    -40- Ващук К.Т.
Доповнити проект пунктом 6 наступного змісту:
«6. Внести до Закону України «Про встановлення тарифної квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини» (Відомості Верховної Ради України, 2007, № 4, ст.. 39) такі зміни:
«Статтю 2 викласти у такій редакції:
«Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року».
 
Відхилено , не є предметом цього Закону   
    -41- Ващук К.Т.
Доповнити проект новим пунктом 7 наступного змісту:
«7. Статтю 11 Прикінцеві положення Закону України «Про податок на додану вартість» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 156 із наступними змінами) доповнити пунктом наступного змісту:
«продовжити дію пп. 6.2.6. п. 6.2. ст.. 6, п. 11.21 ст.11 цього Закону до 31 грудня 2012 року».
 
Відхилено , не є предметом цього Закону   
    -42- Ткач Р.В.
Доповнити розділ І законопроекту пунктом 6 такого змісту:
«6. Пункт 5.18 статті 5 Закону України «Про податок на додану вартість» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156 із наступними змінами) доповнити підпунктом 5.18.3 такого змісту:
«5.18.3 техніки та обладнання для тваринницьких комплексів, які не виробляються в Україні, що здійснюється сільгосптоваровиробниками незалежно від організаційно-правової форми та форми власності для власних виробничих потреб. Перелік та обсяги зазначених товарів встановлюються Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено , не є предметом цього Закону, поправка перенесена у законопроект реєстр.№ 3306   
    -43- Присяжнюк М.В.
Рижук С.М.
Доповнити розділ 1 статтею 9 наступного змісту:
Внести до Закону України «Про податок на додану вартість» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 156 із наступними змінами) такі зміни:
1. пункт 5.18 статті 5 доповнити новим підпунктом 5.18.3 такого змісту:
«5.18.3.» звільняються від оподаткування операції з: ввезення на митну територію України чистопородних племінних тварин або генетичного матеріалу (коди УКТ ЗЕД 0101 10 10 00, 0101 10 90 00, 0102 10 10 00, 0102 10 30 00, 0102 10 90 00, 0103 10 00 00, 0104 10 10 00, 0104 20 10 00, 0106 19 10 00, 0511 10 00 00, 0511 99 90 10, 0511 99 90 90)»;
2. у підпункті 6.2.6 пункту 6.2 статті 6 слова та цифри "До 1 січня 2009 року" вилучити;
3. в абзацах перших пунктів 11.21 та 11.29 статті 11 слова та цифри "До 1 січня 2009 року" вилучити.
 
Відхилено , не є предметом цього Закону, поправка перенесена у законопроект реєстр.№ 3306   
    -44- Терещук С.М.
Розділ І доповнити наступними пунктами:
І. Розділ І доповнити наступними пунктами:
Кошти Державного аграрного стабілізаційного фонду використати в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України на:
1). надання фінансової підтримки НАК «Украгролізинг» в обсязі 500,0 млн грн на поворотній основі для закупівлі вітчизняної сільськогосподарської техніки та окремих видів іноземної техніки, аналогів якої не виробляється в Україні, з подальшою передачею їх у лізинг в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.
2). Запровадити нові бюджетні програми:
«Заходи за операціями фінансового лізингу племінної худоби та птиці» -
на суму 150,0 млн гривень;
«Заходи заопераціями фінансового лізингу повнокомплектних механізованих тваринницьких комплексів» - на суму 150,0млн
гривень;
«Здешевлення кредитів, залучених на придбання на умовах фінансового лізингу сільськогосподарської техніки, аналоги якої не
виробляються в Україні» - на суму 50,0 млн гривень.
ІІ. В прикінцевих положеннях пункт 3 доповнити абзацами такого змісту:
фінансування за бюджетною програмою, яка діє в державному бюджеті в 2008 році КПКВК 2801490 «Заходи по операціях фінансового лізингу вітчизняної сільськогосподарської техніки»
фінансування нових бюджетних програм:
- «Заходи за операціями фінансового лізингу племінної худоби і птиці» ;
-»Заходи за операціями фінансового лізингу повнокомплектних
механізованих тваринницьких комплексів»;
-«Здешевлення кредитів, залучених на придбання на умовах фінансового
лізингу сільськогосподарської техніки, аналоги якої не виробляються в Україні».
 
Відхилено , як таке що суперечить нормам Бюджетного Кодексу України   
    -45- Рижук С.М.
Внести зміни до Закону України „Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів « (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст.345; 1997 р., № 45, ст. 286; 1998р., № 2, ст. 40; 2000 р., № 30, ст. 240; 2001 р., № 11, ст. 45; 2002 р., № 26, ст. 175; 2003 р., № 33-34, ст. 267; 2005 р., № 4, ст. 91; № 17, ст. 267; № 18-19, ст. 267; 2006 р., № 8, ст. 89; № 33, ст. 278):
частину 7 статті 15 викласти в наступній редакції:
«Суб`єкти підприємницької діяльності, які отримали ліцензії на виробництво алкогольних напоїв або тютюнових виробів, здійснюють поставку цієї продукції підприємствам оптової і роздрібної торгівлі та іншим українським споживачам без ліцензії на оптову торгівлю лише в межах власного виробництва. Суб`єкти підприємницької діяльності, які отримали ліцензії на імпорт алкогольних напоїв, здійснюють поставку цієї продукції підприємствам оптової і роздрібної торгівлі та іншим українським споживачам за наявності ліцензії на оптову торгівлю.»
 
Відхилено , як таке що не є предметом цього Закону   
    -46- Терещук С.М.
Розділ І доповнити наступними пунктами:
Внести до Закону України "Про встановлення тарифної квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини" (Відомості Верховної Ради України, 2007, № 4, ст. 39) такі зміни:
Статтю 2 викласти у такій редакції: "Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року».
ІІ. Внести зміни до Закону України "Про митний тариф України"
Встановити що, тимчасово, до 31 грудня 2011 року, застосовуються ставки ввізного мита, встановлені Законом України "Про митний тариф України" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 36-43, ст. 508) в редакції станом на 1 січня 2008 року, на цукор (код згідно з УКТЗЕД 1701), цукрові сиропи (коди згідно з УКТЗЕД 1702 19 00 00, 1702 ЗО 59 00, 1702 ЗО 99 00 (крім патоки крохмальної), 1702 40 90 00. 1702 60 95 00, 1702 90 71 00, 1702 90 79 00, 1702 90 99 00), цукрові суміші (коди згідно УКТЗЕД 1806 10 20 00, 1806 10 ЗО 00, 1806 10 90 00)
та інші цукровмістні продукти (коди згідно УКТЕЗД 2106 90 20 00, 2106 90 59 00, 2106 90 98 90).
3. Внести зміни до Закону України «Про збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства» від 9 квітня 1999 року № 587-ХІV в частині продовження дії даного Закону до 31 грудня 2010 року.
 
Відхилено , як таке що не є предметом цього Закону   
    -47- Прутнік Е.А.
Доповнити Розділ І законопроекту новими пунктами такого змісту:
«6. У Законі України «Про фіксований сільськогосподарський податок» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 5—6, ст. 39, № 9 —10, ст. 69; 2000 р., № 37, ст. 308; 2003 р., № 46, ст. 365):
частину четверту статті 2 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Філії та інші відокремлені підрозділи суб’єкта господарювання, який відповідає вимогам, встановленим частиною першою цієї статті, набувають статус платника фіксованого сільськогосподарського податку з моменту їх реєстрації в податкових органах.»
статтю 5 доповнити частиною шостою такого змісту:
«Платники фіксованого сільськогосподарського податку, які мають філії та інші відокремлені підрозділи без створення юридичної особи, сплачують ФСП за такі філії за місцем розташування земельних ділянок.»
7. У Законі України «Про податок на додану вартість» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст.156 із наступними змінами):
1) доповнити пункт 5.18 статті 5 підпунктом 5.18.3 наступного змісту:
«5.18.3 техніки та обладнання для тваринницьких комплексів, які не виробляються в Україні, що здійснюється сільгосптоваровиробниками незалежно від організаційно-правової форми та форми власності для власних виробничих потреб. Перелік відповідних товарів встановлюється Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено , як така, що призводить до ухилення від оподаткування   
    -48- Присяжнюк М.В.
Рижук С.М.
Доповнити розділ 1 статтею 8 наступного змісту:
Абзац другий статті 63 Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 5-6, № 7-8, ст. 78 із наступними змінами) викласти у такій редакції:
«реструктуризацію заборгованості суб’єктів господарювання перед державою та кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, крім розстрочення її сплати під час санації такого суб’єкта господарювання за участю інвестора, який бере на себе солідарні зобов’язання щодо погашення такої заборгованості у термін не більше ніж на три роки, а також крім договорів фінансового лізингу сільськогосподарської техніки і обладнання вітчизняного виробництва що здійснюється на підставі договорів, укладених між НАК «Укрлізинг» і сільськогосподарськими підприємствами та іншими суб’єктами підприємницької діяльності агропромислового комплексу, дію яких продовжити до 31 грудня 2009 року. При цьому, сума пені, яка нарахована внаслідок невиконання позичальником зобов’язань за таким кредитом, бюджетною позичкою або фінансовою допомогою на реструктуровану суму заборгованості, списується».
 
Враховано в іншій редакції   
    -49- Деревляний В.Т.
При підготовці зазначеного законопроекту до другого читання врахувати наступні пропозиції:
1.Продовжити мораторій до 2020 року на купівлю - продаж земель сільськогосподарського призначення до прийняття пакету Законів, які
регламентували б захист вітчизняного сільгосптоваровиробника, провести реальну кадастрову оцінку землі, створити державний іпотечний банк і тільки через нього проводити операції по купівлі, продажу землі;
2.Внести зміни до Земельного кодексу для безоплатного користування
землями, які знаходяться під господарськими будівлями та дворами сільськогосподарських підприємств (виробництво молока, м'яса, яєць, зберігання зерна);
3.Запровадити мораторій по внесенню змін до типового договору оренди
землі від 03 березня 2004 року № 220 на 10 років;
4.Створити Державний аграрний стабілізаційний фонд на забезпечення
потреб сільськогосподарських товаровиробників фінансовими ресурсами та наповнити реальними коштами 2008-2009 роки;
5.Кошти Державного аграрного фонду використовувати на такі цілі:
- для надання кредитів комерційними банками сільськогосподарським
підприємствам на проведення комплексу весняно-польових робіт в 2009 році в
розмірі кредитної ставки не вище 1,5 облікової ставки Національного банку, що діє на дату укладання кредитного договору;
- для збереження порядку часткової компенсації відсоткової ставки на
період пролонгації кредитів;
- для погашення заборгованості сільськогосподарським підприємствам по державних програмах фінансової підтримки в межах фактичних витрат, а не встановлених лімітів;
- для надання довгострокових пільгових кредитів на 10 і більше років сільськогосподарським підприємствам для здійснення витрат з капітального будівництва і реконструкції тваринницьких комплексів, придбання тваринницьких приміщень, обладнання, поголів'я, племінних тварин не більше ніж 5 відсотків річних, з визначенням терміну повернення кредиту починаючи з третього року;
6.Аграрному фонду України виділити додаткові кошти в сумі не менше 10
млрд. гривень для закупівлі зерна до продовольчого резерву врожаю 2008 року. Спростити процедуру в оформленні переліку документів на отримання бюджетної позики в режимі заставних закупівель зерна;
7.З початку 2009 року запровадити укладання Аграрним фондом України
форвардних контрактів на закупівлю до державного продовольчого резерву зерна з виділенням реальних коштів під заключені об'єми в І кварталі;
8. Внести зміни до статті 9 Закону України «Про державне врегулювання
виробництва та реалізації цукру в частині одночасного застосування до продавця та покупця штрафних санкцій за проведення реалізації цукру з недотриманням рівня мінімальних визначених цін;
9.Для закупівлі сільськогосподарської продукції безпосередньо у сільськогосподарських підприємств, фермерів та реалізації її на світових ринках створити Державну експортну компанію;
10.Відмінити проведення тендерних закупівель зерна спиртзаводами у
сільськогосподарських товаровиробників;
11.Прийняти державну цільову програму розвитку виробництва біопалива
до 2015 року.
 
Відхилено – не є преметом цього Закону