Кількість абзаців - 68 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України "Про концесії   -1- Козак В.В.
Назву законопроекту доповнити словами «та інших законів України»
 
Відхилено   Про внесення змін до Закону України «Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг «
 
3. на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг»
 
      
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. Внести зміни до Закону України «Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 3, ст. 21; 2003 р., № 27, ст. 209), виклавши його у такій редакції:
 
   І. Закон України «Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 3, ст. 21; 2003 р., № 27, ст. 209) викласти в такій редакції:
 
6. «ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   «ЗАКОН УКРАЇНИ
 
7. Про концесії на будівництво, реконструкцію,
 
-2- Кабінет Міністрів України
Назву Закону викласти в такій редакції:
«Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг»
 
Враховано   Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг
 
8. ремонт та експлуатацію автомобільних доріг
 
      
9. Цей Закон визначає особливості будівництва (реконструкції, ремонту) та/або експлуатації автомобільних доріг загального користування на умовах концесії в інтересах національної економіки.
 
-3- Кабінет Міністрів України
У преамбулі виключити слова « (реконструкції, ремонту)» та «в інтересах національної економіки»
 
Враховано   Цей Закон визначає особливості будівництва та/або експлуатації автомобільних доріг загального користування на умовах концесії.
 
    -4- Козак В.В.
У преамбулі і тексті законопроекту після слів «будівництво та» виключити слово «/або»
 
Відхилено    
10. Стаття 1. Визначення термінів
 
-5- Кабінет Міністрів України
Статтю 1 викласти в такій редакції:
«Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
1) будівництво автомобільної дороги – комплекс дорожньо-будівельних робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією та капітальним ремонтом автомобільної дороги;
2) експлуатаційна готовність автомобільної дороги – транспортно-експлуатаційний стан автомобільної дороги, який відповідає стандартам і нормам з утримання автомобільних доріг загального користування;
3) експлуатація автомобільної дороги – дії концесіонера, спрямовані на забезпечення безперервного та безпечного функціонування автомобільної дороги відповідно до стандартів і норм з утримання автомобільних доріг, положень концесійного договору;
4) концесієдавець – держава в особі Кабінету Міністрів України або органу виконавчої влади, уповноваженого ним на проведення концесійного конкурсу, укладення концесійного договору та виконання зобов’язань, що випливають з нього;
5) концесійний договір – зареєстрований в установленому порядку договір, за яким концесіонер зобов’язується здійснювати будівництво та/або експлуатацію автомобільної дороги, а концесієдавець – надати концесіонерові права на будівництво та експлуатацію автомобільної дороги на строк дії договору;
6) концесія - надання концесієдавцем на підставі концесійного договору на платній та строковій основі концесіонеру права на будівництво та/або експлуатацію автомобільної дороги за умови взяття концесіонером на себе зобов’язань щодо її будівництва та/або експлуатації.
Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в законах України «Про автомобільні дороги», «Про концесії», Земельному кодексі України та інших нормативно-правових актах.»
 
Враховано   Стаття 1. Визначення термінів
 
11. 1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
   1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
 
12. 1) експлуатація (строкове платне володіння) - комплекс дорожніх робіт та заходів з організації платної експлуатації автомобільної дороги;
 
   1) будівництво автомобільної дороги – комплекс дорожньо-будівельних робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією та капітальним ремонтом автомобільної дороги;
 
13. 2) концесія - надання концесієдавцем на підставі концесійного договору на платній та строковій основі юридичній особі права на будівництво (реконструкцію, ремонт) та/або експлуатацію об’єкта концесії за умови взяття концесіонером на себе зобов’язань щодо будівництва (реконструкції, ремонту) та/або експлуатації об’єкта концесії, майнової відповідальності та можливого підприємницького ризику;
 
   2) експлуатаційна готовність автомобільної дороги – транспортно-експлуатаційний стан автомобільної дороги, який відповідає стандартам і нормам з утримання автомобільних доріг загального користування;
 
14. 3) концесієдавець - орган державного управління автомобільними дорогами загального користування;
 
   3) експлуатація автомобільної дороги – дії концесіонера, спрямовані на забезпечення безперервного та безпечного функціонування автомобільної дороги відповідно до стандартів і норм з утримання автомобільних доріг, положень концесійного договору;
 
15. 4) концесіонер - юридична особа, яка відповідно до цього Закону отримала концесію на підставі договору;
 
   4) концесієдавець – держава в особі Кабінету Міністрів України або органу виконавчої влади, уповноваженого ним на проведення концесійного конкурсу, укладення концесійного договору та виконання зобов’язань, що випливають з нього;
 
16. 5) концесійний договір - письмовий договір концесієдавця і концесіонера про взаємні права та обов’язки на час будівництва (реконструкції, ремонту) та/або експлуатації об’єкта концесії;
 
   5) концесійний договір – зареєстрований в установленому порядку договір, за яким концесіонер зобов’язується здійснювати будівництво та/або експлуатацію автомобільної дороги, а концесієдавець – надати концесіонерові права на будівництво та/або експлуатацію автомобільної дороги на строк дії договору;
 
17. 6) об’єкт концесії - автомобільна дорога загального користування, яка перебуває у державній власності (далі - автомобільна дорога), щодо будівництва (реконструкції, ремонту) та/або експлуатації (строкового платного володіння) якої укладено концесійний договір.
 
   6) концесія - надання концесієдавцем на підставі концесійного договору на платній та строковій основі концесіонеру права на будівництво та/або експлуатацію автомобільної дороги за умови взяття концесіонером на себе зобов’язань щодо її будівництва та/або експлуатації.
 
18. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах України «Про автомобільні дороги» і «Про концесії».
 
-6- Демішкан В.Ф.
У пункті п’ятому неточно викладено зобов’язання концесієдавця – необхідно писати «будівництво та/або експлуатація».
 
Враховано   Інші терміни вживаються у значенні, визначеному в законах України «Про автомобільні дороги», «Про концесії», Земельному кодексі України та інших нормативно-правових актах.
 
19. Стаття 2. Основні принципи концесійної діяльності щодо будівництва (реконструкції, ремонту) та/або експлуатації автомобільних доріг
 
-7- Кабінет Міністрів України
Статтю 2 викласти в такій редакції:
«Стаття 2. Особливості будівництва та/або експлуатації автомобільних доріг на умовах концесії
1. Відповідно до державної програми розвитку автомобільних доріг загального користування та з урахуванням соціально-економічної ефективності таких доріг Кабінет Міністрів України визначає об’єкти концесії у сфері будівництва та/або експлуатації автомобільних доріг і затверджує їх перелік.
2. Рішення щодо будівництва та/або експлуатації автомобільних доріг на умовах концесії приймає Кабінет Міністрів України на підставі техніко-економічного обґрунтування.
3. У частині передачі концесіонеру права на будівництво автомобільної дороги концесійний договір набирає чинності з моменту набуття права користування земельними ділянками, наданими в установленому порядку для будівництва автомобільної дороги.
4. Концесієдавець може частково фінансувати (співфінансувати) будівництво та/або експлуатацію автомобільних доріг на умовах концесії в обсягах та у порядку, визначених концесійним договором, за рахунок коштів, передбачених у спеціальному фонді державного бюджету для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування.
5. Майно, що створене у зв’язку з виконанням концесійного договору або отримане у концесію і розташоване у межах смуги відведення автомобільної дороги, є об’єктом права державної власності, що передається концесіонерові у володіння та користування на час дії концесійного договору.
Набуте концесіонером майно, розташоване за межами смуги відведення автомобільної дороги, є об’єктом права власності концесіонера.
6. Прийняття в експлуатацію автомобільної дороги є підставою для її включення у разі потреби в установленому порядку до переліку автомобільних доріг загального користування.»
 
Враховано   Стаття 2. Особливості будівництва та/або експлуатації автомобільних доріг на умовах концесії
 
20. 1. Основними принципами концесійної діяльності щодо будівництва (реконструкції, ремонту) та/або експлуатації автомобільних доріг, крім визначених Законом України «Про концесії», є:
 
   1. Відповідно до державної програми розвитку автомобільних доріг загального користування та з урахуванням соціально-економічної ефективності таких доріг Кабінет Міністрів України визначає об’єкти концесії у сфері будівництва та/або експлуатації автомобільних доріг і затверджує їх перелік.
При визначенні об’єктів концесії має бути забезпечена можливість альтернативного проїзду відповідно до Закону України «Про автомобільні дороги».
 
21. 1) дотримання стандартів і норм з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг;
 
   2. Рішення щодо будівництва та/або експлуатації автомобільних доріг на умовах концесії приймає Кабінет Міністрів України на підставі техніко-економічного обґрунтування.
 
22. 2) надання у разі потреби на період будівництва (реконструкції, ремонту) та/або експлуатації автомобільної дороги концесіонеру дотацій і компенсацій;
 
   3. У частині передачі концесіонеру права на будівництво автомобільної дороги концесійний договір набирає чинності з моменту набуття права на користування земельними ділянками, наданими в установленому порядку для будівництва автомобільної дороги.
 
23. 3) наявність безоплатних автомобільних доріг як альтернативного варіанта для зручного проїзду транспортних засобів у необхідному напрямку та в населених пунктах, розташованих уздовж об’єкта концесії;
 
   4. Концесієдавець може частково фінансувати (співфінансувати) будівництво та/або експлуатацію автомобільних доріг на умовах концесії в обсягах та порядку, визначених концесійним договором, за рахунок коштів, передбачених у спеціальному фонді державного бюджету для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування.
 
24. 4) платне використання об’єкта концесії.
 
-8- Козак В.В.
Частину першу доповнити абзацом такого змісту:
«При визначенні об’єктів концесії повинна бути забезпечена можливість альтернативного проїзду відповідно до Закону України «Про автомобільні дороги».»
 
Враховано   5. Майно, створене на виконання умов концесійного договору або отримане у концесію і розташоване у межах смуги відведення автомобільної дороги, є об’єктом права державної власності, що передається концесіонерові у володіння та користування на строк дії концесійного договору.
Набуте концесіонером майно, розташоване за межами смуги відведення автомобільної дороги, є об’єктом права власності концесіонера.
6. Прийняття в експлуатацію автомобільної дороги є підставою для її включення у разі потреби в установленому порядку до переліку автомобільних доріг загального користування.
 
    -9- Козак В.В.
У частині п’ятій слова «у зв’язку з виконанням» замінити словами «на виконання умов»
 
Враховано    
    -10- Демішкан В.Ф.
Частину першу статті 2 викласти в такій редакції:
«1. Перелік об’єктів концесії на будівництво та/або експлуатацію автомобільних доріг затверджує Верховна Рада України за поданням Кабінету Міністрів України.»
Це відповідає розділу VІ Закону України «Про автомобільні дороги», згідно з яким віднесення автомобільних доріг загального користування до платних автомобільних доріг здійснюється за окремим законом.
 
Відхилено    
    -11- Демішкан В.Ф.
У частині другій статті 2 після слова «щодо» додати слово «початку».
Таким чином КМУ буде приймати рішення про початок будівництва та/або експлуатації автомобільної дороги на умовах концесії, а не про віднесення тієї чи іншої дороги до об’єктів концесії, яке буде приймати Верховна Рада.
 
Відхилено    
25. Стаття 3. Особливості будівництва (реконструкції, ремонту)
 
-12- Кабінет Міністрів України
Статтю 3 викласти в такій редакції: «Стаття 3. Особливості проведення концесійного конкурсу
1. Порядок проведення концесійного конкурсу на будівництво та/або експлуатацію автомобільних доріг затверджує Кабінет Міністрів України.
2. Умови проведення концесійного конкурсу затверджуються центральним органом виконавчої влади у галузі транспорту на підставі техніко-економічного обґрунтування та/або проектно-кошторисної документації.»
 
Враховано   Стаття 3. Особливості проведення концесійного конкурсу
 
26. та/або експлуатації автомобільних доріг на
 
      
27. умовах концесії
 
      
28. 1. Будівництво (реконструкція, ремонт) та/або експлуатація автомобільних доріг на умовах концесії здійснюється передусім у напрямках міжнародних транспортних коридорів та міжнародних магістралей категорії «Є».
 
   1. Порядок проведення концесійного конкурсу на будівництво та/або експлуатацію автомобільних доріг затверджує Кабінет Міністрів України відповідно до закону.
 
29. Визначення об’єктів концесії на будівництво (реконструкцію, ремонт) та/або експлуатацію автомобільних доріг та затвердження їх переліку здійснюється Кабінетом Міністрів України на підставі техніко-економічного обґрунтування, стратегії розвитку автомобільних доріг і пропозицій Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, районних, Київської та Севастопольської міських рад та відповідних державних адміністрацій.
 
-13- Демішкан В.Ф.
Умови проведення концесійного конкурсу повинен затверджувати «центральний орган виконавчої влади, який здійснює державне управління автомобільними дорогами загального користування», як це визначено ст. 10 Закону України «Про автомобільні дороги», а не центральний орган виконавчої влади у галузі транспорту.
 
Враховано   2. Умови проведення концесійного конкурсу затверджуються центральним органом виконавчої влади, який здійснює державне управління автомобільними дорогами загального користування, на підставі техніко-економічного обґрунтування та/або проектно-кошторисної документації.
 
30. 2. Рішення щодо здійснення будівництва (реконструкції, ремонту) та/або експлуатації автомобільної дороги на умовах концесії приймає концесієдавець.
 
      
31. 3. З метою розподілу фінансових ризиків між сторонами концесійного договору в оголошенні про проведення концесійного конкурсу концесієдавець зазначає умови своєї участі у будівництві (реконструкції, ремонті) об’єкта концесії з урахуванням висновків техніко-економічного обґрунтування і умови участі у розподілі прибутку, отримуваного від експлуатації.
 
-14- Демішкан В.Ф.
Частину третю статті 3 залишити в редакції, прийнятій у першому читанні.
Йдеться про дуже важливе питання стосовно прозорості умов концесійного конкурсу для потенціальних концесіонерів.
 
Відхилено      
32. Стаття 4. Особливості проведення концесійного конкурсу на будівництво (реконструкцію, ремонт) та/або
 
-15- Кабінет Міністрів України
Статтю 4 викласти в такій редакції:
«Стаття 4. Дохід концесіонера
1. Джерелом доходу концесіонера від експлуатації автомобільної дороги може бути:
плата за проїзд автомобільною дорогою, що вноситься користувачем;
плата за експлуатаційну готовність автомобільної дороги, що вноситься концесієдавцем;
плата за експлуатацію об’єктів дорожнього сервісу, що вноситься користувачем;
дотації та/або компенсації, що надаються концесієдавцем.
Інші джерела доходу концесіонера визначаються концесієдавцем на підставі техніко-економічного обґрунтування та/або проектно-кошторисної документації і зазначаються в конкурсній документації та концесійному договорі.
2. Максимальний і мінімальний розмір плати за проїзд автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії, порядок розрахунку і надання дотацій, компенсацій, а також порядок розрахунку плати за експлуатаційну готовність автомобільної дороги визначає Кабінет Міністрів України.
3. Порядок відшкодування за безоплатний проїзд автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії (зокрема в разі стихійного лиха, катастрофи, епідемії, епізоотії, проїзду транспортних засобів, що використовуються органами державної влади, підрозділами Міністерства оборони України, прикордонної служби, внутрішніх військ, органів внутрішніх справ та швидкої медичної допомоги), визначає Кабінет Міністрів України.»
 
Враховано   Стаття 4. Дохід концесіонера
 
33. експлуатацію автомобільних доріг
 
      
34. 1. До оголошення концесійного конкурсу концесієдавець розробляє конкурсну документацію на будівництво (реконструкцію, ремонт) та/або експлуатацію об’єкта концесії на підставі техніко-економічного обґрунтування.
 
   1. До джерел доходу концесіонера від експлуатації автомобільної дороги належать:
плата за проїзд автомобільною дорогою, що вноситься користувачем;
плата за експлуатаційну готовність автомобільної дороги, що вноситься концесієдавцем;
плата за експлуатацію об’єктів дорожнього сервісу, що вноситься користувачем;
дотації та/або компенсації, що надаються концесієдавцем.
 
35. Конкурсна документація складається з документів, необхідних для визначення рівня кваліфікації претендентів та проведення конкурсу пропозицій учасників.
 
   Інші джерела доходу концесіонера визначаються концесієдавцем на підставі техніко-економічного обґрунтування та/або проектно-кошторисної документації і зазначаються в конкурсній документації та концесійному договорі.
 
36. Конкурсна документація, оголошення про проведення та результати конкурсу складаються українською та англійською мовами. Тексти повинні бути автентичними.
 
      
37. 2. Для проведення концесійного конкурсу концесієдавець у встановленому законодавством порядку утворює комісію та затверджує її склад і порядок роботи.
 
   2. Максимальний і мінімальний розмір плати за проїзд автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії, порядок розрахунку і надання дотацій, компенсацій, а також порядок розрахунку плати за експлуатаційну готовність автомобільної дороги визначає Кабінет Міністрів України.
 
38. 3. Концесійний конкурс складається з двох етапів - визначення рівня кваліфікації претендентів, оцінка конкурсних пропозицій учасників.
 
-16- Козак В.В.
У частині першій слова «плата за експлуатацію об’єктів дорожнього сервісу» замінити словами «плата за користування об’єктами дорожнього сервісу»
 
Відхилено   3. Порядок безоплатного проїзду автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії, відшкодування за нього (в разі стихійного лиха, катастрофи, епідемії, епізоотії, проїзду транспортних засобів, що використовуються органами державної влади, підрозділами Міністерства оборони України, прикордонної служби, внутрішніх військ, органів внутрішніх справ та швидкої медичної допомоги) визначає Кабінет Міністрів України.
 
    -17- Козак В.В.
У частині третій слова «в разі стихійного лиха, катастрофи, епідемії, епізоотії» виключити
 
Відхилено    
39. 4. У разі коли після оголошення концесійного конкурсу на участь у ньому подав заявку лише один претендент, концесійний договір може бути укладений концесієдавцем з претендентом шляхом погодження з ним істотних умов договору, які відповідають умовам концесійного конкурсу.
 
      
40. Якщо переможець концесійного конкурсу відмовився від підписання концесійного договору або висуває додаткові, не прийнятні для концесієдавця умови договору, концесієдавець має право на укладення концесійного договору з претендентами, які зайняли в концесійному конкурсі друге чи третє місце, якщо їх пропозиції повністю відповідають істотним умовам договору.
 
      
41. 5. Порядок проведення концесійного конкурсу на будівництво (реконструкцію, ремонт) та/або експлуатацію автомобільних доріг визначається Кабінетом Міністрів України.
 
      
42. Стаття 5. Вимоги до складу конкурсної комісії
 
-18- Кабінет Міністрів України
Статтю 5 викласти в такій редакції:
«Стаття 5. Обов’язки концесієдавця
1. Концесієдавець зобов’язаний:
1) забезпечити незмінність цільового призначення земельної ділянки та гарантувати відсутність обмежень і обтяжень щодо її використання згідно з умовами концесійного договору;
2) сприяти концесіонеру в отриманні
необхідних дозволів, ліцензій.
2. Концесієдавець має інші права та обов’язки відповідно до законодавства.»
 
Враховано частково   Стаття 5. Права та обов’язки концесієдавця
 
43. 1. До складу конкурсної комісії обов’язково включається представник обласної ради (рад), через територію якої проходитиме збудована (реконструйована, відремонтована) на умовах концесії автомобільна дорога.
 
   1. Концесієдавець зобов’язаний:
1) забезпечити незмінність цільового призначення земельної ділянки та гарантувати відсутність обмежень і обтяжень щодо її використання згідно з умовами концесійного договору;
2) сприяти концесіонеру в отриманні необхідних дозволів, ліцензій.
 
44. 2. Члени конкурсної комісії повинні мати відповідну технічну, фінансову, юридичну освіту або досвід роботи, необхідний для професійної та об’єктивної оцінки учасників конкурсу.
 
-19- Козак В.В.
Назву статті викласти в редакції «Права та обов’язки концесієдавця»
 
Враховано   2. Концесієдавець має також інші права і обов’язки, передбачені концесійним договором та законодавством України.
 
    -20- Козак В.В.
Частину другу викласти в такій редакції: «Концесієдавець має також інші права і обов’язки, передбачені концесійним договором та законодавством України.»
 
Враховано    
    -21- Демішкан В.Ф.
До ст. 5 додати з статті 8 редакції, прийнятої у першому читанні, абзаци щодо забезпечення 90 відсотків робочих місць для громадян України, 70 відсотків використання вітчизняних будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, щодо відшкодування збитків, завданих користувачам об’єкту концесії з його вини (п.п 1, 2, 4 ст. 8 редакції, прийнятої у першому читанні). Пункти 1 і 2 дуже важливі з точки зору подолання фінансової кризи в країні, навіть зважаючи на певні обмеження для концесіонера. Сьогодні в країні достатньо потужних дорожньо-будівельних компаній, здатних виконувати будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт доріг з європейською якістю. Навіть у разі залучення генеральних підрядників з Європи українські дорожники матимуть змогу працювати на субпідряді. Як свідчить практика реалізації проектів за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, іноземні компанії використовують переважно українські дорожньо-будівельні матеріали (за виключенням бітуму).
 
Відхилено    
45. Стаття 6. Концесійні платежі
 
   Стаття 6. Концесійні платежі
 
46. 1. Концесійні платежі вносяться концесіонером відповідно до умов концесійного договору незалежно від результатів господарської діяльності з часу одержання концесіонером доходу від експлуатації автомобільної дороги.
 
   1. Концесійні платежі вносяться концесіонером відповідно до умов концесійного договору незалежно від результатів господарської діяльності з моменту одержання концесіонером доходу від експлуатації автомобільної дороги.
 
47. 2. Концесійні платежі зараховуються до Державного бюджету України і використовуються тільки для фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування.
 
   2. Концесійні платежі зараховуються до Державного бюджету України і використовуються тільки для фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування.
 
48. Стаття 7. Відшкодування інвестицій
 
-22- Кабінет Міністрів України
Статтю 7 викласти в такій редакції:
«Стаття 7. Права та обов’язки концесіонера
1. Концесіонер має право споруджувати на землях дорожнього господарства об’єкти дорожнього сервісу автомобільної дороги, переданої у концесію, та інші права, визначені законодавством.
2. Концесіонер зобов’язаний:
1) забезпечувати технічний стан автомобільної дороги відповідно стандартів і норм з утримання автомобільних доріг загального користування;
2) передати після закінчення строку дії концесійного договору концесієдавцеві автомобільну дорогу в технічному стані, який відповідає вимогам стандартів і норм з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування, що діють на час передачі.
3. Концесіонер має інші обов’язки, визначені законодавством.»
 
Враховано   Стаття 7. Права та обов’язки концесіонера
1. Концесіонер має право споруджувати на землях дорожнього господарства об’єкти дорожнього сервісу автомобільної дороги, переданої у концесію.
2. Концесіонер зобов’язаний:
1) забезпечувати технічний стан автомобільної дороги відповідно до стандартів і норм з утримання автомобільних доріг загального користування;
2) передати після закінчення строку дії концесійного договору концесієдавцеві автомобільну дорогу в технічному стані, який відповідає вимогам стандартів і норм з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування, що діють на момент передачі.
3. Концесіонер має також інші права і обов’язки, передбачені концесійним договором та законодавством України.
 
    -23- Козак В.В.
У частині першій слова «, та інші права, визначені законодавством» виключити;
Частину третю викласти в такій редакції:
«Концесіонер має також інші права і обов’язки, передбачені концесійним договором та законодавством України.»
 
Враховано    
49. 1. Відшкодування концесіонером інвестицій здійснюється шляхом запровадження плати за проїзд автомобільною дорогою, плати за доступ і експлуатацію об’єктів дорожнього сервісу та придорожньої інфраструктури, а також компенсації концесіонерам збиткових і низькорентабельних об’єктів концесії.
 
      
50. Плата за проїзд автомобільними дорогами, що є об’єктами концесії, плата за доступ і експлуатацію об’єктів дорожнього сервісу та придорожньої інфраструктури справляється концесіонером після введення таких об’єктів в експлуатацію у порядку, що визначається концесійним договором, з усіх власників або користувачів автотранспортних засобів.
 
      
51. Максимальний розмір плати за проїзд та порядок відшкодування за безоплатний проїзд автомобільними дорогами (зокрема в разі стихійного лиха, катастрофи, епідемії, епізоотії, проїзду автотранспортних засобів органів державної влади, підрозділів Міністерства оборони України, прикордонної служби, внутрішніх військ, органів внутрішніх справ та швидкої медичної допомоги), що є об’єктами концесії, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
      
52. 2. Порядок надання компенсацій концесіонерам збиткових і низькорентабельних об’єктів концесії затверджує Кабінет Міністрів України.
 
      
53. Стаття 8. Обов’язки концесіонера
 
-24- Кабінет Міністрів України
Статтю 8 виключити
 
Враховано      
54. 1. Крім визначених законодавством обов’язків, концесіонер зобов’язаний:
 
      
55. 1) на час будівництва (реконструкції, ремонту) та/або експлуатації об’єкта концесії передбачати не менш як 90 відсотків робочих місць для працевлаштування громадян України;
 
      
56. 2) під час виконання будівельних та ремонтних робіт забезпечувати
 
      
57. 70-відсоткове використання вітчизняних будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;
 
      
58. 3) забезпечувати технічний стан об’єкта концесії відповідно до стандартів і норм з утримання автомобільних доріг;
 
      
59. 4) відшкодовувати у порядку, встановленому законодавством України, користувачам об’єкта концесії завдані з його вини збитки;
 
      
60. 5) після закінчення строку дії концесійного договору або у разі його дострокового розірвання передати концесієдавцю об’єкт концесії в технічному стані, який відповідає вимогам стандартів і норм з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, що діють на час передачі.
 
      
61. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
62. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
63. 2. Внести зміни до таких законів України:
 
   2. Внести зміни до таких законів України:
 
64. 1) в абзаці шостому частини другої статті 3 та у частині четвертій статті 8 Закону України «Про концесії» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 41, ст. 372; 2002 р., № 48, ст. 362; 2004 р., № 19, ст. 254; 2005 р., № 26, ст. 349, № 51, ст. 554) слова «будівництво та» замінити словами «будівництво, реконструкція, ремонт та/або»;
 
-25- Кабінет Міністрів України
Підпункт перший пункту другого розділу ІІ викласти в такій редакції:
«1) У Законі України «Про концесії» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 41, ст. 372; 2002 р., № 48, ст. 362; 2004 р., № 19, ст. 254; 2005 р., № 26, ст. 349, № 51, ст. 554):
доповнити абзац шостий частини другої статті 3 і частину четверту статті 8 після слів «будівництво та» словом «/або»;
у другому реченні частини третьої статті 7 слова «відповідний поточний рахунок» замінити словами «поточний рахунок концесієдавця»;
у частині четвертій статті 8 слова «протягом ста двадцяти днів з дня оголошення конкурсу» замінити словами «протягом строку, визначеного концесієдавцем»;
у частині першій статті 10:
абзац чотирнадцятий викласти у такій редакції:
«відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, що випливають з концесійного договору;»;
абзац шістнадцятий викласти у такій редакції:
« порядок внесення змін та розірвання договору;»;
доповнити частину абзацами такого змісту:
«право на отримання інформації та проведення перевірки виконання умов договору;
передача, в тому числі з наданням гарантії кредиторам, прав і зобов’язань, що випливають з концесійного договору;
порядок використання об’єктів права інтелектуальної власності.»;
 
Враховано   1) у Законі України «Про концесії» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 41, ст. 372; 2002 р., № 16, ст. 114, № 48, ст. 362; 2004 р., № 19, ст. 254; 2005 р., № 26, ст. 349, № 51, ст. 554):
в абзаці шостому частини другої статті 3 слова «будівництво та експлуатація» замінити словами «будівництво (комплекс дорожньо-будівельних робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, капітальним ремонтом) та/або експлуатація»;
частину четверту статті 8 викласти в такій редакції:
«4. Заявки на участь у концесійному конкурсі подаються протягом шістдесяти днів з дня оголошення конкурсу, а в разі надання концесії на будівництво та/або експлуатацію автомобільних доріг – протягом строку, визначеного концесієдавцем»;
у другому реченні частини третьої статті 7 слова «відповідний поточний рахунок» замінити словами «поточний рахунок концесієдавця»;
у частині першій статті 10:
абзаци чотирнадцятий і шістнадцятий викласти в такій редакції:
«відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, що випливають з концесійного договору»;
«порядок внесення змін та розірвання договору»;
доповнити абзацами вісімнадцятим – двадцятим такого змісту:
«право на отримання інформації та проведення перевірки виконання умов договору;
порядок і умови передачі, у тому числі з наданням гарантії кредиторам, прав і зобов’язань, що виникають з концесійного договору;
порядок використання об’єктів права інтелектуальної власності»;
 
    -26- Козак В.В.
Абзац другий підпункту першого виключити.
 
Відхилено    
    -27- Козак В.В.
Абзац тринадцятий викласти в такій редакції:
« порядок і умови передачі, в тому числі з наданням гарантії кредиторам, прав і зобов’язань, що виникають з концесійного договору.»
 
Враховано    
65. 2) у Законі України «Про автомобільні дороги» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 51, ст. 556):
 
-28- Кабінет Міністрів України
Підпункт другий пункту другого розділу ІІ викласти в такій редакції:
«2) у Законі України «Про автомобільні дороги» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 51, ст. 556):
частину другу статті 15 виключити;
доповнити частину другу статті 27 після слів «автомобільна дорога» словами «на підставі техніко-економічного обґрунтування та/або проектно-кошторисної документації»;
доповнити частину першу статті 30 після слів «дорогами загального користування» словами «або концесіонери».»
 
Враховано   2) у Законі України «Про автомобільні дороги» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 51, ст. 556):
 
66. доповнити частину другу статті 27 словами «на підставі техніко-економічного обґрунтування»;
 
   частину другу статті 15 виключити;
 
67. доповнити частину першу статті 30 словами «або концесіонери».»

   частину другу статті 27 доповнити словами «на підставі техніко-економічного обґрунтування та/або проектно-кошторисної документації»;
частину першу статті 30 доповнити словами «або концесіонери».