Кількість абзаців - 157 Таблиця поправок


Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки
 
   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. 1. Затвердити Загальнодержавну програму забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки, що додається.
 
   1. Затвердити Загальнодержавну програму забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки, що додається.
 
3. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-1- Деркач А.Л.
Пункт 2 законопроекту викласти у такій редакції:
«Цей Закон набуває чинності з 1 січня 2010 року».
 
Відхилено   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
4. ЗАТВЕРДЖЕНО
Законом України
від 2008 року №
 
   ЗАТВЕРДЖЕНО
Законом України
від 2008 року №
 
5. ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки
 
-2- Бахтеєва Т.Д.
Назву Програми привести у відповідність з наданою у назві законопроекту.
 
Враховано   ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки
 
6. Загальна частина
 
   ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
 
7. Світовий досвід свідчить, що поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу призводить до зменшення тривалості життя, зростання обсягу медичних послуг, загострення проблем бідності, соціальної нерівності та сирітства, подолання яких потребує постійного збільшення видатків з державного бюджету.
 
   Світовий досвід свідчить, що поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу призводить до зменшення тривалості життя, зростання потреби в медичних послугах, загострення проблем бідності, соціальної нерівності та сирітства, подолання яких потребує постійного збільшення видатків з державного бюджету.
 
8. За даними офіційної статистики, станом на 1 січня 2008 р. в Україні зареєстровано понад 122 тис. ВІЛ-інфікованих громадян. Тільки за 2007 рік кількість таких осіб збільшилася на 17669, що на 10 відсотків вище, ніж у 2006 році. Оцінний показник поширеності ВІЛ-інфекції серед дорослого населення є одним з найвищих в європейському регіоні і становить 1, 63 відсотка. Основною причиною поширення ВІЛ-інфекції залишається вживання ін’єкційних наркотиків.
 
-3- Бахтеєва Т.Д.
Внести доповнення, що свідчить про визнання на міжнародному рівні наявності епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні. З цією метою доповнити абзац другий Загальної частини після слів «є одним з найвищих в європейському регіоні і становить 1,63 відсотка» реченням такого змісту:
«Згідно з критеріями Об‘єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІДу та Всесвітньої організації охорони здоров‘я стан поширеності ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні класифікується як концентрована епідемія.». Далі за текстом.
 
Враховано   За даними статистики, за станом на 1 січня 2008 року в Україні зареєстровано понад 122 тис. ВІЛ-інфікованих громадян. Тільки за 2007 рік їх кількість зросла на 17669 осіб, що на 10 відсотків більше, ніж у 2006 році. Оцінний показник поширеності ВІЛ-інфекції серед дорослого населення є одним з найвищих в європейському регіоні і становить 1,63 відсотка. За критеріями Об‘єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІДу та Всесвітньої організації охорони здоров‘я стан поширеності ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні класифікується як концентрована епідемія. Основною причиною поширення ВІЛ-інфекції залишається вживання ін’єкційних наркотиків.
 
9. У зв’язку з тим, що переважна більшість ВІЛ-інфікованих є особами працездатного та репродуктивного віку, епідемія негативно впливає на соціально-економічний розвиток країни та створює загрозу національній безпеці.
 
   У зв’язку з тим, що переважна більшість ВІЛ-інфікованих є особами працездатного та репродуктивного віку, епідемія негативно впливає на соціально-економічний розвиток країни та створює загрозу національній безпеці.
 
10. Досвід європейських держав свідчить, що для усунення проблем, пов’язаних з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, необхідно забезпечити реалізацію політики у сфері профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки інфікованих і хворих шляхом об’єднання зусиль усіх органів державної влади та громадськості.
 
   Досвід європейських держав свідчить, що для усунення проблем, пов’язаних з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, необхідно забезпечити реалізацію державної політики у сфері профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки інфікованих і хворих шляхом об’єднання зусиль органів державної влади та громадськості.
 
11. Погіршення ситуації із захворюванням на ВІЛ-інфекцію та збільшення кількості хворих на СНІД зумовлено рядом соціально-економічних причин - невідповідність темпів розвитку інфраструктури медичної та соціальної допомоги темпам поширення епідемії, недостатнє фінансування заходів щодо профілактики та лікування, недосконала система інформування населення з питань запобігання інфікуванню.
 
-4- Бахтеєва Т.Д.
ВІЛ/СНІД це «хвороба поведінки», тому необхідно привернути увагу суспільства до цього аспекту проблеми.
З цією метою пропонується доповнити абзац п‘ятий Загальної частини після слів «збільшення кількості хворих на СНІД зумовлено» словами «занепадом суспільної моралі та», а далі за текстом.
 
Враховано   Погіршення ситуації із захворюваністю на ВІЛ-інфекцію та збільшення кількості хворих на СНІД зумовлено занепадом суспільної моралі та рядом соціально-економічних причин: невідповідність темпів розвитку інфраструктури медичної та соціальної допомоги темпам поширення епідемії; недостатнє фінансування заходів з профілактики та лікування; недосконала система інформування населення з питань запобігання інфікуванню.
 
12. Актуальність розроблення цієї Програми зумовлена необхідністю створення ефективної системи дієвих заходів щодо запобігання подальшому поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу.
 
   Актуальність розроблення Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009–2013 роки (далі – Програми) зумовлена необхідністю створення ефективної системи дієвих заходів щодо запобігання подальшому поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу.
 
13. Мета Програми
 
   МЕТА ПРОГРАМИ
 
14. Метою Програми є стабілізація епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом реалізації державної політики щодо забезпечення доступу населення до широкомасштабних профілактичних заходів, послуг з лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.
 
-5- Зозуля Р.П.
Доповнити Розділ «Мета Програми» після слів «хворих на СНІД» словами «включаючи забезпечення стерильними медичними виробами одноразового використання вітчизняного виробництва».
 
Відхилено   Метою Програми є стабілізація епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом реалізації державної політики щодо забезпечення доступу населення до широкомасштабних профілактичних заходів, послуг з лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.
 
15. Основні завдання Програми
 
   ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
 
16. Для досягнення визначеної цією Програмою мети слід забезпечити здійснення профілактичних та лікувально-діагностичних заходів.
 
-6- Бахтеєва Т.Д.
Уточнити та доповнити перелік заходів Програми відповідно до її назви і мети та викласти абзац перший розділу «Основні завдання Програми» у такій редакції:
«Для досягнення визначеної цією Програмою мети слід забезпечити здійснення профілактичних, лікувальних та організаційних заходів, а також заходів з догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД».
 
Враховано   Для досягнення визначеної Програмою мети слід забезпечити здійснення профілактичних, лікувальних та організаційних заходів, а також заходів з догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.
 
17. Профілактичними заходами є:
 
   Профілактичними заходами є:
 
18. забезпечення масштабної первинної профілактики поширення ВІЛ-інфекції серед населення, передусім серед молоді, через проведення роз'яснювальної роботи з пропаганди здорового способу життя, духовних, морально-етичних, культурних цінностей та відповідальної поведінки із залученням засобів масової інформації та Інтернету;
 
-7- Бахтеєва Т.Д.
Доповнити абзац перший переліку профілактичних заходів після слів «через проведення» доповнити словами «освітньої та».
 
Враховано   забезпечення масштабної первинної профілактики поширення ВІЛ-інфекції серед населення, передусім серед молоді, через проведення освітньої та роз'яснювальної роботи із залученням засобів масової інформації та Інтернет мережі з пропаганди здорового способу життя, духовних, морально-етичних, культурних цінностей та відповідальної поведінки;
 
19. посилення профілактичних заходів серед представників груп ризику (споживачів ін’єкційних наркотиків; дітей-сиріт, безпритульних, неповнолітніх, що тримаються в установах Державної кримінально-виконавчої служби та у спеціалізованих закладах, дітей та підлітків з сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах; звільнених з місць позбавлення волі; осіб, що надають платні сексуальні послуги; чоловіків, що мають сексуальні стосунки з чоловіками; мігрантів тощо)
 
-8- Бахтеєва Т.Д.
З метою уточнення груп ризику викласти абзац другий переліку профілактичних заходів у такій редакції:
«посилення профілактичних заходів серед представників груп ризику (споживачів ін’єкційних наркотиків; осіб, які утримуються в установах Державної кримінально-виконавчої служби та у спеціалізованих закладах; звільнених з місць позбавлення волі; осіб, що надають платні сексуальні послуги; чоловіків, що мають сексуальні стосунки з чоловіками; мігрантів; безпритульних та бездоглядних, передусім дітей, у тому числі з сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах; тощо)».
 
Враховано   посилення профілактичних заходів серед представників груп ризику (споживачів ін’єкційних наркотиків; осіб, які утримуються в установах виконання покарань; звільнених від відбування покарань; осіб, які займаються проституцією; мігрантів; безпритульних та бездомних громадян, передусім дітей, у тому числі з сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах, тощо);
 
20. залучення до виконання програм профілактики ВІЛ-інфекції медичних і соціальних працівників, працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців, професійних спілок, представників бізнесу;
 
-9- Бахтеєва Т.Д.
Перенести абзац третій переліку профілактичних заходів до переліку організаційних заходів остаточної редакції законопроекту та доповнити його словами «громадських та релігійних організацій».
 
Враховано      
21. дотримання вимог щодо безпеки лікувально-діагностичного процесу в лікувально-профілактичних закладах;
 
-10- Зозуля Р.П.
Доповнити Розділ «Основні завдання Програми» після слів «лікувально-профілактичних закладах» словами «шляхом повного переходу до використання медичних виробів одноразового використання вітчизняного виробництва».
 
Відхилено Використання стерильних медичних виробів одноразового використання вже передбачено наказом МОЗ від 25.05.2000р. № 120)  дотримання вимог щодо безпеки лікувально-діагностичного процесу в лікувально-профілактичних закладах;
 
22. посилення безпеки донорства щодо запобігання випадкам передачі ВІЛ-інфекції через кров;
 
-11- Бахтеєва Т.Д.
Доповнити абзац п‘ятий переліку профілактичних заходів наприкінці словами «її компоненти та анатомічні матеріали для гомотрансплантації»
 
Враховано   посилення безпеки донорства щодо запобігання випадкам передачі ВІЛ-інфекції через кров, її компоненти та анатомічні матеріали для трансплантації;
 
23. удосконалення механізму запобігання передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини;
 
-12- Перенесено з п.29
 
Немає висновку   удосконалення механізму запобігання передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини;
забезпечення вільного доступу до консультування та безоплатного тестування на ВІЛ-інфекцію населення, передусім молоді та представників груп ризику;
розширення доступу споживачів ін'єкційних наркотиків, передусім ВІЛ-інфікованих, до замісної підтримувальної терапії та реабілітаційних програм;
 
    -13- Перенесено з п.32
 
Немає висновку    
24. систематичне проведення радіо- і телепередач з висвітлення проблем, пов'язаних з ВІЛ-інфекцією/СНІДом;
 
   систематичне створення радіо- і телепередач з висвітлення проблем, пов'язаних з ВІЛ-інфекцією/СНІДом.
 
25. створення системи контролю за формуванням резистентних до антиретровірусних препаратів штамів ВІЛ-інфекції.
 
-14- Бахтеєва Т.Д.
Перенести абзац восьмий переліку профілактичних заходів до переліку лікувальних заходів остаточної редакції законопроекту.
 
Враховано      
26. Лікувально-діагностичними заходами є:
 
-15- Бахтеєва Т.Д.
Замінити слова «лікувально-діагностичними» на «лікувальними» відповідно до редакції частини першої розділу «Основні завдання Програми»
 
Враховано   Лікувальними заходами є:
 
27. забезпечення вільного доступу до консультування та безоплатного тестування на ВІЛ-інфекцію населення, зокрема серед молоді та груп ризику;
 
-16- Бахтеєва Т.Д.
Перенести абзац перший переліку лікувально-діагностичних заходів до переліку профілактичних заходів остаточної редакції законопроекту.
 
Враховано      
28. забезпечення хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД антиретровірусною терапією;
 
-17- Бахтеєва Т.Д.
Включити абзац другий переліку лікувально-діагностичних заходів до переліку лікувальних заходів остаточної редакції законопроекту та доповнити його словами: «відповідно до затверджених МОЗ стандартів та клінічних протоколів»
 
Враховано   забезпечення хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД антиретровірусною терапією відповідно до затверджених Міністерством охорони здоров‘я України стандартів та клінічних протоколів;
створення системи контролю за формуванням резистентних до антиретровірусних препаратів штамів ВІЛ-інфекції;
 
    -18- Перенесено з п.27
 
Враховано    
29. розширення доступу споживачів ін'єкційних наркотиків, передусім ВІЛ-інфікованих, до замісної підтримувальної терапії та реабілітаційних програм;
 
-19- Бахтеєва Т.Д.
Перенести абзац третій переліку лікувально-діагностичних заходів до переліку профілактичних заходів остаточної редакції законопроекту.
 
Враховано      
30. забезпечення лікування осіб з опортуністичними та супутніми захворюваннями;
 
-20- Бахтеєва Т.Д.
Включити абзац четвертий переліку лікувально-діагностичних заходів до переліку лікувальних заходів остаточної редакції законопроекту та доповнити його після слів «забезпечення лікування» словами «ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД», а також наприкінці речення словами «відповідно до затверджених МОЗ стандартів та клінічних протоколів».
 
Враховано   забезпечення лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД з опортуністичними та супутніми захворюваннями відповідно до затверджених Міністерством охорони здоров‘я України стандартів та клінічних протоколів.
Заходами з догляду та підтримки є:
 
    -21- Бахтеєва Т.Д.
Виділити в окремий перелік заходи з догляду та підтримки відповідно з редакцією частини першої розділу «Основні завдання Програми».
 
Враховано    
31. організація паліативної допомоги;
 
-22- Бахтеєва Т.Д.
Включити абзац шостий переліку лікувально-діагностичних заходів до переліку заходів з догляду та підтримки остаточної редакції законопроекту та доповнити його наприкінці речення словами «ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД».
 
Враховано   організація паліативної допомоги ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД;
 
32. забезпечення соціально-психологічної підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;
 
-23- Бахтеєва Т.Д.
Включити абзац сьомий переліку лікувально-діагностичних заходів до переліку заходів з догляду та підтримки остаточної редакції законопроекту та викласти його у такій редакції:
«надання соціальних послуг, а також забезпечення соціально-психологічної підтримки та немедичного догляду ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД; «.
 
Враховано   надання соціальних послуг, а також забезпечення соціально-психологічної підтримки та немедичного догляду за ВІЛ-інфікованими і хворими на СНІД;
надання правової допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД.
 
    -24- Бахтеєва Т.Д.
Доповнити перелік заходів з догляду та підтримки остаточної редакції законопроекту заходом такого змісту:
«надання правової допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД».
 
Враховано    
33. удосконалення:
 
-25- Бахтеєва Т.Д.
Вилучити слово «удосконалення» та виділити в окремий перелік організаційні заходи Програми відповідно до положення частини першої розділу «Основні завдання Програми»
 
Враховано   Організаційними заходами є:
 
34. - діяльності спеціалізованих служб і закладів, що надають соціальні послуги ВІЛ-інфікованим;
 
-26- Бахтеєва Т.Д.
Включити абзац перший переліку заходів з удосконалення до переліку організаційних заходів остаточної редакції законопроекту та викласти його у такій редакції:
«забезпечення діяльності та поетапного розвитку спеціалізованих служб і закладів, що надають медичні та соціальні послуги ВІЛ-інфікованим та особам з груп ризику;».
 
Враховано   забезпечення діяльності та поетапного розвитку спеціалізованих служб і закладів, що надають медичні та соціальні послуги ВІЛ-інфікованим і особам з груп ризику;
 
35. - системи епідеміологічного нагляду за поширенням ВІЛ-інфекції з метою підвищення ефективності профілактичних заходів;
 
   удосконалення системи епідеміологічного нагляду за поширенням ВІЛ-інфекції з метою підвищення ефективності профілактичних заходів;
 
36. - механізму законодавчого регулювання роботи, що проводиться серед населення, з профілактики соціально небезпечних хвороб;
 
-27- Бахтеєва Т.Д.
Включити абзац третій переліку заходів з удосконалення до переліку організаційних заходів остаточної редакції законопроекту та викласти його у такій редакції:
«удосконалення законодавства з питань профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД».
 
Враховано   удосконалення законодавства з питань профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;
 
37. розроблення та затвердження стандартів соціальних послуг, що надаються представникам груп ризику;
 
   розроблення та затвердження стандартів соціальних послуг, що надаються представникам груп ризику;
 
38. розроблення та впровадження механізму залучення громадських організацій до надання таких послуг;
 
   розроблення та впровадження механізму залучення громадських організацій до надання таких послуг;
 
39. забезпечення МОЗ координації заходів з протидії ВІЛ-інфекції;
 
   забезпечення Міністерством охорони здоров‘я України координації заходів з протидії ВІЛ-інфекції;
 
40. сприяння розвиткові спеціалізованої інфраструктури;
 
-28- Бахтеєва Т.Д.
Вилучити абзац сьомий переліку заходів з удосконалення (дублює п. 39).
 
Враховано      
41. організація підготовки спеціалістів, зокрема з паліативної допомоги хворим на СНІД;
 
-29- Бахтеєва Т.Д.
Вилучити абзац восьмий переліку заходів з удосконалення (дублює п. 50).
 
Враховано      
42. створення єдиної системи моніторингу та оцінки ефективності заходів, що проводяться на національному та регіональному рівні;
 
-30- Бахтеєва Т.Д.
Включити абзац дев‘ятий переліку заходів з удосконалення до переліку організаційних заходів остаточної редакції законопроекту та доповнити його після слів «ефективності заходів» словами «і відповідних фінансових витрат».
 
Враховано   створення єдиної системи моніторингу та оцінки ефективності заходів, що здійснюються на національному та регіональному рівні, і відповідних фінансових витрат;
 
43. сприяння випуску антиретровірусних препаратів вітчизняного виробництва;
 
-31- Зозуля Р.П.
Доповнити абзац десятий заходів з удосконалення після слів «антиретровірусних препаратів» словами «та медичних виробів одноразового використання».
 
Відхилено   сприяння випуску антиретровірусних препаратів вітчизняного виробництва;
забезпечення контролю якості тест-систем для діагностики ВІЛ-інфекції та антиретровірусних препаратів;
 
    -32- Бахтеєва Т.Д.
Доповнити перелік організаційних заходів остаточної редакції законопроекту абзацом такого змісту: «забезпечення контролю якості тест-систем для діагностики ВІЛ-інфекції та антиретровірусних препаратів».
 
Враховано    
44. здійснення на до- та післядипломному рівні освіти заходів з підготовки спеціалістів з профілактики, лікування, догляду та підтримки інфікованих і хворих.
 
-33- Перенесено з п.20
 
Немає висновку   здійснення до- та післядипломної підготовки спеціалістів з профілактики, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;
залучення до виконання програм профілактики ВІЛ-інфекції медичних, соціальних та педагогічних працівників, працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців, професійних спілок, представників бізнесу, громадських та релігійних організацій.
 
45. Визначені у додатку до цієї Програми завдання і заходи із забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки базуються на сучасних міжнародних підходах до їх стратегічного планування.
 
-34- Бахтеєва Т.Д.
Останній абзац розділу «Основні завдання Програми» привести у відповідність з редакцією, наданою у назві законопроекту.
 
Враховано   Визначені у додатку до Програми завдання і заходи із забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки базуються на сучасних міжнародних підходах до їх стратегічного планування.
 
46. Фінансове забезпечення виконання Програми
 
   ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 
47. Фінансування Програми в необхідних обсягах передбачається здійснювати за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, інших джерел.
 
   Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, інших джерел.
 
48. Орієнтовний обсяг фінансування становить:
 
   Орієнтовний обсяг фінансування становить:
 
49. усього за Програмою - 3 651 847, 7 тис. гривень, у тому числі з державного бюджету - 2 905 938, 3 тис., місцевого бюджету - 267 336, 4 тис., інших джерел - 478 572, 9 тис. гривень.
 
-35- Зозуля Р.П.
У розділі «Орієнтовний обсяг фінансування» замінити цифри «3 651 847,7 тис. гривень» і «2 905938,3 тис. гривень» цифрами «3 771 847,9 тис. гривень.» і «3 025 938,3 тис. гривень» відповідно.
 
Відхилено   усього за Програмою - 3 651 847, 7 тис. гривень, у тому числі з державного бюджету - 2 905 938, 3 тис. гривень, з місцевих бюджетів - 267 336, 4 тис. гривень, з інших джерел - 478 572, 9 тис. гривень.
 
50. Обсяг фінансування Програми з державного бюджету може бути уточнено під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік з урахуванням можливостей дохідної частини бюджету.
 
   Обсяг фінансування Програми з державного бюджету може бути уточнено під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік з урахуванням можливостей дохідної частини бюджету.
 
51. Очікувані результати виконання Програми
 
   ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
 
52. Виконання Програми дасть змогу:
 
   Виконання заходів Програми дасть змогу:
 
53. охопити медичними послугами з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу 60 відсотків представників груп ризику;
 
   охопити медичними послугами з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу 60 відсотків представників груп ризику;
 
54. забезпечити навчання школярів у 90 відсотках загальноосвітніх навчальних закладів за програмами формування здорового способу життя і профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу;
 
-36- Бахтеєва Т.Д.
В абзаці третьому розділу «Очікувані результати виконання Програми» вилучити слова «90 відсотках» та замінити їх словом «всіх».
 
Враховано   забезпечити навчання учнів усіх загальноосвітніх навчальних закладів за програмами формування здорового способу життя і профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу;
 
55. запровадити розміщення щотижня соціальної реклами у засобах масової інформації з формування здорового способу життя і профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу;
 
   запровадити щотижневе розміщення соціальної реклами в засобах масової інформації з формування здорового способу життя і профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу;
 
56. удосконалити механізм профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу серед осіб віком від 15 до 24 років з метою підвищення рівня їх обізнаності щодо безпечної статевої поведінки, що дасть змогу збільшити до 60 відсотків кількість осіб, які самостійно можуть визначатися із запобіганням передачі статевим шляхом ВІЛ-інфекції;
 
   удосконалити механізм профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу серед осіб віком від 15 до 24 років з метою підвищення рівня їх обізнаності щодо безпечної статевої поведінки, що дасть змогу збільшити до 60 відсотків кількість осіб, які самостійно можуть визначатися із запобіганням передачі ВІЛ-інфекції статевим шляхом;
 
57. забезпечити не менш як 80 відсотків хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД антиретровірусною терапією;
 
   забезпечити антиретровірусною терапією не менш як 80 відсотків хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, які її потребують;
 
58. знизити на 10 відсотків рівень смертності серед інфікованих і хворих;
 
   знизити на 10 відсотків рівень смертності серед інфікованих і хворих;
 
59. запобігати розвиткові резистентних до антиретровірусних препаратів штамів ВІЛ-інфекції;
 
   запобігти розвиткові резистентності до антиретровірусних препаратів штамів ВІЛ-інфекції;
 
60. забезпечити доступ до замісної підтримувальної терапії та реабілітаційних програм не менш як 20 тис. споживачів ін'єкційних наркотиків;
 
   забезпечити доступ до замісної підтримувальної терапії та реабілітаційних програм не менш як 20 тис. споживачів ін'єкційних наркотиків;
 
61. знизити до 2 відсотків рівень передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини;
 
   знизити до 2 відсотків рівень передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини;
 
62. забезпечити у 100 відсотків дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, раннє виявлення випадків інфікування;
 
   забезпечити у 100 відсотків дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, раннє виявлення випадків інфікування;
 
63. удосконалити систему добровільного консультування та тестування з метою діагностики хвороби на початкових стадіях;
 
   удосконалити систему добровільного консультування і тестування з метою діагностики хвороби на початкових стадіях;
 
64. забезпечити розвиток мережі спеціалізованих служб і закладів з надання соціальних послуг ВІЛ-інфікованим;
 
   забезпечити розвиток мережі спеціалізованих служб і закладів з надання медичних та соціальних послуг ВІЛ-інфікованим;
 
65. створити систему навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів, залучених до роботи з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, відповідно до міжнародних стандартів, а також систему лабораторного контролю якості діагностики та лікування інфікованих і хворих.
 
-37- Бахтеєва Т.Д.
У абзаці 14 розділу «Очікувані результати виконання Програми» розмежувати заходи з навчання спеціалістів та з лабораторної діагностики.
 
Враховано   створити систему навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів, залучених до роботи з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, відповідно до міжнародних стандартів;
удосконалити систему лабораторного контролю якості діагностики та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.
 
66. У період виконання Програми очікується значне зниження негативних проявів, що уповільнюють демографічний і соціально-економічний розвиток.
 
   У період виконання Програми очікується значне зниження негативних проявів, що уповільнюють демографічний і соціально-економічний розвиток держави.
 
67. Додаток-
до Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції,
допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009—2013 роки
 
-38- Бахтеєва Т.Д.
Привести назву Програми у відповідність з назвою законопроекту.
 
Враховано   Додаток-
до Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009—2013 роки
 
68. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
із забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції,
допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД
на 2009—2013 роки
 
-39- Бахтеєва Т.Д.
Привести назву Програми у відповідність з назвою законопроекту.
 
Враховано   ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009—2013 роки із забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009—2013 роки
 
69. Завдання і показники
Найменування заходу
Відповідальні за виконання
Строки виконання
Джерело фінансування
Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень
(загальний обсяг)
 
-40- Бахтеєва Т.Д.
Привести назви розділів з у відповідність із остаточною редакцією Загальної частини Програми, систематизувати перелік заходів за належністю та конкретизувати їх.
 
Враховано   Завдання і показники
Найменування заходу
Відповідальні за виконання
Строки виконання
Джерела фінансування
Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн.
(загальний обсяг)
І. Організаційні заходи
 
70. 1. Удосконалення законодавства
 
   1. Заходи з удосконалення законодавства та управління
 
71. кількість засідань
забезпечення діяльності Національної та регіональних рад з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
МОЗ, Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам (далі — Комітет), МОН, Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст, МЗС, Міноборони, МВС, Мінсім’ямолодьспорт, СБУ, Державний департамент з питань виконання покарань, Держкомтелерадіо, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, Академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації разом з об’єднаннями громадян (за згодою)
2009—2013
 
-41- Бахтеєва Т.Д.
Доповнити стовпець таблиці «завдання і показники» словами «відповідних рад»
 
Враховано   Кількість засідань
відповідних рад
Забезпечення діяльності Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу при Кабінеті Міністрів України та регіональних рад з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
МОЗ, Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам Міністерства охорони здоров‘я України (далі — Комітет), МОН, Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст, МЗС, Міноборони, МВС, Мінсім’ямолодьспорт, СБУ, Державний департамент України з питань виконання покарань, Держкомтелерадіо, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, Академія медичних наук України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації спільно з об’єднаннями громадян (за згодою)
2009—2013
 
72. забезпечення контролю за досягненням цілей Декларації про відданість справі боротьби з ВІЛ-інфекцією/ СНІДом, прийнятої 26-ю спеціальною сесією Генеральної Асамблеї ООН з ВІЛ-інфекції/СНІДу у червні 2001 р., та підготовка Національного звіту України з виконання рішень Декларації про відданість справі боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом
МОЗ, Комітет, МОН, Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст, МЗС, Міноборони, МВС, Мінсім’ямолодьспорт, СБУ, Державний департамент з питань виконання покарань, Держкомтелерадіо, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, Академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміні-страції разом з об’єднаннями громадян (за згодою)
2010, 2012
 
-42- Бахтеєва Т.Д.
Доповнити стовпець таблиці «завдання і показники» словами «Національний звіт», (готується країною, яка підписала Декларацію)
 
Враховано   Національ
ний звіт
Забезпечення контролю за досягненням цілей Декларації про відданість справі боротьби з ВІЛ-інфекцією/ СНІДом, прийнятої на 26-й спеціальній сесії Генеральної Асамблеї ООН з ВІЛ-інфекції/СНІДу в червні 2001 р., та підготовка Національного звіту України з виконання рішень Декларації про відданість справі боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом
МОЗ, Комітет, МОН, Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст, МЗС, Міноборони, МВС, Мінсім’ямолодьспорт, СБУ, Державний департамент України з питань виконання покарань, Держкомтелерадіо, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, Академія медичних наук України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміні-страції спільно з об’єднаннями громадян (за згодою)
2010, 2012
 
73. кількість слухань
ініціювання проведення парламентських слухань про стан боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом в Україні
МОЗ, Комітет разом з об’єднаннями громадян (за згодою)
2011
 
   Кількість слухань
Ініціювання проведення парламентських слухань про стан боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом в Україні
МОЗ, Комітет спільно з об’єднаннями громадян (за згодою)
2011
 
74. кількість розроблених нормативно-правових актів, зокрема щодо внесення змін
удосконалення законодавства щодо профілактики
ВІЛ-інфекції/СНІДу, насамперед з питань проведення профілактичної роботи із населенням і групами ризику
МОЗ, Комітет, Мін’юст, Мінсім’ямолодьспорт, МОН, Мінпраці, МЗС, Міноборони, Держприкордон-служба, МВС, СБУ, Державний департамент з питань виконання покарань, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміні-страції, об’єднання громадян (за згодою)
2009—2013
 
   Кількість розроблених нормативно-правових актів, зокрема про внесення змін до чинних законодавчих актів
Удосконалення законодавства щодо профілактики
ВІЛ-інфекції/СНІДу, насамперед з питань проведення профілактичної роботи з населенням, зокрема з представниками груп ризику
МОЗ, Комітет, Мін’юст, Мінсім’ямолодьспорт, МОН, Мінпраці, МЗС, Міноборони, Держприкордон-служба, МВС, СБУ, Державний департамент з питань виконання покарань, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміні-страції, об’єднання громадян (за згодою)
2009—2013
 
75. посилення заходів, спрямованих на боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів, шляхом підвищення професійного рівня та забезпечення укомплектування відповідних служб
МВС, СБУ
2009—2013
 
-43- Бахтеєва Т.Д.
Вилучити зазначений у цій графі захід як такий, що не стосується Програми.
(Це вже передбачено Програмою реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2003-2010 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 р. N 877).
 
Враховано      
76. кількість перевірених підприємств, установ і організацій
забезпечення контролю за дотриманням законодавства з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу у сфері трудових відносин щодо подолання дискримінації ВІЛ-інфікованих
Мінпраці, МОЗ, Мін’юст, МОН, Міноборони, Держприкордон-служба, МВС, СБУ, Державний департамент з питань виконання покарань, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
2009—2013
 
-44- Перенесено з п.106
 
Немає висновку   Кількість перевірених підприємств, установ і організацій
Забезпечення контролю за дотриманням законодавства з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу у сфері трудових відносин щодо подолання дискримінації ВІЛ-інфікованих
Мінпраці, МОЗ, Мін’юст, МОН, Міноборони, Держприкордон-служба, МВС, СБУ, Державний департамент України з питань виконання покарань, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
2009—2013
Кількість стандартів
Затвердження та впровадження стандартів надання соціальних послуг представникам груп ризику
Мінсім’ямолодьспорт, Мінпраці, МОЗ, Всеукраїнська благодійна організація «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» (далі — Благодійна організація)
2009—2010
грант Глоба
льного фонду для боротьби з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом та малярією (далі – грант Глобального фонду)
137,5
Кількість нормативно-правових актів
Розроблення і затвердження норм харчування та порядку оздоровлення ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД дітей
МОЗ
2009—2010
Кількість нормативно-правових актів
Розроблення порядку здійснення соціального супроводу, надання медичної допомоги та соціальної підтримки дітям, народженим ВІЛ-інфікованими матерями, які перебувають у будинках дитини при виправних колоніях, а також неповнолітніх з
ВІЛ-інфекцією, які перебувають в установах виконання покарань
Державний департамент України з питань виконання покарань, МОЗ
2009
Кількість нормативно-правових актів
Розроблення та впровадження механізму залучення громадських організацій до надання соціальних та інших послуг, пов‘язаних із соціальним замовленням
Мінпраці, Мінсім’ямолодьспорт, МОЗ, Державний департамент України з питань виконання покарань
2009
Кількість нормативно-правових актів
Розроблення та впровадження на національному і регіональному рівнях системи перенаправлення та надання послуг з діагностики, лікування і супроводження пацієнтів супутньої патології ВІЛ-інфекції/ СНІДу —туберкульозу та вірусних гепатитів
МОЗ, Комітет, Академія медичних наук України, Благодійна організація
2010
грант Глоба
льного фонду
7163
2. Забезпечення діяльності та розвитку спеціалізованих служб і закладів
Кількість центрів
Створення Національного центру протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
МОЗ
2013
державний бюджет
обсяг фінансування визначатиметься додатково після розроб
лення та затвердження проект
ної документації
Кількість контрольних досліджень
Забезпечення функціонування Референс-лабораторії діагностики ВІЛ-інфекції/СНІДу при Українському центрі профілактики і боротьби зі СНІДом Міністерства охорони здоров‘я України
МОЗ, Комітет
2009—2013
державний бюджет
3403,7
Кількість створених
відділень
Створення інфекційних відділень для лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД в установах виконання покарань
Державний департамент України з питань виконання покарань
2009—2010
державний бюджет
20 480
Кількість
створених
центрів ресоціалізації наркозалежної молоді
Сприяння утворенню в регіонах України центрів ресоціалізації наркозалежної молоді
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
2010—2013
Місцеві бюджети, позабюджетні кошти
Обсяг фінансування визначатиметься окремо в кожному конкретному випадку
Кількість створених центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді
Сприяння створенню в регіонах України центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
2010—2013
Місцеві бюджети
Обсяг фінансування визначатиметься окремо в кожному конкретному випадку
Удосконалення кадрового та матеріально-технічного забезпечення мережі центрів профілактики і боротьби зі СНІДом та розвиток районної/міської мережі кабінетів довіри у лікувально-профілактичних закладах
МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
2009—2013
державний бюджет
місцеві бюджети
разом
46 406,2
27 181,5
73 587,7
Здійснення інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я усіх форм власності та соціальних служб
МОЗ, Міноборони, СБУ, Дерприкордонслужба,
Державний департамент України з питань виконання покарань
2009—2013
 
    -45- Перенесено з п.148
 
Немає висновку    
    -46- Перенесено з п.149
 
Немає висновку    
    -47- Перенесено з п.113
 
Немає висновку    
    -48- Перенесено з п.154
 
Немає висновку    
    -49- Перенесено з п.100
 
Немає висновку    
    -50- Перенесено з п.108
 
Немає висновку    
    -51- Перенесено з п.114
 
Немає висновку    
    -52- Перенесено з п.134
 
Немає висновку    
    -53- Перенесено з п.138
 
Немає висновку    
    -54- Перенесено з п.155
 
Немає висновку    
    -55- Перенесено з п.175
 
Немає висновку    
77. 2. Створення єдиної системи моніторингу протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та оцінка ефективності проведення заходів на національному та регіональному рівні
 
   3. Створення єдиної системи моніторингу протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та оцінки ефективності заходів, здійснених на національному та регіональному рівні
 
78. наявність національного центру
наявність регіональних центрів
створення та забезпечення діяльності національного і регіональних центрів моніторингу і оцінки з питань поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу
Комітет, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний альянс з ВІЛ/СНІДу в Україні» (далі — Фонд), Всеукраїнська благодійна організація «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» (далі — Благодійна організація)
2009—2011
грант Глобального фонду
20443,2
 
   Національний центр
Регіональні центри
Створення та забезпечення діяльності національного і регіональних центрів моніторингу та оцінки з питань поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу
Комітет, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний альянс з ВІЛ/СНІДу в Україні» (далі — Фонд), Благодійна організація
2009—2011
грант Глоба
льного фонду
20 443,2
 
79. кількість проведених досліджень
удосконалення системи епідеміологічного нагляду за поширенням ВІЛ-інфекції з метою підвищення ефективності профілактичних заходів
Мінсім’ямолодьспорт, МОЗ, Фонд
2009—2013
державний бюджет
грант Глобального фонду
усього
4500
10918
15418
 
-56- Бахтеєва Т.Д.
Конкретизувати захід, зазначений у цій графі, та викласти його у такій редакції:
«проведення поведінкових досліджень в групах ризику та здійснення дозорного епідеміологічного нагляду за поширенням ВІЛ-інфекції».
 
Враховано   Кількість проведених досліджень
Проведення поведінкових досліджень у групах ризику та здійснення дозорного епідеміологічного нагляду за поширенням ВІЛ-інфекції
Мінсім’ямолодьспорт, МОЗ, Фонд
2009—2013
державний бюджет
грант Глоба
льного фонду
разом
4500
10 918
15 418
 
80. кількість проведених перевірок регіонів
проведення щороку моніторингу стану виконання Програми органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та забезпечення оприлюднення звітів про виконання Програми
МОЗ, Комітет, Мінсім’ямолодьспорт, МОН, Мінпраці, МЗС, Міноборони, МВС, СБУ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
2009—2013
 
   Кількість проведених перевірок регіонів
Проведення щорічного моніторингу стану виконання Програми органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та забезпечення оприлюднення звітів про виконання Програми
МОЗ, Комітет, Мінсім’ямолодьспорт, МОН, Мінпраці, МЗС, Міноборони, МВС, СБУ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
2009—2013
 
81. 3. Здійснення наукового супроводу
 
   4. Здійснення наукового супроводу
 
82. кількість проведених досліджень
забезпечення наукового обґрунтування запровадження нових методів профілактики і лікування ВІЛ-інфікованих та подолання епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні
Академія медичних наук, МОЗ
2009—2013
державний бюджет
10090
 
-57- Бахтеєва Т.Д.
Викласти зазначений у цій графі захід у такій редакції:
«Розробка нових науково обґрунтованих методів профілактики, діагностики та лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД».
 
Враховано   Кількість проведених досліджень
Розроблення нових науково обґрунтованих методів профілактики, діагностики та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД
Академія медичних наук України, МОЗ
2009—2013
державний бюджет
10 090
 
83. кількість препаратів вітчизняного виробництва
пошук лікарських засобів нового покоління проти ВІЛ-інфекції/СНІДу, зокрема генно-інженерних та імуновекторних засобів, вивчення можливості застосування «замісної» або «регенеративної» терапії захворювання
Національна академія наук, Академія медичних наук, МОЗ
2009—2013
державний бюджет
10000
 
   Кількість препаратів вітчизняного виробництва
Пошук лікарських засобів нового покоління проти ВІЛ-інфекції/СНІДу, зокрема генно-інженерних та імуновекторних засобів, вивчення можливості застосування замісної або регенеративної терапії захворювання
Національна академія наук України, Академія медичних наук України, МОЗ
2009—2013
державний бюджет
10 000
 
84. кількість стандартів
затвердження та впровадження стандартів надання соціальних послуг групам ризику
Мінсім’ямолодьспорт, Мінпраці, МОЗ, Благодійна організація
2009—2010
грант Глобального фонду
137,5
 
-58- Бахтеєва Т.Д.
Перенести зазначений у цій графі захід за належністю до п. 1 «Заходи з удосконалення законодавства та управління» розділу І «Організаційні заходи» Додатку до Програми.
 
Враховано      
85. кількість центрів
створення Національного центру протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та забезпечення його функціонування
МОЗ
2010
 
-59- Бахтеєва Т.Д.
Перенести зазначений у цій графі захід за належністю до п. 2 «Забезпечення діяльності та розвитку спеціалізованих служб і закладів» розділу І «Організаційні заходи» Додатку до Програми та вилучити у ньому слова «та забезпечення його функціонування».
У стовпці «Строки виконання» 2010 рік замінити на 2013.
У стовпці «Джерело фінансування» вказати «державний бюджет».
У стовпці «Орієнтовні обсяги фінансування» зазначити наступне:
«обсяг фінансування визначатиметься додатково після розробки та затвердження проектної документації»
(На сьогодні це питання ще не опрацьовувалось навіть на рівні завдання на проектування).
Вилучити слова «та забезпечення його функціонування».
 
Враховано      
86. кількість контрольних досліджень
забезпечення функціонування Референс-лабораторії з питань діагностики ВІЛ-інфекції/СНІДу
МОЗ, Комітет
2009—2013
державний бюджет
3 403,7
 
-60- Бахтеєва Т.Д.
Перенести зазначений у цій графі захід за належністю до п. 2 «Забезпечення діяльності та розвитку спеціалізованих служб і закладів» розділу І «Організаційні заходи».
 
Враховано      
87. 4. Розроблення та реалізація національної стратегії підготовки спеціалістів з питань лікування, профілактики та
соціальної підтримки для груп ризику, ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД
 
-61- Бахтеєва Т.Д.
Назву зазначеного у цій графі пункту викласти у такій редакції:
« 5. Підготовка спеціалістів з питань лікування, профілактики та соціальної підтримки для груп ризику, ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД».
 
Враховано   5. Підготовка спеціалістів з питань лікування, профілактики та
соціальної підтримки для груп ризику, ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД
 
88. кількість підготовлених педагогів
відсоток навчальних закладів, які мають вчителів з відповідною підготовкою
підготовка педагогічних працівників з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу і формування здорового способу життя для загальноосвітніх навчальних закладів всіх типів. Забезпечення педагогічних
працівників сучасними інформаційно-методичними матеріалами
МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
2009—2013
державний бюджет
місцевий бюджет
усього
11864,7
8494,2
20358,9
 
   Кількість підготовлених педагогів (осіб)
Частка загальноосвітніх навчальних закладів, які мають вчителів з відповідною підготовкою
(%)
Підготовка педагогічних працівників з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу і формування здорового способу життя для загальноосвітніх навчальних закладів всіх типів, забезпечення їх сучасними інформаційно-методичними матеріалами
МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
2009—2013
державний бюджет
місцеві бюджети
разом
11 864,7
8494,2
20 358,9
 
89. кількість підготовлених спеціалістів
кількість залучених до профілактичної роботи соціальних працівників, які пройшли навчання на семінарах
забезпечення підготовки спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з питань профілактики та соціальної підтримки
Мінсім’ямолодьспорт, Благодійна організація
2009—2013
місцевий бюджет
грант Глобального фонду
усього
3627,3
8597
12224,3
 
-62- Перенесено з п. 125
 
Немає висновку   Кількість підготовлених спеціалістів
Кількість залучених до профілактичної роботи соціальних працівників, які пройшли навчання на семінарах (осіб)
Забезпечення підготовки спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з питань профілактики та соціальної підтримки
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації Мінсім’ямолодьспорт, Благодійна організація
2009—2013
місцеві бюджети
грант Глоба
льного фонду
разом
3627,3
8597
12 224,3
Кількість працівників, які пройшли навчання
Забезпечення навчання працівників системи соціальної сфери та державних інспекторів з охорони праці з питань профілактики ВІЛ-іфекції/СНІДу та наркозалежності
Мінпраці Держгірпромнагляд
2009—2013
державний бюджет
місцеві бюджет
ти
разом
24, 2
1684,6
1708,8
 
90. кількість нормативно-правових актів
розроблення та впровадження механізму залучення громадських організацій до надання соціальних та інших послуг з використанням соціального замовлення
Мінпраці, Мінсім’ямолодьспорт, МОЗ, Державний департамент з питань виконання покарань
2009
 
-63- Бахтеєва Т.Д.
Перенести зазначений у цій графі захід за належністю до п. 1 «Заходи з удосконалення законодавства та управління»
розділу І «Організаційні заходи».
 
Враховано      
91. кількість відділень
утворення інфекційних відділень для лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД в системі Державної кримінально-виконавчої служби.
Державний департамент з питань виконання покарань
2009—2010
державний бюджет
20480
 
-64- Бахтеєва Т.Д.
Перенести зазначений у цій графі захід за належністю до п. 2 «Забезпечення діяльності та розвитку спеціалізованих служб і закладів» розділу І «Організаційні заходи».
 
Враховано   ІІ. Профілактичні заходи
 
92. 4. Здійснення заходів з проведення первинної профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу
 
   1. Здійснення заходів з первинної профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу
 
93. кількість інформаційно-просвітницьких заходів
проведення заходів з профілактики
ВІЛ-інфекції серед населення шляхом активного залучення засобів масової інформації, Інтернету та соціальної реклами, які ґрунтуються на принципах поваги прав та гідності людини і пропагують традиційні, духовні, морально-етичні та культурні цінності і відповідальну поведінку
Держкомтелерадіо, Національна рада з питань телебачення та радіомовлення, МОЗ разом з релігійними та громадськими організаціями (за згодою)
2009—2013
державний бюджет
4310
 
-65- Бахтеєва Т.Д.
Розмежувати зазначені у цій графі заходи на дві частини та викласти у такій редакції:
«Проведення заходів з профілактики ВІЛ-інфекції, що ґрунтуються на принципах поваги прав та гідності людини і пропагують здоровий спосіб життя, традиційні духовні, морально-етичні та культурні цінності і відповідальну поведінку, у тому числі через засоби масової інформації та Інтернету;
виготовлення та розповсюдження у засобах масової інформації тематичної соціальної реклами;»
 
Враховано   Кількість інформаційно-просвітницьких заходів
Проведення заходів з профілактики ВІЛ-інфекції, що ґрунтуються на принципах поваги прав та гідності людини і пропагують здоровий спосіб життя, традиційні духовні, морально-етичні та культурні цінності і відповідальну поведінку, в тому числі через засоби масової інформації та Інтернет мережі
Держкомтелерадіо, Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення, МОЗ спільно з релігійними організаціями та об‘єднаннями громадян (за згодою)
2009—2013
Створення та поширення в засобах масової інформації тематичної соціальної реклами
Держкомтелерадіо, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення,
об‘єднання громадян (за згодою)
2009—2013
державний бюджет
4310
 
94. відсоток молоді, яка була залучена до проведення інформаційних і культурно-просвітницьких заходів
кількість діючих мобільних консультаційних пунктів соціальної роботи
забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, пропаганди здорового способу життя серед молоді шляхом проведення інформаційних, культурно-просвітницьких заходів, у тому числі в сільській місцевості, віддалених районах та малих містах через створення, видання та розповсюдження соціальної реклами та забезпечення діяльності мобільних консультаційних пунктів соціальної роботи центрів соціальної служби сім’ї, дітей та молоді
Мінсім’ямолодьспорт, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
2009—2013
державний бюджет
місцевий бюджет
усього
4310
4312,1
8622,1
 
   Частка молоді, залученої до проведення інформаційних і культурно-просвітницьких заходів (%)
Кількість діючих мобільних консультаційних пунктів соціальної роботи
Забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом пропаганди здорового способу життя серед молоді, проведення інформаційних, культурно-просвітницьких заходів, у тому числі в сільській місцевості, віддалених районах та малих містах шляхом створення та поширення соціальної реклами, забезпечення діяльності мобільних консультаційних пунктів соціальної роботи центрів соціальної служби сім’ї, дітей та молоді
Мінсім’ямолодьспорт, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
2009—2013
державний бюджет
місцеві бюджети
разом
4310
4312,1
8622,1
 
95. кількість навчальних закладів
запровадження у навчальних закладах факультативного курсу для молоді «Профілактика ВІЛ-інфекції/ СНІДу» та їх забезпечення комплектами друкованих і електронних навчально-методичних матеріалів
МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
2009—2013
державний бюджет
16929
 
   Кількість навчальних закладів
Запровадження у загальноосвітніхнавчальних закладах факультативного курсу для молоді «Профілактика ВІЛ-інфекції/ СНІДу» , забезпечення комплектами друкованих і електронних навчально-методичних матеріалів
МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
2009—2013
державний бюджет
16 929
 
96. сприяння формуванню толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД
МОЗ, Комітет, МОН, Мінпраці, Мін’юст, Міноборони, МВС, Державний департамент з питань виконання покарань, Держкомтелерадіо, Держкомнацрелігії, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Благодійна організація
2009—2013
грант Глобального фонду
700
 
-66- Перенесено з п.145
 
Немає висновку   Сприяння формуванню толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД
МОЗ, Комітет, МОН, Мінпраці, Мін’юст, Міноборони, МВС, Державний департамент України з питань виконання покарань, Держкомтелерадіо, Держкомнацрелігій, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Благодійна організація
2009—2013
грант Глоба
льного фонду
700
Кількість інформаційно-просвітницьких кампаній
Забезпечення інформаційно-просвітницької роботи з питань толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих дітей
Мінсім’ямолодьспорт, МОН
2009—2013
державний бюджет
5000
Проведення заходів, спрямованих на подолання проявів дискримінації стосовно представників груп ризику з боку працівників охорони здоров’я, органів праці та соціального захисту населення
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
2009—2013
 
    -67- Перенесено з п.131
 
Немає висновку    
97. кількість ресурсних центрів
забезпечення розроблення програм з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на робочих місцях, надання консультативних послуг громадянам, представникам роботодавців та профспілкових організацій з метою зменшення вразливості до ВІЛ-інфікування і недопущення дискримінації ВІЛ-інфікованих у сфері трудових відносин, проведення постійного моніторингу в цій сфері
Мінпраці
2009—2013
 
   Кількість ресурсних центрів
Забезпечення розроблення програм з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на робочих місцях, надання консультативних послуг громадянам, представникам роботодавців та профспілкових організацій з метою зменшення вразливості до ВІЛ-інфікування і недопущення дискримінації ВІЛ-інфікованих у сфері трудових відносин, проведення постійного моніторингу в цій сфері
Мінпраці
2009—2013
 
98. кількість працівників, що пройшли навчання
забезпечення проведення навчання працівників системи соціальної сфери, державних інспекторів праці з питань профілактики ВІЛ-іфекції/СНІДу та наркозалежності
Мінпраці, МОЗ, МОН, Міноборони, МВС, СБУ, Держгірпромнагляд, Держприкордонслужба, Державний департамент з питань виконання покарань, Мін’юст
2009—2013
державний бюджет
місцевий бюджет
усього
24, 2
1684,6
1708,8
 
-68- Бахтеєва Т.Д.
Перенести зазначений у цій графі захід за належністю у п.5 «Підготовка спеціалістів з питань лікування, профілактики та соціальної підтримки для груп ризику, ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД» розділу І «Організаційні заходи».
 
Враховано      
99. підготовка та забезпечення застосування методик профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на робочих місцях, а також подолання проявів дискримінації у сфері праці
Мінпраці, Мін’юст МОЗ, МОН,
МВС, СБУ, Держгірпромнагляд, Держприкордонслужба, Державний департамент з питань виконання покарань
2009—2013
 
   Підготовка та забезпечення застосування методик профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на робочих місцях, а також подолання проявів дискримінації у сфері трудових відносин
Мінпраці, Мін’юст, МОЗ, МОН,
МВС, СБУ, Держгірпромнагляд, Держприкордонслужба, Державний департамент України з питань виконання покарань
2009—2013
 
100. забезпечення здійснення заходів, спрямованих на запобігання поширенню ВІЛ-інфекції серед військовослужбовців
Міноборони
2009—2013
державний бюджет
4667,5
 
   Забезпечення здійснення заходів, спрямованих на запобігання поширенню ВІЛ-інфекції серед військовослужбовців
Міноборони
2009—2013
державний бюджет
4667,5
 
101. проведення всеукраїнських інформаційних і профілактичних акцій та розповсюдження соціальної реклами, спрямованих на профілактику ВІЛ-інфекції/СНІДу на робочих місцях та формування здорового та безпечного способу життя
Мінпраці, Держкомтелерадіо, МОЗ, МОН, Мінсім’ямолодьспорт, Міноборони, МВС, Держгірпромнагляд, Держприкордон-служба, Державний департамент з питань виконання покарань, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації разом з об’єднаннями громадян (за згодою)
2009—2013
 
-69- Бахтеєва Т.Д.
Вилучити зазначений у цій графі захід як такий, що дублює зміст попередніх заходів розділу ІІ «Профілактичні заходи».
 
Враховано      
102. 2. Здійснення профілактичних заходів серед груп ризику
 
   2. Здійснення профілактичних заходів серед представників груп ризику
 
103. відсоток представників уразливих груп, охоплених профілактичними заходами
посилення заходів, спрямованих на профілактику ВІЛ-інфекції та інфекцій, що передаються статевим шляхом, серед представників груп ризику
МОЗ, Мінпраці, Державний департамент з питань виконання покарань, Держкомнацрелігій, Фонд
2009—2013
державний бюджет
грант Глобального фонду
усього
4968
21408,3
26376,3
 
-70- Бахтеєва Т.Д.
Конкретизувати зазначений у цій графі захід та викласти його у такій редакції:
"Здійснення заходів з виявлення та профілактичного лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, серед представників груп ризику;».
У стовпці «завдання і показники» показник викласти у такій редакції: «відсоток обстежених та охоплених профілактичним лікуванням».
 
Враховано   Частка обстежених та охоплених профілактичним лікуванням (%)
Здійснення заходів з виявлення та профілактичного лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, серед представників груп ризику
МОЗ, Мінпраці, Державний департамент України з питань виконання покарань, Держкомнацрелігій, Фонд
2009—2013
державний бюджет
грант Глоба
льного фонду
разом
4968
21 408,3
26 376,3
 
104. проведення заходів, спрямованих на подолання проявів дискримінації стосовно груп ризику з боку працівників охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
2009—2013
 
-71- Бахтеєва Т.Д.
Перенести зазначений у цій графі захід за належністю у п.1 «Здійснення заходів з проведення первинної профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу» розділу ІІ «Профілактичні заходи».
 
Враховано      
105. відсоток споживачів ін’єкційних наркотиків, охоплених профілактичними заходами
забезпечення проведення профілактичних заходів серед споживачів ін’єкційних наркотиків у службах соціально-профілактичної роботи.
Мінсім’ямолодьспорт, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації разом з Фондом, Благодійною організацією та громадськими об’єднаннями (за згодою)
2009—2013
місцевий бюджет
грант Глобального фонду
усього
26371,5
159934,2
186305,7
 
-72- Бахтеєва Т.Д.
Конкретизувати зазначений у цій графі захід та викласти його у такій редакції:
«надання споживачам ін’єкційних наркотиків соціальних послуг із забезпечення стерильними медичними виробами одноразового використання та засобами індивідуального захисту».
 
Враховано   Частка споживачів ін’єкційних наркотиків, охоплених профілактичними заходами
(%)
Надання споживачам ін’єкційних наркотиків соціальних послуг із забезпечення стерильними медичними виробами одноразового використання та засобами індивідуального захисту
Мінсім’ямолодьспорт,Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації спільно з Фондом, Благодійною організацією та об‘єднаннями громадян (за згодою)
2009—2013
місцеві бюджети
грант Глоба
льного фонду
разом
26 371,5
159934,2
186305,7
 
106. кількість центрів інтегрованих послуг
забезпечення розроблення, апробації та впровадження інноваційних методів профілактики серед споживачів ін’єкційних наркотиків (центри інтегрованих послуг)
МОЗ, Мінсім’ямолодьспорт, Фонд, Благодійна організація
2009—2013
грант Глобального фонду
10705,5
 
-73- Бахтеєва Т.Д.
Перенести зазначений у цій графі захід за належністю у розділ ІІІ. «Лікувальні заходи» та викласти його у такій редакції:
«впровадження моделі надання інтегрованих послуг з лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу споживачам ін’єкційних наркотиків».
 
Враховано      
107. кількість діючих центрів ресоціалізації наркозалежної молоді
кількість утворених центрів ресоціалізації наркозалежної молоді
сприяння утворенню у восьми регіонах України та функціонуванню чотирьох діючих обласних державних центрів ресоціалізації наркозалежної молоді
Мінсім’ямолодьспорт, Держкомнацрелігій, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
2009—2013
 
-74- Бахтеєва Т.Д.
Перенести зазначений у цій графі захід за належністю у п.2 «Забезпечення діяльності та розвитку спеціалізованих служб і закладів» розділу І «Організаційні заходи» та викласти його у такій редакції:
«сприяння утворенню у регіонах України центрів ресоціалізації наркозалежної молоді».
У стовпці «відповідальні за виконання» вилучити Мінсім‘ямолодьспорт та Держкомнацрелігій.
У стовпці «Джерело фінансування» зазначити «позабюджетні кошти».
У стовпці «орієнтовні обсяги фінансування» зазначити наступне:
«Обсяги фінансування визначатимуться додатково у кожному конкретному випадку відповідно до прийнятого рішення».
 
Враховано      
    -75- Костенко П.І.
Передбачити фінансування зазначеного заходу.
З огляду на те, що зазначене питання може бути вирішено у різні способи залежно від наявних можливостей та потреб регіонів – капітальне будівництво або виділення наявних приміщень для розташування з урахуванням необхідної потужності центрів – запропоновано внести уточнення в стовпець «Орієнтовні обсяги фінансування» (див. пропозиції Бахтеєвої Т.Д. до цього заходу)
 
Враховано частково    
108. кількість осіб
розширення сфери застосування методу замісної терапії з метою зменшення ризику ВІЛ-інфікування та формування прихильності до антиретровірусної терапії серед споживачів ін’єкційних наркотиків
МОЗ, Комітет, Благодійна організація
2009—2013
державний бюджет
грант Глобального фонду
усього
27744,1
17529, 5
45273,6
 
   Кількість осіб
Розширення сфери застосування методу замісної підтримувальної терапії з метою зменшення ризику ВІЛ-інфікування та формування прихильності до антиретровірусної терапії серед споживачів ін’єкційних наркотиків
МОЗ, Комітет, Благодійна організація
2009—2013
державний бюджет
грант Глоба
льного фонду
разом
27 744,1
17 529, 5
45 273,6
 
109. 7. Здійснення профілактичних заходів серед дітей, підлітків та молоді
 
-76- Вилучити
 
Немає висновку      
110. кількість команд
сприяння діяльності мультидисциплінар-них вуличних команд соціальної роботи з дітьми та підлітками з груп ризику
Мінсім’ямолодьспорт, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
2009—2013
 
-77- Костенко П.І.
Передбачити фінансування зазначеного заходу.
(Розрахунки не надано. Відсутнє затверджене в установленому порядку положення про такі команди та відповідні нормативи, що не дозволяє визначити – кого і як фінансувати).
 
Відхилено   Кількість команд
Сприяння діяльності мультидисциплінар-них вуличних команд соціальної роботи з дітьми та підлітками з груп ризику
Мінсім’ямолодьспорт, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
2009—2013
 
111. кількість діючих центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді
кількість утворених центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді
сприяння утворенню центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді в 10 регіонах України та діяльності утворених та діючих центрів
Мінсім’ямолодьспорт, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
2009—2013
 
-78- Бахтеєва Т.Д.
Перенести зазначений у цій графі захід за належністю у п.2 «Забезпечення діяльності та розвитку спеціалізованих служб і закладів» розділу І «Організаційні заходи» та викласти його у такій редакції:
«сприяння утворенню у регіонах України центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді».
У стовпці «відповідальні за виконання» вилучити Мінсім‘ямолодьспорт та Держкомнацрелігій.
У стовпці «Джерело фінансування» зазначити «місцевий бюджет».
У стовпці «орієнтовні обсяги фінансування» зазначити наступне:
«Обсяги фінансування визначатимуться додатково у кожному конкретному випадку відповідно до прийнятого рішення».
 
Враховано      
    -79- Костенко П.І.
Передбачити фінансування зазначеного заходу
З огляду на те, що зазначене питання може бути вирішено у різні способи залежно від наявних можливостей та потреб регіонів – капітальне будівництво або виділення наявних приміщень для розташування з урахуванням необхідної потужності центрів – запропоновано внести уточнення в стовпець «Орієнтовні обсяги фінансування»
(див. пропозиції Бахтеєвої Т.Д. до цього заходу)
 
Враховано частково    
112. відсоток дітей і підлітків з ризикованою поведінкою, охоплених профілактичними заходами
забезпечення надання профілактики ВІЛ-інфекції серед дітей та підлітків з груп ризику
Мінсім’ямолодьспорт, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Фонд, Благодійна організація
2009—2013
грант Глобального фонду
2999
 
   Частка дітей і підлітків з ризикованою поведінкою, охоплених профілактичними заходами (%)
Надання послуг з профілактики ВІЛ-інфекції дітям та підліткам з груп ризику
Мінсім’ямолодьспорт, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Фонд, Благодійна організація
2009—2013
грант Глоба
льного фонду
2999
 
113. відсоток охоплених профілактичними заходами засуджених та осіб, узятих під варту
забезпечення надання послуг з профілактики ВІЛ-інфекції серед засуджених та осіб, взятих під варту
Державний департамент з питань виконання покарань, Фонд
2009—2013
державний бюджет
грант Глобального фонду
усього
28637,5
17592,3
46229,8
 
   Частка охоплених профілактичними заходами засуджених та осіб, узятих під варту (%)
Надання послуг з профілактики ВІЛ-інфекції засудженим та особам, взятим під варту
Державний департамент України з питань виконання покарань, Фонд
2009—2013
державний бюджет
грант Глоба
льного фонду
разом
28 637,5
17 592,3
46 229,8
 
114. відсоток охоплених профілактичними заходами осіб, які надають платні сексуальні послуги
забезпечення надання послуг з профілактики ВІЛ-інфекції серед осіб, що надають платні сексуальні послуги
Фонд, громадські організації (за згодою)
2009—2013
грант Глобального фонду
47180
 
-80- Бахтеєва Т.Д.
Доповнити перелік виконавців заходу:
«МОЗ, Мінсім‘ямолодьспорт».
 
Враховано   Частка охоплених профілактичними заходами осіб, які займаються проституцією
(%)
Надання послуг з профілактики ВІЛ-інфекції особам, які займаються проституцією
МОЗ, Мінсім‘ямолодьспорт
Фонд, об‘єднання громадян (за згодою)
2009—2013
грант Глоба
льного фонду
47 180
 
115. відсоток охоплених профілактичними заходами чоловіків, що мають сексуальні стосунки з чоловіками
запровадження проведення профілактичних послуг серед чоловіків, що мають сексуальні стосунки з чоловіками, з метою профілактики ВІЛ-інфікування
Фонд, Благодійна організація, об’єднання громадян (за згодою)
грант Глобального фонду
14822,7
 
-81- Бахтеєва Т.Д.
Доповнити перелік виконавців заходу:
«МОЗ, Мінсім‘ямолодьспорт».
 
Враховано   Частка
охоплених профілактичними заходами чоловіків, що мають сексуальні стосунки з чоловіками (%)
Надання послуг з профілактики ВІЛ-інфекції чоловікам, які мають сексуальні стосунки з чоловіками
МОЗ, Мінсім‘ямолодьспорт
Фонд, Благодійна організація, об’єднання громадян (за згодою)
грант Глобального фонду
14 822,7
 
116. 8. Здійснення профілактичних заходів для ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД
 
   3. Здійснення профілактичних заходів для ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД
 
117. кількість осіб
забезпечення проведення заходів, спрямованих на профілактику
ВІЛ-інфекції та інших соціально небезпечних хвороб серед ВІЛ-інфікованих та їх оточення
Благодійна організація, об’єднання громадян (за згодою)
2009—2013
грант Глобального фонду
2465,5
 
-82- Бахтеєва Т.Д.
Внести уточнення у редакцію заходу, зазначеного у цій графі, та замінити слова «профілактику ВІЛ-інфекції» на «попередження ре інфікування ВІЛ та профілактику»
Доповнити перелік виконавців заходу:
«МОЗ, Мінсім‘ямолодьспорт»
 
Враховано   Кількість осіб
Забезпечення проведення заходів, спрямованих на запобігання реінфікуванню ВІЛ
та профілактику інших соціально небезпечних хвороб серед ВІЛ-інфікованих та їх оточення («позитивна профілактика»)
МОЗ, Мінсім‘ямолодьспорт
Благодійна організація, об’єднання громадян (за згодою)
2009—2013
грант Глоба
льного фонду
2465,5
 
118. кількість інформаційно-просвітницьких кампаній
забезпечення проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих дітей
Мінсім’ямолодьспорт
2009—2013
державний бюджет
5000
 
-83- Бахтеєва Т.Д.
Перенести зазначений у цій графі захід за належністю у п.1 «Здійснення заходів з проведення первинної профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу» розділу ІІ «Профілактичні заходи».
 
Враховано      
119. відсоток випадків передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини
здійснення заходів з профілактики передачі ВІЛ-інфікування від матері до дитини
шляхом забезпечення закладів охорони здоров’я:
тест-системами для планового обстеження вагітних жінок на ВІЛ-інфекцію,
швидкими тестами для обстеження під час пологів жінок, які не пройшли обстеження на допологовому етапі
тест-системами для визначення вірусного навантаження та СD4
антиретро-вірусними препаратами для профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини
тест-системами та витратними матеріалами для проведення ранньої діагностики ВІЛ-інфекції у дітей, народжених
ВІЛ-інфікованими матерями, методом полімеразної ланцюгової реакції
адаптованими молочними сумішами до 1 року життя для дітей, народжених
ВІЛ-інфікованими матерями
МОЗ
2009—2013
державний бюджет
місцевий бюджет
усього
230495,9
100944,4
331440,3
 
-84- Зозуля Р.П.
Доповнити зазначений перелік заходів після слів «шляхом забезпечення закладів охорони здоров‘я» словами «медичними виробами одноразового використання вітчизняного виробництва»
 
Відхилено   Частка випадків передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини (%)
Здійснення заходів з профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини
шляхом забезпечення закладів охорони здоров’я:
тест-системами для планового обстеження вагітних жінок на ВІЛ-інфекцію;
швидкими тестами для обстеження під час пологів жінок, які не пройшли обстеження на допологовому етапі;
тест-системами для визначення вірусного навантаження та СD4;
антиретро-вірусними препаратами для профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини;
тест-системами та витратними матеріалами для проведення ранньої діагностики ВІЛ-інфекції у дітей, народжених
ВІЛ-інфікованими матерями, методом полімеразної ланцюгової реакції;
адаптованими молочними сумішами для дітей першого року життя, народжених
ВІЛ-інфікованими матерями
МОЗ
2009—2013
державний бюджет
місцеві бюджети
разом
230495,9
100944,4
331440,3
 
120. кількість дітей
забезпечення соціального
супроводження дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД та народжених від ВІЛ-інфікованих матерів
Мінсім’ямолодьспорт, МОЗ, Благодійна організація
2009—2013
грант Глобального фонду
13691
 
-85- Бахтеєва Т.Д.
Перенести зазначений у цій графі захід за належністю до розділу ІV «Заходи з догляду та підтримки».
 
Враховано      
121. кількість нормативно-правових актів
розроблення і затвердження норм харчування та порядку оздоровлення ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД дітей
МОЗ
2009—2010
 
-86- Бахтеєва Т.Д.
Перенести зазначений у цій графі захід за належністю до п.1 «Заходи з удосконалення законодавства та управління» розділу І «Організаційні заходи».
 
Враховано      
122. кількість нормативно-правових актів
розроблення порядку здійснення соціального супроводу, надання медичної допомоги та соціальної підтримки дітям, народженим ВІЛ-інфікованими матерями, які перебувають у дитячих будинках установ Державної кримінально-виконавчої служби, а також підлітків з
ВІЛ-інфікованим статусом
Державний департамент з питань виконання покарань, МОЗ
2009
 
-87- Бахтеєва Т.Д.
Перенести зазначений у цій графі захід за належністю до п.1 «Заходи з удосконалення законодавства та управління» розділу І «Організаційні заходи» та внести уточнення щодо категорії підлітків з ВІЛ-інфікованим статусом, доповнивши абзац словами «які утримуються в установах Державної кримінально-виконавчої служби».
 
Враховано   4. Здійснення заходів специфічної профілактики ВІЛ-інфекції
Частка охоплених тестуванням (%):
- загальне населення
- осіб з груп ризику
- військово
службовців
- осіб, які утримуються в установах виконання покарань
Забезпечення вільного доступу до консультування та безоплатного тестування на ВІЛ-інфекцію різних категорій населення
МОЗ, Міноборони, Державний департамент України з питань виконання покарань, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
2009—2013
державний бюджет
місцеві бюджети
разом
885,3
90 510
91 395,3
 
    -88- Перенесено з п.157
 
Немає висновку    
123. відсоток кроводач, обстежених тест-системами, що пройшли контроль якості
посилення безпеки донорства шляхом проведення тестування донорської крові та її компонентів на ВІЛ-інфекцію з метою запобігання випадкам передачі ВІЛ-інфекції через кров
МОЗ
2009—2013
державний бюджет
76385
 
   Частка кроводач, обстежених тест-системами, що пройшли контроль якості (%)
Посилення безпеки донорства шляхом проведення тестування донорської крові та її компонентів на ВІЛ-інфекцію з метою запобігання випадкам передачі ВІЛ-інфекції через кров
МОЗ
2009—2013
державний бюджет
76 385
 
124. кількість курсів постконтакної профілактики
забезпечення осіб, які мали контакт з біологічними рідинами, пов’язаний з ризиком ВІЛ-інфікування, зокрема медичних та соціальних працівників, засобами профілактики ВІЛ- інфекції та антиретро-вірусними препаратами
МОЗ, Комітет, Академія медичних наук, Державний департамент з питань виконання покарань, МВС, Міноборони, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
2009—2013
державний бюджет
8916
 
   Кількість курсів постконтакної профілактики
Забезпечення осіб, які мали контакт з біологічними рідинами, пов’язаний з ризиком ВІЛ-інфікування, зокрема медичних та соціальних працівників, засобами профілактики ВІЛ- інфекції та антиретро-вірусними препаратами
МОЗ, Комітет, Академія медичних наук, Державний департамент України з питань виконання покарань, МВС, Міноборони, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
2009—2013
державний бюджет
8916
 
125. кількість нормативно-правових актів
розроблення та впровадження на національному та регіональному рівнях системи перенаправлення та надання послуг з діагностики, лікування і супроводження пацієнтів супутньої патології ВІЛ-інфекції/ СНІДу —туберкульозу та вірусних гепатитів
МОЗ, Комітет, Академія медичних наук, Благодійна організація
2010
грант Глобального фонду
7163
 
-89- Бахтеєва Т.Д.
Перенести зазначений у цій графі захід за належністю до п.1 «Заходи з удосконалення законодавства та управління» розділу І «Організаційні заходи».
 
Враховано      
126. удосконалення кадрового та матеріально-технічного забезпечення мережі центрів профілактики і боротьби із СНІДом та розвитку районної/міської мережі кабінетів довіри у лікувально-профілактичних закладах
МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
2009—2013
державний бюджет
місцевий бюджет
усього
46406,2
27181,5
73587,7
 
-90- Бахтеєва Т.Д.
Перенести зазначений у цій графі захід за належністю до п.2 «Забезпечення діяльності та розвитку спеціалізованих служб і закладів» розділу І «Організаційні заходи».
 
Враховано   ІІІ. Лікувальні заходи
 
127. відсоток загального населення
забезпечення вільного доступу до консультування та безкоштовного тестування на ВІЛ-інфекцію різних категорій населення
МОЗ, Міноборони, Державний департамент з питань виконання покарань, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
2009—2013
державний бюджет
місцевий бюджет
усього
885,3
90510
91395,3
 
-91- Бахтеєва Т.Д.
Перенести зазначений у цій графі захід за належністю до п.4 «Здійснення заходів специфічної профілактики ВІЛ-інфекції» розділу ІІ «Профілактичні заходи».
У стовпці «завдання і показники» назву показника викласти у такій редакції:
«відсоток охоплених тестуванням:
- загальне населення
- осіб з груп ризику
- військово
службовців
- осіб, які утримуються в установах виконання покарань».
 
Враховано      
128. відсоток дорослих
відсоток дітей
забезпечення доступу ВІЛ-інфікованих дорослих і дітей до безперервної антиретровірусної терапії шляхом централізованої закупівлі препаратів для АРТ
МОЗ, Комітет, Академія медичних наук, Благодійна організація
2009—2013
державний бюджет
грант Глобального фонду
усього
1068425,2
46837,5
1115262,7
 
   Частка дітей (%)
Частка дорослих (%)
Забезпечення доступу ВІЛ-інфікованих дітей і дорослих до безперервної антиретровірусної терапії шляхом централізованої закупівлі препаратів для АРТ
МОЗ, Комітет, Академія медичних наук України, Благодійна організація
2009—2013
державний бюджет
грант Глоба
льного фонду
разом
1068425,2
46837,5
1115262,7
 
129. відсоток обстежених
забезпечення лабораторного супроводження антиретровірусної терапії та моніторингу проведення перебігу ВІЛ-інфекції у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД
МОЗ, Комітет, Академія медичних наук, Благодійна організація
2009—2013
державний бюджет
місцевий бюджет
грант Глобального фонду
усього
662251,9
4210,8
7245
673707,7
 
   Частка
обстежених (%)
Забезпечення лабораторного супроводження антиретровірусної терапії та моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД
МОЗ, Комітет, Академія медичних наук України, Благодійна організація
2009—2013
державний бюджет
місцеві бюджети
грант Глоба
льного фонду
разом
662251,9
4210,8
7245
673707,7
 
130. відсоток осіб, яким надали послуги з лікування
забезпечення профілактики, діагностики та лікування опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та побічної дії антиретровірусних-препаратів у ВІЛ-інфікованих
МОЗ, Академія медичних наук, Благодійна організація, Фонд
2009—2013
державний бюджет
грант Глобального фонду
усього
470904,6
3939,5
474844,1
 
   Частка осіб, яким надали послуги з лікування (%)
Забезпечення профілактики, діагностики та лікування опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та побічної дії антиретровірусних
препаратів у ВІЛ-інфікованих
МОЗ, Академія медичних наук України, Благодійна організація, Фонд
2009—2013
державний бюджет
грант Глоба
льного фонду
разом
470904,6
3939,5
474844,1
 
131. забезпечення діагностики туберкульозу у ВІЛ-інфікованих
МОЗ, Благодійна організація
2009—2013
 
-92- Перенесено з п.170
 
Немає висновку   Збезпечення діагностики туберкульозу у ВІЛ-інфікованих
МОЗ, Благодійна організація
2009—2013
Забезпечення проведення підтверджувальних досліджень при виявленні антитіл до збудника ВІЛ-інфекції
МОЗ
2009—2013
державний бюджет
26246,2
Кількість осіб, яким надано послуги з лікування
Забезпечення проведення лабораторного супроводження антиретровірусної терапії, замісної підтримувальної терапії, профілактики, діагностики та лікування опортуністичних інфекцій ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД, які перебувають в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах
Державний департамент України з питань виконання покарань, Благодійна організація
2009—2013
державний бюджет
грант Глоба
льного фонду
разом
104798,4
6382, 5
111180,9
Зпровадження системи моніторингу лікування ВІЛ-інфекції
МОЗ
2009—2013
Кількість досліджень
Створення системи лабораторного моніторингу резистентності ВІЛ до антиретровірус
них препаратів
МОЗ, Благодійна організація
2009—2013
державний бюджет
грант Глоба
льного фонду
разом
53 295
1735,1
55030,1
Кількість центрів інтегрованих послуг
Впровадження моделі надання інтегрованих послуг з лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу споживачам ін’єкційних наркотикв.
МОЗ, Мінсім’ямолодьспорт, Фонд, Благодійна організація
2009—2013
грант Глоба
льного фонду
10705,5
ІV. Заходи з догляду та підтримки
 
    -93- Перенесено з п.171
 
Немає висновку    
    -94- Перенесено з п.173
 
Немає висновку    
    -95- Перенесено з п.174
 
Немає висновку    
132. кількість хоспісних ліжок
прискорення темпів впровадження паліативної і хоспісної допомоги із забезпеченням засобів знеболення із застосуванням наркотичних анальгетиків хворих на СНІД
МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Благодійна організація
2009—2013
грант Глобального фонду
5532,5
 
   Кількість хоспісних ліжок
Прискорення темпів впровадження паліативної і хоспісної допомоги із забезпеченням засобів знеболення шляхом застосування наркотичних анальгетиків хворим на СНІД
МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Благодійна організація
2009—2013
грант Глоба
льного фонду
5532,5
 
133. відсоток осіб, охоплених послугами
забезпечення надання соціально-психологічної підтримки і догляду ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД дорослих і дітей та членів їх сімей шляхом удосконалення діяльності спеціалізованих служб та закладів для надання соціальних послуг
МОЗ, Благодійна організація, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
2009—2013
грант Глобального фонду
50614,1
 
   Частка ВІЛ-інфікованих осіб, охоплених послугами
(%)
Забезпечення надання соціально-психологічної підтримки і догляду ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД дорослим і дітям та членам їхніх сімей шляхом удосконалення діяльності спеціалізованих служб та закладів для надання соціальних послуг
МОЗ, Благодійна організація, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
2009—2013
грант Глоба
льного фонду
50614,1
 
134. забезпечення проведення підтверджувальних досліджень при виявленні антитіл до збудника ВІЛ-інфекції
МОЗ
2009—2013
державний бюджет
26246,2
 
-96- Бахтеєва Т.Д.
Перенести зазначений у графі захід за належністю до розділу ІІІ «Лікувальні заходи».
 
Враховано      
135. кількість осіб, яким надано послуги з лікування
забезпечення проведення лабораторного супроводження антиретровірусної терапії, замісної підтримувальної терапії, профілактики, діагностики та лікування опортуністичних інфекцій ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД, які перебувають в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах
Державний департамент з питань виконання покарань, Благодійна організація
2009—2013
державний бюджет
грант Глобального фонду
усього
104798,4
6382, 5
111180,9
 
-97- Бахтеєва Т.Д.
Перенести зазначений у графі захід за належністю до розділу ІІІ «Лікувальні заходи».
 
Враховано   Кількість дітей
Забезпечення соціального
супроводу ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів
Мінсім’ямолодьспорт, МОЗ, Благодійна організація
2009—2013
грант Глоба
льного фонду
13 691
 
    -98- Перенесено з п.147
 
Немає висновку    
136. запровадження системи моніторингу антиретровірусної терапії
МОЗ
2009—2013
 
-99- Бахтеєва Т.Д.
Перенести зазначений у графі захід за належністю до розділу ІІІ «Лікувальні заходи» та замінити слова «антиретровірусної терапії» словами «лікування ВІЛ-інфекції»
 
Враховано      
137. кількість досліджень
створення системи лабораторного моніторингу резистентності вірусу імунодефіциту людини до антиретровірусних препаратів
МОЗ
2009—2013
державний бюджет
грант Глобального фонду
усього
53 295
1735,1
55030,1
 
-100- Бахтеєва Т.Д.
Перенести зазначений у графі захід за належністю до розділу ІІІ «Лікувальні заходи».
 
Враховано      
138. забезпечення впровадження та здійснення контролю якості сучасних стандартів інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я усіх форм власності та соціальних службах
МОЗ
2009—2013
 
-101- Бахтеєва Т.Д.
Перенести зазначений у цій графі захід за належністю до п. 2 «Забезпечення діяльності та розвитку спеціалізованих служб і закладів» розділу І «Організаційні заходи» та викласти у такій редакції:
«здійснення інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я усіх форм власності та соціальних службах».
У стовпці «виконавці» внести доповнення «МО, СБУ, Держкомкордон,
Державний департамент з питань виконання покарань».
 
Враховано      
139. загальний обсяг
2009
2010
2011
2012
2013
 
   загальний обсяг
2009
2010
2011
2012
2013
 
140. Усього за Програмою
3 651 847,7
510 893,3
632 708.1
720 065,8
809 958,3
978 222,2
 
   Усього за Програмою
3 651 847,7
510 893,3
632 708.1
720 065,8
809 958,3
978 222,2
 
141. державний бюджет
2 905 938,4
345472
443114,1
519 107,6
675321,4
922 923,3
 
   з державного бюджету
2 905 938,4
345472
443114,1
519 107,6
675321,4
922 923,3
 
142. у тому числі:
 
   у тому числі:
 
143. МОЗ
2 536 310,1
287 765,1
362911,5
436 176,8
602 647,8
846808,9
 
   МОЗ
2 536 310,1
287 765,1
362911,5
436 176,8
602 647,8
846808,9
 
144. Державний департамент України з питань виконання покарань
154 601,2
23 602,3
36901,4
37 739,2
27 649,8
28 708,5
 
   Державний департамент України з питань виконання покарань
154 601,2
23 602,3
36901,4
37 739,2
27 649,8
28 708,5
 
145. Академія медичних наук
153 221,8
23500,8
30324,2
31812,2
33695,2
33889,4
 
   Академія медичних наук України
153 221,8
23500,8
30324,2
31812,2
33695,2
33889,4
 
146. МОН
28793,7
5471,7
5637,5
5637,5
5 637,5
6409,5
 
   МОН
28793,7
5471,7
5637,5
5637,5
5 637,5
6409,5
 
147. Мінсім’ямолодьспорт
13 810
3 470
1 970
3390
1790
3190
 
   Мінсім’я-
молодьспорт
13 810
3 470
1 970
3390
1790
3190
 
148. Національна академія наук
10000
2500
2500
2500
2500
 
   Національна академія наук України
10000
2500
2500
2500
2500
 
149. Міноборони
4 867,5
776
2 007,5
990
539
555
 
   Міноборони
4 867,5
776
2 007,5
990
539
555
 
150. Держкомтелерадіо
4 310
862
862
862
862
862
 
   Держкомтелерадіо
4 310
862
862
862
862
862
 
151. Мінпраці
24,2
24,2
 
   Мінпраці
24,2
24,2
 
152. місцевий бюджет
267 336,4
59 251,1
49 688,9
51 748
51 349,5
55 298,9
 
   з місцевих бюджетів
267 336,4
59 251,1
49 688,9
51 748
51 349,5
55 298,9
 
153. інші джерела (грант Глобального фонду)
478 572,9
106 170,2
139 905,1
149 210,2
83 287,4
 
   з інших джерел (грант Глобального фонду)
478 572,9
106 170,2
139 905,1
149 210,2
83 287,4
 
154. у тому числі:
 
   у тому числі:
 
155. Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний альянс з ВІЛ/СНІДу в Україні»
281 589,3
63 967,7
81 714
86 002,7
49 904,9
 
   Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний альянс з ВІЛ/СНІДу в Україні»
281 589,3
63 967,7
81 714
86 002,7
49 904,9
 
156. Всеукраїнська благодійна організація «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ»
196 983,6
42 202,5
58191,1
63 207,5
33 382,5

   Всеукраїнська благодійна організація «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ»
196 983,6
42 202,5
58191,1
63 207,5
33 382,5