Кількість абзаців - 16 Таблиця поправок


Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо вдосконалення відповідальності за зрив розгляду судових справ та прояв неповаги до суду (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
 
   Закон України
 
1. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо вдосконалення відповідальності за зрив розгляду судових справ та прояв неповаги до суду
 
-1- Мойсик В.Р.
Пропоную назву проекту Закону викласти у новій редакції:
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за прояв неповаги до суду»
 
Відхилено   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за прояв неповаги до суду
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст.1122; 1990 р., № 20, ст.313; 1991 р., № 7, ст.45; Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 14, ст.114; 2005 р., № 28, ст.374):
 
   1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст.1122):
 
4. 1) статтю 185-3 викласти в такій редакції:
 
   1) статті 185-3 та 185-4 викласти в такій редакції:
 
5. "Стаття 185-3. Прояв неповаги до суду
 
   «Стаття 185-3. Прояв неповаги до суду
 
6. Неповага до суду, що виразилася у неявці в суд без поважних причин (за умови належного повідомлення про дату, час і місце розгляду справи) свідка, потерпілого, позивача, відповідача, експерта, спеціаліста, перекладача, іншої особи, особиста участь якої в розгляді справи визнана судом обов’язковою, або в непідкоренні зазначених чи інших осіб розпорядженню головуючого чи в порушенні порядку під час судового засідання, або у вчиненні будь-якою особою інших дій, що свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у суді правил, –
 
-2- Мойсик В.Р.
Пропоную частину першу статті 185-3 викласти у такій редакції:
«Злісне ухилення від явки в судове засідання, яке виразилося в повторній неявці в судове засідання при розгляді однієї і тієї ж самої справи, без поважних причин (за умови належного повідомлення про дату, час і місце розгляду справи) свідка, потерпілого, позивача, відповідача, експерта, спеціаліста, перекладача, іншої особи, особиста участь яких в розгляді справи визнана судом обов’язковою, або непідкорення зазначених чи інших осіб розпорядженню головуючого чи порушення порядку під час судового засідання, а так само вчинення будь-якою особою інших дій в приміщенні суду, що свідчать про явну зневагу до суду, –
тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
Враховано   Злісне ухилення від явки в судове засідання, яке виразилося в повторній неявці в судове засідання при розгляді однієї і тієї ж самої справи, без поважних причин (за умови належного повідомлення про дату, час і місце розгляду справи) свідка, потерпілого, позивача, відповідача, експерта, спеціаліста, перекладача, іншої особи, особиста участь яких в розгляді справи визнана судом обов’язковою, або непідкорення зазначених чи інших осіб розпорядженню головуючого чи порушення порядку під час судового засідання, а так само вчинення будь-якою особою інших дій в приміщенні суду, що свідчать про явну зневагу до суду, –
 
    -3- Кармазін Ю.А.
Міщенко С.Г.
Статтю 185-3 викласти у такій редакції:
«Стаття 185-3. Прояв неповаги до суду
Неповага до суду, що виразилась у злісному ухиленні від явки в суд свідка, потерпілого, позивача, відповідача, експерта, спеціаліста, перекладача, іншої особи, особиста участь якої в розгляді справи визнана судом обов’язковою, або в непідкоренні зазначених чи інших осіб розпорядженню головуючого чи в порушенні порядку під час судового засідання, або у вчиненні будь-якою особою інших дій, що свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у суді правил, –
тягне за собою накладення штрафу на громадян від дванадцяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб – від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Невиконання або несвоєчасне виконання законних вимог суду про надання інформації чи документів, необхідних для судового розгляду, за відсутності ознак злочину –
тягне за собою накладення штрафу на громадян від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб – від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Грубе порушення порядку під час судового засідання, що призвело до його зриву, за відсутності ознак злочину –
тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб, на посадових осіб – від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.
Перешкоджання посадовими особами явці осіб, викликаних до суду, органів досудового слідства або дізнання –
тягне за собою накладення штрафу від п’яти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Відхилено    
    -4- Кармазін Ю.А.
У Кодексі України про адміністративні правопорушення статтю 185-3 викласти в такій редакції:
«Стаття 185-3. Прояв неповаги до суду
Неповага до суду, що виразилася у неявці в суд без поважних причин (за умови належного повідомлення про дату, час і місце розгляду справи) свідка, потерпілого, позивача, відповідача, експерта, спеціаліста, перекладача, іншої особи, особиста участь якої в розгляді справи визнана судом обов’язковою, або в непідкоренні зазначених чи інших осіб розпорядженню головуючого чи в порушенні порядку під час судового засідання, або у вчиненні будь-якою особою інших дій, що свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у суді правил, –
тягне за собою накладення штрафу на громадян від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб – від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторна неявка до суду без поважних причин (за умови належного повідомлення про дату, час і місце розгляду справи) осіб, зазначених у частині першій цієї статті, якщо це перешкоджає розгляду судом справи, –
тягне за собою накладення штрафу на громадян від дванадцяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб – від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Невиконання або несвоєчасне виконання законних вимог суду про надання інформації чи документів, необхідних для судового розгляду, за відсутності ознак злочину –
тягне за собою накладення штрафу на громадян від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб – від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Грубе порушення порядку під час судового засідання, що призвело до його зриву, за відсутності ознак злочину –
тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб, на посадових осіб – від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб».
 
Враховано частково    
    -5- Семинога А.І.
Текст пункту 1 частини першої законопроекту після слів «неповага до суду, що виразилася у неявці» доповнити словами «або запізненні більше ніж на 15 хвилин».
 
Відхилено    
    -6- Писаренко В.В.
Частину 1 статті 185-3 після слів «інших осіб» доповнити словами «законним вимогам чи розпорядженням».
 
Відхилено    
    -7- Писаренко В.В.
У частині 1 статті 185-3 виключити слова «або у вчиненні будь-якою особою інших дій, що свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у суді правил».
 
Відхилено    
    -8- Палиця І.П.
Абзаци третій – десятий підпункту 1 пункту 1 проекту Закону замінити такими абзацами:
«Неявка до суду без поважних причин (за умови належного повідомлення про дату, час і місце розгляду справи) учасника процесу, іншої особи, якщо це перешкоджає розгляду справи за її відсутності –
тягне за собою накладення штрафу від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Невиконання учасником процесу, іншою особою розпоряджень головуючого чи порушення порядку під час судового засідання, вчинення інших дій, які свідчать про зневагу до суду або встановлених у суді правил –
тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.
Повторне невиконання ухвали суду про надання інформації чи документів, необхідних для судового розгляду справи,-
тягне за собою накладення штрафу від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб – від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Відхилено    
    -9- Катеринчук М.Д.
Пропоную внести зміни щодо розміру штрафів, а також суб’єктів правопорушення, зокрема, стосовно необхідності притягнення до адміністративної відповідальності свідка.
 
Відхилено (не чітка пропозиція)   
    -10- Ляшко О.В.
Вважаю за недоцільне встановлювати адміністративну відповідальність за першу неявку в суд осіб перерахованих в частині першій статті 185-3.
 
Враховано    
7. тягне за собою накладення штрафу на громадян від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб – від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-11- Писаренко В.В.
В абзаці 2 частини 1 статті 185-3 слова «на громадян» та слова «на посадових осіб – від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» виключити.
 
Враховано частково   тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
8. Повторна неявка до суду без поважних причин (за умови належного повідомлення про дату, час і місце розгляду справи) осіб, зазначених у частині першій цієї статті, якщо це перешкоджає розгляду судом справи, –
 
-12- Семинога А.І.
Текст пункту 1 частини першої законопроекту після слів «Повторна неявка» доповнити словами «або запізнення більше ніж на 15 хвилин».
 
Відхилено   Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, –
 
    -13- Писаренко В.В.
Частину 2 статті 185-3 доповнити словами «Неповага до суду, що виразилася у систематичній» та виключити слова «повторна».
 
Відхилено    
    -14- Писаренко В.В.
У частині 2 статті 185-3 виключити слова «якщо це перешкоджає розгляду судом справи».
 
Враховано    
    -15- Мойсик В.Р.
Пропоную частину другу статті 185-3 викласти у такій редакції:
«Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, –
тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
Враховано    
9. тягне за собою накладення штрафу на громадян від дванадцяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб – від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-16- Писаренко В.В.
В абзаці 2 частини 2 статті 185-3 слова «дванадцяти до двадцяти» замінити словами «десяти до п’ятнадцяти», а слова «на посадових осіб – від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» - виключити.
 
Враховано частково   тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
10. Невиконання або несвоєчасне виконання законних вимог суду про надання інформації чи документів, необхідних для судового розгляду, за відсутності ознак злочину –
 
-17- Писаренко В.В.
Викласти частину 3 статті 185-3 у такій редакції:
«Неповага до суду, що виразилася у невиконанні або неналежному виконанні без поважних причин законних вимог суду про надання інформації чи документів, необхідних для судового розгляду, за відсутності ознак злочину –
тягне за собою накладення штрафу від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Відхилено   Ненадання суду у строк, визначений у його запиті, інформації чи документів, необхідних для розгляду судом справи –
 
    -18- Мойсик В.Р.
Частину 3 статті 185-3 Викласти у такій редакції:
«Ненадання суду у строк, визначений у його запиті, інформації чи документів, необхідних для розгляду судом справи –
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Враховано    
11. тягне за собою накладення штрафу на громадян від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб – від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
12. Грубе порушення порядку під час судового засідання, що призвело до його зриву, за відсутності ознак злочину –
 
-19- Семинога А.І.
У пункту 1 частини першої законопроекту слово «грубе» виключити.
 
Враховано   Порушення порядку під час судового засідання, що призвело до зриву засідання –
 
    -20- Писаренко В.В.
Частину 4 статті 185-3 КУпАП викласти у такій редакції:
«Грубе порушення порядку під час судового засідання, а також вчинення будь-якою особою інших дій, що свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у суді правил, -
тягне за собою накладення штрафу від п’яти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб".
 
Відхилено    
13. тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб, на посадових осіб – від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб";
 
-21- Мойсик В.Р.
Пропоную частину першу законопроекту доповнити статтею 185-4, виклавши її у такій редакції:
«Стаття 185-4. Злісне ухилення свідка, потерпілого, експерта, перекладача від явки до органів досудового слідства або дізнання
Злісне ухилення від явки до органів досудового слідства або дізнання, яке виразилося в повторній неявці без поважних причин свідка, потерпілого, експерта, перекладача до органів досудового слідства або дізнання, -
тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Враховано   тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.
Стаття 185-4. Злісне ухилення свідка, потерпілого, експерта, перекладача від явки до органів досудового слідства або дізнання
Злісне ухилення від явки до органів досудового слідства або дізнання, яке виразилося в повторній неявці без поважних причин свідка, потерпілого, експерта, перекладача до органів досудового слідства або дізнання, -
тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
    -22- Кармазін Ю.А.
Міщенко С.Г.
Доповнити Розділ 1 законопроекту пунктом 3, виклавши його у такій редакції:
«статтю 185-4 викласти у такій редакції:
«Стаття 185-4. Злісне ухилення свідка, потерпілого, експерта, спеціаліста, перекладача від явки до органів досудового слідства або дізнання
Злісне ухилення свідка, потерпілого, експерта, спеціаліста, перекладача від явки до органів досудового слідства або дізнання –
тягне за собою накладення штрафу від п’яти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Враховано частково    
    -23- Палиця І.П.
Доповнити пункт 1 проекту новим підпунктом 3 такого змісту:
«3) статтю 185-4 викласти у такій редакції:
«Стаття 185-4. Неявка свідка, потерпілого, експерта, перекладача до органів досудового слідства або дізнання
Повторна неявка без поважних причин свідка, потерпілого, експерта, перекладача до органів досудового слідства або дізнання, за умови належного повідомлення про дату, час і місце проведення слідчих дій або оперативно-розшукових заходів, -
тягне за собою накладення штрафу від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Враховано частково    
14. 2) у пункті 7 частини першої статті 255 слова "секретар суду" замінити словами "судовий розпорядник, керівник апарату суду".
 
-24- Палиця І.П.
Підпункт 2 пункту 1 проекту викласти у такій редакції:
«2) у частині першій статті 255:
Пункт 7 викласти у такій редакції:
«7) секретар судового засідання, судовий розпорядник (стаття 185-3);
Доповнити пунктом 7-1 такого змісту:
«7-1) секретар суду, керівник апарату суду (стаття 185-5, частина перша статті 185-6)»
 
Враховано   2) у частині першій статті 255:
а) пункт 7 викласти у такій редакції:
«7) секретар судового засідання, судовий розпорядник (стаття 185-3)»;
б) доповнити пунктом 7-1 такого змісту:
«7-1) секретар суду, керівник апарату суду (стаття 185-5, частина перша статті 185-6)»;
3) у частині другій статті 268 слова і цифри «частиною першою статті 185-3 « виключити;
4) у частині другій статті 277 слова і цифри «і частиною першою статті 185-3, статтями» замінити цифрами «185-3»;
5) у частині першій статті 328 слова і цифри «частиною першою статті 185-3» замінити словами і цифрами «частиною четвертою статті 185-3».
2. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992р., №6, ст.56):
1) статтю 30 доповнити частиною третьою такого змісту:
«За злісне ухилення від явки в судове засідання зазначені у цій статті особи притягаються до адміністративної відповідальності відповідно до закону»;
2) частину третю статті 31 доповнити реченням такого змісту: «За злісне ухилення від явки в судове засідання експерт притягається до адміністративної відповідальності відповідно до закону»;
3) статтю 74 доповнити частинами четвертою-шостою такого змісту:
«Головуючий у судовому засіданні вживає необхідних заходів щодо забезпечення у судовому засіданні належного порядку.
Учасники господарського процесу, а також інші особи, присутні в залі судового засідання, зобов‘язані додержуватися в судовому засіданні порядку і беззаперечно підкорятися відповідним розпорядженням головуючого у судовому засіданні.
У разі непідкорення зазначених у цій статті осіб розпорядженню головуючого чи порушення ними порядку під час судового засідання, а так само вчинення інших дій в приміщенні суду, що свідчать про явну зневагу до суду, вони притягаються до адміністративної відповідальності відповідно до закону»;
4) статтю 77 доповнити частиною четвертою такого змісту:
«За злісне ухилення від явки в судове засідання особа, участь якої визнана судом обов‘язковою, притягається до адміністративної відповідальності відповідно до закону»;
5) статтю 81-1 доповнити частиною десятою такого змісту:
«Секретар судового засідання також складає протокол про адміністративне правопорушення і надсилає для розгляду до відповідного районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду».
3. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004р., №№40-42, ст.492):
1) частину першу статті 48 доповнити пунктом 7 такого змісту:
«7) складає протокол про адміністративне правопорушення і надсилає для розгляду до відповідного районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду»;
2) частину першу статті 49 доповнити пунктом 9 такого змісту:
«9) складає протокол про адміністративне правопорушення і надсилає для розгляду до відповідного районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду»;
3) статтю 92 доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. У разі непідкорення зазначених у цій статті осіб розпорядженню головуючого чи порушення ними порядку під час судового засідання, а так само вчинення інших дій в приміщенні суду, що свідчать про явну зневагу до суду, вони притягаються до адміністративної відповідальності відповідно до закону»;
4) частину третю статті 162 доповнити реченням такого змісту: «У разі непідкорення зазначених у цій статті осіб розпорядженню головуючого чи порушення ними порядку під час судового засідання, а так само вчинення інших дій в приміщенні суду, що свідчать про явну зневагу до суду, вони притягаються до адміністративної відповідальності відповідно до закону;
5) статтю 169 доповнити частиною шостою такого змісту:
«6. За злісне ухилення від явки в судове засідання особа, яка бере участь у справі, притягається до адміністративної відповідальності відповідно до закону»;
6) у статті 170:
останнє речення частини першої виключити;
доповнити частиною другою такого змісту:
«2. За злісне ухилення від явки в судове засідання свідок, експерт, спеціаліст або перекладач притягаються до адміністративної відповідальності відповідно до закону»;
7) частину четверту статті 235 доповнити реченням такого змісту: «За злісне ухилення від явки в судове засідання зазначені особи притягаються до адміністративної відповідальності відповідно до закону».
4. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005р., №№35-37, ст.446):
1) частину першу статті 63 доповнити пунктом 7 такого змісту:
«7) складає протокол про адміністративне правопорушення і надсилає для розгляду до відповідного районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду»;
2) частину другу статті 64 доповнити пунктом 8 такого змісту:
«8) складає протокол про адміністративне правопорушення і надсилає для розгляду до відповідного районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду»;
3) статтю 125 доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. За злісне ухилення від явки в судове засідання перекладач притягається до адміністративної відповідальності відповідно до закону»;
4) статтю 128 доповнити частиною шостою такого змісту:
«6. За злісне ухилення від явки в судове засідання особа, яка бере участь у справі, притягається до адміністративної відповідальності відповідно до закону»;
5) статтю 129 доповнити частиною другою такого змісту:
«2. За злісне ухилення від явки в судове засідання свідок, експерт, спеціаліст притягаються до адміністративної відповідальності відповідно до закону»;
6) частину другу статті 134 доповнити реченням такого змісту: «У разі непідкорення зазначених осіб розпорядженню головуючого чи порушення ними порядку під час судового засідання, а так само вчинення інших дій в приміщенні суду, що свідчать про явну зневагу до суду, вони притягаються до адміністративної відповідальності відповідно до закону»;
7) частину четверту статті 196 доповнити реченням такого змісту: «За злісне ухилення від явки в судове засідання особа, участь якої визнана судом обов‘язковою, притягається до адміністративної відповідальності відповідно до закону».
5. У Кримінально-процесуальному кодексі України:
1) частину третю статті 70 виключити.
2) у частині другій статті 71 слова і цифри «за частиною 1 статті 185-3» замінити словами і цифрами «за частинами першою або другою статті 185-3»;
3) у частині четвертій статті 72 слова і цифри «за частиною 1 статті 185-3» замінити словами і цифрами «за частинами першою або другою статті 185-3»;
4) у частині другій статті 77 слова і цифри «за частиною 2 статті 185-3» замінити словами і цифрами «за частинами першою або другою статті 185-3»
5) у частині третій статті 272 слова і цифри «за частиною 1 статті 185-3» замінити словами і цифрами «за частинами першою, другою або четвертою статті 185-3»;
6) у частині першій статті 290 слова і цифри «за частиною 1 статті 185-3» замінити словами і цифрами «частинами першою або другою статті 185-3».
 
    -25- Мойсик В.Р.
Частину першу проекту Закону доповнити пунктами третім , четвертим та п’ятим:
«3) у частині другій статті 268 слова і цифри «частиною першою статті 185-3 « виключити;
4) у частині другій статті 277 слова і цифри «і частиною першою статті 185-3, статтями» замінити цифрами «185-3»;
5) у частині першій статті 328 слова і цифри «частиною першою статті 185-3» замінити словами і цифрами «частиною четвертою статті 185-3».
 
Враховано    
    -26- Мойсик В.Р.
Пропоную проект Закону доповнити частиною 2 такого змісту:
«2. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992р., №6, ст.56):
1) статтю 30 доповнити частиною третьою такого змісту:
«За злісне ухилення від явки в судове засідання зазначені у цій статті особи притягаються до адміністративної відповідальності відповідно до закону»;
2) частину третю статті 31 доповнити реченням такого змісту: «За злісне ухилення від явки в судове засідання експерт притягається до адміністративної відповідальності відповідно до закону»;
3) статтю 74 доповнити частинами четвертою-шостою такого змісту:
«Головуючий у судовому засіданні вживає необхідних заходів щодо забезпечення у судовому засіданні належного порядку.
Учасники господарського процесу, а також інші особи, присутні в залі судового засідання, зобов‘язані додержуватися в судовому засіданні порядку і беззаперечно підкорятися відповідним розпорядженням головуючого у судовому засіданні.
У разі непідкорення зазначених у цій статті осіб розпорядженню головуючого чи порушення ними порядку під час судового засідання, а так само вчинення інших дій в приміщенні суду, що свідчать про явну зневагу до суду, вони притягаються до адміністративної відповідальності відповідно до закону»;
4) статтю 77 доповнити частиною четвертою такого змісту:
«За злісне ухилення від явки в судове засідання особа, участь якої визнана судом обов‘язковою, притягається до адміністративної відповідальності відповідно до закону»;
5) статтю 81-1 доповнити частиною десятою такого змісту:
«Секретар судового засідання також складає протокол про адміністративне правопорушення і надсилає для розгляду до відповідного районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду»;
 
Враховано    
    -27- Мойсик В.Р.
Пропоную проект Закону доповнити частиною 3 такого змісту:
«3. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004р., №№40-42, ст.492):
1) частину першу статті 48 доповнити пунктом 7 такого змісту:
«7) складає протокол про адміністративне правопорушення і надсилає для розгляду до відповідного районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду»;
2) частину першу статті 49 доповнити пунктом 9 такого змісту:
«9) складає протокол про адміністративне правопорушення і надсилає для розгляду до відповідного районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду»;
3) статтю 92 доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. У разі непідкорення зазначених у цій статті осіб розпорядженню головуючого чи порушення ними порядку під час судового засідання, а так само вчинення інших дій в приміщенні суду, що свідчать про явну зневагу до суду, вони притягаються до адміністративної відповідальності відповідно до закону»;
4) частину третю статті 162 доповнити реченням такого змісту: «У разі непідкорення зазначених у цій статті осіб розпорядженню головуючого чи порушення ними порядку під час судового засідання, а так само вчинення інших дій в приміщенні суду, що свідчать про явну зневагу до суду, вони притягаються до адміністративної відповідальності відповідно до закону;
5) статтю 169 доповнити частиною шостою такого змісту:
«6. За злісне ухилення від явки в судове засідання особа, яка бере участь у справі (позивач, відповідач та інша особа), притягається до адміністративної відповідальності відповідно до закону»;
6) у статті 170:
останнє речення частини першої виключити;
доповнити частиною другою такого змісту:
«2. За злісне ухилення від явки в судове засідання свідок, експерт, спеціаліст або перекладач притягаються до адміністративної відповідальності відповідно до закону»;
7) частину четверту статті 235 доповнити реченням такого змісту: «За злісне ухилення від явки в судове засідання зазначені особи притягаються до адміністративної відповідальності відповідно до закону»;
 
Враховано    
    -28- Мойсик В.Р.
Пропоную проект Закону доповнити частиною 4 такого змісту:
У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005р., №№35-37, ст.446):
1) частину першу статті 63 доповнити пунктом 7 такого змісту:
«7) складає протокол про адміністративне правопорушення і надсилає для розгляду до відповідного районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду»;
2) частину другу статті 64 доповнити пунктом 8 такого змісту:
«8) складає протокол про адміністративне правопорушення і надсилає для розгляду до відповідного районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду»;
3) статтю 125 доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. За злісне ухилення від явки в судове засідання перекладач притягається до адміністративної відповідальності відповідно до закону»;
4) статтю 128 доповнити частиною шостою такого змісту:
«6. За злісне ухилення від явки в судове засідання особа, яка бере участь у справі, притягається до адміністративної відповідальності відповідно до закону»;
5) статтю 129 доповнити частиною другою такого змісту:
«2. За злісне ухилення від явки в судове засідання свідок, експерт, спеціаліст притягаються до адміністративної відповідальності відповідно до закону»;
6) частину другу статті 134 доповнити реченням такого змісту: «У разі непідкорення зазначених осіб розпорядженню головуючого чи порушення ними порядку під час судового засідання, а так само вчинення інших дій в приміщенні суду, що свідчать про явну зневагу до суду, вони притягаються до адміністративної відповідальності відповідно до закону»;
7) частину четверту статті 196 доповнити реченням такого змісту: «За злісне ухилення від явки в судове засідання особа, участь якої визнана судом обов‘язковою, притягається до адміністративної відповідальності відповідно до закону».
 
Враховано    
    -29- Мойсик В.Р.
Пропоную проект Закону доповнити частиною 4 такого змісту:
«5. У Кримінально-процесуальному кодексі України:
1) частину третю статті 70 виключити.
2) у частині другій статті 71 слова і цифри «за частиною 1 статті 185-3» замінити словами і цифрами «за частинами першою або другою статті 185-3»;
3) у частині четвертій статті 72 слова і цифри «за частиною 1 статті 185-3» замінити словами і цифрами «за частинами першою або другою статті 185-3»;
4) у частині другій статті 77 слова і цифри «за частиною 2 статті 185-3» замінити словами і цифрами «за частинами першою або другою статті 185-3»
5) у частині третій статті 272 слова і цифри «частиною 1 статті 185-3» замінити словами і цифрами «частинами першою, другою або четвертою статті 185-3»;
6) у частині першій статті 290 слова і цифри «за частиною 1 статті 185-3» замінити словами і цифрами «за частинами першою або другою статті 185-3».
 
Враховано    
    -30- Палиця І.П.
Доповнити проект новим пунктом 2 такого змісту:
«2. У Кримінально-процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1961, №2, ст. 15):
1) частину третю статті 70 виключити;
2) у частині другій статті 71 слова «За злісне ухилення від явки» замінити словами «За неявку»;
3) у частині четвертій статті 72 слова «За злісне ухилення від явки» замінити словами «За неявку»;
4) у частині другій статті 77:
слова «За злісне ухилення від явки» замінити словами «За неявку»;
слово та цифру «частиною 2» замінити «частиною 1»;
5) у третьому реченні частини першої статті 290 слова «За злісне ухилення від явки» замінити словами «За неявку».
 
Відхилено    
    -31- Кармазін Ю.А.
Міщенко С.Г.
Доповнити законопроект новим Розділом 2, виклавши його у такій редакції:
«2. У Кримінально-процесуальному кодексі України :
1) У частині другій статті 77 цифру «2» замінити цифрою «1»;
2) Доповнити статтю 128-1 новою частиною такого змісту:
«За злісне ухилення від явки до суду, до органів досудового слідства або дізнання спеціаліст несе відповідальність відповідно за частиною 1 статті 185-3 або статтею 185-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення».
 
Враховано редакційно    
15. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-32- Писаренко В.В.
Пропоную доповнити розділ 2 проекту двома абзацами такого змісту:
«Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим законом, діють у частині, що не суперечить цьому закону.
Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів, що випливають із цього Закону».
 
Відхилено   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.