Кількість абзаців - 10 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (щодо черговості задоволення вимог стосовно заборгованості із заробітної плати) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. «Про внесення змін до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (щодо черговості задоволення вимог стосовно заборгованості із заробітної плати)
 
   «Про внесення змін до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (щодо черговості задоволення вимог стосовно заборгованості із заробітної плати)
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 31, ст. 440; 2002, № 33, ст.235; 2003, № 28, ст.210; 2004, № 22, ст.312; 2005, № 9, ст.186; 2005, № 25, ст.334; 2005, № 33, ст.430; 2005, № 48, ст.480; 2006, № 8, ст.88; 2006, № 1, ст.18; 2006, № 13, ст.110; 2006, № 16, ст.134; 2007, № 3, ст.31; 2007, № 9, ст.71; 2007, № 7-8, ст.66; 2007, № 13, ст.133) зміни:
 
   І. Внести до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 31, ст. 440; 2002, № 33, ст.235; 2003, № 28, ст.210; 2004, № 22, ст.312; 2005, № 9, ст.186; 2005, № 25, ст.334; 2005, № 33, ст.430; 2005, № 48, ст.480; 2006, № 8, ст.88; 2006, № 1, ст.18; 2006, № 13, ст.110; 2006, № 16, ст.134; 2007, № 3, ст.31; 2007, № 9, ст.71; 2007, № 7-8, ст.66; 2007, № 13, ст.133) зміни:
 
5. 1. У частині першій статті 31 підпункт "б" пункту 1 викласти у редакції:
 
-1- Воропаєв Ю.М.
1.У частині першій статті 31 підпункт "б" пункту 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» викласти у наступній редакції:
«б) вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати, що виникли у працівника до порушення справи про банкрутство чи при припиненні трудових відносин у разі звільнення працівника до порушення зазначеної справи, за весь період діяльності підприємства, грошової компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, право на які виникло протягом двох років, відпрацьованих до порушення справи про банкрутство чи припинення трудових відносин, інших коштів, належних працівникам у зв'язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов'язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, що направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, що направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), право на які виникло протягом трьох останніх місяців до порушення справи про банкрутство чи припинення трудових відносин, а також вихідної допомоги, належної працівникам у зв'язку з припиненням трудових відносин, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі. Виплата заборгованості із заробітної плати та інших виплат із трудових відносин у першу чергу не проводиться щодо керівника юридичної особи, головного бухгалтера та інших керівників підприємства, внаслідок дій або бездіяльності яких юридична особа оголошена банкрутом».
 
Враховано частково   1. У частині першій статті 31 підпункт "б" пункту 1 викласти у редакції:
 
6. б) вимоги, що виникли із зобов'язань банкрута перед працівниками підприємства-банкрута (за винятком повернення внесків членів трудового колективу до статутного фонду підприємства), грошової компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, право на які виникло протягом двох років, відпрацьованих до порушення справи про банкрутство чи припинення трудових відносин, інших коштів, належних працівникам у зв'язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов'язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, що направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, що направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідної допомоги, належної працівникам у зв'язку з припиненням трудових відносин, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі; зобов'язань зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інші види загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 
-2- Писаренко В.В.
У п.п. «б» пункту 1 статті 31 проекту слова «вимоги, що виникли із зобов‘язань банкрута перед працівниками підприємства-банкрута (за винятком повернення внесків членів трудового колективу до статутного фонду підприємства),» замінити словами «незалежно від факту існування або припинення трудових відносин вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати».
 
Враховано   б) вимоги, що виникли із зобов'язань банкрута перед працівниками підприємства-банкрута (за винятком повернення внесків членів трудового колективу до статутного фонду підприємства) щодо виплати заборгованості із заробітної плати незалежно від факту існування або припинення трудових відносин, грошової компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, право на які виникло протягом двох років, відпрацьованих до порушення справи про банкрутство чи припинення трудових відносин, інших коштів, належних працівникам у зв'язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов'язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, що направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, що направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідної допомоги, належної працівникам у зв'язку з припиненням трудових відносин, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі; зобов'язань зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.
Виплата заборгованості із заробітної плати та інших виплат із трудових відносин у першу чергу не проводиться щодо керівника юридичної особи, головного бухгалтера.
 
    -3- Кармазін Ю.А.
Підпункт б) частини 1 викласти в такій редакції:
б) вимоги, що виникли із зобов'язань банкрута перед працівниками підприємства-банкрута (за винятком членів трудового колективу, які є співвласниками цього підприємства, повернення внесків членів трудового колективу до статутного фонду підприємства), грошової компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, право на які виникло протягом двох років, відпрацьованих до порушення справи про банкрутство чи припинення трудових відносин, інших коштів, належних працівникам у зв'язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов'язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, що направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, що направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідної допомоги, належної працівникам у зв'язку з припиненням трудових відносин, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі; зобов'язань зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інші види загальнообов’язкового державного соціального страхування;»
 
Відхилено    
7. 2. Пункт 2 викласти у такій редакції:
 
-4- Воропаєв Ю.М.
Виключити з проекту зміни до пункту 2 статті 31 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.
 
Відхилено   2. Пункт 2 викласти у такій редакції:
 
8. 2) у другу чергу задовольняються вимоги, що виникли із зобов'язань банкрута внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян, шляхом капіталізації відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за громадян, які застраховані в цьому Фонді, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, а також вимоги громадян - довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб'єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);
 
-5- Писаренко В.В.
У п.2 ч.1 ст.31 проекту слова «у другу чергу задовольняються вимоги, що виникли із зобов‘язань банкрута» замінити словами «у другу чергу задовольняються вимоги, що виникли із зобов‘язань банкрута перед працівниками (за винятком повернення внесків членів трудового колективу до статутного фонду підприємства), крім вимог, задоволених у першу чергу».
 
Враховано редакційно   2) у другу чергу задовольняються вимоги, що виникли із зобов'язань банкрута перед працівниками підприємства-банкрута (за винятком повернення внесків членів трудового колективу до статутного фонду підприємства та вимог, задоволених у першу чергу), вимоги, що виникли із зобов‘язань банкрута внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян, шляхом капіталізації відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за громадян, які застраховані в цьому Фонді, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, а також вимоги громадян - довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб'єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);
 
    -6- Кармазін Ю.А.
Ввести новий пункт б) частини 1 статті 31 такого змісту:
‘‘вимоги громадян – вкладників банку, (довірителів) довірчих товариств або інших суб‘єктів підприємницької діяльності, які залучали кошти (майно) вкладників (довірителів)‘‘ Змінити подальшу нумерацію частин статті.
 
Відхилено (не є предметом першого читання)   
    -7- Кармазін Ю.А.
Підпункт в) частини 1 викласти в такій редакції:
«в) витрати Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що пов’язані з набуттям ним прав кредитора щодо банку, - у розмірі всієї суми відшкодування за вкладами фізичних осіб;»
Перелічені витрати відшкодовуються ліквідаційною комісією після реалізації нею частини ліквідаційної маси, якщо інше не передбачено цим Законом».
 
Відхилено (не є предметом першого читання)   
    -8- Кармазін Ю.А.
Підпункт г) частини 1 перенести в пункт 3 до вимог, які розглядаються в третю чергу.
г) витрати, пов'язані з провадженням у справі про банкрутство
в господарському суді та роботою ліквідаційної комісії, у тому
числі:
витрати на оплату державного мита;
витрати заявника на публікацію оголошення про порушення
справи про банкрутство;
витрати на публікацію в офіційних друкованих органах
інформації про порядок продажу майна банкрута;
витрати на публікацію в засобах масової інформації про
поновлення провадження у справі про банкрутство у зв'язку з
визнанням мирової угоди недійсною;
витрати арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого
санацією, ліквідатора), пов'язані з утриманням і збереженням
майнових активів банкрута;
витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит
проводився за рішенням господарського суду за рахунок їх коштів;
витрати на оплату праці арбітражних керуючих (розпорядника
майна, керуючого санацією, ліквідатора) в порядку, передбаченому
статтею 27 цього Закону.
 
Відхилено (не є предметом першого читання)   
    -9- Кармазін Ю.А.
У підпункті 2) щодо вимог, які задовольняються в другу чергу вилучити « вимоги громадян – довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб’єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників)».
 
Відхилено (не є предметом першого читання)   
    -10- Кармазін Ю.А.
Пункт 5 викласти в такій редакції:
« 5) у п’яту чергу задовольняються інші вимоги крім щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного фонду підприємства».
 
Відхилено (не є предметом першого читання)   
    -11- Кармазін Ю.А.
Чинну норму пункту 5 вважати пунктом 6 і викласти в такій редакції:
«6) у шосту чергу задовольняються вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного фонду підприємства;»
 
Відхилено (не є предметом першого читання)   
    -12- Кармазін Ю.А.
Частину 5 викласти в такій редакції:
«5. Вимоги, заявлені після закінчення строку, встановленого
для їх подання, не розглядаються і вважаються погашеними, якщо особа, яка пропустила строк, була повідомлена про наявність у неї цього права й мала можливість скористатися ним».
 
Відхилено (не є предметом першого читання)   
    -13- Кармазін Ю.А.
Частину 6 викласти в такій редакції:
«6. Вимоги до підприємств, які повністю чи частково знаходилися в державній чи комунальній власності і не були задоволені із-за недостатності майна, повинні задовольнятися за рахунок коштів місцевого самоврядування, органів державної влади, до управління яких вони відносилися, чи Державного бюджету України або приватними власниками підприємства у відповідності до пропорційності частки їх власності в цьому підприємстві – банкруті».
 
Відхилено (не є предметом першого читання)   
    -14- Кармазін Ю.А.
Ввести частину 7 такого змісту:
«7. Вимоги до підприємств, які повністю знаходилися в приватній власності, і не були задоволені із-за недостатності майна, повинні задовольнятися за рахунок власних коштів та майна власників (співвласників) цих підприємств-банкрутів. У випадку відмови чи неспроможності власників підприємств задовольнити вимоги кредиторів, її власники позбавляються волі на термін, достатній для виконання вимог кредиторів».
 
Відхилено (не є предметом першого читання)   
9. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.