Кількість абзаців - 17 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Закону України "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання"
 
   Про внесення зміни до Закону України "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання"
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести до Закону України "Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 22, ст. 115; 2001 р., №30, ст. 139) такі зміни:
 
   1. Розділ ІІІ Закону України "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 22, ст. 115; 2001 р., №30, ст. 139) доповнити статтею 8-1 такого змісту:
 
4. 1. Статтю 9 викласти в такій редакції:
 
      
5. "Стаття 9. Повноваження Верховної Ради України щодо забезпечення захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання
 
-1- Кармазін Ю.А.
Статтю 9 викласти в такій редакції: "Стаття 9. Повноваження Комітету Верховної Ради України до відання якого відносяться питання екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи щодо забезпечення захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання"
 
Відхилено   "Стаття 8-1. Повноваження Верховної Ради України щодо забезпечення захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання
 
6. До повноважень Верховної Ради України щодо забезпечення захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання належать:
 
-2- Кармазін Ю.А.
Абзац викласти в такій редакції: "До повноважень Комітету Верховної Ради України до відання якого відносяться питання екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи належить здійснення парламентського контролю за дотриманням законодавства щодо забезпечення захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання та підготовка до розгляду Верховною Радою України законопроектів щодо:
 
Відхилено   До повноважень Верховної Ради України щодо забезпечення захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання належать:
 
7. визначення основ державної політики у сфері захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання;
 
   визначення основ державної політики у сфері захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання;
 
8. визначення правових основ регулювання відносин у сфері захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання;
 
   визначення правових засад регулювання відносин у сфері захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання;
 
9. затвердження основної дозової межі індивідуального опромінення населення та персоналу об’єктів, на яких здійснюється практична діяльність;
 
   затвердження основної дозової межі індивідуального опромінення населення та персоналу об’єктів, на яких здійснюється практична діяльність;
 
10. встановлення рівнів втручання у разі радіаційних аварій;
 
-3- Олійник В.С.
Частину 5 статті 9 вилучити
 
Враховано      
11. встановлення меж та правового режиму територій радіоактивного забруднення;
 
-4- Олійник В.С.
Слово "встановлення" замінити словом "затвердження"
 
Враховано   затвердження меж та правового режиму радіоактивно забруднених територій;
 
12. встановлення розміру компенсації за перевищення річної основної дозової межі опромінення;
 
-5- Олійник В.С.
Слово "встановлення" замінити словом "затвердження"
 
Враховано   затвердження розміру компенсації за перевищення річної основної дозової межі індивідуального опромінення;
 
13. затвердження Положення та персонального складу Національної комісії з радіаційного захисту населення України;
 
-6- Кармазін Ю.А.
Абзац виключити
 
Відхилено   затвердження Положення та персонального складу Національної комісії з радіаційного захисту населення України."
 
14. погодження порядку розробки і затвердження норм, правил та стандартів з питань захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання."
 
-7- Олійник В.С.
Частину 9 статті 9 вилучити
 
Враховано      
15. 2. У зв'язку з цим статтю 9 вважати статтею 9-1.
 
      
16. І. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-8- Кармазін Ю.А.
Прикінцеві положення викласти в такій редакції:
"ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України протягом місяця подати на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України "Щодо закріплення за комітетами Верховної Ради України первинних законодавчих актів для здійснення ними парламентського контролю за дотриманням цих актів."
 
Відхилено   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.