Кількість абзаців - 18 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України про адміністративні правопорушення (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення
 
   Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984р., додаток до № 51, ст. 1122) такі зміни:
 
   1. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984р., додаток до № 51, ст. 1122) такі зміни:
 
5. 1) в абзаці другому статті 107 слова і цифри "від 0,5 до одного неоподатковуваного мінімуму" замінити словами "від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів", а слова "від трьох до шести" - словами "від дев’яти до двадцяти";
 
   1) в абзаці другому статті 107 слова і цифри "від 0,5 до одного неоподатковуваного мінімуму" замінити словами "від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів", а слова "від трьох до шести" - словами "від дев’яти до двадцяти";
 
6. 2) статтю 238 викласти у такій редакції:
 
   2) статтю 238 викласти в такій редакції:
 
7. "Стаття 238. Державні органи ветеринарної медицини, підрозділи ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів
 
   "Стаття 238. Державні органи ветеринарної медицини, підрозділи ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів
 
8. Державні органи ветеринарної медицини, підрозділи ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів Міністерства внутрішніх справ розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушеннями правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог (стаття 107).
 
   Державні органи ветеринарної медицини, підрозділи ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів Міністерства внутрішніх справ України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушеннями правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог (стаття 107).
 
9. Від імені державних органів ветеринарної медицини, підрозділів ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів розглядають справи про адміністративні правопорушення і накладають адміністративні стягнення:
 
   Від імені державних органів ветеринарної медицини, підрозділів ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів Міністерства внутрішніх справ України розглядають справи про адміністративні правопорушення і накладають адміністративні стягнення:
 
10. 1) Головний державний інспектор ветеринарної медицини України та його заступники, начальник управління ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів Міністерства внутрішніх справ та його заступники - штраф на громадян у розмірі до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
   1) Головний державний інспектор ветеринарної медицини України та його заступники, начальник Управління ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів Міністерства внутрішніх справ України та його заступники - штраф на громадян до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
11. 2) головні державні інспектори ветеринарної медицини Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті та їх заступники, державні інспектори ветеринарної медицини Державного комітету ветеринарної медицини, інспектори управління ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів Міністерства внутрішніх справ, начальники відділів ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів головних управлінь Міністерства внутрішніх справ в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області, управлінь Міністерства внутрішніх справ в областях та місті Севастополі та їх заступники - штраф на громадян до дев’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - до дев’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
-1- Шемчук В.В.
Пропоную в пункті третьому проекту Закону слова "головних управлінь Міністерства внутрішніх справ в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області, управлінь Міністерства внутрішніх справ в областях та місті Севастополі -" замінити словами "головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі та їх заступники -"
(Відповідно до Постанови КМУ від 02 квітня 2008 р. №306)
 
Враховано   2) головні державні інспектори ветеринарної медицини Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті та їх заступники, державні інспектори ветеринарної медицини Державного комітету ветеринарної медицини України, інспектори Управління ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів Міністерства внутрішніх справ України, начальники відділів ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та їх заступники - штраф на громадян до дев’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - до дев’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
12. 3) головні державні інспектори ветеринарної медицини міст, районів, районів у містах, державні інспектори ветеринарної медицини головних управлінь ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті, державні інспектори ветеринарної медицини пунктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті, інспектори відділів ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів головних управлінь Міністерства внутрішніх справ в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області, управлінь Міністерства внутрішніх справ в областях та місті Севастополі - штраф на громадян до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
-2- Шемчук В.В.
Пропоную пункт третій проекту Закону після слів "в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі" доповнити словами "державні інспектори ветеринарної медицини"
 
Враховано   3) головні державні інспектори ветеринарної медицини міст, районів, районів у містах, державні інспектори ветеринарної медицини головних управлінь ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні інспектори ветеринарної медицини регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті, державні інспектори ветеринарної медицини пунктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті, інспектори відділів ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі - штраф на громадян до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
    -3- Шемчук В.В.
Пропоную в пункті третьому проекту Закону слова "головних управлінь Міністерства внутрішніх справ в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області, управлінь Міністерства внутрішніх справ України в областях та місті Севастополі -" замінити словами "головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі -".
(Відповідно до Постанови КМУ від 02 квітня 2008 р. №306)
 
Враховано    
13. 4) державні інспектори ветеринарної медицини управлінь ветеринарної медицини міст, районів, районів у містах, завідуючі лабораторіями ветеринарно-санітарної експертизи на ринках, інспектори відділень (відділів) ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів у міських і районних відділах (управліннях) внутрішніх справ - штраф на громадян до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - до сімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   4) державні інспектори ветеринарної медицини управлінь ветеринарної медицини міст, районів, районів у містах, завідуючі лабораторіями ветеринарно-санітарної експертизи на ринках, інспектори відділень (відділів) ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів у міських і районних відділах (управліннях) внутрішніх справ - штраф на громадян до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - до сімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
14. Державними інспекторами ветеринарної медицини управлінь ветеринарної медицини міст, районів, районів у містах, завідуючими лабораторіями ветеринарно-санітарної експертизи на ринках, інспекторами відділень (відділів) ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів у міських і районних відділах (управліннях) внутрішніх справ штраф може стягуватися на місці з громадян в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з посадових осіб - в розмірі дев’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";
 
   Державними інспекторами ветеринарної медицини управлінь ветеринарної медицини міст, районів, районів у містах, завідуючими лабораторіями ветеринарно-санітарної експертизи на ринках, інспекторами відділень (відділів) ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів у міських і районних відділах (управліннях) внутрішніх справ штраф на місці може стягуватися з громадян в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з посадових осіб - у розмірі дев’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
15. 3) абзац шістнадцятий пункту 1 частини першої статті 255 викласти у такій редакції:
 
-4- Семинога А.І.
Кармазін Ю.А.
Пункт 3 частини першої проекту Закону викласти у такій редакції:
"3) абзац п’ятнадцятий пункту 1 частини першої статті 255 викласти у такій редакції:
"державних органів ветеринарної медицини та підрозділів ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів (статті 42-1 — 42-3, 188-22)".
 
Враховано редакційно   3) у пункті 1 частини першої статті 255 абзац "органів державного ветеринарного нагляду (статті 42-1- 42-3, 188-22)" викласти у такій редакції:
"державних органів ветеринарної медицини, підрозділів ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів Міністерства внутрішніх справ України (статті 42-1 — 42-3, 188-22)".
 
    -5- Шемчук В.В.
Пункт 3 частини першої проекту Закону викласти у такій редакції:
3) у пункті 1 частини першої статті 255 слова "органів державного ветеринарного нагляду (статті 42-1- 42-3, 188-22)" замінити словами "державних органів ветеринарної медицини, підрозділів ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів (статті 42-1 — 42-3, 188-22)".
 
Враховано    
16. "державних органів ветеринарної медицини та підрозділів ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів (статті 42-1 — 42-3, 188-22); ".
 
      
17. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.