Кількість абзаців - 17 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про ліцензування певних видів господарської діяльності'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України
 
   Про внесення змін до Закону України
 
3. "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
 
   "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. Внести зміни до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 45, ст. 377):
 
   1. Внести до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299; 200 р., № 17, ст. 121; 2005 р., № 10, ст. 183) такі зміни:
 
6. 1) По тексту Закону слова "фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності" замінити словами "фізична особа – підприємець" в усіх відмінках.
 
      
7. 2) статтю 8 доповнити частиною наступного змісту:
 
   1) статтю 8 після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
 
8. "В ліцензійних умовах встановлюється вимога щодо необхідності повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, в установлений законом строк.".
 
-1- Королевська Н.Ю.
Підпункт другий пункту 1 викласти в такій редакції:
"статтю 8 доповнити частиною наступного змісту:
"У ліцензійних умовах встановлюється вимога до суб’єкта господарювання щодо необхідності повідомлення органу ліцензування про зміну даних, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, у встановлений законом строк"
 
Враховано   "У ліцензійних умовах встановлюється вимога до суб’єкта господарювання щодо необхідності подання повідомлення органу ліцензування про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, у визначений цим Законом строк".
У зв’язку з цим частини п’яту – восьму вважати відповідно частинами шостою – дев’ятою;
 
9. 3) у статті 21:
 
   2) у статті 21:
 
10. частину восьму вилучити;
 
-2- Королевська Н.Ю.
Абзац другий підпункту 3 пункту 1 викласти в такій редакції:
"у частині першій:
абзац восьмий виключити;
в абзаці десятому слово "неможливість" замінити словами "акт про неможливість";
частину четверту викласти в такій редакції:
"Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через тридцять днів з дня його прийняття, крім рішень про анулювання ліцензій, прийнятих згідно з поданою заявою суб’єкта господарювання про анулювання ліцензії та в разі смерті ліцензіата (фізичної особи – підприємця), які набирають чинності з дня їх прийняття";
 
Враховано   у частині першій:
абзац восьмий виключити;
 
    -3- Кармазін Ю.А.
Абзац другий підпункту 3 пункту першого виключити.
 
Відхилено    
11. частину десяту доповнити словами "акт про";
 
   в абзаці десятому слово "неможливість" замінити словами "акт про неможливість";
 
12. в частині тринадцятої слова "акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії;" вилучити;
 
-4- Кармазін Ю.А.
Абзац четвертий підпункту 3 пункту першого викласти в такій редакції:
"Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставі акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії; акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом господарювання для одержання ліцензії; акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній особі для провадження господарської діяльності; акта про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов здійснюється органом ліцензування з ліцензіата або його представників"
 
Відхилено   у частинах третій та сьомій слова "акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії" виключити;
частину четверту викласти в такій редакції: "Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через тридцять днів з дня його прийняття, крім рішень про анулювання ліцензій, прийнятих згідно з поданою заявою суб’єкта господарювання про анулювання ліцензії та в разі смерті ліцензіата (фізичної особи – підприємця), які набирають чинності з дня їх прийняття";
 
13. в частині сімнадцятої слова "акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії;" вилучити;
 
-5- Кармазін Ю.А.
Абзац п’ятий підпункту 3 пункту першого викласти в такій редакції:
"У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов, акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних,
зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання
ліцензії, акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності, акта про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов суб'єкт господарювання може одержати нову ліцензію на право провадження цього виду господарської діяльності не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення органу ліцензування про анулювання попередньої ліцензії"
 
Відхилено   3) у тексті Закону слова "фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "фізична особа – підприємець" у відповідному відмінку і числі.
 
14. ІІ. Прикінцеві положення
 
      
15. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
16. Голова Верховної Ради України А. ЯЦЕНЮК

   Голова Верховної Ради України