Кількість абзаців - 23 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо спрощення порядку розгляду питань надання допомоги сім'ям загиблих) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів
(щодо спрощення порядку розгляду питань надання допомоги сім’ям загиблих)
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку розгляду питань надання допомоги сім’ям загиблих
 
3. З метою спрощення порядку розгляду питань надання допомоги сім’ям загиблих від певного нещасного випадку внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   З метою спрощення порядку розгляду питань надання допомоги сім’ям загиблих від певного нещасного випадку внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №№ 40-42, ст. 492):
частину першу статті 46 після слів "протягом шести місяців" доповнити словами "а при можливості припустити їх загибель від певного нещасного випадку внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру – невідкладно".
 
-1- Бондик В.А.
У частині першій статті 46 після слів "протягом шести місяців" доповнити словами "а при можливості припустити загибель фізичної особи від певного нещасного випадку або інших обставин внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, – протягом одного місяця після завершення роботи спеціальної комісії утвореної внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру".
 
Враховано   1. Частину першу статті 46 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356): після слів "протягом шести місяців" доповнити словами "а за можливості вважати фізичну особу загиблою від певного нещасного випадку або інших обставин внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру – протягом одного місяця після завершення роботи спеціальної комісії, утвореної внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру".
 
6. 2. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №№ 40-42, ст. 492):
 
   2. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №№ 40-42, ст. 492):
 
7. 1) статтю 39 після частини четвертої доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
-2- Бондик В.А.
зміни до статті 39 – виключити
 
Враховано      
8. "5. Права, свободи та інтереси фізичних осіб при розгляді справ про оголошення померлими фізичних осіб, які пропали безвісті за обставин, що загрожували їм смертю або дають підстави припустити їх загибель від певного нещасного випадку внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на їх вимогу захищають органи юридичних осіб, що діють у межах повноважень, разом з профспілковими комітетами (у випадку їх наявності) на території, яких мав місце нещасний випадок внаслідок таких надзвичайних ситуацій."
 
      
9. У зв’язку з цим частину п’яту – вважати частиною шостою;
 
      
10. 2) частину четверту статті 81 доповнити пунктом 6 такого змісту:
"6) оголошення фізичної особи померлою внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.";
 
-3- Бондик В.А.
статтю 84 доповнити частиною такого змісту:
"3. Витрати фізичних осіб з оплати правової допомоги при розгляді судом справ про оголошення померлою фізичної особи, яка пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави припустити загибель фізичної особи від певного нещасного випадку або інших обставин внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру несуть юридичні особи на території, яких мав місце нещасний випадок внаслідок таких надзвичайних ситуацій".
 
Враховано   1) частину четверту статті 81 доповнити пунктом 6 такого змісту:
"6) оголошення фізичної особи померлою внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру";
2) статтю 84 доповнити частиною третьою такого змісту:
"3. Витрати фізичних осіб, пов’язані з оплатою правової допомоги при розгляді судом справ про оголошення померлою фізичної особи, яка пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю, або дають підстави вважати фізичну особу загиблою від певного нещасного випадку або інших обставин внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, несуть юридичні особи на території яких мав місце нещасний випадок внаслідок таких надзвичайних ситуацій";
 
11. 3) Статтю 247 доповнити частиною другою такого змісту:
 
-4- Бондик В.А.
зміни до статті 247 – виключити
 
Враховано      
12. "2. На вимогу заявника органи юридичних осіб, що діють у межах повноважень, разом з профспілковими комітетами (у випадку їх наявності) на території, яких мав місце нещасний випадок внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, складають та подають заяву про оголошення фізичної особи померлою внаслідок таких надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.";
 
      
13. 4) частину першу статті 256 доповнити пунктом 9 такого змісту:
 
   3) частину першу статті 256 доповнити пунктом 9 такого змісту:
 
14. "9) смерті особи, які пропали безвісті за обставин, що загрожували їм смертю або дають підстави припустити їх загибель від певного нещасного випадку внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру".
 
   "9) смерті особи, яка пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави вважати її загиблою від певного нещасного випадку внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру".
 
15. 3. У Декреті Кабінету Міністрів України "Про державне мито" від 21 січня 1993 року № 7-93 (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 113; з наступними змінами):
 
   3. Частину першу статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 113 з наступними змінами) після пункту дев’ятого доповнити новим пунктом такого змісту:
 
16. підпункт "е" пункту 1 статті 3 після слів "із заяв (скарг) у справах окремого провадження" доповнити словами "крім оголошення фізичної особи померлою внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру".
 
-5- Бондик В.А.
зміни до статті 3 – виключити
 
Враховано   "9 -1) громадяни – за заявами, що подаються до суду у справах окремого провадження про оголошення фізичної особи померлою внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру".
 
    -6- Бондик В.А.
частину першу статті 4 після пункту дев’ятого доповнити новим пунктом такого змісту:
"9-1. громадяни – із заяв, що подаються до суду, у справах окремого провадження про оголошення фізичної особи померлою внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;".
 
Враховано    
17. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
18. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-7- Міщенко С.Г.
частину першу прикінцевих та перехідних положень викласти в такій редакції:
"Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року."
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.
 
19. 2. До приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
   2. До приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
20. 3. Кабінету Міністрів України:
 
   3. Кабінету Міністрів України:
 
21. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
22. забезпечити в межах своїх повноважень прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону.

   забезпечити в межах своїх повноважень прийняття нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону.