Кількість абзаців - 11 Таблиця поправок


Про внесення зміни до статті 10 Закону України "Про державні нагороди України"(щодо запровадження почесного звання "Заслужений працівник туризму України") (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення зміни до статті 10 Закону України
 
   Про внесення зміни до статті 10 Закону України
 
3. "Про державні нагороди України"
 
   "Про державні нагороди України"
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. Доповнити частину першу статті 10 Закону України "Про державні нагороди України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 21, ст. 162; 2002 р., № 8, ст. 62; 2004 р., № 35, ст. 414, № 37, ст. 449; 2005 р., № 52, ст. 563; 2006 р., № 45, ст. 442) після абзацу двадцять восьмого абзацом такого змісту:
 
   І. Частину першу статті 10 Закону України "Про державні нагороди України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 21, ст. 162; 2002 р., № 8, ст. 62; 2004 р., № 35, ст. 414, № 37, ст. 449; 2005 р., № 52, ст. 563; 2006 р., № 45, ст. 442) після абзацу двадцять восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
6. "Заслужений працівник туризму України".
 
   "Заслужений працівник туризму України".
 
7. У зв’язку з цим абзаци двадцять дев’ятий - тридцять дев’ятий вважати відповідно абзацами тридцятим - сороковим.
 
   У зв’язку з цим абзаци двадцять дев’ятий - тридцять дев’ятий вважати відповідно абзацами тридцятим - сороковим.
 
8. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
9. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-1- Семинога А.І.
Текст частини 2 законопроекту викласти в такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року".
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.
 
10. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цього Закону привести свої нормативно-правові акти і забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з цим Законом.

-2- Кармазін Ю.А.
Підтримуючи ідею прийнятих у першому читанні проектів законів про внесення зміни до статті 10 Закону України "Про державні нагороди України" щодо почесних звань: "Заслужений гірник України" (№ 1462), "Заслужений працівник цивільного захисту" (№ 2103) та "Заслужений працівник туризму України" (№ 2411), пропоную об’єднати їх і внести на розгляд Верховної Ради України у вигляді одного законопроекту, що буде сприяти уникненню від появи дрібних законопроектів з одного й того самого питання.
 
Відхилено   2. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти і забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.