Кількість абзаців - 8 Таблиця поправок


Про внесення зміни до статті 10 Закону України "Про державні нагороди України"(щодо введення почесного звання "Заслужений гірник України") (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення зміни до статті 10 Закону України
"Про державні нагороди України"
 
   Про внесення зміни до статті 10 Закону України
"Про державні нагороди України"
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Доповнити частину першу статті 10 Закону України "Про державні нагороди України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 21, ст. 162; 2002 р., № 8, ст. 62; 2004 р., № 35, ст. 414, № 37, ст. 449; 2005 р., № 52, ст. 563; 2006 р., № 45, ст. 442) після абзацу десятого новим абзацом такого змісту:
 
   І. Частину першу статті 10 Закону України "Про державні нагороди України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 21, ст. 162; 2002 р., № 8, ст. 62; 2004 р., № 35, ст. 414, № 37, ст. 449; 2005 р., № 52, ст. 563; 2006 р., № 45, ст. 442) після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
5. "Заслужений гірник України; ".
 
   "Заслужений гірник України ".
 
6. У зв’язку з цим абзаци одинадцятий - тридцять дев’ятий вважати відповідно абзацами дванадцятим - сороковим.
 
   У зв’язку з цим абзаци одинадцятий - тридцять дев’ятий вважати відповідно абзацами дванадцятим - сороковим.
 
7. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-1- Вілкул О.Ю.
Колєсніков Д.В.
Доповнити проект Закону України Розділом ІІ наступного змісту:
"ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін після прийняття цього Закону привести свої нормативно-правові акти і забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом."
 
Враховано частково   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.
2. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти і забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

    -2- Семинога А.І.
Текст частини 2 законопроекту викласти в такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року".
 
Враховано    
    -3- Кармазін Ю.А.
Підтримуючи ідею прийнятих у першому читанні проектів законів про внесення зміни до статті 10 Закону України "Про державні нагороди України" щодо почесних звань: "Заслужений гірник України" (№ 1462), "Заслужений працівник цивільного захисту" (№ 2103) та "Заслужений працівник туризму України" (№ 2411), пропоную об’єднати їх і внести на розгляд Верховної Ради України у вигляді одного законопроекту, що буде сприяти уникненню від появи дрібних законопроектів з одного й того самого питання.
 
Відхилено