Кількість абзаців - 12 Таблиця поправок


Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо відшкодування моральної шкоди (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо відшкодування моральної шкоди   -1- Кармазін Ю.А.
Назву проекту «Про внесення змін до Цивільного кодексу
України щодо відшкодування моральної шкоди» викласти в такій редакції «Про внесення зміни до статті 23 Цивільного кодексу України», оскільки проектом вносяться зміни тільки до однієї статті ЦК України.
 
Враховано   Про внесення змін до статті 23 Цивільного кодексу України щодо відшкодування моральної шкоди
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести до Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356) такі зміни:
 
   1. Внести до статті 23 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356) такі зміни:
 
5. 1. У статті 23:
 
-2- Левцун В.І.
1. Частину 1 статті 23 законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«Частину першу викласти в наступній редакції»:
«1. Фізична або юридична особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав незаконною діяльністю або бездіяльністю інших осіб».
 
Відхилено      
6. 1) пункт 4 частини другої після слів «юридичної особи» доповнити словами «у тому числі шляхом поширення завідомо неправдивих відомостей»;
 
-3- Писаренко В.В.
В пункті 4 частини другої статті 23 проекту слова «завідомо неправдивих відомостей» замінити словами «недостовірної інформації».
 
Враховано   1). Пункт 4 частини другої доповнити словами «у тому числі шляхом поширення недостовірної інформації»;
 
    -4- Кармазін Ю.А.
Пункт 4 частини другої викласти в такій редакції:
«4) у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи, яких фізична або юридичної особи зазнала у зв'язку із поширенням завідомо неправдивих відомостей.».
 
Відхилено    
    -5- Левцун В.І.
Частину 1 законопроекту доповнити новими пунктами такого змісту:
«Частину другу доповнити п'ятим, шостим та сьомим пунктами наступного змісту:
«5) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала внаслідок суттєвого погіршення її образу життя та нормальних життєвих зв'язків;
6)у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала внаслідок неможливості продовжувати активне суспільне життя;
7)у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала внаслідок погіршення здібностей або позбавлення можливості їх реалізації.».
 
Відхилено    
7. 2) частину третю викласти в такій редакції:
 
-6- Кармазін Ю.А.
Текст частини 3 статті 23 викласти в такій редакції:
«3. Моральна шкода відшкодовується грішми, іншим майном або в інший спосіб.
3-1. Розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, статусу особи, якій завдана така шкода, характеру та способу поширення завідомо неправдивих відомостей, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення.
При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності і справедливості, а також матеріальний стан особи, яка нанесла таку шкоду».
 
Відхилено   2). Частину третю викласти в такій редакції:
 
8. «3. Моральна шкода відшкодовується грішми, іншим майном або в інший спосіб.
 
   «3. Моральна шкода відшкодовується грішми, іншим майном або в інший спосіб.
 
9. Розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, статусу особи, якій завдана така шкода, характеру та способу поширення завідомо неправдивих відомостей, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення.
 
   Розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, статусу особи, якій завдана така шкода, характеру та способу поширення недостовірної інформації, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення.
 
10. При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності і справедливості, а також матеріальний стан особи, яка нанесла таку шкоду.».
 
-7- Шишкіна Е.В.
У абзаці 2 частини третьої слова «статусу особи, якій завдана така шкода» виключити.
 
Відхилено   При визначенні розміру відшкодування моральної шкоди враховуються вимоги розумності і справедливості, а також матеріальне становище особи, яка нанесла таку шкоду».
 
    -8- Писаренко В.В.
Абзац 2 частини 3 статті 23 проекту викласти в такій редакції:
«Розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, матеріального становища особи, яка нанесла таку шкоду, характеру та способу поширення недостовірної інформації (у справах про відшкодування моральної шкоди, спричиненою поширенням недостовірної інформації), а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення».
 
Відхилено    
    -9- Левцун В.І.
В абзаці 3 частини третьої законопроекту після слів «враховуються вимоги розумності і справедливості» виключити слова «а також матеріальний стан особи, яка нанесла таку шкоду».
 
Відхилено    
    -10- Писаренко В.В.
В абзаці 3 частини третьої статті 23 проекту виключити слова «а також матеріальний стан особи, яка нанесла таку шкоду».
 
Відхилено    
    -11- Левцун В.І.
Доповнити статтю 23 новою частиною такого змісту:
«6. В залежності від обставин та характеру завданої моральної шкоди особа має право вимагати публічного вибачення та спростування поширених неправдивих даних щодо себе з боку відповідача.
Право особи на відшкодування моральної шкоди залишається в силі незалежно від того, чи мало місце публічне спростування неправдивої інформації та (або) вибачення з боку відповідача».
 
Відхилено    
11. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.